XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Interesgarri da seinalatzea, gaur-gaurkoz, funtzionari-izaerak eraentza edo erregimen juridiko desberdina suposatzen duela, lan-kontratuaz edonork inoren konturako langileak duenarekin konparatuz: adib., lansariak berdintasun-xedezko eskala bati menperaturik daude, beren eskubide eta eginbehar batzuk desberdinak dira eta, noski, haiekiko jurisdikzio eskuduna ere bai (kontentzioso-administratiboa funtzionarientzat eta laborala beste langile guztientzat).

2. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 Hain zuzen ere, 1969-6-7ko Dekretu Legeaz Bilboko Unibertsitate Ofiziala (B.O. 7-6-1968. Aranzadi 1017) sorturik, 1969-12-18ko Dekretuak (B.O. 24-12-1969. Aranzadi 3.308) zera arautzen du bere Lehen Artikuluan: Bilboko Unibertsitateak,5/1968ko Dekretu Legeaz Ekainaren 6an sortuak, jurisdikzioa ukanen du indarren diren arauen araberako ondorio guztietarako Bizkaiko Probintzian.

3. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Beste Estatuetako kontratistek, Europako Ekonomi Elkartekoak nahiz bestelakoak, horrez gain aitorpen solemnea aurkeztu beharko dute, Espainiako Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzioaren menpe jartzen direla adieraziz.

4. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki honen aurka berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da hilabeteko epearen barruan, administrazio bidea agortuz, Administrazioarekiko Liskarrauzien jurisdikziora jo aurretik.

5. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Arazo honi buruzko jurisdikzio berria derrigorrezkoa eta unibertsala izango da.

6. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Jurisdikzio unibertsala.

7. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Beste berrikuntzen artean, hitzarmenak torturatzaileenganako derrigorrezko jurisdikzio unibertsala ezartzen du, hortaz, torturatzaileak komenioaren parte diren edozein Estatuan izan litezke prozesaturik, hauen jatorria eta torturak non burutu ziren inportik ezean.

8. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 artean amaitu ez bada erreklamazioa ezetsitzat jotzeko epea, ezingo da dagokion jurisdikzioan eskari bera bideratu.

9. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

10. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Epai horretan esaten denez, legearen kontrako iragarkiak bertan behera utzi eta aldatzea jurisdikzioen eginkizuna izan behar da.

11. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Hain bikain irudikatu lurraldearen gain, nahiz eta marrazkia ez neurri handikoa, izenburutzat Environs de Bilbao, 1836ko data daramana, ongi ikus dezakegu soilki Silvestre Perezen Planoa egokitzen zaiola zehaz-mehatz geografiari, gainerakoek orientabide higienista eta idealari atxikitzen zaizkio, I.E.ko norabidea jarraituz A. Lazaroren Planoa, 1862koa, edota kasu bakoitzean ahalik eta gehien bilbotar jurisdikzioaren mugarrietara bilduz, Alzola-Atxukarroren Planoa, 1876koa, edo zabalpenei egokituz, Epaltza 1900, Ugalde 1904 eta Guimonen Planoa baita 1904koa.

12. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Analisi modura hartuko dugun XIX.eko Gasteizen inguruko beste kontsiderazio batzuetara igaro aurretik, Hiriaren eta honen jurisdikzioa osatzen duten herriekin dituen harremanen inguruan, oro har, gogoetaren bat egitea komeni zaigu.

13. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Bestetik, merkatarien auzitegiak sortu zituzten (jurisdikzio kontsularra), pertsona elkartuen arteko arazoak konpontzeko.

14. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00388 1990eko abenduaren 27ko eta 1961eko martxoaren 4ko AGEek aitortzen dutenez, demandatuak aurkeztutako pretentsio prozesal bezala hartutako errekonbentzioa zabalki onartua dago deklaraziozko prozesuetan, eta bakar-bakarrik galdatzen da ezen, jurisdikzioa aurresuposatuz, zein Epaileren aurrean aurkezten den, Epaile hori izan dadila eskuduna gaiaren arrazoiarengatik, ez dezala gainditu esleitu zaion kopurua eta prozeduraren izaerak eman dezala horretarako bidea, demandan eta errekonbentzioan hurrenez hurren aktuatutako pretentsioetako auzigai-objektuen loturazko arrazoiengatik mugarik jartzen ez delarik, suposamendu berezietan salbu.

15. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Publizitatea sakonki murriz daiteke, jurisdikzioaren aurrean ez bezala.

16. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Jurado edo Zinpekoek ez dute parte hartuko; jurisdikzioaren aurrean juradoen partehartzea oinarrizko eskubide bat dugu.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 1815etik 1817ra bitartean, hein batean Gipuzkoa-ko jurisdikziokoa eta beste hein batean Arabako Anda hiribildukoa zen Gatzagako mendaterako maldan eta gainean, dozenaren bat baserri egiteko proiektu bat izan zen, hala, ia biztanlerik gabeko inguru haietako lapurretak eta erasoak ekiditeko.

18. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 5.a, auzotar guztien antzera, hauek ere jurisdikzioko urak eta herri-lurrak erabiltzeko aukera izango zuten.

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Europako Ekonomi Elkartearen Tratatuaren 5. zatiaren 1. kapituluaren 5. sekzioak eta Auzitegiaren zeregina eta jurisdikzioa arautzen dute, akzioak ekartzeko eskubidea Estatu Partaidei, Elkarteko instituzioei Batzordeari eta Ministrarien Kontseiluari eta, kasu jakin batzutan, pertsona juridiko edo naturalei ezagutzen zaielarik.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0032 Ordenanzas que han de observar los caseros del barrio de Bedayo, perteneciente al poseedor del palacio y torre-fuerte de Berastegui, como patrón divisero y dueño absoluto que es del expresado barrio, sin reconocimiento de otro dueño en toda la jurisdicción, por pertenecerle todas sus tierras, casas, montes, aguas, diezmos y primicias (Bedaio auzoko baserritarrek jarraitu beharreko ordenantzak, auzo hau Berastegiko jauregia eta dorre-gotorlekua dituenarena delarik, bertako patroi banatzaile eta jabe absolutu gisa, jurisdikzio osoan beste jaberik aintzatetsi gabe, bere lur, etxe, mendi, ur, hamarren eta autatuen guztiak bereak baitira).

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Antzuolako dokumentu honek armak zerrendatzen ditu, herritarrenak eta bai eta jurisdikzio honetan aitonsemetasuna frogatzeke daukaten kanpotarrenak ere.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0040 LEINU ETXEA - BASERRIA (Lurraldea)/FAMILIA-LEINUA/Jurisdikzioa-Hierarkizazioa/Barne-funtzioa (Bake soziala)/BIRSORKUNTZA SOZIO-JURIDIKOETARAKO ESTRATEGIAK/Jaraunspen-sistema/OINETXEKOTASUNA/BIRSORKUNTZA SOZIO-DEMOGRAFIKOETARAKO ESTRATEGIAK/Ezkontza/Ugalkortasuna/GATAZKAKORTASUNA

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Testuinguruaren erizpideari kasu eginez gero hau da, testu bat ulertu eta interpretatzeko bere inguruari begiratu behar zaiola dioen erizpidea jarraituz gauza bera gertatuko da (inguruko testuak gaztelaniaz irakurriko baitira) eta erizpide gonbaratzailearen arabera beste jurisdikzioetan egin diren legeak aztertu behar direnean, hauek ere erdararen batean egongo dira.

24. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Azkenik, XIV. tituluak dio foru arauaren aplikaziotik sor daitezkeen kontraesanak konpontzeko esku duen bakarra Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa izango dela.

25. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Zigorra irmotzat joko da, zigorraren erabakia jakinarazi eta hamabost laneguneko epea igaroten bada Laneko Jurisdikzioaren aurrean inpugnaziorik egin gabe.

26. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 Hori dela eta, maiatzaren 14eko 315/1991 Dekretuaren 4. atalarekin bat etorrita eta Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioa Arautzen duen Legeko 103. atalean eta ondorengoetan ezartzen denaren arabera, Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuak, aurrez aipatutako epaia hitzez-hitz bete dadila xedatu du, bai eta Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila ere.

27. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Izan ere, abokatuaren defentsak auzia jurisdikzio arruntera pasatzea eskatzen du, eta Entzutegi Nazionalak ez dadila horretarako konpetente egin.

27 emaitza

Datu-estatistikoak: