XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Oben egiñaz, Jaungoiko-Legea austen dogu, Jaungoikoa'ren nagositasuna eztogu aintzat artzen, Jaungoikoa'ri jarki egiten gaiakoz.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zein dira liberalen dotriñaren zimenduac? E. Esan det len, 1789-garren urtecoac dirala; eta deitzen diete erriaren nagusitasuna, libertadea religio guzientzat, imprentarentzat, escolentzat, oiturentzat, eta orrelaco beste zeimbait gauza.

3. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Egia esan, oben egiñaz Jaungoikoa'ren Jabetasun ta Nagositasunari iarki egiten gaiakoz; On Utsa ezetsi daroagu; Bikaintasun Utsari irain egin.

4. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Baña obenaren gaiztakeria ez datza irain egin iakonaren Nagositasunean bakarrik, obendi ta gaizkiñaren ezaguera ta naian baño.

5. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Ta gaizkiñak, naizta irazakirik bikañena izan, Jaungoikoa'ren Nagositasun, Ontasun eta Bikaintasuna muge edo neurriz gorakoak dirala jakin, bai, jakin legike; baña Nagositasun eta Ontasun ori muge ta neurriz gorako diranez ezagutu ta ulertu, ez; ez dau, ba, Jaungoikoa arpegiz arpegi ikusi.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Ezin dugu ahaztu: Gizaldietan barrena Europa osoa kultura berdiñetan errotu zan: Athenas'tik giza-askatasuna, buru-ulermenaren nagusitasuna eta individuoaren balioa mamitu zitun.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Bere lanen nausitasun adirazle diran bi ezaugarri aurreratzen dizkigu.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Aolku oneko adiskideek nausitasun aundiena izan dezatela ta ura darabiltela oarr-erazteko zabalki ez ezen, lazki ere bai, bearra ba'da, ta aien esana egin dedilla.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Nagusitasun eta menpekotasuna

10. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Zer? Behar ote dugu arrotzen nagusitasuna gure bazterretan ikhusi? Zer nahi lukete? Gure Euskuara itzali, suntsitu?.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Azken aldian, izkiriatzen nauzueten, Frantziatik laguntzarik ez balitzaiku ethortzen, gure nagusitasunaz Tonkinen akhabo zitakeela.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Asko kintze arras pullitak ikusi ditugu bainan irabaztunek, denen buru, frango aise finkatu dute beren nausitasuna eta ez ditake erran auzia hain samurki joan dela.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Bizikletadun edo txirrindularietan, Gimondi Italianoa nausitu da denen buru Espainiako itzulian, bederazka eta denbora-arauka egiten den haitadan ederki finkaturik bere nausitasuna.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Nun litzake orduan gure buru-argia, gure errazoiz jokatzea, munduko errege izatea, nagusitasuna, gure zera?.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Bat bateko bertsoetan goi maillakoa dalarik, bertso jarrietan agertu dau nausitasuna.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Bitartean, Erdi aro Goitian, nagusitasuna erregeri dagokio, ta hain zuzen be, lurjabe elantzagaitik.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Horretan, Legebiltzarraren nagusitasuna nabarmentzen da, Autonomia-Elkartean Lege-mailako manuak onartzeko gaitasunaren jabe den Erakundegoren bakarra denaren aitorpena egiten zaionean, nagusitasun hori nahitaezko lege-mailaren eta manuen maila finkatzearen arauerako oinarri-irizpideak jartzerakoan garbi adierazita gelditzen dela.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Baina Erroma-ren erortzeak haren nagusitasun politikoaren galtzea besterik ez zuen ekarri, Erroma-ren eragin kulturala (batez ere Elizari esker) finkatu eta zabaldu egin bait zen hurrengo mendeetan.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0285 Beren arteko harremanak ez dira, hala ere, gauza garbia izan beti denentzat, eta bikote horretako partaide baten nagusitasuna eta soiltasuna (batzutan) azpimarratu dituzten joerak izan dira mendeak zehar; enpirismoa eta razionalismoa lekuko.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 Erdi Aroko gizakiak, bere zorionerako eta gizartearen ordenu zuzenerako errebelazioaren argian sinesten zuen bezala eta, ondorioz, bere buruaren gainetik Autoritateak, eliztarrak nahiz zibilak, (jainkozko ordenu baten arabera) onartu zituen bezala, ilustratuak bere arrazoimenaren argian sinestuko du, gizona bere betetasunera eta nagusitasunera gidatzeko, aurrerapena oinarritzeko eta aitzinarazteko.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 1885etik 1960ko hamarkadararte (80 urte) Europak munduari eta Afrikari bere nagusitasuna erakutsi eta ezarri zien.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Txinak bere nagusitasuna murriztua ikusi zuen eta ia kolonia bezala gertatu zen, atzerritarren influentzia handia hartuz.

25. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 1. Arteria nagusiak, eta nausitasun hau bi arteria behinenetako edozeinetan datza, IVP-a sortzen du.

26. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 eta juntagailuaren bidezko koordinazio-bide horren nagusitasuna ere ez da soil-soilik izen-dvandven alorrekoa, dvandva-elkarte guztien batezbesteko joera nagusia baizik.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0025 Hainbeste aldiz entzun dugu bere harrotasun orroea metro-goldwyn-mayer filmeetan ez genukeela bere nagusitasuna sekula zalantzan jarriko.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Ia hiru urtetik behin altxatzen zituzten baserrien nagusiek beren errentak eta Altzaga jaunak ere horrela egiten zuen, batez ere gaisotu zenetik eta beraren nagusitasuna semearen eskuetara pasatzean.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Jakinen liburugintzari dagokionez, hor ditugu Gero-ren azken edizioa (gonbara bedi aurrekoarekin) eta Axularren Hiztegia: erdara sartu beharra (eta sartu behar zen nire ustez) ez da euskal testuaren nagusitasunaren hondatzaile gertatu.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0261 Alfonso VI.k Arabako nagusitasunez jabetzen denean Fortun lau urtez erabat itzaltzen da, eta hurrengo urteetan oso gutxitan agertzen da, beti nafar giroan.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Honek, alde batetik, industri toxikologia arlo zail eta zabalean sartzea suposatu du, eta bestetik, arriskuen neurketan orain arteko subjektibitatearen nagusitasuna gainditzea.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Produzio-baltzu edo enpresaren egitura, bere sozial aldetik, goi zuzendaritzan eta arduratzan bederen, lankideen Batzar Nagusi bidez eragina izango da, hau da, Bazkunaren nahimen eta nagusitasunaren erantzun.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Burjeseria haundiaren nagusitasun industrial eta politikoak, burjeseria ttipi hau dekadentzia segur batez mehatxatzen du, alde batetik kapitalen kontzentrazioaren ondorioz, eta bestetik, proletalgoa iraultzailearen gehitzearen kausaz; egiazko sozialismoaz xori bi tiro bakar batez hil zezakeela uste ukan zuen.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Jainkoari honen azkentasuna eta funtsezkotasuna eta, erlijioaz ari garenez, honen nagusitasuna eta handitasuna kentzen dizkio literalismoak.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Aipatutako publizitatea osatzen duten elementuak, banaka nahiz ororki, behatu eta aztertu, honako gauzaok sakonduz: hain letra haundiak erabiltzearen zergatia, euskal grafiaren erabilera, eskuz eginak dauden itxura eman nahia, zenbait koloreren nagusitasun hori, emakume bat erabiltzea, erasokortasun hori, aberastasun itxura hori, inolako zerikusirik ez duen iragarki batetan kirol-argazki bat erabiltzea, e.a.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0173 2.3. Hazkuntzaren mitoa
Arrazoimenaren nagusitasunarekin, efikaziaren lehentasunarekin, eta naturaleza zientzigune bezala hartuaz, azken bi mende hontan, gizonak bere kultura giroa eraiki du.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Sasoi honetako politika liberalak desamortizazioaren lur-salmentak, herri-lur eta basoen eskuratzeak, hitz batez, jabego pribatuaren nagusitasuna dakartza.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0107 Besteak, berriz, nahi izateari nagusitasun handiagoa ematen diote alabeharrari baino.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0020 Nagusitasuneko eskritura hauetan, jeneralki, lurraldeen mugak azaltzen dira; lurraldeen deskripzioak, gaurko eskrituretan baserriarenak azaltzen diren berdinean.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 Erdiko zikloan haurraren hizkuntz jokabideak nagusitasun bat eduki behar du.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 Eskola batzuk poliki-poliki euskarari nagusitasun bat eskaini nahi diote.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0010 1) Euskarari poliki-poliki nagusitasun bat eskaini diotenak: Jakina denez haurra astero guttienik 25 ordu egon ohi da eskolan.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Ehizarako estrategian bezala (piztia isteak adierazten du ehiztariaren nagusitasuna) gure kultur barrutian ere etsea da contexto ritualizado de cierre nagusia, eta mugaz bestaldeko kontrarioa etsaia.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Honegatik, porrot altuenekoa da OHOko bigarren etapa, derrigorrezko eskolatze-aldian, eta, zioen analisietan sartu gabe, une zehatz honetan elkartzen diren baldintza batzuk aztertzeak egokia dirudi: gaztaroaren hasiera, antolamendu-aldaketekin batera sortutako irakaslegoaren espezializazioa eta horrek eskola mailan dakarren ikasleen gogoak pizteko eragozpen gero eta handiagoa, edukinen nagusitasunaz markaturiko programak, etab.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Hiru dira, gure eritziz, euskararen batasunari begira Krutwigek ekarri dituen berrikuntzarik aipagarrienak: a) literatur tradizioari ematen dion lehentasun eta nagusitasuna, b) euskara kultur hizkuntza bilakatzearren egiten duen ahalegina eta c) hizkuntz eredu hori Euskal Herri osora Hego zein Iparraldera hedatzeko daukan kontzientzia garbia.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 6. Euskal izenen eta hitzen gaskointzea Gaskoin formen nagusitasuna aspaldikoa da zentzuak okzitanoz egiten zirelakoz eta azken urte horretaraino euskarazko izena ez baitzen legezko baina okzitanoek eman itxurapean herrien sarreretan.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Guzti horietatik Euskadirako irakurketak eginez, Euskadi klase burrukaren inguru autonomo kontsideratuz, eta horrela barne kontradizioen konponketaren nagusitasuna baieztatuz.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 Indar orekatzaileak (IO), aldiz, -TU + Lehenaldi motako formaren nagusitasuna erakusten du.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0330 5. ONDORIO GISA Planteatutako hipotesiei dagokienez, zera esan daiteke: - -TU + Lehenaldiko formen nagusitasuna egiaztatu da adin talde bietako ipuinetan.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0017 Gizakiekiko alderdia ere ageri da, nola ez?, baina besteak du, zalantza gabe, nagusitasuna.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Gaineratiko Gipuzkoan eratzen ari zen industrializazioaren parekoa, erabat: industri-kontzentrazio txikiak, sektore ezberdin asko, kontsumorako produkzioaren nagusitasuna, lantegi txikiak edo ertainak, kapital-jatorri askotarikoa, eskualdeko baserrien soberakinez osotutako esku-lana.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XVIII. mendean zehar, frantsesen nagusitasuna nabaria da, bai NOLIN bezalako egile komertzialekin bai muga eta inguruetako mapak egiten dituzten injiniari militarrekin.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XVII. mendearen bigarren erditik XVIII. mendearen bukaerarte, Frantziako kartografiaren nagusitasuna erabatekoa da: NOLIN / DELISLE / DE FER / ROBERT DE VAUGONDY / BAILLEUL / ROUS.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Salbuespen gutxi dago garai honetan Frantziak duen erabateko nagusitasunean: HORTA, Joseph de (Madrilen grabatua).

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0109 Oinarrian, merkataritzara, ostalaritzara eta konponketetara zuzenduriko iharduera sailen nagusitasuna somatzen da: elikagaien salmentara dedikaturiko iharduerek, tabernek eta jatetxeek hartzen dute udaleko establezimenduen portzentaiarik handiena.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Gurutzean ez dago edertasunik, nagusitasunik, indarrik, jakinduriarik, jauntasunik.

58. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Gure mendiyen tontor eta gallurrak, itxasoaren burrundak, ortziko argi, odoi, aize, bidaxoi eudi-zapar eta onazkarrak Jainkoaren nagusitasuna dakarkigute; ta euskaldunen biyotzak nagusigo orretarontz menderatzea: orixe guretzat eginkizunik bikañena noski ta noski!.

59. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 e) Edozein eratako politika ez da ordea, gizakien nortasunari dagokiona; gizakia morrontzapean eukitzea, diruaren nagusitasuna, batzuen erreztasun berezi edo pribilejioak, mendekoei zupaketa egitea eta abar gaitzesten dituan politika baizik, eta oien aurka burrukatzen dana bakarrik.

60. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Jesusek bere esanetan, naturalki eta ezer esango ezpalu bezala, arrigarriak esaten ditu bere buruaz, bere nagusitasunaz, alegia.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Gizarte baten, diruaren nagusitasuna kendu arte, ez da zuzentasunik egongo.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Granereau apezaren iritziz, behar zen eskola horietan ikusi jandarmago baino konfiantxa gehiago, erakaslen nausitasun baino burrasoen partaliertasun gehiago, bestalde eskola bezain aintzina ezartzen zelarik gogo-bihotzen moldatzea.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Gobernu jendeak bere nagusitasuna erakutsi du.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0002 Gazteiz eta Agurain Arriaga-Batzarren zatzarraren nausitasunaren aurka alkartzen ziran Araban.

65. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 - adiskidetasunezko hartuemonak pertsonen arteko bardintasun planotik ezartea, ez nagusitasunetik;

66. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Ez da mendilerro altua, baina gorago ez dago ezer, urruneko gailurrak izan ezik, eta honeik, distantzia batera, parean edo beherago emoten dabe, batez be bere inguruaren nagusitasuna handitzeko inozentzia daukan umearentzat.

67. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Zugastitarrak ez dira agertzen, baina XVIII. gizaldirarte iraun eban euren nagusitasunak sasoi haretan ere botere handia eukela pentsatuerazoten deusku.

68. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Praktikan funtzio hauek ez dira banaka isolatuta agertzen: askoz ere maizago topa daitezke elkarrekin mezu berean, beti ere batak bestea nagusitzen badu ere. Elkarrizketan, aipatutako funtzio guziak ager daitezke, eta nagusitasuna txandakakoa izaten da gehienetan.

69. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 - Klasikoaren nagusitasuna defendatu zuten arte-adituak ziren pertsona batzuen liburuak.

70. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Oilarrek oilategi osoaren aurrean beren nagusitasuna adierazteko kantatzen dute.

71. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Idatzizko euskal literaturaren hastapenak XVI mendean ezarri behar dira, bai mende honetan, bai hurrengoan, Iparraldeko idazleen nagusitasuna, hegemonia, erabatekoa delarik.

72. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Izan ere, PNVk Euskadiko instituzioetan zuen nagusitasuna kolokan geratu zen Lurralde Historikoen Legea prestatu eta onartu zen garaian (1983-11-23) agerian geratu ziren barne-arazo larri batzuen ondorioz.

73. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Agerpenean dagoen nagusitasun honek, maila koalitatiboan, bestelako osagarri batzuk ere baditu.

74. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Nagusitasun tematiko horrek ez du berehalako isladarik Gizarte, tipologia sozio-politikoki gisa, hartuta albistegietan ezagutuko duen tratamenduaz.

75. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Baina hizkuntzaz gain, klase menperatzaileak beste kultur osagai ugari ezarri beharrean ziren, beren nagusitasuna bermatzeko.

76. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Pentsa dezagun, esaterako, kapitalismoaren arrazionalitateak herri klaseen kulturari ezartzen dionaz: lan egiteko eta kontsumitzeko modu bat, naturaren zikloei loturiko denboraren ulerkera ziklikoa hautsiz lantokiko ulerkera lineal bat, diruaren balioa, norbanakoaren nagusitasuna, eta abar luze bat.

77. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 E-ren sarritasuna hain da nabarmena, zaila izan bait daiteke nolabaiteko luzera duen esaldirik bilatzea letra horrek nagusitasun nabaria ez duenik.

78. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Jesusek nagusitasunez predikatzen eta sendatzen (4,31-5,16)

79. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Jesusek debruduna sendatu. Jesusen hitzaren nagusitasuna (Mk 1,21-28)

80. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 32 Haren irakaspenaz harriturik zagon jendea, nagusitasunez hitzegiten baitzioten.

81. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 - Zer da hau? Izpiritu gaixtoeri nagusitasunez eta indarrez manatzen diote, eta horiek ateratzen!

82. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0014 - Bai noski -berak harro, bere nagusitasunaren gailurretik.

83. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Zoria izatea da dena: instintuen eta intelektuaren anarkia ez da askatasuna, eta hezkuntza, kultura, bere buruaren nagusitasun hutsezinaren bitartez bakarrik gailentzen da virtuosoa, naturak dohatsuki dotatuak soil edo baldintza dohatsuetan altzoratuak izan direnen gainetik.

84. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Menpekotasuneko egoerara eramaten du baliabide ekonomikorik ez izateak, baina horrekin batera dago halako ideologia bat, gizonezkoen nagusitasuna goraipatzen duena. Gizonezkoen nagusitasunaren ideologia bultzatzen du pentsatzeak gizona bera dela lan egiten duen bakarra (emakumezkoa etxeko zereginetan), gizonaren lana dela inportantzia duena (lan ordaindua izatea), eta gizonezkoa dela kanpoko munduarekiko harremanak izateko gai (emakumea, ordea, beti da halakoaren emaztea), e.a.

85. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Alabaina, XIX. mendearen azken laurdenekoaren hasieran, frantsesen esku zegoen oraindik arrain kontserbaren nagusitasuna. XX. mendearen hasieran, ordea, Estatu Batuak agertu ziren jaun eta jabe eta, Europan, Portugal eta Espainia Frantziaren esportazio neurrietara iristen dira larri-larri, eta aipatu mende horretako lehenengo hamarkadan jada argi eta garbi aurrea hartu zioten aitzindari izan zen herrialde horri.

86. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Hiri-errepresentazio honetan Jauregiaren ezaugarri zabal eta lorategi bilakatuak, kontrapuntu egingo lieke Elizei, hierarkia irizpide desberdinen arkitektura irtenkor eta hagitz esanguratsu bezala, hiri zaharraren hiri-egituran. Guztia, Inperioaren eskema urbanistiko frantsesek lortu nahi zuten aginte inperialaren nagusitasunaren ezaugarri bezala.

87. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Formaren nagusitasunak, metrikak, soneto-generoak agintzen duela liburuan esango nuke. Idazleak aurkeztu ditu poesian neurtua egin beharrekoaren aldeko poetika-iritzi batzuk, noizean behin, eta noizean behin baino gehiagotan, han eta hemen, zabaldu. Formaren eraginak zulatu du berriro Mujikaren luma.

88. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Bada ehuneko zabalago bat, %17, etxeko lanetan aritzen diren emakumeen nagusitasunarengatik ezaugarritua.

89. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00159 Nagusitasun batean oinarrizko ikasketak burutu ostean etxeko lanak burutzen aritzeagatik ezaugarritzen dira, sekula lan-merkatuan partehartzerik izan ez dutelarik.

90. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00166 4. Etxeko lanei dagozkien jarduerak 1., 2. eta 3. tipoa dira etxeko lanekin harreman intentsuena agertzen dutenak. Guztiak emakumeen nagusitasun batengatik ezaugarritutako tipoak dira.

91. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Frisia eleanitzaren egoera linguistiko eta soziolinguistikoa deskribatu ondoren, hizkuntza gutxitua ikasteko kanpoko presio ekonomiko txikia eta nederlanderaren nagusitasuna ezaugarri dituen testuinguru honetan frisiera helduei irakasteaz arituko gara orain.

92. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 1 Nederlanderaren hizkuntz taldearen nagusitasuna.

93. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00361 Baina estandarra erabili arren, lexikoan eta sintaxian bertakoari eman beharko litzaioke erabateko nagusitasuna.

94. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Gure datuetarik anitz lehen eskukoak ez izateak eta fragmentarioak gertatzeak eragin du orriotan agerpen maiztasunaz eta aldaera baten nagusitasunaz edota atzerabidean egoteaz horren guti mintzatzea; ezinbestean gertatu da honela eta ezagun duke hori deskribapenaren kalitaterik ezak. Inoiz, gainera, ezaugarri bat leku batean ez agertzeak ezaugarri horren inexistentzia postulatzeko tentaldira eraman gaitzake; testuetan oinarriturikako honelako lanetan era honetako arazoak biderkatu baizik ez dira egiten.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Izan ere, Ozuren filmen sakoneko gaiez edo genero baten edo beste baten nagusitasunaz adina hitz egin baita zuzendariak kamera jartzeko eta filmatzeko erabiltzen zuen moduaz, hau da, tatami kokapena deitu izan dena.

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 Beraz, gizonak emakumezko-ezaugarri eta gaitasunak iraindu eta degradatu behar izan zituen nagusitasuna eskuratzeko.

97. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Langilerian gertatzen zen gizonaren nagusitasuna bestelakoa zen.

98. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00067 Metodo honek bereizten du, alabaina, gure kontsiderazio-mota hau erabat orain arte sekula bilaturiko filosofietatik, zeinak objektutik edo subjektutik abiatzen baitziren eta ondoren bata bestetik azaltzen saiatzen baitziren, eta arrazoiaren printzipioaren arabera noski, zeinaren nagusitasunetik, aitzitik, guk objektua hari eta subjektuaren arteko harremana jaregiten baitugu, objektua bakarrik utzirik.

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Euskal XIX. mendeak dakarren hainbat berrikuntza, (elizgizonak ez diren idazleak hartzen doazen tokia, hitz-neurtuaren ugalpena, hizlauaren hesiak haustea, hitz-neurtua dastatzeko zaletasunaren zabalpena...), lehenaldiari so eta lehenaldiaren argitan honela planteatuko genuke: orduan bezala ahozko munduak fikziozko tramankuluak sortzen, igortzen eta jasotzen jarraitzen du, baina banaketa-modu orokor honetan, geroz eta gehiago ari da letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzen eta mundu idatzia beste alor batzuei ateak irekitzen, eta mundu honetan jakintzaren esparruaren nagusitasuna nabaria bada ere, lekugune hori banatzen hasten da poliki-poliki.

100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0124 Bestalde, munduko bakea zaintzeko nazioak arma lehiaketa batetan sartu dira, negargarrizko ondorenarekin: herri aberatsenak dira armarik gehien eta onenak egiten dituztenak, heuren nagusitasunari eusteko eta albokoak beldurtzeko.

101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0020 Eskualdean pagoaren nagusitasuna mendi guztien goikaldeetatik zabaltzen da, laino eta euri ugari eta tenperatura freskuak ezagutzen diren lekuetan hain zuzen.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0059 Bestalde, adierazi dugun entzute-esate horrek funtzio fatikoaren nagusitasuna dakar.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0012 Ordainerazi ahal izateko indarra behar da, eta zigorraren atzetik beti aurkituko dugu nagusitasuna, subirania edo inperium ideia, ordenamendu juridikoaren autoritatea eta hertsakortasuna, zuzenbidearen indarrezko alderdia.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 Eskemaren bitartez, testuaren egitura bere osoan aztertu eta ideien hierarkizazioa eta nagusitasun/menpekotasun erlazioa garbiago ikusi ahal izango dugu.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0057 (Aita Laburu jakintsua da, halakoaren ospea du behinik behin. Tente egiten du hitz, nagusitasunez. Ñabardura gutiko aktorea da, baina oso hunkitzailea. Hitzaldi hau ez du azkena izanen.)

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0046 Herri batean hizkuntza bat baino gehiago bizi direnean, herri horretan kultura zein hizkuntzetan egiten den markatuko du nagusitasun/menpekotasun harremana eta azken finean herri baten nortasun eta iraupena.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Honek erakusten diguna zera da, eskolan edo eskola inguruan hizkuntzen irakaskuntzarako ohizko metodoetan oinarrituta jasotako gaitasun gramatikala edo linguistikoa, hutsaren hurrena dela hizkuntzaren benetako ikaskuntza bermatu nahi izanez gero; eta kalean jasotako gaitasun komunikatiboa aldiz, behar-beharrezkoa dela, funtzio hau betetzen bait du eta honi eman behar zaiola beraz nagusitasuna.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Bere nagusitasuna berriro ere erabatekoa izango zen.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Errepidean ezarritako nagusitasun horri bere kontrarioen zorigaitzak gehitzen badizkiogu sailkapen nagusiko islada aterako zaigu.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 abantail 1. Zerbait edo norbait beste gauza zein pertsona bat edo batzuekin konparatuz gero, edozein aldetatik duen nagusitasuna:

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0134 Hastapen bikaina izan zen Zestoakoena, baina aurki jakin zuten beren aurkakoen nagusitasunaren berri, 6-18 eta 11-22 galduz jubenil eta helduetan.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0065 Aitortu behar da bizkitartean, ala Wiclefen ala Armagh-ekoaren solasak ez direla aski zehatzak, eta printzeen nagusitasunaz direla mintzo, izatekotz.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Lege internazionalaren arabera gatazkako bi alderdiak, halaber izango dira akordioen kide, eta halatan, tratatu berrienak izango du nagusitasuna normalean eta horrek, gainera, ingurugiro tratatu gehienak babesteko joera izango luke.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0131 Teknologiak nagusitasun ekonomiko eta sozialari laguntzen dio, baina ingurune sozialetik bere indar eta bere justifikazio propioak ere hartzen ditu.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0033 Ondorioak: Lur partikularren, zuhaitz basoen eta 20 zm. baino gehiago duten zuhaitz moten nagusitasuna dira herriko basoen ezaugarriak.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0067 Lehenik eta behin zerbitzuen nagusitasuna azpimarratu Euskal Herriko ihardueretan.

117. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Ez dago gizakiaren esku oldar horren nagusitasuna (bere naturarena).

118. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Aundia da, Jesusek emen agertzen duen nagusitasuna: gizonaren eta emakumearen arteko ezkontzari buruz Jainkoak munduaren asieratik zituen asmoak aditzera ematen ditu (6-8) (As 1,27; 2,24).

119. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Orrela dakar Jesusek mundura Jainkoaren erregetza edo nagusitasuna.

120. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Bestalde, asuntoa da garai batean esan nuela marxismo-leninismoa jarraitu behar zela sandinismoak bere nagusitsuna galdu zuenean, beti ere kontestu batean eta umorezko zentzuarekin.

121. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0029 Kongresuan gutxiengo kataluniarraren bozeramailea den honek esan zuenez, Autonomien Estatuaren eztabaidan Pujolek partiduetako subiranotasunari buruz eta Kataluniak behar duen nagusitasun politiko handiagoari buruz esan zituenak ez dira berriak, ohikoak ez diren Konstituzioaren irakurketaren eta interpretazioaren ondorioak baizik.

122. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Horregatik euskararen lege berri baten beharra azpimarratzen du, arras bestelako filosofia izanen duena, erderaren nagusitasunari akebera emanen diona, berdintasuna (gutxienez) ezarriko duena.

123. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Lan egiten badugu frantsesezko tresnak edukitzeko, bereziki laneko softwarea eta fransesezko edukien presentzia indartzeko, ingelesaren nagusitasuna gaindituko dugu.

124. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0016 Kluben arteko sailkapenean, usurbildarren nagusitasuna nabarmenagoa izan zen oraindik.

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Ramon Murrek, ordea, bilera hauteskunde atarian egiteaz oharterazi eta akordioaren zabalkundea mahai gainean egon zitekeela aipatzeaz gain, EAJren nagusitasuna azpimarratu zuen.

126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 kazetariaren lan sortzailea laurdenera jaitsi dela, agentziek dutela nagusitasuna, eguna joan eguna etorri albisteak sortu beharrak ohikeriara OHIKERIA.- Ohi(tu)+keria. Rutina, erakundeekiko morrontzara MORRONTZA.- Servidumbre daramatzala kazetariak...

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0021 Gero, telebista elkarte mugatu gisa antolatuko dugunez, eta fundazioa ere hor izango dugunez, jabegoa JABEGO.- Nagusitasuna. Propiedad hor egongo da eta horrek zenbait gauza erabakiko ditu, kasu, estilo-liburua esaten dena.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ez dute onartzen Europanoek Amerikanoen nausitasun hori eta jakin arazia dakote gauza bera ordainduko dakotela.

129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. aisa 0030 Epaileen saltsa eta moreen nagusitasuna

130. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. aisa 0030 Kirol emaitzei dagokienez, Pasai San Pedroko Libia untziak bere nagusitasuna erakutsi zuen joan den igandean.

131. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zelaia 0007 Bardiñ Errebaleko Agustiñen komentuaren nagusitxazuna bide orretatik zoian.

132. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Gure helburua eta Mankomunitatea tresna bat besterik ez da Autonomi Elkarteko, Nafarroako eta, bigarren fase batean, Iparraldeko udalerri euskaldun guztietan erderen nagusitasunekin amaitzea da; ostera esanda, familian euskara naturaltasunez egiten den bezala, herriko arlo guztietan beste horrenbeste gertatzea.

132 emaitza

Datu-estatistikoak: