XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 4.garren Lan bakoitzak ekarriko du barrenen paper-bilgo ichi bat, ipiñirik bertan izkribatzallearen izen eta izengaña edo lonbrea, non bizi dan agertzen duela.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 5.garren Musikalarien lanak esamiñatuko dituen Batzar-epallea egingo dute iru maisu euskaldun jakintsu ezagutuak, eta bere erabakidaren kontra alchatzeko ez da eskubiderik izango, ala nola izango ez dan ere izkribatzalléen artean.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta neurri gabeko kontrakeri hortan, Eskualdunako bereko bertze iskribatzalle bat (S.A. izena) ari izan zaiku, oraintsu.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan hor ere, Eskualdunako bertze iskribatzaile zuhurraren itzak gogora-araziko ditugu : Ez dazkigu gauza guziak oraino chuchen...

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jakiteak noizetik noizera ez deramala haizeak haren lana, zainak phizten dazko izkiribazaleari.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Eskuara ere herrikoa erabiltzen du eta erreza Baztandar izkiriazaileak.

8. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Eta are geiago estimatzen zuen gure izkiriazailea, ainbeste eskale nardagarrien artean, beretako nioiz ere etziolakotz deusik eskatu.

9. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Ez uzte ukan, bertzalde, izkiriazale edo idazle hala-hulakoetarik zela Axular.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horien izkiriatzalek manua ukana zuketen nor-beraren ontasuneri kalterik ez egiteko.

11. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0007 Axular-en izena euskal-literaturan ez-ezik, euskal-elezaharretan ere itsatsita gelditu da, herriaren gogoan hain sakondua geratu baitzen hizlari eta izkiriatzaile honen izena.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00175 Euskal toponimoetan bukaerako -heta hori lokatibo kasuetan -hetan -hetara -hetako eta abar erabiliko zela argi dago eta gero nominatiboan *(h)ek edo -ak jarri beharrean izkribatzaileak -heta bezala uzten zuten, agian erdaraz ere -eta bukaera bazegoelako toponimian. (31). Egun Bizkaiko leku askotan baserri bat baino gehiago dagoenean izen berekoa, nominatiboan -ak plurala ipintzen zaio. Jakina, inesiboan -etan izatera bihurtzen da. Erdarazko dokumentuetan erdarazko plurala jartzen zaio halako kasuetan. Esaterako Magunas, ajurias eta abar.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 (...), Atlantiko itsasoa iragan ondoren, ernaigarri bilakatu direla mundu berriko iskiriatzailen eskutan.

14. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0124 Ezen orduko izkiriazale guztiek diote gizon ikasia eta argitu bat zela Axular (viro magni nominis in nostra Cantabria dio Dissanechek); eta haren liburutik, funtsean, bere zentzua eta adimena nehurtzen ahal ditugu irakurleek.

15. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Pedro de MADARIAGA izkiriazale bizkaitarraren itzak, euskera laudatzen, diren bezala obe erdaraz, indar geiago dutelako.

16. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Lehenengo denboretan, idazle edo izkiriatzaile famatuak izan dire Azkainen.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0157 Pedro Axular Euskaldun izkribatzaileetatik hiztun ederrenari, nik, Luis Luziano Bonaparte euskarazaleak, hau ipini nion: Ez dago atsedenik eta hodei gabe egunik, zeruetan baizik. 1865.

18. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Izkribatzaile egokitu diren bi txirrindularien irudian, urte betez bizi eta ikasitakoaren berri modu erakargarri eta bizian azaltzea izandu da helburuetariko bat liburua idazteko orduan. Hortaz, aditu eta ikasitakoak elkarrizketa bidez ezagututako pertsonen ahotan jarri ditugu, Estherrek argitu zuenez. Gainera, liburuarekin tokian tokiko egoera sozio-ekonomiko-politikoa ezagutzearren datu obejtiboak agertzen dituzte orrien hegaldian, lurraldeen zeharkaldiaren kontakizunaz landara hauen errealitatea ezagutzeko aukera ere eskeiniaz. Maite Landatxeren marrazkiaz ere lagunduta dator liburua bere bizitasuna zurrunbilduz.

19. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Auritzen 1869garren urtean sortua, mediku famatua izan zen ogibidez eta izkribatzaile handia eta oparoa.

19 emaitza

Datu-estatistikoak: