XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Bere yayoterri Dima'ra yoateko gurari bizia eukan eta Andra-Mari aurkezkunde egunean yoan zan.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

3. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Egiten diyot, animatikan,
orruba senideari
begiratzeko bear bezela
jayoterriko lurrari:
biyotzetikan jarri zaizute,
antziñako legeari,
kontu arturik gau eta egun
gure ¡Ama maiteari!
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 - UME ZALA: JAYOTERRIA: GURASOAK

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Apaiz Jaun onek betiko zoriontasuna iritsi zuan: bere jaioterriak Nepomuk izen du, ta orregatik Juan Santu Nepomuk'arra (Nepomuceno erderaz.) deitzen zayo.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 ¿Nor geu baiño pozago, onen iaioterria, iaioteguna ta iaiotzea bera adierazoteko?.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego il zan, bere jayoterrian, au da, Alaba-ko Laguardia deritzan errian 1801-garren Abustuaren 11-an-Jayo zan 1745-garren Ama Birjiña Pillarekoaren egunean.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dienen artian eramaten dituzte gaztiak ta onelaz erakutsitzen diote biria beste udara aurrenian etorri ditezen jayo errira, beren aitak ta amak egiten duten bezela.

12. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 bere
jaioterri
naparroa
maitean
bizitzea
gure
dau
beti
.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Prantzian, geroa ta alegin geiago egiten dabe irakasleak gaztedi bere iaioterriko anbientetik ez aldatzeko.

14. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Bigar urez joan bear
Urez, bai urrutira;
¿Berriz etorriko ote-naiz
Nere jaiot-errira?
Etortzen ezpanaiz
Oroi zaitea,
Beti zure nauzula
Amatxo maitea.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agredan jaio zan, ba, Ama Maria Agredakoa, 1602 urtean, ta Agredako txokoan bizi ta il ezpaitzan sekula bere jaioterritikan irten.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Gaiñera, gurasoen jaioterriak eta txikitako lekuak ezagutzeak, azkure pixka bat sortzen zien.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0016 1851'ko Epailla'ren 30'ean, Ernani'n, bere jaioterrian, il zan, 74 urte zituan orduan.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Don Kijote, Velázquez, Gurutzeko Jondone, Estella edo Lizartza-ko Diego, Jesusen Teresa deuna, Loyolatar Eneko ta beste olatsuko eriotzarekiko pentsalariak eman ditun eta oraindio geiago eman dezazken Españiarixe opaltzen gorazarreak; eta Euskalerriari?, illobiaren ertze-ertzetik Miserereka dagon erkideen arraza ilzori oni?, beste ezertxotan pentsa ezin dun eriopeko Jaioterriari?, ezta murtik ere...

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Axpe ta Uribe'tar Tomas Gotzai prantziskotarrari, Azkoaga bere jaioterrian azken Goralpen edo omenaldia Dagonillaren 2'an.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Nire bizitza modu onetan
orain badaukat jarria
Ta bardin bada nire arima
Gaxoa ain errukaria
Eta apurtu bajata alantxe
Lehen lenengo oñarria
Ze demoniño geratzen jata
Ezpada jaioterria?

21. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Alde batetik KANTAURI itxasoa urdin, garden, zabal eta ederra, Beetxuan Donibane eta Sokoako kai-sarrerea; arantzago Jaizkibel mendia, Guadalupeko Amaren eleiza zuria agirian zala; eta Urruti-samar MATXITXAKO'ko tontor maitia, itxasoan barrura sartua lez, eta bere barrenean Bermeo, Sukarrieta, Gernika... gure jayoterri kutunak irudi tuten yakuzala... ( Betiko galdu etegenduzan? ).

22. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Arrazoi dizu ordea Mairin Mitchell'ek Elkano'ri dagozkion xeetasunak ez daude agertokietan, itxaso-zabalean eta bere jaioterrian baizik.

23. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Orduan esan neutson, aunitz zoritxar eroan eta bere lagunak galdu ondoren, ogeigarren urtean bere jaioterrira itzuliko zala, iñok be ezagutzeke; eta orain guztia doa bere betera.

24. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Bere adinekoen antzera, istorio asko kontatzen euskun, Ameriketan pasatutakoaz, eta halan hiru emazte euki zituala enteratu ginan, zein baino zein maltzurragoak, errietan egin eta etxetik kanpora botatzen ebazanak; semerik ere euki eban, amaren odolekoak baina, eta horregaitik nahiago izan ebala irabazi guztiak jaioterrian ereinak izatea.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Ainbeste maite duan bere jaioterria berak barruan zituan ames guztiendako txikiegi da, eta irten beharra dauka.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Jaioterriari enparantza eta eskola oparitzat egin zizkion.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Behin, bere adiskide Julio Enziso eta biak abiatu omen ziren Erronkaritik zaldi banaren gainean, 1883 urteko abuztuaren lehenetan, aldi bat jaioterrian igaro ondoren.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Famarik handienetako bolaratan ere bazekien Erronkari aldera itzultzen, eta herrimin horren emaitza du gaur bere jaioterriak harro erakuts ditzakeen frontoia eta ondoan Gaiarre izenaz dagoen pasealeku ederra, biak ere artistak bere sakeletik ordaindu zituenak.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Araoz: Lope de Agirreren jaioterria.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 - jaioterria.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0557 Adibidez, talde baten jaioterria aztertzen denean, jaioterria definitzeko erabiliko dugun aldagaia kualitatiboa izango da, baina guk honela nahi badugu, ondorengo eran defini dezakegu aipatutako aldagaia: euskotarra-atzerritarra.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Orain arte hiru elaberri idatzi ditu: Oilarraren promesa (1976), Altzak (idazlearen jaioterria) eta Euskal Herriaren egoerak inspiraturiko elaberri sinbolikoa.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0022 MATRIKULAURREA / Izen-Deiturak / Jaioterria / Helbidea:/ Herria / Kalea / Telefonoa.

34. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Berak, soil-soilik, ziurrenik aldamenean frantses edo latin gramatika bat zuelarik taxutuko zuen jaioterritik urrun, haurtzaroko euskara gogora erakarriz bostehun orrialdetik gora duen lehen euskal gramatika, Etxeberri Sarakoak garai berdintsuan, hau da, 1712. urtean zehazki, idazten zuen bitartean.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Gure auzoari, berriz, itzali egin zitzaion bizitza, hori esaten zuen behintzat gure amak, eta horregatik aldegin omen zuen Antonio gure anai zaharrenak hamazazpi urte doi zituela, esaten omen zuen hemen zer eginik ez zegoela, etsita zegoela bere jaioterriarekin, eta ea Jainkoak mixeria hura nahi al zuen berarentzako, ea zein Jainko klase zen hura.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Zeren bere jaioterrian santuen izenak bakarrik onartzen bait ziren eta inork ezin zezakeen izen berririk asmatu.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Jaioterria utzi zutenetik ez zuten besterik ikusi, (...).

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Esan nahi dut, honenbeste izen ezberdin izan ditudala bat jaioterrian, herbestean bestea, nire senarraren leinukoek eman zidatena ere ezen alferrikakoa bait deritzat beste guztiak arbuiatuz bati soilik lotzea.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Zori txarrak edo, hobeki esanda, halabeharrak, edo nahi baduzue, patuak, halaxe nahi izan zuelako, noizpait utzi egin behar izan nuen nere sorterria, batzutan maitaturiko eta beste hainbatetan gorrotatutako ene jaioterria, eta asturuak hala aginduta honaxe iritsi nintzen aspaldi.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 Gobernutik gertu zegoen ordezkaritza batean egiten zuen lan, teknikari gisa eta bere desiorik haundiena berriro bere Bergen jaioterrira itzultzea omen zen, han, itxasbazter batean, etxe bat jasotzeko eta belauntzi artetan aritzeko.

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Gurasoen jaioterria afganoa izanik, bera Iran-en jaioa zen, hirurogei eta hamar urte aurrerago.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Lekarotzeko Kaputxinoen komentuan Batxillergoa bukatu ondoren nobiziagoan sartu zenean aitaren eta jaioterriaren izenekin osatu zuen bere bizi guztirako praile izena: Jose Antonio Donostia.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Esan dezagun hemen, aurrera jo orduko, gerra denboran eta geroago, orduko ahalmen handiko burutxikien erruz, jaioterriko euskarazko izena aldatu egin behar izan zuela eta garai hartako musikalan batzuetan, inprimatuetan noski, Jose Antonio de San Sebastian azaltzen zaigula.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Honek hara bidean bere jaioterri Durangotik Loiolako Erretoreari idatzi zion eskutitzaren zatiak dira hauek: .

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Oraingoan Joan Inazio Iztueta jaio zenez gerozko bigarrena eta bere jaioterrian, Zaldibian, ospatua.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Dohain hauk guztiak probintziaren eta bere jaioterriaren zerbitzutan handiki eman zituen gizona dugu.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Ipar euskaldunek ere Espainia aldera jotzen zuten ikazkintzara, teilagintzara, ontzi-konpontzaile bezala lan egitera, gutxikako merkataritzara, alokatu soil moduan lan egitera etab. eta handik urte batzuetara jaioterrira itzultzen ziren.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0068 1. Sorterrian nahiz atzerrian esaterakoan
a) dela aberrian dela erbestean esan nahi du
b) jaioterrian nahiz auzategian esan nahi du
c) auzoan edo alboko herrian esan nahi du
d) bai jaioterrian bai eskualdean esan nahi du.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0149 Arantzazun bere ikasketak egiten ari zenean, Erizkundi Irukoitzerako Aita Aingeru Madariagari erantzunak eman zizkion bere jaioterriko testigu bezala.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0005 Aurtengo Maiatzean Juan Antonio Ubillosen heriotzaren bigarren mendeurrena zela eta, haren jaioterri Amasa-Billabonako udalak haren Kristau_Doctrina berriz argitaratzeko asmoa zuela jakitean, erregu txiki bat egiten ausartu ginen: ager zedila, bai, antzineko testua zen-zenean eta hitzik ez letrarik aldatu gabe, baina aldi berean sarrera gisako solasez jantzia, han idazlearen berri irakurleari emanez eta liburua behar zuen oharrez eta argitasunez aberastuz ikerlariaren eta irakurle soilaren faboretan.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Homogamia Horrela deitzen da ezkontza bateko ezkontideek kategoria posible guztietatik bat, aldagai berekoa, konpartitzen dutenean, hala nola, jaioterria, eskolatze-maila, etab.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0041 2.- D. José Hospital Frago. Os de Balaguer (Lérida) izan zen beronen jaioterria.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Hantxe dabilta gurutzatuak, bakar-bakarrik bere jaioterrietatik lau mila kilometro baino gehiagora.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0189 1851-ko Epail/Martxoaren 30-ean hil zen bere jaioterrian, 74 urte zituelarik.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 e. Informazioa: Paul Bunyan-en jaioterria.

56. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Ze izen du bere jaioterriak?.

57. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 asi zan, protestalaritzaren jaioterri izan zan uri arri, katoliko usai guztia kentzeko lanean, orrela lenengo Eliza Berria eratuaz.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Ainbeste pesta, arrera ta omenaldi egin zitzaion bere jaioterrian, baño etzigun beiñ ere gozoki bat eraman; legor xamarra zan naiz zaar eta naiz umeekiñ.

59. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Aurten, San Benitoren XV. mendeurrenaren asiera delata, martxoaren 23.an, Aita Santua Nursian, Benitoren jaioterrian, izana da eta or egindako itzaldian gai berbera erabilli eta osotu du berriz.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Bilbo`n baño lehen, jakiña Tolosa`ko plaza ta kaleetan bere txistu ta damboliñaz ibilliko zan festa ta jai guzietan jaioterria alaituaz.

61. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0094 Etxebeste au oso artetsua genduan bere langintzan, eta, Mexiko-n urte batzuek igaro ondoren, berriro ere jaioterrira bildu zan.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Bere jaioterrian, Zubieta Torrea, Jausoro eta Insausti jauregiak, berritu zituan.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0125 Denporaz, bere jaioterrira itzulirik, lantegia idekitzea erabaki zuenean, konturatu zan etzela gauza otargintza lana bear bezela burutzeko, bilbatzea, zumitz-eiotzea lortu ezin zuelako.

64. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Baiña, aurretik ere idazteari emana baldin bazan, gero, Mundaka'n, bere jaioterri gozoan, Izaro, Ogoño ta Atxerre begipean zoragarri zitularik, euskereari ta musikeari osorik lotuta bizi izan zitzaigun.

65. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Azkenik, bere jaioterrira biurtu ta Mundaka`ko neskatilla batekin ezkondu zan.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Karrera bukatu ondoan, jaioterrian gelditu zan egotez; Zuberoa`ko irugarren estatuko sindiku aukeratu zuten 1623`an, eta lenbiziko bi estatuak, ots, aitoren semeak eta eliz-gizonak, gogor egin zioten arren, kargu orretan iraun zigun urte mordoan.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Fonetika aldetik, gure jaioterriko itz eta mintzoak adibidez, eguzkixe, illargixe, mendixe, ibaixe:... t.a. entzuleen artean, irriparrea sortzen zuten.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Kanpoerrietan sakabanaturik bizi diran errezildarrak, iñola al badute, an agertuko dira beren jaioterrian.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Eta lehenengoa Bilbon ospatu zen, izpiritu berriaren jaioterria, Abando, bertan zegoelako.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Elur-txori elkarteak antolatuta
Paulo Zubiarrain Hernani Txikia bertsolaria omenduko bihar bere jaioterriak
Txikia bertsolariari omenaldia bihar.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Paulo Zubiarrain Hernani Txikia omenduko du bihar bere jaioterriak.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Atzerritarrak, beren jaioterrira, etxeko lapikotik babak irestera.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Urrillaren 20`gnean, Urdulitz`en, bere jaioterrian, berbera jazo zan.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ain benetan maite bai-zuan bere jaioterria! Tarterik zuan guztian agertu oi zan bere senitarteko ta kidekoekin txolarteak adiskidekiro alaitzera.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Hemendik Orexara, jaioterrira, 1931an, baina eginkizun batetarako beren-beregi traba guztiz askatua: Euskaldunak poema idazteko hain zuzen.

76. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Autore honen arabera, Jesus, hamahiru eta hogeita hamahiru urteen bitartean ez zan bizi izan bere jaioterrian, Indiara joan zan, Palestinara itzuli eta Mesias lana burutu aurretik.

77. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0032 - Elkarrizketatuaren jaioterria eta data.

78. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 - Lekuz aldatutako pertsona-kopurua jaioterritik atera ez den jende-kopurua baino handiagoa ala txikiagoa da?

79. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Zure herriko jendearen jaioterriari buruzko inkesta bat egin duzu.

80. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 Hi haiz hemen meheena, lehen nahiko lodia hintzen, baina behin hire jaioterritik soldaduskara joanez gero, erabat aldatu hintzen.

81. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004 Batzuetan jaioterria agertzen da (Bilbao, Elgoibar, Markina,...).

82. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0119 Han aurreztutakoak, hemengo diruaren balio eskasarekin, aberats egin zuen emakumea, eta jaioterriari, aurrerakuntza zuten bazterretan mirestu zituen bi gauza ekarri nahi izan zizkion: kaminoa eta ura.

83. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0076 Urrutiko lurralde batera ezkonduta zegoen emakume gazte batek, bere jaioterrira nola itzuli zen ezin argiturik, hilda zegoen anaiak ekarri zuela adierazi zuen...

84. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Juan Garmendia Larrañaga etnologiaren alorrean dabil eta bere berriemaileen kontakizunak bere horretan zehazki eskaintzera mugatzen da, berorien izena, adina, jaioterria eta etxearen xehetasunak ere emanez.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 1724ko irailaren 11an bere jaioterriko erretaula eskrituratu eta egiten hasi zen, ondoren alboetakoei ekin zielarik; urte batzuk geroago dena bukaturik zuen. Bere familiari dagokion dokumentu batean aurkitu dugu Miguel, Martin de Irazustaren ezkontzari buruzko agiri batean, hain zuzen ere. Martin hau Josefa bere hilobaren semea zen eta Martin Antonia de Arreserekin ezkondu zen Hernialden 1725eko abuztuaren 6an, Miguelen izena agertzen delarik testigu ezkontza-agirian 60. DEA. Hernialdeko ezkontza-liburua (1700-1726).

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00066 Igokundeko San Martinen jaioterriaz argibideak eman zitzaketen beste dokumentu batzu, ikasketa garaikoak eta bere profesio agiria izan zitezkeen. Alcalako unibertsitateko garai hartako matrikula liburuetan hara zer agertzen den: 1583ko urriaren 17an Fuentes irakaslearen katedran Súmulas (lojikaren oinarriak) ikasteko matrikulatu zela Martin de Loinaz, Iruñeako elizbarrutiko Beasain herrikoa, 17 urte zituela.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00090 Ikus 1882ko euskal festen egitarauak zer diosgun: Euskal-Erria deritzon Uri ontako elkarte edo lagun-bilkidak, ezaguturik zeñen gaioneko eta prochugarriak izan litezkean gure arriarentzat, Jostaguda loratueen izenarekin adierazten diran itzjostaldi eta beste era onetako festak, zeren geitu eta zabalduaz irakasde eta jakintea irazarri edo ernaiarazten duten denbora berean jaioterriari zor diogun naitasuna....

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00017 Jesus haurraren zirkunzisioa eta izena Jesus ipintzea ere Belenen gertatu zen. Belen zen David Testamentu Zaharreko erregearen jaioterria.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00199 Ikuskera honetan krosko belzdun untziak ikusten ditut, otien multzo itzelak bailiran, Galaxian barneratzeko beren jaioterri diren izarretatik hegan abiatzen.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00219 Aldi hartan fedez ere makal zebilela aitortzen digu, eta bihotzeko esperantza tamaina ere ahulduta duelarik, bere jaioterriaren oroitzapena datorkio burura, bere Bilbao beti gorrotatua eta inoiz abandonatu ezin izan zuena.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00201 Amaieran Irurara, jaioterrira, itzuli zen, baina ez zuen hautsi Billabonako pilotazaletasun giroarekin, gure herriak gaztaroan eskaini zion aukera beti izan baitzuen kontutan.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00293 Jaioterrian abelzain egin zen. Bertan hil zen.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00001 Sabino Arana hil eta laster hasi zen hitzaldi nazionalistak egiten: oraintxe Gernikan, hurrengo Zornotzan, Bermeon edota Mungian, bere jaioterri Elantxoben nahiz hiriburuan, Bilbon, Euskalduna pilotalekuan.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Gipuzkoako kostaldean herri batetan gertatutakoa hauxe: neskatx bat ezkontzera zihoan; dantza lotuan aldizka ibilia zelako, ez zuen izan ez Lezoko elizara, ez bere jaioterriko elizako Amabirjinaren aldarera ezkontza ospatzera joaterik.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0123 1897.ean azkenik behin eta betiko bihurtu zen bere jaioterrira, eta bertan bere margogintza tailerra eregi San Antonio kalean lehenengo eta Arca kalean gero, artearen ofizioko ikasle gasteiztar askoren biltoki eta ikastoki egin zenean denbora gutxian.

96. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Zu ez larritu, ez da etengo
lotzen gaitun lokarria,
alabek asko maite bait dute
Aitaren jaioterria.

97. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00007 Oso moja ospetsua izan zan bertan XVII mendean, Maria izenekoa, bertan 1602-an jaioa, eta bertan 1665-ean illa, bein ere bere jaioterriaren mugetatik atera etzana.

98. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Sor Justinaren izkuntza, amazazpi urterekin konbentura joan zan ezkero, beraren jaioterri Aian eta jaiotetxe Zialtzetan ikasi zuana da noski.

99. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Urte artan bertan Gasteiz-ko udal-batzarraren erabakiz aren ezurak jaioterrira ekartzen dituzte eta kale baten izena ematen zaio.

100. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0165 Zegaman, bere jaioterrian burutu du eskuartean dugun lan bikain hau.

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Milafranga, bere jaioterrira erretiratu zen 1937an eta hortxe hil ere 1951ean, euskaldun guztiei eta Espainiako gerrateari ihesi joandakoiei lagunduz.

102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Agorraren 22'an Mattin zanari bere jaioterri Ahetze'n egin zioten omenaldian parte artzerik izan ez banun ere, jakin ditut bertako berriak.

103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0028 Pedro Deba'n jaioa dalarik, 1992'garrenetik Loiola'n bizi bada ere; jaioterriko alkate jauna zun ondoan erregali eder batekin etorrita.

104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 De Mita urte luzez izan da Italiako Alderdi Demokristaueko buruzagia Nuscon, bere jaioterrian, eta behin baino gehiagotan izan da DCko zinegotzi bertako udaletxean.

105. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Beren jaioterrietako estuasun ekonomikoetatik eta istilu politikoetatik ihesi datoz horiek gure herrira, baina, era berean, Euskadin bizitzen geratzen direnean, hartzen dituen gizarte honi beren baitan duten onena emateko asmoz geratzen dira, eta, era horretan, gizarte horren garapen ekonomiko, sozial eta kulturalean parte hartzen dute.

106. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Kantxak utzi eta aurreztuta zuen diruaz jaioterrian lur eta aziendak erosi zituen, eta haiekin egin zuen bizibidea zoriontsu, herrikideek mirestua eta maitatua, mende honen lehen hamarkadan hil zen arte.

106 emaitza

Datu-estatistikoak: