XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Oben astun guztiak, penitentzi edo oben-nekea betetako asmoz, guzurr eta naste barik, norberak dakizan lez, autorr-entzuleari esatea, da aozko autorrkuntzea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Jaungoicoa dan aldez ez dau, cegaitic dan Espiritu uts, garbi ta naste baguea; baña bai guizona danez.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

4. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Yoletan askoz guchiyagoda
kabitutzendan jendia,
¿gañera ayekin konparatzeko
nunda abillidadia,
arraunkalari bat bada aotza
zapaterua bestia
eta orrela milla ofiziyo
klasetan dena nastia?
.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Gaur be uste dot, kenduta balego, Aranak diñoan lez, oba litzatekela. bere bier izenik estagoalako ta dakarrezan naztiak gaitik.

6. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Bizitza onetan,
baten poz, beste
baten min, ibilli
oi gara naste
.

7. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Gorroto onek bere sustraiak
sendian ditu nik uste,
guraso onak dauzan etxean
ezta asarrerik ez naste
.

8. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Zer atara daiket naste ortatik?.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Baña, burruka naaste artian bulartsuen eta adoretsuenak gogor irauki biar dabela, naiz ukaldiz norbera atemana ixan, naiz beste batzuek ateman.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Nahaste haundi bat sortu baita aspaldi hontan puntu hontan, jakin beharko genuke zein hitz dan bukatzen a'z, zein ez.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Jiro galdu edo nasterik sor baledi, pakean arreglatuko gera.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Utzi ta itxi-ren artean antz geiegi zegoelako eta nastea sortu zitekealako, erriak berak toki batzuetan laga artu zuen, utzi baztartuaz.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Zenbat naste eta oker aditze, maisu jakintsuaren erakutsiak aintzat artu nai izan eztiralako!

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Aitatzea bera naikoa da sentimena sentibera duanarentzat: jendetzaren pillatze eta nahaste; erritasunaren (izkuntzaren eta euskaldungoaren) birrintze; nekazaritzaren txunditze; industriaren atzerapen.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Onako naste ta goraberak ez dira gaurkoak, aspaldikoak baizik.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Inperadorea sartu da hala-hala Bresil-etik airez-aire, eta hura harat-orduko, nahaste buruzagiek ihes egin dute. Erran behar da jadanik atzeman zutela ihardokitzale hainitz beren bidean.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Naste oneik ikusita, agintari onek, bein betiko atondu nai izan eban xaltza au; orretarako Sosigenes astronomoari emon eutzan eginbear au.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña gero, protestantismoa agertu zanean, Inglesak ez zirean naastetan gugaz: gure erlegiñoari persegiduten asi zirean, lurrik ederrrenak kendu euskuezan eta geienak Iparraldean batu zirean.

20. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amak kabalgatako zurrunbiloan, kale nausiko nastean, izan zala iragarri eutsen zien auzoko amandreeri.

21. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Nire jogaillu ori
soiñua naiko ba'litz une baten
aize indartsuari
asarrea kenduten
ta itsas-igiera sumiña ibitzen,
ta mendi malkar-zear
basoko piztiak soiñu gozoaz
al ba'leuz baketsu jar,
zugaitzai eragiñaz
beraren soiñuaz naste ba'lekarz
.

22. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Origaitik ba egozan goietan zorakerizko langintza ori, apostoladutza aizetsu ori eroan eziñik, kaleko naste eta zabarkerietan iñor baiño lenago lizundu eta okertuko ziralakoan dardaraz ebiltzanak.

23. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Eta onek zabalduko nastearren, ludiko orokarrak be, nabari banaka batzuk ezik enparau guztiak azkatasunaren aurka agiri izan yakuzan.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ipiñi olioa berotzen ta berotu ondoren ia geiena kendu, jarri or arrautzak (olio gitxikin obea izaten da opilla) ta beti oi dozun erara asi zaite opilla egiten, ia egin danerako aurretik gaztuko dozun gaztai-gurin nastea ezarri ta zabaldu, emon danori azken beroaldia ta etara.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Gaur ba-da nasterik, odolean be.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Termita (alumini auts-egiña ta metal oxidoaren nastea) tantaka erioan ariz-ari euren azpiko ziloetatik.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 (Collage deritxon hori ekintza bat da: paper edo kartulina baten gainean, argazkiak, marrazkiak, eta beste hainbat gauza (hostoak, lurra, lumak, e.a.) bata bestearen gainean eransten dira, nahaste baten).

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Egurrezko ol zapal bat, tretzat erabilteko, tolestuta, naste barik, zapalean.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Eta orrela aztuten ziran esanbide guztiak, nasteak, eta erri algarak sortzen dituen eta erregetzak beratzen dituen arrokerizko jardun eta ekitaldiak.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Ortik sortzen ziran nasteak izenak paperetara eta agirietara eroatean.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Ez ezazu pentsa konposatu bat osatzen duten elementuak bereiztea zuk egin duzunaren bezain erraza denik, zeren eta HIPAZ izeneko hori ez bait zen elementuen konbinazio bat, NAHASTE bat baizik (babarrunak, lentejak eta arroza elkartuko bagenitu bezala).

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Guruina / Hormona / Ekintza erregulatzailea / Bere gabeziak sortzen dituen nahasteak / Non aurkitzen den.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Ohiturarik ez duen idazleak, idazlan bat burutu nahi duenean, ez daki aunitzetan nondik hasi: alde batetik, mementu horretako pentsamenduak adierazi nahi ditu, baina pentsamenduak ez datozkio hurrenkera egokian ordenatuak, nahaste eta bata bestearen gainean pilaturik baizik.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Ikatz mota desberdinen nahaste aproposak egin ondoren ehieratara eramaten da hauts bihurtzeko.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Nola atera onik nahaste honetatik?.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0146 Amoniakoaren alkilazioa aminak emateko prozesu sekuentzial baten bidez egiten da (12.19), emaitza nahaste bat izaten da beti, baina erreaktibo-kantitate egokiak aukeratuz emaitza batzuk besteei nagusitzea lor daiteke. .

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Motore-mota honek bi balbula ditu zilindro bakoitzean, bata karburadoreak hornitzen duen aire / gasolina nahastea errekuntz ganbaran sartzeko, eta bestea, errekuntz gasak ihesbidetik irteten uzteko.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoiaren goranzko ibilaldiak ere bi zati ditu: lehenengoan erregaiaren sarrera irekita dago, baina pistoiak, gora joan ahala, itxi egiten du eta bide batez nahastea konprimatzen du.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Egindako nahasteari litro bat ur-irakin gehituko diozue eta irabiatzen segituko duzue, produktua loditu arte.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Gogora gaitezen pixka bat: Petrolioa nahaste bat da, osagai bereziren nahastea.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Hidrokarburuz osotutako nahaste bat.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Ondoren, nahastu ur hotza ur beroarekin eta neurtu nahastearen tenperatura.

43. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Badago hemen desegin beharreko nahastea, zenbaitek maltzurki iraunerazi duena: Euskara horrelako proba-banku eta itolarrian jarri dutenak instrukzioa, kultura unibertsala, zibilizazioa izan omen dira; eta proba horretan, agi denean, huts egin omen du euskarak: ez omen da gai, antza, garai eta denboraldi berrien eskakuzunei erantzuteko.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Bere bolari begira eta nahaste misteriotsuak egiten zebilen.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Egun hartatik aurrera, Xantik nahasteak prestatzen laguntzen zion eta nahiko gustora zebilen.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Borsanchofek nahasteak egiten zituen eta Xantik heltzekoari bezala eragiten zien.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Ortik nahastea sortzen da, eta gero ez dakigu zein izen erabilli.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Emen ere orrelako erabaki bat artu ezik, gaurko nahastea ezingo da garaitu.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Zure aitona, suizarra alegia, dolikozefalu horail Rubio zen nonbait, Germaniatar garbia, keltarren eta Alpetar gizonaren nahasterik gabea.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Zoritxarrez, Agirretar buru-borobilekin egin zuten nahaste.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Lehendabizi bulego-lan guztiak bukatu eta nahaste hura zerbait txukundu behar nuela konturatu nintzen, (...).

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Goi Basamortuan, Lehoinabarrarekin batera, beti arkua eta geziak zeramatzen Etiopiar bat bizi, zen, eta nola ez, gizon haren kolorea, griska, horiska, eta hareska koloreen nahaste eta bitartekoa zen, eta biak batera aritzen ziren ehizean: Etiopiarra bere arku eta geziekin eta lehoinabarra bere hortz-hagin eta erpeekin, eta egun batetan, ene seme, Jirafak, Elandak, Kuduak eta Cuagak ez zekiten nondik nora ibil zitezkeen ere, Egitan diotsut ez zekitela.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Ba da jende berria prest hortik zehar lan hauetarako, baina hobe da gaudentxook ahal duguntxoa egin dezagun, aunitzen artean bazterrak nahastea baino.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Polimerizazio-maila ez da erraz kontrolatzen, eta horregatik polimero komertzialak pisu desberdineko kateen nahastea dira.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Horrek ez digu, nik dakidala behintzat, gure mintzaketan inolazko nahasterik sortu.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Ez dute ordea, bere hartan iraungo, batere aldakuntzarik gabe elkarren gainka eta bata bestearekin nahaste bizi garen zurrunbiloan.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0415 Colborne-k berak, poliestireno eta xilenozko nahaste bati buruz egindako Ferry-ren lan bat aipatzen du .

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Estudio esperimental batzuetan bi kasuen nahaste bat gertatzen da.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0403 Abiatze-abiadura altua denean, nahiz eta fase dispertsoan dagoen tanta-zenbakia konstante mantendu, formazio abiadura eta koalestzentziarena berdinak direnez gero, tanten barnean barneko zirkulazioa eta nahaste pobrea ager daitezke: kasu honetan zona leun batek, erregimen difusionala simula dezake ere.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Aurreko artikuluan, metil isobutil zetona / metanol nahaste binarioan PMMA-ren jokabide orekakoaren azterketarekin hasi ginen.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Artikulu honetan, Mark-Houwink-Sakurada-ren konstanteak K eta a, perturbatu gabeko dimentsioak, eta elkarrakzio-parametroa, nahaste binarioaren konposizioaren funtzioz (U2), determinatu dugu.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Ikerkuntz lan honetan, metil isobutil zetona disolbatzailetzat hartu genuen, zeren disolbatzaile honetan trantsizio konformazional bat jadanik aurkituta bait zegoen, eta susmagarri zen nahaste binarioaren baldintzak aldatzerakoan, prezipitatzaile bat ere gure kasuan metanola eransterakoan eridetea.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0032 Ko-ren konposizioarekiko aldaketak, nahaste honetako PMMA-n aldaketa konformazional bat gertatzen dela baieztatzen digu, gutxi gorabehera, metanoletan konposizioan gertatzen delarik.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0036 Polimero / nahaste binario sistemaren karakteristikoak diren magnitude hauetan ere, teoriak (15) aurrikusten dituen balioekiko desberdintasunak nabaritzen dira.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0151 Zientzia guztien azterketaren indarrez, giza-bizitzaren nahaste eta haustearen arrazoiez jabetuz gero, ekonomia gizonaren esanetara jar daitekeela ere sinesten du.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Europa osoan inbertsioak arautu ezean, berehala sor lizazkioke sistimari nahaste eta istiluak, anarkia horren frutu.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0027 - Axularrek: -TZAZ; Tartasek: -TZAZ, -TAZ nahaste.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Londresen, 1952-an, behe lainoaren eta kearen nahasteak lau mila pertsona hil zituen (3) Ibidem, 136 or..

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0067 Ez da ordea Alpino eta Mediterraneo arrazakin nahastetik sortu zaion ezaugarri bat, euskal arrazak berez eta jatorriz duan ezaugarri bat baizik.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Montagne berriak, nahaste honen frutu zenak, klase langilearen zenbait figurante eta sektarioez landa, zaharraren osokai berak zituen, nahiz kopuru haundiago batetan.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Orregatik arlo ontan illuntasun eta naste aundiak arkitzen ditugu.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0058 Nahastea erre erazten da.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Pentsatzekoa da oinarrizko kontzeptuak eztabaidatzetik goragoko nahaste eta korapiloak uxatzeko bidea etor dakigukeela.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 Han kriston nahastea dago.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Beste aldetik, haren inguruan, garai hartan, begitazioak eta agerkunde faltsuak zituzten jende ugari zen; batzuk, deabruaren amarrukeriaz eta beste batzu, gezur eta nahaste, jende guztia eurei begira egon zedin.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0027 Paneleko ohola koniferozkoa da eta pinturaren oinarri, igeltsuzko nahaste bat dago.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Zenbaki-pilo baten eta gaizki egin zitezkeen gauzez ohar korapilotsuen nahaste ikaragarria zen hura.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 Badakizu... Beherakoa eta idorreria liseri aparatuaren nahasteak direla?.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Oso erraza da beste zenbait espeziekin nahastea, Papaver argemone, Papaver hybridum, Papaver dubium, baina hauek eskasago eta lokalizatuagoak dira, lore txikiagoak, kolore zurbilarekin, iledun fruitu laztuak, luzeskak edo puntan itoak, eta ez dituzte kualitate berdinak, eta batzutan toxikoak ere badira.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Mapetan orduan, batera marrazten dira, hortz zorrotzak eta sabeltxoak txandakatuz; edo, koloretan bada, lerroa morez (urdin eta gorriaren nahasteaz) pintatzen da.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Horrela gertatzen diren fronteei fronte okluditu ala oklusio esaten zaie, eta propietate amankomunak dauzkate, fronte bero eta hotzaren nahaste modura jokatuz.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Azken bolada honetan, bertako kontuak informatika bidez bideratu beharrak, nahaste eta atzerapen handiak sortu ditu kontuhartzailetzako sailean.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Hizkuntzaren nortasuna eta identitatea zaindu, gehiegizko nahaste eta aldaketatik hizkuntza gorde.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Zailtasunak aurkitzen direneko hitzak, neurri batean, ereduzkoen aplikazio zuzenaren bidez ikasi dira; eta etendako komunikazioko partaideek ezin dezakete esan: Nik elementu hitza (edo nahastea edo planeta edo higidura ez-bortxatua) ondorengo erizpideek mugaturiko formetan erabiltzen dut.

85. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Hondartzan hortan, sarri, neskatxak eta lamiak naaste ibili ohi dira ez gutxitan.

86. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Naasteari karea botatzen zaio, geiegi daukaken fosforoa iltzeko.

87. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Zergatik ainbeste naaste? Ori ez da orrela!.

88. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0027 Nahaste oiek, denborarekin, pixkanaka-pixkanaka, bata bestearen gañean pillotuta, estrato asko moldatu zituzten, malla-xerrenda asko....

89. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Axular'ek bere Gero'ri eman zion itzaurrean dionez, idazkerari buruz ba-zan nastea garai artan ere; batak xedea, besteak gedea; batak ixilik, besteak igilik idatzi oi zuten.

90. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0173 Egun aietan, gaiñera, ba-zan nasterik Naparru-goi aldean, Lapurdin eta Bearne`n, Naparruko gudu ta zirriborroak zirala-ta.

91. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Egun illunak ziran ondorengoak ere, Riego`ren iraultza edo naste osteko egunak noski.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0089 Naste ikaragarria!.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Inperio ta erreinu aundien politika-antolaketa, erorita zegoanez, agintaritzarik ezaren utsunea sortu zan, eta orren ondorioz, segurantzirik eza ta naasteak gertatu ziran.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Intsektuen jarkikortasuna hausteko pestizida berri eta zaharren nahasteetara jo da, toxikologiaren ikuspuntutik ezezagunak diren kokteletara.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, orretatik, a zelako kalteak eta nasteak alboko kaleetan izango ditugunak.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Dantzetan denak arizanak dira, baztandarrak eta lizarratarrak nahaste.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Nahastea, beraz.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Naste areik zirala ta, millagarren urtean munduaren azkena zetorrela zabaldu zan bazter guztietan.

99. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Andreak es eiotzen itxi da gero orduin ba igerri eiuren orrek sorginek daukie au gaxorik eta joan san San Felicisimora da eskuplario bat ekarri otzen bedeinketute, da iminiotzen buruti olan sartute da altzau esin eieuren se eioan txarto. Olan etxunde daola olan buruti te sartuas naste olan ien euan da:

100. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00057 Espaiñatarrak gutzako dira
engaiñosoak gaur arte,
ta engaiñuok izanak doguz
beti geure erri kalte.
Geure erriko kaxak utsitu
ta Madrillekoak bete,
gauz onik iñoz ez dagoan lez
tranposoarekin naste,
orrelakorik ez dogu bear
geure errepresentante.

101. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0060 -Ez zara gogoratzen azkenengo aldian zelango trafiko nahastea egoan urian?

102. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Ez-dakit-zelango bedar mota topatu eben txokolateagaz nahaste.

103. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0091 Txapela erabilteak dakarzan kalteak ezagututa, gure Erregin II garren Isabel'en legezko eskubideen eta konstituziñoaren aurka dabizenen ezaugarri dalako, batez be jakinda guk aldeztuten dogun auziaren aurkakoak arro erabilten dabela, eta moda lez sartuta daukela ikusita, orretara naste ugari sortuaz, eta arerioen aurka joatean sortu leikezan nasteak be kontuan eukita, agindu au emotea erabagi dot:

104. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Goian aipatutako helburuak egokiak dira komunikazio eta elkarkoitasun-alorrean atzerapen larriak dituzten ikasleentzat, hizkuntz alorreko nahasteak dituztenentzat edo zentzumen-defizitak dituztenentzat.

105. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 -Garapenean gertatu ohi den nahaste larria da autismoa; hona hemen nahaste horren ezaugarriak: jokabidean, gizarte-komunikazioan eta ezagutzazko garapenean alterazio handiak ageri dira, guztiak batera ageri ere.

106. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 -Batzuei gehiago eta besteei gutxiago, mila haurretatik bati eragiten dio nahaste honek, garunaren garapenarekin zerikusia duten eritasunak izanik horren iturburua.

107. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Ontzi baten barruko airean, gas partikulak alde guztietara higitzen dira, zernahi proportziotan nahastuz, nahastea homogenoa egiten den arte.

108. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00020 Lehen problema ebazteko hasiko dugun ikerketak, nahaste, heterogeneo zein homogeneoak (disoluzioak), eta substantzien (substantzia sinple eta konposatuen) arteko bereizketa egitera eramango gaitu.

109. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00164 Garrantzi berezia emango diogu substantzia konposatuak eta nahasteak desberdintzeari.

110. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 1845ean, ordurako ozonoa aurkitua zuelako ospetsua zen Ch. F. Schô*nbein izeneko kimikari alemanak, etxean esperimentu bat egiten ari zela, azido nitrikoaren eta azido sulfurikoaren nahaste bat isuri zuen mahai gainera nahi gabe.

111. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Logabetasun hauek (edo sakonagoak) kroniko bihurtzen direnean nahaste edo gaisotasun psikiko baten adierazpenak izan daitezke.

112. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Historiaren eginkizuna iraganeko gertakariak, aspaldian gertatu ziren gauzak, kontatzea da, baina sarritan nahaste eta gaizki ulertuetara eramaten gaitu horrek.

113. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0127 Mikroorganismo batzuren lanaren ondorioz, zenbait fenomeno geologikok sorturiko presio eta tenperaturarekin batera, hondakin hauek substantzia desberdinen nahaste bihurtu ziren.

114. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Non Tg nahastearen transizio-tenperatutra, wi osagai bakoitzaren frakzioa eta Tgi osagai bakoitzaren Tg-ak diren.

115. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Famatuena PPO/PS [poli(fenil oxido)/poli[estireno] nahastea dugu, Noryl izen komertzialarekin saltzen dena.

116. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Beste bikote bat PVC/PCL [poli(binil kloruro)/polikaprolaktona] nahastea dugu.

117. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Nahaste horretan kaprolaktonaren karboniloaren eta karbono halogenatuaren hidrogeno azidoaren artean eratzen diren hidrogeno-zubiak dira nahaskortasunari eragiten dioten indar molekularrak.

118. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 - Amorfo/kristalino nahasteak: Urtuta nahastu ondoren, hozterakoan polimero kristalinoaren kristaltze normala amorfoak oztopa dezake.

119. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 - Kristalino/kristalino nahasteak: Polimero kristalino bi urtuta nahasten direnean nahaskorrak izan daitezke (PP eta PE, adb.).

120. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Horren adibide poli(binil fluoruro)aren eta poli(biniliden fluoruro)aren arloko nahastea dugu.

121. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 - Konplexu berriak osatzen dituzten nahasteak: Nahastea egoera urtuan egin ondoren elkarrekintza kimiko berriak ager daitezke.

122. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Poliesterren nahasteetako transesterifikazioak honen lekuko dira.

123. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 13.1.3. Nahastearen prestatze-bidearen araberako sailkapena

124. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Nahastea prestatzeko erabiltzen den metodoak lortutako nahastearen propietateei (nahaste-mailari, batipat), zuzenean eragin diezaieke.

125. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 13.3 irudian nahasteak prestatzen direneko polimero-mota desberdinak eta nahaste-metodoak azaltzen dira.

126. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Industrialki, adibidez, nahasteak disoluzioak lurrinduz lortzea ez da ekonomiaren ikuspegitik interesgarria.

127. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Nahaste kimikoari dagokionez, multzo honetan nahaste polimeriko\elkarsarkorrak (Interpenetrating Polymer Network) sar ditzakegu.

128. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Industrialki gehien erabiltzen den metodoa nahaste mekanikoa dugu argi eta garbi.

129. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 Nahastea, plastikoetarako erabiltzen den makina batean injektatzen da 135 / 205 ampdeg;C-ko tenperaturan eta ~ 140 MPa-eko presioa aplikatuz.

130. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Bestalde, erraz bereiz daitezkeen osagaiak dituzten sistema heterogeneoak ere ezagutuko dituzu: harri mota desberdinez osatutako granitoa, zereal desberdinez osatutako nahastea, etab.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 HAU NAHASTEA!

132. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0049 Higidura moteltzeko edo gerarazteko sistema, zintadun eta zapatadun balaztetan indar erradiala aplikatuz eta diskodun balaztetan indar axiala aplikatuz lortzen da, ferodo edo uhalezko materialez eraikitako edo estaliriko elementu baten bidez (Ferodoa, amianto eta kobrezko nahastea da).

133. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0037 Puntu honetatik aurrera, nahaste hauek lesio desberdinak eraginda izatea bazitekeela susmatzen hasi ziren eta ikuspegi anatomikoa kontutan edukirik, lesioak modu desberdinean kokaturik egon zitezkeela batetik eta bestetik, mintzaira, maila sentsorial eta hautematean ere interpretatu beharra zegoela.

134. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0287 Donostiako Arantzazuko Ama Eritetxean aztertu genuen, jatorri kardiobaskularreko tronbosiak jota, ezkerraldeko hemisferioa kaltetuta, hizketaren nahastean diagnostikatu ziotenetik hiru urtetara.

135. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00060 Haren nagusiak hala-hola lortzen zuen bere eserlekuan mantentzea, eta oihu ikaragarriak botatzen zituen, beharbada hainbeste nahaste eta ipurdikoren ondorioz zaldarrak zanpatzen zizkiotelako.

136. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 - Mingoak beren anaiarengana hurbildu ziren, erasotzaileaz erabat ahazturik, eta honek, hango nahastea aprobetxatuz, basahuntza bezain arin ihes egin zuen.

137. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Nahaste handiegia.

138. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Ikustekoa zen benetan gorputz nahaste hura.

139. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Kalea nahas-mahas nahas-mahas: nahaste, revoltijo izugarria da, autoak eta jendeak pilatzen pilatu: apelotonarse dira eta dena da zarata eta kutsadurazko lainoa, ke nazkagarria nazkagarri: nazka ematen duena, asqueroso..

140. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 - Hau bai nahaste ederra!

141. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0145 Baina gertatu denaren lekukoak baditut eta bazterrak nahastea nahi baduzu, gustora nahasiko ditut.

142. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0036 Konprenitu nuen nabari-nabarian ez nintzela gauza izango nahaste guzti hari bere grabetasun zentzugabea kentzeko, eta aukera bakarra nuela: oinotza nahastea, Klaragandik urrunaraztea, beste norabait erakartzea, eperrak ehiz-txakurra erakartzen duen bezalaxe eperkumeengandik urrun dadin, bere gorputza kumeenen truke eskainiz.

143. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 - Hainbeste aldatu naiz ala? galdetu zuen emakumeak, eta gizonak ezetz arrapostu, eta gezurra bazen ere, ez zen erabateko gezurra, zeren irribarre arin hura (halako irriki eternalerako gaitasuna begiramenez eta moderapenez adierazten zuena) hara iristen baitzen urte askotako urruntasunetik, ezertan aldatu gabe eta gizonarengan nahastea sortuz.

144. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Jokaera hark hamaika burutazio sorrarazten zidan, eta gizon hura aztertzen nuenean, halako aberastasun eta pobreziaren nahastea ikusten nuen haren baitan ez nekiela zer sinetsi.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00017 Etxeko zaldi edo E. caballus-aren berri zehatzik ez dakigu, eta hortaz ezta bertoko euskal poneyaren jatorriaren berri ere, nahiz eta zenbait teoriak jatorri polifiletikoa aipatu. Teoria horien arabera, etxeko zaldia eta euskal poneya dagoeneko desagertuta daude basazaldi espezie batzuen arteko nahastetik datoz. Nolanahi ere, argi dago basazaldiak Asiatik etorri zirela.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Bistan denez, euskararen burujabetasunaren auzia ez dugu jatorkeria txobinistaren batengatik aldarrikatzen, hizkuntzaren funtzionaltasunaren ezinbesteko baldintza delako baizik. Kontrakotik esanik, kalkoak ez dira okerrak (oker diren kasuan, ez baita hala beti) erdaratik datozelako, behar ez bezalako interferentzi eta nahasteak sortzen dituztelako baizik.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00118 Abiapuntua diglosiarik gabeko elebitasuna 62. Fishmanentzat, elebitasuna norbanakoei dagokien ezaugarria den bitartean, gizarteari dagokiona diglosia da (Fishman 1988b: 120). Bi kontzeptuen gurutzaketatik, maila pertsonala eta sozialaren nahastetik, alegia, sortzen diren lau aukerak (1) diglosia gehi elebitasuna, (2) diglosiarik gabeko elebitasuna, (3) elebitasunik gabeko diglosia eta (4) ez diglosia eta ez elebitasuna erakusten dizkigun taula ezaguna eratu zuen Fishmanek (ibid.: 121). erakusten duten egoerak dira (1988b: 135), hau da, egoera batzuk non elebitasuna gertatu arren, hizkuntzen arteko oreka puskatuta egonik, aldakortasuna nagusi den (ibid.: 129).

148. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00345 Axular bizkaierara itzuli zuen, baina, jakina, orduko egoeragatik argitara gabe gelditu zen gerra zibila eta nahasteengatik, alegia (gure egunotan zati bat azaldu zen RIEV-en).

149. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0037 Kristaukuntza azalekoa delako baieztapen oker eta historiaren aurkako horretaz, hala ere, txunditurik gelditu naiz; 1984ean, XVI. mendeaz hitz eginik, hori esateari zentzugabekeriarik handiena deritzot, funtsik gabeko baieztapen ulertezina eta nahaste handia sort dezakeena.

150. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Horrela, bi munduen arteko nahastea sortu du egileak.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Lurra berritzeko, salgai dauden lur-nahaste bereziak erabiltzen ez baditugu, hona hemen landare gehienentzako egin dezakegun nahaste egokiena:

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Aldiz, hostoen edertasunagatik landatzen diren landareak ondo haziko dira eta ongarriketa oso erraza da, urari nahastea gehituz.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0223 Haren originalitatea zeratik dator, nahaste organiko bati aplikatzen diola terapeutiko psikologikoetatik oso hurbileko metodo bat.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Genero eta numero bereko erreferentzia bi (izen bi) daudenean, hobe da izena birritan jartzea, nahasterik egon ez dadin.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0047 Espainiako errealismo akademikoaren irakasle berankor horien ondoan, eta deialdi beretsuetan, joera honetara etorririko euskal artista batzuen izenak agertu ziren, esaterako, Angel Larroque, aipaturiko Ramón eta Valentín Zubiaurre, Elias Salaberría, edo Antonio Ortiz Echague bertokoa, eta horiekin nahaste, nahiz eta Madrileko erakusketetan ez hain aipamen gorak jaso, klasikoago zen Alberto Arrue eta Mauro Ortiz de Urbina sar litezke talde honetan.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Gaizki da, batzuetan egiten den bezala, hura subiranoarekin nahastea, zeren honen ministroa baizik ez baita.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0014 F.Boas-en Gizaki primitiboaren adimena izenburuko ikerketa kaleratu zenetik (1911) kultura eta arrazaren artean zeuden gaizkiulertze eta nahasteak erabat argiturik agertu ziren.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Nahaste eta konposatuei buruz

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Azkenik, Proust-ek frogatu ahal izan zuen zenbait elementuk konposatu bat baino gehiago formatzen dituztela eta hainbat konbinazio, disoluzioak eta aleazioak kasu, ez direla konposatuak, nahasteak baizik.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Geure burua hutsalkerian nahastea maite dugu, gure izateari dagokion gauza bezala.

161. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0652 Baina baziren asmo maltzurrak, lehenagoko zenbait bileratan azaleratu zirenak eta ondorioz nahastea eta bateraezina suertatu ziren, Labaienen ustez.

162. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0652 Haren ustez, Arantzazuko Biltzarraren osteko zenbait gomendiok praktikan ondorio ekibokoak eta nahasteak sortzen zituen.

163. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0165 Narrazio hauek aztertzerakoan, garbi ikusten da mundu oso zabal baten aurrean gaudela, haseran uste daitekeen baino agorrezinagoa eta esparru horretan, bestalde, kontakizun zaharrak, ez hain zaharrak eta berriak ere nahasten direla.

164. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Pipermiña nasten zutelarik, gure idazlearen trebetasuna goratu zuten.

165. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11701 Legearen testua idazterakoan, zuzendu nahi izan da arbitratzearen eta kontziliazioaren artean dagoen nahastea, beste erkidegoetako lege batzuetan gertatu dena, eta ezabatu egin dira lege horietan azaltzen diren justifikaziorik gabeko murrizketak.

166. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0018 Zentrala ezagutzeko bisitaldi antolatuak jasotzen dituzte bertako Informazio Zentroko arduradunek, Elias Fernandez Kanpo Harremanetarako Saileko zerbitzuburuak azaldu digunez, baina egunotan errekargarako geldiketa egin dute eta ez dago bisitaldirik; ia 2.000 langile ari omen dira lan horretan 400-500 pertsonak lan egiten dute, bestela, ohiko lan-sisteman eta nahaste gehiegi, beraz, barruan.

167. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horri eskumuturrekoen oraingo sistemak duen fidagarritasun urria gaineratuz gero, inor ere ez litzateke harrituko une jakin batzuetan zenbait kasu gertatuta ere, hala nola nahasteak, hutsegiteak, lanbideko axolagabekeriak eta beste. (Adibidea: Mendaroko herrian, Gipuzkoan, lehengo abuztuan gertatua. Ospitalean egun batean lau haurtxo batera suertatu ziren, eta beharrezkoa izan zen 30 orduan baino gehiagoan zain egotea ama bik in situ frogatu ahal izan zezaten, hain zuzen, jagoten, jaten ematen eta laztantzen ari ziren jaioberria ez zutela beren ondorengoa, beste ama baten alaba baizik).

168. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Alabaina, uste dugu premia-premiazkoa dela jaioberriari lege- babesa ematea, edozein zalantza galarazteko, gizaki guztiek izan ohi dituzten hutsegite edo nahasteen aurrean.

169. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Gogoratu, adib., Tuteran-eta pakean bizi izan zirela elkarrekin judu-mairu eta kristauak (hemendik mundu guztia pasa da eta gezurra da Labordeta mañoak dioena: Araba ezik ez ginela erromanizatuak izan, eta oso itxian bizi izan garela; nahaste historiko ikaragarria omen dugu, historia faltsuaren bertsio bat irakatsi ei digute, e.a., e.a., Andalan-en garaietatik ere aldatu da Labordeta bordea, TVEren urdail eskertu hori...); gaskoi eta kanpotar abizen eta lekuizen ugari direla gurean; eta kastillano eta besteri besterik ez zaiela eskatu: euskara ikastea.

170. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Leioa, Lamiako eta beste leku batzutan nahasteak egoten dira gure modura ez direzelako arreglaten batera edo bestera dalako...

171. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Gûk, gizonek, zainak dûtûgû idorrarazten,
mardail edo erxe sûhardûraren sendotzeko.
Botxen ondoan diren ahabetzeak kûnkûino dirade.
Dioe ahabeak begia tzorrozten dûala.
Haratago errostek
hargûnen artea metra bat gora horitzen dûe.
Haien zain karatsek zale dûe gibeleko mina aizatzen.
Bai eta ere gosea pizten;
Ailandek badaki
jataitzin edari hobenetarik baten egiten,
ardu xuriari nahastez.
Han hor, alagiak gainti, errorizak
konkortzen dûtû bere mondoil berde beltzaranak.

171 emaitza

Datu-estatistikoak: