XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Eskoba. - Lurgaña (zorua) garbitzeko tresna.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Larrazkeneko izotzak eihartu duen ostoa
Arbolatik berechirik erortzen da lur-gainera;
Gero, haizeak harturik, zirimolaka badoha;
Halaber ene gogoa dabil asmutik asmura
.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Elurrak dauzka mendi mazelak bere jauntziaz gorderik,
Ipharrak aldiz, lur gaina oro hotzarekin hormaturik:
Gauza guziak izana gatik negu borthitzaz histurik,
Bedats eztiak, hats bero batez zarriko ditu phizturik
.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ¿Zegattik ostenduten dok ire arrpegija, gure lorraldijaz aztuta? Auzpez gatzaz lurr-gane.

6. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Goiz baten zan. Zerua arre...
Euri-tantak lur gaiñez...
Leia biziz eldu giñan,
Guztiok zure miñez
.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Lurpetik lur-ganera etorri gadixan ba eta zer ete dagerkan ikusi dagigun.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Lur-ganean Bere buruagan artu eban egitekoa ondo burutu dau....

9. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arimako indar guztiak batu eta lurgain ontako irudi, gai ta itxura guztiak errotikan kentzen saiatzen nintzan.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Meakezurrean finkaturik daramakin saski sabeletik eskukada artuta, ara nola dijoakien oloai, txingorr-alea bai'litz, artoa lurr-ganean jauzika.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Tzeu'ren seme Sarpedon oso poztu zan, eta, ba-zetorkionari, onelako itzaldi errukarria yalki zion: Sarpedon'ek: Piriamakumel hemen etzanik lur gañian ez-nazak Danaotar'en gudakintzat utzi bertan beherat.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Zeure ondoan igarletzat Seloiak ba-dozuzan ori, egundo oiñik garbituten, eta egundo lotarako lur gañian ez ezik etzaten ez-diran Seloiak.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 8. Baña Yaube'k itzegin ta esan zidan: Odol asko ixuri ta guda zakarrak egin dituzu: ez zera zu nere izenari etxea egingo diona; nere aurrean lurr gaiñean odol asko ixuri duzu-ta.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Berezko zenbait almenez gaindi, eguzkiak badu beste bat, gauez lurgainean dabiltzan iratxo kaltegarriak bere argiz aizatzekoa.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Ikus-ezinen artean ibil dedinean ere, bere begiz ikusi ta bere belarriz entzun nai izango du, ta lur gainean ikusia ta entzuna, lurrez gainekoekin elkartu ta uztartu nai izango ditu, aren gogoak gogoko bizitza argitan blei-blei ager lezan.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zure Jainkoak, lur-gañean diran erri guztien artetik aukeratu zaitu, Beretzat berezitako erri izan zaitezen.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Ba-ekien gizonak madarikatuta bizi zirala lur gaiñean; eta ezin eben Jaungoikoa gogora ekarri be egin, izuikaratu barik.Aren inguru, laiño ta ekatxa; Aren aurrean, inguruko arerio guztiak erre ta kiskaltzen dabezan su bizia; Arek beera begiratzen ba'dau, lurrak dardar dagi.

19. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Ludi ontan nenbillela
agintze-jaubetza barik,
nire eskatadun bular au
lur-gain narraz ekarririk
,
lore-gain labanka nire
otsaren bildur, nire ats
koldarrok intziri ixillak
ziran, naira antzaldatuaz

bildurrez edo gurata,
aran-atz zuloetan zein
arkaitz-zirrikituetan
.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Eta zenbaki onei begiraturik, auxe da garbi dakusguna: lur gain onetan mundu bi daukaguzala, bata aberatsena ta bestea beartsu ta ez-eukiena.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Batzarrak, orregaitik, Jainko-erria lur gaiñean zar-barriztutzerakoan, andrazkoak, goi-eskerraren bitartez emon leikeen laguntasun bikaiña ezagutu nai izan dau; ta aldi berean, bere arazoa goi-goi ipiñirik, dei egiten dautso bape duda barik gizadia jausi ez dadin laguntasuna eskatuaz, gizonak bizitzeaz bakezkoak egin daiezan, munduko bakea onik atera daiten ().

22. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0035 DIONISO - Astin ezazu lurgaina, o!, jainko astinketa! Lurrikara bat gertatzen da eta poetak astinketa pertsonifikatzen du.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Harbel hau Devoriano harokoa da, eta Apalachetako mendebal muturrean eta Tennessee ekialdean lur-gainean aurkitzen da.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Baina lur-azpian ere aurkitzen da hain zuzen ere lurgainean baina eremu askoz zabalago batetan.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Lur gainean egon zen eta ehun mila urte inguru omen ditu.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Metroaren obra hauetan, zati bat lurrazpitik joango da, beste bat lurgainetik eta hirugarrena urazpitik.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Lurgainetik, Eusko Trenbideen Bilbo-Plentzia linea moldatuko da.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 - Ez dira inoiz eskarmentatzen - esan zuen uniforme berdedun pilotuak, beren azpian, lur gainean zeuden eskeleto haik seinalaturik.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Antzeko egun batetan jakin zuten kurtzetarrek gerra bat, beste bat, libratzen ari zela ordurarte deskantsuan egon zen lur gainean.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0395 Trigonometria launa Topografiaren oinarria da; trigonometria esferikoa, berriz, lurgainean egiten diren neurketa guztietan (mapak edo kartak eraikitzeko, nabigazioan nahiz astronomian) beharrezkoa da.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0102 Bai eta lur gainean ere, han hemen sakabanatuak, bizileku asko baratze edo harrespilek hala adierazten daukute, bereziki Askonobi mendiko Elortan, Iratin, Okaben, Lindusen, Atalostin, Zahon, Baiguran, Iuskadin, Hartzamendin, Ezurretan, Mailarretan, Goizamendin, Ibainetan, Gorostiarrian, Mandalen, Pittarre-n, Leraten, Oiartzungo mendietan, Elazmunon, Olegin, Aranon, Unamunon, Etzelan, Oentzunen, Altxistan, Adarran, Erezan, Betaion, etab.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Anfibioak dituzu izaki arraro hauek; beren hatzaparrak lehenengo aldiz lur gainean ipini zituzten itsas-bizidunak; beraiek dira ere, duela berrehun miloiren bat urte eguzkitara irten zirenak.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Granet-ek dionez Txinan urteberrian mutil eta neska gazteak lur gainean batzen ziren horrela lurraren erneindarra piztutzeko ustean.

34. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 Lur-gañean luze gelditu dan Xabier'en ezkerreko eskuari muxuka ekingo dio Antonio'k.

35. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0035 Mendi eta muiño, bedeinka ezazue Jauna; lur-gaiñean ernetzen diren guztiak, bedeinka ezazue Jauna.

36. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Oso beartsu bizi omen ziran apaiza ta sankristaua, ta an bai omen zegoan, elizako bodegan, Santo Kristo zarren bat alperrik; eta eliz-inguruan lurrean zuloa egin da sartuko zutela, ta arto-ale batzuk nastu lurrari, ta urrengo egunean, txerriak an ibiltzen zirala ta arto-usaian aiek aterako zutela lur gaiñera.

37. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Izan ere, Ameriketako lur gañera erortzen diran euri eta elurteak, irutik bat besterik ez dira ibai edo erreka biurtzen.

38. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Uraren kopuru aundia Lur gañera erortzen dan euri-uraren kopurua biziro arrigarria da.

39. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0061 500`etik 1.000 neurki-laukin luzezabaleko orriak edatzen ditu lur gañean, oxintxo bat lez antolatuta.

40. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. zamora 0024 Bertzalde,
lur gainean errestatzen direnek,
zerendako behar dute jakin
nundik norat dohan haizea?
nahi ala ez,
jiten den lekutik
iresten dutenaz geroz!.

41. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Zuok galdatu ez-ta ere, neuk aitortzen dizuet, emen ikusten duzuen au giza-gorputza dala; orixegatik eten du lur gaiñean eguzkiaren argia.

42. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Etorri zen Urano boteretsua gauaren gidari. Maitasun-irrikaz lur gainean etzan eta toki guztietara hedatu zen.

43. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Parte bat iragazi egiten da akuiferorantz berriro ere lur gainera azaltzeko (iragazketa).

44. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Rousseauren esaldia dut buruan, Berriau jaunak goizean irakurri diguna: Ez dago lur gainean zoriontsu izaterik, gauzetatik urrundu eta norberaren baitara hurbildu ezean.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0020 Lehen, horrela erakutsi izan zaigu, eguneko egunkariak lurperatzen zituzten txanponekin batera harria lur gainean jartzean, geroak jakin beza.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Horrek konponbide erraza du: noizbehinka lurra jorratu eta ura, hornidura tututik sartu beharrean, zuzenean lur gainera bota.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 bigarrenik, beharrezko dela C lurzatiaren mugaketari buruzko 3.4 eta 3.6 planoetan seinalatutakoaren arteko kontraesana zuzendu behar dela, eta era berean 3.3 eta 3.4 planoen artekoa ere, hor azaldu beharko baitu A lurzatiko ataripea jabari pribatua dela, baina herri onurako zortasuna duena lurgainean.

48. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Lur gainean, noizean behin, talja izeneko arbola batzuk besterik ez ziren ikusten.

48 emaitza

Datu-estatistikoak: