XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Liburu santuetan iaiotzako eguna baiño obea dala eriotzakoa irakurri-arren Vos homini illi per quem Filius hominis tradetur Mat XXVI 24 iaiotzako egunari begia argi egiten iako kristiñauen euren etxeetan be, eriotzakoari barriz arpegi illuna, goibela, sotilla, mukerra ta negartsua.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Guraso onbidetsuen seme au, Yaunak gotzain izateko aukeratuta eukola yayotzatik mirai batek ugaztu eban.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 E. Da jayotzatic dacargun, ta gueure lenengo gurazo Adan ta Ebagandic jatorcuna.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin, jayotzaz, erdelduna zan; euzkeraz, berba bat be ezekijan-eta.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Jayotzaz ezeze, gixon elduba zala be Sabin, errdelduna ixan zan, gogua be errdelduna ebalako.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Kol. - Josu Aurraren jaiotza abesti ta dantzaz ospatzera....

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Nere etxea! ¡Ugarrte!... Oraindaño burua altxeaz eta bekokia goyen jarriaz esaten nuen; orma oek nere jayotza ikusi zutela.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Ona, Jesus maitia,
Nun zure jayotzac
Pozez bete dituen
Guztion biotzac,
Berez badira ere
Gasho eta otsac,
Arren artu itzatzu
Betico zuretzat
.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 5- Yoan Sanduaren yaiotza Luc 1 57 80.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Gurasoak, irakasleak, ezitetxe ta irakastetxetako zuzenlariak, gai onetan beren adiya ongi zulkatu bear dute, zuzen jarduerazi ezkero garaurik bikañenak eman ditzaken antzea ez galtzeko eta jayotzaz eztagokion lanean erkitzea eragozteko.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zortzi-amarreko aldratxuak eurrez ikusten dira erri-kalietako atadietan eta baserrietako etartietan Josu'ren jayotzako eresiak abestuaz ganera, iru intxaur da lau gastañe euren sakeltxuek betetako eskatzen.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Endaz eta jayetzaz persitarrak ziran Aton eta Senen, ziñopa ospatsuok, eta Deki kaisarraren agintzaldian ixuri eben euren zanetako odola kistarr-siñeskuntzearen alde, ez euren aberrian Erroman baño.

14. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Guztiz maite ori: Jaungoiko gure Salbatzaillearen errukia ta gizatasuna agertu da: ez zuzenbidean guk egindako ezergaitik, bere errukiz baiño, salbau gaitu, jaiotza barrirako bateoan Espiritu Santuz gu barrizturik.

15. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Egoki izan beitez, Jauna, gure oparigaiok gaurko Jaiotzako misterioentzat, eta bakea ekarri daiskuela; eta Ume jaiobarri onek gizon eta Jaungoiko lez argi egin eban ezkero, lurreko opari onek Jaungoikozko izakera emon daiskula.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Sentze edo jayotzetzaz sarri esan daruagu Itali, Parantze ta Españi Latierrijaren alabak dirala, Goi-Amerika England'an alaba, Be-Ameriketa Españi'ren alabak eta abar.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 b) Aratuzte ta barau-egun: Auts eguazten; Berrogeikaroko bariku ta larunbata; Lau Aldietako (tempora) eguazten, ostiral ta larunbata, ta Goteuna (Espiritu Santua) etorrkunde, Andre Mari Jasokunde, Deunoro, ta Jesus'en Yayotzako aurregunak.

18. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DON PELLO - (Txabol barnera begira) Oso polliki eratuta daukazute Jaiotza.

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

20. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Eska dezagun: baita gure kristau-gayen alde ere, Jaungoiko gure Jaunak biotz-zentzumenak iriki dezaizkien eta bere errukiz atea zabaldu, jaiotza-berrirako garbiketaren bidez pekatu guztien barkapena arturik, aiek ere Jesukristo gure Jaunagan gerta ditezen.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 JAIOTZA
Gau beltzak bete ditu mendi-arteak, eta azitzen dijoa goratzen izarretatik aruntz....

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 Jesus'en jaiotza

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 Ernani'ko elizan dauden liburuetan ere, berdingetasun au azaltzen da, noiz jaio ta noiz il zan dioten orrietan (2) Jaiotzaren ezaguerarako ipiñi zituzten itzak onela diote: . Ildakoen liburuetan, Iturriaga'ren izenak 5'g. liburuko 19'g. zenbakia betetzen du. Ona nola: .

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ta askok, jaiotzak neurriratzeko asmatu dituzten bideak ontzat ematen alegiñak egiñik, bai ezkonduen maitasuna, bai aitasuna bere egitekoari buruz eskatzen zaion ezaguera atxakitzat artu dituzten ezkero, ezkontzako bizikerari dagozkien bi egi aundi auek, nai ta ez, zeatz mugatu ta argi-azi bear dira.

25. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 Azkenean, batzartxo bat ere egingo dugu Jaiotzaren babesean.

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Toldoagaz, L antzeko txabola luzeak estalpetzen dabez, neguan, jaiotza sasoian.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Eta izadiaren orfeoi nabarmena Erranbideren bikien jaiotza ospatzen asi zan milla abesti bateratsu kantatuz eguzkiaren zuzendaritzapean.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Jazoera ospagarria izan zan, izan ere, Erranbideren biki soinkideen jaiotza!.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Emen bildu gera, Garitaonandiko Bitoreri, beren jaiotzako mendeurrena ospatzeko.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Historiaurreaz ihardutean, gizakiaren jaiotza eta beronen lehen urratsak dira gure azterkizun behinenak.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Adibidez, jaiotzari buruzko datuak, sendagile batek eta gurasoek ematen dituzte.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0055 Urtero batezbesteko hilkortasuna 40 kaioena, jaiotza 18rena eta emigrazioa 5ena izanik: a) Zeintzu dira populazioaren dentsitateak urte-hasieran eta amaieran?.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 2) Zientzilariaren izena eta datu pertsonalak: - jaiotzako data.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 EUSKAL KANTAGINTZA BERRIAREN JAIOTZA

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Aldez aurretik argitu nahi genuke, ondoren egingo dugun azterketan nahastuta aurkituko direla bi gauza ezberdinen bizitzak, jaiotzak, finkapen eta gainbeherak: Errege-Inprimategia eta Gazeta.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Pertsian kokatzen da haize-erroten jaiotza.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 - Zergatik da hori? Jaiotza gehiago izan direlako? Heriotza gutxiago izan direlako? Nahiz eta heriotza gehiago izan, hazkundea handiagoa izan al da?.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Zenbat eta handiagoa izan herri edo hiri bat, orduan eta berezko hazkunde handiagoa izango du, normalean behintzat, baina behin baino gehiagotan guk jakin nahiko duguna herri horrek duen hazteko joera izango da, eta hori jakiteko jaiotza, heriotza eta berezko hazkunde tasak ezagutu behar, hau da, 1000 biztanletik zenbat jaio, hil edo hazten diren.

40. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Pentsa dezagun, esate baterako, Euskaltzaindiak berak, bere jaiotzaz geroztik, Urkixo-ren bidez egin zuen eskabidea.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0001 F-315ak ez zen bere jaiotzataz oroitzen: - Beno, azken finean ez dut inoiz ezagutu hori oroitzen duenik. Pentsatu zuen.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 Kasparrek hitzegin eta gero, benetako isiltasuna sortu zen jaiotza guztian.

43. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Etxeko ate ondoan antolatuko dugun jaiotzan jarritako zurezko eta eskaiolazko haurtxoaz xamurturik agian; eta atez kanpo eskale datorkigunari muzin eginez.

44. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Mt 1, 18 24 Gaurko ebanjelioko kontakizunak hiru gauzok azpimarratzen ditu batez ere: Mariak bere birjintasuna galdu gabe sortzen duela Jesus, Jesusen izenak aldez aurretik adierazten duela haurraren salbatzaile eginkizuna eta, azkenik, Emmanuelen jaiotzari buruz Isaiasek egindako profezia betetzen dela Jesus, benetan, Dabiden eta Jainkoaren semea da.

45. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 JAI-IGANDEETAKO EUKARISTIAK (C) JAUNAREN JAIOTZA Sarrerako oharpena.

46. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Eta honek hauxe esan nahi du, Jesusen jaiotza kristauki ospatu nahi badugu behintzat, hutsean jaso dugun maitasun eta erruki hau gure ingurukoekin banatu behar dugula.

47. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Otoitza
Egiazko argia den Kristoren jaiotzaz
argitzen duzu, Jauna gau (egun) santu hau;
iguzu, lurrean argi honen diztirak ezagutu ditugunok
zeruan Haren aintzaren ederra goza dezagula.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Instantean jakin nuen ideia indartsu bat jaio zitzaiola, hain nabaria zen gorputzak jaiotz hartan egindako lana.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Bi eratara egin diteke; une batetan, urtero edo hiru hilabetetik behin adibidez, edo ta eten gabe, jaiotzak eta heriotzak erregistratzen diren bezala.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Ongi dakizun bezala, Piaget-ek Estadio Senso-motore deitzen du jaiotzako unetik 2 urtetara dagoen bitarte hori.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Bidaien liburuxka hau jaiotza eta bataioa aipatuz hasten da.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Euskaltzaindiak Aita Donostiari zor dion omenaldia ospatzera goaz euskaltzain urgazle honen jaiotzako mendeurrenean eta heriotzatik hogeitamar urte betetzen direnean.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0272 XIX. mendearen hasieran, Kimikak ikusi zuen bere jaiotza Zientzia gisan.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Ez dirudi zalantza handia dagokeenik, Matematikaren jaiotza zenbaki arrunten erdibitzearekin gertatu zela baieztatzeko: antzinako gizonek gainditu behar izan zuten lehenengo problema kontaketarena izan bide zen, izan ere, beren artalde edo beste gauza propioen kopurua zehazki jakiteko; eta kontaketaren ondorio zuzena, jakina, zenbaki arruntak dira.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 Suaren heriotza jaiotza zaio aideari,
eta aidearen heriotza jaiotza udari
Lurraren heriotza ura dela,
eta uraren heriotza aide dela eta aidearena sua,
eta alderantziz.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Oharrarazpen hau ere filosofiari zor zaio (Hegel, Marx) eta arte-soziologiaren jaiotza ekarri du.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Badakigu nola, Elizak Jesus-en Jaiotza ospatu orduko, Erromatarrek Sancto Deo Soli edo Invicto Soli, hau da, Eguzki Jainko Santuari edo Eguzki garaitzaileari Neguburu eguna eskeintzen zioten.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Elizak, egiazko Eguzki garaitzailea Jesus zela ta Jesusen jaiotza Neguburu ordez ospatu behar zela erabaki zuen eta Udaburu bezala San Juan-en jaiotza.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0050 3. Gabon kanta
4. Ikusketa
- jaiotzara ingura daitezela
- taldeka ekarri
- gero korro bat egin, eserita nahiz zutik direla
.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0049 Garai honen laburpen bezala esan daiteke: - Muga batez Euskal Herriaren separatzea eta nazio zapalketa bai Ipar eta bai Hego Euskadin, KAPITALIST SISTEMAREN JAIOTZAREKIN BATERA sortzen dela.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromako Inperioak Eleiza Katolikoa ofizialtzat hartu zuenean, Arrianismoaren ondorean Atanasio-ren doktrinak onhartzean, Julio I-ren garaian (IV. mendearen ondarrean) eguzki ahaltsuaren jaiak, Natalis Invicti Kristoren jaiotza eta San Juan Bataiatzailearena jarri zituen, eguzki aldatzeetan, euskaldunon Eguberri eta Ekainean.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 Zorte on berak lagundurik, J. Haritschelhar-ek eta E. Knô*r-ek bi aldetarik eskuratu zuten, garai bertsuan, olerkari ezezagun baten poesia izengabea, 1554ean Nafarroako Henrike III. aren jaiotzaren ohoretan idatzia eta beste mintzairetako olerki batzuen artean, Toulouse-n argitaratua, Bernard du Pocy delako batek: ikus, J. Haritschelhar, Une poésie basque du milieu du XVIe síecle, célébrant la naissance de Henri III de Navarre, Euskaltzaindia, Iker-2, 1983, 259-267.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Lehengo mendearen bukaeran, bere semerik prestuenetako biren jaiotza ikusi zuen Andoainek: Agustin Leiza-rena bata (1694), zeinaren kontura jaso bait zen, azpeitiar Frantzisko Ibero arkitekto handiaren eskutik, Toursko San Martinen tenplu bikaina; eta Aita Manuel Larramendi jesulaguna bestea (1690), hain zuzen ere aurten betetzen da bere hirugarren mendemuga Garagorri baserrian jaio zenetik.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Artxibategiaren historia Hermandade Batzarren jaiotzarekin batera hasten da eta bere eraketa eta ezaugarriak ez dira ia aldatuko Erregimen Zaharrean zehar.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Bitartean, Getxok, bilbotar burgesiarentzat luxuzko bizileku bihurtuko diren bi auzoren jaiotza ezagutuko du: Areeta eta Neguri, hain zuzen.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 SARRERA Liburu honen helburu nagusia, erreferentziako denboraldian gertatutako jaiotza, ezkontza eta heriotzei buruzko taula estatistikoen kopuru minimo bat eskaintzea da, gai hauek aztertu ahal izateko.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 JAIOTZA
Legezko kontzeptuak ez bezala (Kode Zibileko 30.Art.) honek amaren sabeletik osotoro banantzen den unetik 24 ordutan bizirik irautera baldintzatzen bait du, eta gaur egun jaiotzen estatistiketan erabilitakoaren bestelako honek bizirik jaiotakoarekin identifikatzen du eta termino hau bere zentzu soil-soilik biologikoan erabiltzen dugu guk hots 180 egun baino gehiagoko ernarialdiko sorkuntz produktu bizi ala hil ororen amaren gorputzetiko erabateko iraizpena edo aterakuntza bezala alegia.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 HERIOTZA Bizirik jaio baten jaiotza-ondoko edozein unetan bizi-zeinu oro behin-betiko desagertzea da.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta odola bat: hazia eta odola, odola eta bizitza.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta heriotza ez direla, esanahi dut, familian eta txikitatik egiten ditugun bizitzako esperientzia oinarrizkoak, bizipen inmediatoak, ez gizonaren jaiotza-heriotzak eta ez animalienak, jeneralean behintzat gure etxeetan animaliarik ere jaiotzen ez delako eta hil gutxiago.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Jaiotza, ezkontza, seme-alaben jaiotza, etab.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Aipatu iturrietako lehenak, jaiotzak, ezkontzak eta heriotzak bezalako gertakari demografikoak kontabilizatzen ditu, urte jakin batean.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Horregatik, atzera-begirako hurbilpenaren abantailarik nagusiena, behatutako gertakarien (ezkontza, jaiotza, etab.en) eta gertakari horiek ezagun ditzaketen populazioen arteko koherentzia segurtatzea izango litzateke.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Hori da, esate baterako, jaiotzen meazketaren kasua.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Estudio honen izaerak, berez, emakume-belaunaldien historia demografikoari buruzko informazioak biltzera garamatza; horrela, adibidez, seme-alaban jaiotza, ezkontza, senarraren heriotza, etab.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Adinez aurreratuagoko emakumeek izan ditzakete zailtasunak datuak gogoratzeko orduan, hala nola, beren seme-alaben jaiotzako data, ezkontzakoarena edota, baita, seme-alaba guztien kopuruarena ere, zeren eta emakume horietako parte on batek ez bait ditu kontatzen adin goiztiarretan hildako seme-alabak.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Bizirik jaiotakoak Kode Zibilak dioenez giza itxurako eta amaren sabeletik guztiz kanpora gutxienez hogeitalau ordu bizi izandako fetua soilik hartuko da jaiotakotzat, baina bizirik jaiotako kontzeptua hilda jaiotzen ez diren guztiei dagokienez, 1975etik aurrera jaiotzen estatistikan sartzen dira inskripziorako erabiltzen den erizpide hertsiagatik lehen bertan sartzen ez zirenak (24 orduak baino lehen hildakoak eta benetan hilda jaio ez direnak).

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Tasak Edozein motatako gertakarien kopuruak (jaiotzak, heriotzak, ezkontzak) gertatzen diren biztanleriarekiko suposatzen duen proportzioa adierazten du tasa batek.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Handikiei dagokienez: Tomas Zumalakarregiren jaiotza Ormaiztegin (1788)- Karlos III.aren, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Estatutuak onetsi zituen beraren, heriotza (1788)- Euskal idazle eta poeta debar Tene Mujikaren jaiotza (1888)- Euskal idazle Nikolas Ormaetxea Orixeren jaiotza Orexan (1888)- Bi artista mundialen jaiotzak: Margarita Xirgu katalanarena (1888) eta Charles Chaplin Charlot ingelesarena (1888)- Danborradaren autore Raimundo Sarriegiren heriotza (1913).

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 d) Jaiotza Erlearen jaiotzaz hitz egiten denean, helduak duen itxurarekin azaltzen denean gertatzen den fenomenoaz ari gara.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Erreginaren eta erlamandoen jaiotza Arrautzatik hasi eta gelatik (nahiz eta gela desberdinak izan) irten bitartean igarotzen dituzten faseak berdintsuak dira erlauntzan bizi diren hiru erle-motetan.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Bertan, familian gertatzen diren jaiotzak, heriotzak, ezkontzak, bereizteak, eta abar apuntatu behar dira.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Argazkiaren jaiotza ofizialaren hamarkada berean eta hurrengoan jaiotako pintore gazte talde bat, hala nola, pintoreak, argia atzemateko borrokan lehiatuko dira, ulertuz ororen azpian argia dagoela eta argia dela, objektua bera aparte, gauzak bere kontrako itzalarekin modelatzen dituena.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Lelo berdinaz luze jarrai gintezke baina benetazko arrazoia aurkitzeko atzera jo behar dugu jaiotzara.

86. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0146 Beti udaberria
nai luke biotzak,
neguan sumindutzen
gaitulako otzak;
baña poztuko gaitu
Jesusen jaiotzak,
munduko pekatua
kentzen dun bildotsak.

87. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Nola gertatu zan Jesus`en jaiotza? (Ikusi 40 eta 41).

88. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Billatu, irakaslearen bidez, munduan, gaur, Jesus`en jarraitzalle diran errialdeen mapa bat, eta, orain, Aren Jaiotza eratzen dutenena.

89. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 San Lukas Ebanjelariak ola esaten digu Jesusen jaiotza: Egun aietan, mundu guztiaren izenak artzeko agindua eman zuan Zesar Augusto`k.

90. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Azkenik; Eliza Ama Santac, Maria Santisimaren jayotza zelebratzen duan egunaren bezperan agertu zan Jaizkibelgo mendian Españatar martiztia, oñezkoak Alfonso Enrrikez Gaztelako Almirantearen mendean, eta zaldizkoak Belezko Markes eta Naparroako Errege-ordekoak agintzen zituala.

91. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0109 Iñun diranak eta bi aittatu, eta... kristau elexaarra berak zionez, guzietan biotz-ukigarriena zabalazkoa, etab. esan, Lukasen Jesusen jaiotzakiko Berriona irakurri, eta entzule guztien txalo-ots artean, Gabon zorion-agurra opa, eta amaitu zun.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0512 Bizkaitarrok: Urkixo`tar Don Julio`ren jaiotzako 100 urte betetze ontan, nik, Jaun aundi aren adiskide adiskide txiki izan nintzan onek, nere lenengo Don Julio`ren irudia berritu nai dizuet.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Aurrez aurre jaiotza batean bezela, Estollo errixka dago, bere 318 biztanlekin.

94. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Apaizak sarrerako oarpenean oikune ori gure Bataioaren eta Kristoren bizirako jaiotza berriaren oroitzapen eta ezaugarri bezala aurkezten du.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Txomin Agirre euskal idazlearen jaiotzaren 125. urteurrena ospatzen ari dira Ondarrun.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Pertsonak gizartean izan behar duen rola ez dagoela bere sexuaren arabera eta jaiotza beretik, gainera erabakitzerik.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Jaiotza beti zorioneko gertakaria bada ere berekin ditu mina eta kezka.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta amaitzeko, abuztuaren 9an, Guridiren jaiotzarem mendeurrena oroituz, Itsas Soinuak eta Carl Orff-en kontzertuak.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Horrela, neguko solstizioko aintzinako kultoak jesusen jaiotzaz izan ziren ordezkatuak egutegi kristauan.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 - Euskal Gobernuaren jaiotza bera da hankabakarra.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Bañan miñetan eta neke-artean baldin ba`goaz ere, min eta neke auek laister ba-datorren udaberri baten jaiotz-aurrekoak ditugu.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Gai ontan azpimarratu bear litzakena, jaiotzari buruzko gorabera da.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Gerratean ordenako agintariek munduan zehar barreiatu zituen misiolari gisa euskaltzaleok eta beren jaiotzako mendeurrenean hitzaldi bana eskainiko zaie.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Taha Husayn, egungo arabiar literaturaren aitzindariaren jaiotzaren mendeurrena da (1889 - 1973).

105. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Egun bakarra gendun nik eta nire eskola lagunak eleizako jaiotza gertatzeko, urrengo egunean Mariaijosiek edo Olentzero abesten urten bear gendulako.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Erriko abadeak jaiotzako irudiak emoten dauskuz eta geuk geuretara antolatu bear dogu jaiotza.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Beti egoten da Jose zintzoren bat jaiotzaren inguru.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gero bonbilla koloretsu orreik jaiotzaren inguru arrokeri larregi ez ete diran nago.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Egia esan gure Jaiotza bera ere jostailluzkoa da: Jesus, Jose eta Maria, buztiñezkoak.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Eta jaiotza egin ezeze, aren misterioa abesten urten dogu: Au da egun alaia!

111. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. sagartune 0001 Etxeetan Jesus-en jaiotzak ikusten dira: txabola zakarrak beren asto ta idiakin.

112. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 6.2.1.1.- Jaiotzak

113. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 XVIII. mendea demografi zuzpertzearen hasiera bada, jaiotzen ugaritasunak badauka zerikusirik eta hori dala eta zabalago ikusiko dogu.

114. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 6.2.1.1.1.- Jaiotzen bilakaera

115. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 Denporaldi honetako ezaugarria 1846rarte jaiotzen hazkunde mantendua da, data horrek joera gitxikor baten inflexino puntua markatzen daualarik.

116. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 1831garren urteko jaiotza kopuru txikia nabarmena da, baina Sortzez Garbiaren Eleizan zazpi lehen hilabeteen datu ezagaitik izan daiteke; nabarmenagoa da gainera, aurreko urtea ikasitako denporaldi guztiaren jaiotza zenbakietan bigarrena dala ikusi eta gero.

117. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 HAMARKADEA / JAIOTZAK

118. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Denboran aurrera joanda eta Thouvenoten datuei jarraiturik, ikusi daikegu 1810erako asko gehitu dala umeen kopurua, hemendik jaiotzek gorakadea izan ebela ondorioztatzen dogula.

119. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 19 urte ezkeroztik aitagarriena biztanle kopuruaren beherakada handia da, emakumezko zein gizonezkoetan; emakumezko gitxiago egotea normala da gorago aitatu doguzan umedunaldi eta erditzeakaitik, eta gizonezko kopuruaren beherakadea gizaldi hasikerako jaiotzen urritasunean euki daike arrazoia, umeengan eragin handia izan eban 10 hamarkadako iraute krisialdiagaz batera.

120. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0005 1904: Juaristi pelotariaren jaiotza Azkoiti'n.

121. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0007 1619: Gazteluzar idazlearen jaiotza Ziburu'n.

122. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 1592: Oienart'en jaiotza Maule'n.

123. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0027 1810: Agustin Chaho'ren jaiotza Tardets'en.

124. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0029 1818: Etienne Decrept Etchemaite idazlearen jaiotza Baiona'n

125. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0031 1883: Juan Krutz Ibargutxi'ren jaiotza Ubide'n.

126. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Kristau onari dagokion lez, ardura andiz, gogo biziz, fedeari sutsu erantzunez, Jesusen jaiotza au gertau daigula eskatzen deusku.

127. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Beraz, jaiotzak arautzea gurasoen eskubidea da, eta ez beste inorena.

128. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00055 Idatzi zure jaiotzaren urtea lerroaren hasieran eta aurtengo urtea lerroaren amaieran. Osatu erdiko urte guztiak. Idatzi gertaera bakoitza toki egokian.

129. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00063 Urteak zenbatzeko Kristoren jaiotzatik hasten gara, duela 2.000 urte ingurutik. Data horren aurreko urteak adierazteko, K. a. (Kristo aurretik) idazten da eta ondorengo urteetarako K. o. idazten da edo, bestela, ezer ez.

130. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 - Garbikuntza. Urez egiten zen, batez ere pertsona baten jaiotza edota heriotzaren ostean.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Zer ote dago barruan? Ene! Gabonetako apaingarriak: bolak, kanpaitxoak, jaiotzako figurak... Jakina, laster Gabonak izango dira!

132. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Mirentxu pozarren dago amari lagunduko diolako etxea eta zuhaitza apaintzen, baita jaiotza ipintzen ere.

133. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00004 Poliki-poliki, jaiotzako figurak jarri dituzte bien artean.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Beste errepresentazio-mota bat ere agertzen da: Pietatea (Ama Birjina, besoetan Jesus hila duelarik), Ecce Homoa Jesus arantzaz koroatu eta eskuz loturik Pilatoren aurrean) eta Jesusen haurtzaroko eta jendaurreko bizitzako agerraldiak: jaiotza, Maria Birjina umearekin, Hiru Erregeen adorazioa, mirariak...

135. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Jaiotzan hasten denean, hiru sakramentuok haurtzaroan eta gaztaroan ospatzen dira: jaio eta berehala, Bataioa; haurtzaroan, Lehen Jaunartzea; nerabezaro edo gaztaroan, Sendotza.

136. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Gizakion gordailu genetikoa txikitzen eta ahultzen ari da medikuntzaren haur hilkortasuna murrizteko ahalmena eta jaiotzen kontrola dela medio.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0207 Zuriñeren jaiotza

138. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0207 - Sailkatu zure bizitzako gertaera garrantzitsuenak: jaiotza, lehen pausuak, eskolara lehendabizi joan zinenean, eta abar.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0096 Nerbioi ibaiaren jaiotza.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 Landare baten jaiotza

141. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 Honako esperientzia honekin, landare baten jaiotza behatzeko aukera izango duzu.

142. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 Zientziak duen izaera berezi horren ondorioz, ez beti, baina bai zenbaitetan, Galileoren kasuan bezala, ezaguera multzo berri baten eta munduaren ikuspegi berri baten jaiotza dakar ikusmolde berri horrek (iraultza zientifikoa).

143. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0027 Noiz jaio zinen? Noiz izango da zure jaiotzako ehunurtea?

144. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0027 Noiz ospatuko du jaiotzako mendeurrena?

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00234 Kixmiren jaiotza

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00234 Gabon gauez agertzen zen ikazkin eta jatun hau tximinietatik sartzen zen etxeetara, Kristoren jaiotza iragartzen duen heraldo gisara.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Baserri bakarti hura izan zen bere jaiotzaren lekuko.

148. 1991> euskara batua liturgia igandea 00142 Jainko Jauna, zure salbamenaren berri ona
lurraren azken mugetaraino adieraztea nahi duzu;
entzun zeure herriaren otoitza
eta egizu,
zure Semearen Jaiotza ospetsua
pozez beterik itxaron dezagula.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

149. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 [264] Kristo gure Jaunaren jaiotza

150. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 Lehena. Kristo gure Jaunaren jaiotza aingeruak artzaiei agertzen die: Poz haundia agertzen dizuet, gaur munduaren Salbatzailea jaio baita.

151. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00020 Ezin ikus daitekeen hurbiltasun batez,
ezin asmatua, biziaz beste egiteko nahikoa
maitasuna ematen diot,
eta orduak eta baietzak eta jaiotzak
berritzen eta berritzen hastearren,
bere burua botatzen du azkenik...
nire besoetara.

152. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0026 GUZIEKIKO ELKARTASUNEAN, IZAKI GUZTIOK DUGU GURE LEKUA, ANTZEKO OSAKETA, ETA JAIOTZA, ERNALKUNTZA ETA HERIOTZAREN LEGEEKIKO LOTURA BERA.

153. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Jaiotza bera kolpea da.

154. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Ezer gutxi dakigu Miguelek bere lanbidean eman zituen lehen urratsei buruz. Bere jaiotzari buruz dakigunaz aparte, lehen berria Maria Josefa bere ilobaren jaiotza-agiriak damaigu 1790eko martxoaren 24an, hau da, arkitektoak 25 urte zituenean. Badirudi jaiotza horretatik gutxira Madrilera jo zuela han bizi izatera eta seguraski San Felipe el Real komentuko lanetan hasi zela.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00017 JAIOTZA

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00017 Jaiotzari buruzko haurren sinismenak

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00017 Gure Euskal Herriko haurrei jaiotzari buruzko egia desitxuratu egin izan zaie. Gai hau ezkutatzen saiatu izan gara beti eta nagusien artean, honetaz haurren aurrean hitz egitean hay ropa tendida esan izan da gaiz aldatzeko. Baserri giroko herrietan, aitak, ortuan lanean ari zela azaren orrien azpian aurkitu zuela haurra esateko ohitura zegoela aurkitu dugu.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00150 Ezaugarri horiek eta beste batzuk Ashowko (Warwickshire, Erresuma Batua) Gurutziltzaketa eta Ehorzketa Santuaren triptikoan aurki ditzakegu, baita bereziki, konposizioari dagokionean, Pauntleyko (Gloucestershire) San Joan Ebanjelariaren elizako Gurtzaren, Deikundearen eta Jaiotzaren triptikoan ere.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00199 Estatu batean, beti dira jaiotzaz, ondasunez edo ohorez goren direnak; baina horiek herritarren artean nahastuko balira, eta besteek bezalako boza besterik ez balute, denen libertatea haien esklabotza litzateke, eta ez lukete inolako interesik izango libertate hori defendatzeko, ebazpen gehienak beren kontra izango liratekeelako.

161. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Horrexegatik, ezinbestekotzat jotzen dugu ondoko argibide osagarriak azaltzea: epealdian izan ziren jaiotzak eta Andoaingo biztanleri osoaren bilakaera, alegia.

162. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Modu berean aritu ginen jaiotzei zegokienez.

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Geroago, jaiotzen kopuruari hildakoena kendu genion urtez urte, Andoaingo biztanleriaren hazkunde neto edo garbia jakitearren.

164. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Lehen grafikoan, Andoainen izan ziren jaiotzen kopuru gordinak aurkezten ditugu.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0209 Nahiz eta karaktere-egitura arras diferenteko desbideratuak beti ere ikusi ahal izango diren, taldekide gehienena gune beraren inguruko zenbait aldaketek osatuko dute, aldaketok jaiotzako eta bizitzako esperientziak bezalako faktore akzidentalen eraginean dutelarik esplikazioa, gizabanako batetik bestera ezberdinak diren neurrian.

166. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Ligin esaten zidaten hogei urteez hogeita hamalau etxe zerratu egin direla, ondoko gabe, eta orain herri hortan hiltzeak jaiotzei buruzagi.

167. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Egia da mendialdean oso emigraketa gutxi dagoela, urrutira, geroago ta Euskal Herria egotenago da, eta itzultzeak ere ematen dira, gehienik, ordea, Pettiarrean kokatuz Basabûrûtarra baina jaiotzak dira garrantzitsuenak, eta bakanenak.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 Manuel Lekuonaren omenez, idazle eta jakintsu oiartzuarraren jaiotzaren mendeurrenean, ahozkotasuna aztergai.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199
b) Jaiotzaren tokikoa.
c) Guraso edo guraso-ordeetarikoren baten azken auzotasuna.
d) Ezkontidearena.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0289 Barrutiaren Gabonetako ikuskizuna obran Beltranek, Jesusen jaiotza aldarrikatzen zuten aingeruen kantu eztiak entzuten ari delarik, berri onaren albiste ematen dio Graziosori.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 XXXI. Jarrai dezagun, hortaz; norbaitek gaindegitik behatuko balu bere ingurua, poetek esan ohi dutenez Jupiterrek egiten duen antzera, ongi ikusiko luke zenbat lazeriaren arriskutan dagoen gizakien bizitza, zein nekoso eta likitsa den euren jaiotza, zein neketsua hazkuntza, zenbat laido-arrisku dituen haurtzaroak, zenbat izerdi botatzera bideratuta gazteria, zein astuna den zahartzaroa, zein gogorra hil beharra, zenbat triskantza egiten duen eritasun-andanak, zenbat mehatxatzen duten zorteek (...).

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0489 Plastilinaz egin ditugu aurtengo jaiotzaren irudiak.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 Denok bat poeman, bere jaiotzako gertakari ezohizkoa oroituz, honela dio berak:

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 Zehazkiago esanda, bere jaiotza l909an izan zela erabat garbi dagoela kontutan izanik, eztabaida beste muturrean sortzen da, futurismoaren heriotzaren dataren inguruan, italiar eta nazioarteko kulturan bere izaera berritzailea edo bere eraginkortasuna zein unetan galdu zen aurkitzeko orduan.

175. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Jesusen jaiotza (2,1-21)

176. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Giro onetan jartzen du Lukas-ek Jesusen jaiotza.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Egun asko ez da pasa oraindik, jaiotza baten aurrean haur txiki bat zorabiaturik ikusi nuenetik.

178. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Abenduaren hasieran tamainu naturala duen jaiotza jartzen da Querétaro erdian dagoen parke batean.

179. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Gure kaleetako argiek, eskaparate apainduek, Gernikako arbolako jaiotzak.

180. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0004 Gaur ia mundo osoan onarturik dago urteak Jeskristoren jaiotzatik kontatzeko ohitura, hots, Jesusen jaiotzako urtea lehenengo urtetzat hartuz.

181. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0004 Dionisio Txikarra fraide jakintsua izan zen urteak Jesusen jaiotzatik kontatzeko ohitura hau asmatu zuena.

182. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Higiene eta medikuntzak egin zituen aurrerakada miresgarriak baino lehen, gaur egun industrialduak diren herrialdeetako gizarteek jaiotza eta heriotz indize jasoak zituzten, eta ondorioz hazkunde demografiko txikia.

183. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Aurrerapenek puskatu egin zuten aldi baterako oreka hori: osasuna hobetzearekin heriotzak gutxitzen hasi ziren, jaiotzen zenbatekoak bere hartan jarraitzen zuen bitartean.

184. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Gero populazioak integratu egingo du heriotzen gutxitzea eta jaiotzak murriztu egingo dira, gauzak berriro orekatu arte (heriotza eta jaiotza maila apalak).

185. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Esan daiteke heriotzak gehitzeak jaiotzak ugarituarazi egiten dituela, baina berandu antzean.

186. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Transizio demografikoaren eredua gaur garatuak diren herrialdeek historian zehar jasandako aldaketen behaketan oinarritua dago; herrialde horietan, izan ere, jaiotzak hilkortasuna jeitsi arau eta instrukzioa aurreratu eta hiritartasun eta industrializazioarekin batera etorri baitzen...

187. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Zenbaiten ustez jaiotzak araupetzea presa handiko erabaki ekologikoa da.

188. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... b. azpiri 0007 Beraz, bere jaiotzaren 100. urteurrena izango da aurtengo San Andres egunian.

188 emaitza

Datu-estatistikoak: