XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jaungoikoa'k bere ondasun eta erruki-ateak zabaldu ta edozeiñen eskuetan itxi daroa jaioparrien betiko zoriona ¿Zer, ura baño gauza ugariagorik? ¿Zer, Aitea'ren... jakitea baño gauza errazagorik? ¿Zer, ura ezarri ta ugutzauteko asmoz, itz orrein esatea baño eskuagorik? ¿Zer, ume jaioparriaren bizitza baño gauza aulagorik? Edonork, ba, ta edonun, estualdian, ura ezarriaz batera, ugutzauteko asmoz itzak esanaz, umetxu orren arimea betiko gaizkatu leike, gotzonen lagunkide dala, betiko atsegiñez, Jaungoikoa aintzatzera bialdu leike.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¡Ene, olangorik ikusi egiteko be! ¡Sein jayo-barria berbetan! ¡Gazteak!....

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 Ara: (Izparringia ateriaz ta irakurriaz) Orain ogei ta iru urte, orrillaren amabost`garrenian utzi zuten Mendigain baserri-etxeko atarian aur jayo berri bat (...).

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Gure Ama Birjiña
Gaur dago Belenen
Aurcho jayo berriya
Pozaz eracusten,
Eta artzayac berriz
Jesus adoratien
Alacosheco soñu
Pollitac cantatzen
.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Guc ere canta zagun
Belaunicaturic
Aurcho jayo berriya
Emen icusiric:
Guztion Jabe dala
Pozez aitorturic,
Eta biotzetican
Bera maitaturic
.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Onek ziyonez, Loyolako Inigo jayo-berriyan Egibar-ko baserriyan azi emen zan.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Aur jayo-berria elizan lenengo aldiz sartu baño lenago, Apaiz jaunak otoitz batzuek, luze-ederrak egiten dituala, ta gero aurra elizan batayatzen duala.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Praiske: zeure ta jaixo-barri onen osasunerako ta guztixon onerako ardao-tanta bat edan daigun.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Joan zan igandez, jaio berria ugutzatu zuten. Izen politak benetan ugutzatu-berriarenak: Miren, Julen, Andone.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Aurtxo jaio berria, senar emazteoi, poz-ituri izango al zaizue.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Euzkel-ixena.- Igaro dan astian ugutzau eben ume bat, Arruabarrena'tar Pillipa'ren eta Ibarra'tar Miren'en alabatxo jayoparrija Lore Begoña ixenak ipiñirik.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak agur, barrija etorri, Zarrak iges dagi; Mendi-ziar dua leku egiteko Jayoparrijari.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bai ama ta jaio berria ondo daude. Zorionak.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama ta aur jaio berria ondo arkitzen dira.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Nola garbitu ume jaio berria?.

18. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Egoki izan beitez, Jauna, gure oparigaiok gaurko Jaiotzako misterioentzat, eta bakea ekarri daiskuela; eta Ume jaiobarri onek gizon eta Jaungoiko lez argi egin eban ezkero, lurreko opari onek Jaungoikozko izakera emon daiskula.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ba-zuten besterik ere: Yesu Beraren yarduna zirikagarri zuten: yayo-berri zalarik, amabi urtedun zala, ta gero, agiriko bizitzaldian Aitaren etxea aintzakotzat artu baitzun.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Ideia oiek, nai badezu, kristau azitik eldu dira, baiña Europan jaio ziranean, jaio berri artan beintzat, Elizaren aurka eta Elizarekin burrukan azaldu ziran.

21. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 arrautzak; ur dilistak; apaburu jaio barriak; apaburuak; buztana desagertzen.

22. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Negar muxinga ta inkesaka, otzakil, eskutxuak aizetara erabiliaz, jaio barri bat billatu eban bertan, zapitxo baten batuta.

23. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Zulezko laukietan, jartzen ditue bildots jaio barriak, euren ameekin, alkar ondo ezagutu arte, estalpeetan.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Euskerea batzea, Euskaltzaindi jaio-barriaren arazorik gogokoena izan zan eta euskaltzaiñak gai oneri buruz aztertze ta lan sakonak egin zituen.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Ez ahaztu haur txikiak inskribatzea, bai eta jaioberriak ere, 1981eko Martxoaren 1.a baino lehen jaioak badira.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0066 Zoritxarrez, kontra jokatu behar hau ez zen Iraultza jaio berriarena bakarrik.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Haur jaio berrietan ere buruko hezurrak tinko loturik ote daude?.

28. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Horrela bost urte zituenean bere anaia jaioberri baten aitajaun bezala dagerkigu beste dokumentu batean: .

29. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0003 Ohitura izaten zan ere, maitagarri hauek, haien ahalmen miragarriak erabiliaz jaio barriari doaiekin eta mesedekin eskeintzea.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Horregatik, lehenengo haurra jaio zitzaien egunean, haur jaioberria Aita Santu izatera irits zedin irrikitu zuen Alejandrok, edota gotzaina gutxienez....

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Pinuzko uda jaio berri hartan ez zitzaidan bizitzeak aldapa gorak dituenik bururatzen.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0019 Bihar arratsaldean bueltatuko da nire charter hegazkina Eguzki Jaio Berriaren Hiri Nagusitik.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Behin eta berriz erretratatzen zituen airea eta uraren artean, makinaren klikari jaramonik egin gabe titiari tiraka ari zen jaioberriaren gainean oker-oker eginda zegoen ama hain gazte eta adolezentzia arotik irten berri haren irudia iraunkorra egitearren.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Gaur gehienek uste dutenez, bi idazki hauek Paulo apostoluak idatzitako lehenengoak dira eta hoietan bilatu daiteke aren pentsamendu Jaioberria, gero gorputz egingo dena.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Jaioberria da oraindik Jakin eta hara, bigarren zenbakian bertan expreski planteatzen da kultur hitzen arazoa.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0013 Bakoitzak bere erantzukizuna hartu zuen asmo hori aurrera atera zedin: apezpikuak Mendaroko agustindarren komentutik monja profesa bat ekarriko zuen komunitate jaio berria sendotu eta gogoberotua izan zedin eta Katalin andereak Aritzetako dorrea monastegi bihurtzeko agindua emango zuen, Alkiza apezpikuaren bisitariaren agintapean.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0019 Betebehar hauek eginik eta mekomioa (5) mekomioa izaki jaioberriek erauzten duten substantzia bota ondoren tximeleta hori prest egongo da hegan egiteko, elikatzeko eta ugaltzeko.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Industria jaioberria da, baina badira altzeiru industriak Chimboten, zimentu fabrikak eta tradiziokoak, ehunak eta jateko produktoak.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Erroman, Kristianismoa etorkin jaio berri bat besterik ez zenean hiri erraldoi eta ezezagun hartan, ezkutuan bizi izan behar zuen bere jende xume eta babesgabe haien aurka askatu zen persekuzio edo jazarpenetik ihes egiteko.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Buztinez, norberak urteetan zehar jasan dituen aldaketa fisikoak egingo ditu: jaio berria, lau hankatan, zutik, jolas desberdinetan e.a.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 Bai artzaiak ere. Zoragarri gertatu zitzaien, jaioberri bat, gauaren erdian ezagutzea.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Burgesia jaio berriak baserriak jasotzen gastatuko du bere dirua, bai kortetan eta bai jatorrizko lurretan: Aldabe, Alzina (Altzingua).

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0070 Txikiekiko etsaigoa gogorra denean, irudia baztertua izan daiteke edo txiki jaioberriak eskotomizatuak.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Zinaurri jaioberriok, ederrik eta bikainik haziko dira!.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Jaioberriak, hasieran, eta ordu batzuz, glukosa behar izaten du.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Larruazala aldatzen da, begi-inguruek likidoa galtzen dute, fontanelak hondoratuak azaltzen dira jaioberrietan.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0067 Jaioberri hautagabeen artean eta OMEren estimazioen arabera (1972), kromosoma-anomalien maiztasuna %1aren ingurukoa den arren, azterlan berriagoek, banda-teknikak erabiliz, hurrenez hurren jaiotakoen artean kromosomopatien eragina %1, 96koa dela aurkitu dute (Hansteen eta laguntzaileek, 1982), %60a autosomei dagokielarik eta %40a gutxi gorabehera, sexu-kromosomei.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Artean, euskara batua izenaz ezagutzen dugun hizkuntz molde bateratua ume jaioberria zen eta etsai askori egin behar zien aurre.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0126 Jaioberriaren screening metabolikoa izenaz ezagutzen den prozedura honen bidez, bizitzako lehen egunetan eritasun metaboliko jakin batzuk diagnostikatzen saiatzen gara.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 HASIERAKO ESNEA. Jaioberriari lehen unetik eman dakiokeena.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Noski, horien artean sartuak daude legezko terminotan abortu faltsu bezala definituen kasuak, jaioberriak bizi-zeinuren bat eman duenekoak alegia.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0001 Edo hobe: Mariak bere sabeletik ematen digun Jainkoaren Seme jaio-berria.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 jaioberria / haurra / nagusia.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0135 Jaioberrien hazkuntzan, berriz, maitagarrienak aritzen dira.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0507 INDUSTRIALIZAZIO ETA LANGILE-MUGIMENDU JAIO BERRIAREN IKUSPEGI KONTSERBADORE ETA NAZIONALISTA BAT, TXOMIN AGIRRE-RENA

56. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Jainkoak utzi du asitako lana gorabidean joan ez zedin, bainan uste dugu Jainkoaren ontasunak eta aal-izateak aurkituko duela guretzat ez-ezaguna dan bide bat, aur jaioberrian ereindako azia nolabaiteko betetasun-maillara eldu dedin.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Aitak, sendagillerik iaioena balitz bezala, ezkerreko saiets-aldean bi tanpatako xamur eman zizkion jaio berriari, eta bi eskuaz aho txikia irekiaz, arnasa bota zion eztarri zuloraiño.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Gorri-pinto dotorea zen jaio-berria.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Iñoiziñoiz, lotsaz bezela bere arpegi zuri-gorritzen asia azaltzen zan baso-marrubi jaio berrien batek, ibilkarien begien jolaserako ta ibiliak legortutako ao-zapaien atsegiñerako.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Zulook landaretxo jaioberria, ondatu egiten dute askotan.

61. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 PITHYUM: Jaio berriak diran landareak akabatzen ditu.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Izurriteak: Erremolatxaren ZORRIEK egin dezaiokete gaitz batez ere landare jaio berriei.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Beste adibide bat: Mateok esaten digu Maguak etorri zirela Belenera Jesus jaio berria adoratzera.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Bertan, jaio berri dugun elkarte honek bere arautegia eztabaidatuko du, behin behinekotasunezko etapari amaiera emanez.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Kontutan izan gainera haur jaio-berriari hiru edo lau urtetan ematen zitzaiola bularra.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Zoritxarrez, oraindik orain Errumanian Securitatek burutu dituen sarraskietan haur jaioberriak eta txikiak izutzeko egintza baten biktimatzat hautatuak izan dira.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Angula gehiago mugitzen da, antza, gau horietan eta hondotik azalera irten nahi izaten omen du sardak, ilargi jaioberriaren printzetara.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Etxeko goxotasunean eta berotasunean egon bearrean, beren gurasoak, kale gorrira ateratzen dituzte, otza naiz beroa egin, aizea euria egin, eta askotan aur jaio berriak dira gaiñera kale ertzetan ikusten ditugunak.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Jaio berria da Euskadi Press agentzia.

70. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0039 Eta hain polita iruditu jaken guztiak, euren etxeetara itzuli ziranean, pinu distiratsu bat jarri eben Belengo ume jaiobarriaz eta zuhaitz distiratsuaz gogoratzeko.

71. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0059 51 Gabonetako otzara
dakar Mariak altzora,
esku biekin oratzen dautso.
Gabonetako otzara,
Andre Maria, zeu zara.
Gabonetako otzara,
txirbil artean dardara,
jaio-barriak intziri dagi.
Gabonetako otzara,
Andre Maria, zeu zara.
Gabonetako otzara,
emoiozu, ama, bularra
zure haurrari gozatu daiten.
Gabonetako otzara,
Andre Maria, zeu zara.
Gabonetako otzara,
ogi-ardaoen batzarra,
pobreei egin erregaloa.
Gabonetako otzara,
Andre Maria, zeu zara.

72. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Maria emaginagaz geratu zan etxean beste hirurak eleizara joiazan bitartean. Laster zabaldu zan Altamira eta inguruetan jaiobarriarena eta bateo-kanpaetara herri osoa jabetu zan.

73. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Goizean ardiak landara ateratzera joan nintzenean, han ikusi nuen bera, gaua bezain ilun, ikatza bezain beltz, arkume jaio berria. Beldurtu egin nintzen.

74. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Juno jainkosa minduta eta atsekabetuta zegoen Jupiterrek berarekin izandako desleialtasunarengatik, eta Herkules haur jaioberria desagertaraztea erabaki zuen. Horretarako, bi suge ikaragarri bidali zizkion.

75. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Aita-amen artean zaintzen dute haur jaio berria.

76. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Aurreko galderan esan denez, duela berrogei urte oraindik jaio berriak 24 orduren buruan edo, gehienaz ere, 48 orduren buruan bataiatu ohi zituzten.

77. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00140 Zuhaitzak argitasun bila ateratako hostoez jantzirik zeuden, mendi maldetan arkume jaioberriak beren amaren inguruan saltoka zebiltzan...

78. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Txahal jaio berrien poztasuna. Udaberriko loreen uholde koloretsua. Ilunabarretako eguzki gorri lasaigarria. Eremu hark poztasun-uneak ere eskaintzen zituen.

79. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0069 Jaioberriak zeuden aretoan, gehienak gurasorik gabe, piltzarrak besterik ez zegoen; hori ongi zekien aitak.

80. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0117 - Zera, batzuetan haur jaioberriak... O!, batzuetan zimurturik, eta agian kolore eskas samarrarekin egoten direla...

81. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0117 - Amona, ama ospitalean ingresatu zenetik egunero ikusi ditut haur jaioberriak.

82. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0117 - Badakit zer itxura izaten duten jaioberriek.

83. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0023 Denek haur jaio berri bati buruz hitzegiten zuten eta erregali asko zeramatzaten: ezti poteak, larruak, arropa, txanponak...

84. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Osagaiak irakurtzen hasi zen adi-adi: apoaren listua, agure kaskazuri baten hiru ile, ilgoran moztutako erramuaren bost hosto, ume jaio berriaren pixoihal bustia eta ...-ren adar-hautsa.

85. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 Nik ere jaio berria izan nahi nuen, haren iturritik edateko.

86. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0026 Jaio berria bularra bera baino txipiagoa da txipiagoa eta beltzagoa:

87. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 - Eta zein juzku dira horiek? -galdetu nion behi jaioberriaren inuzentziaz.

88. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0120 Zilborrestean gorako bidea egiten du begiekin, munstro jaioberria bertan akabatzera deliberaturik.

89. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Ardi umaberri batek nolako maitetasuna erakusten dio bere bildots jaio berriari?

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Ospearen arazoa ez da gainditua dagoen zerbait, garrantzirik ez duena, itxura soilekoa; izan ere, bortxakeria baten biktima egokia izateko ez dago zertan halako bizitza lizunik izan behar aurretik, haur-hilketa baten egile izateko ohorea behar da (bere desohorea ezkutatzearren haur jaio berria hiltzen duen ama bat zigortua izango da kartzela arinarekin), parrizidioa kartzela larriarekin, homizidioa atxilotze arinarekin. Kode Penal berriak homizidio delitua besterik ez du aurreikusten eta kualifikazioaren egoeretan, zorionez kontuan hartzen den bakarra da biktima familiaren aldetik errudunaren aurrekoa edo ondorengoa den, eta besterik ez.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Jaunaren lanparako olioa oso mesedegarritzat jotzen zen jaioberrien zilborrestea orbaindu edo zikatrizatzeko. Era berean, aldare azpian bazen zulo bat, eta fededunek han burua sartu eta Kredoa errezatzen zuten, burukomina sendatzeko eta haren kontra babesteko.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00017 Ohetzat hartzen dira inkubagailu finkoak eta sehaskak ere, jaioberri normalenak direnak izan ezik.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Neonatologia. Jaioberrien ardurak sartzen dira hor eta jaioberri gisa hartzen dira hilabete baino gutxiago duten haurrak. Inkubagailu finkoak bakarrik zenbatu dira, eta ez dira barnehartu jaioberri normalek erabiltzeko diren sehaskak.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00019 Etengabeko arduretarako unitateetan (bihotzekoetan, jaioberrientzakoetan...) emandako egunak egonaldi gisa hartuko dira bakar-bakarrik gaixo horiek ardura normaletarako ohea edo inkubagailua gordeta izan baldin badute.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00125 Imitatzaileen artean batzuk besteak baino igokari hobeak izango ziren, oreka hobeto mantenduko zuten edota adarretik adarrera zehazkiago edo errazago kalkulatuko zuten distantzia. Hauek zuhaitzetan geratu ziren eta bertan garatu. Inguru berriak oker gutxiago ekarri zien jaioberrietarako.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Informazioak norberari erreferentzia egiteko gaitasun hori ez du oraindik protosubjektu edo jaio berriak.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Sano jaioberriak ez dira gaixoen eguneko zentsuan sartzen.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00085 Hizkuntzaz arduratzen den egitura administratiborik ez izanez Ipar Euskal Herrian, jaio berria zen Euskal Kultur Erakundeari proposatzen zaio lan hori kudeatzeko ardura iparraldeko probintzietan (Siadecok egiten duelarik datu bilketa). Epeak laburregiak izan zirelako, ez zen baldintza tekniko hoberenetan antolatua izan kontsulta hori.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00005 Jakina da jaioberrien % 5ak gaixotasun larriren bat azaltzen duela jaiotzerakoan, eta gaixotasun hauetatik gehienek osagai genetiko bat daukatela euren etiologian.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00123 Aurrez hildako jaioberriren bat egonez gero, behar-beharrezkoa da haurdunaldiko txostenak aztertzea, eta baita autopsiaren txostena ere.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Jaioberrien screening-ari esker gaur egun fenilzetonuria diagnostikatu egiten da jaioberrietan.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Hala ere, jaioberriari fenilalaninan pobrea den jan-neurri bat jartzen bazaio, sueroko fenilalanina-mailak normalizatu egiten dira, eta umeak adimen normala garatzen du.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Zuentzat, gizakiontzat, 100 urte asko badira ere, gutxi baitzarete luzaroago bizi izaten zaretenak, guretzat, mendiontzat, eta naturarentzat oro har, 1.000 urteko bizia duena jaioberria da.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Jaioberrien jatorriak oso desberdinak izan zitezkeen.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Pribilejiatuen dieta zuten, zalantzarik gabe, Bilboko burgesena bezalakoxea. 47 Mauleón Islaren arabera, op. cit., 210. or., 1743an, jaio berriak kontuan izanda, pertsona bakoitzeko eta eguneko 130 gramo haragiko dieta zuten eta batez besteko horrek gizartean, kontsumo aldetik zeuden desberdintasunak ezkutatzen ditu.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Haurrak, jaio berria delarik, guztiak dauzka bere zerbitzurako.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0101 Eta arreta berezia jarri nahi da ama eta jaio berriaren arteko harremanei, ikustaldien erregimenari, erditzeondoko laguntza psikologikoari eta beste zenbait gauzari buruz erabiltzen diren praktikak berrikusteko.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0017 Ohetzat hartzen dira inkubagailu finkoak eta sehaskak ere, jaioberri normalenak direnak izan ezik.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0019 Etengabeko arduretarako unitateetan (bihotzekoetan, jaioberrientzakoetan...) emandako egunak egonaldi gisa hartuko dira bakar-bakarrik gaixo horiek ardura normaletarako ohea edo inkubagailua gordeta izan baldin badute.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Gizartearen eskaerak behartzen du batzordea hilabetero biltzera, gai askok eta askok berehalako erantzuna behar dutelako, bai herri-aginteen eskaerak, udal edo bestelako leku-izenez, baita gurasoenak ume jaio berriei izena jartzeko unean, gai bi baino ez aipatzearren.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199
a) Jaiotzerakoan, aita edo ama espainiarra dutenak.
b) Espainian jaiotakoak, baldin eta, gurasoak atzerritarrak izan arren, haietako bat gutxienez Espainian jaiotakoa bada.
Espainian dauden enbaxada edo kontsuletxeetako funtzionarioen seme-alabak salbuetsita daude.
c) Atzerritar gurasoengandik Espainian jaiotakoak, baldin eta haietako inork ez badu herritartasunik edo haietako inoren herrialdeko legeek ez badiote aitortzen jaioberriari gurasoen herritartasuna.
d) Espainian jaiotakoak, baldin eta guraso edo famili jatorri ezagunik ez badute.
Ondorio horietarako, lehenengo bizileku Espainia izan duten adingabeak Espainian jaiotakotzat hartuko dira.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Bestalde, industria jaioberriek ere egurra behar zuten eta hori egur guzti hori, jakina, gure mendiak garbituz lortu zen.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Jaioberriak direnean ez dira handik irtetzen; gero burua ateratzen hasiko dira, eta handitzen dihoazen heinean, euren lehen hegaldiak ere ikusiko ditugu.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Artzainaren lehenengoetako lana arkume jaio berriari ama ezagutzen eta titia hartzen irakastea da.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Mendiko gaztak egin eta ontzeaz egindako ikerketan galdera batzuk egin ziren jaio berriei buruz.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Hortik lehen galdera ondorioztatzen da: jaio berriak ere gutxi erabili eta gela berean eduki behar al dira lehen hiru hilabeteetan?

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0067 Jaioberriarentzat ez dago inolako arriskurik, antigorputzak erditzearen ostean agertzen bait dira, amaren eta fetuaren zirkulazioak erabat independenteak direnean.

118. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0187 (...) Pilar Miróren seme jaio-berriaren foto bat lortzearren, nik tipo horrekin kafesnea hartzen nuen goizero

119. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Aur jaioberrien aoko miña)

120. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Euliak berpiztu egin dira inoiz ez dugu jakinen urtero berberak ala jaioberriak diren eta toki guztietan ikusten ditugu, tabernako ensaladilan nahiz Hegoaldeko gorpuetan.

121. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Jaioberria eta ama osasun egoera onean iritsi ziren ospitalera.

122. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. markuleta 0005 Eta zorionak Andres Urrutia euskaltzain oso berriari, eta animo, egungo euskalgintzaren esparru gatazkatsu edo lan behar handiena duten bi horiek erronka gogor baitituzu: bizkaierak batuari egin beharreko ekarpena eta euskal Zuzenbide jaioberriari arnas eta haragi ematea.

123. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Jaioberriaren identifikaziorako eskubideari buruzkoa, Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldeak egina. (Tramitera onartzea)(05/11.02.01.0216)

124. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Mahaiak, 1997ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea jaioberriaren identifikaziorako eskubideari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

125. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Eusko Legebiltzarraren Araudiaz baliatuz, Juantxo Domínguez López Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Taldeko parlamentarioak ohore du ondorengo legez besteko proposamena aurkeztea, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, jaioberriaren identifikaziorako eskubideari buruz.

126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horregatik, uste dugu erakundeek identifikazio-eskubidea bermatu beharra daukatela jaiotzatik bertatik, jaioberriek beren eskubide zibilak galdu ez ditzaten.

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Oraingo lege eta filiazio-sistemekin, sexuak markatzen du jaioberrien arteko desberdintasun bakarra.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horri eskumuturrekoen oraingo sistemak duen fidagarritasun urria gaineratuz gero, inor ere ez litzateke harrituko une jakin batzuetan zenbait kasu gertatuta ere, hala nola nahasteak, hutsegiteak, lanbideko axolagabekeriak eta beste. (Adibidea: Mendaroko herrian, Gipuzkoan, lehengo abuztuan gertatua. Ospitalean egun batean lau haurtxo batera suertatu ziren, eta beharrezkoa izan zen 30 orduan baino gehiagoan zain egotea ama bik in situ frogatu ahal izan zezaten, hain zuzen, jagoten, jaten ematen eta laztantzen ari ziren jaioberria ez zutela beren ondorengoa, beste ama baten alaba baizik).

129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Alabaina, uste dugu premia-premiazkoa dela jaioberriari lege- babesa ematea, edozein zalantza galarazteko, gizaki guztiek izan ohi dituzten hutsegite edo nahasteen aurrean.

129 emaitza

Datu-estatistikoak: