XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Halaber, iruditzen zaigu Testuaren Gramatikak nahiz eta berau oso joera desberdinetako ekarriz osatu den, eta Hjelmslev gogoan izanik paradoxa badirudi ere, Pragmatikari, hau da, hiztunari garrantzi handia ematen dion baduela zer ikusirik Glosematikarekin (11) Azkenik, egungo zenbait hizkuntzalari europar, glosematiko ez izanik ere, Hjelmsleven jarraitzaile zuzena dela esan daiteke, Eugenio Coseriu adibidez. Eta Coseriuren zenbait ideia oso baliagarri zaigu, itzulpen teorian bereziki.

2. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Alfonso X.ak 1.262ko abuztuaren 4ean, pragmatika baten bidez, arrasatearrei altzairua ekoizteko exklusiba antzeko bat eman zien eta ondorengo erregeek ere, urte askotan zehar, burupe hau sendotu egin zuten, hala nola Gaztelako Juan II.ak 1417an eta 1454ean, Errege Katolikoek 1490ean eta 1511an eta Karlos V. ak 1536an.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Moralaren eta ohitura onen zaintzaileak ziren eta gainera pulpitutik erret aginduak eta pragmatikak irakurtzeko eginkizuna zegokien.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 j) Hizkuntzalaritza: Arlo honetako azpi-eremu guztiek espezialitateko hizkuntzez arduratu beharko lukete eta hizkuntza horiek aztertzeko teknikak eman; batez ere lexikologiak, lexikografiak eta pragmatikak.

5. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Eredu honek sorburu-testuaren dekodaketa errepresentazio semantiko hizkuntz unibertsal bat sortzearekin lotzen du eta ondoren xede-hizkuntzako testu gisa birkodetzearekin bi hizkuntzen sintaxia, semantika eta pragmatika besarkatzen dituen maila askotako prozesu batean.

6. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Izan ere, Pragmatika gutartean hizkuntzalaritzako esparrurik ezezagunetarikoa dela (baita filologia-hizkuntzalaritzetako ikasleen artean ere) gauza ageri askia da.

7. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Lehena (Pragmatikaren esparrua) ezinbestekoa pragmatikaren nondik-norakoak zertan diren jakin nahi duen ororentzat, bigarrenak deixia du azterpuntu, hirugarrenean elkarrizketazko inplikaturak (Grice-ren teorien azalpena ez eze berrikuste kritikoa ere badena) dira aztergaia, laugarrenak filosofian orohar eta hizkuntz filosofian bereziki horrenbeste tinta isul erazi duten aurreuste edo presuposizioez dihardu, bosgarrenean pragmatikaren teoria-zutabe diren hizketaldiak (speech acts) jorratzen ditu berauen miaketan aritu diren filosofo eta besteren aipamenik falta ez delarik, arazoa historiaren ildoan kokatuz.

8. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Areago, pragmatikari leporatu izan zaion teoria-usain gehiegia zuritzeko bide aproposa datekeela ere azpimarra daiteke.

9. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0221 Zazpigarren atal hau da, hain justu, irmo sinesten duen pragmatikaren premia LEVINSON-ek besteri erakargarri begitan erazteko irrika-gogoak islatzen dituena, honela pragmatika eta beste aldameneko izter-jakiteak uztartu ez ezik (hizkuntzalaritza ohizko adieran hartua, soziolinguistika, psikolinguistika...) pragmatikaren baliagarritasuna eta beronen egokitasuna lau arlo zehatzetan (bigarren hizkuntzaren ikasketan, gizaemakumeen eta makinen artekoetan, aurrez-aurreko solasean sor daitezkeen arazoetan bertan egon gabeko komunikazio-trukaketetan sor daitezkeenetan) aipatu ere gogo du, seigarren atalaren gainekoetan genioenaren haritik, teoria-usaina uxatuz eta pragmatikaren lanabes izaera aldarrikatuz.

10. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1586 8.2. Elkarrizketen azterketa [Zubizarreta 93]: pragmatika, diskurtso-azterketaren alorrean kokatua, gramatikak esaldiaren mailatik elkarrizketaren mailara eramatea du helburu, hau da, elkarrizketaren gramatika funtzional bat garatu da.

11. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Griceren pragmatikak diskurtsuaren koherentziaren berri emateko ezaguna den kooperazio printzipioa eskaintzen digu.

11 emaitza

Datu-estatistikoak: