XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbiziko tximist-gurdia, 1826'garren urtean agertu zan: petroleo-ren argia ere 1826'gn. urtean: lenbiziko txirringa Drais'ek sortuta, 1317-an: josteko orratzak, Inglaterra'n 1545'an agertu ziran: billar deritzaion jolas ederra, Prantzi'an, 1471-an: lenbiziko txauneskin edo organoa, Arkimedes jakintsuak sortu zuan, 220 urte Kristo jaio aurretik: ispilluak orain 1915 urte dirala darabilzkigu: alcohola Arabia'n lenbizi ezagutu zan 12'gn. gizaldian: burni-ari edo alambrea 1351'gn. urtean egin zan lenbiziko aldiz Nurenberg uri ederrean.

2. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 1- Ixil organua
ixil dut ezkila,
aldarean daukat
gure Yaun umila,
abean eseki
guregatik ila.
Aitaren ITZA da,
bañan itz ixila;
ixilik ari naiz
ixil orren billa.

3. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

4. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 9- Bukatu da FUGA,
ixil organua,
piztu da neregan
Maitearen sua.
Ixiltasun ori
orain da goxoa:
legun da musika,
legun da soñua,
legunago aren
ondoko gantzua.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Orduan nola eksplika organismoen hedakuntzan gertatu diran hainbeste ta hainbeste bereizkuntza? Bada, organuetaz baliatze edo baliatze-ezak organismotan aldaketa heredigarririk sor dezakeala onhartuaz.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1902'an Akilino Amezuak jarri zun gaurko organua.

7. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 (Organuak jo beza, doinuren bat)

8. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Barraskiloaren mintzetatik batean CORTIren ORGANOA dago, 25.000 zelula sentsitiboz osotua bera; zelulok egiazko entzun-organoa eratzen dabe eta ENTZUMEN-NERBIOAREN bitartez burmuinari sentzazioak bialtzen deutsiez.

9. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Konturatuko zinanez, mugikortasun handia dauan organo muskulutsua da mihina.

10. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Gure gorputzak dituan organo eta aparatu desbardinen funtzionamendua ikasirik dozu aurreko ikasgaietan.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Estatutuen erreforma aurrezki-kutxen organo errektoreei buruz arauak erregulatzen dituen Lege 31/1985eko abuztuaren 2kotik eta Eusko Jaurlaritzaren euskal komunitate autonomoko aurrezki-kutxen antolakuntzariburuzko dekretu 38/1986ko otsailaren 11kotik datorrena da.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Eta honekin batera, kudeaketarako organoek, zergapekoak aitorturiko balioen egiaztapen bide gisa erabiltzen dituzten eta aipaturiko hau garatzen duten gainerako Foru Aginduak jorratzen dira.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Funtzio Publiko, Antolakuntza Orokor eta Gizarte nahiz Lan Harremanetako alorretan beste Administrazio Publiko, Sindikatu, Komite edo Ordezkaritza Sindikaleko Organo batzuekiko elkarrizketa eta negoziazioetan Departamentuaren ordezkaritza izatea.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0443 2.- Delegaturiko eskumenak ezingo dira berriro delegatu Zuzendaritzako beste organuetan Foru Diputatuaren Aginduz ez bada.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Zazpigarrena Behin behineko erakunde autonomikoak hurrengo kasuotan deuseztatuak izango dira: a) Autonomia Estatutuak Konstituzio honen arabera onartutakoak, ezartzen dituzten organoak eratzerakoan.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Behinbetiko seinaleztapen hori Entitate ezartzailearen Organo eskudunek egingo dute, izan deneko obra edo zerbitzurako tributuaren antolamendu-erabaki konkretuaren arauei lotuko zaielarik.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Usaimenaren organoa sudurra da.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Ukimenaren organoa larruazala da.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Sentimen honi gehien laguntzen dion organoa barne-belarria da eta horren baitan xahakoa, zakutoa eta hodi erdizirkularrak.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Min-sentipenerako gorputzeko organo bakoitzak baditu bere zelula espezialduak.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Konplexutasun-maila jakin bat lortu duen edozein izaki bizik, arnasketa, zirkulazioa, ugalketa eta beste edozein funtzio egiteko espezializazio-maila ohi du zelula, ehun eta organoetan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Era desberdinean jokatzen dute, ordea, eta nerbio-sistemak azkar jokatzen duen artean, sistema endokrinoaren jokabidea geldoagoa eta iraupenez luzeagoa izaten da, odoletan zirkulatuz efektu hori eragingo duen ehun edo organoraino doazen substantzia bidez iharduten bait du.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 Peritoneo parietalak gorputz pareta estaltzen du, eta peritoneo biszeralak gauza bera egiten du liseri-aparatu eta barneko beste organoekin.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 Bestalde, metameriak, organo guztiak hartzen ditu, liseri-aparatua izan ezik.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Kapital monopolistaren organoak Estatuko aparatuak bereganatzen ditu: komertzioko ganbaren ekintzak, patronal elkarteenak, trustenak, boterearen mailarik gorenetara iristen diren komisioak koordinatuko dituzte.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 - Anarkistak ez dira Estatuarekin erlazionatzen diren ekintzetan sartzen, Estatua, jakina organo politiko bezala harturik. Beren ekintza zuzeneko ekintzak izenez (sindikatu, kooperatiba, komuna, etab.) ezagutzen dira.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Bakterioak tegumentuan edo guruin nidamentarioetan kokatzen dira; Heteroteuthis sepioideoaren kasuan, barrunbe palealera deskargatzen duen organo batetan egoten dira, eta, animalia kitzikatzen denean, hodei argikor bat jaurtikitzen du.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 4. Gauza berbera al dira organoa eta organulua? Zergatik?.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Orain ikusiko dugu zer nolako egitura berriek (ehunak, organoak eta aparatuak) egin zuten posible izaki zelulanitz hau eta baita ere zeintzu funtzio betetzen zituzten.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Zefalopodoengan igeriketara moldaturiko organotan eraldatzen da, organook burua inguratzen dutelarik.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Nahiko organo eta aparatu konplexuak agertzen dituzte, eta honako hauek bereiz daitezke: - Liseri-aparatuak bi zulo ditu, ahoa eta uzkia.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Aho-barrunbean erradula izeneko organo birrintzailea aurkitzen da.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Pelezipodoek organo murtxikatzailerik ez eta birrintzailerik ere ez dutenez gero, uretan disolbaturik edo esekita dauden izpi txikietaz elikatzen dira, horretarako, egunean milaka litro itsas-ur iragazten dute.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Larba-egoera batetik beste batera iragateak gorputz itxura aldatzen du eta organo berrien agerpena eta beste batzuren desagerpena ekartzen du.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 3. Hegaztiak hera izeneko organo muskulutsuan harritxoak gordetzen dituela jakinik, zein uste duzu dela haien funtzioa? Zergatik garatu behar izan dute Hegaztiek organo hau?.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0072 Kontu handia izan behar duzu barruko organoei kalterik ez egiteko.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0072 Apunta ezazu ikusi dituzun barruko organo bakoitzaren izena, eta orobat berorietako bakoitzaren kolorea ere.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Nahimena ez dago sentsuen ezein organotan, ezta nerbio-sistemak kontrolatzen duen zentruren batetan ere.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0092 Historiak erakusten du nola zenbait Estatutan botere exekutiboa, legislatiboa eta judiziala administrazio erdiratu batetik erregimen absolutu batetara pasatzeko lehenengo pausoetako bat organo erabakitzaileen murriztea izaten den.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Sarrien aldatzen diren atal edo organoak hauexek ditugu: Bihotza, birikiak, eta giltzurrinak.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Eritutako organo baten ordez sano den bat jartzeari birlandaketa deitzen zaio.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Oso garrantzitsua da organo berriek kaltetutako organoek zeuzkaten ezaugarri berberak eukitzea.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Birlandaketa ezinezkoa gertatzen denean aparailu mekanikoak erabili ohi dira eritutako organoa ordezkatu edo laguntzeko.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Ahoan dagoen mihia mugikortasun handiko organo gihartsu eta sentibera da.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Horri esker manten dezakete gorputzaren tenperatura, bihotza, birikak eta beste organoek martxan dihardute, edo korrika ibil daitezke, adibidez.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0052 Obulutegia garatzearen ondorioz sortzen den organoa da.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Ikusmenaren organoa bikoitza da.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Ikusmenak, begiaz gainera, hau babesteko diren beste organo batzu ditu ondoan.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Organo honek gure gorputzaren mugimendu eta eginbehar guztiak agintzen ditu eta eritasun eta lesio edo minik gabe mantentzeak garrantzi handia du.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Edo Santakutz delako ermitarako organo elektroniko hoietariko bat.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0050 Katedraleko atea
irekirik,
organoaren aire zurbilak,
urrundik letorkeen
haize-bala isil geldiak bezala,
aurpegia igurtzitzen dik,
tximeleten hegakadak
eta euri lanbro musikalak
nahasiz
.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Boz mehez apezak salmoak kantatzen zituelarik, ezker aldean, koroa mugatzen zuen zur gorrizko zerrailuaren kontra finkatua, atorra zikin eta galtz morroskoekin, Indiano batek inarroska organo batetako biradera itzulikatzen zuen.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan... Organoak, emeki, hots iraunkor batzu sudurretik bezalakoak botatzen zituen, eta berehala akordeak zirimolatzen ziren; edo, hots mehe dardarikatu akitu bakar bat zen, hazilaren arrats lainotsuetako Europako karriketan kantatzen zuten organoak oroit arazten zizkidanak.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Aspaldian erabili gabeko organoak, ezin hobeagoz jo zuen Rekiem.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Legeak aldez aurretik ikusitako organo parte-hartzaileen rola

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Eta horrek erakusten digu berriro gizarteak, edo bere sektore batzuk, bere erantzunkizunak eta beharrak Administrazioko organoek baino askoz lehenago bizitzen dituztela.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 - Zehaztasun-falta organoen definizioan eta beroien funtzioetan.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Erbestetik etorrita, lan eder bat burutzea iruditu zitzaion, eta bere biziaren amaiera hurbil zegoelako edo, Missa pro Defunctis lau ahots eta organurako bukatu zuen 1945ean.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Entrepresatako sendagintza zerbitzuari buruz esan dezagun medikuntz zainketan asko sakondu dela, sistema edo organoetan, aurresendakuntz gisa, garbiketatara zuzenduriko azterketa osagarriak eraturik adibidez, elektrokardiografi azterketak giltzurrin saiaketak gibelekoak etab., zeintzuk orain arte oiturazko sistematikatatik at bait zeuden.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0020 Hauen atzetik trikobotrioak izeneko pare bat organo pseudostigmatiko daude.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Don Carlosen pretensioen barruan azaltzen hasi direnez, aintzinako Erregimena mantentzeko eraikitako instituzio eta organo asko lurreratzen hasiko da.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Organo administrariak kreatu ziren Indietako Kontseilu Batzarra, Kontratazio Etxea, birrerregetzak (Nueva España, Peru, Nueva Granada, eta El Plata), indioen Cabildo-ak eta espainolen Cabildoak.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0214 Beraz, lehorreko ornodunen, hau da, tetrapodoen homologoak diren hegats-bikoitiak ez dira arrain hauen lekuzaldaketarako organo garrantzitsuenak.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Udaberrian hasten dira kimu berriak eta begiak hortzakatzen, ninfosia apirilaren azkenean edo maiatzaren hasieran edukitzen dute kalteturiko organoetan hari-sare batekin babestuta.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Arnasketa, zirkulazio eta liseri sistemak osatzen dituzten organo minberak ondo babestuta eta gordeta aurkitzen dira sabel eta BULARRALDE gordetzen da garezur barnean.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Behean: Gorputzaren organo eta ehun minberek arreta handia esijitzen dute. Garuna eta hilalabiziko organoak arriskugarrienak direnez, hobeto babestuta daude. Giharrek eta antzeko ehun sinpleak, zaurituta gertatuz gero errazago berritzen dira eta horregatik giharre askok larruazala beste estalkirik ez du.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Oreka eta entzumenaren organoak babesten ditu garezurrak.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0140 4. Behe-mailako ugaztun baten barrualdea aztertzerakoan organo eta aparatu ezberdinak bereizi.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 Dakusazuna behatu eta deskribatu, organo bakoitza identifikatzen ahaleginduz.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Eta hau ez da, ordea, abotsa emateko organorik-eza soila.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0075 Pertzepziozko entzumen normal bat behar du haurrak, hitz egiterakoan eskuhartzen duten organoen arteko koordinazio egoki bat, eta besteekin komunikatu beharra sentieraz diezaiokeen halako eboluzio mental eta afektibo maila bat.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0115 Aristokrazia finantzadunen posizioa behin betirako definitua agertzen da Londresko The Economist bere organo europarretik harturiko aipamen batetan.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0153 Gametak ematen dituen organoari esaten zaio.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Estatuko Organoak dira hauek, eta horrela deitzen dira haren esku, begi, eta aho bait dira.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Zeintzu diren organo hauek eta ze ahalmena duen herrialde bakoitzeko Kostituzioak erabakitzen du; nazio bakoitzean oinarrizko legeak dira eta beste guztiak haiei egokitu behar zaizkie.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Energiarik berritu ezin denean jatena falta delako, gorputzak barruan duen energia kontsumitu behar organo nagusienak funtziona dezaten (ikus Animaliak) eta bizirik egoteko.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Belarri barruan badu, gizonak bezala, gorputzaren oreka arautzen duen organo bat.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 DESESPERAPENA Normalean itsatsirik zegoden lekutik zati bat edo organo bat askatu edo banantzea.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Oraindik gutxi ezagutzen ditugun mekanismo hauek, ehun eta organoen hazkuntza erregulatzen dute edo erreserbako proteina baten sintesia, e.a.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Eta bigarrena, berriz, organozko kontzertu-emaile eta konpositorea, kapera-maisu Orihuela eta Valladolideko katedraleetan eta Musika-Kontserbatorio honetako zuzendari-ohia, eta Valladolideko Arte Ederretako Erret Akademiako kidea, hiri horretan bizituz gaur egun.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0430 Organo honek, aldamenetan, pare bat estilete zulatzaile eta funtzio ez-jakineko guruin-pare bat dauzka.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 1 hego iz. (1620). Hegaztiek, saguzarrek eta intsektuak hegan egiteko dituzten organoetako bakoitza.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0057 Organoen recitaren antzeko kaxa espresiboa lortu nahian ere aritu zen, pedal batez eragindako pertsiana higikorrak ipiniz.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0107 Monokordio, klabe edo organoz musika interpretatzeko funtsezko arauak hasieran ematea egokia da.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 Armiarmetan, zeta likidoa jariatzen duten guruinekin konektaturik dauden hodiz zulatutako organoetariko bakoitza.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 Zenbait intsektu-larbaren organoa, armiarmaren irun-organoaren funtzio analogoa duena.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Larba hauek organo bitalak aukeratzen dituztenean ostalariari eritasuna edo heriotza ekar diezaiokete.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Berrazketa Organismoak zauri batetik organo berria garatu eta galduriko zatiak horrela berreskuratzeko duen ahalmena da.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Usaimena eta dastamena garrantzizkoak dira uretako organismoentzat eta, horretarako, perfekzio handiko organu hartzailez horniturik daude; horrela, arrain askok, marrazoek bezala, dastapapilak dauzkate beren epidermisean zehar, eta beste batzuek bizartzarrak dauzkate harrapakina sakoneko basatza-ur uherretan detektatzeko.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Nolatan? Erleek beren abdomenaren muturrean Nasanoff-en organoa deitzen zaion guruina dute.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Esternoiak, saihetsezurrek eta bizkarrezurrak osatzen dute bular-kaxa honek bihotza eta birikak bezain organo delikatuak babesteko balio duelarik.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0169 Bere betekizun nagusiak, gure Elkartean estatuaren administrazioa zuzentzea, eta autonomi gobernuaren organoek espainiar Konstituzioa errespeta dezaten zaintzea dira.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Usaimenarekin lotutako organoak direlako eritziak ere eman dira.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 ALBO-LERROKO ORGANOAK

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Albo-lerroko organoak neuromastos izeneko sentimen-papila batzu dira eta sentimen-zelula sail batez osatuta daude, sostengu-zelulaz inguraturik.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Intsektuen portamoldea heuren zentzuetako organoen bidez kanpotik jasotzen dituzten estimuluen ondorioa da.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0054 - Zerko oso desberdinak; alboko organo subkoxalak muturretan leundutako aurreko guruin-zetadun lerro batekin; arrean guruin-hobi esternalik gabe: Dipljapyx.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0054 - Zerko azpisimetrikoak; organo subkoxalen guruin-zetadun lerro guztiak osoak; guruin-hobi bat arren hirugarren urosternitoan gutxienez: Japyx.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Arraren organo genitalak direla eta gertatzen da hau.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Izakietara organu zupatzaileen bitartez lotzen dira.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Horretarako nahikoa zaio bere organu zupatzaileak arbolaren konduktuetaraino sartzea, eta bertatik sabia atera, ondoren lantzeko, bere hostoek duten klorofilarekin fotosintesia egin dezaketelako.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Aipatu dugun lehendabiziko ardatzak, Anelido (zizareak) eta Artropodoen (intsektuak) lakainketa tipikoa laguntzen duen bitartean, bigarrenak, berriz, Molusku taldeari dinamismo haundi bat ezartzen dio, zeinak, barrunbe baten inguruko organoen antolaketa nahasi baten garapenera daramakien, horrela, kono itxurako konplexua osatuz (konplexu paleobiszerala) eta harrezkeroztik Zefalopodoen (txipiroiak, xibiak, olagarroak) itxuraraino nahaspilatuko denaren arte.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Oktopodoen artean, espezie bat bakarra izan da deskribatua Tremoctopus lucifer, alegia, zeinak, emeen lehenengo beso parean organo argidunak dituen.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Argi produkzioa bi era desberdinetara sort daiteke: ahalmen hau duten bakteriengandik, sinbiosiaz eta kasu honetan, animaliak ez du, estruktura determinatu bateko fosetetan beraiek babestu besterik egin behar, eta, organo espezializaturen bitartez ematen den barnebarneko luminiszentzia produkzioz, oraingo honetan animalia bera izanik argi eragile.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Organo luminiszenteren egituraketarik sotilena, Vampyroteuthis_infernalis-en gorputzan zehar barreiaturiko fotoforoetan aurki dezakegu, baita Ctenopteryx-en arretan ere, zeinetan, fotozito talde bat (argia produzitzen duten zelulak) indiferentziatutako erreflektore edo pigmentu mota bati asoziaturik dagoen.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Anatomiari dagokion banaketari buruz, berriz, argidun organoak gorputz zati desberdinetan aurkitzen dira, bete beharreko funtzioaren arabera, alegia.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Organorik ugarienak, gorputzaren azaleko ehunetan banaturikoak dira, buruaren alde bentralean, besoan eta mantuan daudelarik gehienak.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Errainetako organo argidunak eta okupatzen duten posizioaren arabera, uzkikoak, brankialak edo abdominalak izan daitezke.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Zefalopodoen artean oso berezkoak diren begitako organo argidunak, begi globuaren inguruan banatzen dira, batzutan, errosario baten gisako katea itxuratuz.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Oso aldagarriak dira, bai barne bai kanpokaldetik, azaleko organuekiko desberdintasun ugari eduki dezaketelarik.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Azkenik, organo argidunak, besoetan ere aurkitzen dira, bai bentraletan soilik edo berauetatik zehar lerro longitudinaletan.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Genero batzutan, gainera, berezgarria da, beso bakoitzaren muturrean organo argidun baten ezarrera.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152
zuzendu: zuzen jarri
begiak: ikusmenaren organoak
aurretiaz: aldez aurretik
salto: korri
.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 Jarri zuzen ikusmenaren organoak: aldez aurretik korri egin zuen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Hain bereak zituen Baztan eta Euskal Herria, euskal kulturgintza, bilaketa guztien eta musika berrien paperak, fitxak eta liburuak, lantoki maitagarria eta lan giroa, pianoa eta Lekarotzeko organoa, espirituzko senitartea eta adiskideak, gurasoak eta familia: eten gogorrean denak utzirik, presaka batean beharturik, hor doa Toulouse bidean.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Horretarako, arreta handiz behatu behar da landarea ahalik eta organo desberdin gehien (hostoak, loreak eta fruituak) dauzkanean.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Espero dut emaitzen arteko lehen fruitu heldua Erakunde berri baten sorketa izango dela, horren bitartez gaur egun zentzu horretan egiten ari diren ahalegin guztiak integratuz, beroien aprobetxamendu hobea ahalbidetzeko eta beste iharduera berriak bultzatzeko organo izan dadin, beti helburua jarriz euskal gizartearen ongizate sozialaren eta ekonomikoaren hobekuntzan.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0125 Pertsona horrek organo genital arrak eta emeak dauzka aldi berean.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0125 Sabeleko organoren baten (normalean urdaila edo kolonaren) etena, sortzetikoa edo traumatismo baten ondorioz hartua, diafragman zehar gertatua.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Kaltzifikazioa Kaltzio fosfato eta karbonatoak ehun eta organoetan pilatu eta depositatzea, adib. kartilagoetan gertatzen dena.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0244 Ezkerreko bentrikulutik aortan barrena abiatuz, odol arteriala organo guztietara banatu (beroietan trukaketa nutritiboak egin daitezen) eta ondoren odol benosoa goiko eta beheko kaba benen bidez eskuineko aurikulara bueltatzen duen odol-zirkuitua.

122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Egun batez, organoa jotzen entzun ondoren, onela esan zion aita Ribadeneira`ri: Nere gogoa beteko ba`nu, Jesus`en Lagundian kantua eta koroa ipiñiko nituzke...

123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Eleizako aldare, kanpai, organu ta beste zerak salduak izan ziran, naiz-ta gero berriz eskuratuak; guztiz aberatsak ziran liburutegi ta artxibutik ainbat agiri ta paper ondatu ziran.

124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Andik urte batzuetara, Eliza erori; ta Bizente Aleman jaunak jarri zuan organua, baliteke apurtuta gelditzea.

125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 XVII'gn gizaldia. 4. Laugarren organua: 1648'gn urtea.

126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Laugarren organu ori, jatorriz Navarrete'ko semea zan, Jazinto del Rio jaunak jarri zuen. 1648'gn urtea zan.

127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Laugarren organu orrek, bi alditan ere, eraberritze aundiak izan zituan: a) Lenengo organu berritazillea, Arrazola'tar Lorenzo jauna izan zan.

128. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0005 Alde guzietarik pindarrak jauzten dire, sua piztuz organo aldean, Bihotz-sakratuaren aldareko oihaletan...

129. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0006 Laugarren galeria gainean zagon hiru metra gorako kurutzea erorarazi zuen organo ondoraino.

130. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0069 Aktivitate hau konkretuan, zuzentzaren organuek, funkzionariek eta alderdikhideek erakhusten duten indar kreatzailean, lan egiteko gogoan, responsabilitatearen izpirituan, itaunkarien sortzeko ta iakin-arazteko kuraddean eta ahal-izaitean, aburuak aurkhezteko, hutsegiteen kritikatzeko, eta lagunen anzora zuzendarien ta lehen funkzionarien ekhintza kontrolatzeko ekhintzan datza.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Horrela ekintza bukaturik, aurkezturiko proposamenak bidezko epaitza teknikoaren gai izango dira, organo eskudunari aurkeztuko zaiolarik lehiaketaren behin-betiko adjudikazioari buruz erabaki dezan.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Foru Aldundiko organo eskudunak adjudikazioa egin eta behin berau jakin erazi ondoren, adjudikatariak kontratua formalizatu beharko du dokumentu administratiboan, ondorengo hamabost lanegunetako gehienezko epean.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bestetik, komenigarri gertatzen da Katastroaren Balioztapenerako prozedura teknikoari eta, aldi berean, balio ponentzien gertuketarako administrazio prozedurari itxura emango dion balioen lauki-markoari doazkien arau guztiak testu bakarrean biltzea, hura 1989/9. Foru Arauak eta 1990/77. Foru Dekretuak aipatu organoek onetsi beharko dutelarik.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 54. art. Hauteskunde prozesuan parte hartzen duten organuek epaizturiko administrazio egintzen aurka administrazio liskarrauzietako errekurtsoa tartejarri ahal izango da, birjarpenezkoaren ondoren.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Euskal Etxeako elizan organo eder bat genuen eta Gaztelu korura organoa jotzera igo zen bitartean, Orixe behean geratu zen otoitz egiten.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Organoa jotzen ere bere gisara ikasi zuen eta euskararen munduan ere, garai haietan egiten zen bezala sartuko zen.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen ez duen aipatu erabaki horren aurka, legez interesdun direnek, gorajotze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuorde Jn. T. G.-aren aurrean edo hori eman zuen organoaren aurrean, 15 eguneko epe baten barruan.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Dena dela ere, eman zuen organuaren aurreko kontentziosoaren aurretikoa bezala, gorajotze errekurtsoaren ebazpen ekintzaren aurka berraztertze errekurtsoa sartzea, borondatezkoa izango da hilabeteko epean.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki honen aurka, hori doakienek eta bidezko jotzen badute, Kontentzioso Administraziora jo aurretiko birrazterpen errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau publikatua izan dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epe baten barruan.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau dionean: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organu denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 5. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. eta 5. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako lehenengoa Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau esan behar du: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organo denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 3 bis. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. bis eta 3. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako bigarrena Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 3.- Administrazio Prozeduraren Legeko 20. atalean aipatzen diren zirkunstantzietakoren bat ematea gerta dadinean, parte hartzeari utzi egin beharko diote Epaimahaiko kideek, agintea duen organuari horren berri emango diotela eta izangaiek bazter utzi ahal izango dituztela.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Ezintasunen bat dutenek, beste era batetara jokatu beharko dute, hau da, agintea duen organuak emandako eta ezintasuna dutela eta lanpostuak dituen eginbeharrak betetzeko gai dela egiazta dezan ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute lehen finkatu den epe horren barruan.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea amaitzen duen erabaki honen aurka, legez doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da, eman zuen organuaren aurrean eta iragarpen hau argitara zen egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez doakienek, bidezkotzat jotzen badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabaki hori eman duen organuaren aurrean, iragarpen honen argitaratze egunaren biharamunetik kontatu beharreko hilabeteko epearen barruan.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezko errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Alor honetan, besteak beste, Batzarre Orokorra finkatzen da ikastolako organo erabakitzaile gorena eta honen funtsezko izaera ezartzen duena bezala, bere organo ordezkatzaile eta funtzionala Gestio-Batzordea delarik.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Haydn, Haendel, Mendelsson, Davide, Dussek eta bere zenbait joko ditu Azpeitiko parrokiako organoan.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 23. Era guztietako ekintzak aurrera eramatea eta helegiteak tarteratzea, estualdi-arrazoiak direla medio, Administrazio Publikoko Organoen eta Justizia Auzitegien aurrean, hauen berri emanez Diputatuen Kontseiluari.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Gainontzeko lanuztez kasuetan, pertsona bakarreko organoak egingo du zuzendariaren ordezkotza eta haren egitekoak beteko ditu aldibaterako zuzendaria izendatu arte edo zuzendari berriaren hautaketa egin arte.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Organo hauetakoren bat kentzea gerta dadinean, Hezkuntzako Lurralde Ordezkariak, aldibaterako eta ikasturtea amaitu arte, pertsona bakarreko organo berri bat izendatuko du, data horretarako eskola kontseiluak pertsona bakarreko organo berria aukeratua izango duela, 8, 11 eta ondorengo artikuluek zehazten duten prozedimenduaren arabera.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Disziplina zigorren baten eraginez edo g), h) letrek eta 26. artikuluko bigarren parrafoak jasotzen dituzten suposapenetatikoaren baten ondorioz, pertsona bakarreko organoren bat bere kargutik gerta dadinean, bapatekoa izango da organo horrek bere egitekoak uztea, pertsona bakarreko gobernu organoaren aldibaterako edo behin-betirako izendapena egin arte ezin dezakeela jarrai bere egitekoak betetzen.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Zuzendari berriaren hautaketa egin delako edo organoak arrazoiez karguari uko egin diolako, lanuztea gerta dadinean, honek bere egitekoei jarraituko die pertsona bakarreko aldibaterako edo behin-betirako izendapena egin arte.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Gainontzeko kasuetan, ordezkatze ardura duen organoa izango da haren egitekoak beteko dituena, pertsona bakarreko gobernu organoaren aldibaterako edo behin-betirako izendapena egin arte.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Geldi gaudenean ere hezurrak giharrak eta organoak mugitu egiten dira eta osteopatak mugimendu horiek ezagutzen ditu eta, horiei jarraituz gaitz-giltza deitzen dutenera heltzen da hau da gaitzaren jatorrira Sorrera, sorburua edo mina ematen duenera.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Organo-pianoan, arpan, eta bioliñ-txistuan eta akordeoi-jotzalleak be ainbat eta oso aipatuak: Gabiola, Guridi, Zubizarreta, Sarasate, Zabaleta, Zelaia, Anzorena, Garai, ta abar.

158. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 >Au da musika bandiak ataraten eban soiñu entzuten zan bakarrik errian, eleizako organua kontuan artu barik.

159. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 2. Administrazioko organoei aitortutako eskumenen titulartasuna eta eskumen horietaz baliatzea, hierarkian mendeko dituzten organoetan deskontzentra ditzakete, eskumenak aitortzeko arauek ezartzen dituzten modu eta baldintzetan.

160. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 3. Xedapenen batean administrazioren bati eskumena aitortzen bazaio, baina eskumen hori zein organok erabili behar duen zehazten ez bada, gaiaren eta lurraldearen arabera eskumena leukaketen beherengo organoek izango dute espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteak ebazteko ahalmena, eta, bat baino gehiago badira, hierarkian komun duten goragokoak.

161. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 1. Herri-administrazioetako organoek beste organo batzuei beren eskumenak eskuordetzan eman diezazkiekete, baldin eta organo horiek administrazio berekoak badira, nahiz eta bata bestearen mendekoa ez izan, edo administrazio horiei lotuta edo administrazio horien mendean dauden zuzenbide publikoko erakundeetakoak badira.

162. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 19. artikulua. Organoen arteko komunikazioak

163. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Herri-administrazio bereko administrazio-organoek zuzenean egingo dute beren arteko komunikazioa, aldakiak edo kopiak bidaltzeko bitarteko organorik erabili gabe.

164. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Administrazioko organoen arteko komunikaziorako edozein bide erabil daiteke, hartu izanaren agiria jasota geratzen dela ziurtatzen bada.

165. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Administrazioko organo batek gai baten gainean ebazteko eskumenik ez daukala ikusten badu, jarduna zuzenean bidaliko dio bere iritziz eskumena duen organoari, herri-administrazio berekoa bada.

166. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Prozeduran parte hartzen duten interesdunek, ebatzi beharreko gairen batez arduratzen ari den organora jo dezakete, organo horrek bere eskumena baliatzeari utzi eta eskumena duen organoari bidal diezaion jarduna.

167. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 Halaber, interesdunok beren iritziz eskumena daukan organora jo dezakete, ebatzi beharreko gaiaz arduratzen ari denari eska diezaion eskumena baliatzeari uzteko.

168. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 organoa balio osoz eratutzat jo dezake, baldin eta organoko kide diren herri-administrazioetako eta gizartearen interesen ordezkari diren antolakundeetako eledun izendatutako ordezkariak bertaratzen badira.

169. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Kide anitzeko organoek deiak egiteko araubidea erabaki dezakete, jarduteko arauetan ezarrita ez badaukate.

170. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 Araubide horretan bigarren deialdia egiteko aukera jar dezakete, eta zehaztu zenbat kide behar den bilkura horretan organoa balio osoz eratzeko.

171. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 3. Ezin da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik; eztabaidatu eta erabakitzeko, kide anitzeko organoko kide guztiek egon behar dute bilduta, eta gehiengoak erabaki aztergaia presakoa dela.

172. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 5. Zuzenbidearen araberako interesen baten titulartasuna egiaztatzen dutenek kide anitzeko organoaren idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko.

173. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Kide anitzeko organoaren bilkura guztietako akta egingo du idazkariak.

174. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 10. Aldiro argitaratuko dira herritarrek edo beste administrazioetako organoek aurkezturiko galdekizunen erantzun eta jarraibideak, zuzenbide positiboaren edo indarrean dauden prozeduren interpretazio direnean, herritarrek administrazioarekiko harremanetan alegaziotzat erabili ahal izan ditzaten.

175. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 1. Administrazioko organoek erregistro orokor bana izango dute, eta, bertan, organoko administrazio-unitateetan aurkeztutako edo jasotako idazki zein komunikazio guztien idazpena egingo da.

176. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 Beste organo edo herritarrei bidalitako idazki eta komunikazioen irteera ere jasoko da.

177. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 b) Interesdunak eskaturik hasitako prozeduretan, izapidetzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskabideak sarrera izan duen egunetik hasita.

178. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 Komunikazio hori, izapidetzeko eskumena duen organoan eskabidea jaso eta hurrengo hamar eguneko epean igorri behar da.

179. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00133 Horrez gainera, eskumena duen organoak eskabidea zein egunetan jaso duen ere adierazi behar du komunikazio horretan.

180. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00147 3. Euskarri informatikoan izapidetu eta amaitutako prozeduretan, eskumena duen organoa identifikatzen dela eta eskumena organo horrek baliatzen duela bermatuko da.

181. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00147 4. Eskumena duen organoak aldez aurretik eman behar du ontzat zein programa eta aplikazio elektroniko, informatiko eta telematiko erabiliko dituzten herri-administrazioek beren ahalez baliatzeko.

182. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00161 2. Administrazioko organoek eskumena ahoz erabiltzen dutenean, mezua ahoz jaso duen mendeko organoko titularrak edo funtzionarioak idatziz jaso eta izenpetuko du egintza, hala behar denean; eta, egintza komunikatzean, zein agintaritzak eman duen adieraziko du.

183. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00175 b) Gaia edo lurraldea dela eta, argi eta garbi eskumenik ez duten organoek eman badituzte.

184. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00175 e) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman badira.

185. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00189 Prozedura hasi edo izapidetzen duen administrazioko organoak, prozedura hasteko modua edozein izanda ere, bateratu egin ditzake prozedura hori eta oinarri bera edo lotura estua duten beste batzuk.

186. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 2. Ebazpenen betearazte materialeko egintza agintzen duen organoak interesdunari jakinarazi behar dio administrazioaren jarduna baimentzen duen ebazpena.

187. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 eskumena duen organoak joko du kaltegarritzat.

188. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 5. Egintza tokiko administrazioko erakundeena bada, korporazioko batzak joko du kaltegarritzat edo, horrelakorik ez badago, erakunde horretako kide anitzeko organo gorenak.

189. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 Administrazioaren kabuzko berrikustea hasita badago ere, ebazteko eskumena duen organoak egintza betearaztea eten dezake, egintza horrek kalte konponezinak edo konpongaitzak sor baditzake.

190. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00245 3. Errekurtsoa ebatziko duen organoak prozedurako arazo guztiak argituko ditu, bai formazkoak bai edukizkoak, interesdunek alegatutakoak izan ala ez.

191. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 1. Erreklamazioa dagokion herri-administrazioan eskumena duen organoari zuzenduko zaio.

192. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00273 Organo ezberdinak arduratuko dira bi aldi horietaz.

193. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 2- Aurreko apartaduan ezartzen den xede berdinez, gainbegiratzeko eta Jaurlaritzari egin diezazkioten erreklamazioei buruz horrek har ditzan erabakiak egiatan bete daitezen inposatzeko beharrezko ahalbideak izan ditzan eta hainbat sailetako kidez osatutako organo bat sortuko da arauz.

194. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Egoera horrek, alde batetik, Estatuko eta horren Erakunde Burujabeetako eraketa periferikoek dituzten estamentuek autonomi Administrazioak eratutako zerbitzu eta organu berriekin batera jokatu beharra ekarri du eta, bestetik, Administrazio honen eta honen zerbitzuan diharduten langileen arteko zuzentza-mailako modu askotako harreman ugari, horien errejimenak eta egoerak, ahaleginak egin baldin badira ere, modu askotakoak izaten jarraitzen dutela.

195. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 a) Batzar Orokorraren eta deitzen dieten gainontzeko organoen bileretara joatea.

196. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 f) Ertzaintzaren parte-hartzea xedatzea, oro har, eta organo aginpidedunei Indar Armatuen laguntza eskatzea.

197. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 3.- Nolanahi ere, Autonomi Elkarteko organo aginpidedunek beren gain hartuko dituzte ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa honako kasu hauetan:

198. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055
a) Babes Zibilerako Euskadiko Plana edo plan bereziren bat ezartzeko aukera izanez gero.
b) Lege honen araberako hondamendiko larrialdi-egoera aitortzen denean.
c) Elkarteaz gaindiko interesa aitortu ondoren, zuzendaritza eta koordinazioa Autonomi Elkarteko organoetara eskuordetzen denean.

199. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0025 f) Diputatuen Kontseiluak, Ogasun eta Finantzetako Foru Diputatuaren proposamenez, eta doakien Foru Departamentu edo Erakunde Autonomoaren ekimenez, kapitulu honetan aurrikusitako kreditu transferentziak egiteko baimena eman ahal izango du, hauek onartzea beste organoren bati esleitu izan ez zaionean.

200. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0038 Ogasun eta Finantza Departamentuak, dagozkion eginkizunak betez, 17/1990 Foru Araueko 94. artikuluan ezarritakoaren arabera, egoki jotzen dituen ikuskapen eta kalitate kontrolak egin ahal izango ditu organo eskudunaren bitartez.

201. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0040 2. Plantilako plazak gehitu eta aldatzeko espedienteak, beraiei dagozkien plazak edo lanpostuak betetzekoak eta aldi baterako kontratazioak onestekoak organo eskudunari aurkeztu baino lehen, Lehendakaritza eta Araugintza Departamentuak txosten bat egin beharko du, honako alderdi hauek azalduz:

202. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 d) Sektore biltzarretan edo organo baliokideetan esku hartzea.

203. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 f) Estatuak Europako Batasuneko organoetan duen ordezkaritzan parte hartzea ordezkarien bitartez.

204. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 b) Dagokion batzorde sektorialean edo antzeko organoan defendatzea.

205. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 e) Bestelako organoetan ekintzak burutzea.

206. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 V. ATALA SEKTORE BILTZARRETAN EDO ORGANO BALIOKIDEETAN PARTE HARTZEA

207. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 1. Horretarako, sail bakoitzeko organo arduradunak 1995eko martxoaren 10eko akordioan jasotako organoen osoko bileren zein organoon laguntza organoen bileren dei, gai zerrenda eta aktak bidaliko dizkio Europako Gaietarako Zuzendaritzari, sailak jaso bezain laster.

208. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00022 Hona hemen organook: Nekazaritza Sektoreko Biltzarra; Arrantza Sektoreko Biltzarra; Zerga eta Finantza Politikako Kontseilua; Garraioei buruzko Biltzar Nazioanala.

209. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 2. Informazioa aztertu ondoren, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, hala badagokio, 5. atalean jasotako ekintzak burutzeko eskatuko dio sail bakoitzeko organo aginpidedunari.

210. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 3. Europako Gaietarako Zuzendaritzak organo aginpidedunen iharduerei buruzko datu osagarriak eskatu ahalko dizkio sail bakoitzeko organo aginpidedunari, parte hartzeko bide honetatik Jaurlaritza osoan lortutako emaitzak ebaluatzeko.

211. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 VII. ATALBURUA ESTATUAK EUROPAKO BATASUNEKO ORGANOETAN DUEN ORDEZKARITZAN PARTE HARTZEA ORDEZKARIEN BITARTEZ

212. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariek Estatuak Europako Batasuneko zenbait organotan duen ordezkaritzan parte hartzeko aukera dutenez gaur egun Europako Batzordeko zenbait komisiotan, parte hartze hori koordinatzea da neurri hauen helburua; baita ere, autonomia erkidegoak ordezkatzea EAEri dagokionean, EAEk bere gain hartutako eginbeharrak beteko dituela bermatzea.

213. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Hori lortzeko, honako bide honi jarraituko zaio: a) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez, eragina jasango duten sailei jakinaraziko die zein organotan parte har dezaketen autonomia erkidegoek eta autonomia ordezkariak nolako betebeharrak hartuko dituen bere gain gainontzeko autonomia erkidegoekiko.

214. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Bestetik, zigortzeko ahalmena, orokorrean, alkateen esku utzi da, herritarrarengandik gertuago dagoelako administrazio-organo hori, eta organo horrentzat errazagoa delako legean aurreikusitako betebeharrak betetzen diren edo ez kontrolatzea.

215. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Dena den, zenbait kasutan zigortzeko ahalmena beste organo batzuen eskuetan egongo da, ondorengo egoeretakoren bat gertatzen baldin bada: jarri beharreko diru-zigorra organo horrek jarri ahal duena baino handiagoa baldin bada, edo arrazoi materialen bat baldin badago, esate baterako legez kanpoko jarduna udalaz gaindikoa izatea, edo, bestela, lurraldeak zerikusirik ez izatea, edo organo horrek (alkateak) kontrolatu ahal izateko arazo bereziak edukitzea.

216. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorraren IV. tituluan administrazio-organoei ematen zaien ahalmena, iragarki-jartzaileari iragarkiak bertan behera utzi edo alda ditzala eskatzeko, drogamenpekotasunen arloan eskumena duen organoari dagokio, lege honen gaiaren barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esparruan. Foru- eta toki-administrazioek, berriz, berek izendatuko dituzte eskumen hori izango duten organoak.

217. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 3. Euskal Herriko Polizi-Ikastegia segurtasun-alorrean arduradun diren organoekin lankidetzan arituko da, Herrizaingo Sailak ematen dituen artezpide orokorrak jarraituz.

218. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 f) Bere antolakuntza eta funtzionamendurako arauak onestea. Akordioen araubideari dagokionean, arau horiek, Administrazioaren ihardunbidea arautzeko indarrean dagoen araudian organo kolegiatuentzat ezarritakoari lotuko zaizkio.

219. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00100 49. atala.- 1. Epaimahaien ebazpenak behartze-indarrekoak izango dira funtzionari-izendapena egitea dagokion organoarentzat, horrek, baliogabetu ditzakeen araugabetasunen bat gertatuz gero, Administrazioaren ihardunbidea araupetzen duten arauen arabera berraztertu ahal izatearen kaltetan gabe.

220. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00200 d) Hileroko berrogei ordu, lan orduen barruan eta benetako lan-orduak bailiran ordaindutakoak. Sindikatuek, dagokion organuari adierazi ondoren, euren sindikatuetako ordezkariei eta ordezkoei dagozkien orduen pilaketa egin ahal izango dute, hau aldi baterako funtzionariei edo praktiketan ari direnei ez dagokiela, ezta izendapen librearen bitartez betetako lan-postuetako Funtzionariei dagokienean hilero hamar ordu baino gehiago ezin izango dela.

221. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 Zelula-aniztasunak berekin ditu beste premia batzuk, organismoak bete beharreko bizi-funtzioak egoki garatu ahal izateko. Premia horiei erantzuteko ehunak, organoak, aparatuak, sistemak, etab. garatzen dira, organismo zelulanitzaren konplexutasunaren arabera.

222. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 1. Izaki zelulanitz guztiak konplexutasun berdinekoak al dira? Alderatu konplexutasun-maila desberdineko bi izaki zelulanitz. Beren organo eta egituren konplexutasuna antzekoa dela iruditzen al zaizu?

223. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 2. Zelula-kopurua handiagotzearekin batera batzuk besteen gainean kokatu behar izaten dute eta gainekoek azpikoak zapal ditzakete. Zapalduta gera ez daitezen, nolako organo edo aparatua eduki beharko dute?

224. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00343 Espermatofitoek oso hazi babestuak dituzten landareak (angiospermoak) edo haziak kono edo pinaburuetan dituztenak (gimnospermoak) dira. Esporofitoa begi-bistaz ikusten zaie. Espermatofitoen barnean, angiospermoak edo benetako loreak dituzten landareak aztertuko ditugu. Izan ere, Landareen erreinuan hauek dira talde eboluzionatuena. Hauetan gametofito arra (edo polen-alea) eta gametofito emea (edo enbrioi-zakua) loreen organo sexualen barnean (estamine edo karpeloetan) daude eta bizitza independenterik ez dute.

225. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00009 Kontzeptuen mapak eskemak dira eta gai jakin bati buruzko ezagupenak antolatzeko erabiltzen dira. Adibidez, gizakien ugaltze aparatuari buruzko kontzeptuen mapan emakumearen eta gizonaren ugaltze aparatuak desberdintzen dira eta aparatu bakoitzaren organoen izenak idazten dira.

226. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00009 Osatu kontzeptuen mapa beheko hitz hauekin: Ehunak; Organoak; Aparatuak; Liseriketa aparatua; Urdaila; Muskulu ehuna; Muskulu sistema; Hezurrak; Iraizketa aparatua; Hezur sistema; Muskuluak; Zirkulazio aparatua; Sistemak

227. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 A. VIVALDI: Arrabita, organo, hari eta continuorako kontzertua FA maiorrean. RV 542. Allegro.

228. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 Vivaldiren obra bat entzungo dugu berriz ere. Oraingo honetan arrabita eta organorako kontzertu bat izango da.

229. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 Bitxia da solista gisa bi instrumentu hain desberdin hauek agertzea: arrabita edo bibolina (irudia erakutsi), hari igurtzizko musika-tresna eta organoa (irudia erakutsi), haize instrumentu tutuduna.

230. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00106 Errenazimentuko tresna batzuk ez ziren gehiago erabili, baina ez ziren desagertu: tronpeta, tronboia, xirula, organoa, harpa, klabizenbaloa.

231. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00248 * Enpresak enpresa-batzordearen esku uzten duen informazio bera edukitzeko.
* Enpresa-batzordearen bileretara joateko, eta segurtasunari eta higieneari dagozkion funtzioak dituzten organoenetara.
* Neurri kolektiboak hartu aurretik, kaleratzeak edo zigorrak batez ere, enpresak entzun diezaien.
* Enpresa-batzordeetako kideentzat ezarritako berme berberak edukitzeko.

232. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Organo gehienak ezkutuan dauzkate eta begiratu batera irekidurak besterik ez zaizkie igartzen.

233. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Pertsona bakarreko organoak pertsona batek bakarrik betetzen ditu.

234. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Organo kolegiatuak pertsona bat baino gehiagok osatzen dituzte.

235. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0207 Eskola-kontseilua eskolako organorik garrantzitsuena da.

236. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0009 Liburu honetan animaliek eta landareek elikatzeko era asko dituztela eta organoak beren nutrizio-motara moldatu dituztela ikasiko duzu.

237. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0149 Aipatu diren arazo batzuk organoren baten funtzionamendu txarraren ondorio dira, baina beste batzuk gure elikadura-ohiturak aldatuz konpon daitezke.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 Gure gorputzaren mugimendu guztiak eta gainerako funtzionamendu osoa gidatzen duen organoa garuna da.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 1) Berak jasotzen ditu zentzumenen organoek (begiek, sudurrak, mihiak, azalak eta belarriek) nerbioen bidez kanpotik jasotzen duten informazio guztia.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 Bizitzarako garrantzitsuak diren gorputzeko organoei (birikak, bihotza, urdaila...) funtzionarazten dieten ordenak entzefaloaren osagai den eta bere azpialdean, garondoaren parean, dagoen garuneko enborrak ematen ditu, eta honek ez du inoiz deskantsatzen, ezta gauean ere.

241. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Gure organoek funtziona dezaten energia behar dugu.

242. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00123 - Organo baten hainbat tutu, nota ezberdinak igortzeko gai dira, bakoitzari, tamaina geometrikoaren arabera, dagokion maiztasun egokia igorriz gero.

243. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00137 Nahiz eta Joanarekin egindako narrutaldiak gogoratzean txoria harria bezala jarri, bolada hartan aginduan zegoen organuak, buruak alegia, bazirudien baraualdi zorrotza ezarri nahi ziola gerritik beherakoari.

244. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00226 Orain arteko gure aktibismoa propaganda, ondasun materialen eta azken gerra zibileko sinboloen aurkako atentatuak, sabotajeak eta burutzea izan duk, ikurrina gure bandera nazionala agerian jartzea, esloganak hormetan pintatzea, Zutik! organo ofiziala publikatzea eta antzeko ekintzak gauzatzea.

245. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Antigualeko jende askorentzat bihotza zen kontzientziaren organoa eta burua sendimenduena.

246. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Inguratzen gaituen guztiak, so egin gabe ere ikusten dugun guztiak, ezagutu gabe ere ukitzen dugun guztiak, argiki sumatu gabe ere hartzen, aurkitzen dugun guztiak, ondorio bat berehalako, harrigarrizko eta ezin esplikatukoa izaten dute gure baitan, gure organoetan eta, haien bitartez, gure pentsamenduetan, gure bihotzean berean?

247. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00055 Eta haren zelatan nenbilen organo guztiak erne eta zurt.

248. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Penny bat eman zion Alargun Alaia biraderadun organo batez jotzen ari zen itsu bati.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Sentsazioak kanpoarekiko harremanetan gure organo fisikoen eta mentalen bitartez gureganatzen ditugu. Hor sartzen dira sentipen mentalak (adibidez ideia edo pentsamendu bat hautematea). Budismoarentzat espiritua eta materia ez daude kontrajarriak.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Kontzientzia ondoko sei organo hauetariko baten estimuluari (ikusmena, entzumena, usaimena, dastamena, ukimena eta adimena) erreakzio moduko erantzuna da. Ez du ezer ikustekorik arima edo nia kontzeptuekin.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00027 Gizakiaren kasuan hormonak, sortzen duten guruina kontutan hartuaz, irizpide topografikoa erabiliz sailka daitezke. Honela, beste batzuen artean, hormona pankreatiko, giltzurrungaineko, tiroideo edo plazentalioz aritzen gara. Irizpide hau ez da baztertzailea: hormona asko hainbat organo desberdinek jariatuak izaten dira.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 Organista, musika-konpositore eta antzerki-gizona. 8 urterekin hasi zen organo ikasten Hernaniko organistarekin, eta Donostiako Arte Ederretako Akademian jarraitu zuen, non irakasle ere izan zen. 1902an Sekundino Esnaolarekin sartu zen Orfeoi Donostiarrean.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 Erbestera joan beharra izan zuen gerra zibilaren ondoren; hala ere honek ez zion galarazi zaletasun handi batekin ziento bat obra baino gehiago konposatzea txistu, kantu, piano, ballet, organo eta baita orkesta, koru eta organoarentzat ere. 1946koa da Oleskari Zarra izeneko opera saritua.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Oinutsik ibiltzeak hondarraren gainean zangoen odol zirkulazioa gehitzen du; eta ez ahaztu oin azpietan gorputzaren organu guztiak erreflexatuak daudela.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00077 Lixeriketa hodia oinetan hobekien erreflexatzen den organuetarikoa da eta masaje hau oso ona da.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00123 Horrelako transakzioak erabakitzeko orduan, berezko interesak dituen administratzaileak kontu bereziaz ibili behar du zenbait legeriatan: delako interes horiek azaldu, botoa emateko orduan parte ez hartzea, transakzioaren berri ikuskatzaileari eman behar izatea, hurrengo batzar orokorrean gaia azaldu beharra organo honen oniritzia lortzeko asmoz, etab.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00081 Galdera horri erantzun bixia eta polita eman dio Arnold Gehlen-ek, gaur eguneko zientzialari sozial alemana bera. Gehienek organo arau-emailetzat ulertzen du instituzioa, giza ekintzak ildoratzen dituena, instintuek animalien ekintzak ildoratzen dituzten bezalaxe.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00130 Arantzazun baita ere, urte berean eta gainera Euskaltzaindiaren Batzarrerako hain zuzen, Jakin aldizkaria sortzen da. Jakin da, agian, gerraosteko lehen belaunaldi autonomoaren ibilbidea egokien islatzen duen organoa, 1969 bitartean.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00028 Bestalde, Eusko Jaurlaritzak arau mailan dagokion eskuduntzaz baliatu behar du eta zerbitzua hobetzeko zenbait gai arautu beharra dauka, hala nola ondorengo gaietan: neurriak ezartzen dituzten zentro eta zerbitzuek bete beharreko baldintzak, zerbitzu horien kontrolerako mekanismoak, neurriak erabakitzen dituzten organo judizialen eta indarrean jartzen dituzten administrazioen arteko koordinaziorako sistemak...

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Oso eragin txikiko organoa da, eta horren erakusle, azken urteotan Afrikan bertan izan diren hainbat liskarretan (Etiopia, Txad, Libia, Ruanda, Somalia, Liberia...) OUAk jokatu duen paper eskasa da.

261. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Kontseilu hau eratzen duen Foru Dekretuak dio: bidezkoa ikusten da organo misto bat eratzea Administrazioaren eta gizarte nafarraren artean elkarretaratu, parte hartu eta elkarrizketatzeko foro modura, hizkuntza normalizazioaren kontzeptu berariazkoa osatzen duten alderdi batzuen gainean botere publikoei aholkua eman diezaieten.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00006 Aipatutako erantzukizun kriminalaren eskaera ez dagokie Botere Legegilearen organoei 5. Impeachment eta prozesu penalaren arteko loturak aztertuz, vid., BLACK, CH.L., Jr., Impeachment. A handbook, Yale University Press, New Haven (Conn.), 1974, 14-19 bitarteko orr..

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Kongresuaren/The House jarduerari, zentsura prozedurari dagokionez, neurri batean jurisdikzional izaera eman nahi zaio, hau da, organu jurisdikzional sui generis baten helburua jarraituko du, ahalmen jurisdikzionala egikarituz 41. Vid., BLACK, CH.L., Jr., Impeachment. A handbook, op. cit., 20 eta ondorengo orr. Vid., ere, CARLASSARE, L., Responsabilità penale dell'Esecutivo e forma di governo. Limpeachment negli Stati Uniti, op. cit., 444 eta ondorengo orr..

264. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Subjektuak Presidentea edo Presidenteordea direnean, impeachment edo zentsura gauzatzeko jarraitu behar den prozedurari Ordezkarien Kamerak edo haren kideren batek hasiera emango dio berez (ofizioz) edo beste norbaitek (subjektu edo erakunde, v. gr., Jurado Nagusiak edo estatuko Parlamentu batek) emandako informazioaren bitartez zentsuragarri omen den jokaera detektatzen dutenean 45. Epaile federalen kasuan, impeachment prozedurak aldaera nabariak daramatza, vid., Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability Act. 28 U.S.C. 331, 332, 372, 604 (1980), eta, 28 U.S.C. 372 (c) (1) (1993). Organu berri eta berezi batzuk sortzen dira prozedura bultzatzeko, Batzorde Judiziala/Judicial Council, EEBBetako Kontseilu Judiziala/Judicial Conference of the United States. Prozedura honen zehaztasunak ezagutzeko, vid., SMITH, A.J., Federal Judicial Impeachment: Defining Process Due, op. cit., 9-12 bitarteko orr..

265. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00012 Senatuak, esan bezala osatua, organu jurisdikzional izaerarekin, karguak banan-banan aztertuko ditu, jokaerak epaituko eta impeachmentaren egokitasuna eta haren ondorio zehatzak erabakiko.

266. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00012 Senatuak zentsurari buruz egindako balorazioa ez da irizpide juridikoetan oinarrituko, Goi Kamera, itxuraz aparte, benetako organu jurisdikzional bat ez delako.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 15. atala. Toponimiako Batzorde-ataleko bokalen artean, beste erakunde edo organo batek proposatutako edo aukeratutakoen artean hain zuzen, hutsik gertatuz gero, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak horren berri emango dio bokala proposatu edo aukeratu zuen erakundeari edo organoari.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 Erakunde edo organo horrek hilabete izango du geratzen den kargualdirako beste bokal bat proposatzeko edo aukeratzeko.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Bestalde ere, organo ebazlea ezberdina izango da, zehapenaren arabera.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Isunak ezartzeko eskumena dute horiek finkoak zein proportziozkoak izan- zuzendari nagusiek eta behin-behineko nahiz behin betiko likidazioa eman behar dituzten organoek.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Azkenik, lanbide ofizial, enplegu edo kargu publikoaren egikaritza eteteko, organo eskudunak Gobernua eta Foru Aldundia dira.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Barkatzea gauzatzeko organo eskuduna ministroa edo foru diputatua izango da.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Zerga-bilketa organoek ere egiaztapen eginkizunak erabil zitzaketen zordunen ondasunak zein eskubideak ikertu eta begiztatzeko.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Egia da ere, gainerako organoek beste zeregin bat dutela aldi berean; ikuskapen organoen zeregin nagusia, ordea, tributuen egiaztapena izan da beti.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Autolikidazioen sistema hedatu zen heinean, organo kudeatzaileek egiaztatze eskumenak galdu zituzten, organo ikuskatzaileen mesedetan.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Modu horretara, organo kudeatzaileek egiaztapen formala baino ezin zuten egin, hots, subjektuek aitortutako datuak egiaztatu, oker material edo aritmetikoak zein zuzenbideko okerrak zuzentzeko.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Gainera, 1985az geroztik, organo ikuskatzaileek behin betiko likidazioa emateko eginkizuna eskuratu zuten.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 TLOren azken eraldaketaren ondorioz (1995ean) eta PFEZren arauketak aspalditik bultzatuta, organo kudeatzaileek berriro eskuratu dituzte egiaztatze eginkizunak, egiaztapen laburtu deritzonaren bitartez.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Egiaztapen laburtuaren ondoren, organo kudeatzaileak behin-behineko likidazioa bere arioz ematen du, likidazioak aztertzean ikusi genuenez.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Azken kasu horretan, datuok ezin uki dezakete enpresa eta lanbide jardueren kontabilitatea (horretarako, organo ikuskatzaileak behar dira).

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 a) Errekurtsoa jartzen zaio egintza eman zuen organoan.

282. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Gaurko Europar Elkartean botereen banaketa lau adarreko eredua dago: Justizi Auzitegiak zuzenbidea ezarri eta interpretatzen du eta gatazka juridikoak konpontzen ditu, Parlamentuak ia ez du legegintza botererik eta bere kontrol boterea murritza da, Batzordea, estatugaineko organu komunitario jatorra, exekutiboa ...

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Orain arte, odola, organoak, esnea, zelulak... emateko beharrezkoa da, baina beste zenbait kasutan norberak nahi badu egiten da.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Epaiak estatuko organoak sortzen ditu, epaitzeko ahalmena (eta betebeharra) daukanak.

285. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 ...eta beste burutazio batzuen artean ondorengoak azaltzen ditu: hizkuntza bat eremu zehatz batean ofiziala izateaz zer ulertu beharko litzatekeen eta horren ondorioak (definizio horretara berriz ere itzuliko naiz); hizkuntzaren arazo honetan, Autonomia Erkidegoko Estatuaren organoei dagozkien arau mailak, tinko azaltzen duelarik horiek Estatuaren eskuduntzak direla eta ez autonomia erkidegoenak.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00058 a) Estatuaren hirugarren boterea izanik, Aginte Judizialaren Kontseilu Orokorraren menpe (nolabait esateko) gaude epaileok, eta organu horren bidez sustatu eta onartutako araudiek oso gutxi aurreratu dute aztertzen ari garen gai honetan.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 A) Sistemaren zuzendaritza, planifikazioa eta programazioa: Euskadiko sistema sanitarioaren zuzendaritza, planifikazioa eta programazioa Eusko Jaurlaritzaren eskumena da; Euskadiko Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organo aginpidedunen bidez exekutatzen da.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Arrain abisal gehienek, beren argi propioa sortzen dute; batzuek, bakterio fosforeszentez estalia dute gorputza eta beste batzuek, aldiz, organo argi-igorle bereziak dituzte.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Ez dut ihardun beharrik eszeptikoek garaiz-garai zentzu ebidentziaren aurka erabilitako ohizko topikoez, gure organoen sarriaskotako inperfekzioan eta engainagarritasunean oinarritutakoak adibidez, arraun baten irudi hautsia uretan, objektuen itxura anitza distantzia ezberdinen arabera, begi bat hertsiz ateratzen diren irudi bikoitzak, eta mota honetako beste antzirudi asko.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Eszeptikoen topiko hauek egiatan frogatzen duten gauza bakarra zera da, zentzu soilak bere hartan ez ditugula nahikoa haien esanera jar gaitezen, baizik zuzendu egin behar dugula beraien ebidentzia arrazoiaren bidez eta inguruaren izaeratik, objektuarekiko distantziatik eta organoaren ezarreratik datozkeen gogoeten bidez, egiaren eta faltsutasunaren benetako kriterioak itzultzeko haiei, euren esfera-barnean.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0024 Lauhankako izatetik bihankako izatera dagoen trantsizioa konplexuegia da eta hezur-egitura, ehun, organo, muskulu, giltzadura eta nerbio-sare askorekin du zerikusia.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0015 Gainera, indibiduoaren eta Estatuaren artean organo bitartekari bihurtzeko abantaila dute, zeinen faltaz Estatua indibiduoarekiko, bere indar soiletara mugatua, geroz eta itogarriago baita.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0018 Neurri haiek gaitzetsi egin zituzten Gipuzkoako erakundeek, alde batetik foruen eta autonomia administratiboen kontrakoak zirelako eta, bestetik, Erregeak probintzian ordurarte baino erakunde eta organo gehiago edukitzea zekartelako uniformitatearen bide hartan.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Sentimen-organoen artean organo apikala aipatuta dugu.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Marmoken estatozistoaren eta ktenoforoen organo apikalaren egituraren artean desberdintasun handiak daude.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Organo hauen kokapen eta egiturak, funtzio exkretatzailea dutela pentsarazten du.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 - Organo apikala eta lokomozio-aparatu oso berezia agertzen dute.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Ondoren, organo genitalak agertuko dira.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Kanpo-estimulu bortitz baten ondorioz barne-organoetarik asko egozten dituzte, hala nola, hestea, Cuvier organoak eta arbola brankialak, eta epe labur batetan birsortu egiten dituzte.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Erretzeko azturaren eta minbizi-mota berezi horren agerpenaren arteko erlazio posiblea gero eta nabarmenagoa egin zen, tabakismoa mendearen lehen hamarkadatatik gorantz zihoalako eta bestalde, tabako-kearen errepikazko inhalazioak gehien erasaten zuen organoa birika zela pentsatzea bidezkoa zelako.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0110 Klaberako ondu zituen berrehun eta berrogei lanez gainera, motete ugari (Laudate pueri, 1697), organuan joak izateko bi meza eta kamara kontzertuak prestatu zituen.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0155 Bestalde, egoitza edukitzeko eta lekualdaketak egiteko askatasunak hainbat murrizpenek afekta ditzakete, era askotako izan baitaitezke horien arrazoiak, hala nola osasunezkoak, segurtasunezkoak, osasun-zentruetan sarturik egoteagatik, etab.; murrizpen hauek konstituziozki bidezkoak izango badira, organo administratibo edo judizial eskudunek legean formalki aurrikusten diren ahalmenak egikarituz emandakoak izan behar dute.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Jurisprudentzia horren arabera, tutoretza judizial efektiborako eskubidea defini daiteke esanez, dela, pertsona guztiek daukaten eskubide bat, sistema judizialera jotzeko eta, prozesuaren barnean, beren ahalmen guztiak egikaritzeko, horrela organo judizialek beren uziak aztertu ondoren erabaki motibatu eta zuzenbidearen araberako bat eman dezaten, eta uzia onartuz edo ezetsiz egia ofiziala ezar dezaten.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 Organo estatistika-produzitzaile bezala

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 Kontsulta eta partaidetzako organo bezala

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 4. (Med.) Zenbait organotan sortzen den konkrezioa (giltzurrun, behazun-maskuri, gernu-aparatu, etab.etan).

307. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0332 Argi dago, Estatu eta erregio autonomoen arteko konpetentzi banaketaren antolamendua, ereduaren zernolakotasuna erabakitzeko garrantzia izugarriko osagaia zenez, hainbat ahalegin politiko eta eragin juridikoen jokupean aurkituko zela, batez ere eredu federalen joera gero eta eskuduntza gehiago Estatuko organuetan pilatzea zen sasoi hartan (Estatu kideentzako suposatzen zuen murrizketarekin).

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18576 Jakinarazitako egintzaren aurka, eta administrazio-bideari azkena ematen dion aipatutako Errekurtsoa jartzeak, aurkatutako egintza diktatu duen organoari aldez aurretik jakinarazi beharra dakar.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Jakinarazitako egintzaren aurka, eta administrazio-bideari azkena ematen dion aipatutako Errekurtsoa jartzeak, aurkatutako egintza diktatu duen organoari aldez aurretik jakinarazi beharra dakar.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11707 1.- Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumena duen sailari atxikita dagoen organo independentea da.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14145 Bideokamera eramangarriak erabiltzeko baimena emateko eskumena duten organoek edota grabazioen zaintza eta artapenaren arduradunek behar diren agiriak igorri behar dizkiote, eginkizun hori bete ahal izan dezan.

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 f) Bideokamerez grabatutako irudi eta soinuen erregistroak bideokamerak erabiltzeko legezko printzipioei zenbateraino egokitzen zaizkien argitzeko txostenak ematea, eskudun organoek eskatuz gero.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 b) Organoa: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 Likidazio horren aurka birjarpen errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio likidazioa burutu duen organoari, beti ere likidazioaren jakinarazpena aurkezten denetik edo erreklamazioa Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboan aurkezten denetik hamabost egunetako epearen barruan, alabaina, ezin izango dira bi errekurtso hauek aldiberean aurkeztu.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17609 e) Zein organoren aurrean helegin: Mankomunitateko Gobernu Junta.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 6.5. Administrazioko beste organo batzuei egotzitako eginkizunak.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 6.8. Hautaproba hauetan iharduten duten organoek otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan (26ko EHAA) ohartemandako zerbitzuagatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Ponentzia honi aurkeztutako zuzenketa-proposamenak 29 izan ziren eta eztabaida gehien sortu zutenak bazkideengan oinarritutako UEUren egitura berria eta organuen ardura eta eginkizunei buruzkoak izan ziren.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403
a) Dokumentuak ikusgai daude: Udal honetako Idazkaritzan.
b) Aztertzeko eta kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.
c) Erreklamatzeko legitimatuta daude: Uztailaren bosteko 11/1989 Foru Arauaren 17. artikuluak aipatzen dituenak.
d) Aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Errejistro Nagusia.
e) Erreklamazioa jasotzen duen Organoa: Udal Batzarra.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 5. gaia: organo kolegiatuen funtzionamendua.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 5. gaia: organo kolegiatuen funtzionamendua.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Organo administratiboak.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Organo biltzaileak.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zerga bilketako organoak eta sistemak.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Fiskalizazio organoak eta prozedurak.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Organu kolegiatuen udal ordezkapenen izendapenari dagokionez EA, EE, PSOE eta PP alde agertu ziren, HB eta PNV abstenituz.

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 2. Laguntza edo dirulaguntza emateko ekintza administratiboari ekin ziona izango da, diru-itzultze prozedurari ekiteko agintea duen organua.

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 Organu honek izango du agintea, itzultze espedientea izapidetu eta horri ebazpena eman ahal izateko, hurrengo atalean deskribatzen den prozeduraren arabera.

331. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 3. Kontuharketa erabiltzeak sor ditzan ekintzen ondorioa izango balitz laguntza edo dirulaguntza itzuli beharra, Ogasun eta Finantza Saileko Kontuhartze Zuzendaria izango da itzultze-prozedurari ekiteko ebazpena emateko agintea duen organua.

332. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 Organu honek izango du itzultze-espedientea izapidetu eta ebazpena emateko agintea, hurrengo atalean deskribatzen den prozeduraren arabera.

333. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0985 a) Horretan agintea duen organuak, itzultze-prozedurari ekin zaionaren eta horren zergatien berri emango dio onuradunari aurreko atalean ezarri denaren arabera.

334. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 b) Murtziloak jaso edo horiek egiteko epea igaro eta aurkeztu ez badira, bidezkoak izan daitezkeen zenbatekoak Euskal Autonomi Elkarteko Diruzaintza Nagusira itzuli daitezela deklaratuko duen Erabakia emango du agintedun organuak.

335. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 c) Borondatezko epe horren barruan ez itzultzea gertatuz gero, Ogasun eta Finantza Saileko agintedun organuari emango zaio horren berri premimenduzko bideari ekin ahal izateko, indarrean dauden xedapenetan ezartzen denaren arabera.

336. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 6. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionala osatzen duten Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak, Baltzu Publikoak eta Erakunde Autonomoak deklaratu ahal izango dira dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzailetzat, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organuren batek horretarako eskuduntza izan dezan kasuetan.

337. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1573 Organo horrexek izango du aginpidea herri-bazkunen aurrekontu-aldakuntzak baimentzeko, aldakuntza horiek erakunde-Administrazioari eta, horrenbestez, aurrikus daitezkeen haien finantza-egoerei eragingo dieten administrazio-berrantolaketen ondorioz sortuak izanez gero.

338. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7755 Aginpidea duen organoak (zerbitzu zuzendaritzak edo alkatetzak) ikastaroan parte hartu eta bertaratzeko baimena emanez gero, dagokion herri-administrazioak bere gain hartzen du matrikularen zenbatekoa ordaintzea.

339. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 I. idazpuruan foru arauaren gaia zehazten da eta Baso Administrazioa mendien eskumenak dituzten Gipuzkoako Foru Aldundiaren organoek eratzen dutela esaten da.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 2.- Artikulu honen lehen zenbakian aipatutako gaien eskumena duten Foru Aldundiko organoak dira Gipuzkoako Baso Administrazioa.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Bestelako onurari lehentasuna aitortzea nahi duen administrazioaren organoak irekiko du espedientea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Naturagune Departamentuko titularraren aurrean tramitatuko du.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Bestelako herri onura aitortzea nahi duen administrazioaren organoak irekiko du espedientea, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Naturagune Departamentuko titularraren aurrean tramitatuko du.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0018 Gertatze hori egiaztatuta, Zerga Administrazioaren organo eskudunak erabakiko du indize edo moduluak behar den neurrian urritzeko, eta adierazi ere egingo du zenbat denboratan zehar ezarri behar den.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 8 artikulua.- Organo eskuduna

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2212 2.- Baldin eta tasak ezarri behar zaizkien zerbitzuak emateko edota lanak egiteko eskumena duen organoak hala erabakiko balu, tasak aurrez ordain daitezen eska liteke, zerbitzua edo lana eskatzeko unean bertan, hain zuzen ere.

346. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Cederna-Garalurreko organo erabakiorra eta zuzendari orokorra hautatzerakoan alderdi abertzale eta ez abertzaleen artean aferaren bat izan bazen ere, gai hori ez zuten ukitu Bortzirietako alkateek.

347. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Organo horretarako ordezkariak berezi behar zirenean sortu zen arazoa asanbladan, bai alderdi abertzale eta ez abertzaleen artean, baita herri ezberdinen artean ere. Zaila izan zen ordezkariak bereiztea eta erreklamazio bat ere izan zen, baina arazoa asanbladan bertan konpondu zen, bozketen ondotik zioen Jose Luis Etxegarai Lesakako alkateak.

348. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Elkargoa eratzeko batzarraren akta, bertan elkargoaren estatutuak eta gobernu-organoen osaera jasota, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo eskudunari bidaliko zaio, organo horrek ikus dezan legezkotasunera egokitzen den eta estatutuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu dezan.

349. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Biltzarrerako txostena(k) irakurrita, segituan somatzen da urte askotan pentsatu izan dela organoa eratuta (EKB) funtzioak segituan etorriko zitzaizkiola; hau da, hiriburuetako bulegoetatik parakaidasa hartu eta herriz herri eta sektorez sektore zabaldu egingo zitzaizkiola teilatuak.

350. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Eta galdera bapatean dator: ohartuta gaude, dagoeneko, funtzioak sortzen duela organoa eta ez alderantziz?

351. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 6.4.- Azkenengo hamarkadan botere horren nagusigoa izan duen alderdia PSOE, alor honexetan agertu da bereziki beligerante bai bere organo zentrala bera eta bai Euskadiko bere ordezkariak ere.

352. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Bere izaera berezia eta autonomia arautuko dituen organo juridiko bat eskatzen dute, alkate ordetzaren modukoa.

353. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0011 Beharrezkoa ikusten dute Donostiako eta Usurbilgo arautegiek organo juridiko hori kontuan hartzea.

354. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 2. Nafarroako Foru Komunitatearen Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen apirilaren 11ko 23/1983 Foru Legearen 46. artikuluan Foru Komunitatearen Administrazioa antolatzeko ezarritako eskumenak galarazi gabe, Foru Lege honen ondorioetarako, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendi Departamentua da lurzati kontzentrazioan eskumena duen organoa.

355. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 2. Foru Lege honetan aurrikusitako kasuetan salbu, Nafarroako Gobernuak erabakitako Foru Dekretuz eginen dira lurzati kontzentrazioak, aurretik bideragarritasunaren azterlana eginik eta lurzati kontzentrazioan eskumena duen organoak proposaturik.

356. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Eremu bateko lurzati kontzentrazioaren eskaera egitean, jabe edo laborari talde batek, lurzati kontzentrazioko organo eskudunaren aurrean, arrazoi bidez justifikatzen badu kooperatiba tankerako elkarteak edo beste elkarte mota bat osatzeko asmoa duela, hark kontutan izanen du inguruabar hori iharduketa programak garatzerakoan eremu baterako edo besterako proposatzen duen lehentasun ordenan.

357. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Lurzati kontzentrazioko organo eskudunak beste kontzentrazio prozedura bat hasten ahalko du, Foru Lege honen 17. artikuluan zehaztutako gehiengoak lortzen badira.

358. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Kontzentrazioa egin beharreko eremu bakoitzean neurri egokiko ustiategiak sortzearren, lurzati kontzentrazioko organo eskudunak, lurzati kontzentrazioari buruzko Foru Dekretua argitaratzen denetik Oinarriak irmo bihurtu arte, behar adinako azalera duten nekazaritzako ustiategiak sustatuko ditu, bideragarriak izan daitezen.

359. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Dena den, laguntza edo onurak eskuratu baino lehen eta nahitaez, lurzati kontzentrazioko organo eskudunari jakinarazi beharko diote ustiategiaren oinarrizko azalera eratu dutela eta hura osatzen duten ondasun higiezinen aitorpena eta lursailen jabetza frogatzen duten agirien kopia edo, sinatutako errentamendu edo gasailaren kontratuena aurkeztu eta, gainera, 12. artikuluan eskatzen den gutxieneko epean azalera hura ustiatu eta mantenduko dutela eta kapitulu honetan xedatutakoa betetzeko konpromezua hartuko.

359 emaitza

Datu-estatistikoak: