XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Enpresa pribatuetan zelan normalizatu euskera?.

2. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 ANDEREÑOA - Klienteen gustuak esan duzu? Horrek esan nahi du nire bizitza pribada be aztertzen ibili zarela.

3. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Honako taldeok hartzen dira kontutan: Enplegatzailea, langile autonomoa, famili laguntza, kooperatibista, sektore publikoko alokatua, sektore pribatuko alokatua, aurrekoen barnean begietsi gabeko bestelako egoera.

4. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

5. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

6. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako osakera honako hau da:
%49 Sare Publikoa
%14 Ikastola Sarea
%37 Sare Pribatua

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako banaketa aurreko urteetako joerarekin mantentzen da, urritze txikiak Sare Publiko eta Pribatuetan eta hazkundea Ikastoletan.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako banaketa hauxe da:
%63 Sare Publikoa
%5 Ikastola Sarea
%32 Sare Pribatua

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Sarekako banaketa hau da:
%43 Sare Publikoa
%57 Sare Pribatua

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Orokorki hartuta, Administrazioak Sare Pribatua eta Ikastolak diruz laguntzen ditu, irakaskuntza ez-publikoak dohaintasunaren bidetik aurrera egiten duela garantizatzeko.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko ekainaren 17koa, 1988/89 ikasturterako Hezkuntza Itunen erregimenean dauden Ikastegi pribatuen Eskola-orduz Kanpoko eta Zerbitzuzko Ekintzak betetzeagatik hartu beharreko diruzenbatekoen onarpen-prozedurarako arauak ematen dituena.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 HABEren Zuzendaritza Batzordearen Abenduak 17ko EBAZPENA, Euskaltegi Publiko eta Pribatu Homologatuetan Irakasle Laguntzaileaz baliatzeko arauak emanez.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 Foru Administrazioak, Foru Organismo Autonomoek nahiz Foru Enpresa Publikoek emakidatzen dituzten subentzioak, kredituak, abalak eta bestelako laguntzak eduki ditzaten edozein motatako Entitate Publiko eta Pribatuei eta pertsona fisikoei edonoiz, Ikuskapen eraz finantz kontrola egin ahal izango zaie.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Kontabilitate pribatuaren sistema, zenbait hastapenetan oinarritzen da, eta horien analisia eginez kontabilitate Nazionalak oinarri bezala erabilten dituenak ikus daitezke.

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Lehenenik, kontabilitate pribatuaren eragiketak kontusail bikoitzez idazten dira; honela, idazpen bakoitzarentzat, beti ere ematen duen entitate ekonomiko bat dago eta jasotzen duen beste bat.

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Kontabilitate Nazionalak, ekonomi nazional baten hondasun eta zerbitzuen korronteak adierazterakoan, kontu-mota bat bakarrik hartzen du kontuan, bere funtzionamenduan kontabilitate pribatuaren emaitza-kontuaren funtzionamenduari berdina zaiona.

18. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Beste zerbitzu askoren antzera, hiriburuan zentralizatu dira hauek ere; hau dela eta, probintziako beste eskualdeak osasunerako instalazio publikoen falta pairatzen dute, zentru pribatuen ugalpenarekin nolabait zuzendu nahi izan dena.

19. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Lurrandidun propietari pribatuen zerbitzutan ere bai, baina ez hainbat.

20. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Ezer gutxi dakigu inprimatzaile honen nortasunaz, ezta bizitza pribatuaz, bere eginkizun profesional arloan izan ezik.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Eta berdin esan dezakegu beste alor askotaz (irakaskuntzaz, sanitateaz, etab.): lehen ia osoro esku pribatutan zeudenok gaur egun Administrazioaren kargu egon daitezela exigitzen da.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Hala ere bi salbuespen egin behar dira hemen: bata, Administrazioa, beste partikular batek bezala jokatzen duenean, Zuzenbide Pribatuari menperaturik gelditzen dela; eta bestea, askotan Administrazioa, komenientzia praktikoengatik eta, industri edo enpresa-arloan diharduenean adibidez, Zuzenbide Pribatuari menperatzen zaiola.

23. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 (Zuz. Proz.) 1. Zentzu zabalean, edozein dokumentu publiko nahiz pribatutan (testamentu, kontratu, erregistroko dokumentu, etab.etan) beronen edukinaren osagarri, zehazgarri eta argigarri gisa eransten diren ataltxoak.

24. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 2. Estatuaren boterearekin loturarik ez duen edozein eratako erlazio edo egoera juridiko (kontratu pribatuak).

25. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Desberdin itzazu publikoak eta pribatuak.

26. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 2) Ikastetxeetako irakaskuntza: ikastolak, zentru ofizial eta pribatuak.

27. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Irlara eraman ninduten bi zaldunak beren arazo pribatuengatik beharturik zeuden hiru egunen buruan itzultzera, berrikiago hildakoren batzuk ikusten eman nituenak, geure herrialdean eta Europako beste batzuetan azken berrehun edo hirurehun urteetako pertsonalitaterik handienak izandakoak, alegia; eta antzinako familia ospetsuen miresle handia izanik beti, dozena bat edo bi errege zortzi edo bederatzi belaunaldiz izandako arbasoekin deitzeko erregutu nion Gobernariari.

28. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Vinicio Romero Martínez historialari bolivartiarrak Caracasetik lagundu zidan Bolívarren ohitura pribatuei buruz ezinezkotzat jotzen nituen aurkikundeekin batez ere bere mintzamolde zakarraz, eta bere ahukuaren izaera eta destinoari buruz, eta datu historikoen berrazterketa gupidagabe batekin azken bertsioan.

29. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Maixu pribatuek irakatsi zioten irakurtzen, idazten eta musika jotzen (zientzi eta matematika apurren bat ere barne zelarik).

30. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Dirudienez, disziplina militarra hezurretaraino sartu zaio eta bere bizitza pribatura eraman duela esan daiteke.

31. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Linea pribatua da, zuzena Belfast-eko gure buruzagiekin.

32. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Beren adiskideen kezka hain da handia non Trude Blornari eskatzen bait diote kontrolatzeko etengabe, Blornak ez ote duen armarik erosten edo lehergailurik egiten, izan ere eraildako Tô*tgesek izan du jarraitzailerik, Eginhard Templer izenaren azpian Tô*tgesek izan du jarraitzailerik, Eginhard Templer izenaren azpian Tô*tgesen jarraitzaile moduko bat bait dabil: Templer honek lortu zuen, Blorna enpeinu-etxe pribatu batera sartzerakoan fotografiatzea; gero dirudienez erakusleihotik fotografiaturik, EGUNKARIAren irakurleei Blornaren eta enpeinatzailearen arteko negoziaketaren ikuspegi bat ematea: (...).

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Irakaskintza pribatuaren sektorean, azken aldi honetan ematen ari den ideologizazioa bitarteko, ADARRAri eta bere Jardunaldioi susmo handienez begiratzen dien jendea hainbat ikastetxe erlijiosoetan gertatzen da.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 Odontologoena, guztiz apartekoa da; zeren odontologoei eta beste sailetan oso ospetsuak direnei pribatuki lan egitea baimentzen bait zaie: Osasuna Estatuaren menpe dagoeneko nazio gehienetan gertatzen den bezala, mediku ogibidea pribatuko egiten denean.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Ipar-Amerikatarren laguntzak era ainitzetakoak dira: hala-nola, 10 agentzia pribatu eta boluntarioeri diru laguntza ematea; hauetako bat Asia Foundation delakoa da, oso ezaguna CIA-kin dituen harremanen gatik.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Eta lurraren jabego pribatua ere pratika zen.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Gure herri honek beti ezagutu izan du elkarkidetasun pribatu nahiko sendoa, eta oraindik ere gurasoen eta erabiltzaileen mugimenduek garrantzi handiko lan bat egiten dute zerbitzu sozial askori dagokienean, batez ere minusbaliatuen arloan.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Laburtuz, EIKEren alde positiboak eta negatiboak gure eritziz hauek dira: Alde onak: - Ikastolei publiko eta doakoa izateko hurbiltze aukera (eta nahi dutenei pribatu bezala segitzeko aukera) ematea.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Britania Handiko intsistentziaz, projektu guztiek iturri pribatuetatik bere burua finantziatzeko gai izan behar dute.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Egia erran, arte hortan ahul agertu ziren euskal deputatuak, guztiz 1789-ko Abuztuaren laueko gau famatu hartan, lege pribatu edo privilèges guztien kentzea erabaki zenean.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Soares, propietate pribatuaren zaintzaile kartsuena dugu gero.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Enpresari pribatuak ere ikasiz joango dira, diruaren gainetik badirela inoiz ahaztu behar ez diren beste balio batzu.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Bigarren jarrera batek, aurrekoa baino bigunagoa izaki, eta euskararen balio historikoa eta kulturala errekonozituz, onartzen du berorren erabilera pribatua eta partikularra, baina honek bizitza sozial eta publikoan muturrik sartzen ez duen neurrian bakarrik ordea.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bizkaiko Lurraldean, 83/84 ikasturtearekin konparatuz, Euskaltegi publikoetan eman den igoera %35a izan da eta Euskaltegi pribatuetan igoera honek %34a suposatu izan du.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bestalde, euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batetan aritzeko irakaslegoari eskatzen zaion erdi mailako titulu unibertsitarioa, helduen euskalduntze eta alfabetatze munduan bost urtetik gora ibilitako irakasleei, bai meritu lehiaketaren bidez, bai azterketa-froga baten bidez, homologatu izan zaie.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 IKASTOLA PUBLIKOA - IKASTOLA PRIBATUA

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Planteamendu honek beste pondu bat ukitzera narama eskutik, ikastola publiko eta pribatuarena alegia.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Egin dezagun Herriaren gehientasunak (mayoría) Eskola Publikoak nahi dituela; erabaki hori gorabehera, ez luke minoriei Eskola Pribatuaren eskubidea ukatzeko dretxorik.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Aipatutako elkarte honek, era ofizial eta iraunkor batez, bai argitaratutako, bai liburutegi publiko eta pribatuetan maileguz utzitako, eta baita, liburu bati ateratako xerokopian gaineko ere kanon bat edo kuota kobratzen du.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Ofizialtasuna emango lioke, bestalde, gaurregun erakunde pribatuak urtero prestatzen duen liburu estatistiken erabateko ziurtasunik gabe egindakoak.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Euskal Herriko heziera egiturak aldaketa nabariak jasan beharko dituzte, eta Ikastegi ezestatalak egoera berrirako prestatu beharko dira, beren Ikastegi pribatu irudia aldatuz, gestio herritarrezko Ikastegi publiko bihur daitezen.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Eskualdean, irakaskuntzari eutsiko dioten ekonomi erakunde pribatuak.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Hortarako kolezionista pribatuez eta beste museotako prestakuntzaz baliatzen dira, eta atzerriko gobernuei laguntza eskatzen.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Nola nahi dela ere, kapitalista lantegi pribatuengandik at eratutako zenbait lagunaro elkartasun sor liteke, baina batak bestearekingo desberdintasunak ukan ditzake.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0018 Hizkuntza ofiziala zabaltze prozesuan, 1539ko Villers-Cotterets-eko Araudia determinatzailea izan zen, agiri juridiko eta pribatu guztietan erabilitako hizkuntza biarnesa izan zen.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Atentzioaren eskaria gehitzen joan zenean lehen erantzuna karitate pribatua gehitzea izan zen.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Blue Cross Aseguru Pribatuaren erakundea jaio zen.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Sistema pribatu metodo bat, hau ere, apur bat zabalagoa eta diru gehiagoko poliza.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Eritasun hauk, aseguru pribatuak hartzen ez zituen moduan, Estatuak xurgatu behar zituen, talde zokoratuentzako dohako zerbitzu antzera.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 2.- Medikuen soldatak urritzea eta profesionala Aseguru Pribatuaren langilea bihurtzea, aukera librea alde batetara utziz.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Proudhon defendituz, jabetza pribatuaren eta beronen kontrakoa den proletargoaren harremanak aztertzen dira.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Kontraesan honen baitan, jabe pribatua da alderdi gordetzaile edo kontserbatzailea, eta proletarioa alde suntsitzaile edo desegilea.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Ikuiluak / Partzela pribatuak / Aletegiak.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Ongarri, erreminta eta makinaria hobeagoak erakarri zitezketen nagusi pribaturik gabeko kooperatiba hauek borda kolektiboetan desarroilatu ziren.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Zenbait idazlek, iadanik, idazle pribatua izateko deretxorik ez duela, pentsatzen du (poesia guziz pertsonalik egiteko eskubiderik ez duela, adibidez).

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Eta beste zenbait idazle pribatuegi kausitu izan bait da, bazterrean-edo utzi da: Gandiaga, adibidez.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 (...); baina bere redenzioa gizarteaz landa, bide pribadotik eta bere existentziako egoera tipiekin, lortzen saiatzen denez, lur jo egiten du.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Maila pribatuagoan, Napoleonek problemak ditu.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Sasoi honetako politika liberalak desamortizazioaren lur-salmentak, herri-lur eta basoen eskuratzeak, hitz batez, jabego pribatuaren nagusitasuna dakartza.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Horrela, beste probintzietan bezala, hemen ere sare publikoarekin eta pribatuarekin parekatzeko joera agertzen dute.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Roosevelt-ek, urrearen jabetza pribatua debekatuz, beren baloreak dolarrekiko ganbio-balore zaharraz ganbia zitzaten eskatu zien.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Esan nahi bait da: Estatuak botere eta biolentziaren monopolioa eskuratzen du, eta, haren aurrean, gizartea indarge gelditzen da, indibiduo pribatuen multzo bezala.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 Errepublikak, soziala zen heinean, jabego pribatua eta jabego honen erabilpen librea onartzen zituen: azken funtsean, burgesiaren erresuma antolatzen zuen.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Erromak, bestetik, aportazio oso inportanteak egin zizkion Zuzenbideari, baina pribatuari (kontratuak, ezkontza, heredentzia, etab.) gehien bat.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Estatu sozialistak, aldiz, aldaketa-prozesu sakonean daude, liberalismoaren printzipio nagusiak onartze bidean: pluralismoa batetik eta sektore pribatuaren eskuhartze gero eta sakonagoa eta inportanteagoa ekonomian.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Hirugarrenik, industria txiki eta pribatu askotako nagusiek bertan gelditzea erabaki zuten, iraultzari beren euskarria aldarrikatuz.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Iparraldean ikastolen normalizazio juridiko legeztatze momentuan aurkitzen da, oraintxe lehenengo diru laguntzak bideratzen hasten direlarik; Nafarroako egoera ere ez da askoz hobea, Espainako Konstituzioa eta Foruen Amejoramenduaz arauturik euskal irakaskuntza zonas de predominio lingûístico vasco delakoetara mugatzen da, gainontzeko ikastola guztiak edozein eskola pribatu bezalaxe hartzen direlarik; Autonomi Estatutoak arautzen dituen Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako ikastoletan marko politikoa aldatzetik espero zitezkeen fruituak eman ez diren arren instituzionalizatze prozesu honetan aurreratuen dagoen egoera dugu.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastolek, gizartean suertatutako marko aldaketa dela medio, irakaskuntza dohain emateko nahia azaldu izan dute, berea, publikotasunaren bidetik titulartasun pribatutik publikora pasatzeko prozesuari ekiten hasi ziren.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Instituzionalizatze prozesuak ezin izan zuen aurrerago egin eta finantziazioa subentzioen bidean jarraitu zuen Lode legeak agindu bezala, 1986. urtean Euskadiko Komunitate Autonomoko ikastolak ikastetxe pribatuaren kontsideraziopean administraritzarekin hezkuntz kontzertuak sinatu artean.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Kontzertuen filosofia ikastoletan irakaskuntza dohainik eskeini ahal izatea bada ere (Administraritzarekin itune plenoa izenpetu dezaten ikastegiek itunearen gai diren irakaskuntzak dohan eman beharko dituzte 24. artik.), ikastolei euskaraz irakasten ari diren ikastetxe pribatuei besteko laguntza ekonomiko ematea arautzen duen itun honek ez du ikastolen kosto errealei aurre egiteko heineko laguntza ematen.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hor dira baita ikastetxe bakoitzak finantziaketa propioa (kuotak entrepresa pribatuen dirulaguntzak...) izateko aukerari zabalik utzi zaion atea eta honen kontra eta alde erabili izan diren argudioak, edo, onartutako Diseinuan ikastetxe bakoitzeko gestio-organuei ematen zaizkion hainbat atribuzio, eta abar.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Orohar, txostenak ez ditu egitura instituzionalak, estatal edo pribatuak, edo nazioarteko sistemaren edo gizarte partikularren barneko botere egiturak oso sakonki arakatzen.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Esan nahi ote dute, adibidez, estatuen egitura koerzitiboak eta lehengaien eta produkzio-bitartekoen gaineko propietate pribatua ezabatu beharko litzatekeela, jendeak bere beharrik oinarrizkoena erreusitu dezan? Ez dirudi oso probable batzordekideek horixe izatea gogoan.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0105 Nazioak edo nazionalismoak gainditu adina, Estatuak behar zituen birrindu sozialismoak, produkzio hondasunen jabego pribatua ezabatu, klase-diferentziak xahutu.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 6. Sektore pribatuko ebentuala. Inoizka edo behin-behinekotasunez soldata, jornal, alokairu, komisio edo beste zeinnahi eratako sari-truke sektore pribatuan lan egiten duen pertsona.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Bere izaera finkoak sektore pribatuko alokatuentzat duen esanahi berbera du.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Aribideko ikasketak Inkesta egiteko unean ikasturtearen iraupen normalean zehar ikasketak, zein ere den irakaskuntz mota bera (normala, librea, urrundikoa, posta-bidezkoa, etab.) ikastetxe ofizial edo pribatu batean, edota hala beharrez akademia edo bestelako erakundetan egiten zituzten pertsona guztien erreferentzia egiten duen ezaugarri bat da.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 2. Funtsean zuzenbide pribatuaren arabera eraentzen diren Komunitateko Erakunde-Enteek; bi motatakoak izan daitezke hauek: - Zuzenbide pribatuko Ente Publikoak.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Horiek hola eta herriak jasaiten duen jende hustea gainerat ekarriz izigarriko ekilibra eskasa sortzen da: - Alde batetik, diplomatuak diren eta ekonomia mailan arduratzen ahal litazken gazteak, lan bila joaitera bortxatuak dira, publikoan, edo pribatuan izan dadin.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 - Herri garraioek, pribatuen gain lehentasuna emanaz, udaletxeen esku jartzea eta serbitzu eskurakorrak guztientzat.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 4. Zuzenbide Pribatua Alor honetan Bizkaiko Zuzenbidea dugu Euskal Herriko osoenetarikoa.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Forudun herrialdeko erakundeen arau erregulatzaileen indar eta aplikagarritasunaren azterketak ez du, ez Bizkaian ez eta Araban, arazo funtsezkorik planteatzen, berauetan beren zuzenbide pribatua herriaren barnemuin ekonomiko, familiar eta sozialean ondo errotuta bait dago.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 Gizarte Segurantzako etxeko medikuaren kontsulta medikura asistentzia (Medikuntza Orokorreko fakultatiboa) edo medikuntza pribatuak emandako asistentziaren kasuan edo antzeko bestelako kasuetan, ordaindutako urteko 8 ordutako mugaraino, hauek ere justifikatu behar direlarik.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 7.- Lurzoru Pribatu ez-eraikigarria, bi azpizona dituena: Pribatu ez-eraikigarri amankomuna.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Pribatu ez-eraikigarri tolerantziaduna.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 8.- Lurzoru Pribatu eraikigarria, hiru azpizona dituena: Pribatu eraikigarria, 8,5 m. arte .

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Pribatu eraikigarria, 12 m. arte .

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Pribatu eraikigarria, 12 m. arte .

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 12. Artikulua.- Lurzoru Pribatu ez-eraikigarria.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bi azpizona bereizten dira, hauek ere aipatu Planoan kokatzen direlarik: 1.- Lurzoru Pribatu Ez-Eraikigarri Amankomuna.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bere gainean bideak eta aparkaleku pribatuak, maniobra, karga eta deskarga zonak, jardinguneak, eta abar koka daitezke.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Halaber, sare pribatuetako (derrigorrezkoak edo ez) instalazioen kokamendua ere baimentzen da, bai eta espazio horietatik zehar igaro behar duten sare publikoetako instalazioena ere.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 2.- Lurzoru Pribatu Ez-Eraikigarri Tolerantziaduna.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Lurzoru mota hauek, (pribatu ez-eraikigarriak), beraiek sarrera eman edo beraiei sarrera ematen dieten lursail eraikigarriekin batera adjudikatuko dira, ezingo direlarik banandu.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 13. Artikulua.- Lurzoru Pribatu Eraikigarria.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Zona honetan hiru azpizona bereizten dira: 1.- 8,5 metrotako barne-altuera librera arte eraiki daitekeen Lurzoru Pribatua.

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 2.- 12 metrotako barne-altuera librera arte eraiki daitekeen Lurzoru Pribatua, Soto edo Erdisoto, Behe-Solairu eta Goi-Solairu batez osatutako Profila duena.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 3.- 12 metrotako barne-altuera librera arte eraiki daitekeen Lurzoru Pribatua, Soto edo Erdisoto, Behe-Solairu eta Bi Goi-Solairuz osatutako Profila duena.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Ez dira baimentzen zona honetan (Lurzoru Pribatu Eraikigarriak) eraginik izan dezaten lurpeko azpiegitura publikoak, baina bai ezinbestean zeharkatu behar dituzten airekoak (hariteria elektrikoak).

110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Industri erabilera da erabilera nagusia Sektore guztian eta, hortaz, ordenaturiko lursail pribatu eraikigarri eta ez-eraikigarrietan.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Lursail pribatuetan, eta erabilera nagusiaz landa, honako erabilera hauek baimentzen dira: 1.- Etxebizitza Erabilera: Etxebizitza baten eraikuntza baimenduko da erabilera nagusira destinaturiko 10.000 m2 eraiki bakoitzeko.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 2.- Merkatal Erabilera: Industriak berak edo bere filialek fabrikaturiko produktuen salmentazko merkatal erabilera baimentzen da lursail pribatuen barruan.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Lerrokadura hauek lursail pribatuak lurzoru publikoetatik banantzen dituztenean, lurpeko eraikuntza elementuek (zapatak, eta abar...) ere errespetatuko dute lerrokadura.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Lursail pribatuaren gainean, 2,5 metrotako zabalera gainditzen ez duten eta urbanizazio sestrarekiko 3 metrotako altuera librea errespetatzen duten berinpeek grabitatu ahal izango dute.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Industri eraikin orok, kamioi plaza batentzat behar adinako edukiera duen merkantzien karga eta deskargarako zona bat eta ibilgailuak bide publikoan maniobrarik egin gabe sartu eta irtetzea ahalbide dezan sarbide bat eduki beharko du bere barnealdean edo bere espazio libre pribatu eta itxietan.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 24. Artikulua.- Aparkaleku Pribatuak.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Lursail pribatu eraiki gabeetan aparkalekuak ordenatzen direnean, berinpeen edo eraikuntza obra iraunkortzat hartzen ez diren babes elementu irekien bidez estali ahal izango dira.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 4.- Hautsa sortzen duten industri ihardueretan, sedimentazio putzu bat eta separazio flotagarri bat (pribatua eta bere lursailaren barnealdean kokatua) exigituko dira, ur honen ebakuazioaren aurretiazko pausu gisa.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 6.- NTE-ISA eta NTE-ISS Arau Teknologikoen aplikazioa gomendatzen da sare publiko eta pribatuen diseinuan.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Lursail pribatuen itxiturak kalatuak izango dira, beren barnealdea ikus dadin ahalbidetzeko moduan.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 22 Artikulua.- Lurzoru Libre Pribatua.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 3. art. Gurasoen Federakundeen eta Hezkuntza Pribatuaren Ugazaberiaren Erakundeen errepresentagarritasuna ezartzeko, Hezkuntza Zerbitzuari aurkeztuko dizkioten beren Erakunde elkartuen izena eta zenbakia ziurpetuko dituzten agiriak kontutan hartuko dira.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aireko konpainia pribatu berrien sortzeaz eta Spantax konpainiaren egiazko egoeraz xehetasunak nahi ditu Rodríguez Sahagún diputatuak, baita enpresa horren geroaz ere.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Euskal Herriko Unibertsitateek, publikoak nahiz pribatu biek, ez dute txitik ere esan.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurkezten diren lanak enpresa pribatu, administrazio publiko eta Unibertsitateko irakasle, ikertzaileek burutu dituzte.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Egunkaria publikoa ala pribatua izan behar duen galderari ez duela berak inolako aukerarik baztertzen, unean uneko eta tokian tokiko egoeraren araberakoa izan behar duela gaineratu bait zuen.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zioenez agian interesgarriagoa da publikoa ala pribatua izan behar duen eztabaidatzea baino, zelako egunkaria izan behar duen aztertzea; alegia, espezializatua izan behar duen, euskalkien erabilera, zein adinetako jendeari zuzendua....

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hau da, publikoa izatekotan bakarra izan behar duela, eta eredu pribatua hartzekotan gutxieneko zeintzuk baldintzak ezarri beharko diren argitu beharko dela planteiatu zuen.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2. Artikulua.- 1.- Adskribatutako Ikastegietako ikasleek eta ikastegi pribatuetan edo atzerrikoetan egindako ikasketegatik kurtso osoak edo asignatura solteak konbalidaturik dituztenek, eraskineko lehenengo tarifan ezartzen diren tasen %25a ordaindu beharko diote Unibertsitateari, espediente akademiko eta ebaluaketa saio gisa.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 1989.eko azaroaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Donostiako Axular Lizeoa izeneko Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa behin-betiko sailkatzen duena.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Irakaskuntza Zentru pribatuei baimenak emateko errejimen juridikoari buruzko ekainaren 7ko 1855/ 1974 Dekretua (uztailaren 10eko E.B.O.), Batxilergoko Ikastetxe pribatuen sailkapena araupetzen duen 1978.eko maiatzaren 8ko M.A. (15eko E.B.O.) eta osagarrizko gainerako xedapenak ikusirik.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta administrazio- eta osasun-baimenak arautzen dituzten azaroaren 2ko 206/1982 eta irailaren 10eko 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Fisioterapia zereginetarako izan eta titularitate pribatukoa den zentru bat sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematea, Erandioko (Bizkaia) Nafarroa Behera kaleko 2.ean izango duela egoitza.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- Gaieztasun eta inkonpatibilitate kausaren batetan ere sartuta ez egotea, Administrazio Publikoetan lanean ari diren langileen inkonpatibilitateei buruzko 53/1984 Legean ezartzen denaren arabera, kargu publikoren bat edo Lege horretan aipatzen den aukera-eskubidea betetzearekin ezbateragarri den ihardun pribaturen bat dutenen kaltetan gabe.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 AGINDUA, 1990.eko azaroaren 20koa, Kultura eta Turismo Sailburuarena, Zaldiaran Euskaltegia inskribatuz Pribatu Homologatu sailkapenarekin.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ximun Laurentzi Zubiri Ibarrondo jaunak, Zaldiaran Euskaltegiaren titular den Ardatz Kultur Elkartearen izenean eta bere legezko ordezkaritzan eginiko eskariz, eta azaroaren 25eko 29/1983 Legeak eta ekainaren 12ko 189/1984 Dekretuak araututako lege-xedapenen arabera, HABEren Legegaien Zerbitzuburuak, Erregistroko Arduraduna den aldetik, bere onarpena eman ondoren, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Zaldiaran Euskaltegia, Euskaltegi Pribatu Homologatu gisa, HABEren Euskaltegien Erregistroan aitortu eta inskribatzea, 286 Erregistro-zenbakiarekin.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 52. areako ezaugarri-taulako 6. atalean, iniziatiba publikoa aipuaren ordez iniziatiba pribatua aipua jartzea, behin behineko onarpen akordioaren arauera.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - S.G. E.S.A.-5eko ezaugarri-taularen parrafoa eta S.4. Sektoreko ezaugarri-taulako 8. atalean agertutako Osasun Egoitzari buruzko aipua ezabatzea eta aipatutako S.G. E.S.A.-5eko ezaugarri-taulako 5. atalean agertutako gestio pribatuari buruzko aipua zuzentzea.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Eta ez naiz politikaz bakarrik ari baita enpresa pribatuaz ere.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ikastolek, eskola nazionalek, pribatuek eta institutoak.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Garai horretan iniziatiba pribatua indarra galtzen ari zen eta beste iniziatiba berri baten beharra zegoen eta hau, bakarrik, Estatuak egin zezakeen.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Irabaziak ttipiak direlako, ekonomi arlo batetan enpresa pribatuak ez badaude interesaturik, bainan kapitalistentzat beharrezkoa bada sistemak ondo funtzionatzea, orduan Estatuak inbertitzen du arlo horretan, herriaren dirua erabiliaz noski.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Inbertipen pribatuak, berriz, ez dirudi arrakasta handirik duenik, irabazien perspektiba gehiagorik ez baitago.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Produkzio soziala eta jabetza pribatuaren kontraesanak....

145. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gerora telebista pribatu bilaka daitekeen K-2000 proiektuari salduz edo...

146. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Beste alde batetik, Udalak ez du zerbitzu hau bere gain hartu nahi, baina badirudi enpresa pribatu baten eskuetan uzteko prest dagoela, horrela Barañainen lortu den zerbitzu sozial bakarra alde batera utziaz.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Egintza hauek gobernuen eta pribatuen borondatezko laguntzen bitartez finantzatzen dira eta New York hirian dauka bere egoitza nagusia.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Administrazioko nahiz enpresa pribatuetako banketxe, aseguru konpainia... sare informatikoetan ere sartu omen dira birusak, baina kasu horiek ez dira argitara eman, segurtasun arrazoiengatik noski.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Administrazioko nahiz entrepresa pribatuetako sare informatikoetan ere sartu omen dira birusak, baina kasu horiek ez dira argitara eman segurtasun arrazoiengatik.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Herrik 80 cc.tako Mundu Txapelketa bera lortzeko beste bost lasterketatan eutsi beharko dio goiari, eta bere Krauser pribatuaz ez du batere lan erreza izango horixe.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Badira lehen postuan, bigarrenean edo hirugarrenean itzuli beharrekoak, nahiz eta ekimen pribatuaren hobespenak erabat baztertzerik ez dagoen (nire kasuan eskari pribatu baten ondorioa izan da itzulpena).

153. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Paulo Iztueta: Arazoa ez da ikastola; nazional eta pribatuak dira ARLANTZ J. MOLLARRI.

154. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Ea nola euskaldundu Eskola Nacionalak eta aparte Pribatuak!.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Gaur egun eskola publiko eta pribatuena.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Nolanai ere zailla omen da jakitea igoera au serbitzu pribatuetatik datorrena dan ala salerosketako serbitzuetatik, datorrena.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 BI EUSKALTEGI PRIBATU MOTA: HOMOLOGATUAK ETA LIBREAK

158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Euskaltegiak bi eratakoak izango dira: publikoak eta pribatuak.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Nortasun pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek sortutakoak izango dira pribatuak.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Euskaltegi pribatuak, lege honen arabera, bi motatakoak izango dira: homologatuak eta libreak.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Gaurregun funtzionatzen ari diren euskaltegi pribatu guztiek homologazioa eskatzeko eskubidea izango dute.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Halaber, euskaltegi pribatuak publiko bihurtzeko posibilitateak arautuko dira.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Gaurregungo udal-euskaltegiak eta euskaltegi pribatuak publiko bihurtzeko posibilitateak arautuko dira.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdimailako Irakaskuntza eta Hezkuntza Profesionaleko ikastetxe guztiek, publiko zein pribatuek, ordezkari bi hautatu zituzten herrialdeko koordinakundea osatzeko asmoz.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Diruaren eskasa dutela dio beste arrangura: edozein ikastetxe pribatuk kobratzen dutena dute ikastolek kobratzen.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0002 Batzorde hau hilero biltzen da eta bertan parte hartzen dute Administrazioak (Eskualdeko ikuskaria eta Eredu kordinatzailearen bidez), Eskualdeko Ikastetxeek (ordezkari bat Eskola Transferituen izenean eta beste bat Ikastola eta Pribatuen izenean) eta Irakasle Eskolak (Erreziklai sailburua eta Dokumentazio Zentroko arduradunaren bidez).

167. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 1868 urtean Tokugawa Shogunate-ren hondorapena eta Inperioaren politika berriro ezartzen ikusi zituen, eta lehen Meiji aroko (Meiji-k, hitzez hitz, politika argitua esan nahi du) lehen urtean onartu zuten Chomin, Mitsukuri Rinano-ren eskola pribatuan.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Eskultura ornamentazio landua etxe pribatuetan eta erakunde publikoetan sartzen hasi zen.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Bai, bazirudien Txinaren joera berria mendebalderatzea izango zela: jabego pribatua onartu zuten, jendea aberastera bultzatu... apurka apurka pentsatu dugu Txinak bere nortasun komunista galduko zuela.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Urte honetan zehar lurralde historikoetako euskaltegi pribatuek (bertan homologatuak, libreak eta konbenioak dituztenekin taldekatzen dira) bostehun ta hirurogeita zortzi milloe jasoko dituzte, eta udal euskaltegiak berriz larehunta berrogeita hiru milloe.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. goienetxe 0001 Honela, denera 1986 urteko aurrekontuetan HABEk mila milloe baino gehiago gastatuko ditu euskaltegi pribatuei emandako diru laguntzetan.

172. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Kontua ez da barria ze agiritegi pribatu danetan gauza bera gertatu jaku, ateak itxita aurkitu doguz, itxura batean kulturarekiko sensibilizazino handiagoa egonda.

173. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00044 1.-Etxez etxeko salmentatzat hartzen da bizileku pribatuetan, astialdi- eta bilera-lekuetan, lantokietan eta antzekoetan egindako eskaintzaz gauzatzen dena eta ez saltzailearen merkataritza-etxean egindakoaz.

174. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0084 3. Beste inolako erakundek, edonolakoa delarik ere, publikoa zein pribatua, ezin izango du Koperatiba hitza edo Kop. laburdura erabili, erabakiren batek berariaz hartara behartu edo hartarako baimena ematen dion kasuetan izan ezik.

175. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 2.- Gogoz eta bestelako diru-nahirik gabe erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko pribatuetan sartzen diren herritarrak izango dira babes zibileko boluntarioak lege honen xedeetarako.

176. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 i) Pertsona naturalek edo erakunde juridikoek, publikoak izan nahiz pribatuak izan, egindako ekarpenak edo ekarpen konpromisu irmoak eskuratzearen ondorio direnak, amaierako izaera dutelarik.

177. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 1. Guztiz debekatuta egongo da ibilgailu edo garraiobide publiko guztietan eta pribatu osagarri guztietan erretzea.

178. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 f) Autonomi Elkartean herritarrak babestu eta laguntzeko zereginak dituzten erakunde publiko nahiz pribatuekin lankidetzan aritzea, hauen helburuak lortzeko egokiak izan daitezkeen ekintzak, heziketa eta zabalkunde alorrekoak, sustatu eta burutuz.

179. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Espainiako Bankua %0,05; Banka pribatua %71,8; Krediturako erakunde ofizialak %9,1; Aurrezki Kutxak %19; Beste batzuk %0,05

180. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Basoak botatzeko enkante publikoak nahiz pribatuak hartzen zituztenek, normalean zerrategiei materialetarako saltzeko erabili ohi zituzten zuhaitz-enborrak, eta adarrak, berriz, egur-ikatza egiteko.

181. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Bestelako kasuetan, emakumezkoen mundua maila pribatu eta etxekora mugatzen da.

182. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0243 Hemendik aurrera, bi aukera izango ditu ondorioz afasiko gelditu den subjektuak: duela gutxi arte behintzat (ikerketa hauen datuak eritetxeetan biltzen aritu ginenean; hau da, 1984-86 artean), astean bitan hamabost minutuz eritetxeak berak eskainitako berreskuraketari ekin (ahoskapena, irudien izendapena, irakurketa-idazketa) edota bere kabuz, bide pribatutik ekin berreskuraketari.

183. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0243 Bestalde, gure ustetan oso garrantzitsua den beste datu bat ere aipatu beharra dugu: berreskuraketa instituzionala, gazteleraz eta gazteleraz bakarrik eskaintzen dela (eta kasurik gehienetan ez guztietan esateagatik pribatuan ere).

184. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Ekimen pribatutik sortutako ekitaldiak alde batera utzirik, euskal rock taldeek hedapen handia izan dute herri ekimenetik bultzaturiko ekitaldietan:

185. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Arratsean, Txitxoren ziegan sartu eta pintaturiko kamiseta kendu diote, bide batez, teorian erabat pribatua eta ukiezina den bere ziegako tabloitik pegatina guztiak kendu dizkiote.

186. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0099 Taxi beltzak Castle Courtera baino eramango ez gintuzkeenez eta handik oinez ordu erdi behintzat behar dugu Ormeau errepidera, taxi pribatuekin froga egitea deliberatu dugu.

187. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0099 Beltzak ez diren taxiei pribatu esaten zaie: kolore ezberdinetakoak dira, ez daukate ibilbide finkorik eta esandako helbidera eramango zaituzte.

188. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Bahoa zuzen aterantz eta berriro deitu bapatean: A, ez ahaztu txostena medikuntza orokorrekoari entregatzea, medikuntza pribatura jo nahi ez baduzu behintzat.

189. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0035 Lanaz ez nion ezer galdetu, bizitza pribatua eta publikoa bi mundu diferente direla baieztatzen duten horietakoa bait da.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Garrantzi handiko proiektu berritzaile bat La Garrotxa, terra d'acolliment turístic izeneko elkartearen sorkuntza da, sektoreko eragile publiko eta pribatu oro eusgarria, kalitatezkoa eta ingurugiroarekin adeitsua izango den turismo bat garatzeko xedearen inguruan bilduz. Ekimen hauek Parkea Turismo Eusgarriari buruzko Gutun Europarraren egile diren hamar parke pilotuetako bat izatera bultzatu dute.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Arazo honen arrazoia gizonaren edo emakumearen trastornoetan bilatu izan ohi da, gizonaren estresaren nahiz alkoholaren ondoriozko bortizkeria emazteak jasaten du, ez halako edo holako ezagun batek, edo adiskide, familiar edo laneko nagusiak. Ordena sozialak baimena ematen du edo errazten bederen, arlo publikotik pribatura desbideratzeko frustrazioak sortarazitako agresibitatea. Honetaz bada pentsatzen duenik horrek jende frustratua sistema sozialaren ordena eta funtzionamendua asaldatzen ez duen esparrura bideratzen duela. Baina ez da kontrol sozialerako faktore bat huts-hutsik.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00015 Hala ere, kooperatibistek ez dute zehaztu maila abstraktuan behintzat Administrazioaren edo Arduralaritzaren jarduera, batetik, eta ekimen pribatuarena, bestetik, alegia, bataren eta bestearen jarduera-esparruak zeintzuk diren edo zeintzuk izan behar luketen.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Baina Euskal Herria beti izan da aberatsa gizarte mugimenduei dagokienez eta gizarte ekimen horregatik sortu ziren orain dela zenbait urte ikastola eta gau eskola pribatuak bai haur zein helduak euskaraz hezi eta egoera ez normal hari aurre egiteko.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00030 Beraz, marxismoaren arabera kapitalismoan plusbalioa produkzio-bideen jabego pribatutik eta langileak ustiatzetik sortua da.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Egitamuaren garapena anitzagoa izateko, eta egitamu hori errazago finantzatzeko, uste dugu beharrezkoa dela ekimen pribatua inplikatzea zenbait jarduketa eta ekipamendutan.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Lurraldean ekimen pribatuek interes handia erakutsi dute, ingurugiro heziketari loturiko jarduerak garatzeari dagokionez; beraz, horien eta gerora sor daitezkeen beste ekimen batzuen partaidetza ona izango da Biosfera Erreserbarako.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Garai batean, kapitalista eta soldatapekoek gauzatzen zituzten harremanen menpe botere soziala aurkitzen zen; gaur, aldiz, sistemen iraupena aldez aurretik definitzen dutenak egituren baldintzak dira; hau da, masaren atxikimendua sortzen duen forma, ekonomia pribatuko kapitalen birbaloraketaren forma eta konpentsazio sozialen banaketaren forma politikoa, hain zuzen ere. Hala ere, badituzte bi alde bereizgarri ideologi zaharrak eta berriak.

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Oro har, lanen tamaina handiagoa dela esan daiteke. Publikoa ugaritu egin da eta lehen norberarentzat, senarrarentzat edo lagunentzat egin ohi zituen lan pribatuak hagitz urrituko dira. Teknika gero eta hobeto menperatzen du, eta ehundurari eta formari dagokienez, irudiaren errealismoa zehatzagoa bihurtuko da. Gaztetako xarma gero eta motelagoa da, baina sinbolismoa, landuaren landuaz, finagoa.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Inkesta horrek zentsu izaera daukala esan daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztien nondik norakoa adierazten duelako, publikoena nahiz pribatuena.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro pribatuetan ezinezkoa izan da informazio hori jasotzea era desagregatuan, ez baitago zerbitzu-egitura berezirik zentro publikoetan dagoen bezala.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 - Ondare-menpekotasuna honako hauena izan daiteke:
- Osakidetzarena
- Ongintza partikularrekoena
- Pribatuena
- Gurutze Gorriarena
- Bestelakoena

202. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Edozein modutara ere, hori salbuespena da; Espainian Gauzei buruzko zuzenbidearen printzipiorik nagusiena ondasunen jabetza pribatua da. Jabetza hori ez du titularraren heriotzak azkentzen, beraz, ez da herri jabariko bihurtzen. Horixe da EKren 33.1. artikulura bildutako manuaren esanahia.

203. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Alde batetik, 21/87 Legearen aplikazioan somatutako hutsuneak betetzea baitu helburu eta, bestetik, gizartearen premia eta eskari berriei egokituriko lege esparrua eskaintzea, arlo honetako arau-garapena eta Herri Administrazio eta erakunde pribatuen interbentzioa ezinbestez arautu behar dituzten jarduera-ildoak ezarriz.

204. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Jakitunen egungo inbertsio gehienen helburu pribatua, berez, aurrea hartzea da, iparramerikarrek dioten moduan, hau da, besteak baino azkarragoak izatea, eta moneta faltsua, edo balioa galtzen ari dena, beste norbaiti sartzea.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 1) Aurreko ondoriora garamatzan lehen ezaugarria da diruak, bai epe luzera, bai laburrera, ekoizpen-malgutasuna zero izatea, edota izatekotan, oso txikia izatea, moneta-aginpidetik ezberdindutako enpresa pribatuari dagokionez; testuinguru honetan, ekoizpen-malgutasunaren bidez honakoa esan nahi dugu: hura ekoizteko behar den eskulanaren erreakzioa, horren unitate batekin eros daitekeen lan-kantitatean izandako gehikuntzarekiko.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Irakaskuntza pribatuaren gastu-sail berberak barnehartzen dira, finantza-gastuak eta amortizazioak salbu.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 b) Asistentzi zerbitzuen gastuak. Irakaskuntza pribatuan barnehartutako kontzeptuak sartzen dira.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoa: pribatua eta publikoa

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoak giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan.

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 2. Funtsean zuzenbide pribatuaren arabera eraentzen diren Elkarteko Erakunde-enteek; bi motatakoak izan daitezke hauek:

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 - Zuzenbide pribatuko Ente Publikoak.
- Sozietate Publikoak
.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00064 Kanala da bestea; ahozkoa eta idatzizkoa bereizten ditugu, eta banaketa horri atal gehiago egin dakizkioke. Ahozko komunikazioan, telefonoz edo mikrofonoaren aurrean hitz egiteak izango du seguraski erabiliko den hizkeran eragina eta testu pribatu bat ez da jendaurrean irakurriko den beste bat bezala idatziko.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Intranet: Ordenadore-sare pribatua. Internet bezala funtzionatzen du baina enpresa eta erakunde handien barruan.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Zuzenbide hori hi arlo nagusitan zatitu da erromatarren garaietatik: publikoa eta pribatua.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Orobat, Zuzenbide zibila eta Merkataritzako zuzenbidea dira Zuzenbide pribatuaren oinarrizko bi adarrak.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Zuzenbide pribatuaren zatiketa hori, dena den, ez da betikoa.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Erromatarren garaian, Merkataritzako zuzenbidea ez zen Zuzenbide pribatu erkidearen (ius civile) adar bereizia.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Horren ildotik, langile horien artean ez daude besterik gabe aireportu edo aerodromo publiko zein pribatuetan laguntzaile gisa jarduten dutenak.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00101 Hori esan ondoren, zera erantsi beharrean gaude nahitaez: ez dela hau lekua bakoitzaren barrukotasunak edo moral pribatuaren miseria eta lotsakizunak biltzeko lekurik egokiena.

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00059 Gipuzkoako taldeko lehen figura den Rekondok, Portal eta Txikito de Orio izango ditu laguntzaile, jokalari horiek azkenaldi honetako beraien saio pribatuetan joku horretarako oso gaitasun ona erakutsi dutelarik.

221. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Horrela, ba, euskarazko prediku-katekesien beharrizana, Trentotik itzultzean, areagotu baizik ez zen egin Gotzainaren baitan: Bibliak eta Liturgiak, praxi katolikoan, latinez segitu behar baldin bazuten, beste eremuetan katekesi, prediku, jaiera pribatuetan... are premiazkoagoa zen herri-hizkuntzei, guztiei, leku ematea.

222. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Zumarragaren eskutizketa pribatutik ezagutzen dugun joan-etorri hau, are aberatsagoa zen, ofizioz eta halabeharrez, Indietara begira lan egin behar izan zuen Luku bezalako kontseilukide baten inguruan. Horretaz esan nahi dugu zerbait.

223. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Eskola publiko zein pribatuek legearen asmoak betetzeko eskubidea eta beharra dute, nahi bezala eta beren ardurapean.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Horrela bada, hirigintza-bultzada berri honen ondorioz eta Arrazoiaren Mendeko ilustrazioaren mugimenduak bultzatuta, Gasteiz Hegoaldera zabaltzea ahalbidetu zuten egitura pribatu eta publiko berriak sortu ziren Erdi Aroko eremu zaharraren inguruan, modernitateari hiriaren ateak irekiz.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Natura XIX eta XX. mendearen hasierako hirian barneratu zen eta horren adierazgarri dira, besteak beste, Florida, lorategien arkitekturako bitxi erromantikoa; Senda ibilbidea, inguruan lorategi pribatudun etxe aristokratikoek eta zuhaitzek inguratutako ibilbidea; eta Ciudad-Jardin deritzona.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00130 Sexua boterearen zatiketaren ezaugarri antinaturala da, horregatik, ez dago publiko eta pribatuaren arteko zatiketarik eta pertsonala dena politikoa da: 1) Emakumezkoak, talde legez, gizonezkoek talde legez menperatuta daude eta, horren ondorioz, baita gizabanako moduan ere.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00045 Besteen oniritzia behar izatetik sortu ziren duelo pribatuak, bere jatorria legeen anarkian dutenak.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00045 Dueloa gladiadore esklabo doilortuek herriari ematen zioten ikuskizun arrunta zelako, agian, eta gizon libreak gladiadoretzat hartuko zituzten beldur zirelako, borroka pribatuetan hasiz gero.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Hornbrook kapitainaren obra osotik akuarela eta marrazki koaderno bat bada bildumagile pribatu baten eskuetan; koaderno honetako lanak 1836-1837 bitartean egin zituen, eta agiri balio handiko eta arte kalitate aipagarriko paisaje eta eraikin apunteak daude bertan, Donostiari eta Pasaiari buruz.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Honek mundu pribatua ekartzen du gizarte zientzien ikerketara, eta apurtzen du publikoa eta pribatua, gizartean bananduriko bi alor gisa hartzen dituen dikotomia zaharra.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Ez daiteke esan emakumeak publiko den orotik at daudenik, ez eta gizonak halaxe daudela pribatu denetik; bi biak daude leku bietan eta zaila da jakitea non amaitzen den bata eta non bestea hasten.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Aitzitik, emakumeak bestelako jardun eremutan dabiltza, mundu pribatuaren jardun eremutan, alegia.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Alabaina, zeregin horiek ez dute balorazio berdina jasotzen; emakumeek aurrera eramaten dituzten mundu pribatuko zereginak ez dira inoiz agerikoak izan eta ez da bilatu nola neurtu zitezkeen.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Izan ere, eremu honetan, gizonen ausentziaz mintza zitekeen eta kontsideratu desberdinkeria lehena dela eremu publikoari eta eremu pribatuari ematen zaizkien balore desberdinak.

235. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Prezio publikoak dira Zuzenbide publikoaren eraentzapeko jardunen gauzatze zein zerbitzuen emateagatik ordaindutako kontraprestazioak, jardun zein zerbitzu horiek derrigor hartu edo eskatu behar ez badira, eta arlo pribatuak eman ahal baditu (arlo publikoari erreserbaturik ez daudelako, edo aginte egikaritzarik ez dakartelako).

236. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0055 Esan gabe doa bat natorrela Erizerekin zuzenbide pribatuzko aldarte hutsa erlatibizatzen duenean baserriaren zainketarako prozesuan.

237. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Azken datu honek agerian jartzen du sare pribatuko sektore garrantzitsu bat baztertua utzi duen sare publikoaren alderdi negatiboa.

238. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Organismoen bipolarizazioa dela eta, ez gara aurkitzen soilki alfabetatzeko eta euskalduntzeko bi sareekin bata publikoarekin (HABErena) eta bestea pribatuarekin (AEKrena), baita maila politiko-ideologiko eta, are, pedagogikoan kontrajarriak dauden bi ikusmolderekin ere.

239. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Honetarako, lan ixilaren garrantzia handia da: datuak bildu, prebentzio eta jarraipen-lana egin, onartzeko moduko proposamenak egin eta konpromezuak jaso, salaketa edo kritika pribatuak egin,...

240. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Euskaltegiak publiko edo pribatuak izan daitezke.

241. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Besteak, Jaurlaritzak, Diputazioek edo Udalek sortu ez dituztenak, pribatuak dira.

242. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Euskaltegi pribatuak bi motatakoak izan daitezke, hots:

243. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Funtsezko arazoa sortzen da puntu honetan irakasleek bete beharreko baldintzei dagokienean batipat, bai publiko eta edo pribatu homologatuetan irakasleek erdi mailako titulazioa eta EGA eduki behar bait dute.

244. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0120 - Erabilera pribatuak dauzkan traba juridikoak baztertu.

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Ifarpirineotako Euskal Zuzenbide Pribatuari buruz aritu zen.

246. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Bertan Zuzenbide Pribatuko Euskal-Nafartar Sistema juridikoa egun izan zuten gai mahaikideak, zeinak Adrián Celaya Ibarra, Jacinto Gil Rodríguez (Katedraduna eta UPV/EHUko Zuzenbide Zibileko Sailburua), José Javier Hualde Sanchez (UPV/ EHUn Zuzenbide Zibileko Katedraduna) eta Enrique Rubio Tonano (Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbide Zibileko Katedraduna) izan ziren.

247. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Jacinto Gilen hitzak Euskal Zuzenbide Pribatu eta Alvaro Navajas zenarentzako izan ziren.

248. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Aipatu behar da, halaber, fenomeno honek euskararen erabilpen pribatu eta publikoaren arteko bereizketa suposatzen duela.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0057 Unibertsitatean egindako lan baten arabera (Daniel Olivo,1989) katalana eta gazteleraren arteko proportzioa irrati emankizunetan, Bartzelona hirian, honako hau da: %75a gazteleraz eta %25a katalanez, nahiz eta irratetxe publikoak soilik gogoan hartuz gero proportzioa orekatu egiten den, ia %50era iritsiz; irratetxe pribatuak beldur dira entzulegoa galduko ote duten katalanez arituz gero.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0020 Bulego pribatu batek saldutako ideia bere egin, lurra bilatu eta etorri zaizkion olatuei dikea eraikita jasoko du Solomon R. jaunaren sukurtsal berria.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Euskalduntzearen kasuan, borondate publikoko iniziatiba pribatuak ekarri du gobernuaren kopia, ez alderantziz.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Harrera ofizial eskasaren aurrean, ikastolak sortzeko ekimen pribatuak mugitzeko erabakia hartu zen, Eusko Ikaskuntzak bere aldetik lege aholkularitza prestatu zien arren, nahiko behin-behinekotasun eta modu anarkikoan garatu ziren, hain zuzen ere; EIk euskerazko lehen testu liburuak landu eta argitaratu zituen eta pedagogia teoriko eta esperimentalean oinarrituriko hezkuntz elebidun ereduak diseinatu zituen.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Horren lekuko Eusko Ikaskuntza S.A. argitaldariaren sorkuntza; teorian enpresa pribatu bat besterik ez zen, Elkartearen iharduera kulturalei kobertura juridikoa emateko.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Batez ere azkeneko mende honetan gertatutako Zientziaren garapenaren sakontasuna nahiz zabalpena dela eta, bere finantzazioaren ardura esku pribatuetatik Estatura, Unibertsitatetara edo Industriara pasa da.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Bestalde, gaur egun arlo honetan erabiltzen den diru-kopurua eralgitzea, ezinezkoa litzateke pertsona pribatuarentzat.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Alabaina, euskal literatura eta hizkuntza aurrera ateratzeko 60ko hamarkadaz gero egindako gatazka politikoen heredentzia ez dute ez idazleek ezta aktibistek ere jaso, argitaletxe eta akademia pribatuetako zenbait jaun eta andereño ilunek baizik.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Gizonezkoenak eremu publikoarekin zerikusia daukate eta emakumezkoenak eremu pribatuarekin; lehenengo eremuak bigarrena gutxietsi eta menperatu egiten du, gizartea banatu eta hierarkizatu.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Inkesta horrek zentsu izaera daukala esan daiteke, Euskal Autonomi Elkarteko ospitale guztien nondik norakoa adierazten duelako, publikoena nahiz pribatuena, ospitale militarrena izan ezik.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0023 Mutuekin eta beste entitate aseguratzaile pribatuekin itundutakoak.- Hor sartzen dira mutua baten edo aseguru libreko entitate pribatu baten kontura ospitalean atenditutako gaixoei egindako zerbitzuengatik eratorritako sarrerak.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0045 Bizitza pribatuaren historia bilduma hartu dut gidari, Cuerpo de damas izeneko atala batik bat, XX. mendea jorratzen duen liburuki batean:

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 1.2 EREMU PUBLIKO ETA PRIBATUAK

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 Eremu pribatua etxe barrenari dagokio.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Sei urte iragan eta gero, Eugène Goyheneche desagertzeak euskal ikaskuntzetan utzitako hutsunea gaurko egunean ordukoa bezain handia da; nahiz eta, egia da, historia ikasketak aurrerabide handia egiten ari diren, batez ere Euskal Autonomi Elkarteko eta Nafarroako Unibertsitate publikoetan zein pribatuetan diharduten irakasle ohargarriei esker.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Ahozko erabilera, ordea, pertsona pribatuen artekoa da batik bat, nahiz eta erabilera instituzionala ere badagoen (pertsona batek erakunde pribatu zein publikoren baten izenean mintzatzean erabiltzen duenean); beraz, hau ere normalizatua izatera irits daiteke.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0032 detektibet. Asiako eskualde batek ikertzaile pribatu asko eman ditu.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0140 Beren milaka urtetako kulturak tribuko anaitasunean, natura errespetatzean eta lurra guztiek erabiltzean daude oinarrituta, baina ezer ezin dezakete egin gizaki zuriaren jabego pribatuaren, diruaren, lukurreriaren, ondasun-metaketaren, indar militarraren eta zatitu eta irabaziko duzu sistemaren kontra.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Jatorrizko gizartean jabego pribaturik ia ez zegoen.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0027 Erromatarren zibilizazioarekin mende batzuetan zehar harremanetan egon ondoren, erlijio eta kultura kristauak (berandu baina erabat sartutakoak) jabego pribatuaren garapena bultzatu zuen.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0212 Zerbitzu publiko nahiz pribatuetan (etxebizitza, hezkuntza, osasuna, tabernak, diskotekak, etab.), pertsona batzuei zerbitzu horiek ukatu edo baldintza txarragoetan eskaintzen zaizkienean.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226 Eta horien ondoan, fundazio pribatuak aurkitzen ziren, ordena erlijiosoek gidatzen zituztenak, horietan Gramatika-Eskolak sortzeko xedearekin eginak.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 kategoria historiko hau desagertu egin da Zuzenbide pribatuko alorretik, famili Zuzenbidea ez den sail guztietan.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 23. Prentsa bulego publiko zein pribatu eta komunikazio-kabinete direlakoen prentsa-oharrak albistearen abiapuntua dira, ez albistea bera.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Intimitatearen eta bizitza pribatuaren inguruko informazioa ez da albiste, eta ezin daiteke argitara eman pertsona jakin horren baimenik gabe.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Bizitza pribatuko gertakariek edo datuek bizitza publikoan benetako eragina eta garrantzia izan dezaketenean, orduan badira albiste, eta baimen zehatzik ez da behar.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Beti ere, pertsonen bizitza publikoa da egunkariaren informazio-ardatza, ez bizitza pribatua.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Bizitza pribatuko datu guztiak ez dira maila berekoak.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0043 Geroago, abokatutzaren ihardun pribatuan eta abokatu orokor gisa hartutako eskarmentuarekin, egun batean, Las Vegaseko politikari ezagun bat etorri zitzaidan.

278. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Hauekin guztiekin esparru pribatua eta publikoa nola kokatzen eta banatzen diren azaltzen zaigu, eta ondorio ezin mamitsuagoak ateratzen.

279. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 b) Gutxiengo zaratatsu batek besterik ez du eskatzen. Lehen aipaturiko ebazpen horretan, Auzitegi Konstituzionalak 1986ko ekainaren 6ko epaian zera zioen: Konstituzioak ofiziala den hizkuntza zer den definitu ez arren, honi buruz eman den araudiaren edukina aztertuz hauxe esan dezakegu: hizkuntza baten ofizialtasuna ez datorrela bere errealitatetik edo gizartearen fenomeno gisa duen eraginetik, aginte publikoek komunikazio modu batez onartzen dutenean baino, hala agintea eta subjetu pribatuen arteko harremana hizkuntza horren bitartez egiten denean, balio osoa eta ondorio guztiak emanez

280. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00065 - Zuzenbide pribatuko herri-erankundeen aurrekontuetako aldakuntzak

281. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00065 Zuzenbide pribatuko herri-erakundeen aurrekontuan aldakuntzak Ekonomi eta Ogasun Sailak onartu beharko ditu, eragiten dion sailak proposatuta, egin beharreko aldakuntzak eragiten dion erakundearen helburuetan ere aldakuntzak ekartzen dituenean salbu, kasu horretan, Jaurlaritzak onartu beharko ditu, Ekonomi eta Ogasun Sailak proposatu ondoren.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0013 2.1. Erakunde pribatu nahiz publikoen izenekin: Ikasleen Gurasoen Elkartea (baina ikasleen gurasoen elkarteek hau eta bestea erabaki dute), Euskal Herriko Editoreen Elkartea (baina hemengo editoreen elkarteekin bildu zen...), e.a.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0052 Jakina, ez zuen jabetasuna ulertzen zentzu pribatuan edo perfektoan, iraultzaileek defenditu legez, gizamaila jakin bati berez dagozkion eskubideen halabeharrezko ondorio gisa baizik, berak duenaren tankerara, alegia.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010 - Finca particular: Jabeduna, pribatua

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0010 Honek esan nahi du finca particular hiztegian begiratuz gero inoiz ez dugula jabeduna pribatua edo bertakoak aurkituko; hemen seinaleko testuaren esanahia eta kokagunea izan dira kontuan.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0027 19 Calle particular: *Kale jabeduna, *kale pribatua

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0043 91 Particular: *Jabeduna, *pribatua

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Zerbitzu publikoek bere zorra ordaintzeko duten ezintasunaren ondorioz, banku pribatuek ez diete diru gehiago mailegatu nahi.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0091 Bestaldetik, ikuspegi konduktista barruan, Bem-ek (1970; Ikus Jaspars 1978, 259) honela definitzen du Jarrera, hitzezko erantzun-modu berezia da, zeinean gizabanakoak ez bait du bere ingurune pribatu barnekoia deskribatzen (jarrera-objektu aurrean), bere erantzun publiko ohizkoa baizik, kanpoko behatzailerentzak eskurakoia delarik.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0333 - intimitate eta bizitza pribaturako eskubidea, etxeko, familiko eta korrespondentziako babesa,

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Jende xehearekin bizi eta aritzen gara; haren solasak nardatzen bagaitu, gutiesten badugu gogo apal eta arruntei lotzea, eta apal eta arruntak maiz dira zaluenak bezain arautuak (ororen jakinezari ez dagokion jakintza jakingabea da), ez dugu geure eginkizunekin ez bestearenekin ere aritu behar; eta publikoak eta pribatuak argitzen dira halako jendeekin.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Erakunde desberdinek, publiko edo pribatuek, helduen hezkuntza, birziklapen profesionala eta beste hainbat hezkuntza-zerbitzu ziurtatzen dituzte.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0243 3. Bildumaketa pribatuek

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0243 Bildumak izakera pribatua izan zuen eta Codex Gregorianus izenez ezagutzen da.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0044 Lau urtez gobernadore izan eta gero, pentsatu nuen postu horretatik egin nahi nituen lanak hein handi batean eginak nituela eta une egokia zela familiara eta bizitza pribatura itzultzeko.

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0019 - Irakaskuntza Pribatuko Gastu eta Finantzaketaren estatistika.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 2. Ikastetxe pribatu eta publiko batzuen izendapena.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 P.3B Azken kontsumoa: pribatua eta publikoa

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Azken kontsumoak, giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan. (S.E.C. 327)

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 - Bi kontsumo pribatu mota kontsideratzen dira:

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 a) Kontsumo pribatu erregionala: familia egoiliarren kontsumoa jasotzen du, familia horiek nahiz erregioan bertan nahiz munduko beste edozein partetan egin kontsumo hori.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 b) Barne-kontsumo pribatua: erregioan egoiliarrek eta ez-egoiliarrek egiten dutena da.

303. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0085 Hizkuntzaren erabilera pribatua (informala).

304. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 Bertan adierazten zen nola AOI saiatzen den hizkuntzak ikasteko baldintzarik onenak ezartzen, eta ikasgelan hizkuntz mota diferenteak eragiten bai hizketa pribatua, berez-berezkoa, ikertzekoa, eta bai jendaurreko bertsioak, planifikatuak, azken-azkenekoak (Willis 1987).

305. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 AOIk bereizten du komunikazio pribatua (jariotasunean oinarritua) eta jendaurreko komunikazioa (zuzentasuna gehi jariotasuna).

306. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Ikastetxe pribatuek ez dute zertan Nazio Curriculuma eskaini.

307. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Hortik abiaturik, eta Zuzenbidearen zatiketa nagusia kontuan izanik, araudi hartan ere bi arau-mota zeudela esan genezake: Zuzenbide Publikoa osatzen zuten arauak, eta Zuzenbide Pribatua osatzen zutenak.

308. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Laburpen orokor hori onarturik, nahiz eta, jakina, bertan matizazio asko egin daitezkeen, kontua da arau-sistema hartako Zuzenbide Pribatuko zenbait erregela indarrean dauzkagula gaur egungo euskal gizartean.

309. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 indarrean jarraitu zuten arauak Zuzenbide Pribatukoak izan ziren 1. Inquieta quizá menos la variedad de las fórmulas de relación de la sociedad civil que la dispersión del poder político (Monreal 1986: 60). soilik.

310. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 ez da somatzen behintzat beste lurralde batzuetan (Katalunia eta Aragoa esaterako) agertu den ardura eta Zuzenbide Pribatuko erakunde zibil propioak bultzatzeko gogo bizia.

311. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Euskal historia aztertzen dutenek ere aitortu dute jadanik Zuzenbide Pribatuari ez diotela jaramon gehiegirik egin.

312. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Gaurdaino behintzat alderdi publikoa izan da nagusi historigileentzat, eta horregatik gogorarazi behar da Euskal Zuzenbidearen alderdi pribatuaren garrantzia, bigarren mailara gaitzetsi gabe.

313. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Frogatzen dena behintzat da nekazal jabetza familiarraren kontzeptu kolektiboa dagoela gipuzkoar Zuzenbide Pribatuan.

314. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0033 Kanpoa, ekimen publikoarekin dago lotuta; barnea, berriz, etxea eta ingurukoekin, jeneralean atal pribatu bezala definitzen denarekin, alegia.

315. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0053 Lan eraginkor bat egiteko asmoz, IZAN erakundea, beste erri-erakunde edo pribatuekin bat egiteko irikia dago.

316. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroz gainetik gaurregun kristau mezuaren alderdi indibiduala eta pribatua gaindituz, mezu horren alderdi publikoari eta politikoari lotu nahi gatzaizkio, ez ordea fedea eta politika nahasi beharrez, aingerukeria eta inperialismo ezpirituala aita de Lubac-ek inperialismoetarik gaiztoena deitzen zuena behingotz ohildu nahiz baizik.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Nabarmentzekoa da, bereziki, herri-aginteek kirol-praktika bermatu beharra dutela laguntza pribatua sustatuz.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Kirolerako ekonomi baliabideak eskuratzeko, sektore pribatutik lortu behar da finantzazioa, ekintza publikoaren osagarri izan dadin.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Lege berriak kirol-instalazioen izaera pribatua zehaztu du, finantzazioari begira.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 XI.- Legeak arreta handia eskaini dio kirol-diziplinako araubideari, eta hori kirol-egitura pribatuen bitartez gauzatuko da.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 b) Kirol-elkarteak bideratzea eta sustatzea, bai eta kirol arloko antolakuntza-egitura pribatuak onartzea eta babestea ere.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11703 w) Kirolaren babesle pribatuak sustatzeko neurriak hartzea jardun publikoaren osagarri gisa.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 Euskadiko kirolaren antolakuntza instituzionala herri-administrazioen deszentralizazio, koordinazio eta eraginkortasun printzipioetan oinarrituko da bakoitzari dagozkion eskumenak erabiltzerakoan, kirol-federazioen, kluben eta beste edozein erakunde publiko edo pribaturen lankidetzarekin eta parte-hartzearekin.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 d) Kirol Federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 h) Lurraldeko kirol-federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 Alabaina, arlo horretan ezar daitekeen erregimena Lege Organikoan dagoen erregimen orokorretik bereiztu beharra dago, grabatzeko tresnak zernolako ingurunean erabiltzen diren aintzat hartuz gero: alde batetik filmagaiaren berezitasuna, zeren bide eta errepideen erabilerak berez badu arriskua, motoredun ibilgailuak gidatzeak dakarrena; bestetik, horrelako tresnak bide-sareko trafikoa antolatzeko helburuarekin erabiltzeak eragin txikia izatea norbanakoen eremu pribatuetan.

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Maiatzean, Europako Batasuneko estatuburuek euroan sartuko diren estatuen zerrenda onartzen dutenean, Espainian dirua jaulkitzen duen erakundeak interes tasak puntu erdi jaitsiko dituela eta %4an utziko dituela ziur da BBV, Espainiako banketxe pribatu nagusietako bat.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 -Industri lur eraikiezina: Erabilera eta jabari pribatua.

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lur pribatua: 5.267 m2

330. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Emandako lurzati pribatu bakoitzean 0,60 m2/m2-ko eraikigarritasuna baimenduko da gehienez. (Ibaia, errepideak, bideak eta herri jabetzako beste azalerak bazterrera utzita).

331. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lurzatia hartzeak irtenbide egokia emango die sarbide, aparkamendu, maniobra, erakusketa eta aire zabaleko biltegiratzearen beharrei. Okupazio hori, dena den, lurzati pribatuaren azalera garbiaren %50a izango da gehienez ere (herri erabilera eta jabarirako eremuak salbuetsita geratzen direlarik)

332. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Lurzati pribatu bakoitzaren barruan, bertan garatzen den produkzio-jarduerak sortzen dituen beharrei irtenbidea eman ahal izateko behar hainbat aparkamendu aurreikusi beharko dira.

333. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Sustatzaile pribatuen kontura gauzatuko dira lurzatiaren barruko hiritartze lanak (zoladura, lorategiak, hediak, argiteria eta bestelako zerbitzu-sareak) eta zerbitzu-sare orokorretatik egin beharreko hartuneak (ura, saneamendua, elektrizitatea, telefonoa, eta abar).

334. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Era berean, lehendik dagoen linea elektrikoa behin-behinekoz desbideratu beharra gertatzen bada, horrek sor ditzakeen gastuak ere sustatzaile pribatuen kontura ordainduko dira.

335. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Ibilgailuen lurzati pribaturako sarbidearen geometriari dagokionean, indarrean dagoen Errepideetako Foru Arauak xedatutakoa bete beharko da (9 m-ko erradioa gutxienez).

336. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Baiezko ebazpena agertzen duen foru aginduan, bestalde, kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, onuradunak nahitaez bete beharko dituenak; baldintzotan gerta dadin edozein aldaketak eta, hala balegokio, beste Administrazio edo Erakunde publiko nahiz pribatuek, nazio nahiz nazioartekoek, helburu bernberetarako egiletsitako dirulaguntzak edo laguntzak erdiesteak emakidarako ebazpenaren aldarazpena ekar lezakeela kontuan izanik.

337. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Ordea, irakurketaz, liburuek eragiten duten zirraraz, nire irakurketa pribatuaz, mintzatu nahi nuke.

338. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.3. Udalaren atzealdeko sestrapean egiteko diren aparkalekuen titulartasun pribatua ala publikoa definituko da.

339. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.8. B eta C betearazpen unitateetan espreski jasoko da lurpeko aparkaleku pribatuek okupatutako lurzoruak titularitate pribatua izango duela, aipaturiko lurzoruaren erabilera publikoa ezarri ahal izango dela.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 1.5. Agirian proposatzen den bide-antolamendua bete beharrezko izaeraduna izango da, nahiz eta beraien titulartasuna pribatua izan, bide berrien herritarren aldeko erabilera gomendatzen delarik.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Gehienek publikorako bidea hartu bazuten ere, kooperatibako legeak eskatzen zituen bi herenak osatzen ez zituztelako, auzitara jo zuten pribatuaren aldekoek.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Gaurregun, pribatuan jarraitzen du Urolako ikastola osoak.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hala ere, beren ikastola sortu nahi dute pribatuaren aldekoek Federazioa lagun, besteei publikorako bidea eragotzi arren.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Apropos sortu da liskarra Azpeitian, Federazioak eta beste norbaitzuek kosta-ahala-kosta beren ikastola pribatua nahi zutelako.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 Maisu-maistrek eta Pedagogian litzentziatuek eta sartu nahi den kidegoaren hezkuntza-maila bereko ikastetxe publiko edo pribatu batean ikasturte batez irakasle ihardun dutenek ez dute baldintza hori bete beharrik.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0014 1.1) Irakaskuntza pribatuan egindako ikasturte oso bakoitzagatik, lehiakide den kidegoari dagozkion espezialitateetako lanpostuetan... 1,500 puntu

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 b) Irakaskuntza pribatuan: ikastetxeko zuzendariaren ziurtagiria, Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikorako Zerbitzuaren onespenarekin batera, zerbitzuen hezkuntza-maila, espezialitatea eta benetako iraupena jasoarazten duena.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Modu publiko edo pribatuan eskeini behar deneko gaia ere antzua litzateke dagoeneko, bai Nafar Gobernuak bai Iruñeko Udalak zerbitzu hori bere gain bait dute dala urte batzu.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Gaur egun, antzerkigintza beste bide batetik dihoa, talde pribatuek komediari ekiten baitiote.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Gaur egun, talde pribatu batentzat asmo hori luxu bat izanen litzateke.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Euskaltegi pribatu homologatuek, zer ote?, hirugarren bidea?

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 Dokumentazio grafikoari dagokionez seinalatu behar dugu, lehenik, 3.6 planoan kontsolidatuta geratzen den Errementikua baserriari lotutako lurzati pribatua definitu egin behar dela;

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1484 bigarrenik, beharrezko dela C lurzatiaren mugaketari buruzko 3.4 eta 3.6 planoetan seinalatutakoaren arteko kontraesana zuzendu behar dela, eta era berean 3.3 eta 3.4 planoen artekoa ere, hor azaldu beharko baitu A lurzatiko ataripea jabari pribatua dela, baina herri onurako zortasuna duena lurgainean.

354. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Jabetza: Pribatua

355. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Jabetza: Pribatua

356. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Erabilera pribatuzko lurzati askea bezala bereziki kalifikatzen diren industriazko lurzatietako zatietan, ezarkinen osagarri, zerbitzuetako azpiegitura-zentro, biltoki edo aparkatuta dauden ibilgailuak babesteko arinak, itxi gabeak eta behin betiko irautzeko ez diren aterpeen ezarketa bakarrik baimenduko da; hauek ez dira konputagarriak izango ezarrita dauden eraikinezko ustiapen-mugetako ondorioetarako.

357. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Erabilera pribatuzko hirigintzaz kanpoko aldeek, aurrea ematen dieneko gune publikoen errasante eta mailak mantenduko dituzte beraien perimetroan, Antolaketa Zehaztuko planuetan aurkakoa den berarizko oharpena izatearen kasuan ezik.

358. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 2. Erabilera pribatuzko eraikigarria ez den lurzatizko azalerak ibilgailuen maniobra eta aparkaleku, barrukaldeko bide, zerupeko bilketa, ezarkinen osagarri edo loraguneetarako erabiliko dira.

359. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Industriazko eraikin orok, bere barrukaldean edo itxita dauden gune pribatu askeetan merkataritzako zamatzeko eta dezamatzeko alde bat eduki beharko du, kamioizko bi tokientzat besteko kapazitatearekin eta herri bidean maniobrarik egin gabe ibilgailuen sarrera eta irteera bideratzen duen sarbide batekin.

360. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 - Eraikigarriak ez diren gune pribatuen hirigintza, jabeen kargura egingo da, eraikitzeko lanak baino lehenago edo aldi berean.

361. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 Kasu bietan, jabetza pribatua izango da.

362. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Bereziki populazioa txikia bada, produktuentzako merkatu pribatua urria da oso, eta handiagoa da merkatu publikoaren eta Gobernuaren eros-ahalmenaren pisua.

363. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Giltzarria zera da, ziurtatzea herritarrek sarbidea dutela, gobernuaren eta sektore pribatuaren zerbitzuetara.

364. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hori da baldintzetako bat zure hizkuntzan egongo diren edukiak, zerbitzu publikoak eta zerbitzu pribatuak gehitzeko sarera.

365. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Izaera publiko edo pertsonaleko eginbehartzat joko da hauteskunde mahai batean egon beharrra, epaimahaian, edo izaera pribatukoa ez den epaiketa batean lekukotza bete beharra.

366. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Arazo propiotzat hartuko dira odolkidetasun edo kidetasuneko laugarren gradurainoko senideen ezkontzak, bataioak eta izaera familiar intimoko gertakizunak bezalako izaera familiardun ardurak betetzea, langilea ukitzen duten izaera judizial pribatu, administratibo edo laboraleko ekintzetara joatea, bisita eta azterketa medikoak, edo kontsultategi juridiko edo kongresu sindikaletara joatea inplikatzen duten arazoak.

367. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 36. Art. Espazio libre pribatuak.

368. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8681 - Hustuketa sistema: bereizlea izango da, euri uren eta hondakin uren bilketa independientea bereiziz sare pribatu zein publikoetan.

369. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 6. gaia: udal administrazioaren eskuhartzea iharduera pribatuan.

370. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 6. gaia: udal administrazioaren eskuhartzea iharduera pribatuan.

371. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 25: Zuzenbide pribatuko sarrerak, subentzioak eta zerga itunduetako partaidetza.

372. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0012 - Telebista pribatuak katalanaren normalkuntzaren etsaiak dira (Albert Rossich).

373. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Boloniako Udal komunistak ezkertiarrak haserretu zituen oinarrizko zerbitzuak esku pribatutan utzi zituenean, eta, orain, eskuindarrak asaldatu ditu etxebizitza babestuak banatzeko darabiltzan irizpideak direla eta.

374. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Shangai, ta Kanton urietan esaterako, etxe onak saltzen dituzte, baiña milloi-erdi inguruan dabiltza salneurrietan; beraz, Alderdiko goreneko idazkariak, enpresari edo baltzu-nagusi pribatuek eta atzerriarekin salerosketan diarduten erakundekoak dituzu oiek erosi ditzaketen bakarrenetakoak.

375. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Agintea eta etxagintza pribatu biurtzeko egitasmo batzu prestatzen ari da.

376. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 6. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionala osatzen duten Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak, Baltzu Publikoak eta Erakunde Autonomoak deklaratu ahal izango dira dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzailetzat, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organuren batek horretarako eskuduntza izan dezan kasuetan.

377. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 2.- Era berean, Euskal Autonomi Elkartearen pentzutan dirulaguntzak eta laguntzak ematea, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionaleko Erakunde Autonomo baten agintepekoa izan dadinean, dirulaguntzen edo laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzaile deklaratu ahal izango dira Baltzu Publikoak, Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak eta beste Erakunde Autonomo batzuk.

378. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Hezkuntzan bezala, Osasun sailean ere erakunde pribatuaren onerako eginak daudela aurrekontuak uste du PSE-PSOEk.

379. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Maturanak gobernuak eritetxe pribatuekin iazko kontratuak bikoiztu dituela salatu zuen, osasun publikoko kalterako dela ziurtatuz.

380. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Miguel Castells GALen atentatuetan zauritutakoen senideen akusazio pribatuaz arduratzen den abokatuak Jose Amedo eta Michel Dominguez kondenatu zituen erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen atzo, Epaimahaiak froga azterketan huts egin zuela argudiatuta.

381. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Salaketa pribatuko abokatuak 461 urte eta lau hilabetetako zigorra eskatu zuen bi polizientzat.

382. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Azkeneko egunetan ikusi duguna guztiz kontrako bidetik doa, Nafarroak kapital ondasunak metatzea behar duelako, inbertsio publikoak gehituz, eta enpresa edo jendearen inbertsio pribatuak lagunduz.

383. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Errealitateak hauxe dio aldiz: Irakaskuntza Publikako FAPAS eta Ikastolak aurka daudela, Irakaskuntza publikoko interinoak otsailean hiru eguneko greba egingo dutela, irakaskuntza Pribatuko 92ko lan hitzarmena negoziatzeke dagoela, Sindikatu batzuk ezezko edo abstentzioa eman diotela lege horiei kontsultatuak izan diren batzordeetan.

384. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Tamalgarria bada ere gerta daiteke Eskola Publikoaren lege txar hau, irakaskuntza pribatuaren mesedetarako izatea.

385. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 EHNE-k Eguskitza baserriaren jabetza berria zela eta bertan sortu diren arazoak, betidanik herri bidea izan dena orain pribatua dela diotelarik, lehen bait lehen konpontzea eskatu zioten alkateari.

386. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Gurasoen partaidetza handiagoa, tutoretzan lan serioagoa, batxilergoko kurrikulumaren egokitasun eta koherentziaren bilaketa, ikasleen beharretara ahalik eta gehien hurbiltzen den heziketa lortu asmoz ari garen honetan, gutxien espero eta desio duguna ikastolak pribatuari atxikitzea da.

387. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Pribaturako urrats hori, ordea, oso arriskutsua dela ikusten dut.

388. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 B eta D eredurako eskabidea besterik ez duten herrietan, hots, konfluentzia praktikoa egina dagoen herrietan, nola uler daiteke ikastolak pribaturako apustua egitea?

389. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 IV. idazpuruan, herri mendien nahiz pribatuen berbasotzea eta hobekuntza, naturala nahiz artifiziala, arautzen dira.

390. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 1.- Mendiak herri titularitatekoak edo pribatukoak izan daitezke.

391. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 Titularitate pribatuko mendiak babesgarriak edo partikularrak izan daitezke.

392. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0005 Foru arau honen 16. artikuluan zehazten den herri eginkizuna betetzera xedatzen diren jabetza pribatuko mendiak babesgarriak dira.

393. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0005 Mendi babesgarritzat jo ez diren titularitate pribatuko mendiak partikularrak dira.

394. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Foru arau honetan aipatzen diren eginbeharrak eta helburuak bete daitezen, Baso Administrazioak laguntza ekonomikoa eta teknikoa eman ahal izango die, xede horretarako behar diren basolanak egiten dituzten Gipuzkoako mendien titularrei, herri erakundeak nahiz pribatuak izan.

395. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0013 1.- Salbuespenez, Foru Aldundiak Katalogoko mendiak hartzeko edo erabiltzeko baimena eman ahal izango du argindar edo komunikabide instalazioak eta isurkien eramaleak jartzeko nahiz herri eta gizarte intereseko bestelako erabileretarako, bai eta herrilan edo herri zerbitzuetarako, ur, mehatze edo bestelako kontzesio administratiboetarako, edota mendiari uztartutako interes pribatuko bestelako erabileretarako, esate baterako, erlauntzak, produktuak ateratzeko kableak eta horrelakoak jartzeko baldin bada.

396. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Gastuaren kopurua seme alabak ikastetxe publiko, konzertatu edo pribatu batera joatea aukeratzearen araberakoa izaten da.

397. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Horrela, ikastetxe pribatu bat hautatzekotan, lehenengo hilabetean, hau da, irailean, guztira, hilabeteko kuota barne, ia ia 200.000 pezeta ordaindu beharko lituzkete gurasoek.

398. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Gurasoek urtean zehar garraio eta jantokietako gastuei ere diru partida bat zuzendu behar diete, bataz beste, ikastetxe publikoetan 4.500 pezeta, konzertatuetan 8.500 eta pribatuetan 13.200.

399. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Horrela, ikastetxe pribatu batzuek hilabeteko kuotarekin batera ordutegitik kanpoko eta kirol zenbait ekitaldi aurrera eramateko diru kopuru bat ere kobratzen dute eta gero ekitaldi horiek batzuetan ez dira burutzen.

400. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Kudeaketari dagokionez, bere garaian erabakiko da publikoa, pribatua edo mistoa izanen den, aukera guztiak egingarriak baitira.

401. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Hasteko, aurten elkarteei, ekimen pribatuei eta Udaletxeei Cederna-Garalur erakundetik eman beharko liratekeen dirulaguntzetaz aritu ziren.

402. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Zenbait ekimen pribatuk ere eskatu dute diru-laguntza eta hori guzia aztertu zen Lesakako bileran.

403. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Fundazioa antolamenduak ezagutzen duen pertsona juridiko pribatua da; subjektu eskubidedun batek, fundatzaileak, ondasun batzuk etorkizunerako eskuragarri jartzen ditu, interes orokorreko helburu baterako etengabeko zerbitzuan.

404. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Lege honetako I. Tituluan araututako tributu araubideak, I. Kapituluan ezartzen den bezala, bere egiten ditu fundazioak, batetik, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Bildumaren 44. Legearen edo Foru Berriaren babesean eratutakoak eta, bestetik, Fundazioei eta Interes Orokorreko Ihardueretan Partehartze Pribatuari eman beharreko Pizgarri Fiskalei buruzko azaroaren 24ko 30/1994 Legearen arabera edo gai horretan eskumenak dituzten Autonomi Komunitateen berezko arauteriaren arabera eratutakoak.

405. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Hau da, bi aldeetakoek adostu zutenez, erakunde publiko zein pribatuek Proiekturako kopuruak emanez gero, diru horiek kostu osoa murrizteko erabiliko dira eta horrek ez du inolako eraginik izango Erakunde-bazkideek Administrazio Batzordean duten partaidetzan.

406. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Lanean beti gaztelaniaz hitz egiten dut, nahiz eta nere bizitza pribatuan % 80 katalanez egin.

407. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 4) Oihenarti dagokion dokumentazioa duten artxiko pribatuetako altxorra eskurabidetzea onuragarria Akademiari deritzo.

408. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Nekazaritza interes pribatukotzat jotzen diren obren finantzaketa Nekazaritzako Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegileko III. Titulura igortzen da.

409. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Horrela gehiago nabarmentzen da ureztalur bihurtzeko edo horiek hobetzeko obren finantzaketa, horiek interes orokorrekotzat jotzen baitira eta, berez, eremuaren baldintzei on egiten dieten eta ustiategietatik kanpo azpiegitura lanak osatzen dituzten obrak baitira, nekazaritza interes pribatukoenekiko aldea.

410. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Hori dela eta, bidezko da III. Tituluari adierazirikoarekin bat datorren idazketa ematea, non Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa jasoko baita.

411. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Lehenbizi, esan bezala, Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legean ezarririko nekazaritza interes pribatuko obren finantzaketa besterik ez duelako jasotzen.

412. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legearen babesean onetsiriko Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planetan nekazaritza interes pribatutzat jotzen diren obretan ureztalur bihurtzeko edo badauden ureztalurrak hobetzeko inbertsioak sartzen dira Kapitulu honetan, Plan bakoitzean horretarako ezartzen den epean burutzen badira eta lehenengo instalazioak badira.

413. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0002 Hori dela eta, Nekazaritzaren Finantzaketari buruzko Foru Dekretu Legegilearen III. Titulura jo beharko da, soil-soilik lurzatiko instalazioen finantziaketa denean, hau da, Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planean sartuta egonik, nekazaritzako interes pribatukotzat jotako obrak direnean.

414. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 e) Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren menpeko zuzenbide pribatuko Erakunde Autonomo eta Ente Publikoetako izendapen libreko lanpostuen titularrak, nahitaez funtzionarioen artean bete behar direnak salbu.

415. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 e) bis. Nafarroako Toki Erakundeetako eta haien menpeko erakunde autonomo eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako izendapen libreko lanpostuen titularrak, nahitaez funtzionarien artean bete behar direnak salbu.

416. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0024 7. Viveros y Repoblaciones enpresa publikoaren esku utzitakoak, Kontratuei buruzko Foru Legearen 2. artikuluaren arabera gauzatu dira, horren arabera honen esparrutik at geratzen dira Foru Komunitateko Administrazioaren eta Foru Komunitateak zuzen ala zeharka gehiengoz eskuhartutako kapitala duten zuzenbide pribatuko elkarteen arteko harremanak.

417. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00007 Josu Unanue.- Bai, kazetari batzuk txarto portatu direlako. Askotan gauza inportanteak egiten doguzanean bakarrik arduratzen dira: topaketak, HIESaren eguna. Gai askotan ez dabe sentsibilitate nahikorik erabiltzen eta bakoitzaren bizitza pribatuan sartzen dira. Instituzioen aldeko notiziak primatzen dabez: ume seropositibo eskolarizatuen kasuan adibidez.

418. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Hizkuntza eta Ondarea zerbitzuak garrantzia handiko lana segurtatzen du egunero, hautetsiek, zerbitzu publiko eta pribatuetako arduradun edo zuzendariek elebitasuna balia dezaten eta euskara komunikazio hizkuntz modernoa bihur dadin.

419. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Euskara Agirian 2, zerbitzu publiko eta pribatuetako seinalakuntza proposatzen zuena.

420. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0005 Gerra ostean, Dukeek museo pribatu bat egiten deure bertan baia, 53an atzeko torreoipeko putzuan ito zan bisitariarena eta gero zarratu egin euden.

420 emaitza

Datu-estatistikoak: