XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Lotsaz bena, begirunez agurgarri, ta goi-jakintzaz ikasia izan beite; umez ugaria, zindoa ta errugea, ta zoriontsuen atsedenera ta zeruko jaurerrira eldu beite.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Nere aginduak iñork eutsi ta betetzen baditu, beraxek maite nau, ta Nik ere, maite izango det, eta aurrkeztuko natzayo, ta nerekin exeri-eraziko det, nere Aitaren yaurerrian.

3. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

4. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Bañan Ark esan zien: Beste errieri ere Jainkoaren jaurerria otsegin bear diet; ortara bialdua bainaiz.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 Ez da zeruko jaurerrian sartuko, Jauna, Jauna esaten didan guzia. (Mt 7,21)

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Yainkoaren yaurerriko altxorra baño maiteago emengo lurreko dirua zutenak larderiatu zitun.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ez beldur izan, motxiño ori; zuen Aitak adeitsuki yaulerria zuentzat baitauka.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren mirabetza zapuztuaz bizitza betearen jaurerrian sartzeko, nai ta nai ez siñismen lokarria estutu bearrean gaude, Jesus-Jainkoari uste itxaropentsuakin begiratuaz.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Yaurerri onen izterbegi aundienak ziran bi iri ondatuki, oraingo gudak bakarrik ez, etortzekoak ere ezereztu zitun.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Arrezkero, etorkizuna urdin zekusten yuduek eta ollartzen ari ziran: beren yaurerriko atal barreyatuak berriro batu ta sendotzen ari ziran.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Erode Andia'ren eriotzean urratutako batasuna berrizteko, yaurerri berriari Yudai itsastea aski zan.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Jardun honetan sortzen da Bizkaiko Jaurerria.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Bilobearen bateo idazkunek egitada horretan lekuko izan ziran Eusko Kontseilu Nagusiko eta Aldundiko lehendakariak, kontseilariak, aldunak eta Gernikako alkatea beste zer batzuen artean hauxe dino: Batzar-Etxean, Gernikako arbolearen ondoan dagoan honetan, Bizkaiko Jaurerri Txit Argitsu ta Txit Zintzo honen Batzar Nagusiak egiteko izentauriko tokian, mila bederatzirehun eta hirurogeta hemeretzi garren urteko Zezeilaren bigarren eguneko eguerdi osteko ordu batetan (...) Foru Arbolearen aldaska bat birlandatu zan, agerkaitxorta egokietan 83 zenbakia ezarria, Batzar-Etxe horren jardinetan dagozanak, landara hori ezkur batena da, 1960 g. urtean Batzar Etxeko mintegietan Abenduaren 3-an lurrera sarturikoa, Bizkai Jaurerriko Artxibo Ororkorreko Agiritegian datzan ziurtapenaren arabera.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0017 BIZKAIKO JAURERRIKO FORU AHALDUNDIA / Osasunketa eta Asistentzia sozial Saila / Gran Vía, 25/ Tel. (94)4164022/ BILBO.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Autonomi Elkarteen jatorria Erdi Aroan zenbait erresuma eta jaurerri zegoen Espainian.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Zeren gizonaren bihotzean arima dagoen bezala, eta gorputza horren bidez bizi eta mantentzen den bezala, horrelaxe dago Erregeagan justizia, hauxe bait da Erregearen Jaurerriko herriaren bizitza eta mantenimendua.

17. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 1492 urtea amaitu baino lehen Portugaleteko portuan geneuzkan bi untziak, Bertak eta Martak eginiko Jaurerriko banderak erakusten.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Itsasgizonen kopurua zenbaterainokoa zen jakiteko, 1794ean Bizkaiko Jaurrerrian Erret Harmadarako marinel-bilketarako egindako zenbaketaz balia gaitezke.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Bederatzigarren mende hastapenean jaurerri hauek ziren Nafarroan: 1.- Aintzineko Nafarroa, Haritza leinukoaren Garsea Semeneitz, uztarpean.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Jaurerri honetan Nafarroako erresuma sortuko zen.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 4.- Tuterako jaurerria, Beni-Kasi senidearen gidaritzapean.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 - Historian zehar eta XIV. mendean Bizkaiko Jaurerria osatzen zuten entitate instituzionalak kontutan hartuz, Uribe Merinaldean barne murgilduko gara lehen etapa honetan.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Horretxen ezaugarri berezia da, hain zuzen, Murgiatarren jaurerria.

24. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Orobat, Gotzai jaunak nai eta agintzen duana, esandako Jaurerriri ontan Gaztelania-ko jantzi eta soiñeko ta burukoak sartzea da; izanik gaiñera eurok askoz garestiagoak eta mendi malkarretan eraman ezin ditezken bezelakoak; gaiñera emengo jantzien antxiñatea galdu eta ondatzea izango litzake.

25. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik, Gotzai jaun orrek egiñiko eliz-bilkuraz itz egin zanean, e-tzan aipatu esandako Jaurerria, eta e-tzan jakin izan Gotzai jaun orren asmoa, eta ezin ziteken susmatu ere ain kaltegarriak ziran berrikerietara jo nai zukenik, eta guztia abere eskumende eta eginkizunaren gaiñetik, eta ainbeste nasketa eta kalterako.

26. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik ez dio ajolarik esandako Jaurerriko Gotzai-ordekoak baiezkoa emanak izatea esandako erabakietan, oien baiezkoak eskubiderik ez daukalako Jaurerriari eta erriaren onari kalte egiteko; batez ere (esanetatik argi ta garbi nabari dan bezela), jakiñeko gauza izanik, batzar ura egin aurretik, Gotzai berbera ibilli izan zala, ordezko eta laguntzalleen bitartez, esandako batzarrera bere iritziko presonak bialtzeko lana egiten, eskatuaz aren gogo eta atsegin zanetik at ez ibiltzeko; baiñan gero bertzeratu zaizkionak izan dute aunitz atsekabe aren eskutik, ots, presondegi eta beste zenbait lotsa gaizto.

27. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Bein Itali`n, Fernando Katolikoarekin alkartu zan, bien artean Napoles`ko Jaurerria zatitzeko asmotan.

28. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Bere sendiarentzat Jaurerriko buruntza aseguratzea, zan bere leia.

29. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Dekreto hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, dagokion Foru-Dekretoa bere aldetik Bizkaiko Jaurerriko Aldizkari Ofizialean sartuko dela, eta aipaturiko Aldizkarietan argitara dadineko egunean bertan jarriko da indarrean.

30. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 - Gora gure Iaun Zuria, zaindu Bizkaiko Jaurerria! -oihukatzen eben danak.

31. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Iaun Zuria gazteari eginen handia emon eutsan Bizkaiko Jaurerria antolatzeak baina lortu eban askok uste baino lehen.

32. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Zin Bidea izenaz ezaguna dan ibilbidea Errege Katolikoek osotu eben, ez ostera hurrengo Gaztelako erregeek, honeek, Bizkaiko Forua Jaurerriko Batzar Nagusietan irakurtzen zan pribilegioa zala bide zin egiten eben eta (6)CELAYA, A.: El fuero de Vizcaya. 16. orr..

33. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Mendexak ez dau gorde Polizia Zentsorik, edo behintzat ez Bizkaiko Jaurerriko Agiritegi Orokorrean.

34. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Hurrengo mendeetan joera hau zabaldu egin zen, eta horrela, jaurerriak (jaun baten agintepeko lurraldeak) azaldu ziren. Hauen buru nobleak edo elizgizonak zeuden.

35. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jaurerrietako bizibiderako behar zena (elikagaiak, jantziak, tresnak...) bertan sortzen zuten, maila honetan buruaskiak izanik.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bakearen Portuaren histori pasadizo hau Bilboko Hiria hedatzeko Itsasadarra kontuan hartu eta hirigintzaren ikuspegi moderno oso baterako ezinbesteko datutzat Nerbioi eta bere itsasaldiak gogoan izan zituen azken proiektu edo ideia izan da, aintzina, 1300ean, hots, Bakearen Portuaren inguruan nagusigo terminoetan sortu sestrak eta ondoriozko Nerbioi ibaibide eta itsasadarraren gaineko norgehiagokako arazoa zirela-eta Jaurerriarekiko liskarrak hasi baino 600 urte lehenago On Diegok Forua eman zion Hiri horren kontsiderazio modernoa xede izan zuen azkena.

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 Oraingoz, identifikatutako lur-eremua Bizkaiko Jaurerriaren lurralde- eta erakunde-bilbea osatuko duten lau lurraldeetarik hiruri dagokie.

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0128 920.etik 1180.era: Jaurerria

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 1366an Gaztelako Enrike II.ak Trebiñoko jaurerria Pedro Manrique-ri esleitu zion.

40. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Jaurerriak desagertzean eta probintzien arteko banaketa egin zenean, Trebiñoko konderria Burgosen menpera pasa zen (1832).

41. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0100 B) OÑATIKO JAURERRIA ETA KONTERRIA

42. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 3. Zatizko Planak, oinarrizko era batean eta 1991.eko abenduaren 2ko datarekin Bizkaiko Jaurerriko Foru Aldundiaren Hirigintza Sailak proposatuta, Diputatuen Kontseiluak behin betiko onartu zituen Berriatuako Ordezko Arauen edukia garatzen du.

43. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00008 Zenbait kaleko tuberiak aldatu egingo dira, aintzineko fibrozementozko hodiak burdinezkoengatik konpontzeko: Arresi kaleko 1etik 11raino, Santamañe-Kurtziokoa eta Bizkaiko Jaurerrian, 15 miloi pzta guztira.

43 emaitza

Datu-estatistikoak: