XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gero udazkenean, egunak laburtzen diranean, odeyak tantoka asiezkero, pikuari, eldu-orduko, beraren alde geroago txikiago, geroago gogorragoak adar soiletatik ilotzik erortzen zaizkio.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Laburragoa irabazten duenari laburtzen zaizka bere zorrak.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Eskualdunek berek emeki-emeki laburtuko dituzte gure hitz larriak eta ez beharbada guk uste dugun moldean: ezen duela lau mende eskuarak maite zituen bideak eta bidechkak eztitu egungo egunean denak onhartzen eta gure ezpainak (zorionez ala zorigaitzez erdararen truskilkerieri oharturik) eztira gure arbasoenak bezain... minbera.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Egunak laburtzen asi zaizkigu, ondotxo ere, eta gure antzezlari mutillak, negu aroko sayoketari buru belarri ekin diote igande arratsaldeak jendeari aldan ondoen igaro arazitzeagaitik eta, baita Aberri alde zerbait egiteagatik ere.

6. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Bere ikasle tarrteko Li Txi ta Txung Yung Jaunaik onela laburtuten dabe bere irakasketa gustija.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 - Jasan (supridu) ez dayan, ez ete legikio iñori bizitza laburrtu?.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 - Ezin iñori, jasan ez dayan, bizitza laburrtu legikio.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ba'al-dakizu, gutxi gora bera, noizkoa den laburtze au? Iduritzen zaizu literaturan zillegi dela tankera laburtuta, ala tradiziñodun forma osoa erabilli bear litzakeala? Erriak eusten al dio adizkera zaharrari? Eta ez eustekotan, ezagun eta gisakoa al zaio bederen?

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Iñoiz esanak gera -ra (mendi-ra) atzizkia Zuberoeraz -ala (mendi-ala, eta laburtuz mendi-la) dela.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Oraingoan beintzat eztuzu orrelakorik izango, zenbait puntu zorrotzetan laburtzera noan ezkero nere esatekoa: I. Lahovary jauna gizon asko-jakiña da, baiña ez, besterik badiote ere, irakaslea ezta izkuntzalaria ere.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Atal osoa irakurri nun Olabide'renean, eta au ikusi: Ika. 30, 24: Espa ta aserreak bizia laburtzen dute, ta kezkak zartzaroa goizegi dakar.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Alemania eta soldadogoaren laburtzea

14. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

15. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubi horri esker Caen-etik Habre Graziarako bide 102 kilometraz laburtua da: ez da guti.

16. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 (Kristau-lkasbideko 19'gn orrialdea laburtu dezakezu, edo-ta textu auek ikusi: Lukas 4, 31-37; Lukas 8, 40-54; Mateo 9, 27-35).

17. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jarri ezazu Jesus'ek pekatarien delari emandako bai bat adibidetzat (20'gn orrialdea laburtu ezazu, edo-ta naiago izan ezkero, billa Lukas 19, 1-11).

18. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Jo daigun, adibidez, errealitateko metro bakoitza milimetro batera laburtzen dala.

19. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Mapetan, ostera, lur eremu askoz handiagoak adierazi behar izaten diranez, errealitatea askoz gehiago laburtu behar da, eta, horregaitik, 1:1000 eskalea baino txikiagoak erabilten dira: 1:250.000 edo 1:100.000.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0020 Etiopia'ko Rudolph zingiraren ibarretan egindako agerpen onek gizon aurretiko mota bion aldaketen errenkadak laburtu egin ditu biziki.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Guda laburtzeaz, milloika bizirik atera, erritarrak eta militarrak amaika oiñazetatik aldenduak izango ziran.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Laburtuz, Hezkuntza Bereziko Egitamuak babestuko lituzkeenak talde desberdinetan sailkatu litezke: a) Adimen-urritasun sinplea edo sistematizatutako patologia genetiko, metaboliko, lesionala eta abarrekin batera doanena, hemen neurri pedagogikoek autonomia pertsonala, ezagutza pila baten jabe ahalik eta modurik onenean egitea eta gero laneratzea joko dute.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin (9.4) ekuazioa (9.2)-rekin konparatzen badugu zera ikusiko dugu: ekuazio generaletik ekuazio laburtura ardatz-translazioa eginez pasa daitekeela, jatorri berri moduan C zentrua hartuz (2.irudia).

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00177 Hona hemen, laburtuta, problemak soluzionatzeko jarraitu behar den bidea:

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Ipuin edo testo jakinak laburtzeko gai izan.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Sistemak askatzen saiatu baino lehenago, beharrezkoa dugu bi ekuazioak hurrengo era laburtu honetan idaztea: non a, b eta c koefizienteak, zenbaki errealak bait dira.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 2.4.- ELIPSEAREN EKUAZIOA a) Elipsearen ekuazio laburtua.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Hau da elipsearen ekuazio laburtua; bere ardatz nagusia abzisa-ardatzean dagoeneko kasuan hain zuzen.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Alboetako dimentsioak erlazioan laburtzen dira, beraz sekzio zuzenaren azalera erlazioan txikitzen da.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Laburtzeko, bada, gogora itzazu orain arte esan ditugunak: estilo arina eta argia aukeratu; ideiak pasarteetan berezi, ideia bakoitzari pasarte bat emanez; pasarteek, normalean, esaldi bana baino gehiago behar dute; azkenez, esaldiaren zatiak komak, marratxoak eta parentesiak erabiliz bereziko dira.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Ez dituzte, ordea, erromantzeen ahapaldi guztiak kantatzen, bertsio trinkotuak eta laburtuak baizik.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0008 Hazkuntza intentsibo tradizionala aprobetxamendu maximora eraman nahirik, plastiko azpiko barazkien hazkuntzara gero eta gehiago jotzen da, negutegi txikietan landarearen zikloa laburtuz.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hortaz, laburtzeko, subkategorizapena kategoriak subkategorietan analizatzea da.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Laburtzeko, beraz, gramatika mekanismo bat bezala da.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Oso xinpleki bada ere, arazo honetaz eman diren lehen jarrera teoriko ezagunenak honela laburtuko ditugu oraingoz: historiaurrea / historia.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bi puntu nagusitan labur genezake arazo osoa: a) Oinarri ekonomikoa: jaurgoa, eta b) Honen gainean, eraikitzen den edifizio juridikoa.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Labur ezazu irakurgaia, motz-motz, garrantzitsuena adieraziz.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0034 Mendeleiev-ek bere aurkikundea, lege periodikoa emanez laburtu zuen.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Enpresa barruan sortzen diren ekintza ekonomiko-administratiboei (erosketei, salmentei, kobrantzei, ordainketei......) dagozkien agirien bidez (fakturak, ordainagiriak, truke-letrak...) frogatzen dira, Egunkari-liburuan erregistratzen, liburu Nagusian sailkatzen, eta, azkenik, Balantzean ordenaturik laburtzen dira: hots:.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Maila honetako guztien programazioaren erraztasuna, batez ere, puntuz puntu programatzearen ordez inguruaren zatiz zati egin ahal izatean datza, programatze denborak hein handi batean laburtuz.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Zenbat eta maizago kargatu, orduan eta aukera handiagoa erreakzio-denbora laburtzeko.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Erreakzio-denbora hau laburtzeak hainbat soluzio ondoriotu du.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Maisuki laburturik daukagu Eusko Jaurlaritza-ren Hezkuntza Saila-k argitaraturiko hasiera ziklorako orientabideetan 1 Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Sailaren Argitalpenak, 4 zka. HASIERA ZIKLOA ORIENTABIDEAK 58-66.orr. .

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0286 Laburtuz: Terminu bat banatuta dago, baldin eta klaseko atal guztiei badagokie.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 2. Laburtu Antiokiako Elkartearen ekintzarik garrantzitsuena: - Zein da bere misioa betetzeko lehen urratsa?.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Kontutan izan azterketak duen adinako garrantzia duela azterketa horretatik inferitzen diren ondorioak garbi adierazi eta laburtzea....

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Idazten dutena honela labur daiteke: - Jesusek bere misioarensendotza pertsonala jasotzen du.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Bere tentaldien edukiak galdera hauetan labur ditzakegu: - Zer nolako mesia izan behar dut?.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 Hiru ezaugarri hauek laburtzen dute bere aurre egitea: - Jerusalenen sartzea.

50. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Latineko diptongoen bilakaketa puntu hauetara labur daiteke: a) Ai diptongoa.

51. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 geZi AN (dardo) gaeSUm (zeltismoa)
parabiZu L. lat. paradiSum (bainan parabiSU Lhande-rengan)
gauZa AN., B., BN., G., L. (cosa) lat. cauSam
lauZa AN., BN., Sal. (losa) lat. lauSam
gariZuma AN., BN., G., L. (cuaresma) lat. quadrageSimam (227) Garizuma B.N., G.,L., garizoma Sal., garizima B.,S., gorexima R., goroxûma S., (Gèze) (cuaresma). Garizima aldagaiak lat. quadragesimam-en azken bokalak eusten ditu. Euskal aldagaiak hitz horren sinkopa batetik, eta. zehazki dr taldea r-ra laburtu zeneko garaiatik. Jatorri latino baten alde:
.

52. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 da) -LL+l geminatu latinoa L bikoitza latinoa franko-probentzaleran laburtu egin ohi da, eta bestainbeste frantzesean (stellam fr. étoil castellum fr. zahar. chatel chateau fr. moder.).

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Nire adiskide maitea esan zion osaba Kintini, proposatu nahi dizudana bi hitzetan laburtuko dizut.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0142 Azken hau egitea erabaki dut, elkarrizketa laburtuz, gero kalera irten eta Altdorfer-en atzetik joateko aukera galduko ez nuelakoaren ustetan.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00178 Seguru asko bukaerako -pe / -be euskarazko behe laburtua da.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Txikitandik euskara ikasi duenak, eta batez ere alfabetatu gabea baldin bada, ikasi berri batentzat oso azkar hitzegiten du, bukaerak laburtuz eta euskaldun berriaren mugak kontutan izateke.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 1. Zirkulazio koronarioa gutxituz: honakotan ematen da: a) Diartolearen luzea laburtzen denean, takikardietan gertatzen denez.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Gidari den alderdia, laburtuz, proletar alderdi bat izan beharra dauka, baldin eta, jakina, masen iniziatiben instrumentu bat izan beharrean, berori dirigitzeko asmorik ez badu noski.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Aldi huntan jujek bi urtetara laburtzen diote gaztigua.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Laburtuz, EIKEren alde positiboak eta negatiboak gure eritziz hauek dira: Alde onak: - Ikastolei publiko eta doakoa izateko hurbiltze aukera (eta nahi dutenei pribatu bezala segitzeko aukera) ematea.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Halaz guztiz, eta eskatu zidatelako bakarrik, gai-zerrenda aurkeztua dut neronek, gehitzekoa, laburtzekoa, moztekoa edo zeharo ezabatzekoa.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Gehiegi ez luzatzearren, ez dut hemen jasoko hainbat pasarte eder; baina, laburtuz, esan dezadan 1956an, alde aurretik igarri zuela, bere desiretan, ondoko urteetako euskal garapena.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Honela labur daitezke ikasleen beharrak: Ikasleak eskutitzak idazteko gai izango dira:
- ostatu, hotel eta kanpinetan tokirik dagoen ala ez galdetzeko;
- ostatuko prezio eta kondizioen berri galdetzeko;
- zernolako gelak, pentsio mota (pentsio osoa etab), instalazioak, bistak eta abar nahi dituzten adierazteko.
- turistentzat interesgarri diren leku eta ikuskizunen berri jakiteko;
- gela bat erreserbatzeko.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Beste alde batetatik, berriz, textu itzuli kontzeptuaren mugak aski lausoak direlarik (Catford-ek lau sail egiten ditu: full, partial, total eta restricted), ez da erraza gertatzen obra jakin bat noiz irteten den itzuliaren mugetatik moldatua edo laburtuaren eremuan sartzeko ere.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Azken urteotako itzulpen joeraren berezitasunak erabat laburtzea erraza ez bada ere, zera esan daiteke: alde batetik euskalkizko itzulpenak urrituz joan direla, eta gehienbat erlijiozko textuen inguruan ardaztu dela itzulpen moeta hau.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Egoera nolabait laburtzeko; Erdaldunek ez dute euskaraz ikasteko inongo beharrik, eta euskaldunen artean gure hizkuntzaren erabilpena ahul eta herabe da.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Hiperbolaren ekuazio laburtua lortzeko koordenatu-ardatzak ondoko era honetan ipintzen dira: Fsub1 eta Fsub2 puntuek seinalatzen duten zuzena 0X ardatza da; jatorria Fsub1 eta Fsub2 arteko erdigunean dago.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hauxe esan nahi dut: hitz lauz idatzirik dagoen obra egileak eman bezala, ezer aldatu gabe, kendu nahiz erantsi gabe, eta hitzak laburtu gabe irakur daiteke eta irakurri behar da, noski, irakurlearen euskalkia desberdina izan arren; harako obra hartan idazkera eta ahoskera, baita egilearena berarena ere, bat dira irakurlearena zer esanik ez eta irakurleari ez zaio zilegi irakurri ahala testuaren hitzak aldatzea.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Alderdi guzti hauek laburtuz, zera ikus daiteke: Euskararen ikaskuntza talde honetan garrantzi haundiko zerbait bezala jotzen dela.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 Honela labur genezake teologia liberal protestantea, kultur protestantismoan desarroilatu zenez.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Esandakoak honelatsu labur genitzake: (...).

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Egia da baita ere, giza-elementuen optimizazio-arrazoiengatik eta errendimentu tekniko ona lortzearren, gure ikasgeletako gehienetan exijitutako atentzio, dedikazio eta informazio-gastu hau minimora laburtu beharra dagoela.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 0.3.2. Simulazio-teknikak Simulazioa errealitatearen antzezketa laburtua da.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0252 6.- Laburpena (94) laburpen: resumen: Nahiko konplikatua denez gero ikusi dugun hau, esaldi batzuk emanen ditut hemen goikoa laburtzeko.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Laburtuz, bi teoria nagusien inguruan biltzen dira galdekizun hauei erantzuna emanez diharduten teoriak.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 (...); luze edo labur ziteken denboraldi baten ondoren ofiziale egingo zen; azkenik, azterketa baten ondoren maisulan bat egiteko gai zela agertuz, maisu mailara pasa ohi zen.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Goiko adibidearen esanahia, esate baterako, Gai x horretaz esandakoa labur ezazu izan litekeela!.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 e) Mintzamena. Ikasi duen hori edozein kontestutan esateko gai izatea lortu beharko dugu: entzundakoa edo irakurritakoa laburtuz, txisteak kontatuz, gertakizun baten berri emanez, elkarrizketa laburrak prestatuz....

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Horregatik Udaburua (eguna laburtzen hasten den eguna) eta Neguburua (eguna luzetzen hasten den eguna) egun oso bereziak ziren.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Bereizketa honela labur daiteke:
1 Iharduera prekomunikatiboen bidez, irakasleak ahalmen komunikatiboa osatzen duten trebetasun- edo ezagutz elementu espezifikoak isolatzen ditu eta hauek banaka praktikatzeko egokierak eskaintzen dizkie ikasleei.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Lan honek, osorik eman nahiz laburtuta, ohizko bideetatik at dabilelarik, egileen didaktikaritasuna argi aski nabarmentzen du eta era askotan azaltzen:
- pedagogo dira, ekintza hezitzailean ikaslearen eta irakaslearen artean sortzen den harremanari lehentasuna aitortzeaz arduratuak; harreman hau oinarri-oinarrizkoa da, proiektuaren lorpena eta hezkuntzaren arrakasta edo porrota berak markatzen bait ditu.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 Bere barnean doaz liberalismoaren eta XIX mendeko 80 erruak, Syllabus luzagarrian laburturik.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Rosenthal eta Jacobson-ek (3) aurreko planteamentua esperimentu askotan laburtzen dute:
Adib.: Dak School-ean % 20 ikasle inolako baldintzarik gabe aukeratzen zituzten eta beren irakasleei garapen intelektual ona egiteko gai bezala aurkezten zizkieten.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Laburtuz, ikasleen beraien arteko eta irakaslearekiko harremanak positiboak izatea, edozein lan intelektualerako beharrezko baldintza dira.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 Adibidez: - Ikasteak, laburtzeak, sintetizatzeak, testuaren irakurketa osoa eskatzen dute eta zenbait aldiz errepikatuz gainera.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Eskerrak hizlariak bildurik eta gertatua adierazi ondoren bakoitzak berea laburtzea lortu zutela, bestela larri behar genuen.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Gerora, joan etorriak gutxitu eta laburtzeko modua ere egiten dute, aurrerantzean ferietan, azoka berezietan saltzen dute gehienbat.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Hiru pentsalari hauek gure lan honetan leku zabalagorik merezi dute, baina laburbeharrez, aurrera segiko dugu.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0095 Jainkoak haseratik ezarri zuen sufrimendu denbora mantenduko balu, ez luke inork iraungo; baina berak, aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu halako egunak.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0095 Jainkoaren santutasunaren gain, Jesusek, Jainkoaren grazia ipintzen du, beretarrei sufrimendu garaia laburtzen diena eta sinesgogorrei penitentzi epea luzatzen dien grazia.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 1830.etik 1899.era Patxiren aita eta aitonaren egunkariek laburtzen dute.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0133 Jakite hau, aurkitze hau, Leviathan liburuaren XIV-gn. eta XV-gn. kapituluetan agertzen diren hemeretzi lege naturaletan laburtua dago.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0162 Alternantzia hausten dute isometrikoak eta errimodunak errenko sartuz; silabak gutxitzearekin ere barne-erritmoa hautsia gelditzen da, oinen aldetik tinkapenak laburtuz edo gutxituz (adibidez, tetrapodiak tripodio bihurtuz); eta errimak aldatzearekin egitura monorrimoa ere hausten da.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0162 Gorputz-expresaera ere aldatzen dela esana dugu; etenaldietan aldatu ere, kantaldiaren erritmoa laburtuz.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Tradizio modernoan ordezkatu baladei dagokienez, gaien zerrenda exhaustiboa egitea izan da gure asmoa, nahiz eta edozein momentutan hemen bildu baladen kopurua labur edo luza dezaketen lekukotasun eta datu berriak ager daitezkela ongi jakin.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Honela euskararen enigma nabarmendu egiten da, ezein familia ezagunetan lekutzeko posibilitatea laburtu egin baita.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Gramatika bihurtzailearen iritziz, bai perpaus osoan, bai elipsi-bidez laburtutakoan, berbera da sakoneko egitura; eta horrek azaltzen du, adierari dagokionez, bi moldeon kidetasuna.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 2.0.5. Beste ekonomi indikadore batzuk. Ondoren, industri sektorearen sozio-ekonomi dinamika aztertzen duen gure informearen 2. zatian emana dugun azken konklusioa laburtuko dugu.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Funtsean, enplegutzaz, produzio eta kapitalaren etorkizun hurbilekoaz enpresarioek duten irizpidea laburtuz, hona zer daukagun: 1) Enplegutzari buruz: gehiengo bat (lanpostuetarik %82), ondorengo 6 urteotan %20 baino gutxiago haziko delakoan dago.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Bainan ezin dezakegu pentsatu horregatik, ez une batez ere, bizitzaren bukaeraldia laburtu behar dela ekonomiak egiteko.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0134 Ezin dugu lantxo hau bukatu Pasaia-ko bakailuntziteriak 2000. urteari begira azaldu dituen eta aztertzen ari den kezkak aipatu gabe, hauetan laburtzen bait dira birmoldaketaren puntu garrantzitsuenak: - Untzien, arrantza-tresnen eta arrantzaleen teknologia eta prestakuntza.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Laburtuz, lege praktikoa izan dadin garapen sakonagoa behar du.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Etienne Doletek berak honela laburtu zituen itzulpen abiaburu oinarrizkoak: 1. Itzultzaileak erabat ulertu behar ditu itzultzen ari deneko autorearen edukina eta asmoa.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Mya arenaria espeziearen iparraldeko populazioetan adibidez, latitudea laburtzean luzatu egiten den eta, azkenik, toki meridionaletan bi periodotan banatu egiten den iraupen laburreko periodo bakarra agertu da (ROPES ampamp; STICKNEY, 1965).

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Laburtuz, esango dugu, Ospitaleak bi alderdi independiente zituela, biak zirkuitu berean zeuden arren: bata, leku txikiena betetzen zuena, zoldurakorrentzat (kutsakorrak); bestea, handiena ospitale orokorra litzateke: medikuntza sailak, kirurgia, amategia, sexugaitz gaixoak eta ero gaixoak.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 Laburtuta, e zuzenaren puntu guztiak, aldi berean a eta e bi planoenak dira.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Esan denez, aldaera laburtuak aintzakotzat hartuak izan dira, baina oso gutxitan baizik ez dira aukeratu; kasu urri hauetan beti bigarren tokian gelditu dira, aldaki osoaren aldamenean adibidez, Olatzagutia/Olazti.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 Argazki bidezko prozedura batez, jatorrizko agiriaren neurriak laburtuz, kopiak egiten dira.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Laburtuz eta zehaztuz.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Irudi-nekea mugatua gelditu da, sintesi laburtuan, orain erakusten ditugun argazki hauetara.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 Laburtuz, estadistikaren ikuspuntutik, euskal antropologo tipoa edo eredua da: gizonezkoa; Euskal Herrian jaioa; 40tatik 60 urtetara bitarteko adinekoa; euskeraz, gazteleraz eta frantzezeraz mintzatzen da; ez du familia ardurarik (ez emazterik, ez seme-alabarik); abertzale baina ez alderdi politikoekin lotuta; goi mailako ikasketekin; bere ogibideak hezkuntza, kultura edo gizartearekin zerikusia du; eta horrez gain etnografia, etnologia eta antropologiari buruzko ikerketa lanak eta argitarapenak egiten ditu.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Lehengo Sinonimoen Hiztegia burutu zenean, laburtu beharraren laburtu beharrez, toki egin gabe utzitako hitz askori, hautaketa zehatz baten ondoren, toki egin zaie, hots, berreskuratu egin dira.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Laburtuz, izarra, bere nukleoan fusio-erreakzioak hasten direnean jaiotzen dela kontsideratzen dugu.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0003 Aipaturiko mugen barnean, beraz, Aro Paleolitikoan, Aro Neolitikoan eta Metalen Aroaren hasieran emaniko pauso teknologiko-zientifikoak aztertuko ditugu gai honetan, horrela Fisikaren Historia laburtu honi hasiera emateko.

116. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0067 Eginketa auek onela laburtuko ditugu .

117. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0067 Beste era ontara ere laburtu dezakegu .

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Aurtzaroa, geyenentzat, beren biziaren aro zoriontsuena dalarik, edonorentzat garai ori laburtzea oker osoa izango da beti, ar dezaketen kalte aundienetakoa izan diteke.

119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Itzak ala edo ola laburtu ta beste iñun esaten ez ditan itz eta esaerak erabilli.

120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Gaurko Berrionaren muina eta esan-nahi guzia Jesusek berak laburtzen du azken hitz gutxi hoietan: gure bekatuen barkazioa guk besteenganako dugun barkazioak kondizionatzen du.

121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0031 Gai onetzaz Julio Caro Barojak diguna oso kontuan artzeko da iñondik ere, ta auxe da: iñakina ta iñakindu itzak, antxiñakoen burla gogai ori zeazkiro adierazten al digute, ala beste nonbaitera jo bear degu aztarren billa? Jakingarri da Caro Barojak bere liburu EL CARNAVAL izenekoan, 43 orrian, Iñauteri ta kideko izenei buruz diona. Manuel Lekuonak ere, MOZORROS Y LUPERCOS deritzan idazlana ba du aitagarria, EUSKALERRIAREN ALDE aldizkarian agertua, XVII alea, 50-56 orr. 1927 urtea. Iaute ta erromatarren otsailleko lupercales otsokundeak alderatzen ditu. Februas zeritzaten zeremoniak ziran ain zuzen Lupercales aldiko jaikizunik nabarmenenak, eta Februa oiek garbikunde indar berezia omen zuten. Ortik Februarius illaren izena. Garbikunde ori ontan zegon, besteak beste: Pan jainkoaizunaren apaizek Erromako kaleetan zebiltzenei auntz-larruz egiñiko astinkaiaz ematen zituzten zartatekotan. Lekuonak dasaigunez, gure Iaute, iautu itzetik letorke (A. N. Mendiburu), orain darabilgun txautu edo xautu orren aldakizun, eta garbitu, astindu, jo ta zartaka garbitzea esan nai du lixiba jo, xuritu, ezabatu, laterazko februare-k bezelaxe. Azkue`n Iztegian (I alean, 58 orr.), Aratuste agiri da, aragi ta uzte itzez osatua. Dakigunez, gai ontan jakitunak bat datoz, Carnestolendas deitura bezela, berrogeikaro ortan carnes tollere, aragi uztea kristau lege baita. Lekuonak, Iñauteri deitze ori, Gipuzko erdialdeko bezela jotzen du; Iñaute ta Iñote, Bidaso egaleko; Iñoteri, Ipar Naparroko; Inhauteri, Ihauteri edo Ihaute Benaparroan; Iaute, edo laburtuz Iote, Laburdi, Salazar ta baita Oyartzun alde batzutan ere.

122. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Guria - Bixta laburtua baduzu, aski ditutzu berinak ematea.

123. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Bidea biziki laburtua atzeman nuen elgarretarik berexi ginelarik.

124. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0105 Herriaren baitako iazargoen askatzeko methodu demokratikoa 1942 garnean hitz hauietaz laburtu genduen: batasun-kritika-batasun.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exekuzio epea 1.- Epea laburtuz egin daitezkeen proposamen alternatiboen kaltetan izan gabe, eta aurrikusi diren urtekoekin bat etorriz, obren exekuziorako gehienezko epea hogeitamar (30) hilabetetakoa izango da.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Bertan, era laburtuaz baina aski esplizitu eta zehatzez zerrendatu eta deskribatu beharko dira aipatu obrak eta, bereziki, lehiaketaren xedea eratzen dutenen antzekoenak.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Mendebalgo nazioek, lehengoan Ginebran biltzen zirelarik, petrolioaren kontsumoa urritzea eta laburtzea erabaki zuten, Ipar Amerikako gobernarien asmoei eta esanei jarraiki.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Tegi bakoitza baimendu eta erroldean sartu ondoren, Erroldeko Arduradunek, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantzu-Sailordetzari errolderaketaren berri emango diote, errolderatutako tegiaren ekintzei eta zernolakoei buruzko laburtutako txosten bat bidaliz.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Mujika jesulagunak berak itzaurrean gazteleraz diona bera esango genduke laburturik: Iztegi au eratzekoan, garbitu, laburtu eta arindu egin duala.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gaurko aurrerapenak dirala-bide, leengo ber-bera argitara zitekean bere artan; lan berririk artu gabe, ez laburtzen eta ez aldatzen, oso-osorik argitaratu.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Batzutan gaisoari bere bizitza laburtzen dion zerbait ematen zaio.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Medikuak badaki bizitza laburtzen diotela, baina bere helburua ez da hori, gaisoaren bizitzaren kalitatea hobetzea baizik.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Hau da, medikuak hilzorian eta sufritzen dagoen gaisoaren bizitza laburtu behar duela.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Dena den, tratamendu horrek gaisoaren bizitza laburtzen du.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Laburtuta, azkenean zer da kontua eta dana diru kontua.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Pla-ren liburua osorik aztertzeak toki asko xamar hartuko luke, Catalunyaren kondairaren une nagusienetako baten adierazpen sakon eta oso zabala izanik, ezin baita bi lerrotan laburtu.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bukatzeko, hitz gutxitan, honela laburtzen digu agentziaren lana: hartu eta bota, pelotan bezala.

138. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Laburtuz, 0-25 urte bitartekoen kopurua oso handia izanik orokorrean gazte izaten jarraitzen dauen biztanlegoa, pertsona helduen kopuru ez gehiegizkoagaz.

139. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Laburtuz, gizarte gaztea, 39-59 urte bitarteko helduen kopurua aitagarria bada ere; hemendik jatorko piramideari bere hiruki itxurea, oinarri zabalagaz.

140. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 Ahaztu erazi zioten gona lehenago laburtu zuela, eta... zer uste duzu egin zuela nire Zeledoniok?.

141. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 PETRONILA. - Ba, artaziak hartu eta berriro laburtu.

142. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 Bi aldiz laburtu zuen gona!.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Karlisten porrotaren ondoren, ideologia foruzalea sortu zen eta XIX. mendeko bigarren herenean erradikalizatu egin zen. Ideologia honen oinarria Foruak ziren eta beste edozer gauzaren aurretik defendatzen zituzten plano teoriko eta intelektualean. Oinarrizko printzipioak bi hauetan labur daitezke:

144. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00068 Gai honetan ikusitako kontzeptuak barneratu, eta bide batez laburtzeko, adibide orokor edo osatu bat ikusiko dugu.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 Izan ere, testu hauen ezaugarri nagusienetako bat horixe da, hain zuzen: deskribapenaren espantsioa nahi adina luza daitekeen arren, informazio guztia titulu batera laburtu eta bil daitekeela. Informazio berriak edo gai nagusiaren espantsioa deskribatutakoa gaia erlazionatzen du gai horri dagozkion propietate, parte edota kualitate zenbaitekin.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Kasu honetan irakasleak, labur dezake edo jarduera batzuk aldatu.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0006 3. Lerro inklinatuen luzerak erlazio bati jarraituz laburtzen dira, desproportzioak ager ez daitezen eta marrazki osoa bistarako atsegina gerta dadin.

148. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0009 Laburtzea eragozteko, erreduzitu gabe marrazten da pieza, hau da, k = 1 eginez.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0061 Horrela beronek behar duen sekzioa erdira labur daiteke eta lehen aipaturiko makurdura-momentua galerazten du.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0006 Itzala luzatu ala laburtu egin da?

151. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0091 Hona guk proposatzen dizugun hitz-zerrenda, zuk luzatu edo laburtu dezakezu noski.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Eta, azkenik, testuari darion zentzu edo arnasa orokorra tonuan labur daiteke.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Informazio gehiago lortzeko, denbora tarteak laburtu beharko lirateke, adibidez, bost minuturoko batazbesteko abiadura kalkulatuz.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Baina denbora tartea gero eta gehiago laburtzen badugu, azken mugaraino eramanez, hau lortuko dugu:

155. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Honako bakar eta luze honetan laburtuko ditugu:

156. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Balearen inguruan duzun informazio guztia laburtu eta era ulergarrian jarri liburuxka txiki batean.

157. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 - Testuetatik informazioa jaso eta beste bati kontatzeko eran laburtu.

158. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Bada urrezko arau bat esan nahi duguna laburtzen duena:

159. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Herri batetik bestera iragan behar zuten eta, laburtzeko, bidezidor batean zehar abiatu ziren, aspaldidanik desusarioan zegoen trenbide herdoildu bati jarraiki.

160. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0086 Chelm herriko ipuinak (laburtua)

161. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0138 Titulareak albistearen edukina laburtzen du.

162. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 5. Laburtu eskema batean testu honetako informazioa.

163. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Bertan laburtuta agertuko dira albisteko elementu nagusienak: nor/nork, zer, non, noiz...

164. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0190 - Nola laburtuko zenuke elkarte honen deia?

165. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0211 Iharduera mota hauen egitekoa dagoeneko esperimentatua eta kontestualizatua dagoen hori laburtzea, generalizatzea eta kasu batzuetan definitzea eta memorizatzea izango da.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 Ikerlari hauen azterketen ondorioak Herentziaren teoria kromosomikoan labur daitezke.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Orain arte azaldutakoa laburtuz, honakoa esan daiteke:

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Saiatzen naiz haren pausoa laburtzen, geure txangoa luzatze aldera. Nik Suzanne dut buruan, haren arreba zaharra.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00110 Arratsaldeko orduak laburtu nahian, nekeari aurre eginaz inguruko bazterrik galduena ere ezagutzeko parada izan dut.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 BA... OPORRALDIAK LABURTU ETA LUTEZIARA ITZULTZEA ERABAKI DUT...

171. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 Bizitzaren aurreko jarrera izan zitekeen gramolaren orratzak diskoarekiko duen berbera: hasierako eraztun bira luze haiek denboraren igaro neketsua adierazten, beranduago isiltasun eten pare bat euri arrotzarekin, gero eta laburtzenago doan zurrunbiloaren begira inguratu beharra.

172. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Gero eta azkarrago ibiltzeari ekin zion, eta azkenean lasterka hasi zen bidean gora, aldika harkaitzetatik zehar laburtuz.

173. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0032 INKEK ETA CUZCO-KO KETXUEK GARRANTZIA HARTU ZUTEN 1.200 URTE INGURUAN... MILAKA URTETAKO ESPERIENTZI INDIARRA LABURTUZ, KOMUNITATEAK BERDINTASUN ETA ANAITASUN SENTIMENTUPEAN ESTATU ANDEAR HANDI BATEN BARRUAN BATU ZITUZTENEAN.

174. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0096 Hona hemen, agian ez ondoegi ulertua eta laburtua, haren teoria: Neolitikoan Europako erdi-hegoaldean bizi ziren herri preindoeuroparrak hizkuntza familia beretsukoak ziren; euskara da haien azken aztarna bizia.

175. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Eta, berez, telegrama batean erabil daitezkeen formulak laster agortzen direnez gero, azkar laburtzen ziren elkarrekin emandako bizi luzeak edo pairamen grinatsuak aldizkako formula aldaketaz, esate baterako:

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Beraz, lehen haurtzaroari eskaini zizkion liburuen helburua, eta hemen kontuan dugun liburu honena ere bai noski, pentsamendua bera nola garatzen den modu enpirikoan ikertzea zen. Liburu hau, hortaz, trilogia osatzen duten beste biak bezalaxe, ikuspegi horretatik irakur daiteke. Alde horretatik, irakurleak Piageten behaketa eta esperimentuetan eta horietatik ateratzen dituen ondorioetan jarriko du arreta. Atal honen aurreko puntuan liburuan aurki daitekeena laburtzen saiatzean, irakurketa hau ari ginen bideratzen.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00036 Bereizirik utzi ditugu goian liburuan zehar solte agertzen diren zenbait bertso. Horiek, baina, ez dira besterik gabe hariarekin inongo loturarik ez dutenak. Datorrena iragarriz kapitulu hasieretan batzuetan eta momentuko gertaera laburtuaz bestetan, gerraren inguruko bertsoak dira. Hain zuzen ere bereizi eta loturarik gabeko diruditen bertso horiexek dira, kontaketaren haria daramatenak.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Lizardiren ustez, itzulpena edozein hizkuntzak nahiko lukeenaren mailakoa zen, eta horrek poza areagotu egiten zuen idazlearengan, mende honen lehen laurdenean euskal literaturak eskolarik gabe, unibertsitaterik gabe, literatur erreferentziarik gabe ia izan duen aurrerapen zoragarriaren ideia laburtuta eman dezakeelako.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Askatasunaren irrikaz, entseguak biderkatu ziren lantegietan, auzoetan eta mugimendu sozialetan. Aurkitu baino lehen bilatu behar. Bizpahiru urtez etengabeki ibiliz geroz, 1974 eta 1977 arte ezagutu genituen borroka bizienak, praktika sozial aski finkatuan gihartu zirenak. Egoera laburtzeko, hau esan dezakegu: lehen urteotan, asanbladak eta Lantegi Kontseilu eta Delegatuen esperientziak puntualak dira, askotan sindikatu eta alderdiak hauek erabiltzen saiatzen dira...

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Gizartekintza Departamentuak hainbat programa, prestazio eta jarduera garatzen du haur eta gazteen alde, arrisku egoeran zein babesik gabe daudelarik. Ondorengo lerrootan laburtutakoak hain zuzen.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Harrezkero ezagutu den mekanizazioak laguntza handia ekarri du lanaren edukiaren kontrolean eta lan erdi-mekanikoetan (sarrerak ordenatu, zerrendak prestatu,...). Horri esker dezente laburtu da hiztegia burutzeko behar den denbora eta kalitatean ere irabazi da.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Denbora laburtzea alabaina, ez zaio mekanizazioari bakarrik zor. Euskalgintza ere gero eta gehiago sartu da produkzioko estandarretan eta, horrela, epeak, aurrekontuak eta bitartekoak zorrotz zaindu behar izaten dira. Hori ona da noski, baina zenbaitetan estutasuna ekartzen du, epea bete beharraren bete beharrez, nahi adinako patxadarik ez izatea urrats bakoitzari behar duen denbora eskaintzeko. Lehen Ekonomia hiztegia egiteko behar izan ziren zortzi bat urte haietatik urrun gaude orain zorionez.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Laburtuz, faktore horien guztien elkarreraginak markatuko du hizkuntz baliabide egokien aukera.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Darwinek lanari ekin zion eta bere ikerketa guztien emaitzak taiutu eta laburtu egin zituen.

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gizabidearen estrategia garrantzitsuenak oso erraz aurkeztu ahal dira hizkuntza irakasteko input gisa (van Ek eta Trim. 1991; Dô*rnyei eta Thurrell, 1992) eta estilo eta erregistro desberdinen ezaugarri nagusiak ere laburtzeko eta ikasleen aurrean aurkezteko modukoak dira.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Egin dugun lanaren testutik ateratzen diren ondorio orokorrenak hurrengo lerroetan laburtzen ditugu.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Laburtuz eta zorroztuz: ez dute obrek egiten Literatura, alderantziz gertatzen da.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 TLOren azken eraldaketaren ondorioz (1995ean) eta PFEZren arauketak aspalditik bultzatuta, organo kudeatzaileek berriro eskuratu dituzte egiaztatze eginkizunak, egiaztapen laburtu deritzonaren bitartez.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Egiaztapen laburtuaren ondoren, organo kudeatzaileak behin-behineko likidazioa bere arioz ematen du, likidazioak aztertzean ikusi genuenez.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Hariari segiz, egiaztapen laburtuan, subjektu pasiboen aitorpenak honako datuokin alderatzen dira: batetik, aitorpenarekin batera subjektu pasiboak emandako datu nahiz frogagiriekin eta, bestetik, agindeiaren bidez eskatu zaizkion gainerako datu zein frogagiriekin.

191. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Laburtuz, neutroien teknikak oso garestiak dira eta ezinbesteko kasuetan bakarrik erabiliko dira.

192. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Naziotasun guztien esentziak Historian bilatu eta egonkorki zaindu nahi izan dituen historiografiaren bidezidorretan galdu gabe (52), Bestelako testuinguru batean eta geroko prozesu eta lorpen oso desberdinekin, baina garai beretsuko esperientzia bat jasoz, historilari zenbaitek bisigotismoan ikusi zituen Espainiaren lehen erro bereizgarri iraunkorrak (nazionalak esaten zuten): Histori filosofiaren saiakeretan, ik. ORTEGA Y GASSET, J. (1922): España invertebrada. Madrid. Historilarietan: MENENDEZ PIDAL, R. (l947): Los españoles en la Historia, in: Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe. SANCHEZ ALBORNOZ, C. (1956): España, un enigma histórico. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Honen kontrako bere ikuspide propiotik, A. Castro-k hainbat ideia zabaldu zuen: CASTRO, A. (1954): La realidad histórica de España. México: Ed. Porrua. Ik., gainera, En qué consiste la unidad y la identidad históricas de un pueblo eta El nosotros de las historiables colectividades humanas. in: CASTRO, A. (1973): Sobre el nombre y el quién de los españoles. Madrid: Tamus. 168-178 eta 188-208. Honetaz A. Castro-ren pentsamendua laburtuz: ARAYA, G. (1983): El pensamiento de Américo Castro. Madrid: Alianza Editorial. 90-98. Unibertsitate espianoleko eskuliburu ezagun batean: G. DE VALDEAVELLANO, L. (1963): Hacia un primer Estado nacional: La España visigoda, in: G. de VALDEAVELLANO, L.(l963): Historia de España. Madrid: Revista de Occidente. I, 271-365. Euskal Herria unitate historiko ulergarri bezala hartzen badugu, gerokoaren argibide bila V-X. mendeetara ere hurbildu beharra dago, eta horretarako eztenkada bezala ere ikusiko nuke, ba, liburu honen argitalpena.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Herrialdeko biztanle guztien eta haren zatiketa politiko-administratibo guztien inguruko datuak biltzean, laburtzean, baloratzean, aztertzean eta argitaratzean datza Biztanle-Zentsua egitea, datu horiek momentu edo denboraldi jakin bati dagozkionak eta demografikoak, kulturalak, ekonomikoak nahiz sozialak direla.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Uda eta udazken arraro hauetako bero haundi haiek joanak, egunak azkarki laburtuak, hotza eta iluna nagusitzen hasiak, hona azaroa, hilen-hilabetea.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 Posible da aukeran ibilbidea laburtzea, mendiaren hegaletik egiten den zeharkaldi handia erdibidean utziz, handik zuzenean iparraldera jaisteko, Monasterioguren aldera.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Heriotza luzatzen bazen teila bat kentzen zuten zenbait herritan, horrela heriotza laburtuko zelakoan.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0014 Jakina, hemen dena laburtzera jotzen dugula badakizu: LAra noa (los Angelesa), ez naiz VIP bat (very important person), negro bezalako hitzak ez dira PC (politically correct, politikoki zuzenak), eta abar luzea.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0014 Batzuetan, zintan entzundakoaren zatiren bat ezabatu nuen, laburtzearren, eta nahiko libre sentitu nintzen berrantolatzeko edo berridazteko, ulergarritasunean irabaztearren.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Iturri hauetako bat ikasgelan etxean ikasitakoa laburtu beharra zen.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0105 Jakina, nolako normalizazio-ekintza burutzen den, halakoa izango da emaitza; baina, laburtzeko, esan genezake gogoeta honek balio orokorra duela.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0150 Laburtuz, osotasunean ezagutarazi behar da soinutresna hauei dagokien guztia.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0092 Psikoanalisiaren eremu guztiaz ikuspegi laburtu hau eskaini ordez ez ote litzatekeen egokiagoa ametsen interpretazioaz luze-zabalago jardutea erabakitzerakoan (...)

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Euskara sustatzeari buruzko hiritarren iritziak eta jarrerak laburtzeko asmoz, aurreko galderei emandako erantzunen araberako tipologia landu da eta ondoko bost talde hauek bereizi dira:

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 4.8. Forma osoak eta laburtuak: pago (arrunt) te(-landare)

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0296 Historia biografikoan, santuen bizitzak ditugu gehienak: Gregorio Arrueren Aita San Ignacio gloriosoaren bicitza (Tolosa, 1866), Frantzisko Lapitzeren Bi saindu hescualdunen bizia: San Inazio Loyolacoarena eta San Frantzisko Zabierecoarena (Baiona, 1867), jadanik aipatua, J.I. Aranaren San Ignacio Loyolacoaren bicitza laburtua euskaraz eta gaztelaniaz (Bilbo, 1872), Santa Genovevaren vicitza antzinaco demboretaco condairen ederrenetaco bat (Tolosa, 1868) eta Cenbait santuaren bicitzac (Donostia, 1843, 1853), azken biok egile-izenik gabe argitaratuak.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253 Laburtuz, edozein baliabide tekniko baloratzen hasteko orduan (dela erostea komeni den erabakitzeko, dela gure diseinu kurrikularrean izango duen benetako efikazia kontrolatzeko) honako alderdi hauek ematen duten ikuspegi plurala izan behar da kontuan:

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Orain arte emandako irizpideek eta arauek edozein hitz-modu laburtzeko balio dute, eta bereziki erro-hitza laburtzeko.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Goian, trinkotze-laburdurak egokitzat hartu ditugu, hitz eratorri eta elkartuetarako, eta bereziki eratorpen-atzizkien forma laburtuak finkatzearen egokitasuna.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Horrek bide emango luke hitzaren lehen partearen laburdura aski trinkoa emateko eta atzizki laburtuarekin batera hitzari antzemateko.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0324 Zuzen hitzaren laburdura zuz. gisa eratu izan da testuinguru jakinean edota sintagma laburtuaren barruan zuz. kan. = Zuzenbide Kanoniko, lan-zuz. = Lan-zuzenbide etab., bide honetatik, honelako laburdurak eratuko genituzke: zuzen (zuz.), zuzendari (zdri.), zuzendaritza (zdrtza.), zuzentzaile (zuzle.), zuzentasun (ztsun.), Zuzenbide (zbde.).

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0047 Ikerketa honek eskatzen digun laburtu-beharrak eta mugak kontuan izanda, nahiz eta bata zein besteak aspaldi gainditu ditugun, laburpena egitera garamatza, baina dena den gainetik baino ez bada ere ordezkaririk bikainenak azaldu beharra daukagu, hau da, Angel Larroque eta Elías Salaverria.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0016 Sarrera honen bidez gainpopulazioaren inguruko arazoen egoera bi hitzetara laburtu nahi izan da, baina azter ditzagun banan-banan gairik garrantzitsuenak.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Jardunaldien egitaraua honela labur daiteke:

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. elortza 0007 Esperientziok Termodinamikaren Printzipio Hutsa deritzogunaren bidez labur daitezke:

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mekanika eta uhinak 0499 Beraren esangura oso sinplea da, hain zuzen, taupadaren luzera zenbat eta gehiago laburtu (ampdel;x txikiagotu), pultsazio gehiago beharko ditugu (ampdel;k handiagoa) taupada egokiro adierazteko.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 Beraz esaera bakar batean laburtu nahi du Zarraoak laburtzerik ez duena, benetako esangura estaliz.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0191 Zikloide luzatua, puntuak deskribatua da eta zikloide laburtua puntuak deskribatua.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Galdu-irabazien kontu laburtua, 1990-XII-31n (milaka pezetatan)

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0165 Honela labur daitezke:

220. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Gaur egunean, Jaurlaritzaren gune ofizialean (euskadi.net), ez dago Administrazioko atal horien informazio handirik. Kultura Sailak erakundeekin duen harremanetarako bidea ere laburtu nahi du Erlearen bidez.

221. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Lehendakariaren agintaldiaren iraupenari dagokionez, Jospinek zazpi urte asko da, are gehiago agindua berritu ahal bada eta hobe bost urte Jospinekin zazpi urte Chiracekin baino azaldu zuen, Chiracek zera iharduki zuen: Ez diot inoiz herritar bati entzun erraiten zazpi urteko agintaldia laburtu behar denik.

222. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Otso haundiek beren kideak ez dituzte ausikitzen. Eta hona non, Felipe Gonzalez, bere abokat alkian jartzera doan auzitegian bere oilaskoak xuritu beharrez edo bederen presondegi denbora laburtu nahian.

223. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Laburtu beharra izanez gero, ttipi-ttapak bere esku izanen du horretarako eskubidea.

224. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Hiru puntutan laburtuko nuke ikasketa plan berrien desegokitasuna: (...) ikasketa orduak gehitu egin dituzte: (...) espezializazioa lehenbiziko ikasturtetik sartu dute; (...) diru gehiago ez dute aurreikusi.

225. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Itxaropenik ezak bizitza laburtu egiten du.

226. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Azkenean erabilerak termino laburragoak finkatzen ditu: pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena laburtuta aurkitzen da sarritan errentaren aitorpena bezala.

227. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 Laburtu beharra izanez gero, TTIPI-TTAPAk bere esku izanen du horretarako eskubidea.

227 emaitza

Datu-estatistikoak: