XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Otsaillaren 2-garrena zan.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Oraintsu, joan dan otsaillean, Goienetxe lapurditar abertzale gazteak, Paris'ko bretoitarrei anaitasunezko itzaldi bat zuzendu die.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Burgos-ko OÑA-n 1928garren urteko Otsillaren azken-aurreko egunean.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Otsailako lanak Landetan - Iraultzeak akhaba; arrhea, ruleua phasa hazien bothatzeko.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Otsalia'ren 14'garrena zan.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaur gurarteratu dan urte-barri onek baña, igazi dan zarrak baño egun bat geyago ixango dau; 366 egun ixango dauz, ba, aurtengo otsaila 29'kua dalako.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gipuzkoa'ko Euzko Nekazari Bazkunen Alkartasunak Otsailla'ren 10'ean Donosti'n egin zuan II Batzar Nagusian irakurritako

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Urte ura Otsaillan azkenian bukatu genduan.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta 1934'gn. Otsaillaren 29 garrenez emana izan zan aginduak, zeatztasunez baietsi zuan.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 ZERUKO ARGIA aldizkingi onek berak joan den Otsailleko zenbakian Altsasun dagon Kaputxino Apaiztegiaz itz egiten zigun.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ANTZERTI. - Euskel-antzertiaren illerokoa. - Tolosa'n. Lopez Mendizabal'enean. 1932'garrenean. 1'go zenbakia. 1932-Ilbeltza. - 2'en ta 3'en zenbakia. 1932. Otsailla-Epailla.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡ Alajaiñetan ! Larogei otsaill gorri gañean aspalditxotik eraman dittuzula, ¿ nork esan ?

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Bildu dira eta 1964 otsaillaren 28-an egin duten batzarrearen ondoren au da ao batez jakinerazi nai dutena: Lendabiziko saria Gillermo Albizu Tolosa-koari ematea erabaki dutela amalau bertso Txarrikume bati jarriak dituen papel bategatik.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Ez da izaten txantxetakoa, olakoai otsaillak ematen dien jipoia.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Beñola, otsaillaren lenbiziko egunetan izan ere, Lupercalia esaten zitzaien jaietariko batzuk izaten omen ziran.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Bere etxe guzien buru zan etxean, Somaskan 1537'garreneko otsaillaren 8'an il zan.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 1866-garren urteko Ilbeltzan eliza bukatua zan, eta Otsaillan asi ziran Mezak-eta ematen.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Onela zegon 1892`garreneko otsaillean.

20. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Castro mediku arthatzaileak egin zion operazionea, otsailaren hamarrean.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan ondoko otsailaren hogoita zazpian, belhauniko aitaren aintzinean, misionest-geiak gogo handiz egin zuen halere sakrifizio hori. Eta aitak berriz benedikatu zuelarik, nigarrik gabe ihardetsi zion: Aita, etzaitut gehiago ikusiko lur huntan. Halere, ikus arte,... bainan ikus arte... zeruan!.

22. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ezen izan dituen botere bereziak otsailaren 4-ean finitzen dira, eta menturaz nahiko ditu luzarazi.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Otzaila undarean asken egoitzarat lagundu dugu Dominika Bacho Peko-Austeyko etcheko anderia, 68 urthe zituen.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lenengo illa biak, urtarrilla ta otsailla ziran palta ziranak eta urtea martian asten zan.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Otsailla, 31 ;Dagonilla, 31

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Otsailleko lauaren arratsaldea aurrera dijoa.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 EUSKO GOGOA aldizkaritik, bere 1956 urteko, ILBELTZA-OTSAILLA, zenbakitik artu dodaz.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Eleizalde'tar Koldobika'k atera eban, aurretik abandotarrak sortu ta gero berak zuzendu eban Euzkadi aldizkingian, 1914'eko urtarrilla-otsailla zenbakian.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Gatzaren auzia 1631-koa, ta 1633-ko otsaillaren 15-koa bestea, Korrejidore barria aukeratzekoan.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Otsaillean, Urtarrillean baiño, erabagi zan aurrerantzean sakristauari bost arroa eta bost libra olio emotea Urte barri inguruan, Otsaillean ordez.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Esan dogunez, Juan Pedro (Bizkai'ko) Etxebarria'n jaio zan, izen bereko baserrian 1830'ko otsaillaren 19'an eta bost anai-arreba izan zituan: Juan Jose, Jose Martin, Maria Josefa Martina, Iñazio Maria ta Domingo Antonio.

32. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Halaber, Otsailaren 13an Ihardunaldi bat oraingo erreforma fiskalaren eremu eta edukina delakoari buruz.

33. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Estatutuen erreforma aurrezki-kutxen organo errektoreei buruz arauak erregulatzen dituen Lege 31/1985eko abuztuaren 2kotik eta Eusko Jaurlaritzaren euskal komunitate autonomoko aurrezki-kutxen antolakuntzariburuzko dekretu 38/1986ko otsailaren 11kotik datorrena da.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 OTSAILAREN 27ko 11/1990 FORU DEKRETUA, TRIBUTU SARREREN ORDAINKETA LANKIDE ENTITATEEN BIDEZ EGITEA FINKATZEN DUENA.

35. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Agindua, Herrizaingo Sailaren 1988.eko otsailaren 21ekoa, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaintzaren plantilan destino batzuk deuzezten zituen eta Egitura Funtzional, berria onartzen zuen 1988.eko Urtarrilaren 18koa (otsailaren 2ko 21 zbk.-dun E.H.A.O.-ren alea) zuzentzen duena.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Otsailaren 19ko 5/1988 LEGEA, Soin-Kulturarena eta Kirolarena.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 1988.eko Otsailaren 15eko AGINDUA, Euskal Herriko Erdi-mailako Irakaskuntzetako Irakaslegoen 88/89 ikasturterako irakasle-erroldeak finkatzen dituen Urtarrilaren 21eko Agindua aldatuz.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 53/1988 DEKRETUA, Otsailaren 23koa, Babes Ofizialeko etxebizitzen hitzarmendutako sustapenei buruzkoa.

40. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 21eko 156/88 DEKRETUA, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Aurrezki Kutxen Antolaerari buruzko Otsailaren 11ko 38/86 Dekretua (20ko E.H.A.O.) aldatuz.

41. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Toki-Administrazioko Zuzendaritzaren 1988.eko Otsailaren 9koa; Araba Lurralde Historikoko Barrundia Udalari, harmarria hartzeko, baimena emanez.

42. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Osakidetzako Artezkari Nagusiaren 1988.eko Otsailaren 5eko ERABAKIA, Ekonomia-Eraentza eta Arduralaritzarako Artezkariari zenbait egitekoetarako esku emanez.

43. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren 1988.eko Otsailaren 11koa, Ikuskatze gaietan eskumenak delegatzeari buruzkoa.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Irakaskuntz Ertainetako Zuzendaritzaren 1988.eko Otsailaren 15ekoa, 1987.eko Urriaren 30eko Erabakiz argitaratutako I.E.E.-ko Bigarren Zikloko Ikasleen Zerrendaren eta Ebaluaketa Aktaren ereduak aldatzen dituena.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 1989ko otsailaren 21ean Diputatuen Kontseiluak Tolosako Usabal-Hegoa Plangintza Partzialari dagokion espedientean hartutako erabakia (GAO 54 zbka.; 20-3; 1.848 orri.).

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Acuarius. Urtarrilaren 21-etik Otsailaren 19-ra Arraroa zara, baina ez larritu.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0091 Piscis Otsailaren 19-tik Martxoaren 20-ra. Dena korrika eta presaka egin nahi duzu.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 Urteak beti HAMABI hilabete ditu:
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA
APIRILA
MAIATZA
EKAINA
UZTAILA
ABUZTUA
IRAILA
URRIA
HAZAROA
ABENDUA
.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Otsailean hasten da habiagintzan, eta gero emaztegaiaren bila joaten da.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Urtarrila = 147.
Maiatza = 117,5.
Iraila = 92,5.
otsaila = 159,5.
Ekaina = 84.
Urria = 128.
Martxoa = 164,5.
Uztaila = 43,5.
Azaroa = 181.
Apirila = 165,5.
Abuztua = 88,5.
Abendua = 181.

Urteko batezbesteko prezipitazioa = 1.553 eta era grafikoan: DIMA - ARANZAZU
.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Urtarrila: N / Otsaila: A / Martxoa: Z / Apirila: I / Maiatza: O / Ekaina: S / Uztaila: R / Agorrila: K / Iraila: M / Urria: T / Hazila: U / Abendua: E.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 1936ko Otsailean ospatu ziren hauteskundeetan Frente Popular honek arrakasta handia izan zuen Espainian.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Urtarrila ona joan zen batez berde zen otsailean.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Ezkian egin zuen kabia eta otsailean loka * zegoen.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 1973 garreneko otsail hartan, ordea, Anterok ez ziezaiokeen antzik eman zetorkionari.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Sei hilabete baneramatzan gaztelu komentu honetako harresien barruan, eta aitortu behar dizut, irakurle pazientziatsu horri, otsail aldean hona etorri berritan bezain noragabeturik nengoela.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Batez ere 1.805.eko berri jasotzen zutenak, otsailaren 17an pulpitutik esan zuenaren ondoren Egitamu Mesedegarria argitara emateko eskatu ziotenean herriko agintariek.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0095 Otsailak 7 Zenbait gauza, bilatu gabe ere azaltzen dira, baina besteetan aldiz, propio jarrita ere alferrik izaten da.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 - Otsailaren 20an etxe horretara gonbidatua izan nintzen dantzara; berez otsailaren 21ean ospatu behar zen, Emakunde egunez, baina aurreratua izan zen, Emakunde egunerako lan eginkizun batzuk hitzemanda zeuzkalako.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iruinan, Otsailaren 1ean. San Fermin Gorri. Berri-emalea.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0834 Horregatik, 1973ko Otsailean, Loiolako bilkuran, berri eman zitzaien Hego Euskal Herriko Gotzaiei, euskarari buruz arazo sakona eta alderdi askotarik aztertu beharra zegoela adieraziz, eta gainera Elizak jokabide bat jabetasun osoz erabaki beharra zeukala jakin eraziz.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Beharrik Joseph Topet-ek 1845-eko otsailean aitaren etxea berrerosi baitzuen.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 1846eko otsailaren 24-ean Etxahun Eysses-etako presondegian sartzen da, hogoi urte baititu hortik ateratu zela!.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 1851-eko otsailaren 28-an Paueko Asisek ez diote Pierre ilobari hobenik ezagutuko: osabaren fama ez doake onduz.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Neguan, Europa mendebalde guztian gutxi gora behera, otsailaren 5ean den Agata donearen egunez ospatu ohi zen andre ezkonduen jaia.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Bere lana ikusirik argi dago denbora labur hura ongi aprobetxatu zuela eta edonori zaio luze; baina jakin zazue 35 urte bete gabe hil zela, 1884ko otsailaren 29an, intelekto lana hain buruz bete zuen gizona.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Uztaritzeko jardunaldien ildotik, datorren otsailerako zerrenda egina izango omen dute.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0488 Lanen epea: Bosgarren erabakigaia Otsaileko batzarrean aurkeztuko da.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 1937.eko Otsailaren 11an Azkainera doa Urreta jaunarekin ezkondua den arreba Maria ikustera, lau edo bost egun bertan familiarekin egonez.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Otsailaren 18an berriz dago Toulouseko komentuan.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Musikalanen artean aipatu beharko genuke Otsailaren 24tik Apirilaren 8 arte, hau da, hile terdian, Pasioaren Poema amaitu zuela.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Otsailaren 2an, Nazioarteko Dantzen Artxiboan kontzertu bat eman zuen, bere euskal lanak azalduz, goizeko hamaiketan.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Otsailean Channel Tunnel Group-ek, Sir Nicholas Henderson, Frantzian enbajadore ohia izandakoa eta Thatcher-engandik oso gertu zegoena Hego Atlantikoko gerran, eta National Westminster Bank delakoa sartu ditu ontzian.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 J. A. Aranak ikusi duen bezala baliteke kanta horiek erdi aroko teatroaren arrastoak izatea (4) otsaila-iraila. Antzeko zerbait pentsatzen du M. TRAPEROK (vide ) gaztelerazko zenbait kantari buruz. Ez litzateke beraz, harritzekoa lehengo teatro zahar hori kanta dramatizatutzat gorde izan balitz Espainiako (eta Rumaniako vide ) zenbait lurraldetan, Euskal Herriko mendebala beren artean; bestalde filologoek bazuten, posibilitate hori gora behera kanta horietaz zerbait gehiago axolatzeko arrazoirik.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Abonamenduz argitaratzea bururatu zitzaion orduan, eta txartel bat banatu zuen Otsailean abertzale edo erdi-abertzaleen artean.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Honela ipar haizetik babestutako ibarretan Otsailaren hasieran espezie asko ikus daitezke hegan: hala nola, Ulia mendian, Astigarragan, Hernanin, Urnietan, Laurgainen, Irunen eta beste hainbat leku zoragarritan; geroxeago berriz, ezin ahaztu Hernio mendian, Tolosan, Leizaran ibarrean eta Arantzazun aurki ditzakegun espezien aberastasuna.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 1884ko Otsailaren 15ean El Urumeak Trevijano jaunaren alde zegoen Elkargoaren sorrera publikatu zuen:Gure berrien arabera, Donostiatik Pasaiarako Tranbiaren Elkargoa honako jaun hauek osatzen dute: D. Donato Gómez Trevijano, Obras Públicaseko laguntzaile eta Irungo Aduanako obren kontratista, eta D. Saturnino Ulargi eta Logroñoko bankeroak diren Giménez Anaiak.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 EL TRANVIA A PASAGES Izenburu horrekin publikatu zuen La Semanak, 1884ko Otsailaren 17an, García jaunaren proiektuari zegokion txostena, Trevijano jaunarenari kontrajarria: Hiri honentzat hain baliozkoa den arazoaren ardura haundiaz begiratuta, udalera aurkeztutako proiektuetako baten berri ematea suertatzen zaigu.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 1920ko Otsailean Obras Públicasetako Buruzagitzak tren honen indargabetze agiria bidali zuen Udalera, honek aditzera eman zezan, zerbitzu jarraitua uztean Europako Gerrateak honetan eta beste enpresa eta negozioen gainbeherapenetan izan zuen eragina azalduz eta erabaki hori Hiriaren kaltetan irtengo zela azpimarratuz, gure herriak zuen bizibide nagusia zen turismoa zabaltzeko ateak itxiz.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 1920ko Otsailaren 18ko udalplenoan trenaren indargabetzea ez onartzea erabaki zuen, zerbitzu honen iraupenerako ekintzak bultzatuz, bainan, guztiok dakigunez, Uliako Tranbia ez zen berriro martxan jarri.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 1844eko abuztua eta azaroa bitartean idatzia, inprentarakoan, Marxek izenburua aldarazi zion eta, Bauer anaiei erreferentzia eginez, Familia Santua izen ironikoaz kaleratu zuen, Kritika kritikoaren kritika azpitituluaren pean 1845eko otsailean (12). Berau da Marx eta Engelsen lehen liburu inprimatua; Frankfurten ikusi zuen argia 1845ean.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Gabon kantak, Irule dantzak, Ingurutxo, Ezpata dantza, Maskarada, Itsas-jaia, Euzko gudariak gera... antzezten, abesten eta dantzatzen ziren hiri nagusienetan, eta horrela Euzko Deiak, Parisen aterako den aldizkaria 1936-1938... besteen artean Elai-Alai taldearen emankizunaren berri emango digu, 1938. urteko otsailaren 2an nolako jai ederra sortu zuen Pariseko Wagram aretoan, ea.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Otsailaren 1ean, aita, Gabino, galtzen du, eta Gabrieli min ematen dio hain eskritore gutxi ikusteak haren hiletetan.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0149 1883-an hiltzen da Chambord-eko kontea, 1884-ko urtarrilean Veuillot, eta 1884-eko otsailean argitaratzen du Leon XIII-ak bere Nobilissima Gallorum Gens.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Pio X-ak, isilaldi baten ondoren, 1906-ko otsailaren 11-n hitzegin zuen, apartaketaren printzipioa zapuztuaz (oinarrietarako betiko tesia gordetzen da).

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Parise, 1966ko Otsaila.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 1849ko otsailean adiskidetzea bazkariekin ospetu zen.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Frantzian langileak Louis Philippe (1830-1840) eta Guizet-en gobernu konserbatiboa eratxi egin zuten otsailan.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Gero, 1801eko otsailaren 9an, Luneville-ko bakea izenpetu zen austriarrekin, (...).

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 1909an, Urtarril-otsailetan galdu zituen bata bestearen ondotik, aita eta ama, hilabete bat barne.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Protestak hiru hiriburuetan Bi puntu nagusi horiengatik eman zitzaion hasiera otsailean protesta-ekintzei eta bi puntu horien alde ere segitu zuten AEKkideek kalera irtenez eta beren eritzia entzun arazi nahiean.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Jardunaldiak Iruñean Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura Saileko Euskara Zerbitzuko Zuzendaritzaren eskariz antolatu dira Otsailaren 6tik 20era bitartean ikastaro edo Jardunaldi hauek.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Badakigu 1795eko otsailaren 16.an lapurrak epaituak izan zirela Uztaritzen.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 2. Batzarrea Donostian, Gipuzkoako Foru Diputazioaren batzar aretoan, 1988.eko Otsailaren 26an, arratsaldeko 3 t`erdietan, egin du Euskaltzaindiak hileroko bere 2. batzarrea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1978ko uztailean Irango grebalarien eskakizunetatik %30a, baldin bazegokion politikari (gaineratikoan jornal hobeak, ordu-murrizketak e. a. eskatzen zirelarik), kopuru hori urte bereko urria-azaroan %80ra igo zen, eta 1979ko otsailez ez zen erreibindikapen politikorik gabeko protesta mugimendurik.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Otsailaren 1ean: Jomeini iristen da Parisetik Irana.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Otsailaren 1Oean: altxamendu orokorra.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Shurek lau etapa igaro zituzten: Lehengoa, 1979ko otsailetik (altxamendua bete-betean) urte bereko abuztura bitartean (lehenbiziko errepresio bolada, erakunde ezkertiarren eta egunkari aurrerakoien debekatzea, militarren eraso gogorrak Kurdistanen, e. a.).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1979ko otsailaren 14ean, Jomeinik lanerako buelta agindu zuen beraz.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 1979ko otsailetik aurrerako kronologia: Otsaila-martxoan: militarren, kurdoen, turkmenoen eta emakumeen manifestazio handiak, eskubide demokratikoen alde.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Enpresari liberalen eta Industri Ministraritzaren estrategia, Bazargan-en gabinetepean behinik behin (1979ko otsailetik azarora bitartean), langileak zapuztea zen, horretarako produkzioa, sabotaje pasiboen bidez batipat, paralizatzen zutelarik.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Honek Udaletxe eta Patronatu Batzordearen arteko hauzi berria ekarri zuen, erabakitzeko nork hartu behar zuen gain igoera berria, baina berriro adostasunera heldu ziren, eta azkenik, Ospitalaren eraikuntza lanak, Ramon Mujikari adjudikatu ondoren, 1883.eko otsailean hasi ziren.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Pasa ditzagun horietako batzuk mobiolatik, entziklopedietako kronologiaz lagunduta: 1961 Lumumba, Kongoko mugimendu nazionalistaren aitzindaria hil egiten dute (Otsailean).

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1962 Lehenbiziko hegaldia lur-globoaren biran, John Glenn iparramerikarrak tripulatuta (Otsailean).

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Eskalada amerikarra Vietnam-en (Otsailean), napalm-ezko bonbardeoekin (Apirilean).

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Camilo Torres borrokan hiltzen da (Otsailean).

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1967 Oppenheimer fisikari iparramerikar eta bonba atomikoaren sortzailearen heriotza (Otsailean).

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Zenbaki hori 84-ko otsailaren 20-eko (St Jean de-Luz Expansion-eko) bilkuran emana izan da.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Gerra, 1876.eko otsailak 29an bukatuko da.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Era honetan, epai gorenak 1982ko Otsailak 22an emandako epaiketak honela dio: .

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Otsailean botiletan sartzen dabe.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Motibo onegatik bertako Apez-aita On Joakin Ollokoak deitu zien, Apaiz-aurreneko-barruti onetako Mariaren alaben billerako aldimaitzari; bildurik, bada, igaro dan Otsai-illeko amabigarren egunean eta egiñik Elitz-punzio eder bat, nun geyenak artu zuten Jaun-aundia, bazkal ondoan adierazi zuan bere pensamentua, eta guziak eranzun zuten, pozez beterik etorriko zirela, bein da berriz, baldin artarako, Apezpiku chit-argido-tarraren baime irichitzen bazan.

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 6.3.3. ALDAKETA Lur onean azaroan ereiten da, lur pixu eta bustietan, berriz, otsaillean, eta baita martxoan ere.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0031 Gai onetzaz Julio Caro Barojak diguna oso kontuan artzeko da iñondik ere, ta auxe da: iñakina ta iñakindu itzak, antxiñakoen burla gogai ori zeazkiro adierazten al digute, ala beste nonbaitera jo bear degu aztarren billa? Jakingarri da Caro Barojak bere liburu EL CARNAVAL izenekoan, 43 orrian, Iñauteri ta kideko izenei buruz diona. Manuel Lekuonak ere, MOZORROS Y LUPERCOS deritzan idazlana ba du aitagarria, EUSKALERRIAREN ALDE aldizkarian agertua, XVII alea, 50-56 orr. 1927 urtea. Iaute ta erromatarren otsailleko lupercales otsokundeak alderatzen ditu. Februas zeritzaten zeremoniak ziran ain zuzen Lupercales aldiko jaikizunik nabarmenenak, eta Februa oiek garbikunde indar berezia omen zuten. Ortik Februarius illaren izena. Garbikunde ori ontan zegon, besteak beste: Pan jainkoaizunaren apaizek Erromako kaleetan zebiltzenei auntz-larruz egiñiko astinkaiaz ematen zituzten zartatekotan. Lekuonak dasaigunez, gure Iaute, iautu itzetik letorke (A. N. Mendiburu), orain darabilgun txautu edo xautu orren aldakizun, eta garbitu, astindu, jo ta zartaka garbitzea esan nai du lixiba jo, xuritu, ezabatu, laterazko februare-k bezelaxe. Azkue`n Iztegian (I alean, 58 orr.), Aratuste agiri da, aragi ta uzte itzez osatua. Dakigunez, gai ontan jakitunak bat datoz, Carnestolendas deitura bezela, berrogeikaro ortan carnes tollere, aragi uztea kristau lege baita. Lekuonak, Iñauteri deitze ori, Gipuzko erdialdeko bezela jotzen du; Iñaute ta Iñote, Bidaso egaleko; Iñoteri, Ipar Naparroko; Inhauteri, Ihauteri edo Ihaute Benaparroan; Iaute, edo laburtuz Iote, Laburdi, Salazar ta baita Oyartzun alde batzutan ere.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 1522 urteko Otsaillak 4, etxe ontan Utrech-ko Adriano Kardenalari, Aita Santu izateko aukeratua zala esan zioten albistariek, berri ona eman zioten noski munduari eta arrotzeko bidea Gazteiz-erriari.

116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Otsaillaren 4'an eldu ziran Nagasaki'ra: itsas-aurreko Nizizaka mendixkara eraman zituzten, gaur Martirien mendixka deitua.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Orain, berriro, otsaillaren ogeitabosgarrenean, Euskaltzaindi'koek, nere irakasle aundi BARANDIARAN Joxemiel'i egin zioten eskaintzaz eskerrak emanez, arek auxe esan: Euskera galtzen ba'da, gure askaziak egin du.

118. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 Otsaila:

119. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Otsailaren 15-an, Bardotzetik: Aroa goxatzen ari du: dena ere on, urek utzi dauzkidaten oinazeen eztitzeko.

120. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Otsailaren 19-an Bardotzen da berritz.

121. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Otsailaren hogoi-ta batetik apirilaren laueraino, aita Abadea Afrikako fraideen artean egon zaiku: bortz egun Koubri-n (Burkina-Faso-n) eta ilabete bat et-erdi Zananado-n (Benin-en).

122. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0007 1984-eko otsailaren 10-a, egun handia; onartzen zinuen: Ahurti-ko Beneditinak, gure medioz, Beneditanoen Kongregazioneari juntatuak izan diten.

123. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0004 Otsailaren 25-an, kaperaren benedikatzea ginuen; Abomey-ko jaun Apezpikua etorri zaiku, tokiko apez andana batekin.

124. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 Bainan premu-gaiak Marie Rospide-kin bazaukan amodioa aintzinatuxegi zen: 1805-eko otsailaren 27-an Jean Rospide ttipi bat sortu zen Etxahunian.

125. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Herriaren baitako iazargoen erabakitza iustuaz (1957/ko Otsailaren 27/an).

126. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0105 Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz (1957/ko Otsailaren 27/an).

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen hau, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua izan denentz independentzia osoz, 1989ko Martxoaren 1ean sartuko da indarrean, eta data horretatik aurrera bi urteko iraupena izango du, hau da, 1991ko Otsailaren 28ra arte.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Bigarren urterako, hau da 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 29raino, kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Hitzarmen honetako bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1tik 1991ko Otsailaren 28raino kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Hitzarmen honetako bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1tik 1991ko Otsailaren 28raino doan aldirako, kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, errenta honi igoera bat aplikatuko zaio, Hitzarmenaren gainontzeko kopuruak igoko diren portzentai berekoa.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, alokairu taularen arabera epe horri dagokion alokairuaren hamabirena.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Zerbitzu Antolaketaren ordutegi finkoen taulak, Gidari-Hartzaileentzat Enpresa eta Enpresa-Batzordearen artean, amankomunean, 1989ko Otsailaren 28an onartutakoak izango dira, eta gainontzeko pertsonalarentzat indarrean daudenak, pertsonal guztia, zerbitzuak, dagokion tauleetan ezarritako eran egitera konprometatzen delarik.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Hitzarmen honetako bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Hitzarmen honen bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailareen 28raino kopuru hauei igoera bat aplikatuko zaie.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Hitzarmen honen bigarren urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, kopuru horiei igoera bat aplikatuko zaie.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 Hitzarmen honetako 2. urterako, hau da, 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, dagokion igoeraz, oinarrizko alokairu taula osatuko da.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Zentzu honetan, ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duen Otsailaren 6ko 833/975 Dekretuaren IV Eranskina eta Industri Ministraritzaren 1976ko Urriaren 18ko Agindua beteko dira.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Prezioen berrikuspena 1.- Kontratua prezioen berrikuspenera loturik geratuko da, eragin horretarako Otsailaren 4eko 2/1964 Lege-Dekretua eta gai honi buruz indarrean dauden gainontzeko xedapenak aplikatuko direlarik.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 * Kirol Antolapidetzako Sistema Orokorrak bezala zermugatuko dira: Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Turismo Sailak egindako, Egitasmo Berarizko Aurrerapenean dagoen mugaketaren arabera, gaur egungo Estropada-Lekuaren jarraiango lurrak, zeinen gain oinarritu zen 1989ko otsailaren 7 datako erabakia.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Guzti horrengatik, otsailaren 13ko 87/3. Foru Arauak eskuetsitako ahalmenak direla bide, hauxe XEDATU DUT: Lehena.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko urtarrilaren 22ko 168. Foru Aginduaren bidez, helbidea Barakaldoko Euskadi Etorbideko 15garrenean duen Alba Publiter izenekoari, zehatze-espedientea (64-ES esp.) ireki zaio, berrogeitamar mila (50.000) pezetatakoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 111. artikuluetan xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 646. Foru Aginduaren bidez, helbidea Leioako Ikea Basoko 1-3garrenean duen Pascual Villalba Novella jaunari, BI-6041-AH matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, A-8 errepideko, Bilboko Hegoaldeko Bide-Antolaketa, 123,600. km-an, funtziozko elementuei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.460. espedientea), hirurogeitazazpi mila berrehun (67.200) pezetatako zenbatekokoa dena, ireku zaio, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. artikuluetan xedatutakoaren arabera ("B.O.E.", 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta " Bizkaiko Egunkari Ofiziala"ren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 648. Foru Aginduaren bidez, egoitza Sondikako Beiketako Bidea, 1goan duen Mikel Urrutia Larrondo jaunari, BI-7724-AV matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, Derio-Asuako BI-112. errepideko 1,025. km.-an funtziozko elemenduei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.352. espedientea) ireki zaio, berrogei mila (40.000) pezetako zenbatekokoa dena, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. art.an xedatutakoaren arabera (B.O.E., 1.977ko maiatzaren 17ko 117. zenb.).

148. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu egoitzean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3. eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) eguneko epearen barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Julio Garizar Alonso jaunak, Mungiako Udalak Berriaga Basoko Urbanizazioko mantenimendu gastuei buruzko 1984eko otsailaren 15eko premiamendu probidentziaren aurka jarritako birjarpenezko errekurtsoa ebaztean hartu zuen 1984eko ekainaren 6ko erabaki baten aurka eragindako 84/1.577. ekonomia-administraziozko erreklamazioa behar bezala ebazteko, eta Auzitegi honek interesatua hil delakoaren berri izanik, abuztuaren 20ko 1981/1.999. Erret Dekretuaz onetsitako Ekonomia-Administraziozko Prozedurari buruzko Araudiko 120. artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorriz, dei egin biezaie hildakoaren ordezko legez ager daitezen, horrelakorik egingo ez balute, erreklamazioa iraungitzat eta espedientea amaitutzat joko litzatekeelarik.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 1987/3. Foru Araueko 27,2,6a. artikuluan xedatutakoa betetzeko, hauxe XEDATU DUT: Hirigintza eta Ingurugiro Saileko Foru Diputatua den Juan Llorens Riberaygua jauna kanpoan dagoen bitartean, azaroaren 9tik 15era eta 21etik 26ra bitartean, denak barne, Martín Martínez Muñoz jauna, Garraio Saileko Foru Diputatua dena, haren idazguaz ardura dadila.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bigarrenean: kalendera (Otsail, Bedatse, Ekain, Agor, Larrazken eta Eguberri), enblematika (Artizar, Eguzki, Ilargi, Hodei, Tximist, Atarrabi, Bereterretxe, Axular, Berdabio eta Barandiaran).

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estankoetan trukatu ahal litezke Urtarrilaren 2tik Otsailaren 28ra bitartean.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Elkarte guzti hauen subentzioen ordaina, berriz, 1.991ko otsailean egingo du udalak.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Kataluniako lantaldea eskasa dela onartu zuen Jose Luis Corcuera Barne ministroak otsailean.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Otsailean txapelketak utzi zituen igerilariak, azken urteotan Euskal Herriko onena izan denak, bere betiko taldea izan den Ordiziako Kirol Elkartearen omenaldia jasoko du.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Otsailaren 19ko 5/1988 LEGEA, Soin-Kulturarena eta Kirolarena.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eusko Legebiltzarrak, Soin-Kulturaren eta Kirolaren Otsailaren 19ko 5/1988 Legea onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 KULTURA ETA TURISMO SAILA Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteiz, 1988.eko Otasilaren 22an Kultura eta Turismo Sailburua, JOSEBA ARREGI ARANBURU.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasaingo (Gipuzkoa) Udalak, E Grupoan eta Zerbitzu Berezietako Subgrupoan sailkatua egon, 1,3 proportzionalitate eta koefiziente mailari dagokion soldataz hornitua, aparteko soldatak, hirurtekoak eta Korporazioak jarritako gainerako osagarrizko ordainketak dituen kale garbitzailearen lanpostu bat jabetasunez betetzeko Lehiaketa-Oposaketa bateko deia egiten du, 1988.eko Otsailaren 1eko 19 zbk. duen Gipuzkoako Buletin Ofiziala-n jartzen diren Baseen esanera, buletin horretan argitaratuko direla hurrengo iragarkiak ere.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beasain, 1988.eko Otsailak 2. ALKATEA.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 NEKAZARITZA ETA ARRANTZU SAILA Nekazaritza eta Arrantzu Sailburu Jn.T. Gorenaren 1988ko otsailaren 23ko ERABAKIA, Arrainola, S.A. elkarteari Administral Baimena ematen duena, itsas-hazkuntzen ezartegi bat jartzeko eta hustiratzeko, jabari publikoaren itsaslurrezko eremu batean, 20.000 m2 zabalerakoa, eta laguntzaile gisa, araztaile flotagarri batez hornitua, Barrika udalerrian dagoen Oka ibaiko bokalean kokatua, Bizkaiko Itsas-Barrutian.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gasteizen, 1988ko otsailaren 23a. Nekazaritza eta Arrantzu Sailburua, FELIX ORMAZABAL ASKASIBAR.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 17. atala.- Eusko Jaurlaritza eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Aldundien artean izenpetutako Itunean ezarritakoaren arabera 1988ko otsailaren 18an Jaurtze-Batzordearen Erabakiz onartuta, Diru-Ezarketarako Laguntza-Egitarauaren Batzorde Eragileak honako ezaugarriak izango ditu:

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainetako hainbat irakasle-kidegoetako plantilak zehazteari buruzko 1989.eko urtarrilaren 24eko Aginduan, otsailaren 10eko E.H.A.A.-ko 28. alean argitaratutakoan, huts egin zela konturatu ondoren, horri buruzko aldaketa egin zen 1989.eko otsailaren 24eko Aginduz (martxoaren 28ko E.H.A.A.-ko 58. alea); horiek horrela, Sail honek honako hau XEDATU DU:

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek behin betiko laga ditzatela nekazal laboreak eta, eskabideak aurkezterakoan, berrogei urte baino gutxiago duten eta hortarako eskatzen diren baldintzak biltzen dituzten Nekazari Gazteek nekazal azalera erabilgarria lan dezatela, Euskal Herriko nekazal hustiakuntzen aldeko laguntzei buruzko otsailaren 16ko 27/1988 Dekretuaren arabera.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal T. Gorenak igaro otsailaren 22an egindako Osoko bilkuran Udal Osasun-Kontseiluaren ihardueraren esparrua eta arauak kudeatuko dituen Arautegiaren hasierako onarpena onartu zuen, eta hogeitamar egunean jendaurrean jarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarpen hau azkenengo argitara dadin biharamunetik kontetan hasita, elkarteek edo norbanakoek, bere eskubideen arabera, alegazioak aurkez ditzaten.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 12) Baso landaketa eta finka mugakideen arteko tarteei buruzko arautegia osatzea otsailaren 7ko 5/1989 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean xedatutakoaren arabera eta Eskuduntza-Aldaketetarako Batzorde Mistoak 1985.eko azaroaren 28an Elkarteen alorrean hartutako Akordioa argitaratzeari buruzko urtarrilaren 28ko 75/1986 Dekretuarekin eta Elkarteen Errejistro Nagusia sortzeari buruzko martxoaren 25eko 77/1986 Dekretuarekin bat etorriz, Jaurlaritza Kontseiluaren esku dago Elkarte hori Onura Publikokotzat hartzea.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bidebatez, Deklarapen honi datxezkon eta otsailaren 12ko 3/1988 Legeko 22.2 atalean ohartemandako eskubideak aitortzen zaizkio Elkarte horri.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Otsailaren 20ko 36/1990 Dekretuko (martxoaren 8ko EHAA) bigarren atalean ematen zaidan baimenaz baliatuz eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 6.3 atalean ezartzen denaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren 1990. urterako enplegu publikoaren eskaintza onartu denez eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dituen beharrei erantzun ahal izateko, Hezkuntza Berezirako lanitunepeko langile finkoak hartzeko hautaketa-saioetarako deialdia egiten da, honako hauek izango direla OINARRI-ARAUAK:

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Otsailaren 10eko 352/1986 Errege Dekretuko 5.1 atalean ezartzen denean oinarri hartuz, esku ematen zaio Epaimahairi, saioak burutzeko aldietan eta baliabideetan beharrezkotzat jo ditzan aldaketak egiteko, ezintasunen bat duten izangaiak egon daitezenean eta saiorako eskatzen den gaitasuna, horrek, gitxitu ez dezanaren baldintzapean.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1990.eko otsailaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen iragarpen bidez egin zen lizitazioa, lehiaketa publiko prozeduraz.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Bigarrena.- Aipatu Euskaltegiaren titular bezala Eusko Legebiltzarraren otsailaren 12ko 3/1988 Legeari jarraiki, A/1353/80 Inskribapen-zenbakiarekin eratutako Ardatz Kultur Elkarteari aitortzea, legezko ordezkaria inskripzio honen eskatzailea bera delarik.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Erabakia otsailaren azken aldera emango da.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Ondartxo abesbatza 1.983ko otsailean jaio zen, Olentzeron ospakisuna zela eta.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Jose Antonio Vivó Undabarrena diputaduaren heriotza ere aipatu zen, berau otsailaren 6an atentatuan hila bere herrian.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Alabaina, gaiztaginen erasoa biziagotuko balitz, otsailera arte bere horretan gogor segitzeko asmotan lirateke gobernariak.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Errekurtsoa, otsailaren 4ean, hamahiru irakasleren eskutik.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1982garreneko Jorrailaren 21eko ERABAKIA; 1981garreneko Otsailaren 26ko Aginduz horretarako deia egindako lehiaketa eta norgehiagoka-aldiak gainditu dituzten norgehiagokariek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera dutela aldarrikatuz.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Jaun Txit Argia:
Hezkuntza-Sailaren 1981garreneko Otsailaren 26ko Aginduz (Epailaren 9ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) Batxillerreko Berenezko Irakasleguren-Sailean sartzeko deia egiten zen.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Gasteiz, 1984.eko Otsailak 9.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 13ko ERABAKIA, Edorta Agirre Alonso Jaunak suztatuta, Donostiako Zubietako Auzoan (50 '' 50 IV Landalur-Aldean dagoen funtsa) familia bakar batentzako etxebizitza bat eraikitzeko baimen-eskeari buruz.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Gasteiz, 1984.eko Otsailak 13.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Gasteiz, 1984.eko Otsailak 8.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 2ko ERABAKIA, Javier Mongelos Ramirez Jaunak Ostalaritza-Arloko antolapidetzak hirigunean ezartzeari buruzko Gasteizko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamu-Aldakuntzarekiko Sail honen 1983.eko Irailaren 14ko erabakiaren aurka egindako birrabiatze-eskeari buruz.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Gasteiz, 1984.eko Otsailak 2.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1984.eko Otsailaren 10eko ERABAKIA, Amurrioko Udaleko San Roke Auzoan familia bakar batentzako etxebizitza eraikitzeko José Robredo Sainz de Baranda Jaunak suztatutako egitasmoari buruz.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Otsailaren 7ko 1984.eko AGINDUA, hirigintzazko eta eraikintzetango ondarearen babespeko bereoneratze-ekintzetarako 1984.erako dirubidetzaren aldetikako moduak araupetuz.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 CARMELO ARCELUS MUJIKA Jaunak, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru-Diputazioaren arteko Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordeko Idazkari denez, honako hau
EGIAZTATZEN DU:
1981.eko Otsailaren 27ean egindako Batzordearen Osoko Bilkuran, Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari nekazaritza-zerbitzuak eskuratzea erabaki zela, ondoren aipatzen den modu honetan:
A) Nekazaritza-alorreango Bizkaiko Kondaira-Lurraldearen agintepideak.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Nekazaritza-alorrari buruz, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru-Diputazioaren arteko Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordeak 1985.eko Otsailaren 27an egindako bilkuran hartutako erabakia onartzea.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Industriarako Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritzaren 1985.eko Otsailaren 5eko ERABAKIA, Bizkaiko Kondaira-Lurraldeko Banaketa-Sareari buruzko Egitasmoari (2. Aldia) egokitu eta Barakaldoko Industriarako Berezko Gasaren Banaketa-Sareak hartzen dituen funtsez jabetu aurretikako Agiriak egiteko deia eginez.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bilbo, 1986.eko Otsailak 17.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren 1986.eko Otsailaren 18ko ERABAKIA, Bermeoko Ospitale Sikiatrikoko Zuzendari Medikua izendatuz.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bilbo, 1986.eko Otsailak 18.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 b) Eskaerak, behar bezala beteta, Unibertsitate Zentruetan aurkeztuko dira 1986.eko Otsailaren 10a baino lehenago.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Erakundeko Estatutoen 16.1 atalean ezarria dagoenaren arabera Administrazio-Kontseiluak, Otsailaren hogeitazazpian egindako bere bilkuran, Ohizko Batzarre Nagusirako dei egitea erabaki zuen.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Gogoratzea dauka, Mitterrandek, 1981ean boterera iritsi zeneko beste tregua hura, urtebete gabe, 1982ko otsailez hautsi zena - 800 atentatu, urte bakar hartan.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Arazo legalak 1989ko otsailaren 5ean hasi ziren, Daniel Vega Bizkaiko Gobernadore Zibilak Aulestik hartu zuen euskara hutsez bizitzeko erabakia errekurritu zuelarik, ordutik hona Gobernadore Zibilek euskara hutsezko bizitzeko erabakia Konstituzio Espainolaren aurka jotzeaz gain, Gasteizko Gobernuak bideratutako euskara legea gainditzen duenez ilegaltzat jo eta errekurritu dituzte toki gehienetan, aho batez hartutako udal erabakiaren aurka joaz.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Otsailean eman nion hasiera lanari, orain arte materiala biltzeari ekin diot.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 AQUARIUS Urtarrilaren 21etik Otsailaren 19ra.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 PISCIS Otsailaren 20tik Martxoaren 20ra.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 BERTSU Donostian, 1968-ko otsailaren 11-an, Xalbador zenak kantatu bertsuak.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Otsailaren 12`an, Baionako katedralean, Les Amis de la Musique elkartearen eraginez W.A. MOZART`en Requiema entzun ahal izan genuen.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Izokia erreketan jaiotzen da; otsailla-epailla du ortarako sasoia.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina horixe ez da bitxiena, beste zentro batzuetan otsailerako konbokatoriak agertu direlako, eta zirkuloa borobiltzeko Iruñeako SENeko partaideak ordenu-zerbitzua jarri behar dute ikasleek PSOE-SEN berdin da oihuka ez dezaten.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Iturri ofizialek diotenez, Espainiak 1985eko otsailak 4ean sinatu erabakia berronetsi ez badu ere, gobernuak azken apirilean igorri zuen eskakizuna, espainiar parlamentura hain zuzen.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Otsailaren 24-an Bizkaiko Leioako elizan erakarri dute Eugenio Gutierrez zenaren hauts-kutxa.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Otsailaren 5-ean zuen batasun horrek bere biltzar nagusia.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Aurtengo zoingehiagoka hasi da otsailaren 25-ean.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Poey jaunak erran ditu hitz batzu museko xapelgoaz, hasi baita otsailaren 24-ean.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Helduden otsailaren 28eko 18 urte betezen dituzten gazteak bai eta ere azken denbora hautan herrian bizitzerat etorri presunak, herriko bozetako lixtan ekarriak ez direnak, otoiztuak dira abenduaren 30-a aintzin merian pasa diten zerrenda hortan ekarriak izaiteko galdearen egiterat.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Beste bat izanen da, datorren otsailan eskola eta publizitateaz.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Otsailean berriz zerbait aterako delako menturan gauden, orduan berriz elgar ikusiko baitute.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bertsolari hauek beren semifinalak jokatuko dituzte, herrialde bakoitzeko txanda banan: otsailak 2an Gasteizen, 9an Saran, 16ean Bergaran, eta 23an Durangon.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Otsaillaren 24ean, Parrokian eta Meza Nagusi bitartean, bataio elkartearen elizkizuna ospatu zen, beti bezin aundikira.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Joan den otsaillaren 21ean azukretarako erremolatxa egiten duten nekazariak bildu ziren Madriden.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 SCOBA usinak (zapeten zolak egiten dituzte) otsailaren lehenetik 25 langile kalean ezarri ditu; batere segur berriro hartuak izango direnik; beste toki batetan 9 pertsonak ateak hertsiak ikusi dituzte, eskuz lan egiten duten guztiek, bakarrik lan egiten duten guztiak zapaten eskatzea eskatu zaie eta kinka larrian dira.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 1882ko Otsailean, Konstituzio erredaktatzeko ardura zuen Ito Alemania eta Austriara ikerketa bat egitera abiatzeko zorian zegoela, Chominek Zientzia Politiko eta Moralaren Errebista sortu zuen Lehenengo alea 1793ko Giza Eskubideen Aitorpenarekin hasten zen eta bigarrenetik aurrera Rousseauren Kontratu Soziala zatika argitaratuaz joan zen, berak txinera klasikora itzulita biak.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 1974eko otsailean, Deustuko ikasle-ohien Elkartearen Boletinak eta Bilboko prentsak jakinerazi zuten 1974eko urtarrilaren 31an egin zen Plenoan Bizkaiko Foru Aldundi Txit Gorenak Deustuko Unibertsitateari atxekitako Bizkaiko-Ikaskuntzen Unibertsital Saila sortzeari bere onespera eman zieneko berria.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... garaia 1977 0001 Abesti berri hoiek bidalitzeko epea, datorren otsailaren 15 an bukatuko da.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Urte hontako Otsailean bide zabal guztiak traktorea bete genituen, formalki lehendabiziko protesta orokorra eginez.

223. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Negua hasia zan. Baetozan denboraldi hotzak. Otsailaren lehena hasi barria. Baltzola bidean egoan auzoan, Txoritxe izenekoan, Errota zahar baserrian bizi zan Unai.

224. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0005 ZEZEILLA (Otsailla)

225. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 - Via Crucis bat, Isaac de Urrutiaren oparia, 1917.eko otsailaren 19an eregia.

226. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 78. OTSAILAREN 18KO 2/1986 LEGEA, EUROPAKO ELKARTEEN LEGE- ERAPIDETZA EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA-ELKARTERAKO ONARTZEARI BURUZKO OINARRIAK JARTZEZKOA 1ELAO, A-20.1, 1986eko martxoaren 11ekoa (EHAA 51/1986.03.14)

227. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0093 Onura Fiskalak birbatzen dituen otsailaren 14eko 9/1990 Foru Arauaren 5. artikuluko b) letrari, jarraian bezala idatzia:

228. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0208 1. Borondatezko Gizarte Aurrikuspen Erakundeei buruzko urriaren 27ko 25/1983 Legeak eta ohiz Gipuzkoari egoiztaturik dauden bazkide arruntei buruz Lege horretako Erregelamendua onartzen duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuak ezarri baldintzak betetzen dituzten Borondatezko Gizarte Aurrikuspen Erakundeek.

229. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 2. Finantza-Aktibo Jakinen Erregimen Fiskalari buruzko otsailaren 26ko 3/1991 Foru Arauean eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegiari buruzko otsailaren 25eko 21/1992 Foru Dekretuan aurrikusitakoaren arabera Foru Aldundiak jaulkitako finantza-aktiboak epe laburreko zorpetze eragiketatzat hartuko dira.

230. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00071 2.- 1986ko otsailaren 17an Luxemburgen eta 1986ko otsailaren 28an Hagan izenpetutako Europako Agiri Bakuneko 2. artikulua, 3. artikuluko 2. idatz-zatia eta III. titulua indargabetuta uzten dira.

231. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00028 Urtarrila, Otsaila, Martxoa, Apirila, Maiatza, Ekaina, Uztaila, Abuztua, Iraila, Urria, Azaroa, Abendua

232. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00028 Urtarrila, Otsaila, Martxoa, Apirila, Maiatza, Ekaina, Uztaila, Abuztua, Iraila, Urria, Azaroa, Abendua

233. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 1992ko otsailean Maastricht-eko Ituna sinatu zen, Elkartea Europako Batasun bihurtu eta Batasuneko Hiritartasuna sortu zuena.

234. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Otsailaren 19ra

235. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Otsailaren 20tik

236. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Otsailak 13 Kaixo, Mokil okiltxoa naiz.

237. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Otsailak 14 Nire gurasoek habia polit bat zuten pago baten adarretan.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 Kalendariora begira (Otsailak 2)

239. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - Zein elementu izendatzen ditu Otsailaren bigarreneko zatian?

240. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 Hil den mutila (Otsailak 16)

241. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0052 1790.eko otsailaren 8an sortu zen Departamentua. Euskal Herriko Iparraldeak, lurralde bereziaren izaera galdu zuen.

242. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00026 Otsailerako gas sulfurosoaren usaina nabari zitekeen hirian.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 4. 1984ko otsaileko autonomia hauteskundeak

244. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 1615. urtean, otsailaren 4ko Errege Zedularen bidez, Villa de por sí (Hiribildua berez) tituluaren saria lortu zuen, mero mixto imperio eskumen zibil eta kriminalarekin, saria eskuratzeko Errege Ogasunari herriak garai hartan zituen 126 biztanle eta erdiei zegokien 3.162,50 dukatak ordaindu ostean.

245. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00097 Otsailaren lehenengo igandean, Donostian euria euriari zerion baina bederatzietako Topoa hartu eta Hendaian jaitsi nintzenean, azeri-ezkontzako eguna egiten zuen.

246. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 - Goizuetan, 1876ko urte madarikatu hartako otsailaren 16an oraindik epaiketako galdeketak egiten ari ziren.

247. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 Goizuetan 1876ko otsailaren 20an utzi zuten aske Dorregarai eta biharamunean Eratsungo herrian, 1876ko otsailak 21, epaiketako paper eta idazki bilduma osoa, esku onetan jasorik, utzi zen.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Arrazionalismo frogak eskatu zizkiguten, informazio pittinen bat duen edonork arrazionalismo unibertsala frogatuta dagoen okerra dela baina, ordea, gizabanakook gizaki arrazionalak garen ziurtasuna izateaz gain, norberaren nortasun etniko-kulturalaren ziurtasuna ere izan behar dugula jakin arren. Duela gutxi, 96ko hauteskunde-kanpainaren zurrunbiloan geundela, lehen inolako lotsarik gabe beranduko frankismoa defendatu zutenek edozer gauzaren gainetik demokratak izan gaitezela eskatzen ziguten behin eta berriro 5 AZNAR, JOSE MARIA. El Correo, 1996ko otsailak 19. Antza denez, orain denok daukagu tolerante garela guztien aurrean agertu beharra.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Juan Bautista de Elcoro herriko eskribauaren aurrean, hitzez adostu ziren alderdiak 1742ko otsailaren 13an manufaktura egiteko, eta berriek diotenez, honetan berrogeita bat gaztainondo eta hamabi intxaurrondo erabili ziren, limosna gisa emanak guztiak. Izan ere, Irazustak agindutakoari jarraiki, bere testamentuan erasota geratu zen konpromisorako inolako idatzizko kontraturik ez zela egingo, akordioa ahoz egin zuela eta egun horietan artean hitzartutakorik batere jasotzeke zegoela adieraziz.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Hurrengo urtean berriro Iturralde Suit izan zen lehiaketa udalbatzarraren aurrean proposatu zuena, eta otsailaren 24ean aho batez onartu zen ideia. Jaien Batzordeak apirilaren 10ean eman zuen aditzera deialdia, aurreko urtekoa baino zabalagoa gaien kopuruaz ari garelarik. Euskarazkorik bi bakarrik atera ziren, hala ere. Bat Nafarroako historian edo pertsonaiaren batengan oinarritutako lana, olerkia zein prosa, eta bestea Ameriketako emigrazioak eskaintzen dituen miserien aldean Euskal Herriko baserrien onurak kantatzeko poesia bukolikoa.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00087 08.02 Irakeko tropek, Sadam Husseinek zuzenduta, ustekabeko erasoa egin eta Kuwait hartu zuten. Golkoko Gerra hasi zen. 91ko otsailaren 25era arte iraun zuen gudak.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Bestalde, Urdaibairen kudeaketan gizarte agenteen partehartzea hobetzeko, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Lankidetza Kontseilua sortu zuen otsailaren 14ko 164/1995 Aginduaren bidez.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00083 1990eko otsailean Donostiako Udalak merezitako omenaldia egin zien hiriaren aldeko jardunean ia mende bateko esperientzia eskaintzen zuten dendei, hots, 75 urte baino gehiagoko antzinatasuna izan eta oraindik ateak zabalik zirauten denda guztiei.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Otsailak 14: Euskal Txokoa zabaldu zen, gerora Euskararen Udal Patronatoa izango zena.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Otsailak 12: Joxe Migel Zumalabe Mendiburu euskaltzain urgazlea hil zen.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Prestazio ekonomiko hauen definizioa, eta administrazio prozeduraren ezarpena, 1993ko uztailaren 5eko 125 zk.ko G.A.O.n argitaraturiko ekainaren 2ko 53/1993 Foru Dekretuan mugatuta dago, eta baita honen hainbat alderdi aldarazten dituen otsailaren 18ko 10/1997 Foru Dekretuan ere.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00003 Jasapen eta larrialdien eskala batean goreneko maila jasangarriak otsailaren 6ko 853/1975 Errege Dekretuak ezarri zituen, gero abuztuaren 1eko 1.613/1985 Errege Dekretuak aldatu zituen arren.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Letraren mugaeguna ezinezkoa (adibidez, zehaztutako mugaeguna otsailaren 30a edo letraren aurreko daten bat denean) edota zalantzazkoa bada (esaterako, mugaeguna x hiltzen deneko eguna edota merkataritzako eragiketa bat egiten denekoa da), orduan letra horrek mugaegunik zehaztu ez duela ulertuko da.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00077 Ez da hori Elkartearen detaile isladatu bat, nahiz izandako diru-eskasiak 1947ko otsailean bertan bazkideen artean hogeita bost pezetako obligazio jaulkipen batetara behartu zuen, Elkartea beti saiatu baitzen eta saiatzen baita bere pilotariak ondo zaintzen.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00219 Beste frontoien artean, Madrilekoetan jokatu zuen, Bartzelonako NOVEDADES-en, Zaragozako ARAGONESen; azken frontoi honen inaugurazioan bikotea osatuz hirukotearen aurka jokatu zuen 1933ko otsailaren 5ean; Donostiako MUNICIPAL eta URUMEA ezagutu zituen, eta garai hartan Bizkaian zirenak, bereziki Bilbon.

261. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Euskararen Kontseiluaren zorioneko eta asetzeraino errepikakor gertatu den kanpainaren barruan Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Iruñean, ekitaldia egin zuten ikasleek otsailean.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Eta urte beteko prozedura garatu ondoren, ekonomia aldetik benetan garestia eta zentzu guzietan kostu handikoa, Senatuak absoluzio adierazpen bat eman du 1999ko otsailan 26. Kongresuaren jarrera, nahiz eta errepublikanoa izan gehiengoa (Clinton Presidentea demokrata partiduaren burua dugu), zuhurra eta oso neurtua izan da, eta ez bakarrik kasu honetan. Enpirikoki frogatu daiteke azken urteotan izan den egoera edo posizio berdina impeachmentaren inguruan. Vid., GERHARDT, M.J., The federal impeachment process. A constitutional and historical analysis, op. cit., 55 eta ondorengo orr..

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Bobrikov-ek proposaturik Nikolas II.a tsarrak 1899ko otsailaren 15ean absolutismoa ezarri zuen Finlandian eta geroxeago Bobrikov-i aginpide osoa eman zion Finlandiari autonomia kentzeko.

264. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Japoniak Errusia eraso eta garaitu egin zuen 1904ko otsailean.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Migel Anjel Aldanak 1979ko abenduan egin zuen ihes Hego Euskal Herritik, eta 1981eko otsailean izan zen atxilotua Ipar Euskal Herrian.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00035 Winston Churchillek 1901eko otsailaren 18an eman zuen bere lehen hitzaldia parlamentuan.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00056 Gobernuko kideek ez zuten hori begi onez ikusten eta urtarrilean dimisioa aurkeztu zuen, baina, berarekin batera gobernu osoa erortzear egon zen arren, otsailerako nahi zuen ia guztia lortua zeukan.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00027 Narciso Domenech, Nonito Blanch, Sebastián Martí, Jaime Rovira eta Rafael Anacabe Anaiekin batera, Benito Menni 1874ko otsailean sartu zen berriro Espainian.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Madrilera iritsi gara. 1974ko otsaila da.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Otsaila ospetsua, bere izpiritu omen duena, Espírítu del 12 de febrero delakoaren inguruan frankistar erreformatzaileak lehenengo urratsak ematen hasiak baitira.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 itzulketa egiteko epea igaro eta itzulketaren ordainketa oraindik egiteke badago, Administrazioak berandutza korritua ordaindu behar dio zergadunari, azken horrek korritua eskatu ez arren (otsailaren 26ko 1/1998 Legearen 11. art.).

272. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0431 Etxe berri hori egiteko lurraldeak 1890.eko otsailaren 7an erosi ziren eta Luis Aladren arkitektoaren zuzendaritzapean eraiki zen Diputazioaren Egoitza berria 1890 eta 1900 urteren bitartean.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 1612ko Otsailaren 19an hil zen komentuan 18) Gai honi buruz oso interesgarria, TELLECHEA IDIGORAS, J. I.: Bidasoa (1984) 78-80; eta GAMON, J. I., o.c., 331-336.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0074 1980ko Otsailaren 30ean egindako Altsasuko Asanblada baten ondoren izendatu zen batzorde batek 1980ko Martxoaren 11n txostena aurkeztu zuen.

275. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Horregatik, otsailaren 8tik martxoaren 14era arte karlisten Koartel Nagusia bertan izan zen.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Eta parke txikia bere gerizondo japoniarranekin, akaso loretan egoten den otsaileko egun gutxi bakan haietan.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Horrela, iharduera ekonomikoekiko edo lantokiarekiko erlazioarentzat, data orokorraren aurreko astea izan zen, hau da, 1991ko otsailaren 22tik 28ra.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0135 Horregatik, 1934eko otsailaren 27an Gorteetan Jose Antonio Agirrek zera esango zuen: ... cuando aquí se combate al Estatuto y se dice: enfrente del Estatuto, la integración foral plena, yo digo ... la reintegración foral plena es infinitamente mucho más que el Estatuto, pero la cuestión no es esa ... para nosotros lo primero es la libertad...

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Bautista Lujanbio eta Juana Josefa Retegik zazpi seme-alaba izan zituzten; nagusiena, Josefa Inazia, 1858ko otsailaren 11n jaioa; hurrengoa, Joan Manuel Txirrita; hirugarrena, Migel Jose, 1862ko abenduaren 23koa; laugarrena, hau ere mutila, Juan Maria, 1865eko abuztuaren 4ean; bi urte geroago, Asentzi jaio zen, azaroaren 20an; 1870eko apirilaren 6an Juana Bautista eta, azkenik, etxeko gazteena, Isabel Bizenta, jaio zen, 1872ko azaroaren 5ean.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Graduatuondoko ikastaroan, 1992ko otsailean eta martxoan burutu zen hartan, beste 40 pertsonek hartu zuten parte.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Argitalpen hau, aurtengo otsailaren 2an, Bilbon burutu zen Administrazio-Zuzenbide Publikoaren III Ihardunaldira aurkeztutako textoen bilduma da.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Bilbo, 1996.eko otsaila

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Otsailean hasita, primaderan ugari izaten da gurean.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0063 Franco Espainiako II. Errepublikako gobernuaren aurka altxatu zen Frente Popular-ak (alderdi eta langile-erakunde ezkertiarren koalizioak) 1936.go otsailean hauteskundeak irabazi ondoren.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 OTSAILA

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Otsailaren aurren aldera eraso eta martxoaren erdirako urtuxeak omen ziren.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Eta Antonio Zavalak, liburuaren egileak, erasten duen oharraren arabera: 1877ko urriaren 25ean Asteasun jaio, eta 1963ko otsailean Leitzan hila zen Maria.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0225 Otsailaren erdialdean, aurreganbarako gure lana amaituta zegoen.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Kz.eko 82-1 artikuluan esaten den bidegabeko abandonuak, zehatz eta mehatz, bizitetxea begiztatzen du, hau da, ezkontzako elkarbizitza egitateaz gauzatzeko erabiltzen den leku fisikoa 3 Hala ere, autoreren batek, Doralek, badirudi oraindik ere ulertzen duela, ezen abandonu-kontzeptuak besarkatzen duen supostua areago dela asistentziako betebehar esentzialak bete gabe uzten direnekoa, seinalatzen baitu aipatuz doktrina jurisprudentzial bat, linea beretik zebilena eta ezkontzako bizileku-kontzeptua, bai zentzu fisikoan eta bai zentzu moralean, kontsideratzen zuena (1974ko azaroaren 18ko Epaia), ezen autu honetan egon daitekeela ezkontzako bizilekuaren abandonua baita arau-urratzailea bizilekuan egonda ere, baldin eta etxea bera abandonatu gabe ere sutondoa (hogar) abandonatzen badu. Oraingoko beste Epai batek, 1983ko otsailaren 10ekoak, intzidentalki begiztatzen du ezkontideen bizilekutik urruntzearen kontzeptu zabal bat, hau da, ezkontzako helburuak betetzeko beharrezkoa den elkarbizitza hausten ez duena.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Hurrengo urtean, otsailaren 16an, bere ama Nikolasa hil zitzaion, larogeita hamar urte zituela.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0446 Otsailaren azken aldera eta martxoan, Musika eta Oparia gaiak lantzen ditu; azkeneko hau marmolean eskulpitua dago ekaina eta abendua bitartean.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Etxe batzuetan, arkumeak urtarrila eta otsaila arte ere jaiotzen dira.

294. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00060 Halere, ezin da ahaztu aurten otsailaren 16ko 249/1996 Errege Dekretuaren bidez, Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Sailen Arautegia onartu dela, eta gaztelera jakitea derrigorrezkoa den arren, ez da ezinbestekoa erkidegoetako hizkuntza jakitea.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0038 Euskaltzaindiak 1992ko otsailaren 28an onartua

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Otsailean parekatzen dira, lurralde mugarik ez da izaten aldi batean, eta talde desberdinetako otsoek harremanak izaten dituzte elkarrekin.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Otsailean, Bilbon, Jagon Sailarenak eta Hizkuntz Akademia arteko bilkura.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Bere jokuak pilota profesionaleko enpresariak erakarri zituen eta 1975eko otsailean egin zuen debuta profesionaletan Bergarako Munizipalean.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0031 Pintura futuristaren bi testu sortzaileak Manifesto dei pittori futuristi (1911ko otsailak, 11) eta La pittura futurista (1911ko apirilak, 11) proposaturiko elementuak dituzten lehen irudiak baino lehenagokoak direla egia bada ere, artisten lana une honetan bere estudioetan prestatzen ari da.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0174 Egia esan, eta Lizardik berak ezagutzera ematen duenez, Euskaltzaleak elkarteak otsaila aldera egunkariaren aldeko giroa berotzea erabaki zuen eta horretarako izendatu zen batzordeak, harpidetza eta diru bilketari ekin zion.

301. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1995 0340 Nahiz eta bizi laburra eta oso istilutsua izan, eduki zuen denbora lan dexentea egiteko (76) Berme Konstituzionaleko Auzitegiaren Jurisprudentzia kontsultatzeko ikus: BASSOLS COMA, M., La Jurisprudencia...., op. cit., 90 eta h.; RUIZ LAPEÑA, R.M.k epai garrantzitsuenen bilduma bat prestatzen du berriz, El Tribunal..., op. cit., 345 eta h.: konstituzionalitate kontrolaren bidezko 14 epai (77) 14 epai horiek bederatzi asuntuetan sailkatu daitezkeelarik: zazpi inkonstituzionalitate helegitearean eta bi legegintza eskuduntzako arazoetan (bat, Kataluniako Ley de contratos de cultivo delakoaren aurka 1934 ekainaren 8an emandakoa [Auzitegiak emandako lehenengo epaia], eta bigarrera, Kataluniako Estatutua esekituta utzi zuen 1935ko urriaren leheneko Errepublikako legearen aurka 1935ko otsailaren 20ean emandakoa)., babespen helegite kasuetan 39, eta erantzukizun kriminal arazo batean (78) 1934aren urriko Barcelonako gertakizunak medio, Generalitatearen Presidente eta Kontseilarien aurka jarraitutakoa 1935ko ekainaren 6.ean emandakoa. beste epai bat.

302. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Gaur egun, Errege-Bardenetako Elkargoa izeneko erakundeak zuzentzen du lurralde ontan gertatzen dan guztia eta 1993'ko otsaillaren asieran egin berria dute alderdi politikoek, aukeraketa ontan jarri dutan sua ikusiz, garrantzi aundiko elkargoa du.

303. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Dena den merkatua berriz aipu da 1801ko otsailaren 8an, hain zuzen berriz ere merkatu sarientzat eta merkatuko alkiak inkantean emaiteaz dirua biltzeko herriarentzat.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11697 Legebiltzarrak, kirolak gure egungo gizartean, hezkuntzan, osasunean eta ekonomian duen garrantzia ikusirik, otsailaren 19ko 5/1988 Legea, Soin Kulturarena eta Kirolarena, onartu zuen.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11701 Horrela, bada, arau-hausteen larritasunaren sailkapen berria egin da eta zigorren zenbatekoak eguneratu egin dira. Otsailaren 19ko 5/1988 Legean jasota ez zeuden hainbat jokabide ere arau-hauste gisa tipifikatu dira lege berrian.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00017 Sei urtez, langileek amore eman zuten lana atxikitzeko esperantzaz, baina lantegia itxi egin zen 1996 otsailean.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Donostia, 1998ko otsailak 19. Arantza García de la Iglesia, biltzaile exekutiboa.(1866)

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Udal Korporazioak 1998ko otsailaren 23an izandako Udal Osoko Bilkuran honako erabaki hau hartu zuen: Trintxerpeko Azokako postuen Enkantea

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Pasaia, 1998ko otsailak 23.- Alkateak.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Euskadiko Lurralde Antolaketa Batzordeko Gipuzkoako Hirigintza Planeamenduko Sekzioak, otsailaren 13an izandako 1/1995 batzarraldian, espedienteari inolako eragozpenik ez jartzea erabaki zuen, martxoaren 5eko 44/1985 Dekretuak, Autonomi Elkarte osorako erakundeetatik Gipuzkoako Herrialde Historikora hirigintzako zerbitzuak eskualdatzekoak, eranskinean aipaturikoaren arabera betebeharrekoak diren alderdietatik begiratuta.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0004 Esandako guztiaren eretzean eta Bizkaia Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauak eta bere bitartez Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailaren Egitura Organikoa onartzen deneko azaroaren 7ko 150/95 Foru Dekretuko 2.2.2. artikuluak diotena betebideratuz eskumen hori Sail honi dagokiola kontuan hartuta, honako hau XEDATU DUT:

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0008 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0009 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0009 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0010 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0011 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0011 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0012 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0012 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0012 Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4. artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe EBATZI DUT:

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Gero eta gehiago ikusirik baimendutako mozioaren inguruan ez zela ezer egiten, otsailaren 12an egin zen Plenora joan ginen hartutako erabakien jarraipena zertan zen galdetzera.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamairugarren xedapen gehigarriko zazpigarren azpiatalean aurrikusitakoaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko unibertsitateaz kanpoko irakasle-kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen xedapen gehigarrietako bigarrenak bere lehenengo a) azpiatalean ezartzen du, bestalde, aipatzen diren irakasleek dagokien kidegoan karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dutela, horretarako behar diren titulazio-baldintzak betetzen badituzte, hautaproba mugatuak eginez.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Otsailaren 19ko 2/1993 Legearen bigarren eta bostgarren xedapen iragankorretan aurrikusitakoaren arabera, hautaketa-prozesuan parte hartzen ez dutenek edota hori gainditzen ez dutenek Administrazioaren zerbitzuan jarraituko dute, ordurarte izan duten lan-erlazio beraz, eta beren lanpostuak iraungitzekotzat joko dira.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 1.1. Hautaproba hauei aplikagarri izango zaizkie urriaren 3ko 1/1990 Legea, Hezkuntza-Sistemaren Antolemendu Orokorrerakoa; otsailaren 19ko 2/1993 Legea, EAEko Unibertsitateaz kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzkoa (25eko EHAA) eta martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua (apirilaren 2ko EHAA), irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituena, eta agindu honetan xedatutakoa.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0009 6.8. Hautaproba hauetan iharduten duten organoek otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan (26ko EHAA) ohartemandako zerbitzuagatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute.

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Analista politikoek uste dute otsailaren erdialdean has litekeela elkarrizketa prozesua, baina Eduardo Stein kantzelariak ez du hipotesi hori baieztu nahi izan.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Israelgo hauteskundeak urrirako aurrikusita badaude ere, baliteke maiatzera aurreratzea; eta bertan esaten dutenez otsailean iragarriko du Peresek hauteskundeen eguna.

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 urtarrilak 21 - otsailak 18

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 otsailak 19 - martxoak 20

331. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 1996ko otsailaren 23ko 13-C/96 Foru Aginduaren bidez onartu ondoren, jarraian zehazten den enkante irekirako deia egiten da:

332. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Donostia, 1996ko otsailak 29.-M.ª Isabel Inza, Idazkari Teknikoak.

333. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 Ekonomia eta Turismoko Foru Diputatuaren otsailaren 29ko 3/1996 FORU AGINDUA, Eskualderako Iharduera Programa arautzen duen martxoaren 16ko 22/1993 Foru Dekretua garatzen duen EKONOMIA ETA TURISMO DEPARTAMENTUA.

334. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 Ekonomia eta Turismoko Foru Diputatuaren otsailaren 29ko 3/1996 FORU AGINDUA, Eskualderako Iharduera Programa arautzen duen martxoaren 16ko 22/1993 Foru Dekretua garatzen duena.

335. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2751 .Donostia, 1996ko otsailak 29.Guillermo Echenique González, Departamentuko Foru Diputatuak.

336. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Donostia, 1996ko otsailak 26.Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

337. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

338. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkaria.

339. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkaria.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkaria.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak (2608)(2235)

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Donostia, 1996ko otsailak 26.-Javier López Larrinaga, Lurralde-ordezkariak.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 2. 96ko irailetik 97ko otsailera bitarteko ikastaldiak, egunero astelehenetik ostiralera:

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 3. 97ko otsailetik 97ko ekainera bitarteko ikastaldiak, egunero astelehenetik ostiralera:

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Ostegunean, Xabier Mendiguren idazlea hurbilduko zaigu Iruñera, eta otsailak 24ean Patxi Zubizarreta eta maiatzean Jose Mari Iturralde.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Rock jaialdia antolatu du Irulegi Irratiak otsailak hamabosterako

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Rock kontzertua antolatu du Irulegi Irratiak otsailak hamabosterako.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Rock kontzertua otsailak 15ean da, eta otsailak 23an, herri bazkaria Irulegiko Oiartzun elkartean.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Euskarak bere txokoa izango du hilaren 29tik otsailaren 2ra bitartean Parisen egingo den Expolangues nazioarteko azokan, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak jakinarazi duenez.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Bestalde, otsailaren 1ean Euskal Herriko II. Inkesta Soziolinguistikoaren aurkezpena egingo da Pariseko Euskal Etxean.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 12428 Enpresako zuzendaritzak eta enpresako batzordeak, langileen ordezkapenean, aurtengo ekainaren hogeita hamarrean sinatutako Arrasateko Hospital Psiquiátrico Aita Menni (hitzarmen-kodea: 2001422 zk.) enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua ikusi ondoren, zeina Lurralde Ordezkaritza honetan 1997ko uztailaren 16an aurkeztu den, Langileen Estatutuaren Legearen 90., 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoarekin bat, martxoaren 24ko 1/1995 Errege-Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren 29ko Estatuko Aldizkari Ofizialean), maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege-Dekretuarekin, hitzarmen kolektiboen erregistroaren sorkuntza eta antolaketari buruzko martxoaren 2ko Eusko Jaurlaritzaren 39/1981 Dekretuarekin eta berau garatzen duen 1982ko azaroaren 3ko Aginduarekin loturik, irailaren 7ko 2209/1979 Errege-Dekretuarekin eta Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 7ko 141/1995 Dekretuarekin (otsailaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua) loturik, zeinaren bidez Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organiko eta funtzionala finkatzen den.

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Instala daitezen industrien gas emisioak, Ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Legeak (abenduaren 22ko 38/1972, 1972ko Estatuko Buletin Ofiziala) eta bere Industriak sortutako kutsadura atmosferikoari buruzko Erregelamenduak (otsailaren 6ko 833/1975, 1975.05.22ko E.B.O.) eta etorkizunean hauek garatu, aldatu edo ordez litzakeen legeriak ezarritakoak araupetuko ditu.

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 Horrenbestez, 1992.eko ekainaren 18an horretarako bildu zen Ehizarako Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, eta Autonomi Elkartearen Baterako Erakundeen eta haren Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko Legeko 7.b)3. artikuluan ezarritakoari doakiola, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko Foru Araueko 39 eta 64. artikuluetan gai honi buruz iratxikitako funtzioak direla bide, hauxe XEDATU DUT:

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 27koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez Antonio Altarriba Ordoñez Jauna, Frantses Filologia jakintz arloko Unibertsitateko Katedraduna izendatzen duena, plaza horretarako deialdia 1991ko urtarrilaren 24ko (otsailaren 4ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1223 Ertzaintzaren bederatzigarren txandako praktika-aldia baloratzeko batzordea izendatu zen 1001ko abenduaren 13ko Erabakiz; aldi hori, 1991ko otsailaren 22ko Erabakiz onartutako deialdian jasotako 12.1.B) Oinarri-arauean ezarri zen.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1233 Eskaintzak aurkezteko epea eta lekua: Administrazio Klausula Partikularren Pleguko eraskinean ematen den ereduaren arabera bete behar diren eskaintza ekonomikoak, eskutan aurkeztu beharko dira edo EKAko 100. atalean ezartzen den moduaz baliatuz, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan, 1992ko otsailaren 25eko 10:00 orenak baino lehen.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1233 Eskaintzak aurkezteko ekintza publikoa Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren Bilera Gelan egingo da, 1992ko otsailaren 25eko 12:00 orenetan.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1233 Vitoria-Gasteiz, 1992ko otsailak 6.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1319 ERABAKIA, 1992ko otsailaren 4ekoa, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendariarena, Udaletako eta Foru Aldundietako langileen hizkuntza eskakizunen azterketetan izandako emaitzen aurka aurkeztu diren berraztertze-errekurtsoak ebazten dituena.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1320 Vitoria-Gasteiz, 1992ko otsailak 4.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 1.- Europako Elkarteko Argitalpen Ofizialetako Bulegoetara iragarpena bidali zeneko eguna: 1992ko otsailak 3.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1324 Foru Agindu honen aurka, administrazio bideari amaiera eman ez bait dio, Foru Aldundi Txit Gorenari, jakinerazpen honetatik zenbatu beharreko 15 eguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araueko 69.2. artikuluan ezartzen denaren arabera.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1326 Deialdia eta Oinarriak 1992ko otsailaren 5eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira.

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1326 Donostia-San Sebastián, 1992ko otsailak 5.

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Ikusita: ekainaren 15eko 10/1987 Legea (1987.06.17ko EBO), urriaren 26ko 2913/1973 Dekretuz onartutako Gas Erregarrien Zerbitzu Publikoari buruzko Arautegia (1973.11.21eko EBO), otsailaren 25eko 378/1977 Errege Dekretua (1977.03.16ko EBO) eta uztailaren 22ko 1775/1967 Dekretua (1967.07.25eko EBO), 1983.10.26ko MAz aldatutako Gasdun Erregarrien Sareei eta Estekaketei buruzko Arautegia (1974.11.18ko MA) eta gaiarekin bat datozen gainerako xedapenak.

369. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 1981eko otsailaren 25eko Ministeritza Aginduaren bidez Enagas enpresari eman zitzaion kontsezioa, baina Eusko Jaurlaritzako Industria eta Energia Sailaren 1983ko uztailaren 15eko Aginduz Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri eskualdatu zitzaion; gerora, aipatutako Sailaren 1984eko ekainaren 1eko Aginduz zabaldu egin zen kontsezio hori Bizkaiko Lurralde Historikoko beste zenbait udalerritarako, besteak beste, Santurtzi eta Abanto eta Zierbenarako.

370. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Bestalde, hauek ere ikusi dira: ekainaren 15eko 10/1987 Legea (1987ko ekainaren 17ko EBO), urriaren 26ko 2913/1 97X Dekretuz (1973ko azaroaren 21eko EBO) onartutako Gas Erregaien Zerbitzu Publikorako Arautegia, otsailaren 25eko 378/1977 Errege Dekretua (1977ko martxoaren 16ko EBO) eta uztailaren 22ko 1775/1967 Dekretua (1967ko uztailaren 25eko EBO), 1983ko urriaren 26ko M. Aginduz aldatutako Gas Erregaien Sare eta Estekaguneen Arautegia (1974eko azaroaren 18ko M. Agindua) eta bat datozen beste xedapen guztiak.

371. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Hala beraz, 1991ko urtarrilaren 21etik otsailaren 1era Parisen iraun zuen Ipar Euskal Herriko hamasei abertzaleren epaiketaren barne ez zeuden izan.

372. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4779 Eskainiko diren prezioek Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailak 1993ko urtarrilaren 26ko Aginduan (otsailaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) ezarri eta indarrean dauden tarifen araberakoak behar dute izan.

373. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Barakaldon, 1993.eko otsailaren 11n.

374. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Bilbaon, 1993.eko otsailaren 22an.- Zerga-biltzailea, Enrique Hermosilla Saiz.

375. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Ibai Arrantzari buruzko 1942.eko otsailaren 20ko Legean, eta berau betearazteko onetsi zen 1943.eko apirilaren 6ko Araudian eta xedapen gehigarrietan ezarritakoarekin bat etorriz, beharrezkotzat jotzen da 1993.eko denboraldirako arrain aprobetxamenduko motak arrantzatzeko epealdi baliogarriak araupetzea, haien biztanleriak babestu eta hobetzeko eta Bizkaiko Herrialdean nahikoa babesik edo nahikoa kiderik ez duten bestelakoen arrantza gebentzeko.

376. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Honenbestez, eta Arrantzako Herrialde Kontseilua entzun eta gero, horretarako hain zuzen 1992.eko abenduaren 10ean batzartu zelarik, eta Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Araueko 36 eta 64. artikuluetan, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko Harremanetarako 1983.eko azaroaren 25eko Legeko 7.b)3. artikuluan ezarritakoari doazkionean, gai honi buruz iratxikitako eginkizunak direla bide, hauxe XEDATU DUT:

377. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Otsailaren 23ko 289/1987 Foru Aginduak, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Agiridunen gaineko Zergan nahiz Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan egiaztatzeko erabilgarriak izango ziren salmentako batez besteko prezioak onetsi zituen.

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0008 Dagoeneko matrikulaturik dauden turismoko eta lur guztietarako ibilgailuetarako, eta motozikletetarako erabilpen urteen arabera zehaztutako portzentaien taularen ordez, zein otsailaren 23ko 289/1987 Foru Aginduko II. eraskinean dagoen, ondore guztietarako, foru agindu honetako IV. eraskinean dagoena jarriko da.

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Errealitateak hauxe dio aldiz: Irakaskuntza Publikako FAPAS eta Ikastolak aurka daudela, Irakaskuntza publikoko interinoak otsailean hiru eguneko greba egingo dutela, irakaskuntza Pribatuko 92ko lan hitzarmena negoziatzeke dagoela, Sindikatu batzuk ezezko edo abstentzioa eman diotela lege horiei kontsultatuak izan diren batzordeetan.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Usurbilgo alkatea den Joxe Antonio Altunari jakinarazi zion Justizi Auzitegiak, Eguskitza baserriko bidearekin sorturiko arazoaren epaia otsailaren 1ean, hau da, astelehenean, burutuko dela.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Ondorioz otsailak 30ean segurtasuneko gizon bat jarri zuen.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Beraz, ekaina bitartean egun hauetan egingo dira: Otsailak 1, martxoak 1, apirilak 5, maiatzak 3 eta ekainak 7.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Fagorrek Arrasateko San Andres auzoan duen hozgailuen lantegian otsaileko lau ostiraletan lanik ez egiteko erabakia hartu dute.

384. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0040 Eibarko San Andres ikastetxe publikoko ohar batean jakinarazi zaigunez, datorren astean zehar, otsailak 2, 3, 4 eta 5ean ikastetxe honetako ikasleak ETB-1ean 7retatik aurrera emititzen den Galaktika programan egongo dira.

385. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 ETAren arma eta lehergailu fabrika otsailaren 14ean aurkitu zuen Frantziako Poliziak, eta bertan armak eta lehergailuak prestatzeko osakiak eta tresneria zeuden.

386. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Konpetentzia Madrileko Entzutegi Nazionalaren esku uztea erabaki zen joan den otsailean, baina Auzitegi Gorenean errekurritu du Jose Antonio de la Hozen abokatuak.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 urtarrilak 21 - otsailak 18

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 otsailak 19 - martxoak 20

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Igaro den Otsailean, kurtso erdian hain zuzen, ezer esangabe, BUP-erako genuen subentzioa kendu digu.

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1079 1993ko ekainaren 7ko Erabaki bitartez Auditoretzan berariaz gaitutako Ekonomia eta Enpresaritza Zientzietan lizentziaturikoaren lanpostu bat betetzeko dei egindako Lehiaketa-Oposaketaren oposaketa aldiko lehenengo ariketa egin ondoren, Epaimahai kalifikatzaileak prozesu hori betegabeko izendatzeko erabakia hartu du ez baitu izangaietatik inork ere froga gainditu eta onenbestez, Lehendakaritza honek, otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 19.3.f artikuluan erabakitakoaren arabera, hauxe

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2205 Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren 1993ko otsailaren 11ko Aginduz, eremu geografiko homogeneoak eta etxebizitza arloan babesgarri izan daitezkeen ekintzei aplika dakizkiekeen moduluak finkatu ziren, izan ere, bi udalerri berri sortu baitira Euskal Autonomi Elkartean, Arratzu eta Zierbena hain zuzen ere.

392. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2206 Beraz, beharrezkoa da aldaketa bat sartzea 1993ko otsailaren 11ko Aginduaren I. eraskinean jasotzen zen udalen zerrendan.

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2207 Agindu hau indarrean jarri dadin egunetik hasita, indargabetuta gelditzen da Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren 1993ko otsailaren 11ko Agindua eta honen ondorioz sortu ziren egoera guztiak ere bai, arau honetan ezartzen denaren kontrakoak izan ez daitezenaren baldintzapean.

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2235 AGINDUA, 1994ko otsailaren 18koa, Garraio eta Herrilan sailburuarena, BHTko I lineako Plentzia-Bolueta bidezatiko geltokietako igongailuak fabrikatu, hornitu, montatu eta frogatzea horniketaren lehiaketarako deia egiten duena.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2235 Iragarpena EEAOra bidali zeneko eguna.- 1994ko otsailak 22.

396. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2236 Vitoria-Gasteiz, 1994ko otsailak 18.

397. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3428 Guztiek eta, bereziki, prozesuan parte hartzen dutenek jakin dezaten eta, prozesuei buruz indarrean dauden legeetan xedatzen dena betez, EBOan eta B.O.C.M. delakoan argitaratu ondoren, izenpetzen da ediktu hau, Madrilen, mila bederatziehun eta laurogeita hamalauko otsailaren hogeita lauean.

398. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 Alkateak, gaia 1994ko otsailaren 22ko Gobernu batzordean aztertuta, aipatutako hornidura lehiaketa bidez kontratatzea erabaki ondoren, baldintzen orriko laburpen hau ateratzen da jendaurrera, apirilaren 18ko 781/1986 ELDko 122. eta 123. atalek xedatutakoaren ondorioetarako.

399. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3434 Donostia-San Sebastián, 1994ko otsailak 23.

400. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Lanak Axular Lizeora (Errondo Gaineko bidea, 119. 20009 Donostia) bidali beharko dira otsailaren 17a baino lehen.

401. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Bilera hori Euskal Herrian bertan egin liteke, otsailaren lau egunez, eta Herri Batasunak ere har lezake parte, Vasco Press agentziak jakinarazi duenez.

402. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Otsailaren lehenetik hasiak dira lau baserrietakoak elgarrekin lanean.

403. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00025 Otsailaren 26tik 27rako gauean, Goardia Zibilak Arraiozko Xotero Etxandi, Elizondon bizi diren Juan Ramon Urtizberea eta Mª Carmen Erauso bikotea, eta urtetan Bortzirietan bizitua den Mikel Legarra atxilotu zituen.

404. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Joxe Mari Ballarena, 22 urteko intsumitu elizondoarra balaz zauritua izan zen otsailaren azken egunean, Goardia Zibila atxilotzera joan zitzaionean.

405. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Otsailean mendira itzuli behar zutenez, zenbait herritan aitzindu egin zituzten Ihauteriak. Atzerriko oihanetara doan mendi mutilarena, ordea, desagertze bidean dagoen ofizioa da.

406. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Eguberriak eta iñauteak sorterria igaro ondotik, otsailaren 16an itzuli zen lanera. Jaime Gastearenak, berriz, egunero egiten du joan-etorria eta asteburua, normalean, Ezkurran ematen du, hurbil xamarrean izaki.

407. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1998 00029 Abel Barriola 19 urteko pilotari leitzarrak bere debuta egin zuen profesionaletan, otsailaren 22an Tolosa Beotibar pilotaplazan. Eskuz banakako partidua jokatu zuen Galartza IV.ren aurka eta 22-12 irabazi zuen. Barriolak duela bederatzi hilabete sinatu zuen Alti enpresarekin, baina orain arte ezin izan du jokatu, eskua barrendik lehertu egin baitzitzaion.

408. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Urtean bi besta haundi antolatzen ditu, maiatzeko bazkaria eta udan Herrian egiten duen Pariseko euskaldunen eguna ahantzi gabe ere bertze besta batzu, nola otsailean egin besta eta dantzaldia, Jean Bouin kirol zelaieko sala batzuetan.

409. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Interesatuak azalpen horiek berak argitara eman zituen Diario de Noticias egunkariari igorritakoa gutunaren bidez, 1998ko otsailaren 26an argitaratua.

410. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Bada, aipatu legedi hori bete-arazteko, eta, zehazkiago, 1986ko otsailaren 21eko Ministro Aginduak jasotzen dituen enplegu-sorkuntzari laguntzeko programak garatzeko hain zuzen ere, V. programakoak, minusbaliatuak enplegu-zentro berezietan eta lan autonomotan laneratzeari buruzkoak, 885 milioi pezeta izendatu dira guztira Nafarroako 1997ko Aurrekontu Orokorretan, hurrengo aurrekontu-kontusailetan: Enplegu zentro bereziendako transferentziak, ohiko eragiketetarako (710 milioi pezeta), eta enplegu zentro berezietarako eta minusbaliatuentzako transferentziak, inbertsioetarako (175 milioi pezeta); biak ere, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Enplegu eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzukoak izanik, aipatu gizarte-taldearen laneratzea dute xede, bistan da.

411. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0010 K.J.- Hemen lau bat hilabete egin dizkiat (1996ko otsailean bidali zuen gutuna) eta beste urte bete edo egongo nauk, hasiera batean behintzat.

412. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 1992ko otsailak 13.

413. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Bestalde, Autonomia Estatutuaren aldibaterako zazpigarren xedapenean ezarritakoari jarraiki eta arlo hori Eusko Legebiltzarrak arautzen ez duen artean, erabili beharreko legea Elkargoak Arautzen dituen otsailaren 13ko 2/1974 Legea da, abenduaren 26ko 74/1978 Legeak eta apirilaren 14ko 7/1997 Legeak aldatua izan dena.

414. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horrexegatik, otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 4. atala aintzat hartuz, Euskadiko Podologoen Elkargoen aldeko Juntek probintzia-mailako elkargoak sortzeko eskatu zuten, baina bai profesional-kopuruagatik, bai lurralde-esparruagatik, egokiagotzat jotzen da autonomia-erkidegoko mailakoa izatea.

415. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Herri- onuraren ikuspegitik, beraz, komenigarritzat jotzen da zuzenbide publikoko korporazio bat sortzea, barne-egitura eta jardunbidea demokraziaren araberakoak dituena, aipaturiko otsailaren 13ko 2/1974 Legean ezarritakoa aintzat harturik.

416. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 1997ko otsailaren 25ean, Diputatuen Kongresuan, aho batez, legez besteko proposamen bat onetsi zuten, Espainiako Gobernuari eskatzen ziona, hain zuzen ere, luzamendu gehiagorik gabe minak osoro debekatzeko lege-proiektu bat aurkez zezala.

417. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 1.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Estatuko Gobernuari eskatzen dio ezen, Pertsonen Aurkako Lurreko Minak Guztiz Debekatzeko Nazioarteko Itunari dagokionez, luzamendu gehiagorik gabe minak debekatzeko legea aurkez dezala Diputatuen Kongresuan, otsailaren 25ean Parlamentuak hartutako erabakia betez, erabaki horretan aipatzen diren pertsonaren aurkako ondoriodun arma-klase guztiak barne.

418. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Zazpi hitzaldi izanen dira, otsailetik hazarorat, udan pausaldiño batekin, eta lehena hilabete hunen 28-an, ortzirale arratsarekin, Migel Angulo mendigoizalearen inguruan.

419. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Herritarrak gure herriko talde abertzaleak bilkur bat antolatzen du helduden otsailaren 21ean Lissaritzeko salan, aratseko 8ak eta erditan.

420. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 1992-ko Otsailaren 29an Garaztarrak euskal dantzari taldeak azalduko du bere Baxe Nafarroako kabalkada arratsalde osoan Garaziko karriketan.

421. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 1992ko azaroan, Herrilan eta Garraio Ministerioko Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiak idazki bat bidali zion Nafarroako Foru Komunitateari RENFE-k eginiko eskabideari buruzko txosten bat eskatuz; RENFE-k zerbitzuak aldatzeko baimena eskatzen zuen, eta aldaketa horren barruan proposatzen zuen Madril-Iruñea egiten duen Estrella delako trena (800-803) kentzea 1993ko otsailaren 1etik aurrera.

422. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Ordutik hona euri asko egin badu ere, eraikuntza honen edertasunak oso-osorik iraun du eta gure herria estetikoki apaintzeaz gain, 1987ko otsailetik aurrea badu beste funtzio interesgarriago bat: Zarauzko kultura kudeatzea, hau da, kultura bideratzeko behar diren baliabideak jarri eta gestioak zuzentzea.

423. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Printzipioz urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran izango litzateke bilera hau.

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Azken urteotan Udalak egindako ahaleginari aurre eginez, hileon edo otsailean amaituko dira Bastarreko plazan egiten dabiltzan lanak.

425. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Esther Erro Sola andrea, 15.997.853 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Lourdes Furundarena Wan-Geneberg andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Rosa Mª Fernández de Pinedo y Luis andrea, 14.869.544 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosario Pastor Garrido andrearen EUSKARA IKASTEAGATIKO LIBERAZIOAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

427. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Deñe Larrabeiti Mendicute andrea, 30.634.519 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Luisa Uriarte Piñeiro andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

428. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Albert Barroso Ramos jauna, 30.583.602 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosa Sierra López andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

429. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Fernando Garmendia Ibáñez jauna, 15.971.696 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Isabel Fernandino Hurtado andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

430. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Carmen Diez Rodríguez andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

431. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Argentina Marcal López andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

432. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles González Galnares andrea, 14.586.534 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbetikotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

433. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Estíbaliz Alberdi Olaizola andrea, 72.421.841 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

434. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Nekane Alkorta Lekumberri andrea, 16.043.556 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

435. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles Muguruza Otermín andrea, 15.971.408 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

436. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18, artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71 eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Izar Echeveste Echave andrea, 34.101.100, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez homitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

437. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Sara Villaverde Blanco andrea, 14.563.331, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

438. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz Mª Isabel Ocerín Beraza andrea, 16.034.180, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

439. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0270 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainaerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Ana Isabel Madarieta Juaristi andrea, 30.568.378, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasnez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

440. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Azken itxas-ibilia egin eta otsailaren 5ean egunsentiz lehorreratu zituzten martiriak (orain hogei ta sei).

441. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 1909ko otsailaren 20an Pariseko Le Figaro egunkarian azaldutako manifestu futuristarekin aldarrikatu zuen Marinetti poetak arte antiklasizista baten eta etorkizunera begira jarritako arte baten beharra, bere forma espresiboetan teknika modernoaren eta hiri handietako gizarte masifikatuaren espiritu dinamikoari erantzungo liokeen arte baten beharra.

442. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Bide artistiko berrien lehenengo galdakizun programatiko eta orokor honen atzetik, artista plastikoei bereziki egindako deia etorri zen l910eko otsailean.

442 emaitza

Datu-estatistikoak: