XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ortarako lan asko egin bear da ta, atoz zortzi egun barru, ordurako planoa aterako det eta, alkar adituko degu.

2. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Begiratu, mapa edo plano batetan ezin daiteke sartu eskualde oso bat, ezta? Nahitanahiez txikitu egin behar, ez dagoalako halango paper zabalik,...

3. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Milimetroa metroa baino mila aldiz txikiagoa danez, plano horren eskalea 1:1000koa dala esaten da.

4. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Planoa hartu eizu eta ikusi non sortzen dan eta non amaitzen dan.

5. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Bietan olerkariaren nia agertzen da lehenengo planuan berak azaltzen dauen errealitatearen gainetik (aurreko ahapaldietan bakarrik parentesisa egiten daben nehurtitzetan agertzen dau bere burua).

6. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Chateauroux-ra eldutako ordezkari bereziak, eskualdeko oialgintza bateko langilleen itxuraz, egotetxe-inguruak aztertu ebenean Aurre-Ekintzak etzuala ezer geiegitu konturatu ziran, Makisardsek eurak egin eban planoa baiño obeagoa zala tokia, abetxu askoz inguratuta bai egoan etxea-ta.

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0386 - Plangintzaren dokumentazio grafikoa osatuko da eraiketaren arrasante eta profilak adierazten dituzten sekzio orokorren planoak erakarrik.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 Moduluaren definizio horren bidez, planoko bektore finkoetatik zenbaki erreal positibo gehi zeroetara doan aplikazio bat eskuratu dugu:

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Plano metrikoa eta plano metriko euklidearra ezagutzea.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Hala ere, plano metrikoa atal berezi batean aztertzera makurtu gara zenbait arrazoirengatik.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1 - Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Halaz eta guztiz, espazio guzti hauen planoaren eredu intuitibo eta espazio hirudimentsional arrunt-etatik eratorriak dira.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Oharraren bukaera moduan, ikasleari atal honetatik plano euklidearraren eta plano metrikoaren kontzeptuak bakarrik eskatuko zaizkiola esango dugu.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Hots, bijekzio bat dago Esub2 planoko P puntuen eta R x R-ko zenbaki errealezko (x,y) bikoteen artean:

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Bijekzio hau dela bide, eta Esub2 eta Vsub2-ren artean existitzen dena ere kontuan izanik, R x R-ri plano bektorial edo bektore-plano erreala esango diogu.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 2) Planoan koordenatu polarretako sistema definitzeko zera egingo dugu: Polo esango diogun edozein 0 puntu finkatu, 0E zuzenerdia finkatu ardatz polarra izendatuz, eta biraketa-zentzua erabaki: zentzu hori, positiboa edo zuzena da 0E ardatzerdiak erloju-ardatzen mugimenduaren kontra biratzen badu (2. irud.)

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 A Ez dago hutsik, beraz planoa bertan dago.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 18.1 BEKTOREAK PLANOAN

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Kontsidera dezagun plano arrunta, eta bertan puntuak geometria arruntak kontsideratzen dituen eran.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Puntu-bikote ordenatuak bezala definitzen dira bektore finkoak, planoan

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00229 Defini dezagun planoko bektore-multzoen ekipolentzi erlazioa:

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 2. Kontsidera dezagun plano edozein bat, barnean 0 puntuan duena.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 Eta plano horretan kontsidera ditzagun jatorria 0 puntuan duten bektore guztiak.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 Hauetari bakoitza planoko bektore aske baten ordezkaria da. (2.irud.)

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00263 Bektore-plano hauek (Vampsub3;, R)-ren azpiespazioak dira, barne-eragiketa itxia baita hauetan, eta gorputzaren elementu baten eta bektore baten arteko biderkadura plano horretarako bertako bektore bat baita.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 23.1. PLANOAREN EGITURA AFINA

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Plano metrikoa eta plano metriko euklidearra ezagutzea.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Hala ere, plano metrikoa atal berezi batean aztertzera makurtu gara zenbait arrazoirengatik.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1.- Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Halaz eta guztiz, espazio guzti hauen planoaren eredu intuitibo eta espazio hirudimentsional arrunt-etatik eratorriak dira.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Oharraren bukaera moduan, ikasleari atal honetatik plano euklidearraren eta plano metrikoaren kontzeptuak bakarrik eskatuko zaizkiola esango dugu.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Plano bektoriala honela adierazten zen (...)

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Planoko bektore finkoetatik, bektore-ekipolentziaren bidez, bektore askeetara (oroitu hauek bi eragiketa mugaturekiko espazio bektorialen egitura dutela) iristen zen, eta haien planoa Vsub2 bidez irudikatzen.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Orduan ez ziren ikusi, ordea, distantzia, angelu-neurketa, azalera, azken kontzeptu hauetan plano metrikoaren bere-berea den neurketa idea sartzen bait da.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Distantzia horrek sortuko du plano metriko euklidearra, plano euklidear soil-soilik esan ohi zaiona.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Joan den kurtsoan ikasitako planoko geometria afinak zuzenaren zenbait ekuazio-mota bilatzeko balio izan zuen, eta zuzenen arteko paralelotasuna, ebaketa-kasuak, e.a. aztertzeko.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Aurtengo kurtsoan planoko geometria analitikoa osatuko dugu, distantzi eta angelu-neurketaren problema aztertuaz.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 1.- A(-2,1); B(1,3) puntuekin distantzikideak diren planoko puntuen leku geometrikoa.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 bikote-multzoari () planoko puntuen beste multzo bat dagokio non puntu hauek lerro zuzen bat osatzen bait dute, hots, funtzioaren grafikoa.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00370 Bi ardatz cartesiar zehaztuz, lehengo hiru adibideetako bi serieei dagozkien balioen bikote bakoitza, planoan errepresentatu ahal izango dugu.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 Demagun plano aldapatsu batetan dagoen 1kg-tako gorputz prismatiko bat (kaxa bat adibidez).

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 a) Zein da plano horrek horizontalarekin forma dezakeen angulurik handiena, masa berez jaisten has ez dadin?

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 b) Kaxa gainean eta planoaren direkzioan F = 1 N-eko indar bat eginez, zein izanen da angelurik handiena?

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 c) Planoa 45ampdeg;-z altxatuz eta F = 1 N indarra eginez, zein azelerazioz jaitsiko da?

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0111 Espazioaren kontzepzio-mota bat adierazten dute, sakonera ezberdineko planoak eta erliebe gutxiago edo gehiagoko modelatua erabiliz lortua, eta perspektiba arkitektonikora ere inguratzen dira.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Biraketaren zabalpenaren neurketako gai honek beste puntu garrantzitsu batera eramaten gaitu: Zer da angelu bat? Erantzun klasikoak, elkar mozten duten bi zuzenerdiren arteko planoaren zatia dela dio.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Planoaren balore edo dimentsio ezberdinetaz hitzegin genezake.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Berez errealitate fisiko mugagabea da planoa.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Alegia, geometrian lerroaz eta puntuaz definiturik gelditzen dena: bi lerro paralelok, elkar ebakitzen diren bi lerrok, lerro bat eta puntu batek edo lerro zuzen berean ez dauden hiru puntuk definitzen dute planoa.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Plano hori mugaturik erabiltzen dugu guk, nolabait ere konkretaturik, gehienetan bertikalez eta horizontalez mugaturik.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Beraz gure erabileretarako planoa edozein azalera laun litzateke.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Halabeharrez planoa erabiltzen da hainbat arte-lanetan: pinturan ia erabat (mihisea, ohola, etab.), marrazketako papera eta kartelgintza planoak dira, zinema ere pantailaren planorako egiten da (argia eta beste hainbeste elementuz hiru dimentsiotan lan egin ondoren plano launean ematen da ondorioa)...

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Hauen haritik arkitektura razionalistak ere plano hutsa erabili zuen bere printzipioen adierazgarritzat (arrazoiketa plastikoaz, gainera, baziren bestelako kontsiderazioak ere, noski).

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Gure artean Jorge Oteizak maisuki erabili du planoa bere eskulturetan, ez-bolumenaren hutsa adierazteko plano elkarlotuei aparteko bizi dinamikoa ezarriz.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Horregatik, zetakak badu azalera eta plano izanik ere, bestelako izaera espresiboa: indar anarkiko, grina-pizgarri, intuitiboa erakusten du.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 - Plano batean dagoen eta berarekin paraleloa den karratu baten errepresentazioa (6. ird.)

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Beste bi ardatzekin gauza bera egingo bagenu lortuko genituzke beste planoetan dauden edo beraiekin paralelo diren karratuak (6b ird.).

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Berdin jokatu da zoy planoan triangelu aldekidea marrazteko nahiz zox planoko beste forma poligonala egiteko (8. ird.).

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0125 Kono bat oinarekiko // diren plano batzuekin ebakitzen badugu, zer-nolako formak sortzen dira? Eta planoak ez badira / / oinarekiko? Eta planoak simetri ardatzatik pasatzen badira? Eta ez badira hortik pasatzen?.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0125 Kono bat hartzen baduzu, s sortzaile batetik ebakitzen baduzu eta ondoren plano batean zabaltzen, zer-nolako forma ateratzen da? Nola kalkulatzen da horren azalera?.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Planoko bektore finko guztien multzoan ekipolentzia deitzen den baliokidetasun-erlazio bat ondoko eran mugatzen dugu: Planoko bi bektore finko ekipolenteak dira modulu, direkzio eta norantza berbera daukatenean.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0246 Ekipolentziak, hortaz, planoko bektore finkoen artean sailkapen bat sortzen du, bektore jakin batekin ekipolenteak diren beste bektore guztiak klase berean taldekatzen direlarik.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 2.- Plano batetik kanpo dagoen puntu batetik, planoarekiko paralelo diren zenbat zuzen marraz ditzakegu? Zenbat plano paralelo?.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 5.- planotik kanpo geratzen den puntu batetik, zenbat plano -rekiko elkartzut marraz ditzakegu?.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 6.- Zein posizio izan dezakete bi plano desberdinek?.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 7.- Zein posizio izan dezake zuzen batek eta plano batek?.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 8.- Paralelo ez diren bi planori, nola marraz diezaiekegu, zuzen paralelo bat edozein puntutan?.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 10.- Gurutza al daitezke bi plano?.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 ARIKETAK 1.- Hiru plano paralelo eta ematen den orden honetan egonik, planoak planora eta planora dituen distantziak 3 dm eta 8dm dira hurrenez hurren.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 planoak eta planoak r zuzen batetan 33 dm-ko segmentua mugatzen dute.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 Kalkulatu planoak zuzen horretan mugatzen dituen segmentuak.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 Planotik piramidearen erpinerako distantzia eskatzen da.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 5.- Angelu poliedro baten erpinetik bata bestearen distantzia bikoitzera dauden bi planok ertzak ebakitzean bi poligono mugatzen dituzte.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Ptik pasata rekiko elkartzuta den planoari eta eskatutako zuzenari dei diezaiegun.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 10.4.-(EHU 1982). eta puntuak emanda, A-k eta B-k mugaturiko zuzena bere baitan duena eta C-k eta D-k mugaturiko zuzenarekiko paraleloa den planoaren ekuazioa bilatu.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Ebazpidea: Planoaren ekuazioa bilatzeko, puntu bat eta bi bektore beharko ditugu.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Planoaren ekuazioa: edo .

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 10.9.-(EHU 1982). eta puntuetatik pasatzen den planoarekiko, puntuaren simetrikoa bilatu.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 Beraz ez dute plano bakarra osatzen eta datu hauekin problemak ez luke ebazpenik izango.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0105 eta puntuek plano bakarra osatuko balute, problemaren ebazpena honelakoa izango litzateke: planoari Pren simetrikoari P.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Lurrak eguzkiari agertzen dion planoak 1.275.1014 msub2 dituenez gero; hemen jasotako energia guztia 1.73.1017 watt da.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Elkarrizketekin ere gauza bera gertatzen da, plano desberdinak nahasten ditu.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0098 Bi planoak nahasten ditu, bati dioena eta besteari dioena tartekatuz.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Ondoren ikasle bakoitzak bere kalearen planoa egin dezala eta baita ere etxetik ikastolarainoko bidearen planoa.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Taldeka herriko leku berezien planoa egin dezakete eta era berean herriaren maketa bat kartulinaz, plastilinaz....

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0085 Berehala ikusten da azido cis- ziklopropan-1,2 dioiko-an; bi karbono ukan arren, simetrikoa dela, zeren barnesimetriako planoa baitu.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0085 Trans isomeroak ordea, ez du horrelako planorik, eta erraz froga daiteke bi konfigurazio antimero trans- dituela.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Lotura bikoitza osatzen duten nukleoak orbitalarekiko elkartzuta den planu batean daude.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Beraz, logikoa da elektroizalearen erasoa planu honetatik gertatuko dela pentsatzea, elektroizalearen orbital hutsak orbitalarekin intersartu ahal izan dezan.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0169 Ardatz cartesiarren sisteman planoko edozein P puntu errepresentatzeko bere bi koordenatuak behar ziren.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0049 Utz itzazue lan tresnak zoluan, eta eskuez orma ukituko duzue, baina gehiegi pasatu gabe; hau da, ormaren irudimenezko planua seinalatu behar duzue, eta gero ezin dezakezue planu hori pasa.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Horrela, Bolyoi eta Lobatchewski-ren geometriak lerro zuzen batetik at dagoen puntu batetik, plano berdinean egonez, zuzen horren paralelo izango diren lerro infinituak marra daitezkeela esango digu.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Azter dezagun nolakoa den higidura, plano bakoitzean:.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Hau da, partikula hori azelerazio konstantez jaisten da planoan behera.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Simetriaz, beste planoan ere gauza berbera jazoko da.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Hots: Plano bietan dagoen bitartean, etengabe jasango du planoan beheranzko azelerazioa.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Eta hala ere, lau plano hartu eta 100 kiloko masarekin hainbatekoxe bolumena konfiguratzen dugu guk.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Planua, populazioaren hazkundea, zerbitzurik eza, beste arazo batzu.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Bertan ematen dira planuak eta muntaia egiteko behar diren ohar guztiak.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Metroaren planoan ikusten denez, linea edo ibilbide bi izango ditu.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 Neurri izendatua. Edozein neurrirentzat planoko kotan adierazitako neurriari neurri izendatu deritzogu. (2.7. irud.).

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Han kontinenteko azalapean hondoratuko litzateke Benioff planoa jarraitzen (40., irud.).

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Ozeano-hondoen hedakuntzaren teoria azaldu denean Benioff zona edo planu aipatu zen.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Benioff planu bat jarraituz subdukzioa ozeaniko azala-ozeaniko azala eta ozeaniko-kontinenteko azala talkadetan ekoizten da.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 n normaldun pq planoari dagokion tentsioaren osagaiak, diagramako D puntuaren koordinatuek emanik datoz.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 3.- Aztertzen ari garen puntutik iragaten diren plano desberdin guztientzako tentsio normal eta ebakitzailearen osagaiak, Mohr-en zirkunferentzian zehar higitzen den puntu baten koordenatuen bidez errepresentaturik daude.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 4.- Zirkunferentzia horretako puntu baterantz marratutako erradioak, puntu horren koordenatuek adierazten dituzten tentsio-osagaiak dituen planoarekiko ardatz elkartzuta errepresentatzen du.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 5.- Mohr-en zirkunferentziako bi punturen erradioen arteko angelua, bi puntu horiek dauden planoetako normalen arteko angelua halako bi da.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0122 Era traketsean, bernoarentzat behar den diametroa mn eta m1n1 planoetan t tentsio ebakitzailea berdinbanaturik dela suposatuz lortzen da eta bere balioa beraz, P indarra mn eta m1n1, ebakiduren sekzioen baturaz zatituz kalkulatzen da.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Badakit nik. Zure planuak ikusi ditut eta zure eta Lenoir jaunaren ikerketaz ere zerbait irakurri dut.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Plano bat egiten ari da aspalditik; etxeko planoa; bere mugak marrazkitzen ditu kolore ainitzetan, ezagutzen duen guziaren lerradura ixila geldi arazteko.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Pasiloetan pasatzerakoan, ezkinak, ate frango, lehioak ta gero kanpoan etxe aurreko zuhaitz eihartuak, zeru puzka bat, karrikarekin komunikatzen duen portal handia begietan itzatzen ditu metodikoki, ganberara itzuli eta paperean ezartzeko kolore anitzekin; plano orokor bat egiteko asmoan.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Zenbaitek, horrelako kasu batean, itsas hegian izaten diren postalezko eguzki sartze horietarik bat edo emazte mitiko baten gorputz desiragarria margo lezake, bainan harek etxeko planoa (egin ahala zuzena) baizik ez du nahi eta mila alditan hasitako, purtzikatutako, arretako plano hori eramaiten du aurrera; kasko tzarra! Hutsaren sensazio hotzari erantzuteko bere lanean ez die orroitzapenei biderik uzten.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Arratseko zortziak; afaria; logelan sartzen den gizonak hitz pobre batzuk botatzen platerak mahain gainean pausatzerakoan; presoaren marrazkiari begi ukaldi bat ematen dio zaintzaileak, konprenitu gabe; berak ez du sekulan ezer margotu, ez daki, inoiz ez ikasi; gauero bezala, jan aintzin, egiten ari den planoa erretzen presonerak, hautsontzia eta papelera begiraleari hutzi aurretik; bihar beste bat hasiko; irri hits bat dauka ezpainetan zaintzaileak; ez du ulertzen zergatik marrazkiak erretzen diren, botatzen dituen horrek arrats guziz.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Mahain aintzinean dagoen aulkian jartzen da begiralea; paper bat metatik hartzen eta plano (mila alditan bezala, lehentxago erretako kuadro hori) osogunearen orroitmenera joanik, marrazkitzen hasten da kakolatasun herabe batekin.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Arraunen pibortak olatuen kadenzia geldoarekin gora eta behera begiztatzen ditut bakarrik, eta ez naiz atrebitzen beren planotik aldenduz begiak harengana hurbiltzen.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 - Euli batek hegan egiterakoan plano ezberdin askotan dabil, espazioarekin jolastuz nolabait, hegan, hegan... interesgarri izan zitekeen hegaldi hori, funtsagabe bihurtuz... baina, euli argi bat plano bakoitzak eskaini diezaiokeenaren bila abiatuko zen....

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Orduan Oldek Londonderry-ko planoaren fotokopia zabaldu eta Pressi mintzatu zitzaion: - Esan diguzunez, gure informatzaileak emandako datuak benetakoak dira.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0069 Nire eguneroko lana, Afrikara destinatu nindutenetik, lurralde ezezagunen plano eta mapak jasotzea izan da.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0077 Euskal Herrian ingelesen alde lanean ari den euskal espioi zerbitzuak jadanik eskaini dizkie haiei Nerbioi ibai inguruko industri gehienen planoak.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Azterketa gaia hau zen: Dibuja ezazu zirkuitu elektrikoaz osaturiko eskola baten planua, lanparak eta interruptoreak non ifiniko dituzun agertuaz.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 E. E. E.-k hemendik aurrera (ahalik eta gehien, eta egia esan gure ahalmenak ez dira haundiak) bere mapa, planu eta argitarapenak, euskeraz idatzi nahi ditu.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Erdi itota zetorren
itsasoko gizona
berari eman genion
gure laguntza ona.
Esker oneko gizonak
oparitxo bat zuen
altxorraren plano bat zen
pozik jaso genuen
.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Planotxoaren jarraian
hondartzatik gabiltza.
Kutxa bat aurkitu nahirik,
plano bera da giltza.
Piratak etorri ziren
altxorraren atzetik.
Indarrez kendu ziguten
plano hura eskutik
.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Ikuspegi grafiko-geometriko batetik, konikak edo ebakidura konikoak zeragatik deitzen dira horrela, kono-azal bati plano batek egindako ebakiduren bidez sortzen direlako.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Konoaren zuzen sortzaile batekiko plano ebakitzailea paraleloa denean, konikari parabola esaten zaio; bestela elipse edo hiperbola lortzen da, planoak konoaren orri bat ala biak ebaki ditzanaren arabera.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Ikuspegi algebraiko batetik, ondoko ekuazioak plano errealean adierazten duen kurbari konika esaten zaio: edo, laburzki, ; bertan, matrizea errenkada-matrize bat da, hain zuzen x zutabe-matrize iraulia, eta A edozein matrize erreal simetriko.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Aintzinako eran horrela definitu ohi da elipsea: eman ditzagun bi puntu finko, Fsub1 eta Fsub2, plano batean; beraien arteko distantziari 2c esango diogu.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Elipsiek, isiluneek (ikusten ez diren elementuek, hain zuzen) garrantzi betea dutelarik planoen osaketa puzzletsu horretan.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. carrascal 0395 Har ditzagun Rampsup2; planoan OX eta OY ardatz cartesiarrak.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0067 Are gehiago, obrak dituen bi planoetatik bat historia profesore berritsu baten ihardukiaz osatzen da.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Labur esateko: bizitza lehen planuan ageri da, ospe egarria legezko du gizonak, giza baloreak nabari jartzen dira.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 3. Berdintasuna planoan. Zenbait azaleraren kalkulua. Sarrera mugimenduen arlora.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 Haurrek plano batetan eskainitako adierazpenak jarraiki aurkitzen dute.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0043 PLASTIKAREN INGURUAN
- Herri eta eskualdetik pasatzen diren garraiobide nagusienak planuan behatu.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0078 Definizio handiago bat ukaiteko gainazala kolorez pinta daiteke, gainazalaren planoa tailaz sortutako bolumenarekin uneoro konparatu ahal izateko.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Bakoitza bizi den etxearen espazio-banaketa aztertu, horretarako bere plano bat erabiliz, eta espazioa-funtzioa binomioa kontutan hartuz: gelak, pasabidea, sukaldea, komuna, aretoa, e.a.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 Marrazki biezietako filmeak izanez gero, komikiaren kasuan egin izandako azterketaren antzeko bat egin: pertsonaien berezitasunak, hondoak, eszenarik garrantzitsuenak, planoak, angeluak, erabili ahal izan diren teknikak, mugimenduaren deskonposizioa, beste zenbait efektu zinetiko, e.a.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0070 Hurrengo orrialdeko planoaren antzekoa.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0062 1.848. urtean Francisco Coello-k moldatu zuen planoa eta 1934.ean Damian Lizaurrek egindakoa erkatzen baditugu, tarte luze hortan, Euskal Legearen Enparantza garrantzitsuan izan ezik, Oñatiren itxura ezer gutxi aldatu zela kontura gaitezke.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 10. Funtzio baten grafoaren adierazpena, grafoaren elementu bakoitzari () planoan P puntua dagokiolarik, abzisa eta puntuaren ordenatua izanik.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 3. Punto baten koordenatuak planoan emanik, grafikoki adierazi eta alderantziz.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 20. Inkognita bakardun inekuazio bat emanik, grafikoki ebatzi, bere bi atalak planoan adieraziz.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Ikuspide diferenteak eta plano diferenteak nahastu dira.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Burura dezagun, arkeologo batek, antzina-antzinako hiriren baten bila, lurpean zula eta zula, hiriaren ordez haren plano arrunt bat aurkitzen duela harri-zapal batetan erdi marrazturik.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Legeak lege, agintariek, ziurraski, beren itzultzaileen eskuetan utzi beharko dute, adibidez, herriko planoan erabiltzerakoan ibaia edo erreka agertzea egokiagoa den termino geografikoaren esanahi zehatza planteiatu ere egin gabe.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Eskuartekoak J. San Martinek Miramar jauregiko egoitza berria nola izango den aditzera eman du, plano baten bidez egoitzaren kokapena eta barneko gelen banaketa azalduz.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0289 Artistak uso-kutxa diseinatu du, eta, beraren erritmo eta harmoniez amodio eta poesia-dantza plasmatu du planoaren gainean.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Grafikoekin (mapak, planoak eta irudiak) bilduma bat osatzen ari da, expedienteengandik fisikoki bereiziz (20) Dokumentu hauek, bulas y breves titulatuak, 9529-9726 (128) paper sortetan daude.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0235 Paperean, eskuizkribatuak eta inprimatuak dauden dokumentu textualekin batera (batez ere Kontseiluaren inprentakoak, ordenantzak, txartelak, tituloak, ordenak) eta pergaminoren batekin, planu eta irudiak ere badaude, orri argitzaile bat utzita atera direnak bildumarako.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Goitik behera aztertu, kuantifikatu, konparaketak egin, planoak eskuartean erabili, zerbitzuen kopurua eta kalitatea ikertu....

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 Hirugarren proiekzio hau, alboko P planoan egiten da.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 P planoa, B eta H planoekiko elkartzut da.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 5. irudian ikusten da espazioan eta planoan nola gelditzen diren.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 Planoak izendatzeko alfabeto grekoa erabiltzen da: E.b.: , planoaren traza horizontala a1 izango da eta traza bertikala a2.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 4.- PUNTUAREN ERREPRESENTAZIOA Sistema diedrikoan, puntuaren proiekzioak ortogonalki sortzen dira plano bertikal eta horizontalean.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 A puntuaren hirugarren proiekzioa, P alboko planoko A" puntua da. Ikus 5. irudia.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 A puntua, B, H eta P planoetara dituen distantziak emanda defini daiteke: A (15, 40, 60).

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0008 P planotik 15 unitatera dago, B planotik 40ra eta H planotik 60ra.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Zuzen bat plano batean dagoen ala ez ikusteko, zuzenaren trazak planoarenean dauden ala ez ikusi behar da.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Zuzenaren traza bertikala planoaren traza bertikalean eta horizontala planoaren horizontalean baldin badaude, zuzena plano horretan dagoela esan daiteke.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 16. irudiko r zuzena planokoa da bere B" traza bertikala planoaren a2 traza bertikalean dagoelako eta H` traza horizontala, planoaren a1 traza horizontalean dagoelako.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Puntu bat plano batean dago, baldin eta bere proiekzioak plano horretako zuzen batenean badaude.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 16. irudiko P (P`-P ") puntua a planokoa da, r zuzeneko puntua delako eta r zuzena planokoa delako.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 8.- PLANO BAT DEFINITZEKO MODUAK - Espazioan plano bat erabat definituta geratzen da ondoko elementu hauek ezagututa: a) Lerrokaturik ez dauden hiru puntu.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 a) 17.a. irudian, A, D eta E lerrokaturik ez dauden hiru puntu ezagututa lortzen da a (a1-a2) planoa.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 Ondoren, zuzenaren proiekzio bertikalak lotuta (B"r eta B"s), planoaren a2 traza bertikala lortzen da eta zuzenaren proiekzio horizontalak lotuta (H`r eta H`s), planoaren a1 traza horizontala.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 29.a. irudian, lehen erdikariarekiko elkartzut den a planoa erakusten da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 Planoaren trazek lurlerroarekin angelu berdina osatzen dute.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 29.b. irudiko w planoa, lehen erdikariarekiko elkartzut izanik lurlerroarekiko paralelo da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 30.a. irudian, bigarren erdikariarekiko elkartzut den a planoaren trazak daude.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 30.b. irudian w planoa, bigarren erdikariarekiko elkartzut izanik lurlerroaren paralelo da.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 11.- KOORDENATU BIDEZ PLANOA KOKATZEA Espazioko plano bat bere proiekzioen bidez emateko, beharrezkoa da haren koordenatuak ematea.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0040 Esate baterako a (5, 3, 6) planoa ematen badigute, 31. irudian ikusten da nola marraztuko den.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 r eta s zuzenen arteko ebaki-puntua (1 puntua), a eta e planoen arteko elkargunearen puntu bat da.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 d planoarekin gauza bera egiten badugu, m eta n zuzenak aurkituko ditugu eta hauek elkar ebakitzen dute a eta e-ren arteko elkargunearen beste puntu batetan (2 puntua).

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 33. irudian bi planoren arteko elkargunea sistema diedrikoan nola lortu erakusten da. 33 ird..

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 Laburtuta, e zuzenaren puntu guztiak, aldi berean a eta e bi planoenak dira.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 e zuzenaren trazak ere bai, eta traza hauek bi planoen trazetan egon behar dute aldi berean.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 15.- ELKARTZUTASUNA Elkartzutasun-erlazioa ondoko elementu hauen artean aztertuko dugu: a) Zuzen eta planoaren artean b) Bi zuzenen artean c) Bi planoren artean.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 a) Zuzen bat a planoarekiko elkartzuta da, zuzenaren oinetik igarotzen diren a planoko bi zuzenekiko elkartzuta den guztietan.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 Honako hau ere gertatzen da: r zuzena a plano batekiko elkartzut baldin bada, a planoko edozein zuzenekiko ere bada.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 Beraz, r zuzena planoarekiko elkartzut baldin bada, zuzenaren proiekzio bertikala elkartzut da planoaren traza bertikalarekiko eta proiekzio horizontala horizontalarekiko.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 * ARIKETA P puntu batetik, a plano baten zuzen elkartzuta marrazteko, aski da puntuaren P" eta P` proiekzioetatik planoaren a2 eta a1 trazekiko lerro elkartzutak eraikitzea. Ikus 49. irudia.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 c) Puntu eta planoaren arteko distantzia

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 P puntutik a planoraino dagoen distantzia kalkulatzeko, P puntutik a planoarekiko elkartzut den r zuzena eraikitzen da (ikus 56. irudia) eta bien arteko E(E`-E") ebaki-puntua lortzen da, r zuzenak beregan duen w plano proiektatzaile bertikalaren bitartez.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 r eta s bi zuzen paraleloren arteko distantzia kalkulatzeko, biekiko elkartzut den a planoa marrazten da (ikus 57. irudia).

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0093 Ondoren, zuzen bakoitzaren eta a planoaren arteko elkargunea lortzen da, e eta w plano proiektatzaile horizontalaren laguntzaz.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Berez planoa eraisten da bere osagai guztiekin batera.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Eman dezagun a planoa dugula, plano zeiharra, eta bertan A puntua dagoela.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Bi planoen arteko elkargunea a1 traza da; biraketaren ardatz gisa hartzen dena.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Honetan AA` katetua, eraisketa egingo den planoari dagokionez A puntuak duen kota edo altuera da eta A`D, berriz, puntuaren proiekzio horizontaletik bandara dagoen distantzia da.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 Triangelu hau plano gainera eraisten badugu, triangelua osatuko da.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 a(a1-a2) planoko A puntua plano horizontalera eraisteko, a1 planoaren traza horizontala hartuko dugu banda bezala.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 A puntua r plano bertikalera eraitsi nahi baldin badugu, banda bezala a2 planoaren traza bertikala hartuko dugu.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Horretarako lehenbizi plano batek proiektatzaile bertikal izateko zein baldintza bete behar duen ikusi beharko dugu.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Baldintza hau, lurlerroa eta planoaren proiekzio horizontala elkarrekiko elkartzut izatea izango da.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Bat hasierako lurlerroarekiko, P (P`-P") lortuz (a planoko puntua) eta bestea lurlerro berriarena.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 P"1 eta N puntuak lortuta, a`2 planoaren proiekzio bertikal berria lortuko dugu.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Ezagutzen ez dituzun hiri haundietan, argibideak eman edo zure ostaturako bidea erakuts diezazuketen lekuak plano batetan.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Gela bateko altzariei buruzko argibideak eman ditzakezu, eraikin nagusiak hiriaren plano batean lekutzeaz, e. a..

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Planoa. 1. Elkarrekin ebakitzen diren bi lerro zuzenek definitutako azalera.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Horretarako hiriaren planoa behar duzu.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Azkenik, egizu hormirudi bat: planoa, aurkitu dituzun datuak eta ondorio batzuekin.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 Biribilketa hau plano batetan gertatuko balitz, aldebiko simetria duen animalia bat, hots, beren eskuin eta ezkerraldeko zatiak planoerdiarekiko simetriko dituena, maskor espiraletan lau bati egoki lekiokeen, baina, mota honetako animali bat, maskor espiral eta koniko bati egokitzeko bide bakarra, bere gorputzean biribiltzea litzateke.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Zeharkako lerro bakoitzean hortz zentral bat aurkitzen da, zeinak, planoa bi erdi simetrikotan zatitzen duen, gainontzeko hortz kopuru eta banaketari dagokion mailan.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Neurri erdi eta txiki arteko txapela du, 3-6 zm.zko diametrokoa, salbuespenez gehiago, hasieran ganbil eta erdi-esferikoa eta gero plano edo erditik leunki zapaldua, bainan ez inbutu edo zilbor-formakoak, hasieran ertzak biribilkatuak eta gero zuzenak.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Prozesua amaitu eskuratzeko orduan arazoak planteatzen baitira alderdi askotarik, legeak onarturiko eskubide honen efektibitatea nolabait oztopatzen dutenak: batetik eskrituretan baserrien deskribapenak oso zaharkiturik aurkitzen baitira, honek neurketa, planu eta amojonamentu berria eskatzen dituelarik; bestetik ere eta aurrekoaren ondorio bezela, baserrietan hain garrantzitsu diren bide-zorren problema planteatzen da, eskritura zaharretan ez baita agertzen, inolaz ere, ondorengo bide edo bide-zorren arrastorik, salbuespen batzuk izan ezik.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Gainera, beharrak beti ez dira izaera berekoak eta plano ezberdinetan kokaturik agertzen zaizkigu.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Planoen buruketa da aldaketa txikiena jasaten duena denboran zehar, hasiera hasieratik ematen bait dira errepresentazio erreal egokirako ia aukera guztiak (eskala, aldapa, ebakiak...).

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 4. 6) Katalogaturiko kartografiaren tematika Katalogaturiko agirietan ikusi ahal izan dugunez, hauen tematika aldatu egiten da errepresentazio eskala (mapa edo plano) eta garai historikoaren arauera.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Eskala eta ezaugarriak direla eta (agiri inprimatu gabeak, behar konkretuak betetzeko eginak...), planoek tematika ugaria ukitzen dute.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Argi eta garbi dago gune honi buruz dagoen plano eta mapa kopuru handiak (XVI-XIX. mendeak), Baionarentzat itsas irteera honek duen garrantzi ekonomiko haundia isladatzen duela.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Zerbait lehenago beste bilduma bat agertu zen Italian: Fco. Valero-k Donostiari buruz eginiko plano batekin (1572).

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Tematika gehien bat estrategiko-militarra da Iruñearen kasuan, DE FER eta BAILLEUX-ek 1719ko krisialdi garaian eginiko planoak ere egonik.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Bestalde, gauza jakina da tailer askok ez bakarrik ez zutela informazio-materialea aldatzen, plano zaharrak plantxa berdinekin errepikatzera mugatzen zirela.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Ideia hauek planoetara iragatea.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0154 4. Projektuaren planoak.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0054 Protozoo gehienen birsorkuntza asexuala da eta zelula-ama, luzerako edo zabalerako planoaren arauera bi zelula-alabatan erdibituz gertatzen da, 1. Protozoo asko animalien hestean bizi dira, inolako kalterik egin gabe; hesteetako fauna eta flora osatzen dute.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Erradiografietan, beren planoa X izpiekin paraleloa denean bakarrik agertzen dira fisurak.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Fisura handia, alboko erradiografietan ikus daiteke bakarrik, bere planoa jarrera horretan soilik delako X izpien direkzioarekin paraleloa.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0312 Horren ondorioz uhin-formak, beren aldetik plano finko batez higituko lirateke eta, horrela, Karramarroaren nebulosak polarizatuta egoteko propietatea izango luke.

225. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Aiek erti-lanari egin zioten emaitzarik nagusiena planu laukotu gaiñean kupula borobilla jartzea izan zan.

226. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Hau egiazko negurrian edo osotoro enthelega ezpadezagu hutsegite handiak eginen ditukegu, eta planu ideologikoan egin behar den gathazka eztugu betheko.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 Miloiak eroanda
planoak ekarriz
turismoko jantxakur
guztiak hor dabiz
geratuko litzakez
nire botoz balitz.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bi azpizona bereizten dira, hauek ere aipatu Planoan kokatzen direlarik: 1.- Lurzoru Pribatu Ez-Eraikigarri Amankomuna.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Eraikitzen diren eraikuntza guztiek, edo geroago handitu edo aldatzen direnek, 8, 9 eta 10 zkia. planoetan finkatu eta 11 zkia. planoan akotaturiko lerrokadurak eta sestrak errespetatu beharko dituzte.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Bide sarearen ezaugarri geometrikoak 11 zkia. planoan definitzen dira.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Obraren behin-betiko egoeraren planoak, bere burutzapenean zehar behar bezala baimendutako aldaketarik sartu izan balitz.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Eraikinetik hiri zerbitzu orokorretarako (ura, saneamendua, argiteria, elektrizitatea, gasa, eta abar) lotuneen behin-betiko egoeraren planoak (kokalekua eta ezaugarri teknikoak).

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ahaldun-Kontseiluak, 1989.eko martxoaren 21ean egindako batzarrean, honako akordio hau onartu du, bere agintze-zatia hemen ematen dela: Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, Erabilpen Berezitarako kalifikatutako 23a eta Aldibaterakotzat kalifikatutako 17 Poligonoa, Aldatzeko espedienteari behin-betiko onarpena ematea, honako zehaztasun hauek ezarriz, hau da, 17 Poligonokoa den eta ifarraldean dagoen azken zatia 52 zenbakidun poligonoari atxikiko zaiola, 10 zenbakidun planoko poligonazio-kuadroa osatu egin beharko dela, 52 poligonoa, Eskola eta Kiroletarako Eskualde Berezian sartuz.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 13) Hilerria Ekipamenduko Sistema Orokor bezala grafiatzea dagokion planoan.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 14) P-1 Planoan uren bide, errepide eta bideen babes franjaren osoa jasotzea.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 15) P-8 Planoan arrasante guztiak definitzea.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 19) Hiri Lurreko Ordenantzetako 20 artikulua eta P-7 Planoak 7 H.I.U. eta 8 H.I.U.etan beheko solairuan etxebizitzarako erabilera posibilitateari buruz dagoen kontraesana kentzea.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 21. areako Ezaugarri-Taulako 7. atala eta 6.2. Sistema Orokorren planoaren arteko kontraesana zuzentzea, Kalebarreneko Sistema Orokor moduan kalifikatzea edo ez kalifikatzeari buruz.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Lurraldearen Egitura Orokor eta Organikoko 1. planoan, ibai-ubide Sistema Orokorra adieraztea eta Antiguarako errepidea Bide Sistema Orokorrari dagokion 20 m.tako babes-tartea marraztea.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Zonifikazio eta Erabilpen Osoetako 2. planoan, Z. 10 eta Z. 11 zonen arteko eta Z. 18 eta Bide Sistema Orokorraren arteko mugapena zuzentzea, eta 17. Zonari dagokion erabilpen asistentzialeko trama sartzea.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - 2. Sektoreko ezaugarri-taulan sartutako planoa osatzea, behar diren testu-tramen bidez.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Uraren ondorio naturalak naturalak direla ez baneki egun hauetako hondamenen atzetik psoe dagoela esango nuke itsu-itsuan, banderaren kontua bigarren planoan uzteko estrategia bezala erabilita.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0002 Marc Stanley Fogg bera ere bigarren plano batera pasa da. Entzule soil.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Argazkian tabako biltzaile bat haitzetan eta bigarren planoan hondoratu zen legatzuntziko masta uretan zutik.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Baña eskolako planoak ez zituan berak egin, Bilboko beste arkiteto batek baño, Basterra izenekoa bera.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Gabardinatik planua atera eta linterna ahoan, non zegoen asmatzen saiatu zen.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Euskaldunak poemari, bigarren plano hori, kontatzaile nagusiaren harian berean garbiro sumatzen zaio.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Arkitetoaren planoak ikusita, gauza ederra izango dala esan leike.

249. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 Nahi gûntûke ikhusi
Gorderik diren plan horik
Hola khirixti arraza
Izan badin degollirik.

250. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 Marzilak khûtxan har planak eta eman.

251. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 MARZILA
Plan horik har etzatzie
Bai eta untsa estudia
Herrotik gal-erazteko
Khirixtien izatia.

252. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 Beretter-ek planak har! zeñha eta oih'egin: Jesûs! Maria!

253. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 Laster ûtzûl etzatzie
Eman deitziedan planak
Gardek sarthûren zûtie
Arrunt presuntegin denak.

254. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00037 e) Ostatuaren kokapena eta ezaugarri arkitektonikoak zehazten dituzten txostena eta planoak, logelen kopurua eta ezaugarriak, bainugelak, elementu eta gune amankomunak, eta segurtasunaren alorrean eta suteak ekiditeko hartutako neurriak.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Karlisten porrotaren ondoren, ideologia foruzalea sortu zen eta XIX. mendeko bigarren herenean erradikalizatu egin zen. Ideologia honen oinarria Foruak ziren eta beste edozer gauzaren aurretik defendatzen zituzten plano teoriko eta intelektualean. Oinarrizko printzipioak bi hauetan labur daitezke:

256. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Espainian, eskultura berria lantzen saiatu ziren lehenengo eskultoreen artean Pablo Gargallo (1881-1934) nabarmendu behar da, hainbat joera artistikotan parte hartu baitzuen. Bolumen imajinarioak lantzen saiatu zen eta horretarako soslai muxarratuak eta hutsuneetan sortutako itzalen plano handiak erabili zituen.

257. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0019 Begira: inoiz ere ez da plano orokorra galtzen.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0026 Piezaren planotik abiatuz (0 orria) eta 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. orri-ereduak erabiliz (Prozesu-orria, Jarraipide-orria, Kontrol-orria, Ibilbide-orria, Lan-txartela eta Material-txartela, hurrenez hurren), sinu-barailari dagokion biraketa-ardatza izeneko piezarentzako azterketa osoa burutuko dugu.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0005 Cavaglieri perspektiba, pieza batek plano baten gainean ematen duen zeiharkako proiekzioa da.

260. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0008 Diferentzia honetan datza: alegia, proiekzio axonometrikoan PB, PH eta PP sistema diedrikoaren planoekiko posizio zeiharrean aurkitzen dira eta proiekzio-planoetan piezaren proiekzioa ortogonala da (3.1. irudia).

261. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0010 6. 3.8. eta 3.9. irudietan gainerako bi planoetako zirkuluen proiekzioak errepresentatzen dira.

262. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0061 Hala ere, honelako kasuetan behar den diametroa kalkulatzeko mn planoan tentsio ebakitzailea berdin banatua dagoela kontsideratuko dugu.

263. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Ebaki dezagun habea ardatzarekiko elkartzut den x-x planoaz.

264. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Planoa

265. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Planoan ibaia edo erreka non sortzen den eta non bukatzen den ikusi.

266. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0133 Behatu planoari eta erantzun:

267. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 (...) aurki daiteke gaur eguneko idazle askoren lanetan: planoen pilaketa, zoom erako hurbilketak e.a.

268. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Planoei dagokienez, honako hauek, behintzat, argiak dira:

269. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Geltokiaren plano orokorra

270. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Plano orokorretan lehen planora urratsez urrats hurbildu da.

271. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Planoak

272. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 2- Herriko planoa erabili.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Zer ote da plano delako hori? Nik oraindik ez dut ezagutzen!

274. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0074 Taldetxoetan edo talde handian eta irakaslearen laguntzarekin ikusi zer izan daitekeen planoa eta era ezberdinetako zenbat plano dauden.

275. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0052 Lurrazalean toki bat aurkitzeko orduan, pertsonok plano eta mapetan agertzen diren marra batzuk imajinatzen ditugu; marra hauek ustezko marrak dira:

276. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0127 4. Bilatu zure herriko edo hiriko planoa.

277. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 12. Planoko puntuen errepresentazioa koordenatu cartesiarretako sistema batean.

278. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 I. Koordenatu-ardatz batzuk marraztu, lehenengo laukia zehazten duten zuzenerdiak koloreztatu eta koordenatu cartesiarretako sistema batean planoko puntuak markatu (L, 31 eta 32. orr.).

279. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 Errepresentazio geometrikoetan planoko puntuak identifikatu eta planoan puntuak eta objektuak kokatzea koordenatu cartesiarren bidez.

280. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 j Herri bateko deskribapenetik abiatuz, auzo mota desberdinak kokatu planoan, zenbait ezaugarri apuntatuz.

281. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 c Planoa aurrean izango dutelarik, etxe bateko deskribapena oinarritzat hartuz, etxeko gelak identifikatu.

282. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 - Etxe batzuen planoak aukeran emanda, deskribatutakoa identifikatu.

283. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0098 Egindako deskribaketan oinarriturik besteek lekuak kokatuko dituzte aurrean izango duten plano hutsean.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 Planoaren inklinazioa gutxitzen badoa, indar berdina erabiliz pisu gehiago jasoko du.

285. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
- Zer ikusten duzu argazkian?
Azal ezazu era orokor batez.
- Hitz egin ezazue hor dauden pertsonez:
Nolakoak dira?
Non daude?
Nola?
- Zer gehiago dago?
Nolakoa da animalia?
Badakizue zein animalia den?
- Marmota eta umeak plano berean daude ala plano ezberdinetan?
- Nora begira dago mutikoa?
Eta marmota?
- Zer ikusten da argazkiaren atzeko aldean?

286. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0121
- Adieraz ezazue zer ikusten den irudian: zer lehen planoan, zer bigarrenean.
- Zer ageri da neskatoaren eta mutiko nagusiaren artean?
Zergatik ageri da horrela?
- Gozotegi hori non dago?
Zer dela-eta dakizu hori?
- Zer kolore ditu argazkiak?
Zein da deigarriena?
Zein planotan dago?

287. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0066 Lehenengo eta behin, modu zuzenean egingo da, plano horizontalaren gainean eta dinamometroaren bidez gorputzaren gaineko planoarekiko paraleloa den indarra eraginez.

288. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0008 t-ren balio bakoitzarentzat x-en eta y-ren balio bana lortzen dugu eta hauek planoko puntu batean koordenatuak direla kontutan hartzen badugu, t-ren balio bakoitzarentzat planoko puntu bat lortuko dugu.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0008 t-ren balioak t1-etik t2-ra aldatuz badoa, puntu horiek kurba bat osatuko dute planoan.

290. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0008 OXY planoan puntu material bat higitzen ari bada, eta ezagutzen baditugu, t denbora delarik, ekuazio horiek puntuaren higiduraren ekuazio parametrikoak dira.

291. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 9 DENBORA NEURRIAK/HIRUROGEITAR SISTEMA/ZATIKIAK/ZATIKIEN BATUKETAK ETA KENKETAK/GRAFIKOAK/SEKTORE GRAFIKOAK/NEURKETAK/MASA UNITATERIK ERABILIENAK: -KILOGRAMOA/PLANOAK/GEOMETRIA/ERAIKETA GEOMETRIKOAK: -KUBOA

292. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 10 ANGELUEN NEURKETA/HIRUROGEITAR SISTEMA/ZATIKIAK/ZATIKI HAMARTARRAK/GRAFIKOAK/GRAFIKO KONPARATIBOAK/NEURKETAK/MASA UNITATERIK ERABILIENAK: -BESTE UNITATE BATZUK/PLANOAK/ETXEBIZITZA BATEN PLANOA/GEOMETRIA/ERAIKETA GEOMETRIKOAK: -PRISMA PENTAGONALA

293. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 11 NEURRIEN ADIERAZPENA/ESKALAK/GRAFIKOAK/PIKTOGRAMAK/NEURKETAK/NEURRIEKIN PROBLEMAK/PLANOAK/HIRI BATEN PLANOA/GEOMETRIA/ERAIKETA GEOMETRIKOAK: -TETRAEDROA

294. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0005 12 DENBORAZKO PROBLEMAK/ESKALAK/GRAFIKOAK/PIKTOGRAMAK/NEURKETAK/NEURRIEKIN PROBLEMAK/PLANOAK/KOKAPENAK ETA LOKALIZAZIOAK/GEOMETRIA/ERAIKETA GEOMETRIKOAK: -ZILINDROA

295. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0054 - Zuzen batek planoa bi planoerditan zatitzen du.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Zuzen paraleloek, planoa hiru eskualdetan bakarrik zatitzen dute.

297. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0166 - Koadrikulak planoan kokatzen laguntzen digu.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0178 Baserritar batek planoko landa alanbrez inguratu nahi du.

299. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Hirigune horren eta baserrien egoera, eta bataren eta besteen arteko proportzioa zehaz-mehatz jakin ahal izateko, udalerriko planoa, 1978koa, erantsi dugu.

300. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0073 Dibujoko mahai aurrean zutik, ukabilak finkatu zituen haren gainera, eta gorputzaren pisu guztia bertara bilduz, makina berriaren planoei begira geratu zen.

301. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0125 Irriño bat egin nuen bere lehen urteetako irudiak ikustean, nini bat zenekoak, bere lehen pausoak mutiko arduratsuaren aurpegia zuen Toniren eskutik helduta, lehen jaunartzeko argazkietako aingeru-antzeko jarrera, eskolako txangoetako irudi sinpatikoak, nerabe ameslariaren plano hurbilak...

302. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00124 Kamerak hiriaren plano orokorra hartuko zuen orduan eta ondoren xehetasun baterantz inguratuko zen travelling geldoan: lorontzi akribilatuen itxurako zakarrontzietan aterki apurtuak agertuko ziren, euriari haizete bortitzak laguntzen zionero bezala, haizeak ereindako tulipan beltzak bailiran.

303. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00053 Tratu hau egin zuten: Mendatak liburua gorde zuen lekuko plano bat egingo zuen, baina bera hil arte ez zion emango aitari, edo, aitarik ezean, honen oinordekoari, niri alegia.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 1948an, Saturnino Bustok, sektoreak etorkizun ona zeukala ikusita, terreno batzuk erosi zizkion Agapito Yurrita Mauleoni San Agustin kalean, fabrika berria egiteko. Fabrika hura Ramón Martiarena arkitektoaren planoei jarraiki eraiki zen.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Alejo de Mirandak 1784ean, Agustin de Humaranek 1805ean. Silvestre Perezek 1821ean, geroago A. de Etxebarriak egin erreformek eta Avelino de Goikoetxeak 1851an Plaza amaiturik egon zedin ahalbidetu zuten, Coello-ren 1857ko Planoak adierazten duen bezalaxe, eta bere kanpoko itxuran, jaiotzeak hainbeste neke eta buruhauste eraman zituen Plaza Berria bermatzen den lurrazpi eta zimendua bortxatuz erraietan aparkaleku estu bat sartzeak ekarri duen akats ikaragarriaren ondoren, gaur egun ezagutzen dugun moduan geratu zen gutxi gora-behera.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Hain bikain irudikatu lurraldearen gain, nahiz eta marrazkia ez neurri handikoa, izenburutzat Environs de Bilbao, 1836ko data daramana, ongi ikus dezakegu soilki Silvestre Perezen Planoa egokitzen zaiola zehaz-mehatz geografiari, gainerakoek orientabide higienista eta idealari atxikitzen zaizkio, I.E.ko norabidea jarraituz A. Lazaroren Planoa, 1862koa, edota kasu bakoitzean ahalik eta gehien bilbotar jurisdikzioaren mugarrietara bilduz, Alzola-Atxukarroren Planoa, 1876koa, edo zabalpenei egokituz, Epaltza 1900, Ugalde 1904 eta Guimonen Planoa baita 1904koa.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Plano hauek, eta bereziki aipatu diren azkeneko laurak, antolaketa baten arabera eginak daude oro har.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Beharrezkoa da kontuan hartzea Villaturriel Gomendariari egozten zaion 1546ko planoan, toki horretan gutxi-gora-behera bi isurkiko estalkia duen eraikin handi bat agertzen dela eta bereziki kanpandorrea adierazten duela (11 irud.).

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Donostiako Hiriaren lehen plano, ikuspegi edo beste zenbait irudi hain berantiar izateak XVI. mendean kokatzeko, nahiko zaila egiten du Hiriko hirigintzaren eboluzioan alderdi garrantzitsuak hararte detektatzea, orain arte aztertu dugunaren gainetik.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Halatan bada, 1705eko planoaren (9 irud.) oinarrian printzipio hauek aplikatzearren, ziurta dezakegu mailaz igo berria izan den Hiribilduak, 1662an Felipe VI Erregeak Hiri Noble eta Leiala titulua ematean, guztiz itxura trinkoa agertzen duela. Oraino Plaza Berria trazatu gabe zegoen Hirigunearen Erdialdean.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Metodo honetan oinarriturik Donostiaren eraketan orobat adierazgarri izan den beste momentu bat aztertzera pasa gaitezke, horretarako jadanik hiri honi buruzko lehen dokumentu kartografikoak baditugularik. Horregatik 1719ko (15 irud.) urteari dagokion hiriko Planoaren agerpena aztertuko dugu, hau da, beronen setio eta errendatzearen momentua Berwick-en agindupean zeuden frantziar gudalosteen erasoaren aurrean.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 XIX. mendeko plano gasteiztarrak

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Garrantzitsua da seinalatzea, alegia, hipotesi topografikoaz, eta aztertu ditugun grabatuaz, eta Olagibelen interbentzioaren plano akademikoak salbu, ez dugula Gasteizen hiri-maparik ezagutzen 1812ra arte.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Paris inguruan armada frantsesaren Vincennes Artxibategian jasorik dagoen planoa da, eta beronen azterketak zenbait kontsidero interesgarri eskainiko dizkigu.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 La Bahía de la Concha, bestalde, oso apelazio eder-gurakoa da, nola esango nuke... kurtsi ere bada, bai, idazle baten lana ematen du gehiago, herriarena baino. Polita izango litzateke aztertzea noiz aipatzen den lehenengoz La Concha hizkera arruntean, hau da, artikulu barruko testuetan edo albiste orokorretan, ez planoetan eta mapa zaharretan.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Filosofia politikoko problemari emandako irtenbide klasikoaz hitz egin ahal izan dugu filosofo klasiko guztien artean adostasuna izaten baita, bai plano orokorrean, bai detaile xeheenetan ere: bizitza politikoaren helburua bertutea da eta bertutera zuzentzen duen ordenu politikoa errepublika aristokratikoa da edo, baita, gobernu-era nahasia.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00280 Psikoanalistek proposaturiko jokaeraren azalpenak (premiak) eta konduktismoak proposaturikoak (estimuluak) baztertzen ditu Lewin-ek, psikologiko soilak diren zergatien planu bat zedarritu nahiz.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00015 Kritikaren arrazoiaren indarra, bigarren plano erabat anekdotiko batera pasatzen da, bere erabilpen politikoaren arriskuak hartzen duen garrantziaren aurrean.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00035 Hori horrela izanik, beldur naiz, azkenean, gure arazoen irtenbideak ez ote diren erabaki nahi errealitatearen eta mitoaren arteko borrokaren planoan;

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Carlos Losillaren hitzetan, alde batetik Mizoguchi iradokizunaren poeta litzateke, elipsiarena, lasai begiratzen uzten diguten plano luzeena, Sortaldeko lasaitasun topikoaren ordezkarietako bat, eta, bestetik, deserrotzearen eta zorion ezaren kronikaria, amorruz beteriko diskurtsoak botatzen dituen feminista borrokalaria.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00122 Neronek atera nion planoa etxeari, Lapurdiko estilokoa bere entramatu eta guzti.

322. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Bertan ikus daitekeenez, espektrometria optikoan gertatzen ez den bezala, neutroiek q - w plano osoa ekor dezakete.

323. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 Tafallaren kasuan prozesu hori argigarria izan zen, eta beste herrietan, haien egoera zela eta, egun ere kandidatura horien planteamendua dago eta debate hori ere bada, ene ustez guztiz positiboa dena, ezin baitugu herriaren irakurketa planoa egin, herri bakoitzean edota une historiko bakoitzean organizazio baten konfiguraketak ez du derrigorrez berdina izan behar, eta gogoeta hori egin behar dugu, udaletara joateko ditugun helburuak argi edukita.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0129 Ebaki arrunt baten bitartez, eskubiko aristan ustegabeko plano bat sartzen du, lau prismen altueren artean garatzen den jokua nabarmentzeko, eskulturaren inguruan bira bat ematera gonbidatzen gaituena.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Erliebe txiki guztiak betetzen dituzte, nolabait harritsuak diren lurren gainean, eta Estroza eta Kornialto izeneko magaletatik Planoaren goikalderantz abiatzen dira.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Hemen garrantzi handikoa da Planoaren magaletako pinudiaren zabalkuntza.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Hauek Bardea Zurian ere aipatu ditugu eta hemen labore zelaietatik hedatzen dira, Planoan.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 18. irudia - Zaho 2ko tumulu-harrespila (planoa): erdialdeko harrikutxa ttipia, egur-ikatz meta bat Ekialdeko erdian daukalarik.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Planoak eztabaidatu zituen, bere gustora aldatu zuen pisuaren konfigurazioa, besteenaz bestelakoa erabakiz, materialak aukeratu zituen, eta bere gustoaren araberako altzariak eta dekorazioa erabaki zituen, xehetasunik txikienetan ere.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 (...) elipse horien planoa ez dago galaxiaren diskoaren planoan.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0223 Halaber bi kasuetan, gatazkak eta jarkikortasunak desegin egiten dira, ez ordea gaixoak haietaz gero eta gehiago jasotzen duen ezagutza, benetako edo suposatua medio, baizik eta ezagutza horrek posible bihurtzen duelako esperientzia espezifiko bat, esperientzia horretan barrena gatazkak haien aurrerapide librea ametitzen duten ordena eta plano batean azaltzen direlarik, eta haiek deskorapilatzera bideratzen dituelarik.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Horrela bada, kontraluz efektu batez ebakita, lehenengo planoetako haitz ilun eta zorrotzak, gaueko itzalak inguratuta oraindik, erabateko zehaztasunez eta garbitasunez azaltzen zaizkigu.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0096 - Letrak, lerroak eta bilbeak bezalako material transferigarriak erabilita azken planoen aurkezpena hobetzea.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0096 Marrazketa Teknikoan beharrezkoa da plano batean (bi dimentsiokoa) objektu tridimentsionalen errepresentazioa gorpuztea, hala nola, planoetatik abiatuta obiektuak egin ahal izatea.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0003 Objektiboak, okularearen diafragmaren planoan kokaturiko objektuaren imajina erreala anpliatuko du, eta inbertitua emango, imajina hau okulareak, lupa baten antzera, berriz emendatuko duelarik.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0617 II) Izpi erasotzailea, errefraktatua eta eraso-puntuko normala plano berean daude, eraso-planoa deritzon planoan hain zuzen.

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0199 Hiru planotan egin liteke aukeraren analisia: lexikoa, antolamendua eta mezuarenean.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 Geometriaren propietate grafikoak aztertzeko, oinarrizko elementu deitutako puntu, zuzen eta planoa izeneko kontzeptuak ezagutu behar dira.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 Zuzenak letra minuskulaz, a, b, c,..., izendatzen dira, eta planoak, alfabeto grekoko letra miniskulaz (a, b, g, e...)

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 2. Zuzen-sorta: puntu batetik igarotzen diren eta plano batekoak diren zuzen guztien multzoa.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 3. Plano-sorta: zuzen batetik igarotzen diren plano guztien multzoa.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 1. Puntuzko planoa: planoko puntu guztien multzoa.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 2. Zuzenezko planoa: plano bateko zuzen guztien multzoa.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 4. Planoen erradiazioa: puntu batetik igarotzen diren espazioko plano guziten multzoa.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 2. Planozko espazioa: espazioko plano guztien multzoa.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0009 Adibidez, zuzena eta bertako puntu bat, planoa eta bertako zuzen bat, bata bestean daude.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Proiekzio bertikalaren bistako zatia aurkitzeko, eragiketa hau errepikatu egiten da, baina kasu honetan zuzeneko puntu batetik B planoarekiko elkartzuta pasarazten da.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 23. Bi zuzenez emandako plano baten eta zuzen baten arteko ebaki-puntua (28. irud.)

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Zuzena () da eta planoa () eta () zuzenen bidez definiturik dago.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Bi zuzenez emandako planoa () zuzenaren arabera ebakitzen du eta hau eta puntuetatik igarotzen da.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 1. Zuzen batek proiekzioen bidez emandako triangeluaz definitutako planoarekin duen ebaki-puntua aurkitu.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 2. Bere trazak lehen diedroan dituen profileko zuzen batek plano batekin duen ebaki-puntua aurkitu.

353. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Planoa, bi zuzenen bidez definitua dago, baina zuzenek kontrako izeneko proiekzioak bat eginda dituzte.

354. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Ebaki-puntua, planoaren trazak aurkitu gabe lortu behar da.

355. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 3. Proiekzio-plano batekiko elkartzut den zuzen batek edozein planorekin duen ebaki-puntua aurkitu. (29. irud.).

356. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Adierazitako bideari jarraituz, zuzenetik plano bat igaroarazten da; kasu honetan bertikalarekiko paralelo den planoa. traza -tik igarotzen da.

357. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Bi plano hauen arteko elkargunea, frontala da eta honek zuzena puntuan ebakitzen du.

358. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Zuzenetik igarotzen den planoa proiektatzailea bada, plano honek -rekin duen elkargunea horizontala da, eta honek zuzena puntu berean ebakitzen du.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 4. Lehen erdikariarekiko elkartzut den zuzenaren eta plano baten arteko ebaki-puntua aurkitu.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Planoa L.L.aren eta laugarren oktanteko puntu baten bidez emana dago.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Zuzena eta planoa hirugarren proiekziora eramaten dira.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Horretarako zuzenaren hirugarren proiekzioak (profileko zuzena da) eta emandako planoak aukeratutako profileko planoarekin duen elkargunea ebakitzen dueneko puntua lortu behar da.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 5. Profileko plano baten eta bigarren erdikariarekiko paralelo den zuzenaren arteko ebaki-puntua.

364. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 (Profileko planoa delako, ebaki-puntua planoaren trazek zuzenaren proiekzioak ebakitzen dituzteneko puntuetan proiektatzen da).

365. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Horretarako, batetik s-tik igaro eta t-rekiko paralelo den planoa marrazten da.

366. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Bestetik, r zuzenetik igaro eta t-rekiko paralelo den planoa marrazten da.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 eta planoen arteko i elkargunea da soluzioa.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0139 1. Biraketa-ardatza B planoarekiko elkartzut denean, puntuek urrunera mantendu egiten dute eta biraketa-ardatzeraino distantzia berdina dute. (24 eta 25. irud.)

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0139 2. Biraketa-ardatza H planoarekiko elkartzut denean, puntuek kota mantendu egiten dute eta biraketa-ardatzeraino distantzia berdina dute. (26. irud.)

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0139 3. Biraketa-ardatza L.L.arekiko paralelo denean, hots, profileko planoarekiko elkartzut denean, puntuek ardatzerainoko distantzia konstante mantentzen dute.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 Triangelu aldekide diren oinen planoak ezagunak dira.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 Beheko oinarriko erpin batek kota jakina du eta oinarri horretako beste bi erpinak hurrenez hurren H eta B planoan daude, oinarriko planoak L.L. ebakitzen dueneko puntura distantzia berdina dutelarik.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 P planoaren trazak ondoko zuzenak dira: planoan, zentrua eta 4-eko erradioa duen zirkulua emanik dago eta bertan hexagono erregularra inskribatzen da.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 Ebakidura zuzentzat H duen gainazal prismatikoa kontsideratu eta gainazal horrek, proiekzio-planoek eta puntutik igarota bigarren erdikariarekiko paralelo den planoak mugatutako solidoa marraztu.

375. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 Prismaren ertzekiko elkartzut den planoan dagoen argi-izpi baten proiekzioak ematen dira, bere errefrakzio-indizea 3/2 delarik.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 13. Oinarritzat edozein paralelogramo duen prisma zuzen bat emanda, ebakidura gisa karratua sortzen duen planoa aurkitu.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 28. r erradioko esfera bi zuzen horizontaletan irristatzen da, H planoarekiko elkartzut den zuzen batek geratzen duen arte.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 30. L.L.tik plano bat pasarazi, erradio jakineko zirkuluaren arabera esfera ebakitzen duelarik.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 31. Plano bat L.L.arekiko paraleloa da.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Proiekzio-planoak eta emandako planoa erradio jakin eta berdineko zirkuluen arabera ebakitzen dituen esfera deskribatu.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Esferaren zentruaren proiekzio horizontalak, H planoko lerro batean egon behar du.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Proiekzio-planoekiko edozein posiziotan dagoen plano ezagun bat, erradio jakin bateko zirkuluaren arabera ebakiko du esferak.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 33. Esferako puntu jakin batetik, ebakidura handiena eta txikiena zehaztuko dituzten planoak marraztu.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 34. Esferaren puntu batetik, magnitude ezaguneko ebakidura sortzen duen planoa igaroarazi, eta emandako puntutik marraztutako ebakidura berdin guztiekiko gainazal ukitzailea aurkitu.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 35. Profileko planoa eta plano proiektatzaile bertikala emanik daude.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 eta planoarekiko ukitzaile den 1,5 cm erradioko esfera ipini.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Zuzen horretatik igaro eta H planoarekin ko angelua osatzen duen planoa marraztu.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Plano horrek esferarekin duen elkargunea zehaztu.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 38. Kubo bat H planoan apoiaturik dago eta oinarriko diagonal bat L.L.arekiko elkartzut da.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Ondokoak kontsideratu: 1. kuboan inskribatutako esfera, 2. L.L.arekiko elkartzut den eta bere traza horizontala oinarriko bi alde auzokideren erdiko puntuetatik igarotzen dela duen planoa.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Plano honek kuboarekin eta esferarekin sortzen duen ebakiduraren eraispena eskatzen da.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 r zuzenetik planoa pasarazten da eta honek esfera C zirkuluaren arabera ebakitzen du.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 C zirkuluaren planoak r zuzenaren inguruan bira egiten duenean, esferaren M zentruak deskribatutako lekua zein da?

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Leku hori marrazteko, proiekzio-plano horizontaltzat esferaren zentrutik A zuzenarekiko elkartzut marraztutako planoa hartuko da.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 Proiekzio-planoak opako direla kontsideratuz, plakaren berezko eta plano hauetara jaurtitako itzalak marraztu.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 9. B proiekzio-planoarekiko elkartzut den eta H-rekiko inklinaturik dagoen planoan, 2 cm-ko aldea duen karratua definituta dago.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 Beste bi aldeak plano bertikalarekiko elkartzut dira eta baxuena H planoan dago.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 12. Planoaren zati bat mugatzen duten eta puntuak eta zuzena emanik, planoarekin duen ebaki-puntua aurkitu, bistako eta ezkutuko alderdiak adieraziz.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Plano eta marrazkiak egiterakoan guztiz garrantzitsua da eskalak zer diren ondo ezagutzea.

400. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0080 Horregatik, planoak eta turismo gidaliburuak erosi zituen eta bilobak ikasten zituen gaiak berak ikasten ere hasi zen.

401. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0095 Baina beste ahapaldi eta erdi bigarren planoan gauzatuak datoz; hau da, olerkariaren barne izpirituaren bizitzaren irudira garamatza.

402. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Ura zan suertea izan zutena. Azaldu zituzten planoak nolako pisoak izango ziran.

403. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 Errusitarrak eta amerikanuak,
aruntza dijoazenak gogor da sanuak.
Probatu nai dituzte ango platanuak,
ezpazaizkate oker irteten planuak.

404. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 (fitxa honekin batera, 5 zk.dun planoan barnebildutako Orri Grafikoa doa).

405. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 1.4. Azalera (Ikus 2 zk.dun planoa).

406. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Orri Grafikoan (5 zk.dun planoan) adierazitakoak.

407. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eraikinetako lerrokadurek Orri Grafikoan (5 zk.dun planoa) jasota dagoen gehieneko lerroa errespetatuko dute. Hau da, gutxienez 5 m-ko distantzia, ibaiertzean ezarrita dagoen herri erabilera eta jabariko zerrendaren kanpoaldetik hasita; 10 m-ko distantzia, Iurreko zerbitzubideko bazterbidearen lerro zuritik; eta, 18 m-koa, Idiazabalgo saihesbidearen iparraldeko lotunearen guneko bazterbidearen lerro zuritik hasita

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Hiribilduaren planoa oso erregularra da, jendea bertara bizitzera joan aurretik planifikatu baitzen. Lauki itxura dauka eta kale batek elkarzutik mozten dituen beste kale paralelo batzuren inguruan egituratua dago.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Bertan izandako hirigintza aldaketak handiagoak izan dira eta, ondorioz, jatorrizko planoa hondatu egin da eremu horretan: etxadi oso batzuk desagertu eta beste zenbait berri eratu dira.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Era berean ipar-ekialdeko izkina ere asko aldatu da, orubearen egonkortasun eza dela eta. Bertan garai bateko harresiaren zati bat ere berreraiki da, baina Erdi Aroko hiribildu zaharraren planoa asko aldatu da.

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Hiribilduaren planoan bi eraikin aipagarri baino ez daude: batetik, Soran etxea, gaur egun jauregi urbanoa, atzeko aldeko gandola hausten duena kale txiki bat eratzeko eta, bestetik, Gebara jauregia, mugen barruan sartu dena nahiz eta harresiz kanpo egon, hiribildua babesteko egituretako bat baita, gaur egun baserri eta kale giro artean dagoen jauregia izan arren

412. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 8. Burutu beharreko inbertsioen proiektu teknikoa, hura deskribatzen duen txostenarekin batera, burutzeko epeak, osatzen duten elementu nagusien zehaztapena, planoak, hornitzaile zein ingenieriekin egindako kontratu edo eskariak, bai eta interesgarri izan daitekeen bestelako informazioa ere barne dagoelarik.

413. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Antolamendu Xehekatua izeneko 3 zk.dun planoak izaera adierazgarria baino ez du; beraz, 70. H.E.A alderdiaren antolamendu xehekatuaren arauak, tramitatu beharreko Alorreko Planean finkatuko dira.

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.11. Erabilera Zehaztuak 05 planoan zehaztuak izan ez diren aldeen titulartasuna definituko da.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.14. 2,3 planoetan jasoten diren eraikinen babes-mailei dagozkien xedapenak eta bertan burutzeko partehartzeak, Altxaketen plano bilduma, kudeaketari buruzko Arauetako 5.1 atal eta Sorospidezko Arauetako xedapenekin bateratzea ezarriko da.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 1.21.Kudeaketa-Aldeetako 0.4 planoan bildutako desjabetzapenen bidez lortzeko diren lurrak eta iharduera egitarauan barru sartutako aurrikuspenak bateratuko dira.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Ikastaro honetan euskaraz egokiro idazteko trebakuntza lortzea proposatu zen, gramatika bigarren planoan utziz.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Jaun orrek gauza arretaz aztertu eta planoak egin zituan.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Dokumentazio grafikoari dagokionez seinalatu behar dugu, lehenik, 3.6 planoan kontsolidatuta geratzen den Errementikua baserriari lotutako lurzati pribatua definitu egin behar dela;

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 bigarrenik, beharrezko dela C lurzatiaren mugaketari buruzko 3.4 eta 3.6 planoetan seinalatutakoaren arteko kontraesana zuzendu behar dela, eta era berean 3.3 eta 3.4 planoen artekoa ere, hor azaldu beharko baitu A lurzatiko ataripea jabari pribatua dela, baina herri onurako zortasuna duena lurgainean.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003
A agiria. Txostena
B agiria. Argibide eta proiektuzko planuak
C agiria. Araubidezko agintaraudiak
D agiria. Ekinaldietako plana
E agiria. Ekonomi-finantzazko azterlana

422. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 2. Zatizko Plan honetako araubidezko edukia osatzen duteneko agirien multzoak definitzen badu, Proiektuzko Planuak B-II Agiria, Araubidezko Agintaraudi hauek eta Ekinaldietako Plana dira hirigintzazko jarduera arautzeko berarizko funtzio bat betetzen dutenak, hau dela eta jarduera hau, nahitaezko eran, ezartzen direneko berorren zehaztapenetara egokitu beharko dela.

423. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 Era berean, ezberdinak diren eskalatako planuen arteko hirigintza-zehaztapen konkretu bateko definizioan kontrajarpena gertatzearen kasuan, eskala zehaztuago batean egiteratu diren planuetan ezarritakoa nagusituko da.

424. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 Olaso aldearen esparrua kapitulu honetan definitzen den kalifikazio zehaztuaren jaurpidean geratzen da, Zatizko Plan honetako Erabileren zonifikazioa planuan ezartzen den zonifikazio zehaztuarekin adostasunean.

425. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Industri-erabilerazko lurzatietan garatzen diren eraikinak, eraikitze, ustiapen eta bolumenezko beraien baldintza orokorrei gagozkiela, proiektu honetako Agintaraudi eta Planuetan zehazten denari eta baita dagokien ezaugarridun kuadroan ezarritakoari ere egokituko zaie.

426. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Industriazko lurzatietan, eraikinak, Erabileren zonifikazioa planuan eta baita Araubidezko Kuadroan ere ezarritako eraikitzeko lerrokapenetara egokitu beharko dira.

427. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Industri-lurzatiak okupatzen dituzten hirigintzadun lurzatian errasanteak eta aldezteko mailak, Antolaketa Zehaztuko planuetan ezartzen diren aipamenezko mailetan, garapen berriko alde edo bide-osagarrietan edo dagoeneko hirigintza aldatzen dutenetan oinarrituaz, hirigintza-lanetako proiektuek ezartzen dituztenak izango dira.

428. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Erabilera pribatuzko hirigintzaz kanpoko aldeek, aurrea ematen dieneko gune publikoen errasante eta mailak mantenduko dituzte beraien perimetroan, Antolaketa Zehaztuko planuetan aurkakoa den berarizko oharpena izatearen kasuan ezik.

429. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0009 Aipatu eraikigarritasuna, gizarte-ekipamendurako den eraikin bakar batean egingo da, II.1 eta II.2 planuetan aipatzen den bezala, kasukoa den Zehaztasunezko Azterlanaren bidez aldatu egin daitekela.

430. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0009 Zerbitzuetako Azpiegituren planuetan irudibidez agertzen diren sareak eskemak baino ez dira, kasukoa den Hirigintzazko Proiektuan dituzteneko ezaugarriak zehaztasunez aztertu behar direla.

431. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Eraikuntza proiektua baldin bada, eraikinaren oin eta fatxada guztien planoak, ulertzeko behar diren sekzio guztiekin, 1:100 gutxieneko eskalan eginak.

432. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Akotatuta egon beharko duten plano hauetan, erabilera xehekatuak, banaketa elementuak, oin bakoitzaren azalera eta ordenantzak betetzeari dagokionez aplikagarri zaizkien datu guztiak adieraziko dira.

433. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Aparkaleku erabilerak aurrikusten badira, ibilgailuen kokalekuak eta berauentzako sarrera eta irteera korridoreak seinalatuko dira proiektu planoetan.

434. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 - Obretan zehar behar bezala baimendutako aldaketak sartuz gero, obraren behin betirako kokaeraren planoak.

435. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 - Erakinetik hiri zerbitzu orokorretarako (ura, saneamendua, argiteria, elektrizitatea, gasa, e.a.) hartuneen behin betirako egoeraren planoak (kokalekua eta ezaugarri teknikoak).

436. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 Eraiki daitezen eraikuntzek, proiektu planoetan finkatutako lerrokadurak eta sestrak errespetatu beharko dituzte.

437. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 Proiektuko planoetan eraikuntzak errespetatu beharreko altuerak finkatzen dira.

438. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8681 - Bidesarearen trazadura: proiektu honen planoetan seinalatutakoa izango da.

439. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Lursail planoetan eta eragindako ondasunen eta eskubideen zerrenda zehatzean eta banakakoan finka bakoitzarentzat adierazten den atxekimenduari egokituko zaio instalazio hau.

440. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 E) - Obrak egiteko premiaren eraginez, partzeletako planoetan funts bakoitzarentzat eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zehatz eta banan-banakoan adierazten diren lurrez aldi baterako jabetzea, honako iharduera hauek egiteko beharrezko izan dadin denborarako, traba guztiak kenduko direlarik:

441. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 Soinuen eta planoen oreka.

442. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Froga gisa antolaturiko ibilaldi neurtuen planoak bateratu zituzten.

443. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 ERABAKIA, 1993ko abuztuaren 2koa, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, Lurralde eta Hiri-Ikasketetarako Euskal Eskolak antolatutako Hirigintzako eta Arkitekturako planoak interpretatzeko ikastarorako deia egiten duena.

444. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Hirigintza eta Lurralde Antolaketarekin zerikusirik duten eta erabat beharrezkoak diren teknika-arloetan lanik egiten ez dutenek irudikatzeko lan-tresnak eskura ditzaten, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundearen menpeko Lurralde eta Hiri-Ikasketetarako Euskal Eskolak Hirigintzako eta Arkitekturako planoak interpretatzeko ikastaroa antolatu du.

445. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Hirigintzako eta Arkitekturako planoak interpretatzeko ikastarorako deia onartzea deialdi honetako 1. Eraskinean azaltzen diren oinarrien arabera.

446. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Planoak interpretatzen ez dakiten lanbide-arituen lana erraztuko duten hiri, lurralde eta arkitekturako planoetako irudi-hizkuntza uler dezaten ahalbideratzea du helburu erabaki honek.

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Ikastaro horretan, halaber, eskalimetroak aztertzen eta erabiltzen eta planoek emandako informazioa sakontasunez aztertzen laguntzen duten ariketa praktikoak ere gauzatuko dira.

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7754 1. Ikusizko munduaren nondik norakoak;
2. Geometria laueko sarrera;
3. Proiekzio-geometriako sarrera;
4. Irudikatzeko sistemak;
5. Eskala;
6. Sinbolismoa, eskalako arazoari lotuta;
7. Planoen interpretazioa;
8. Hirigintzako eta arkitekturako marrazkiak kodetzea;
9. Topografia;
10. Irudi bidez adierazitako hirigintza-figurak;
11. Proiektua aurkezteko arauak;
12. Praktikak.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 a) Zer mugarri pasatu diren eta berorien deskribapenarekin eta planoetan ageri diren kokalekuekin bat datozen ala ez.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 3.- Onartutako erabakiaren arabera bidezkoa bada, plano ofizialak aldatuko dira.

451. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Testuliburuak zelulen mundua erakusten zidan kolorez betea, izaki bizidun ororen konplexutasunean barneraraziz; atlas zaharrean planeta borobilek beren orbita zirkular edo eliptikoak marrazten zituzten, ageriko mundua ezkutuko misterioz betea adieraziz; trigonometriako liburu lodiek, zenbakiek sorturiko irudiak azaltzen zizkidaten, matematikaren arauak hiruki, erronbo eta plano elkarzutetan konkretatuz; eta nik, berriz, soul-aren bideetan biltzen nituen denak liburutegian ikusten zintudan bakoitzean...

452. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0049 Panoramikorik ez, ez eta plano orokorrik; pertsonaiak, argi betean, agertzen dira eta hiruzpalau iruditan gag-cartoon bat sortua da.

453. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Bilboko planoa lehenengoz ikusten duen bisitariak ibaia ikusiko du, sugearen antzera etzanda, eta beronen gorputz erdi kiribilatuak aterpetzen edo inguratzen dituen multzo bi.

454. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Huriaren plano edo mapak zenbat eta aintzinakoagoak, hobeto; halaxe begitandu dakioke bisitariari, gogoan izanik edozein tabernazulotan nahiz kafetegirik dotoreenean ere hantxe agertuko zaiola huriaren irudia, orman eskegita, Ertarokoak omen diren apaindura eta guzti.

455. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Labur esateko, Bilboko planoa ikusten duenak burmuin antzeko bi ikusiko ditu, dioskuroko alde banatan jezarrita.

455 emaitza

Datu-estatistikoak: