XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Ezkara gu iñoiz ogi ta jaki ixango.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 !Elduko baleutsa jakiari arako buruandiak!- zirautsan berarengo gure Indianoak itxaskabra bateri begiak boteaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Jaki barria ipiñi bear, da ipinten egoan bitartean, ¡arutsagoko lagunak karraspio andia eskuetan...! ¡Añaniñuena!.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Jakia edo erosteko dirua.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Jateko gogoa lango ongarririk ez dago jakientzat! Beraz, gure maia, zure bakaldunarena berarena baizen ornitua ta taiutua izan oi da guretzat.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Eta siñistu egidazu: jantzar egoteak jakiak gozatsu eta on egiten ditu, eta egarri izateak, ura ezti ta zoragarri.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Neure gorputz au lurralduko dan lekuba, ixango da illobija, arraen jakija ixateko....

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Baiña aiek, laster etxera itzuli bear zutela etsirik baleude bezela, etzuten jaki erresumindu ura jan nai.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Orixe zan bere jakirik onena: artu-emanetan, eutsi ta ekatzu ibiltzea; etxeko joan-etorri goraberetan, burutsu bezela, gauza guztiak antolatzen jardutea.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Parrilla . - Jakiak txingarretan erretzeko lau oindun burnia.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Burduntzi- Jakiak sutan erretzeko burni-ziri luzea.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kazo. - Salda, esne ta jaki bustiak eltzetik artu ala bertara botatzeko burnizko zalia.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Gatz gabeko jakirik, artu ezin duten bezela, ezin dute ordu erdi batian gezurra ta korapillo gabeko itzaldirik iduki.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Ahora izparringijak bere yakia aldatu dau, len bakalduntar orain erkaldar, baña beti baldar.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Eta oraino sakrifizio egin zioten Izpirituari, barkhamendu galdetzeko, jakiri gabez eman zioten nahastura hartaz.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Amaren begietan, batzuetan, jaki ongarriok murritzak eta mehaztuak zirudien, baina suaren lanak eginiko urritzea izango zalakoan egoten zan.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Ugazabak, jaki bardina dauka eskuetan.

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Aingeruen jana, giza-jan egin da;
Iduriak alde! egizko ogia au da;
Au arrigarria! Mirabe txiroa,
Jaki dezu Jaungoikoa.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Lurrezko ontzian eztia, Jose'ren eultzeko jaki gozoa.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Cesar'entzat oietxek, izaki jakirik onenak.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Onela ziardula, sukaldari aritutakoak atera du kaxuela maira lurruna dariola eta jakiaren usain tentagarriak alako dirdira zoriongarri bat sortu du maikideen begietan.

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Danak kaxuelaruntz luzaka ari diran garaian jakiaren tankera norbere begiz juzgatzeko, Pernando'k atera du bere kristalezko begia ta kaxka!, kaxuelaren erdi-erdian erortzen utzi.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jarri ziran, bada, bazkaritan, eta aukeratu zituzten kartako jakirik onenak eta... garestienak, aboa gozatu zuten, urdailla ase eta... gero gerokoak.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Eta bere langillien ondoan exeri ta, erakin batean baskalduazi zion, eta Noemi'ri etxera eramateko jakiak eman ere.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Yaurlari yauna ori egidun dugu yardetsi osalariak ta orregatik nire ustea da yauna orrek ez yatea an dauden untxi sukalduta aek, yaki zailla dugu ta; txal ura, erre ta ongitua ezpalitz, oraindik txestatu liteken, baña ez dago zetarako.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Aietan bete oi ditute etxeko zenduen alderako zenbait ritu: arrespontsuak abestuz, argizari, iakiak eta dirua ere eskeiñiz.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Jaki goxoen eta bereziena, zerri batek (barkatu'rik gabe; onela baitderitzaio) zerri batek jan ezkero, zerriki biurtzen da, geienez.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 MAIDER.- Zuk emaiten diozun jakiaren gatik, norbaitek fornitu behar dio!.

33. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Kontxo, onik eta ondo ni, emen yakirik asko dago-ta.

34. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 Erdiko maaia jakiez eta edariez bete da.

35. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Aste batzuk ziran jakirik aoratu ez euala zuala, eta bere jaupariak danak merkatura zerbaiten bila joanak ziran.

36. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Molok-entzat ez egon zegon aurren aragi bizia baiño jaki xamurragorik, ez euren odola baiño ardao gozoagorik.

37. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Otoi gitxi eta jaki asko niri - itzak moztu eta arpegi serioa emotson emaion Molok jainkoak.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Otz-beroaren asmamenik be ez dauke, otzarena gitxiago, eta jakirik be ez dabe artzen, gordiñak izan ezik.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Arraiñak amua bear dau: Amoan ipinten daben jakiagaz bakarrik ez da jausiko.

40. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Jaki ezagunenetako bat marmitakoa da; marinelen jaki hau patata eta hegaluzez prestatzen da; beste ezagun batzu txipiroiak, legatza, makailaoa, barazki-menestra eta porrusalda dira.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Gastronomi elkarte ugari dago; leku horietan lagunak bildu eta kalitate handiko jakiak prestatzen eta dastatzen dituzte.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Beharrizanak mota desberdinetakoak izan daitezke: Norberak, bakarka sentitzen dituenak; (jakia, jantzia, etxea...).

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Jakina, pozik jango zituzten oilaskoa, lukainkak, gozokiak edo txokolatea, baina, dirurik ez zutenez, ezin zuten honelako jaki gozorik erosi.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Horrela zen, mahai buruan, jaki oparoz inguraturik, pertsona bati dagozkion mahaitresna eta platerak besterik ez zeuden.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Jaki batzuk hartuta gora eta behera, behera eta gora eta berriz ere behera, denbora puxka baten buruan bisonteak goxo-goxo bazkatzen ziren larre zabal batera ailegatu zen Lur.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0036 Eta ia jakirik gelditzen ez zitzaionez gero, itzulerako bidaia lotan egitea erabaki zuen.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 - Jakia emaiozu puskatik eta ikusiko duzu txakurra bezain prestu zure ondotik.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Zorionez, hiru egunetarako nahiko jaki banuen, urez betetako kalabazaz gainera.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 - Har ezazu esan zion -. Urik ez emateko agindu digute, baina jaki hauek eta pitxer hau dakarzkizugu. Honez gero, egarriz egongo zara.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0076 Hori bai r kakotxadunak, inprentarentzat jaki errazagoa gerta dadin gaurko grafiara bihurtu ditugu.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Oso urduri geunden garaien latzagatik, Bilboko Larrinagako espetxean zer gertatzen ari zen bide zuzenetik baikenekien, presoei bisita egitera eta jakiak eroatera joaten ziren senitartekoek, goizean goizik helduta, aurreko gauan hildakoen zerrenda irakurtzen baitzuten espetxearen ate nagusian.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Zorigaitzean eroria naiz eta ez dut etxeko jaunen jaki berdinik eskuratzen, zerbitzariena baizik; gaur, postretzat karamelo puddina dut.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Lurreko lanaz bizi ziren beraz, Mikel eta Joana, beren oiloek emanez arroltzeak, eta beren jakiaz ongi xahartuta hiltzen zirelarik; bazakiten gasna egiten eta bertze ainitz gauza.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Anansik goibel begiratu zuen gero eta jaki gutxiago zegoen mahai hartara....

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Ez dakitenentzat, esan beharra dago kus-kus jaki atsegingarria dela: garimami-irinaren antzeko zerbait saltsa min batez, haragiarekin eta barazkiekin batera jaten dena... Gustagarria benetan!.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Han bosnakako taldetan banatu gintuzten eta astebeterako jakiak, ura alkohola eta droga eman zizkiguten.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Lasaitasun une batek bere gaitz guztiak arintzen ditu, ibaia igali zuhaitzik ederrenez inguraturik dago; laranjak, mahatsak, pikuak, melokotoiak, kokoak eta pinak bere begien aurrean zintzilik daude, bere gustuko jakiak eskeiniz; erregek bere gosea asetzen du eta, bitartean, zuhaitz igalitsu haien adar batetik bestera dabiltzan milaka txori ezberdinen kantu zoragarriaz gozatzen ari da.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez eta biku heze mamitsuak edota gaingiroki apainduriko kutxatilatan garraztasun begiratuz musugorriturik zeuden okaranak edo Gabon jantzitan jateko prest zegoen beste edozein jaki soilik ere.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Zer uste du Berorrek galdegin zion alkateak Kaiserrari, zer dela paratu dioguna? Seguru, askotan jartzen ez dioten jaki bat dela. Ezetz asmatu?.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Kaiserrak asmatu nahirik usaina hartu zion, baina berehala aitortu zuen jakia ezezaguna zitzaiola.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Egia esan jaki bezala ezta hain ona.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Jaki goxotzat hartzen dira.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0322 Sapu-perritxikua, Boletus eta Higrophorus-en artekoetan edendun ustekoak edo jakitzat hartzen ez direnak.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 (...); han bertan jaten zituzten jaki fresku eta osasuntsuak eta sukaldaritzan eta gorputza kontu zerbaitez tratatzen erakusten zuten.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0119 Iturri goxoa bada portuko buruan eta haren inguruan jarrita traskatu du bakoitzak bere jakia.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 4 Mahaiko jaki guztiak beste batzurekin batera hartzen dira.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Lagun taldeek, aurretik, enkargatzen dute barrikotea, jaki berezi batekin edateko.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Solidoak disolbaturik daramatzaten jaki eta edarien zerrenda bat egin (Ik).

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Azken jakiak bukatzean, guztiak salbatzearren zeinek hil egin behar duen zorte egiten dute, kapitainak galtzen duelarik.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Beraz, Euskal Herriko kostaldetatik baten bat azaltzen bada eta ehiztatzeko gai baldin bazarete, badakizue nola prestatu neurriz kanpoko jaki berezia.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0053 Jakia, jazkia; lanabesak, aisiarakoa edota eritasunetatik salbatzen gaituena....

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Ez jan jaki gazi edo mingarregiak.

74. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Onela mintzo da bera: Izuturik gelditu nintzan, bai orixe, 12 eta 18 urte bitarteko gazteak, sendo eta indartsuak, buru argikoak, espetxean zeudela ikustean, izan ere, euli eta beste xomorro artean bai-zeuden eta ez buru-biotzetarako eta ez urdailletako ez bai-zeukaten iñolako jaki onik .

75. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Arrapakari auek ta beste abere txikiak, pizti aragi-jale aundien jakirik nagusiena izan arren, alaz ta guztiz ere, sagu ta arratoiak ugaltzen ari zaizkigu.

76. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Munduko jakirik onena baiño gustorago jan nuan ogi beltza, eta ardorik onena baiño lei aundiagoz edan txarroko ura.

77. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Jakiak aoan ondo txikitzearekin, urdallean egiten dan egosketa edo dijestioa askoz obeto egiten da ta gañera askok izan oi dituzten aizeak gutxitu egiten dira.

78. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Otruntzetan
jaki guziez
gaineratekoa:
hoberena
.

79. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Hartu ditut azken hogoi urteak, ez baitezpada ordukotz abisatuak baiginen, egin beharra zen Synoda horri jaki bat emaiteko...

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 - Gartzela barruko bizi baldintzen hobekuntza (eskubide bait da eta ez pribilejio): senitarteko eta lagunen asteroko bixiten gehiketa; benetazko osasun baldintza eskubideak; lan eta ikasketa eskubidea; zut eta formazioan eginiko zenbaketek eta katxeo bakoitzeko biluztu behar izateak suposatzen duen umilazio eta irainaren ezabaketa; ikasketa eta eskulanetarako gelen egokipena; intimitate eskubidea, eta komunikazio eta gutunetako interbentzioen ezabaketa; elikadura eskubidea eta jakiak murrizketarik gabe eskuratu ahal izatekoa; euskaraz, gure hizkuntza nazionalaz komunikatu ahal izateko eskubidea; defentsa juridiko eta asistentzia penitentziario eskubidea; gutunak mugagabe igorri eta jasotzeko eskubidea; senide eta lagunekin vis-a-vis moduan komunikatu ahal izateko eskubidea; liburu eta ikasketa osagaien mugarik gabeko irakurketa eskubidea.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Aipatu behar da baitere bakailau tortilla pintxoak egongo direla salgai, ez baitago nonbait sagardoari laguntzeko jakirik aproposagorik.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Dena den, batzorde batzuek, jakiak prestatu behar dituztenek batipat, ez dute jairik hartu eta buru-belarri ari dira lanean, zioten.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Koipetan soilik disolbatzearen ezaugarria dute, eta esne osoak litroko 35 bat gramo koipe duenez gero berau da gizakiarengan bere presentzia neurtzeko jakirik aproposena.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Estatu Batuetan National Resources Defense Council (Baliabide Nazionalen Defentsarako Kontseilua) deritzon erakundeak 27 jaki aztertu ditu behi-esneaz aparte, 300 artean kantzerogenotzat jotzen diren 66 pestizidetarik zortzi soilik bilatu nahian eta ondorio hauetara iritsi da: bizitzako lehen bost urteetan dietak soilik 5.500tik 6.200 haur amerikarri kantzerra sortzen diela eskolaurre garaian dagoen 22 milioitako haur-populazio batean.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Kontsumitzen dituen jakien %95a kontinentetik dator.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Egunak joan egunak etorri, ezjakinean, antzeko jakiak Jatena emango dizkiote gurasoek.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Zoritxarrez arrautza oso jaki aberatsa da beste zenbait gauzatan.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Arraien artean jakirik goxoenetakoa dute.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Elorrioko Biltegi Nagusian produktu orokorrak biltzen dira, haltzari eta jantzietatik hasi eta garbitasun nahiz epe luzerako jakietarainokoak eta produktu freskuentzat beste bi biltegi ditu Eroskik, banaketa egunero egitea lortu asmoz: Bata, Zornotzakoa, fruitu, barazki eta arrainkiak gordetzeko eta abuztutik aurrera urdaiki, esne eta esnekiak ere hara eramango dira, eta Berrizen bestea, haragi kontua antolatu eta dendetara zuzenean banatzeko.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Dendak ainbeste dagoz, danetarikoak: batzuk jantzienak, beste batzuk jakienak, oiñetarakoak, kiroletakoak eta beste asko.

91. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Hartu jaki eta edaki apur bat eta ospa hemendik, honako neu nauk nahiko eta!

92. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Hurrengo goizean, tertzioz jagi, barausi, hartu zakuto baten biderako jakia, jantzi mendirako soineko eta oinetakoak, aitearen egin etxetik urtekeran eta Gorbeiako bidea hartu zuen.

93. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Beti jaki gozo eta mamintsua.

94. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Gerturatu zirenean, Urrezko Haraneko biztanleen ordezkaritza txiki bat hurbildu zitzaien bisitariei eta gonbitea egin zieten haiekin bat egiteko eta jaietako azken jakiak partekatzeko.

95. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Honen konposatu bat, magnesia edo magnesio oxidoa, hortzorea egiteko erabiltzen da. Zinka pila elektrikotan erabiltzen da. Merkurioa, termometroetan. Aluminioa oso arina da, eta horregatik erabiltzen da hegazkingintzan, leiho-markoak, jakiak biltzeko papera, etab. egiteko.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Baina noski! jendeak ez du jakietan, medikutan gastatzen duen diru-kopuru berdina xahutzen, eta gertaera hau ere kontuan izaten da, kategoria bakoitzari gastuen totalari dagokion partehartzearen portzentaia edo pisua gehituz. Emaitza honakoa da:

97. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0018 Meriendarako jakiak etxean geuk prestatuta eraman ditzakegu.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0030 Urte haietan matxinadak, jakien falta eta frantsesek sakonki bizi izan zituzten erlijio borrokak gertatu ziren.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0011 - Eta lan egiteko behar dugun indarra emateko balio ote dute jakiek? Eta hazteko?

100. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Era askotako jakiak jan, giharreak eta hezurrak behar bezala gara daitezen.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 1. Argazkiko jakiak ikusi ondoren, giharreak eta hezurrak indartzeko jaki hauekin egun baterako dieta egin.

102. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 Hostoetan, izerdi landugabea transformatu eta landarearentzako jaki bihurtuko da.

103. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0259 6. Jakiek aldatu gabe segitzen badute, seinale ona.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Yong-Kooren esanetan ez dago hau bezalako jaki ederrik.

105. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Zaldiak oso azkarrak ziren, ez ziren ia-ia nekatzen, Glinka sorginak bazuen zaldunen artean lagun bat eta laguntzearren belar magikoz prestatutako pentsu bat egin zuen zaldientzat eta baita indarrak berritzeko jaki berezi bat zaldunentzat ere; beraz, egun gutxitan lur misteriotsuak gurutzatu eta Virish lakura ailegatu ziren.

106. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Lehortu nintzenean gizonak jaki batzuk atera zituen freskeratik eta mahaian ipini zituen niretzat.

107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Ez zegoen inolako arrastorik ama Eguberrietako bere jaki berezia: ron-pilotak egiten aritu zenarenik.

108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 - Bai, eta auzi honen makurrena -jarraitu zuen Willik- zera da, jaki batetik bestera gero eta merkurio gehiago metatzen dela.

109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0033 Mimoz egindako jaki goxoen partez, barazki, fruitu eta arraultze egosi ugari.

110. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00019 Bazkalordua pozarren igaro genuen, berak burruntzalia eskuan, nik koilara ahoan, jakiak zein baino zein ahogozagarriago.

111. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0045 Jaki, jantzi, pitxi, dena miatu zuen Pilarrek, harik eta urrin-botilatxo batek bere arreta bereganatu zuen arte.

112. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0018 Ikus itzazue landareak! Fruituz beteta daude! Ehundaka jaki gozo...

113. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Oihana eta Haritz mahairatu egin ziren baina, nahiz eta gosez urdailak orroa egin, ezerezetik agertutako jaki haiek ahoratzea...

114. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0017 Ez diat berriz hire gelan jakiak prestatzen utziko.

115. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0125 Mahaiko guztiek oso kontzentratutak ziruditen zigalei jakia ateratzen-.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Giza mailak, zeinek bere tokia handitasunez, sabeldarraiokeriaz eta jakien garestitasunez neurtzen baitzuten, berdindurik geratuko ziren horrela: denek arraina jan behar zuten. Behiki, ardiki, zerriki edo ehizakia jatea, handitasun seinale, debekaturik zegoen.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Joseph Colinek perfekzionatu zituen Appert-en teknikak, elikagaiak aldez aurretik esterilizatuz. Appert-en teknikari egindako hobekuntza hauekin izugarri handitu ziren erraz usteltzeko jakiak probetxatzeko aukerak, eta jakina horien artean arraina kontserbatzekoak. Teknika berri hauen ildotik sortuko den arrain kontserben industria berria, hein batean, upeletan gatza emanda jarritako arrain eta eskabetxearen betiko industriaren jarraitzailea da (lehengaia, izatez, bera da eta sarri askotan enpresariak ere lehengoak dira), baina, egia esan, bazen desberdintasun nabarmen bat.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 VIII. eta IX. mendeetan, arraina, ardoa eta haragia (batez ere txerri-haragia) luxuzko jakiak ziren.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0084 pistoria. Piperra, tipula, tomatea, berenjena eta kalabazinarekin egiten den jaki baten bilakaera denboran zehar.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Horiexek izaten dira preziatuenak, beraien gibel handietatik ateratzen baita foie-a, munduan dauden jakien artean finenetako bat.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Garai batean baino gehiago begiratzen diegu lehengaiei eta garai batean baino gutxiago egosten ditugu jakiak.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0068 Gure kostaldeko ortu eta baratzetan zutitzen den landare ahul hauek bezalakoak, gizakion lehenengo jakietarikoak izan ziren indusketa arkeologiko ugariren arabera.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0015 Antzerkiaren zerria hil eta ikusleen txerribodarako nahikoa jaki.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0195 Batetik, azukre gehiegi duen jana delako, osasunaren kalterako diren ohitura eskasak sortzen dituelako, eta, bestetik, jaki hori tradizio anglosaxoiaren adierazlea delako, eta Kaliforniaren izaera multietnikoa ez delako kontuan hartzen.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Lurrean herrestan bazeraman, atzetik joan eta eskerrak ematen zizkioten onura zekarkielako, are jaki gozoak ere jartzen zizkioten aurrean.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 biberoi Haurrei ura, esnea zein beste jaki likidu batzuk emateko erabiltzen den plastiko edo beirazko ontzia:

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Oso luzea izaten da jaki batzuen liseriketa-prozesua. Digestio.

128. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0204 On Jose gertatu zan
amar urtez-edo
amatxoren ondoan
antxe bero-bero,
jaki goxoak jartzen
zizkan egunero.

129. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Bizar luze aiek koipez zikinduta, bein ta berriz aren kutxareak ala jardun zuen, bizar aundi aiek eskobillak bezela kutxarea garbituz eta ezpaiñak jakiz zikindurik, gero denon pertzan sartuz.

130. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Orduan zer zan ere etzekiten da etziran entremesak edo itxura gaiztoko jaki oiek izaten.

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Azkenik, landaretza honek ezin izango du orain arte eman dituen ekologi zerbitzuak eskaini, eta abere batzuk hil egingo direla esan nahi du honek. Gainera, ezinbestekoak diren hainbat jaki desagertuko dira esan zuen.

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Aurretik, Bucurestiko dendak sakeatu zituzten jakien prezio garestia salatzeko.

133. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Apez ozarra, Jainkoak bere lorian duela, nahiz ez zen bakarra eta horrelako ahapaldi bortitzak ez ziren arrado denbora haietan. Dena den, delako ama familiako gaixoak, gure amari erran zionez, handik goiti ez zuen nehoiz jakirik haurrei eman ahal ukan ortziraletan

134. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Etxetik atera ginenetik jakia nola hondatzen zuten ikusi genuen; Elkon aldiz Euskal sukaldaritzaren gorentasunaz jabetu ziren gure sabelak.

135. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0023 Ume bakoitza bizi zen lekua ezagutu eta hurrengo ikasturtean beren eskola izango zen ikastetxea bisitatzeaz gain, hainbat gauza gehiago egin genitzakeen: jakiak saltzen zizkiguten dendatara joan (harategira, arraindegira, fruitategira. . .), garraiobide kolektiboetan ibili (autobusean, trenean...), aireportua eta portua bisitatu, auzokoak ez bezelako beste animalia batzuk ezagutu (akuarium-ekoak, parkekoak...).

135 emaitza

Datu-estatistikoak: