XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Arrezkero dana zan bilddurra, dana naspilla, izkillubak arrtu ta areyo-billa juan; areyuak, baña, beti iges-egin eban bestiak eldu-aurreko.

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Gero jakin det, zu ziñala, ta naspil ura Lide'ren kaltean zala.

4. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta orlakuetan oi dana, Magdalenako elizatxuan zegon jendiak Martiñen arpegiko itxura ta erantzuteko naspilla, dana bat artu ta parra egin nabarbentxo.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartu eben gizon gentzazaleak, eta notiñ bakartuak menperatu ta ez: ez eginkiezan naspill kaltegarriak, zuzitu ebazan askoren indarrak, batera jota.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gure itxaropen eta asmo guziak bete ditugu, ta, ori, garrantzi ta arrizku aundiko naspil ta matxidanak izan dirala ta baita arerorien zirikada gogorrak ere.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenak berezkoa dau sendotasuna ta zalantzarik-eza, eta sendotu egiten dau gure ezagupidea; eta ez deutso okertzen isten; eta gure gogorapen bildurtiai berak emoten deutso sendotasuna, eta gure buruan sartu ta urten dabiltzan gogorapenak sortutako ots eta naspillen artean, berak ipinten dau bear dan txukuntasuna.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Amaseigarren eunkian bizi zan, eta gogoan euki biarr da eunki ori, arrokeriz ta lasaikeriz betia, zalekeriz ta lizunkeriz josiya, gaiztakeri ta naspilla izugarriyak ikusten ziran eunkia izan zala.

10. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 ZUNBELTZ: (Eztabai)
Zer naspil da guzti ori?
Guzti ortan zer dit neri?

11. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

12. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nora noa? Adimen-zurrunbilloan,
zorabio det. Garunetan, naspil.
Ezpai... Zalantza... Ote'ka naiz murgil.
Nere egazkiña, egak autsita,
gogo-leizean zait amil.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Españian berebiziko naspilla sortu dala, guda-gizon agintari batzuek erkal edo errepublikaren aurka, jeiki dirala, Aprikan asi omen dira lenbizi, bañan bereala Españiko lurretara sua zabaltzen dala diote.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Eta... ez al zera, osabaren izen garbia, naspilla ontan zikinduko ote dezun bildur?

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beraz, naspillik bildurgarrienean sartu zuan bere burua.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Naspilla ortan egia ta ipuia bereiztea ezinkizun deritzagu, beraz.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Guk verbo dativo dalako zait, zaizu, orrekin oinbeste naspilla gabe gauzak esaten ditugu; dit, diot eta oiekin ere bai: Vox eum defecit = Mintzoak utsegin dio.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Askatasun utsa, batasun gabe, naaspilloa litzake, anarkia; Batasun solla, askatasun gabe, nortasun oron eraille oi dugu; Maitasun utsa, beste bi aizpa oiek gabe, lorreziña duguke, utopi.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta oraindik naaspil onetatik ez gera zearo irten.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Nolako nahaspil ta behaztopa dathorren hunetan usantza ezberdina izaitetik, eztu nehork ukaturen!.

21. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Alabaiñan sasitako naaspil batean gordelekua ozta-ozta aukeratuta, ara non berak ongi ezagutzen zuan eztul batek burua biurterazi ziola.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Salamaliaren amaieriak jasoko dau hori, nahaspillatik urten ondoren dantzarixak agurra eskaintzen doskueiñian.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Artega ta naspil aurkitzen zan jentea, kezkak jota, erregeagandiko lege bat zala bide: gatzaren estankua jarten eutson Bizkaiari ta onek karutu egiten bizitzea.

24. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Eta jakina, halako nahaspila barruan ezin jendearen buruak argitu.

25. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Nahaspila honetan guk denbora ukango dugu mendixka atzetik bira eman eta bide berdinetik etxera itzultzeko.

26. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Gizon, emakume eta haur izeneko izaki haiek ugariegi ziren eta denek zarata egin eta haserreraztea baizik ez zuten lortzen, zakurrak ez aipatzearren, beti gatazkan * gatazka: burruka, tira-bira eta elkarri hortzaka ibiltzen bait ziren, iskanbila eta nahaspila sortzen.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Husgune abdominala odolbildu haundiz beterik zuen, eta urdaileko nahaspilo gastriko eta kaka mordoaren artean Santiago Nasar-ek lau urte zituenean irentsi zuen urrezko medaila azaldu zen.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hil nahian zerabiltela, berri eman zioten agintariari, Jerusalen osoa nahaspila batean zebilela.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0179 Lerro bat ere ez da garbi bereizten; ortzea eta ura bat besterik ez dira: formarik eta kolorerik gabeko nahaspila.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Bere tresnaren atzerakadak bat lurrera bota eta ikusteko nahaspila sortu zen arte.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 ETA, euskal erakunde sozialist iraultzaileko hiru militanteon arazoa dela medio, gure Nafarroako kontesto hontan gertatzen ari diren zenbait gauza, hein batetan bederen, argitu nahi genuke, zeren ez baita ttikia eskualde honen sektore abertzale eta ezabertzaleetan dagoen nahaspila.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Lehen urratsak eman orduko, oso kezkaturik agertzen zaizkigu jakinlariak, euskara kontutan ikusten duten nahaspila dela eta: .

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Bainan, dario-ri buruzko nahaspila harek ulerpide edo azalpena eskatzen, eta horixe ematen du nere ipotesiak aski poliki.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Biogeografia deskriptiboa, fenomeno bizien nahaspilaren deskribapen eta taxuketan subsidiarioren laguntzaz baliatzen da: korologia, biogeografia sistematikoa, biogeografia biozenotikoa eta faunistika eta floristika.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Eraso ertzeko flapsak airearen nahaspiloa guttitzen dute, belozitatea galdu gabe eraso angelu handiagoak lortzeko gai egiten bait dute hegazkina.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 Depresio larria jasaten duten pertsonengan neurotransmisoreen nahaspilo bat ematen da.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Babelgo kontakizunak zekarren egoera, hizkuntza desberdinez agertzen zen etsaigoa eta nahaspila, Mendekostez aldatu egiten dira.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0062 - Orain arte urten diran elkar-izketan irakurriko ziñuan, noski (esan nion, eta gero galdetu): zer derizkiozu batasuna gai dugula darabilkizkigun nahaspilla hoietaz?.

39. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Axari ta otsoak,
zertaz gure galde
orain zabiltzate:
Naspill ortan guretzat
gauz onik bai ote
.

40. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Naaspil artan, Tell'ek bi gezi artu zituan.

41. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Ez da arritzekoa asi berriak joku au naaspilla aundi bat bezela ikustea aurrenetik.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0013 Baiñan Españia`ko gobernuaren buru egiten zuanak, Leopoldo D`Donnell jeneralak, ala nai izan omen zuan, politikaalderdiak zerabilkiten naspilla baretu eta españitarrak abertzaletasunez berotu ta batu zitezen.

43. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Prantzesak aldegin bazuten ere, gero eta naaspilla gogorragoak, guda-antza geiago ari zan nabarmentzen Espaiñi aldean.

44. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Azken neurtitzeko Primak sekulako naspilla sortarazten digu.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Ontan ere erderak, izenakin, euntalako naspilla sortu digu.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ezin izan dute, beraz, ETB-2 ilegaltzat jo, nahiz eta artikulu eta lege mordo baten nahaspilan denetariko posibilidadeak omen dauden.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Kontu hau, herri askotan egiten den Santa-Ageda eskeko ohitura eta kintoak biltzearen ohituraren nahaspila da, plazan dantzasoka egiteko ohituraz orraztua.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Lan aundirik gabe bururatuko zaigu zenbaterañoko lanez ibiliko diran naaspil auek danak legetan zuzentzen.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bapatean, orain, Lazkanoko ikastolari sortu zaio egundoko nahaspila eta istilua.

50. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0007 Baina hala be gure erabilerari berezia eta aberasgarria erizten badiogu eta nahaspilarako arriskurik ikusten ez badugu, idatziz be hala erabiltzea hobetsi dugu.

51. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Sebastian berehala konturatu zen usapal ama ezin zela kumeagana hurreratu, adarren arteko nahaspilarengatik.

52. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0078 Horra, zinean bertan ere ez bezalako nahaspila.

53. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0480 3 Ez diogu inori okerrerako biderik eman, gure zerbitzua toki txarrean geldi ez dadin; 4 baizik eta gauza guztietan Jainkoaren zerbitzari garela agertzen dugu, jasaten dugun guztian eramanpen handia erakutsiz: atsekabe, beharrizan eta estuasunetan, 5 zigor, gartzela, nahaspila eta lan neketsuetan, lo-faltan eta janari-gabezian.

54. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0032 Horregatik iruditzen zait misteriotsua Papillons Noirs izenburuak proposatzen duen konbinaketa, airean kolore tantonak garraiatzen dituzten tximeleten eta koloreak ukatzen dituen beltzaren nahaspila.

55. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

56. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Ulertu ezin nuena, zera zen, Europako ekialdean bazirela estatu sozialistak baina horietatik inork ez esperantorik. Errusiera denen gainetik? A!, zer nahaspilak nituen.

57. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00100 Beste nahaspila batzuek zituen bere aldetik.

58. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Diglosia hitzaren polisemiak, nahaspila galanta sortu du jadanik. Eta jatorrizko lan hau bere iturrian bertan eta euskaraz ezagutzea, mesedegarri izan daiteke.

59. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 4. burua bi belarrien artean ezarri Oker ulertze edo nahaspila argitu.

60. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0051 Kaletar batzu asi dira ikusi deten gizona esaten, baiña manex euskeraz ori egiñ ezkero naspilla sortzen da: nik ikusi duten gizona, gure auzokoek ikusi duten gizona.

61. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Bere garaiko iskanbilla eta naspilletan, erriak jainkotzat eta salbatzailletzat zeukan.

62. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00038 Jesusen hizkera eta eskaintza ulertzeak lanak ematen dizkigu, bai! Baina eta Jesusen bide hori izango balitz zorionaren giltza eta klabea? Esanak esan eta usteak uste, Jesusek arrazoi balu? Zoriona, bildu eta pilatzean ez, baizik banatu eta ematean balego? Zoriona, gauza askoren nahaspilan ez, baizik elkar maitatzearen sinpletasunean balego?

63. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Bitartean, Napoleon III-ak, bere osaba Napoleon aundiaren pausoak jarraitu nairik-edo, gerra eta naaspilletan sartu zituan bere mendeko soldaduak: Krimea, Austria, Mejiko, Conchinchina, Erroma...

64. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Egunkariek Gobernu eta Legebiltzarraren berehalako eskuhartzea eskatu arren, epaileek egun duten helburuak Tangentopoli izeneko nahaspila nardagarria behin-betiko behera botatzea baleko izaten segitzen duela azpimarratzen zuten.

64 emaitza

Datu-estatistikoak: