XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Epaillean Aita Santu egiña izan zan IX-garren Gregorio izena artzen zuala; Prantziskok egindako mirariak egiazko mirariak ziran ala ez aztertzeko berealaxe agindu zuan, ta lan au bide onez eramanda, santuen izendegian ipintzeko 1228-ngo.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Lenengo Kistar ikaskayak irakatsi ondoren, Ugutza (batiyua) eskatzen ebenen izendegian agertu zan Bitoren'en izena, Erroma arrituta, ta Eleizea pozez galtzen zirala.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Esan dugunez, terminologiek eta beren egitura lexikoek leku berezia dute mintzairan. Errealitatearen (edo errealitatearen zatien) sailkapen bereziak eta autonomoak printzipioz burutzeko mintzairaren erabilerak dira. Sarritan, terminologiak ez daude egituratuak izendegi soilak dira edo egituratzea kasuan kasuko zientzia edo teknikari zor zaio. Behin baino gehiagotan aztertu dira egituratze terminologikoak eremu lexiko gisa.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Gure lan lexikografikoak, ikuspegi honetatik, hiztegiak baino areago izendegi soilak dira: adibidez haietatik batek ere ez du ematen hiztegi arauemaile batek ezin bazterrera duen informazio bat, hitzen gramatik kategoriarena hain zuzen.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Bukatuxe zuelakoan Euskaltzaindiak oraindik esku artean duen eta izango duen Izendegiak, esate baterako, badu arlo horretako azterlanen premia ederra.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Iparraldeaz gaindiko gertakari ekonomiko nagusienei segitzea, lantegi guztien izendegi bat muntatzea, non kapitalaren eraketa, langileen kopurua, erosleen eta hornitzaileen izenak, iharduerak eta beharrezko xehetasun guztiak jasotzen bait dira, lantegia zertan den, indartzen ala ahultzen ari den jakiteko eta behar den unean neurri egokiak hartu ahal izateko.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomoari dagozkion izen geografikoen normalizazioari buruz lege honen 10. artikuluak, bere lehen lerroaldian, lurralde, udalen...... izendegi ofizialaren aipamena egiten du eta zera dio: Autonomia Elkarteko lurralde, udal, herri, geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki-izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek edo Toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoari, hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men eginez.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 1971ko urrian, Aita Villasante Euskaltzainburuak, izendegi ofizial baten beharra ikusi zuen.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0019 Toponimiaren alorrean, behintzat, euskara ez da gertatzen pobrea, zeharo aberatsa eta jantzia baino; baieztapen honen probagarria gure probintziako edozein herritxoren izendegi toponimikoa da.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Horregatik Euskaltzaindiak, dituen eginbeharren artean euskal onomastika zaintzea eta finkatzea baitago, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA delakoaren izendegiko poblazio entitateen izen euskaldunak eskaintzearekin errealitate hori erakutsi nahi izan du honako txosten honetan.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Operkulua / Hortz marginalak / Teka arteko hortzak / Alde adkaulinarra / Perisarkoaren uhinak / Nodoa / Internodoa / Nodoa / Hidroteka / Gune adnatoa / Perisarkoa / Alde abkaulinarra / Hidrozoo tekatuen Sertulariidae familiako eskeleto estruktura eta izendegia.

12. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0097 Ala ere, egiz armarridun etxaldek ziran danak, adibidez, Aldazabal, Zabale Torre... eta abar, izendegi onetan ez dira sartzen.

13. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0143 MACB.- Bai, gizontzat agiri zarie izendegian, eiza-txakur, erbi-txakur, naste-txakur, txakur ule-leun-luze, txakur usikari, altzo-txakur, eta txakurotsoak guztiak txakurrizena daroenez; izendegi arduratsu ta zeatzak ba-dirautsu zein dan bizkor, zein astiro ibilteko, zein zur, zein etxe-txakur; berezko esku-zabalak emoniko emoiaren bidez berezten da bakotxa; bakotxari bere zertxoa eraasten yako guztitarikoentzat dan izenaz ganera.

14. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0143 Zeuok esan orain gizonen izendegi zeatzean gorengo malletan, ala berengoetan zagozen, eta zuon arerioarenak egin dau, zuon biotzetan iminiko dodan egikizuna irabazten dozuez orregaz, guk geuk be, a bizi daño osasun txarra daroagunok, a ilazkero sekulakoa geunkake-ta.

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 1996an argitaratu nahi den deituren izendegiaren prestatze-lanetan, irizpide orokorrak finkatu dira lehenik eta ondoren, irizpide horietaz baliaturik, deitura-multzoak aztertu, eztabaidatu eta onartu dira banan-banan.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 UZEIko Biologia 1 Izendegia hiztegirako aldez aurretik landu zirenez, testuetatik ez ziren berriro hustu, gehienetan behintzat.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Martxel Aizpuruak Biologia 1 Izendegia hiztegiaren sarreran dioena (41 or.) aipatuz, hiru bideak dira posible teorian izen propio batekin osatutako izenetan: aposizioa (Errezil sagarra), -ko izenlaguna (Libanoko zedroa) eta -(t)ar atzizki bidezkoa (gereziondo japoniarra).

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Izendegi horretan, forma posible batzuen artetik bat proposatu ohi da kasu bakoitzean.

19. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Besteak beste, hitanoa normalizatu du, Hiztegi Baturako bidea urrats sendoz hasi du, eta nazioarteko izendegia finkatu du.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 Ikus liburu honetako nazioarteko izendegia.

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0050 - Konposatu ezorganikoen formulazio eta izenak, IUPACen izendegia erabiliz.

21 emaitza

Datu-estatistikoak: