XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Bainan nun dut nik nere bederatzigarren astoa? Iso! Bat, biga, hiru...... zazpi, zortzi! Eta bederatzigarrena? Jesus!...... Izpiritua argitzen balimbadu, begiak lambrotzen othe ditu arnoak?...... Bat, biga...... zazpi zortzi! Hauche duk ichtorioa! Gibelean utzi othe dut nere beharri luzea?...... Bichtak ereman ahala, fritsik ez duk bizkitartean ageri! Errak, hi, puttikoa, zembat asto ditut nere aintzinean? Bederatzi ala zortzi?.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Hortik Izpirituak morturat ereman zuen, debruak tenta zezan.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus, zeru-lurren Erregea zeruko izpiritu dohatsu guzien bozkarioa eta zoriona, Ostia sainduaren azpian gordetzen da, gure ganat ethortzea gatik komunione sainduaren bidez.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Gaitz berarentzat, arras on omen dute ere, chilkuaren gainean atchikitzea ur eta izpirituan egositako kamomila, bero berua.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hastean iduriko zautzue zuen dirua debaldetan chahutzen duzuela; bainan gero zuen semea lanari lotuko delarik, atseginekin ikusiko duzue zuen haurra, han ikasieri esker, lan mota guzier ohartuago dela, izpirituz zaluagoa eta ikastegian ereman bizpahiru urtheak ez dituela galduak; aitzitik probetchu handia duela bai beretzat, bai guentzat, bai etchearentzat.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Gau hartan ordean, batek egin zuen ametsa, harri hura izpiritu handi baten egoitza zela.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Izpirituaren hitza da, behar da dena den sinhetsi.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Biharamunean bada, amets haren berri izatu zutenean, guziek erasan (deklaratu) zuten, ez zela behar izpirituaren nahia arbuiatu.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Eta oraino sakrifizio egin zioten Izpirituari, barkhamendu galdetzeko, jakiri gabez eman zioten nahastura hartaz.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Izpiritiaren ahala ezda aski orotako:

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ziñez, irureun urte pasatuarren, Ama Agredaren izpiritua eta arnasa mojakomentu artan ez da utseratu ezta makaldu ere.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Sartaldean Izpiritua ta Naia nagusi dira.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Ta gañera, geienean, sozialistatzaz ari naiz orain, militar kontrako izpiritua daukate.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Jesu-Kristoren Erlijioneak mundua oraino argitu ez zuenean, gizon aiphatu eta izpiritu andikoak.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Izpiritu moderno ta ideki hunek 1820-1823 urte liberaletara arte irauten du.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Urte hauetan hasten da izpiritu hau etsaiaren aurrean makurtzen, Apostoliko-en ohinetan lehenengo ta Karlisten ohinetan gero.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Izpiritu atzerakoi hunek bere egoitza gure Herrian jarri bazuen jarri eta sei urteko karlismo-gerla gertatu bazen, Fueroak izan ziren guztiaren kausa.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Izpirituaren testamentu eta alarma zantzu, liburu hau gizaldi erdiz gorako ausnar eta Egi serbitzuaren frutu eldua da.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jean de Fabrégues-entzat, ostera, mundu guztiak irakurri behar luke obra hau, izpirituaren bazka eta animaren argi.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Behar beharrezko da giza balore guztiak bere benetako jerarkian finkatzea: Humanismo integral bat, gizonak bere giza-muiña osoki edatu dezan, izpirituari eta Jaungoikoari begira.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Bere bizi guztian tenporalkizunean, problema politiku eta sozialetan buruz bera sartuta, egungo kristau demokrazia berrien izpirituzko guraso bezela da bera eta kristau dotriña sozialaren pentsalari sakon eta aintzindarienetako bat.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Horregaitik esan diteke, eskuartze aundi izan duela izpirituen Kontziliorako prestaeran.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Izpirituaren testamentua.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Munduaren gizatasun evoluziorako kooperazioa hontara egin behar da: gizonen lurreko itxaropena Ebanjelioagan ukatzen ez dalarik eta Kristoren eta bere Erreiñuaren izpirituak munduko errealidadeak xuxpertzen dituelarik.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Maritain-ek zoramenez jarraitu du Kontzilioa, eta bere egiten ditu haren izpiritu eta ondorioak.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Paysan de la Garonne-ek, egillearen filosofiku izateari ez dagozkion gehiegikerietan erortzen delarik, zearo gaitziesten ditu, egiazko munduaren kristautze alegin hontan Kontzilio ondoreko Elizak bereganatu eta bere izpirituz kutsatu nai lituzken gaurko kulturaren ainbat agerkunde edo manifestazio.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Ez da arritzeko, Maritain-en izpirituari, jokabide sakon eta garbikoa izaki, zenbait minorien estremismoak beldurgarri iruditzea.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Zenbait ereslari noski ez dira erara etorriko Onaindiaren ustekizunekin ereserti edo musika daukatelako gurentzat, ispiritualentzat, iainkozkoentzat.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta ikuskizun onen aurrean, nork eztu sumatu biotzean zirrara gozoa, mundua izpirituak daramala oarturik?.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Jauna zuen baitan. Eta zure izpirituan.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 OTOITZA
... Jauna zuen baitan.
Eta zure izpirituan....
Jainko menderen mendetan.
Amen.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Jaunaren bakea
dagola beti
zuen baitan.
Eta zure Izpirituan.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 ZATO IZPIRITUA (319) Zato Izpiritua, Kreatzaile Saindua. Bisita zazu hotzak, othoi, gure bihotzak.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 4. Fededunen bihotzak berotu tutzu hotzak. Eta bethe dohainez Izpirituarenez.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 5. Zato Izpiritua, Izpiritu Saindua, Hola laster mundua dadien berritua.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Haren ganik baitute, zeru-lurretan, aita diren guziek IZENA: eman dietzazuen, bere ospearen aberasta-SUNEAN, funski azkartzea, bere Izpirituaren bidez, zuen barneko GIZONA.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Beraz, jakizue nik erranik: Jainkoaren Izpiritua baitan min-TZO DENAK ez du erraiten: Madarikatu-A JESUS ; eta nehork ez dezake erran: Jauna DA JESUS, Izpiritu Saindua bai-TAN BAIZIK.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Bai, ainitz gisetako dohainak BADIRA, bainan Izpiri-TU BERA; ainitz gisetako egin-BIDEAK, bainan JAUN BERA; ainitz gisetako EGINTZAK, bainan Jainko bera, denetan denak egiten diTUENA.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Guzien o-NETAN DA bakotxari emaiten zaion Izpirituaren DOHAINA.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Batek izaiten du Izpirituaren-ganik zuhurtziaz-KO HlTZA, bertze batek jakitatezko hitza, Izpiritu bera-REN GANIK; bertze batek fedea, Izpiritu be-RA BAITAN, bertze batek sendatzeko dohaina, Izpiritu bakarra-REN BAITAN; bertze batek mirakuilu egiteko INDARRA, bertze batek profeten ARGIA, bertze batek gogoen berexteko ASMOA; bertze batek mintzairak era-BILTZEA, bertze batek mintzairak adia-RAZTEA.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Bainan horiek oro Izpiritu bakar harek berak egi-TEN DITU, harek nahi duena emaiten baiti-O BAKOTXARI.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Gerkherriko Izpirituoi(SONETTO)

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Haizetan zabiltzaten izpiritu hok!
Zuen baithan dagoz gure Gogo ta Aintza,
Zuek daukazue gure kosmos zaintza.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 III Izpiritua zaion hazkarki zabaldu.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Mintzatzaile ederra, izpiritu zorrotz-dun, guti zagon ichilik, nehork ez zezakion arrazoina hauts.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Izpiritua gidari hartzen duten guziak Jainkoaren Erresumarako bidean dira.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Bere Izpirituaz saindutzen gaitu.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Mirande -k beti pentsatu bai du erriek elgarren kontra gogor ekin behar dutela ta haren itzak erabiltzen ditut, erri basa, borthitz eta handiek, otsoek, guduzaleen spiritu aristokratikoa dutenek, zanpatu behar dituztela ahulagoak, bildotsak, bakezaleak eta hauzo onak.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Bainan Mirande-k, non-bait gizon apala da-ta, ez omen du neurri gabetanik bere spiritu aristokratikoa erakutsi nahi.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Ez zuen gisa hartako izpiritua eta jakitatearen argitasuna....

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Chirrita pertsutan ari da bere gophutz eta bihotzarekin, izpiritu chorrotch eta gordin-aire bat duela gidari....

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Hemen, agertuko ditugu Chirritaren hiru kantu: Neska zarraren eta Jituen kantuek erakusten daukute Chirritaren izpiritu irrikin, maleziadun eta bipher eta gatza! Nagusia eta bordariaren kanta hor da lekuko, Chirritak bazazkiela ere sentimendu bero eta gozoak ibiltzen....

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Aitzitik, eskoladun guztiek ba zakiten eta ba zerabilaten herriko hizkuntzarekin batera eta hobekiena da erraitea ispirituaren bizia bi hizkuntzetan expressatzen zela Irlandan.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Zer dire Aingeruak? Aingeruak dire izpiritu huts batzu, Jainkoak kreatu dituenak bere ohoretan eta bere zerbitzuko.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Hortako gure kanpagnetako muthil gehienak, edo dira karlos gerditzen... Edo, kanpagna utziriz, hiriarat dira ezkontzen. Hau ere ahal dena da ba, bertze bizi molde bati lotzea; tokiz kanbiatzeak, gorphutzeko eta izpirituko usaien kanbiatzeak, nehor guti baitu ontzen.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ouste hacheri giren, goure aitak beno izpiritu llaburrago gira ouritsattoz.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Nola jujatuko duten. -Jujatuko dute kasu eginez hiru ponduri: 1ampdeg; ) bersularien gogoeta eta sendimendueri: hots, heien izpiritu eta bihotzari; 2ampdeg; ) bertsularien eskuarari, eta eskuara garbia eta aberatsa duten; 3ampdeg; ) bertsu edo neurthitzen moldeari ea chuchen heldu diren eta abilki eginak.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakitatea gidari? Ez da ukhatzeko gizonak abilduz doazila: Jainkoak hortako eman dakote izpiritu bat. Eman dezagun ere egun batez gizonek aski jakitate ukhanen dutela segeretu guzien jabe izaiteko eta gauza guzieri manatzeko: iguzkia nahi den tenorean jeikaraziz eta uretik arnoa eginez!

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Beharrik izpirituak dembora guti aski du phentsaketa anhitzen inguratzeko.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ene gostuko, diploma bat baino bearrezkoago da lehenik gazte funtsezko bat, izpirituz edozoin problemari idekia dena eta horrekin bihotz barnetik lan egitera indar egiten duena.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nere gogoeta guzia lanari emanikan ere, ez nuen geroztik haren itxura begietarik kentzen ahal: gutien ustean nere izpiritua airatzen zitzaitan gizon gazte haren ganat; ahantz orduan amets horietarik ateratzen nintzenean, nere burua harrotzen nuen, beizik eta zer nintuen manera horiek, bainan bihotzaren zolan atxikitzen nuen esperantza berriz ere gizon gazte eder hura etorriko zela nere ganat.

65. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Lan barik bere ezkontza deseginda, bere izpiritua lurperatuta, gaixorik... Bizitza baten frakasua.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Abenturak behar nebazan nire izpiritua baketzeko.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Aho-hizkuntzako atal hauek lantzeko, hizkuntza herriaren izpirituaz kutsatzeko eta edergintzarako sena haurrei itsasteko zenbait baliapide herrikoi eta aberats erabiltzea ere oso gomendagarria da: olerkia, bertsoa, abestia, esaera zaharrak, hitz-jokuak, aho-korapiloak, txisteak, antzerkia, txontxongiloa...

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 Begira zer dioen Jesusek:Uretik eta Izpiritutik jaiotzen ez dena, ezin sar daiteke Jaungoikoaren erreinuan. (Joan 3,5).

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0051 Ez al dakizue, zuen gorputza Jaungoikoaren etxe dela, eta Jaungoikoaren Izpiritua zuengan dagoela? Eman aintza Jaungoikoari zuen gorputzetan (I Kor. 6,19-20).

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Kristau izpirituaren eta izpiritu paganoaren arteko borroka antzezten dute.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Izpiritu bukaezina da, dena da, dena sortzen du.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Elizaren hiztegia: parrokia, eliza, gurutze, paradisu, zeru, infernu, aingeru, kristau, saindu (sanctu) , mirakulu, izpiritu, bekatu, bake, dohain, bertute, bizio, arnegatu, predikatu, bedeinkatu, madarikatu, barkatu....

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Santutasuna, nahimenaren autonomia osoa, izpiritua mundu honetatik askatzean emango da.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Era eta tankera berrietaranzko sentsibilitate eta izpiritu irekia sortzea, hala nola ikerkuntzari eta esperimentatzeari eragitea.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 - Platon-era arte irits gaitezke poesiaren jatorria musa edo izpirituren baten eraginean ikusten dutenen zerrenda egiterakoan.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Genioa, irudimenaren indarra, arimaren dinamismoa, profeten izpiritua da eta gustoa, kulturaren, ikasketaren, denboraren, erregelen eta ereduen fruitu.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0008 Aurreko garaian gerraraino bultzatuz euskaldunen izpiritua berotu zuten planteamenduek aldaketa sakona izango dute, kezka sozial berriak eta planteamendu ideologiko berriak sortaraziz.

79. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Lanerako pazientzia, kuriositate handi bat jakintza era guztietarako, jakite grina izugarria, izpiritu zabal, aske eta idekia, eta oharmen bat berak baino jakintsuagoek ez zutena.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Lu, nirekin egon nahi baduzu, geldi zaitez mendian, maita itzazu belarrak, eta udaberria etortzen delarik, zatoz amiltegiaren ertz honetaraino, eta haizearen izpirituak ura gardentzen duelarik, ikusi ahalko nauzu... eta beti nirekin egongo zara....

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Kalearen gainean euria nola jausten zen begira zegoen, egun grisa bait zen, eta Fusi jaunaren izpirituan ere egun berunkara ari zuen.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Gau beltza jabetu zen aitaren izpirituaz semea lasterka zetorkiola ikustearekin.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 - Kezka bakarra diat ene izpirituan, esan zion atezainari, Jesukristok emandako zaku miresgarria nire gaiztakeriagatik Berari ezin itzulia. Zer derizkiok horri?.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Bira eman eta aldendu egin zen, ez suaren arriskutik baizik eta haragiko zauria baino ere barrenago izpirituan sartzen zitzaion isekatik.

85. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ene izpiritua indartsua
denean
ez da egongo, ez!
nik argitu ez nezaken
amildegi ilunik.

86. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ene izpiritua indartsua denean
amildegi honek
ez nau gehiago amilduko.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Ama Birjinaren haragia gero eta urrunago, baina haren izpiritua gero eta hurbilago zuen San Jose bezalako santu bat izatea....

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Handik gutxira lo zegien izpiritu hutsa zirudien Alejandrok.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Izpiritu eta haragiaren arteko burrukak bizi izan arren, gizon segurua zen Alejandro, edota segurtasun itxuraz jantzirik agertzen saiatzen zen bederen.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 : (...) Maitagarriok! Ahuntzaren kideok! Sorgiñak! Baso jaun gaitz eta zuen urrezko hileak Zugarramurdiko errekako uretan orrazten dituzuen Lamiak! Aintzinako euskal mundu zaharreko izpiritu denak!.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 -... Eta Kupido maitasun piztaileak, Morfeo lagun duela, gure ederren gogoak mendera ditzanean... zuek, zaldunok, handikiok, begira ezazue haien loa, defenda itzazue gaueko erensuge eta izpiritu gaiztoetatik, erauzi gaueko ximeletei hegalak eta estali itzazue maitekiro, hilargiaren izpi gaiztoek ez ditzaten ikutu...

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Handi izango da eta Israel-go seme asko bihurtuko ditu Jainkoagana; Haren aurretik etorriko da Elias-en izpiritu eta indarrez, gorbiziaz zuzen ditzan eta herria Jauna hartzeko gertu dezan.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Haurra hazi zen eta izpirituz sendotzen zihoan.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Anaia zaharrenarekin bi aldizkari sortu zituen, non Rusiako herriaren izpiritu kristaua defendatu baitzuen, eta hango Zar-a laudoriotu.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Gabonetan haatik, apur bat edanda, ederra zen zeukan indar eta izpiritu alaia.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (19) Badakit hori ene salbamendurako izanen dela, zuen otoitzei eta Jesu Kristoren Izpirituaren laguntzari esker.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Berekin zuten Kristoren izpirituak aldez aurretik asmarazten zien noiz eta zein alditan gertako ziren Kristoren jasanbeharrak eta ondorengo aintza Kristoren nekaldiak eta neke-ondoko goraldia aurretik jakin zuten profetek.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Horregatik, presta zeuen adimenak ekintzarako presta zuen adimenak ekintzarako: Hitzez hitz: zuen izpirituaren sorbalda lotuz. Soineko luzez jantzi ohi zen jendearengandik hartutako irudia da. Ibiltzeko nahiz zerbait egiteko, soinekoa lotu beharra izaten zuten, eta bizi neurritsu.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 HALA ERE, bere burua hilarren ez zen Arguedas hil, nik ikusi bait nituen haren begi tristeak ibai sakonenetan harribil distiratsu bilakaturik, nik entzun nuen haren ahotsa Andesetatik behera amiltzen diren erreken gurguraian, nik usaindu nuen haren izpiritua Andesetako gailurretan kondorearen elurrezko hegalada bihurturik, nik dastatu nuen Sacsahuaman gordelekuko harri zirrituetatik zehar isurtzen ari zen Arguedasen malenkoniazko begirada, (...).

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Danborra isildu eta dantzak amaitzen zirenean, kontseilurako esertzen ziren denak suaren argitara, eta bakoitzak bere izena gogoratu, bere ahalmenezko abesti sekretua isilean kantatu, eta bere izpirituari dei egin ondoren, urarekin, lurrarekin, zeruarekin eta suarekin hitzegin eta haien esanak entzunik, biharamunerako erabakiak hartzen zituzten elkarren akordioz.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 - Jakinaren gainean egon behar zenuke esplikatu zion txoriak Suzko Txorioi Ilunpetako Izpirituen kontra gudu egitea eman digula patuak; zuk gurekin batera egon beharko duzu gudu horretan.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Orain hilik dago jadanik, baina haren izpirituak siuxen gorputzetan dirau.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Izpiritua zabaldu zait hemen eta.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Jakin zuten harenak ez zirela intentzio zuzenak, izpiritu izanik, gorputz batetan desiratzen bait zuen egoitza.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Badago benetako txakurra ez dela esaten duenik, baizik eta mamu, izpiritu edo ez dakit zer, eta gizon, emakume, haur edo abereak edo haien pusketak, hobeto esateko oihanean zehar sakabanaturik aurkitzen diren bitartean, nire Departamentuko jakintsuek, txakur horrek herriko sineskeria eta aintzinako ohitura batzuekin zerikusi handia duelakoan, (...).

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0027 - Izpiritu lurtiarreko gizona!- oihu egin zion mamuak. Sinesten al duzu nigan ala ez?.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Izpirituak itxura honetan erakutsi zizkiolarik, ume ederrak zirela esaten ahalegindu zen, baina hitzak trabatu egin zitzaizkion, hain gezur izugarriaren taiua hartu aurretik.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 - Izpiritua, semeak al dituzu?- besterik ez zion esan ahal izan.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 - Gizonarenak dira - aitortu zuen izpirituak, begirada haienganatuz.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 - Izpiritua - esan zuen. Egia esan, benetan leku beldurgarria da hau.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Ez dut nahiko indar, izpiritua - errepikatu zuen.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 - Hiri honetan baldin bada gizon honen heriotzak gupida duenik esan zuen Scroogek hil zorian balego bezala erakuts iezadazu, Izpiritua, arren.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Izpirituek gau bakar batetan egin dute dena. Jakina! Adi ezak, mutil ona!.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0093 Une hartan hamabiak jo zuten, eta izpiritua desagertu egin zen, mutila ilunpetan geratu zelarik.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Schahriar erregeak esan zion: Nahi al duzu oinez eta zaldiz ehizan nirekin atera? zeren horrela agian zure izpiritua olgatuko litzaizuke.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Azkenik Baxenabarren guk ezagutu edo ezagutzen ditugunak izenda ditzagula: horra Meltxor hegoaldetik etorria zena, Zubikoa-Ibarra Bankako baztandarra, dena izpiritu eta zirto, Manex Hiriart Ezterentzubitarra eta Xalbador haundia zenduetan, azken honen obrak eta Odola beti mintzo bait dira oraino, bai eta ere Jean B. Bide bertsuzale eta egile ere zena.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Honela: Behe mailan, herria bera ipiniko genuke, bere izpiritu kontsumatzailearekin; lapur ttipiena berau, ez bait da sistemaren marioneta eta produktu baino.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Gure ustez gomendatu beharko luken ebakiera n eta l horiek bustitzen dituena izan beharko litzateke, eta horrekin ez dugu uste batasunaren izpiritutik at aurkitzen garenik.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Handik harat ez zuen Iñaziok izpiritu barraiadurarik ukaiten; nausiaren erran guziak buruan sartzen zituen.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Saltsa guzti horrek zenbaitzuen aurpegiak ezagutzeko balio izan badu ere, ez dut uste izpiritu kritikoa gehiegi zorroztu duenik.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Urrutira joan gabe, izpiritu kritiko honen desirkundeak, zenbaitetan haurtzaro kutsukoak erranen nuke, ANAITASUNA-n bertan hatzemaiten ditugu.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Horrela denean, errealitatea nahiz materia huts edo materia-izpirituz osatuta hartu, horren bilakakera mekaniku bihurtzen du.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Dialektika ez baitago izpirituaren aurkarian, mekanikarenean baizik.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 80 urteko gizona, baina memoria erne eta izpiritua gazte dituena; gaztetan baserri giroan hausnartutako euskal kultura bizi bizirik gordetzen du gaur ere.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Ebro ibaiaren setakeria hutsa ote da, gero, ala haren izpiritu antidemokratikoa, sistema politikoek beren ibilbideak aldatu, eta hark halere bere betiko bidean jarraitzea? Etsaiak jokoaren arauak aldatu egin dituela eta, zergatik behar da bapatean haren jokoan sartu, demokratikoa omen delako?

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Dena dela, Baionako Seminarioan zuten oratu Ithorroztar apezgai gaztearen izpiritua; Saint-Pierre-k zuen, alde batetik, euskaltzaletasunera erakarri; Mathieu-k zizkion, bere aldetik, teologi eta filosofi bideak zabaldu.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0127 Orixeren Ikasientzako hitzaurrea begiratzen baduzu, 1935ekoa, izpiritu honen islada garbia ikusiko duzu.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0138 Hau izan zen Eskola honen izpiritua: euskaltasuna, kristautasuna eta humanitate klasikoak bat-bat egiten zituen.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Mari Karmenek esaten zidan harrigarria zela sufrimendurako zer izpiritua zúen.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Agian ni ere, besteren bat bezala, izpiritua interpretatzen ibiliko naiz, baina ez dakit izpiritu autentikoaren ala jarraitasunaren agergarri soil, Mitxelenaren eritzia berriz ere hor gelditu da: .

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Hori izpirituen ikusleari utziko diogu, hark intentzioak eta ere hain zoli garbi-ikusten dituenez gero.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Alderantziz, izpiritu praktikoak, arrantzako industria gorantz joatea ekarri du eta goi-mailaraino joan ere, baina E.E.E.ko Estatuen aldetik eskumeneko uren mugak berrehun milietan ezartzeak, pikutara bidaliko du euskaldunen arrantzagintza, izan ere historikoki ur horietan egin ohi izan bait du euskal arrantza-flotak bere arranketa nagusia.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 B) HOLANDAN Independentzia irabazi berri duen Holanda merkatari eta tolerantea izpiritu kritiko askoren aberri propio bihurtu da XVII. mendean (...).

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Hortarako ilargiazko metafisikaren hitz hutsak (gizarte prozesua bost axola izanik, Izpirituaren nagusigoa aitortzen duenarena, alegia) alferrik dira, eta produzio indarrez kanpo ezer ez ikustearekin ere, ez goaz inora.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Izan ere, bere herrian aspaldidanik indioen genozidioa egina duen Argentina bat, nola kupida, indar politikorik gabe bazterturik datzan herriaz? Pobreziaren ispiritu aparta beharko du horrengana makurtu nahi duen idazleak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0042 Baina arrazionalismo klasikoaren akabera iragartzen duen bultzada honek, izpiritu modernuaren mogimendu orokorra dirudi eta beren altxor segurua zaindu nahi luketenen batzuen zaunkak ez du geldiaraziko, apika.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Elkarrekin lanegindako memento horiek, eragile eta elkar-laguntza bihurtzen dira orduan, izpiritu motelen akuilu, eta adimenen eta bihotzen abiaburu.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Saiakuntzak, eskuaren menturak ekaiari itxura aldatzen diotelarik, beraren gainaldean barrena ibilki; saiakuntzak ere hitzekin eta esaldiekin, era berean, izpirituaren taxumen eta adimen saiakuntza eta mentura gertatzen delarik.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Ze olerkigintza hau ez da joko huts eta eragabe, baina langintza oso eta benetako: haurraren ahalmen guztiek, sentsorialek, mogitzaileek edo irudimenezkoek ez-ezik, adimen eta sendimen ahalmenek, izpirituak eta bihotzak ere parte hartzen bait dute.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Hain sakon sartu ziren gogaketa guzti hauek haren izpirituan, bere lurraldera itzuli zenean asmo hauxe besterik ez bait zeraman bere bihotzean, Grezia guztiaren jabe egitea ezik.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Erdi Haroan izpirituarekiko gauzak bakarrik goratzeko joeraren ondoan, ederraren konzeptu berri bat da sumatzen.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Egun australiarrak arte mailan duten izpiritu berriaren froga bat Sidneyko Operaren etxea dugu; arkitektu danesiar gazte baten diseinu bat da.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Kultur australiarrak egun duen izpiritu gorenena Perth-en eta Adelaidan nabari da.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Hona adibidez, Mario Vittorinok, Jesukristoz gero IV mendean, nola sailkatzen zituen artegintza motak: artes animi (izpirituari buruzko arte motak): poesia, musika, astrologia, gramatika, erretorika, zuzenbide, filosofia; artes corporis (materiari buruzko arte motak): botaketa, jauziketa, lasterketa, jasoketa e. a.; eta artes animi et corporis (izpirituari nahiz materiari buruzko arte motak): laborantza, gimnasia, midikutza, arkitektura, e. a.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Izpirituaren etxea.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Alderdi hauek, besteak beste, arkitekturgintza haundia damaigute hor, ñabarduraz betea, bertan izpiritu intelektualak, hots, antidogmatikoak gauzaki bat sortzen duelarik, bertan juntak bezalako erakundeen egiazko esentzia betikotzeko eta beren esanahian agertzeko.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Izpirituek eta iratxoek, adibidez, ezuten itzalik.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Hau esan nahi baldin badu, izpirituzko esperentzia oro onbideratze esperentzia da.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Hala ere, Vitorian elkartasunezko izpiritu hau lehenagoko errealitate historiko batetik zetorren: izaera zuzenkiago erlijiosoko kofradia zen, gizarte-laguntza helburuetarako antolaketa hasi-masiko batekin.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Berdintasunaren oinarria ere ez dago gizasemearen ohorean, izpirituan, prestutasunean edo antzeko ezertan.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Inguruneak ere egiten du fruitua: ez du nortasunaren, izpirituaren desarroiloa moldatzen bakarrik, organismoaren beraren egiturari eragiten dio.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Berehala ados jarri eta irakasleek erabaki zuten kontsumitzailearen heziketak ikasleen izpiritu kritikoa sustatu beharko lukeela, erosketak eta produktu eta zerbitzuen kontsumoa egiterakoan erabaki zuzenak hartzen jakin dezaten, beren eskubideak eta obligazioak ezagutuz.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0195 Hau da, Iraultza giroan beharbada oso konkretu hitzegitea zirudien kulturaren funts klasistaz, proletargoaren jeinuaz, izpiritu kolektibuaz, etab. aritzeak.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0271 Fenomenu honen azterketak urrutiegi eramango gintuzke (4) Dudarik gabe izpiritu iraultzagilearen epeltzearekin batera ikusi behar da hau, antolaketa berrirako premia konkretuekin batera bezalaxe; ik. A. Decouflé, Sociologie des Révolutions, 1970.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Loresortak bedeinkatu ondoren, haurrek, etxeak ekaitzetatik eta izpiritu maltzurrengandik babesteko, ategainetan ipintzen zituzten.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Pentsamenduak, izpirituak eta adimenak ematen didatena zentzuen barrukoaren diferentea ez da; bakarrik, haiek loturik ekartzen didate hauek banatu eta bereizturik ematen didatena.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0062 Ez du izpirituak materia sortu, baizik materiak izpiritua eman du.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0062 Izpiritua bera materiaren produtorik gorenekoa besterik ez da ENGELS, Ludovico Feuerbach..., ikus SR, 178 or..

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0062 Bere izpiritua ez da hilezkorra, gorputzaren mekanismuaren ezjakintasunak eta abstrazioaren indarraren hazitzeak kontzientzia personifikatu, eta heriotz-ondoren bizituko dela sinistarazi badiote ere (60) ENGELS, Ludovico Feuerbach..., ikus SR, 175 or..

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Kristautuaz gero, haatik, izpiritu bakezale demokratiko ahula nagusitu da Euskal Herrian.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Haren sorteak du lehentasuna izpirituen Jaunaren aurrean, betiereko zuzentasunean esaten zen Enok etiopiarraren liburuan.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0015 Herriko sendagilearen seme, honen literaturzaletasuna eta amaren izpiritu indibidualista jaso zituen.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Izpiritu ideki hori gustatzen zitzaien gazteei.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Guk izpiritua lantzen eta eskolatzen dugu.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0290 Burgesia honek liberal ispirituz eta razionalismoz horniturik, iraultza desiratzen zuen, hots, aginteaz jabetzea.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Inoiz, Kondairan zehar, egon dira, bai, portaera batzuk Ebanjelioaren Izpirituaz akort ez daudenak, baina Elizak beti irakatsi du inor ez dela bortxaz federa ekarri behar.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Bihotz berri bat emango dizuet eta izpiritu berri bat jarriko dizuet barnean... (Ez 36,27-28).

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Hona Izpirituaren lana: barnetik eramanpenez irakatsi, Jainkoaren nahiaz, eztiki eta maitasunez jaberazi.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Izpirituaren dohaina Izpiritua ematen du Jesusek.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Bere heriotze eroslearen ondoren, Izpiritua dario Jesusi berehalaxe.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Bataioa sinbolizatzen duen urak, Izpiritua adierazten du era berean.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Ura eta Izpiritua gauza bat bakarra dira, edo bat datoz (1 Jn 5,8).

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Bazko arratsaldean, bere Izpiritua eman die Jesusek bere apostoluei, hauen gain hats eginez.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Testamentu Berriak, Izpirituaren beste isuri asko adierazten du haserako Elizan.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Baina, gizatar eta posible ahal da horretan gelditzea? Jator ote litzateke, norbait egiaz maitatu, eta inoiz ere berorrekin ez hitzegitea? Ba ote daiteke, horrela, obedientziazko eta fedezko bizitzari eustea? Bere bizitzako ordu samingarrienean, oharpen hau dagie Jesusek bere dizipuluei: Zaudete erne eta egin otoitz, tentaldira sar ez zaitezten; erne dago, bai, izpiritua; baina gorputza argala da (Mt 26,41).

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Une honetan Susa-n dabilen jendearen artean sartu-irtenak egongo dira; batzuk Argia-n dabiltzanak, eta izpirituz behintzat ikasle diren beste batzuek aurrera eramango dute Susa erdibideko prozesu honetan.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Euskaldunak bazuen antzinadanik bere izpiritua: euskalduntasunaren gogo basatia, bortitza, gogorra; zalduntasunezko arima goi, handizu, bihoztoia; bizitzaren sen argi, alai, antsikabea. .

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Kolektiboki hartuta, herriari bagagozkio, anaitasun eta berdintasunezko izpiritu otzanari.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Demokraziak (izpiritu demokratikoak) beste horrenbestetsu egiten du: gogoak maskaldu, erkindu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Izpiritu demokratikoa ez da borrokarako izpiritua.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0020 Antzinateko greko eta erromatarrek nahikoa eskarmentu zuten arren itzulpen lanetan (ikus bedi Livio Androniko, Naevio, Aennio, Quintiliano, Cicero, Horazio, Catullo, Plinio gazteak eta abarrek nolako itzulpen bikainak egin zituzten grekotik eta teknikari buruzko zeinen gogoeta zorrotzak eskaini zituzten) zoritxarrez, Bibliaren itzulpena ez zen baliatu beti esperientzia jori honetaz eta sarritan letra gehiago errespetatu zen izpiritua baino bihurketa lan hauetan.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0309 Haragi eta izpirituaren arteko tentsioa, gizonaren eta Jainkoaren, naturalaren eta traszendentearen arteko tentsioa plasmatzen dira Alfred Manessier-ek jakinduriaz ehoturiko azken tapiz honetan.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Gainera, noizbehinka, izpirituzko elkorraldia jasan beharrean aurkitzen ziren, horrek artegatasuna eta sosegurik eza sortuz.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0159 Errejentearena Jean Baptiste Urrutyk egingo du, Etxahun-Iruriko maisuaren izpirituari jarraiki.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Hala ere desberdintasun nabariak daude kontzeptuan, arkitekturaren egituran eta formen izpirituan, eta nahiko erraz ikusten dira zeintzuk dauden erromanikoaren barruan eta zeintzuk gotikoaren barruan.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Aldaketa klimatologiko batek ere eragozten ez ziolarik landara irtetea, Natura gozatzen ikasteko izpirituaren benetako gimnasia, artista apunte anitzak hartzen aritzen zen jasotako inpresioaren gerizpean.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Halere, batez ere Nietzschegandik daukana, izpiritu basa horren berbizkundearen kontzeptua eta esperantza da.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Aurpegiaren goialdea, izpirituari dagokiona, hortxe dago bekoki eta sudur gisa begi gainean eta tartean, liburuari izena ematen dioten letraz ehoa.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Sakonean, denek daramate, piskanaka idorotzen ari diren izpiritu kirolzalea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0194 Fraseologia aldetik horiek aztertzea, hots, horien lokuzioak eta esanmoldeak ikastea, biderik jatorrenetako bat da hizkuntza menderatzeko, beronen muina eta izpiritua norbereganatzeko.

191. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 - Ezetz? Izpiritua zekarren katuz betea, gogoa, irudimena, oroimena.

192. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Orrek ez du esan nai, noski, gaur Eliza Erdi Aroko Sacrum mperium edo Kristau Erreinu ura berpiztu asmotan dabillenik, baiña kristautasunak Europari eman dizkion arnasa, izpiritu eta barne lotura kontuan artu bear ditugula bai.

193. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0184 Euskerazaintza`gan bizi da gaur lengo Euskaltzaindi ospetsu aren izpiritu guzia.

194. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0067 Oillarraren odolez ispiritu txarrak uxatzen.

195. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0011 Elimaz: Eta, geroztik, izpiritu gaixtoaren ikara beltzak baderabila artetan.

196. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0014 Saul: (bere jar-alkian ilun) Ikara, daldara... Izpiritu gaixtoaren aztaparra....

197. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0014 Samuel-ek ukatu nauenetik joan zait, joan zait Jaunaren izpiritua, izpiritu argi eta alaia! Ikara, daldara...

198. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Orduan Jesusek ihardetsiko du: Jainkoa izpiritu da eta Jainkoa adoratzen dutenek izpirituan eta egian behar dute adoratu.

199. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Gehiago oraino, Jainkoa ezagutarazten duen, izpirituan eta egian Jainkoaren adorarazten hasten duen arrotz hori, Mesias da.

200. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Izpiritua alabainan nehork ez du behinere ikusi.

201. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Ez da geiago hebrear eta atzerritarren arteko mugarik: denak elgarri emanak zarezte, denak elgarren anai Jesu-Kristo baitan, denak Jainkoaren seme: Jainkoaren Izpirituak derabiltzan guziak, hek dira Jainkoaren seme.

202. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Atzerakuntza, batez atzerakuntza mentala den guztia... atzerakuntza kulturala batez ere euskal arkadismu huntan ontzat dute... eta hunelako absurdokeriak bethi aphez katholiko baten izpirituaz protagonizatuta dagotza.

203. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Herritarren izpiritua ere holakoa zen, hertsi hertsia, hetsi hetsia, ttipi ttipia, aire sano eta eguzki izpiek hunki ezina.

204. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Hortakotz errana da liturgian: Eukariztiak Izpiritu Sainduz gizentzen duela gizonaren izpiritua.

205. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Gipuzkoarren artean, J. Batista AGIRRE, giputz-euskeraz izan den idazlerik lerdenena eta garbiena; Echagaray, Iturriaga, bai eta Gaspar JAUREGUI Artzaia deitu gudulari famatua, Frantzestean Espoz y Mina-ren meneko egon arren, euskerazalea ere izan zen, eta izpirituz liberala.

206. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 1832-an, Gaztalondoko prima ateratzen du, dena izpiritu xorrotx eta mendekio.

207. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0069 Aktivitate hau konkretuan, zuzentzaren organuek, funkzionariek eta alderdikhideek erakhusten duten indar kreatzailean, lan egiteko gogoan, responsabilitatearen izpirituan, itaunkarien sortzeko ta iakin-arazteko kuraddean eta ahal-izaitean, aburuak aurkhezteko, hutsegiteen kritikatzeko, eta lagunen anzora zuzendarien ta lehen funkzionarien ekhintza kontrolatzeko ekhintzan datza.

208. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Hiru egun gure etxean egon ondoan, lotu zitzaion sabeleko min ezin bortitzago bat, loa osoki kentzen ziona; bainan izpirituko indar ainitz baitzuen eta kuraia haundi bat, etzen egoiten egun guziez jeiki gabe, berak bere sendagailuak hartuz, den gutieneko xerbitxua egin zezakoten jasan gabe.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Bihotza, berriz, beste hoietan: Don Luis Arana-Goirik Sabini abertzaletasunaren begiak ireki zizkiola 50 urte betetzen ziren 1932ko udaberri hartan, eta Pazko eguna Berpizkunde Eguna denez, gure herriaren berpizteari eskaintzeko izpirituarekin sortua izan zen Aberri Eguna.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Eta lehenengoa Bilbon ospatu zen, izpiritu berriaren jaioterria, Abando, bertan zegoelako.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Egia da, bestalde, gure herriak inoiz baino herrikontzientia handiagoa duela; baina berekoikeriak direla, eta itsukeriak eragindako hilketak direla tarteko, geu hasi gara Aberri-Egunaren izpiritua itotzen.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Ia-ia gure herria batu zuen izpiritua nolakoa den ahaztu ere egin zaigu.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Iparraldeko kargu publikoei igorririko gutun hau hitz hauekin finitzen da: Pentsatzen dugu jakinen duzula erakusten mementu latz honetan zure arduradun kontzientzi, zure izpiritu zuhurra eta bihotz zabala, kapable izanen zarela erabaki zabal baten hartzeko gure artean bizi diren euskal errefuxiatuak zainduz.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Izan ere autore baten obraren ispiritua publikoari pasa arazteko interpretazio on bat behar da.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Gobernu batzuk ez dute begi onez ikusten moeta honetako ekintzak, Europako Komunitatearen berezko izpirituaren ezaugarri omen den bere mugak erabat zabaltzeko printzipioa zalantzan jartzen baitu.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Odolaren mintzoa ez bada ere, hau dugu fededunok izpirituaren mintzoa.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Alda eziñezkoa, zala zirudien gure Elizak gauza guzietan; ezeri ez zitzaion ikutu bear; teologia eta moral aldetik leengoari beti eutsi bear zitzaion; Teologolari berri-zaleen aurka mintzatu zan amabigarren Pio; Batikanoko Kuriaren esanetara zeuden lur guziko kristau taldeak; guzia Erroman bildu eta zentralizatua zegoan; Ebangelioak bezin balio zuela zirudien Derecho Canonikoak, Kristoren ispiritu askatzailleak itota zegoen kristauen biotzetan ainbat eta ainbat Eliz legeekin.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 - Courrèges-en kolezioa bakoitzak arima gazte bat, biziz, izpiritu bizkor eta alaidun arima bat adierazten du. Zer esan nahi du honek: zuk emakume edo emazteki gaztea bakarrik jantzi nahi duzula ala emaztekiaren gaztetasuna ahalik eta gehien luzatu nahi zenukeela?

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Loreekin mintzatzea zait gustatzen, lore grisik ez baitago. Koloredunak dira. Nik egin jantziak ere halaxe izan daitezela nahi dut. Mundu alaiago bat egin nahi nuke, kreazioko lehen egunekoa bezalakoa. Borroka eta lan egiten duten izpiritu gazteko emaztekiak jazten ditut. Besterik ez.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Kontestuaren berri izanik, nola demontres esan daiteke 68-ko izpiritua galdua dela?.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Agian galdu da estudianteen matxinada, agian zenbait buruzagi etsaien altzoan usteldu dira, baina ez da galdu 60. hamarkadaren izpiritua.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Gehiago esan daiteke, ordea: inoiz baino biziago eta bortitzago dagoela askatasun nazionalaren eragin eta izpiritua.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Benetako izpiritualitatea, Izpirituagango bizitza, ordea, besteekiko solidaritza egiazkoan eta eginkorrean burutzen da, hau da, behartsu, zapaldu eta baztertuekiko solidaritzan, eta hauekin batera borrokan eta askapen bila dabiltzanekiko solidaritzan.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 Euskadiko enpresa txiki eta erdiko gehiengoa ikastegi hauek ekarritako balore sistemaren etekin bezala sortu dira (teknologi prestaketa, enpresa eragile izpiritua...) gure arbasoengandik lortutako emaitzaren kontsonantzian.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 Giza Ekimeneko Lanbide-Tekniko Hezkuntzako Ikastegiek, Teknologi Berrietan gazteen prestaketari soluzioak ekartzen jarraitzen dute, gazteentzat lan kualifikatuak emateko programak bilakatzen dituzte eta hamaika enpresal ekimen sortzeko izpiritu saiatsua indartzen dute.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 - Batez ere gure ikastegietan ABERASTEKO IZPIRITUA ez dagoelako eta elkartzearen zerbitzuan esku zabalik lan egin dugulako bakarrik.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Frantziako Iraultzaren izpiritua, ezen ez itxura.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Bere ustez, kontua ez zen Frantziak lehenengo egin zuena egitea, haren izpiritua bilatzea baizik, haren ekintzak imitatzea baino gehiago.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Frantziako Iraultza Izpirituz baizik imitatu Frantziako Errepublika sistema baino nahiago zuen.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Lau mendetako anakronismoa dago horretan! Zinegile baten zehaztasun historiko falta honek ikusleen izpirituan nahasketa erein dezake. Pierre Nagant Sambreville (Belgika).

231. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bi aldiz jaiotako hauek liburu sakratuak, izpirituaren zientzia beraz, irakurr ditzakete. J. Gabeur-Rasorre Marsella (Frantzia).

232. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Hirutasunean oinarritua da, Aita, Semea eta Izpirituagan.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Bizipen ugari eta ezberdinetan murgildua, une mugatu eta zehatzetatik harantza bizitzaren haria sumatzen da, izpirituaren argia bere poesian.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Baina olerkaria bera eta haren izpirituan sumatzen den mundu guztia ere samindura horrek hartua da: (Bizi minaren olerkian 49 or.).

235. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Guk ere honek gidaturik egin dugu Ulyses bidaiariaren ibilia Sarrionandiaren poesian barrena, eta honen ahots izkutatuak erresonantzia berriak jaso ditu irakurleon izpirituan.

236. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Ideologia progresista iraultzailea zuen erbesteratutako intelektualez osatutako talde batek, gehienak alemaniarrak, Erbesteratuen Liga (1834) sortu zuen Parisen. Frantziako eta Belgikako antzeko beste elkarte batzuekin harremanetan jarri ziren eta guztiak elkartu eta Komunisten Liga sortu zuten; bertan ondorengoak nabarmendu ziren: Karl Marx eta Friedrich Engels. Ligak Alderdi Komunistaren Manifestua idazteko agindu zien bi hauei 1848ko iraultzaren hasieran. Manifestuaren azkeneko esaldia (Herrialde guztietako langileak, elkar zaitezte!) Ligaren eta langileen borrokaren nazioarteko izpirituaren lelo bihurtu zen.

237. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 XVIII. mendearen erdialderako emanak zituen barrokoak bere onenak; bere irudimena eta izpiritua errepikatu baino ez zen egiten.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Zenbait gaixotasunen iturri bezala oihaneko izpiritu txarrak jotzen dituzte, ametsetan erasotzen omen dute.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Izpiritu horiei aurka egiteko txamanen laguntza eskatzen dute. Horiek hekurei, izpiritu espezializatuei, laguntza eskatzen diete gaixotasunak sendatzeko.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Izpiritu harrodun Ziklopeak ere ekarri zituen mundura. (...) Ziklopeak jainko-jainkosen berdinak ziren, baina begi bakarra zuten bekoki erdian. Gea eta Uranorengandik jaio ziren guztiak, seme-alaba beldurgarrienak, aitarekin haserre zeuden betidanik.

241. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Ekintza xamaniko gehienetan (xaman izeneko petrikilo eta gidari izpiritualak egiten zituen), dantzan egiten zen izpirituak erakartzeko.

242. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Isaias profetaren liburua eman zioten eskura eta, irekitzean, pasarte hau aurkitu zuen: Jaunaren Izpiritua nire gainean dago, berak nau bidali gatibuei askatasuna eta behartsuei berri ona adieraztera, itsuei ikusmena hots egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots egitera.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Erlijio-kongregazio bakoitzak, bestalde, bere fundatzailearen karisma edo izpirituaren arabera, eginkizun espezifikoa du Elizaren eta munduaren zerbitzuan.

244. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Mendez mende bere kantu eta dantzetan gorde baita herri baten izpiritua.

245. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Beraz, Hirugarren ziklo honetan zentzu global horren izpirituari eusten badiogu ere, jakin badakigu gero eta maila apalagoan izango dela eta arlo bakoitzak bere autonomia eskatuko duela.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Hiri eta herri bakoitzak bere izpiritua izaten du.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Sinesten dute badirela izpiritu onak eta izpiritu gaiztoak.

248. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091
- Bilatu hiztegian hitz hauen esanahiak: tapioka, batata, gerripeko, izpiritu, etsai.
- Zergatik erabiltzen dituzte hain arropa gutxi, zure ustez?
- Nondik ateratzen dituzte yanoak eraikitzeko materialak?
- Zergatik aldatzen dira bizilekuz?
- Aipa itzazu yanomami herriak dituen arazoak.

249. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0013 Esku artean duzun honek ez du molde jakin batera jokatu nahi izan, baizik izpiritu eklektikoz denetatik zerbait hartu eta aprobetxatuz, alegia.

250. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0031 - Ez naiz parte txarreko izpiritua.

251. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Iraganean bi izar zeuden, etorkizuna batere garbi ez zuten bi izpiritu.

252. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Eguzkiaren pareko izar berri bat agertu zen, baina beste bat desagertu egin zen; Johan indartsuaren izpiritua.

253. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Hildakoak izpiritua nahiz arima duelako nonbait.

254. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Guk, nik behintzat, iadanik ez daukat ez izpiriturik, ezta arimarik ere.

255. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Ohiko baliabiderik gabe, analista erabat murgiltzen da lehiakidearen izpirituan, berarekin bat egiten du eta sarritan horrela ikusten du, begiratu batean, bestea errakuntzara eramateko edo kalkulu okerretara bultzatzeko duen bide bakarra (batzuetan guztiz sinplea benetan).

256. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0038 - Klasean zehar jolasten edo berriketan ari direnak zigortzea normala da, eta abisu gabeko azterketa, etengabeko ebaluaketaren izpirituan sartzen da.

257. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0015 Bibotearen muturrek ere gora egiten zutela zirudien, izpirituarekin batera.

258. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0014 - Alde egiteko asmoz itzuli nintzen eta ahalbait arinen eragin nituen hegoak, baina ezustean Mendekuaren Izpirituak bere asmo donge guztiak jaurtiki zituen nire atzetik eta gaiztakeriaren atzaparrek jesus batez harrapatu ninduten.

259. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0014 - Nor zara izpirituak zirikatzen zabiltzan ausart hori? galdetu zidan Izpiritu Gaiztoak.

260. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0014 Ederki, hemendik aurrera hegaz ibiliko zara zeure bizitza guztian, baina beste baten eskuek meneratua esan zuen Izpiritu Gaiztoak.

261. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Lore bakoitzak bazuen zerbait hartua amaren gorputzetik eta aireak bazuen zerbait haren izpiritutik, izpirituek gorantz egiten baitute, baina haien zati bat gizonen artean geratzen da kontsolamendua ekartzeko.

262. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 Izpiritu gaixtoaren jokoa (Lk 11.24-26)

263. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 43 Izpiritu gaixtoa, norbaitenganik atera denean, leku idorretan ibiltzen da pausu bila; bainan, aurkitzen ez duelarik, 44 erraiten du: Atera naizen neure etxerat itzuliko naiz.

264. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 45 Orduan, joan eta beste zazpi izpiritu berekin hartzen ditu, bera baino gaixtoagoak, eta han sartzen dira egoiteko; azkenean presuna hori hastean baino gibelago da. Hori bera gertatuko zaio jende gaixto huni ere.

265. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 33 Bazen sinagogan izpiritu gaixtoak menpean zaukan gizon bat. Eta oihu ozenez erran zuen:

266. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 - Zer da hau? Izpiritu gaixtoeri nagusitasunez eta indarrez manatzen diote, eta horiek ateratzen!

267. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0102 Guztiak Izpiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzetan mintzatzen hasi, bakoitzari Izpirituak ematen zion bezala.

268. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0112 Hau diotsuet: Ibil zaitezte Izpirituari dagokionez, eta ez dituzue beteko haragiaren irritsak.

269. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0112 Haragiak Izpirituaren aurka irrikatzen baitu; eta Izpirituak haragiaren aurka.

270. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0112 Izpirituak eragiten badizue, ordea, ez zaudete Legepean.

271. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0125 Elkar maite badugu, Jaungoikoa gurekin dago, eta Haren maitasuna bere betera iritsi da gure artean; honetan ikusten dugu Berarekin gaudela eta Bera gurekin: bere Izpiritutik eman baitigu.

272. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Bista hark bere izpirituak behar zuen baretasuna helarazten ziola iruditu zitzaion.

273. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Sararen izpiritua ur-jauziaren aurka borrokatzen saiatzen zen, ihes behar zuela errepikatzen zuen bereber, baina ezpainak ezpainen alde geratu ziren, eta laster Arianaren mihia berearen zirikatzaile nabari zezakeen.

274. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Buruan zurrunbiloak zebilkidan irudia ezin izan nuen interpretatu, ezin izan nuen izpiritu hegaskor hark irudikatu zidan amaren mezua deszifratu.

275. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Eta eskerrak gaztetxoa nintzen fantasma eta iratxoen izpirituez hausnartzen hasteko.

276. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Urte bitik gora eman nuen ibaiertzeko ghatetan, izpiritu on eta gaiztoen artean noraezean, lurrean lo egiten eta shaduek ematen zidatena jaten.

277. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00060 Zergatik du gorputz garden eta ezagutezin hori, izpirituzko gorputz hori, berak ere jasan behar baldin badu gaitz, zauri, gaixotasun eta garaiz aurreko suntsiketarik?

278. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Baina gutxitan iristen zen inor zortzi t'erdiak baino lehenago, Jaunaren Izpiritua nahikoa tolerante izanik santuei denbora ematen baitzien larunbat arratsaldeko erosketak egin, etxeak txukundu eta umeak ohera zitzaten.

279. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0012 AZTIAK IZPIRITUEI ERREGUTZEN DIE GERLARIAK BIZIRIK ITZUL DAITEZEN

280. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0101 Desertu berdinetik, gau berdinean, beti nire begi unatuak zilarrezko izarraren aurrean iratzartu dira, beti, hunkitu gabe horregatikbizitzaren Erregeak, hiru errege magoak, bihotza, arima, izpiritua.

281. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0091 Baina bertan on guztien izpirituak soilik eragin dezakeen aldaketa nabaritu nuen, eta nire neurriz gaineko eskerrona eman nion gertaerak oro apailatzen dituenari.

282. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Harri berezi batek lotzen zituen haur ogbanjeak Izpirituen munduarekin.

283. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Beraz, Ezinma libre zegoen Izpirituen mundutik.

284. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Beste egun batzuetan, denbora guztian Eastwoodtarrekin egongo zen izpirituz.

285. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0025 P.S. - Zure aginduen letratik harago, baina ustez haien izpirituari fidel, gure mutil askojakin horrek bazkalorduko atsedenaldian bere paperak bertan uzteko baimena eskatu didalarik, mila amorez eman diot, eta horrek eskaini dit abagadune eta egokiera bere eskuko oharrak ere gainbegiratzeko.

286. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0082 Michelangelo dibinoa, berriz, 1564an hil zen, Trentoko izpiritua bere haragitan ezagutzeko adinera doi-doi heldurik.

287. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0059 Gonbidatu eta orobat mamu nauzu beraz, errainu bat, izpiritu bat.

288. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0059 Beraz, izpiritu guztiak bezala, haragi freskoaren premian nago ni ere! Ja-ja-ja!

289. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0110 Bera berriz, harri labainduz egindako buruko batean bezala zubiko begian bermaturik, eskaintzen zitzaion ikuskizunari begira zegoen, izpiritu bat baino urrunagoko bihurtzen zuen karezko kortinaren atzetik.

290. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Izpirituko txanbelintasun eta gaintasun hori, inork ez du lortzen bridagabekeriaz.

291. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0061 Eta iragan haurtzaro edo nerabezaroko unerik zoriontsuenak berreskuratu bailituan, bere baitarekin bat eta oso sentitzen zelarik, aitarekin zeppelinez egindako hegaldi hura oroitu zuen, globo gidagarriak grabitatearen legeak hautsi zituenean... baina han lege fisikoak ziren nagusi, eta orain, berriz, izpirituarenak, eta izpirituaren indarrez, areto hura beste zeppelin bat zela nabari zezakeen, kosmosa zeharkatuz gauaren bestaldera zihoana; begiak itxi eta Hans eta bere ama hilen irudiak entzun zituen, haien ahotsak ikusi, zeruko astroen musikarekin bat eginik, entzumena eta ikusmena, do-gorri, mi-hori, sol-zuri; eta begiak ireki zituen gero eta Violeta ikusi zuen (...).

292. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0183 Federikok esanen luken gisan: herri honen izpirituaren prostituzioa, deusek ez baitu hizkuntzaren prostituzioak baino hobeki erakusten.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Bada, halaber, garaiko izipirituari dagokion Abbadieren beste alderdi bat ere: mezenas izan zen. Bere espedizioek, bidaiek eta gainerako ikerketek eragindako gastuak ordaintzeaz gain, diru kopuru handiak xahutu zituen bultzatu beharra garrantzitsua iruditzen zitzaizkion jarduerak finantzatuz, funtsean, bere obra handia izan ziren Lore Jokoetan, baina horiek, jakina, geroago ukitu ditugu.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 1976an, Alberto Corazón eta Pedro Semperek La década prodigiosa liburua argitaratu zuten; bertan testuek, ilustrazioek eta diseinuak urte haietako izpiritua biltzen zuten:

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 60en hamarkada haustura eta saio iraultzaile urteak izan ziren. Aldaketa gauza iraunkor bihurtu zuen. 70en hamarkada asimilazio eta ametsik gabeko errealitateen urteak izan ziren. Kontrakultura eta eguneroko iraultzaren izpiritu asaldatzailea integratuak edo zapalduak izan ziren. Ez zen gehiago toleratu ez larba egoerarik ez kontestazioaren potentzialtasunik. Dezepzioaren kontzientzia sortu zen.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Mihiseak garretan erretzen diren hilkorrak errepresentatzen ditu, aingeru batek zerura igotzen laguntzen diela. Honetan daude Aita eta Semea, hodeizko tronu batean, Ama Birjina bitartekari gisa eta aingeru bat otoitz egiten. Tradizioak dioenez, aingeru onek kezkatu egiten dituzte purgatorioko arimak, eta Urre Legendak ideia bat hedatu zuen, zeinaren arabera sinetsi behar baitzen izpiritu hauek senideak balira bezala bisita egiten zietela arimei, kontsolatzearren, horrela sufrimenduak egonarriaz eraman ahal izan zitzaten, ze era honetan loria erdietsi zezaketen.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00035 Indibidualismoa, tolerantzia, arrazoimen ilustratua, humanismoa eta kosmopolitismoa, Argien tasun guztiez hornitua zegoen Altuna. Baina argi dago, baita ere, tolerantziarako joera euskal gizarte osoaren bereizgarria izan balitz, ezina izango zela handik urte batzuetara baserritar jendea mugiarazi zuen gurutzada izpiritua.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 4. Hala ere, oztopoak ez zetozkion kanpotik bakarrik, irudi hau zilegi bada. Izan ere, fededunen eta teologoen beraien artean ere ondoez sakona nabari zen: teologia liberala puri-purian zegoen protestanteen artean, kristautasuna Ilustrazioaren izpiritu eta eskakizunetara egokitzea zuelarik asmo eta egitamu nagusi; horretarako, erlijio-esperientzia azpimarratzen zuen, hain zuzen ere, kristau-fedearen muin eta mamitzat, gainerako dogma eta pretentsio absolutu guztiak erlatibizatu edo baztertu egiten zituelarik.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Santua sumatu eta interpretatzea ahalbideratzen digun barne-printzipioaren eragina jator ulertzeko orduan delako printzipioari, erlijio-ideen mailan, aitormenaren izpiritu baieztatzaile deitzen diot oso lagungarri izan zitzaizkidan behin, urrutitik etorritako misiolari fintasun handiko batek esanak.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Kristau-elkartearen erasotzaile sutsuaren belarrietara helduriko susmoak Kristori eta honen Berri Onari buruz, ez ziren, segurki, egiaren zati eta pusketa sakabanatuak eta okerrak baino izango. Barruko izpirituak, ordea, Damaskorako bidean hain menperatzaile gertatu zitzaion ezagupen hura piztu zion.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Izpiritu honek erakutsi zion Kristo agertuaren ulerkera sakonekoa, hain guztizko eta betea izan zena, non Wellhausenek berak onartu behar izan duen, ez dela beste inor izan, Paulok adina, Kristo ulertu duenik.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Filosofia klasikoan, Platon eta Aristotelesen obretan, errejimenik onenaren inguruan biraka zebilen hausnarketa hau. Errejimena politeia-ren zentzuan, hau da, ez gaur ikustera ohituta gauden era zatikatuan baizik eta aldi berean, gizarte baten forma, bere estiloa, bere gustu morala, bere forma soziala, bere forma politikoa, bere antolakuntza eta bere legeen izpiritua biltzen dituen errejimena.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00048 Jesusek, izpirituz ezagutuz zer pentsatzen zuten haiek, hauxe esaten die: Zer pentsatzen ari zarete zeuen barrenean? Zer da errazago: elbarriari esatea: barkatzen zaizkizu zeure bekatuak, ala esatea: Altxa, har ezazu zeure ohatzea, eta habil?

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00017 Hori kontsiderazio baten bitartez gertatzen da Descartesengan, alegia balitekeela gu izaki guztiz ahaltsu eta aldi berean makur baten menpean egotea, zeinak gure izpiritua hainbesteraino maneiatu duen, non huts egin dezakegun, nahiz eta gure judizioa subjektiboki erabat ziurra izan.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00017 Izpiritu guztiz ahaltsu eta makur baten, etengabe iruzur egiten digunaren suposizioa, Descartesek onartu zuenez, ez da oso txalogarria. Horregatik suposizio horri loturiko zalantza ere bitxia gertatzen da.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Edurne Saratxo eta hire osaba Anizeto Mendia adiskide egin direnetik behin bateko liberalen izpiritu aurrerakoia eta karlisten foruzaletasuna hire abertzaletasunean loturik sentitu dituk, eta horrek berealdiko bozkarioa sortu dik hilobietako hezurretan. Tradizioa eta aurrerakoitasuna, euskal aberria eta solidaritza soziala gudu hau egin dugunengan elkartzea gauza handia izan duk.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Eta, bestalde, (aitzin. Korol. ampamp; 16. Prop. 2. Korol. arab.) argi ikusten dugu zerk bereizten dituen, adibidez, Petriren ideia, Petriren beraren Izpirituaren esentzia osatzen duena eta beste gizon batek, demagun Paulok, daukan Petriren ideia.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Lehenak, ezen, zehazten du zuzenki Petriren Gorputzaren esentzia, baina ez du existentziarik barne hartzen, Petri existitzen den ber baizik. Bigarrenak, aldiz, Pauloren Gorputzaren egoera azaltzen du Petriren izaera baino hobeki; eta, horrela, Pauloren Gorputzaren egoerak berdin irauten dueno, Pauloren Izpirituak, Petri existitzen ez bada ere, aitzinean hor balu bezala kontenplatuko du.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Eta, gainera, ohiko hitzak erabiltzeko, kanpoko gorputzak aitzinean hor bagenitu bezala itxuratzen dituzten giza Gorputzaren afekzioen ideiak, gauzen irudiak deituko ditugu, nahiz ez dituzten gauzen itxurak marrazten. Eta gure Izpirituak horrela kontenplatzen dituelarik gorputzak, erranen dugu haiek irudikatzen dituela.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Eta orain, errakuntza zer den adierazten hasteko, nahi nizueke ohartarazi Izpirituaren irudikapenek ez dutela, berenaz, errakuntzarik edukitzen edo, bestela errateko, makurtzen baldin bada Izpiritua, ez dela hori gertatzen irudikatzen duelako baina, bakarrik, hor aitzinean balitu bezala irudikatzen dituen gauzen existentzia ukatzen duen ideia eskas duelako.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Zeren eta, existitzen ez diren gauzak bere aitzinean hor dauzkala irudikatzen duen aldi berean Izpirituak baleki gauza horiek ez direla egiazki existitzen, ez da dudarik irudikatzeko ahalmen hori bere izaeraren bertute baten kontu ezar lezakeela eta ez bizio baten gain; orozgainetik irudikatzeko ahalmen hori bere izaera soilari balegokio, erran nahi baita (1. Zat., 7. Def: arab.) librea balitz Izpirituak duen irudikatzeko ahalmen hori.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00415 Hirugarrenekorik, dator, beren buruaz beste egiten dutenak Izpiritu ezinduak direla eta haien izaera arbuiatzen duten kanpoko kausengatik garaituak direla.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Descartes-ek onar lezake gogotik horrelako iritzia, zeren uste baitu Izpiritua edo Pentsamendua garunaren parte jakin bati, hots, pineala deitu guruintxoari datxekiola bereziki. Honen bitartez Izpirituak sendi litzake Gorputzean gertatzen diren mugimendu guztiak eta kanpoko objektuak eta hau bera Izpirituak alde askotara mugi dezake bere gogo soilaren arabera.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Bestalde, animali izpirituen bultzadek jotzen duten bezainbat gisatara egokitzen da garunaren erdian zintzilik dagoen guruintxoa eta hari buruz animali izpirituak bultzatzen dituzten kanpoko objektu bezainbat aztarna ezberdin inprimatzen dira haren baitan eta, horrela, geroxeago, guruintxoak hara eta hona darabilan Izpirituaren gogara hartzen badu aitzinean hara-hona zebiltzan animali izpirituen eraginaz zeukan egoera, orduan, guruintxoak berak animali izpiritu haiek eragotziko ditu eta determinatuko aitzineko egoeran eragozten zituen bezala.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Bestalde, pentsatzen du Izpirituaren nahi izate bakoitza guruintxoaren mugimendu jakin bati lotzen diola Naturak, hala nola, urruneko objektu bati nahi badiogu begiratu gure nahiak eraginen du begi-niniaren irekitzea, haina pentsatzen baldin badugu bakarrik begi-ninia ireki beharko dela, debalde izanen da horren nahi izatea, zeren eta Naturak ez baitio lotu animali izpirituak begiko zainari buruz bultzatzen dituen guruinaren mugimendua, begi-niniaren irekitzeko edo Ixteko gisan, begi-niniaren irekitzeko edo ixteko nahi izatean, baina bai urruneko edo hurbileko objektuak begiratzeko nahiari.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Azkenean, pentsatzen du oraino, gure biziaren hastapenetik Naturak lotu baldin badio ere gure pentsamendu berezi bakoitza guruintxo pinealaren mugimendu berezi bakoitzari, beste zenbait pentsamendu eratxikitzen ahal zaizkiela halere haieri ohituraren indarrez; frogatu nahi duen bezala Izpirituaren Pasioen 1. Zatiko 50. Artikuluan.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Eta hortik ateratzen du nehongo Izpiriturik ez dela, nahi bezain ahula izanagatik, bere Pasioen absolutuki menperatzeko ahalmena, ongi bideratuz geroz, erdiets ez dezakeenik. Pasio hauek, ezen, haren definizioen arabera, Izpirituaren hautemateak dira edo sentipenak edo hunkipenak, hari bakarrik dagozkionak eta (Nota bene) izpirituen mugimendu batzuek sortzen, hazten eta indartzen dituztenak (ikus Izpirit. Pas. 1. Zat. 27. Art.).

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00008 Agian, irakurle, zail gertatuko zaizu hemen ematen diren argibideak eta argudioak hemen agertzen ez diren hitzei aplikatzea. Horrela bada, fida zaitez nitaz eta jakizu ildo beretik doazela denak, izpiritu berak gidaturik, hemengoak eta hangoak.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00008 Izpiritu bat idatzi dut zenbait lerro gorago. Zein izpiritu? Euskararen batasunarena eta txukuntasunarena.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00014 4 Kulturarik indartsuenek etengabeko eragina dute ahulagoetan, mundu osoko izpiritu kezkatiak bereganatuz, xedea arte unibertsala denean txalogarria den bezala, zapaltzeko denean onartezina delarik. Gaurregun, jakin badakigu, kulturen arteko bikoiztasun klasista (nagusiak-menpekoak) zentzu gabea dela.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00323 Dena den, modu honetan lortutako postuak ez dira nahikoa eta, batzuetan, benetako deseskolaratzea ere suertatzen da. Guztiek aukera berdinak izatea aldarrikatzen duen LOGSE legearen izpiritutik eta benetako beharretatik hurbilago dauden konponbideak lortu beharko lirateke.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Horren guztiaren gainetik hegan dago izpiritua, bere-bere baitaraturik, bere izate huts-hutsean, ahazturik egunorotasuna, libre, kasik extasi mistikoan 48 .

323. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Baina batzordearen ekarpenek errespetugabeko tratamendua soilik jaso zuten eta zegozkien Aktetan inskribaturiko testua ez zetorren bat, ez letraz ezta izpirituz ere, batzordekide gehienek bozketaz erabakitakoarekin.

324. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Beraz; Euskal Herria eternoa, etab., bai, bada (historiaurreko eta historigaindiko edo pekoa, nahiago dena), esentzia bat, izpiritu edo arima bat; baina errealitate historikorik ez du bere propioa, historigintza prozesuko (Euskal Herria gainditzen duten) momentu ezberdinetan bera naturaren manifestazio bat izatekoa ez bada, edo bestek dagien historigintzan (Gaztelak, Elizak) parte hartzekoa.

325. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Batzuetan bidaia bat imajinatzen eta abenturazko izpiritua libre uzten, irakasleak beraien errealitatea besteenarekin kontrastatu eta norberak berea arrazoitzeko beta ematen die.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00026 Antzerkiaren izpiritua jasotzeko, filma proiektatzen zenean, kowairo izeneko antzezle batzuk jartzen ziren pantailaren alboetan eta filmean azaltzen ziren kabuki antzerki antzezleen elkarrizketak errepikatu egiten zituzten.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Finean, gure pentsalariak politikaren arloa askatasunaren eremura mugatu nahi izan zuen, izpiritu demokratikoak bultzatua, elkarrizketaren eta onespenaren eremura, indarkeria oro gaindituta.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Otsaila ospetsua, bere izpiritu omen duena, Espírítu del 12 de febrero delakoaren inguruan frankistar erreformatzaileak lehenengo urratsak ematen hasiak baitira.

329. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Era berean, Calidonia de Lora (edo Alora) delakoak komentuko lekaimeak aztoratu zituela, Mari Garcia de Gabiria andereak lekaime taldeari Hiponako gotzaiaren izpiritua txertazea lortu izan ondoren.

330. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 Agustindarren izpiritua bereganatu ondoren profesioa egin zuelarik komentua utzi eta ermitau bizitza egitera eskaini zen heriotz ordura arte.

331. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Esan nahi baita, Jainkoarekin egotea, Izpirituenean egotea.

332. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Eta gogoa, azken batean, izpiritua, anima baizik ez da.

333. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Ordeinu eta ordeinatzaileen kopuruak eta honelako agirien barne-egitura erakutsi ondoren, herioak sortzen zituen izpirituzko arazoak eta beren adierazpenak azaldu nahi izan ditugu: ehorzketak, hiletak eta anima-kofradiak, hain zuzen.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0010 Ameztoyren pinturak eragiten duen txundimenaren lehen jatorria bere akaberaren araztasunean primitiboaren araztasunean ez ezik bere orotasuna irudikatu nahian Antzinako maisuen ezaugarria hau ere badago ere, azalera leun horren gain ezarri eta irabiatu egiten duen, eta geuri ere zirrara eragiten digun falsilla pautatua, izpiritu deszentratuarena, neurrigalduarena (wild) da, hain zuzen.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Ez da bat ere erraza talde, gizarte edo komunitate baten nortasun kolektiboaz erabateko iritziak ematea, talde sena edo komunitate bateko edo besteko partaide izateko sena, neurri handi batean, uste edo sentimendu subjetiboen pean dagoelako, izpirituari loturik.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0010 Gure neguak ez dira hain negu, eta tenperaturaz lehen baino epelago bagaude ere, lehen izpiritua epeltzen zuen hitza galduz goaz; eta horrek hutsunea eta egarria dakar gerora, asetzeko nekeza.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Litekeena da Biasteriko cachimorro-a basoko izpiritu bati egokitzea, basajaun landare bati.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0037 Alde batetik, historiak orainaren konplexutasuna ulertzen laguntzen digu: ... ikusmugak zabalduz, nola espazioan hala denboran, arazoen konplexutasuna erakusten dio izpirituari, gizarte egoera guztiak, jokabide indibidual edo kolektibo guztiak lehen begiratuan irudi lukeen baino kausa desberdinagoetatik, ñabardura handiagoko asmoetatik sortzen direla irakasten du.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0206 Dolore luzeak izpiritua erabat mehetzen, sentiberatzen, fintzen du.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0206 Gaixoek baino, kuriosoki, Obaban haurrek, subnormalek, izpiritu gabekoek errepresentatzen dute izpiritu gehiena.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0206 Izpiritu ez korrunpitua, maitagarria.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0206 Gaixotasuna propioki baino, izpiritua hor ahultasuna da edozein moldetan, batzuetan natur fenomenoetan beretan.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0031 Ehizatutako buruak aldizka elikatzen ziren, arrozaz eta arrozazko zerbezaz, hildakoaren izpirituaren boterea mantendu ahal izateko.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0058 Trobriand irletako biztanleentzat izpirituek funtsezko zeregina dute ugalketan.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Ebanjelizatzaileak zoko ezkutuenetaraino sartzen dira eta beren jainko eta izpirituekin lasai bizi ziren herri indigenetako pentsamenduan eragina dute.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Aezkoan ekaitz-haizeak Iratiko zuhaitzak astintzen zituenean, izpiritu gaiztoek eta sorginek Joana Albretekoa Nafarroako erreginaren hilotza zeramatela basoan ibiltzen zirela uste zuten.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0017 Abangoardiek askatasun printzipioa izan dute oinarrian, eta zientziaren aurkikuntza eta asmakizun berrietan edo gizartearen errealitate edo nahietan oinarri hartuta, izpirituaren eragiketa bereziak aurkitu nahi izan dituzte, era horretan gure garaiotako egoera gatazkatsua islatzeko.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0146 Beren indar guztiekin saiatzen dira bizidunak beren hildakoaren izpirituari eusten, auzo inguruan egon dadin.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0146 Etxeko jainko bihurtzen dira hildakoen izpirituak; eta familiaren bizitza eta oparotasuna haien laguntzatik eta onginahitik daude.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0302 Montesquieu-k legeen izpiritua azaldu nahi izan zuen bere maisu-obran; baina izpiritu hori alde guztietatik kondizio fisikoei lotuta dagoela ikusten dugu.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Ziurta daiteke hau ahaleginduko dela naturako misteriorik sakonenetan sartzen, edozelakoa izanik ere bere herrialdeko eta garaiko izpiritua.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Izpiritu hau hiritarrik aberatsenen artean ere ikusten da.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 2 Laborearen izpiritua otso- edo zakur-itxuran

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Aldi berean, gizonaz gaindiko izakitzat daukate animalia, jainkoxkatzat-edo; hura herrian eduki, zaindu eta jaten ematen dioten aldian, onurak zabaltzen ditu, bereziki izpiritu gaiztoen saldoak urruntzen ditu, etengabe aritzen baitira jendearen zelatan, ondasunak lapurtuz eta gorputzak gaixotasunen bitartez hondatuz.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Izpiritu abenturazalea zuten eta ez zioten utzi gerra-espedizioak egiteari.

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Haren izpiritua sobera tiraniaren alde da, honek horretaz sekula probetxurik ez ateratzeko.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Gurutzedunen balioaz eztabaidan ari izan gabe, ohartaraziko dut, giristino izatetik urrun, apaizaren soldadoak zirela haiek; elizako hiritarrak ziren; honen izpirituzko herriarentzat borrokatzen ziren, nahiz elizak, inork ez jakin nola, lurtar bilakarazi zuen herri hura.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0115 Egun, bigarren mailako irakaskuntzaren helburuak mugatzeko egoeran ez bagaude ere gai hau ez da balioski aztertu ahal izango ikastaro-bukaera arte, esan dezakegu, ordea, lizeoaren egitekoa ez dela ez matematikariak, ez literatuak, ez naturalistak, ez historialariak egitea, baizik eta izpirituak lantzea letren, historiaren, matematikaren bidez, etab.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0115 Egia da, sarritan, dena berez joango bailitzan pentsatzen da, helburu komun horrek ilunetik deus ez balu bezala, izpiritu bat prestatzea zer den mundu guztiak baleki bezala.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Honek, noski, agerian jartzen du teresiar aszetikaren ezaugarri teologiko eta mistikoa; hots, gure bizitzaren jokoak ez du helburutzat betegintzarrea eta ordena lortzea izpirituaren eta gorputzaren arteko borroka honetan, hura Jainkoagana igotzea baizik.

361. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 eta sinbolizatua gurarien perspektiban gauzatua poema honetan olerkariak bere izpirituan gorputz hartua ikusi nahi lukeen loratzea:

362. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 krabeliña / zuri bat jagia errealitatearen deskrizioa da batetik eta izpirituaren loratze irrikatua bestetik.

363. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 ...beti lez / betiko beti lez, errealitatearen deskrizioa da; baina, era berean, beti lez, alaia, / beti lez, barruan poetaren izpirituan etengabe somatua nahi litzatekeen loratze pozgarriaren irudia.

364. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Oraindik ere, arra t'erdi luze / ... jagia bi eremuak adierazpide eta irudi berean jasoak direlarik, poetak bere izpiritua jaikia nahi luke ikusi.

365. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Areago, itogin zarata / saltari ta alaia ikusi / somatu egin ditu poetak mundu errealean eta izpiritu barnean.

366. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Poetaren izpiritua hegan egiteko ahalmenez gabetua ageri da batetik, eta bestetik, nolako nahi eta joranak daraman ez dakiela.

367. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0106 Hortxe zegoen poetaren izpirituan, baina laino xumez estalia.

368. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Umeak eta kultura, giza balioen izpiritua eta erlijioa dira heziketa ideologizatu honetako zutaberik garrantzitsuenak.

369. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0076 Testuko zuhurtzia, jakintza-zorroztasuna, konfidantza- eta segurtasun-eza, ikerlanean motz, hotz, kokil jokatzea, egiazta daitekeena bakarrik onartzea eta kontrara, sentimenduak uxatzea, poesi senaren askatasuna eta izpirituaren hegaldatzea estekatzea... dira, nonbait, euskara hizkuntza bat besterik ez dela uste duten Mitxelenari eta Urkixotar latinzale amorratuei datxezkien ezaugarriak.

370. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 oldar horretan, hortara, askatasuna eta halabeharra, izpiritua eta natura batean batzen dira, eta bata bestea zermugatuz eta sustatuz doaz, horregatixe agerpen enpirikoarena ezin izan daitekeen espazio batean 42 .

371. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0474 Egunez egun, aratsez arats, ipuinez ipuin, kondairaz kondaira, horiekin ere hazten, moldatzen eta apaintzen da haurraren izpiritua, modu batera eta ez bestera: gure herriko modura, gure euskaldun modura, hots, eta ez beste sorbideko batzuen modu eta moldera.

372. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Barurak ez du bakarrik gorputza purgatzen, izpirituari ere idekitzen dio ezin asmatuzko ateka, zeruko argia agertzen duena eta arima bidez makurtu gabe jalgitzen.

373. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00071 Beraz ostia hartu zenuen
ta estuasun ugari;
komunerako premia laister
omen zenuen nabari.
Jakin ezazu mesede eiteko
hartu behar dela hori,
baina ez dio tripai egiten
baizik izpirituari.

374. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. oiarbide 0035 Osagaiekin batera, Argiñanok iniziatiba izpiritua zabaldu nahi du, eta batez ere elikadurari merezi duen garrantzia ematea.

375. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Baina beroien aldeko edozein lege eta neurrik zintzilik du beti Nebrijaren izpirituz mamitutako Konstituzioaren ezpata zorrotza.

376. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Berrogeita hamarreko hamarkadako jazzaren izpiritu klasikoaren giroan, hots dantza garaikidearen iturrietarik batean kokatu nahi du.

377. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 ZORIONAK, zure itxura-berritzeagatik; zorionak betiko izpirituari eusteagatik.

378. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Horra, eleen izpiritua atxekiz, zer aditu ahal izan dugun, joan den astelehenean zortzi, Pariseko Asisetako Gorte berezian Estatuaren boza entzunarazten zuen abokat jeneralaganik, euskaldun akusatuek, auzia egiazki hastekoa zelarik oraino, euskaraz mintzatzea galdegin ondoan.

379. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Jendeen izpirituan kontserbatzeak erran nahi du ere ondarearen zaharberritzea eta beraz balorean ezartzea.

380. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Udal hauen eginkizuna, hortaz, Euskararen legearen 8.3 artikuluaren izpiritua jaso eta Udal Arautegiaren araberako forma juridikoa emanez, praktikara eramateko erabaki sendoa hartzea izan da.

380 emaitza

Datu-estatistikoak: