XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 84 / 85 ikasturterako 10 esperientzia onartu dira, irakasgai ezberdinetakoak (Fisika eta Kimika, Natur Zientziak, Geografia eta Historia, Gaztelania eta Euskara) eta 7 Institututan eta Ikastola 1ean burutzen ari direnak.

2. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Horretarako bi bidetatik ari gara: - Batetik, Informatika irakasgaia 15 Ikastetxetan ezarri (10 L.H.koak eta 5 B.B.B.koak) programa bakar batetik eta helburu beretatik abiatuz (beste zenbait Ikastetxetan ere irakasgai hau ematen da, baina oinarri bakar hori gabe).

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 3. Era berean, hizkuntzen eta musikaren irakaskuntza arloan berrantolaketa baten beharra planteatzen da, irakasgai hauen eskolako irakaskuntzaren eta beraien hizkuntz eskoletako eta kontserbatorioetako tratamendu espezifikoaren arteko koordinazio handiagoa lortzeko.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 (...), eta hezkuntz egitasmogintzan, irakasgai desberdinetako gai-bilketan eta berorien garapen eta aplikazio-denboren bat etortzean gauzatzen da.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Matematika eta Marrazketako Simetria gaiari dagozkionak; Fisika eta Matematikako Bektoreei dagozkien gaiak; Testu-azterketari dagozkionak, direla historiko, literario, linguistiko, filosofikoak, Euskara, Historia, Filosofia, Ingelesa etabarreko irakasgaietan.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Disziplinartekotasunaren barnean eta aipatuez gainera, ikuspuntu desberdinak ere badaude ardatz integratzailearen planteiamenduan irakasgaiek edo Arloek amankomun eta bateraturik zer duten aurkitzeko eta aukeratzen denaren arabera noski, hezkuntz egitasmo eta aplikazio desberdinak lortuko dira.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Multzo hauek dagokien irakasgaiko gai sail batez osatuta daude eta bere garapenak, irakaslearen eta / edo ikaslearen ekintzen mailan, irakasgaiko ordu lektiboen %50 ingurua bete behar dute.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Horretan ari zaren bitartean, azpimarra itzazu irakasgai izan daitezkeen puntuak.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Honi, Arlo bereko bigarren mailakoak eta gainontzeko irakasgai eta arlotakoek jarraituko diote.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Horregatik, gerta litekeena da zenbait irakasgai eta edukinekin, urrats metodologikoak edo hauetariko bakoitzak dituen alderdi guztiak, ikasketa-ekintzen mailan, ez garatzea.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Lehenengotan, tratamendu puntuala izan zuen beste irakasgaien barruan, baina, esan beharra dago, perspektiba, beti izan dela globalizantea.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Lehenengo.- Kode zenbakiz 480071 duen Abanto Zierbena Neskamutilen Batxilergorako Institutuko Agregatuen Plantila aldatzea, Natur Zientzia irakasgaiari dagokionean, honela gelditzen dela: Betetzeke: 1, Beteta: 1, Guztira: 2, dioenean, Betetzeke: 0, Beteta: 1, Guztira: 1, esan behar du.

13. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Batxilergoko Ikastegietan hutsik dauden lanpostuak betetzeko, Lekualdaketa-Lehiaketarako deia egiten zuen 1988.eko urriaren 27ko Aginduko (azaroaren 8ko EHAA) hamaseigarren oinarri-arauak ezartzen duenaren arabera, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Agindu honetako Eraskinean azaltzen diren Batxilergoko Katedradun Numerariei behin-betiko destinoa ematea Lekualdaketa-Lehiaketa honen ondorioz, bertan azaltzen diren irakasgai eta Ikastetxeen arabera.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritza honek honako hau ERABAKI DU: Lehenengoa.- I Eraskinean zerrendatzen diren Erizpen-Batzordeak izendatzea, deialdi honetan sartzen diren Batxilerreko Katedradunen Sailerako irakasgaien edo irakasgai multzoen arabera.

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00007 Kimika Fisikarekin batera agertzen da lehendabiziko ikasturteetan, irakasgai bakarra osatuz. Ikasturte gorenetan (LOGSE batxilergoko 2.ean, UBIn, eta abar) eduki-multzo propio batean zentratzeak, beste irakasgaietatik isolatua, ez luke ahantzarazi behar beste zientziekiko duen harremana, eta horregatik, gaiari dagozkion eduki tematiko edo kontzeptualez gain, beharrezko egiten da eduki transbertsalak ere programatzea.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00007 Azkenez, ez litzateke ahaztu behar Kimika zientzia esperimentala dela, eta horrela ezagutzen eta exigitzen da dagokion Irakaskuntzen Dekretuan, eta horregatik trebetasunen garapena, irakasgaiaren helburu lehentasunezkoa izan beharko litzateke.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00007 Beraz, Kimika irakasgaian egindako programek, bai UBIn eta bai LOGSE Batxilergoko 2. ikasturtean, zenbait puntu amankomunean dute, baina baita ere zenbait desberdintasun, nahiz eta helburuak eta metodologia nabarikiro desberdinak izatea nahi izan, eta horrela argiro behatzen da proposaturiko ariketetan.

18. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00046 Horixe litzateke, agian, ni bezalako iraultzaile heldu baten funtsezko irakasgaia.

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Edozein maila izanda, irakaskuntzan dihardugunon artean eta Plastika edo antzerako izen orokorrekin ezaguna den irakasgaia dugunok ikasturtero halabeharrez kolore gaia planteiatzen dugu, eta hau Eskolaurre eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko lehenengo mailetatik arlo honetan gorengo maila den Arte Ederren Fakultateraino.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Iparraldean ia erdiak (%42) elebiduna edo euskara hutsezkoa hautatu du; heren batek baino zerbait gehiagok (%37) frantsesezko irakasteredua eta euskara irakasgai; azkenik, %19k frantses hutsezkoa.

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0150 Bere alorrean zenbat eta emankorragoa izan klasea ematen duen pertsona, edo zenbat eta hobeto ulertu bertan erabilitako lan-metodoak, hobeto ezaugarritu ahalko du, bere jardueratik bertatik hartutako adibideak deskribatuz, irakasgaiarekin zerikusia duten gertaera, kontzeptu eta trebetasun berriak identifikatzeko prozesua.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0150 Klaseen bitartez eragingarritasun handiz transmiti daiteke batzuetan antzerkia eginez irakasgai bateko lan-metodoei buruzko ideia pertsonala, batez ere diapositiba, filme, eredu edo katedrako esperientzien bidez argiagotzen denean.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0150 Ezagupen berriak sortzeko metodoak ulertzen dituzten ikasleek aukera handiagoa izango dute era esanguratsuz aurkeztutako kontzeptuak atzemateko, besteak beste irakasgai bateko ikasle guztiek lehen mailako abstrakzioak beren hitzezko etiketekin bereganatu behar dituztelako, bigarren mailako abstrakzioak esanahiz ikasi aurretik.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Thorsland-ek minutuak erabili zituen A-T ikastegian ikaste-denboraren neurri gisa, eta Fisika 101-102 irakasgaiko lehen eta azken azterketetako errendimendua.

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Era berean, abiapuntutzat hartu eta irakasgai ezberdinen ezaugarri esanguratsutzat proposatzen diren ikusmolde eta curriculun-kontzepzioarekin zerikusi duten alderdiak ere sartzen dira, eta orobat aurreko etapan landuriko edukinekin dituzten konexioak eta osteko irteera eta ikasketei egiten dioten ekarpena.

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Ondoren irakasgai bakoitzaren Helburuak aurkezten dira; hemen irakasgai bakoitzak, etapako helburu orokorrekin koherenteki lotuta, ikasleengan gararazten lagundu behar dituen gaitasunak seinalatzen dira.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Irakasgaiaren izaeraren arabera nagusigo edo enfasi erlatibo handiago bat jarriko da edukin batzuetan edo bestetzuetan, irakasgaia antolatzen duten ardaztzat balio dezakeelarik; hala ere honek ez digu ahantzarazi behar irakaslegoak, irakasgaiaren garapenean, interes eta eskakizun berdinaz zaindu behar dituela guztiak eta ikaskuntza elkarren arteko harremanean egin beharko dela, irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak eta horiei dagozkien ebaluaketak garatuz.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Curriculum-diseinu ireki bat da; bertan irakaslegoari esaten zaio zer irakatsi behar duen eta ikasleek irakasgai bakoitzean zer ikasi behar duten, baina ez zaio agintzen edukinak nola antolatu behar dituen, ez noiz irakatsi behar dituen, ez zein ordenatan.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0009 Honela, irakas bakoitzeko edukinen aurkezpen-ordena dena delakoa izan, ordena hori ez da aginduzkoa eta ez ditu ez-eta eragozten irakasleak, lantzen ari den ikasleen ezaugarri bereziak, premia bereziak eta egoera bakoitzera egokituriko didaktika-planteamendak kontutan izanda, garatu nahi dituen beste sekuentzia batzuk ere.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0088 Funtzio honen bidez, behar garrantzitsu bat beteko dugu: ideien historiarena (fisikoak, soziologikoak, psikologikoak, legezkoak...) ikasleek, oraingo eta geroko ikasketetan ikas eta irakasgai diren jakintza desberdinak batera ditzaten, Historian zehar eta gaurregun jakintza horiek hartu dituzten paradigma desberdinei buruzko gogoeta egin dezaten eta ikerketa eta metodo zientifikoaren funtsezko elementuak ulertzeko lagungarri izan daitezen.

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Dena dela, aztertutako eskola gehienek, beren zereginaren zati kontsideratu zuten ikasleen hezkuntza morala, eta irakaskuntza morala irakasgai desberdin izatearen alde agertu ziren.

32. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Gero, Nazio Curriculumaren etorrerarekin, aldaketak izan dira eta norbere alorreko asignatura edo irakasgaiak Nazio Curriculumeko irakasgaien arteko bat izan behar du (ikus azpian).

33. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 Ikasketa guztien % 50 osatzen duen oinarrizko gaiak denbora-banaketa zehatza du; eta horrela, denboraren % 25 oinarrizko irakasgai horren metodologia eta didaktikara eta gai horretako aholkulari-lanaren ezagutzara dedikatuko da.

34. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Bigarren mailako hezkuntzan ere amankomuneko gauza asko egon ziren, adibidez, derrigorrezko hezkuntzako azken bi urtetako irakasgaiak aukeratzeko adina.

35. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Ezin izaten zen beti, irakasle-faltagatik edo ordutegi-arazoengatik, nahi adina irakasgai eskaini.

36. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Eskola gehienek behartu egiten zituzten ikasleak irakasgai jakin batzuk hartzera, adibidez, matematikak, hizkuntza, literatura, zientzietako bat eta gizarte-gaietako bat.

37. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Irakasgai bakoitzak, neurketak eta zeharkako gai bakoitzak bere karpeta propioa du, eta bertan xehetasun ugari jasotzen da, oso ugari beste herrialdeetan gertatzen denaren aldean.

38. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Kontuan hartu behar da 24 kredituko irakaskuntza ematera beharturik dagoela irakasle bakoitza, eta bakoitzak eman behar dituen irakasgaien kreditu-kopurua erabakitzea ez dagoela irakaslearen esku:

39. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 dagokion legediak ezartzen duena kontuan izanik sail bakoitzak erabaki behar du irakasgai bakoitzak nolako pisua izanen duen espezializazioaren barruan.

40. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Aurreko plangintzan urte osoz hedatu ohi zen irakasgai bat 6 kreditura mugaturik aurki daiteke plangintza berrian, eta agian agertu ere ez da agertuko.

41. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Irakasgai hori bere ardurapean zuen irakaslea beste bi, hiru, lau edo bost gai berri prestatu beharrean aurki daiteke, beraz, araudi berriaren arabera oso denbora laburrean.

42. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 OHOko irakasleen prestakuntzako diplomatu izateko ikasketei dagokien euskerako irakasgaia salbuesteko eskaera ezetsi egin zen aipatu erabakiaz.

43. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0015 Espedientearen batezbesteko notarik agertzen ez bada, batezbesteko puntuazioa aterako da, irakasgaiak zenbakiz adierazita datozenean.

44. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 Irakasgaietan lortutako kalifikazioen baloraketa, ondoren azaltzen den baliokidetasun taularen arabera burutuko da:

45. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 Kredituka eratutako ikasketa-planei dagokienez, aipatu baliokidetasun taula irakasgai bakoitzari aplikatzetik ateratzen den puntuaketa, osatzen duten kreditu kopuruaren arabera ponderatuko da.

46. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 c) ikasketa-planaren izena eta irakasgaien kopurua jasoko dituen norbanako ziurtagiri akademikoa; irakasgai horiek lauhilabetekoak diren eta zenbat kreditu dituzten adierazi beharko da, eta bai lortutako kalifikazioak ere; eskegilea 1993-94 ikasturterako matrikulatuta dagoeneko irakasgaiak edo kredituak ere jasoko dira;

47. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Ikasleentzako eskuliburua egin dugu, hiru lehenengo kurtsoetan euskara juridiko hori mamitu izan dugunaz, Deustuan bertan, Zuzenbide Fakultatean, eta irakasgai jarri.

48. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 - azterketa asko egitea ez da nahiko irakasgai bat ikasi eta bere edukian aurrerapenak egiteko.

48 emaitza

Datu-estatistikoak: