XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Beste aldetik, pitagora-zaleak dakusgu, bizitz-arau praktikuak entzun nai zituztenak.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Or ditugu, batez ere ingelesak: industri, komertzio, politika, eta beste kultura guzietako itz teknikoak' guk baiño ugariago dituzte kanpoko izkuntzetatik artuak, prantzesetik eta abar; jarraipide au' praktikoago ùste izan dute bestea baiño, alegia, beuren-beuren duten jatorrizko eta balio aundiko izkuntzatik (germaniko zaarretik) kultura iztegia formatzea baiño.

3. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 b) Plangintza praktikoa (informasinoa daukien itzak artu).

4. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gaur egun apaindura gaiak dira, inolako erabilkortasun pratikorik gabe.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 8.3.- POLINOMIOEN ARTEKO ZATIKETA EGITEKO ERA PRAKTIKOA

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Hauxe da, hain zuzen, oraingo honetan egin nahi dugun lana: han modu teorikoz ikusi dena, modu praktikoz nola gorpuztu alegia.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 HAUR GORRA ZURE IKASGELAN Gomendio praktikoak: Atal honetan zeuen gelako lanaren laguntzarako zenbait oinarri gidabide bakarrik azaltzen ditugu.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 AGERPENA delakoan azaldu den ideia eta SAKONTZEN atalean borobildu denaren erabilpen praktikoa burutzeko dago pentsatua ARIKETAK delako sail hau.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Gogoan izan gai hauek berak Esperientzi-arloko KUXKUX 2 liburuan ere lantzen direla beste ikuspegi zientifiko eta praktikoagoa emanez.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Hasiera Ziklo honetan ez da gramatikazko kontzepto abstraktorik emango, baina modu praktiko batez eta beti testuinguru atsegin baten barruan erabiliko dira egitura sintaktiko zuzenak, esamolde jatorrak, perpaus txertatuak, aditz moeta ezberdinak, deklinabide kasuak etab.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Honela haurrak hizkuntz-egitura erabilienak, adizkera ezberdinak, lexikoa etab. modu praktiko batez eta konturatu gabe ikasiko ditu.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Mintzamena Hasiera Zikloko helbururik nagusienetakotzat jo daiteke (irakurketa-idazketa menperatzearekin batera) aho-hizkuntza modu egoki eta praktiko batez garatzea.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Hizkuntza 2 liburuan sintaxia, egiturak, aditza, esamolde jatorrak, deklinabidea, atzizkiak, hitz eratorriak, hau da, edukin gramatikalak, beti ezkutuan, jolas bezala, kontestu baten barruan landuko ditugu, era praktiko batez, ahoz landuz bereziki eta abstrakzioetan sartu gabe, baina ongi programaturik.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0049 Oinarritzat BIa duen zenbakuntza, horretara, oso pratikua da.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Beraz, gaur egun dauden behatokiak eta neurtzen dituzten datuak, ez dira nahikoak, eguzki-energiaren programa praktiko bat aurrera eramateko.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikaslea problema baten aurrean jartzen denean, anitz arazorekin topatzen da ikasitako teoria modu praktikoan zuzen eta taxuz aplikatzeko.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Fisika eta Kimikazko ariketa-liburuak izeneko liburu-sail honek, zubi bat ipini nahi du irakaskuntza teoriko eta ikasitakoaren erabilpen praktikoaren artean.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Liburu hauen barnean izango duen mamiarekin irakasleari posible izango zaio, gelarako behar duen material praktikoa (problema zein laborategi-praktikak) era erosoan eskuratzea eta gordetzea.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Fisika eta Kimikazko ariketa-liburuak izeneko liburu-bilduma honen ale guztiak, egituraketa jakin bati lotuko zaizkio zientziaren alderdi praktikoa lantzeko helburuarekin.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Atal honetan problema praktikoak azaldu eta proposatuko zaizkio ikasleari.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Hauetako azpialor bakoitzaren aintzinean, ondoren landuko diren problemetan aplikapen zuzena izango duen teoria azaltzen da, zenbait adibide praktikorekin batera.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Beste hitz batez esateko, ezagutza-kopuru soila eta gorengo nozio eta printzipioetan irakaskuntza logikoak eta praktikoak, pertsonaren jarrera emozional guztiak kutsatu behar ditu.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0149 Errusiar iraultza da ideia marxisten bururapen praktikoa, iraultza honen ideologorik famatuena Lenin izan zelarik.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Txosten honek termino berri bat finkatzen du hots: Gomendatzen den emari praktikoa, hau da pertsona gehienen beharrizanekin betetzen duen kaltzio-kantitatea; seguritate-margen bat duen dosia delarik.

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0030 Janarien sailkapen funtzionalak, balio teoriko batetik aparte, balio praktiko handia du, zeren janariek taldeetan bananduak azaltzen baitira, dieta aukeratuak aukeratzeko erraztasuna emanez.

26. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0095 Steinitz-en oinarrien aplikapen praktikoa hobetzen saiatu zen Nimzowitch.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 - zein den, azken finean, beren filosofia praktikoa.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Legeriak praktikoa eta zehatza izan behar du eta herriaren historia, ohitura eta kulturaren ezaguera sakon batean oinarritu behar du.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Arrazoi praktikoak idealera orientatzen gaitu, zer izan behar genukeen adierazten digu.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Historiak berak ere lege moral praktikora hurbilduz hartzen du zentzua.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Hizkuntza gauza bizia da, homogeneoa, batasun bat duena, baina barrenean baditu atal edo alderdi ezberdinak eta horiek lantzen ahaleginduko gara, halanola: Morfo-sintaxia. Hemen sintaxia, egiturak, aditza, esaldiak, deklinabidea, atzizkiak, hitz eratorriak... aztertuko ditugu era praktiko batez, ahoz landuz bereziki eta abstrakzio gehiegitan sartu gabe.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Begira: haur bakoitzak eskubiko ertzean alfabetoa duen kuaderno bat erosiko du liburutegian (kuaderno-índice eskatu behar da eta 100 pta. inguru balio ditu; kontuz kuadernoa ez den beste índice garesti eta ez praktikoa eroserazi ez diezaioten).

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Hala ere bi salbuespen egin behar dira hemen: bata, Administrazioa, beste partikular batek bezala jokatzen duenean, Zuzenbide Pribatuari menperaturik gelditzen dela; eta bestea, askotan Administrazioa, komenientzia praktikoengatik eta, industri edo enpresa-arloan diharduenean adibidez, Zuzenbide Pribatuari menperatzen zaiola.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0007 Neurri praktikoa. Pieza egin ondoren eta zuzenean neurtuz lortzen den neurriari neurri praktiko deritzogu. (2.7. irud.).

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardik bi sailetan ekin zion era horretako eritzi gaitzesleen aurka: arlo praktikoan, landuaren landuaz euskara adierazpideetan joria eta malgua izan zitekeela erakutsiz, eta arlo dialektikoan ohi zuen lirikotasunaz bere eritzia ager eraziz: .

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0013 Taula hauek saiakuntza praktikoetatik aterata daude.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Irakasleek ez zioten batere jaramonik egiten eta Zientzietako klaseak ezagutza teorikoak ematera mugatzen ziren eta gero horiek ez zuten jarraipen praktikorik.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Katastrofearen berri emanez West Egg Villagera telefonatu nuenetik hari buruzko susmo guztiak eta edozein arazo praktiko nere galbahetik pasa ziren.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0010 2.2. Planteamendu praktikoa edo estrategia
a) Estrategiaren orientabidea
1. Osagai linguistikoa: Hizkuntza funtzionala erabili
2. Osagai erreferentziala: Hizkuntza bere kontextu errealean bizi
3. Osagai diskurtsiboa: Hizkera-mota desberdinak bildu eta sailkatu
4. Osagai psikologikoa: Ikaslearen autonomia bultzatu
b) Komunikazio-metodoak gaurregun
c) Bitartekoak

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 GIZON-EMAKUME ELKARTEA: GOGOETA PRATIKOAK

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Emen gairik garrantzikoenak ikutuko ditugu, gero burubide pratikoetara iristeko.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Sorta honek ikuspuntu praktikoa du, beti hizkuntz irakaskuntzari begira, baina printzipioak baztertu gabe eta erak eta zergatiak orekatzen saiatuz.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sudupe 0034 Sobietar erreboluziotik ateratzen den lezioak bizpahiru arazo praktiko jartzen dizkigu, gutxienez: 1) proletargoaren eta burgesia txikiaren arteko aliantza da bata.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Proletalgoak gidaritzaren eskurik gal ez dezan, ideologiaren eta politikaren frenteetan ezin dezake bere eragipen praktikorik inolaz ere utz.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Bestalde, klase kontzientziaz mintzo denean, Rosak, bi maila bereizten ditu (teorikoa eta praktikoa), baina batetik besterako aldaketa ez da alderdiaren laguntzaren bidez egiten (Lenin baitan bezala), aitzitik, aldaketa hau, gertaera edo iraultzaile krisis beraren bitartez ematen da.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Lenin baitan intuizio dena, Maok teorizatu eginen du eta teorizazio honen azalpen praktikoa Txinako kultur iraultza dugu.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0082 Gure artean ere gai hontaz beste liburu bat azaldu da: NUEVAS EUCARISTIAS Lan honek helburu pratikogoa du, eta batez ere, irakaskintza eta katekesis eginkizunetarako gaiak ematen ditu.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Helburuak zehazte honek bere inplikapen praktikoak dakartza.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Gure ustetan, lau hitzek defini dezakete ongien nolakoa den liburua: aberatsa, trinkoa, praktikoa eta oinarrizkoa.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Hizkuntza nazional praktikoa egin dute.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Oso parte garrantzitsu bat izan zuen platinoa xaflakor bihurtzen zuen metodo praktiko baten bilakuntzan, zeinaren arabera orduko mea arruntari, platino peruarrari, zekartzan ezpurutasuna kentzen bait zitzaizkion.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Baina, kasu praktikoetan, bi faseen barnean irabiatze gogorra dagoenez gero, difusio-prozesua inter fasearen inguruetan dagoen zona batean kokatzen da.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. irabien 0401 Baina, kasu praktiko gehienetan aurreko bi puntako fenomenoak bereiztea oso zaila da.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Aplikazio praktikorik izango du zerrenda honek euskal itzulpenaren historia bat burutzeko ezezik, itzulpen joera desberdinen antologia bat prestatzeko ere.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Alderantziz, izpiritu praktikoak, arrantzako industria gorantz joatea ekarri du eta goi-mailaraino joan ere, baina E.E.E.ko Estatuen aldetik eskumeneko uren mugak berrehun milietan ezartzeak, pikutara bidaliko du euskaldunen arrantzagintza, izan ere historikoki ur horietan egin ohi izan bait du euskal arrantza-flotak bere arranketa nagusia.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Gaur egun gure urei buruz dakigun gehientsuena, atzerriko zientzilariek aztertua da (frantsesek gehienbat zeren eta beren garaian, ozeanografi ikerkuntza bultzatu eta garatu bait zuten berehalako interes praktikodun zientzia gisa.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Langintza praktiko hauen ondoan, ikerkuntza teorikoak eta zientzigintzak, zoritxarrez, ez dute Euskal Herrian desiragarria izango zen garapenik izan.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Esan beharra dago, Matematikak ez zuela oraindik zientzia berezko baten postua; bere aplikazio praktikoagatik aztertzen zen, baina ez zen Matematikari buruz pentsatzen.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Egiptoko gizarte nekazari horren interes praktikoa lurraren neurketak ekartzen dituen problemak estudiatzea izan zen; ezagutzen den lehenengo izkribu matematikoan, Rhind-eko papiro delakoan (izkribu honen jatorria K.a-l.000 urtetan dagokeela suposatzen da), frakzioen azalpen egoki bat dator eta frakzioen arteko zenbait kalkulu ere bai.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Pauso hau, interes praktiko hutsetik zerbait urrunduz Matematikaren eraikuntzan sortzen diren ideiei buruz interesatzen hastean ematen da.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Azpimarratu beharrekoa da beraz Larramendik egiten zuen euskararen defentsa gehiago zela teorikoa praktikoa baino zeren erabili gaztelania erabiltzen bait zuen.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Obra berritzaile hori burutzen laguntza handiena eman zuten handizki zenbaitzuek, hala nola Maximiliano de Bethume, Sully-ko duke zena, zentzu praktikoa zuen gizona eta administratzaile trebea.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Zenbait kontseilu praktiko ematea komenigarri izan daiteke, hortaz (11) .

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Beste sozialismo forma bat, ez hain sistimatiko, baina bai praktikoago bat, langileak mugimendu iraultzaile guztiaz nazka erazten saiatu zen, horretarako hauxe erakutsiaz, alegia, ez zela holako edo halako aldakuntza politikoa haiei mesede ekar ziezakeena, baizik eta bizimodu materialaren harremanen, harreman ekonomikoen, aldatze bat eta ez besterik.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Jatorri bikoitz honetatik, ikasketa sistematikoa bide egun Euskadin hezkuntzaren arloan planteamendu praktiko baten aurretik doazen arazo teknikoen zergatia erantzun dezaten azpiko egiturak argitara atera nahi dira.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Arau honen interes praktikoa oso handia da.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0129 Guretzat are inportanteagoa da hauxe jakitea: Hegeldar gazte ausartenen masa hark, erlijio positiboaren kontra burrukatzeko premia praktikoák horretara beharturik, anglo-frantses materialismoraino gibeleratu beharra ukan zuela.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Baina gizatasun erlazionatuzko mundu pupulkatu honek errealitate praktiko, hunkipen estetiko, babesgune eta esperantza bihurtu beharra du.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Baina badago beste ulerpen bat, adimentsua, praktikoa, zentzuduna: Vitoria bere fundaziotik bertatik interes desberdinez inguratua egon zen.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0252 - Presioa, indarra, gainazala hitzak erabiltzen diren ariketa eta problema praktikoak egin.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Lan praktikoak egin, Chevreul-en printzipioaren arabera.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Bere xedea zera da, irakasle hauei irakurketaren egitekoari buruzko erabaki praktikoak hartzen laguntzea.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Hiru alderdi hauek elkarlotuta daude, noski, beraz, ezinezkoa da irakurtze programa koherentea moldatzea eta horretarako material praktikoa lortzea, garatu behar diren irakurtze prozesuen ideia bat eduki gabe.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Vehementer-ek teorikoki katolikoen pentsamendua argitu duen gisara, Aita Sainduaren beste dokumendu batek erabakiko du Frantziako Elizaren jokabide praktikoa: 1906-ko abuztuaren 10-ean Pio X-ak Gravissimo Enziklikan legearekiko edozein konponketa baztertu egiten du.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Teoria proletkulturalistak, lehen-lehenik interpretatibu izateaz gainera, ez dute urrats bat bakarrik ematen, kreaziorako arau normatibu praktikorik eskaintzeko.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0090 Burgesiaren esijentzia praktikoei independentzia proletalgoak printzipioen politika kontrastatzen diela, esaten zuen: hemen predikutxu epel-epel hutsa bihurtu da hori, zapalkuntza oro kondenatzen dela, pribilejio nazional oro kondenatzen dela, etab.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Horrela, Venus, Marte, Merkurio, Jupiter eta beste zenbaitez informazio zehatz pratiko lortu ahal izan da.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0166 Lehen egin dudan galderak erantzun praktikoa ukan dezan, hona hemen beste galdera erakargarriagorik.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Zergatik bere euskaldun bizitzan sentimenduak eta ondoren praktikoak, kultura zahar eta berria, asmoak eta errealitatea lotu beharrean (lotzen saiatu beharrean) desegin eta hautsi egin zituen?.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 (...) hori bera ere, ordea, Joxe Estornes Lasak ematen dizkigun datuek, zenbait fetxatan bat ez etorri arren funtsean E. Olcina-rekin bat datozenak, aplikazio praktikorik izan baldin bazuten.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Jondone Jakue Santiago epistola honetan ikusalde praktiko batetan kokatzen da, hots: obrak behar direla, fruituak, eta ez hitzaren onarpen soila; fede hila izango litzateke hori.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 San Paulo gizonaren justifikazioaz ari denean, espekulatiboki ari da; Santiagoren jarrera, aldiz, praktikoa da soilki.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1990 0099 Liburu honetan, Rudduck eta Hopkins-ek, egilearen pentsamendu pedagogikoa eta bere aktibitate praktikoa ezagutarazteko, Stenhouse-k idatzitako makina bat lan errepresentagarri aukeratu eta aurkezten dute.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Artikulu honetan zehar, toponimiaren erabilera praktikoaren eremura hurreratzen ahaleginduko gara.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Amaitzeko, toponimiaren erabilera praktikoaren esparru horretan lan egiteko bideak proposatuko ditugu.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0139 Laburtuz, lege praktikoa izan dadin garapen sakonagoa behar du.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Justifikazio teoriko honen ahulezia praktikoak gramatika sortzailearen harrez gerozko garapenean dauka erakusgarri ezin hobea.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Ez UEU-k, ez UPV-k, ez beste inongo unibertsitatek...... inork ez du sekula metodikoki eta sakonki estudiatu gizarte-harreman praktikoetan arrazoiaren indarra noraino irits litekeen.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zirt-edo-zarteko erabakia hartu aurretik puntu hau gehixeago aztertzea mereziko luke, nolanahi ere; c) administrazio-alorreko terminologia egokitu eta finkatzeko bideak jartzerakoan benetako premia konkretuei aurrez aurre heltzea, amets txuri-gorrizko etorkizunaren eskakizun posibleak egungo eta bihar-etzietako behar praktikoekin errazegi nahastu gabe.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0126 Aztergai diren metabolopatiek zenbait baldintza bete behar dituzte ikuspegi praktikotik, OMEk proposatu duen bezala: a) Nahiko usuak izan behar dute, osasun-arazo larria suposatu eta tratamendu egokia eduki behar dute.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 GALDERA: Orain SIADECOrekin zabiltza lanean, oker ez banago, SIADECOk egin dituen azterketa praktikoetatik ondorio teoriko batzuk atera nahian.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Gu bezala, modu erraz, arrazoitu eta praktiko batean lan egitea posible egiten zien neurri batzuren barruan mugitzen ziren.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 2. Milaka pertsona lehen laguntzei buruzko entrenamendu praktikoa ematen deneko ikastaroak egin ditzaten bultzatzea.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0167 Aurrerapen zientifikoari esker asmakari praktikoak sortu dira eta berauek eguneroko bizimodua aldatu digute.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Hala ere, fusio-erreaktorearen burutzapen praktikoak maila teknikoko eragozpen handiak ditu, hala nola, prozesuari hasiera emateko beharrezkoak diren goi-tenperaturen sorkuntzari eta tenperatura hauetan materia (plasma) edukiko duen ontzia aurkitzeari dagozkienak.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0027 Baita ere, jakintza praktiko ikasi eta transmitigarrien presentzia eta ongi bizitzeko balore komun batzuren onarketa.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0051 Eguneroko bizitza praktikoan menperakuntza alor guzietan pairatzeak teorien gainetiko zerbait bait daramaki, eta horrek konpreniarazten du Herria hain erraz eta bete betean menperatzaileari jazartzea.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Eta berau, nolabait adierazita, Kanten filosofia sistiman zenbait errealitate sartzeko irekitzen den arrazoi praktikoaren izenean eginen litzateke.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0039 Oso gizon sentibera, baina ez emaztea bezain praktikoa.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Lan metodoa Prozeduraren ikuspuntutik, Salís-en zeregina bi norabidetan zuzentzen da, bata teoriko-hezgarria akademia eta museoei buruzko bere estudioetan oinarritua, zabalki kontsideratu duguna eta bestea praktikoa, orain aurrean izango duguna.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Euskailuen erabilera praktikoa (papera, kartoiska, magnetikoa...).

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Berorren jarraitzaileak botanika eta medikuntzaz gehiago arduratu ziren eta erromatarrek, aspektu praktikoetan interesaturik, ez zioten kasu handirik egin zientzia honi.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 3. Zoologiaren aspektu praktiko bat bizkarroien azterketa da, min larriak (hemen filariosi edo elefantiasia) sorteraz ditzaketen neumatodo hauek kasu (Wuchereria bancrofti).

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Grabitazioaren legea Newton heldu arte, nahiz eta zientzia itxura praktiko berria hartzen hasi, problema garrantzitsu zahar bat ebazpenik gabe zegoen: Eguzki-sistemaren egitura eta beraren dinamika.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Askotan, Jainkoagan dugun fedea itota gera daiteke ateismo praktiko batean.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktiku eske egon ziran eta au agertu zanean, Ea`ko kapitanak ingles motrolloz ongi etorria eman zion.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktikuak makinistari aginduak emanaz, geldi-geldi sartu zuten ontzia Baltimore`ko kai barrura.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktikuak ontzitik alde egiterakoan, kapitanak maiordomori deitu ta esan zion: - I. Or bazterren baten, aguardiente katalana eukikok, ez?.

109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0055 Praktikuak ez zuan itzik egin.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Hitzarmen honetan paktatutako baldintzek osotasun organikoa eta zatiezina osatzen dute, eta bere aplikazio praktikoaren eraginetarako urteko konputuan kontsideratuko dira globalki.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Bizkaiko Foru Aldundiak, dantzak egiteari buruzko edozein arazo tekniko konpontzeko, partehartzaileei dantzak irakasteko ardura duten monitoreentzako klase praktikoak antolatu ahal izango ditu.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Laburbilduz esan beharko genuke material atsegin praktiko eta kolorez betea dela, ikasketak pozik eta neke handiegirik gabe uda garaian egiteko modukoak.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bere ekintza eta gestio praktikoetan demostratu behar du.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Dugun esperientzia praktikoa eta urteetan zehar egin ditugun ikastaroak kontutan izanik, zuzenean magisterio egiten hastea eskatzen dugu, zioten.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Burua txoriz betetzea baino hobe dateke, dudarik gabe, gauza praktikoak ere erakustea.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 F) Globalizatutako unitate didaktikoak eratzea eta egituratzea eta beroien atal batzuren garapen praktiko bat lehiatzaileek egitea.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Bigarren ariketa: Zentruaren mantenuaz oinarrizko froga praktikoak.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Gizasemeontzat ere aholku guztiz zehatz eta praktiko hau Barandiaranek jasoa dugu:

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Kepa Bereziartuaren ustetan erabaki honen isladapen praktikoak nabarmentzen ari dira.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 - Bai, eskaintza sujestiboa da alderdi ekonomikoari erantzuten diolako, eta nik uste dut larrialdi ekonomikoan dauden ikastola askorentzako erantzun bat dela, nahiko erraza, baina ez inondik inora ikastolak behar duen erantzun praktiko eta funtzionala.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Larrialdi ekonomikoan dauden ikastola askorentzako erantzun bat da EIKE, nahiko erraza, baina ez ikastolak behar duen erantzun praktiko eta funtzionala.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Nire ustez, azken hogei urteotan literatur saltsetan sartuta ibiliak garen idazle gazteok (huummm, ez dakit dagoeneko zilegi zaigun, burusoildu eta ileurdindutako gurditzarroi, adjetibo eder horrekin hornituta bazterrak haizatzen ibiltzea), bada hori: guk, gure belaunaldiko literaturgile edo literaturzale jendeak-eta, ez dut uste jasan ditugun influentzia teoriko eta praktikoak behar den neurrian egosi edo dijeritu ditugunik.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 - Gauza pratikora jota, zuek berria eman ondoren, jasotzen dutenek emana bezala sartzen dute, aldatua, hau nola egiten da?

125. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Liburu asko dago gai honi buruz, baina praktikoen egingo dugu eta horretarako leku bakoitzean zer eta nola egin behar duzun azalduko dizugu.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0002 Gizakien kasuan beraz, eboluzioa teori mailatik frogapen praktikoen mailara pasatzerik egon da.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0003 Bostgarren bat Informatikari, adin bakoitzarekin loturiko hainbat aplikapen pratiko erakusten zirelarik, nahiz abereei buruz, nahiz mineraleei buruz, e. a....

128. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Gauza praktikoak idatzi behar omen direnez, Jokin Ansorena, Gotzon Egia, Ramon Etxezarreta, Koldo Izagirre, Andu Lertxundi, Josetxo Lizarza, Josan Muñoz, Lurdes Oñederra, Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola, Arantxa Urretavizcaya eta Juanba Berasateguik hartu dute parte.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Gauza praktikoekin jarraituz 75 pezeta balio ditu, Inguru da argitaletxea, ERE argitaratzen duen etxe serio berbera, eta, bai, bai.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Bost urteko umea oso praktikoa da.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 * Kontratua bukatzean, ziurtagiri bat ematea, ikaskuntzaren iraupena eta eskuratutako prestakuntza praktikoaren maila jasotzen duena.

132. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00358 4. Nahiago al dut lan praktikoa, esku-lanak eta abar?

133. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Horregatik, milioika zenbatzea ere ez da praktikoa.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 1800ean, Alejandro Volta (1745-1827) izeneko italiarrak lehenengo metodo praktikoa asmatu zuen korronte elektriko iraunkorra sortzeko.

135. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 Ariketa praktikoak

136. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 askaria / goiza / eguerdia / arratsaldea / gaua / hilabeteen izenak / asteko egunak / urtebetetzea / hostoa / eguberria / alaia / zaratatsua / praktikoa / idatzirik / bukatu / garbitu

137. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0042 Oso praktikoa...

138. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0009 Daltonen teoriaren asmoak grekoenak baino umilagoak ziren, baina baita praktikoagoak ere.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 (ARIKETA PRAKTIKOAK)

140. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 (ARIKETA PRAKTIKOAK)

141. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Hona hemen, Oliteko gida praktikoa:

142. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0013 Terminologia, metodo eta analisi jakin eta espezifikoetatik ihesi, eskolarako eredu koherente eta praktiko bat osatzera jo nahi izan du.

143. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0086 5.11. irudian agertzen da zirkuitu praktiko bat, bertan hiru etapa bereiz daitezkeelarik: seinale txikiko anplifikadorea (Qsub1), A klaseko anplifikadorea eta B klasekoaren kitzikatzailea dena (Qsub2), eta AB klasean polarizatua dagoen push-pull emisore jarraitzailea (Qampsub3; eta Qampsub4;).

144. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Etikaren azken azalpenaren bila ibiltzeko inongo beharrik ez duen ikuspegi praktikoa. Nahikoa da zentzu pixka bat izatea.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00061 3.8. ELEKTROIMANEN APLIKAZIO PRAKTIKOAK

146. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00116 Gaur egun, geologo askok ziklo geologikoaren kontzeptua ezbaian jartzen badute ere, garrantzitsua da, ikuspegi praktiko batetik, oraindik ere kontuan izatea fenomeno geologiko batzuk beste batzuetatik bereizteko eta, horrela, fenomeno desberdinak modu partzialean aztertu ahal izateko.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0078 Hain zuzen ere aitonaren teoria huraxe, kasu praktiko batean aplikatua.

148. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00034 Hala ere, idazkeraren kontrol informatikoak, hitzak bilatzeko maila tekniko sinpleenean ere, ondorio praktiko handiak ditu jada.

149. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Bertoko biztanle asko miseria gorrian bizi dira eta ikuspegi praktikoa daukate bizitzari buruz.

150. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00303 Eta maitasun bakoitzak bere ezaugarriak zituen: Rick erromantizismoa zen, ametsa, Pariseko egun zoragarrien oroitzapena, maiteminduta zegoelarik utzi behar izan zuena; Laszlo, aldiz, eguneroko senarra zuen, bizitza modu praktiko batez zeramana, aspaldiko ezaguna, bere ondoan egotera ohitua.

151. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0028 BASAMORTU GUZTIA ETA ANDETAKO EREMU ESTRATEGIKOAK SISTEMA PRAKTIKO HONEKIN LANDU ZIREN.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak terminologia 00304 Nahiz eta gaur egun normalizazioko oinarrizko printzipioek balio osoa gorde komunikazio espezialduaren bermearen bidez (eta elkarrekin zerikusia duten gizarteko sektoreen arteko adostasuna da printzipio horietako bat), terminologiako lan praktikoan, batzuetan, ahaztuxe uzten da normalizazioaren eta gizartearen artean egon behar den lotura estua. Horrek dakarren arriskua zera da: adostasuna lortzeko ezinbestekoa den arbitrarietatea, maila baterainokoa behintzat, eta adituek terminologiari ematen dioten erabilera erreala orekatu behar izan arren, eten egin daitekeela. Kasu horretan, normalizazioa ez bakarrik ez litzateke eraginkorra izango, are gehiago, bete gabe utziko lituzke bere helburuak.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Edonola ere, aitortu behar da Arestiren eraginez euskara, ordurarte museoko erlikia moduan bai baina zeregin praktikoetarako ia inork aipatzen ez zuenean, eztabaidagai bilakatu zela eta gero eta lagun gehiago hasi zirela gure hizkuntzaz arduratzen, prentsa bera ere euskal munduko albisteez kezkaraziz.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00019 Azalpen praktikoa: 4-6 hesi, bata bestearen segidan kokatuko dira. Ikasleek, bi oinak elkarturik dituztela jauzika iragango dituzte hesiok. Hesi-ilara amaitu artean, jauziek jarraipen bat izan beharko dute (jauzi baten amaiera hurrengoaren hasiera bihurtzen da).

155. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Kontuan izan behar da horien ekarpena, bada, antzinakoa edo modernoa izanik ere, hausnarketarako abiapuntu garrantzitsu izan zitekeela, batez ere heziketa praktikoaren mailan, arkitektoaren prestakuntzan eta tipologia eta ordenamenduak eratzeko orduan.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00032 Handik urte batzuetara, 1943an, batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak egiten zituen kalkulagailu elektronikoa sortu zuten; baina oraindik ez zen oso asmakizun praktikoa: 30 tona pisatzen zuen.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00008 Irakaskuntza teorikoa ezinbesteko irakaskuntza praktikoz osatua izan beharko da, zeinetan ikasleak laborategiko teknika eta tresneria maneiatuko dituen eta, berauen bitartez, bizitzaren gertakizunen esperientzia pertsonala lortuko du. Jakina, ikasleak ez du arazo guztien bizipen pertsonalik izan behar. Nahikoa da berauetako batzuetan zuzeneko atzipena izatea.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Erabili eta Kudeatzeari buruzko Egitamu Gidariaren eskuliburu praktikoa. Eskuliburu hori argitaratuta, erantzuna eman nahi zaio biztanleek egindako informazio eskabideari, Urdaibai Biosfera Erreserba izendatzearen ondorioei buruz. Modu errazean, galdera-erantzuneko formatoarekin; Erabili eta Kudeatzeari buruzko Egitamu Gidariaren ezaugarri nagusiak azalduko dira.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Klasiko politikoen irakurketa serioa gomendatzeak ez du esan nahi bera Nietzsche eta beste hainbat bezala garai haietako nostalgikoa zenik, ez, Strauss demokrazia liberalaren aldeko nabaria da. Eta hain zuzen ere, demokrazia honi mehatxu egiten dioten modernitatearen hainbat alderdi praktiko eta teoriko kritikoki aztertu eta gainditu ahal izateko, oso beharrezkotzat jotzen du filosofia politikoaren jarduera.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Baina, bestetik, azpiko ideologia, halamoduzkoa izan arren gaur nagusi dena eta zientzia fetitxe bihurtzen duena, ideologia zahar guztiak baino erakargarriagoa da; izan ere, arazo praktikoak ezabatzearekin batera, klase jakin baten menerapen-interes partziala justifikatu eta beste klase baten emantzipazio-behar partziala gutxitu ez ezik, espeziearen beraren emantzipazio-interesari ere eragiten baitio.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Arriskutsua da, hala ere, bi maila horiek teorikoa eta praktikoa, dena eta izan zitekeena nahastea, erreferentziarik gabe gera baikaitezke, eta dabilenaz gainerako euskal Babel itxuragabe batean zein bere aldetik setatu. Jakina, sistema alternatiboek beren ajeei ere begiratu beharko liekete, hasteko, ea ez duten gaitza gaitzagoz erremediatu nahi.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00347 Egoera sozialak edo moralak era autoritario horretan arautzeak, haatik, objektuen bidez ikastea eragoztera darama; eragotzi ere eskola-komunitate zuzen potentzial bat sortzea eragozten du, baita ikasleak erantzukizuna bereganatzeko eta beren arrazoimen praktikoaz baliatzeko gai direla sinestea ere.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Values Clarification-aren arloan ehundaka estrategia praktiko proposatu dira, eredu horren xedeak irakaskuntzaren testuinguruan lortzera bideratuak. Raths eta bere lankideen (1976) oinarrizko testuak berak horrelako 20 estrategia deskribatzen ditu.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Teknizismoak eta zientifizismoak sortarazitako frustrazio sozio-kulturaletatik indar haundiz irrazionalismoa sortu baita, batez ere gazteriarengan arrazoiaren mesprezio praktikoa praktikatu nahirik, espontaneitatearen, plazer zuzenaren, desioaren, ukazio hutsaren... ala utopia fantasmagorikoren baten aldeko pasioaren defentsan.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00123 Filosofiaren arloan pentsakera positibista izango zen nagusi, eta honen arabera, teknika zientziaren ondorio huts eta zuzen bat baino ez da, hots, zientzia huts teoriko baten bitartez lortutako ezagupenaren erabilpen praktikoa.

166. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Gure ereduaren helburu praktikoaren haritik, garrantzi handia eman diogu eredua eratzen duten osagaien edukiak xehetasunez deskribatzeari.

167. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Dena dela, ikuspegi praktikotik hitz eginda, ahalegintzea merezi duela iruditzen zaigu.

168. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00093 Praktikoa da eta asko laguntzen dit.

169. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00090 Prekontzepzioek moldaeraren funtzio praktiko bat betetzen dute. Aurretiko ideia edo prekontzepzio gabe hautemango bagenu mundua, sorpresaz sorpresa joango ginateke.

170. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00105 Hala ere, helduen euskal alfabetatzera aplikatutako Freireren heziketa teorietatik eratorritako ekarpenak aurrerapausoa direla uste dut zenbait zentzutan, horrek Freireren teoria praktikoaren zenbait atal garatzeko aukera ematen digu, kontuan hartu ez zituenak edo sakondu ezin izan zituenak.

171. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Giza eskubideak gure zibilizazio-garapenaren parametro giltzarri bihurtu dira, horregatik gizarte-sistema baten legitimitatea beraren onarpenaren eta aplikazio praktikoaren arabera baloratzen da.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Hor sortu eta sendotu da, pixkana-pixkana, praktika eta hezkuntza-jarduera lehenetsi duen ikuspegi praktikoa, oreka berriro ere apurtzeraino, baina oraingoan beste muturrera eramanez alderakarga.

173. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Ikuspegi praktikoaren arabera, praktika eta eguneroko jarduna da nagusi, eta horren mendeko izan behar dute teoriak eta hezkuntza-erakundeek.

174. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Onartu eta bereganatu egiten ditu, baliozkoak diren neurrian, ikuspegi teknikoen eta praktikoen ekarriak, eta harreman dialektikoan ipintzen ditu, elkarrekin, binomioetako elementuak teoria eta praktika, gizartea eta hezkuntza, elementu bakoitzari dagokiona aitortuz, bestearena ukatu gabe.

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Berariaz hizkuntzaren aldaketan eskuhartzea kaltegarritzat zeukaten eta ez zitzaizkien batere interesatzen hizkuntza idatziaren arazo praktikoak.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Faktore etnikoak badu zerikusirik baita heziketa praktikoan, minaren aurrean gurasoek duten joerak ere.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00022 Aurpegia izan edo ez, Kexarak praktikoa izatea nahiago zuen.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00022 Kexara praktikoa eta argia zen; denbora galtzea atsegin ez zuen horietakoa.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00030 Euskaldunon, edo zenbait euskaldunen, mitomania salatzearekin helburu praktikoren bat bilatuko balitz, modu pedagogikoago batean egin beharko litzateke nire ustez, esan bezala ulertzen dudan arren, dagoeneko, zenbait jende ez egotea pedagogietarako nik neuk ere, beharbada ez nuke egon behar,

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00219 Hala ere, gaur egun normalena liburu horiek orrialde guztiak zuri edukitzea da eta duten zeregina praktikoa baino gehiago sinbolikoa da, bikote gazteak lotsarik izan ez dezan.

181. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Obraren azken partean adibide praktiko bat baino gehiago dator azaldutako teoriaren argigarri.

182. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Hizkuntza praktikoa gaztelera da (ikasteko, lana aurkitzeko, edozein zerbitzu eskuratzeko...), gainerakoek komunitate barneko harremanetarako balio dutelarik ia soilik; beraz gazteleradunek ez dute beste hizkuntzarik ikasteko beharrik (maiar guneetan ari diren erakundeetako teknikoak ezik; baina gehienek zorioneko trasladoaren zai igarotzen dituzte urteak).

183. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0082 Teorikoa ala praktikoa?

184. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Gizabanakoek, iniziatiba pertsonalarengatik, zenbait arlori buruzko prestakuntza ikastaroetan parte hartzen zutenean, oro har ez zuten bere eskolaren egoerari buruzko elementu praktikorik aurkitzen eta bestalde, eskolara itzultzerakoan edozein berrikuntzari hasiera emateko bere burua bakarrik ikusten zuten.

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Diagnosi hauek epe motzera erabilpen praktikoa izan dezake.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 1989ko neurketak hainbat emaitza eta ikerketa-ardatz eskaini bazizkigun ere, era honetako azterketek behar izaten dute bigarren balidazio praktikoa, ateratako ondorioen balioa berresteko.

187. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0320 EHAEko 10.5 art.aren azterketa eta ulermenera bildu zen gero, ikuspegi praktikotik aldendu gabe.

188. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Bukatzeko, esan dezagun gazte eskolatu talde honek eduki dezakeen interesaz gain, bazegoela aukeraketa horren atzean arrazoi praktiko bat: inkestak egingarria izan behar zuen, talde zehatz bati zuzendua, eta burutzen erraza.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0021 Denbora eta aurrekontuak arinago zihoazen teorizaturikoari irtenbide praktikoak eman nahi izan ziotenak baino.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Mitxelenak (1978) azaldu bezala, erdal grafia egokitzeak berak arazo praktiko asko ekarri zituen euskal literaturaren lehendabiziko garaietarik: ez teoriarik egin baina idaztera zihoanez gero, idazlerik axolakabeenak ere aukera batzu egin behar izan zituen; gazteleraren grafia aski ñabarra izanik ere (orduan orain baino ñabarrago) ez da beti lortu zalantzan ibili gabe, bederen euskal hotsak (hau da, gaztelerak ez zituenak) behar edo nahi bezain berezi adieraztea (...).

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0026 Zarauztarrak praktikoagoak ziren eta ziurtatzen zuten prakagorriak Baionako denda batean ontzerdiko prezioan saldu eta orraztokietan launaka sartuta saltzen zituztela.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Letra-gizonen gizarte-prestigioa dago Gramatika-ltzulpenezko Metodoaren atzean, eta hizkuntzalari antropologikoek II. Mundu Gerratean izan zituzten lorpen praktikoek beren metodologia sortu zuten.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Iruzurraren aurkako borroka auzitegiei ez dagokie, baizik eta maila guztietako herri-arduralaritzei, neurri juridiko eta praktikoen bidez.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Era berean, aipatutako kategoria bakoitzeko esanahi praktikoaren azalpena ere luzatzen da, Europa mailako arauetatik Gipuzkoakoetaraino.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 22 ELUSTONDO, Miel Anjel: William Douglass: Euskarak balio praktikoa galdu eta intelektuala irabazi du EEBBetan, in Argia, 1.516 zka., 1995-II-5. 29-33 or.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Hor nonbait, liburuetan edo ideien mundu platonikoan, edertasun osoz dirdiratzen da oraindik zoroastrismoa, baina gure eguneroko mundu latz honetan ez du predikamendu praktikorik.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Eta ez diot marxismoa ona denik, maltzurra denik edo premiazkoa denik: dena delakoa izanda ere, predikamendu praktikorik gabeko zerbait da.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0034 Garrantzi praktikoa: Espezie honek ez du sukaldaritzako baliorik.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0072 Garrantzi praktikoa: Jangarri kaxkarra da, hemen ez da batere preziatua.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0110 Garrantzi praktikoa: Gainerantzeko Armillaria guztiak bezala, ale berriak bakarrik eta gainera ondo eginda jaten ez badira intoxikazio arinak eragin ditzakete, batez ere labean xigorturik edo erdi-gordinik jaten badira.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0148 Garrantzi praktikoa: Kalitate eskaseko jangarria da, likatsuegia izateagatik.

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0186 Garrantzi praktikoa: Ez da jangarria, bai, ordea, susmagarria, kolore gorriztako Cortinarius guztien antzera.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 Garrantzi praktikoa: Ez da jangarria, zapore guztiz mingarra duelako.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0262 Garrantzi praktikoa: Espezie honek ez du interes gastronomikorik mamia oso gogorra eta larruaren antzekoa duelako.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0296 Garrantzi praktikoa: Ez da jangarria, zenbait autorek erdipurdiko jangarritzat jotzen badute ere, erdi egina jaten baldin bada pozoiketak sorraraz bailitzake.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Guk, gainazaleko eta behin-behineko eran, baina ikerkuntzaren hasierarako aski izateko heinean, definituko ditugu, esanez ezen etnografia zenbait giza talde (hautatuak sarritan, arrazoi teoriko eta praktikoengatik, baina ez inolaz ere ikerketaren naturari atxikiak, gurearengandik gehien urruntzen direnetarikoen artetik) beren partikulartasunean kontsideraturik behatzea eta analizatzea dela, eta haietariko bakoitzaren bizitza, ahal den fideltasun tamainan, bihurtzeko xedez;

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 Baldin eta antropologiaren kokagunea gizarte-zientzien artean horrela zuhurkiago aitorturik balego, eta haren funtzio praktikoa gaur gertatzen den baino era osokiagoan garbaltzera helduko balitz, bistan da funtsezko arazo zenbait soluziobidean aurkituko liratekeela:

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0403 1. Ikuspuntu praktiko batetik begiraturik, gaur egun oso eskasean baino betetzen ez den gizarte-funtzio bat segurtaturik kausituko litzateke:

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Kz.eko 1.361 art.ak daukan komunitate-presuntzioa gorabehera, eta beste horrenbeste gertatzen da legezko erregimenean komuntasuna onartzen duten ordenamendu gehienetan, motibo praktiko larriengatik, legearen asmoa ez da ezkontza-ondareen arteko desplazamenduak faboratzea, eta bai horien artean oreka bat mantentzea, zeina ez baita hautsi behar bataren probetxutan, eta ezkontideetako baten borondatez ere ez, eta nahigabe ondare baten balioa beste ondarera transferituz ere ez.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0446 Katedral Berriaren eraikuntza zela-eta lanketa bizia sortuko da Gasteizen, eta tailista- eta eskultore-belaunaldi bat sortaraziko du Modelatu eta Tailako Eskola Praktikoaren inguruan.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Orain, Egunkariak bost urte betetzen dituen honetan, Estilo Liburua ere nagusi egin zaigu: aberatsago, osoago eta praktikoago duzue bigarren edizio hau.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0020 Aipaturiko dimentsio komunikatiborik gabe, lengoaiaren izanak ez du inolako esangurarik, ezta lengoaiaren gauzatze praktikoa besterik ez den hizkuntzen izateak ere.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0089 Hala ere, garai hartan ezinezkoa zen bere izaera egiaztatzea, eta XIX. mendeak iritsi behar izan zuen, John Dalton britainiarra esperientzia praktikoetan oinarrituta teoria atomikoa finkatzen has zedin.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Hezkuntzak hiru ezaugarri hauek bete behar ditu osatua izan dadin: a) jakintza praktikoa eman behar du izakeraren zientziaz diharduen etologiatik eratorritako printzipio orokorrak zirkunstantzia jakin eta partikular bakoitzean egokitasunez, bakoitzaren izateko eta obratzeko moduari dagokionez, alegia, aplikatu ahal izateko (Sistema de la lógica, 2 vols., Madrid, 1917); b) sentimentu altruista eta sozialak garatzeko tresna izan behar du, norberaren zoriona eta besteena lor dadin, eta horixe da utilitarismoari ematen dion esanahia (El Utilitarismo, Buenos Aires, Aguilar, 1980); c) norberarekiko nahiz besteekiko obligazioak betetzeko gaitasuna eman behar du, askatasunean jokatuz, eta honen ardura familiari dagokio, eta subsidiarioki bakarrik Estatuari (Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1970).

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Rousseauk ez bait du erantzun praktikorik ematen, bere esperientzia izan zuen lehen iturri nagusia.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0008 Praktikoak eta laburrak izateko bi zatitan bereiz dezakegu XVIII. mendea, ondo bereiziak diren bi mende-erdietan, hain zuzen.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0008 Matekariek, ekuazio algebraikoak ebazteko garrantzitsua bezain praktikoa den trebetasuna lantzeko aukera ematen diote ikasleari.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0050 Gai honen inguruan egin daitezkeen lan praktikoak emandako molaritateekin disoluzioak prestatu edo disoluzio baten kontzentrazioa aztertzetik, substantzia baten masa molarra eta konposatu bakun baten formula zehazterainokoak izan daitezke.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0181 Lan praktikoen aldetik, prestakin mikroskopikoekin, mikrofotografikoekin lan egin, osakin ezberdinak antzeman, etab. egin beharko litzateke.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Tesi teoriko hau, zoritxarrez, hutsegite praktiko bat izan zen Santa Teresarentzat.

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Normalki volantini edo orri bakar bateko panfleto itxuraz agertzen ziren testu hauen sintesi enuntziatiboa, izaera lakoniko eta kondentsatua estrategia honen adierazpen praktikoa da, hau da, errealitate planetario eta oso bati urduriki irekia dagoen estrategiarena.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Denborarekin gero eta euskara gehiago erabiliko al da zuzenbidearen mundu praktikoan?

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Horrela, Gizarte-Zientziei aplikatutako Matematika I jakintzagaian batez ere praktikoak izango da, teoria gutxirekin, eta Gizarte-Zientziei aplikatutako Matematika II jakintzagaian, berriz, egoera konplexuagoak plantetatzeaz eta aztertzeaz eta teknika eta kontzeptu matematiko sofistikatuagoetara jotzeaz gain, (...)

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Zientziak hain garrantzi praktiko gutxi zeukan, ze gerrate napoleonikoen garaian zientzilariek askatasun osoz bidaiatzen zuten Frantzia eta Ingalaterra artean beren elkarrizketa kaltegabekoetan iharduteko.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0155 Hasiera baten talde horretan errepublikar jaurpidearen bakar-min teorikoa eta egoera berriarenganako onarpen praktikoa baiño ez zeuden.

226. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Hor gauza praktiko bat badago: udaletxeetan-eta sartu den mania hori, ezta?

227. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 b) Irakasle berriek beharrezko dituzten gaitasun praktikoen eta asignaturen ezagutzak izan behar du IGTrako prestakuntzaren oinarria.

228. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0061 Erabilpen praktikoaren ikuspuntutik, oso garrantzitsua da pieza edo osagai baten funtzionamendu-tenperatura haustura-mekanismo harikorren zonan dagoela ziurtatzea.

229. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Alde praktikoan, ardiekin egonarazten zieten.

230. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Azkenik, gure ustez garrantzitsuena den gaia aipatu behar da: agindu penalen aplikazio praktikoa.

231. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Filosofiekin aspertuta gaude. Alde praktikoa bilatu nahi dugu.

232. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0039 Ondorio praktikoak eta finantzieroak berehalakoak izango dira.

233. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0039 Epaiaren berri izan eta Van Miert komisariak berehala prentsaurrekoan esan zuenez, sententziak ondorio praktiko eta finantziero berehalakoak izango ditu eta klub profesionalak auzitegiaren epaiari egokitu beharko zaizkio.

234. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Patronatuaren eginkizuna Euskal Unibertsitatearen sorrerarako beharko diren urrats praktikoak ematea izango da.

235. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Likudeko parlamentario gehienek, baita kartak ongi estalita jokatzen duen Benjamin Netanyahu liderrak ere, praktikoak izateko beharra onartu dute, eta Jasser Arafat lehendakari duen Palestinar Aginte Nazionala ezagutuko dutela esaten hasi dira.

236. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 c) Proba praktikoak:

237. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1134 Eta gaiaren helburu praktikoez gain, oso baliagarriak gerta daitezke erdal hizkuntza eta kulturaren inguruko ezagutza gehigarriak, hala nola literatura, artea, etab.

238. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. tobar-arbulu 0003 Munduaren birreraikitzea gauzen osaketa-birrosaketa fisikoa besterik ez da: etengabeko da natura historiko, praktiko eta etiko-politikoaren mekanismoak natura fisikoan txertatze-prozesua.

239. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7160 1. - Izangaiak lanposturako eskatzen diren ezaugarriei egokitzen diren aztertzeko Polizi Tekniken inguruko ezagutzei buruzko azterketa praktikoa: 0-tik 10 puntura arte balioko du.

240. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7277 Derrigorrezkoa eta kanporatzailea, deialdia eginiko plazaren beraren eginkizunei buruzko edukin bereziki praktikoa izango duen proba burutu beharko da, Epaimahaiak zehaztuko duen denboraren barruan.

241. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Ikastaro horretan, halaber, eskalimetroak aztertzen eta erabiltzen eta planoek emandako informazioa sakontasunez aztertzen laguntzen duten ariketa praktikoak ere gauzatuko dira.

242. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 B eta D eredurako eskabidea besterik ez duten herrietan, hots, konfluentzia praktikoa egina dagoen herrietan, nola uler daiteke ikastolak pribaturako apustua egitea?

243. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Nerabe hauek jasotzen duten heziketa lanean hasi aurreko prestakuntza praktikoan oinarritzen da nagusiki.

244. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Taldean sartu aurretik proba batzuk pasatu behar izan zituen, korrikan, eskalada librean, erreken jeitsieran... eta geroztik hainbat kurtso teoriko eta praktiko egin ditu.

245. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Proba pasatu ostean kurtso teoriko eta praktikoak egin ditugu.

246. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 3.7.- Guzti honengatik, bada, derrigorra dugu gure planteiamenduak egoera berrira egokitzea eta estatuzgaindiko estatu eta nazio esparruetan artikulazio politikoaren birgogartze teoriko eta praktikora jotzea.

247. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Euskal Herrian gertatzen dena da udal intsumiso asko direla; baina askotan gertatzen da modu sinbolikoan ibili dabiltzala eta ez lan praktikoan edo jarrera koerente batez.

248. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Zehatzak dira, lagundu egiten dute eta oso praktikoak dira.

249. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Eskolari buruzko ausnarketa hau egin ondoren, bigarren zatian zenbait fitxa biltzen du, aurreko ideien aplikapen praktikoa adierazteko asmotan.

250. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Egia da terminoen aukera eta zedarriztapenak arazoak sortzen dituela maila teorikoan zein praktikoan.

251. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Handik denbora gutxira azaldu ziren eskultura eta arkitektura futuristen manifestuak ere; dinamikaren printzipioaren ikuspegi praktiko bat eman nahi zuten ahal zen neurrian, eta bakoitzak bere printzipio-aitorpena formulatu zuen.

252. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 AGENDA PRAKTIKOA

252 emaitza

Datu-estatistikoak: