XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Axonez bete ditezen
landa, basune, sario,
bertako lilitegiak
usai gozoa dario;
ta itur-amaren leyarrak
izpe xalo
eztitsu bat
gabari egiten dio
.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Erle bat da Maria etxe barnean
Eta landan orobat hari lanean
Behar denean;
Apaintzeko pulliki bein astean
Niz? Igandean,
Uztai beharrik ez du soinaren pean.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Etxetik landa, naiz urrutian gertatzen dana jakitea on bai-da.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirian jarri digu emen berrtan, gure asaben oitura zarretan, gure nekazari, arrtzai, arrantzaille, langille, aurrtxo, neskatxa ta agureen urrats edo pasoetan, ta gure Euskalerria'ren mendi, landa, baso, ibarr, erreka, basetxe, ola, igarr eta.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Apaiz ospetsu zarraren oiua entzun dezatela, ta beiñere bere saillan asperrtuko baliteke, gogoan erabilli dezatela Garoa'ren etxenagusiak bere ume landan lokarrtueri dioten deia: ¡Asi ta ekiñ!¡Ekiñ eta jarraitu!¡Aurrera beti ta beti!.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Murko. - Landan ura gorde ta erateko lurrezko ontzi itxia.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Egunkari katolikoetarik landa, bestek ez zituzten aiphatu ere Erroman iragan behar ziren egun hunkigarriak, eta iragan ondoan ere, ichil-ichila egon ziren.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsas hegi guzia zelhai-zelhaia da, bizpahiru kilometre barna; herria herriaren gainean; lurrak ederki erabiliak; eremu guziak, landa eta phentze, arbola edo zuhaitz moztuez estaliak, lerroka-lerroka.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Landa batzu, dena lore edo lili; guk hemen arthoa eta ogia bezala, han gaindi lorea dute uzta handienetarik, hoietarik egiten baitituzte ur-usain mota guziak.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Landa-ta-Ibar.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 EYHERALDEKO zubitik, Zernaampiuml;zeko kaskorat; Ipharlatzetik, Lapharzabalerat, alhor eta phentze, landa eta ibar, bazter eta hegal badu Landibarrek.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta gero gatz hori suan zirtaka hasten delarik, guziak irriz: Horra, horra nun doazin gure berri tcharrak kamporat! Berri tcharrak kamporat.......... bai eta hainbertze sagu-itsu landarat, hainbertze arratoin ezin ase selhauruan bildua daukazuen arthorat, adichkideak!.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Bada landa ederrik, bai eta oihana frango.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Otsailako lanak Landetan - Iraultzeak akhaba; arrhea, ruleua phasa hazien bothatzeko.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Ongarria botha landetan.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Erti-Zuriak, bere saillak diran Galleta eta Zuku-oreaz; Idazkertiak, bere saillak diran Irarkola ta Lantegiak eta Izparringi Irarkola ta Lantegiak; Gurdi-gintza: Erriarendako Ikuskizunak; Iringintza eta Errotak; Kimia-gintzak, bere sallak diran Kimikiñ Usaitegi eta Sendakintza Laguntzalleak; Okintzak; Bizartegiak, gizasemeendakoak eta emakumezkoendakoak bereizturik; Atezaiak; Irarriak (periodistak); Landari dagozkionak; eta Robla, Vascongados, Santander-Bilbao, Bilbao-Portugalete, Triano, Burnibideak, Epailletza onen barrunean Bilbao-Lezama, Luchana-Munguía eta Funicular de Artxanda diralarik.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan nola baita egungo egunean, hoitaz landa, aski errient, ez dugu gehiago hoien beharrik, eta ez dire utzi behar elgarrekin bizitzerat.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Harek landa, bertzek jali edo motz.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Azkenean arrasta ekharri zuen gobernadore horrek: nor ere hatzemana izanen baitzen arbola bat jali edo hunkitu zuena, izanen zela hamabortz gau eta egun arbolaren tokian estekaturik, telegraphako hagak iduri pazote bat lurrean landa, eta hari.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Landetan ez ditake aipha aitzur lanik.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ba bainan atzemaiteak baitzituen lanak: jauzika, zalapartaka, lehoina bethi aintzinean, landetan barna; azkenean, bertzela jokaturik, inguratu dute eta tiroz kalitu.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Manech Goyhetche Apeztegikoa, etchean sartzen bere karrosan, bat-batean zaldia zerbeitek iziturik landaz landa abiatu zaio.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beharrik jende ichtripurik ez da gertatu, jendeak landetan baitziren.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0042 Aputz eta Polañe
Ibili zirian yantzan
Igartu'ko landan
Garixume Santan

28. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

29. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oi! nerekin bizi nai ba'zenu, bederik, landa zikin eta etxola apaletan, oreiñak zirikatu ta aker-taldeak ziguin orlegietara akulatzeko! Nerekin, Pan'en antzera, oianetan abestuko zenuke.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Giza-gorputz antzera iduritu ez ba'neza, ustel-ezin, autsi-ezin, alda-ezin Ua nik naiago bainun ustelgarri, auskor eta aldakor dana baiño gorputz-antzeko zerbait iduritaratzera beartzen nindun idurimenak, mundu barnera ixuria edo munduz landa edatua, ote zan.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ala Zu ere, nere biziaren bizi, bazter gabeko tarteetan aundi iduriztatzen zindudan, munduko mukulu au barrenez barren artzen zenula, ta ontaz landakoa neurri gabe, muga gabe artzen zenula.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Onela, bi nai-ukaite gaizto autatzekoan, adibidez, gizona edenez ala burdiñez il, olakoren ala alakoren landa ebatsi, biak al ukan ezkero; atsegiñez lizunkeria erosi ala dirugosez dirua gorde; zirkura ioan ala ikustegira, biak egun berean gertatuz; oraiño, besteren etxean ebastea, al ba ledi; urrena, ezkon legea austea, aukera dalarik; azkenik, nai-ukaite oriek oro une berean gerta ba lediz ez baititezke batean egin zatitzen dute anima lau edo geiagoko nai-ukaite oriek, ainbeste gauza ukan nai baitugu.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno, beraz, beretik irtena, ara ta ona igesean dioa landetan zear; orain emen, gero an, zalantzazko oboak eta inguruak dagizki, koroi estuan baitute teukrotarrak ertsi osoan; andik, gaiñera, zingira zabalak esitzen du, emendik morkaitz goituak.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 Edotariko sai, egazti landako piztien yanaritzat erabakita zauzkat.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Errukirik gabe astinduko ditu gezurretan ari ziralako: Landa zeneukanean, zurea ez ote zan?.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Alare, beren artean ba-ziran landa ta etxe yabedun zenbait.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Soiñetik landa bizi dana oroimen uts omen da, ezagumen ta naimenik gabe, itz batez, nortasunik gabe.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Lendabizi, or degu gauza arrunt eta errikoien landa.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Baño akats auek landa, ez ote dizkigu eman beste pentsamentu eder ugari?.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Bein batez, Bilbao'ko Euskalzaindi etxean giñaudela, Batzarrez landa, ta Olabide zanak Azkue zanari aina etortzeko.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 - Dena partha eta ichtila duchu chure landa.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Santsin.- Ez dela deusik! Aise ari chira, chu! Landan bachine!....

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0099 Chechili.- Zu bakean zinen Belegorriko landan.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gure inguruan: iturriak eta ur-errekak, guk ura izateko... landetan ogia, mahastietan mahatsa, guk ogia eta arnoa izateko... arbolak, guk fruituak eta egurra ala zura izateko... alimaleak, guri haragia emateko.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Negua zukan: denbora ilun
Mendi kasko, landa eta alorrak...
Elurraren pean.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Herriko pilota-plazan:
Hola Manech! Jo ederki!...
Bestatik landa, borrokan,
Kaiet lehen makilari!...
Joanes, irakoitzetan,
Zer muthiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganich dugu aintzindari!...
Beraz, gure herrietan,
Manech anitz, ahul guti!...

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Aingeruaren agertzetarik landa, hiru haurrak bardin gelditu ziren, nehork etzuen erranen zerbeit gerthatu zela.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Zure arbasoek ez dautzuzte bakharrik utzi, Jaungoikoak ontasuntzat eman, phentze eta landa, othar eta oihan, mendi eta itsaso....

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Aldiz, baduztelakotz erthohil, indar eta diru, soldado eta erakasle, nahi balituzte kaliturik ezarri, barazuz harriaren gisa, zure ohidura maiteak: Orhoit zite Eskualdun gaztea, gure landetan, erautsi madarikatuak baino kopeta eta iraupen gehiago ukhan duela laborariak.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Bachenabarre herrichka lakhet multcho bat da: etchalde jori beren elizen inguruan jarriak, churi ta gorri phentze pherde eta landa beltzaranen erdian.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Gero Frantzesak eremu galdu ba zuen ere, XIV-garren mendetik landa Engelandar guztiek Engelesa hartu baitzuten hizkuntza kommuntzat (halaz ere gune zembaitetan ba ziran oraindik XIV-garren ehunurthekoan Frantzesez mintzatzen zirenak), hambatez indartsuago egon da Engelesa Irlandan, bera baitzen orain garhaitzaileen mintzara bakharra; eta Irlandara garhaituen mintzara izaiki, ez da zail igartea zein izanen zen azkenekotz bertzearen buruzagi.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 451-garren urthean zuen Zelestin aitasainduak Palladius misionesta Hiberniarat igorri; eta hartarik landa laster, Patricius hospetsuak harrigarriko obra egin zuen erlisione berriaren hedatzeari buruz, hala non erran baitaiteke Irlandarrik gutiz gehienak khristiar zirela 500-garren urthearen inguruan.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gerla hartarik landa, batek erranen zian: Egun hun eta bestiak: Bai zuri ere! Etzen haboro Jinkuaz kestione.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mezatik landa, 7 hileen harriaren benedikatzia zen. Han soldado hilenaren parrian da.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biharamunean, goizeko sei orenetarik hasirik, hanitz jende hiru mezetan. Handik landa jende andana gaitza bildu da plazarat, eliza-aintzinerat, Beskoitzerat joaiteko Notre-Dame du Grand Retour beilarat.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Larunbat aratsean, argiekilako proosione handitik landa, eskualdunek bezperak handienean eman dituzte, eta gero, Maintenu jaun misionesta gidari, arrosorioa. Biarnes-ek denbora berean beren misionestekin ez dute heiek ere denborarik galdu, gauerdiko meza ere entzuten zutela.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Madriletik Amsterdam Holandiako hiri nagusirat joa zuen, eta handik landa, Alemania ikusiz, Marzelletik heldua Lurderat.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Elizatik landa, merian jaun merak bere ongi ethorria buruzagier eta ondokoer.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hortik landa, jo Afrikarat!

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Joanden asteko nahasmenduetarik landa, preso altxatuak zituen polizak zonbait ixtudiant buru bero.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Jakiña, egitekotan euskeraren alde jokatzeko ez erdera indartzeko; ortarako landik ere naiko ta geiegi ditugu eliz-andre ta gizonen eskuetan.

63. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Landako Lurralde-Zerga ta Abereen eta Urikoari buruz, egikune ezargarriaren adiera berbera eta halango izaerako ondasunei buruz Estaduak ipiniriko erizpide balio-susmogarri bardinak hartuko dira.

64. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Jone, Miren eta Jabi, irurak abiatu dira goiko landetarantz.

65. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Ikuspegi gozo; landa
laiñotan dago zearo.
Artaldeak baserrira
joanak dira astiro
.

66. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Udabarriko garaian,
bedar ta landa orlegiz,
lora-usaindurapian
intzezko ur-tanta bitxiz
euzkia datorrenian
zelaietako zabaldiz
.

67. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Gu egun-sentian eta arratsean, gaberdirarte gabiltz arpetik landa.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Eder ori jaso nai dauanak landara urten bear.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Landa naiz zelaietako txori-bedarra lakoa da, edozein lekutan aurkitzen dana.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken baten, The Iron Heal (Burdiñezko orpo-azurra) eta Revolution, eta aipamen labur an biribiltzeko, The Valley of the Moon (Illargiaren arana), landako ta uriaren arteko diferentziak nabarmentzen dituna.

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Azaroaren 8ko 278/1988 DEKRETUA, Landetan Elektraindarra jartzeko laguntza-programa arautuz.

72. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 Industria eta Merkataritza Sailaren 1988.eko Azaroaren 9ko AGINDUA, landetan elektraindarra jartzeko laguntza-programa arautzen duen Azaroaren 8ko 278/88 Dekretua garatuz.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardiek belar gozoagoa aurkitzen dute mendian landan baino.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Baina udan landetako belarra lehorra dago.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardien landatik mendira eta menditik landara ibiltze honi, Bortuetaratzea deitzen zaio Euskal Herrian, Euskal Herriko artzainek Bortutara edo Pirineotara eraman ohi bait dituzte beren ardiak udaberrian.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Baina hauetaz landa, beraien antzera joka dezaketen prozedura berriak ere defini daitezke.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Eginberritako azterketez landa, pitzadurarik edo hezetasunik somatzen baldin bada, komeni izaten da gutxienez hamar urtetik behin aldizkako azterketak egitea.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Landaren eta hiriaren artean, nekazaritza, artisautza eta merkataritzaren arteko oreka izan ziren zibilizazio islamdarraren nagusitasun-arrazoiak.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 LANDA ZABALETAKO TXORIAK

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Landa zabaletako belardietan, zenbait txoriren deadar eta kantuek liluratu gaituzte.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Industri I. Hazkundeak ohizko edo tradizional gizartea nahastu eta kezkatu egiten du: landak despopulatzen ditu, hiriak handitzen eta berritzen dira.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Zuberoako herri teatroaz landa ezer gutxi geratzen da aipatzeko, hegoaldean, bederen.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Urkiolamendi izeneko menditxo bat igo ondoren, Anbotopeko landak aurkituko dituzu.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Beno, taula edo borrokako landa ezagutu ondoren, ikus ditzagun orain alderdi edo arerio bakoitzak dituen piezak edo indarrak.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Landa feudalak lehen gaiak sortuko ditu, eta hiriak eskuz egindako gauzak (manufakturak).

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Era honetan merkatalgoa berpiztuko da, haseran merkatalgo hau landa eta hiri artean egiten zen, baina gerora merkatalgo honek indarra hartuko du eta zabaldu egingo da.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0297 2.3. Lekukoa. Narratzaileak ezin konta dezake ikusiz edo entzunez ohar daitekeenaz landa.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Landatik hirietarako migrazioak, joan den mendean Europan azaldu zen bezalakoak, ez du askotan Hirugarren Munduko hiri horietan ogibidea lortzeko aukerarik ematen.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Honela, bada, karlistada hiri eta landako herrien arteko burruka bilakatzen, bihurtzen da.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 LANDETAKO BASOA

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Mende honen haseran, Landetako pinua urrezko arbola zen.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Baina, laster bukatu zen Landetako urre iturri ustekoa.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Amerikako pinuak zirela, edo metalezko zutoin eta gapirioak egurraren ordez jartzen direla batetik, eta Petrokimikaren bidez arroxinarik gabe pintura ere sortzen dela bestetik, haizearekin batera Landetako pinuaren garrantzia joan zen.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Geroztik, suak erre zuen basoaren hirurik bat, eta horretaz gain, Landetako pinuari fruituren bat ateratzeko, zerratoki edo paperolak ere sortu dira inguru horretan.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Badirudi, inguruko biztanlegoa, elizatxoa leku erosoagoan egiteko asmotan zebilela eta eraikuntza San Juan aldeko itsasertzeko landetan hasi zuten.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Zuk maite duzu zeure lurbazterra, bere paisaia ezagutzen duzulako: mendi, zuhaitz, soro eta landa, txori.......

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Landa irekiak, lur komunalak asko daude eta jornalarietaz baliatzen dira lanerako.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 Eta poltsikotik neurtzeko zinta bat, hazbetetan markatua, atera zuen eta landa neurtzen eta zurtoin txiki batzu iltzatzen hasi zen.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Egunsentitik ilunabarrera arte landan egoten ziren kotoin * kotoin: algodón biltzen uzta garaia bait zen (...).

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0108 Bere bizitza garbi eta zintzoa familiari eta Euskalerria-ri eskainirik zedukan eta bere eginkizunetatik landako txolarteak ehizeari eta aztore edo beste egazti harrapakarien hezteari eman ohi zizkion bereiziki.

101. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0139 Setatsuki dario zeruari
hodeiak hautsi, espazioaz jabetuz,
landetako hesien alanbreari
agorte luzeko zornea kenduz.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Maila berean hitz egin ahal izateko moduko jendearekin egon nahi nuen, eta igel edo txakurkume bat bezala oinpean harrapatuta akabatzeko beldurrik gabe ibili nahi nuen landa eta kaleetan.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0105 Nere burua biluzik jarri da nere aurrean, eta ikusi ditut gezurrezko zoroak, minaren landak, erotiko forma unkigarriak.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0105 Orduan landek eta soroek, lekuz elkar aldatuz, formak berriak osatzen zuten buruan, muina lehertuz, muinaren mamia zabaltzen zen kortina gisa nere begi eta buruaren artean, batpatean burua luze luze eginda autoestopista batekin hasi zen hizketan eta nekusanetik hizkuntza hotz batetan, eskua eman zion eta behatzez aldatu bestea nekatua eta denodatua baitzegoen.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Belarra horizta zegoen landetan, egunak lehenago ebaki eta lehortzen utzia, baina bezperako euriak busti eta endregatua.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Liburu bat edozein hartu eta irakurtzen hasteak, ez baitzuen ezer asko balioko berriz eta berriz ere noizean behin edo luzaro miseriozko lurralde haiei begiratzeko ea zer besterik ikusi zitekeen itxaropenez, baina beti lehena berriz pasatzen bezala ikusten zen landa sekain hura, oraintsu beste herritxo bat zen lekua harpilo eginik.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0278 Isai profetak ere bortizki erasiatuko ditu bere denborako aberats-nahi zonbait: Zorigaitz, etxea etxearen gainean eta landa landaren gainean bildu nahiz ari direneri, toki guzia berek hartzen dutela eta herrian bakarrik gelditzen!.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Lurraldea Polis`a, edo Athenas estatu-hiria, berak harresiz inguratua, eta inguruko lurraldeek osatzen zuten; inguruko lurralde hauetan bizi zen jendea, eta oletan eta landetan han-hemenka zabaldurik zeuden hirixketan lan egiten zuen.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Era berean, landetan, Alkairokoa zebilen: Oi aga, gogorrago ekin.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Ez zen bidaia haietan ezer gertatu, ezkur ugari eskuratzeaz landa.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0116 Kurtzetan ez da jende asko geratzen, zahar batzuez landa, baina han haizeak lehengo moduan jotzen du eta alde guztietatik eta Otamuno lehen bezain gorria agertzen da, ikusi nahi duenarentzat.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Hiru haranetatik landako berri inortxok ere ez zekien.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Adiskidantza. Araba pentze zabal, ordoki gotor. Landa sendo.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Bainan laster ohartzen gara egileak hanitz xehetasun hartu duela 36-ko gerlatik landa Euskadiko gorabeheretaz.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0040 Jaso diren datoak estadistika bidez aztertu behar dira, bataz besteko ondorio bat ateratzeko eta neurri honetatik landa dauden saihesteak ezagutzeko.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0061 Ideologiatik landa bretoi guztiak bilduko dituen alderdi bat egin nahi lukete; interklasista da, eta bai sozialismoaren eta bai kapitalismoaren eskemak arrotzak direla eta, arbuiatu egiten ditu biak.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 J. C. Barojak, emakumeen harremanez zera diosku, gutxi gorabehera euskarara itzulita: Neskatilak erlijio giroko antolakundetik landa, ez dira mutila bezain talde finkoetan bildu izan.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Eguneko gaietatik landa, P. Sancristoval jaunak Gasteizko euskaldun baten lekukotasuna adierazten duen idazki bat agertu du.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gure mende honi bagagozkio, berriz, gauzak aldatuz joan direla esan beharrean gaude, gerra ondoan batez ere eta azken bi hamarkadetan bereziki: hizkuntzari buruzkoak (euskaraz soilik burutuak landa) ia berrogei ta hamar inguru direlarik, erlijiozkoak 135 inguru dira, eta gainerako gaiez osotuak bostehunen bat titulu, gutxi gora behera.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Hortik landa, bi egitura indartu dira bereziki: Herrikoa eta kooperatibak dei genitzakeenak.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Landako oreka biologikoa mantendu beharra aipatu nahi nuke berriro: intsektilkari eta belarrilkariak neurriz gain erabiltzeko ohitura alderatu egin behar;(...).

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Ohiturik gaudenetik kanpoan eta landara dagoen zerbait.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Bestalde soziopolitika mailan, azken gudatik landa batez ere, euskaldunen konfiantza eta beren interesen zaintzailea Iparraldean, beti notabilismoa izan da.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 M. Eliade-k dionez, gaur egun ere ipar eta erdialdeko Europan ere leku askotan ezkontzako erritoak landa baten edo zuhaitz sakral baten aurrean egiten dira.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0079 Propp-ek esan digunez, funtzioak antolamendu berdina jarraitzen dute beti, salbuespen batzuk landa, eta denen artean kate bat osatzen dute.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Ekintzari beti ere sustraiak naturatik landa bilatzea.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 Baina ahal duzuen guztietan kalera edo landara irten egiazko munduan ikustera ohitu dadin.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 (...); baina bere redenzioa gizarteaz landa, bide pribadotik eta bere existentziako egoera tipiekin, lortzen saiatzen denez, lur jo egiten du.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Montagne berriak, nahaste honen frutu zenak, klase langilearen zenbait figurante eta sektarioez landa, zaharraren osokai berak zituen, nahiz kopuru haundiago batetan.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Hauk, gehienen ustetan, inmoralkeria, honradutasun falta zekartenak ziren: azareko jokolariak, dirukoiak, zerga biltzaileak, publikano eta artzaiak (hauzo larretan bazkatzen zituztela eta artalde produktoak ohosten zituztela, eta kultu zale, landan bizi zirela eta, ez zirela sospetxatzen zen hauetaz).

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 - Orai katedralera joan behar dugu bezperetara, handik landa behatuko diet.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Uztaritzen berean, Lota etxean ibiltzen zen meza emaiten; mezatik landa, hor zeuden gazteekin mintzatzen zen.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0101 Kapital eginkorraren metatze bizkorrak ez zuen gehiegizko inflaziorik sortu, Frantziaz landara.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Liburu batek, egitura eta edukinetik landa, badu bere historiatxoa ere.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Bilakalabide paradigmatikoak inguruneaz landakoak edo inguruneari lotuak izan daitezke.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Honela, esate baterako, euskararen azpiko aurkezpenean *#sp- (hitz hasieran h. d. inguruneari lotua) hots bilkura edo /v/ (edozein ingurunetan, h. d. inguruneaz landakoa) debekatzen dira, nahiz eta gizakion ebakera ahalmenen barruan egon (beste hizkuntza batzuetako kontsonante laringaletuak edo klikak bezalaxe).

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Fabriketatik landa, beren eragina minimoa izan zen, eta ez ziren gauza izan etorkizunerako proiektu bat burutu eta noski, are gutxiago mamitzeko.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Liburu moduan aurkitu ditugunak askoz ere gutxiago izan dira, esan bezala, garai honetatik landako obrez aritzen diren liburuak kanpoan utzi ondoren.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Laburki esan: erritmoa euskaraz ez datza bertsoa osatzen duten hitzen barneko ezertan ez azentoan, ez pikoan, ez oinean, baizik hitzetik edo hitzetatik landa dagoen zerbaitean; hots, isilaldietan, pausaldietan, neurri jakineko banakoen ondoren betiere gertatzen diren etenaldietan.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Bi lan nagusi hauetaz landa, makinatxo bat testu eta izkribu zahar eman da argitara Euskalaritzaz diharduten aldizkarietan, ASJU, Euskera eta FLV-en batipat.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 3. HUTS MOETAK Gaurkoan ukituko ez ditudan jakinaren gaineko aldaketez (tartekapen, birmoldaketa, apokrifo, etab.) at, testukritikan diharduen filologoak bi saili egin beharko dio so, nahi bezala egilearenez landako elemenduez garbiturik emateko testua: a) kopiaketa hutsei, b) kopiagileaz kanpokoei.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Mesopotamia-tik Egipto-ra, hortakoz, eguraldien jainkotasunei landetako bizitzari sakrifikatzeko animalia txitezkoena izan da zezena.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Norbait ekaitzak arrapatzen badu landan, elorri baten azpian sartu behar du.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 - Oxirando Dorretxea, landa-jauregi bihurtua, eta Ibarguen Dorretxea, Gordoxolan biak.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Ustiaketa honek gehikuntza demografiko handia ekarri zuen, meatzarien ohizko habitata diren barrakoi edo etxe lerrokatuek osatutako auzategi berriak sortaraziz (Zugaztieta, Larraineta...) eta aintzinako landa-etxemultzoak etorkinentzat hirigune bihurtu zirelarik (Ortuella, Gallarta, etab.).

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Oraingoz honakoa azpimarratu nahi dugu: erabat garai autoritarioa izan zela landa-lurjabe haundien mesedetakoa (baita industriarien onez, hein txikiagoan bada ere).

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Aldaketa klimatologiko batek ere eragozten ez ziolarik landara irtetea, Natura gozatzen ikasteko izpirituaren benetako gimnasia, artista apunte anitzak hartzen aritzen zen jasotako inpresioaren gerizpean.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Beste guztia, gizakiaz landa dagoena berak egindako teknika eta lan harrigarrienak hominizazioa dira.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Azken batean, ehorzketaren garaitzapena, fetxa batzuez geroztik santutegietako iturri termaletan botatako txanponen arrastorik ez agertu izana eta landako tenpluen gainean otoiztegiak eraikitzea bat datozenez, M. ROUCHEk dio bi alditan desagertzen direla praktika paganoen elementuak, belaxkaturik: zelaietan IV. mendearen erdialdean, mendietan IV. mendearen buruan(905).

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Lehen ere seinalatu den bezala, erlijio-molde berria landan barneratzeko egintza ez da mugatuko leinu-kultu zaharren aztarrenak desegitera, baizik eta, hirian gertatzen den antzera, osatu egiten da, segur aski, paguetako vici buruetatik hasi eta estrategia ebanjelizatzailearen ikuspuntutik garrantzizko diren beste puntu batzuetara apurka-apurka zabalduaz, santutegi eta kultutoki berriak eraikitzen direlarik eta komunio hierarkikoak civitasaren ama Elizarekin dituen lokarriak ziurta ditzan antolamendu-egitura minimo bat eratzen delarik (910).

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Landako parrokien eratze-prozesua, dudarik gabe mendearen erdialdetik martxan jarria dena (ezin ahaz liteke Tours-eko Martin baten antolatzaile- eta misiolari-bultzada bikaina) (911) gehien batean V. mendeko egintza bide da, mende honek eremura dakartzan kontrakotasun-mordoa gorabehera ere Barbaroen inbasioak, Visigotuen finkamendua, Bagaude-krisia, bera izango bait litzateke landaren ebanjelizazioko mende handia (912).

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horiek iturrietan dioceses zein parochiae rusticanae deritzanak landako hinterland-eko vici-etan banaturiko nekazari-jendearen ardura izpirituala izango dute xede, eta ardura izpiritual hori, santutegi berrietako kultuaren gestioarekin batera, hainbat graduaziotako klerigoei izendatzen zaie (diocesani presbyteri (913), diakono, etc.), bertako elizara mugatuta eta hierarkiaz civitas-eko apezpikuaren agintaritzapean daudela.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horietaz gain, kristautasuna landan barneratzeko faktore izango dira otoiztegiak, jada kristau diren bertako aziendadun aberatsek V. mendeaz gero beren villa edo jauretxeetan eraikitzen dituztenak (914).

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Askotan, oratoria villaria horiek, kultuaren funtzioak ziurtatzen dituen presbiter edo elizgizon batek zainduta, Eliza kristauaren presentzia emendatzeko izaten dira landako eremu urrunenetan: baina arriskua ere izan behar dute vici-en inguruan eraturiko parroki-komunitateen sendotasunerako, eta arrazoi honegatik, arautegi xehe baten azpian ezarriko dira, hasiera-hasieratik urrutieneko nekazari-komunitateentzako laguntza espiritual efikazago bat eman ahal izan dadin, komunitateon eta vici-ko elizbarruti edo parrokiako eliza nagusiaren arteko lotura mantenduaz (916).

156. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 19. Landa batean 462 sagarrondo ta 340 udare-ondo daude.

157. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

158. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

159. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Jatetxeetan apaltzen zuten, eta handik landa, kinemara edo antzerkira eramaten zuen, haren ezagunetatik batek edo bestek elkarrekin ikusiko zituelakotan.

160. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Erlijiozko lanez landa, Orixe`ri beste lan bat ere agindu edo eskatu diote: euskal dantzez liburutxo bat egitea.

161. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Gaur ordea, marratu gabeko landatan barrena laisterkatzen dira bi ordu bitartean atsegiñ aundiarekin.

162. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Orduan batek erantzuten diete esanaz, rallye edo bide batean berebillik gabe laisterka egitea bezelatsu dala, edo ta marratu gabeko landan barrena atxintxika egitea, baiñan alaz ta guztiz erabat bietako ezer ez dala.

163. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Bederatzi kilometro ta erdian landetan barrena, gutxik irabaziko balieteke ere Gordon Pirie ta Chris Brasller`i, danak dakite Orienteering jokuan utsak litezkenak dirala, ta indarrez irabazten diran minutuak errex galdu litezkela bidea artzean uts eginda.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Indartsu batek landa batean egin lezazke 804 metro iru minutuetan.

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Auek landetan barrena laisterka ibiltzea baiño gauza zaillago bat nai luteke.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Euren elburuak edozeiñ dirala beren agintariengandik laguntza iritxi dute berak ainbeste maite duten kirol au egiteko, ta ez bakarrik laisterketa onen irteerak eta sarrerak eratzeko, baita bide gabeko putzu ta landa barrena irrati deien bidez zuzentzeko ere.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 Musikaz landa ba-zuen beste griña bat ere, bere baitan ondo tinkatua: umetatik arduratu zan amaren altzoan xurgatu zuen izkuntzaz.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Beraz, belar guria aukeran duen ardia, ez doa iñoren landara.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Israelek bere aldetik leial egon bear dio Jainkoari, artaz landara ez du beste Jainkorik adoratu bear, bere indar guztiez Hura bear du maitatu, aren legea gorde, ta abar.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Baiña Biblia ere ez zuten Eliza-baitan irakurtzen; bakoitzak bere erara baizik; Elizatik landa.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Gizon bakarrak ziran; beren buruetako asmakizunetaz landa ezertan konfiantzarik ez zuten pertsonak; beren adimenaren utsezintasunean sinismen osoa zuten gizakume bakartiak; ulertzeko zail egiten zaigun arrokeriz beteak.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Nork jakin! AÑIBARRO'ren barro ori, landa omen da: campo.

173. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0045 Negua zen garai hartan, sasoinaren hotz handia!
Xoriñoa, piu! Piu! Oihuz oihu ta saltoka,
Landa batetan sartu zen janari zenbaiten bila.

174. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0074 Geure gaualdiak zein kanbiatu diren! Galdu dik ohitura lanetik landa logelan egoteko elkarrekin lehen bezala; (...).

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0074 Denetan, bide bazter, etxe ondo, fruitu ondotegi, landa, pentze eta oihan sahetsetan, gerezi ondoak baziren.

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0004 Zeruetako Erreinuak iduri du mustarda bihia, gizon batek hartu eta bere landan erein duena.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Lursail pribatuetan, eta erabilera nagusiaz landa, honako erabilera hauek baimentzen dira: 1.- Etxebizitza Erabilera: Etxebizitza baten eraikuntza baimenduko da erabilera nagusira destinaturiko 10.000 m2 eraiki bakoitzeko.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Indarreko legerian landakotzat espreski hartuta ez dauden gainerako eraikuntzak.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 8) Landa lurrari atxekiriko etxebizitza berrien eraikuntza arautzea.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Eta hau aukeratzen du, ihes egitea, itsaso zabalaren bestaldean diren landa berdeetara, alabari kontatzen dionez.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Ondarreko bozetarik landa, denak berritzeko ziren hala nola herriko auzapez dugun Pillo Barrere Ahuntxainekoa, ofizioz zurgina.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Funtsean, 10 orenetan, iraganen den meza nagusitik landa, herriak eskaini hameketakoa denek elgarrekin hartuko dugu behereko plazan, indar jokolari ala txarranga ta musikariekin betan.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Lehen aldikotz sasoin huntan eginez geroz, pentsatzekoa da ondoko urtetan ekipa gehiagok parte hartuko dutela zoingehiagoka hortan, sasoin hoberena baita, plaza laxotik landa, trinket xapelgoaren preparatzeko.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eztabada hortarik landa, diharûzaintsak AEK eta gai eskolaren kontûak agertû dûtû.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Igandean, Azaroaren 13an, meza nagusitik landa, hego aldeko aiskolari gazte batzuk emanen dute erakusketa bat.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Haatik, segidatzeari buruz, Poulidor eta Ocanak sobera beranta bazuten aintzineko egunetan bildua eta Anquetil da lehen atera haitada hortarik landa.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Semenarioan eta handik landa ikasi dituenak, ez ditu beretako ukanak.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Bidezidor polit errezean goaz, landan zear (bide bakarra da ta eziña da galtzea).

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Aitzaki ezdeus horiez landa, begiak orrialdetik altxatu gabe irakurtzen dala komedia hau, gogotik aitortuko dut (eta irakurleak doblatuko lirakela nago, grafia geyegi tinkatu ezpalu), idatz-estiloan ohartu ere gabe, eta komediagille famatuak, Tristan Bernard, Lebiche bezalakoak, gogora arazteraiño.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Bibliaren itzulpenaz landa, Georgiako Elizak urtero egutegiak, otoitz liburuak, ikono eta sainduen irudiak, liturgiarako gaiak (kandelak, etab.) egiten ditu, Georgiako Elizaren Historiaz, musika eklesiastikoaz, eliza eta katedraleei buruzko arkitektur eta arte monografia ederrak eginez.

191. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 François Premier-en armadan
Hortarik landa sarthû zen
Eta Pavie-n harekilan
Preso hartûrik izan zen.

192. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 -oin esteu gure iñok biarrik in, guk dana deku landa, alabiek eta neuk iten du apurtxu bet, patatatxu betzuk erein de, onek mutillek esteu in gure, onek emen egon danak karretille bat satza estotzu ataraten esegaiti pes, antoju emoten ei dutzo satzak eta, se ingosu ba?

193. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Iskilluak artu, iskilluak artu eta landara goazen!

194. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00117 Bien bitartean, han ebilzan, guztiz gaututa, artzaina aurretik eta deabrua atzerik hara pagaperik pagape, mendirik mendi eta landarik landa.

195. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Lau landa berde, lau-lauak, basamortuaren hegaletaraino ihestuta gero, jabebakotuta egozan.

196. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Hare zurizko bigarren basamortuan zidarrezko laku sakon batek, bere ur geldizko azalaren ispiluan, zuriz jantzitako neska zaldunaren aurpegia erakutsi gura eban baina harek, bere aurpegiari be atzea emon guran, bere esku ilunakaz ispilua zulatuz, lakuaren hondoan ernetako landa berdeak hatzamar bitartean iragazten ebazan.

197. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Gero eleizati urten, zeozer artu indar apur bat artzeko, eta ostera bidez Astoako landara.

198. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0040 GEORGETTE: Ikusiko, boudoirretik landa pasatuko naiz.

199. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Goizean ardiak landara ateratzera joan nintzenean, han ikusi nuen bera, gaua bezain ilun, ikatza bezain beltz, arkume jaio berria. Beldurtu egin nintzen.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0020 Luis zaletu egin zen Versailleseko gaztelu zahar eta bitxiaz eta berau inguratzen zuten landa eta basoetaz, eta ahal zuen denbora gehiena Parisen baino, bertan ematea erabaki zuen.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Haurrek eskolan ikasten dute eta landara egiten dituzte bidaiak.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0142
1. Bizitza.
2. Maindirea.
Mila.
3. Laiak egiten dituen pertsona.
4. Noka, du.
Iparraldean, izu.
5. Behizain.
Kanpo, landa.
6. Lurretik hurbilen dagoen planeta.
7. Antzezlea.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0034 A) Oiloak daudeneko larre edo landa.

204. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0178 Baserritar batek planoko landa alanbrez inguratu nahi du.

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0005 Idazten ikasi izan banu, mendiak, landak eta ibarrak ikusi ezezik, arrosaren arantza bakoitza berriro ezagutuko nuen.

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0080 - Ez, orain oporretan dago, landetan - dio Elvisez, zalantzati.

207. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Ez beste garai batean ibili da krudelago landetatik alderrai lehoi emea, kumeekin ahaztuta, ez dute hartz zatarrek hainbeste hiltze eta sarraski egin arrunki basoetatik; orduan da ankerra basurdea, orduan gaiztoa tigrea; ai, gaizki ibiltzen da orduan Libyako zelai bakartsuetan.

208. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0028 OIHANEKO ZORU ZINGIRATSUA, GOI-ZELAIA EDO LANDA URBIDERATU EGITEN ZITUZTEN.

209. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Haur nintzela oraindio, miretsi egiten nuen zigor-lanetako preso moldakaitza noren atzetik beti isten den presondegia; bere egonaldietan sakaratu zitzakeen aterpe eta estalpeak bisitatzen nituen; haren ideia medio ikusten nuen ortze urdina eta landetako lan loretsua; bere patu txarra usnatzen nuen hirietan.

210. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Lekua begiratu bezain laster, ohartu nintzen Teoklerekin landan hizketan egon nintzen bigarren eguneko leku ber bera zela.

211. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Landetan bizi zen.

212. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Eguzkia haien lurraldeetan atera eta sartzen dela diote; baina esan beharra dago ere bere bidea egiten duelarik ez duela soro suntsitu eta landa desertuak baizik aurkitzen.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00086 A.2. Aniztasun biologikoa, Ekotonoak eta eremu naturalak mantentzea (haltzadiak, dunak, hariztiak, landak, hesiak, mantuak eta orlak, besteak beste).

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 - Kutsadura eta satsadura urrun dauden tokietan bildu, inoiz ez hiri handi edo konplexu industrialen inguruan, ezta nekazaritza extentsiboen inguruan, landak fumigatuak eta pestizidaz tratatuak izan direlarik.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00017 - Kontaminaziotik urrun dauden tokietan bildu, inoiz ez hiri handien edo konplexu industrialen inguruan, ezta nekazaritza estentsiboen inguruan, landak fumigatuak eta pestizidaz tratatuak izan direlarik.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00045 IV. Azkenean, ohartu behar da gauza baten existitzeko kausa aurkitu behar dela edo existitzen den gauzaren definizioaren eta haren izaeraren baitan (orduan alabaina haren izaerari berari dagokio existitzea) edo hartarik landa.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00045 Erakutsi beharko da, gainera, zer kausarengatik 20 diren existitzen eta ez gehiago ez gutiago. Zeren eta (3. ohar. arab.) bakoitzak izan behar du baitezpada bere existitzeko kausa. Kausa hori, ordea, (2. eta 3. ohar. arab.) ez da aurkitzen ahal giza izaeraren beraren baitan, gizakiaren definizio egiazkoak ez baitu hogeiko zenbakia barne hartzen eta, horrela, (4. ohar. arab.) hogei gizaki horien existitzeko bai eta, ondorioz, horietako bakoitzaren existitzeko kausa aurkitu behar da, baitezpada, bakoitzetik landa.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Momentu horretan, landako motiboak margotzen hasi zen erretratu eta paisajeetan.

219. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Goñerriko hizkerari buruzko deskribapen orokor bat egiten den lehen aldia denez, onartzeko modukoa iruditu zaigu inoizka kontrastiboak ez diren datu deskriptiboak ere sartzea, izan ere beti ez da erraza gertatzen Goñerriaz landako inguruko ibarretako ezaugarri edo datu zehatz horiexek edo parekagarriak aurkitzea; ezin utziko dugu sartu gabe Goñerriko datu interesgarri bat ondoko ibarretan nola esaten den ez dakigulako soilik.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 Luzeegia eta nire gaitik landakoa litzateke frogatzea zergatik den beharrezkoa

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Lagun eli ttipia ginen bada, eta nitaz beste, oro kanpoko, nerau nindutelarik ikasetxetik landara zernaitarako lokarri.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 Afrikako beren hizkuntza nahasiez landa hiru hitz besterik ez zekitelarik, pé pas, coné pas, je pas ezin dut, ez dakit, ez dut, esklabu beltzak libeté oihukatzen hasi ziren;

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 hirietan giroa zenbat eta nahasiago, landetako etxalteetatik gero eta esklabu gehiago joaten zen ihesi;

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 Prozedura horretaz landara, behin-behineko edo behin betiko likidazioak itzulketarako eskubidea aintzatets dezake.

225. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Bizkaieraz landa Baigorrin ere esaten da; edo bigeminaturik ere bai bertan (...)

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Adierazpen hauetaz landara, argibide zehatzagorik ere badugu oraingo honetan.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 (6) Honetarako, zalantzarik gabe, gehixeago lagundu beharko lukete zenbait edizio, ustez kritikoren, aparatuek; aspaldixko hasi ziren filologoak toki horietan biltzen, testu ezarketarekikoez landa, iturri, antzeko pasarte eta are hitz interesgarrienen historiazko oharrak, hitz baten adiera beste kide batez ematea gutxietsiz edo.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0231 Badirudi Oih-ek markatzen duen erabileraz landa ere ezaguna zela H-ek erakusten digunez: motif, arraçoiña, almutea, il a son motif, badu bere almutea

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0013 Egia da Larrekoren lanean ez direla garaiko beste idazle askorenean adina hitzberri ageri, eta haren moldea herritarra zela, baina Larreko euskal irakurle porrokatua zen, eta ez zegoen garaiko literatur mundutik landa; herriarentzat idaztea maite bazuen ere, baziren hitzberriak 21 Hitz zaharren zalea ere bazen, nahiz ardura filologikoz gehien bat. haren artikuluetan, EAJ-PNVren inguruko Napartarran edo abertzaleen inguruko Euzko Deyako artikuluetan, esate baterako, ez hain bakan; Eskualdunan berriz, gutiago.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Ezinago premiazko deritzogu Larrekoren lanari egin sarrera honetan euskaltasuna Nafarroan XIX. mendean nola sentitzen den azaltzen saiatzeari, are Larreko euskal idazle eta euskaltzale izateaz landa, abertzale bero agertu zitzaigula jakinda.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Hauetarik landa, nahi genuke orohar XIX. mendeko bereko jendeen usteez eta Nafarroako instituzioek hartu erabakiez, euskalduntasunarekin baterako edo besterako lotura duten ber, bi hitz esan.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Interes handia duke, bestalde, euskaltzale eta abertzaleek Nafarroan garai hartan izandako politika jokabideari behako bat emateak: hauteskundeetarako bederen, eskuinarekin elkartzen ziren beti, euskal aferaz landa hainbat arlotan irizkide bait ziren.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0054 Beren karguen arauera, erregio desberdinetan landaren eta hiriaren arteko harremanak artikulatuz joan ziren.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0086 Hiriko biztanleen eta landakoen arteko enfrentamentua, besterik gabe, ikusi behar dugula?

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0129 Landan komunistek jabe txiki eta ertainen, eta nekazari maizterren defentsa ausartari ekin zioten, soldatapeko nekazarien kolektibizazio-bultzadaren kontra; nekazal sindikatuen politikaren kontra, honek galerazi egiten bait zion nekazariari bere eskuz lan zezakeena baino lur gehiago edukitzea; eta komite iraultzaileen praktiken kontra, uztak bahitu, merkataritza partikularrari oztopoak jarri eta nekazari maizterrei errentak kobratzen bait zieten.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Hartara, arnasa hartu ahal izan zuen landak bilketaren aldian.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Instituto de Reforma Agraria-ko idazkari nagusiaren hitzak aipatzen ditu, komunista batenak alegia: ametitu egiten zuen etxalde kolektiboak desegiteko hartu ziren neurriak hutsegite larria izan zirela, eta nahasmendu izugarria ekarri zuten landan, zeren eta etxalde kolektiboekin pozik ez zeuden pertsonek... indarrez hartu zituzten, uztak eta lanabesak eraman eta banatuz, eta ez zituzten errespetatu bortxarik edo presiorik gabe sortutako etxalde kolektiboak, martxa ona izan eta antolaketa-eredu zirenak...

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0205 Ondorioz, landako lana geratu (eten) egin zen ia erabat, noiz eta lurraren laurdena artean ereiteko gertu ez zegoenean.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0033 5. TZB edo Lardizabalen idazkeraz zertxobait 74 Ondoko lerroetan azalduko dugunaren oinarria ezinbestean aipatu Azkueren lana da, baina, berak esan bezala, aste ta erdiko lana izaki (aip. lan 338), nahitaez hasikina besterik ez dugu bertan aurkituko. Ondoren etorri den bakarra, F. Mendizabalen Lardizabalen euskeraz zertxobait (Euskera 1956, 183-205), bestearena gehienetan hitzez hitz kopiatzeaz landa ezer gutxi eransten dio, Azkuek bere hiztegian ez jasotako hitzen atzeko zerrenda interesgarria izan ezik.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0141 Ordu artinoko talde ttipitik landa hoinbeste jende!

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bien artean kokatutakoetan zehar ibili egiten dira transhumantzian eta neurri batean baino ez dira ustiatzen eta banatzen: landak eta basoak funtsean jaberik gabeak dira, igarotzeko espazio basatiak, zaindutako inguru irekiak, bakoitzak premiak asetzeko bere partea hartzen dueneko erreserba natural zatiezinak.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bere landetan edo basoetan biozenosi batzuek beren dinamika biologiko propioak edukitzeak abeltzaina ez du kezkatzen, baldin eta produktu batzuk kontsumitzerik badu.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Berehala egiten du aukera: landa saldu, bere egoitzatik alde egin eta arriskutsua den baina irabaziak ematen dituen lanbideren bati ekiten dio.

244. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Baina aitzakia horretaz balia ez ote zen ezagutu dugun Baionako Euskal Museoa merkatu horretaz besterik? Nork erran dio gaurko gure kulturaren eta hizkuntzaren otar eta landetan dabiltzanen artean ez diotela zerbait zor Baionako Euskal Museoak irekia zen denboretan gisa bat edo beste agertu altxorrari eta herri-deiari?

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Lepotik landa 500 metrotara eta gaurko bidearen Man ikus daiteke tumulu zirkular bat, 10 bat metro diametrokoa eta metro 1 gorakoa.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0117 LANDA, -tik: Hemendik landa ez duzu aurkituko; Elizatik landa ardo batzuk hartu nituen; -z: Hartaz landa ez zen inor.

247. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0127 Oso zabala da arauen artean dagoen landa, bertan eskubideak erabiltzeko; orrengatik zalla dirudi bere eskubideak erabiltzeko oztoporik aurkitzea; aitzitik, alde guztietatik ori egiteko, mota guziko laguntzak azaldu bearr-izango lirake.

248. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Landaren gaitza) Anbotzen, anbotu, anbogaitze

249. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Primaderari buruz hasi nintzen arratsaldetan eskolatik landa bertzeak etxerat ioan ondoan gehixago denbora egoiten, lan zenbaiten egiten: etsaminak heldu baitziren estakuru ederra nuen behar nituela nere ikasteak abantzatu C.E.P. delakoaren presentatzeko.

250. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Ohartu gabe hartzen ditugu usaiak eta lanetik landa edo goizetan jeikitzean deus karkulatu gabe bospasei minuta xahutzen ditut hor.

251. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Iruña'tik asita Zangoza'raño berebillen errenka luzea. Ibai ondoko landa eder aiek berebillez beteak, baita autobusez.

252. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Izkribatzaile egokitu diren bi txirrindularien irudian, urte betez bizi eta ikasitakoaren berri modu erakargarri eta bizian azaltzea izandu da helburuetariko bat liburua idazteko orduan. Hortaz, aditu eta ikasitakoak elkarrizketa bidez ezagututako pertsonen ahotan jarri ditugu, Estherrek argitu zuenez. Gainera, liburuarekin tokian tokiko egoera sozio-ekonomiko-politikoa ezagutzearren datu obejtiboak agertzen dituzte orrien hegaldian, lurraldeen zeharkaldiaren kontakizunaz landara hauen errealitatea ezagutzeko aukera ere eskeiniaz. Maite Landatxeren marrazkiaz ere lagunduta dator liburua bere bizitasuna zurrunbilduz.

253. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Garai haietan erakundeez landara bertsolari txapelketak,euskarazko literatur lehiaketak eta beste ekinbide batzuk antolatu ziren.

254. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Asisko San Frantzisko parrokiako kideez landara, meza hauetan esku hartzeko aukera Iruñerriko fededun orori zabaldu nahi zaio.

255. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Haatik, ez da pailozo batzuen ohiko lana; betiko jipoiez landa, garrantzia handia dute sentimenduek.

256. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Erabilpenaz landara, inkestak beste datu batzuek ere azaleratu ditu.

257. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Gogoratzen naiz Olentzerok ekarritako BH txiki urdin bat nuela, kristo bat egina zegoena, landetan barrena ibiltzen nintzelako.

258. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Euntzuatzetik, Artaun auzoko bide zaharrean barrena, auzoko landen gainetik igaroz, eta mugatzat Aramotz basoko bidea harturik, Dimako Udalarena den Aramotz deritzon 26. baso publikoraino bertoraino, beronen muga parkearena ere delarik.

259. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0010 A.- Lur zati bat, Portugaleteko Las Antonias deritzon tokian, bi mila ehun eta laurogeita hiru metro eta laurogeita zazpi dezimetro karratu dituena, hogeita zortzi mila oin karratu eta hogeita hiru zentimetro alegia, mugakide hauek dituena: iparraldean, Industrias Metalúrgicas del Abra; hegoaldean eta ekialdean, Mª Asunción Balparda Ahedo anderearen Las Antonias landaren gainerakoa; eta mendebaldean, Errepelegako bide publikoa.

260. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Salbuespen bezala, lurzati kontzentrazioaren prozedura landa ondasunen komunitateak banatzeko erabiltzen ahalko da, gerora, Erregistroaren eta errealitatearen artean alderik gertatuz gero, kontzentrazioa egiteko, partaide gehienek horren kontra jotzen ez badute, zatiketa galarazten duen itunik ez bada eta haren bidez lursailen probetxamendua hobea bada.

261. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Landa lursail bat zatitu edo banantzeko baimena emanen da eremu horretako gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzatirik sortzen ez denean, salbu, elkarren ondoko lursailen jabeen aldeko edozein xedapen denean, baldin eta zatitu edo banantzeagatik gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzati gehiago sortzen ez bada.

262. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 2. Azalera hori, aurrerantzean ustiategiaren oinarrizko azalera deituko dena, lurzati kontzentrazioari buruzko Foru Dekretuan finkatuko da eremu bakoitzerako, bertako produkzioaren orientazio eta ezaugarrien arabera lortu behar diren gehieneko zein gutxieneko mugak finkatuz, eta horretarako, muga ezberdinak ezarriko dira sekain lurretarako eta ureztalurretan, horrelakorik bada, bai eta bien arteko konbertsio indizea ere; lur horiek jabea izaten ahal dute edo errentan nahiz gasailan hartuak izan daitezke, landa errentamenduei buruzko legeriari loturik.

263. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Goiz hontan, lo arin batetarik landa,
Ailande jaiki da argitû beno lehen.
Egûna igaran nahi dû bortûak gainti.
So bat arrunt kanpo.
Lanapeak bazterrak hartûrik dûtû.

263 emaitza

Datu-estatistikoak: