XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Itxon ondiño, esaten dau Astokillo'k, emen izentau ein biu juesa, gure auziyau ebatziko dauena, zeintzuen aldera errazoia yausten dan.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Alkate, Juez, Ayuntamentuko, Osagille, Maixu ta onakuak, aztertu beyez ondo euren egin-bearrak.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Ez ori bakarrik; andik egun gutxira, epaikari aurrera (juezetara) deitu zuen Pernando.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Kentzalle txit ona da
gure giz-arraza,
kendua ematea
ez-ta ain erreza:
beragatik bakoitzak
uste izan beza,
oraindik ere dala
biziko jueza.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Juezak:-¿Berriz ere bai, Pantxo?.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Bere eskuen artian Jaungoikoaren Semea berriro gizon egiten da, jaiotzen da, ta eskeintzen dizka bere Pasio samiñ eta eriotzaren merituak, Jaungoikoaren santutasun eta mundu errudunaren artean pakeak egiteko, Juez justu ta pekatari gaixoaren Bitarteko bezela.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Juez: Burgaña tar Jose Maria.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Beti gauza bat juezari erantzuten zion: Jesusen Konpañiara Jainkoak deitu dit, eta dei oni jarraitzea da nere erabaki ta asmo bakarra.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Juezak laister ezagutu zuan aren bokazioa egizkoa zala; baña ala ta guztiz ere epaia ematea luzatu zuan.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Egun orretan Aita Guardianari benaz eskatu zion, Komunio Santua artzeko baimena, ta onek oparo eman zion, eta egun orretan bertan juezak aizken epaia eman zuan, aditzeratuaz Agustiñen bokazioa egizkoa zala.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 An zegoan aita maitati ta mediku jakintsu baten antzera; aztu gabe ordea, juez zuzena izan bear zuala.

15. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Zeu zaraz Jaungoikoa
Ni gizon pobre
Zeu zaraz egillea
Ni kreaturea
Zeu juezik artezena
Ni kulpa bagea.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Hala ere, orduko juezak publikoki zigortu ninduen.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Jueza jubilatu arte itxaron neban.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Lapurdin XVII. mendean Pierre Lancre Bordeleko jueza izan zen sorgin harrapatzaile gogorrena.

19. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Juezak, baietz, oraindik eserita, eta Porfirio hor ziak, ja!...

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Zorionez lege aldatzeari hitzaurre bat ipini diote, Gorteetan lehen diktaminaturik zegoela bertako Boletin Oficialean agertzen ez zena eta horrek, letrauak bide zabaletara bultzaeraziz legea interpretatzeko momentuan, aurreko jurisprudentzia apurtzen du, juezak lehen momentutik ohitura txarrak hartzen hasten ez baldin badira bide hestuagoetara abiaturik, zabaletara makurtu gabe.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Lan hau egin eta irakurri ondoan, urtarrilaren 10ean, El Correo Español-EL Pueblo Vasco Bilboko egunkariak juez jaun batekin eginikako elkar hizketa zekarren eta bertan ea Arantza ipini ote daitekeen Aranzazu formaren partez galdetzen diotenean diminutiborik ezin ipin daitekeela erantzuten du.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Diglosi mota honek zutik iraungo du juez batek, edozein funtzionarik, irakasle batek, zeinahi gizon publikok, hitz batean esateko, gaztelania ezagutu eta erabiltzera behartua egonik, euskara ezagutu beharrik eta are gutxiago erabili beharrik ez duen bitartean.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Erabaki honen ardura Zarauzko jaunari (ahaide bait zuen) gomendatu zion fundatzaileak, eta honen ordez, Segurako benefiziatu zaharrena izendatu zuen herriko parroko eta juezarekin batera.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0221 Azkenik juez bat komisiotzea akordatu zen, bere soldatak Beasainen kontura izanik, akordio horren atalak bete zitezen, hau da, eskumen-entrega, Kontzejuko ofizialen izendapena, udal-barrutiaren mugarriketa, bizilagun-kopurua jakitea, etab.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Gero fraileek ate guziak itxierazi zituzten, eta, dirudienez, juezekin negoziatzen aritu ziren.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Pierre de Lancre-ren liburu berean azaltzen dira amairu urteko Maria de Aguerre-k eta beste batzuek juezaren aurrean egindako aitormenak; aitormen horien arabera, Akelarre-n, zelaiaren erdian dagoen suil aundi batetik ateratzen da deabrua akerraren irudian.

27. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0041 Joxe - Orretarako jarriak ditugu juezak (zerura begiraturik).

28. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0193 Juezak ohar hori irakurri, irri-far egin eta sumarioari erasten dio papertxoa, kolkopean esanaz: - I, errugabe? I, inuxente? Neri ziria sartu? Ja jai! Ba-zekiat ire berri, nik!.

29. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0193 Nola ez, juezak asiera-asieratik bertatik, salatua kulpadun dela sumatu du eta?.

30. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Eta ziñez, juez aientzat birao bezala jo zitekean Jesusen esana.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Martxoan juezak gure alde emandako sententziaz ari bazara, hori faltsua da.

32. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Sonia Sgambatti delako emakume juez batek egin zuen legea ezabatzeko deia.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Plazako jueza: Gaintza jauna.

34. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Gainera, eta hauxe da behinená, juezak emoten zituen puntuei begiratuaz, bakoitza kontsekuentziak ateratzen asten zan: bertso honek zegaitik puntu gehiago edo gutxiago behar ote zituan beste harek baino...

35. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Entzuleak, komisinoko gazteei, Ibarruriko kontzejalei, juezei, puntu jartzaileei eta laguntzaileei zorion eta esker emonka ebiltzan.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. izagirre 0001 ZATOZ Nortea diozuen Hegoalde honetara, eta ikasiko duzu, arrazoizko salaketak tramitean ez hartzea eguneroko gauza dela, juez independienteak eta fiskal ausartegiak gaiez eta lekuz ere aldatzen direla zergatikorik gabe, aurrez-aurrekoak ezin eginak direla sarri, salatuak zerbitzuan ari direlako une horretan hain zuzen, lekukoak arbuiatu egiten direla frogarik gabe, eta frogak onartzen ez.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. izagirre 0001 Eta ahantzi duzu, nolatan ordea, Aguirre duela abizena, eta Carlos ez baina haren abizena irakurrian sutuko zela errazago polizia eta aztoratuko jueza.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Lenengotan ondo: bariñagarrak nai eben jueza izentau eban: Logroño'ko kanonigo bat.

39. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0065 Juez guztiak, askotan penagarri bazaio ere egia guztia jakin beharrean aurkitzen dira.

40. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0128
presa
beltza
pertza
traketsa
jueza
erreza
ametsa
eza
ertza

41. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Paperezko bi hogei durokoak juezetarako hartu zutenari eman eta han sartu ziren biak kotxe berean.

42. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 - Esteban jueza da, etab.

43. 1991> gipuzkera bertsoak bbarand 00034 Zer txar egiten duan
federikan ezak!
gero etortzen dira
gauza aldrebesak.
Orren akerrak ez dira
zuzentzen errezak,
ondo zaitzen gaitu
goiko Juezak.

44. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00151 Juezak eman baiño lenago
iltzeko bere baimena,
erten zan apaiz sakrilego au,
Anas zan bere izena.
Jarri zan sala aundi batean,
zan arro asko zeudena,
etsai Luzifer bere onduan
erakusten zebillena.

45. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00155 Era horretan ez zaite mintza
ene gaztea mesedez;
gu ez gabiltza nere kasuan
tranpa zikin hoiek gordez.
Baina denbora jarri nahi nuke
nik epaile edo juez;
hilabetean proba behar det
balio dezun edo ez.

46. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Eta juezak gora! esan-hala, jaso zituzten 26 gurutzeak: erdian aita Pedro Bautista, bere eskubitara aita Martin, ezkerretara Antonio mutikoa, eta alde banatara gainetikoak, haien artean hiru jesuita, japoniarrak hirurak.

46 emaitza

Datu-estatistikoak: