XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Alagalako akiakuleak eta nire gizabidea ondatu gurako asmoak darabillez nire arerioak! Baiña Jaungoikoa dago beti bitartean, ta berak erabagiko dau zer gertauko dan Eladigaz ta nigaz, lurbira onetan igaroteko daukaguzan egunetan.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Lurbira guzian, nazarenuaren arauba nagositu da.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Ordun ortzia karraskan korrokoildu, lugayak beroarren urtu, ta lurrbira ta bertako guziak erreko dira.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bekije atzerrijak Urtzi dala ire ixena, ta lurrbira osuan eu azala Goyena.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Itzaldi ori Batikano'ko Irratizkiñez lurbira gustian entzun zan, Aita Santuak berak iru izketan, italeraz, pantzeraz eta alemaneraz, egin eban.

7. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

8. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

9. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 Ps. - Entzun au, Erri guztiak; erne belarriak, lur-biran bizi zeratenok.

10. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

11. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Ez al-zien orixe bera adierazi Jaunak apostoluai, lurbira zabalera bidali zituanean?

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alako batean, Yainko berria yauresteko agindua lurbira osoak yaso zun.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Kutxa biribil oien eresia lurbira osoaren antolaketa ta ederrean ageri omen da ta lendanik gogoek aldez-aurre aditua omen zuten.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Ain zuzenik ere Lurbira zabaleko paraje guzietatik, bai, eskeñi izan zaio gure Erregiñari gizaldiz-gizaldi maitasunezko lore-sorta usaintsu-zoragarriena, euskal-seme on bakoitzeko lore bat daramakiola.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 - Ea aurkitzen dezun lurbira osoan, orren esku-zabalkiro ordaintzen dakianik.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Iru urte ezkero, bapateko gaitzak lurbira osoaren ugazaba yo, ta zoro antzean bizi zan, abere odolkoya iduri.

18. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Ixillik dago lurbira.
Arako egite aundiak, nok gogoratzen ete?...
Neure goiztar adiñean, jai-zain egon oi nintzan
egarri biziz, eta gero, areik igarotean, naigabez,
itxarrik, burrukoa lardakatzen neban, eta, belu,
pizkaka illanditu ta meeturikan joian kanta
bide-zidorretan barruna entzuten zanean,
biotza jadanik gaurko antzean estutzen yatan
.

19. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Katolikoak lurbira osoan aurkitzen dira.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Lurbira osoan mota askotariko karraskariak bizi dira.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Egun, gizonari loturik bizi dira eta honen bitartez zabaldu dira lurbira osoan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Lurbira osoan aurkitzen diren iren eslaviar guztiak al-Andalus-etik datoz.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Eta egiaz, hegazkinak edo airekoak direla medio, hegaztirik bizkorrena baino aiseago ibili ohi da gizona egungo egunean lurbira osoa alderik alde zeharkatzen duelarik, eta ez bakarrik lurbiran zehar, zeren ilargiraino heldu bait da aireko ibilietan.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Beheruntz begiratuz, Roma osoa, gero Italia osoa eta gero lurbira osoa zalditxoaren oinpetik urrutiratzen ikusi zituen eta laster lurra.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Jene-ko damek eder-fama zuten eta festak ematen zizkieten, lurbirako lau bazterretatik berriekin zetozen bidaiariei.

26. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Uda!
Uda etorri da!
Txistua...
Danbolina...
San Juanen zortzikoa...
Betiko ohiturak...
Uda etorri da!
Eguzkiak, oso pozik, lurbira berotuko du.

TXIKIA: Bai polita dala uda!.

27. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0041 Lurbira ibilierazten dauan
Jaun alguztidunak ezin
eroan gurutz bat, akiturik.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Lurbira osoko Erregeren haunditasunaz dihardu eresi honek.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Jo txalo, egin pozez irrintzi: Jainkoa da lurbira osoan Errege haundi!

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Jo turuta, jo ozen eta garbi: Jainkoa da lurbira osoan Errege haundi!

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Egin eresi, egin goratzarre Berari: Jainkoa da lurbira osoan Errege haundi!

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Egin berari goresmen jatorki: Jainkoa da lurbira osoan Errege haundi!

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ez genduke orduan ezagutuko ez goiz argiaren eta ez illun abarraren edertasunik; ez genduke nabaituko zeruaren edo itxasoaren urdintasunik; ez genduke geureganatuko lurbiraren zabaltasunik; ez genduke iritxiko margoen bizitasunik; ez genduke irakurriko gizonen begietan agertzen dan maitasunik edo gorrotorik...

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Zinea, lurbira osoa garaitu ondoren, sartu zaigu gure ikastetxeetaraño.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0043 Lurbira osoan ezagunak eta sarritan aipatuak.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Lurbirako gainaldean barrena hezatasun-maila aldatu egiten delako, landare bakoitzak ba du ongienik dagokion lurraldea.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Deiadar honek dardaratzen du gaur lurbira.

38. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0065 Nik esan dizuedan dana, Ark gogoraziko dizue,
irakatsi dizuedan guzia, ulertuko, eta
Jerusalen-dik asi ta, lurbira osoan,
izadi guziari Nitzaz itzegiteko
adoretsu izango zerate
.

39. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0048 Lurbiraren beste alderdietan, ba dira, bereiziki ikuskarriak dituzten muskarrak; kamaleoia, kolorez aldatu oi da; Australia'ko moloka , daukan neurriarentzat egundokoak diran arantzez estalia dago; eren suge egalari txikia, margo ederrez jantzia (...).

40. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak,/ lurbira eta bertan bizi direnak.

41. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Lurbira osoan ez zan, ark ikusi gabeko lurralderik; ezta guda-burrukarik ere, berak parte artu gabekorik; mairuak, Marruekos`ek eta Tunez`ek eman-ala baiño geiago illak zituan; banakako elkar-austetan ere, Gante, Luna, Diego Garzia Paredes`ko, ta beste orrelako milla baiño geiago ibillia zan; eta garaille beti, dan-danetatik garaille, odol-ttantta bakar bat ere galdu gabe.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Eskatu dezagun, behin ta berriz, Espiritu Santuaren beroa gugana jetxi dedilla, eta gure bitartez lurbira osoa berritu.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Gaiñera, au ere bai, lurbira guztian zazpi gizonetatik bat inditarra da.

44. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0129 Munduan, arrazoi asko direla medio (besteak beste, leku desberdinetan bizitzea), pertsonak era desberdinetan jarri dira ados, eta ehundaka eta milaka dira lurbira osoan mintzatzen eta mintzatu diren hizkuntzak: txinera, errusiera, bantua, latina, malaysiera, txibtxa, arabiera, ingelesa, alemaniera, grekoa, frantsesa...

45. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Eta, mundu osoan zehar, milioika eta milioika pertsona bere telebista aurrean pilatzen ziren, Lurbiratik berrehun eta berrogei miliara gertatzen ari zen drama urduri behatuz.

46. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0081 Hain abiadura bizian etorri garenez gero, bira osoa eman diogu Lurbirari eta une honetan irteerako puntuan gaude.

47. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00051 Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak,
lurbira eta bertan bizi direnak.
Hark eman dizkio itsasoak oinarri,
eta ibaiak sendogarri.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 3. Heren bat egotzi zioten Afrikari geografo gehienek lurbiraren zatiketan; bakarrik Asia eta Europa daudela, eta Europan Afrika, gutxi batzuek uste zuten ampsup58; Estrabonek onartzen zuen joniarren zatiketa hirukoitza Herodotok kritikatu zuen (Libia edota Afrika Asian sartuz). Barronek bi zati onartzen zituen, Isokratesek bezala. Lukanok (9, 411 hh.) bi iritziak aipatzen ditu, baina zerura eta haizeetara begiratuz gero Libia Europan sartu behar dela zehaztuz..

49. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 Baina garbi dago, halaber, sekta hitzaren azpian mota ezberdinetako erlijio-mugimenduak daudela. Eta zenbait kasutan sekta desberdinek beren artean daukaten lotura lurbirako erlijio nagusienekin dutena bera da. Horregatik askok eta askok ez dute aipatu ere nahi sekta hitza eta honen ordez nahiago dute mugimendu erlijioso modernoak erabiltzea.

49 emaitza

Datu-estatistikoak: