XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Hasieran aipatu ditugun bi jarrerak teorikoa eta pragmatikoa ditugu hemen beraz.

2. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Halarik ere, labur xamar mintzatuko gara; bai erronkarierazko azentuari buruz dauden dokumendu fidagarrien urritasunarengatik (Mitxelena eta K. Izaguirre, funtsean, Bonapartez kanpo; nahiz kontutan hartuko Estornes Lasa eta Koldo Artola-ren ekarpenak); eta bai erabilia ez den euskalki baten interes pragmatiko mugatuarengatik.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Euskarak, bizkaitarrentzat eta arabarrentzat bezala bestalde, komunikazio-balio pragmatiko berdina du, baina ez da hainbeste ikusia euskal herriaren sinbolo bezala eta, beraz, galera bezala, ez litzateke hizkuntz galera baino galera soziopolitikoago izango, bizkaitarrek eta gipuzkoarrek nahiago luketen bezala.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0453 Ni baino adituagoa den batek orrialde hauetan poemaren metrika-gaia aztertuko duenez erabat albora utziko dut alderdi hori nahiz eta edozein itzulpenetan osagai semantiko estilistiko eta pragmatikoak (zer nori nola) elkarrekiko oreka estuan eta banaezinean geratzen diren eta, ondorioz balioztatu beharrekoak izan.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Peiok Miren ikusi du bezalako perpaus bateko osagai guztien permutazioak dira onargarriak euskaraz. Maiz askotan subjetu - objetu - aditza ordena oinarrizkotzat (markatugabetzat) hartu bada ere, datu hau ez litzateke, Rebuschiren ustez, hatsarri sintaktikoen ondorea izango, baizik eta Ezaguna Berria Aditza + INFL ko funtzio pragmatikoen isladapena. Informazioaren banaketa Ezaguna Berria Aditza + INFL ren arauera eratuko litzateke, osagai pragmatiko hauen gauzatze markatugabea koa izango genukeelarik: ampsup13; Rebuschik ez du aztertzen subjetu edo objetu etiketek teoria honetan izango luketen edukia, deribatiboa ala jatorrizkoa. Bestalde informazio berria, informazio ezaguna nozioak ere nahiko irristakorrak dira.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Item berriak aurkezterakoan miniegoerak erabiltzeak, lehen esan dugun bezala, garrantzi handia du ikasleari alor semantikoa eta pragmatikoa azaltzeko.

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Terminologiagintza dinamikoa eta ebolutiboa izan behar da, helburu pragmatikoei begira ulertu behar da, eta jakintzagai asko landu behar du.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Hau edertasunari buruzko iritziaren berezia! Gainerat, oraintsu artio euskalduna betidanik pragmatikoa izan da; lotuagoa ohitura eta usadioari kodifikatu legeari baino.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Beharbada, bizitza pragmatikoegi eta axalekoegi batek eraman gaitzake erlijio gauzetan hoztasunean eta sentiberatasun ezean egotera.

10. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Jermaniarrak, alderantziz prajmatikoak, beti bezala.

11. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Arazo dinastikoa Don Karlos infantea Fernando VII.aren anaia eta oinordekoa zen eta joera absolutista zuen alderdiaren laguntza zuen. Ondorengotzaren arazoa Isabel jaiotzean sortu zen, Fernando VII.aren eta Maria Kristina Borboikoaren alaba hain zuzen ere. 1830ean Santzio Pragmatikoa argitaratu zen eta emakumeei tronura igotzeko eskubidea eman zien eta, beraz, ordura arte eskubide hori gizonei bakarrik ematen zien Lege Salikoa abolitu zuen.

12. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Maria Kristina erregina eta Isabelen aldeko beste batzuk liberalengana hurbiltzen hasi ziren eta absolutismoaren aurkako hainbat neurri eta amnistia eman zituzten. 1833an Fernando VII.a hiltzean Don Karlos infantearen aldekoen (Santzio Pragmatikoa baztertu nahi zuten) eta Isabelen aldekoen artean enfrentamendua sortu zen.

13. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 a.- Automatizazioa. Hizkuntza baten jabe izateko, intuitiboki, erraztasun osoz maneiatu behar dira haren ahalbide formalak. Horretarako, elementu gramatikal, fonologiko, lexikal edo eta pragmatikoak erabiltzeko eta finkatzeko ariketak beharrezkoak dira.

14. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Filosofiazko liberalismoa, ordea, gutxieneko horientzako oinarri filosofiko baten bila aritu izan da autonomi kontzeptu kantiarra, adibidez eta hori liberalismo politiko pragmatikoaren balio eta pentsamoldeak atsegingarri eta positiboak direlako onartu ditu gizarteak (eredu liberalaren jarrera).

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Bestea da terminoak eta tradiziozko izendapenak ez direla beti erraz bereizten. Hainbat kasutan zuzenbideko termino gotortzat emandakoak ongi aztertuz gero, errealitate arrunt, ez-tekniko, bati tradizioak ezarritako izendapen pragmatikoa besterik ez dela ohar baikaitezke. Hau da, gehiago direla jargoi edo soziolekto bati dagozkion mintzamoldeak, benetako terminoak baino. Hor sartu beharko lirateke zuzenbideko testuetan hain usu agertzen diren hainbat arkaismo (eta latinismoak ere) Esate baterako: pedimento, debitorio edo obrante 3 Arkaismoak: Calvo Ramos (1980:94).

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Horregatik eztabaida filosofiko latzak izaten dira gizakia (gainerako izakiak ez zaizkigu axola) noiz jaio den eta noiz hil den erabakitzeko. Arazoak benetan erabaki ezinezkoak dira ernaldutako arrautzak bizitza propioa duen eta noiztik duen jakiteko (edo ernaltzeko edo beren karga genetikoa konbinatzeko gai diren sexu-zelula guztiek zergatik bizirik eduki behar ez duten jakiteko) jarrera pragmatikorik ez badugu.

17. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gaitasun soziokulturala esatean hauxe adierazi gura dugu: komunikazioaren testuinguru sozial eta kultural orokorraren barruan, hiztunari mezuak egokiro adierazteko modua ematen dioten ezagutzak, hizkuntzaren erabilera desberdinei lotutako faktore pragmatikoen arabera.

18. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Ezezagutzearen sustraiak bibliografiarik ugariena batipat ingelesez erabili behar izatean, gure inguruan burubide pragmatikoaren araberako ikerlan urrian, sarrera gisako eskuliburu eskazian (ia ezean) eta abarretan bilatu beharko lirateke.

19. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Honek erakusten du AEK-ko ikasleek, euskara ikasteari ekiteko orduan, alderdi idealista gehiago baloratzen dutela pragmatikoa (%12,6) eta komunikatiboa (%16,8) baino.

20. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 Garbi dago (53) adibideko zerrenda luze hori atzera besterik gabe eraman izan bagenu suertatu zatekeen ez-egokitasun pragmatikoa (53'), eta bestalde, galdegaia berez legokiokeen tokian uztekotan gauzaturiko perpausa ez-eroso eta ilun litzatekeela (53):

21. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0135 Oitz, horietaz gain, mintzagai-galdegai hatsarre pragmatikoez ere sarri baliatzen da, nahiz baliapen hau esaldiko hatsarre bakartzat, aroan zehar, alboratuz edo gutxituz doan.

22. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0055 Ezaguera berri honek, argitasun pragmatikoz errebindikatua, aurretik pintura eta eskultura birtualki gainditzea zekarren, hau da, orain arte teorizazio futuristek jarraitutako ikuskera sektoriala gainditzea, noizean behin interbentzio estetikoko helburu zehatzei hurbildu zitzaizkienak:

23. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Bestalde, elkarrizketaren analisia helburutzat hartzen denean, ikuspuntu estrukturalaz gain, bide pragmatiko batetik abia gaitezke, elkarrizketaren alde funtzionala, hau da, komunikazio prozesuan betetzen duen paper nagusia azalduz.

24. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Diskurtsuaren analisirako berezi ditugun ikuspegien artean bi hauek interesatzen zaizkigu batez ere: hizketa-ekintzen hurbilketa eta hurbilketa pragmatikoa.

25. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Dakigunez, Griceren hizkuntzaren filosofiari lotuta agertzen zaigu hizkuntzaren azterketa pragmatikoa.

26. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Griceren irizpide pragmatikoaren arabera, hizkuntza erabiltzerakoan kontribuzio ezberdinen esanahia hiztunen asmo komunikatiboetatik eratortzen da.

27. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Ikuspegi orokor batetik hartuta, hurbilketa guzti hauek helburu zehatz bat dute, alegia, esaldi kate posible guztien artetik diskurtsu bat osatzen dutenak mugatzea, errekurtsu sintaktiko, semantiko eta pragmatikoak erabiliz.

28. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0608 Griceren kooperazio printzipioa eta maximek komunikazioan elkarrekintza arrazionala ematen dela aurresuposatzen dute eta, beraz, Griceren printzipioa eta maximak ekintza arrazionalaren bertsio pragmatiko bezala ikus ditzakegu.

29. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0608 Eta gainera, elkarrerlazio hau beti testuinguru pragmatiko batean ematen den zerbait da, non alde soziala, kulturala eta partehartzaileen jokabideak asmo, iritzi, nahi eta ustez osatutako sare konplexu batean aurkitzen diren.

29 emaitza

Datu-estatistikoak: