XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Azkenean, kilo edo kilogramo unitatera (kg laburduraz) iritsi ziren.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 ESPERIENTZIA 11 Orain arte monomioen arteko eragiketak egiten ari izan bagara ere hemendik aurrera Q multzo barruan (erreferentzia bezala hartzen duguna) erabil ditzakegun propietateen zerrenda bat emango dugu, baita propietate bakoitzaren laburdura (idazkera laburra) ere.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Eta gainera, laburdurak ere kontuan izan behar dira.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Esate baterako, andere deituko bagenio Alfilaren laburdura berdina luke.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Bestalde, erregina ere dei geniezaioke, baina kasu honetan ere laburdura kontuan izanik, Erregea eta Erregina biak laburdura berdina eramango ligukete.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Kontrako esangurak Ant. (= antonimoa) laburduraren ondoan eman ditugu.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Laburdura horien ondoko hitzok, letra beltzaxkez badoaz, delako sarrerara bidaltzen dute; letra larriz badoaz, dagokion sarreran bilatu behar dira.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Ue, io kasuak, badaezpada gogortzeko, kontsonanteak sartzea ez da harritzekoa izaten, adibidez suBerte (suerte ordez) Etxaun-ek, ala biBolina (biolina ordez) (P. Errotak), laburdurarik ez egitearren.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Alabainan Bilintx-ek badakizki, komeni zaizkionean (eta ez sistemaz, Arana-ren eskolan bezala) laburdurak hitz-loturen diptongotan egitea (adibidez, kasu honetan: 10 silaba, ). (...)

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 (*)Nere eskerrik beroena obra hau osotzera lagundu didaten autore guztiei, baita Derioko Euskal Bibliotekari, Eusko Ikaskuntzari eta bilduma honen zuzendari den Joxemartin Apalategiri. Laburdurari buruz bereiztu egin ditut etnoantropologia arloko argitarapenak eta orokorrak. Jon Bilbok Eusko Bibliographia-n laburdura erabiltzen duen kasuetan berridatzi egin dut eritziak bateratzeko.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Laburdura hauek darabiltzagu liburuan zehar: (haur.): haur hizkuntzan erabili ohi den hitza.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Estilo-liburu horrek zer atal izango lituzkeen larriki adierazten hasiz gero, dagoeneko erabakita dauden baina piskanaka zabarkeriaz errespetatzen ez diren puntuak gogorarazi beharko lirateke (ortografia, hitzen formak, deklinabidea eta aditzaren morfologia, estatu, herrien izenak, maileguak...); bestalde transkripzioa, toponimo arrotzak, sigla eta laburdurak eta oro har, lexikoari buruzko gomendioak edo erabakiak bildu beharko lirateke, orain arte sortu diren testuen azterketa eta zuzenketa sakon bat eginez kazetaritzaren eta hizkuntz ereduaren ikuspegitik.

13. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0084 3. Beste inolako erakundek, edonolakoa delarik ere, publikoa zein pribatua, ezin izango du Koperatiba hitza edo Kop. laburdura erabili, erabakiren batek berariaz hartara behartu edo hartarako baimena ematen dion kasuetan izan ezik.

14. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Laburdura hauek erabili dira:

15. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Laburduraz jositako mundu batean IPK, inflazioa, JT, langabezia, aurrekontua e.a. zer diren jakitea oinarrizkoa izango da, ekonomiak, itxuraz behintzat, gure bizitza guztia gidatzen duen gune batean.

16. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0190 - Aipa itzazu azaltzen diren laburdurak eta siglaz osaturiko hitzak.

17. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0009 - Laburduren edo erregelen azpiadierazpenen definizioak.

18. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1612 Gero txosten hauek irakurri dira: Ortografia gomendio batzuei buruzko gogoeta (J. Butron); Ortografiazko arazoak: esploradore ala exploradore? (M. L. Oñederra); Zergatik gorde x letra maileguzko hitzetan (M. Ensunza, J. R. Etxebarria eta K. Altonaga); Bat / batzuk eta nor / nortzuk Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuen arabera (K. Segurola eta Izaskun Etxebeste); Laburtzapenen deklinabidea (I. Zabala); Laburdura sistema berezi bat. Konposatu kimikoen formulazioa (J. K. Odriozola), eta Euskaltzaindiaren gomendio-arauen idazkeraz: letra larriei buruzkoaren kasuan (A. Elosegi).

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Arretaz lotutako barne-zurajea du liburuak: bibliografia aurkeztean, laburdura eta siglak ematean, liburu-aipuak nonahi ere era finkatu batez egitean.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 Baina aditz osagaion baterakuntzan laburdura fonetikorik zegoenean bere hartan utzi dugu: esateutsu, eguiebanian, ...

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0030 Laburduretan ere puntuak ez dira onartuko.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0067 Funtzio baten izena programa-zati baten laburdura dela pentsa daiteke.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0080 Errata edo zalantzazko irakurketa zegoen guztietan eskuizkribura jo dugu eta bertako irakurketari, noski, lehentasuna eman diogu, oharrean aldaketaren kontu emanez (esk. [= eskuizkribua], lib. [= 1855eko edizioa] laburdurak erabiliaz);

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 202. Inizial, sigla, laburdura eta akronimoek trataera berezia eskatzen dute.

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 Kontuz: frantsesezko idatzietan M. Juppe ageri bada, ez da Michel edo Martin, monsieur-en laburdura da hori.

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0080 b) Siglak: hitz bat baino gehiagoko izen baten laburdura, hitzon lehen letraz osatua.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Horrelakoetan hitzaren lehen letren hurrenkera berean hartuko dira laburduran zainduko diren letrak.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Laburdura mota hau interesgarria da hitzari antzemateko, lehen partea ematea aski ez denerako, eta bereziki atzizkien bidez eratorritako hitzen laburdurak bereizteko edota hitz elkartuentzat.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Euskaraz atzizkien bidezko eratorpena hain ugaria delarik, egokia dirudi atzizkien laburduren formak ondo finkatzea, horrela trinkotze-laburduren eraketa, antzemate eta erabilera errazteko.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Nahasmendua sor baliteke, hobe hitza osorik idaztea, nahiz eta euskarazko testuarekin batera eta zutabe bikoitzean dagoen beste hizkuntzazkoa laburdura erabili.

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 1.4.1.1.2. Hitz eratorrien laburdurak

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Sintagma labur nahiz luzeen laburdurarako balio dute orain artekoek ere, sintagma hitz bakunetara bihurtzen den neurrian.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Aurrizkien bitartez eratorritako hitzek ez dute arazo apartekorik sortzen, hitzaren laburdura aurretik hasten delako beti, eta aurrizkiaren forma osoa + erroaren partea agertzen delako laburduran.

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Euskarak hain ugariak dituenez atzizkiok, arazo galanta dakarte laburdurei dagozkienez, horien azpian dagoen hitzaren formari antzematekoan eta forma ezberdinak bereiztekoan.

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Horrek bide emango luke hitzaren lehen partearen laburdura aski trinkoa emateko eta atzizki laburtuarekin batera hitzari antzemateko.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Zuzen hitzaren laburdura zuz. gisa eratu izan da testuinguru jakinean edota sintagma laburtuaren barruan zuz. kan. = Zuzenbide Kanoniko, lan-zuz. = Lan-zuzenbide etab., bide honetatik, honelako laburdurak eratuko genituzke: zuzen (zuz.), zuzendari (zdri.), zuzendaritza (zdrtza.), zuzentzaile (zuzle.), zuzentasun (ztsun.), Zuzenbide (zbde.).

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 1.4.1.1.3. Hitz elkartuen laburdurak

38. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Hitz-elkarketan hiru idazkera mota eduki behar ditugu kontutan, laburdura egiteko:

39. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Hitz honek eta beste batzuk adierazten du, laburduraz: e.a.:

40. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Garzonek eskatu ez zuen pasarte batean pte. laburdura pendiente (bukatzeke) dela adierazi du Felipe Gonzalezek, eta ez presidente.

41. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Pte. presidente esateko erabiltzen zela deklaratu zuen bere garaian Juan Alberto Perotek,CESIDeko talde operatiboetako buru ohiak, baina Emili Alonso Manglano CESIDeko zuzendari ohiaren arabera pendiente esateko erabiltzen zen laburdura hori.

42. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Gonzalezek esan duenez, pg. laburdurarekin izendatzen zen Gobernuko presidentea CESIDen agirietan, eta pendiente, berriz, pte..

42 emaitza

Datu-estatistikoak: