XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Osaba Ambrosio maipuruko izateari lartxo eritxita atzeratu dala esan dautset.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Orduan maipurutik kendu egingo dabe.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Eta Perikori saria nok emon? Maipurukoak?.

4. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 11. Buruzagiari, edo euskaltzainburuari dagokio: Batzarretako maipurua.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Ordu batian asi giñan bazkaltzen, mai-buruan ixeri zala Ureta'tar Mikel diputatu abertzale zintzua; esker-eskubitan zeuzkan Leibar'tar Peli eta Etxeberria'tar Kesara, Euzko-Etxeko lenbiziko ta bigarren Lendakarijak; tarteka emengo txistularik jo ziguten guziz ederki; bazkal-ondoren naikua parre eragin zigun Urnieta'ko oleskari Alkain jatorrak, ederki abestu zuan, eta txalo aundiak entzun zitun bere lana ordaintzeko.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Or, mai buruan nagusi gure adiskide don Iñazio Munoz-Baroja daukagun ezkero, etxe ontako erri-gizon eta alkate agurgarria danari, errespeto ta begirune osoz eskari bat egitera ausartzen naiz.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Mirizkatu zuan ardoa maiburuak, eta bai berak eta bai eztaikideek bikaña arkitu zuten.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Orra mai-buru epaileen erabakia:
Itz-lauz gaia: Arana Goiri'gandik Azkue'ren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Mitxelena jaunaren eskabidez Julian Elorza jauna ohorezko maipuru izendatu da, txalo franko entzun delarik.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Maipuruak Altuna jaunari ematen dio itza.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0127 Maiburuko Euskaltzain batek, azkeneko Batzarrean ozenki ta bularretako indar guztiez oiukatu zuan iritzi ta irrintzi ederra.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Bere etxea lenago Zergaritza, Ardandegi, Bildegi ta Arategi izan bazan, 1913'tik aurrerantz Batzokia be bazan, ta bertako Maiburu bera Juan Jose zan eta etxe-sarigaitik iru illa betean 1,30 pta. bakarrik artzen ebazan.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Gernikako Batzarretxea aldunez ta ikusguraz bete beterik egoan goiz baten zadorlaria (sekretarioa), oi ebanez, guztiak entzuteko eran Mundaka lenengo aitatuaz, aldunai banan banan dei egiten asi zan, bakoitzak bere ezaugarria maipurukoai erakusteko.

14. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Horrela zen, mahai buruan, jaki oparoz inguraturik, pertsona bati dagozkion mahaitresna eta platerak besterik ez zeuden.

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 Denak begi belarri zeuden alimaleak mahaiburura inguratu zirenean.

16. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Mahaipurua eta mahaikideak banan banan agurturik, noizbait tribunara heldu da.

17. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Paper batzuk zabaldu eta dio: - Mahaipuru, mahaikide eta jaun-andre bikain guztiok.

18. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Mahaiburuan erregea, bere alaba eta balizko heroea jarri ziren.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 X. Aizarna, Gipuzkoako Batzarre Nagusietako Burua, L. Villasante Euskaltzainburua, J. Haritschelhar eta J. M. Satrustegi jarri dira mahaiburuan.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Eguerdiko ordu batean, Alberto Ansola Arabako diputadua mahai buruan zegoela, Armando Llanos Eusko Ikaskuntzaren izenean, L. Villasante euskaltzainburua eta Antonio Ochoa Euskal Unibertsitateko Erretor-ordekidea mintzatu dira Arabako Foru Diputazioari esker ona agertzeko.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Bertan zeuden Apraiztarrei eskerrak emanez hasi du E. Knô*rr, Arabako ordezkariak bere hitzaldia, mahai buruan zegoen margoa eskaini bait diote Euskaltzaindiari, Pantxo Cosio-k Odon Apraiz gazteari egindako irudi estimagarriarekin.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Hainbat txarto! Thor-grimm Hartzak edota Olaf Hartzak mahaiburuan esertzeko ohorea irabazi dute.

23. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ori dala ta, izan dira gure inguruan ekintza sakon batzuak, ba da, mai-buru, ba da itzaldi eta abar, eta oraintxe bertan ere or ari dira itzaldi batzuk ematen gai ori dala ta.

24. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 2. Arduratze-Batzordeko Lehendakaria izango da bilkuretan mahaipuru eta arteztaile, eta kargu hori hutsik egotea edo Lehendakaria kanpoan, gaisorik edo benetan ezinduta egotea gertatuz gero Lehendakariordea, eta horren ezean Batzordekide zaharrena.

25. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Beraz, iñolako eliz-elkartearen bidez antolatua ez da ekiñaldi ori, jesuita bat mai-buruan ageri ba`da ere.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Mahaiburura, Aita Jon Goikoetxea euskaltzaina ere bildu zitzaigun.

27. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00028 b) Osoko Bilkuretarako deiak egitea, hoietan mahaipuru izatea eta bertango eztabaidaketak erazkotzea.

28. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Onofrek sinestu egin gura du berak ere halaxe dena, artez eta zintzo jokatuz gero laguntza eskainiko liokeela kausari, orain aurrean mahaiburu egiten diharduen Anton edo Andoni horren begietan dizdira berri bat ikusten duelako (...).

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Adeitasunez mahai burua eskaini zioten.

30. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0028 Zarran Egoitzan, berreun da berrogeita amar bat lagun exeri giñan bazkaltzeko, eun urteko aitona maiburuko gendula.

31. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 Mahaiburua:

32. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0001 1. Mahaiburua: José Alberto Pradera Jauregi diputatu jaun txit gorena, Bizkaiko diputatu nagusia; eta ordezko legez, José Luis Bilbao Eguren jaun txit argia, diputatu nagusiordea.

32 emaitza

Datu-estatistikoak: