XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 GALDU-IRABAZIAK ZOR Kutxa-diferentziak Kaudimengabeziak Salgaien depreziazioa Erosketa-gastuen amort. Kontabilizatu gabeko karga sozialak Gastu geroratuak Kontabilizatu gab. interesak TOTALA HARTZEKO Hasierako saldo hartz. Gure aldeko bihurtu diren zorrak Bulego-mat. izakinak Galera garbia TOTALA.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapital soziala. Aktiboa errebalor. plusb. Erreserba legalak. Estatutu-erreserbak. Epe luzerako hartutako maileguak. Epe ertainerako hartzekodunak. Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Izakinen baliog. hornidurak. Hornitzaileak. Hainbat hartzekodun. Ordaintzeko merkatal efektuak.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 Enpresa honek duen eredua hauxe da: AKTIBOA. Ibilgetua (garbia). Izakinak (garbiak). Bihurgarria. Erabilgarria.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3. taldea: Izakinak. Produktu bukatuak. Lehengaiak.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3. taldea: Izakinak. Izakinen baliogaleragatiko hornidura.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Izakinek beherakada nabaria izan dute (%4, 5etik %2, 5ra).

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 b) Ereduarekiko izandako desbidazioak: Desbidazioak. Desbidazioak. AKTIBOA. Eredua. Ibilgetu garbia. Izakin garbiak. Bihurgarria. Erabilgarria. PASIBOA. Eredua. Kapitala eta erreserbak. Epe luze eta ert. zorrak. Epe laburrerako zorrak.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Desfase handiak ikusten dira ibilgetuan, izakinetan, bihurgarrian, fondo propioetan eta zorretan.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Enpresa hau izakinak saldu eta kredituak kobratzen ari da, diru-kopuru hori, dirudienez ibilgetuan inbertituz.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 4.- Ondare-koerlazioak 1. ekitaldia: Baliabide iraunkorrak. Ibilgetua. Maniobra-fondoa. Izakinak. Bihurgarria. Erabilgarria.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 5.- Ondorioak: A ekitaldian ibilgetua oso txikia zen ereduarekin erkatuz gero eta baita izakinak ere, hauek ere maila txikiagoan baina azpitik zeuden.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Badirudi egoera honen aurrean enpresak ondoko erabakiak hartu dituela: 1) Ibilgetua eta izakinak erostea bezeroek zor zizkioten kredituak kobratu ondoren.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 B ekitaldian: Kapitala eta erreserbak nahikoak dira ibilgetu osoa eta baita izakinen zati handia ere finantzatzeko.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Kapitala, erreserbak eta epe luzerako maileguak, hau da baliabide iraunkorrak kontuan hartuz gero, ibilgetua eta izakinak ezezik bihurgarri-zati handia ere finantzatzen dituela ikus daiteke.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 Industri sektore horien kasuan, beretako guztiei komun zaizkien ezaugarriei erasaten dien hura mantentzeko erizpidea hartu da, hots, pertsonala eta lan egindako orduak, pertsonal-kostuak, energi kontsumoa, gastu desberdinak, hainbat sarrera, kapital-ondasunetako eragiketak, izakinak eta produkzio-ihardueraren gaineko zeharkako zergak, eta 90 eredu horietako bakoitzarentzat desarroilo desberdina eraman da Ondasunen produkzioa, Lehengaien eta bestelako materialen kontsumoa eta Berrenplegatutako produkzioa tituluei dagozkien ataletan.

16. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00054 2.-Azken-salmentak merkataritza-etxearen izakinak izan diren produktu edo salgaietan bakarrik izango du eragina.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Izakinen aldakuntza

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.8. Izakinen aldakuntzaren banaketa.

18 emaitza

Datu-estatistikoak: