XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Arranondokoak elizatik urtebenean, kai-aldean gelditu ziranak asi jakoezan albistaritzan: nasara sartu zala potiñ bat, geienak agiri zirala aizebeko aldetik, estu, baña oso urrian; batzuk Getariara, Donostira edo Pasaira sartu bearko ebiela, albaeben.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 Mendiriko kayan, Bizkaiko itxasoan.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoeran, Txili ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak izango dira agertokian, beren artean Artzabal, argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, ikuslampecirc;n aurrez aur, barren-barrenean, arrizko kurutze andi bat agiri da).

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur Jesusen Ama
Birjiña maitea,
Agur itxasoko izar
Diztiatzallea,
Agur zeruko eguzki
Pozkidaz betea,
Agur pekatarien
Kaya ta estalpea
.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

6. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Zer jendiaren diferenziya
zegona lengo jayian,
estropada-ri begira, konchan,
gazteluban ta kayian;
kanpotik ere iñor guchita,
ontziyak eskax playian,
odoi illunak, ziruritela,
festa ukatu nayian!
.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Ekintza berriak, obetako goraberak, lan uzteak, oporketak, saldu-erosiak, sari aundiegian saltzeko gauzak biltzea, ontzien kaietako sartu-ateratzeak.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Kaiak.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Itxasgizon edo salerosian dabiltzanentzat on zaizkioten zeaztasunak, ekaitzak, ezbearrak, gaizkatzeak, arrantzak, lurreratze jakingarriak, kaien obetzeak, itxas-lanak.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Ba zekien bai eta danak azkar jakin zuten, portugaltarren itxasontziak agerrtzen asi ziranean, eta kaira, maometarrai arrapatuko ondasun azkoz aberasturik, eldu ziranean.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Pekatarien kai ta gordeleku ziurra zeran Ama Maria!.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Nik orduan makur makur eginde, aretzara ioan da mutiltxuen alkondara bi edo irugaz neuretzat bat eginde, uretan sartu barriro ta kaira ioan nintzen.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Barzelonako kaiari lotuta antxe zegoan Haleakala izeneko ontzia.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bereala joan zan illabetea ta Ameriketan udazken aize epelak bultzatzen zituala, atera ziran Montebideo'ko kaitik itxas zabalera.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Kaiean, alabearrez, gertu zeuden izontzi batzuek ere berengandu ta urrez bete dituzte.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Era berean zure ontziak eta zuretarren gazteak ere onezkero kaiean daude, edo kai-agora iritxi zori, aize-oialak zabal.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Aren egoaldean edatzen zan Arabi urre ta lurrin-erria: sortaldean Tesiponte ta Persi ta eguzki-alde urruna zegon: ango oasia igarota, ertz gabeko lekaroa zabaltzen da, itxasoa iduri, ta Damasko da aren kai bakarra.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Tiberi Grak'ek, ordea, Kai Karbo ta Kai Kato zitun bere ondoan; bere anai Kai, gaur orren sakerrea dana, oso gutxi ari zan ordun.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Baita ere Pedro Mari aurrenengoz Ameriketara zijoanekoan Pasaiko kaian agurtzera bildu ziran jende tartean; eta oraindik esango zizun justu justu egun artako giroa eta nun ta nolako sagardua edan zuten ere.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Geltokietatik kai aldera dijoazten taldeak ugiñak dirudite, ta ango ixkanbilla ta alaitasuna arraunlarien margoko lepo-zapitan agertzen dutelarik beren errikidien aldeko joera bizia.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Inguruko kai geienetako ontziak nabaitzen dira beren artean, erritarreri gogo berotzera etorriak.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Mgr Rodie, Agen-eko aphezpikua biziki gaizki ikusia zen alemanen adichkidetan; eta kaietako langile batek nik dakita zer ichtorio salhaturik, gau batez pherdek preso altchatu zuten eta bortz-pa-sei astez atchiki... Compíegne eta bertze zenbait lekutan gaindi.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Kantauri Itxasertzeko kaietan, milla eratako esan-mesanak ebiltzan.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Bermeo'ko kaia ardura berezi barik, baiña eritzia Ondarroa'ren aurkako zan.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0085 Legortarrak epel-epeletan dagozan bitartean potin astunenak kalara ezin eroanik eta kaiatik ezin ekarri ibiltea. Txomin Agirre.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 Hauxe da trenean goazela gertatzen zaiguna: Geltokian trena higitzen hastean, kaiko pertsonak atzerantz doazela uste dugu, gu geldi gaudela pentsatuz.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Faroa
Hondartza
Itsas lapurren kaia.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 GALDE-ERANTZUNAK 1. Itsas lapurren kaitik farora doan beste bideren bat aurkitu eta marraztu.

30. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0081 Izan ere! Ba zera jarraitu zuen EOMak, piztiaren bat kaian sartzen duzunean... Kaiolan!.

31. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 Kanpora irten zen, txalupazaleak harri eta zur utzirik, eta kairantz jo zuen korrika.

32. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Hirugarren untzia, berriz, ekaitzaldi gogor baten ondoren hau ere, kaira iritsi egin zen, baina oihal eta egurretan txikizio askorekin, eta merkantzia bera saltzeko gauza ez zela.

33. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Zein da hurrengo kaia? - Hemendik zuzenean Concepción-a goaz.

34. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Denon artean jaso genituen aingurak eta, Bildad kai-gizon * Kai gizon: untzi handiak bortutik atera eta sartzeko gidatzen dituena zela, atera ginen kaitik.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Beltzez jantziriko agure batek, deabruarekin itsasoratzen bahaiz berarekin egin beharko duk bidaia esan zion grumeteari, kaian, baina mutikoak ez zion errefrauari garrantzirik eman.

36. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Herri barrenera iristean, kaiaren aurrean, kristalezko leihoak dituen ostatura sartu naiz, ostatu zahar eta ilun batetara.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Gainezka zegoen kaia, betiko legez, eta zortzi eta laurdenetakoa hartzeko ere korriketan hartu behar izan genuen, hainbestetan bezala jauzika, trena geltokian sartzen zelarik astiro, baina oraindinoko gelditu gabe zegoela.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Kaira heldu gara, eta hamar minutuz egon behar izan dugu zai eskailera luze ilunean: esan dute sasi-jakintsu batzuk.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Bizkaiko kaietako ontziek (Barakaldo, Plentzia eta Ondarruakoak aintzindari) errenderian jasotzen zuten burdingaia nahiz burdin landua.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Zoazte kaiara eta han izango duzue dutxatzeko aukerarik.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Joan ziren haurrak kaiara eta zer ikusiko bertan eta balea beltz, izugarria zegoen kaiaren orma ondoan, lasai-lasai.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Bestetan ondoko gauzak edo izaki-multzoak baliatuz, oharketa luzeago eta sakonagoak hartuko ditugu oinarri: lorategia eta honen loreak, kaia, kalea, etxeko abereak, kanpoan eta barruan bizi diren txoriak, gurasoen lanbidea, kideen lanak eta bizimodua, eta hauen ingurunea (ikus O. Salvat-en azalpena), (...).

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Le Havre itsas portua dagoen tokitik kilometro batzu hegoaldera aurkitzen da Honfleur kaia, Mantxa-ko Urbideak duen ahoan Sena Hibaiak eratzen duen badia bikainaren babesean kokatua den toki polita.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Le Havre trafiko handiko portu zantarra den bezala, Honfleur kai txiki bat duzu, gaboteri txikiko eta behe arrantzorako diren untziei babes ematen diena.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Honfleur-ko kai hori, arrantzo lan urriagatik edo kasik untzirik gabe dagoen hori, garrantzi handienekoa izan zen XVII-XVIII mendeetan.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Merezi du zentro hauen berri jakiteak: Miserikordia eta Ospitalaren eraikuntza elkartua jarraitzen du, San Bartolome muinoaren hasieraren pean, San Martingo auzoan, itsas, hiri, eta kaia aurrean.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Instituzio honek hartzen zuen diruaren zati garrantzitsu bat, itsasuntziak kaian sartzeagatik ordaintzen zutenetik zetorren.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 HERRI JAIAK Portugaleteko Kai Zaharrekoak, Bilboko ibai ezkerraldean, Galdakao eta Karrantzakoak ere.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 ARRANTZU-MERKATALBIDEA Eginkizunak: - Arrantzu-gaietako azokak antolatzea, jatorrizko kaietan.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Udalak, berriz, hainbesteko bat jasotzen zuen eta ordainetan, kaia, portua eta inguruak txukun mantentzeko eginkizuna zeukan.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Han ontzia utzi ondoren, oinez handik hamar lekuara zegoen beste kaira, Las Salinas deritzanera, joan ziren eta erromes-ontzian sartu ziren, eta han ere, beste ontzian egin zuen bezala, ez zuen bere burua mantentzeko Jainkoaren itxaropena baizik sartu.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Iparragirre / Federiko Moyuaren Plaza / Ercilla / Alameda de Recalde / Lertxundi / Barrainkua / Henao / Mazarredoren Zumardia / Zabalduraren Plaza / Colon de Larreategi / Lopez de Aro / Rodriguez Arias / Bertendona / Gardoki / Ibañez de Bilbao / Ledesma / Nerbioi / Barroeta Aldamar / Buenos Aires / Espainiako Plaza / Abando tren geltokia / Hurtado de Amezaga / Arenaleko kaia / Arriagaren Plaza / Urbazterreko / Bidebarrieta / Plaza Berria / Somera / Belostikale / Barrenkale / Pilota.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Urrezko adarra 1.532-an, Marko Antonio Sanudo, beneziarra, sartu zen Estanbul-eko kaian, itsas-lapurren bildurra ahaztu ezinik.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Ezin du sinestu begien aurre-aurrean argi daukana: zehartu du ontziak Urrezko Adarra, eta kaiaren sakonera doa.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Hiri harrigarri hau gaur ikus dezakegu Lorrich Alemania`ko edertilariak zehatzki margotu bait-zuen gure Sanudo kaian sartu zen aroan bertan.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Istambul-eko kaia lurreko ederrenetako bat da.

57. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Gure arrantzaleak artu eta kontserbatu dituzten atunak, berriz, errenkadan ipiñi izan balira, milloi ta erdi atun izanik, eta batez beste bakoitza amabost kilokoa, Brest'eko kaietik Gibraltar'erañoko erreskada osatuko zuten.

58. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Bai! Etxemiña! Eta auxe da, gure erria da, gure etxea da edozein bidairen azken kai edo irrikarik pozgarriena.

59. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Barzelona`ko kai zabalean itxasontziratu ginduzuten turkiar ontzi txuri ta egoki batean.

60. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Auetako batzuk gertatu ziran bein Ameriketako Baltimore kaian.

61. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktikuak makinistari aginduak emanaz, geldi-geldi sartu zuten ontzia Baltimore`ko kai barrura.

62. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 Ango txistu ta orruak, tximist eta trumoi-otsak! Arresi gaiñetik aidatzen ziran ugiñak kaian.

63. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 Oraindik Ondarrabi'ko kaian bazegoen larria.

64. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Ez bada beste kairen batera sartu, txiki milla puska egiña izango da.

65. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0074 - Orduan badegu gaur ere gure kaian negarra - zioten berriro.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0096 Oar bi zati txiki ontan: Euskeraren alde lanean lerteko ere gertu zegola Dn. Ramon, Ta, biotzean zeramana irteten zitzaiola lumaren muturretik: itxasoa, arrantzaleak, kaya, kabuxak, lupiyak....

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0096 Ba-omen zan kayean Kanpanario-kalean etxe bat zuan gizon bat.

68. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Oria, Urumea, Oyartzun (Pasai-ko kaia) eta Bidasoa lur-koska ariñez berezten dira itxas-inguruan.

69. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Bitartean kargu auek euki zituen: ango kaieko Batzarrekoa, Filipinas ugarteetako Banakuntzakoa, Tabakalera Bazkunako onularia, Itxas-bazkunako artezkari ta Saleroste-Kamarako lendakari, eta guenean Manila`ko alkate.

70. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Onek azkenengoz Ameriketara joateko, 1898-1-26`an, Pasaiko kaian ontzia artu zuenean, an zan Txirrita ere, ta ari agur egiterakoan bota zituen bertsoak bai samurrak!.

71. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Bi kai zituan erromateko Oiartzun'ek berun-zillarrak mundura bidaltzeko: Pasai, eta, Bidasoa'ren agoan, Txingudi.

72. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Orduan are Itsasoraino heltzen dynatatzen zuten ubideak ireki zituzten, lehenik Dammeraino, izen hunek dioen bezala kaia bat zen.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Hirigintz eta hobakuntz lanak, hala nola lauketak eta estali gabeko guneen erabilerarako burutzen direnak, honelakotzat merkatuak izateko destinatutako barruak, haize ageriko gordailuak, kirolaren praktikarako zelai edo instalazioak, kaiak, estazionamenduak eta eraikuntzei atxekitako guneak har daitezkeelarik.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hondarribiko koroari izena jarri zionak ongi zekien talde oso baten lanak bakarrik lor dezakeela arrantzuntziaren egitekoa burutzea, hau da, itsasora joan arrantza oparoa egin, eta kaiara itzuli arraina ekarriz.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Pasa den ostegunean goizeko lehen bentarako, Getariako kaian 8 itsasuntzi sartu ziren.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaiean egiten nituen ibilaldietan, gizon zahar batekin topo egiten nuen.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Ezetz esan zidan, bizi guztia sareak konpontzen ibili zela itsasontzian zegoenean eta kaira etortzen zenean baita ere.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaia hutsik zegoen bera gabe.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaieko guardiari galdetu nion ea ezagutzen zuen han egoten zen gizon zaharra, eta baietz esan zidan, kaieko etxe txiki batetan bizi zela eta berak egiten zituela bere lan guztiak, etxea, erropa-garbiketa eta den-dena.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Atun gutxi sartu da uztailean Bermeoko kaian Bermeo.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Nahiz eta bonitoaren denboraldia oso aurreratua egon, ez da asko izan orain arte sartu dena Bermeoko kaiari dagokionez behintzat.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zortziterdietan, berebiziko txokolate jana, kaian. Amarretan, arrantzale meza.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Amabiak laurden gutxiagotan, kaian Ponpoxo izeneko donostiar talde jostalariaren ekiñaldia.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arratsaldeko bostetan kaian, Uztapide ta Lopategi bertsotan, eta Endañeta ta Ostolaza arrijasotzen.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Sail honek, gaurko egun honetan, Bermeoko (Bizkaia) portuan, partzela baten eta kaiaren zati baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa ematea erabaki du, horren funtsezko zernolakoak hemen argitaratzen direla:
Xedea: 3.500 mª2-ko partzela baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa esklusiban eta, lehentasunezko erregimenez, atrakerako 100 m. linealeko kaiaren zati bat Gaviota Plataformarentzako logistika laguntzaren operazioetarako eta suply eta Gaviota-rako diren gainontzeko itsas-unitateentzako operazio eta zerbitzuetarako eta arrantzuntzi eta merkanteetatikako arrainaren operazio eta zerbitzuetarako eta itsas garraioarekin zerikusi duen beste edozein ekintzarako.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Itsaso beltz / ilunabartze / kaiko barean / arraun hotz eme....

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Euzkadi`ko kaietan sartu-aterean ibilli diran merkanziak 10,2%`go igoera izan du, Españia`kin konparatuz askotaz ere gorago (3,7%).

88. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Kaia bistaratzen denean Artibaik sentitzen duen askatasuna ezin da deskribatu.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Patxiren ama kaian ikusi du sare josten, eta haren aurpegiko begietara begiratuz tristura sartu zaio.

90. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 An, kaia barrenean dagoan ontzi politaren antza dauko.

91. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 Eta orduan Pilori plazan eraikia izanen den oholtzan, alimaleko aramantza altxatuko dela iganen naiz, buruko xorrotx gorria erantsiko, eta buru has gillotina elktronikoaren telemanua eskutan harturik buru-kuiak pulunparaziko ditut Poissonerie karrikan beheiti portu zaharren kaietara han kargatzeko prest meta daitezen Nafarroako artile balotak bezala.

92. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0090 Sardina freskoa!
Sardina freskoa!
Bizi-bizia, gure kaian erosia.
Benetan bizia,
kaian erosia,
Prezio onenean
saltzen dut kalean.
Raita, raita, tzunpatzun,
zerbait nahi baduzu.
Raita, raita, tzunpatzun,
bertsotan esaidazu.

93. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0098 Zubiak, tunelak, uhinurrategiak eta kaiak, giza elementuak dira.

94. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00039 Ni kaia eta hondartza duen herri ttiki batean bizi naiz.

95. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00041 Hartu beharreko tresna eta arropa guzia hartu, eta han abiatu ginen kai alderuntz.

96. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Kaira iritsi ginenerako zain aurkitu genuen tripulazioa.

97. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Eta, belarririk oratuta, kaira itzularazi zuen bultzakada batez txalupara sarraraziz.

98. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00114 Txakurraren begiek, uhinik gabeko itsaso zabal bat gorpuztu dute, bere begi-niniek adiskidetasunaren kaira doazen txalupatxoak diruditelarik.

99. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0060 Behin portuan, kaiaren bestekaldetik Bermeoko geltokira iristen ari zen trenak txistua jo zuen, niri deika balebil bezala.

100. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0002 1607. urteko goiz hartan bizi-bizi zegoen Londresko kaia.

101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0002 Bakarrik, agur egiteko inor ez zuenez, kaia igaro, eta jauzia egin zuen untzira jasotzen ari ziren kanoi lepora.

102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Ume bat baino ez zela, Kristobal Kolon'ek oihaldegitik ihes egitea izango zuen gogoko, zalantzarik ez, itsas portura abiatzeko; eta merkantziaz betetako untziak herrialde urrun bezain exotikoetatik heltzen zirenean kaietako jende zeregintsuari begira emango zuen denbora.

103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0024 Azkenik Kolon'ek lortu zuen sartzea bere itsasuntzia Lisboako kaian eta handik, kostaldeari jarraiki, Espainiaraino bueltatu.

104. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Gogoratu behar al ditut portuak eta Lucrinori gehitutako kaiak eta zarata handiekin asaldatzen den itsasoa, ur Juliarrak itsasoa eragotzita urrutitik hots egiten duen eta tyrrheniar goraldia putzu avernoarretara sartzen den aldetik?

105. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 - Ongi urten duk dena, traktaz bete diagu kaia.

106. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Han utzi genuen oilarra zeraman gizona, zorte ona eduki zezan opatu nion, errekina hartu eta bidaiari ekin genion berriro Payamino ibaiaren gainetik hegan urek Punokoekin bdt egin zuten arte eta, geroago, beti ipar-ekialderantz, San Francisco de Orellana kaia hegaldatu genuen, Puno eta Coca ikusi genituen hego-ekialdera doan Napo ibai handira joaten.

107. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Posta bulegora doa, geltokira, Alvarado Streeteko apustu lekuetara, habeen artean ur beltza kexuka dabilen kaira.

108. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0067 Kai txikira iritsi ginenean, Manolisek eta Mirtok besoetatik eutsi zioten eta Manolisek aurrez aurrez begiratu zion:

109. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0145 Pré kalea, kaiaren paraleloa, da alde zaharraren ardatza.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Mundakatik Bermeora 4 kilometro besterik ez dago, kostaldeko errepide panoramiko zoragarrian. Behin Bermeora iritsi ondoren, antzinako harresi edo murruko atean barrena hiri barrura sartuko gara, zuzenean Udaletxeko Plazara iritsiz. Arostegi kaietik jarraituz Santa Eufemiaren elizara eta Parkera irtengo gara. Portu ondoan kotxea utzi eta oinez ibilalditxo bat egitea gomendatzen da.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Bokale berriaren irekiguneak, egun ezagutzen dugun lekuan hain zuzen, ozeanora hurbildu ezezik, segurtasuna ematen zien kanaletik barna nabigatzen zutenei, eta halaber garrantzitsua herriarentzat, Hiribildutik igarotzerakoan uren maila jaitsi egin zelako, modu honetan barruratu eta kai zabalagoak eta seguruagoak eraikitzeko aukera bideratu zuen, portuko lurzorua, barradera, eta uholdeei buruzko defentsa bezala; beldurgarria bezain usu gertatzen baitzen XIII. mendeko Hiribildu burges eta merkatal berria hedatu eta goragunetatik Errobi eta Aturriren uharroiletaraino jaitsi zenetik, baina dagoeneko uraren menpe ez zeuden hiri-zabalaurak. Apezpiku-Hiri zaharraren goiko esparrua ez zegoen bezalaxe.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Baiona Txikia eta Saint-Esprit errebala (faubourg du Saint-Esprit), gibelean Bokale berriaren irekigunea edo Aturriren itsasoratze zuzena Atlantikoan, ibaiaren kanalea koroatuz, non Pannecau kaietatik itsasoratze tokiraino tonelaia handiko 13 untzi azaltzen diren, untzirik handiena baino neurri handiagoko balearekin ur ozeanikoak elkarbanatuz.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Urte bereko azaroan hasi ziren fabrika berria eraikitzeko lanak egiten, eta urtebeteren buruan, neurri guztietako aingura-eskariak betetzen zituzten, bere esportaziorako Urumean barna Donostiako kaiaraino garraiatuz. Produktuen kalitatea eta instalakuntzen perfekzioa, mirespen-arrazoi izan zen Europako hainbat jakitunentzat.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Han, bertako geltokia eta merkataritza kai berria inauguratu zituen.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Eta baliteke kaien gehiegizko ustiapena ez izatea arrazoi bakarra.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Kontrol hori burutu ahal izateko lursail, ondasun eta biztanleen gaineko eskumena behar zen; eta. horrela, Pasaiako kaiako zamalanen gaineko dirusarreretan eskuhar zitekeen.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Teknika horien bitartez eraikinak, etxebizitzak, jolaslekuak, eta, ondorenean, portuko kaiak, komunikabide nagusiak (errepide nazionala eta trenbidea) eta industriguneak, egin ziren.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Metodo horien bitartez eraiki dira Pasaian portuko eremua osatzen duten kai ezberdinak.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Kaietako zabalera (batezbesteko 60 metroko zabalera) estua da arrazoizko erabilera baterako.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Herrera kaia bereziki, sakonera txikiagatik (5 m eskas), eta eremu hertsi batean dagoelako, untzi txikiek baino ezin dute erabili eta hortaz ez da egokia merkantziak kargatzeko eta deskargatzeko.

121. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 Behin jai batean 1, 2, 3erako txapelketan zera galdetu zitzaien parte-hartzaileei: Bizkaiko kaiak.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0112 Izenak erakusten duenez, toponimoaren etimologiak zama jasotzeko tokia esan nahi du eta seguraski zamarako kai txiki bat egongo zen bertan garai batean.

123. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0083 Jafa (polita), antzineko kaia duen herria dugu (Yafo, heberkeraz eta Joppe grekoz).

124. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Aipatutako bide-zati ontatik Herrera'ko kaia izenez ezagutzen dan kai-ertzeraiño, Pasai'ko portuarekin zer ikusia duten biltoki edo almazenak kokatuak dauden lurraldea, Herrera'ko ubideari kendutako lurrak dira.

125. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Marok'era iritxi ziranez gero, Tanger'ko kaietik irtenda, maiz jausten bait ziran Andaluzi'ko itxas-ertzeetara.

126. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 (Ixtorioak ukan zituen harekin, kasik atzeman zuen. Irriz ari zen, gauza konplikatu haiek gustukoak zituen). Ene autoa Changaien utzia diat (Aturri ondoan battelak lotzen ziren kaiño hura hola deitzen zuten). Behar dik sinetsi lupiña arraintzan naizela. Sarri arte.

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Izango zan zerbait garai artan diru-sorta ura! 1936'an berriz, 515 tonelada urre kargatu ziran Errusi'rako Kartagena'ko kaian.

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2235 B lotea: Elorrieta - Bolueta bidezatiko geltokietako mezzaninak kaiekin lotzeko igongailuak.

129. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen egunaren ospakizunetan Mundakako kaitik urre gertatutako itsas istripuaren aurrean, Bermeoko Udalak eskerrik beroenak emon gura dautsoz, batez ere, Mundakako herriari eta bertan ziran bisitariei, eskeinitako laguntza eskuzabalagaitik. Baita ere Bermeoko herria, erakutsitako harretagaitik eta zelan ez, itsasontzian joiazan guztiak, tripulazio eta pasaiariak, izandako portaera bikainagaitik.

129 emaitza

Datu-estatistikoak: