XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Probidentziaren erabakiren bat zela eta, Rikardo bakarrik salbatu zen eta konortea galdurik, itsas bazterrean geratu zen.

2. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Probidentziaren laguntzaz ez ezik, Rikardok ezingo zukeen inolaz ere ihesik egin.

3. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Histori zentzu honek badu bere itzulpen erlijiosoa (probidentzia) eta laikoa (gizona, historiaren jabe).

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Haien pretentsioei gehiegikeriei aurre egiteko, XIV mendean bertan, Probidentziako Hermandadea sortu zen; elkarte horren sorreran parte handia izan zuen Aiztondoko alkategoak, garai hartan Astigarraga bertako parte zelarik.

5. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Etzen hor deus zerbitzuren bihurtzeko, bainan begiratzen zuen hor ezarria ukan balu bezala Probidentziak, eta arta haundia bazuen hartaz.

6. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

7. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Nik, Enrique Hermosilla Saiz jauna, Bilbo-Herrietako 4gn. Aldeko Tributu Biltzailea naizenonek, hauxe Jakin erazten dut: Behean aipatuko diren kontzeptuen ziozko ordainagirien ziozko espedienteetan, zerrendatuko diren zenbateko, gainkargu eta kontzeptuen zioz 1986an kargututa, Foru Ogasuneko Diruzain jaunak hurrengo hau epaiztu zuela: Probidentzia. - Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 95 eta 101. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (%20) gainkargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka beterazpidez jotzea xedatzen dut, Araudi horretako manuen arabera.

8. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zerrendatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinerazten zaie, honako ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan sartu eta hurrengo hogeitalau orduetako epemugaren barruan, printzipal, gainkargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten, agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola oharteraziz.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aurreko probidentziaren aurka, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa edo, ekonomia-administraziozko erreklamazioa, Ogasun eta Finantzen Sailaren Bizkaiko Foru Auzitegiari jarri ahal izango zaie, biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, errekurtsoak jartzeak beterazpen prozeduraren etendura ez dakarrela ondo ulertuaz, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 190. artikuluan ezarritako baldintzak bete daitezenean izan ezik.

10. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0111 - Eta ez al dun honetan guztian Probidentziaren eskua ikusten?

11. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0122 Ez da ezer desegokiago izaera goren batez, amaigabe batez eta jainko batez maisuki eta era gurgarrian hitz egitea baino, probidentzia sekula aipatzen ez den artean eta ez denean onartzen adimen batek zuzendutako ordena dagoela munduan.

12. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0059 Gero Herder-ek ebazten badu, probidentziaren bideak bere helburura, milioika gorpuren gainetik paseaz, jotzen du, ez da gerrak justifikatzen ari.

13. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0040 Aurtengo ...(e)ko Probidentzia betez, idazki aparteko batean eta Kode Zibileko 103. artikuluan xedatutakoaren arabera, BEHIN-BEHINEKO NEURRIAK eskatzen ditugula jarraiango egitate hauetan oinarrituz:

14. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0180 56. PROBIDENTZIA, DEMANDARI ERANTZUNEZ

15. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Demokrazi garaietan bizi diren historialariek, herriaren destinoaren gain eragiteko ahalmena hiritarren batzuei ukatu ezezik, herriei berei ere kentzen diete beren zoria aldatzeko ahalmena, eta probidentzia zurrun edo fatalitate itsuren baten menpe jartzen dituzte.

16. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0097 Naturala den moduan baita ere, berauek jaramon egitea goragoko adimendu batek munduko arazoekiko probidentzia edo ikuskapena duenik ukatzen dutenei, gertakarien segida guztia azare itsuari edo gorputzen elkarbultzadatik sorturiko ezinbesteko halabeharrari iratxekiz.

17. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Probidentziak ez ote daki haiek baino hobeki zer komeni zaien?

18. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 1961/94 zenbakia duen errekurtsoan epaimahai honek erabakitakoaren arabera eta 1998ko ekainaren 19ko probidentzia baten bidez, Isabel Sotillo Terradillos andreari dei egiten zaio hamar eguneko epean beste ordezkari batekin aurkez dadin, Mikel Badiola González jaunak ordezkari izateari uko egin baitio.

19. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Jakinarazten du: Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiko Zuzendaritza Probintzialaren zordun Primitivo Montes Ciudad jaunari Bulego honetan tramitatzen ari zaion 9500222 zk. premiamenduzko espediente administratiboan ondorengo probidentzia eman dela:

20. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 PROBIDENTZIA: Administrazioaren premiamenduzko espediente honetan aipatzen diren zorrak behar bezala jakinarazita eta premiamendu bidean jarrita daude.

21. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Zorra ordaintzeko emandako epea igaro da eta, eskura ditugun datuen arabera zordunak ez duenez lehentasunez bahitu daitekeen bestelako ondasunik, espedienteko jarduketak ikusirik, honako probidentzia honen bidez bahitutzat jotzen dut zordunaren ondorengo ibilgailua, aipatzen diren zorrak ordaintzeko: SS-7522-AD

22. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Aipatutako Erregelamenduko 109. artikuluan xedatutakoa betez, halaber, probidentzia hau jakinarazi behar zaio zordunari, adierazita peritua izenda dezakeela balorazioan eskuhartzeko.

23. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Eta Primitivo Montes Ciudad jaunari ezin izan zaienez probidentzia hori jakinarazi, ediktu honen bidez jakinarazitzat ematen da.

24. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Horrez gain, interesatuari jakinarazten zaio, legeak horretarako eskubidea ematen diola uste badu, probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkeztu diezaiokeela Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiko zuzendari probintzialari ediktu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita Hilabeteko epean.

25. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Jakinarazten du: Gizarte Segurantzako kuotetan duen 30.899.305 pezetako zorrarengatik Bilketa Unitate honetan Industrial Amarbai, S.A.L., A 20512836 N.A.N./I.F.Z. duen jaunaren aurka izapidatzen ari den 9700594 zk. premiamenduzko espediente administratiboan, gaurko datarekin ondorengo probidentzia eman dela:

26. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 PROBIDENTZIA: Izenpetzaileak 99/09/25eko datarekin baimendu zuenez gero Industrial Amarbai, S.A.L., jaunaren ondasun higigarrien enkantea egitea, hain zuzen ere 98/10/26ko diligentziaz bahitu zirenena, egin bedi aipatutako enkante hori, tramitatzerakoan eta egiterakoan Bilketa Erregelamendu Orokorrak 146. artikulutik 150.era bitartekoetan agintzen dituen baldintzak betez.

27. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkez dezake interesatuak, Gizarte Segurantzaren Sistemako Baliabideen Bilketa Erregelamendu Orokorrak (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuaz onartua eta hilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialan argitaratua) 183.artikuluan xedatzen duenaren arabera, jakinarazpen egunetik hasita hilabeteko epean.

28. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Probidentzia hori betez, honako iragarki hau argitara ematen da eta, enkante horretan parte hartu nahi duten pertsonei, ondorengoa jakinarazten zaie:

29. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0010 Nik, Angel Domínguez Pombar, Bizkaiko Foru Ogasuneko Bilbao-Hiriburuko 1. Aldeko Tributu-biltzailea naizenonek, hauxe Jakinarazten dut: Zerga-biltzailetza honetan, zenbait tributu kontzepturen zioz, Foru Ogasunekiko zordunketengatik, Rascua, S.A.ren aurka irekitako premiamenduzko betearazpen-espedientean, 1992.eko apirilaren 9an hurrengo erregistro deskripzioaren araberakoak diren ondasun higiezinen bahitura adierazteko probidentzia epaiztu zela:

30. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0011 Aipatu den probidentzia betearazteko, Portugaleteko Jabetza Erregistroan aurrearretazko oharra idatzi zen, 1992.eko apirilaren 9ko diligentziaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren alde, ondoren adieraziko diren zordunketen zioz: printzipalaren ziozko bederatziehun eta berrogeitemeretzi mila ehun eta berrogeita hamabi (959.152), gehi premiamendu errekarguen ziozko ehun eta laurogeita hamaika mila zortziehun eta hogeita hamar (191.830) mila, gehi azkendu arte sortutako gastu eta kostuetarako aurrikusten diren ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) pezeta, frogatu beharrekoak.

31. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 Jakinarazten du: Zerga Bulego honetan tramitean dagoen premiamenduzko espediente administratiboaren gainean, 1993ko maiatzaren 11n Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitateko buruak honako probidentzia eman duela:

32. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 136. artikuluan (apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretua dela medio onartua) emandako eskumenaren arabera, 1993ko maiatzaren 4ean Ogasuneko zuzendari nagusiak erabaki zuen behean azalduko den enbargatutako ondasun higiezina enkante irekiaren bidez inorenganatzea.

33. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Jakinarazten du: Zerga Bulego honetan Gipuzkoako Foru Ogasunaren zordun den Francisco Torres Elarreri instruitzen ari zaion premiamenduzko espediente administratiboaren gainean 1993ko apirilaren 29an ondorengo probidentzia eman dela:

34. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Foru Diputazioko Ogasun eta Finantza Departamentuko Aholkularitza Juridikoak Erregelamendu Hipotekarioko 26. artikuluari buruzko txostena egin ondoren, bidezkoa da esleitutako higiezinen salmenta eskriturak ematea, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 141. artikuluan xedatutakoaren arabera.

35. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Probidentzia hori zordunari eta, hala dagokionean, bere ezkontideari jakinarazi ezin izan zaionez, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 92-6 artikuluan xedatutakoa betez, ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta Lezoko Udaleko iragarki taulan jendaurrean jarriko da, berak jakin dezan, eta interesatuari errekerimendua egiten zaio prozedurara ager dadin bera edo ordezkari bat bidaliz, espreski ohartaraziz zortzi eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatuta hala egiten ez badu jakinarazitzat joko dela prozedura burutu arteko hurrengo iharduketetan, agertzeko duen eskubidearen kalterik gabe.

36. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Jakinarazten du: Zerga Bulego honetan tramitean dagoen premiamenduzko espediente administratiboaren gainean, 1993ko maiatzaren 13an Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiko Zerga Bulegoak Koordinatzeko Unitateko buruak honako probidentzia eman duela:

37. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 136. artikuluan (apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretua dela medio onartua) emandako eskumenaren arabera, 1993ko maiatzaren 12an Ogasuneko zuzendari nagusiak erabaki zuen behean azalduko diren enbargatutako ibilgailuak enkante irekiaren bidez inorenganatzea.

38. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Probidentzia.- Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 94 eta 99. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (% 20) errekargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka betearazpidez jotzea xedatzen dut, araudi horretako manuen arabera.

39. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 100. artikuluan xedatutakoa betetzeko, aipatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinarazten zaie, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean sartu eta hurrengo hogeita lau orduetako epemugaren barruan, printzipal, errekargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola ohartaraziz.

40. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Aurreko probidentziaren aurka, hamabost eguneko epearen barruan, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa, edo Ogasun eta Finantza Saileko Bizkaiko Foru Auzitegiari ekonomia-administraziozko erreklamazioa, jarri ahal izango zaie, epe biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar direlarik; nolanahi ere, errekurtsorik jartzeak ez du premiamenduzko prozedura etenen, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 189. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eta haren baldintzetan salbu.

40 emaitza

Datu-estatistikoak: