XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zenbait lore bildurik
zure inguruban,
uztai bat ipindu det
aldetan moduban;
nik ere zu onratu
nairikan munduban,
koro chatar au jartzen
dizut gaur buruban,
Jaunak para deizula
eder bat zeruban
.

2. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Beñola, Epeldek egindako komentu berritik beste antziña-lekuko ontara aldatu ziran pralleak, ua mutiko ikasleentzat utzi ta paraturik (1909).

5. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Egoten giñen elkarrekin solasian, baita ere bertsotan, elkarri puntu paratuz ta ola.

6. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ta Iruñe'tik Lesaka'ra eldu zirelik, Modestok erran zion paratu bear zitula Lesaka'ko iñauteriari bertsuak, ta bertso orien doñua izan bear zela Lesaka'ko zortzikoren bat.

7. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Jin.- Alemanak joan eta, frantsesak jin zaizkigu: gure umeak, herritarrak, odolekoak. Ongi ethorri egin deetegu. Hotarik zonbait perrukiergoa ederki ikasirik itzuli zaizku: kitorik, urririk, coiffeurs pour dames ere paratu dira.

8. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Futboll, aski ez dala orain España'ko itzulia, Tour de France antzekoa paratu dute.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0157 Aski dugu horretarako biak ELKARREN PAREAN paratzea, eta bien zabalerak begiratzea: Aldera itzazu angulu hauek, eta =, >, < ikurrak erabiliz idatz itzazu berei buruzko berdintzak edo desberdintzak:(...).

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Testua amaitu eta ondoko lerroan, eskuineko aldean, paratzen dugu hau: .../....

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Ixildu nahi duguna parentesi artean paratzen ditugun eten puntuez ordezkatzen dugu: Lehen (...) euskal idazleek ez zuten horrelako kezkarik.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Noiz paratzen ditugu bi puntu hauek? Bi puntuek, gainerako ikurrek egiten dutenaren antzera, etena markatzen digute, baina besteetan gertatzen ez den bezala, esan daiteke bi puntuak seinalatzen ditugun lekuak adierazi nahi duela pentsamendua ez dela oraingoz geratu.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Esan dezagun, dena den, ezin ditugula paratu bi puntuen alde batera aditzaren osagarriak eta aditza bera beste aldera.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Egon ere, badaude beste ohar asko ere egin nahi genituzkeenak, baina orduan urrunduko ginateke lanari paratu nahi izan dizkiogun mugetatik.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0181 Bestela esanda, hikako tratamendua aukeratuz gero, erregistro oso eta desberdin bat behar da ezin para bait daiteke honelakorik: * Hi musika entzuten geratu haiz, Patxi telebista ikusten geratu DA eta neskak dantzara joan DIRA.

16. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 Paratu ditudan arau horietatik bat, edo biak, ez dira ziklikoak, batera nahiz bestera output onargarriak eman dizkigutelako.

17. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 N`DIAYEk paratzen dituen formekin, denak ez badaude ere, bat nator.

18. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Laburki bederen paratuko ditut hemen erabilera honen ezaugarririk garrantzizkoenak: 1) Lehenengo ta behin, euskara atzerakada izugarriak egiten ari baldin bada Baztanen, hiketako formetan galtze hau guztiz nabarmena da, Lekaroz izanik gaur egun forma hauek oraingoz bizirik dirauten herria.

19. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Suntsitua den euskalki bat denez, eta euskal multzoaren arauera oso desbideratua, erronkarieraren ikerketak balio eta interes zientifikoak ditu soilki; ezen, bere lekuguneaz batera berritzaile eta arkaikoa izanik, gainerako euskalkien alderdi bitxi batzu azal baititzake; aspaldiko euskal azentuaren arazoa ere hobeki paratuz agian, eta zubereraren arazo batzu argituz.

20. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Ez dugu uste arau estuegirik eman daitekeenik hemen, eritziak eritzi, forma guztiak baitira onak, nahiz ausartzen garen esatera hasieran paratu ditugun hirurak ditugula maizenik erabiliak.

21. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Ikusten denez, esanahiaren aldetik, orain arte paratu ditugun forma guztiok halako irrealtasun bat adierazten digute.

22. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Azeriak ez zekien zer bazkari paratu eta jatekoaren bila atera zen.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 - Hi al haiz?- nekazariak muin egin zion eskuan - Zer dugu? - San Juan bezperako kantak paratzen ariko dira, noski? - Hala ari gaituk, bai.

24. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Gainera, gaur igandea denez gero, zuretzat paratuko nituzke...

25. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Niemsan hiri nagusiko auzo aberatseko geltokian, paratu zen trena.

26. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 Dena prest zegoenean, jaten paratu ziren.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Txaketaren ordez paratu zuen.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Gabardina ongi tolestuta paratu zuen bere alboan.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Beatrizek ahurra paratu zion kopetan.

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Lana fin egiten ziken, hasi aldatzeko momentutik (berak ekartzen ziken, R-4 batean, lur berria Uliatikan, Aiuntamentuko zeratikan) eta segi irrigatze lanean, zimaurtzerakoan, plastiko paratzen... Harek aldatu landareari ez zitzaioken, ez, azala zimurtuko, ez sustraiak erreko edo jelatuko.

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 30. Oturuntza Nola ez, udaletxean ospatu zen Kaiserraren ohoretan. Aurreko egunetan mahaiak eta aulkiak ekarri genituen Biltzar aretora, eta dena paraturik zegoen.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Zer uste du Berorrek galdegin zion alkateak Kaiserrari, zer dela paratu dioguna? Seguru, askotan jartzen ez dioten jaki bat dela. Ezetz asmatu?.

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Atzo aspaldiko eta laburreko adiskide batekin para nintzen.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Bera baino lehenagoko bertsogileen (vulgares versificatores deitzen dituenen) bertsoak paratzeko tankera ez zuen gogoko eta bere garaiko erdal hizkuntzen frantses, italiano eta gaztelaniaren eta areago, bere garaiko baino aurreragoko erdi aroko latin hizkuntzaren metrikaren legeak eta arauak ezarri nahi izan zizkion euskal bertsogintzari ere.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Ezin pentsa ere dezakegu, beraz, Oihenartek neurtitzok paratu zituelarik, berak ere huts horiek berak egin zitzakeenik.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Kopla. Bertsoa hondu (huntu), konposatu, ezar(r)i, egin, esan, kantatu, koblatu, bota, paratu, atera, jarri, ipini...

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Ez da esan beharrik, neuk eman ditudan euskal eskoletan oinarritu naizela lerro hauek paratzeko eta ikasleek azaldu dizkidaten galderei emanikako erantzunetaz baliatu naizela.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0115 Pastoralak estudiatzen ari zela, egungo egoerari aplika dakiokeen pasarte bat ebaki zuen eta poesia bat para digu.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Biziak duen berezkoena jasoz, haurrak harreman xuxenagotan paratzen da kosmoari buruz, eta guk geuk ere begi berriez mundua ikusten saiatzen.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Olerki-erritmoen iturburua den oparotasun horri eusten ahaleginduko gara, idorokundeak, esperentziak, saiaketak, zauskadak eta abar, denen artean paratuz eta partekatuz; eta honen bidez ideia bat finkatuko dugu haurrengan: bizi diren eta sortzen ari diren segurantzi-ustea.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Zintzarrots, zintzarri eta galarrots astolasterra ematen zen giroaz mintzo zaizkigu, ezen gazteriak erabakitzen zuenean antzerki irrigarri bat paratzea, lehenik hazienda guztiari beren zintzarriak, joaleak, tunturroak kentzen hasten zen eta turrutak eta adar soinujotzaileak prestatzen.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Lan handia eman digu, benetan, liburuaren paratzeak.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Beste bolada gogor baterako paratu behar dukete, beraz, sobietarrek.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Denboraren tarteak eta gaiaren bestelakoak hesi-muga sendoak ezartzen baditu ere zinez komentzitua nago ni, eta Eneko Oregi ere alor honetan gogaide izango dudan esperantza osoa ez zait falta, problemaren azken iturria ez dela gerra aurrean, 1933 inguruan, Aitzol eta Lizardi aurrez aurre eta elkarren kontra jarri zituen euskera errez-aren auzigai hura bera baizik. (1)Horretaz argibide gehiago nahi lukeenak irakur beza astiro, ez bait du zer galdurik, Lizardiren Gure bideko mugarriak artikulu hura: ikus, orain, Lurdes Otaegik paraturiko X. Lizardi: kazetari-lanak (401-404 orr.). Donostia, Erein, 1987.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Mito horietan legoke esanda, euskaldunarentzat mundua zer den, eta nola ikusten duen paratuta munduan bere burua.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 Osagai zeru-lurtarren mataza, liburu honetako irakaspenek eta gure gizonaren izateak berak eskatzen duten bezala, zeharo askatu gabe, zerbait esatea dagokigu anaia solas-gidari eta idazlearen gainean, (2) Orixeren bizitzako gorabehera nagusiak eta haiei dagozkien mugak eta datak Orixe (Omenaldi) (Donostia, 1965) liburuan haren iloba J. M. Aranalde jaunak ematen dituen berrietarik hartuak dira. Beste zenbait jakingarritarako, ikus ditzake irakurleak liburu honen azkenean paratu ditugun Oharrak eta argibideak, kontuan izanik horretarako testuan barrena ageri diren izartxoek (*) hara joerazten dutela gogoan izanik, horretarako, liburuan bertan eta bestetan bere buruagatik esaten dituen gauza frankok haren biografian aski argi egin lezaketela.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0013 Esate baterako, Urraulgoiti paratu da Urraul Alto-ren ordain gisa, Eritzegoiti, Ziagoiti, eta Ibargoiti-k ematen diguten ereduari jarraikiz; Ameskoabarren, Ameskoagoien Amescoa Baja eta Alta-ren baliokide bezala, eredutzat Ollobarren eta Ollogoien hartuta.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Idatzizko iharduera ezagun bat ondorioen jokoaren aldaera bat paratzea da.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0158 Ez dugu uste arau estuegirik eman daitekeenik hemen, eritziak eritzi, forma guztiak baitira onak, nahiz ausartzen garen esatera hasieran paratu ditugun hirurak ditugula maizenik erabiliak.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Ikusten denez, esanahiaren aldetik, orain arte paratu ditugun forma guztiok halako irrealtasun bat adierazten digute.

51. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 Bertso batzuek, garai artako bertsolariak jarriak dira; baiñan beste batzuek gizon eskoladunak paratu zituzten.

52. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0008 Errotara ninjoala
topatu nuan erbi bat;
kendu nion begi bat;
para nion berri bat...
Errota-pio, klak, klak...

53. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 - Bai, gizon zurea iltzeaikin paratu dute zure alabain senarrain izenean .

54. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Gero mallu-burdin eta ziri burdinekin xeatzen ginduze denak, eta ikatz egiteko balin baze, erematen gindue ikatz egiteko plazara eta an inguruka paratzen gindue egurra ongi txutik, eta gero gañan.

55. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Juan mendira, eta astoa bera paratu ze egur metain ondoan.

56. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ia aspertuxia etzelakoz nior ageri, asi nitze egurrak paratzen zamuketan, eta ongi fardelkerik gabe, arront ortan nindegoken bezala.

57. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Eta gañera egur anitz paratu nio.

58. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Soka nola paratu? Len bezala nindego astean, baño negarrik egin gabe.

59. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Alki gainean etzaten da luze luzea, bere gabardina gainean paratuz. Begiak hesten zaizkio.

60. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Orai paratu duzte alkiek eta ez da gehiago argirik.

61. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Paratzen ziote gurutze bat arbolai, baño paratu zuenak bertzerik jakiten zue.

62. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Etxe bati teillatua ematean trapua paratzen dute.

63. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Etxeko atean ere paratzen dire.

64. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Belarritako ona ez baze, nere amak etzue paratzen.

65. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Arropan puntillek edo hala paratzen zire.

66. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Andreak paratzen zute buru gañean tella gorrie.

67. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Horren gañean paratzen ze almadraka edo koltxoña ardi illeikin egine.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herrialde horretako Inter Nationes erakundeak gonbidaturik joan da Latinamerikaz eraturiko ekitaldi batzuetara eta han betiko leloa aipatu du, bera demokraziaren alde paratu dela eta ezkerreko nahiz eskubiko errejimen oro gaitzetsi behar dela.

69. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 II- Ama nolaxek ez da gozatzen Karesû hun horri phara
Lo-etarik erriz baduago plaseran-handiz ikhara
Amets goxo batetan dua-Afrika bero hortarat
Karesû horrekin orhitûrik han dutian bere haurrak.

70. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 (Da)bela nagosi bet bailitze letx ikusten gendun airan selan datorren da gero ba, denporea joan, denporea etorri, gaxorik parau sen:

71. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Urrengo goxan (e) esnea ipini bero-bero, da gero danak armusetako andi da danak oira joan orduin paretan sen andrea eiten sukue, da sukue eiten parau, bajatuten yakon tximinitik bera sorgine d(a) esaten yeutzen e:

72. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -ni tranbixetik bajate nitzen karraka, bajau parau barik

73. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Bertso moldeari dagokionez, hamabost silabatako lerroak paratu zituen Etxeparek, erdian etena dutelarik: zortzi + zazpi neurrikoak edo, zehatzago, 4/4/4/3.

74. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 Azkenean, gizon janzki urdindunak mikrofonoa hartu eta aurrean paratu zitzaigun.

75. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Zumezko etxolak zirkunferentzia osatuz paratuta zeuden, barnean plaza moduko bat marrazten zutelarik.

76. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00114 Baina izkin egin diegu israeldarrek errepide nagusian paratu dituzten bost kontrolei.

77. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Aulkirik ezean, haietan jesartzen ziren, gela erdian paratutako mahai baxuaren inguruan.

78. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Eta, parazan pisuan. Zenbat dun?

79. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0048 Gabriellek poltsa eta oihal marroizko jaka atzekaldeko eserlekuetan paratu, eta musikaz egin zion Samueli galde:

80. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0107 Festa guztiak paratu ditut, arrakasta guztiak, drama guztiak.

81. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0045 Docek paperontzian utzi zituen lehergailuak eta erabilitako egunkaria, zimurtu ondotik, gainean paratu zuen.

82. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0085 Docek matraila hazkatu zuen, gogoetan; gero atzeko jarlekura bueltatu, diru maleta hartu eta aurreko jarlekuan paratu zuen.

83. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0145 Ohatze-bagoi batera joan beharko zuen! -kartulina bat leihoaren kontra paratu zuen eta orri bat kendu zion, jarlekuaren gainean utziz.

84. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 - Ba-baina... -Doc-ek bere esku dardartia ahoan paratu zuen-. Baina...

85. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 (...) eskuak altxa eta belaunen gainean paratu zituen.

86. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0451 Beste erdia belarri gainean paratu zuen.

87. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Hiri ere berriz gogoratzea gustatuko zainalakoan paratzen dinat hemen.

88. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Etzekinat batere, baina, parako niken lepoa iuineko denak holaxe ibiltzen zaretela, jendeak zer esanen duenari begira, zeren gorputzak eta gogoak eskatzen dizuena egiteko lotsaz eta bildurrez.

89. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0267 Gaur jeikita gosalondoan aurreneko lana horixe egin dinat: trasteak beren lekutan para eta etxea pixkat txukundu; premia bazeukanan eta.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Giro politikoa lagungarri izan zen, bistan da, hirugarren guda karlistaren ondotik eratu zen fuerismoaren gorakadarekin ernetu baitzen, minoria kultoen artean, hizkuntzaren eta Euskal Herriaren historia hobeto ezagutu eta sakontzeko halako jarrera. Erromantizismoak ere paratu zuen berea.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00123 Lurrina erabiliz asmatutako lehenengo makinak teknikariek paratu zituzten eta hauek, gehienetan, zientifikoengandik urrun lan egiten zuten.

92. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00106 Euskal Herriko lehen fonoteka osatzeko urratsak ematen ari dira Nafarroan, eta, gauzak ondo, laster mila ordutik gorako grabazioak izango dira entzungai horretarako paratuko den artxiboan.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 BESTE OHE BAT EDO SEHASKA JARTZEA. Logelan beste ohe bat paratzeagatik ezin izanen da birendako logelaren prezioaren %35 baino gehiago kobratu. Sehaska paratzeagatik ez da deus ere kobratuko.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Batzuetan pentsa daiteke zuzendariak kamera paratzeko zuen modu berezia hori haurren begietatik ikusteko saio bat ez ote zen izanen.

95. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0221 Argigarriak dira gaztel aldakiari aitzinean paratzen dizkion hitzak, hauetan labur baina zehatz esanak baitaude era honetako itzulgintzan dihardutenek aurre egin behar dioten behaztopa andanaren zernolakoak.

96. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Arnaut Oihenartek proposaturiko bideak eta berak O.ten gastaroa neurthizetan zabaldu nahi izan zuen ildoak porrot egin zuen, honako zentzu honetan behintzat: bere prezeptiba euskal bertsoak behar zuena izan ala ez, paratu zituen poemak goi-mailakoak izan ala ez, azpi-azpian banakako irakurketara zuzenduriko hitz-neurtua aldarrikatu eta paratu nahi izan zuen Oihenartek eta jasotzeko modu horretara bideratutako hitz-neurtua ez zen landu ia euskaraz bi mende luzeren buruan.

97. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Jakin badakigu, Etxeparek edo Ziburuko Etxeberrik paratutako hitz-neurtu eta aipagai ditugun hauen artean badela alderik, lehenak gehienetan landuagoak direla bigarren hauek baino.

98. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Bertsoaren loraldi honek ez zuen ekarri poema-libururik, batasun baten azpian paratutako poema-sailik, ez zen egon gairik poema luzeren batez harantzako irudimenik sortu zuenik,...

99. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Baina, zorionez, G. Salazar y Frias Inkisizio gizona Lancre baino zentzuzkoagoa izaki eta sorgintzat hartuak erretzearen kontra paratu.

100. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Hona Dees-en hitz zehatzetan paraturik:The modern observer must be prepared to accept as perfectly legitimate a linguistic behaviour that cannot be described in terms of grammatical rules applying with an absolute regularity.

101. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0030 Identifikazio behar honek heroiarekin munduaren gatazkaren erdigunean paratu behar honek ez du kontaketa magiko eta mitikoentzako lekurik uzten.

102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 Testu honen edizioa paratzeaz gain, irazkina ere eransten dut, hala testuko puntu ilunak hobeki ulertarazteko nola kontu askotan hain bitxi gertatzen zaigun erronkarieraren ezagupenerako aurrerapausu txiki bat egin asmoz 2. Diodan, bidenabar, artikulu hau Erronkariko euskalkiaz dagoeneko abian dagoen lan handiago baten zati bat dela. Bertan E-ko testu guztien edizio kritikoa eta euskalki beronen gramatika burutu nahi ditut.

103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0035 Itxuraz, filmearen kopia bakarra, ustekabean, gozodenda bati saldu zioten, eta hangoek zatitu eta gozoki barneetan paratu zituzten fotogramak, opari eta erakargarri gisa.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 19. Pamiela argitaletxeak Martin Indaburu nafarraren Haizegua olerki liburua karrikaratu zuen, Pio Caro Barojak paratutako edizioan .

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 1. Bertsoak noizko elurtean paratuak ote ziren

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Bertso hori, Miren Irurtiak egina, hantxe dago erori zeneko mendeurrenean plaka batean grabatua, Leitzalarreko Aritz Aundi haren ipurdiaren neurrira inguruz inguru para ziren harrietako batean.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Gauzak horrela, bistan da Leitzalarreko artzaiaren bertsoak 1888ko elutean ez baina, lehenagokoren batean paratuak direla.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzatik Irurtzunerako karrobideak auzolanez urratu omen zituzten, eta elurrezko mahai zurien gainean babak eltzeka paratuz, haren jiran zutik egiten omen zituzten otorduak.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Hasieran esan bezala, Lazaro Bengotxeak paratua izan behar du bertsoaldi honek.

110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0132 Baina, noiztsu paratuak ote dira? Hori ere gutxi goitibehiti atera liteke arestitxoan Mikela Astaitzagakoak esandakotik:

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 [Huarte gotzaia, Wuhuko San Luis kolejioa egiten hasterakoan, aurreneko harria paratu zuenean.]

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Ricci honen ereduak gatazka haundiak sortu zituen jesuiten artean, hango kulturarekin nahasten hasiz gero kristau legea arriskuan paratzen omen zuelakotz.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Bere egoitza berriari ere Santa Krutz paratu omen zion izena.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0157
Amodio zer den jakin nahi baduzu,
sutan egur hezea para behar duzu:
sutan egur hezea paratzen baduzu
negarra dariola akituren zaitu.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0191 - Honek arrautza bilatu, honek sutan paratu, honek gatza eman, honek pixka bat probatu, pikaro gaizto honek den-dena jan.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Lehenik, hiru odol-hodi ikusiko ditugu, aurretik atzerantz doazenak, bi lateralki paratuta eta erdikoak, bentralki kokaturik, nerbio-katea bentrala inguratzen duelarik.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Ohizkoa den bezala, kanal erradialak, sistema akniferoko kanal erradialekiko posizio distalean paratuta daude, eta tentakulu edo oin anbulakralei adar lateralak bidaltzen dizkiete.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0151 Adjektibo hauek -en edo -ko kasu markak dituzte eta izenaren ezkerreko partean paratzen ditugu:

119. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0076 Hori dela-eta, uste dut Oteizaren hitzak aukerako baino aukerakoagoak direla artikulu honen hari nagusia iruten hasteko (1) Ez dut asmo Oteizaren eta Mitxelenaren arteko alderatzea artikulu honen helburuan paratzea. Mitxelenaren izaeraz eta lanez eskaintzen dituenetatik, adierazgarri derizkiedanei besterik ez diet begiratuko..

120. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0102 Eta egilearekin zintzo jokatu dutenak txalotu bezala (77) Jakina, honek ez du esan nahi jatorrizkoari eutsi dioten guztiek erabat asmatu dutenik Mitxelenaren ustez. Xehetasun filologikoak (eta bestelakoak) tartekaken ditu, aldizka, paratzaileak eta berak elkar hartzen ez dutenean (Lekuona zaharra, Geron (1954b); Labaien, Biotz-begietani buruzkoan (1956c); Irigoien, Lardizabalen lanean (1957f), edo Omaetxebarria gramatikari gorentzat daukanak krestomanian, eginean (1959h), esate baterako). Hauk ere, zoko-garbitzearen eta zimentarri sendoak paratzearen seinaletzat hartzen ditut. jipoitzen ditu Mitxelenak begirune-eza islatzen dutenak, bistan baita nolako arriskua ikusten duen Mitxelenak arlo honetan: lehenarekin etetekoa, alegia (78) Klasikoekiko jokamolde arduragabea, euskaldunengan are larriagoa da. Euskaldunak behartsu garenez gero, ezin gara aberatsak bagina bezala jokatu. Horrelakorik, egia, ez zaigu guri bakarrik gertatzen, gaztelerazko zenbait klasiko ere, gehientsuak ez badira, gehiago aipatzen baitira irakurri baino. Aberatsek galera handirik gabe egin dezaketena, ordea, ez zaie behartsuei egoki. Eta nor gu baino behartsuago gai honetan? (1954b:39)..

121. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00251 Beste egunean joan ziraden etxera, non segitu zion gaitzak alako modu ikaragarriyan, zeñek gure polako gaizoa paratu zuen azkeneko atetan.

122. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Sukalde pareko koartu itsu artan asmatu zun gure aitak komuna patzia.

123. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Etzun nola berritzen; zulon parin petatxua patu baizik.

124. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Larru zarra patzen zulako, miartu itten zen laxter, ta iltze muturrak ankazpian yotzen zuten.

125. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Emakumin takoi miar aikin izaten zittun izuarrizko lanak; ta oandik ukerro gomazko zatari partxik patzen.

126. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Sagrarioko ate aurrin patzeko bordatu zun zapi bat, yosteko makinakin.

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 GOIZEAN argi hastean hasi ziren Itoitzekin elkartasuna taldeko kideak Tamesisen ertzean berriki paratu den noria erraldoia eskalatzen, segurtasun neurri guztiak gora-behera, eta Indiako taldeko kide batekin batera.

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Pierre Topet Etxahun berak bertso batzuk paratu zituen txapelketa horri buruzkoak susmoak zirela eta.

129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Bertze horrenbertze erran daiteke mendian zuten bizilekuaz. Hainbat urtetan txabola kaxkar batzuetan lo egin zuten, Martinek dioenez, ohatzea egiteko taula baten gainean lastoa paratuta. Hondarrean etxeetara gaten ginen

130. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Nire betiko afizioa izan da igandetan Beti Gazte ikustea eta orain ezin dut, harmailetara joateko malda ttiki bat egin beharrean eskailerak paratu dituztelako.

131. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Astegunez ordenagailuan aritu, irakurri, paseo bat eman eta asteburuetan lagunekin kartetan aritu, tragoxka batzuk hartu... Hori izaten da bere programa, baina azken honetan ere zailtasunak ditu, ostatu gehienetan eskalak paratu baitituzte sartzeko, bertze batek atea estuegia. Berdin gertatzen da banketxeetan komertzioetan... Etxetik ateratzeko gero eta gogo guttiago izaten diat

132. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Multa bat edo bertze paratu dute, eta bateri eskopetarekin postutik kanpora egoteagatik eskopeta kendu diote.

133. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 6.1 eranskinean agertzen da hirgurranei egindako esleipenen laukia, kontratistaka paratua.

134. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Kolunpiyo berriyek patu ta makin bat haur ibildu zen jolasien.

135. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Patutako kolunpiyen artien dore: bi zaldi, ginasi etteko tramankuluek, lau kolunpiyo eta Zarautz bi izeneko area haundi bet.

136. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Plaketa hok parke guzien eztia patu, oso gastiya beitia (baldosa bakutzek 7.300 pzta baliyo du).

137. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Kolunpiyuek beti eliz atayen ezautu ttuu, beya lendaziko aldis noiz patu zittubien ez duu jakin izendu.

138. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Beti de, prokuretzen da San Juanetako herriya txukuntzia, gauza berriyek etta, guiko hontan kolunpiyuek biandubuo patu izendu dia, aurreti nehiko lan baziolakos. Bakarren baten jakin neya asetzeko de esan bierra dau, bi enpresen artien patu ttubiela.

139. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Arraultze gordina erabili den ontzietan ez paratu beste janaririk, ez eta tortilari buelta emateko erabili.

139 emaitza

Datu-estatistikoak: