XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 0neraño eldu geran ezkero zuetarik norbaitek, orrenbeste antzerki artean zenbait baliotso, nabarmenik ba'ote diran galdetu lezake.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Orgatik, aragiaren nabarmenak ez dira bide onezkoak.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Guri baiño be nabarmenago.

4. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Arein aldietan izadia aberatsago, izorrago ta nabarmenago zan.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Ederki asko igerri zuen Garaidi'k aren izua; irakurriala nabarmenagoa, geroago ta biziagoa.

6. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Egada nabar eta nabarmenak egiña zan ordurako, iri aundian aurkitu zuan gabirai aura zala-ta.

7. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Bere kabuz edo bere aldetik Sorazuk beti nai izan zuen bide arrunt eta apaletik ibilli, etzituen gauza arrigarri eta nabarmenak desiatu ta ez nai: ori ere garbi agiri da bere bizitzan.

8. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Mesap'ek daramazki aurreko taldeak, azkenekoak Tir'en seme gazteak saka-erazten dituztela; saldo erdian doa Turno buruzagia, iskilluak eskun eta besteen artean oso nabarmen.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Joskera, sintasis-a, edo itzurrena, norbaitek esan zuan bezela, orra gure utsik nabarmenena.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 45.- Elade'n entzun dudanez, yakituntzat artuak ziran zenbait gizonek atsegin izan dute, nik uste, aburu nabarmenak agertzeaz (ez dago, ordea, aien kako-makoetatik iges dagikenik).

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Argiago esateko: zuk eta nik, onek, orrek eta ark erria liduriken gizon eskerga egiten omen dugu: gizon eskerga onen alde onak eta alde txarrak ezagungarriago ta nabarmenago gertatzen omen zaizkigu, aundiagoak baitira, izan ere.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 - Baiña etzaite bizi indiollarraren aroan; ikusi al-dezu gizon-usteko ume sostor bat baiño, edo gizon umekondo bat baiño ergelkeri nabarmenagorik?.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Errosariotan nabarmen asko azaltzen dute zer dioten eztakitena.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 XVIII-gn. gizaldiaren azkenean, konbenzio-gudan hain zuzen, aldaketa nabarmen bat zertzen da gure kondairan.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Erlijio-arazoan, ordea, biziki handia zen ezberdintasuna, baina politika-kontuan nabarmena zen bien kidetasuna.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Fenomeno hunek tasun oso nabarmenak ditu gure artean.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Lehenengo karlista-gerla lehertu aitzin eusko-liberalen barnean aldaketa nabarmen bat lantzen da.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 - Eta nola elkartze ontatik Gizona eta bere aunditasuna Jaungoikoaren besteegiteen artean nabarmenago eta argiago agertzen dan.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Frantzisko Donearen garaian izugarrizko jantzi ta jostaketa naikeria zan; artuemanen zebiltzenak zikoizkeriz al zutena irabaztera egiten zuten; lizunkeri nabarmena ain zabaldua zegon, etzan iñor arritzen ta onak berak eraman bearra bezela artzen zuten; alkar eziñ-ikusiak, erriertak, gerra etengabeak zituzten pamiliak pamiliakin, erriak erriekin, laterri edo estaduak estaduakin.

20. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Benelli'k ederki esan zuan: UNESCO, munduko Eralguntza Nagusiaren eta ELIZ-BATZARREN arteko lotura ta alkar-jotzea nabarmen agiri dira.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Semea eleizara ez doala, alabea nabarmena dala, aita-amak ume geiagorik gura ez dituela, progresua dala ta ez dala, euskal familiak egunean baiño egunean indar gitxiago dauko.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Jolas edo dantza loyak, erdel abestiak, ikuskai lotsagarriak, udazalien maltzurkerizko oitura nabarmenak eta abar, gure seme-alabaen ondamendia da.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Saill ontan liburu eta aldizkarien berri emango dugu labur, baita kulturaren inguruko gertakari nabarmenenak ere berton iasoko ditugun.

24. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 Fama ta bizia danak galtzen dira, gizon lizun eta nabarmenen mende.

25. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0015 (Sargentua sartzen da, oso harro, paper batzuk eskuan, Andaluz azentu nabarmenaz hitzegingo dau, planta asko, erdi marikita edo marimatxo).

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Beste kideok liburu zale be ba dira behenipehin eta eurak irakurriala neuk idaztea ez da gertatu nabarmen eta hirugarren zerura igon barik idazten dot, hatan be.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Eta izadiaren orfeoi nabarmena Erranbideren bikien jaiotza ospatzen asi zan milla abesti bateratsu kantatuz eguzkiaren zuzendaritzapean.

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Batzuek nortasun bedegar, nabarmen eta indartsua agertzen dabe.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Lehorreko barrurantz, ibarrak dagoz, muino txikerdunak basetxez han hor horniduak, bizimodua lugintzea eta abereak zaintzea ta haztea, eta industria gaur dan egunean baserri urrunduetaraino be heltzen dan arren, batez be uri haudietan ipinia da, eta nabarmenen, Bilboko Ibaiaren ertzetan.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Murrizte eta gainbehera aldi guztiz luzearen ostean, Neolitico heldu zan arte izan be,(Kristo baino 3.000 urte lehenago) bizimodua nabarmen hobatu da, batez be, ehizan eta arrantzuan soilik jarduteke, abereak bezatuten ditue eta abelgorriak zainduten hasi dira.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Foru aldeko jarkipen antzera sortu ziran lanen txorta honek, Caro Barojak aitatu dauanez, zerau agiri ezarteko eragipena izan eban; arean, XVIII mende atzenetako eta XIX mende hasierako gobernariak larritu ebazan gogoen giroa, hemengoen foru nahikundeak gero ta haziago joiazala ikusten eben, Bizkaiko ta Gipuzkoako foru nahikundeak gero ta haziago joiazala ikusten eben, Bizkaiko ta Gipuzkoako ekonomi aurrerapen nabarmenaz batean.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 KLARISA - Nik ere ez nuke onartuko inondik ere Florindo jaunaren aurrean nabarmen geratzerik.

33. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eduki eta garrantzi desberdineko lau alor dira liburu honetako argibidearen muina batzen dutenak: 1. Minusbaliotasun alorrean diharduten erakunde publikoen berezitasun, funtzio eta ekintza espezifikorik nabarmenen deskribapen arin bat.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Industria-iraultza, hiritartze-bidea, politika-bizitzaren korapilotsua, ekonomia-iharduna arrazoizkotu beharra, horra hor aldakuntza nabarmen izan eta Kondaira-egoera berria dakarten aldaketa nabarmenak hori, bestalde, Kondaira-Lurraldeen berenezko Lege-jaurpideei egokitu behar zaiela.

35. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0081 Aipatutako bailaretako lehiaketara beren ganaduak aurkezten dituzten baserritarrak 240 izan dira; horietatik batzuk garrantzi haundiko sariak jaso dituzte dirutan, Gipuzkoako baserri horietako txokorik nabarmenena beteko duten asko kostatako trofeoak ere bai.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ekintza horien ondoan izaera bereziko beste batzu egin ziren eta horiei esker lortu ahal izan dituzte Donostiak eta Gipuzkoak sona-kota nabarmenak.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Onartutako estatutu berrietan egon diren aldaketarik nabarmenenak, legezko xedapenetik datozenak, Gizarte-Ekintzetako Batzordea eta Balantzea Berrikusteko Batzordea desagertzea eta Kontrol-Batzordearen zereginak indartzea dira.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0015 Arauaren edukiari dagokionez ezaugarririk nabarmenen bezala jarraian zehazten direnak dira.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Giza mintzairarekiko kidetasunak nabarmenak dira; hauek lirateke:

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0036 Egindako marrazkiak konparatu ondoren, zeintzu dira zure gorputzak dituen aldaketarik nabarmenenak?.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 B-n barraren bapateko luzapena suertatzen da, trakzio-tentsioaren ugalmen nabarmenik gabe.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Erromak kristautasuna ofizialki aintzakotzat aitortzean, ondorio garrantzitsuenen artean handi-handika konta daitezke, alde batetik, gizarte erromatarraren hobekuntza moral nabarmena eta, bestetik, erromatartze-maila handiagoa mendebaldeko kristautasunean, zeinak bere sisteman zeremonial estatalaren parte handi bat sartu bait zuen, erromatar jantziak eta liturgian erabiliz, eta gainera erromatar organizazioaren izpiritu-puska handi bat ere bai, haren egitura hierarkikoa eta haren legezko prozeduren eta printzipioen arabera gobernatzeko modua...

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Kareharri-multzo horri dagozkio, hain zuzen, erliebeko gailurrik nabarmenenak; hala nola: Anboto eta Aizkorri kateak, Itxina eta Aramotz mazizoak, ... Formazio detritikoan hareharri karetsuak eta kareharri tupatsuak ugari dira.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 Beste alde batetik, eskualde honetan udako lehorte nabarmena dago zeren eta hilabeterik euritsuenaren prezipitazioaren balorea (Azaroa = 181,5 mm), lehorrenaren prezipitazioaren balorearen hirukoitzetik gora baitago.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0092 Aramotz mazizoko batezbesteko garaiera 700-800 m-takoa da eta gailurrik nabarmenenak hauxek dira: Urtemondo (789), Mugarra (964), Leungane (1009).

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Arroaren beheko partean nabarmen egiten da bertako industrigintza, uren gatz-edukia gehituz eta fazie hidrokimikoa sulfato kaltzikora pasatuz.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Esaterako aski nabarmena izan zen XIV-XV mendeetan Erregeren fiskal kontrolaren ardura.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Hala ere, jazoera horietan, sarritan, gertatuak baino garrantzi handiagoa izan ohi du sentimenduak adierazteak; hau da,joera liriko oso nabarmena dute.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Nabarmenago azaltzen da horrela esatekoa, erakustekoa, eta biztu egiten da irakurleak erdi lotan daraman jakinahia, egiaren alderdi ezezagunak ezagutzeko gogo bizia.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Erromak erabili sistema izan, baina han ukan zuen bere adierazpide nabarmena.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 Gorakada nabarmena eman zuen industriak.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Gauza nabarmena da faxismoaren jarrera zapaltzailea minoria nazionalekiko, eta zenbait unetan, langileriarekiko baino jokabide gogorragoak hartuko ditu.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Arte greziarrak, ordea, mendeetan zehar eboluzio nabarmena ezagutu zuen.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0175 Kondentsazio hauek denak azido ahul batek katalizatzen ditu (14.33) Adizioa gerta dadin baldintzarik onenak zerak dira: karbonilo taldearen azido konjokatuaren kontzentrazio maximo bat izatea, nukleozale-kontzentrazioaren urriketa nabarmenik produzitu gabe. .

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0034 Duero arroak Ipar Azpi-Sapalda osoa hartzen du eta bere ibaiadar nabarmenenak Pisuerga eta Tormes dira: lehendabizikoa ezkerretik elkartzen zaio eta bigarrena eskubitik.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 - Oina masa muskulutsua da, eta Klase ezberdinetako lagunek duten bizimoduaren arabera eraldaketa nabarmenak jasan ditu: Gasteropodoengan sabelaldean kokaturik dago eta lurretik zehar astiro desplazatzeko gaitasuna ematen die.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0052 Orain arte, inbentarioari (ondare zehaztuari) edo balantzeari dagokien ikuspegi estatikoa aztertu dugu; Enpresariak egiten dituen eragiketen ondorioz, ondarean sortzen diren aldaketak ikusiko ditugu ikasgai honetan, ondareari zentzu dinamikoa emanez, ondarearen ezaugarririk nabarmenena etengabeko aldaketa bait da.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Hipermodernoak deituriko taldeko maixu nabarmena izan zen.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0096 Honen ordez, periferiko baten erabilera geroz eta nabarmenagoa da.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Esan dezagun kantagintza berriaren sorreran jarrera politiko nabarmen bat dagoela batetik, eta kulturala bestetik.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 60ko hamarkadan, ikusia dugunez, beste arloetan badira aurreko literaturgintzarekiko haustura eta berrikuntza nabarmenak ekarri zituzten autoreak.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Matematiketan aurrerabide nabarmenak egiten dira eta hor ditugu Gauss, Lagrange, Cauchy, Abel, Dedekind, Jacobi, Galois eta abar.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Gaisotasun horien ezaugarririk nabarmenena, hauxe da: pazienteengan ez dela azaltzen inolako kalte organikorik ezta infekzio zehatzik ere.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Hau da, nahiz eta Euskal Herrietako orduko kultura denetan Europako kulturen eragina beste inongoena baino bortitzagoa eta sakonagoa izan, kultura penintsularren eragina nabarmenagoa da Hegoako eskualdeetan Iparrekoetan baino; eta alderantziz, kultura europarrena agiriagoa da Iparreko eskualdeetan Hegoakoetan baino;.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0364 Bi konposatu daude Campsub3;Hampsub6;O formula dutenak, eta beren propietateek desberdintasun nabarmenak dituzte.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0129 Haien artean ondokoak dira nabarmenak: - UNESCO. Gizonaren libertateak eta kulturaren garapena babesten ditu.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Eskutitz horietako batzuk bertsotan daude, eta gizon nabarmen batek euskaraz idatzi izanaren lekukotasuna ere badaukate.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Dena dela, ondorengo ariketa horretan, eta lehen egin dituzun klimograma horiek erabiliz, klima horien berezitasun nabarmenenak bilatu behar dituzu.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Lehen Mundu-Gerra garaira arte ez dute nazionalistek indar nabarmenik izango Gipuzkoan.

70. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Batzuek, ba, izateak berariz dakarren errotiko larrimina nabarmenago ipintzen dute, Gizakia bakoitzaren odol izakerak edo eiteak hortara bultzatzen duelako.

71. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Ta horixe jartzen dute nabarmenago.

72. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 2- Sustraien bilaketa Euskalkien artean fonetikaren mailako desberdintasunak ezagunak badira ere, areago dira diferentziak nabarmen azentuaren mailan.

73. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Bortzerrietan eta Hondarribian, esate baterako, gauza nabarmena da ahoskera bera: badu eta .

74. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0359 Hitanozko formetan, ezaguna denez, azentua atzera pasatzen da, gaurko zubereraz oso nabarmena denez: hika .

75. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Laburki bederen paratuko ditut hemen erabilera honen ezaugarririk garrantzizkoenak: 1) Lehenengo ta behin, euskara atzerakada izugarriak egiten ari baldin bada Baztanen, hiketako formetan galtze hau guztiz nabarmena da, Lekaroz izanik gaur egun forma hauek oraingoz bizirik dirauten herria.

76. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Arteriografi ikerketek permeta ahal izan zuten, hain zuzen, idorokuntza hauk egitea, hots, enborretako eragin nabarmenak aortako hersturetako 24 %-tan eta aortako eskasia zutenetako 20 %-tan ematen zirela.

77. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Antzeko zerbait gertatu da, neurri apalagoan bada ere, aho eta idatzizko komunikabideetan: liburugintzan, aldizkari euskaldunetan eta diskogintzan hazkunde nabarmenak lortu dira azken urteotan.

78. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Definizio horien gora-beherak oraingoz albo batera utziaz (hurrengo batean aztertuko da hori, bahuvrampicirc;hiak aurrez aurre lantzean), alde nabarmen batzuk bederen badaude lehenengo taldetik bigarrenera: - sudur luze bat sudurra (eta luzea) den arren, sudurluze bat ez da sudurra, sudurrez luzea den pertsona edo animalia bat baizik.

79. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Berak erabiltzen zuen hizkera-motan dauden azentu-desberdintasun nabarmenei ez-entzuna eginez, intentsitatearen aldetik euskal hitzak isotonoak direla defenditu zuen (hitza oso desegokia da; tonu hitzak maiztasunak gogoratzen baititu, eta ez intentsitateak).

80. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Altube-ren ondorio nagusiak bere eginez (eta zenbait aldiz beroiek ñabartuz ere bai), Basterretxea-k ere hau uste du: gaurko Bizkaieraz, joera nabarmen dagoela (+2) silaba azpimarratzeko.

81. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 4.8.1.2. El imposible vencidoan datozen argibideek, eta are gehiago paradigmek, akats nabarmen bat daukate; egilearen teorien adibide hertsiak diren aldetik, artifizialak izan daitezke agian; eta, horrez gain, hamaika azentu irregulartasun eta hutsune erantsi behar da.

82. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0342 Ohar bat egin behar zaio irakurleari: bai Hondarribian, bai areago Orereta-Errenderian, oso nabarmen agertzen direla gipuzkeraren azentu-interferentziak; Holmer-en beraren corpus-eko bikote hauetan ikus daitekeenez: óbe, Hond./ obé, Aran.; jénde, Hond./ yendé, Aran.; íru, Hond./ irú, Aran..

83. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Euskararen aldeko jarreraren pisua hain da handia, ze aurkakoan eta indiferentean kopuruak batu eta hala ere ez dute bataz besteko nabarmenik lortzen.

84. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Datuak sailka aztertuz gero zera ikusten dugu: euskararen aldeko jarrera Diputazioko Jauregitik kanpo lan egiten dutenen artean nabarmenagoa dela Jauregian aritzen direnen artean baino.

85. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Nabarmena da urtxilo G., murkila BN. L., R. ordez (lat. furcillam), ala txitxirio AN., G. zikirio B., G. (lat. cicereum) ordez, horiek inkorporapen berankor baten azalpen dira, aldagai asibilatuak bezala.

86. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gaztelanian nabarmena eragin hori honako hauetan: .

87. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Fenomeno bera nabarmen biarnoerako mailebu honetan: suerpeliza biarn. suberpelis (Lespy 11,294) lat. superpelliceam.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Wiebek kaxa bat jaso zuen etxetik azukre-pastilaz beterik eta Keesek erreminta-kaxa bat. Aldea nabarmena zen.

89. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 Sobera zekien bere ahizpak sentiberatasun nabarmenegiak gorrotatzen zituela, eta izurriteari bezala egiten ziela ihes halako agerpideei. Neska koskor zirenean....

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Honela ari zirelarik, irratiak bat-batean isildu zuen musika eta honek utzitako hutsunea oihu nabarmen batzuk bete zuten: - Erne, irrati entzuleok, erne! Gertaera ikaragarria! Entzun, entzun! Gaur eguerdiko ordubi t`erdietan sute ikaragarria sortu da Joane Lizarralde sendagile jaunaren eroetxean.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Neretzat hura, bezperakoa egiazkoa zenaren agiri nabarmena zen, batipat; nere lagunentzat, ordea, gehixeago ere bai, antza, ze hirurak ere berriketara aise emanak izaki eta ez bait zitzaien hiru hitz, elkarren ondoko, zentzu betez ateratzen.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Oso urrutian gertatu zen zerbait lehunki, bigunki, baina nabarmen.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Bai, bai, derrigor, zenbat eta gurdia hurbilago eta usaina ere nabarmenago hartzen zioat eta.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Biharamunean Letagin Zuriren ezinegona eta artegatasuna *artegatasuna: ezinegona (nerviosismo) oraindik nabarmenagoak ziren.

95. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0034 Goizaurrean
gosaldu dudanean
ez naiz eseri mahaian
nabarmenago izan ez dadin
alde batetik bestera
dagoen distantziaren zaztada
ariman.

96. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 zilarrezko marren artean
nabarmen, nabarmen zu zeunden.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Madalenen ezinegona nabarmena zen.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Baina ez, orduan ere, nere egonarri guztiarekin bota nion Anjelexek ez zuela ahoa ireki beharrik, ekintzetan nabarmena zela eta kitto orduan...

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Kostunbrista moetakoak ziren batzu, umorezkoak beste batzu eta zenbait, arazo sozial nabarmenak planteiatzen zituztenak.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 Behin lehengoan esan zenidanez zure senar-ohiaren gutun mamitsu eta nabarmen bat aurkitu zenuen, hain zuzen, beste emakume batekiko bere maitasuna eta hartu-emanak aipatzen zituena.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Hara heldu zinenean ez al zenuen Lorategiko aldamenetan gauza nabarmenik ikusi? galdetu zion detektibeak berriz ere, lehenago erantzun zuzenik eman ez ziola ikusita.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 - Desberdintasuna oso nabarmena da.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Eta bere ezpain nabarmen haik laket zitzaizkidan.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Mintzoduna espaloian geldi eta lotsati: hogeita bost urte inguruko neskatxa argal, luze, bikain, galanta, nabarmen pintatua.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Hilariok zigarro bat biztu zuen, Pilarrengana hurbilduz eta txiskeroa modu agerian astindu zion, seko nabarmen, gasa eragin asmoz baino gehiago emakumeari joku hura amaitua zutela adieraziz: - Eta ez dadila kezka: ez nuela aurpegia ematen ez dakitenen kastakoa zenik uste.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Gure Elkartearen Estatutuek bere 35. artikuluaren 36. atalaren 12. azpi-ataltxoan aurrikusten duten emergentzia osoko egoera delakoan oinarriturik eman dut honako esku-kolpe hau: ez-gaitasun nabarmena zuengan guztiz nabarmena dela nabarmen bait da.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Ni bezain larri zegoen, ni bezain herabe, ez zuen haserre zegoenik ematen, oso serio bakarrik, eta eskua kafeontzia luzatu zuenean dardara egin nuen, ez handia baina nabarmena.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Jartzen dudanaren eta haren artean erlazio nabarmenik ez dagoelako.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Gau argian, ilargiaren itzala eguzkiarena bezain nabarmen agertzen zenean, ez zen batere harritzekoa otso-aulia urruti batean entzutea, eta bestez-beste etxetik kanpora ateratzea gogoratzen bazitzaion, hau ikusten zituen saguxar hegalariak beren gomazko hegalekin, karraxi bizian, beren buru gainean bueltaka....

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Zeren-eta zer ote generaman guk, gazte talde hark, pilo kubiko haietan?... Nabarmen zegoen, ene ustez.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 Zera erantzun zion hark, lotsakor eta begiak lurreruntz eratxirik: bere burua ijitotzat zeukalarik, don Joan de Carcamo bezain zaldun habitudun handizki batekin ezkontzeak etorkizuna hobetzen ziola, eta, hain izaera onekoa eta zintzoa zela nabarmen ikustean, behin edo beste begi jaieratsuz begiratu izan ziola; baina, nolanahi ere, esana zioenez, ez zuela gurasoek nahi zutekeena besterik ezer egiteko gogoetarik.

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ilunaren isilak ere ez zekarren zelatari bilaba gordearen abisurik, baina nabarmen zegoen (usmatu ala susmatu?) norbait bizi zela gure mutilak zasta! esku betean atzaman nahian.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Hautsa gero eta nabarmenagoa zen Belandiako zokote eta superfizie guzietan.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Garajean hain nabarmena zen bizkortasuna, harrotasun txundigarria bihurtua zen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00178 Beste alderdian, Este aldera, (h)iri da, nabarmen ageri denez.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Jakina, inoiz edo behin ziria ezin izan zitekeen nabarmenegia, esaterako, Miles gloriosus aipamena Primo de Rivera diktadoreari egoztean.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Okerragorik ere ba da, hots, ikasten diharduenaren lepotik farre egitea, honek anka-sartze nabarmenen bat egiten duenean.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 1976ko liburugintzari begira, harritzen ez gaituen datu bat agertzen da nabarmen: euskaraz erabili gabeko gai asko gelditzen direla.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Konposatu organiko batzuk (detergenteak, hidrokarburoak...) ur naturalei botata, gainazal-tentsioa jaisterazteko eragin nabarmena dute.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0030 Horretarako, esti egin eta fisikalariek energia-mota nabarmenenaz (argiaz alegia) izan dituzten iritziak aztertzea bide da erarik egokiena.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0039 Adibidez, gelako tenperaturaren aldaketa ttipiek ez dute eragin nabarmenik, baina entzuleari entzumenaren behe muga neurtu aurretxoan, burrundara motel bat entzun arazten bazaio, denboraldi batez egiten diren neurketek behar baino behe muga altuagoa emanen dute.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Egunkari inprimatuaren gosea gero eta nabarmenagoa zen.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Berri interesgarririk edo gertaera nabarmenik baldin bazen, gazeta izeneko orrietan inprimatzen eta saltzen zituzten.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0042 - Gorputza oso nabarmen dagoen prestakuntza bat egizu.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Forma aldetik, ez da, inoiz ere, halako etendura nabarmen bat ikusi, 1976 arte.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Eta nabar-nabarmena da euskal liburu zientifikoaren produkzioak harrez gero ezagutu duen gora.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Adibide niretzat nabarmenena jartzeko: liburuen sailkaketarako, UNESCOren Gomendioa erabiltzen da.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0101 Alde honetatik salagarria iruditzen zait Arestiren Obra guztiak / Obras completas-en argitarazioa egin den modua: eskuineko orrialdea, hau da, testu nagusiari eman ohi zaiona, erdarazkoa da; euskarazkoa ezkerrekoan ematen da eta, bigarren tomoan, ezin nabermenago ikus daitekeenez, askoz okerrago eta arduragabekiago konposatua gainera.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Jakin ere, ba dakigu, kapitalist zapalketaren alderik nabarmenena zera dela: kontsumoari ez baino metatzeari begira burutzen den zapalkuntza, hain zuzen.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Euskal ezkerraren mundu nahasi horretan, aspaldi honetan, ez da bere barneko harreman berezietan kritika girorik deus ere hautematen eta bai, guztion galerarako, jauntxokeri nabarmenik non nahi ikusten.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Hortaz, ekintzaz gain ibilkera eta keinuetan ere ez zaizkigu gaizkileak eta ongileak inondik inora ere nahasiko, are nabarmenago: khirixtiek beti ate urdinean zehar eta tûrkek gorrian, sartu eta irtengo dute.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Eta hori nabarmenago agertzen da hizkera konnotatibo eta adiera askoduna erabiltzen duten textuetan: adibidez, textu poetiko eta erlijiosoetan.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0232 Iritzi-ezberdintasun honek eragin nabarmena izango du Jakin-en bizitzako etapa desberdinetan, bai formatoari dagokionez, bai idaz-tankeraz eta gaiez denaz bezanbatean.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Batasun-mina nabarmena da Jakin-en orrialdeetan zehar.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Aldaketa nabarmena ematen da haurraren baitan: hitz egiten hasten da, objektuak identifikatzen ditu; eta 4 urtetik 7rako bitarte horretan garai animista izango dugu (haurrak gauza eta animaliei bizitza propioa ematen die).

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Ez dira bakarrak, baina bai nabarmenak.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Axaleko ñabardurak dira, izan ere, nabarmenak eta itxurari gengozkiola sakoneko bereizkuntzak tapatu genituen, zikin garbinahiak egin ohi duenez.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 E. Knô*rrek dio, ez dela edizio kritikoa, huts nabarmenak dituela, eta noren oneritziarekin sartu zen bilduma horretan galdetzen du.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Ramón Solísek bere ikerketan ere nabarmen azaltzen digu (1) . 99. orrialdean zehazki baina liburu guzian zehar agertzen zaizkigu euskaldun deiturak.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Baina haiekiko giza jarrera ez dago gaur egun errealitate horrekin bat eginda: lur azpian bizi direlako, itxura nazkagarria dutelako, edota izurririk eratzen ez dutelako eta ondorioz haien lana nabarmena gertatzen ez delako ezagutuezarena egiten diegu, eskaintzen diguten guztia profitatzen jakin gabe.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Hori alde batetik; bestetik XVIII. mendearen lehenengo 60 urteetako bizkaitar idazleen (Arzadun, Urkizu, Barrutia, Olaetxea, batez ere) testuak bizkaiera zahartzat jo behar direnetz eztabaidatu gabe, (1) Dakidanez ez da berba hori mugatu ez bere ezaugarrien aldetik ez eta denborazko mugetakoenetik ere, praktikan halako consensus bat izan arren gutxienez 1700 baino lehenagoko testuak bertan sartzeko. Ez dago garbi, aldiz, Barrutia, Arzadun, Urkizu, Olaetxea eta besteren kasuan zer egin beharko litzatekeen, ez dut lehenagoko mendearekin eten nabarmenik batez ere lehendabiziko hiruretan aurkitu, eta haien jarraipen gisa ikertu beharrezkoak iruditu zaizkit arkaismooi zegokienez.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Inguratzen gaituen egoera diglosikoak nabarmenago jartzen du metodologia sistematizatu beharra: ikasgelatik at inolako euskara-girorik ez dagoenez, ikasgelan egoera bereziak sortu beharko.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Baina diferentziak ere nabarmenak dira: haurra izatean eta Marijori baja bukatutakoan, Marijo lanera itzuliko zela eta, Josek: ea zer-nolako ama zen; eta Marijok: neskamea hartuko zutela.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0085 Hain zuzen Mitxelenaren kritika propioki linguistikoa (eta autoritate moral eta zientifikoaren arabera hauxe luke bere propioena) nola ez den egiaz UZEIren kritikarik, baina de facto ia euskal kultur mundu osoarena, kritikaturiko adibide konkretuetan ageri da nabar-nabarmen.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Leizarragaren itzulpen ia hitzez-hitzezkoa bezalako zenbait kasu salbu, lehen mendeetan egokipen edo moldapen gisakoak gailentzen direla esan dezakegu, eta sintaxia eta hiztegiari dagokionean jatorrizko hizkuntzaren eragina aski nabarmena dela itzulpen gehienetan.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Itzulpen hauek burutzerakoan, aski nabarmena da hizkuntzarekiko kezka baino irakurleari eduki erlijiosoak modu ulergarri eta erraz batez eskaintzearen ardura askozaz biziagoa izan dela.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Halere, ohargarriak dira zenbait liturgi textuen euskara batuaz hurbiltzeko egin den ahalegina eta itzulpenaren kalitate nabarmena.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Lehen puntuari dagokionez, eta Bizkaiko datuak erabiliz, ondoen ezagutzen ditudanak baitira, baikortasunez eta poztasunez betetzen nauen datu baten egiaztapena egin behar dut: emandako ordu zein matrikulatutako ikasle kopuruen igoera adierazgarri eta nabarmenena.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Irakaskintzako aldaketa hauek, dio Krofta istorilariak oharrez, jakinaren gainean, eta txit berariaz etorri ziran nazioa guztiz germanitartzeko gogo nabarmen batekin batera.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Pagoa eta haritza Arabako Floraren arbola nabarmenenak dira, orri zabalekoen artean behintzat.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Mitxelena da, agian, gerra ondoko euskalminaren adierazlerik nabarmenena eta fidagarriena.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Euskararen kasurako, honela bere ibilera historikoan eskuarteratu zaizkion hainbat arrazoirengatik eta, oso bereziki, XIX. mendetik hona Euskal herriaren egituratze politikoak eta industrializazioak hartu izan duen bilakamoldeagatik, desoreka nabarmenak sortu izan dira eskola, administrazio eta teknika mailan erabili beharreko terminologien eta euskarak haiei erantzuteko moduan prestatu eta finkaturik dauzkan hizkerabide aukeran murritzegien artean.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0280 Ordena feudalari zegokion mundu-ikuskera metafisiko-teologikoa desegingo du Ilustrazioak, baina pentsamendu honek ere nabarmen dauka bere klase-karakterearen marka: klase-interes berezi eta partikularrak giza interes natural, giza eskubide arrunt edo, soilki, eskubide demokratiko deklaratzen dituenean bereziki, baina egiaren eta arrazoimenaren ikusmolde guztian ere bai, azken finean.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Kopuru honek besterik gabe, badu bere garrantzia, gutxiengoaren ataria jadanik iragana duela adierazten baitigu, bere presentzia Euskal Herri guztian zehar eguneroko irakaskuntz bizitzan gero eta nabarmenago somatzen dugularik.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 2.5. Berez behenafarrerazkoak izanik lapurtarrengan sartu diren moldeen artean nabarmenena zera da: perpausan NORI osagaia agertzen denean aditz laguntzailea osagai horri dagokion markarik gabe azaltzea.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Egilearen gainerako zuzenketak huts nabarmenei dagozkie: sulto/salto, bertzu/bertsu eta kidekoei.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Bere zuzenketan pasa bide zitzaizkion huts nabarmenak (nagusuti [=nagusitu], burusuak [burasoak], biztan azki hat [=bat], estallia deuzik ikhuisi, bozala=[bezala], belhunikatua, haurtako = [hartako], ezkuin besartkatzera, bezaleko= [bezalako] eta berperan= [bezperan]) ere besterik gabe zuzendu ditut.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Washingtongo National Gallery hori arte obrak kontserbatzen oso nabarmen bihurtzen da.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Eta ekonomia apal hartan, euskal burdinolek gailur nabarmen bat jo zuten.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Aldakuntza hori hain urte gutitan gertatu izanaren arrazoi bat, eta nabarmena, hau da: Eliza Katolikoak gure herrian ukan duen indarra eta nagusigoa.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 Giro kultural handirik ez zegoela nabarmena da.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0166 Nabarmena da, errejio horiek frantses estatu jakobino eta zentralistaren administralgopean jasaten duten abandonu eta pobretasuna, behin ekonomiaz, kulturaz, etniaz, geografiaz, historiaz izaera bat bera osatzen zuten Hegoaldeko anaiengandik muga zentzugabe batez uxatuak izan zirenez gero.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Gizon Dantza, igande eta jai goizetan, eguerdira arte, egiten den herri-sozial dantza da eta erabiltzen da baita ere atzerritar pertsonaia nabarmenduei errespeto eta adeitasuna erakusteko, holakoetan batez ere agintariek dantzatuz... (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 207 orrialdean).

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Honako asmo hauek, nahiz eta jatorriz minoria batenak izan, minoria honek, Karlismoaren barruan duen eraginez, Karlismoa osatzen duten mail guztietara zabalduko ditu, honela Karlismo osoaren ezaugarri nabarmen bihurtzen direlarik.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Kromosfera eta Eguzki-konkor hauek, oso nabarmen ikusten dira Eguzkiaren eklipse osoetan teleskopioz begiratzean.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Normalki ez da ikusten, baina oso nabarmena da Eguzkiaren eklipse osoetan, Unibertsoa erabat beltza geratzen denean.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Beltzarro denetan nabarmenena neska guziak beretako nahi dituela.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 HITITARREN KULTURA Jesukristo aurreko bigarren milaurtean inperio handi bat loratu zen, Hititarrena, Anatoliako mesetan, gaur Asia Ttiki deitua, zeinak mesopotamiar arteari bultzada nabarmen bat eman zion.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Ezaugarri hauk nabarmen egiten dira eta Dante, Petrarka, eta Boccacio, dira italiar Errenazimenduaren aitzindari.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Goilautada horiek bereziki nabarmenak dira ekuadorearen hegoan, non bataz besteko luzaroa 900 metro itsas sestran bait da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0243 Berrikuntza hau nabarmena da, bai forma, bai mami aldetik.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0072 Liburu honetan, Freuden Tótem y Tabú obran (1968, II. bol.) hestuki oinarritua, analisi kultural eta psikologikoaren mailak nahastearen joera hau nabarmena da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Proletkulto hitza ere sortu da, horregatik, proletargo-idoloaren adorazioa, mesianismoa, nabarmen jartzeko.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Baina hala ez balitz ere, beti luke berezko erakaspideak hobari nabarmen bat: ez diola haurrari ahalegin bitxirik eskatzen, bizieraren abiagunean egokitzen dela txit ongi, eta ez dagoela sistemazko ikaskairik.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Narbarmena da sekuentziaren ikusizko narratibak argia izan behar duela, gertatua ulertzeko hitzegin beharrik izan ez dadin.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termoklina. Sakonera jakin batean agertzen den tenperatur eten nabarmena da.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Horrela, hotel motak, alde batetik besterako bidaiak, informazioa eta beste hainbat zerbitzu eskasak izan dira batzuetan eta besteetan zerbitzu falta nabarmena izan da.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Kultura toki nabarmenenak non dauden jakin eta bere posibilitateak balioztatu.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0131 VIII. mendean oraindik, Erromaren heredentzia bezala, merobinjioen merkatari arrastoak nabarmenak dira, nahiz eta haien neurria desberdina izan paraje batetik bestera.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Fonemen ebakitze zuzenez, azentu eta doinuera onez eta hitz-jariotasun egokiz emanikoa izan behar du hizketak, eta bestelako hizkuntzen interferentzia nabarmenik gabekoa zukako tratamenduan behinik behin.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Hauxe izan zen erresultaturik nabarmenena: ehuneko larogeita hamarrek denda tradizionalak nahiago ditu.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Hizkuntza arrotz baten irakaskuntzan ama-hizkuntza eta ikasi nahi den hizkuntzaren artean dauden ezberdintasunak nabarmen azaltzen dira, hizkuntza biok parekatzera nolarebait derrigortuz.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0089 Bozemateko nagikeriak bazterturik, euskaldunek hein nabarben batetan hartuko dute parte, eta biarnesek baino arduratuagoak agertuko dira, salbuespen bat edo beste aparte.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0035 Gainera, Jainkoak gizonekiko dituen joera nabarmenenak gogorarazten saiatzen gara: maitasuna, hurbiltasuna, laguntza, ontasuna, e.a.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo pedagogiko honen aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko honako eskakizun hauek bete behar dira: 1. Joko-arauak eta rolak errealistak izan behar dute eta nabarmenak ikasleentzat, kontsumo-egoera batean.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo didaktiko honek aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko, honako puntuok bete behar dira: 1. Erabilitako informazioak errealista izan behar du, eta ikasleentzat nabarmena kontsumo-egoera batean.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Hots, gauza nabarmena da traidoretzat baizik har ezin dezaketela.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0067 Baiñan kaska-ezurrean dugu berezitasun nabarmenena.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0062 XIX. mendearen bukaeratik azken gerraterainoko epeak hirigintza aldetik ez dakarkie txantxikuarrei emaitza nabarmenik.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0070 Beraz, ez da nabarmen agertuko testean.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Margoaren oharpenaz ari bagara, haurra ohartzen da, apika, honen balioaz, eta 3 urterekin oso atsegin baldin bazaio beltza erabiltzea, arrastoa oso garbi eta nabarmen uzten duelako da, eta ez arrazoi estetiko batzuengatik.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0063 Guzti hori, egitura jakinetan finkatua, eta botere eta interes nabarmen batzuen zerbitzurako zegoen.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Sasi-erakaskuntza horren itxurakeria eta hutsa gauza nabarmena zaizkigu aspaldi honetan; ez gaitu harek batere betetzen, eta orain dela hamabi urte eta gehiago bilatzen ari gatzazkio soluzioren bat.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0030 Gerta daiteke batzutan loreak nabarmenak ez izatea.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Eta azkenik, aurretik ere bere bideari ongi atxikirik ageri den Jakin aipatu nahi genuke, bereari zintzotasun guztiz jarraitzen zaiola nabarmena bait da.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Horietako batzu, gainera, desierto eman ziren, batzu oso nabarmen izan zirelarik.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0283 1.2. Andre Mari Zeruratuaren Parrokia Antzinatasun nabarmen hau izan arren, XVI. mendetik aurrera ekin zion parrokia beasaindar honek berreraikuntzen bideari eta XVIII. mendea ondotxo sartu arte etengabe jarraitu zuten.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Zenbait kasutan, Frantziako Anderean esaterako, erizpideok gurutzatu egiten dira: izan ere, hemen argitaratzen ditugun aipatu baladaren lau aldaerek (Azkuerena, Donostiarena, Gandiagarena eta MGMarena) ezberdintasun nabarmenak azaltzen dituzte berbaldiaren mailan; hauetako bat, Donostiaren goi-nafarra hain zuzen, besteetatik urruneko lurralde eta euskalki batetan bildua izan zen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0156 Hominido hauek, garezur luzatua eta zapala, bekoki iheskorra, aurrerantz projektaturiko aurpegia, torus supraorbitario nabarmena eta kokotsik gabeko baraila dute ezaugarritzat.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Mediterraneotik Kantauriraino luzatzen den mendi-besanga honek ba ditu hiru mila metrotatik gorako gailurrak, baina bai Kantauri aldetik eta bai Ebro aldetik, bi ertzetan askotxo jaiten da, eta ez du oztopo nabarmenik batetik bestera herriak pasa ditezen.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Beraz, bixtan da klase bitan banatze honek zer nola ukituko zuen lehengo gizarte egitura, eta are, bien arteko diferentzia gero eta sakonago, nabarmenago gertatu bait zen.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Adstratuaren eraginik nabarmenenak hitz mailegatuak (bizk. bentana, gip. duro) eta kalkoak izaten dira (betaurreko, cfr. gazt. anteojo; esan gabe doa, cfr. fr. ça va sans dire...) X. Kintana.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0100 Hersigarria Léclusek hauta zezakeen propaganda-biderik nabarmenena izaki ez zaio ahazten, Larramendi eta Harriet, Astarloa eta Erro jakintsuak goraipatu ondoen, bildu ahal zituen laudorio eta goresmenak biltzea haren Manuelaz.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Baina Soziolinguistikak eman litzakeen eta eman beharko lituzkeen emaitzak modu nabarmenago batetan izan dira gutxietsiak askiesteko ahalmena zeukatenen artean behinik behin hizkuntz irakaskuntzari dagokionean, sarritan hartu eta bideratu nahi izan bait da azken hau sistema baten mekanismoaren irakaskuntza hutsa bezala (irakur bedi sintaxi, fonetika eta beste atal-en irakaskuntza hutsa), erabat aparte utzirik Soziolinguistikaren muina eta gakoa den hizkuntz erabilera-ren problematika.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Ondorioa nabarmena da: estratu erdiko eta garaikoek hizkuntz kode landua erabiltzen dute; estratu behekoek, berriz, hizkuntz kode murriztua, abstrakziorako egokitzen ez dena eta hizkuntz espresio mugatua duena.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Definizio honen mugak nabarmenak dira, administrazioak eta eskolek erabiltzen dituzten erizpideak edonolakoak bait dira, arbitrarietatez josita bait daude.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Orain industrian erabiltzen ari direnekin konparatuz, burdinurtu honen propietate mekanikoak, askoz ere hobeagoak izango dira eta aldaketa nabarmenak eragin ditzake Euskal Herriko galdategietan.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0020 Aquilak Itun Zaharretik grekora egin zuen itzulpen hitzez-hitzezkoa izan daiteke joera letrazale honen lekuko nabarmenenetako bat.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0025 Les belles infidèles Idatzi Sakratuen itzultzaileek, oro har, erakutsi zuten ardurarekiko kontraste nabarmenean, obra profanoak itzultzen ari zirenek askatasun mugarik gabea azaldu zuten XVII eta VIII mendeetan zehar.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Guzti honekin, ondorengo lerroetan erakusten saiatuko garenez, eten nabarmena gertatuko da euskararen historiaren harian.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Euskara kultur hizkuntza bihurtzearena da Krutwigen beste helburuetako bat eta, honetan ere, ezin eten nabarmenagoa egingo zuen ordura arteko tradizioarekin.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Arantzazuko Batzarrean eta 1964eko Baionakoan hartutako erabakien artean ez dago, egia esan, alde nabarmenegirik.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Hain zuzen ere, Estatuaren ezaugarri nabarmenetarikoa arazo, gatazka eta errealitate politikoa orohar bideratu nahia da, eta honetarako Zuzenbidea da tresnarik aproposena, eta honen barnean, noski, Konstituzioa, hau bait da Zuzenbidearen gailurra.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Dena dela, bigarren mundu-gerraren ostean Estatu liberalek aldaketa nabarmena izan dute ezkerreko partiduen ekintzengatik: berdintasuna bultzatu da eskubide sozialak sortuz eta Konstituziora inkorporatuz.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Gazteluren dotrina horren ondorioak agerian daude eta orain aztergai dugun bere itzulpen honetan nabarmen ageri dira.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Titulu edo idazpuruaren alderaketa honetatik bertatik nabari zaigu neurri bateraino itzultzaileek hartu duten jarrera dinamiko eta interpretatzailea nahiz eta ondoren ikusiko dugunez alde nabarmenak egon beraien artean bertsoaren formari dagokionez eta jatorrizkoaren ordainak ematekoan egiten dituzten hitz eta egiturei dagokienez.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0175 Hala ere, eta ordura arteko tradizioarekin haustura nabarmenegirik egiten ez zelarik, erraz samar iritsi zen batasuna.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Nabarmena behar luke izan, ene aburuz, egiteko eta behar hau jakite hutsari bezainbat egilearekiko begiruneari lotua dela: ezin da Barrutiari zor zaion lotsa gordeaz esne nata (!!) bihurtu haren esse natto; Arestik zioen, hil zedinean egin ziezaioketen itsuskeriarik handiena iruditurik edo.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 Bidenabar, zer pentsatua eman lezake azken boladan gure artean kritiko adjetiboa epitetoki hainbat ugaltzeak, are errata nabarmenak zuzentzen ez dituztela espreski diotenetan ere: totem hitz bilakatu ote? Ez naiz hemen mintzatuko testukritikazko euskal ohitura hain bereziez urrutiegi joango bait ginateke; diodan soilik filologiaren oinarri eta gunetzat dugunok testukritika itxaropen laburra izan dezakegula haren garapenaz Gehenarakizunak, mesedegarri alegia, bihotz-zimikorik gabe kaleratzean deitura hautatu horrekin.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0127 3. Langilea beterazle soila izanik, bere garapen profesional eta pertsonalaren mugak nabarmenak dira.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. HASIERA ZIKLOA Eskolaurre eta hasiera zikloaren artean ea betidanik eten edo aldaketa nahiko nabarmena egon da: geletako antolaketan, ordutegia, helburuak (irakurketa-idazketa, matematika), eta adultoaren ikuspegitik ere, guraso eta hainbat irakasle, eskolaurrea jolasarekin eta hasiera zikloa lanarekin erlazionatuz.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. 1. Helburuak Aldaketa hau organizazio aldetik nabarmena baldin bada, umeen ezaugarri edo maila psikologikoan ez da hain nabarmena oraindik pre operatorio pentsamentuan aurkitzen bait gara.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 A) Euskaldunok mandatari zuhurren beharrean gara, gure ttiki eta ñimiñoaren nabarmenak eskatzen duen zuhurtziaz barne-muinetan tinko iltzaturik dugun gogo xotil bezain ernagarria mundu zabaleko lau haizetara banatu eta jakinaraziko duten mandatarien beharrean: - Herri bat garela eta izaten jarraitu nahi dugula.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Hori 81ean eta horrek esan nahi dik gure erreprodukzio-mekanismoak pipiak jota daudela eta hizkuntzaren egoeraren larritasuna nabarmena dela.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Euskalki horien arteko aldeak batzutan aski nabarmenak dira, eta, dirudienez, aspaldidanik datoz, baina hizkuntzaren jatorrizko batasuna ez dute funditzen, axaletik pixka bat estaltzen badute ere.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ahozkoari buruzko kontzientzia nabarmen horren ondoan, literatura idatziari buruz ikusmolde errealista nagusitu da, kontsideratzen bait da berantkorra, urria eta egile adierazgarri gutxikoa dela, baina aldi berean guztiz beharrezkoa literatura bizitza modernoaren eskaerei egokitu eta, azken finean, hizkuntzaren superbibentzia bera errealitate bilaka dadin nahi bada.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Hortxe zegoen batzuen eta besteen arteko alderik nabarmenena.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0017 Espainiako eta Itsasosteko hidrauliko berriak Errenazimendu alditik aurrera, Espainian ezeze Indietako erreinu berrietan ere aldaketa nabarmenak sortzen dira ur injinerutzako guztiz eraikuntza lan bereziak eraturik.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Imitorioan landu ditugun azugen artean, harlanduzko fabrikaren (harlanduxkoak barne) nagusitza nabarmena da, %75era hurbilduz.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0071 Eguneroko bizitza osoa Espirituaren fruitu den maitasunez eraldatua 60. Pauloren erakutsiaren gauzarik nabarmenena zera da: kristau bizitza osoa dela Espirituaren eraginpean dagoena, eta ez bizitzako une edo alderdi berezi batzuk; eta Berari esker, bizitza osoak aparteko ontasun maila hartzen duela.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Aurreneko gauzaketetan, edonolako gorabeherak direla medio, ezaugarri hori ikusgarria bazen ere, arrunt nabarmenago bilakatuko da zazpi urteetako gerrate zibilean.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Bi sailkapen hauen arteko bereizketa nabarmena da.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Toraxa ez dago oso esklerotizatuta eta bere ezaugarririk nabarmenena protoraxa murriztua eta meso- eta metatoraxa aldiz nahiko handiak dituela da.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 Elikadura desegokiak anemia sor dezake, odoleko globulu gorrien urritze nabarmena.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Portuen artean, Bilbokoak leku nabarmena dauka.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Ikusgarria, baina urriagoa den beste espezie bat Ranzania laevis da, gorputz luzeagoa eta kolore nabarmena duena.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Txikiak dira eta arrek librea koloretua eta nabarmena azaltzen dute.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Kantauriko bailaretan, kostaldearekiko desberdintasunik nabarmenena udan gertatzen da, gorenenak zertxobait altuago izanik, zenbat eta barrurago jo, orduan eta urteko izozte egun kopurua areagotu egiten denaren adierazgarrirekin.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Landareria mediterraniarraren erorkortasuna nabarmena da erregioi hauetan izan den giza-ihardueraren ondorioen aurrean, zeinari buruz, landareriaren egungo egoeraz aritzerakoan hitzeginen dugun.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 San Juanen oikuneetan (Ekainak 24) egiteko nabarmena du suak.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Naiz eta bi kate egon ez da presupostua handitu nabarmen.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Euskararen erabilera Euskal Herrian emititzen (-tuko) duten kate erdaldunetan arauzkotzea ezinbesteko lana da hurrengo belaunaldian euskarak beste atzerapauso nabarmen bat emango ez badu.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Aztarna nabarmenenak ere topagaitzak bihurtzen dira.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 - Bilboko Peñascalekoa, inguruko biztanleriari eraso nabarmena egiten.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Aipaturiko espekulazio-interes horiexei leporatu behar zaie berreraikuntzan eman zen atzerapen nabarmena.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Sistemaren funtzionamenduan, txanda-herriak protagonismo nabaria bereganatzen du: Diputazioko lau kide bertako biztanleak dira, normalean, bertako nabarmenen artean hautatuak.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Beren bizitzan zehar, bi horietako bakoitzaren askatasunak egin zituen ibilbide zeharo ezberdinetatikbehin eta berriro eginiko aukera ezberdinetatik, alegia sortu zen, hain agerian eta nabarmen gelditu zen bien arteko kontraste ikaragarria.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Horrek, prezioetan, inportazio-esportazioetan, zerga-bilketan eta iruzurraren kontrako borrokan, inbertsioan, hainbat enpresaren kontabilitatean eragin nabarmena izan zuen.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0077 Mundu berri bat aurkitzearekin batera, bidaiek sekulako garrantzia hartu zuten; baina, aldi berean, bidaiak segurtasunez antolatu ahal izateko, teknika eta zientzia egokitu egin behar izan ziren, ondorioz aurrerapauso nabarmenak emanik.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Klinikoki hipertentsioa da zeinurik nabarmenena, paroxistikoa batzuetan, gernuan katekolamina asko iraizten diren bitartean.

252. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Gazte bikain aren begietan josi zituen bere begi urdiñak, adierazpen nabarmenez, bere amets bitxienak lur-jo ba`lute bezela.

253. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Bi Zeroko ikurra dute abelgorri oroek, baiñan... zerbait nabarmena ba-dute askok eta askok - esan zuen Roger`ek.

254. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Et... et... Nabarmenak izan oi dire abere ikur-berrituak eta oiek ba-dakite ori.

255. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Orregaitik oraingoan ere begiratzen zion pozik aurrean zeukan gizontxoari, iseka-irriño nabarmena ezpaiñetan zuala.

256. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Bai nabarmena itxasoaren aurrean zugaitz aien beltztasuna!.

257. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0011 Gerra artako gertaerarik nabarmenenak egunik egun emango ditugu orain atal ontan; baiñan, izenburuan esan bezela, emengo mutillak ara iritxi ziran arte.

258. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Hondarrabia`ko izkeraren berezitasun nabarmenetako bat gure sintetikoaren ordezko era da.

259. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Ta oietariko nabarmenen bat edo beste aztertuko degu.

260. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0041 Ttunku-rrunku, tturrku-ttunku artan ederkitxo ikusi bait degu gauza au: u bokal illunak, eta n kontsonante barrunbekoiak kantari ematen dioten kolore eta gorputz-izaera nabarmena; batez ere, beste Ttiki-rriki, ttiki-ttikiaren aldean jartzen badegu.

261. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza erri bakarti eta bazter-samarra da, eta zer oietxeri esker, iñolaz ere, zor die bere bereiztasunen irautea, bere izaera ain nabarmen da oso bestelakoa.

262. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Oraiñarte ez dugu esan-ta, zilindroak ez-eze kuadroak berak ere galdu zuan bere tankera jatorra, naizta beregan zertu izan diran aldaketak ez izan ain nabarmenak.

263. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0031 Gai onetzaz Julio Caro Barojak diguna oso kontuan artzeko da iñondik ere, ta auxe da: iñakina ta iñakindu itzak, antxiñakoen burla gogai ori zeazkiro adierazten al digute, ala beste nonbaitera jo bear degu aztarren billa? Jakingarri da Caro Barojak bere liburu EL CARNAVAL izenekoan, 43 orrian, Iñauteri ta kideko izenei buruz diona. Manuel Lekuonak ere, MOZORROS Y LUPERCOS deritzan idazlana ba du aitagarria, EUSKALERRIAREN ALDE aldizkarian agertua, XVII alea, 50-56 orr. 1927 urtea. Iaute ta erromatarren otsailleko lupercales otsokundeak alderatzen ditu. Februas zeritzaten zeremoniak ziran ain zuzen Lupercales aldiko jaikizunik nabarmenenak, eta Februa oiek garbikunde indar berezia omen zuten. Ortik Februarius illaren izena. Garbikunde ori ontan zegon, besteak beste: Pan jainkoaizunaren apaizek Erromako kaleetan zebiltzenei auntz-larruz egiñiko astinkaiaz ematen zituzten zartatekotan. Lekuonak dasaigunez, gure Iaute, iautu itzetik letorke (A. N. Mendiburu), orain darabilgun txautu edo xautu orren aldakizun, eta garbitu, astindu, jo ta zartaka garbitzea esan nai du lixiba jo, xuritu, ezabatu, laterazko februare-k bezelaxe. Azkue`n Iztegian (I alean, 58 orr.), Aratuste agiri da, aragi ta uzte itzez osatua. Dakigunez, gai ontan jakitunak bat datoz, Carnestolendas deitura bezela, berrogeikaro ortan carnes tollere, aragi uztea kristau lege baita. Lekuonak, Iñauteri deitze ori, Gipuzko erdialdeko bezela jotzen du; Iñaute ta Iñote, Bidaso egaleko; Iñoteri, Ipar Naparroko; Inhauteri, Ihauteri edo Ihaute Benaparroan; Iaute, edo laburtuz Iote, Laburdi, Salazar ta baita Oyartzun alde batzutan ere.

264. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Baiña Trebiño-Errioxa`ko ur-gurenaz Ego-aldera igarotzea aski da, naiz mendi-gaillurrez eta naiz Bernedo, Herrera ta Peñazerrada`ko portuetan barrena, bat-bateko aldaketa nabarmenaren aurrez-aurre gertatzeko: pagadi ezkoen ordez, legorraldeko sastrakak, arteak, artexka edo zurbeltzak, ezpelak, erromeruak, ezkai edo erle-berrak e.a..

265. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Ostatutzat Hotel Kreid artzen du ta an siniskeri-ezaugarriak nabarmen ikusten ditu: sarreran, lurrean, bi zaldi-perra, gelaen zenbakietan ez da azaltzen 13.

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Egia erraiteko ez zuen sentipen nabarmenik.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Itz bitan nolabait ere adierazteko, gehien bat aglutinante deritzan tankerakoa dela erran daiteke, bai eta berezitasun nabarmen bat atzizkiaren edo sufijoaren aberastasuna dela ere; hor du euskerak erro nagusienetarik bat.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Elemento inquirido delakoak duen garrantzia ere nabarmena da, aditz aurretik joanki esaldi baten zentzu eta esan-nahia finkatzen dituena baida.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bertan, obra honen zailtasun nabarmenenak eta irtenbide posibleak aztertu eta bere exekuzio zuzena garantizatzeko lizitatzaileak kasuan-kasuan hartzen dituen konpromezuak zehaztuko dira.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Hala ere, kontutan har bide da aldaketa gehigarri batzu dituen beste alternatibarik, baldin eta abantaila nabarmenak erakusten baditu, kontratu, teknika eta ekonomiaren ikuspuntutik beharrezko gardentasuna badu, eta lehiaketako proiektuaren ezaugarri funtzional, tekniko eta eraikuntzazkoen kaltetan suertatzen ez bada.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 6.5. Txistulariek jantzitako janzkera balio estetiko nabarmentzat joko da, puntuazioa ematerakoan, hoberen jantzitako Txistulari Bandeei garrantzi berezia eskainiko zaielarik.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 10.3. Sari berezia, Plaka bat alegia, kategorietariko atal bakoitzean, Batzorde Teknikoaren eritziz, aukera askeko dantza nabarmena aurkezten duen Taldearentzat.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Zein obra antzestuko den erabakitzeko, jendeak irakurri izan ditu, aukeraketan pisu nabarmeneko arrazoietako bat obrak eszenografia gutxi edo sinplea izatearen beharra delarik.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ezezko ala erreparu hauetan, batzuek EKBrengan aurkitzen dituzte alkantzu haundiko maniobrak eta asmorik zitalenak; beste batzuek, ordea, EHIKrengan somatzen huts eta akats nabarmenak....

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azken egunotan egin diren inkesten arabera alabaina, atzo bilduko zituenak, gehienak, Dukakisi kenduz bilduko zituela nabarmen zegoen.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Hori oso nabarmen dago hainbat aldiz publizitatean errepikatu den spot honetan: 100.000tik gora gazte ari dira egunero euskaraz bizitzen.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hor eskoletakoak dira nagusi eta nabarmen, gainera.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Batetik segitzen dute argi ikusten dugu didaktika edo pedagogia mailari gogor jarraitu behar diogula, baina beste alde batetik horri erantzuteko materialaren aldetik ere lan egin behar dugula ikusi dugu, hortaz ikerkuntzan zuzenago sartu gabe, uste dugu badagoela hortik zehar banaturik, hainbat artxibotan eta lanetan, euskal kantu eta soinuen bilketa nabarmena.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zalakain irakasleak ekin zion berbari lehenik eta behin euskarazko egunkariaren hutsunea nabarmena izanik ere ez duela honek orainarteko euskal prentsa guztia ordezkatu behar aldarrikatu zuen.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mugan arinago Herri Urrats-ek bi parte nabarmen izaten ditu Hegoaldetik doazenentzat: goizean autopistako asfalto gainean egiten diren orduak, batetik eta arratsaldean Senpereko belar gainean egiten direnak bestaldetik.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Aurtengoan ez da mugan hainbeste sufritu beharrik izan; kontrol zehatz samarrak egin baziren ere, nabarmena bi aldetako poliziek gauzak arintzeko erakutsi zuten borondatea, ohizko karrilez gainera bosgarren bat ere jarri baitzuten autopistan pasabidea azkartzeko.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Aurtengo ekoizpenen erakusketez gainera, bertso txapelketak eta Lete, Valverde eta Lertxundiren kantaldiek hartuko dute lekurik nabarmenena. Gorka Arrese / Donostia.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Hala ere protagonista nabarmenenak haur literatura eta helduen literaturako argitalpen berriak izaten dira.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Kosta eta guzti egin zitzaidan neska hura lankide bat zela ulertzea, ez bait zuen astegunetan hain janzkera nabarmena eramaten.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bestalde, soin-ekintzapideak eta kirolak gizakien garakuntza oso eta egokirako, bizitze-maila hobetzeko, aise eta atseden-aldiaz ongi baliatzeko eta, azken batean, herrien kultura gauzatzeko duten berebiziko garrantzia egunean-egunean nabarmenago agertu, eta guztiek ontzat ematen dute.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Barne-egokitasunezko eta eginkortasunaren aldetikako zio nabarmenegatik lurralde-antolaketarako orohar ohartemandako teknikabide eta egiterapideez baliatuz, lurraldearen eta kirolaren aldetik neurrizkoa eta neurri egoki baten erabili dadina izan, eta horretxegatik diruaren aldetik egingarri eta emankor izan dadin behar adinako azpiegitura lortu nahi da, Kirolaren Europako Agiriak berebaitan duen aholkuaren arauera.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hala bada ala ez bada ere, beste literaturgintza batzutan gertatu ohi denez, sariaren eragina nabarmena izan da liburudenda bat baino gehiago geratu da Obabakoen alerik gabe azken egunotan.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hau ba, ez dagoela munduan, Euskadi ezik, bere telebistaren jaun eta jabe den Gobernu autonomorik, eta ez dela inon, herrian hitzegiten den nazio-hizkuntza eta telebistak darabilenaren arteko proporzioa Euskadin bezain nabarmena hizkuntza nazionalaren alde.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Erantzun politikoa hontan dago: Lehenengo Aberri Eguna ospatu baino hilabete aurretik eskuindarrek Bilboko Euskalduna frontoian mitin handi bat antolatu zuten; Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsatu zuen honi erantzun nabarmen bat eman behar zitzaiola.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Azken urteotan gorakada nabarmena eman da, euskararen irakaskuntzara, nolabait neu ere tarteko naizelarik, jende asko iritsi da, askotan gaitasunaren aldetik behar hainbateko mailara iristen ez den jendea, euskara ezagutuagatik irakasteko metodologian behar bezala trebatu gabea.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 - IDOIA ESTORNES: Nire ustez, historia baldintza nabarmenak dituen zientzia da eta, nahiz eta ni neu historilari izan, eszeptizismo haundia dut historiak eskaini ditzakeen posibilitatei buruz.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Gero, bide batez, hara-honako bidaiak ere izan ditugu egun osokoak eta Bizkaiko txoko nabarmenak ezagutarazteko: Butroi, Urkiola, Orduña, Baltzola....

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Bestalde irratiak eta telebistak egunero bolumen nabarmena eskaintzen digute albistegietan.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Agian, lan honen hutsunerik nabarmenena zera da: Kanten egileen izenik ez dela agertzen.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bilerakoan, zenbait puntu salatzea erabaki zen: Botere publikoak nabarmen agertu dira baiaren alde, honela herria horretara bultzatuz; herritarrak botatzera gonbidatu behar ziren, bakoitzak bere gogora eta gustora botoa emateko; Estatutoaren egiazko mamiaz ez zaio ezertxo ere esan herriari; ez zaio referendumaren balioaz hitzegin; 32. urteko Estatutoa onartua izan zela eta, besterik gabe, oraingo Estatuto mottel, gatzik gabekoa onarterazi nahi zaio herriari, jakinik, gainera, puntu gehienetan, gerora ere, Madrilen peko egon beharko dela; Parlamentuan parterik ez duten mugimendu eta partiduek ezin dezakete parterik har kanpainan, ez boto egunean botoak kontatzeko behar litzatekeen kontrolean.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Batzarrera bukatzeko Le Duan jaunak hauxe esan zuen, hots, Estatuko Administrazioari berari zor zaiola zenbait puntutan, arazo ekonomiko eta sozialetan, huts nabarmenak ematea; hala ere, huts horiek zuzentzen gogotik saiatuko da Administrazioa hemendik aurrera.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Kuadro guztietan askatasuna hau nabarmena da.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Oraingo inkestan gauza bat dago guztiz nabarmen: ehuneko hogeita zortzi euskaldun legearekin konforme ez daudenean legeak ez betetzearen alde daude, pase foral antzeko zerbaiten alde (baietz esan baina ez bete), hots, gaur egun esaten den bezala desobedientzia zibilaren alde. 21.55.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Hildo hontatik, pauso nabarmenak ematen hasiak gaituzue.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Goorako nabarmen bat egiñ zuan baña dirudienez iritxia izan du guenera, oraiñgo saioan edo apur baterako beintzat.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Itxuskeri nabarmena litzake ala ez egitea.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Musikazko laguntzarik nabarmenenak taldekide izan dituen Karlos, Pascal eta Mitxelenak alde batetik,(piano, kitarra eta soinuan hain zuzen), eta Amaia, Beñat eta Iñaki Eizmendiren ahots ezagunak bestetik.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bere kaxa bezala sortuko dan salakuntza, zorrotza ta gogorra izango da: zuek, agintari zapaltzailleok, zerok izan ziñaten Gernika zapaldu, erre ta kixkali zenutenok eta zerok, lotsagabeki, zuen gaiztakeriaren agerpide nabarmenena agirian daukazutena.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Baina herrialde aurreratutzat jotzen ditugunetan ere, haurraren ahuleziaz eta babesgabeaz baliaturik burutzen diren tratu txar bortxakeria eta sexu-larregikerien kopurua gero eta nabarmenagoa bihurtzen ari da.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Baina ez. Jeneroan tripak atera beharrean, jenero beraren gehiegikeriak irentsi egin du Auster, eta autoreari nabarmen botatzen zaizkio faltan distantzia eta, batez ere, neurria.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Nork frantses hura botako du faltan, nork literatura anglosajoiaren pisu nabarmenegia salatuko du, nork ekialdeko kulturaren ispilutza urria azpimarratuko....

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Anartean, mendebaldea geldiro ari da, audazia falta nabarmenaz.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 E.- Bueno, nere bizitzako mugarri Mugak zedatzeko jartzen den harria, zedarria nabarmenenak aitatu dituzu baina tira.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gaur egun Paris edo beste edozein tokitan agertzen diran Errebista-lanak, nabarmenenak, noski euskeratzen ari zaizkigu.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Nolabait esan daiteke alde horretatik ere aldaketa nabarmena izan dela.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Zergatik ez dituzue H danak jarri? Nabarmenegi geldi ez dadin? A zer nolako chapuza egin duzutena! Esango dizuet zenbat utzi dituzuen: gaizki kontatu ez ba`ditut OGEITASEI.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Sandinista Gobiernuaren aldeko zabalkunde nabarmena egiteko bideak zabaldu zizkion Lekuona`k Euskalerriko Elizaren esku dagoan Erri-Irratiaren bidez.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Baina, beharbada, gure kalkuluetan eta, batez ere, praxian, gauza bat itzuri zitzaigun, askotan datu nabarmenenak, hain zuzen, izaten bait dira errazkien baztertu ohi direnak: gure zaharrek guk baino askoz ere hobeto, askoz ere sakonkiago, menderatzen zuten euskara.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Zortzi kanta ditugu diskoan eta horietatik gehienek rock-kutsu nabarmena dute.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Pio Barojaren obran beste elementu bat ageri da nabarmen: protesta.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Narkotrafikoak 500.000 milioi dolarretako diru kopuru nabarmena mugitzen ditu Latinamerikan, bertako lurraldeek duten kanpo zorrak baino 100.000 miloi dolar gehiago, hain zuzen ere.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hitzarmenaren berrikuntzarik nabarmenena litzateke 10 lagunez osaturiko komitearen eraketa, zeinak tortura salaketak ikertuko bait ditu.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Gero eta nabarmenagoak dira, euli zaratatsuak bezala, apartekoak Gizartearen lorea.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 1970. urte inguruan gertatu zen hilkintza eta zauritu-kopuru handienak (19.193 hildako, 165.784 zauritu larri, 367.358 zauritu arin) eta harrez gero grafiken kurbak beheraka joan dira ezbehar hauek erdi baino gutxiago izatera lortu delarik, baina azken aldiko estatistiken arabera berriro igotzeko joera nabarmena erakusten dute.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Len aitatu dogun diktadurea, Gotzon'ek onartu ez eban diktadurea, geroago ta nabarmenago, geroago ta gogorrago ezarri nai dauskue bizkaitarreai, zorioneko batua'ren diktadurea.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bestalde, euskal-industriak beti danik izan dauan garrantzi parebakoa illunduta lez dager urte oneitako sezeziño-aldegite nabarmena gaitik.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Eta ez gudaroztean bakarrik, baita be, ta txarrago zana, euren asmo barri matxin-zaleak gaztedian batez be leun-leun sartu-erazoz, zati aundi baten pentzakera barri-zale oneik erein ta zabalduaz, gaztedia ezeze beste gizarte-arlo nabarmenak, garrantzi aundikoak be zorabiauta itxi zituen.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bestetik, zine aldizkariak azkunde nabarmena izan zuten, zineari kritika sakonak eginaz.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Zenbait nekazari ez zen gehiegi fio, egiten zitzaizkion gelderei zuzen erantzuteko; bildur baitzen zedukan guztia deklaratu ezkero, kontribuzioak altxako ote zizkioten bai, non zer zegoen jakiteagatik bakarrik galdetzen zitzaiola baiña alere... Alere gezur aundiegia oso nabarmen gertatzen baita olako galdekizunetan, azkenerako, gutxi gora behera bederen, egia azaldu egiten da, eta datoen esanahia nahiko garbi gelditzen, ondorioak atera nahi dituenarentzat.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Piñuaren gaitza neguan azaltzen da nabarmen: edozein adarretan zorro zuri bat xomorroz betea.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Eta, honetan datza, behar bada, M. Rungis-en meriturik nabarmenena, hau da, ekonomiako gairik funtsezkoenak hain argi eta ulergarri azaltzean, zientziazko zehaztasunik galdu gabe.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hori horrela delarik, aski definizio zabala hartu zuten, osoko arte obrak sortzeko zenbait trebetasun eta teknikataz baliatzea bultzatu zuten figurarik nabarmenenak ez ezik, horrenbesteko anbiziorik gabe izan bazen ere urbanista eta Art Nouveau-ren hedatzaile gisa garrantzi handiko papera jokatu zuten sortzaileek ere bertan sartu ahal izateko.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Nabarmenagoa.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Orretxegatik agian pobretasuna areagokoa, nabarmenagoa.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0002 Ez dugu forma bere aldetik hartzerik zilegi balitz ere eta 1978'an egileak bere burua kritikatuz exceso de lenguajetzat jotzen zuena gutxitan gertazen da nabarmen.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Iragan urte honetan, Europako zenbait erresumetan, esaterako, Italian, Frantzian, Bretaina Handian, nazional diruen, hots, liraren, frankoaren eta libra esterlinaren ahuleria guziz nabarmen agertu da.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Gauza nabarmena da, giza zientziak eratu gabeagoak dabiltzala Udako Euskal Unibertsitatean.

333. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Dena den, elizaren babesean gure hizkuntzak izan du bere txokotxoa, eta hau nabarmena da bai herri-kantuetan zein herri-usadio eta ekanduetan.

334. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0199 Inbelpeak, Anguleria Jauregiko zutabeek baino nabarmenago daukez etxe horreek, seguruenik ere, azken etxeotan, euskarri bakarrak diralako.

335. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 1831garren urteko jaiotza kopuru txikia nabarmena da, baina Sortzez Garbiaren Eleizan zazpi lehen hilabeteen datu ezagaitik izan daiteke; nabarmenagoa da gainera, aurreko urtea ikasitako denporaldi guztiaren jaiotza zenbakietan bigarrena dala ikusi eta gero.

336. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 Baina I Guda Karlistaren eragina 1833 eta 1834garren urteko jauste txiki bategaz nabarmena egingo da; jauste hori 1836an nabarmenagoa egingo da segidan barriro igoteko eta 1840. urtean, guda amaitu eta urte bat geroago barriz ere jausteko.

337. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 GlZABURUAGAri jagokonez (19 irudia), ume eta gazte kopurua beste adin guztietakoak baino askoz nabarmenagoa da, Amoroton ikusten genduana barne.

338. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Baselizako elementurik nabarmenena, barriz, ganga zorrotzak dira argi eta garbi.

339. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Biztanlegoaren beharrei erantzutea xede duten zerbitzu eta sorozpen mailako egitekoak direla eta, arrunt leku nabarmena lortu du Administrazioak, poliki-poliki, agintaritza publikoon artean, izan ere, gizarte-sail ezberdinetatik etengabe eskatzen zaizkion zerbitzuak oso ugariak bait dira.

340. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Hala ere, Legearen justifikabide diren helburuak betetzeak eta, arazoei benetako irtenbideak emango dizkien bide publiko, bizkor, emankor eta horiengandik hurbileko gisa, Lege hori antolatzeak eragozpen nabarmenak dakartzate, beste kasu batzutan ematen diren eragozpenez gain.

341. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0148 5. Batzar Orokorra biltzeko deialdia, elkartearen egoitzan eta koperatibak bere jarduera aurrera eramaten duen leku guztietan jendaurrean jarriko da modu nabarmenean, eta gainera, estatutuetan hala jasotzen bada, beste iragarpen-bide batzuk ere erabili ahal izango dira, bazkide guztiek horren berri izatea errazteko.

342. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0180 b) Koperatibaren jardueran murrizketa, hedapen edo berrikuntza nabarmenak eragiteko.

343. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 bestalde, gero eta nabarmenagoa den segurtasun-eskaerari erantzuten dio.

344. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Berrikuntza nabarmenenak bakarrik aipatzearren, Europako Agiri Bakunak (EAB) konpondu zuen Europako Parlamentuak erabakiak hartzeko orduan Kontseiluarekiko jasaten zuen demokrazia-eskasia.

345. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Igorlearengan oinarrituta, helburu nagusia hiztunaren emozioak, sentimenduak, iritziak etab. azaltzearena du. Funtzio honen kasurik nabarmenena harriduretan topa daiteke. Mezuak ez dira kontzeptu esanahia izatera ere iristen: ah!, ai!, bah!, puf!; inoiz entzulea bere buruarekin bakarrik ere aritzen delarik, inongo hartzaileri zuzendu gabe. Txosten kritikoetan, prentsako iritzi artikuluetan, hurbilekoei zuzendutako gutunetan eta, nagusi izaten da ere funtzio hunkitzailea.

346. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Intuitiboki eta kasu konkretuetan hizkuntza zer den eta dialektoa zer den denok ulertzen badugu ere, oso zaila da kontzeptu hauetako bakoitza teorikoki erabat mugatzea. Adibidez, esan ohi da hizkuntza giza talde bateko kideek elkarrekin komunikatzeko duten hitzezko adierazpidea dela, baina bistan dagoenez, definizio horren arabera zaku berean sartuko genituzke hizkuntza eta dialektoa. Behin-behinean honela definituko dugu dialektoa: bizirik dagoen edo galdu den hizkuntza komun batetik aldendu den zeinu sistema, oro har muga geografiko jakin bat duena, baina jatorri komuneko beste sistemen aldean berezitasun edo bestelakotasun nabarmenik ez duena. Hizkuntzak, berriz, dialektoak ez bezala, beharrezko ditu berezitasun edo bestelakotasun nabarmena kanpora begira eta oso altua den berdintze maila barrura begira. Dena dela, hurrengo atalean bihurtuko gara berriro puntu honetara, dialektoa ulertzeko era zaharkitu bat auzipean jartzeko.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Plaza, Giacometti, 1949. Giacomettiren irudietan eskultura afrikarraren eragina nabarmena da; gizakiaren bakardadea irudikatzen du.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Erromatarren eragin nabarmena du elizako atariak, eta hau koroatzen dagoen kupulak Londresko San Paulo katedralekoa eta Erromako San Pedrokoa gogorarazten dizkigu. Estilo barrokoaren eta neoklasikoaren artekoa da, nahiz eta bere diseinu soila erabat klasikoa izan.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00080 Hau, lehenago ikusi dugunez, nahiko nabarmena izan zen garai zehatz batzuetan: hala nola Ekialde Hurbileko zibilizazio mediterranearretan, Grezian eta Erroman eta, askoz ere beranduago, Behe Erdi Aroan.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00164 Sodio-potasio ponpak duen beste ezaugarri garrantzitsu bat honako hau da: zelularen barnealdean sodio-ioien kontzentrazioa igotzen denean, sodio-potasio ponparen iharduera ere nabarmen igotzen da.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00102 d. Indukzioaren gertaera oso nabarmena da. Pendulua, ileak edo hariak gorputz kargatuei hurbiltzean, oso ondo ikusten da.

352. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Ikasleek aldaketa kimikoen ezaugarririk nabarmenenak ondorioztatu beharko dituzte: substantzia batzuk desagertu eta substantzia berriak agertzen dira (aldaketa fisikoak baino materia-aldaketa sakonagoak dira, beraz); zailtasun handiagoa dago hasierako egoerara itzultzeko.

353. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Herrialde garatuen eta garapen bidean daudenen arteko desberdintasunak ikusiko ditugu: zein diren, nola sortu diren, noren intereserako... globalizazioa noren alde edo aurka joan den nabarmena baita.

354. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Honetan interesgarria zera da: orain arte baztertze egoera honetan asko ez badaude (gaude?) ere, badagoela horrelako egoerara erortzeko arrisku nabarmena eta larria; eta joerak aldatzen ez baditugu egoera honetan dagoen jende kopurua gero eta handiagoa izan daitekeela.

355. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00149 3. Hautaketa hau egin bezain azkar formatu-kopiaketa egiten da, saguaren erakuslearen brotxa desagertu egiten delarik, baina gelaxka-multzoak hautatuta segitzen badu, klik egin beste gelaxka batean eta formatu-aldaketa nabarmenagoa izango da.

356. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0030 Versailles, gauza ederrez beteriko errege jauregi bikaina, eraiki zuen arren, eta arte, literatura eta musikari, eta merkatalgintza eta produkzioari bultzakada nabarmena eman arren ezin daiteke esan bere erregealdia guztiz arrakastatsua izan zenik.

357. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 1977an hasi ziren Espainian kontzertuak ematen eta urte berean SER-FM irrati kateak Urteko Talde Nabarmen izendatu zuen.

358. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Seguraski negozio hobea da erdaraz kantatzea, baina askoz ere pozgarriago euskaraz aritzea. Euskal Herrian gauzak erraztu egiten dira euskaraz kantaturik. Konplizitate puntua nabarmena da. Baita erdaldunentzat ere.

359. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Zailtasunik nabarmenena kalifikazio nota jartzerakoan aurki dezakeguna izan daiteke.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Adibidez, esnearen gainak, odol gatzatuak, jogurtak, mamiak; irin-oreak, ahiak, gelatinak eta beste hainbat eta hainbat produktuk liskaelastikotasun nabarmena darakusate.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Polimeroetan, hortaz, ia beti, 0 amplt; n amplt; 1 izango da eta zenbat eta n txikiagoa izan, -ren -kiko menpekotasuna hainbat eta nabarmenagoa izango da.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0095 3. Irakur itzazu perpaus hauek eta ohar zaitez zati nabarmenez.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0095 Nabarmena da, batez ere, olerkiaren progresioa, ilargi-izpi eta txori kantuekin hasi eta zeruko izarrekin amaitu arte erantzunik ez dagoela baieztatzean, azken lerroan ematen delarik galde egin beharrekoaren berri: maitearen bihotza, alegia, bere barne sentimenduak.

364. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Hala ere, ez zen zehatzegia oraindik eta mende batzuen buruan desoreka nabarmena gertatu zen.

365. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Euskal Herrian ere nabarmenak izan ziren Erreformaren (Iparraldean, bederen) eta kontrarreformaren eraginak.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Gertaera honi lurrinketa deritzogu eta ozeanoetan gertatzen da nabarmenen.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Badira hor aldaketa nabarmen batzuk.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Baina, azkeneko mende honetan, kontzentrazio hori nabarmen gehitu da.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 Bere adierazpenik nagusiena bertsolaritza izango litzateke eta ezaugarririk nabarmenena bapatekotasuna.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Egitez, barietatea da Indiako erlijioaren elementu berezirik nabarmenena.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 Udalen portaera hau nabarmen geratzen da helburu berdinerako Donostiakoak ematen dituen %0,33 edo Bilbokoak ematen dituen kopuru zehaztugabeak

372. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00085 - Distira eta fokatzea: Pantailan agertzen diren marrak nabarmen ikus daitezen.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Potentzi faktorea hobetuta, sarean itxurazko S potentzia txikiagotzea lortuko da, potentzia aktiboa aldatu gabe. Honek, korrontea nabarmen jaisten du, eta ondorioz hainbat abantaila ditu: lineako eroaleen sekzioa txikiagoa behar izatea, tentsio-jaitsiera murriztea eta potentzi galera txikiagoa izatea.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00123 Aldiz, jauzien maiztasuna handiagotu edo eta motelduz gero, autoaren gorabeherako oszilazio-higidura nabarmen txikiagotuko da.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 - XV-XVI. mendeetako poesia: gertaera historikoei lotuta dago gudu kontuei, gehienetan, eta kutsu epiko nabarmena dute; honenbestez, trajikoak dira, eta tristeak gehienetan.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Sozialisten progresioa nabarmena izan zen, eta alderdi espainiar eskuindarrek une hartan oso indar txikia zutela agerian geratu zen (%9,3). Emaitza hauek berriro ere agertu zuten 1983ko foru eta udal hauteskundeetako emaitzen joera.

377. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Hasierako hobekuntza hau errekuperazio efektu baten ondorioa izan liteke, ikerkuntza denboraldiko azken partidua jokatu eta berehala egin baitzen, eta ikerkuntzak iraun zuen astean zehar entrenamendu mailaren murrizketa nabarmena gertatu zen.

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00136 Emakumearen gustu ezaren nabarmenaz ohartzeko, bertako dekorazio aldrebesari begiratu bat bota besterik ez dago.

379. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Kolejioko ate nagusia gainditu zueneko, mundua desegokiturik bezala aurkitu zuen, eta irudipen hura gero eta nabarmenagoa egin zitzaion aldapan behera zihoala.

380. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0046 - Hitz hauek nabarmenago esan behar nitian.

381. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Juantxo, ez pentsa Ezkaluaren itxuran eta korrikarako berekiko zeuzkan abantaila nabarmenetan erreparatu ere egin zenik.

382. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 (...) hedapena eta bai bere itxuraren dotoretasun nabarmenagatik.

383. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 E-ren sarritasuna hain da nabarmena, zaila izan bait daiteke nolabaiteko luzera duen esaldirik bilatzea letra horrek nagusitasun nabaria ez duenik.

384. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Lehengo zerrenda horri eman geniezaiokeen enplegua nabarmena da, baina oraingoz eta e letra honetan, neurri batean bakarrik erabiliko dugu.

385. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00082 - Egongo ez duk ba, tokiz kanpo! erantzun dit harritu nauen sumindura nabarmen eta susmagarria erakutsiz.

386. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Hondamendi nabarmenak diruditen arren, gerta daitezke, ezta?

387. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00010 Eguerdian bazkaltzeko jatetxe baten bila nenbilela sentitu nuen nabarmen elur-usaina, hasi aurretxoan sentitzen den usain berezi hori, egun hartatik nire psikearen hari ezkutuek sexu-usainarekin lotzen dutena.

388. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 Portuko beste txalupetako maestreak, tostartekoak, talaierua, benterua, denak ziren batzarrean, eta denen artean Ustrumana ageri zen nabarmen, xurrutik edo mokadurik egin gabe.

389. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00424 Eta baldin, batak nahiz bertzeak biziki hunkitua nindukaten unean berean, ez bazintudan hala ere gutxiago desiratzen; baldin nabarmen hobesten bazintudan bi emakume horien gainetik, zeren azkenik bertze bien kaltetan baizik ez nintekeen gure lehen harremanari berriz lotu, ez dut uste horrek hain liskarbide handirik ekar dezakeenik.

390. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00894 Zoritxarra, zoriona baino nabarmenagoa da.

391. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Adlerrek dio Saint-Lazare espetxe-eritetxean langile-falta nabarmena denean prostituta intsumituen atxiloketa modu ikusgarrian handitzen zela.

392. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00234 Eguerdi aldean, hiriko kale zaharretan barrena ibili eta ibili, ustekabean tentsio giro nabarmena zegoen toki batera ailegatu naiz.

393. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00054 Orduantxe entzun dira urratsak: nabarmen, hurbil, argi.

394. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0015 Beste hiru gizonek bozkario-seinale nabarmenak egin eta zorionak eman zizkioten Márquezi.

395. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Inguruak ixilik zeuden, eta Diabloren arnas hotsa eta beren ibilerarena zen bidelagun zuten zaratarik nabarmenena, goiz osoan ez baitzioten hitz bat bera ere zuzendu elkarri.

396. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Beraz, nabarmen eta agerian dagoela iruditzen zait: musulmanak, europarren begitan, bigarren mailako biztanleak dira soil-soilik.

397. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0034 Hain nabarmen zeuden geldirik orratz guztiak non ez baitzegoen han lekurik Eppur si muove hartarako.

398. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0056 Erle bat pasa zen Boben begien aurretik aire katastrofe bat gogorarazi zion eta kattagorri begiak inoiz baino nabarmenago ikusi zituen Bobek Nikolasen aurpegian.

399. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Operazio horrek eragozpen bat zuen nabarmena; Flora beste mundura bultzatzeko nengoen momentuan, aurreko atso sudurluzea leihoan azal zitekeela.

400. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0259 Lanaren santutasunari buruz hitz egiten zuen sarritan, baina bere arduragabekeria zela medio burugabeki areagotzen zuen amaren lana; askatasunaz hitz egin ohi zuen, baina, amak nabarmen zekusanez, denak estutzen zituen bere setakeria zakarraz eta etengabeko eztabaidez. Kontraesanez josita zegoen, (...)

401. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Eskifaietako beste batzuk, aldiz, ezadostasuna modu nabarmenean erakusten hasi ziren, karramarroa gorabehera.

402. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0034 GARAPENA ETA ABERASTASUNA NABARMENAK ZIREN: AURPEGIETAN, LANEAN ETA INDUSTRIAN, KULTURAN, BIZITZEKO ERAN... BARNERAKETARAKO ETA ESPIRITUALITATEAREKIKO JARRERAN.

403. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0059 - Bai, halaxe duk, Xukebuxin zozopiku hori... hi haiz Mieloxinen etsai nabarmen eta nagusiena -zioen Anttuxinek bere laguna sinestarazi nahian edo- eta hiri dagokik nere kontu hau ezagutzea Xukebuxinek mesedea buruaz onartu zuen.

404. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0069 Aita gizajoa ez zen nere zoritxarraz batere ohartzen; alde batetik, inoiz ez nuelako nabarmen utzi eta sekula esan ez niolako; eta, bestetik, amak protestatu egin bazuen ere, Gabon haietan ni zaintzeko legezko baimena lortu zuelako.

405. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0076 Seinalea garbitu nahian nabarmenago bilakatu zitzaion.

406. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Esan postura hauek bi putikluben kokapenetik ateratakoak ziren, pubeko kafesnezale eta tertuliakide gainontzekoen aurrean nabarmen ez gelditzearren.

407. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Baina aldeak ere nabarmenak dira: Euskal Herrian bildutakoen artean sorgin eta jentilei buruzkoak dira nagusi, arima erratu, hildako eta aztikeriazko kasuak ere ugari badaude ere.

408. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Gauza batean alde nabarmena ikusten dut Calmet eta Juan Garmendia Larrañagaren lanak alderatzean: lehenak berak aitortzen duenez inoiz ez omen zuen agerpenen gaia sakon aztertzeko asmorik, halabeharrez eta bidenabar aipatzen omen ditu, berak Hungariako vanpiro izenekoak aztertzea omen zuen helburu nagusia.

409. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Zeren ezingo baita proposizio gaizto hau baieztu natura gezurtatu gabe, eta natur historiaren, egiteen eta gauzen ihardueraren aldetik nabarmena dena kontraesan gabe, nahiz eta saiatu garen berari zentzu jasangarria ematen.

410. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Nabarmena zen biak ala biak ere sobera edanda zeudela, eta edaten segitzen zutela gainera; ezen, entzuten ari nintzela, bietan batek, mozkor oihu batez, txopako leihoa ireki eta bota egin baitzuen zerbait kanpora: botila hutsen bat, inondik ere.

411. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Baina ez zeuden bakarrik moxkortuta; amorrazioz sutan zeudela ere nabarmena zen.

412. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Heltzen ari zirenak nabarmen saiatzen ziren beren sarrera agirian gera zedin.

413. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0158 Duten liburu on bakarra 70 Cervantes-en Don Quijote de la Mancha delakoa. beste guztien irrigarria nabarmen utzi duena da.

414. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0272 Mundu guztiak daki eta nabarmena da gizonek beren buruak maite dituzten kreatura guztiek bezalaxe, pasio handiz maite dutela.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Ordukoxea da, gainera, Agustin Ibarrola eskultorearekin eta Martin Arrizubieta euskaldun apaizarekin beti izan zuen adiskidetasun handia. Gehienak, guztiak ez esatearren, ezkertiarrak ziren baina euskal mundutik erabat aparte bizi ziren. Horien ezagutzari esker Gabrielek Blas de Otero, Gabriel Zelaia eta Curros Enríquez poeta sozialekin egin zuen topo, eta horien eragina nabarmen ageri da haren harrezkeroko obretan. Garai berean hasi zen marxismoaz interesatzen.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Maiz aipatu da idazle eta artista espainolistek Arestiren ideologia ezkertiarrean izan zuten pisua baina, aldi berean, maizegi ezkutatu da Arestik eta bere lanak lagun horiek euskal arlora hurbiltzeko izan zuten eragin nabarmena. Izan ere, ordurarte, euskal literatura, eta oro har, euskal kultura osoa, zerbait baserritar, atzeratu eta liluragabetzat kontsideraturik zegoen kaletar ikasien artean.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Gabrielek beste ezaugarri bat zuen, oso nabarmena: langile porrokatua izatea.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00020 Zerbaitetan lanean hasten zenean, gramatika edo literatura arloan, orduak eta orduak ematen zituen nahi edo behar izandako datuak aurkitu arte, eta maiz gau osoak pasatzen zituen liburuak aztertzen, argibideak biltzeko. Euskaltzaindira aurkezten zituen lanetan hori guztiori nabarmen ageri zen, guztien mirespenerako.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00011 Honela nabarmen jartzen zen auzo hauek elkarren artean zuten elkartasuna, gaur auzo batean eta bihar bestean eskea errepikatuz.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 Eztabaida alde batera utzita, aipa ditzagun besterik gabe lanketa honetan eragin handiena izan duten zuzenbideko lexiko berezituaren ezaugarri nabarmenenak.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00032 - Langile euskaldun gehienen ustez, plana badoa aurrera, eta gero eta nabarmenagoa da hizkuntzarekiko ohitura- eta jarrera-aldaketa. Hortaz, gero eta handiagoa da zirkuluetan dabiltzan langile askoren inplikazio-maila.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Hala ere, zuntz mota hau hau urria denez orno-muinaren elektronegatibitatean eraginiko aldaketak ez dira nabarmenak. Beranduago, hau da, kitzikapenetik 90 eta 130ms bitartera ondoren, C zuntzen bitartez ( m/s laborategi arratoietan) datorren kinada sinaptikoa iristen da orno-muinera, azalezko geruzetako neuronen elektronegatibotasunarengan eragin bortitzez (3. irudia). Goian aipatu bezala, eremu potentzialek ez dute ekintza-potentzialekin harreman zuzenik, PKPek eraginiko elektronegatibotasunaren aldaketak baizik ez baititu isladatzen.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00030 Sentipen hori nabarmen areagotu zitzaien Machu Picchura joatean. Andeetan kokaturiko inken hiri zaharrak liluratuta utzi zituen bi lagunak; Ernesto oso arkitekturazalea zela kontuan izanik, pentsatzekoa da hango aztarnek aho zabalik utziko zutela.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Mendizerran abeltzantzan ari direnek esan digute han zegoen pago-kopurua hain zela handia non euren gaztaroan egun eguzkitsu batean gerizpetik irten gabe joan zitekeela Artaunetik Mugarrikolandara. Gero, berrogeita hamargarren hamarkadan, ikazkintza nabarmen eta kontrolgabe bat eman zela, oihan-aberastasun guztia hondatu zuena.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00019 Ia-euskaldunen taldeak igoera nabarmena ezagutzen du lau barrutietan; eta erdaldunenak, berriz, San Pedron ezik, beste hiruetan behera egiten du nabarmen.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00059 Pasaiako badiaren ertzean dagoen beste herria Lezo da eta historian barrena Pasaia bezalaxe itsasoari lotuta egon bada ere, eta egun, ekonomia mailan Pasaiari hertsiki loturik badago ere, hizkuntza mailan alde nabarmenak aurkituko ditugu Pasaia eta Lezoren artean.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Are gehiago, gertatu izan da (M. Wolf, 1994:97) telebistarekiko dependentzia nabarmena duten pertsonen artean batez ere, bere egin dituztela telebistak estereotipatu dituen zenbait irudi eta portaera (telebista answers deitua izan den fenomenoa) nahiz eta errealitatea desberdina izan.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Euskal Herria gizarte mugimendu ugariren jatorria izan da, batik bat azken hiru hamarkadotan. Askotxo izan dira, garai ilun eta zailetan faktore gehienak bere kontra izan arren, euskal gizartean presentzia nabarmena lortu duten herri ekimenak. 1960ko hamarkadan, adibidez, mamitzen hasi zen ikastolen mugimendua.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00044 Ez dira salbuespenak salbu telebistan askotan azalduko. Baina izugarri dinamikoak izateaz gainera, gehienek urte askotako esperientzia dute beren alde. Horrek guztiak ahalezko egiten du zenbait momentutan beraien presentzia oso nabarmena izatea, hedabideek islatzen dutena baino dexente haundiagoa.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00105 Negoziaketok zapuztu zirenean, errua Gobernu espainiarrarena izan zen, kazeta honen aburuz, aurrera segitzeko borondate falta nabarmena erakutsi zuelako. Erakunde armatuak berriz bai du negoziatzeko borondatea. Ez, ordea, Espainiako Gobernuak.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00144 Mariano Ferrer-ek, aldiz, aizi honen inguruan, iritzi garbia du. Jendeak AEI kanpotik bizi izan du, politikari eta kazetarien kontua izango balitz bezala. Zenbait arlotan, eragin nabarmena izan du, eta horra hor, besterik gabe lazo urdinaren inguruan osatu den mugimendua. Baina herritarrek oso gainetik ezagutzen dute testu hori. Bai, jakin badakite ETAren kontrako zerbait dela, ETA bera gaitzesteko dokumentua dela, baina... ezer gutxi gehiago. Hala ere, nik uste dut, AEI hori baino askoz gehiago izan dela, zorionez gainera, baina praktika politikoak beste nonbaitetik abaiarazi du testu hau.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Joseph Colinek perfekzionatu zituen Appert-en teknikak, elikagaiak aldez aurretik esterilizatuz. Appert-en teknikari egindako hobekuntza hauekin izugarri handitu ziren erraz usteltzeko jakiak probetxatzeko aukerak, eta jakina horien artean arraina kontserbatzekoak. Teknika berri hauen ildotik sortuko den arrain kontserben industria berria, hein batean, upeletan gatza emanda jarritako arrain eta eskabetxearen betiko industriaren jarraitzailea da (lehengaia, izatez, bera da eta sarri askotan enpresariak ere lehengoak dira), baina, egia esan, bazen desberdintasun nabarmen bat.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Kontserba berriak materia (olioa, latorrizko eta eztainuzko ontziak, eta abar) eta teknika desberdinak eskatzen zituen, eta horrela lortutako emaitzak abantaila nabarmenak eskaintzen zituen teknika tradizionalekin egindako kontserbekin alderatuz. Abantaila horien artean batzuk aipatzekotan, arraina hobeto eta denbora gehiagorako kontserbatzen dela eta kontserba maneiatzea eta garraiatzea askoz ere errazago dela aipatu beharko genituzke. Horrekin guztiarekin, arrain kontserbari merkatu berrietara iristeko aukera eman zitzaion.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Hiriak eguneroko bizitzan lurraldearekiko burutu behar izan zituen burrukak zeuden funtsean, beti ere bizi-espazioaren bila ibili behar nabarmena, eta jurisdikzio mugak finkatzearena. Hori izan zen zabalpen bakoitzeko gakoa, eta horretxek baldintzatuko du, erabakiorki gainera, hurrengo 100 urtetan zehar Bilboko hirigintzaren garapen oro.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Areagotu egin dira pribilegioak: goi-mailako kastak ongi baliatzen dira behekoen egoeraz. Hau gauza nabarmena da Indian egungo politikaren errealitatean berean. Parlamentariek eragin lotsagabea dute beheko kasten eta azpikasten gainean, beti ere beren onura bilatuz.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Fatxadaren goiko aldeak zurezko bilbadura imitatzen du, gorriz pintatutako igeltsuzko banda lisoen bidez. Mehelin edo anta eskegiek definitzen dute fatxadaren zati bat, gorputz nabarmen bat sortuz Aurrealdean eta kaminero-etxe gehienek bezala, Diputazioaren armarria eta eraikuntzaren zenbakia ditu, kasu honetan 144 zenbakia.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00058 Campionek beste hamahiru lagunekin Asociación Euskara de Nabarra izeneko elkartea sortu zuen 1877an. Elkartearen aldizkarian, Revista Euskara delakoan, argitaratutako idazlanetan nabarmena da baloreen kontraste ideologikoa: alde batetik, mundu errurala - tradizioa - moraltasuna - kontrarreboluzioa - euskara, eta bestetik modernitatea - aldakuntza ekonomiko eta kulturala - degenerazio morala - iraultza arriskua - erdara.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Dudarik gabe, hiriburuaren eragina oso nabarmena izan da, Iruñea gero eta handiagoa da, komunikazioak hobetu dira eta jende anitzek Iruñeko joan-etorria egiten du egunero lan egiteko.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00255 Saio eta bertsoetan tartekatuta dantzatu egiten da; makil-dantzak ez ezik, zinta-dantzak ere dantzatzen dira. Joan den mendearen azken aldera Tuterako merindadeko herri askotan zirauten bizirik Paloteao edo Dance izenekoak. Herri horietatik guztietatik tradizioak batean baino ez du bizirik iraun gaur egun arte eten nabarmenik gabe, Kortesen, hain zuzen.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 Nabarmena da donostiarrek lortu dutela, beren sorterriari egin dizkioten laudorioak direla medio, espainiarrek hiria izendatzeko zeukaten izen ez oso txukun hura ahantzia izan dadin: zeruaren orinala. Euri asko egiten zuelako, 1801ean Humboldtek adierazi zuenez.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00010 Aldi berean, herritarrek berek EAJ-PNV/EA Jaurlaritzak autogobernua sakontzeko duen helburuaren xede bakarra gizarte justuagoa eta garatuagoa eraikitzea, gero eta ongizate-maila handiagoa duen gizartea eraikitzea dela egiaztatu ahal izango dute. Izan ere, bi alderdiak garapen ekonomikoaren mailaren, ongizatearen mailaren eta autogobernuaren bolumenaren artean erlazio nabarmena dagoela jabetzen dira.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Zein irizpidetan oinarritzen da eskubide nazional hau? Zein zeinuren bidez ematen da ezagutzera? Zein gertakari nabarmenetatik eratortzen da?

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00105 Dena dela eginahala guztiak egin ditut horri buruz esan ahal den guztia tratatu honetan biltzeko. Horrek ez du esan nahi gure gaiaren aldeko froga bezala argudia daitezkeen arrazoi ezberdin guztiak jaso ditudanik, izan ere, ez dut inoiz pentsatu hori beharrezko izango zenik ezertarako (ziurra den arrazoi bakarra ere ez dagoen kasuetan izan ezik), haatik, bakarrik lehenak eta nagusienak aztertu ditut, eurak oso frogapen nabarmen eta ziur modura proposatzen ausartu naizelarik.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00118 Baldintza horietan nabarmena da orohar Arabako sareak gune soziofamiliarrean haurrak eta nerabeak edukitzeko prebentzio eta sustapen gaitasun handiagoa daukala EAEko beste lurraldeen parean.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Terrorearen beste alderdi bat purgak izan ziren. Udal langile askok enplegua galdu zuen. Iruñeko Diputazioko eta Udaleko purga eta kaleratzeak nabarmenak izan ziren. Okerrago ere izan zitekeen: Mendavian zinegotzi gehienak, alkatea, eta funtzionario asko exekutatu egin zituzten.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Diferentziaz jabetzeko alderatu besterik ez dago hauen produkzioa eta, adibidez, hegoaldetiarren katiximak: gaiaren tratamendua eta euskararen maneiua, bietan dira nabarmenak aldeak.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00560 Hurrengo bi belaunaldiekin hasten da edizio modernoaren historia. Abiapuntua honela seinalatu nuen Euskal Idazleak, Gaur liburuan: Orain bizpahiru urte, 1974 inguruan, hasitako bide berria esanguratsua da: politizazioa ez da hain nabarmena liburuetan, epelduz bezala doa, eta editorialeen arteko aspaldiko burrukak isiltzera bide doaz. Honekin batean saio liburua krisitan sartzen da. Argitaletxeek kultur politika hori oinarriagotik hasi nahi dute, behar den lekutik, alegia, kulturaren eta hizkuntzaren moldaketan. Ikastola liburutara, irakurgaitara, hiztegi eta oinarrizko liburutara jotzen da gogotsuago gaur.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00226 Iritzi ortodoxoaren izaera arbitrarioa oraindik ere nabarmenagoa da beste erlijioetako sinestunen iritzia kontuan hartzen badugu. Nola dakusa kristautasunak emakumeak arimarik ez duela dioen musulmanen dogma? Baina utz dezagun hau eta hel diezaiogun hasierako arazoari.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Trinkotze joera horren beste adibidetzat har daiteke bi puntuak koma soilaz ordezkatzea ere, gero eta maizago ikusten denez. Hona adibide bakar bat, bere soilean aski nabarmen, ez baitirudi inolako aitzakia sintaktikorik duenik berez dagozkion bi puntuei eusteko (idazpuru izateak badu zerikusirik halakoetan, grafismoaren diktaduraz, baina kasu honetan testu barnean ere halaxe dator).

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00136 Partituren transkripzioak XIX. mendea baino lehenagoko ia musika guztia antzinako grafiaz agertzen da eta horrek zaildu egiten du nabarmen erabiltzaileen lana. Horrek guztiak gaurko grafiara aldatzeko lana eskatzen du eta lan hori ERESBILek zuzentzen duen talde berezi batek egiten du.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 XIX. mendean Nafarroako eta Hego Euskal Herriko analfabetismo tasen gainetik ibili zen Larraun, baina Espainiakoen pare-parean, ordea, eta, Nafarroan bertan ere Tuterako partidu judizialeko tasak Larraungoen antzekoak ziren. XX. mendeak, berriz, aldaketa ekarri zuen, Larraun Nafarroako eta Euskal Herriko portzentaiei nabarmen hurbildu baizitzaien, Tuterakoak eta Espainiakoak aise gaindituz.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00315 Gainerako lurraldeekin bateratsu alfabetatu zen Uitzi, beraz, eta, orokorki, ez dirudi bertako euskararen iraupenean eskolaketaren eta alfabetatzearen bilakaera faktore bereizle nabarmena, ez alde eta ez aurka, izan denik.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Maila horrexetan, gogora dezagun, aldaketa nabarmenak gertatzen dira garapenean, baina, ikus daitekeenez, balioen transmisioak ez ditu zioak eta oinarritze-prozesuak behar bezala aintzat hartzen; horren ordez, aldez aurretik definitutako balio konbentzionalak jokabidean txertatzeko metodo eraginkorrak bilatzeari ematen dio garrantzi gehiena.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Arrisku edo babesik gabeko egoeran dauden adingabeen kolektiboa sektore edo alorka banatzen duen printzipio orokorrari kontrajarri gabe, nabarmen-nabarmena da egoera indibidualen heterogeneotasuna. Hau dela eta, interbentzioa indibidualizatu behar da, eta ekintzak aniztu, egoeraren larritasunaren eta gizarte errealitate bakoitzaren berezitasunen arabera.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Lotura-guneak dira. Web orri batean dauden hipertestu-loturak nabarmen ageri dira, testu edo irudi azpimarratuak balira bezala.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Nelkin-en iritziz, pasadizo horrek garbi utzi zituen zenbait gauza: batetik, hainbat kazetarik informazio iturri zientifiko eta teknikoren aurrean dituzten gabeziak eta irizpide-falta nabarmenak; bestetik, argi gelditu zen Franz Kafkaren lanaren aurrean berriemaileek zuten ezjakintasuna, aipatutako lan horretan (Metaformosia edo Itxuraldaketa, 1915) jatorri txekiarreko idazleak labezomorroen zauritu-ezintasunaren aurrean zuen errespetua agerian gelditzen baitzen.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Nortasunaren aldagaien ezagugarri nabarmenenetako bat, arartekoak izatearena da, hau da zuzenki behagarriak ez izatearena; hori dela ta, arlo honetan, kontrol eta manipulazio zailtasunarengatik, metodo diferentzialak eta korrelazionalak nagusitu dira, laborategiko metodo esperimentalen erabilera eta behaketa naturalaren metodoen erabilera oso mugatuak izanik.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00059 Baina, San Palaiseko profesionalaren ezean, jokalari irabazle nabarmenaren parekotzat jotzen duten beste jokalariaren lan aipagarria ikus ahal izango dugu.

459. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00103 Badakit agian ideiologia aldetik ez direla markatuenak, baina institutuko bizitzaz egindako poemak nabarmenak egin zaizkit.

460. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00063 Bestalde, hezkuntza-antolaketa, egoitzak, eskola-ekipamendu eta materialetako pobrezia nabarmena zen.

461. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Etxeko lanetara egindako dedikazioarengatik ezaugarritutako emakume talde hau zabala da oraindik gure gizartean Iraganetik jasotako eredu bat adierazten du, baina egun oraindik, presentzia nabarmena duena.

462. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Famili ardurarik ez dute, arrazoi ezberdinak medio lan-merkatuan ere ez dute partehartzerik, eta beraien egunerokotasuna errealitate horretara egokitzen dute, ondorioz taldearen bereizgarririk nabarmenen aisia osatzeko jarduerak direlarik.

463. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00166 Jarduera aniztasuna oraindik nabarmenagoa da 1. tipoan.

464. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Erretorikak aholkatzen duenari ezer kendu gabe, begi bistakoa da horrelakoak ahozko tradizioaren edo, nahi bada, kate mintzatuaren (=berbaldiaren) errekurtso laburbiltzaile eta oroitarazle nabarmena direla. Axularren lanbidean erabili behar ziren horietakoak, hain zuzen ere.

465. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00236 Beste autore anitzek argumendu eta eleberri-ildo ongi egitaratu eta biribilduak behar izaten dituzte lorpen nabarmen bat eskuratzeko.

466. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Ironia hori nabarmen da Rubén Daríoren jarrera estetikoak abordatzean edo eta Primo de Rivera militarraren harrandiak txoteo hutsean itotzean (baita ere García Lorcaren joera sexual zenbait parodiara erakartzean).

467. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00042 Konparatzen badugu frankismoaren hasierako jokabidearekin nabarmen gelditzen zaigu desberdintasuna.

468. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00043 Nabarmena izan zen mobilizazioen beherakada Alderdi Komunistak jakin zuenetik bere legalizazioa bideratuta zegoela.

469. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00045 Aipatu dugun Ibilaldia bukatu berria zelarik, betetzeke irauten zuen amnistiaren orokortasunaren seinale nabarmenak bihurtu ziren Jose Migel Apalategi Apala eta estrainatuak. Horien aldeko manifestazio izugarriek lagundu zuten estreinako kurtso politikoaren hasiera.

470. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Ariketa errazen aurrean ez da diferentzia nabarmenik ikusten erreflexibo eta inpultsiboen artean, baina ariketak zailak direnean bai.

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00012 Zenbait espezietan nahiko nabarmena da abere-presioa eta kasu batzuetan abereek bazkarako kalitate oneko espezieak bultzatuko dituzte.

472. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00071 Pareta bat bota zen, eta egun dugun bulegoak ez du zer ikusirik aintzinakoarekin. Argitsua, irekia, hurbilekoa da eta gertutasuna islatzen du lehenengo momentutik. Euskaltegiko beste atalak horrelakoak izatea nahiko genuke, aldaketa benetan nabarmena izan dadin.

473. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00081 Leihatilako informazioa nola ematen den aztertu eta ikasleak gureganatzeko komunikazioan gertatu diren aldaketek ondorio baikor nabarmena izan dute.

474. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00014 ikusi besterik ez dago Oltzako hizkeratik Eguesibarkora badela aldea, nahiz orografiaren eta distantziaren aldetik honetarako arrazoi nabarmenik ez dagoen; bien artean, gainera, teorian bederen homogeneizatzaile lana bete lezakeen Nafarroako hiriburua dago.

475. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Hona bazterketaren arrazoiak: Burundako mintzoak mendebaldeko hizkerekin dituen loturak nabarmenak eta ezagunak dira. Imotz ere guti baliatu dugu; ditugun datuak arrunt fidagarriak dira (Pagola 1992b), baina Goñerriko hizkeratik urrun gelditzen da Goldarazkoak diren ezaugarri hauek, esaterako, Goñerrikoez guztiz bestelakoak dira: etxe, eguzki, elkarrekin, gazte, ambeste, bost, putzu, euri, aingeru, arratoi, eke, esan, iñor, emango, beste....

476. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Eguesibar ere urrunsko dago: bitarte horretan Olloibar eta Oltza nahiz Iruñerriko eremu gehiago ditugu, baina badu alderaketarako hobari handi bat metodologiaren aldetik, bertako mintzoa ezaguna da eta datuak egiaztagarriak; loturak ere nabarmenak dira Goñerriko eta Eguesibarko hizkeren artean, lan honetan ikusiko denez.

477. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Lakuntzako 1838ko otoitz batzuk eta zaharragoa izan daitekeen prediku bat ere baditugu (Satrustegi 1987: 229-234); azkenik, Arruazuko hizkeraren kutsu nabarmena duten Sakana aldeko idazki batzuk ere badira, Aralarko saindutegian bilduak (Satrustegi 1987: 186).

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Gene hauek guztiak zeintzuk diren eta euren funtzionamendua ezagutzearen garrantzia nabarmena da, honek zelula normalak minbizi-zelula bilakatzearen oinarriak ulertzeko laguntza eman baitezake.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxeberria 00031 Historikoki Euskal Herria menpean izan zuten botere feudal eta erlijiozkoaren aurka, botere industrial eta finantzarioak sortu eta euskal burgesia agertu zen orduan: klase horren eragina nabarmena izan da Espainian, baina arrunt txikia Europan.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Horrek, oraingoz, nabarmen jaitsarazi du urtean erroldatu bide diren irteeren kopurua, nahiz eta irteera horiek erroldatu diren.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00093 Ikusi besterik ez dago Sakanan eta Oria ibaiaren arroan diren herrien arteko egitura desberdintasun nabarmena: Sakanan baserriak bilduta daude, sakabanatuta dagoenik apenas aurkituko dugun.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Hautsaren eragina sudurretan hain da, ordea, nabarmena, geu baikara alfonbraren muturra altxatzen dugunak.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00020 Berak dioenez, erabat nabarmen ikus daiteke hori haien/gure testuetan.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Haur anitz agertzen dira Ozuren filmetan, eta haietako askok haurtzaroaren inozentzia galdu duelako negarra egiten duenaren begirada malenkoniatsua dute. Zenbait kasutan haurrak filmaren ardatza dira, esate baterako, Umarete wa mita keredo (1932, Jaio naiz baina...), Ohayo (1959, Egun on), Nagaya shinshiroku (1947, Pentsioko gizonaren istorioa) edo Tokyo noyado (1935, Tokioko aterpe bat) filmetan, eta beste lan batzuetan oso nabarmena da haien presentzia.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00088 Emakumeen ehunekoa oso altua izan zen lehen hezkuntzan, ez hain nabarmena bigarren mailakoan eta oso urria goi-mailakoan.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Beraz, zalantza-izpirik gabe esan daiteke bertute politikoaren ideia aldakorra dela; bertute naturalarena beti izango litzateke gardena eta nabarmena, baldin eta gizonen inozokeria eta grinek ilunduko ez balute; bertute erlijiosoarena beti bat eta bera da, Jaungoikoak errebelatu eta berak zaintzen duelako.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00145 Alde guztietan, lapurreta, bortxakeria, hilketa, gure senide eta ongileekiko esker txarra, kalte egiteko eta ez errugabe bati laguntzeko egiten den zinegite faltsua, eta bere aberriaren aurkako konspirazioa, delitu nabarmenak dira, gogorrago edo bigunago zigortzen direnak, baina beti zigortu beharrekoak.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00053 50 urteetako hamarkadan ekimen nabarmenak egin ziren.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Lehenbiziko karlistaldia (1833-39) hasi zenean, ukitu erromantiko nabarmenez apaindutako borroka izan baitzen, espainiar gauzekiko interesa nabarmen areagotu zen.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Baina, gainera, poliziek euren eskuhartzerako jasotzen dituzten gizarte eskaeren artean badira kontraesan nabarmenak.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Subiranotasun ideia bezalakoekin -edo, beste adibide bat hartzearren, ordezkaritza bezalako ideiekin arrisku hau nabarmena da.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Klima ozeanikoa da eta kostaldean barnealdean baino nabarmenagoa da, nahiz eta gehiegi altxatzen ez den erliebearen erruz, Hegoaldera itsasoaren eragina asko barneratzen den.

493. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Testuinguru horren eragina Aldaxi ipuinean nabarmena da.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Areago, XVIII. eta XIX. mendeak, grafiaren zenbait punturi gagozkiola behintzat, garbiki bereizten badira literatur lapurteraz, Goyhetche euskalkiaren beraren bilakaera zabal eta orokorrari muzin eginez lapurtera klasikoaren moldeetara itzuliko da 3 Lan honetan aipatzen diren berezitasunak guztiz nabarmenak izanagatik Goyhetcheren obran, ez du honek esan nahi haren Baraiko kostaldeko lapurteraren ezaugarriak gordeko ez dituenik, bai ordea askoz gutxiagotan agertuko..

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Besteak beste, euskararen ezaugarriak, alor honetan ikusten diren maniak, aurriritziak, uste okerrak eta deskuido nabarmenak aztertzen dira bertan.

496. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Eta azken hondarraraino ere: ez bide da izan euskaldun nabarmenik bere antipoda izandu ez duenik: Loiolako Inazio, katolizismu agonizantea berpiztu eta birrasmatu zuena euskalduna bazen, euskal odolekoa zen ere Alejandro VI.a, inoiz izan den paparik jentilena, bere buruaz kristaua ez zela aitortzera ailegatu zen papa bakarra, egiazko katolizismu hura bere gailurrera eraman zuen aita saindua.

497. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0128 Miranderen salbuespenari bagagozkio behinik behin aski nabarmena izanen zaigu.

498. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0092 Beste batzuetan, izen beraren maskulinoa eta femeninoa konparatuz, nabarmenak dira bien arteko aldeak: secretario / secretaria, gobernante / gobernanta, hombre público / mujer pública, interino / interina etab. lekuko.

499. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0049 11. Horrek ezerekin zer ikusirik izaitekotan syntaxiarekin du zer ikusi, eta syntaxirik elementalenarekin gainera, hala gertatzen da zentzu bizidun edo bizigabeko izen-syntagma syntaxiaren aldetik asymmetria dakartenen kontuan ere, eta jakina, goragoko nota baten aipaturiko oposizioetan, perfil delakoaren kausaz, kasu baten, konparazio baterako, ezeri balioa eman nahi bazitzaion syntaxiari zen, nahiz-eta gero syntaxi delakoaren aitzakiaz arrisku nabarmena izan beste arlo guztietarako ere inor legezko jakitun ignorantzian oinarrituriko bilaka ledin. Tribunalekoren bat ignorantzian bizi baldin bada, eta horrezaz gainera baziren han euskararik ez zekiten hiru gomitatu harrizko, zer balio epistemoniko egiazko datekeenik erakusten du halako botok, jakituriari dagokiola legearen aurrean alferreko paper bustia eragiteko arrisku bizia baldin badu, inor gizentzeko bide zabaleko izanik ere?

500. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 - Herritar zein entitate gehienetan euskararekiko jarrera eta benetako praktikaren artean dagoen desoreka nabarmena.

501. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Oraingo kulturguneak, ideologiaz gehiegi kutsatua denez gero, lan serio eta historikoki zorrotzak direnen premia handia du; gertakari nabarmen edo eta oinaze eta heriotzeak bezalako portaera gaiztoen gainetik, ikuspegi sozio-politiko, sozio-erlijioso-historiko osoa agertuko duten lanen premia nabari da.

502. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0041 Bizkaian ageri zen arazo hau nabarmenen.

503. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 Ezagupenaren eta erabilpenaren arteko erlazioa nabarmena da kasu guztietan.

504. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0075 Artzantzak behar dituen cubilare-en artean nekazaritzarekin loturiko leku izenak azaltzea berrikuntza nabarmena da dudarik gabe, itzulbiderik gabeko aldaketen adierazgarri.

505. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Berrikusten baditugu parrokia sortzeko idatzi ziren dokumentuak eta bertan azaltzen zaizkigun abizenak berehala antzeman dezakegu nola 1390. urtean oraindik gaskoi presentzia oso nabarmena zen.

506. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0019 Lehenengoari buruz (askotan hutsune nabarmenik izanda ere) ez naiz arituko, gehiegi baita hau bezalako lan mota batentzat (besterik ez bada ere, kontutan har dezagun ikuspuntu orokorraren pean aztertu beharra dagoela).

507. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0025 Ikus ditzagun fenomeno honen alde nabarmenak, gure testuinguruan aztertzeko gero.

508. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0031 Errealitateko fenomeno bezala hartu eta ebakipena egin diogu bere alde nabarmenak aztertuz, baina eguneroko errealitatean fenomeno konplexu honen beste alde batzu aztertzeke gelditu direla uste dut.

509. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. preciado 0037 Euskaldunak direnak, ordea, ez dira mugatzen kolorea adieraztera eta esanahi ugaritasun nabarmena dute 61.Or ce sont justement ces trois termes-ci (gorri, hori, urdin), anciens probablement, qui présentent, du point de vue de leurs étendues sémantiques, des anomalies frappantes; tandis que les trois termes d'origine latine (laranja, berde, more) ont des franges chromatiques bien définies et parallèles à celles des langues voisines TXILLARDEGI: Op. cit., 228 or.

510. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0936 Erratetan joera nagusia zuzentzekoa izan dugu, errata oso nabarmenetan bereziki; gureak diren aldaketa guzti guztiak [ ] zeinuaren bidez edo ohar bidez ageri dira, originalaren eta gure edizioaren arteko gora-beherak zein diren garbi geldi dadin.

511. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Badirudi egilearen eskua nabarmen aritu dela introspekzio eta ekintzaren arteko oreka lortzeko asmoz, Dalyk dionez. (17)

512. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Honekin batera, adin horretako ikasleen irakurketa-ohiturei buruzko inkesta batek eduki dezakeen garrantzia frogatzeko, gogora dezagun gure artean talde horrek populazio osoan duen pisu nabarmena.

513. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 1990 urtearen hasieran, Aiegin ospatutako AEKren VII mintegian, erakundetzearen aldeko urratsik nabarmenenak eman ziren.

514. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0082 Honekin zera adierazi nahi dugu: hizkuntza ikasteko ohizko metodoak irakurmenean oinarritzen direla; eta beraz, grafikoki nabarmen gelditzen dena da ulermena eta mintzamena ez direla lantzen, eta beraz, ez-hiztunen eremuan jarraitzen dute.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: atzekoz aurrera. hitz-bukaeren hiztegia, 7 0009 Nabarmena da, alde honetatik, azkenaldian euskal lexikoaren inguruan egiten ari den lan itzela, tradizioan zehar erabili izan diren formak jaso eta sistematizatuz alde batetik, eta egungo kulturari egokituko zaion hiztegi moderno eta eguneratua prestatzeko hainbat ikerketa eta argitarapen burutuz bestetik.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Kataluniako TVEren ekoizpen etxea albiste emankizunak katalanez ematen hasteak ere (1977) ez zuen aldaketa nabarmenik ekarri, albiste emankizunen saiorako zuzentzaile bat ekarri bazuten ere.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0063 Hau nabarmenagoa da hizkuntza txikien kasuan; eta are gehiago hizkuntza gutxituenean, hau da, beste hizkuntza handien indarrez benetako erabileran gutxituak direnak.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0063 Honek zailtasun gehiago dakarzkio hizkuntza gutxituen erabilerari gizarte elebidunetan gero eta nabarmenago uzten baitu gure txikitasuna, handien aurrean.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 1. Aldaketarik nabarmenena, hitzen banaketaren aldetik egin duguna izan da.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Gauza nabarmena da hartzak jakinezko bide eta mendi-lepoak erabiltzen dituela bere ibilaldietan, izan ere, zuhurtasun handikoa izateaz gainera, ohituraz jokatzen duen animalia ere bai bait dugu.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Bere zentroen kontuak kitatuta, akats historiko nabarmena estaltzera hurbildu da Jaurlaritza.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 Portzentaia nahiko handi batean (53 aldiz) mintzagaia da konpletiboa edo behintzat espreski aipaturik dago bere enuntziatuak adierazten duen proposizioa; beste portzentaia nabarmen batean (23 bider) nahiko probabletzat jotzen dugu tematizaturik izatea; bion artean 76 perpaus dira.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 ondorioz: -na daraman konpletiboa tematizaturik egoteko joera nabarmena dago, baina ez dirudi ezinbestekoa denik.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0031 Eliza katolikoaren erakusbide eta esanekin bat, foruen eta abertzaletasunaren alde egin zuen, nafartasun nabarmeneko diskurtsoa erabilirik.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Bonapartek aurreko baieztapenaren kontraesan nabarmena salatzen du.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 Ezkontza hau gizarte-mailaren aldetiko igoera nabarmenaren agergarri da.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0111 Parrafo honetan esandakoek elementalak eta nabarmenak dirudite, baina gure hizkuntzaren kasuan sarritan sakrifikatzen dira beste gauza batzuren izenean.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0023 Bidearen azpitik eta gero eta nabarmenago agertuz doa kanpus unibertsitarioa, eta Ibaeta eta Igarako auzoak.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0057 San Blaseko Bentatik abiatzen den jaitsiera interesgarri eta bariatua ez da batere nabarmena eta nabigatzaileak erne ibili beharko du Mugaireko zentral elektrikora oztoporik gabe iritsi nahi badu.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Horrelako zerbait Engelsi ere nabar-nabarmen ikusten zaio.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0010 Zoru hau osatzen duten materialak homogeneotasun litiko nabarmena azaltzen dute, orokorki ondo estratifikatuak dauden tuparriz eta kararriz osatuta daudelarik.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0010 Itsas atzeratze nabarmen honen, eta bere eraginez sorturiko masa kontinental handien azaleratzearen ondorioz, Wealdeuse deituriko faciesa eratzen duten sedimentu-kontinental kopuru handiak biltzen dira mendebaldeko Europa guztian, behe Kretiko edo azpi Kretiko guztian nagusi bilakatuz.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Paisaia hau osatzen duen elementu berria, Estroza eta Kornialto bezalako puntu nabarmenetan azaltzen diren higalandutako horma zutiak dira.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0108 Gaztelan eta, orohar, Espainian, Euskal Herriko geografiaz aspaldidanik azaltzen zuten ezjakituria nabarmena zen, eta are nabarmenagoa toki, herri edo izen zehatzen kokapenari buruzkoa.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0108 Aita Manuelen ikuspuntutik ezjakituri nabarmen horrek erantzun egoki bat merezi zuen, batez ere beste atalen batean aipatu den Aita Murillok Geografia Histórica obran euskal lurraldeetako izen propioekin sortzen zituen nahaste-borrasteei zegokionez.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0053 Beltzaren aztarna nabarmen ageri deneko hitz horiez gainera, nik uste badirela beste mordoska, kolore honen kutsua baluketenak.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0039 Zeltiberiar garaian eta La Hoya-ko A3 mailan batez ere txerrien kopuruaren handitzea izango litzateke nabarmenena, idizkoek ehuneneko berdinetan mantentzen direlarik, ardi-ahuntzen beherakada ikusgarria suertatzen delarik.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Gu ez gara hemen euskararen iraupenaz ari, eta iraupenerako normaltzea noraezeko bada ere, hori ez da gertatuko hizkuntza mintzatuan aldaketa nabarmenik gabe eta euskalkien aberastasuna ere hein batean murriztu gabe.

539. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1995 0027 Aldaketa hauek eragin nabarmena izan dezakete haustura hauskorraren sorreran.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Azterketa sakonik eta kritikarik egingo ez dugula aipatu badugu ere, ez genuke sarrera hau Loramendiren poemetako hizkuntzaren gainean gauza nabarmenenak aipatu barik (eta aipatu besterik ez) bukatu gura.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0050 Eragin nabarmenena bigarren munduko gerrarena izan omen zen.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Nabarmenenak jarraian aipatuko direnak badira ere, badago etengabe egiten den lana, egoitzan zein ordezkaritzetan, telefonoz zein zuzenean: ponte-izen eta deituren ziurtagiriena, egunoroko bizitzan nabari handikoa, norberaren ponte-izena izaten delako pertsona baten lehen ezaugarria.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0043 Batelak izan dira aldaketa nabarmenena izan duten untziak aulki finkoan.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0046 Korrokoia eta platuxa bezalako arrainak ere itsasoaren eragin nabarmena duten ibai-zatietan bizi dira, batzutan ibaian gora zenbait kilometrotan zehar joan arren.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Abertzaletasun horrek, bestalde, eta industrializazioak erakarritako inmigrante multzo ikaragarriaren eraginez, kutsu xenofobo nabarmena hartu zuen gerraosteko urte haietan eta honen guztionen oihartzuna bete-betekoa izan zen hizkuntzaren esparruan ere.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0155 Ez dut desberdintasun nabarmenen zerrendarik egingo, nire xedea ez baita hizkuntz ikerketa egitea.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0014 Nabarmena da, guzti hau mantentzen den herrietako haurren musikarako ahalmena handiagoa dela.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0019 Murrizkeria nabarmena da zinemari artetasuna ukatzea, tesiaren indartzeko erabaki ohi baita, oro har, argazkia edo zinema errealitatearen errepika mekanikoa baino ezin dela izan.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0044 Kide nabarmenetako bat Xabier Maria Munibe (1729-1785) izan zen.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Iparraldean izan ezik, gazteen artean euskararen galera desagertzen ari da eta irabaziak nabarmen hazi dira.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Horrenbestez, aurreikuspenen arabera, datozen hamar urteetan elebidun-kopuruak nabarmen egingo du gora, baita lagunarteko euskararen erabilerak ere, azken kasu honetan neurri txikiagoan bada ere.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0048 Ondorioz, gazteen arteko euskararen erabileran hazkunde nabarmena gerta daiteke eta 20 urte barru gehiago hitz egingo litzateke euskaraz gazteenen etxeetan.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0084 Bere ikerketaren arabera nabarmena da haurren arteko jokabideak ezberdinak izan daitezkeela.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0203 Edozelan ere, gramatika- eta sintaxi-hatsarreen erabilera-eza nabarmena da.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0127 Sistema honen inguruan, haur eta helduen artean ikus dezakegun ezberdintasun nabarmenena ondorengo hau da: edozein esfortzutarako, haurrek, bihotz-taupada bakoitzeko bidaltzen duten odol kantitatea, helduek bidal dezaketena baino askoz txikiagoa da.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Forma baztertuen artean kasurik nabarmenena nekazal hitza izan da.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0046 eta sail honetakoak maizenik ez zaizkigu harrigarri iruditzen, XVIII-XIX. mendeetako lan eskerga baten ondorio nabarmena baina sarri isilik utzitakoa diren arren.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Bere mami harroa oso eskasa da txapeleko ertzetan eta lodiagoa erdialdean eta larrua bezalakoa edo hankan; ez du usain nabarmenik eta zaporea azido samarra eta mingotsa da, baina ez txarra.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Espainiako Estatuan eta Euskal Herrian gero eta nabarmenagoak dira gutxiengo etnikoekiko arrazakeria eta xenofobia; aitzitik, oso urriak dira, gure inguruko herrialdeekin alderatuz gero, horretarako erabiltzen diren baliabideak.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gainera aldaketa sozio-ekonomiko nabarmena etorri zen: gero eta jende gehiago bizi zen Euskal Herrian, baserritar asko eta asko hirietarantz joan zen baserria hutsik lagata eta California aldetik zuhaitz berri bat heldu zen: beranduago gure basoen itxura guztiz aldatuko zuen Monterey edo Intsignis pinua.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0048 Egia da bere obraren izaera analitikoa (ildo artistikoan) denbora igaro ahala nabarmenagoa dela, testuek eskulturen lekua hartzen dutelako, baina ideia horien kimua hasieraz gero dago eta garapenerako logika naturalari jarraitzen zaio.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0172 Maitasun-sonetoak dira, kutsu neoplatonikoa dutenak, eta azken garaiko beste batzuk erlijio-kutsukoak; Oteizaren poesiaren zentzuarekin harreman nabarmena dutenak.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0024 (...) bakarrik har dezakegu haren izaeraren ezaugarri nabarmentzat.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0099 (...) honakoa, orduz geroztik gutxienez, lapurren erasoa jasan ez zuen seinale nabarmena zen.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0092 Kritikari batzuek nabarmen utzi dute Pollock-en kultura kristaltzeko ahalmena, gure mende honetako artean Picassoren Avignongo andereñoak edo Mondrianen geometriekin bakarrik agian konpara daitekeena.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0245 Gardentasunerantz izan zuen bilakaerak Carsongo biltegietako funtzionalismo nabarmenera eraman zuen (1899), ia apaindurarik gabe.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 Osoko biluztasun nabarmenak atal zientifikoetan onartzen dira, eta baita arte-lanetan ere.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0067 Giza bizitzaren ezaugarri nabarmenenetarikoak dira pentsamendu sinbolikoa eta jokabide sinbolikoa, eta ukaezinezkoa da baldintza horietan dagoela oinarrituta giza kulturaren garapen osoa.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Egitura hori aztertzeak nabarmen uzten du hizkera emozionalaren eta proposizionalaren arteko alde funtsezkoa.

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Orain, berriz, euskal itzulpen hau BAT-ek eskainiz, hutsune nabarmen bat konpondu nahi izan dugu.

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Oso azpimarragarria ere, askotan ilunpean utzi ohi delako, euskararen corpusaren jabetzaren garrantzia nabarmen jartzea.

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00144 Lino Akesolo maisuaren lan bat oinarri harturik testigantza eta ondorio nabarmenagoak ekarri nahi nituzke artikulu honetan.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0061 Kupuladun eraikin erromatar nabarmenena, Erromako Panteoia da.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0061 Barrokoak, askatasun gehiagoz erabili zituen kontzeptu berberak, dinamismo nabarmena itsatsi zion arkitekturari, kontraste-aberastasuna eta handitasuna eskainiz.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0122 Gure aburuz, gazteleraren kasuan, ez dago euskararen eragin nabarmenik, bai ordea, ortografia mailan.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Aipatu dugun 1843.eko matxinada-giroan, meatzaritzan ere gatazka nabarmena izan zen, 1843. urtea ohizko mea-erauzketan mugarri gertatu zelarik.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0164 Abagadune desberdinak izan arren, badaude paralelotasun nabarmenak; burdingintzaren eta itsasuntzigintzaren bilakabidean batez ere.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Azpimarkatzekoa da euskal erakunde publikoak, Diputazioak, interbentzionismoaren aldekoak agertu zirela, gero eta nabarmenago, XIX. mendean zehar, ekonomi sektore publiko baten jabe bihurtuz.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0008 Ameriketatik ekarritako zitu horrek lur eta sail berriak laborantzarako dedikatzea ekarri zuen ia mendebetean zehar, eta nabarmena izan zen bai ekonomiari bai gizarteari begira nekazaritzak hartu zuen pisua.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0018 Hori, jakina, foruekin kontraesan nabarmenean zegoen.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0040 3.- Burgeseria trinkorik ez zegoen hemen eta, beraz, besteak beste bandolerismoa adierazle nabarmen zuen gizarte banatu hartan ez zegoen herritarren haserrea iraultzaren alde antolatuko zuen talde gidari jakinik.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Frantziako Tourrean izan ditu egun txarrak, baina ez dira nabarmenak izan eta inor gutxik igarri izango zituen.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Belaunaldien arteko borroka oso ezberdina izan zen nazioarte mailan eta Espainiako txirrindularitzan: azken honetan, izen nabarmenak sortu ziren, hala nola Alvaro Pino, Eduardo Chozas, Marino Lejarreta, Iñaki Gaston...

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0043 Beti izan naiz kontziente nere maila intelektualaz, nere gorputzaren formez, izan nahi nuenaren eta benetan nintzenaren artean zegoen diferentzia nabarmenaz.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0058 Exenpluen anean Patziku Perurena da nabarmenena (ui, zerrenda beltza galdu dut), kantagintzan Imanoli gertatu zaion bezala.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0023 Aitzitik, alderantzizkoa gertatzen da arauzko jolasetan; hots, mutilek joera nabarmenagoa agertzen dute arauzko jolasetara, neskek baino.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Erretzeko azturaren eta minbizi-mota berezi horren agerpenaren arteko erlazio posiblea gero eta nabarmenagoa egin zen, tabakismoa mendearen lehen hamarkadatatik gorantz zihoalako eta bestalde, tabako-kearen errepikazko inhalazioak gehien erasaten zuen organoa birika zela pentsatzea bidezkoa zelako.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0114 Hurrengo urtean, 77an, beren iharduera nabarmenagoa izan zen, finalerdietara heldu bait ziren.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 H. G. Gûterbocken arabera, hurritak tarteko katemaila izan ziren babiloniar kulturaren eta beste herrien artean, eta kultura hetitaren baitan ere eragin nabarmena izan zuten, batez ere poesia epikoaren alorrean.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 Literatura sirio-kanandar honek eragin nabarmena izan zuen Itun Zaharreko (Salmuak, Kantuen Kanta, Job) zenbait liburutan ez ezik, baita Homero eta Hesiodoren poemetan ere.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0151 Elgoibarren joera aldaketak ikusten ditugu nabarmenago.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0221 Kokaguneari dagokionez, hasieran jartzeko joera nabarmena da.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0046 - irakaslearen hizkuntz gaitasuna: irakaslearen hizkuntz gaitasunak eragin nabarmena du emaitzetan.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0184 Izan ere, nabarmen ikus daiteke garapen teknologikoak bere aurrean bi bide dituela:

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0067 Erroman sartu eta zabaldutako gerkar kultura, ez zen gerkar kultura klasikoa (helenikoa) izan, eremu eta zabaltasunean aurrerapen nabarmenak izan zituen arren, klasizismo, sormen eta sakontasunaren galtze nabariak izan zituen gerkarrak ez ziren (batez ere sortaldekoak) herrien artean gerkarren kultura zabaltzetik eta batez ere gerkarrentzat elementu arrotz asko zirenekin izandako nahasketa eta ondorioetatik etorritako heleniarra baino.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0155 Augustusek senatuan egin izandako garbitasunen ostean senatore kopuru zenbakia 600ean ezarrita gelditu zen, eta kopuru horrek Printzego aroan zehar aldaketa nabarmenik gabe iraun zuen.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0001 LISP, lengoaia agintzaileen ezaugarri nabarmenak badauzka ere, lengoaia funtzionalen aitzindaritzat hartu ohi da.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0180 Ekialdeko Europako estatu berrien kasuan, gertatu diren, eta bildu ahal izan ditugun, izen aldaketa nabarmenenak ere zehazten ditugu.

599. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0534 Orokorki: Batuaren eragin nabarmena du gaurko zubererak hiztegian eta grafian, belaunaldi nahiko berrietan bederen.

600. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 baina bada sektore handi bat hutsune nabarmena duena:

601. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0056 - Frontoi-kopuru nabarmen bat jendearentzat itxita aurkitzen da gehienetan, kirolean aritzea eta instalazioaren errentagarritasuna are gehiago zailduz.

602. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Eredu bezala aurrerapen nabarmena dela esan badaiteke ere, kalitatezko irakaskuntza gauzatzeko orduan nahiko arazo sortuko dio irakasle bati baino gehiagori.

603. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0024 Ondorio nabarmenen artean, euskal-amerikarretan ohiko zen ezkontza-modua bakantzea:

604. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Israel ez arabearra, ez musulmana eta petroliorik apenas ez duen herrialdea, ia hegomendebaldeko estatutik nabarmenena da.

605. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Jerusalenen parean, Mediterraneo itsasotik itsaso Hilaraino doan goitik beherako ebaki bat egiten badugu, ezberdintasun nabarmenak dituzten lau lurralde bereiz ditzakegu:

606. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0143 Honez gero frogatutzat jotzen dena da foru-sistema desberdinen artean parekotasun nabarmena dagoela oinarrian behintzat;

607. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0143 Hori nabarmenagoa da euskal giroko foru-sistemetan, zeintzuetan parekotasuna behin eta berriro frogatua izan den.

608. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Guk hemen jaso ez badugu ere, bigarren ahapaldiko lehen zatian, eta horren parez, hirugarren estrofako erdigunean ageri den beti lez motibo hori, poetaren nahiaren adierazpide nabarmena da.

609. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Zelan prentsa jeneralistan, hala orain arte ikusitako prentsa bereizituan, umeentzako prentsan ere aldaketa nabarmenak gertatu dira azken urteetan, Perestroikaren ondorengo urteotan hain zuzen ere.

610. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 4. Hedabide errusiarrek merkatu ekonomiara jauzi egiteak albiste iturrien monopolioa haustea ekarri duen arren, ez du albiste taxukeran hobekuntza nabarmenik ekarri.

611. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0033 gizon eta emakumeen arteko desberdintasun soziala nabarmen-nabarmena egiten deneko momentu bezala sentitzen da eta munduaren aurreko haustura, bakardadea, isolamendua agerian uzten dueneko prozesua da.

612. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00028 Orregatik, agintariei kontuak eskatzeko eskubidea oso bearrezkoa da, baiña askotan kontu eskatzaille oiek ez ditu erriaren premiak bakarrik kezkatzen. Agintariak dauden tokitik kendu, eta eurak agintzen jarri naia ikusten zaiete nabarmen-nabarmen.

613. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00180 Nik ez dedala asko ikusten
gaur ez al dago nabarmen?
Halere ondo ikusi nuen
hor zer lagun pila zeuden.

614. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00204 Inglesa ikasiz ni Irlandara
etortzea a ze pena!
Badakizue egun Irlanda
gure eredua dena.
Nolanahi ere hemen badago
kontraesan nabarmena,
Irlanda baita juxtu Euskadin
izan nahi ez genukeena.

615. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00214 Beraz beroa senti dezagun
dira gure ahaleginak,
baina nabarmen gelditzen dira
konpenetratu ezinak;
eta azaldu behar dizkizut
nere sistima pittinak:
beroki haundi bat ekar zazu ta (bis)
azpiko arropa arinak.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Nabarmen aldatu da ekonomia jardueren bidezko etekinak zehazteko prozedura.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Higikorren kapitalen etekinei dagokienez, honakoak azpimarratu behar dira alderdirik berritzailenetzat: bata, norbere kapitalak hirugarrenei uztearen bidezko aktibo nabarmenenak inorengatzeagatik sortzen diren irabaziak iturri honetako etekintzat jotzea; bestea, aurrezkiaren zergaketa hobetzea eta aseguruak kontratatzetik eratorritako etekinen tratamendua bateratzea.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 HBrena nabarmena da, noski.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Halere euskarak eta euskal munduak presentzia nabarmena du Bilboko ingurune hortan.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00004 DEIA: Garai hartako eta gaurregungo gaien arteko ezberdintasunik nabarmenena zein zen?

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00004 Baina beste aldaketa edo apustu nabarmen bat ere egin genuen, 1989. urtean hain zuzen.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Ziklokotasunarena egia baldin bada, askoz ere nabarmenagoa da uda partean neguan baino.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Bildumaremaren arduradunek flamenko berriaren maisutzat jotzen dituzten lau artistek Paco de Lucia, Manolo Sanlucar, Camaron de la Isla eta Enrique Morente leku nabarmena dute, baina ardatza flamenkoaren ikuspegi ezberdinetako ordezkariek osatzen dute: tradizio jatorrenaren artistak, Carmen Linares, El Pele, Tomatito...-, mestizajearen bidez flamenkoa arrakastatsu bilakatu duten talde handiak Pata Negra, Ketama, Ray Heredia... edota cante-aren balore berriak (El Potito, El Duquende...), besteak beste.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Nabarmena da dagoeneko ezkutatu egin nahi dutela otsoa euskal espezie bat dela, eta, gainera, desagertzeko arrisku larrian dagoela.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Horrek galera handiak ekarriko dizkie baxurako arrantzaleei, kotizazioak jaitsita, prestazioek ere nabarmen egingo dutelako behera.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00022 Garai batean, ume bati biurrikeri nabarmenen bat ikusten bagenion, Etxe ortatik zer ikasiko dik-ba..., esango gendun.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Era berean, ezin da ontzat jo askatasun sexualaren aurkako delituen arauketa, indargabetutakoa baino konplexuagoa delako, eta aplikatzean nabarmen geldituko delako tipifikatutako portaerei dagozkien zigorren proportzionaltasun falta.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Jadanik guztiz nabarmena den klima aldaketak izan du, dagoeneko, gizakien osasunean eraginik.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Eugenio Arraiza aski ezaguna da Eusko Ikaskuntzan, 1979an bazkidetu baitzen eta harrez geroztik iharduera nabarmena izan du elkartean.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Irratiak Nafarroako euskaldun edo euskaltzale nabarmen baten lana ezagutzeko asmoz eratu berri du saria eta Sanferminak baino lehentxeago banatuko da urtero.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Eskuineko eta ezkerreko lehendakarigaien artean jarrera ezberdin nabarmenenak enplegua sortzeko jokaeren planteamenduetan azaldu ziren.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 LE SOIR eta La Libre Belgique egunkariek, orain arte ez bezala, leku nabarmena eman zioten atzo estradizioen gaiari.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Bestalde, bertako kultura eta hizkuntzetako literaturek beraien eragina nabarmen handitu dute, eta ingelesezko argitalpen ugarik egin die leku azken urteotan kultura aborigenei.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0033 Izan ere, lerrook idaztearen erantzukizunak nabarmen eragiten baitit inpresioren bat edo beste jasotzeko garaian.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 EIk eta Euskadiko Kutxak Euskal Herriko kurrikulum nabarmenena sarituko dute

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Eusko Ikaskuntzak eta Euskadiko Kutxak giza eta gizarte zientzien alorrean Euskal Herriko kurrikulum nabarmenena sarituko dute hirugarren aldikoz.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Edonola ere, hutsune nabarmen bat betetzera dator Kometa.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Esaidazu zein den nesken eta mutilen txirrindularitzaren artean dagoen ezberdintasun nabarmenena.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Euskara irla ikustezina baina nabarmena dugu erdararen itxaso zabalean.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Jokatu ziren 29 pisu arteko norgehiagokan, usurbildarrak nabarmen gailendu ziren gehienetan, horietatik 13 lehen postu, 10 bigarrengo eta hamaika hirugarrengo lortu bait zituzten.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Kluben arteko sailkapenean, usurbildarren nagusitasuna nabarmenagoa izan zen oraindik.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Irudiez, giroaz, usainaz, euskara enigmatikoaz (posguerra gorrian geunden baina nire belarri birginalean gaur baino burrunba handiagoa zuen euskarak, tori paradoxa) eginda zegoen haize anonimo eta halere nabarmenak buruaren barruan zirauen.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Zizen salneurriak beherakada nabarmena jasan zuen atzo

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Eguraldi gorbeheren eraginagatik edo, zizak ugaritu dira eta hau izan da beren salneurriaren beherapen nabarmenaren eragile, joan zen asteko 10.000-12.000 pezetatik, kiloa 8.000-11.000 pezetatako tarte horretan topatu ahal izan bait zen.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Komunikabideen eta egunkarien intentziozko manipulazioa, terjibersazioa eta errealitatearen/gertakizunaren eraldatzea nabarmena da Espainian.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Krisi eta zalaparta politikoa nabarmena izan da.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Eta, bertako itsuskeri nabarmenak aipatu zizkidan, errenkan.

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Eta berak jarraian eta bir-esanean, ainalako itsuskeri nabarmenak aipatu zizkidan.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 Interprete nabarmenen bertsioak entzun eta konparatzea, bertsio desberdinen ezaugarrien analisi kritikoa egitearren.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Gobernua bat etorri zen, Luis Perez de la Fuente epailearen epaia edo eritzi judizialarekin, eta ETArekin zerikusirik duten arazo guztiek kutsu politiko nabarmena dutela baieztatu zuen.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Euren iritziz, Hezkuntza eta Osasun sailak atzerapen nabarmena erakusten dute iazko aurrekontuekin konparatuz.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Argitara eman den Demografia Institutuaren txostenean azaltzen den beste datu batek adierazten duenez, 1986an Estatu osoan 25-29 urte bitartean ezkondutako gizonezkoen kopurua, %51,73koa zen, nahiz eta Nafarroan datu hori nabarmen baxuagoa izan.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 1975-1986 bitartean, orokorrean gizonezko ezkonduen kopurua nabarmen jaitsi zen.

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Behar hori are nabarmenagoa da jendaurreko erabilera-eredu zuzenak aski mugatuak dituzten eremu urriko hizkuntzen kasuan: hor sartzen da, bete-betean sartu ere, euskararen egoera.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Baina bien artean dauden desberdintasun nabarmenenetakoak aztertuko ditut jarraian.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Hala, Gipuzkoako lurraldean aintzinatik basoei eman zaien garrantzi historikoa berritu egin da orain, oso nabarmen geratu baita basoak hiru betekizun ase ditzakeela: astialdi eta kulturako gune gisa, ekonomian irabaziak eta lana sor dezakeen eremu gisa eta izadiaren baliapideak eta basabizitza iraunarazteko euskarri gisa.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Eskualde horretan euskarak jasaten duen atzerapena Euskal Herriko beste eskualde batzuetan jasaten duena baino askoz nabarmenagoa da.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Lurralde horretan oso euskaldun gutxi bizi badira ere (Lapuebla de Labarkan %11,33, Bastidan %7,29, Lantziegon %4, 1989ko azterketaren arabera), bertan Arabako berreskuratze-indizerik nabarmenetarikoak aurki daitezke.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Bestalde Elhuyarrek esaten duenez, Iparraldeko isurialde piriniarrean, espezie honen erregresioa nabarmena izan dela pentsatzeko arrazoiak daude, sarrioa ehiztatzeko 30 baimen luzatzen baitziren 1991 arte.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Baina zertan nabari da aldakuntzik nabarmenena?, erranen dut: Etxera erretiratzeko tenorea.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Azken hilabeteotan ETBko bi kateek audientzia igoera nabarmena izan dutela aipatu ondoren, Iñaki Zarraoa EITBko zuzendari nagusiak programazio berriarekin hiru helburu nagusiri eutsi nahi diela azpimarratu zuen.

662. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Emakumezkoetan, getxotarren protagonismoa ere nabarmena izan zen.

663. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Bertzalde, euskal mendietan errepide sarea nabarmen hedatu egin da azken urteetan, eta horrek uso-ehiza erosoago bihurtu du, postuetara ailegatzea erraxagoa baita.

664. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Horietan nabarmenena herriko etxeak berritzea izan da, herriari itxura berria emanaz.

665. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Gatzagako biztanleriak nabarmen egin du gora azken urteotan, 200 biztanle izatetik 250 izatera heldu da.

666. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan nabarmen gelditu da beharrezkoa dela aurrekontu-zuzkidura handiagotzea, etxebizitza alorreko laguntzak eta hainbat motako dirulaguntzak finantzatu ahal izateko.

667. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 1. Informazio lokalaren beharra gero eta nabarmenagoa da.

668. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Gure idazle eta musikagileek presentzia nabarmena izan dute azokan

669. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Tolosaldeko idazle nahiz musikagileek presentzia nabarmena izan dute aurtengo Durangoko disko eta liburuen 30. azokan.

670. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Erakunde sustatzaileek hitz ematen dute Merkataritza Elkartearen gobernu erakundeak Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Elkarteko Administrazio Batzordearen deialdi eta gai-zerrenden kopia bidaliko diola Eusko Jaurlaritzari, gutxienez, bilera egin baino bi egun lehenago, bilera horiek Proiektuan eragin zuzena edo eragin nabarmena izango duen edozein gai eztabaidatzeko edo agiri honetara bildutako Erakundeen partaidetza aldatzeko badira, era horretara, egoki iritziz gero, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat joan dadin bilerara edo bileran aztertutako gai jakinen bat eztabaidatzera.

671. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0005 Eta gizarte eredu hierarkiko honetan, goierpinetik zenbat eta hurbilago zauden, orduan eta errespeto itxuraz jantziriko beldurra da inguruarekiko sortzen duzun harremanetako oinarri nabarmenena.

672. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0001 1.1.- VII Kongresu konfederalak, ELAren presentzia eta eragina euskal gizartean indartu eta nabarmenago uzteko gure borondatea azpimarratu zuen.

673. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 3.4.3.- Europako estatu-egitura anitznazionaletan politika-sistema erdiratu eta izaera uniformistakoak errakuntza nabarmena izan dira.

674. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Animalia honen anatomiaren ezaugarri nabarmenena, arrek buruaren gainean duten adarrezko koroa bikaina da.

675. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Sentimentutan gizaki hori
ibili daiteke herren
bere kontrako jarrera hori
jarri didazu nabarmen;
nirekin ongi portatzen baita
lapur haundia izan arren,
eta ez diot inoiz galdetzen
jana nondikan dakarren.

676. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 Sakon dezagun apur bat, gramatikaren inguruan: HERREN, NABARMEN, ARREN, DAKARREN.

677. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Azken finean, herri txiki batean bizi ziren eta nabarmenegi izatea ere ez zegoen ongi ikusia.

678. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 NABARMENEGI IZAN.- Llamar demasiado la atención.

679. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Jendea ez dago ados sistema horrekin, aurkako iritzia nabarmena da, baina protestarik ez du egiten eta hemen jarraitu nahi badu, ez du gainera beste erremediorik.

680. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Beharbada, pisuetako abantailarik nabarmenena ordutegirik eza izan daiteke: Biteri Egoitzan gosaldu nahi duenak, 7.15etatik 8etara gosaldu dezake, hortik aurrera ez.

681. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. osoro 0007 - Zure gauzarik nabarmenena? Zoraldia, alaitasuna...edo sudurra bestela.

682. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Ustiategiak elkartu edo haien neurriak handituta, kontzentrazioan sartutako eremu bateko laborariek haien egitura nabarmen hobetu dezaketenean edo eremu horretako ureztapena hobetzea eskatzen denean, ureztapen sistemaren aldaketa ere hobekuntza bezala hartuko da, irizpide tekniko, ekonomiko eta sozialetan oinarritutako arrazoiengatik.

683. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0011 Baina han korrupzioa nabarmenagoa da, lotsagarria da.

684. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Akats hau izan da inkesta sinple eta topiko hau burutzerakoan egin dugun nabarmenena eta agertu beharra zegoen.

685. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Ez ahantzi: edozein arazo izanez gero, osasunerako kaltegarria den zerbait nabarmen ikusiz gero, Erreklamazio Liburua eskatu eta idatzi.

685 emaitza

Datu-estatistikoak: