XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gure Euskalerritik iparreronz dauden itsasoak, norrnairen ezurretaraño ikara sartzeko bezelakoak ziran.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Batere, jauna: bainan nor-nahi izan zaitezen, zure mintzo eztiko gizonik ez dut behinere kausitu, nik, hemen gaindi.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Gazte zen; nornahiri bezembat laket zitzaion ergelkeriarik gabe jostatzea, hirri-egitea.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Hunec den-gutieneco macurra edo macur itchura aski du asaldatzeco, sumintzeco; den-gutieneco macurra edo macur itchura, etchecoekin, hauzoekin, nor-nahirekin aharran hasteco eta haritzeco.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Bainan ez da batere egia, umeen zaintzeko, nor-nahiri buru eginen diola.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badira ehun laborari etche beno haboro aspaldi hountan ardi zoumbaitez gabeturik; ouhouñak, nour nahi izanik, ere, behar du izan gaztigaturik; bere lanian kostumier izan behar du.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Gure erriak badu sen berezi bat bertso jasotzeko, ta bertsolari ez uste beretzat nornai danik; ez dauka artakotzat ahapaldi batzuk buruz ikasi ta abesten dakiana; beste zerbait bear du: asmamen zorrotz, berezko etorri, esaera txingartsu.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Nornai irten diteke ibillaldi ontan eta ez da bearrezko argizaria eramatea, geienak eraman oi badute ere.

11. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 NOTARIOA - Nor nahiren ichkirionea duk, salbu Manezena.

12. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Preseski, zeren, acholarik gabe, dagon bethi hein berean du, Ganich Makaiakoak eskarniatzailer irriak sarrarazi ohartu direlarik, ordu zuen, Euskualdun tontoa egiazki norbeit dela, ez dela nor nahi, munduko zoko barneetarainon duela bere omen ona hedatu.

13. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Holako etsenplua ikusi-ta, europatar ugariak bilduko direla nago Konfuzius-en ganat, edo Oriente-ko nor-nahiren ganat....

14. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe doa, senhar emazten arteko batasuna zangopetan emana izan dela. Emaztea laneko tresna bat baizik ez bada, akabo familia, akabo emazteak senharrari zor dion atchikimendua; komunichten balentria zen, emazteari libertate osoaren emaitea, nor nahikin, nahi zuelarik juntatu, haurra sorth'arau bere sabelean hil araziz.

15. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Dendaria, ez da gero nor nahi holakuetan! eta hura bederen airean yuanen da, drangalako zembait goiti beheiti.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Herbia hunkitzea ere ez da nornahirentzat.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ba, erri aurreratu oietan, eguneroko gauza da onelako Irrati ta Urrutikus-Etxeak nornaik antolatzea ta erabiltzea.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Oraingo ontan, prensaren askatasun edo nornaik bere iritzia idazte bidez agertzeko eskubide berezi onetaz, elizaren ikasbidea, zertxobait gogorazteko asmoz nator.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Astungarri da nornairentzat atzerrialdia ¡baño zenbat areago agureentzat! Auxe ola izanik, Eguberri jayok kasi-kasi mingarri zaizkigu: bestetan baño zorrotzago sentitzen baitegu etxemiñaren deadarra eta eztenkada.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0036 Bere jauregian ba omen zuen nornahiren bihotza asetzeko aina urre eta dirurik.

21. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Zer esan Mirenez...? Zer, Betiz eta Galbanyz? Neuk dakit zer ari naizen eta kontakizun hau inoiz bukatuko bada, sarritxo egin beharko dudan bezala, noan zuzen harira, bestela aspertuko zaitut eta, nortanahi zarela ere.

22. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz bada, nengoenekoz, etxe bakoitzean zenaren antzekoa ez ziezadan inork igerri, edo nornahik egin zezan sorgintzearen aproba, eskueran ukan behintzat, hankarteko igurtziz hegan has baledinaren gozotasuna sentitu, onetsi eta zinez zaletzera saiatu.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Ondo asko daki zenbaterainoko gorrotoa diodan faltsukeria-mota horri, baina, itxura denez, hogeitamar urte baino gehiagotan medikuntzan lan egin izanak nornahiri uzten bide dio beti ere halako arrastoren bat.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 8. Azken puntu honetaz zerbait gehiago esan behar da, goiko horiek poetaren metrikaren bereizgarri orokorrak baitira eta, nornahik pentsa dezakeenez, bereizgarri horien kontrakorik ager baitaiteke aldiz behin, Oihenarten beraren edo inprimalariaren hutsez.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Bestalde Herritar nornahik ikastetxeen altxatzeko ahala izaitea.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Hala, behin hau frogatuz gero, guztiz onharturik ematen da iskribuetan Oreitia familia kondizio noble eta garbiko jendakia zelako, edozein herritan bizitzeko gaitasuna, karguak hartzeko eta beste nornahi gipuzkoarren antzera hemen berekoen faboreez gozatzeko.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Azkenean, ez da euskara nor nahirentzat erabiltzen.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Nor-nahi izan zitekeen, izan daiteke oraino, jokalari pastoraletan.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Jokalariak nor-nahi izan badaitezke, ez da hala gertatzen errejentarekin.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0061 EE Legebiltzar-Taldearen izenean J. L. Lizundiak garbi adierazten du, herritar guztiei euskaraz eta erdaraz informatuak egoteko eskubidea aitortzea beharrezko dela, eta ez testimoniala, nornahik bere kanala eta, beraz, bere hizkuntza hautatzeko aukera izan dezan.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Nornahiren esku egon ahal izateko bezain antzezko soinatal merkeak egin nahi lirateke.

32. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Bat eskubi aldean, San Miguel'ena 1523 urtean, Juan de Moretok egina, bestea atzean ezker aldean Trinitaten aldarea, euskaldun batek egiña, Azpeitia'ko (Gipuzkoa) semea zan, artilari onen izena Juan Antxieta, ez da nor nai, Migel Angel'en ikaslea Italian, Kastillan berriz Juan de Juni'ta Bezerra'kin lan egina.

33. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Ez haatik nor-nahiri eta nola-nahi.

34. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Nor-nahi izan gaiten, gure fedeak badu beti argitzearen eta barnatzearen beharra.

35. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Haren lana haatik agertu zen lehen Mendekoste hartan: haize azkar baten burrunbarekin, inarrosi zituen beldurrak harturik zauden apostoluak, eta igorri zituen, mundu zabalean barna heda zezaten Berri ona; suzko mihien itxuran, berotu zioten bihotza, eta ordu arte mutu zaudeneri eman zioten nun-nahi eta nor-nahiri Jesu Kristoren ezagut-arazteko jakitatea eta indarra.

36. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0007 Nor izan daiteke otoizlari? nor nahi.

37. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Akordio hau behin-betirakoa da administrazio bidean eta, horren aurka, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretikoa den berraztertze errekurtsoa sar daiteke, Foru Aldundiko Ahaldun Kontseiluaren aurrean, iragarpen hau argitaratutako egunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan, bidezko deritzon besterik erabiltzearen kaltetan gabe. Epe horrek dirauen bitartean, GHI-216/88-PO5-A espedientea agerian egongo da, nornahik azter dezan, Aldundi honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Zuzendaritza Nagusiko bulegoetan.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Orain, poliziak, bildurrik ez duke nornahi ere lepazamarretik gogor estutzeko.

39. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Epe horrek dirauen artean, HI3-186/80-P03-A zehaztapidetza agirian egongo da nornahik ikus dezan, Gipuzkoako Foru-Ahaldundiko Jauretxeko 3garren oinean dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritzan.

40. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Epe horrek dirauen artean, HI3-189/79-P-43 zehaztapidetza agirian egongo da nornahik ikus dezan, Gipuzkoako Foru-Ahaldundiko Jauretxeko 3garren oinean dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritzan.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Epe horrek dirauen artean H12-157/81-P02 zehaztapidetza agirian egongo da, nornahik ikus dezan, Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko 15ean dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritzan.

42. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Epe horrek dirauen artean (HII - 012/82-P03-A) zehaztapidetza agirian egongo da, nornahik ikus dezan, Gasteizko Independentzia kaleko lehenengoko lehenengoan dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Arabako Lurralde-Ordezkaritzan.

43. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Epe horrek dirauen artean, HI2-017/82-P03-A zehaztapidetza agirian egongo da, nornahik ikus dezan, Bilboko Poza Lizenziatuaren kaleko 15garrenean dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritzan.

44. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Epe horrek dirauen artean, HI1-087/88-J01-0 zehaztapidetza agirian egongo da nornahik ikus dezan, Gasteizko Independentzia kaleko lehenengoko lehenengoan dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturarako Arabako Lurralde-Ordezkaritzan.

45. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Epe horrek dirauen artean, HI3-188/83-JOI zehaztapidetza agirian egongo da nornahik ikus dezan Donostiako Mari kaleko 1. an dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturarako Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritzan.

46. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Epe horrek dirauen artean, HI1-O82/83-J01-0 zehaztapidetza agirian egongo da nornahik ikus dezan, Gasteizko Independentzia kaleko lehenengoko lehenengoan dagoen Hirigintza, Etxebizitza eta Arkitekturako Arabako Lurralde-Ordezkaritzan.

47. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Epe horrek dirauen artean (HI1-013/85-P02-0) zehaztapidetza agerian egongo da, nornahik ikus dezan, Gasteizeko Independencia kaleko 1.1 oinean dagoen Lurralde-Antolaketa eta Etxebizitzetarako Arabako Ordezkaritzan.

48. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Dena dela eta beste edozeren gainetik, beste alde batek pozten nau ni, poztu; aurrerantzean Euskal Herrian gai honi ganoraz ekingo dion nornahik euskaraz ekin beharko diola, alegia.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Denek jakin dezatela, erdaraz mintzatu nahi dena baztertua izanen dela nor nahi izanik ere eta mintzagaia zer nahi mota izanik ere.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Maiatz bereko 17-an, Camille Jordan, Lyon-eko deputatuak galdegin zuen aho ederrez goraki errana izan zadin, azkatasunaren izenean, nor nahi bere sinestearen arabera bizitzen ahal zela.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Zaharkitua da filma, pixka bat zaharkitua, bainan balio du holako filmen ikustea, Giono-ren obratik hartua eta Pagnol hori ez baitzen nornahi.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Nornahik parte har dezake Berria Trinketean zerbitzatua izanen den bazkarian bainan ortziraleko izenak emanez geroz ostalerrari (Tel. 59.29.61.35).

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bainan nor nahiri gertatzen ahal; eta, gisa batez, beharrezkoak dira herstura horiek, fedean handitzeko eta azkartzeko.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Hortarako ez dira errextasunak eskas: badira laiko batzu, apezen eskola berak, mail gorenekoak barne, segitzen dituztenak; bainan hortara gabe ere, nornahiren meneko bada liburu, agerkari, mintzaldi, bildura eta holako.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Lau mintzaldi eder izan dira iragan astean Donostiako hirian drogaren menpekotasunaz Mundaizko Bihotz Sakratuaren barneetan eta nornahirekin.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Aldiz, Larzabalek, nahiz ttirripitti-ttarrapattaka bazabilan, nor nahirekin gelditzen zen, karrikan eleketa; bardin laborariekin, bardin langilekin.

57. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Ez litzateke, ... horren urria izateagatik, nornahiren esku ... ondasuna izango, eta han haize hori izateko eskatuko liguketena ordainduko genuke.

58. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Esaten denez, Ganges, Indiako ibai sakratuak, bere uretan garbitzen den nornahiren bekatuak garbitzen ditu, baita aurreragoko bizitzetan pilatutako bekatuak ere.

59. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0150 Nornahik ezagutu gintuen.

60. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0086 Clipper baten motorra azeleratu eta itotzea ez du nornahik erdiesten, propio eginda ere lan baita.

61. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00359 Eta noiz, non, norekin horiek zuzen bereizten dituenak daki ondo euskaraz; ez bateko eta besteko osagaiak noiznahi, nonahi eta nornahirekin nahas-mahasean darabiltzanak.

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Zistertarren ohitura ederrenetarik izan da beti, non-nahiri ongi-etorri egitea.

63. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00053 Nik ere beste xiberotar ezagunen artean, Jean Louis-en izena aipatuz geroz, ikasi bainuen sobera lanik gabe, Jean Louis hori ez zela azkenean edo nihundik ere nornahi.

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Bi nolakotasun horien bidez irabazi dut neure bizkar egin ahal izan daitezen egiazki bospasei ipuin beste nornahi baten bizkar bezain ergelak.

65. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Badakizu nornahik baino hobeki, suge zaharra, zure erregetasunaren marka, kasaila dela.

66. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Uste dut asko eta asko aurkituko ditudala bihar eta etzi, zerrenda hontan hutsegin ditudanak, bai-eta hemen zareten nor-nahik ezagutzen ditutzuen asko ere.

67. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Ongi erabiliaz gero indar eraginkor, eraikitzaile eta elkartzailea baita nornahiren abertzaletasuna. Eta ez dugu herri, kultura eta hizkuntza desberdinen Espainia eraiki nahi dutenen espainolismorik gaitzesten.

68. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Fedea eta jainkoaren doaia ez da kolkoan gordetzeko, erakusteko eta nor-nairi erakusteko baizik.

69. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Miarritzeko ohakoa, ditaken ezaugarriena dugu beraz, edozoin mailetan lehen urratsak baitira zailenak: orroit gaiten zer nolako nekeak ukan zituzten lehen ikastolek. Nor nahi izan diten, ohakoan lan egin duten kide guziak eskertzekoak dira.

70. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gaitzesten dugu ekintza hori nornahi izan dadin egilea edo eragilea.

71. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horiek horrela, zertan dugu gaur geure Baiona? Nornahi ohartuko da hiri barneko bizia ahulduz doala eta hori aspaldidanik.

72. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Badira zonbait jende hor lanean ari direnak ahal bezain ongi atxikitzeko jada hemen ditugun hariztoiak; nor nahik har dezake horiekin harreman.

72 emaitza

Datu-estatistikoak: