XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Egizko Jainkotasunaren iturri, nere Jaun-Jangoiko! Zugandik egi ta jakinde goi-ugariyak artu ta beste Aingerubai adirazteko, Aingeru argiyak (1) Aingeru mota bat egin zituzun.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Elizan, eliz-maiako kutxan, Jesukristo Ber-bera zeruan bezela dagoala, bizirik eta bere Gorputz, Odol, Arima ta Jainkotasuna Beragan dauzkala.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira orañ Jesucristo gure Jaunaren jaincotasuna Pasio sagraduan añ ezcutatua egon bazan ere, eguicari miragarriaquiñ aguertua.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Gorphutz-Saindua da Sacramendu bat JesuCristo gure Jaunaren Gorphutza, Odola, Arima eta Jaincotasuna dauzcana, Ogiaren eta Arnoaren idurien edo itchuren azpian.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko semearen gizon egitea, eta, bertze hitzez mintza nadien Jainkotasunaren gordetzea gizontasunaren itzalean etzen bertzerik, baizik ere, Eskritura Sainduak diona, harren ezteustea.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 (...); baiña ala ere nabaitzen du eztala arkitzen bakarrik edo Jesusgandik aldendua lurralde berri ontan: Jesusekin batean dagoela, eta oni eskutik elduta sartu dala Jainkotasunaren errian.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan Biotz Jainkozkoa agertzen zitzaigan aldi berean, ezaguera txit argi ta altua izaten nuan, jakin nezan, Jainkotasun guztiaren Jargoi egokia Biotz ura zala.

8. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

9. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Dalako giberria ez da ugaltzen, ezta il be, eta jainkotasun bi dira euren zaintzaille, kopeta ederdun neskatx lirain bi: Faetusa ta Lanpeti, Neera jainkotiak Eguzki Hiperion'gandik sortu zitunak.

10. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Branka urdiñezko ontziaren atzetik, oial-zapiak anditzen ebazan aize ederrak putz-egian; Kirke'k, kopeta politdunak, jainkotasun altsuak, abots zolidunak bialdu euskun lagun ona dudarik bage.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Kristautasunean bertan ere Jainkotasunaren urezko sinbologia nabari da, amai eta neurribako Pielago moduan harturik.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0086 Bi esferatako unibertsoak, astronomiaren alorrean barruan eta kanpoan daudekeen ardurak soluzionatzeko, gidari polit bat sortu zuen, J.C.I, IV mende bukaeran, aipaturiko sistema onartua izan zen; planetaren ardura eta betebeharrak soluzionatzeko bakarrik ez, lurraren galdekizunaz erantzuteko ere baizik, hostoen erorketaren eta gezi baten hegalaldiaren arazoak argitzeko, adibidez, eta animaren ardurak ere soluzionatzeko, esate baterako gizonaren eta jainkotasunaren artean dauden erlazioak.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 - absolutuaren, Hirutasunaren, jainkotasunaren hiru elementuak.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0007 Jainkotasunaren aurrean
bihotza belaunikatzen zait:
Sistole nahiz diastole,
bular-hezurrerat makur
.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Hasieran kondaira ta kultura gaitzesten bazituen, Jainkoaren jainkotasunaren izenean noski, gero onartzen ditu, Jainkoaren jainkotasunaren izenean noski, orain ere.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0080 Adimenkeriak eta kondairakeriak zein ondoren izan zituen ikusirik (erlijio mailan Jainkoaren jainkotasunaren galtzea, kultur mailan (politika, gizarte arazoa etab.) etsipena bi mundugudate ondoren), egoerak eraginik bide berriak jorratzen hasten da: Barhek gizatiarra den guztia gaitzetsirik Jainkoaren trazendentziara jotzen du.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 79. Gizonak berari haur (esaten) dantzu jainkotasuna (daímon), haurrak gizona bezala.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Jainkoaren bikaintasunak
Sin.: Jainkoaren dohainak; Jainkoaren atributuak; Jainkotasunak
Jainkoaren * misterioari egokitzen zaizkion tasunak, berez gizakiari edo bestelako izaki lurtarren bati dagozkionak: Jainkoaren mugagabetasun eta * baztergabetasunari egokitzen zaizkio, berez mugatuak diren dohainak edo tasunak, hauek nolabait Haren mugagabetasunari dagokion bikaintasunera eramanez.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Badirudi gizonaren adimenak, oharkabeki, azalpen hirukuna bilatzen duela, fenomeno nagusitan hiru partetan taxutuz; jainkotasunean, beraz, hiru betekizun antzeman-uste balitu bezala.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Izan ere, Kristoren arimak Jainkoa ikusten bazuen ere, ez zuen Jainkotasun hori bere luze, zabal eta sakon guztian barnatzen.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Mesopotamia-tik Egipto-ra, hortakoz, eguraldien jainkotasunei landetako bizitzari sakrifikatzeko animalia txitezkoena izan da zezena.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Eta zer eskatuko?, eta Haren antzeko izan gaitezela Jainkotasunean eskatzen du.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Hura gizon egin den bezala, gu jainkotasunaren kide egin gaitzala.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Gurutziltzatuak ez dauka guk jainkotasunari jarri ohi diogun aurpegirik.

25. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Emen agertzen da, batez ere, gureganako Jainkoaren errukia: Kristo etzala il zuzenentzat eta santuentzat, pekatari eta gaizkigilleentzat baizik; eta bere izatez jainkotasunak iltzerik etzeukelako, guregandik artu zuan guretzat eskeiñi zezakena.

26. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 -Zenbait artistak, Michelangelo kasu, Jesusen gizatasuna agertzen dute bete-betean, harmoniaren eta edertasunaren eredu gisa eta haren jainkotasuna, aldiz, ahaztu egiten dute, antza.

27. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00020 -Jesu Kristo Jauna, gizon eginez zeure jainkotasunaren aintza erakutsi diozu munduari; sendo gaitzazu zeure etorreraz.

28. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 4 Hitzeman zauzkigun ontasun baliosenak eman dauzkigu, gutizia tzarrengatik munduan den ustelkeriatik ihes eginez, Jainkotasunean parte har dezagun.

29. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 - Portaera haiek ikusita esan du orduan Swami guruak, nori bururatuko zitzaion Hama Krishna mundura jaitsitako jainkotasuna izan zitekeela?

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Santa Teresak irakurritako testuek zekartenez eta bere kontseilari batzuk defendatzen zutenez, kristaua izpiritualitatearen maila batera iristen denean, Kristoren gizatasuna harentzat oztopo bilakatzen da eta, horregatik, gizatasuna utzirik jainkotasuna hartu behar du bide gisa.

30 emaitza

Datu-estatistikoak: