XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Neskatil aek beste bost zurrak lez, garbitasuna gorde eben; baña euren kurtzeluetan oriorik ez euken, eta kurtzeluak, biztu-ta bertatik, itzali yakezan, eta orioa erostera joan ziran bitarrtean, eztegu-etxeko atea itxi zala irakurrten dogu.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Olio-ontzi. - Olioa gordetzeko ontzia.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Kurtzellu. - Antziña olioaz argi-egiteko erabiltzen zan ontzia.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Olioac berenaz hedacor delacotz eta indar emaile, marcatcen ditu Izpiritu-Sainduaren graciaren nasaidura eta Indarra.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Cer marcatcen du olioarekin nahasia den Balsamoac?.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Bortz erhoek lanpak hartu zituzten, bainan ez oliorik berekin.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Eta erhoek erran zioten zuhurreri: Emaguzue zuen oliotik, gure krisailuak hiltzerat doatzi.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Lehen bai lehen edanarazten diote haurrari zizari belar ura, edo berdin, baratchuri ura olioarekin nahasi-eta.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Huna beraz zer artzen zuen apairutzat egunean bietan: Baba zahar lehertua, olio eta baratchuriekin nahas-mahasia.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Onetarako aurren aurrenez igurtzi egiñ bear dezute umiaren soiñ edo gorputz guztia olio garbi eta epelakiñ.

13. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

14. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Oliua ta binagria ezibilli alperrik nastatzen, eztira alkartuko.

15. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Baita olioa ere.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

17. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 GETARIAKO OLIOA

18. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Bitartean asto olioz zamatua atalondoan zeukan, burnizko uztaitxo bati lotua.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 Arozamenak
Berak eman dirate
zerbait kantatzeko,
ni emen nago berriz
ikunplitzeko,
bixigua ekarri
usaya artzeko,
piper eta oliyo,
ederki jartzeko
oi guri neurtzeko,
inbirin sartzeko,
gero oztutzeko,
baña ez galdutzeko,
giro ederra dago
orain bazkaltzeko.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Gayak: Oillasko samur bat, zatituta; orriburu (alcachofa) biren biotzak urunduta, limoiz bustita ta launa zatitan ebagita; bost errabun (patata) zati lodietan ebagita; lau zalikada gaimel (orio); esne-gurin zati eder bat; zalikada bat arzelin (perejil) berakatz ale bategaz; kipula bi, zati biribilletan ebagita; urun apur bat, gatza ta pipar auts pixka bat.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Onezkero, erre oriotan kipula zatiak, ta azkenez, azpil luze berotu baten erdian topiñekoa ta inguruan kipula biribillak jarri ta maira etara.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Sei bat arrautzarentzat, (biñaka egin bear ba'dira, neurrian gitxitu), Idiazabal'ko 50 gr. gaztai birrinduta; 40 gr. esne-gurin; olioa; zalikada bat paitar edo ron, ta au oba, gatza ta piper-autsa.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ipiñi olioa berotzen ta berotu ondoren ia geiena kendu, jarri or arrautzak (olio gitxikin obea izaten da opilla) ta beti oi dozun erara asi zaite opilla egiten, ia egin danerako aurretik gaztuko dozun gaztai-gurin nastea ezarri ta zabaldu, emon danori azken beroaldia ta etara.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Sei arrautza emen be; ziztor-zuri (saltxitxa) bi; odoloste zati bat; olioa; gatza, pipar-autsa ta zalikada bat txarri-koipe.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Sei arrautza emen be, 100 gr. gozokin zee, gatz apurtxo bat, gitxi; zalikada bat olio-gaimel; pare bat barrunbete (bizkotxo) paitarretan bustita, ta esne-gurin zati eder bat.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Alkatxofa samurrak gaur gordiñik jaten dabez leku askotan, orio ta gatz apur batez, adabatu ta gerturik.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Otsaillean, Urtarrillean baiño, erabagi zan aurrerantzean sakristauari bost arroa eta bost libra olio emotea Urte barri inguruan, Otsaillean ordez.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Liburuan bertan irakurten da zegaitia: Urtarrillean mandazaiñak etorten ziralako olioa ekartera.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Bi kapitulutan eman ziren beherapenak: Erraigai eta olio mineralenean eta Kautxua eta bere manufakturenean.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Baleagandik gauza asko ateratzen zen: haragia, gantzak olioa egiteko, hezurrak....

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 PETROLIO BIRFINDEGIAK PETROLIOUNTZIA / PETROLIOBIDEA / GASOLINA / GASOLIOA / OLIOAK / FUELOLIOA / ALKITRANA / PLASTIKOAK

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 Joan zaitez gasolindegi batetara eta galde itzatzu gasolina, gasolio eta olio desberdinen prezioak.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Laborantza: - Zuhaitz: oliba, olio (oleum), Bago (fagus), gerezi (ceresia), muxika, gaztaina, biku....

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 Janari-denda batean: olioa, azukrea, tomateak, eta abar.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Honi piezaren hozketa deritzo, eta hau urez, olioz, airez eta abarrez egin daiteke.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Lehenengo tina olioz betea zegoen, baina bigarrena ukitu zuenean ahots lodi batek erantzun zion barrendik: (...).

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Hango bizilagunekin izan zen modurik trukaketarako: larrukiak, olioa, foka-larruak.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 i) 1. egintzari buruzko ohar eta gehigarriak: - Uraren ordez, beste likidoren bat ere erabil daiteke: alkohola, olioa, ozpina, edo beste.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Pigmentu naturalok, uretan disolbatuta (oliotan noizean behin) kolore-sorta ugari xamarra eskaintzen zioten artistari: beltza, kedarrarekin edo pirolusitarekin (manganeso (IV) oxidoa) lortzen zen, gorria, burdin oxidoekin, horia burdin karbonatoarekin, etab.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Azaroan jateko oliba zartakatu egiten da eta urtarrilean bildu egiten da, olioa lortzeko erabiltzen delarik.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Su eta gar, olioa irakiten. Arratoiak txilioka.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Zuzi nimino bik olioz elikatuta, eskena osatzen zuten.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Gero, PERUk ekarritako ardatzak eta lokarriekin gurpilak ezarri zituzten tinkoki eta gurpilei olio apur bat eman ondoren... prest zegoen tramankulua!.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Esan eta egin. Txingarrez beteriko labetxo baten gainean ipini zuen kazuela; olio edo gurinaren ordez, ur pixka bat bota zuen kazuelan; eta ura irakiten hasi zenean, tak!, arraultze azala erdibitu eta kazuelara bota nahi izan zuen barrukoa.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 Olio irakinetan lehendabizi jauzi egin zutenak merlenkak izan ziren.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 - Nik ere ez nuke nahi - errepikatu zuen Atunak -, baina Atun jaio naizela kontutan izanik, oliotan hiltzea baino uretan hiltzea egokiago dela iruditzen zait.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Gaztedanik egiten zituen merkatal bidaia hauek: Pozatik gatza eraman ohi zuen Valladolideraino, edota Medina del Camporaino; hemendik olio, galgarau edo beste motatako labore zekarren.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 TALDE-LIDERRA Ez da guztiz beharrezkoa, baina talde-liderrak eztabaida mantentzen laguntza eskaini dezake; horixe da hain zuzen liderraren zeregina: olioarena gurpiletan bezalatsu, eztabaidaren martxa mantentzea.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Handik zehar bidez zihoan samariar bat, ordea, hurreratu egin zen eta, hala ikusita, erruki izan zuen; eta hurbildurik, zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 1945.etik balea ugari izan dira hilak, baina gero eta olio gutxiago produzitzen da.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0160 Baleak koipe asko du eta horrek balio zuen, gero olioa egiten zutelako.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Borroka: Udaberriko erasoaldiak murrizteko, ona izaten da neguaren bukaeran, begiak handitzen hasten direnean, olio zuri gehi intsektizida bidezko tratamendu bat egitea.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Lausodurak egiteko modua aztertu.
- Kolorea diluitzeko materialak ezagutu: turmentina, aguarrasa, olioak, bideak, ...

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zenbait animalia begetalak janez eta beste batzu haragiaz elikatzen den bitartean, gizonak eta zenbait animaliak jan ugariagoa behar du eta egunoro koipekia behar gainera (olio, gurin, animalia koipe, etab), proteinak(haragi, arraultz, arrain, etab), eta karbono hidratoak(azukre, fruta, ogi, etab).

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Lanean jarraitu zen hala ere, eta erregai solidozko motorerik lortu ez bazuen ere, olio astunez oso ondo zebiltzanak bai.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 4. Almendrondoaren haziak, Prunus amygdalus, jatekoak dira (almendrak) eta gozogintzan erabiltzen dira; era berean olio jangarri eta industrialak ematen dituzte, xaboia egiteko erabiliak berauek.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Beste zenbait espezie lurrinak egiteko erabiltzen diren olioak ateratzeko kultibatzen dira, eta zenbait Geranium eta Erodium lorategiak apaintzen egoten dira.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 4. Aurkezpen batzu ikasgelaz kanpo egin daitezke, adib., auto baten olioa eta iragazkia aldatzea.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 Aukera ona duzu autoari olioa aldatu beharrean bazaude.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Akzisen kasuan, alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen gaineko zergak igoko lirateke.

64. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0060 Apostoluek, Jesusen agindua jarraituz, olioakin igurtzitzen dituzte gaixoak.

65. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Katillutxo bat olioz bete ta an jarri ziteken poxpolo-itxurako mariposa deitzen genion argi bat.

66. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 (...); baratxuri-ale bi bota eta tipula piska bat; eta olioa nola gustatzen zaien, gordiñik edo erreta; biekin ere proba egiteko; eta, al bazan, ur batekin egosi.

67. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0129 Oni ere tapoi burnizkoa jarri, olioarekin lijeratuta.

68. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0186 Ondo egosia, baiña oliorik gabe.

69. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0186 Gure Orio ta Karmelo, auek biak baiziran kozineroak, orduan jalki ziran: kabo furriela zala txaldarra; aragia, arrautzak eta arraia oso gutxi ekartzen zuala; azukrea eta olioa ekarri egiten zuala, baiña atzera eraman.

70. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Gero, inbutura olioa iritxi baiño len ontzia jiratzearekin, Jesukristok ogiak eta arraiak bezela, Karmelok olioa ugaritu zuan. Orra gure milagroa.

71. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Neskatil, hippi gona gorriaren ipurt-aldeko beroarekiñ liraiñ eta emeki, sortu eta asitako gibel-urdiñak, sukaldean, gasaren su biziaz, sartaiñean, oliotan, erretzen ari nintzala, erradioai entzuteko gogoa etorri zitzaidan.

72. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Tolosa-ko Bartolome-k pikeari olioa, baatzuriak, tipula eta azido zitrikoa naasten zizkion.

73. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Kristok eman zigun bizi berria adierazten digu su berri onek; su ori bedeinkatu egingo dugu, munduko gauza guztiak Aitaren aintzarako eta gizon-emakumeen salbamenerako jarri bait dizkigu Kristoren piztuerak; denak Jainkoaren salbamen-ekintzarako bide dira: sua, ura, olioa, ogia, ardoa, izadi osoa....

74. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Ikuskizuna geiegi luza etzedin, Betelun, galerazia zegon antzar lepoa olioz igurtzitzea.

75. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Gerorago, azken mendeotan, zigozko argizaria ere erabillia izan da, supaztarreko subilegurraren argiaren inguru, etxe bazterrak argitzeko, baiña aurrerapen aundiagokoa izanik ere, zikiña, txorteltsua, koipatsua eta kee miñekoa, oliozko krisailluarena legetxe, izaten zan, ezkoargiaren aldean merkeagoa izan arren, noski.

76. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 Zuetarik norbeit eri ote da? dei egin diezotela Elizako apezeri; eta otoitz egin dezatela haren gainean, olioz gantzuten dutelarik Jaunaren izenean.

77. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Emazte gazte bat, bere intimitatean, bere mutikoarekin, ganbararen aterbean, radioa ondoan duela, kleenex mokanesak gaueko mahainttoaren gainean, manta gorri batek dena berotzen duelarik (Andres eta Ni] 1987, oliozko margoa); eguneroko familiako eszenak, inportanteak direnak margolaria emaztea delarik... ere.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 - Olio eta koipeak, 20 mg/l. baino beheragoko esekiduran... Lagin diskretuan.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Estatutoa lehertu eta gero zoaz olio isuria biltzera.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Pil pil pil, olio errea bil, irabazi ala hil, Realak irabazten badu, agur gure Madril.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Olio bejetalak baino askoz merkeagoak dira.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ederto garbitu dira egun oneitan! Olioa gora doiala, arrolioa goian geratu dala, zergaitik bidoi kadaka gure ura saldu ez? Or nunbait, urik barik, gizasemeak, abereak eta lurrak egarri gorrian ei-dagoz! Merke saldu ta ara gizarteari ta geuri laguntzen.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Biaisteritik* ekialdera dagoen herri honetan,San Roque izeneko ardo kooperatibaz gainera, Irazu etxea dago, olioa egiten dauana.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Baserri herria da, eta, eskualdeko beste herriak legez*, ardo eta laboretik bizi da, oliotik ere zerbait.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Arraultza baten azalaren erdia hartu eta bi aldiz bete olioz eta beste lau azukrez.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bitartean sartaia prestatu olio askokin eta bero bero dagoenean, frijitu eta azukrea erantsi.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Frantziak onartu du olioaren gora beherez ziren eztabaden bururatzea Alamanek galdegin bezala, Alamanek berriz uko egitea Montants compensatoires delakoeri, aspaldian bi gobernuen artean makurbide ziren laguntza berezieri.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Mikel Deuna Goikoari (In Excelsis) arrera ona egin eutsoen Sakana osoan eta Sakanatik, oligoa bezala, zabaldu zan Aralar inguru osora, Naparro eta Gipuzkoan zear, bere jaiera Euskadiko lurraldeak bete arte.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 ERABILITAKO OLIOAK: URTERO MAREA BELTZA 1989. urtean Frantzian komertzializatutako 450.000 tona oliotik 135.000 besterik ez ziren berreskuratu.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Beraz, gure gizarteak olioa ia egunero isurtzen duenez, egunero gertatzen da sarraski ekologikoa, baina askotan ez gara gertaera horretaz konturatzen.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Samuelek Dabid mutikoaren gain ixuri euan olioa eta errege izendatu euan bertan.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Jangaieri buruz: okeleak euneko 15 igon dau; euneko 78 lebatzak; euneko 20 sardiñeak; euneko 47 txitxarroak; euneko 24 garbantzuak; euneko 25 indabeak; euneko 21 lentejeak; euneko 56 sagarrak; euneko 66 orioak; euneko 25 arrautzak; euneko 25 tomate-latea eta 16 melokotoia; euneko 26 galletak, fideoak eta gari-uruna; euneko 19 azukareak; euneko 30 gizonezkoaren trajea jostea eta euneko 25 trajea garbitzea.

93. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0044 Ez dozu ikusten olio beroaz erre zaitekezala?

94. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Tenplia ba, sean be, kañoian bisittasuna ero, sea, tenplia oiñ sea emote otze, olixuakin-da emote otze oiñ, tenplia, ba, bere, bere indarra (...); da atxurra pikatxoia be serian, e, tenplia ... olixotan emoten bajako ero uretan be, uretan be derrepente sartzen bada aek goorra urtetzen dau, geo satixa bota igual eitten dau aek, oixe tenplia da ba (...).

95. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0077 Zure oinak olioetan prejituta ez badituzu nahi ikusi!

96. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00221 Kontua zera da, azkarren hazten diren espezieak kultibatzea, era intentsiboan, energia edo produktu erregai jakin batzuk lortzeko, adibidez, alkohola, metanola edo olioa. Biogasa ere lor daiteke, konposizioz gas naturalaren antzekoa, hondakin organikoetatik hasita.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00020 Era berean, makineria grafikoa garbitzeko disolbatzaile organikoen ordez ingurugiroan kalterik eragiten ez duten olio begetalak erabil daitezke; gainera, emaitza hobeak izaten dituzte.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00008 -Olioa eta ura nahastu dira.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0042 - Azukrea, olioa, harri koxkorrak, arroza, kafea...

100. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0042 - Batean azukrea, bigarrenean olioa, bestean kafe hautsa, laugarrenean arroza eta azkenekoan harri koxkorrak bota.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0029 OSAGAIAK: patatak, olioa, arraultzeak, gatza

102. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Olioa + ura

103. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Egungo tresneria berriekin, artisau honek dituen zenbait gauza ez dira erabiltzen. Adibidez, olioa edo ardoa garraiatzeko antzina erabiltzen ziren zahagiak gaur egun dantza taldeek bakarrik erosten dituzte, edo bestela, erakustokiek edo kapritxoa daukan bakarren batek.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 Aurreko datuekin eta ontzi berean dentsitate desberdineko materialak jartzean gertatzen dena kontuan hartuz (esaterako, olioa, ura eta burdin txirbilak nahastean), presta ezazu 12. orrialdeko taulan bildutako emaitzak azalduko dituen hipotesi bat.

105. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Gero, zartaginean oliotan jartzen dira eta gorriturik gelditu arte frijitzen.

106. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Olioa iragazi eta jadanik ontzi-ipurdian argizaria duen pote batera botatzen da.

107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 - Ez dago oliorik.

108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 - Sarreran dauden zahagiak olioz gainezka dagoz -erantzun zion morroiak. Ni neu joango naiz olio bila.

109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Hildako errege-erreginen gorpuak lurringozo * lurringozo: perfume eta olioz estaltzen zituzten, eta gero oihaletan bildu.

110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0033 Ez, ez... hainbeste oliorekin prestatzen dute hemen dena... ohitu gabe nago!

111. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00060 Atontzen didazu mahaia,
etsaiak dauzkadala begira;
olioz gantzutzen didazu burua,
gainezka dago nire edontzia.

112. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00121 Bost birjina zentzudunek, kriseiluekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan.

113. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 8 Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten: Emaguzue olio-pixka bat, kriseiluak itzaltzera doazkigu eta.

114. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00044 Arrabotsa maite zuen Sarak, hiriarena, motorrena eta haien usaina, bustiarekin nahasten zela olioa, monoxido karbonikoa eta emazte zein gizonen gorputzeko perfumea.

115. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Behin baino gehiagotan egon zen esateko, era hartan makinaren olioa hotzarekin lehortu eta erlojua hondatzeko arriskua zegoela, eta halakoetan, eskuetatik kentzeko gogoaren kontra borrokatzen zelarik, esfera zuri hartan gauzaturiko orduen oroitzapena amesgaiztoek ohi duten zehaztasunez zetorkion gogora.

116. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Olio gehiago ipini eta ke-kanpaia piztu zuen.

117. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Zartagiari oraindik kea zerion eta olio eta koipe ttanttak jauzten ziren ertzaren gainetik.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Kontserba berriak materia (olioa, latorrizko eta eztainuzko ontziak, eta abar) eta teknika desberdinak eskatzen zituen, eta horrela lortutako emaitzak abantaila nabarmenak eskaintzen zituen teknika tradizionalekin egindako kontserbekin alderatuz. Abantaila horien artean batzuk aipatzekotan, arraina hobeto eta denbora gehiagorako kontserbatzen dela eta kontserba maneiatzea eta garraiatzea askoz ere errazago dela aipatu beharko genituzke. Horrekin guztiarekin, arrain kontserbari merkatu berrietara iristeko aukera eman zitzaion.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Nazioarte mailara itzuliz, esan behar da, arrain kontserben industria modernoaren jatorria Frantzia dela. Lehen arrain fabrikak 1825. urte aldera hasi baziren ere, sektore honek ez zuen mendearen erdi aldera arte behin betiko jauzirik eman. Eta jauzi hori, hain zuzen, oliotan jarritako sardinaren kontserbarekin eman zen.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Lehen urratsetan, fabrika horietako gehienen ezaugarriak honakoak ziren: eraikin txikiak eta espezializaziorik gabekoak. Hala, fabrika horietan ohiz arrainarekin batera beste elikagai batzuk ere kontserbatzen ziren, eta sardina, atuna eta oliotako beste arrain edota saltsekin batera, haragi eta barazki kontserbak ere egiten ziren itsas armadarako, itsas ontzi partikularretarako edota kolonietako merkatu babestuetarako.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Epealdi luze honetan zehar sektore honek izan zuen hazkunde txikiaren arrazoiak, Carmonaren esanetan, eta arrantza eskualde bakoitzean ematen ziren bereizitasunak alde batera utziz, honako arazo honetan kokatu behar dira: olioa eta latorria lortzeko zailtasuna, berebiziko garrantzia duten bi lehengai hauek erregulartasunez eta prezio egokietan erosteko zailtasunak handiak baitziren.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Azkenean, Ramón Martiarena arkitektoak oin berriko kontserba fabrika proiektatu zuen 1952an. Batez ere hegaluzearen kontserbagintzan oliotan, frijitua eta abar diharduen eraikinak bi isurkiko bi hormarte dauzka, eta gailurra, berriz, errepidearekiko paralelo.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Geroago, 1960an, Itziarko lantegi berria eraiki zuten. 1961ean Malagaraino heldu ziren, fabrika bat alokatu baitzuten Esteponan sardinak oliotan prestatzeko, eta jarduera horri 1968ra arte eutsi zioten. 1988an Itziarko lantegia bakarrik gelditu zen jardunean, eta haren jabe Gipuzkoako eta Bizkaiko kofradiak egin ziren, % 52an eta % 48an, hurrenez hurren.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Jaunaren lanparako olioa oso mesedegarritzat jotzen zen jaioberrien zilborrestea orbaindu edo zikatrizatzeko. Era berean, aldare azpian bazen zulo bat, eta fededunek han burua sartu eta Kredoa errezatzen zuten, burukomina sendatzeko eta haren kontra babesteko.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Kasu honetan landarearen loreak, hostoak, haziak, azalak edo zainak uzten dira isurkinetan (olio, ur, alkohol...) Prozesu honi esker, biguntzen eta ateratzen dira zati urtugarriak.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00077 OSAGAIAK
- 2 koilarakadatxo linu hazi
- 2 koilarakada lehen presio hotzean egindako olio
- laranja bat
- edalontzikada bat ur

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00077 - Baraurik, hartu era honetan: lehenik bi koilarakada olio, gero, edalontzikada erdi bat ur; azkenean, astiro mastekatutako laranja bat.

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00077 Masaje hau olio apur batekin erraztu daiteke eta astean bizpahiru aldiz egin behar da, presioa egitean mina desagertu arte.

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00172 Oliorik gabeko kriseilua

130. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Ez du zentzurik zartaginean arrautzak olioa baino lehenago jartzeak.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 XIX. mendearen hasieran, Delikan, lur-jabea zen laborari batek eta bere emazteak, nahiko ekonomi maila ona zutenak eta eroso bizi zirenak, gosaltzeko olio edo gantzarekin egindako baratxuri-zopa jaten zuten; bazkaltzeko lakari-laurden egoskariko eltze bat hartzen zuten eta osagaiak honakoak izan ohi ziren: haba, alubia, pito, garbanzos y otras berzas y nabo con media libra de tocino y algunas veces chorizo y lomo salado.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Bijilietarako baino ez ziren erosten bestelako produktuak: olioa, gantzaren ordez; kostaldean batez ere, abadira, balea edo sardinak, urdaiaren eta zezinaren ordez.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0115 Horrela, adibide karikaturizatua jartzeko, etxean arraultzeak fijitzen hasi naiz eta azkenean olioa erre zait esaten badu, kazetari lanean seguruasko honela esango du: arraultzeak frijitzen hasi naiz, azkenean olioa erre zaidalarik.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Guri erreta gustatzen zaigu edo frijitu ostean tomate saltsa on batekin, baina behin xerratuta eta hezurgabetua delarik, lamina finetan ebakita, primeran geratzen da gatza eta piper hautsa egin eta limoi-ur eta oliotan beratzen jartzen bada pare bat ordutan hozkailuan. Beste arrain batzurekin nahastuta (xapua, legatza, txitxarroa...) gostu handia ematen dio arrain budinari.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Hilekoak ematen duen beroa hain handia denez, arrautza eta olioa gatzatzea eragotzi egiten da: maionesa ez da itsasten.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Olioetan argiari ematen zion tratamendua eta joera psikologiko bera nabari dira zuribeltzeko marrazkietan.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Handik lortutako gantza berotuta olio bihurtzen zuten eta urtebete baino gehiago irauten zuen mindu gabe.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Caripeko monastegiko sukaldariak bere sukaldean ez zuen beste oliorik erabiltzen.

139. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Adibide bezala; guda aurrean litro ardoak, 60 xentimo balio zuanak, naiz ugari izan, litroa bost pezta balio izatera iritxi zan, eta, olioa, razionatua, leenago pezta bat eta larogei xentimo balio izaten zuana, ofizialki, zortzi peztan ematen zuten, eta ixilpean, estraperloan, berrogei eta geiago ere ordaindu bear izaten zuan bear zuanak, edo aal zuanak.

140. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Izkirimiri bezala, esan dezakegu janariak neurtuta banatzen zituzten urte aietan, olioa ta koipe gauzak urri zeudenean, bati baiño geiagori sabela berdindu zitzaiola, eta baita urdailleko-miñez ibiltzen ziranei gaitza sendatu ere.

141. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0190 Gasturik handiena: elizako argiak; orroit ez zela argi indarrik; ezko eta oligo ziren martxan (1.19).

142. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Debekatutako materialeek, zerrenda ez-exhaustiboan, ondorengoak barne hartzen dituzte: koipeak, animali tripaki edo ehunak, simaurra, hezurrak, ileak, larruak edo larrupea, erraiak, odola, lumak, errautsak, zepak, hareak, kare gastatua, harri edo marmol zatiak, metal zatiak, beira, lastoa, txirbilak, zopizar ebakinak, trapuak, garauak, lupulua, paper zaharrak, egurrak, plastikoa, mundruna, hondakin asfaltikoak, erregai edo olioak prozesatzearen hondakinak, lubrifikatzaileak eta antzekoak, eta, oro har, edozein dimentsiotan 1,5 cm.ko tamaina baino handiagoa duten solidoak.

143. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Puntako emaria amplt;eguneroko BE hiru bider Tenperatura ampdeg;C 40
D.B.O. 5 mg/l DBOamplt;1.000; DQ0amplt;3(1) Lagin dekantatuan.
Solidoak suspentsioan mg/l 1000
Solido sedimentagarriak ml/l 20
Olioak eta koipeak ml/l 100
pH 5.5etik 9.5era
CN mg/l 0.1etik 0.5era
Fe mg/l 5etik 15era
Cr guztira mg/l 1etik 3ra
Cr hexabalentea mg/l 0.5etik 1era
Cu mg/l 1etik 3ra
Cd mg/l 0.2tik 0.5era
Ni mg/l 2tik 5era
Zn mg/l 2tik 10era
Pb mg/l 0.5etik 1era
Hg mg/l 0.01
Fenolak mg/l 10
SO mg/l 500etik 1.500era
S mg/l 2
Disolbatzaileak mg/l 0
Metalak guztira mg/l 10etik 20ra (2) Burdina kanpo.
Kloro gerakina mg/l 2tik 5era

144. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Beste ezer gabe uretan azal eta guzti erositako patata jaten ikasi degu, era berean baneatutako artoa jaten ere bai; oliorik ez dute erabiltzen eta maiean beti mantekilla izango dezu.

145. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0009 - Olioa

146. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0009 Berakatzak oliotan prijitu.

147. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0009 Olioa hozten utzi, eta hoztu ondoren makailaua bertan jarri azala beherantz begira.

148. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0011 Zelulitisaren kontra: mantzanila oliogaz egin igurtziak.

148 emaitza

Datu-estatistikoak: