XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Gergori'k
Bai, bai,
garbi ta egokiyak
dirala zuen dantzak
nik aitortuko diñat;
erbestekuak
nastuxeaguak,
agiyan galtza-gorritxoren kutsukuak
.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahide dira beraz iberotarra eta eskuara; bizkitartean mendez mende aldakuntza handiak jasan ditu iberotarrak ala eskuarak, bertze asko iturritan edanik baitago bere bide luzean, latinera heldu baino lehen: ezen orduan lehen auzo zituen, edo etche bereko lagun, alde batetik ligurotarra, bertze aldetik keltotarra; bat ala bertzearen kutsua hartu duke guk ez jakin neurri batean.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Schuchhardt-ek ere aitortzen du ligurotar horrek bere kutsua eskuarari eman diola, bainan mintzaiaren iturri gehiena iberotarrean dagola Iberisch oder Ligurisch.

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Aurrera sartuko dira gaitz naskagarriyaren artera, gaitzaren kutsu bildur gabe gaitzak sendatzera.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Gain behera heldu zeie gaitzaren kotsua burrustan.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 340. Tisiko bat egon dan gela eta etxea ¿nola garrbitu leizke merrke eta ondo kutsu guztik kentzen dirala? Eta zerr egin bearr da tisikoak dauden etxeko laguntzalleak kutsutu ez ditezen? (Goyarriarr bat).

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Tisikoa egon dan etxea kutsurik gabe uzteko batez ere gurasoetatik datorren gaitza danean eta etxeak asko baliyo ezpalu... etxea erretzea da onena, baztarr guztik kutsutuak egoten dira ta.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisikoa dagon tokia, gela, eta etxea, ez litzake beñere erretzarekin garrbitu bearr, autsak arrotzen diralako eta auts ori arrnastu ta kutsua erasten dulako.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

10. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 18. Betidanik dazau (ezagutzen dau) Jaunak bere egiña: 19. beraz, Jaungoikoagana biurtzen diran atzerritarrai, ez yakela gogait eragin bear uste dot; 20. guzurrezko jaungoikoen kutsuetatik, aragikeritik, ito danetik eta odoletik alde egin dagien idatzi baiño.

11. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Baña gaurko teknika ta gaurko kutsuz.

12. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Bijoaz, beraz, emendik urrutira Zure aginduz, deabru likits guztiak; bijoaz urrutira deabruen gaiztakeri ta maltzurkeri guztiak. Ez bedi naastu ur onetan etsaien indarrik, ez-ta inguruan egatu ere zirikalari; ez bedi ixilka sartu emen; ez beza Iturri au kutsu txarrez galdu ere.

13. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onetsi Zure aoz ur kutsu-gabe oek.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Oraingo gutxiesmen ospatsu orren kutsua edo, dutenak.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ni berealaxe beor-gañetik jetxi nintzan berari laguntzeko ezpaizan legezkoa aurrera jotzea, bañan, gure atsoak beste ezer baño geiago edan-kutsua zuala antz-eman nionean, erreal bat eman, esan etzezan ta bizkarrean bi zaplatxo ere maitekiro emanaz, Lola-rengana joan nintzan.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Itxaso onek ez ote dit kenduko azkeneko ezueri kutsua?.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Napar kutsua ezagun du bertso jator onek.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Eskuindar hutsak, ordea, eta danok eskuindar-kutsua dugun araberan, aurreko guzian ageri dan bezela, ez du ez senditzen problema bat dagokeanik, eta ez gutxiago soluziorik aurki dezake.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Bereala esango dizut Arantzazu euskal-Kalbarioa genula antziña, kutsu ori azken-gizaldian aztu ta galdu ba'zaio ere.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin irakurgaia ezta edozeiñentzat egiña. Erri xearentzat lan astun eta neketsuegiak. Zerbait ikasia ta preparatua izan bear du Jakin'eri kutsua ateratzeko. Ikasiak eta landuak bear ditu euskerak bide berriak urratuko badira.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Amodioak kotsua be.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Ta ez bakarrik H ori, Euskereak badauka beste ez-yatorrizko otsak; begira L eta LL, N eta Ñ, S eta Z, V eta B, I (yota) eta JOTA, indar azentu edo acento de intensidad Zuberoan eta, H-kin, germaniko kutsuaz.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Ona emen zer egin bear dauan:
a) Eskuak ondo garbitu urez eta alkoholez, ezeren kutsurik geratu ez daiten.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Kutsu bat da biriki gangail artean lekutzen dana, ta onek kutsutu ta erre-mindu oi dau gure barrua.

25. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

26. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 EDURNE - Desberdinak?. ZABALA - Bai. Azken Ba! honek zerbait berezi eduki du. Halako... ez dakit nola esan... Halako kutsu berezi bat.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0008 EUSKARA Behenafarroako euskalkia da hemen mintzatzen dena, baina hego eta hego-ekialdera badu zuberokeraren eite eta kutsua, eta zenbait herrik zuberokera garbi garbia egiten du.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Ez da garbizalekeriaren kutsurik nabaritzen hemengo lexikoan ez eta kanpoko hitzak barra-barra ezartzearen oihartzun txarrik ere.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Belaunaldi berri baten kutsua nabaritzen da lexiko honetan, bere akats eta guzti, K.Mitxelenak hitzaurrean oso ondo adierazten duen bezala.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Kutsu bera nabaritzen da Txillardegiren prosan.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Irakatsi zuen, baita, Ipar Euskal Herriko Kultura Piriniotarrak bere kutsua zeukala eta Halliade kultura deitu zuen prehistorilari frantsesen terminologia onartuz.

32. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0411 Jakina, geroaldiko adibide horietan aditzaren tempusa oraina da; beste tempusak erabiliz, adierazitako denbora ez da gehiago geroaldia izanen, nahiz aspektualki geroko kutsua gorde (eta hori, geroaren marka formala ez erabili arren): (...).

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Gaur, etxeari loturik den abelkume tegian, kortxelan bi arkume, bi axuri sortu berriekin lo egin... etxeko ate bakarra hor dago, azpitik neguko aize hotza sartzen... Egunaz barrenean egotea debekatua... kutsua badut.

34. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0051 Ikaragarria zen rock, auto, futbol, telebista eta bingoek zuten ekarrai eta zaletasuna nonahi muestratzen zirelarik guztiekiko kutsuen lurrinak.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Gure artean itun isil bat zegoen, kutsuari tokirik ez emateko.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Honek gela oso isil batetan eta kanpoko inongo kutsurik gabe ozta-ozta entzun daiteken tonu soilaren maila azaltzen digu, tonuaren maiztasunaren funtzioan. OINAZE MAILA / DESPLAZER MAILA / SEM / DEZIBELLAK / HERTZIOAK.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Etxamendi eta Larralde, guztiz herri-folklorean sustraituak; Maite Idirin, Hego Ameriketako kutsua, eta azken bolada honetan blues antzeko zerbait egin nahirik; Estitxuren vakeradak; Lertxundik nahikoa istudiatuak zituen Donovan eta Dylan, eta azken bi urteotan (eritzi guztiak errespetagarriak badira ere, nik uste dut bere kantagintzaren kaltetan doala) zelta-herrien folklorezale amorratua (ez dut ezer zelta-herrien folklorearen aurka, eta jakin badakit zeltengandik, besterengandik jaso dugun bezala, halako eragin bat izan dugula, baina ez dut uste bide horretatik bakarrik joan behar dugunik).

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Bainan delako gaztoroko krisi hori ez ote zegoen, gaxotasun ideologikoz aparte, kutsu politikoz ere zerbait ikutua? Baietz uste dut.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahun erromantikoen garaian bizi izan zen, eta bere bizitza eta joerak kutso erromantikoa dariela agertzen zaizkigu.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 AZKENBIGARREN HITZA: EKLEKTIZISMOAREN ALDE Dirudienez, badu eklektizismo hitzak halako kutsu txar bat, politika gaietan neutralismoak duenaren antzekoa edo, agian Apokalipsiaren harako hitz haien eraginez (eta azken itzulpenaren arabera dakartzat hona): .

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Edo eta norbaitzuk laborategian beren buru kaxkar txikietatik ateratako eta besteei indarrez ezarritako zerbait izanez, herriko euskaratik aldendua eta herri kutsurik gabea edo dela.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Itun Berriaren orain arteko itzulpenak, beren hartan ez ziren liturgiarako erabilgarriak; beren garaiko erak eta kutsua zituztelako eta jendaurrean irakurtzeko ikuspegiz eginak ez zirelako.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Nafarrek ere beren kutsua utzi dute Nafarrate hirian, Legutio inguruan.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Eta honela, gure jatorrizko musika, grezitar eta keltarren kutsua onarturik, sartzen da Historiako ateetatik.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Izan ere, mendez mende izan dituen kezka saminak zain haundiak bota ditu herrian; ogibide honek bere egitura eta kutsua itsasi dizkio gizonari, eta asmakizun nahiz esaera bereziak xertatu herri jakintzan.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 Aldaera horiek nolakoak diren ikusiz, badirudi Arantzazuko kodizean Gipuzkoako sartaldean egiten den bizkaieraren kutsu zerbait nabari dela; apika Juan Ajuria hori eskualde honetakoa izango zen, baina hau hipotesi hutsa baizik ez da.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Hemezortzigarren eta hemeretzigarren mendeetan azaltzen diren idazleak Larramendirengan sustraitzen dira, haren kutsua daramate.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Zenbaki 21ak, herritar kutsu sendokoa bera, lau baoko igargu dinteldu bat darama bere bigarren pisuan, hainbat zutikok eusten diotela.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Beraz, sekuentziak kutsu dramatiko edo ez-ohizkoren bat izan behar du.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Gaurko gizarte eta sistema politiko sekulartuetan ere irauten du nolabait boterearen esku-aldatzeko zeremoniaren kutsu sakratuak.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Azkenik, frantses estiloaren halako kutsu bat sentitzen da.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Batzutan figuraz konposatzen dituen paisajeetan, konposaketa ugari ditu eginak, ingenuismo deritzanaren kutsua nabari zaio, egungo naif joeretatik oso urruti aurkitzen delarik.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Guztiz oker daude, beraz, ia-ia hizkuntzaren artekotasunik edo kutsurik gabe munduari itsasten edo egokitzen gatzaizkiola uste dutenak.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Aramear kutsu hau grezitarren artean gaizki ikusia zen, itsusitzat jotzen zen, eta txukundu eta korrejitzea pentsatzen zen.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 J. Caro Barojarentzat, Serafin aitona jostakin hutsa zen idazle bezala, ohiturazko gaiak erabiltzen zituena; A. Karr, Méry eta beren garaiko beste zenbait autore frantsesen kutsua zuen.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0111 Pundu hontan Santo Tomasen postura oso moderatua da ta ba diteke Aristotelen kutsua izatea.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0042 Eta goraxeago esan bezala, beste edozein aditz oini bezalaxe lot diezaiekegu erazi hauei ere, erantzun edo iratzarri aditzetan ez dugula inolako kutsu erazlerik somatzen adieraziaz: a. Oihurik egiten ez badut, jakiten ahal duk, Pello, hiregatik dela... zeren ez baihindutan nahi iratzar-arazi!.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Dekorazio-errepertorioa ginbeletako hosto sail batetara mugatzen da, kutsu naturalistakoak.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Areago oraindik, Bizkaitar Foru Zuzenbidea, benetako baserri estatutua dena, espainiar baserriaren antolamendu juridikorako joera berrien aurrerapen gertatzen da, familia eta ondaren kontzentrazioaren bitartez eta kezka bakar horren zerbitzuan, Bizkaiko zuzenbide berezia, bere erakundeen oreka armonikoan, hain bikaintasun tekniko handiko tresna izanik, egungo legegilearentzat, aintzinako kutsuaz bada ere, eredu izan daitekeelarik.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0075 Eta bertan sortuaz gero bizitzan tajutzen doan gizaki-anderekia guzi horren kutsuz kutsaturik dager.

61. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Lenengoak, politika gaietan lan asko egin izan bazuan ere; etzuan gutxiago landu gure izkuntza zaharra, bere arazo zorrotzenetan mulgilduaz, euskera berri bat, garbiagoa eta txukunagoa, beste inguruko izkuntzak erantsi zizkioten kutsuak baztartuaz.

62. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0138 Geien batean, Bizkai-arabako kutsua dute nabarien.

63. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Errialde bakoitzeko izkerak geienetan ba du bere kutsu berezia eta askotan erri bakoitzekoak ere bai.

64. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Olaxe, Hondarrabia`ko izkerak ere ba du bere kutsua.

65. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Ta ontan edo artan gaizki itz egite joera orrek ere ematen die bere kutsua errietako izkerei.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Bide ortan, San Millan`dik bizpairu kilometrora, Rio izeneko auzoa dago, oso bazter polita ibaiaren ondoan; etxe asko kutsu aundikoak erdi-erorian daude, Karmen izeneko eliza bertan dauka.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Badaude, kobaetako usai ta kutsu geiago dutenak, koba-atzik galdu ez dutenak: Gatz-aleak sutara botatzea....

68. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 Jauregi onen ondoan, enparantza paregabekoa ta kutsu aundikoa dago.

69. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0170 Baiña norbaitzuen iritziz Donibane Lohitzune`ko kutsua palta zaion itzulpen oni; eta, azkenez, J. Vinson`ek eta beste batzuk artezturik, 1870`garren urtean atera zan ain biziro opa zuten euskerazko nobela ederra.

70. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Eta barne-zelaiz gabiltzalarik, erriak mendez mende luza-azi dizkigun kutsu ta arnasak ere, errezago idoroten.

71. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0124 Zenbait tokitan joskera arteza eztuela esan behar da; latin eta erdararen sintaxis kutsuko hiperbaton eta apologoak kausitzen dira GUERO liburuan (...).

72. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0022 Hautsi-mautsi bat egin zuten azkenenan Aita Sainduak eta Espainiako Erregeaak: Toleda-ko kardinalea ez da kondenatua izanen, bainan Luther-en kutsua duten hamasei erakaspeneri beharko du uko egin.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Ez dakit; nik uste, aipatu dituzun aldi eta gune Lekua, tokia horietako bakoitzak badizula bere keru Ezaugarria eta kutsu propioa.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Otero`ren lan guztiak biotzondoz bleituak daude eta ez dute galdu gazte denborako erromantiko kutsua.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Manikeismo kutsua dario guztiari eta honetan ere ba dauka zerikusirik Zuberoan izan zan errepresinoak.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Herri batek, ezinean dagoenean, herri bezala bereizten duen gauzari eusteak*, ebidentziaren kutsua du berekin.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Izan ere, hitz horrek ondo eusten dio oraindik kutsu erlijiosoari eta Erniokoa erromeria zibila da gehienbat aspalditik.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Bardin eliz-abestiak, zoritxarrez sartu dira atzerritar kutsuzko ainbat abesti be.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Baiña, orduko eta aurreragoko kutsurik ez da galdu.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Sinbolismoaren amets eta fantasiazko munduak, Art Nouveau-ren bidetik jo zuen hainbat korronteetako bat, Egyptoko muraletako pinturaren kutsua dauka zenbait ikuspegitan - heriotza eta bizitzaren ondorengo gaietan eta emakumearen figuraz daukan interesean.

81. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Egitura zazpitar hori, beraz, apropos pentsatua da, infinitoaren kutsua, barkamenaren amaigabetasuna, itxaron beharraren eroapena, sentiera barriztatzearen misterio hori nork bere gustura deitu leikio nabarmenazoteko.

82. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00044 Lekuak sorgindua dirudi, kutsu miresgarria dauka. Merlin aztiaren pelikulak dakarzkigu burura.

83. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00044 Hizkerari eta ahoskapenari kutsu atzerritarra darie, erdi frantsesa, erdi ingelesa.

84. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0042
Amodiotik amodiora
badager diferentzia
erromantiko kutsua egun
darabilgu ahantzia.
Baratz joriko klabelin gorri
neu naiz zure lurrontzia,
sustrai irmoen untzia
xarma nahiz elegantzia
gorputz osoan jantzia.
Arrenkura da malerus zeinu
maitemina irrintzia
amodioa adierazteak
badu bere garrantzia.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 - XV-XVI. mendeetako poesia: gertaera historikoei lotuta dago gudu kontuei, gehienetan, eta kutsu epiko nabarmena dute; honenbestez, trajikoak dira, eta tristeak gehienetan.

86. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00015 Beraiek ondutako basahuntz larruz jantziak zeuden, baina hala ere zibilizatu kutsua nabari zitzaien.

87. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honi egin zaizkion ekarpenen dibertsitateak, beren egileen ikuspegi-desberdintasunak, Orfeoiarekin dituzten harreman desberdinek, beren idazkera anizkoitzek, erabiltzen dituzten hizkuntzek eta beste hainbat kontuk, kutsu berezi bat ematen diote berari. Bakoitzak, bere koordenada desberdinetatik, bere ustez esan behar duena idazten du espreski lan honetarako, honelako okasiorako garrantzizkoa iruditzen zaiona, datozen urteetan iraun behar duela irizten duena.

88. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Gainera, hiztun gehienek kidetasuna nabaritzen dute ultzameraren eta baztaneraren artean, nahiz batzuek honi frantses kutsua hartzen dioten. Ultzamera eta Basaburukoaren artean dagoen antzekotasuna baino askoz handiagoa da, iritzi guztien arabera.

89. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00022 Eta hirugarrena: gogoetok gure eliza zaharretako pulpitu kutsua dutela ezin ukatu. Hala da, bai. Eta idatzi dituenak kutsu hori onartu egiten du eta norbaitek noizbait lantxo hau estimatu egingo duela ere apalki uste du.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Barbaroen inbasioa, itxurak bestelakoa adierazi arren, urrats bat gehiago izan zen bide honetan. Barbaroen erresumen arteko mugapenek ez dute kutsu etnografikorik; inbaditzaileen indarrean edo nahikerian oinarritzen dira. Menperatzen zituzten herrien arraza ez zitzaien batere axola.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00052 Baina horrek badu kutsu magikoa. Izan ere, bazekiten arimak gorputza hirugarren egunean uzten zuela. Gero meza-eskeak ugaldu egin ziren hildakoak gizartean zuen mailaren arabera. Handikiak, hau da, zaldunen klaseak, neurriz gaineko eskeak egiten zituen.

92. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00089 Esklamazioa, oro har, sutsua bada ere, kutsu bortitz hori areagotu egiten da jarraian bat baino gehiago eransten direnean: es vehementísima aquella que consta de muchas exclamaciones (Granada, Retórica, 551a or.).

93. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Gerra giroak gerra santuaren kutsua ez al zuen hartu orduan?

94. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Lakuntzako 1838ko otoitz batzuk eta zaharragoa izan daitekeen prediku bat ere baditugu (Satrustegi 1987: 229-234); azkenik, Arruazuko hizkeraren kutsu nabarmena duten Sakana aldeko idazki batzuk ere badira, Aralarko saindutegian bilduak (Satrustegi 1987: 186).

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00050 Jakina da gauza txarrak erraztasunez ikasten direla, eta gainera, etxeko euskararen kutsurik-edo ez dutenean, hitz jasoak direla pentsatzeko joera izaten dugu, kultuak edo Axularrek erabiltzen zituenak, hots, hautapen ona direla;

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Sexuaren eta heriotzaren arteko lotura kutsu erotikoz betetako ikonografian ikusten da.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Izan ere, iduritzen baitzait lan hauetan Orixek ez zezakela tankera honetako eritzirik inolatan inola eman, ez belarriaz ez bestetaz, nahiz eta, haren belarri kutsua nonahi ageriko den.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0773 - Itsusitasuna: prusianismoa, suban-estrujen-bajen-deutschen-kutsua hartzen zaio marra-bideari, zenbait erantzuleren hitzez esateko.

99. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0024 Nabe bakarreko parrokia txikia da, kutsu herrikoi handikoa, mistifikaziorik gabe.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0053 Beltzaren aztarna nabarmen ageri deneko hitz horiez gainera, nik uste badirela beste mordoska, kolore honen kutsua baluketenak.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Kasu hauetan ere urritasunaren, minaren eta oinazearen kutsua adierazten du kolore gorriak.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0062 Inork kutsu utopikorik ikusten al dio Soviet Batasuneko eroetxeari?

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0062 Baina batasun honek ez du inongo kutsu utopikorik.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0176 Uste ukan daiteke salakuntzok faltsupen huts zirela eta ez zeukatela judu eta frantsesei iratxekitakoek eduki zezaketen egiazaletasun paranoikoaren kutsurik.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Poetaren hitzek nahi dute egoera poetiko berri baten oinarria Iparraldean segurtatu, poesia sozial hutsaren eta kutsu erlijiosoko olerki ohituraren artean landu lirikotasun samurraren ildoa irekiz.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Abertzaletasun horrek, bestalde, eta industrializazioak erakarritako inmigrante multzo ikaragarriaren eraginez, kutsu xenofobo nabarmena hartu zuen gerraosteko urte haietan eta honen guztionen oihartzuna bete-betekoa izan zen hizkuntzaren esparruan ere.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Ia Euskal Herri osoan kondaira guganaino kristautasunaren kutsu handiaz heldu da.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0172 Maitasun-sonetoak dira, kutsu neoplatonikoa dutenak, eta azken garaiko beste batzuk erlijio-kutsukoak; Oteizaren poesiaren zentzuarekin harreman nabarmena dutenak.

109. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 Xehetasunetara joz gero, mendebaldeko bizkaieraren formak eta lexikoa ere, agertzen dira Fr. Migelen sermoietan; Joan A. Mogel eta Fr. Bartolomerenak baino forma arkaikoagoen kutsua dutenak.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0036 Herrialdeko burokrazia bakoitza, herritarren laguntza bereganatzen saiatu zen, arrenkura ekonomikoei kutsu nazionalista emanez.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0439 Beste eremutan hutsuneak gertatzen dira zeren egoera batek kutsu juridikoa izan dezake erantzun juridiko berezirik izan gabe: badirudi printzipioz zuzenbideak egoera horri buruz zerbait esan beharko lukeela, egoera juridikoki errelebante edo adierazgarria da, baina erantzun juridikoaren bila abiatuz gero konturatzen gara hutsune bat dagoela zuzenbideak (xedapenek) erantzunik ematen ez duelako.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0001 15 urte bete arte ez zuen arrakasta handirik lortu, ordurarte kutsu teorikoegia zuten giro unibertsitari eta sasimatematikotik ia ez zen atera.

113. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0445 Alare, J. Fontaine edestilari frantziarraren ustez, iritxi-edo zan, agian, priszilikeriaren kutsua autrigoien altzora (L'art Prérromaine Hispanique, Zodiaque, 1.973, 104 or.)

114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Jakina denez, dantza tradizionalaren jardunari gozamenezko kutsua itzultzea du helburu ekimen honek.

115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Poema honi, norbaitek Gabriel Aresti zenaren poemaren baten kutsua ere hartu izandu dio.

116. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Honen kutsu nabari duela dirudi, goiko Sarrionandiaren poemak.

117. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Gobernua bat etorri zen, Luis Perez de la Fuente epailearen epaia edo eritzi judizialarekin, eta ETArekin zerikusirik duten arazo guztiek kutsu politiko nabarmena dutela baieztatu zuen.

118. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baina bortitz horrek gaur badauka halako botere idor baten kutsu zerbait.

119. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0021 Hasteko, etxekook batuan egingo dugu, kazetari bat oiartzuarra dela eta bere kutsua ezarri nahi diola edo ezinbestez ezartzen diola, beno, gustatzen nau esaten ez duen bitartean...

120. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Eguzki talde ekologistako partaideek ordea, ihardunaldiari kutsu errebindikatiboa emoteko aukera, ezin hobeto aprobetxatu eben, pankarta batenpean euren desadostasuna erakutsiz.

120 emaitza

Datu-estatistikoak: