XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Adisquidetasuna, entzuteona, ziñ edo juramentua, erlejiñua, sendi edo pamelija... guztija urratuten dau, dana osticopetuten dau loiquerijac.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta erettian, azija bidonduan jausi zan; eta bidaztijak ostikopetu, ta egu-txorijak jan egin leben.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

4. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 (...) nik auzia garbitu ta erabaki bear det. Orregatik emen gelditzen dira baituta Petrikillo deitutakoa, sasi-medikutzan jardutzen dalako; ta beste gizon ori. (Tomax'engatik) Ni agintari bezela ostikopetu naulako....

5. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Zuzentasuna ostikopeturik, etsaiak eraso eban euren aberriaren alde ekitera etozan Prantziar gudariok, beljikarrak gogatsu, eskuak apurtueneko txaloakaz artu ebezan.

6. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Geyenak dagiena egin bear ba'dogu, geyenak eredutzat artzen ba doguz, geyenak derabillezan gal-bideak erabilli bear ba'doguz, geyenak euskerea ostikopetuten dabela-ta geuk be ostikopetu bearko; geyenak ontzat artzen ez daben ziñismena guk be ukatu bearko, geyenak gaiztoki-bidean jartzen ba'dira gu be bide bertantxe jarri bearko....

7. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Foru zapaltze etenbekoek halako babes aroa sortu eben, eta ostikoperatu ohi ebezan Bizkaiaren eskubideek euren histori ta zuzenaren erroak sendo jarteko asmoz, liburu mordoa ernamindu zan.

8. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

8 emaitza

Datu-estatistikoak: