XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ni gauzeza onek egitera ausartzen naizen zure gorputzaren artzea, o Jesukristo Jauna, ez bedi izan nere kontrako epai edo juizio ta ondamenerako: baizik zure errukiaren arauera nere anima ta gorputzaren babeserako eta sendatzeko.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zeure esan egite guztiak zuzentzeko egin bear dezuna da, bereala ekin ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazioren bati; au da, esaterako eriotza, juizioa infernu edo betikotasunari, eta zeure biotza geien piztuko dizun, zintzoago iratzarri ta bildur geiago sartuko dizun gogartea aukeratu eta artu zazu.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bere komentuko moja, ta berari eriotza ona egiten laguntzen zeuden Aita bi, Prantzisko Doatsuaren semeak, onen eriotza ta juizioaz guztiz arriturik gelditu ziran.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Sor Jazintak (Bada profesatu zanean Isabel utzi ta Jazinta bere izentzat artu zuan) ikusi zuala bere juizioa, eta itxura zegoanez zerura igo zuala.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Nola izango da araguiaren piztuera? E. Azquen juizioco egunian bilduco du Jaungoicoac anima bacoitza, berac izan zuan gorputzarequin bizitzara biurtzen gaituala.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Aurreko urtean Colonian preso hartutako komunisten juizioa 1852ko azaroaren 4ean hasi eta 12an bukatu zen.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0101 1970-go Burgos-ko Juiziotik honera irekitako prozesuan sortzen dira Langile Komiteak, hasera batetan espainolismo kutsuzko obrerismo batetan eroriaz, baina azken urte hauetako irekitako prozesuan burruka bere osotasunean planteiatuaz euskal klase esplotatuon liberazio osoruntz ikuspegiarekin.

8. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Orregatik, eta beren burua zuritzeko, Juizio ospetsu artan gertatutakoa agertu bearko zuten.

9. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0059 1960-gn. urte inguruan azaltzen da euskal arazoetara belaun berri bat. Urte hori ezkeroztik, behar bada pixka bat lehentxoagotik euskal adimena ta euskal sentipena berritu egiten da, bere baitan zartada bat sentitzen du ta ordu ezkeroztik gertaera hau, belaun berri baten esnatzea, kontuan artu gabe ez dago aztertzerik ez euskal kultura, ez euskal politika, ezta ere euskaldunen artean dabiltzan ideialogiak. Hau da azken hamar urteetako gertaerarik bortitzena. Gure histori gertuenaren azalpenik ikusgarriena. Honekin ez dut juizio bat egin nahi, frogatua dagoen gertaera bat aitatu baizik" (1). Arregi, Rikardo. Sozialismoa modan dago. Jakin, 24. zenbakia. Arantzazun. 1967, 37. orri.

10. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0558 LENBIZIKO JUIZIOA IRUÑEKO TRUBUNALEN

11. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0558 BIGARREN JUIZIOA MADRILLEKO TRUBUNALEN

12. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 (...) etikan, euren juizio morala bilakatzeko prozesuan, besteonganako ardura eta arreta guztiz oinarrizkoak dira (Dio Bleichmar 1991: 101-109).

13. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Ango juizio ta esateak
Ama zeuken samindua,
eta Jaunaren gorputz santua
zan llagatan berritua.
Isaiasek esan bezela,
iturria biurtua;
nai duen danak edateko da
barkatzeko pekatua.

13 emaitza

Datu-estatistikoak: