XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 IZKUNTZEN PLAGINTZEN KLASIFIKAPENERAKO ALEGIN BAT
CHAIM RABIN, HEBREOEN UNIBERSITATEA, JERUSALEN.

2. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 Linguistikatik kanpora dagozan plangintzak.

3. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 Batak besteagaz leiatzen daben izkuntza batzuentzat dira plangintza oneik, edo izkuntza baten erabilkerai buruz.

4. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 A) Zearreko Plangintza edo horizontala.

5. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 B) Plangintza zutak edo goitik berakoak.

6. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 D) Plangintza diakronikoa
Plangintza au bere sarritan radikala izaten da.

7. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 Linguistikatik kanpoko plangintza oneik soziolari eta politika zientzietan aituei lotuta agertuko leitikez geien baten.

8. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 Argitaratutako lanak, ikusten dituez plangintza oneik eredu tipikoak lez.

9. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 Olako plangintza, sarritan izkuntza bat jente askori erakutsi bearragaz alkartuta egoten da.

10. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 Orregatik plangintza onek bere menpean izaten dau izkuntza plangintzaren bat.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 Plangintza erdi linguistikoak.

12. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Erdi linguistiko diran plangintzak izaten dira, sarrien erabiltzen diranak, izkuntzaren aldaketa planifikatu bat lortzeko.

13. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Antza danez, plangintza oneitan sozial mailako eta sikologi mailako indarrak badagoz egon, batez bere izkuntzalariak ikerketa lanak egin arren.

14. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 Plangintza oneik arazo bat daukie: maileguz artzen diran berbak itz barriak sortzeko iztegia aberasteko eta beste izkuntza barruko eta izkuntza arteko garbizalekeri forma batzuetarako sartu bear litzakez bide onetan bai ala ez?.

15. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 Linguistikaren barruan dagozan plangintzak.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 b) Plangintza praktikoa (informasinoa daukien itzak artu).

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Izkuntzen plangintzan azterketak azalduko geunskigu zeintsuk diran linguista normagile batek bear dituen gaitasunak, eta zeintsuk bear dituen linguista deskribatzaile batek.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Balio-urrituentzako hezkuntza-zerbitzuen plangintza, Eusko Komunitate Autonomoaren barruan.
- Titulartasun publikoko zentruen gestioa eta hauen ihardueraren koordinaketa zentru kontzertatuen iharduerarekin.
- Hezkuntza-zerbitzuen kalitatearen kontrola.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Gizarte-Zerbitzuen plangintzarako proposamen-formulazioa.
- Proposamen-argibide eta -laborazioa, gizarte-zerbitzuei dagozkien aurrekontuak egiterakoan hartu beharreko erizpideei buruz.
- Gizarte-Ongunderako LurraIde-Kontseiluen eginbeharren aholkumendu eta koordinaketa.
- Txosten, ikerlan eta diktamenak egitea.
- Jaurlaritzari aholkuak ematea, honek haren kontsideraziora jarriko dizkion gaietan.

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 (...) Plangintza Partzialak ordenaturiko Ibargain zona kentzea.

21. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - B eta C sektoreetan ateratzen den bolumen eraikigarria Oiartzungo hirigintza Ordenaketarako Plangintza Orokorrak onarturiko mugetara egokituko da, eraikuntzaren profila murriztuz.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Plangintzak ahalbidezko egiten duen etxebizitzen kopuruari dagozkion alderdiak argituko dira, hala nola beraien mota.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Plangintzaren dokumentazio grafikoa osatuko da eraiketaren arrasante eta profilak adierazten dituzten sekzio orokorren planoak erakarrik.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Plangintzaren dokumentazio literarioa osatuko da garaje eta partzelaketen sarrera bidez.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 1989ko otsailaren 21ean Diputatuen Kontseiluak Tolosako Usabal-Hegoa Plangintza Partzialari dagokion espedientean hartutako erabakia (GAO 54 zbka.; 20-3; 1.848 orri.).

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hiri gehienak plangintza orokor baten beharrean daude eta hori hiritar guztien eginkizun ezinbestekoa dela esan behar da: hiritarrak berak eginkizun horretan parte hartzen ez badu nekez puskatuko da gizakia isolatzera heldu den hiriarekin; guztiok komunikazio-toki nahi genukeen hiria berreraikitzeko hiritar guztien elkar lana behar dugu.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Halere, plangintza eratzerakoan kontutan hartu behar da hiri desberdinen egoera desberdina: egoera bat da aspaldidanik biztanleriaren hazkunde handiari esker bizitzeko giroa galdu duten hiriena, beste bat da hazkunde demografiko hori azkenaldi honetan bakarrik jasan izan duten hiriena; azkenik, bestelakoa da oin berriko hirien egoera, lotura historikorik ez dutenena, eta plangintza behar administratibo eta ekonomikoei erantzuteko behar dutenena, ala, era berean, atseden-eginkizunez sorturiko auzo urbanizatu berriena.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Berehala ekin genion, plangintza baten ondotik, textu liburuak moldatzeko bideari, baina lan honetan ari den edonork badaki ez dela pentsatu bezain erraza asmoak burutzea: textua egokitu, marrazkiak egin, liburua moldatu, eta azkenik, inprimatu.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Hori horrela gertatu zen, zeren klase domeinatzaile nagusi, heterogeneo eta berri bat... boterea eskuetan zuelarik, iduri bait zuen prest zegoela botere zentralaren plangintza bateratzailea faboratzeko.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Ikasten ari den jokalariak, bai eta esperientzia duenak ere, hobetoago jokatuko du aurretik sorturiko plangintza jarraituaz, irekigune bakoitza bere ideiari dagokion bezala tratatzen saiatzen bada.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Ordenadorez lagundutako diseinu, plangintza eta fabrikazioa.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 c) Plangintza ekonomiko sobietarra

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Hasteko, gogora dezagun lehenago ere maiz errepikatu duguna: testuek badute barne egitura bat, ez daude edonola egituraturik, alegia, plangintza baten arauera eraikiak baizik.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Planifikazio honetan Soviet Batasunak ereduak, antolamendua, teknikariak eta dirua ere jarri zituen Plangintzarako.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Horretaz ikus Herrialde honi dagokion Iberdueroko plangintza:
Lemoiz, Deba, Ea, Garoña, Tutera, Sastago, Escatron, L`Ametlla, Chalamera, Ascó, Vandellòs.
Zentrale nuklearra projektuan
Zentrale nuklearra eraikitzen
Zentrale nuklearra funtzionatzen.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 LANERAKO PLANGINTZA

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Galderak eta plangintza. Behaketak eta datuen jasoketa. Aldagaiak eta experimentuak. Eztabaidak eta informazioa.Ondorioak eta emaitzak.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 - Non beharko dira zaharrentzako egoitzak, hirugarren adinekoentzat plangintza bereziak etab.?.

39. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Eta hauek, hain zuzen ere, bai lankide artean, bai herritarrekiko harremanetan euskara gehiena erabiltzen zuten sail berberak dira, eta berriro ere aipatu beharko ditugu: Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismo saila, eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonal saila dira, orden honetan.

40. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Euskara batere erabiltzen ez dutenen kopuru handiena Ekonomia, Aurrekontua eta Finantz Kontrol sailean (%95) eta Zerbitzu Orokorrak, Antolakuntza, Plangintza eta Pertsonala sailan %83,3, aurkitzen ditugu.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Zingirak agortzeko plangintzak bakarrik kezkatzen nau eta ez beraietako kontrabando garraioak.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Euskararen normalizazioari, plangintzari, tipologiari dagozkionak, aldiz, Paulo Agirrebaltzategik ikertzen ditu.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Gainera amerikanoek ondo ikusten dituzte Bangladexeko buruzagiak, plangintzaren zuzendari batzuek Amerikatarren eskolak heziak baiditu!.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Ohartzekoa da, noski, zenbait produzio bide nazionalizatzeak eta ekonomiaren plangintza batek ez duela, besterik gabe; botererik langileentzat segurtatzen, ez hartzen.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Bide batez, esan dezagun erantzunkizun horiek ez direla finantzaketa alorrekoak soilik, baizik eta plangintza eta programazioari dagozkienak ere.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Eta hori hurbilagotik eta sakonkiago aztertzeko Imanol Berriatua eta Xabier Kintana bidali zituen hango hizkuntzaren egoera ezagutu, ebraiera irakasteko erabiltzen dituzten metodoak ikusi eta gero honako antzerako plangintza egiteko asmotan.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 Zenbait bariable edo aldagai ez daude kontrolaturik: subjektuen sozioekonomi maila, aztertzaile bakoitzaren eragina, testak giro eta leku ezegokitan aplikatzea (batzutan), sexua, euskalkien arazoa, testak zuzentzeko kriterioak, ikastoletako metodo pedagogiko eta plangintza ezberdinak.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Plangintza orokorraren ildo nagusiak agertu dira.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Aipatu den eran, gure ustez euskararen plangintza intentsiboari garrantzi gutiegi eskaini izan zaio orain artean.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Elkarte honek plangintza berezi bat jartzen du martxan 1979an: 1.500 enplegu berri sortzea ahal bezain laster Iparraldean, edozein sektoretan, nekazaritzan, industrian edo zerbitzuetan.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Plangintzaren arauera talde bat hautatu behar da herri bakoitzean; (...).

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Beraz, Hezibide Elkartearen zereginak hauexek lirateke: - Irakaskuntz maila desberdinen plangintza.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Ikastegien koordinaketa plangintza hau ongien burutzeko.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0070 A.2.1. MIAKETAK ARABAN Arabako Arkeologia Institutoko lankideek eraman dituzten miaketak plangintza sistematikoei jarraituz egin dira, kasu batzuetan aztarnategi berrien aurkikuntzara bideratuak eta beste batzuetan, ezagutzen direnen berrikusketa eta datu-bilketara.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0217 Plangintzak dakartzien problemetatik autogestioaren ezina ondoriobideztatu nahi da.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0217 Autogestioak ez du plangintza ukatzen.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Beste modu batetan esanik: Ikasleei begira, lan intelektualerako teknika batzuren plangintza egin arren, irakasle garenez, aurrez ez badugu gaitasun intelektual eta motibazioei buruz gure eragina planteatzen, alferrikakoa izan daiteke gure ahalegina.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Alde horretatik AEKk plangintza baten proposamena egin zuen.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Kritika sakonago batek plangintza bera ipintzen du auzitan: SESBeko ekonomia plangintza baten menpekoa izan daiteke, horrek ez du esan nahi ordea, plangintza horren araberakoa denik praktikan, hein handi batean espontaneoa, kontrolik gabea delarik.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Euskararen alde dauden komunikabideek, beraz, euskara era duinean erabiltzeko plangintza bat egin beharko lukete, kazetari elebidunek euskaraz ere trebatzeko aukera, laguntza eta bultzada izan ditzaten.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0160 Tamalez, ez dago etorkizunean egoera horri aurre egiteko sistema edo plangintzarik.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Behar bada, horrelako plangintza baten bidez emaitza positiboak ikusten hasiko ginateke.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 - Teknikabideen hobekuntza, itsasuntzien konponketa eta eraberritzea, arrain-lekuen arakatzea eta beste eratako laguntzabide eta dirulaguntzen plangintza.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Estadu berak finantzaturiko Seguritate Soziala eta herri eta hauzo bakoitzean serbitzuak izanik, Euskaditik eta Euskadirako beroren plangintza.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Iharduera honen errepikakortasunak haserako saioetan zehar ikasleengan plangintza eta antolakuntza ohiturak sortzeari ateak zabaltzen dizkio; zer eta nola egin behar duten ikasiz doaz, intseguritate-maila apaltzen zaielarik.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Beraz, lehen ezagutu genuen plangintza osoak, hau da produktu guztien prezioen kontrol osoak, porrot egin du. Lehen aipaturiko ezaugarriak kontutan harturik, prezio kontrola enpresa erraldoi pean dagoen sistematan bakarrik da aplikagarria.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Barne ministeritzak segurtasun arazo guztiak kontrolpean dituela erakutsi nahi du, nahiz eta, lojikoa den bezala, aurrikusitako plangintzak ezin jakitera eman.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Corcuera ministroak berak, Barcelona 92ko plangintzen egoera eta bere ustezko akatsak aipatze hutsak, segurtasun olinpikoaren eta Estatuaren arrakasta eraso terrorista posible batzuen aurrean oztopatzen duela adierazi du zenbait kasutan.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Sondika, 1988.eko Martxoak 15 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren Erabakiz, honako hau xedatu da: Irratigailu ekipoa (II Banda) hornitzeko eta instalatzeko C-085/89 zenbakidun kontratazio espedientea, S.A. (I.N.E.S.A.) enpresari esleitzea, laurogeitamabost milioi bederatziehun eta hogeitazortzi mila (95.928.000) pezetatan, Administrazio Preskripzioen Pleguan xedatutakoaren arabera aplikatua izan dadin.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea amaitzen duen Erabaki horren aurka, hori doakienek, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa sar dezakete Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, horren berri emandako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko maiatzak 10. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irungo Plangintza Orokorreko Elementuren Aldaketarako Proiektua idazteko lanak erosi direlarik, Katea Auzoko Bidaurre-Ureder industri sektoreari dagozkionak, planeamenduzko erizpide, helburu eta soluzio orokorrak formulatzea ahalbidetzen duen garapen maila bat delarik, Udal Pleno Txit Gorenak, joan den Maiatzaren 31ean eginiko bilkuran, hogeitamar (30) egunetako epean horiek argitaratzeko akordioa hartu du, iragarki hau azkeneko aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, epe horretan, interesaturik dauden Korporazio, erakunde edo partikularrek sujerentziak egin edo, kasuan kasu, planeamenduzko bestelako aukerak proposatu ahal izango dituztelarik.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 BARNE SAILA ERABAKIA, 1989.eko azaroaren 22koa, Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordearena, baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari buruzko CP-560/89 espedientea esleitzen duena.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak honako hau xedatzen duen Erabakia hartu du: CP-560/89 espedientea, Baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari dagokiona, honako hauei esleitzea: Cotelsa enpresari (1 Lotea), zortzi milioi, hirurehun eta berrogeitalau mila, zortzirehun eta larogeitamasei (8.344.896) pezetatan; Sportil enpresari (2. Lotea), zortzi milioi, zazpirehun eta berrogeitazazpi mila (8.747.000) pezetatan, eta Cotelsa enpresari (3 Lotea), hiru milioi, seirehun eta hirurogeitabost mila, bostehun eta hogei (3.665.520) pezetatan.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Sondika, 1989.eko azaroak 22. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Administrazio eta Plangintzarako Sailordetzarena, hornidurak erosteko eta Ioar izeneko mendian Komunikazio-dorre bat instalatzeko Lehiaketa Publikoa argitara ematen duena.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Presatasunezkotzat deklaratzea: Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, presatasunezkotzat deklaratu da espediente hau.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Gasteiz, 1989.eko abenduak 7. Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, PELLO CABALLERO LASKIBAR.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bide batez, heldu diren uneetan gogor saiatuko da Nekazari Ministeritza gariari buruz Plangintza jator bat eratzen, hortik probetxua besterik ez datorkieke eta nekazariei.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Horregatik eskatzen ditu euskararen plangintza orokorra Euskal Herri osorako, komunikabide euskaldunak, lege egokiak, kalea euskaldunduz joatea.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Apirilaren 20an, Euskararen plangintza: Urola Bailara Euskal Herrian.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Duque de Mandas kaletik zehar, Egia kaletik gora Ametzagainara igo eta karmengo Amaren kaletik behera berriro Aitor ikastolara iristeko manifestazioak erdi aldean zeraman bigarren pankarta batek Gobernuaren plangintza txarragatik haurrak kalean geratuko dira zioen eta hirugarren bat atzean Egiako auzoak ikastola bat nahi du eta behar du.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 - Plangintza nazionalean oinarritua.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Presatasuna: Lehiaketa hau presakotzat deklaratua izan da Administraziorako eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren 1986.eko Martxoaren 3ko Erabakiz.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 ERABAKIA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Plangintza eta Administraziorako Sailordetzarena, II.EE.-etako Ikastegietako hatua konpontzea-ren kontratuak esleitzen dituena.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuordea, SABINO ARRIETA HERAS.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 AEKk aldiz argitaratzeke du lehen mailen plangintza osoa.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Beraz, Euskal Herrian eskolaren plangintza sakon bat egin behar delakotan nago, horretarako beste lekutan hain uzta ona eman duten bideak ezagunak dira eta nahi izango bagenu guk ere erabil genitzake, zeren, nire eritziz, Euskal Herria is not different.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 CICADeko lehen elkartze honek herrialde hauetako drogaren produkzio eta trafikoaren aurkako neurriak Washington-en zehaztu nahi ditu, Rio de Janeiroko konferentzia eta OEAko asanbladako plangintzen barnean.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Lege edo plangintza barria sortu da oraintsu Madrid'eko Moncloa'n eta eginbide ori alderdi politiku guztien ordezkariak, Letamendiak izan ezik, izenpetu dabe.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Atzo arratsaldean, Euskararen Egunak 8.000 lagun bildu Iruiña'n: jai giroan eta errebindikatiboan euskararen plangintza ta normalizazioaren alde.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 A: Ez dago neskak traineruan sartzeko esperantzarik ala? M: Traineru batetan? Ez, zeren ez bait dago plangintzarik neskekin traineru konpetizioa egiteko, baina ez dago gogo eta jende faltarik.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Zure buruan plangintza eta asmoak, irrikak eta nahiak badaude ere, jakin duzu bizikidetzan partaide zintzo izaten, zurea inori inposatzeke.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Italia eta Cataluyan zenbait esperientzia aztertu ondoren, eta Euskal Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak horrela eskatuta, Plangintza zabal eta koerente bat burutzen du Irakasle Eskolak: orain indarrean dagoena, hain zuzen ere, bere laugarren urtean.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Erreziklaia, lan-ordutan Plangintza honen araberan, erreziklaian ezinbestekoa da Administrazioa bera eta Eskolak ere inplikaturik egotea Irakasle Eskolarekin batera.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Saila bakoitzak bere aldetik, baina danak helburu argi bat dutela beren plangintzak aurrera ateratzen dituzte.

102. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 (Plangintza egokia.)

103. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 (Interesa zaigun erantzuna bideratzen saiatuko da) Plangintza jeniala!

104. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0120 Entzun ezazue, arretaz, zuen lagunak pentsatutako plangintza.

105. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 b) Gizarte- eta kultur arloko zerbitzuak eskaintzerakoan, zerbitzu horien ekipamenduaren plangintzan, kontuan eduki beharko dute gizatalde guztientzako aukerak eskaini beharko direla, berdintasunean eta oreka gordeta, drogamenpekotasunak agertzea dakarten eragile guztiak alde batera uzteko.

106. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 d) Hirigintzako plangintza egin eta lan horiek aurrera eramaterakoan, solidaritate, berdintasun eta arrazionaltasunezko irizpideak erabil daitezela zainduko dute, hirigintzaren garapena orekatua izan dadin eta horrek drogamenpekotasunak agertzea eragin dezaketen beste eragile batzuk gainditzeko eragile gisa jardun dezan.

107. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Hala ere, gaur egungo euskara batu honen plangintzak 20-25 urtetako historia besterik ez du.

108. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 Aplikazioen diseinua: programen plangintza, grafikoen garapena, blokeen eta instrukzioen diagramak, emaitzen aurkezpena.

109. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Arreta berezia jartzen da BERTAKO HIRIEN ARKITEKTURA ETA PLANGINTZAren azalpenetan:

110. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0082 Gaixoa erabateko afasiak jotzen duenean eta ondorioz hizkuntzarako erabat ezindua dagoenean, ezer gutxi egin dezakegu, baino kasu asko eta asko dira erabateko ezintasuna baino alderdi batzuk kalteturik dauzkatenak eta horrelako kasuetan berdin balio ote du edozein plangintzak?

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 - Plangintzaren koordinatzailea. IKERLANeko Giza Baliabideak Saileko zuzendariari dagokio eginkizun hori. Horrela, sortzen diren arazoei irtenbide ematen die. Eta, bestalde, Euskalanen funtzionamenduaren ardura du, eta definitutako proposamenak Zuzendaritza Kontseiluan aurkezten ditu.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00025 - Kultur politika eta plangintza berriak, garapen egokiaren hezurdura izan daitezen.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 2. Hemen ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorra diseinatzea eta gauzatzea proposatzen da bai eta gizarte ekimenaren ustez administrazioak egin behar lukeen ahalegina adieraztea ere.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Funtsean diseinurako eta gauzapenerako metodoa doa txosten honetan. Hemen proposatzen dugun Plangintza Orokorra prozedura soziala da, ez da instituzionala, ez anti-instituzionala ere.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 3. Plangintza Orokorra gizarteko alor guztietan eta Euskal Herri osoan gauzatzekoa da, instituzionalizazio desberdinek eragindako errealitateetara eta zonalde eta lurralde bakoitzeko ezaugarri soziolinguistikoetara egokiturik.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Ikuspuntu instituzionaleko Plangintza Orokorra elkarrekin adostu beharko dute Euskal Herriko eremu administratibo bakoitzeko instituzioek eta administrazio maila ezberdinek, dagozkien gizarteetako ikuspuntu sozialen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 Hemen aurkezten den ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorrari dagokionez, Euskal Herri osokoa prozesu berean diseinatzea proposatzen da, instituzioen partaidetza eta inplikazioa lortuz.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 4. Plangintza Orokorraren kontzeptuak hiru dimentsio ditu:

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 - Makroerabaki kolektiboa da: plangintzak gizarte osoa inplikatzen du, beraz, gizarte osoak hartu behar du plangintza bideratzeko erabaki kolektiboa.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 5. Ikuspuntu Sozialeko Plangintza Orokorra Euskararen Unibertsoaren aldeko mugimendu proiektu honek antola dezakeen Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak bultzatu eta gidatu behar du hori izan baitaiteke beraren egiteko nagusienetako bat eta bertatik ad hoc antolatutako Plangintza Batzordeak metodoa prestatu. Euskalgintzak izan behar du ikuspuntu sozialeko Plangintza Orokorraren aintzindaria, motorea, eragile nagusia...

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluari dagokio, jardunaldietan onartzen den Plangintza Orokorraren helburu nagusiaren baitan sail bakoitzerako helburuak finkatzea, plangintza sektorialki diseinatuko denez sektore bakoitzeko batzordeek zeri erantzun behar dioten jakin dezaten.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 6.5.1.3 Plangintza diseinatzeko dinamika sektorialak abian jartzea:

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 3.3. puntuan aipatu den gizarte sail bakoitzean agente sozial erabakigileei bere alorreko plana diseinatzeko aukera eman behar zaie. Oinarrizko planteamendua honako hau da: neurri normalizatzaileak aplikatuko dituztenek berauen diseinoan parte hartzen ez badute, nekez lortuko da sektore horiek guztiek planaren gauzatzean inplikatzea; plangintzaren eraginkortasunerako aurrebaldintza da plangintzaren diseinua partehartze zabalekoa izatea.

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 Hori horrela, jardunaldiotatik bultzatu nahi den Euskararen Normalkuntzarako Plangintza Orokorrak funtsezko zantzu hauek izan behar ditu, unean uneko antolaketa-premia eta -eskakizunek eska lezatena murriztu nahiz baldintzatu gabe:

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 - Euskal Herritar eta euskaldun oro da, berez eta bakoitzari dagokion mailan, Euskararen Normalkuntzarako Plangintza Orokor honen egile.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 - Plangintza Orokor honek, eraginkorki gauzatu ahal izateko, faseak, mailak, egitekoak zein ardurak ongi zehaztea eskatzen du.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 - Plangintza orokortzeak berori lan metodologia eta lan tresnatzat hartzea eskatzen du.

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 Gogoeta txostenean aipatu bezala, ildo emankorrak gehiago sakondu eta hustiatu, ildo makalak indarberritu eta ildo berriak irekitzea legoke, guztia barne hartuko duen Plangintza Orokorra galdatuz. Horretarako ezinbesteko da gizarte erakundeen euren arteko artikulazioa.

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Hortaz, gizarte eginkizunak (EKren 33.2. artikulua) edo plangintzak (EKren 131.1. art) eratxikipena baldintzatzen dute, baita bigarren maila batean Zuzenbidearen abusu teknikek (KZren 7.2. art.), eta gizarte interesaren ziozko zenbait desjabetzapenek ere (DDLren 71. art. eta abar).

130. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Esperientziadun irakasleak eraikitzen dituen eta erabakien plangintzarako egitura ematen dioten aldamio mental horiek orokortasun-maila desberdinetan deskribatu izan dira, adibidez schemata (Leinhardt eta Greeno, 1986), mental scripts (Shavelson eta Stern, 1981), plans in memory (Calderhead, 1984) eta images (Morine-Dershimer, 1979).

131. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Irudi hori da plangintzari dagozkion erabakiak errazagoak egiten dituena eta, planifikatutakoa burutu bitartean, eskolari egitura bat ematen diona, bertan irakasleak eraginkortasunez lan egin dezan.

132. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 Gaia ezagutu, plangintza egin eta aplikatu, ebaluatu eta ondorioztatutako ekintza zuzentzaileak aplikatu pausoz pauso.

133. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 1.3. Plangintza orokorra egin eta aplikapenaren pausoak zehaztu.

134. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 1.4. Lehen plangintza martxan jarri.

135. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 XIX. mendearen bukaerako hizkuntzalariak plangintzaren aurka

136. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0065 Horregatik, euskararen berreskurapenaz dihardugularik, erbesteratua dagoen hizkuntza herriratzeaz hitz egin ohi da, aditzera emanez, batetik, alfabetatzea eta euskalduntzea osoki hizkuntz normalkuntzaren plangintzan sartzen direla eta, bestetik, hizkuntz plangintza horrek corpusarenak nahiz status-arenak, osoa izan dadin, proiektu nazionala eskatzen duela.

137. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0082 Alabaina hemen jaso ditugun zer, nork, zertarako eta zerekin jakiteak gauzak nola egin galdetzera eramango gaitu, hau da, ikastaroaren plangintza eta proiektura.

138. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Plangintza publikoa heltzen den herrietatik AEKk alde egin beharko du, herri txikietarako konbenio berezia eskainiz.

139. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 Jaurlaritzak, hizkuntza-ereduen eskaintzaren plangintza zehazteko oinarrizko irizpideak arautuko ditu.

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0018 Mexikoko estatuak (Chiapas, besteak beste), Guatemala, Belize, Honduras eta El Salvador Estatuetan bizi dira maiak, eta ados jarri dira Maien Bidea ezarri eta maien antzinako erreinuaren kultura, historia eta ingurugiroa mantentzeko, baina maiak ekoturismoaren eraginpean ere ipini nahi dituzte, plangintzan eta irabazietan maiek parterik ez dutelarik.

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Irakasleek, banaka edo taldean, beren klaseak emateko egiten duten plangintza jasotzen duten dokumentuekin osatzen da.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Ikasturte baten plangintza jasotzen du Urteko Planak: dokumentu orokorretan markatutako lerroari jarraiki (dela horietan aurrikusita daudelako, dela behin-betirako Proiektuetan sartu baino lehen proban jarri nahi direlako, dela aurrikusi gabeko berrikuntzaren bat sartu nahi delako, etab.) ikasturte horretan aplikatu behar diren alderdi orokorrak.

143. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. angulo 00109 Beste alde batetik, antza denez, ideia berri hauek guztiak hirugarren atalean (Capítulo V. Cultura y mentalidades, 199-233. or.) sartzea lan honen egituraren plangintzan logikotzat har dezakegu (lehenengo solairuan ekonomia aurkituko dugu, gero, honek egitura politikoaren azalpenera eramango gaitu eta, hirugarren unean, aipaturiko bi arlo hauetan sartzeko modukoak ez diren beste ezaugarri gehienak agertuko zaizkigu).

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Dena den, gogoan izan, faktore guzti horiek manipulagarriak direla murgiltze ereduak behar duen plangintza egiterakoan.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0301 Honen etorrerak, euskarari dagokionez, ekarri zuen berritasunik Oña-ko ikesketen plangintzan.

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0721 Haren hizkuntz plangintza orokorrean, ikastolen eraikuntzarekin batera, literaturari eman zion lehentasuna, pentsatzen bait zuen literatur mugimendua izango zela eragilerik bizkorrena euskal gizartearen bilakabide sozio-politikoan nahiz kulturalean.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Ez da gauza bera, jakina, plangintza eta proiektu orokorra -nazionala dei genezakeena, zein, besterik gabe, euskararen normalizazioarekin lotuta-.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Plangintza diru-laguntzak lortzeko eta oro har subentzio politika zuzentzearen aldetik ikusi behar da.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Proiektua, berriz, zabalago den eremu gisa, non edozein plangintza kasu honetan euskarazko kazetagintzari egokitua kokatu behar den, zentzurik ukan dezan, bai eta kontrolatzerik izan dadin.

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Plangintzaren harira itzuliz, Jakin, Argia eta Anaitasuna aldizkariek Euskal prentsa euskararen plangintzaren alde agiria agertu zuten 1983ko urtarrilean.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0081 Euskara normalizatuko bada, diote, nahitaezkoa du plangintza, berau orokorki eta sailez-sail egitekoa dela azpimarratuz, euskal prentsari egiten saiatuz.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Munduko Bankuaren arabera, plangintza horiek 90ko hamarkadan zehar indar instalakuntzak eraikitzeko eta igorketa lineak ezartzeko urtero 100.000 milioi dolar gastatzea eskatzen dute (horietako 40.000 milioi dolar dibisak dira).

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Etorkizuneko hiri hedapenaren plangintza, autoritate lokal eta hiritarren eskuetan uzten bada ere, gobernu nazionalak terrenuaren erabilera bateratsuaren erizpideez balia daitezke, garraio lokal eta erregionalen proiektuak indartzeko.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0094 Plangintzari dagokionez kontuan hartu beharreko beste gai bat, neska-mutilen Haur-Hezkuntzatik hasi eta Batxilergora arteko eskolatze-prozesu koordinatuaren beharra da, hau da, eten bortitzik gabea.

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Enpresariak denboraldi jakin batean lortu behar diren helburuak zehaztu dituenean, helburuak erdiesten saiatu behar da; finkatutako xedeak lortzeko zuzendaritzak dituen tresna nagusiak, Gutenberg-en iritziz, plangintza, antolamendua eta kontrola dira.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0273 Aipatutako plangintzotan erromatar zuzenbidearen aurkezpenak hiru eratako izan izangoa agertzen du: alde batetik plangintzarako sarrera orokor lez egokia dugu; (...).

157. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0085 Plangintza

158. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Horretarako, helburu orokorrak finkatu beharko dira eta sustapen, antolaketa, plangintza eta orientabide alderdiek norabide amankomuna izan beharko dute.

159. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Hau da, ikasgai batek 3 Kreditu dituela badio plangintzak, ikasgai hori 30 ordutan banatu eta emango dela adierazten da.

160. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Aurrera-urrats handia suposatuko du modu berri honek unibertsitateko plangintzen antolakuntzan.

161. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Aurreko plangintzan urte osoz hedatu ohi zen irakasgai bat 6 kreditura mugaturik aurki daiteke plangintza berrian, eta agian agertu ere ez da agertuko.

162. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Zailtasun handiegirik gabe eman ditzake horrelakoak hiru eta lau gai ezberdin, elkarren artean nolabaiteko lotura dutenak eta plangintza berriak egiterakoan hautazko bezala proposaturik sailak onartu zizkionak.

163. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Ikasketa-plangintzetan malgutasuna eskaini bazaie ikasleei, malgutasunez jokatu beharko litzateke, era berean, plangintza berrien hedapenean ere.

164. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00001 Hala, baserria gizartera irekitzeko bidetik aurrera egiteko apostuari eustea erabaki dute EHNEkoek. Horrezaz gainera, lurraren defentsan azpiegiturek baserritarrei eragiten dizkieten kalteak salatzen jarraituko dute, eta lurralde antolamenduko plangintzek nekazarien beharrak kontuan har ditzaten ere lan egingo dute Gipuzkoako EHNEko kideek.

165. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Hala ere, Mikel Mendizabalek dio bakoitza bere aldetik doala, eta hori dela normalena. Lurralde bakoitzeko egoera oso ezberdina da eta plangintza orokor bat ezartzea ez litzateke erraza izango.

166. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Euskara merkatal mundura plangintzak harrera aski ona izan du

167. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Euskara merkatal mundura plangintzak emaitza nahiko onak izan zituen 1995.ean, bertan parte hartu duten Udalek esan dutenez.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Gipuzkoako Udal hauek eman zioten baietza plangintzari: Billabona, Ibarra, Ordizia, Orio, Tolosa, Lezo, Bergara, Hernani eta Lasartek.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Siadeco enpresak egin du plangintzaren diseinu eta segizioa, Udaletako Euskara Zerbitzuekin elkarlanean normalean.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Siadecoko iturriek aditzera eman dutenez, hau ez da kanpaina bat, plangintza baizik, luzatu egingo dena.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0003 Iruñerriko udalen laguntzarekin Lontxo Aburuza ari da eskoletan bertsolaritza erakusten eta urte batzuetako etenaldiaren ondoren, Hezkuntza barruan plangintza bat onartzea lortu dute Euskara Batzordearen aldetik.

172. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Euskarazko idazkiei euskarazko erantzuna ematea eta jendea ahoz euskaraz atenditzeko plangintza hagitz positibotzat hartzen dituzte.

173. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Premiazkoak dira guztiz, bada, HEAk eskatzen dituen eskualdekako plangintzak burutzeko moduko dirulaguntzak, irakaslegoaren dedikazioa eta prestakuntzarako bideak, eskeintza ugaldu eta ikaste prozesua azkartzeko aukerak...

174. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Olaberri Hirigintz zinegotziak bere alderdiak Donostiarako aurkezten duen programaren beste puntuak agertu zituen: Donostiako Plangintza Orokorra onartzea eta martxan jartzea, K orubean Batzarretarako Jauregia eraikitzea, Groseko hondartza zabaltzea, Topoa lurperatzea eta Abiadura Handiko Trena Donostiatik igarotzea eta gelditzea.

175. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Garraio eta Plangintzako Zuzendaritza Nagusia

176. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Halaber, Derrigorrezko Desjabetzeari buruzko Erregelamenduak 56.2 artikuluan xedatzen duenaren arabera, interesa dutenek eta, eskubide erreal edo interes ekonomikoen jabe izanik erantsitako zerrendan aipatu gabeko pertsonek, egoki iritzitako alegazio idatzi guztiak aurkez ditzakete Foru Diputazio honetako Plangintza eta Lurzoruaren Kudeaketa Zerbitzuko bulegoetan, Aurreko Aktak egiteko adierazi den eguna arte, erasandako ondasun eta eskubideen zerrendan egon litezkeen errakuntzak zuzentzearren.

177. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Hala, foru arauak Gipuzkoako herrialde historikoan dauden mendien zuzenbide arauak, plangintza eta erabilera nahiz ustiaketa zehazten ditu.

178. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Euskal baserrialdeko Plangintza. 1992-96rako oinarri nagusiak izeneko komunikazioaren ondorioz Eusko Legebiltzarrak emandako ebazpenetatik eratorritako gomendioak aintzat hartuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak foru arau honen oinarriak mendiaren hobekuntzari eta artapenari buruzko jarraipideen argitan zehazten ditu, eta mendiaren aniztasuna eta ekoizpena bermatzen ditu garapen eramangarriaren irizpideak erabiliz.

179. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 V. idazpurua baso plangintzari buruzkoa da eta Antolamendu Proiektuak eta Kudeaketako Plan Teknikoak izendatzen ditu plangintzarako bitarteko.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 18. artikulua.- Basoen plangintzarako agiriak

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Ohartu dira konponbidea lortzen ahal zutela hautu hori eginez eta ez badute onartu gure plangintza ere, ez dute baztertu gehitu zuen Basurkok.

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Hilabete honetan lehen kurtsoetako irakasleak sartuko dira plangintzan.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EKONOMIA, PLANGINTZA ETA INGURUGIRO SAILA

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena eta Ekonomia, Plangintza eta Ingurugiro Sailburuarena, Urdaibai aldean Biosferaren Erreserbari buruz ikerketa aplikatua eta espezifikoa bultzatzeko laguntzen gainean erabakia ematen duena.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 2. atala.- Agindu horren aurka, interesdunek Berraztertze Errekurtsoa jarri ahal izango dute Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren eta Ekonomia, Plangintza eta Ingurugiro Sailburuaren aurrean, iragarpen hau EHAAn agertzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilebeteko epean.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 Ekonomia, Plangintza eta Ingurugiro Sailburua, JON LARRINAGA APRAIZ.

187. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Baina ez da dudarik plangintza orokor baten bidez neurriak hartu beharko zirela gauzak horrenbeste makurtzera utzi gabe.

188. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 HAPO edo Hiri Antolaketarako Plangintza Orokorrari aurkeztutako arrazoibideen ondorengo agiri berriaren jendarteko azalpena ekainaren 12tik uztailaren 31ra arte egongo da zabalik hiritarrentzako Algortako Etxe Arrosan, maiatzeko Udal Batzan onartutakoaren arabera.

189. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Gainontzekoan, eta Jose Luis Ramos Uranga Hirigintza Arloko presidenteak azaldu duenez, agiri berri honek ez du aldaketarik aurkezten 1995ean onartu zen Plangintzaren egitura orokorrari dagokionez.

190. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Plangintza Orokor berriak Zubilletako Industrigunea, Portu Zaharreko eta Konporteko berrantolaketa eta udal bulegoen egoitza berria jasotzen ditu ere.

191. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Osasun eta Gizarte Ongizate Patronatoak 4'1 miloi pzta eskatu dautsoz Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari, drogomenpekotasunari aurre hartzeko talde teknikoa mantentzeko dirulaguntza modura, Plangintza komunitarioak izeneko egitasmorako beste 1'9 miloi pzta eskatu dauz.

192. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Talakoetxean etxeak barrizteko plangintza

193. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Club Sierra nazioarteko Komiteko lehendakaria izan da eta UICNko Ingurugiro Estrategia eta Plangintzarako Batzordeko Lehendakaria (UICN: 800 ONG eta Gobernu).

194. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Guk egin genuen plangintza bat eta hori plan zaharrarekin erraza zen (...).

195. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Irakasle zaharrak euskalduntzeko plangintza zertan da?

195 emaitza

Datu-estatistikoak: