XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Beste gainti batetarik, gobernamentu batek ez dezake inhourat ere har Eliza bere eskupeko langile publik bat bezala; ezdu herresta biltzen ahal bere aitziniala zozietate katolikoua, haren urhats khiristien jujatzeko eta gaizki edireiteko.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Erroma'tik Ordo publikoa, zuzentasuna Ius, estaduaren konzienzia eta ziudadania.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ori dala-ta, Europa-konzienzia berrizteko intelektual eta persona publikoen artean mobimentu indartsu bat edatu zan.

4. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Bainan zenbait Judu geiago itzalean egoten direnak, publikoaren ixillik, ez ordea finantzetako espezialisten jakin-ezean...

5. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0026 (Publikoari begira, atzeko hormaren kontra Tenientea, Sargentua, Kapitaina eta Sargentu Banderaduna, eskuetan banderatxu espainolak, paperezko bolatxuak, eskobapaluak dabezela).

6. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Zerbitzu publikoetan euskeraren erabilkera normalizatu bear da.

7. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0025 (Epaitegia ikusten da eskenatokian. ATSO bat azaltzen da publikoaren artean).

8. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0037 RAVELLI: Nondik atera duzu hori, Astolfi? (...) Publiko artetik?.

9. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 (Berriz ere aulki jirakorrean esertzen da. Publikoari begiratzen dio eta jaikiz erdieskubitik doa. Allanek arraunari ekiten dio berriz eta segundu batzutara, argien biziagotasunaz batera, atzera etxeko livingean aurkitzen da).

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Honako taldeok hartzen dira kontutan: Enplegatzailea, langile autonomoa, famili laguntza, kooperatibista, sektore publikoko alokatua, sektore pribatuko alokatua, aurrekoen barnean begietsi gabeko bestelako egoera.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eduki eta garrantzi desberdineko lau alor dira liburu honetako argibidearen muina batzen dutenak: 1. Minusbaliotasun alorrean diharduten erakunde publikoen berezitasun, funtzio eta ekintza espezifikorik nabarmenen deskribapen arin bat.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Funtzio orokorrak:
- Balio-urrituentzako hezkuntza-zerbitzuen plangintza, Eusko Komunitate Autonomoaren barruan.
- Titulartasun publikoko zentruen gestioa eta hauen ihardueraren koordinaketa zentru kontzertatuen iharduerarekin.
- Hezkuntza-zerbitzuen kalitatearen kontrola.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0016 Eusko Komunitate Autonomorako Gizarte Zerbitzuei buruzko legeak dioenaren arabera, hona hemen Foru Ahaldundien betebehar orokorrak zeintzuk diren:
- Gizarte zerbitzuen erregulaketa, maila kualitatibo egokiak eta modalidade konkretuak jarriz bere prestaziorako.
- Gizarte zerbitzuen egitarauketa lurralde-eremurik egokienak zehaztuz bere funtzionamendurako.
- Betetzeko beharrizanen ikerlan eta erabakia, bere lurraldearen barruan.
- Bere lurraldean egindako ekinaldi sozio-asistentzialak zaintzea.
- Udalen ahalmenak edo gain-udaletako entitateen ahalmenak gainditzen dituzten zerbitzuen gestioa (zerbitzuon izateagatik edo beraiek biztanlerian duten zerikusiagatik).
- Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak emandako arauei jarraituz, instituzio publiko edo pribatuek egindako kontzertazio-zerbitzuak.
- Legeak aurrikusten dituen aldizkako prestazio ekonomikoen biderakuntza eta ematea.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0019 Praktikan, Euskadiko Udalak astirotxo ari dira hauek betebeharrok beraganatzen, batez ere joera historiko berriagatik, zerbitzuen bultzapen eta gestioari dagokienez (dirurik irabazteko helbururik gabeko elkarte pribatuen ekinbideen edo entitate publiko supralokalen nagusitasuna), joera horrek zerari lagundu diolarik: Udalak gaur egungo asistentzi sarean ez sartzeari: Hala ere, azken urteotan egitarau berri batzuk garatu izan dira eta hauek ohizko iharduketa-bideak aldatzen ari dira.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0020 Asistentzi erakunde publiko bat da itsuen osozko sorospenerako, beren iharduerak autogobernuko erregimenez garatuz, Estatuaren tutoretzapean eta tutoretza hau Gizarte Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez burutuz.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako osakera honako hau da:
%49 Sare Publikoa
%14 Ikastola Sarea
%37 Sare Pribatua

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako banaketa aurreko urteetako joerarekin mantentzen da, urritze txikiak Sare Publiko eta Pribatuetan eta hazkundea Ikastoletan.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako banaketa hauxe da:
%63 Sare Publikoa
%5 Ikastola Sarea
%32 Sare Pribatua

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Sarekako banaketa hau da:
%43 Sare Publikoa
%57 Sare Pribatua

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Sare Publikoan, baliabideen arazoan, zuzenean parte hartzen du Administrazioak.

21. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Lizitazio ofizialeko zifrek igoera substantzial bat erregistratu zuten obra publikoetan, % 75,7ko igoerarekin, 1984eko % 13,3koa baino askoz ere handiagoarekin alegia.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Garrantzizkoen edo konplexuenak bezala seinala daitezke: - Organismo publikoentzat informaketa (dibidendo, bezeroen fitxategi, errentak, etab).

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Espektakulu publikoak antolatzen dituztenen legezko interesak errespetatzeagatik, horregatik ez dira egiten egun horietan.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Hitzaldi-aretoan egindako lanak izan zuen onarpen publikoari buruzko datu argigarri gisa, esan behar da ekintza desberdinetara joan zen jende-kopurua, oro har, 47.922 lagunekoa izan zela.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0043 5. Estatuak eta Lurralde eta Erakunde Administrazio Publikoek interesik gabe emandako aurrerakinek.

27. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Martxoaren 15eko 56/1988 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslegoaren Hezkuntzarako Unibertsitate-Eskolei atxikita dauden eta Praktiketarako diren Ikastegi Publikoetan, irakasle-lanpostuak betetzeko errejimena arautuz.

28. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 284/1988 DEKRETUA, Azaroaren 15ekoa, zortzi mila eta berrehun eta larogei milioi (8.280.000.000) pezetako diruzenbatekoz, Euskadiko Zor Publikoa, barnerakoa, amortizagarria eta bonotan eratua jaulkitzea xedatzen duena.

29. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 287/1988 DEKRETUA, Azaroaren 23koa, 1988.eko Uztaileko ohiz kanpoko euri jasak direla eta, garraio publikoko alorrarentzat dirulaguntzak ematea finkatu eta araupetzen duena.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 220/ DEKRETUA, Uztailaren 28koa; Gipuzkoako Lurralde Historikoan Helduen Etengabeko Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoak sortuz eta ihardunean jarriz.

31. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Irailaren 27ko 249/1988 DEKRETUA, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Ikastegi Publiko bat Arabako Lurralde Historikoan sortuz eta ihardunean jarriz.

32. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Irailaren 27ko AGINDUA, Adin Nagusikoen Hezkuntza Iraunkorreko Gasteizko (Araba) Ikastegi Publikoaren konposaera aldatuz.

33. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1753 AGINDUA, 1988.eko Azaroaren 28koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak emandakoa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Udalen artean, komunikazioetako sistema orokorren eta hiri-parke publikoen edo kultura edo atseden aisirako diren aldeen urbanizatze lanak egiteko hitzarmenak izenpetzeko baseak ezartzen dituena.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 HABEren Zuzendaritza Batzordearen Abenduak 17ko EBAZPENA, Euskaltegi Publiko eta Pribatu Homologatuetan Irakasle Laguntzaileaz baliatzeko arauak emanez.

35. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Hamabosgarren Artikulua.- 1.- Ikuskari eta Ikuskari Espezializatuen lanpostuak, ikasturteari hasera eman baino lehen ebatzi behar diren merezimendu-lehiaketez eta deialdi publikoa egin ondoren beteko dira.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Enpleguaren Eskaintza Publikoaren elaborazioa eta jestioa.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 - Foru Diputazioaren Barne Kontrol eta Kudeaketa helburuak zaintzeko beharrezko den informazioa eskaintzen duen Aurrekontuzko Kontabilitatea, hala nola Gipuzkoako Batzarre Nagusiei eta Kontu Publikoen Euskal Epaitegiari kontu emateko informazioa lortzea.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 GEHIGARRIZKO LEHENENGO XEDAPENA Zerga-sisteman sartutako edo ekonomiak edo salbuespenezko beste zirkunstantziaren batek ekar ditzakeen aldaketak direla eta, banaketa bertikal modeluan eta/edo banaketa horizontalaren koefizienteetan funtsezko aldaketak sartu beharra gerta dadinean, Finantza Publikoetarako Euskal Batzordeak, metodologia eta kalkulu mailako aldaketei buruzko proposamenak egin ahal izango ditu.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 Foru Administrazioak, Foru Organismo Autonomoek nahiz Foru Enpresa Publikoek emakidatzen dituzten subentzioak, kredituak, abalak eta bestelako laguntzak eduki ditzaten edozein motatako Entitate Publiko eta Pribatuei eta pertsona fisikoei edonoiz, Ikuskapen eraz finantz kontrola egin ahal izango zaie.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Eta horregatik ere, gastu konpentsagarriak Diputazioak Estatuaren partez hornitzen dituen zerbitzu publikoen konpentsazioak dira, eta kupo gordinari kenduko zaizkio.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Estatutuaren textuan berriz, Diputazioei ez zaie konpentsatzen gopuru batez haien eskutan gelditzen diren zerbitzu publikoen hornikuntz gastuengatik, baizik eta Euskal Herria da Estatuari konpentsatuko diona, Komunitate Autonomoaren eskutan gelditzen ez direnengatik.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0025 Esaten dute potentzia edo indar bortitzeko ahotsa zuela; antzokian ez zela beste asko bezala publikoarengana hurbiltzen, baizik-eta operaren istorioak agintzen zuen tokitik abesten zuela; (garai hartan ez zen mikrofonorik).

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Ez zaie kargu publikorik emango eta legezko ekitaldietara ere ez dira ametituak izango, nola eta Aita Santuak erabat lehengo eskubideak itzultzen ez dizkien.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Eraikin publiko errepresentagarri asko egin zen.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0095 Nigerian, esate baterako, ur-beroztapenerako instalazioa derrigorrezkoa da edozein zentru publikoetan: hotelak, ospitalak eskolak eta abar.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Sektore Publikoak edo Banku-sistemak enpresei gehigarrizko kredituak ematen badizkie, kontsumorako ondasunen merkatuetan eskaria ez da ondasunen ekintzarekin batera igoko, eta beraz bere prezioa igo egingo da.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Agindutako aurrezki behartua edo aurrezki publikoa sarrera publikoen bidez egiten da; hau da, zergen eta mailegu-emisio behartuen bidez.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Aurrezki publikoa Sektore Publikoaren presupostu superabitean agertuko da.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Benetazko aurrezki publiko batek gastuekiko sarrera arrunten superabit bat behar du.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Zor Publikoaren emisioak instituzio ez-ofizialekin derrigorrez kontratatzen direnean, bankuekin batez ere, edo Altxor Publikoak Banku zentralari aurrerapenak eskatzen dizkionean, ezin da esan aurrezki publikorik dagoenik.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Gobernuen eragina ona izan zela esan behar da: Soldata hobeak, Kreditu publiko merkeak eta obra publiko berriak eginez.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Herri literaturaren beste alorrei ez bezala, gure ikertzaileek ez diote herri teatroari arreta handirik eskaini; ez dute jatorrizko testurik argitaratu, ez berauei buruzko azterketa sakonik burutu, honako akats hauek egotzi dizkiotelarik: gaien euskaltasunik eza, hizkuntza aldetiko garbitasunik eza, ohizko erizpide estetikorik eza eta, azkenik, moralitate publikoaren aurkakoak izatea.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Bertsolaritza,ahozko estiloaren muga barruan berez bapatean eginiko poemagintza publikoa da, J.M. Lekuonaren hitzetan.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Definizio honek hiru alderdi oinarrizko aipatzen ditu: ahozkoa, bapatekoa, publikoa.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Jendaurrekoa, publikoa diogunean, berriz, entzulegoaren ezinbestekotasuna aipatzen da, bertsoak entzun, interpretatu, eta batzuetan epaitzeko.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Beste zerbitzu askoren antzera, hiriburuan zentralizatu dira hauek ere; hau dela eta, probintziako beste eskualdeak osasunerako instalazio publikoen falta pairatzen dute, zentru pribatuen ugalpenarekin nolabait zuzendu nahi izan dena.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Hementxe topatuko ditugu Banketxeak, Konpainia nagusien bulegoak, edifizio publikoak, zerbitzuak eta era guztietako dendak.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Erremindu zen mugimendua eta zera gertatu, gobernu foralaren izatea jausi zela kenka larrian..., zeren ekonomiaren arloa gainditurik, botere publikoa ukitzeraino heldu bait zen... liburutik.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Kasu batetan autore ospetsu batek Hollywoodko saltsak publikoari salatu zizkion eta ni bertara joan nintzen produktora entrebistatzera.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Idazpenak ezagutzea interesatzen zaienentzat, Erregistro Zibila publikoa da.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Gu zerbitzu publiko bat gara.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Zaingo Publikoaren Batzordearekin batera (Polizia politikoa), Estatuaren diru eta bonuen jaulkipena, Oñatiko Unibertsitatearen sorkundea, posta zerbitzua Vasco-navarro Justizia hauzitegia, etab... etab... administralgoak erabakitakoaren ororen berri jasotzen zuen boletin ofizial baten publikapena, Estatuaren kanpoko aparatua osatzen duten osagai oinarrizkoenetakoa da.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0015 Aginte publikoaren esku dago orain Kimikak eskain ditzakeen bitarteko hauen erabilpen egokia.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 I.ADMINISTRAZIO-ZUZENBIDEA ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOA.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Jakina denez, hau ez da pertsona partikularren artean aplikatzen dena, hau Zuzenbide Publikoa da.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Honekin ikus dezakeguna da: une batean interes orokor eta zerbitzu publikotzat jotzen zena, eta beraz Administrazioaren eginkizun berezi izatekoa zena, aldatu egiten dela denbora eta espazioarekin.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 II. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ANIZTASUNA.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Orain arte administrazio publikoaz hitz egin dugu, baina gertatzez administrazio publikoak bat baino gehiago dira eta era askotakoak gainera.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari publikoa.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari publikoa

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari kontzeptu zabal batek * Estatuaren zerbitzuan dagoen jendea hartzen du, hots, ez bakarrik * Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonak, baizik eta karrera judizialean eta Justizi Administrazioaren zerbitzuko gorputzetan iharduten dutenak ere bai, berebat legegintzako boterearen zerbitzuan aurkitzen direnak ere kopuruz besteak baino askoz garrantzi gutxiagokoak badira ere, iraunkorki eta ordaindurik lan egiten duten guztiak, alegia.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari-izaera galtzen da: hari uko egiteagatik, * nazionalitatea galtzeagatik, zerbitzutik aldentzea dakarren disziplinazko santzio batengatik, kargu publikotarako * ezgaitasun absolutu edo berezizko penaren ezarpenagatik eta jubilazioagatik, dela hau nahitaezko edo borondatezko.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 (Zuz. Adm.) Funtzionari publikoek beren profesioaren egikaritzan igaro ditzaketen eskala ahalgarrien multzoa.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Ik. Funtzionari publikoa.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 (Zuz. Proz.) 1. Zentzu zabalean, edozein dokumentu publiko nahiz pribatutan (testamentu, kontratu, erregistroko dokumentu, etab.etan) beronen edukinaren osagarri, zehazgarri eta argigarri gisa eransten diren ataltxoak.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0289 (Fin. Zuz.) Estatuaren (edo beste zenbait erakunde publikoren) urteroko finantz egitaraua da; honen bidez bere urteko iharduketa finantzarioa planifikatzen bait du.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 Baina Rafatxu oso famatua da mundu osoan. Bere publikoa Kolonbian dago eta, hain zuzen ere, Kolonbiara doa orain.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0092 5) Non da famatua Rafatxu? 6) Non dauka bere publikoa?.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Herriek zerbitzu publiko gutxiago daukate eta beren eraikinak ez dira horren garai eta modernoak.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 2. Zure ustez, zergatik ez dira horren beharrezkoak herrian garraiabide publikoak?.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 Desberdin itzazu publikoak eta pribatuak.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Hirietan bakarrik, merkatuaren martxa kontrolatu edo orden publikoa mantentzen zuten zenbait funtzionari zeuden.

84. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna Administrazio Publikoan Hona hemen familia erdaldunek beharrezko ikusten duten elebitasun-maila azaltzen duen koadroa.

85. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Elebitasuna adminiztrazio publikoan sartzeari buruzko eritzia
1. Beharrezkoa... 39,4 %
2. Komenigarria... 47,4 %
3. Interesik ez... 5,6 %
4. Ez da komenigarria... 0,2 %
5. Kaltegarria... 2,2 %
9. Erantzunik ez... 5,2 %
.

86. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Sartzeko erari buruz Erdaldunentzat formularik egokiena zera izango litzateke: nahiz hizketan, nahiz izkribuz, edonork izan dezala Administrazio Publikora, bai mintzaira batean eta bai bestean, zuzentzeko eskubidea.

87. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Hau ezarri behar litzatekeen erakunde publikoei buruz: gutxiengo batek Udal eta Hauzitegietara mugatzen du (5,6 %), baina gehiengo handienak (77,9 %).

88. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Aski izango da hizkuntzen lantze eta transmititze-bide normalak zeintzu diren azaltzea, haietatik Administrazio publikoari dagozkionak hautatzeko: 1) Gurasoetatik seme-alabetarako famili bidezko transmisioa.

89. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 5) Administrazio Publikoa eta Zerbitzu Publikoak.

90. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Beraz, eta erabat nagusituz, erdarak betetzen ditu zerbitzu publikoetako zereginak.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 ... haren hitzek arrasto sakonak utziko dituzte publikoaren sentiberatasunean....

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Hobe duzu arratoi-harrapatzaileren bati deitzea, Osasun Zerbitzu Publikoei salatu baino lehenago!.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Bitartean, publikoaren artean hotzikara bat zabaldu zen: gizon bat, balkoira igo eta sokaren gainean, enparantza zeharkatzeko asmoz abiatu zen.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Eta gero, publikoak gutxien espero zuena gertatu zen: gizon hura, neskatila besoetan hartu eta soka gainean abiatu zen...

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0087 Seguritate publikoaren aginduak betetzen, itxi egin ziren.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0093 Sartu eta, hura ere bai egia, telefono publiko bat hantxe.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Presaka herrira jaitsi, etxean erropaz aldatu eta Donostiaranzko lehendabiziko trena hartu zuen, geltokiko telefono publikoan dei bat egin ez egin pare bat minutuz egon ondoren.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Eta, gainera, guztiok dakigu, geure experientziaz, zenbait emakumek, hala printzeen, beren ministrarien eta emakume publikoen alabak oso direla adituak Kama Sutretan.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arratsalde hartan Kikili eta Kokolo hiriko lorategi publiko batean eserita aurkitzen ziren.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Ordurarte patxadatsu iraun zuen publikoa, urduritzen hasia zen, eta Partrerekiko lilura, hitza ateratzen zuen bakoitzean deihadar eta kurrixka ozenez adierazten hasi zen, honek zail samarra bilakatzen zuen testuaren ulermena.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Inportanteenen artean, filosofia, zientzia politikoa, administralgo publikoarekikoa, deretxoa, medikuntz zientziak, nekazaritza gaiak, kirolak, etc.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Hitz gutitan, bizitza publikoari, administralgoari, bizitza ofizialari dagozkien gaiak oro falta dira euskaraz.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Arlo honetan ematen den problematika konpontzea eta bideratzea erakunde publikoen, herri arduradunen eginkizuna da.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Eta, publikoak ezagutu duen lehenengo urrats bezala, Alderdiko buruzagi eta kargudunetatik hasi da lanean, horiek euskalduntzeko plan bat eginez eta laguntzak eskainiz.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Uztaritz-Arruntzan beste Capdeville bat Kattabil deitzen zutena, arras gizon goxoa eta ele onekoa, fina, Jaun publikoa erranez mintzo zena, 1950ean hila.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Osasun publikoa: medikuntza oso edo erabatekoa

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Orain arte egin dugun medikuntza, edo senda-medikuntza, indibidualista izan da: hau da, pertsonari indibidualki zuzendua, eta ez komunitateari; baina gaur egun osasun publikoaren kontzeptua geroz eta indartsuago agertzen zaigu.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Osasun publikoa, ba, honela defini daiteke: prebentziozko nahiz sendatzezko neurriak hartuz, edo batzuk eta besteak batera, komunitatearen osasuna zaintzen saiatzen den jakituria eta praktika.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Definizio honetan bi puntu daude kontsideratu eta argitu beharrekoak: 1- Osasun publikoak ez du eritasuna problema indibidual bezala kontsideratzen, populazio masa handi bat afektatzen duen fenomeno bezala baizik.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 2- Osasun publikoak ez du prebentziozko ekintzekin bakarrik betetzen bere egitekoa, baizik eta, medikuntzaz kontzeptu oso edo erabatekoa duenez, barnean hartzen ditu sendatzera eta erreabilitatzera zuzentzen diren ekintzak ere.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Lehen puntuan ikusten dugunez, ba, osasun publikoa eta medikuntzaren ikusmolde indibidualista elkarren etsai dira, nahiz eta biak egon osasunarekin interesatuak.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0040 Osasuna preserbatzeko orduan, nahiz osasun publikoak nahiz medikuntza indibidualistak planteamendu berak egiten dituzte, hau da, diagnostiko, tratamendu eta pronostiko bat ezartzea.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Emazteak bizi publiko guztitik bazter atxikitzen dituen Euskal-Herrian, zerbait erran nahi dute naski hautu horiek: lagun hauen idazkietan ere agertzen da ezagugarri hori.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Baina esanguratsua da ahalmen ekonomikoa izan duten lekuetan gizarteak ahalegin guztiak egitea zerbitzuak gainetik kentzeko eta zuzenean erakunde publikoari eransteko.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Esan nahi dudana da eremu horretan erantzunkizun publikoaren ezagutza oso eta argiak ez duela inoiz ito behar gizarteak duen eskubidea bere organizazioen bidez bere burua lagun dezan.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Are gehiago, publikoa ez den ekimen sozialak leku izatea, leku zabala gainera, ez da derrigorrez hartu behar hirugarren munduko ezaugarri bezala, Administrazioak erantzunkizun guztiak bere gain hartuak izanez gero, noski.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Lehenbizi aipatu nahi nuen mugimendu sozialen etengabeko bizitza, zerbitzu publiko sistemak oso garatuak dauden Estatuetan.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Gure herrian, fenomenoaren jatorria zerbitzu publikoen gutxiegizko egoera daiteke.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Izan ere, zalantzarik gabe, mugimendu sozial horiek aspalditik erakunde publikoak bete behar zituen esparruak betetzera beharturik egon dira, eta haiek lanari ekin nahi izan diotenean, inor zapaldu gabe ihardutea zail zaiela ikusten dute.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Erakunde Publikoak, publiko eta doakoak izateko aukera zor liokete Ikastolari, EZELO eta antzeko legeak irenstera behartu gabe, baina badirudi garai hori ez dela oraindik iritsi.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 Laburtuz, EIKEren alde positiboak eta negatiboak gure eritziz hauek dira: Alde onak: - Ikastolei publiko eta doakoa izateko hurbiltze aukera (eta nahi dutenei pribatu bezala segitzeko aukera) ematea.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 - Ikastolak, herriaren laguntzaz sortutako ondareak beretzako gorde ditzake, erabilpenaren eskubidea erakunde publikoei utziaz, baina jabegoa galdu gabe.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Eskola Publikoen sare bikoitza mantendu nahi izateak, sendar litzake orain artean alde guztietatik begiratuta ere hain kaltegarri izan zaizkigun ikastola eta eskola estatalen arteko diferentziak, espak eta era askotako etsaigoak.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Baita ere egia da hezkuntz sare publiko bikoitza diskriminazio sozial, ideologiko eta linguistikoen iturri izan daitekeela.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Ikastolak sortu arte Euskal Herriko irakaskuntza publikoan sare bakarra izan dugu, baina hizkuntz eta kultur kolonialismoa trasmititzen zituen sare bakarra.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Sare bakarraren arazoa, besterik gabe planteatzea, sofisma bat izan daiteke, bapatean euskaldun sare publiko bakarra ez bada garantizatzen.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Sare bakarra ikastolak sortu aurretik bezalaxe, gaur ere posible da, baina Euskal Eskola Publikoen sare bakarra oraingoz ez da posible.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Labur, eragozpenak aurkeztera goaz: - Euskal Eskola Publikoaren sare bakarra bi zutabetan oinarritu behar da: ikastola eta eskola transferituetan eta bien arteko batasun-prozesuaren fruitu izan behar du, ez batak bestea anexionatzearen fruitu.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 - Gaur gaurkoz Eusko Legebiltzarrak ez du konpetentziarik eta indar politikorik Euskal Eskola Publikoa sortzeko beharrezko liratekeen legeak arautzeko.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Lege-baldintza hauetan, gaur egun sare bakarra izatekotan, estatal-eskualdatuetan urtu eta desegin beharko genuke, Espainiako Parlamentuak Estatuko eskola publiko guztientzat dituen baldintza berdinetan.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Gure eritziz, gizarteak erakunde publikoen bitartez, guztientzat jartzen dituen arauak ondo betetzen direla ziurtatu behar du ikastetxe bakoitzaren barnean, baina ikastetxe bakoitzari ahal den autonomiarik haundiena emanik gestio aldetik.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Irakasleen batzak eta gurasoen kontseiluak, bakoitzak bere funtzionamendu guztiz autonomoa izan behar dute, baina erabakiak hartzerakoan, erakunde publikoen, gurasoen eta irakasleen ordezkariez osaturik dauden gestio-organoetan hartzen direla, baldin eta Guraso- eta Irakasle-Batzei erabaki konkretu batzuk hartzeko ahalmena delegatzen ez bazaie.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Eta konprenitzen da hori ere, azken finean berak bait dira haren ritual eta liturgietako sazerdote inbestituak, salbazioaren ministrari publikoak eta probetxu-ateratzaileak.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Publikoaren aurrean haizetu zuen Jamar jaunak: .

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Atalase mailako ikasleek honako hauek irakurtzen jakin beharko dute:
- idazmakinaz idatzitako kartak eta ikasleek beraiek idatzitako kartei erantzunez bidaltzen zaizkien liburuxka errazak;
- trafiko-seinaleetan normalean erabilitako textuak;
- ohar eta iragarki publikoetako textuak;
- gastronomiazko hitzak, normalean menuetan erabiliak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Besterik da bi hizkuntza diren lekuetan nola banatu behar den bizitza publikoan hizkuntza horien erabilera.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Batzutan gertatuko da ezinbesteko diren iragarki publikoak hizkuntza bakar batean ematen direla eta bigarrena bigarren mailako gauzetarako bakarrik erabiltzen dela, hau da, iragarkia ez ulertzeak kalte handirik ezin ekarri duenenan.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Askotan norberaren hizkuntza eta kulturako lagunak aukeratzen dira; hizkuntza eta kultura maioritarioak leku berezia du bizitza publikoan.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Badago, aldiz, hizkuntza funtzional bat bezala eta funtzionamenduan, herriko sektore sendo batzuek babestua eta giza mintzura guztia hasi etxetik eta akademiaraino, eskolatik unibertsitateraino, talderik soilenetik erakunde publikoetaraino artikulatzeko gauza dela dioen definizio bat.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Diglosi mota honek zutik iraungo du juez batek, edozein funtzionarik, irakasle batek, zeinahi gizon publikok, hitz batean esateko, gaztelania ezagutu eta erabiltzera behartua egonik, euskara ezagutu beharrik eta are gutxiago erabili beharrik ez duen bitartean.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Bigarren jarrera batek, aurrekoa baino bigunagoa izaki, eta euskararen balio historikoa eta kulturala errekonozituz, onartzen du berorren erabilera pribatua eta partikularra, baina honek bizitza sozial eta publikoan muturrik sartzen ez duen neurrian bakarrik ordea.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararen ezagupena biztanle guztiengana zabaltzea ametitzen dutenak dira hauek, baina ez dute onartzen hizkuntza hori Administrazio Publikoko instantzia ofizialetara hel dadin.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Eta desakordio hori ez da puntu honetan baino txikiagoa euskarak erakundeen eremu ofizialean izan behar duen presentziari buruzkoan, hau da, funtzionalgo publikoaren baitan izan behar duen presentziari buruzko puntuan.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Azken batetan Gobernuak ez du berak deus erabakitzen, publikoan erabakita geratu dena onartzen baizik.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Baina hemen eredua bera bait dago sortzeko (euskara normalizatua bizitza publiko guztirako): eta horixe sortzea bait da problemaren gako guztia.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Baizik eta bertsolariak nola sentitzen duen publikoaren feedback edo erantzuna.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Nola baloratzen du, bada, plazaz plaza dabilen bertsolariak publikoaren erantzuna?.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bizkaiko Lurraldean, 83/84 ikasturtearekin konparatuz, Euskaltegi publikoetan eman den igoera %35a izan da eta Euskaltegi pribatuetan igoera honek %34a suposatu izan du.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bestalde, euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batetan aritzeko irakaslegoari eskatzen zaion erdi mailako titulu unibertsitarioa, helduen euskalduntze eta alfabetatze munduan bost urtetik gora ibilitako irakasleei, bai meritu lehiaketaren bidez, bai azterketa-froga baten bidez, homologatu izan zaie.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Aipatu beharrekoa da ere, lege garapen honek ekarri duen euskaltegi publikoen ugaltzea bizpahiru urtetan, egoera argi ez zegoenez, eta zalantzatan murgilduta egotean, euskaltegi publiko berrien zabaltzea nekez gertatzen zen.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Horrez gainera antzerkiaren idaztea ez da aski, behar dira antzerkiak jokatu, publikoari eskaini eta ez daukagu profesionaltasunik Euskal Herrian.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Publiko erakundeetako langile guztiak ikusten dituzte euskalduntze honetan sartuak, eta epe baten barruan funtzionaritzara sartzeko euskara jakin beharraren aldekoak agertzen dira.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 IKASTOLA PUBLIKOA - IKASTOLA PRIBATUA

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0210 Planteamendu honek beste pondu bat ukitzera narama eskutik, ikastola publiko eta pribatuarena alegia.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0213 Egin dezagun Herriaren gehientasunak (mayoría) Eskola Publikoak nahi dituela; erabaki hori gorabehera, ez luke minoriei Eskola Pribatuaren eskubidea ukatzeko dretxorik.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Aipatutako elkarte honek, era ofizial eta iraunkor batez, bai argitaratutako, bai liburutegi publiko eta pribatuetan maileguz utzitako, eta baita, liburu bati ateratako xerokopian gaineko ere kanon bat edo kuota kobratzen du.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Euskal Herriko heziera egiturak aldaketa nabariak jasan beharko dituzte, eta Ikastegi ezestatalak egoera berrirako prestatu beharko dira, beren Ikastegi pribatu irudia aldatuz, gestio herritarrezko Ikastegi publiko bihur daitezen.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Eskualdeko irakaskuntzaren desarroiloa bultzatuko duten erakunde publikoak (Udalak Diputazioa eta Administralgoa).

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Kontutan har ditzagun, adibidez era guzietako hondakinak, satsudura, obra publiko handiak, monokultiboak, hiriguneen hedapena, oihan-eskualdeen explotazioa, hirigintza e.a.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0071 Bordelen, Gran Teatro Palacio Rohan-en, kritikoen eritziz, Santa Ceciliak ez zuen publikoa abotsen bikaintasunaz bereganatu nahi izan, abotsen homogeneitateaz, fintasunaz eta hauen arteko joku nagusiaz baliatuz baizik.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Aktibidade guztietan ikusgarriena eta publikoa gehien erakartzen duena, aldizka egiten diren espozizio handiak dira, oso ondo muntatuak.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Ez da, diote, Trevijano jauna Antiguora ez dela iritsiko publikatu nahi izatea, bere proiektuak besterik badio ere, ez eta publikoak ulertzen ez dituen arazo teknikoen eztabaidan sartu nahi izatea ere.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Higidurazko materiala, zion oharrak azkenik, eroso eta txukuna da, mandoak bikainak eta enplegatuek ondo bete zituzten heren publikoarekiko obligazioak.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0094 Gainera urteko eta kalean ibiltzeagatik kilometroko 100 pezeta pagatu beharko du " bide publikoa erabiltzeagatik ordainduko dena.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Lehen gizon bakoitzaren problematika agertzen bazuen, orain Aresti gizon publiko gertatzen da: herriaren eskubideak defendituko ditu.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0079 - errepresentamodua ere publikoaren eta mendearen arabera, aldatu da.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 OSASUN PUBLIKOA Osasunaren kontzeptua kontutan izanik, gizona inguruneari moldaketa moduan, osasun publikoa definitzean saiatuko gara.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Osasun publikoa, komunitate guztiko indar antolatuen bitartez, osasuna bizkor, zain, berreskura eta berrabiltzen duen zientzia eta artea da.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 OSASUN PUBLIKOAREN HELBURUAK 1.- HELBURU ESPEZIFIKOAK: 1a.- Osasuna bizkortzea: pertsonaren eta komunitatearen bilakaera fisiko, sozial eta mentala bultzatzen du.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Estatu Batuetako irteera Estatu Batuetan, osasun publikoa Estatuaren funtzio da, baina nahiz eta baldintza guztiak eduki medizina sozializatua sortzeko, medizina honen kontra korronte garrantzizkoa sortu da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Baina, osasun publikoa betik uzten zen Estatuaren menpean.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Baita uholdeak eta goseak ere, obra publiko programa arin baten bidez.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Sintoma hauen intentsitatea oso loturik dago zera hauekin: alegia entrenamendua zeinen intentsiboa eta zabala izan den, lehiaketak zenbaterainoko garrantzia duen, (e. b., txapelketa baterako kualifikaziokoa), entrenatzaileak, kirol-lagunek, adiskideek eta publikoak zenbateraino bertan parte-hartzen duten eta kirolariaren izakera bera nolakoa den.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Jorge IIgarren garaian publikoari irekiak ziren; hara joan ohi zen jolastera eta lasaitzera Londres-ko jendea.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Hiru aldetatik lotzen da boterea erlijiozkoarekin: a) Botere publikoaren oinarriak finkatzeko erlijioari heldu izan diote, sarritan boterea bera sakraltzeraino; b) Erlijio-elkartetan botere-modu bat, ideologikoa eta izpirituala, nolabait instituzionaldu izan da, sarritan beste botere-moduekin konkurrentzian eta borrokan gainera; c) Boterearen esperientziak erakusten duenez, lilura-moduko batez erasan ohi dio boteredunari eta absolutu bihurtzera jotzen du bere dinamikaz; bide horretatik, boterearen nortzapena eta mitifikazioa gertatzen da maiz.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Historian ezagutu ditugun Herri gehienetan kargudun publikoek, bereziki gorenek (erregeek, enperadoreek, faraoiek, etab.ek) boterea hartzeak erlijiozko zentzua eduki ohi du, eta erlijiozko * zeremoniez inguraturik egoten da: e.b., * tronurapena, zin egitea, etab.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Horrela, gizarteko botere publikoen sistema osoari erlijiozko oinarri teologikoa jartzen zaio, eta finkatu nahi izaten da gainera, botere osoaren iturburua jainkozkoagan jarriz, baita botere-sistemarena ere.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Izatez, Herri eta garai ezberdinei begiraturik, botere publikoaren eta erlijiozko boterearen arteko harremanak lau eratara eraturik ikus genitzake: a) Berdintzapenez, nolabait erlijiozko boterea eta publikoa batbera direnean; b) Autonomiaz, botere bakoitza nolabait bere aldetik dabilenean; c) Kontrakotasunez, bi botereak konkurrentzian daudenean eta zeingehiagoka dabiltzanean; d) Menpekotasunez, erlijiozkoa politikoaren nahiz hau bestearen menpe eta zerbitzuan daudenean.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Agian horregatixe da Aurelio Arteta (Bilbo 1879-1940) pertsonaia errepresentagarriena, hau da, expresio plastikoaz gerraurrekoen artean kontzientzia publiko haundiena daukana.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 Gainerako guztian, telebista komentzional eta publiko guztien pautak segitzen ditu ETBk.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Guztia leku publiko eta ezagun batetan gertatzen da (taberna, geltokia, ostatua).

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 2. Merkatuaren egoerarekin zerikusia duten egiturazko arazoek, normalean ez dute zerikusirik bizitza laboralean edota sektore publikoan ematen diren gertaera isolatuekin.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0062 Berrikuntzarik aipatzekotan, ordezkapen sailekoak eta zerbitzu publikoen arlokoak hartu beharko genituzke kontutan.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Iturri publikoen gora-beherez dihardu B. Cobreros Urangak.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Horrela, beste probintzietan bezala, hemen ere sare publikoarekin eta pribatuarekin parekatzeko joera agertzen dute.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Azkenik, puntu beltzen artean, prentsan euskara nagusitu dadin normatiba baten falta nabariegia aipatuko genuke instituzio publikoen aldetik.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Hainbat mahai-inguruk eta artikuluk gauza bat ageri dute argi eta garbi: nahiz eta instituzio publikoen aldetik batere borondate politikorik ez agertu horrelako projektu bat martxan jartzeko (horixe frogatzen bait du Egin eta Deiak aurkezturiko projektuei erantzunik ez ematea), (...).

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Lehen zirkuituan, kontsumokoan, bi polo horik honela banatzen dira: bata, publiko irakurleak okupatzen du eta argitaletxeak bestea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Bigarren zirkuituan, aldiz, berrikuntzakoan, lehenengoa publikoak hartzen du orain ere; bigarrena, ostera, autoreak.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Idazlearengan ere argitaratzaileak agintzen du, horrela, irabazien alde idazleak arima sal dezan lehiatuz, esango du Estivals-ek: Azkenik, diruaren (garantiaren) truke konformista bilakarazi ondoren, zera eskatzen dio autoreari, alegia, beharrezko idazlanaren produkzioa, behar izanez gero horretarako ikerketa aplikatuaren laboratorioak sortuz, aurkikundeak egokitasunez egin ditzaketenak, gehienetan gainera aurretiaz determinaturiko publikoa asebetetzeko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Halaz eta guztiz ez dugu kulturagintza jator bat eginen gure liburuek, kantaldiek, hitzaldiek, etab. ez badiote publikoari bere ingurua kritika zorrotz batez aztertzen erakusten.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Ondorioz, midikutza orokorraz aparte, inolako espezialitateko zerbitzurik ez da bailarako zerbitzu publikuetan.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Guztiek, zahar eta haurrek beraiek ere, goiz-goizetik joan behar izaten dute eta garraiobide publikoez baliatuz, aipatu eritegietan jaramon egin diezaieten nahi badute.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Aretoak berotu egin behar dira publikoa erakartzeko.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Leku batzuetan (Basauri, Hernani edo Santurtzin) behe-behetik sortarazi dute publikoa, eta Administrazioak kontutan hartu behar du errealitate hori.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Nahiz eta publikoarentzako tokia ondo egon, eskenatokiak ez daude egoera berean.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Esandako guztiaz gain, esperientzia berriak ere eduki behar ditugu publikoa erakartzeko, bestela jende gutxi hurbilduko zaigu beti.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0047 1794eko urtarrilaren 24ean, frantses mintzaira egitate publiko guztien hizkuntza obligatorioa bihurtu zen, logika kartesiar bati jarraikiz.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Gaur, aldiz, demokraziaren uste onari eusten zion razionalismo klasikoak aspaldi porrot egin duenean, demokraziaren mito soilak jarraitu egiten du pietate publikoan eta propagandako liturgian, baina bere barne-kontraesanaren korapiloan harrapatuta geratzen da, Ortegak ohartarazten zuen eran in El tema de nuestro tiempo: .

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Artikulu beraren bigarren lerroaldiak errotulazio publikoaren aipamena egiten du: Kale-bidetango seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira, nolanahi ere nazioarteko arauei eta baliatzaileekiko ulergarritasunari eta segurantzari atxikiz.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Urte berbereko, 1985eko hain zuzen ere, udazkenean, Donostian, Ihardunaldiak antolatu ziren, publiko orokorrari zuzendutako dibulgazio-mailako hitzaldi eta mahainguruz osatuak.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Horrelako akordioez behinik-behin, herriak zer-jana izan zezan, legea eta ordena administratu zitezen, higiene publikoa zaindu zedin lortu zen hainbat lekutan.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Zer da publikoa izatea? Publiko kontsidera daitekeen edozein erakundek ematen duen zerbitzu bezala, ikastolok heurek ematen duten zerbitzuaren kostoa hutsezkoa izatea dute helburutzat.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Dohango zerbitzua beraz; eta guzti hori finantziaketa publiko baten ondorengo modura ulertuta.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0064 Euskal Lurralde Autonomoa deritzona hartuko dugu gure gogoeta honetarako abiapuntu, goian aipatu dugun bilakaeragatik, baina ez genuke azpimarratu gabe utzi nahi ikastolek beraiekin aurreragorako garapenean nazio mailako erakunde bezala gorpuztea dutela helburu, eta beraz, Euskal Eskola Publikoaren eraiketarako ezinbesteko baldintza.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Ikastolek, gizartean suertatutako marko aldaketa dela medio, irakaskuntza dohain emateko nahia azaldu izan dute, berea, publikotasunaren bidetik titulartasun pribatutik publikora pasatzeko prozesuari ekiten hasi ziren.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Urrats hau eman ahal izateko, ikastolen aldetik, ondasunen lagapena eta beraien ezaugarri propioak egituraketa publiko berri honetan mantentzeko ahaleginak ditugu, administraritzaren aldetik instituzio ofizialetatik diru publikoaren kudeaketa eta kontrola nola bideratuko kezka den bitartean.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Beraz, alde batetik ikastolek estatuto juridiko publiko bat hartzen zuten Eusko Kontseilu Nagusiaren titulartasunpean eta, bestalde, Administraritzak neurri bateko segurtasun ekonomikoa eta juridikoa eskeintzen zien.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Horietariko askok, ikastegi publikoa izateko borondatea azaldu dute espreski.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Administraritza Publikoak ikastola hauen titularitatea formalki bereganatu dezan arte eta Euskal Legebiltzarraren lege baten eremu barruan izan dezaketen berezitasunen kaltetan gabe, dekreto honen bidez onartzen diren itun arauez baliatu ahal izango dute ikastola horiek.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 1987.eko abenduko akordio politikoaren bitartez Ikastolak eta Eskola Publikoak biltzeko legea deiturikoa onetsi zuen Legebiltzarrak, zeinaren bitartez Ikastolak Euskal Herri-Eskolan benetan elkartzeko aintzin-urrats gisa, horietako bakoitzarekin, Hezkuntz, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren bidez, ituneak izenpetzeko gaitasuna ematen zaio Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko Arduralaritza (1. atala).

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honen ondoren Hezkuntza Sailak eta Ikastolen arteko komenio partikularrak sinatu dira 1989.eko maiatzean, komenio batzu non argi azaltzen baita harik eta Euskal Eskola Publikoaren legea onartu arte, automatikoki urtero luzatuz, ikastolek ikastegi publikoen besteko laguntza ekonomikoa izango dutela honako atal hauetan: langilegoaren kosto erreala, ondasun mugiezin eta ekipamendurako horniketa, funtzionaketa, garraio eta jantokiaren kostoak.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Komenioak sinatu ondoren ere irakaskuntza punblikoaren geroaren normalitzatze bide horretan mogimendu ezberdinak egin dira bai ikastoletan baita administraritzan ere.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hau da, Eskola Publikoaren Legearen zirriborroa ezin kontsentsuaturik; Recalde jaunak aurreko legealdiaren hasieran eginiko apostua beraz, galdutzat eman daiteke, epe laburrean gauzak zeharo aldatzen ez badira behintzat.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hala eta guztiz ere publiko kontsideraziopean babestu izan diren hainbat kontzeptu, erabat eztabaidagarri suertatu ziren bai Ikastolen Batzar Nagusian (Donostia Iruñea 1990.eko urtarrila-martxoa) baita ikastolen islada den euskal gizartean ere.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Badirudi orain arte sare ezberdinetako Hezkuntz Komunitateko partaideen artean eman direla euskal eskola publikoa eraikitzeko urrats gehien eta hortan agian zentratu beharko genituzke etorkizunari begirako esperantza guztiak.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 Esfera bat kanporuntz zegoen, eta bestea barruko patioruntz; bazegoen ere honela zioen harri bat: Gaixo eta behartsuei, ongintza publikoak.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Proiektoan, batez ere argia eta aireaketa zegokienez, mota honetako eraikuntzentzat 1862.ean, Husson-ek, Paris-eko Osasun Publikoaren Administraritza zuzendariak, emandako aholkuak hartu zituen kontuan; halaber, antzeko itsasoarekiko hurbiltasunagatik, Napoleon III.ak agindutako Berek-eko Ospitalea sur mer.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0078 Hots, bizitza publikoa inundatu duen komedia, gezur morala (), hau da, .

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Aho batean mihi bi bezala, sozialismoak aurpegi bi hartu du publikorako: bat hotza, teknikoa, kabinetekoa, politikoa; bestea onbera, adikorra, paternalista.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Publikoak daude, eta heterogenotasuna eleberri-eskaintzan.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Horregaitik publiko honi begira terminologien arteko lehiakidetasunak eta ezadostasunak aldendu behar dira.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 ARABIAR KALEJIRA Laburpena: Ikuskizun hau kalean garatzen da publikoak parte aktiboa hartzen duelarik.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Zientifiko zoroa eta bere laguntzailea asmakizun miresgarri bat aurrera eramaten saiatuko dira publikoaren artean nahastutako pertsonaien laguntzaz.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0181 Furgoneta izkutuan apaintzen da makinaren itxurazagertzeko publikoaren harridura sortarazten eta orduan hasten dira benetazko gora beherak.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 1813ko Karpetaren aurkezpeneko ospakizun haiek, iazko Abuztuaren 30 eta 31n, Gastronomiako Kofradian eta San Telmoko udal Museoan berak asko maite zituen bi agertoki, zeinetara ilusio biziz joan bait zen, Juan M. Peña Ibáñez bere betiko lagunaren laguntzaz, hauetxek izan ziren beharbada bere azken bi agerpen publikoak.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 OSPITALEZ KANPOKO OSASUN-ETXE PUBLIKOAK 87-XII-31n funtzionamenduan zeuden zentru guztiak barne-hartu dira, eta baita urtean zehar desagertu izan diren baina gutxienez sei hilabete irekita iraun duten zentruak ere.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 7. Sektore publikoko alokatua. Modu finko batez soldata, jornal, alokairu, komisio edo beste edozein eratako sari-truke Administrazioan edo enpresa publikoan lan egiten duen pertsona.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 8. Sektore publikoko ebentuala. Inoizka edo behin-behinekotasunez soldata, jornal, alokairu, komisio edo beste zeinnahi eratako sari-truke Administrazioan edo enpresa publikoan lan egiten duen pertsona.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 KONTZEPTUAK SEKTORE PUBLIKOA Sektore Publikoa terminoak aurretiazko definizio bat eskatzen du, Euskadiko erakundeen eraketak aurkezten dituen berezitasunak kontutan izanik.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Berezitasun horiek bi Sektore Publiko diferentziaturen bateratasunean gauzatzen dira: a) Euskal Sektore Publikoan.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 b) Euskadiko Komunitate Autonomoko Sektore Publikoan.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskal Sektore Publikoa, Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatua dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Komunitate Autonomoak, Lurralde Historikoetako bakoitzak eta Udalen antolamenduak.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Euskadiko Komunitate Autonomoko Sektore Publikoa, bere aldetik, osatzen dute: a) Euskadiko Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorrak.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 b) Euskadiko Komunitate Autonomoko Erakunde-Administrazioak, hau bere aldetik besteok osatzen dutela: 1. Zuzenbide publikoaren arabera eraentzen diren Komunitateko Erakunde-Enteek; Organismo Autonomoak deitzen zaie hauei.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 2. Funtsean zuzenbide pribatuaren arabera eraentzen diren Komunitateko Erakunde-Enteek; bi motatakoak izan daitezke hauek: - Zuzenbide pribatuko Ente Publikoak.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 Jaurlaritzaren erantzukizuna da Euskadiko Komunitate Autonomoko Sektore Publikoaren Aurrekontu Bateratua elaboratzea, eta berori Parlamentura aurkeztea informazio-dokumentu bezala.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 1986rako Aurrekontu Orokorren Lege-Proiektua prestatu zen egunean, Sektore Publiko hori osatzen zuten enteak honela xehekatuak geratzen ziren: 1. Komunitate Autonomoko Administrazio Orokorra (Parlamentua, Jaurlaritza, Lan-Harremanetarako Kontseilua, Kontseilu Ekonomiko Soziala, Kooperatiben Kontseilu Gorena).

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0365 2. Zuzenbide publikoaren arabera eraentzen diren Komunitateko Erakunde-Enteak: a) Administrazio-Organismo Autonomoak: - Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Agintariei dagokie, indarrean dauden legeen babesean, izenon isladatze ofizial eta erabiltze publikoa, errespetu eta tolerantzia giro batean.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 BEHERAPENAK Neu ere garraio publikoak erabili izatean behin baino gehiagotan gelditu izan naiz patrika hutsik; beraz, has gaitezen Euskal Herrian diharduten Konpaini Nagusiek eskaitzen dizkiguten beherapenak ikusten; bidean jarri aurretik ondo galdetu, deskontu horiei mamia ateratzeko.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Zerbitzu Publikoen beharrak kalkulatu eta baloratu ahal izateko, esaterako, haurtzaindegiak, eskola-postuak, ur-horniketa eta estolderia, garraio publikoa, euskalduntzea, hirigintza, etxebizitzak eta abar....

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Gainera, erroldan egoteak eskubideak ematen ditu, besteak beste, Hauteskunde-Zentsuan barnesartuta, udalaren eskola-postuetan onartua izatekoa, zerbitzu publikoak (haurtzaindegiak, kiroldegiak, udal ongintza, txertaketak...) erabiltzekoa, zenbait jabetza komunalez baliatzekoa, eta abar....

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0133 Guztiz beste muturrean, parke publikoak sortu dira.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 - publikoaren kontzientzia.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0097 2. Jende-sail jakin batentzat, edo, batzuetan, publiko zabalarentzat otorduak emateko establezimendua.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Ikertu orain non aurkitzen diren zerbitzu publiko nagusiak, parkeak, museoak eta ospitaleak.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 1785ean funtzionario publiko bezala aurkitzen du enplegua Nizako hirian, gai desberdinen ikerketa eta esperimentaziora dedikatzen zen bitartean.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Horiek hola eta herriak jasaiten duen jende hustea gainerat ekarriz izigarriko ekilibra eskasa sortzen da: - Alde batetik, diplomatuak diren eta ekonomia mailan arduratzen ahal litazken gazteak, lan bila joaitera bortxatuak dira, publikoan, edo pribatuan izan dadin.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Hauexek dira ikuspegi labur eta trauskileko politikaren ondorioak, badaezpadako politikariek, marketing-teknikariak besterik ez errealitatean, duten perspektiba murriztuak eragina, eta gastu publikoa murriztu beharraren mamuak ikaratua, euskararen normalizazioaz inolako interesik gabea.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Irizpide logiko batetik badirudi zenbait kasutan bederen euskalki hauek ere aintzakotzat hartu behar direla, mundu juridiko-administratiboaren zenbait kasutan (bulego profesional edo publikoetan, jendetik hurbilen diren lehiatiletan ahozko erabileran eta abar, ahaztu gabe, gai honetako Udalen problematika aparta, Administrazioaren lehen maila den aldetik) onargarri izango bait litzateke euskalkien erabilera hori, gutxienezko standarizazio baten barne, banaketarako baino, geroko batuketarako aurrepausu bezalaxe.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Honetan ere azken boladako legislazio linguistikoa nolabait osatu beharra dago, Euskal komunitate Autonomoan, dokumentu publikoaren errejimena zehazteko eta Nafarroan eskubide linguistikoak erresuma zahar horren lurralde osora zabaltzeko.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 7) Osasun publikoa.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Gainera, horrela, nazioarteko baliabideen esleipena okerragotzen da eta gizartearen ongizate-maila jaisten da (3) Baita A herriko biztanleena ere, zeren eta lehen haien Estatuak biltzen zituen arantzelez zerbitzu publikoak finantz bait zitezkeen eta orain ez.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 Hala ere, langileen ibiltze askeari bi garrantzizko murriztapen jartzen zaio EEETn: EEETren 48.3 artikuluan aipatzen dena: ordena-publikoko, segurtasun publikoko eta osasuneko arrazoiengatik " langile alokatuen ibiltze askea galeraz daiteke (dena dela, zio hauek era murrizkor batean ulertu eta interesatuaren jokatze pertsonalean oinarrituz inbokatu behar dira).

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 EEETren 48.4 artikuluan aipatzen dena: (langile alokatuen ibiltze askeari buruzko) xedapenak ez dira Administrazio Publikoaren enpleguen kasuan aplikagarri.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Energi sektoreko merkatu publikoen irekiduran.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 GIPUZKOAKO ERAIKUNTZA ETA OBRA PUBLIKOETAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA - 1989-1990.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honek Gipuzkoako probintzian, bere jarduera eraikuntzari eta obra publikoei dedikatzen dieten enpresak eta bere zerbitzura lan egiten duen pertsonal oro behartzen ditu, zuzendaritza garaiko edo kontseilu garaiko karguak betetzen dituen pertsonala salbu.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 10. Artikulua - Kontratazioa Eraikuntza eta Obra Publikoetako enpresek, fabrika eta tailerrak salbu, ezingo dituzte denbora ziurreko kontratuak itundu ondoren aipatzen den obrako pertsonalarekin: 1. eta 2. mailako ofizialak, igeltseroak eta moldeztatzaileak, peoiak eta laguntzaileak.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 5.- Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 6.- Sare Publikoetako Instalazioetarako erreserba lurzorua.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Bi sistemek ezar ditzaten muga eta zorrekin, azpiegituren sare publikoko instalazio, kanalizazio, hariteria eta abarren kokamendua baimenduko da lurzoru honen gainean.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Sare publikoetako (Orokorrak edo Lokalak) lurpeko nahiz aireko instalazio eta kanalizazioen kokamendua, edo berarekin mugakide den Sistema Orokorrari buruzko erabilera auxiliarrak baino ez ditu jasango.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru honen xedea 14 Sektoreko bide sistema publikoari eta bertako aparkaleku, espaloi eta isleta erantsiei lotuko zaie nahitaez.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Hala behar duten sare publikoko instalazio eta eroanbideak kokatu ahal izango dira lurzoru honen gainean.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Definitutako erabileraz gain, lurzoru honen gainean sare publikoetako instalazio eta eroanbideen kokamendua ere baimenduko da, betiere dedikatu behar direnerako erabilera nagusia objektiboki hipotekatzen ez badute.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 10 bis Artikulua.- Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Definitutako erabileraz gain, lurzoru honen gainean sare publikoetako instalazio eta eroanbideen kokamendua ere baimenduko da, betiere dedikatu behar direnerako erabilera nagusia objektiboki hipotekatzen ez badute.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 11. Artikulua.- Sare Publikoetako Instalazioetarako erreserba lurzorua.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Bere erabilera xedea, bertan Energiaren Eraldakuntzarako Zentroa, Argiteria Publikoaren Maniobra eta Kontrol Koadroa, Ustel-Zuloa eta Dekantazio Putzua kokatzean datza.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Halaber, sare pribatuetako (derrigorrezkoak edo ez) instalazioen kokamendua ere baimentzen da, bai eta espazio horietatik zehar igaro behar duten sare publikoetako instalazioena ere.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Itxitura bat jarri ahal izango da bere perimetroan, betiere Sektoreko zona publikoetatik barnealdea ikus dadin uzten badu.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Iharduera hauek edo hauetarikoren bat egikaritzen bada, bere inguruaren itxitura opakoa derrigorrezkoa izango da 2 metrotako altueraraino gutxienez, eta 3 metrotako altueraraino gehienez, Sektoreko zona publikoetatik ikus dadin ekiditeko.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Azpiegitura publikoek zona honen zati bat okupatzea beharrezkoa izanez gero, Urbanizazio Proiektuak zehaztuko lukeelarik, bidezko zorrak ezarriko dira Konpentsazio Proiektutik.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Ez dira baimentzen zona honetan (Lurzoru Pribatu Eraikigarriak) eraginik izan dezaten lurpeko azpiegitura publikoak, baina bai ezinbestean zeharkatu behar dituzten airekoak (hariteria elektrikoak).

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Era berean, industri ihardueraren merkatal ekipamendua baimentzen da, Planeamendu Arautegiak xedatutakoa garatuz ezartzen den proportzioan eta eragin horretarako erreserbatutako lurzoru publikoaren gainean.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Lerrokadura hauek lursail pribatuak lurzoru publikoetatik banantzen dituztenean, lurpeko eraikuntza elementuek (zapatak, eta abar...) ere errespetatuko dute lerrokadura.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Ez da beren eraikuntza baimentzen lurzoru publikoaren gainean grabitatuz.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Industri eraikin orok, kamioi plaza batentzat behar adinako edukiera duen merkantzien karga eta deskargarako zona bat eta ibilgailuak bide publikoan maniobrarik egin gabe sartu eta irtetzea ahalbide dezan sarbide bat eduki beharko du bere barnealdean edo bere espazio libre pribatu eta itxietan.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 Arazketa honetatik eta, edozein kasutan, sare honetatik datorren ura, bai eta garbigela eta abarretatik datorrena ere, hondakin uraren sare publikora isuriko da dagokion arkatilaren bitartez (amankomuna izan daitekeelarik bi lotuneentzat).

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0009 6.- NTE-ISA eta NTE-ISS Arau Teknologikoen aplikazioa gomendatzen da sare publiko eta pribatuen diseinuan.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 32. Artikulua.- Baldintza Estetikoak eta Apainduria Publikoari buruzkoak.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 36. Artikulua.- Bide Sare Publikoa.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Sare publikoa longitudinalki horizontala izango da, Ekialde eta Mendebaldeko alderdietan ezik, zeinetan %5etik beherako aldapak baimenduko diren, eskualde errepidearekin bat etor daitezen.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Obra Publikoetako Ministraritzaren Ur Hornidurarako Hoditeriarentzako Preskripzio Tekniko Orokorren Plegua beteko du.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0011 Gerorako lotune bat edukiko du Espazio Libreen Sistemarako eta Interes Publiko eta Sozialeko Zerbitzuetarako erreserba lurzorua osatzen duten hiru areetariko bakoitzean.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Saneamendua sare publikoko sistema bereizle baten bitartez burutuko da.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Eraikinetako euri urarentzako zorrotenak erregulartasunez lotuko zaizkio sare honi arkatilen bidez, debekatuta geratzen direlarik sare publikorako isurketa zuzenak.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Hondakin ur sanitarioa eta industri erabileretatik datorrena, behin jatorrian araztuta, Ordenantza hauen 27. artikuluak zehazten duena betez, hondakin uraren sare publikora isuriko da, dagokion arkatilaren bidez.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Iparraldeko lursailak bere ustel-zulo propioa jartzea hautatzen badu, bere ura ibaira eroan dezan sare publiko esklusibo bat baimenduko da, isurketa puntua sare amankomunarekin bateratu beharko duelarik.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exigigarritasuna: Legeak exigitutako lurzorua derrigorrez eta doan lagatzekoa izango da, eta kasu orotan, Planak domeinu publikora destinaturiko lurrak.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 b) Obra txikiak deritzenak, hala nola, finka, orube eta lurren itxiturak; obretan babeserako hesiak edo langak jartzea; estalkien konponketa; eraikuntzako elementu auxiliarren instalazioa; letrero, iragarki, errotulu eta olanak jartzea; eta oro har, eraikinetatik kanpo edo bide publiko eta espazio libreetan exekutatzen diren guztiak.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 10.- Administratiboa eta Zerbitzu Publikokoa.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Behebarrutara, zerbitzu gelatara, trastelekutara (beren jabetzaren ikuspuntutik, eraikineko etxebizitzei erantsiak) eta atartetara destinaturiko espazioez gain, behe-solairuak, oro har eta Hirigintz Fitxek ezartzen dituzten muga konkretuen kaltetan izan gabe, merkatal, bulego, osasun, kultur, erlijio erabileratara, erabilera errekreagarri, administratibo, zerbitzu publikoko eta aparkalekutara destinatu ahal izango dira.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Soto eta Erdisotoak honako erabilera hauetara destinatuko dira: aparkalekuak eta hauen instalazio osagarriak; jabetzaren ikuspuntutik, eraikineko etxebizitzen trasteleku erantsiak; jabetzaren ikuspuntutik, behe-solairuko lokalen espazio erantsiak, betiere behe-solairutik sarbide zuzena badute eta unitate funtzional bat osatzen badute, beren destinua lokalean garatutako ihardueran erabiltzen diren merkantzia edo tresnen biltegiratzea delarik, baina inoiz ez publikoaren despatxua edo pertsonen egonaldi luzea; eraikinaren zerbitzurako instalazio teknikoak (ponpak, galdarak, gordailuak, makineria, eta abar...).

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Eraikuntzei loturiko domeinu eta erabilera publikoko lurzoru librea jardin, baratza edo azaleko aparkalekutara dedikatuko da.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Deialdia eta helburua Adunako EN-1etik Gipuzkoako mugaraino Leitzan Nafarroarekin lotura Autobidea Proiektuaren obren kontrataziorako lizitazio publikoa deitzen da.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Eskaintzen aurkezpen epea amaitu eta ondorengo lanegunaren 13etan Gipuzkoako Foru Aldundiko Jauregian lizitatzaileek aurkezturiko proposamenak irekitzeari ekingo zaio ekintza publikoan.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Azpiegitura hau erakunde publikoek bakoitzak bere eskumen eremuaren barruan egiten dituzten kartografi lanetarako ezinbestekoa denez, eta barreiadurak eta bikoiztasunak eragotzi eta baliabide publikoen errentagarritasun egokia lortzeko helburuaz, Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza eta Arkitektura Sailak proposatzen du Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailarekin gure Lurralde Historikoko Zehaztasun Handiko Galgaketa-Sarea burutzeko lankidetzarako Hitzarmen bat izenpetzea, erantsitako proiektuaren arabera, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko 27/1983 legearen printzipioekin eta Erregimen bokalaren Oinarriei buruzko Legearen 57. artikuluan ezarritakoarekin bat.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 1988ko abenduaren 27ko datarekin, 1989. urterako Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrei buruz 55/1988 zk.ko Foru Araua Biltzar Nagusiek onartu zuten, zeinetan 731 zenbakiarekin izendatutako Partida bat aurkitzen den, elkarte hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako Ondare Publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitzerako dirulaguntzei zuzendua, 53.360.000 pezetatako zenbatekoan.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Helburu zehatzagoa berriz, zoluaren edo eraikinen erosketarako edo esparru publiko edo elkarteko hornidura bezala erabiltzeko daudenen berregokitzetarako dirulaguntzak emanaz Arabako herrien eta hirien Alde Zaharren birregokitze bateratu bat gauzatzea da, Ondare Urbanizatu eta Eraikiaren Birregokitzeari buruz Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 5eko, 278/83 Dekretuan jarritako erizpideen barne.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 LEHENENGOA.@- Elkarteko hornidura edo esparru publikoetarako zuzendutako eraikinak eta lurrak erosteko dirulaguntzak emateko eskatu ahal izango dute, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udalek edo Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoek, Udalerrian, bai hirilurretan bai landalurretan kokatutako multzoen Birregokitze Bateratutako Eremu bezala aitorpen espedientea hasia den, zeintzu, bere izakera historiko edo kulturalaren balioagatik baita ondare urbanizatu eta eraikitakoaren degradazio baldintzagatik, bere babespenerako, kontserbaziorako edo hobekuntzarako zuzendutako Administrazioaren ekintza berezi bat behar duten, Eusko Jaurlaritzaren aipatutako 278/1983 Dekretuan agintzen denaren arabera.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 800 metro karratu lortu gabe, eraikitako edo leku zabalak, bide publikoak, antolapidetza eta/edo ez-urbanizatzeko zoluaren guneak bezala sailkatutako lurrez inguratua egon dadila.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Salerosketa-kontratua, bi aldeetako edozeinen eskariz eskritura publikotara jasoko da.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 7.@- Gastuak eta zergak: esleipen-hartzaileak bere burua behartzen du eskualdaketa dela-eta eskritura publikoa notari aurrean egiteagatik eta Jabetza Erregistroan inskribatzegatik sortzen diren gastu guztiak ordaintzera.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 9. -Salmenta hau eskritura publikoan jasotzen den datatik hasi eta bost urteko epeaz, Arabako Foru Aldundiak atzeraeskuratzeko eskubidea erabili ahal izango du esleitutako lursailean eraikitzen diren pabiloien salmentetan.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Salerosketa-kontratua, bi aldeetako edozeinen eskariz eskritura publikotara jasoko da.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 7.- Gastuak eta zergak: esleipen-hartzaileak bere burua behartzen du eskualdaketa dela-eta eskritura publikoa notari aurrean egiteagatik eta Jabetza Erregistroan inskribatzegatik sortzen diren gastu guztiak ordaintzera.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 9.- Salmenta hau eskritura publikoan jasotzen den datatik hasi eta bost urteko epeaz, Arabako Foru Aldundiak atzeraeskuratzeko eskubidea erabili ahal izango du esleitutako lursailean eraikitzen diren pabiloien salmentetan.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Lehendakaritza Saila. KONTRATAZIO ZERBITZUA. IRAGARKIA. Lehendakaritza Sailerako transmisiogaien hornidurarako Lehiaketa Publikoa.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko Lehiaketa Publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aldi berean, apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: 1. Xedea: Lehendakaritza Sailerako transmisiogaien hornidurarako lehiaketa publikoa.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 IRAGARKIA, Ibilgailu-Parkeko eta Sute-Itzaltze Zerbitzuko ibilgailuetarako automozioko labankarien hornidurarako lehiaketa publikoa.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aldi berean, apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: 1. Xedea: Ibilgailu-Parkeko eta Sute-Itzaltze Zerbitzuko ibilgailuetarako automozioko labankarien hornidurarako lehiaketa publikoa.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Sail honek, gaur, Foru Agindu hau hartu du, beronen xedatze-zatia jarraian argitaratuko delarik: Lehena: Gobernu Kontseiluaren 1.990eko urtarrilaren 16ko erabaki bat izan zela bide, behin-betikoz onetsi zen Bilbotik Bermeorako 6313-EEren destolestaketa,9,550. k.g.tik 12,355. k.g.era, Artebakarra-Zabalondoko tartea, taiuketaren proiektuaren burutzapenak ukitzen dituen ondasun eta eskubideak atzemateko, derrigorrezko desjabetzapen espedienteari hasiera ematea, beronek, errepideei buruzko indarreko legerian xedatutakoarekin bat etorriz, onura publikokoak direlako adierazpena eta ondasunak atzeman eta berauei dagozkien eskubideak eskuratzeko beharrizana dakartzalarik, desjabetzapena egin, aldi baterako atzeman eta zortasunak ezarri edo aldarazteko.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 9. Art. Udal Administrazioak zaindu egingo du alkoholdun edari eta tabakoaren publizitatearen gaineko debekuak bete daitezen bai lokal publikoetan bai eta lehen aipatu Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legeko 12. artikuluak eta 14. eko 3 zenbakiak aipatzen dituzten kirol, hezkuntza, kultura edo gizarte iharduerak direla eta, nahiz horien bitartez edo, lehiaketa, sariketa eta kontsumora induzitzen duten antzerako moduetan egindako promozioetan.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Foru Mildiztegirako erregistro motako papera 1990. urtean zehar hornitzeko dei egindako lehiaketa publikoa.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781, Legegintzako Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aldi berean, apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuko Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 IRAGARKIA Foru Mildiztegirako pergaminu motako papera 1990. urtean zehar hornitzeko dei egindako lehiaketa publikoa Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aldi berean, apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuko Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 b) Aurreko atalean barnesartuak ez egonik, zolatutako bideak edo espaloi xingolatuak eta, gainera, estolderia, ur hornidura, elektraenergiaren hornidura eta argikuntza publikoa dituztenak.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Mugaketa hau......aren......eko 1990/...... Foru Dekretuaren arabera dokumentatuko da eta oneste eta publikoari azaltze izapideetan jarriko da.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu bategina onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren testuko 122 eta hurrengo artikuluak beterazteko, zortzi eguneko epean zehar, egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Administrazio Klausula Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aldi berean, Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu bategina onetsi zuten apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122. artikulu horretako 2. lerroaldearen eta hurrengo artikuluen itzalpean, lehiaketa publikoa iragartzen da, beharrezkoa balitz, Administrazio Klausula Berezien Pleguen aurkako erreklamaziorik azaldatzearren, lizitazioa geroratu egingo litzatekeelarik.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. Idazkitxiak Kontratazio Zerbitzura aurkeztuko dira eguerdiko hamabiak (12) arte, lehiaketa publikoaren iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta biharamunetik hasita, hogei (20) astegunen barruan.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 VII. Proposamen eredua:............ jaunak / andereak.........ko auzotarra, egoitza...............n duena, bere izenean edota............ren ordezkaritzan, Administrazio Klausula Berezien Pleguetan aurrikusi den bezala benetakotzen dudana, hurrengoa adierazten du: 1. Foru Aldundiak Bizkaiko Egunkari Ofizialan eta beste egunkari batzutan............... kontratua (kontratuaren xedearen izen osoa jarri) adjudikatzeko, lehiaketa publikorako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Postuen banaketa Hont sistemari jarraituz egingo da, Hezkuntza Publikoan Bilboko Udalerriko hauteskunde mahaietako emaitzen arabera eta Irakaskuntza Kontzertatuan eta Ikastoletako Irakaskuntza Kontzertatuan Bilboko ikastetxeetako ordezkari sindikalen arabera.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 8. art. Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langilegoaren ordezkaria Udal Eskola kontseiluan, Bilboko Udaleko Enpresa Komiteak proposatuko du.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. kapitulua Hautatutako kontseilariez 16. art. Hautesleak honako atal hauetakoren batean dauden pertsona fisikoak izango dira: a.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Gurasoen Elkarteak.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 b.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Eskola Kontseiluko kide den Irakaslegoa.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 c.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Eskola Kontseiluko kide den Ikaslegoa.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 d) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako eta Ertainetako Institutuetako Zuzendariak.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 20. art. Gurasoen Elkarte, Ikastetxe Publikoetako Zuzendari eta Ikastetxe Kontzertatuko titularrentzako botu haztatuaren Sistema erabiliko da ikastetxean matrikulatutako ikasle kopuruaren arabera, ondoren zehazten den moduan:

341. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 21. art. Barrutiren batean Irakaskuntza Ertainetako Ikastetxe Publikoa nahiz kontzertatua ez balego, hauen ordezkariak O.H.O.ko Publiko nahiz kontzertatuekin elkartuko lirateke.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 1. Atala Gurasoez 22. art. Udal barruti bakoitzeko 7 ordezkari hautatuko dira, Ikasleen Gurasoen Elkarteek proposatutako hautagaien artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Gurasoen Elkarteko 4.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 2. Atala Irakaslegoaz 23. art. Udal barruti bakoitzeko 7 ordezkari hautatuko dira, Ikastetxeko Eskola Kontseilukideen artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako 4.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 3. Atala Ikaslegoaz 24. art. Udal Eskola Kontseilurako ikaslegoaren kontseilariak Ikastetxeetako Eskola Kontseiluetako kide diren ordezkarien artetik aukeratuko dira, O.H.O.ko ikastetxe publikoei 2 dagozkielarik eta Ikastetxe Kontzertatuei 1.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 25. art. Udal barruti bakoitzean 5 ordezkari hautatuko dira, Ikastetxeko Eskola Kontseilukideen artetik eta beraiek aukeratuak, honela banaturik: - O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako 2.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 4. Atala Irakaskuntza publikoaren zuzendariez

347. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 26. art. Udal Eskola kontseiluan Irakaskuntza publikoaren Zuzendarien artetik 2 ordezkari hautatuko dira.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 27. art. Udal barruti bakoitzean ikastetxe publikoetako 3 zuzendari hautatuko dira, hala O.H.O.ko ikastetxe publikoetakoak nola Ertainetako Institutuetakoak.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0005 6. Atala Euskaltegietako titularrez 29. art. Bilboko Euskaltegietako ordezkarien artean, bat Euskaltegi publikoetakoa izango da eta bestea HABE erakundearen sailkapenaren arabera homologatuta dagoen beste euskaltegi batetakoa.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0006 36. art. Hauteskunde zentsuek, izen-abizenak eta dagokien heziketa zentrua zehaztuko dituzte eta Gurasoen Elkarteen, Ikastetxe Publikoetako Zuzendarien, Ikastetxe Kontzertatuen Titularren eta Euskaltegien kasuetan dagokien botu kopurua eta legalki ordezkatzen dituzten pertsonak ere bai.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 O.H.O.ko Irakaskuntza Publikoaren ordezkariak Bizkaiko Ikasleen Gurasoen Elkarteak (B.I.G.E.) proposatuko ditu.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0008 Ertainetako Irakaskuntza publikoaren ordezkaria Bizkaiko Irakaskuntza Ertainetako Ikasleen Gurasoen Elkarteak proposatuko du.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Beraz, ihardespen gisa zerbait esateari egoki eritzi izan diogu, eta bide batez, zenbait pertsonengan barneraturik dagoen sektarismo sakonaz, hausnarketa egin nahi genuke, pertsona horiek komunikabide batzutan duten presentzia eta kontrolagatik, dudabako eragina bait dute eritzi publikoa deitzen den horretan.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bide beretik, Agustín Rodríguez Sahagún, hau ere CDS-ko diputatua, txorrotx mintzatu zaio konpainiari bere horretan bizirik eutsi diezaion eskatuz, izan ere zortzirehun lanpostu galduko lirateke eta, horra bien bitartean antzeko sektoren publikotan dirua inbertitzen ari da.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Euskal Herriko Unibertsitateek, publikoak nahiz pribatu biek, ez dute txitik ere esan.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurkezten diren lanak enpresa pribatu, administrazio publiko eta Unibertsitateko irakasle, ikertzaileek burutu dituzte.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Goizeko hamabietan hasi zen atzoko bileraren bigarren partea, publikoari irekia oraingoan.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena den, eta inolako azalpen publikorik egin gabe, aurten ez du Administrazioak sari horren deialdirik luzatu.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Larunbat arratsean, berriz, Orixe euskal gizartean gaia jorratzeko Luis Mari Mujika, euskal filologiaren irakasle, olerkari ezaguna, hiztegi egilea eta kritikaria; Santi Onaindia, egile, euskal kulturaren aldeko langile aditua eta Orixeren kidea, eta Pablo Iztueta, soziologo egile eta unibertsitate irakaslea ezarri ziren publikoaren aurrean.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Egunkaria publikoa ala pribatua izan behar duen galderari ez duela berak inolako aukerarik baztertzen, unean uneko eta tokian tokiko egoeraren araberakoa izan behar duela gaineratu bait zuen.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Egunkaria kaleratzeko diru publikoa beharrezkoa izan behar duela uste badu ere, Zalakain irakasleak jendearen parte hartzea beharrezkotzat jo zuen.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gainera publikotik abiatuz egunkari instituzionalean jausteko arriskua oso haundia dela zioen, nahiz eta une horretan indarrean dagoen partidua bakoitzaren aldekoa izan.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zioenez agian interesgarriagoa da publikoa ala pribatua izan behar duen eztabaidatzea baino, zelako egunkaria izan behar duen aztertzea; alegia, espezializatua izan behar duen, euskalkien erabilera, zein adinetako jendeari zuzendua....

364. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dirua aipatu zelarik, Aranberriren ustetan diru publikoa mugitzen den guztietan derrigorrezkoa da kontrola egotea.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hau da, publikoa izatekotan bakarra izan behar duela, eta eredu pribatua hartzekotan gutxieneko zeintzuk baldintzak ezarri beharko diren argitu beharko dela planteiatu zuen.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azkenik militantziaz mintzatu zen Aranberri, diru publikoa sartzen delarik, militantzia halabeharrez desagertzen dela defendatzeko.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bere ustez soldata medio publikotatik segurtatzen delarik, ezina da militantziarik egotea.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Estatu espainoleko gartzela ezberdinetan atxiloturik gauden euskal preso politikoak Euskal Herriari, eta orohar eritzi publikoari, zuzentzen gatzaizkio, aditzera emateko Estatu espainolak bereziki gure aurka, eta era berean gure Herriaren gaindi, berriro indarrean ipini duen eraso errepresibo-polizialari aurre egiteko erabaki irmoz darraigula.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Imanol Ibarguengoitiaren zuzendaritzapean egonik, irekiago bihurtu zen, partaidetza Euskadiko leku ezberdinetako baserritarrek eta astoek osatua eta publiko artean praka laburretan atzerritarrak eta guzti zebiltzan.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Atzo gabean Zuloaga enparantzan jarritako iturri argitsua inauguratu zen bertan bilduriko publikoaren aurrean.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Herriko zenbait iturri publikotako ura kutsaturik egon daiteke

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Udaleko zerbitzu batzordeak aditzera eman duenez, herriko zenbait iturri publikoetara doan ura kutsatua egon daiteke.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Urodi honek Oztaraneko iturburuko ura darama zenbait iturri publikoetara, Goi Kalera, Kale Nagusira eta Oztaran auzora.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Aberia hau dela eta herri osoa geratu da ia urik gabe, jendea iturri publikoetara jo duelarik ura lortzeko, lehen aipatu dugun arazoa guztiz areagoturik.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Helburua lortzeko Elkartea presio-taldea izan beharko litzateke zenbait esparrutan: euskal egunkaria, euskal ajentzia, ETB bi kateen arteko eztabaida, Euskadi Irratia /, TVEk euskararekiko duen arbuioa, politikari eta pertsona publikoen erdal prentsaurrekoak, beste horrenbeste erakunde publiko zenbaiten jokabidea, prentsaurreko eta aurkezpenak direla eta, komunikabide guztietan %X euskaraz egitea, e.a.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Gogora dezagun une honetan Bizkaiko ertainetako hezkuntza publikoan lau mila eta berrehun estudiante dagoela eta ikaslego-kopuru hau areagotzen ari dela.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, zuk hala deritzozu behintzat, unibertsitateko estatutuen aurkako jokabideaz guk betetzen ditugun plazak konkurtso publikora ateratzea.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Nahi duzunean, eztabaida publiko batetarako eskua luzatzen dizut, bertan, botatzen dituzun argudio zital horiek banan banan desegiteko.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, tresna higikor eta eramankorrak kontratatzeko. CP-176/88 zbk.-dun espedientea.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 BEASAINGO UDALA IRAGARKIA Beasaingo (Gipuzkoa) Udalean kale garbitzaile baten lanpostua jabegoz betetzeko Lehiaketa-Oposaketa Publikoaren deialdiari buruzkoa.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 NEKAZARITZA ETA ARRANTZU SAILA Nekazaritza eta Arrantzu Sailburu Jn.T. Gorenaren 1988ko otsailaren 23ko ERABAKIA, Arrainola, S.A. elkarteari Administral Baimena ematen duena, itsas-hazkuntzen ezartegi bat jartzeko eta hustiratzeko, jabari publikoaren itsaslurrezko eremu batean, 20.000 m2 zabalerakoa, eta laguntzaile gisa, araztaile flotagarri batez hornitua, Barrika udalerrian dagoen Oka ibaiko bokalean kokatua, Bizkaiko Itsas-Barrutian.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Ezartegia Oka ibaiko bokalean kokatuko da, Zubi Berri delakoaren eta Azua-Gaminiz errepidearen aldamenean, Bizkaiko Itsas-Barrutian, Barrika udalerrian dagoen jabari publikoaren 20.000 m2ko eremu batean.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 DONOSTIAKO UDALA IRAGARKIA, Tenis Ondarreta Udal Fundazio Publioaren">Publikoaren instalakuntzei buruzko Barne Erreformaren Plan Berezia behin betirako onesteaz. (Hutsen Zuzenketa).

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 1988ko Urtarrilaren 7an Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean, 3 zkian, argitara emandako iragarkian, Tenis Ondarreta izeneko Udal Fundazio Publikoaren instalakuntzei buruzko Barne Erreformaren Plan Berezia behin betirako onesteari dagokionean, afektaturiko instalakuntzen diseinu berriaren azterketa dioen orde, beste hau idatziko da afektaturiko intersekzioen diseinu berriaren azterketa....

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Behin laguntza emanez gero, frogagiri hori eskritura publiko egin beharko da.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 OSASUN ETA KONTSUMO SAILA (Osakidetza) ESLEIPENA, Aranbizkarra San Martinen - Gasteiz - Osasun Zentru bat Eraikitzea-rako Lehiaketa Publikoarena. Esp. Zkia 020/20/0/00028/1301/1188/0089.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Osakidetzaren Ekonomi Kudeaketarako eta Administraziorako Zuzendari Jn.T.A.-ak, 1989.eko apirilaren 10ean, " Aranbizkarra San Martínen, - Gasteiz - Osasun Zentru bat Eraikitzea"-rako Lehiaketa Publikoa, 204.320.708.- Pzta.-tako diruzenbatekoz, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. enpresari esleitzea erabaki zuen.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ESLEIPENA, Barne Sailarentzako host-konesiorako mikrordenagailu eta inprimagailuak erosi, instalatu eta ihardunean jartzeko lehiaketa publikoarena.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ildo horretan, Administrazio eta Funtzio Publikorako Sailburuordeak, 1989.eko ekainaren 12ko egunez, zera erabaki zuen: Barne Sailarentzeko host-konesiorako mikrordenagailu eta inprimagailuak erosi, instalatu eta ihardunean jartzeko lehiaketa publikoa, 10.-99.986,-pzt.-tako diruzenbateko batez, I.B.M. enpresari esleitzea.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Donostian dagoen Gipuzkoako Ospitalerako Altzariak eta Mediku Ekipoak erostekoa.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Udal-Igeritegietako instalazioak Kudeatu, Ustiatu eta Zaintzeko Zerbitzua akuratzeko dena.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 247/1989 DEKRETUA, urriaren 31koa, Bilboko Asociación Bilbaina de Amigos de la Opera (A.B.A.O.) izeneko elkartea onura publikokotzat hartzen duena.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bilboko Rodriguez Arias kaleko 3.ean egoitza duen A.B.A.O. delakoak garatzen dituen iharduerak kontutan hartuz, elkarte hori onura publikokotzat hartzea egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzak; izan ere, arte lirikoa eta, batez ere, opera garatzearen eta aditzera ematearen alde betetzen dituen hainbat zerbitzuren bidez, euskal kulturaren onean jokatzen du.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean xedatutakoaren arabera eta Eskuduntza-Aldaketetarako Batzorde Mistoak 1985.eko azaroaren 28an Elkarteen alorrean hartutako Akordioa argitaratzeari buruzko urtarrilaren 28ko 75/1986 Dekretuarekin eta Elkarteen Errejistro Nagusia sortzeari buruzko martxoaren 25eko 77/1986 Dekretuarekin bat etorriz, Jaurlaritza Kontseiluaren esku dago Elkarte hori Onura Publikokotzat hartzea.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hori horrela, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuaren, Ogasun eta Finantza Sailburuaren eta Kultura eta Turismo Sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1989.eko urriaren 31n egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATU DUT: Atal bakarra.- Bizkaiko Probintzi-Errejistro ezabatuan 37 zenbakiaz inskribatutako Asociación Bilbaína de Amigos de la Opera (A.B.A.O. delakoa Onura Publikokotzat hartzea, bere egitekoak beteaz Euskal Herriaren onean jokatzen duela uste delako.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Esleipen prozedura: Lehiaketa Publikoa.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 OSASUN ETA KONTSUMO SAILA (Osakidetza) LEHIAKETA PUBLIKOA, Gasteizko Ntra. Sra. de Estibalitz Anbulategiko berrikuntza Obrak kontratatzeko dena.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Barakaldoko (Bizkaia) San Eloy Ospitaleko Jagote eta Segurtasunaren Kontratazioa egiteko dena.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 KULTURA ETA TURISMO SAILA INFORMAZIO PUBLIKOA, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeko espedienteari buruzkoa.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 1989ko maiatzaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 91. alean argitaratutako Informazio publikoan hutsak egin direla oharturik, horiei dagozkien zuzenketak egiten dira ondoren:

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Administrazio eta Plangintzarako Sailordetzarena, hornidurak erosteko eta Ioar izeneko mendian Komunikazio-dorre bat instalatzeko Lehiaketa Publikoa argitara ematen duena.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Otsailaren 20ko 36/1990 Dekretuko (martxoaren 8ko EHAA) bigarren atalean ematen zaidan baimenaz baliatuz eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 6.3 atalean ezartzen denaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren 1990. urterako enplegu publikoaren eskaintza onartu denez eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dituen beharrei erantzun ahal izateko, Hezkuntza Berezirako lanitunepeko langile finkoak hartzeko hautaketa-saioetarako deialdia egiten da, honako hauek izango direla OINARRI-ARAUAK:

403. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 4.- Administrazio Publikoaren zerbitzutik, zigor espediente bidez, baztertuta ez egotea eta egiteko publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- Gaieztasun eta inkonpatibilitate kausaren batetan ere sartuta ez egotea, Administrazio Publikoetan lanean ari diren langileen inkonpatibilitateei buruzko 53/1984 Legean ezartzen denaren arabera, kargu publikoren bat edo Lege horretan aipatzen den aukera-eskubidea betetzearekin ezbateragarri den ihardun pribaturen bat dutenen kaltetan gabe.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 Halaber, bilkura publiko batetara dei egingo die izangaiei, deialdiaren gai izan diren lanpostuen esleipena egin ahal izateko, izangaiek lortutako puntuen eta 7.3. oinarri-arauean ezartzen denaren arabera egin beharko dela hori.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 b) Administrazio Publikoko zerbitzutik, zigor espediente bidez, baztertua izan ez denaren, egiteko publikoak betetzeko gaieztatuta ez dagoenaren eta Administrazio Publikoen zerbitzuan dauden langileen inkonpatibilitateei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurrikusitako gaieztasun eta inkonpatibilitate kasua legalen batetan sartuta ez dagoenaren zinpeko deklarazioa.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1990.eko otsailaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen iragarpen bidez egin zen lizitazioa, lehiaketa publiko prozeduraz.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 León, Landeta eta La Florida Kaleen arteko lurrazpikoan kokatu beharreko eta Egoiliarrentzat den erabilpen publikoko aparkaleku bat eraiki eta kudeatzeko administrazio emakidapean esleitzeko dei egindako lehiaketarako onartutako Teknikazko Baldintzen eta Lege, Ekonomi, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen jendaurrean jartzeko aldia amaitu denez eta aldi horretan Pleguen aurkako murtzilorik aurkeztu ez denez eta, Udaleko Osoko Bilkurak 1990.eko urtarrilaren 31an egindako ez ohizko Bilkuran hartutako erabakia betez eta Toki Erregimen alorreango legezko arauen Bateratutako Testua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege Dekretuaren 123,1 atalari atxikiz, lehiaketaren iragarpena egiten da iragarpen honen bidez bertan eskuhartu ahal izateko.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehen aipatutako atalaren arauera, Iragarpena honako hau izango da: 1.- Kontratuaren xedea.- Barakaldo Udaleko (Bizkaia-España) León, Landeta eta la Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzat den aparkaleku publikoaren ustiaketaren emakida, dagokion proiektu teknikoaren bidez eta ondorengo eraikuntzaren bidez egitea da kontratu honen xedea, Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen eta Udalak onartutako Agiri Teknikoen arauera.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, 1990eko maiatzaren 10ekoa, Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzarena, tentsio haundiko elektra instalakuntza zenbait informazio publikora ateratzen duena.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Urriaren 20ko 2619/1966 Dekretuaren 10. atalean eta egun bereko 2617/1966 Dekretuaren 9.ean adierazten diren ondorioetarako, informazio publikora ateratzen dira ondorengo instalakuntza hauek; Iberduero, S. A. da eskegilea: Erref.: L-272(2) jac.ia.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Administrazio-baimena eskatzen da, eta onura publikorako dela aitortzea, zehazki.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 M. Pilar Lozano Sariñena andrea, Zaragozako Unibertsitateko Unibertsitate-Eskolako katedraduna, eta Ernesto Ballesteros Arranz jauna, Gaztela-Mantxako Unibertsitateko Unibertsitate-Eskolako katedraduna, hurrenez hurren, lehenengo Mahaikide titular eta lehenengo ordezko Mahaikide izendatu zirelarik Unibertsitateen Kontseiluak eginiko zozketa publikoaren bidez.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretua eta ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretua ikusita, ondoko hau ERABAKI DUT: Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia (irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeinen bidez Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasletitularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera argitaratu bait zen, zati batean baliorik gabe uztea, zozketa publikoaren ondorioz izendaturiko kideei dagokienean, hain zuzen ere, eta lehiaketarako deialdia Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu zeneko egunean iharduneko zerbitzuko administrazio-egoeran zeuden karrerako funtzionarien artean zozketa berria egin dezala eskatzea Unibertsitateen Kontseiluari.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lizitazioa, lehiaketa publikoaren bidez, 1990eko urrairen 10eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako iragarpenaren bidez burutu zen.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Urkabustaizeko udalerrian babes ofizialeko 12 etxebizitzen itunepeko sustapena esleitzeari buruzkoa.(Hutsen zuzenketa).

417. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 52. areako ezaugarri-taulako 6. atalean, iniziatiba publikoa aipuaren ordez iniziatiba pribatua aipua jartzea, behin behineko onarpen akordioaren arauera.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Aipatu epean zehar GHI-232/87-P05 espedientea erakusketa publikoan geldituko da aztertu ahal izateko, Foru Aldundi Txit Garai honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko Zuzendaritza Nagusiko bulegoetan.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

420. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen ordezkaritza Organu, hauteskunde prozesua arautze eta lan-baldintzak eta partaidetza zehazteari buruzko urriaren 6ko 304/ 1987 Dekretuan ezartzen denaren arabera, X. EFALEBAE izeneko akordioaren testuan jasotzen diren erabakiei indarra ematen zaie ahobatez, akordio honi erasten zaio eta xedatze-zatian sartzen da ondorio guztietarako, Toki Erakunde honetako langilegoari aplikatu ahal izateko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen testua oso-osoan, 126. alean eta 1990eko uztailaren 2an.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Autonomiaren printzipioa, euskal eskola publikoaren eraiketarako oinarria.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Apunte hauetan zera irakur daiteke: guretzat garrantzia duena da herri honentzat Ikastola Publiko berri baten birdefinizioko momentu historiko honetarako formula egokia bilatzea.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Beraz, printzipio horrek galdatzen du Administrazio Publikoaren organizazio-formula arruntetatik ateratzea eta, beraz, alde batera uztea gaurko zentru publikoen enkajadura, helburu bakartzat duena, organizazio-eredu koherente bat bilatzea EEP-arentzat nahi diren koalitateekin.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Debatean zehar puntu honen inguruko aportaziorik izango bada ere, irteera honetan proposatzen denaren arabera, titularitate publikokoak izateak ez du derrigorrez esan nahi administrazioarenak direnik, ez eta gutxiago ere....

425. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Zuzenbideak eskaintzen du Estatuarenak izan gabe publikoak izateko aukerarik...... eta hauexek dira, hain zuzen ere, txostenean lantzen direnak.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Azken batean, Euskal Eskola Publikoaren eraikuntza prozesoan pertsonalgoari buruzko aukera eta alternatiba ugari aurki daiteke, eztabaidagarriak denak....

427. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 - A. K.: Ikastolarik gehienek publikoak izateko borondatea erakutsi dute.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Eskola Publiko bakarra egitea da helburua, noski.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Emakumeak ere bere aurrekontu publiko bereziak behar ditu.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Eta ez pentsa gero, gure kargu publikoak bereziki bihurriak direnik, ez.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Gainera, gizonezkoek emakumeen berri ez dakitenez kargu publikoak, politikoak lantaldeak etab. osotzerakoan ez dute postu horietarako emakume aukerakorik dagoenik ere pentsatu.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Nik gomendatu gauza sinple batzu: lehenik euskal nortasuna errespetatzea, euskal kultura errespetatzea, euskera irakastea eskola guzietan, sare publikoko eskoletan, ama eskolatik hasiz, aita amek nahi duten ber.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskal Eskola Publiko berriaren eta ikastolen etorkizun argiaren alde elkartasunaren indarra erakusteko dela, alegia.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hirugarrenak, berriz, eskola publiko berria.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bilerakoan, zenbait puntu salatzea erabaki zen: Botere publikoak nabarmen agertu dira baiaren alde, honela herria horretara bultzatuz; herritarrak botatzera gonbidatu behar ziren, bakoitzak bere gogora eta gustora botoa emateko; Estatutoaren egiazko mamiaz ez zaio ezertxo ere esan herriari; ez zaio referendumaren balioaz hitzegin; 32. urteko Estatutoa onartua izan zela eta, besterik gabe, oraingo Estatuto mottel, gatzik gabekoa onarterazi nahi zaio herriari, jakinik, gainera, puntu gehienetan, gerora ere, Madrilen peko egon beharko dela; Parlamentuan parterik ez duten mugimendu eta partiduek ezin dezakete parterik har kanpainan, ez boto egunean botoak kontatzeko behar litzatekeen kontrolean.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hiri barnea autozaleentzat itxia geratu zen, bakarrik garraio publikoak zirelarik salbuespen, honela jendetza haundiegiak ebitatuz.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Ipar Amerika eta Bretainia Handia ziren erakunde publikoek ekonomian parte guttiena hartzen zuten Estatuak.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak b. bakaikoa 0001 Zifra guzti horren erdia sektore publikoak inbertitu behar omen ditu, baina kontuan hartu behar dugu, egun, Bizkaiko sektore publikoak aurreratzen duena Espainiako gobernu zentralak bereganatzen duena Bizkaian inbertitu beharrean urtean 40-50 mila milioi dela eta hortik behar diren 400 mila milioira salto handia dagoela.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 John Hansen, jadanik John Glûckstadt, zakur deslai baten gisara heltzen da bere herrira eta beren lehen akto publikoan, mozkortzean, jipoitu egiten dute eta kale bazter batetan bota konorte gabe.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Euskararen alternatiba hau erreal bihur dadin AEK-k publikotasuna eskatzen die berarentzat erakunde publikoei eta herriaren diruaz ordainduak izatea AEK-en egiten dituztenen ikasketak.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Eta zuek publikoak izateko bokazioa duzuela diozue, baina gestio demokratikoa garantizatu gabe.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Guk benetako euskal eskola publikoa lortzea nahi dugu.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gurasooi: Euskal eskola publikoaren alde zaudeten guztiei zera azaldu nahi dizuegu: egin ezazuela gurekin borroka, Gobernuak ikastolen publikotasuna gauza dezan; egin ezazuela burruka gurekin Gobernuak serioski eta denon artean ikastoletako estatutoa egin dezagun; egin ezazuela burruka gurekin nahaste-borraste hau argi dezagun, bakoitzak zer uste duen argi eta garbi jakin dezagun. IRAKASLE TALDE BATEK.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Pekin hiriko alkateak, larunbatero, hiriko parkeetan dantza publikoa ospatzeko baimena eman du.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Erretoretzarako hauteskundeak unibertsitate publikoan.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Unibertsitate publiko honetako Estatutuak prestatzeko prozesuan sarturik gaudela, aurkeztu den hautagai bakarra, azken hiru urteotan errektore izandakoa dugu: Goio Monreal.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Honelako eritzi-artikulu labur batetan azterketa sakonik egiteko lekurik ez dudan arren ere, zenbait eritzi orokor plazaratzera ausartuko naiz, txosten horretan adierazten diren jarrera batzutatik abiatuz, uste baitut, Unibertsitateko arazoak gutxiegi ateratzen direla kanpora, eta ostera, Unibersitate hau publikoa izanik guztion arazotzat hartu beharko genuela.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Kontua da, Unibertsitate publiko sortuberria (hamasei urte baino ez dauzka) eraikitzen ari garela eta orain dugula aukera geure neurrira egiteko, eman nahi digutena ez baita guk nahi duguna eta behar duguna.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Partidu liberala utzi eta Levesque-ren kontra eraso bizian hasi zen datozen hauteskundetan presenta ez zedin iritzi publikoa prestatzen, eta lortu ere lortu zuen, ondoko hauteskundeetan, Partiduko presioei eta prentsaren lanari esker, ez dela aurkeztuko esan bait du.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Uda hasi baino lehenago beraz prentsa iritzi publikoa prestatzen hasten da, Johnson datorren lehendakaritzat ematen, Espainian Felipe Gonzalezekin gertatu zen bezala.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gauza bat iritzi publikoa prestatzea da eta beste bat alderdi barruan alderdiak Johnson aukeratzea.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gasteizko Hezkuntza Udal Erakundeak ere lagundu dio iragan ikasturtean ABT-ren projektu honi, ikastetxe publikoek behar zituzten dirulaguntzak eta errekurtsoak emanez.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urriaren 10ean, arratsaldeko zortzi t-erdietan, Antonianon, mahaigurua: Erakunde publikoak nazioarteko gazteri urtearen aurrean.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Iparraldeko kargu publikoei igorririko gutun hau hitz hauekin finitzen da: Pentsatzen dugu jakinen duzula erakusten mementu latz honetan zure arduradun kontzientzi, zure izpiritu zuhurra eta bihotz zabala, kapable izanen zarela erabaki zabal baten hartzeko gure artean bizi diren euskal errefuxiatuak zainduz.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Publikoak ordubete itxoin behar izan zuen Fredy Mercury-ren irteera dastatzeko.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Publikoak ageriko agerpenak egin zituen taldeari eskerrak emanez eta ekitaldia amaitu zutelarik ere birritan agertu behar izan zuten ezenatokira taldekoak.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Queenek oraindik ere ematekorik badutela, frogatu zioten publikoari.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bukatzeko une horretan Mercury infles bandera haundi batetan bildurik agertu zen ezenara, baina itzultzean espainol bandera agertu zitzaion, publikoa aho zabalik utziz.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gerora begira beste neurriak hartuko dituztela oharterazi dute, besteak beste, birrintze lanen eta edifizio publikoetan galdararen erabilpenaren murrizketa.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Garraio publikoko langileen buruzagi batek salatu duenez, nola ausart daitezke makina garbi eta behar bezala mantendu dezagula eskatzea, horrek diru pilo bat balio badu, eta gutariko askok dugun soldatarekin familia juxtu juxtu mantentzea lortzen badugu.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Txapelketa hauek artzainen partehartzea areagotuko dute eta erreztasun gehiago emango diote publikoari zakurren abilidadeak ikus ditzan, azken hau bait da, herrietan ere, inor konturatu gabea gelditzen den aspektoa.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zenbait kargu publikok galdera zehatzen aurrean botatzen dituztenak zelebrekeri bildu batean gordetzekoak lirateke, sakonean egoera nazkagarri baten adierazgarri ez balira.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antonio Campos, Gipuzkoako Ikastolen Federazioko Lehendakariak
Ikastola da Euskal Herriak duen eskola publikoa.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Erreibindikazio maila bat sentido baten; alegia erreibindikatuz ikastola dala Euskal Herriak duen eskola publikoa; eta linea hortan etorria den jende guztiak ikusi nahi duenentzako, nik uste demostratzen duela ikastolak; jende asko duela atzetik, eta herri honek nahi duen ikastetxea beretzat ikastola dela.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Beste alde hortatik bai aginte publikoak ikusiz ikastolak bultzatu nahi duela, berak egin behar dituenak egingo dituela ikastola aurrera ateratzeko.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Orain interesatzen zaiguna behin betiko definitzea da, eta hori aginte publikoek egin behar dute nolakoa nahi duen eskola publiko bakar hori.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta eskola publikoa nolakoa behar duen izan erabakitzen duen garaian ikusi behar dugu zein bide dauskagun ikastolak eta transferitutako eskolak, eskola bakar horretara irizteko.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Euskal eskola publikoa ikastola.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ikastola da Euskal Herriak duen eskola publikoa.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eskakizun hauek azaltzeko erabiltzen duten ardatz nagusia ikastola, herri eskola, benetazko eskola publikoa dela.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bigarren puntuan, zer-nolako izan behar duen euskal eskola publikoa defini dezala Eusko Jaurlaritza eskatzen diote.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hirugarrenez, zer pauso eman behar diren, euskal eskola publikoa eta bakarra, hots, sare bakarrean, eraikitzeko.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 10. Foru Diputazioaren izenean, Batzarre Nagusien aurrean, Erakunde-Antolaketarako Arauko 33. artikuluak aipatzen duen adierazpen publiko orokorra egitea urtero.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 23. Era guztietako ekintzak aurrera eramatea eta helegiteak tarteratzea, estualdi-arrazoiak direla medio, Administrazio Publikoko Organoen eta Justizia Auzitegien aurrean, hauen berri emanez Diputatuen Kontseiluari.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Presako desjabetzearen aitorpenaren gai diren ondasunak eta eskubideak, horien ezagupenerako, behar hainbat xehetasunez zehaztuta eta banakatuta gelditu dira horretarako egindako espedientean azaltzen den zerrendan; zerrenda hori agerian egon eta informazio publikora atera zen Foru Korporazioak onartu zuen alegazio-idazki bat aurkeztu zelarik.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 IRAGARPENA, Foru Administrazioko langilegoaren Enplegu Baldintzak Araupetzen dituen Erabakia onartzeari buruz Udal honetako Udal Batzar Osoak hartutako erabakia, ezagutza publikora jartzeari buruzkoa.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Ertzaintzaren Akademiako Mantenimendu-Tailerrerako Makineria eta Akzesorioen Ondare-Erosketaren Kontrataziorako LEHIAKETA PUBLIKOA.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 ... Jaunak, egoitza...-n eta nortasun agiri nazionala... zenbakia duena, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakasleen Saileko funtzionari izateko, zinpean aitortzen du edo agindu egiten du inongo Administrazio Publikoaren zerbitzutik ez dela baztertua izan eta ez dagoela ere ezgaiturik funtzio publikoak betetzeko.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 3. Biblioteka publikoak.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 II.EE.-etako Ikastegietako hatua konpontzeko kontratazioa egiteko, 6.540.000 pezetatako gastu bat onartu zen eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, aipatutako kontratu hori esleitzeko lehiaketa publiko baten iragarki bat sartu zuen 1987.eko Ekainaren 19ko E.H.A.O.-ean.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Prozedura: Lehiaketa Publikoa.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Etorri zirenez zerbait egin behar eta kalean koltxoi baten gainean lo zegoen eskale bat esnatu ostikoka, hondartzara joan zedila bide publikoan lo egiterik ez zegoela eta.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Olivier Stirn jaunak ustez garrantzia eta oiartzun handia izan behar zuten hitzaldi batzuetan jenderik ez zegoela ikustean lanik gabeko koadrila bat kontratatu zuen publikoarenak egiteko.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Zorroagatik, eritzi publikoari Pinillos irakaslearen Doctor Honoris Causa izendatzeko ekitaldian ordena akademikoa aldatu zela eta orduko erantzunkizunak garbitzeko helburuarekin Zorroagako Fakultatean ikerketa akademikoa irekitzeko erabakia hartu bait da hemen azpian izenpetzen dugunok, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaskuntzan aktiboki parte hartzen dugunok, jarraiko puntuok zehaztu nahi ditugu.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Garraio-bide publikoetan tabakoa.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Aitortzen dut oraindik ere instituzio ofizialaren ordezkarien aurrean egonik, hartzen duten jarrera eta itxuragatik edo, kosta egiten zaidala, instituzio publikoaren kredibilitatearen islada izan behar dutenen aldetik, bere esanetan, bere jarreratan, intentzio txar eta maltzurkeriaren ezkutatze bat besterik ez ikustea.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Sakoneko arazoa horixe da eta azken finean, eskumar politikoek beren kontrolpean egon daitezkeen laguntxoei eskaini nahi diete euskal egunkari bakar baten proiektua, horretarako diru publikoa erabiliz, nahiz eta azterketa guztiak batzuentzat Gasteizek hain gordeak dauzkan CIESen datuak barne? frogatzen duten irakurlego potentziala ezkerreruntz joana dagoela.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bermeo eta Donostiako haurrak Grabaketa aurreko bi orduetan Bermeoko Eskola Publikoko ikasleak eta Donostiako Mary Ward-ekoak lehiaketan parte hartzen zuten lagunei txalokatzen aritu ziren.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Greba honekin beste helburu batzuen artean, Koordinakundeak lau urtetan zehar elkarrizketarik ez izateaz sentsibilizatu nahi du eritzi publikoa, elkarrizketararen giltza izateaz gainera.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0002 Dublingo bilera Hizkuntza Gutxituen Aldeko Bulego Europarrak Dublinen izandako bileran, biztanlego euskalduna duten Euskal Herriko 27 udalek, Administrazio Publikoan euskara hizkuntz bakartzat jotzeko hartu duten erabakiaren berri jaso du.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Jakin arazi orduko hirietako karraio publikoak zirela emendatuak, jendea da kexatu, eta beti bezala hiri inguruetan bizi diren pobreak dira asaldatu.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Izan ere autore baten obraren ispiritua publikoari pasa arazteko interpretazio on bat behar da.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Eta nahiz eta ez zen izan oso berdina partaide guzien ekarria, Requiem`a, batez ere, koraleko obra bat delarik, Irungo Ametsa koralak benetan publikoa hunkitzera heldu zela esan behar dugu.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Publikoak ere horrela ikusi zuen zeren txalo beroenak Ametsa koralentzako izan ziren.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Ez berak soil-soilik eritzi publikoa aukeratu du, eta garbi dago zergatik.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 - Helburua Euskal Herri osoa euskalduntzea baldin bada, murriztua dago, aipatu arrazoietaz aparte, ikastolen babeste horretatik biderik zabaltzen ez duelako euskal eskola publikoaren alde.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Gaur egun eskola publiko eta pribatuena.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Bigarrenak zera dio: Diktadura frankistaren desegiteak, ordurarte maltzurki baztertuak egon ziren arazo publiko eta interesgarriei buruzko eztabaida librearen itxaropena zabaldu zuen.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Publiko egiten dugun Agiri honek, azkenik, argitasunerako eta eraikuntzarako bidean laguntzaile izan nahi luke; argitasunaren bidetik etor baitaiteke, eta ez besterik, guretzako esperantza zabala eta eragilea.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Publiko lanak, industri eratzeak eta komertzio egiteak ere modu onean erantzun omen dute.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Instituzio horretan honako pertsona hauek egongo dira: lehendakaria (Hezkuntza eta Kultura Sailburua edo beronek izendatutako pertsona), Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaria, Komunitate Autonomoko hiru Diputazioetatik ordezkari bana, Hezkuntza eta Kultura Saileko bi ordezkari, Euskaltzaindiko ordezkari bat, Herri Arduralaritzaren Euskal Ikaskuntza-Institutoko ordezkari bat, euskaltegi publikoetako hiru ordezkari eta HABEren Zuzendari Nagusia.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Euskaltegiak bi eratakoak izango dira: publikoak eta pribatuak.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 HABEk sortutakoak eta Diputazioek eta Udalek sortutakoak izango dira publikoak.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Euskaltegi libreetako ikasleen azterketak euskaltegi publikoetako irakasleek egingo dituzte.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Gaurregungo udal-euskaltegiak publiko bihurtzeko eskubidea arautuko da erregelamendu bidez aurrerantzean.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Halaber, euskaltegi pribatuak publiko bihurtzeko posibilitateak arautuko dira.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Gaurregungo udal-euskaltegiak eta euskaltegi pribatuak publiko bihurtzeko posibilitateak arautuko dira.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eta koordinazioaz gain, oinarrizko puntu batzu lortu dituzte burrukatzeko orduan: selektibitatea eta tasen igoerari ez, irakaskuntza publiko eta euskaldun baten alde, euskal barruti unibertsitari baten erreibindikazioaren barruan kokatuz.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdimailako Irakaskuntza eta Hezkuntza Profesionaleko ikastetxe guztiek, publiko zein pribatuek, ordezkari bi hautatu zituzten herrialdeko koordinakundea osatzeko asmoz.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Baina ez dituzte beti gauza horiek publikorat agertu, beti segurik.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Galde hau ere egiten du tituluan berean: Herri ttipietako ikastolek eskola publikoan integratzea beste erremediorik ez ahal lukete? Garbiki dio ez duela ikastola ezagutu nahi administrazioak.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Egia da botere publikoaren menpean larri zela Eliza orduan eta Frankismoak desterratu zituela apez euskaldun asko, zu heien artean, eta, gehiago dena, hil hemezortzi apez, heietarik bat Don Martin zure anaia.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Publiko eta kritikaren aldetik harrera onena izan duena, behar bada Laura Mintegi, 1955ean jaioa Lizarran eta hamazazpi urterekin euskaldundu zena.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 1961ean finkatu nintzen neure kontura eta 1965a arte atsegin zitzaidana egin ohi nuen, publikoaren gustoak kontutan hartu gabe. Orain ere ez dut bide hori utzi, bainan ene kolekzioek hiru alderdi dute: atsegin zaidana, garaiak eskatzen duena eta... agirikoa. Zaindu beharra baitut nere posizioa, 500 pertsona dut, ukan ere, nere etxen eta beste 1.200-i lana ematen diot. Ez naiz bakarra. Ezin jolas egin besteen ogiaz.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Mendez mende antzerkia (idatzitako antzerkia; ez pastoralak...) zeharo publikoaz at izaten zen.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bainan gure mendeko antzerkiak (Brecht; Ariane Mnouchkine eta beste) geroz gehiago bereiztasun hori hautsi nahi du, beti eta maizago publikoari partiziparaziz.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Antzerki berriek publikoaren pasibotasunaz ez dute deus gehiagorik entzun nahi; nahiz eta pasibotasun hori gure gizartearen eritasun bat bezala azaldu (telebistaren; irratiaren eta beste mass-medien bidez), antzerkiak inaktibitatetasun hori hautsi nahian ari dira.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Eta une batetan antzerkilariak publikoaren gana jiten dira traktak edo agiri batzu gure artean zabalerazirik.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Agirian ezarria den bezala: konparazioa dugu: Fougéresen: 3,19 libera pagatua da ordua eta Hazparnen: 2,85 libera: batez ere orain Barre-k gure ekonomi ministrak (e! zer nahi duzue ia? Ekonomiaz ere arduratzen da lehen Ministra): elektrika indarra ehuneko 8; esantza edo gasolina ehuneko 13; postaren zerbitzuak ehuneko 10: publiko zerbitzuak (konpreni beharra: estatuaren indartsuen zerbitzuak ere pagatu behar ditugula: nahi ala ez nahi): ehuneko 12; eta bultziak (nork zion merkeak zirela?) ehuneko 25 emetatu dituela: langileei plazer berezi bat ematen die orain hauteskundeak pasatu eta lurpean daudela...

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Eta antzerkilaria publikoa bilakatzen da; publikoa, gu: eguneroko antzerkilari motelak podium batetan bilakatzen garen bezala.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Antzerkia errealitateaz inspiratzen denez, antzerkiak errealitateaz publikoari eskaintzen diona: ez daitenei kontzientzi hartze bat.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Herri hau ezagutzeko aukerak anitz dira: abioia, garraio publikoak edo auto-stopa.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Eskultura ornamentazio landua etxe pribatuetan eta erakunde publikoetan sartzen hasi zen.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Jean-Pierre Frimboisen (Filme historikoko 100 obra nagusiak)- liburuan (Marabout, Belgika, 1989) esaten denez: filme ereduzkoa da bere orijinaltasunagatik, baina publikoaren baitan ez zuen arrakastarik izan.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Ikus beza, Eusko Gobernu bat Euskadiri bakea eta ordena publikoa ekar diezazkiokeen soluzio bakarra dela.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Euskal Unibertsitatea Unibertsitate publikoa nahi da.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Baina, hain zuzen ere, instituzio publiko honetan, erlijioaren fenomenoak bere leku publikoa behar duela uste dut, erlijio zientzien Institutu bezala edo.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Monopolioa 40 laukitxotan banaturiko taula da, laukiok, orubeak (eraikuntzarako lurrak), tren geltokiak, zerbitzu publikoak, sariak eta zigorrak direlarik.

530. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Administrazio publikoak zaindu behar zituen eta zaindu ez dituen ondasunak, zaindu dituzte.

531. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Beraz, Bartolome de Llanok zor ebazan zentsuen ordainketea eskatu eutson Komentuak honi, baina zorraren ardurea hartu ez ebanez, burdinolea enkante publikora atara eben, Komentuari zor jakozan korritu guztiak ordaindu ebazan don Simon de Orcasitas zala enkantegile nagusia.

532. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00063 1. Herri-administrazioetako organoek beste organo batzuei beren eskumenak eskuordetzan eman diezazkiekete, baldin eta organo horiek administrazio berekoak badira, nahiz eta bata bestearen mendekoa ez izan, edo administrazio horiei lotuta edo administrazio horien mendean dauden zuzenbide publikoko erakundeetakoak badira.

533. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 1. Herri-administrazioek edozein unetan erreboka ditzakete kargak ezartzen dituzten edo inoren kalterako diren beren egintzak, beti ere, errebokazio hori ez bada legeek onartzen ez duten jaregite edo salbuespena, edo berdintasun-printzipioaren, interes publikoaren edo ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez bada.

534. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 I.- Administrazio Publikoa, funtsezko elementu da, zalantzarik gabe, gizarte modernuen garapena, aurrerapena eta ongi izatea lortu ahal izateko.

535. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Biztanlegoaren beharrei erantzutea xede duten zerbitzu eta sorozpen mailako egitekoak direla eta, arrunt leku nabarmena lortu du Administrazioak, poliki-poliki, agintaritza publikoon artean, izan ere, gizarte-sail ezberdinetatik etengabe eskatzen zaizkion zerbitzuak oso ugariak bait dira.

536. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Hala ere, Legearen justifikabide diren helburuak betetzeak eta, arazoei benetako irtenbideak emango dizkien bide publiko, bizkor, emankor eta horiengandik hurbileko gisa, Lege hori antolatzeak eragozpen nabarmenak dakartzate, beste kasu batzutan ematen diren eragozpenez gain.

537. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Izan ere, Administrazio modernu baten taiuketa antolatzen ahalegin haundia egin behar da, Administrazio hori ihardunean jarriko duten giza-baliabideez hornitu eta, dituen helburuak betetzeko prozedura eta metodo egokiz, zerbitzu publikoen kudeaketaren ardura hartuz.

538. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 126. MAIATZAREN 31KO 3/1990 LEGEA, EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEKO ADMINISTRARITZAREN ARIEL ETA HERRI-PREZIOEI BURUZKOA 1 ELAO, A-I-41(f) 1990ko irailaren 18koa (EHAA 132/1990.07.04). 2 Maiatzaren 29ko 13/1998 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoa, indargabetua (EHAA 135/1998.07.20).

539. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0052 Bat egiteko erabakiak ere zabalkunde berezia behar du eta eskritura publikoaren bidez izenematea ezarri da, baita tarteko diren koperatibentzako ondorioak ere.

540. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0084 3. Beste inolako erakundek, edonolakoa delarik ere, publikoa zein pribatua, ezin izango du Koperatiba hitza edo Kop. laburdura erabili, erabakiren batek berariaz hartara behartu edo hartarako baimena ematen dion kasuetan izan ezik.

541. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 1. Euskal erakunde publikoek bere egin beharreko zereginak direla euskaldunon kultur ondaretzat jotzen den euskarari iraunaraztea eta berori garatzea, baita ondare hori zaintzeko ardura Estatutua tarteko bere gain hartua duen erakundeari eustea ere.

542. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 2.- Gogoz eta bestelako diru-nahirik gabe erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko pribatuetan sartzen diren herritarrak izango dira babes zibileko boluntarioak lege honen xedeetarako.

543. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Dagokion agintariaren menpe garatuko da babes zibileko boluntarioen lana, istripuak, hondamendiak edo lazeria publikoak izanez gero.

544. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Errefortzua edo laguntza ematera mugatuko dira, oro har, eta, hala egokituz gero, profesionalek eta funtzionarioek osatutako zerbitzu publikoen ordezkotza subsidiarioa egingo dute.

545. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Homogenizazio doiketen ondorioz, ez datoz bat argitalpen honetan aurkeztutako datuak eta udal aurrekontuen beste estatistika batzuetan (Eustat, Instituzioarteko Batzordea Euskadiko Udal Sektore Publikoaren azterketarako, eta abar) azaltzen direnak.

546. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Zerga eta tasa nagusienak adierazten dira, ur-horniketaren gaur egungo prezio publikoari dagokionaz gainera.

547. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Amaitzeko, informazio ondorioetarako, betebeharreko Zergen (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga) borondatezko Zergen (Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga eta Eraikuntza, Instalazio eta Lanen gaineko Zerga) eta ur-horniketarako prezio publikoaren ordenantzak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zireneko datak, urteka sailkaturik, eman ditugu 5.2 apartatuan.

548. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 3. Izaera publikoko Foru Ente Instituzional bakoitzeko Aurrekontuaren likidazioa 17/1990 Foru Arauaren 75. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.

549. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 4. Foru Elkarte Publikoen ekitaldi ekonomikoa urte naturalarekin bat etorriko da, hori sortu den data kontutan hartuz egindako eragiketen ezarpenerako.

550. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 3. Foru Erakunde Autonomoek eta Foru Elkarte Publikoek ezingo dute abalik eman, ezta hirugarrengoei edozein eratako bermeak eman ere.

551. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 4. Finantza-koordinazio hobea lortu asmoz, Foru Elkarte Publikoek behar adinako aurrerapenez jakinarazi beharko dizkiote Ogasun eta Finantza Departamentuari epe laburrean zorpetzeko asmoa duten ekonomi eta finantza baldintzak, eta baita finantzetako beste edozein eragiketa pasibo ere, Ogasun eta Finantza Dapartamentuak beharrezko txostena egin dezan.

552. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 Foru Elkarte Publikoek epe laburrera Altxortegiaren premiak finantzatzeko beharrezko diren finantza eragiketak zehaztu ahal izango dituzte eta horien saldo biziak ez du bere Gastu Egoeraren %25a gainditzerik izango, 1995eko abenduaren 31n.

553. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 1. Zerga-Egoera Jakinen erregularizazioari buruzko ekainaren 11ko 38/1991 Foru Dekretuaren babesean jaulkitako Foru Zor Publiko Berezia, 1993ko ekitaldian bateratua, ez da 5. artikuluan, aurreko 1 apartatuan aurrikusitako mugapenera loturik egongo eta ez da zorpetze gisa zenbatuko.

554. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0012 e) Uliazpi Fundazioa Foru Erakunde Autonomoa eta Foru Elkarte Publikoak finantzatzeko helburuz Gipuzkoako Foru Aldundiko Aurrekontuan izendatutako kredituak, eta baita horiek egiten dituzten eskaintzak ordaintzeko erabiliko diren kredituak ere.

555. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 i) Pertsona naturalek edo erakunde juridikoek, publikoak izan nahiz pribatuak izan, egindako ekarpenak edo ekarpen konpromisu irmoak eskuratzearen ondorio direnak, amaierako izaera dutelarik.

556. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0018 d) Zor Publikoaren Programako kreditu ezberdinen artean egiten direnak.

557. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0038 2. Uliazpi Fundazioa Foru Erakunde Autonomoak eta Foru Elkarte Publikoek lege indarrez edo beraien ekimenez kontratatuta dauzkaten edo kontratatzen dituzten Urteko Kontuen kanpo-auditoretzetan garbi adierazi beharko da, xedapen erabilgarriek xedatutakoaz gainera, beren Aurrekontuen likidazioari buruzko berrikuspen osoa ere, aurrekontu horiek, Foru Aldundiak aurrekontu, kontabilitate eta finantza erregimenari buruz adierazitako arau eta jarraibideen arabera egin diren adieraziz eta aztertu beharreko ekitaldian egindako eragiketak behar bezela burutu diren esanez.

558. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 Euskal Autonomia Erkidegoko lan-administrazioak, Osalan-en bidez, eta administrazio publikoetako kudeatzaileekin, enpresariekin eta enpresarien elkarteekin nahiz sindikatuekin batera, lan-mundurako aurrezaintzako programak sustatuko ditu, batez ere azaroaren 8ko 31/1995 Legean, Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeari buruzkoan, aurreikusitako zerbitzuetan eta jardueretan, eta bertan zehaztutako moduan.

559. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 Era berean, laguntzako eta gizarteratzeko programa publikoetan enpresek ere lankidetzan jardutea bultzatuko du.

560. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 a) Zerbitzu publikoko ibilgailuen gidariek.

561. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 2. Ohiz kanpoko egoeretan, erregelamendu bidez zehaztutako salbuespenak izango ditu aurreko lerroaldean aipatzen den debekuak zenbait lanbideren kasuan, jarduerak izango duen interes publikoaren arabera.

562. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00063 1. Guztiz debekatuta egongo da ibilgailu edo garraiobide publiko guztietan eta pribatu osagarri guztietan erretzea.

563. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 d) Drogamenpekoek osasun-zerbitzuetan bazterkeria jasan dezaten saihestea. Pertsona horiek zerbitzu publiko guztietan normalizatuta dauden jardueren baitan egongo dira.

564. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 3. Drogamenpekoak benetan gizarteratzea bultzatzeko asmoz, aginte publikoek, gizarte-zerbitzuen sistemaren bidez, gizarteak drogamenpekotasuna ulertzeko duen modua aldatzeko beharrezko pausoak bultzatuko dituzte...

565. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 Drogamenpekotasunen arloan administrazio publikoekin batera elkarlanean aritzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeei daukaten merezimendua aitortuko zaie, horretarako dauden arauekin bat eginez. Hori dela-eta:

566. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00123 Administrazio publikoetan lan egiten dutenei eta kontratubidez administrazio horiekin loturik daudenei ez zaie esandako zigor-jardunbidea aplikatuko, baizik eta kidego horietako bakoitzak berariaz daukana.

567. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 f) Autonomi Elkartean herritarrak babestu eta laguntzeko zereginak dituzten erakunde publiko nahiz pribatuekin lankidetzan aritzea, hauen helburuak lortzeko egokiak izan daitezkeen ekintzak, heziketa eta zabalkunde alorrekoak, sustatu eta burutuz.

568. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 m) Aurreko puntuetan aipatu gabe egon eta euskal Administrazio publikoetako funtzionarien araudi orokorrean hutsegite oso astuntzat jotzen diren beste jokabideak.

569. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Kontseiluak, bigarren lerroaldean ohartemandako bidezko neurriak hartzerakoan, eremu hauek hartuko ditu kontuan: aduanei eta merkataritzari buruzko politikak, zergei buruzko politika, alderdi zergagabeak, nekazaritza-arrantzei buruzko politikak, lehen gaiak eta oinarrizko kontsumo-ondasunak hornitzeko baldintzak, laguntza publikoak, eta egitura funtsetara eta Erkidegoko egitarau horizontaletara iristeko baldintzak.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Italian izan zitekeen alderdi bakarrak, Alderdi Nazional Faxistak, izugarrizko garrantzia hartu zuen. Egitura militarren bidez zuzendu eta hierarkizatuta zegoen eta erdi-mailako klasekoek, gizarte-ordena eta bakea lortu nahi zuten gizon-emakume haiek, osatzen zuten hasieran. Estatua eta alderdia identifikatu egiten ziren eta kargu publikoak betetzeko behar-beharrezkoa zen alderdiko kide izatea. Alderdiak bi arlo hauetan izan zuen batez ere garrantzia:

571. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Grezian. - Gazte greziarren heziketa oratoriaren arte zailean nabarmentzeko bideratzen zen, horixe baitzen bizitza publikoan postu hoberenak lortzeko biderik eraginkorrena.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00178 * Behar duen denbora, bozkatzera edo betebehar publiko eta pertsonala betetzera joateko.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

574. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Bertako agintari eta hiritar aberatsek diru kopuru handiak gastatu zituzten tenplu, etxe, bainu publiko, zirku, garaipen arku, hilobi eta monumentuen eraikuntzan.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0132 Baina ez mende hasieran bezala hiri barruan dabiltzan garraio publikorako ibilgailuak lortzeko, gaurkoen tankerako kotxe arruntak lortzeko baizik.

576. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Egun iritzi publikoa haien aurkako azaltzen bada ere, aldi berean haietara ohitzen ari dela esan daiteke.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0022 - Nolako eraikuntzak (etxeak, lantegiak, eraikuntza publikoak...) ditu bakoitzak?

578. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Zein garraiabide publiko erabil dezakezu zure auzo edo herritik?

579. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0143
kantatu gabe,
zentzu guztia emanez,
ondo eta argi ahoskatuta,
hizketa normala baino astiroago eta ozenago, publikoak ongi entzun eta uler dezan,
dagozkion keinuez lagunduta.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0143
- Argi izan behar du eszenatokian nondik sartu eta nondik irten.
- Bere pertsonaia nolakoa den eta nola dabilen ondo entseiatuta izan behar du.
- Publikoari ez dio bizkarra eman behar: lan egin behar du denbora guztian, hark ikus dezan.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00315 Horrek ez du esan nahi gehiengoak herriaren nahia adierazten duenik, ezta beraren erabakiak zuzenak direnik ere: Soil-soilik, alderdi publikoa teknikoki bideratzeko orain arte aurkitu diren irtenbideetatik hoberena dela baizik.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Kreditu publikoa: Estatuari edo erakunde publikoei ematen zaiena.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 A) Norbaitek bidegabekeriaren bat egiten digunean haiengana joez gero, lagun diezaguketen kargu publikoak.

584. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Basoak botatzeko enkante publikoak nahiz pribatuak hartzen zituztenek, normalean zerrategiei materialetarako saltzeko erabili ohi zituzten zuhaitz-enborrak, eta adarrak, berriz, egur-ikatza egiteko.

585. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Akordioaren inplikazioak, neurri handi baten maila instituzionalak (gobernu zentral eta autonomikoaren arteko erlazioak, partehartze politikoak...) baina baita ere alderdi barrukoetan, bere ondorio sozialak egiten dira publiko.

586. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Poliziak uste du asko egingo zuela morala eta ordena publikoaren alde baldin eta prostituzioa tolerantziako etxeetan ixtera iritsiko balitz, han bere jarduna etengabea eta taxu batekoa izango baita eta zaintze-lana ezin saihesteko modukoa.

587. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00186 Erronka egiten diet, ez publiko zabalari, ez, baizik eta arte-lizentziatu ospetsuenei horietako bakoitzari buruzko hi hitz esan ezetz entziklopedia edo apunteak errepasatu gabe, noski; doktore tesia 1889ko Salonaz egin duenik bada, irabazi egingo dit apustua.

588. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0035 Lanaz ez nion ezer galdetu, bizitza pribatua eta publikoa bi mundu diferente direla baieztatzen duten horietakoa bait da.

589. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

590. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Hala ere, begi onez ikusten jarraitzen zuen publikoak ikuskizun hura eta sarrera handiak izaten zituen beti.

591. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0241 Bien arteko harremana publikoa izango zen laster.

592. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Lehenago baino mila aldiz lotuago bai, kargu publikotan egoteagatik!

593. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Jakina, nola ba hautsi, irudi publikoak eta zorioneko etikak edo ohoreak edo dena delakoak eskatzen dituen arauak!

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Natur Parkeak, 1982. urtean izendatutakoak, 40.000 pertsona bizi diren 12.000 hektarea ditu eta 19 kidek osatutako talde batek kudeatzen du. Beraren helburua babespena eta garapen eusgarria bateragarri bihurtzea da, hirigintz kudeaketa (nekazal hobekuntza), natur ondarearen kudeaketa (nekazal eta baso baliabideak, fauna, natur inguruneen berreskurapena, ikerketa) eta erabilpen publikoaren bidez (bisitaldi-programak, argibide zentroak, gidari-zerbitzua, ibilbide-sarea, dokumentazio-zerbitzua eta argitalpenak).

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Garrantzi handiko proiektu berritzaile bat La Garrotxa, terra d'acolliment turístic izeneko elkartearen sorkuntza da, sektoreko eragile publiko eta pribatu oro eusgarria, kalitatezkoa eta ingurugiroarekin adeitsua izango den turismo bat garatzeko xedearen inguruan bilduz. Ekimen hauek Parkea Turismo Eusgarriari buruzko Gutun Europarraren egile diren hamar parke pilotuetako bat izatera bultzatu dute.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Lan egin beharrik ez eta bere dirutza gogoko bizitza bizitzera zuzentzen duen errentadunaren irudi hori, ondasunak bidaia eta espedizioak finantzatzeko, zientzia jakinmina asetzeko, euskara bultzatzeko eta Euskal Herriko ohiturak ezagutu eta zabaltzeko erabiliz Abbadiaren kasuan, lehengo garaiei dagokie, egun banakako mezenas horien eremua behin betiko zabaldu baita erakunde publikoek, instituzioek eta baita marketing eta irudiaz halako ikuskera bat duten enpresek beretu dutenez geroztik.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Arazo honen arrazoia gizonaren edo emakumearen trastornoetan bilatu izan ohi da, gizonaren estresaren nahiz alkoholaren ondoriozko bortizkeria emazteak jasaten du, ez halako edo holako ezagun batek, edo adiskide, familiar edo laneko nagusiak. Ordena sozialak baimena ematen du edo errazten bederen, arlo publikotik pribatura desbideratzeko frustrazioak sortarazitako agresibitatea. Honetaz bada pentsatzen duenik horrek jende frustratua sistema sozialaren ordena eta funtzionamendua asaldatzen ez duen esparrura bideratzen duela. Baina ez da kontrol sozialerako faktore bat huts-hutsik.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Eraikuntza publikoak, tenpluak batez ere, monastegiak, eta lau dorretako gaztelu bereziak, gailurrean jasotako buruhormadun eraikuntzak, estalkian koroapen bezala tximini gotiko oparoz berotutako areto dotoreak eta, kupuletan arkitektura berak gordetzen duen boterearen tasunek koroatzen dituzten dorreak Akize eta Aquae Tarbelli zaharra eta Lapurdum zaharreko Baiona osatzen duten lurralde zabal batetan naharo banaturik daude, aintzinako Aturri ibaia mugarriztatuz, zeinak ez duen erabaki garbirik hartzen bere urak Baiona inguruan itsaroratu ala iparraldera garraiatzeko, Capbretonetik hurbil.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Begiaz eta egiaz, Erriberako ibai-frontean zegoen Bilboko Plaza Zaharra Donostian zuen homologoa eta Gasteizko feriatokia baino egoki, bizi eta irekiagoa zen, eta udaletxea eta eraikin publikoek Bilbon beste bi euskal hirietan baino kokaleku egokiagoa aurkitzen zuten. Baina Diputazioa, Postetxea eta Loteria-administrazioa bezalako eraikin publikoak kokatzeko eta Plaza Berri bat eraikitzeko borroka estetiko eta bestelakoetan emandako 100 urte horiek gehiegi ez ote ziren izan zalantzan nago.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bilboko hirigintzaren bi alderdi hauek, Bakearen Portua eta Plaza Berria hain zuzen, Hiriaren hiri-garapenaren kualitaterik altuenak nabarmentzen dituzten mugarriak ditugu; bi hauek 800.ekoen lehen erdialdean eman ziren, eta nolabait txanpon beraren aurkia eta ifrentzua ematen dizkigute zeren eta batek Bilbo urbanoaren itsasadarreranzko irekitzea aipatzen duelarik besteak eraikitako irla baten baitako barne-plaza baten sistematizazioa baitakarkigu, espainiar plaza nagusiak ezaugarritzat zuen hiri-okupaziorako moldearen bidetik eraikin publiko berriek beharrezkoak zituzten orubeak sortzeko modutzat.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Portuak ez zuen aurrera egiterik izan, areago, eraikitzerik ere ez Hiriak egin zuen Indar handiagatik, eta honek Plazaren eraiketaz asetu zuen zeharo eraikin publikoetan zeukan beharra. Lantzen ari garen epearen lehenxeagokoan ere, hots, 800.ekoen lehen erdialdean, bada azpimarratzea merezi duen beste hirigintza-alderdirik ere.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Beste eraikin batzuk, eraikin publikoen arkitektura adierazgarriak ager ditzaketenak, hauek dira zalantzarik gabe, Santa Ana-ko dorrea Santa Mariaren ezkerrera, eta batez ere, eraikitako gorputz bezala garrantzitsua den eraikin trinkoa, elizaren aurretik ikusita arrantzarekin edo portuko merkataritzarekin gutxi-asko zerikusia duen ermandateren bati lotutako iharduerarekin zerikusia duen eraikin zibil garrantzitsuren bat izan daitekeena, eraikinaren garrantzia eta esangura ikusirik Donostiaren hiri-osotasunean.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Gure azterlanean aurrera jarraituz, beste egintza garrantzitsu baten berri eman behar dugu baita; Hirigintza Proiektu honetan Ospitalearen eraikuntzak kokapen berean iraun zuela, eta bere definizio zehatzean, hots, Frantziskotarren komentu ondoan eta Plaza Berriaren kanpoko ekialdeko fatxadak, multzo arkitektoniko garrantzitsu bat taiutzen dutela, atzean Arkutxoak dituztelarik, eta guztiek ere sintesi arkitektoniko distiratsu eta sotila osatzen dute, non halaber, Gasteiz hiriaren hiri-alternatiba legez, dagoeneko berritu eta taiutu den honetan, leku eta eraikuntza publikoak antolatzen diren, ezaugarri arkitektoniko eta urbanistiko berriak planteatuz, arestian B. Casasen grabatuan errepresentaturik ikusi dugun aspaldiko hirian.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Paregabea izan da geroztik, haien lana; baita azken urteotan euskal ereduan murgildu izan diren eskola publikoena ere. Ezagutza mailan jaso den konpetentzia hori, ordea, gaur egungo gazteek jada badutena, ez da oraindik erabileran isladatzen, dagoeneko kale eta hurbileko esparru informal horietan erdaraz aritzeko (gure kasuan gaztelaniaz aritzeko) inertzia handia baita, hots, hiztunak normalean erabiltzen duen hizkuntza, gaztelera, erabiltzen jarraitzen du, ez du hizkuntzaz aldatzen, kanpoko eragin garrantzitsu batek eragiten ez dion bitartean edota aldatzeko motibazio sendoa ez duen bitartean.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Burgesiako alabak izan ziren bi Mundu-Gerren bitartean ikasketak egiten segitu zutenak: tituluak lortu zituzten eta lan-merkatuan integratu ziren, administrazio publikoan eta hezkuntzan batez ere. Eredu hori laster hedatu zen gizarte osora. 1965. urteaz gero emakume enplegatuen kopuruak oso azkar egin zuen gora.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00143 Baina enpresa indartsuagoa izaten da eta botere publikoek zeregin garrantzitsua dute soldatak finkatzen. Botere publikoen eginkizun horri askotan soldata-politika deitzen zaio eta ondoko bi elementu ditu: lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) finkatzea eta funtzionarioen soldatak finkatzea.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00061 04.05 EITBk lehenengo aldiz hartu zuen parte era ofizialean INPUTen. Mundu osoko telebista publikoen azoka da eta ordukoan 400 lagun baino gehiago bildu ziren Granadan.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Eta hori ona da, bai biztanleek programa horien aplikazioari buruz izan dezaketen ulerkeraren aldetik, bai beharrezko izan daitezkeen baliabide ekonomiko eta pertsonalak aurrezteari dagokionez. Horren haritik, esan daiteke onurarik handiena atera nahi izan zaizkiela Urdaibaiko Erreserban dauden edota jardunean dabiltzan baliabideei (garraio publikoa bezalako zerbitzuak ere barne).

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Saihestu egin nahi izan da jarduketa horien ondorioz sorturiko erabilera publikoak ingurugiroan izan dezakeen eragina. Hori dela eta, jarduera asko biztanlerik gehien dituzten eremuetan egin dira (ez dira ekologi balore handiko aldeetan egiten); hala ere, Urdaibaiko ekosistema anitzak ezagutaraztea beharrezkoa dela kontutan izan da.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Liburuska bat garraio publikoen ordutegi eta ibilbideekin; biztanle eta bisitariek liburuska hori erabiltzea lortu behar da.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Urte askotako tradizioari eutsiz Alamedako dantzaldi publikoak bukatutzat eman arte iraun zuena dantza-saioaren amaieran eta Udal Musika-Bandaren eskutik, C.D. Touringen ereserkia jotzeko ohitura hedatu zen ekipoak garaipena lortzen zuen bakoitzean.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00021 - Industriaren eta ekonomia-sustapenaren arloan euskal administrazio publikoen artean Erakundearteko Plan bat lantzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak egiteko konpromisoa hartzea dauden eskariei erantzun eraginkorra ematearren. Plan honek lurraldearteko oreka erraztu beharko du eta eremurik kaltetuenei arreta berezia eskaini beharko die.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00032 Arrazoi hori dela eta legegintzaldi honetan, koalizio-gobernuaren osaketatik, EAJ-PNV eta EA alderdien jarduketa Euskadiko osasun-sistema finkatzera eta hobetzera bideratuko da. Osasun-sistema horrek, unibertsaltasunaren, elkartasunaren, zuzentasunaren eta kalitatearen printzipioei jarraiki jardunez, osasun publikoaren zaintza bermatuko du neurri prebentiboen, osasuna sustatzearen eta osasun-prestazioen, banakakoen nahiz taldekakoen bidez (horien artean baztertutako taldeetakoak izango ditugu).

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Zerbitzu publikoen euskalduntzeko prozesuan aurrera egitea, sail- eta sektore-planak garatuko dira, euskara administrazioan, osasun-zerbitzu publikoan eta justizian lan-hizkuntza gisa sar dadin.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Gainera, eta erakundeen arteko lanari hertsikiago lotuta, Politika Publikoen Euskal Kontseilua sortuko da, gastuaren ikuspegitik eta Finantza Publikoen Euskal Kontseiluaren ispilu gisa. Erakundearteko izaera izango duen foro berri honek gai jakin batek erakunde publiko guztien partehartze aktiboa eskatzen duen kasuetan jardungo du.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Oro har, lanen tamaina handiagoa dela esan daiteke. Publikoa ugaritu egin da eta lehen norberarentzat, senarrarentzat edo lagunentzat egin ohi zituen lan pribatuak hagitz urrituko dira. Teknika gero eta hobeto menperatzen du, eta ehundurari eta formari dagokienez, irudiaren errealismoa zehatzagoa bihurtuko da. Gaztetako xarma gero eta motelagoa da, baina sinbolismoa, landuaren landuaz, finagoa.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Inkesta horrek zentsu izaera daukala esan daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztien nondik norakoa adierazten duelako, publikoena nahiz pribatuena.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza jarduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala. Horrek kalitatea eta definizioa ematen dizkio ospitalearen informazio globalari.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro pribatuetan ezinezkoa izan da informazio hori jasotzea era desagregatuan, ez baitago zerbitzu-egitura berezirik zentro publikoetan dagoen bezala.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00013 Basurtoko ospitalea menpekotasun publikokotzat jo da serie osoan, nahiz eta 1992 arte ez zen sartu Osakidetzako sarean.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00066 T.- Langile mugimenduan eskakizun bat da gaur egun postu alternatiboak eta heziketa alternatiboa bilatzea. Eta garrantzia duen gauza bakarra lanpostua mantentzea da. Noski, jateko beharrezkoa da... Laurogeigarren hamarkadako prozesu osoa, birmoldaketa haundi guztiekin, diru publikoarekin barra barra... Eta orain beste birmoldaketa bat dator...

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Guk dakigula, erakunde publiko eskudunek ez diete hartu beharreko neurriei buruzko arau idatzirik ezarri zentroei haur edo neraberen batek baimenik gabe zentrotik alde egiten duenean.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Logikoa den bezala, kopuruz, Iruñean izan zen atxiloketa eta exekuzio gehien. Hiriburuan exekuzio legal asko egin ziren, eta ikuskizun publiko negargarria izan ziren egun askotan Gotorlekuko hormetan burututako fusilamenduak, Gazteluko Itzulia delakoan.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00199 Xebaxtian, 16 urteko morroia izango da hasieran bakarrizketa batean, eta gero publikoari zuzenduz, istorioan sartuko gautuena.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Arduratzea euskerazko liburu onak beste erakunde publikoekin batera, beste nazioetan zabaltzen

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00086 - Hiru Ordezkari Teknikoak Ordezkari Profesional Teknikoak dira. 4/1992 Legea indarrean sartu zenean, Adin Txikikoen Tutoretzako Auzitegietan edo Adin Txikikoen Epaitegietan aritzen ziren lanean. Aipatutako legezko testu horretako azken bostgarren xedapenak, bere bigarren apartatuan, zekarrenez, bertan behera uzten zen langile hauen zerbitzua Justiziako Administrazioan, eta, aldin berean, atxikitzen zituen Adin Txikikoen gaietan eskuduna den Administrazio Publikoari, esan nahi baita, neurrien betearazpenaren erantzunkizuna zuen Administrazioari.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Printzipio orokor honek garrantzi berezia bereganatzen du plan orokor honetan, zerbitzu publikoek oro har eta Haurren Babesak, bereziki, herrialde garatuetan dituzten kezka eta helburuei dagokienean batik bat. Eta erabateko kalitaterako sistemetan jasotzen diren estrategiei darien oinarrizko planteamendu bat ere bada.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Bestalde, Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legeak (1996/11/12ko E.H.A.A.) Euskal Autonomi Elkarteko gizarte zerbitzuak arautzen ditu, gizarte zerbitzuen sare publikoa osatzen duten erakundeen eginkizun eta eskumenak zehaztuz.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Gainerakoan, lankide nagusiak Euskal Herriko Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan ari diren irakasleak izan dira, proposamenen zerrendari oharrak eginez beraiek erabiltzen dituzten terminoen lekukotzarekin.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Ospitaleez kanpoko osasun-zentro publikoak

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Beste sail edo organismo publikoetatik etorri eta ikastetxeak irakas-jarduerarako destinoarekin hartutako subentzioak dira.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 IRAKASKUNTZA PUBLIKOAREN GASTUA ETA FINANTZAKETA

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 UNESCOren irizpideen arabera, publikoarentzat zabalik dauden haiek bakarrik eman daitezke halakotzat.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoa: pribatua eta publikoa

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Azken kontsumoak giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Administrazio Publikoen (Zentrala, Autonomi Elkarteak eta Udalak) aldetiko eraikuntza-obren eskaria.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 SEKTORE PUBLIKOA

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Sektore Publikoa terminoak aurretiazko definizio bat eskatzen du, Euskadiko erakundeen eraketak aurkezten dituen berezitasunak kontuan izanik.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Berezitasun horiek bi Sektore Publiko diferentziaturen bateratasunean gauzatzen dira:

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 a) Euskal Sektore Publikoan.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 b) Euskal Autonomi Elkarteko Sektore Publikoan.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Euskal Sektore Publikoa Euskadin ematen diren antolamendu politikoko maila desberdinei dagozkien Sektore Publikoek osatuta dago (Estatuari dagozkionak salbuetsiz alegia), hau da: Autonomi Elkarteak, lurralde historikoetako bakoitzak eta udalen antolamenduak.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Euskal Autonomi Elkarteko Sektore Publikoa, bere aldetik, osatzen dute:

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 1. Zuzenbide publikoaren arabera eraentzen diren Elkarteko Erakunde-enteek; organismo autonomoak deitzen zaie hauei.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Jaurlaritzaren erantzukizuna da Euskal Autonomi Elkarteko Sektore Publikoaren Aurrekontu Bateratua elaboratzea, eta berori Legebiltzarrari aurkeztea informazio-dokumentu bezala.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 Abenduaren 22ko Aurrekontu Orokorretako 10/1989 Legean, Sektore Publiko hori osatzen zuten enteak honela xehekatuak geratzen ziren:

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00411 2. Zuzenbide publikoaren arabera eraentzen diren Elkarteko Erakunde-enteak:

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Zuzenbide hori hi arlo nagusitan zatitu da erromatarren garaietatik: publikoa eta pribatua.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Orobat, bahiak gainontzekoaren kontra ondoreak sor ditzan, agerkai publikoan agertarazi behar da bahiaren egiazko data (KZren 1865 art.).

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Merkataritzan, akzioen gaineko bahia agente elkargokideak baimendutako polizan edo eskritura publikoan eratzen da gehienetan.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Hori kontuan izanik, estatutuek bazkidearen eskubideen bat ematen badiote hartzekodun pignoratizioari, sozietateak ondokoa eska dezake, eramailearentzako akzioak direnean: akzioen edukitza duenak bahiaren eratze data egiaztatzea agerkai publikoaren bidez, horrek legebideztaketa izan dezan.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Horren ildotik, langile horien artean ez daude besterik gabe aireportu edo aerodromo publiko zein pribatuetan laguntzaile gisa jarduten dutenak.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 (Irrazionalismoa zenbateraino zabaldu den gazteriarengan neurtzeko aski da geure Unibertsitate publikoko Filosofi Fakultatera jotzea, logosak ez baitu bertan estima berezirik!).

654. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Azkenik, 121. artikuluaren edukia aipatu behar dugu, non administrazio publikoen erantzukizun zibila jasotzen baita beren funtzionari, autoritate edo kontratatuek beren lanean egindako galerengatik (beti ere, hauen jokabidea delitu bezala deklaratu bada).

655. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gauza jakina da honako eragileok erabakitzen dutela mintzaideek zelan egiten duten berba eta zelan hitz egiten zaien eurei: adinak, jeneroak, ogibideak (lanbideak, mailak, eta posizio publikoak) estatusak (gizarte-mailak), euren arteko distantzia sozialak eta elkarrekiko harremanek (bai boterearen eta bai afektuaren araberakoek) (cf. Preston, 1989; Brown eta Levinson, 1987).

656. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Euskadi Irratia ere entzuten da Iparraldeko gune batzuetan, bereziki kostaldean (Hegoaldeko irrati publikoak egitura gutien bat finkatua du Iparraldean).

657. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Radio France Pays Basque aipatu behar dugu ere, Frantziako Radio France irrati publikoaren adarra delarik Ipar Euskal Herrian. Honek egunero ordu bat eskas emititzen du euskaraz, astelehenetik ostiralera.

658. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Maila profesionaleko kultur egitarau bat diru publikoz sustengatzea Xiberoan edo Amikuze aldean adibidez, ez du erranahi handirik Paue, Bordele edo Pariseko arduradun politiko eta administraziokoentzat.

659. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Frantses Estatu mailako botere publikoen ikusmoldea aldatzea beharrezkoa izango da helburu horren lortzeko (mementoa ez da beharbada hain txarra, baserri mundua basamortu bilaka ez dadin baserri eremuan zerbitzu publikoak mantendu behar direla aipu den garaian).

660. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00046 Garaiko gizarte arazoak erabili nituen, arrazismoaren oinarria historikoak aztertzeaz gain egun arrazakeriak duen indarra USAko iritzi publikoaren aurrean salatu nahi izan nuen.

661. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Eskola publiko zein pribatuek legearen asmoak betetzeko eskubidea eta beharra dute, nahi bezala eta beren ardurapean.

662. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Bestalde, Normalizazio eta Administrazio Publikoen batzordean garatutako lanari buruzko ebaluaketa ere guztiz ezezkorra izan dela.

663. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Bakarrik Administrazio Publikoetako lanpostuen hizkuntza eskakizunak arautzen dituen Foru Dekretu baten zirriborroa informatzeko deitua izan zen.

664. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00220 Kontseilu hau eratzen duen Foru Dekretuak dio: bidezkoa ikusten da organo misto bat eratzea Administrazioaren eta gizarte nafarraren artean elkarretaratu, parte hartu eta elkarrizketatzeko foro modura, hizkuntza normalizazioaren kontzeptu berariazkoa osatzen duten alderdi batzuen gainean botere publikoei aholkua eman diezaieten.

665. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Euskararen Kontseiluaren zorioneko eta asetzeraino errepikakor gertatu den kanpainaren barruan Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Iruñean, ekitaldia egin zuten ikasleek otsailean.

666. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00105 Nafarroako Kultura departamentuak onartu duenez, Iruñeko liburutegi publiko guztiak desastre hutsak dira: eraikinak txikiak dira, eta gaizki kokatuak daude; instalazioak ajeak jota eta txarki kontserbatuta eta ez egokituta eta, gainera, eskaintzen duten zerbitzua mugatua eta zaharkitua dago. Hori panorama.

667. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 Beraz, irakaskuntza (IRALE), administrazioa eta osasun publikoa bezalako sektore batzuetan izan ezik, berezko utzikeria dago helduen euskalduntzean.

668. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00104 Honako hauek bezala: pertsona bati hitz egiten bukatzen ez utzi, hitz egiteko txanda ez errespetatu, publikoak diren gauza eta objektuak behar bezala ez erabili, ez agurtu, modu oker batean eseri, e.a.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Horrela bada, hirigintza-bultzada berri honen ondorioz eta Arrazoiaren Mendeko ilustrazioaren mugimenduak bultzatuta, Gasteiz Hegoaldera zabaltzea ahalbidetu zuten egitura pribatu eta publiko berriak sortu ziren Erdi Aroko eremu zaharraren inguruan, modernitateari hiriaren ateak irekiz.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Horren adibide dugu hiriaren lehen plaza publikoa, Espainia Plaza alegia, Udaletxea eta Arkupeetako Ibilbide ospetsua, iragana eta etorkizuna uztartzen dituen korridorea.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxeberria 00031 Autonomia, autogobernua, autodeterminazioa eta independentzia erreinbindikatu, euskal hezkuntza-sistema ezarri, emakumea bizitza publikora bidean etorri, aniztasun kulturala areagotu eta sekulako hazkuntza demografikoa gertatu da eta horrek guztiak dagozkion ondorio sozial, politiko, linguistiko eta kulturalak ekarri ditu.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00001 Hizlaritzari utzi gabe, hasi 1916an eta 1923ko irailean Primo de Rivera jeneralak diktadura ezarri arte, erantzukizun handiko karguak izan zituen alderdi jeltzalearen barruan Comunión Nacionalista Vasca eta bai halaber, Administrazio Publikoan ere.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00002 Telesforo Monzon jauntxo izateko sortua zen jatorriz eta jabegoz, baina bere bizitza eta bere jardun publikoa urrezko patu horretatik gero eta urruntze handiago bat izan zen.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Baina eskola publikoa izanik, alderdi sozialistak ez zuen erlijio adarra erabat kendu nahi izan.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Erresuma Batuko iritzi publikoak ez zuen han gehiegi nahasterik nahi, baina lehen ministroak betiko erabakitasunez jokatu zuen.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Ipar Euskal Herriko bizitza publikoko ehun ordezkarik Euskal Departamenduaren aldeko mobilizazioa antolatzera deitu dute gaur: Demokraziaren errespetuaren izenean eta aldarrikapen hau fermuki aitzinarazteko xedean, pentsatzen dugu Euskal Herriko biztanleriaren eta honen ordezkarien mobilizazio zabal eta ahal bezain azkarra abiatu behar dugula.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00106 2. Gizonarekiko berdintasuna. Emakumea orain arte diskriminatua izan denez, gizonarekiko berdindua izan behar du, lege, hezkuntza eta enpleguaren aurrean eta arlo publikoan parte hartu behar du, gizonaren neurri berberean.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00130 Sexua boterearen zatiketaren ezaugarri antinaturala da, horregatik, ez dago publiko eta pribatuaren arteko zatiketarik eta pertsonala dena politikoa da: 1) Emakumezkoak, talde legez, gizonezkoek talde legez menperatuta daude eta, horren ondorioz, baita gizabanako moduan ere.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00085 izan ere, hauen dekretuak askatasun politikoaren aurkakoak izaten dira beti, kode publikoko esaldi orokor batetik eratorritako proposamen partikularrak ez direnean.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00147 Askotan, ikerketa koantitatiboa ezin da zuzenean egin eta Estatistika publikoek eskainiriko datuetan oinarritu behar da, erroldetakoetan edota bestelako inkestetakoetan.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00147 Horrela seinalatzen genuen, generoa alda zitekeela, eta horrela ateak irekitzen genituen, politika publikoek egoera alda zezaten.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Honek mundu pribatua ekartzen du gizarte zientzien ikerketara, eta apurtzen du publikoa eta pribatua, gizartean bananduriko bi alor gisa hartzen dituen dikotomia zaharra.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00149 Ez daiteke esan emakumeak publiko den orotik at daudenik, ez eta gizonak halaxe daudela pribatu denetik; bi biak daude leku bietan eta zaila da jakitea non amaitzen den bata eta non bestea hasten.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Erakutsi zen emakumeak mundu publikotik at ez zeudela, bizitzan ezer egiten ez zutelako edo gizarte leku edo rolik ez zutelako.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Izan ere, eremu honetan, gizonen ausentziaz mintza zitekeen eta kontsideratu desberdinkeria lehena dela eremu publikoari eta eremu pribatuari ematen zaizkien balore desberdinak.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Azken urteotan, aurrera egin da, hain zuzen ere, politika publikoetara feminismo modernoaren eskariak sartzeko ahaleginetan eta proposamenen ardatza aldatu da, ugaltze eskubideetaz, elkarrerantzukizunaz eta etxeko lanaz mintzatzeko.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Lehe plana egiteko prozesua gogoan, seinalatzen nuen lehen planen helburu nagusia izan zela, aukera berdintasunaren gaia agenda publikora sartzea.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Erraz gerta zitekeen politika publikoak zerikusirik ez izatea aldaketa hauekin.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 EMAKUNDEren EEEPParen ebaluaketaren kasuan, ebaluaketarako metodologia garatzen hasi ginenean, nik seinalatzen nuen, ezen baldin eta planaren helburu orokorrena bazen gaia agenda publikora sartzea, zergatik ez genituen aztertzen garatutako ekintza estrategiak eta gaia agenda publikora nola sartu zen?

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Eta halaxe iritsi ginen, ebaluaketan erabilitako bederatzi politika kategorietara, hiru politika mota nagusitan bil zitezkeenak: 1) Ezagupenak, ideiak, baloreak, etab. aldatzearen estrategia; 2) Bai Administrazio Publikoan aritzeko eta bai emakumeen elkarteei laguntzeko behar ziren egiturak sortzeko politikak, eta azkenik, 3) bereizkeriaren aurkako ekintza zuzeneko estrategiak, hiru jarduera maila zituena: norbanakoen maila, sorospenekoa eta egiturazkoa.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Alabaina, aldaketa hau ezin egin daiteke edo ezin susta daiteke, soilik politika publikoen bitartez.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Egoera hori gainditzeko nahitanahiezkoa da erakunde publikoen aldeko laguntza berezia (bereziki, Bilboko Udala, Bizkaiako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, eta beste esparru batzuetako erakundeetatik lor litezkeen baliabideak).

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Nahitaezkoa da botere publikoek zinez borrokatzea gizarte bulnerabilitatearen eta bazterketaren aurka, egoera hori bereziki desfaboratutako hirialde batean pilatzen ari baita, bete betean zenbait kolektibori dagokiena.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Alde horretatik, hirialdeko jarduera poliziala adabakia baizik ez da, zauriak ezkuta ditzakeen adabakia baizik ez, edo beste erakunde publiko batzuen inplikaziorik edo eraginik eza ezkuta dezakeena, baina ez dezake zauririk sendatu, ezta arazoen sustraiari heldu ere.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Arestian aipatu denez, beste eskuhartze publikoen sorta zabalago eta zorrotzago baten barrenean planteatu behar da hirialdeko jarduera poliziala.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Bazter utzirik arestian adierazitako kontraesanak, erakunde honek bildutako informazioak kolokan jartzen du hirialdeko jarduera polizialaren helburu bereziak argi izatea, edo, helburu horien ezagutza publikoa, hori beharrezkoa baita eskuhartzearen beraren kontrola egingo bada.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Publikoa badirudi ez dela arazoaz ohartzen; izan ere, badirudi ez dela zuzenbideari buruzko desadostasun teorikoaz jabetzen.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Publikoa gehiago arduratzen da leialtasunaren kontuaz.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Politikariek, argitaletxeetako idazleek eta hiritar arruntek zeraz eztabaidatzen dute, sarritan oso sutsuki eztabaidatu ere, publikoaren arreta duten kasu handietan, epaileek aldarrikatzen duten zuzenbidea aurkitu ala asmatu egiten ote duten, eta ea zuzenbidea asmatzea estadistaren abilezia ote den, ala tirania bat.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Leialtasunaren auzia ez da inoiz gai bizia izaten gorte anglo-iparramerikarretan; behin lege bat errealitatean zer den zehaztu ondoren, gure epaileak nekez jartzen dute zalantzan lege hori jarraitu ala ez, eta eztabaida publikoa zuzenbideari buruz dagoen desadostasun teorikoaren adibidea da, nahiko estalikoa bada ere.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Gai horri buruzko eztabaida publikoak zera argitu nahi du, arestian aipatutako arrazoiak benetakoak diren, eta noiz diren egiazko.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00079 Ei! Zergatik ekingo lioke hezkuntzak zorigaitz publikoan parte hartzen duen hiritar on bat hezteari?

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00100 Mamo Woldek, Elgoibarren eta Lasarten publikoa aho bete hortz utzi zuenak, frogatu du lasterketa haietan erakutsi zuena ez zela egun bateko distira hutsa.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Konstituzioaren 31.3. artikuluak diharduenez, izaera publikodun ondare prestazioak legearen arabera bakarrik ezar daitezke.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Hortaz, lege erreserbaren printzipioaren menpe daude tributuak esangura hertsian, baita ondare edukia duten gainerako prestazio publikoak ere.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Hurrengo zerbitzuok emateagatik ezin daiteke tasarik eskatu (ezta prezio publikorik ere): iturri publikoetara ura ekartzea; bide publikoetan argiak jartzea; jagoletza publikoa orokorrean gauzatzea; babes zibila eskaintzea; bide publikoa garbitu eta nahitaezko mailetako hezkuntza ematea.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Tasa eta Prezio Publikoen Legearen 19. artikuluaren arabera, tasaren zenbatekoa ezin da administrazio jardunaren edo zerbitzuaren benetako kostua baino handiagoa izan.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 57. Prezio publikoak

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Prezio publikoak dira Zuzenbide publikoaren eraentzapeko jardunen gauzatze zein zerbitzuen emateagatik ordaindutako kontraprestazioak, jardun zein zerbitzu horiek derrigor hartu edo eskatu behar ez badira, eta arlo pribatuak eman ahal baditu (arlo publikoari erreserbaturik ez daudelako, edo aginte egikaritzarik ez dakartelako).

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Prezio publikoak ez daude legezkotasun printzipioaren menpe, hurrengo hiru baldintzok betez gero:

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Diru-laguntza nahiz laguntza publikoak lortu edota onura zein pizgarri fiskalak gozatzeko eskubidea kentzeko eskumena, ostera, ministro, foru diputatu eta zuzendari nagusiei dagokie.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Azkenik, lanbide ofizial, enplegu edo kargu publikoaren egikaritza eteteko, organo eskudunak Gobernua eta Foru Aldundia dira.

713. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Nahastu egin ditu Uribeetxebarriak zerbitzu publikoak eta norberaren gela.

714. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Ez da gauza bera kultur azpiegitura publiko bat eta E.A.J.ren edozein batzoki.

715. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Egun gutxi batzuetan hamar mila ale saldu ditu dagoeneko Pamielak eta lasai esan liteke, halako bakardade publikorik ez duela sekula ezagutu euskal literaturak.

716. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Edo beste modu batera esanda: letra ugaltzen den neurri berean ez da ugaltzen irakurketa, aitzitik, lehen gertatzen zenaren antzera, idazkeraren sail handi bat entzupen publikora eramaten da.

717. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0024 Hezkuntz sistema osoan diogu eta ez jabego publikoan bakarrik.

718. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0046 4. Erdarazkoa Gasteizko Fakultatean eginiko oposizio batzutara aurkeztatu nuen tribunaleko gehienek euskaraz ez zuten ulertzen, beste ikerketa-lan En torno a la evolución y desarrollo del sistema verbal vasco titulupekoarekin batera, gainerako curriculum, ikerketa-proiektu eta abarrez horniturik, handik laster egingo zen aipatu den ezkenengo lanaz osaturiko liburuaren zabalkundea, eta IBON SARASOLA tribunaleko bazen ere hasieran aipaturiko ikerketa-lanak zioenaz behintzat, eta agian beste gauza gehiagoz, enteratu ere ez zen egin, zuzenean bederen, itxura guztien araura, eta berriz itzuli behar zituzten paperen bila argitaraturiko lanak eta abar joan nintzenean, kathedratiko katalan bienak jaso gabe han zeudenez gero, presentazio-egunean transporte publikoen erruz Gasteiz-era heltzeko problemak izan eta bidali ere ez baitzitzaien egin, etxera ekarri nituen, MITXELENA eta PASCUAL kathedratikoek beste biak harturik zituzten. Gainerakoaz hobe da ez hitz egitea, eta ez lotsa izaiteko arrazoirik dudalako, alderantziz baizik. Hori ondo dakike JOSEBA LAKARRA publikoaren artean entzule egon zenak, eta beste batzuk ere bai.

719. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0049 12. Ez dakit zertan denbora alferrik galdu behar den arabera forma zorigaiztoko horren alde arau zorrotz sekula eman behar ez liratekeenak finkatu nahirik. Arau(r) hitzetik heldu diren araura / arauera, arauezko / arauzko formez aipaturiko artikuluan ahapeka baino erraiten ez denez gero, hemen argi ta garbi erran beharrean aurkitzen naiz agi danez MITXELENA dela munduan autore bakarra hil ondoan ere produkzio berria bere izenpean argitaratzen duena, hain zuzen ere bizi zenean egin gabe zegoena, eta jakin beharko litzateke horrek zer ondorio duen autore-eskubideetan, zein lana bera egiteagatik ogasun publikoari koska eginik diru mordoska jasoarren, gainerako emaiten baitira, bere egunean jarraitzale-batzordeko zirenen artekoren batzuren aldetik salatu bazen ere, halako eta antzeko gauzek, harrigarriro, barruko harremanetan problemak baino ez zizkien sortu erru gabeko besterik ezin izan zitezkeen hainei.

720. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Azken datu honek agerian jartzen du sare pribatuko sektore garrantzitsu bat baztertua utzi duen sare publikoaren alderdi negatiboa.

721. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Organismoen bipolarizazioa dela eta, ez gara aurkitzen soilki alfabetatzeko eta euskalduntzeko bi sareekin bata publikoarekin (HABErena) eta bestea pribatuarekin (AEKrena), baita maila politiko-ideologiko eta, are, pedagogikoan kontrajarriak dauden bi ikusmolderekin ere.

722. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Biteri-Zuhaizti Eskola Publikoa

723. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Ikasturte honetan Hezkuntza Administrazioak Prestakuntzarako Egitamu Intentsiboaren (PIF/PEI) bidez Ikastetxean Ardazturiko Prestakuntza Planen (focalizada) generalizazioari ekin diola ikusirik, Plan hauen hastapenetan (1990/91 eta 91/92) Donostiako Biteri-Zuhaizti Eskola Publikoak jarraitutako bidea adibide bat izan daitekeela, eta ikusitako zailtasunak eta egindako balorapenak azaltzea, hildo honetatik abiatu direnei hausnarketarako pistak eman diezaizkiela deritzogu.

724. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Salaketa edo kritika publikoa (komunikabideetan gutunak,...) azken fasea da, aurretik beste fase asko bete behar dira.

725. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Kasu askotan martxan jartzen den lan-eskema honako hau da: interesatuei gutuna bidali hainbat kasutan bilera ere egiten da eta proposamen zein eskaera zehatzak luzatu eta ahal bada behintzat euren konpromezua jaso; eskatutakoa edo adostutakoa zein neurritan betetzen den edo ez jakin ahal izateko jarraipen lana egin; jasotako datuak aztertu eta ondorioak atera; ateratako ondorioak kaleratu komunikabieetara oharrak bidaliz, diptikoak kaleratuz, erakusketa publikoak eginez edo interesatuei, berriz ere, gutunak bidaliz.

726. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Aurrez aipatu dudan moduan lan iraunkor honen fase asko ez dira publikoak izaten, nolabait esateko sator lana egiten da.

727. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Dena den, emaitzen daturik positibo eta negatiboenak publiko egitea komeni da; izan ere, hainbat gauza beti ere publiko egiteak geure eragina biderkatu egiten baitu, entitate ezberdinok serio eta fin gabiltzala konturatzen direlako (...).

728. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Ea adibide batekin hobeto ulertzen den esan nahi dena: astekari bat ateratzeko, nahiz eta lan ugari egin behar eta burukomin handiak pasa, egiten den lana begibistan gelditzen da, dirua lortzea (Udaletxetik, publizitatetik, etab.) errazagoa da, ez duzu inor zirikatzen, bertan egiten den lana oso publikoa eta esker onekoa izan ohi da,...

729. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 Izan ere, datu horiei esker eta lehenengo aldiz, Euskal Herri osoko leku publikoetako erabilpenaren indize erreala lortu ahal izan baitugu.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 Euskararen erabileraren leku publikoetako neurketaren datuak azaltzerakoan maiz entzun behar izan ditugu berauen fidagarritasuna zalantzan jartzen zuten iritziak.

731. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 Mementuko neurketak egoerara hurbildu ahal izateko elementuak eskaintzen dizkigu, beti ere, akats marjen batzuren barnean, baina benetako balioa diakronian du (1) Ikus Siadeco Euskararen erabilera leku publikoetan in BAT aldizkaria 9. zk. Donostia. 1993. .

732. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0075 - Publikoari zuzenduta ere zerbait egin zenuten.

733. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0085 Baina horrek ez ninduen batere beldurtu, horrek indar gehiago eman zidan horretan segitzeko (zeren askotan jendeak bere lana publikoan pentsatuz bakarrik egiten du, eta ez bere kreazio mundu horretan pentsatuta).

734. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Euskaltegiak publiko edo pribatuak izan daitezke.

735. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Jaurlaritzak dekretuz sortarazi eta HABEri eratxikitakoak eta Foru Diputazioek, Udalek edo horien menpeko erakundeek sortarazitakoak dira euskaltegi publikoak.

736. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 Funtsezko arazoa sortzen da puntu honetan irakasleek bete beharreko baldintzei dagokienean batipat, bai publiko eta edo pribatu homologatuetan irakasleek erdi mailako titulazioa eta EGA eduki behar bait dute.

737. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Euskararen egoera kontutan hartuta AEK Euskal Herria euskalduntzeko proiektuan interes publiko duen erakundetzat hartua izatea, bide horretan AEKn diharduen irakaslego gorputz osoa onartzea, hiru urte edo gehiago duena meritu lehiaketa bidez, homologatuei luzatzen zaien besteko dirulaguntza ematea bere ikasgu guztiei, AEKko ikasguetako kostu estandarra finkaturik, langabetuentzako laguntza bereziak, arazo fiskalaren konponketa, ...

738. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Horrekin batera emaitzen kontrola ziurtatu (ikasle, irakasle fitxak, ebaluaketaren aktak, ...), irakaslegoaren kontrola (egungoen onarpena, aurrerantzean irakasle eskolaren bidez, erreziklaia ikastaroak, planifikazio didaktikoa) eta diru publikoaren kontrola (kontabilitate plana, egoera laboralen eta arazo fiskalaren normalizazioa).

739. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0084 Plangintza publikoa heltzen den herrietatik AEKk alde egin beharko du, herri txikietarako konbenio berezia eskainiz.

740. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0120 Baina, zer egin behar da familiak, enpresak, bankuak, sektore publikoa ECUaz gero eta gehiago balia daitezen bere eragiketetan?

741. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0120 - Sektore publikoak bere tituluak ECUtan izendaturik jaulki.

742. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Europar Kontseiluak, Erromako 1990eko abenduko bileran, azpimarratu du, halaber, bigarren etaparako sarrera ireki aurretik, aurrerapen estimagarriak eta iraunkorrak lortu behar direla elkar hurbiltze-bidean, esan nahi da, batipat, prezioen egonkortasunean edo desinflazioan eta finantza publikoen oreka-bidean.

743. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Bigarrenik, auzotarrek bazituzten Hego Euskal Herriko Batzar Nagusien antzeko erakunde publiko batzuk; nahiz eta hizlariaren aburuz ez ziren errepublika izendatzeko organizazio mailara iritsi, beste zenbaitek defendatu nahi izan duenez.

744. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Bertan Zuzenbide Pribatuko Euskal-Nafartar Sistema juridikoa egun izan zuten gai mahaikideak, zeinak Adrián Celaya Ibarra, Jacinto Gil Rodríguez (Katedraduna eta UPV/EHUko Zuzenbide Zibileko Sailburua), José Javier Hualde Sanchez (UPV/ EHUn Zuzenbide Zibileko Katedraduna) eta Enrique Rubio Tonano (Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbide Zibileko Katedraduna) izan ziren.

745. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0060 - HABEren sorrera 1981an, AEK erakunde publiko ofiziala bihurtzeko EKNko ordezkarien hasierako asmoa baztertuz.

746. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Aipatu behar da, halaber, fenomeno honek euskararen erabilpen pribatu eta publikoaren arteko bereizketa suposatzen duela.

747. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Zentzu honetan isiltasuneko kultura batetik euskal identitatearen ezaugarrien erreibindikazio publikora igaroko litzateke.

748. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 1 .- Euskal Eskola Publikoan, azaroaren 24eko 10/1982 Euskeraren Erabilera Arauzkotzezko Oinarrizko Legeak eta Lege honek zehaztutako helburuak lortzeko beharrezko diren giza eta gauzazko baliabideak izango dituzte ikastetxe guztiek.

749. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Eta proposamena publikoan aldarrikatzea erabaki dugu, ezen, gure eritzian, 300 hitz hauek eta gehiago, egunero telebista-irratietan erabiltzeaz gain, idazle nahiz testugileek inongo bereizkeriatan jausi barik, haietaz balia daitezen gura baitugu.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren eremuko Irakaskuntza Publikoaren Gastu eta Finantzaketaren Estatistikak ikastetxe publikoen iharduera ekonomikoari buruzko informazioa eskaintzen du, gastuen sailkapen ekonomiko-funtzionalari eta gastu horien finantzaketari begiratuta, beren jatorriaren arabera.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Zentsuan oinarrituta egiten da estatistika hau eta horregatik 1988-89ko ikasturtean irakaskuntza arautua eman zuten zentru publiko guztiak besarkatzen ditu.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta informazio ekonomikoa, azkenik, ikastetxe publikoetan emandako irakaskuntza finantzatzen duten organismo desberdinek hornitutako datuetatik lortzen da.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Ikastetxeen mantenimenduaz arduratzen diren administrazio publiko desberdinek finantzatutako gastuak lortu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta beste hainbat saili eta Udaletxeei, 1989ko gastu horien desglosea egin zezatela eskatu zitzaien ikastetxez ikastetxe.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta administrazio-munduko datu horien bilketarekin batera, EUSTATeko agente elkarrizketatzaileek ikastetxe publiko guztiak bisitatu zituzten, hauetan diru-iturri partikularren (familia, Aurrezki-Kutxa, Enpresa, Autofinantzaketa) etab.en datu ekonomikoak jasoz.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 - Beste publikoak: Eusko Jaurlaritzako beste sailak eta Diputazioak

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0057 Unibertsitatean egindako lan baten arabera (Daniel Olivo,1989) katalana eta gazteleraren arteko proportzioa irrati emankizunetan, Bartzelona hirian, honako hau da: %75a gazteleraz eta %25a katalanez, nahiz eta irratetxe publikoak soilik gogoan hartuz gero proportzioa orekatu egiten den, ia %50era iritsiz; irratetxe pribatuak beldur dira entzulegoa galduko ote duten katalanez arituz gero.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0022 Euskalduntzearen kasuan, borondate publikoko iniziatiba pribatuak ekarri du gobernuaren kopia, ez alderantziz.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0111 Egoera honetan Comuniónekoek ere bizimodu publikotik atzera jotzea erabaki zuten.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Kolorea komunikabide ere bada, Hondarribiko Jaien egitarauetarako bere ilustrazioetan, seinaleak, banderak, uniformeak eta ekitaldi publikoetako partaideen jazkiak berezi eta identifikatzen dituena.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0037 Orduan, Iparragirre eskenatokira zuzendu zen, agerkizun hura ikusirik guztiz harrituta zegoen kantari gizaixoarengana eta txapelean zuena haren sonbreiru zikinean bota zuen, ondoren publikoa agurtu eta desagertu egin zen.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0108 Plazaren ezaugarri publikoa eta zabala nik bizi izandako gertaera batean ikus dezakegu.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0108 Espazioak eta espazioen erabilera kulturak inposatzen ditu, eta espazio publikoa, besteen aurrekoa ez du emakumezkoak zilegi.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Kultur proiektuak, orokorrean, publikoari zuzentzen zaizkio.

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 Baina publikoa, orokorrean ere, ez da homogenoa izaten.

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Gizonezkoenak eremu publikoarekin zerikusia daukate eta emakumezkoenak eremu pribatuarekin; lehenengo eremuak bigarrena gutxietsi eta menperatu egiten du, gizartea banatu eta hierarkizatu.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Argitalpen hau, aurtengo otsailaren 2an, Bilbon burutu zen Administrazio-Zuzenbide Publikoaren III Ihardunaldira aurkeztutako textoen bilduma da.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Ihardunaldi hauek, hurrengoko urtean ere, jarraipena izango dutelakoan gaude, Administrazio-Zuzenbide Publikoaren IV Ihardunaldia burutuz.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Inkesta horrek zentsu izaera daukala esan daiteke, Euskal Autonomi Elkarteko ospitale guztien nondik norakoa adierazten duelako, publikoena nahiz pribatuena, ospitale militarrena izan ezik.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza iharduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 1.2 EREMU PUBLIKO ETA PRIBATUAK

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 Eremu publikotzat jotzen dira politikaren mundua, lan ordaindua, etab.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 Orokorrean, eremu publikoa gizonezkoen mendean egoten da

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 Egilea ez zen Euskal Herrikoa, eta euskaratutako testua herriz herri ibiliko baita, leku publikoetan.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Sei urte iragan eta gero, Eugène Goyheneche desagertzeak euskal ikaskuntzetan utzitako hutsunea gaurko egunean ordukoa bezain handia da; nahiz eta, egia da, historia ikasketak aurrerabide handia egiten ari diren, batez ere Euskal Autonomi Elkarteko eta Nafarroako Unibertsitate publikoetan zein pribatuetan diharduten irakasle ohargarriei esker.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0130 Ahozko erabilera, ordea, pertsona pribatuen artekoa da batik bat, nahiz eta erabilera instituzionala ere badagoen (pertsona batek erakunde pribatu zein publikoren baten izenean mintzatzean erabiltzen duenean); beraz, hau ere normalizatua izatera irits daiteke.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0088 Gure herrietan, mota guztietako dei publikoetarako (bandoetarako) halako kornetak erabiltzen ziren (gehienetan pregoilaria udaleko alguazila izaten zen).

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Baigorrin esate baterako, sozialki gaizki ikusia zegoen ezkontza batean (gizon zahar eta neska gazte baten artekoa) edota inguruko norbaitek egindako beste edozein zentzugabekeriaren aurrean (izan zitekeen gazteek ezkontza zela eta eskatutako ardoa ez emateagatik ere), hori salatzeko, alde batetik broma eta burlaz (trufatzeko) osaturiko eta bestetik serio, mingarri eta salagarriak ziren Toberak izeneko antzezpen moduko ekintza publikoak antolatzen zituzten.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 ii) Eskaintza Publikoko obligazioak jaulkitzen dituzten enpresei

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0425 Ondasunen afektazio-aldaketaren kasuan, 472. Hazienda Publikoa, jasandako BEZ eta dagokion aktibo-kontua zordunduko dira.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0425 b) Likidazio-denboraldiko aitorpen / likidazioan konpentsatzen den jasandako BEZaren zenbatekoaz abonatuko da, 472. Hazienda Publikoa, jasandako BEZ kontua abonatuz.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0425 Eragiketa hori burutu ondoren 477. kontuan saldorik geratuko balitz, zenbateko hori 4750. Hazienda Publikoa, BEZagatik hartzekodun kontuan abonatuko da.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Orokorrean, aldeko iritzi gehien bildu dituzten neurriak gazteenen euskalduntzeari buruzkoak dira (biztanleriaren %63 guztiz edo partzialki ados daude ezinbestekoa da haur guztiek euskara ikastea baieztapenarekin), ondoren herri-administrazioan eta komunikabideetan euskara sustatzeari buruzkoak (biztanleriaren %60 guztiz edo partzialki ados daude Euskal Herriko administrazio publikoan sartzeko beharrezkoa izan beharko litzateke euskara jakitea baieztapenarekin eta %42ren iritziz Euskal Herrian ikusi eta entzuten diren telebista eta irratiek programa askoz gehiago izan beharko lituzkete euskaraz).

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0142 - Legearen (Hiritarren Segurtasuneko legeak, adibidez, drogazalea ordena publikoaren etsai handitzat du) eta Administrazioaren beste ekintza batzuen artean (tuberkulosia, Hiesa eta hepatitisa kontrolatzeko hezkuntza- eta osasun-neurrietan edo toxikomani unitateetan xiringak trukatzen edo dohan ematen, metadona-programetan eta abarretan) kontraesana dago.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0212 Zerbitzu publiko nahiz pribatuetan (etxebizitza, hezkuntza, osasuna, tabernak, diskotekak, etab.), pertsona batzuei zerbitzu horiek ukatu edo baldintza txarragoetan eskaintzen zaizkienean.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0004 b) Polemologia: honen helburua botere politikoa zein iritzi publikoa fenomeno gatazkatsuen garrantziaz arduratzen laguntzea da, honekin batera fenomenu hauen prebentzioa bultzatzen duelarik.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0015 Behartzeren bat egiten denean, pertsonari berari egiten zaio eta egin ere potestatearen titularrak berak, edo indar publikoaren laguntza eskatuz.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 19. Kontuz ibili behar da pertsonaia publikoen iritziekin.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0012 23. Prentsa bulego publiko zein pribatu eta komunikazio-kabinete direlakoen prentsa-oharrak albistearen abiapuntua dira, ez albistea bera.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Bizitza pribatuko gertakariek edo datuek bizitza publikoan benetako eragina eta garrantzia izan dezaketenean, orduan badira albiste, eta baimen zehatzik ez da behar.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Beti ere, pertsonen bizitza publikoa da egunkariaren informazio-ardatza, ez bizitza pribatua.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Intimitateari dagozkion datuak dira horiek, eta hortaz, ez badute bizitza publikoan eraginik, ez dira albiste.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Pertsonaia publiko ez diren pertsonen kasuan, ez dago motiborik suizidio baten berri emateko.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Bestelakoa litzateke pertsonaia publiko baten suizidioaren kasua.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 zeren eta demokrazietan, lan egiten duen klaseak parte hartzen baitu arazo publikoetan, eta klase horren zerbitzura daudenek ohorea nahiz dirua espero dezakete berorrengandik.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0107 Azkenean, hiritar isolatu batek egin ezin dituen zeregin guztiak zuzendu beharra izango ote du administrazio publikoak?

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Ez da ere ohitura-erregulartasunaren etsai; zeren eta ohitura onak onuragarri baitira lasaitasun publikorako eta mesede egiten diote industriari.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Arazo publiko handiei etengabe eskaintzen dieten arretagatik, aldendu egiten dira merkataritzak eta industriak eskatzen dituzten ardura txikietatik.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0371 IV. Legeak, bere IV. Idazpuruan, funtzionari publikoen estatutu-errejimena jasotzen du, egoera horretara heltzeko eta funtzionari izatea galtzeko direlako moduak arautzen ditu eta hiru zutaberen gainean eraikitzen da administrazio-karrera: Gradua, barne-mailatan gora egitea eta tokiz aldatu ahal izatea.

800. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00011 Hauekin guztiekin esparru pribatua eta publikoa nola kokatzen eta banatzen diren azaltzen zaigu, eta ondorio ezin mamitsuagoak ateratzen.

801. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 a) Jendeak ez du eskatzen. Justizia Administrazioa zerbitzu publikoa ere bada, ez da agintearen ezaugarri bat bakarrik, eta zerbitzua, hizkuntza bietan eskaini behar da (euskaldunoi zergetan ez zaigu beherapenik egiten).

802. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 b) Gutxiengo zaratatsu batek besterik ez du eskatzen. Lehen aipaturiko ebazpen horretan, Auzitegi Konstituzionalak 1986ko ekainaren 6ko epaian zera zioen: Konstituzioak ofiziala den hizkuntza zer den definitu ez arren, honi buruz eman den araudiaren edukina aztertuz hauxe esan dezakegu: hizkuntza baten ofizialtasuna ez datorrela bere errealitatetik edo gizartearen fenomeno gisa duen eraginetik, aginte publikoek komunikazio modu batez onartzen dutenean baino, hala agintea eta subjetu pribatuen arteko harremana hizkuntza horren bitartez egiten denean, balio osoa eta ondorio guztiak emanez

803. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 Eginkizunak hauexek dira: a) Aginteaz baliatzea eskatzen duten interbentzioak, osasun publikoaren tutela orokorra garantizatzeko beharrezkoak direnak.

804. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 b) Estaldura publikoko prestazio sanitarioetarako eskubidea duten pertsonekiko harremanen antolaketa.

805. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak haea 1998 00051 d) Sistemak dituen titularitate publikoko baliabideen dispositiboaren mugatze estrategikoa, biztanleen osasun beharren arabera.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0013 2.1. Erakunde pribatu nahiz publikoen izenekin: Ikasleen Gurasoen Elkartea (baina ikasleen gurasoen elkarteek hau eta bestea erabaki dute), Euskal Herriko Editoreen Elkartea (baina hemengo editoreen elkarteekin bildu zen...), e.a.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0063 Ordea, nola honek, gizartean egonez bederen, partaidetzat jo baitu bere burua, handik kendua izan behar du, edo erbesteratuz paktuaren urratzaile gisa, edo hilez etsai publiko gisa; ezen horrelako etsaia ez da pertsona morala, gizona da, eta orduan gerla zuzenbideak garaituaren hiltzea onartzen du.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Indar publikoak eragile berezi baten beharra du.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Horrek bilduko du, eta nahi orokorrrak emanikako norabideen arabera ibilaraziko; horrek bideratuko du Estatuaren eta subiranoaren arteko komunikazioa, molde horretan gorputzaren eta arimaren batasunak gizona baitan dagiena pertsona publikoan eginen baitu.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0065 XIX. mendearen erdialdean jauntxoak, erakunde publikoak eta Diputazioak, ikuiluko abelazkuntzarako politika bultzatzen eta eragiten hasi ziren, landare berriak eta belardi artifizialak alpaparen bidez edo hirustaren bidez sortuz.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Horretarako bi joera nagusitu ziren: batzuen arabera, Estatua, erakunde publikoak alegia, ahalik eta gutxien sartu behar ziren ekonomi arloan eta gizartean.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Besteen aburuz, aldiz, erakunde publikoak herri xehea defendatzeko tresna bihurtu behar ziren eta, beraz, eskua sartu behar zuten ekonomi erabakietan eta gizartean.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Azpimarkatzekoa da euskal erakunde publikoak, Diputazioak, interbentzionismoaren aldekoak agertu zirela, gero eta nabarmenago, XIX. mendean zehar, ekonomi sektore publiko baten jabe bihurtuz.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0072 Burokrazia. Enplegatu publikoek edo alderdiko aparatuan postua dutenek osatutako multzoa.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0024 Delgadok Segovian irabazi zuen, bere publikoaren aurrean, bere jarraitzaileen aurrean, azken aurreko etapan Jose Reciorekin Segoviarako bidean ihesaldia burutu ondoren.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Doluzko beste adierazpen publiko bat etxeko ardiak identifikatzen dituen kolore biziko markaren gainean lerro beltza ipintzea da (ohitura hau galtzen ari da).

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0037 63 Excepto carga y descarga y servicios públicos: Zamalanak eta zerbitzu publikoak izan ezik

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0201 Irudika ezazue, arren, orain, sarri ematen den gizon horietako bat, hots: legeak ahantzirik eta ongizate publikoaren ia-ia etsaia dela, bere gurariak asetzera dedikatzen dena, plazerretara emana, kultura gaitzesten duena, askatasuna eta egia arbuiatzen dituena, arazo publikoen osasunaz baino gehiago beste edozertaz arduratzen dena, baina, bestalde, guztia bere nahiari eta probetxuari begira egiten duena.

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Alderantziz, era apodiktiko batean, erantzuteko aukerarik eman gabe estetika agresibo baten enuntziatuak inposatu egiten ditu; zaplastada bat da eta ez du erantzunik espero, publikoak beste bat jasotzeko prestutasuna izatea baizik.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0039 Parole in libertà haiek ere - poesia publikoa, zeinarentzat Marinettik manifestu bat idatzi zuen La declamazione dinamica e sinotticari buruz (1916) - ondoren emango ziren garapen publizitarioentzako erakusgarri poetiko bihurtu ziren.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0209 Datu-sare publiko konmutatuak erabiliz testuak abiadura ertain eta handian transmititzeko modua.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Calcutan 1991ean indar mozketa baten ondoren, hiritarrek zerbitzu publikoetako langileak erasotu zituzten eta Bombay gatazkatik oso hurbil egon da azken hiru urtean mozketa horien ondorioz.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Sortzen den hutsunea estaltzeko, elektrizitate eskaintzen duten zerbitzu publikoak indar instalakuntzak ari dira eraikitzen ahalik eta azkarren, garapen bidean dauden herrialdeetan.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Zerbitzu publiko batzuk ezingo die instalakuntza horiei ekin.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Zerbitzu publikoek bere zorra ordaintzeko duten ezintasunaren ondorioz, banku pribatuek ez diete diru gehiago mailegatu nahi.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Hirugarren Munduko zerbitzu publikoentzat asko izango da, Munduko Bankuak beharrezkotzat jotzen dituen 40.000 milioi dolar erdiaren mailegua lortzen badute.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Eta, barne kapital merkatuek ere ezingo diote gainontzekoari aurre egin zerbitzu publikoen gaur egungo finantzar arazoak direla eta.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Diru aldetik lotuta dauden zerbitzu publikoek ezin badie eguneko betebeharrei erantzun, energia horniketa elektrizitaterik gabeko jendeari zabaltzeko aukera gutxi izango dute.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0091 Bestaldetik, ikuspegi konduktista barruan, Bem-ek (1970; Ikus Jaspars 1978, 259) honela definitzen du Jarrera, hitzezko erantzun-modu berezia da, zeinean gizabanakoak ez bait du bere ingurune pribatu barnekoia deskribatzen (jarrera-objektu aurrean), bere erantzun publiko ohizkoa baizik, kanpoko behatzailerentzak eskurakoia delarik.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0333 - prozesu justu, entzutegi publiko eta epaitegi inpartzial eta independienterako eskubidea,

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Egiteko desberdinak (fiskalak, araupetzaileak, birbanaketakoak, egonkortzaileak eta ondasun eta zerbitzu publikoak hornitzekoak) eta horietako bakoitzean aplikatzen den politika ekonomikoaren oinarrizko tresnak identifikatzea eta bereiztea, eta eztabaidagarriak diren eta justifikatzen dituzten arrazoiak ebaluatzea ahalbidetzen duten Estatuaren esku-hartze gero eta handiagoaren adibideak adieraztea da irizpide honen helburua.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0035 Jende xehearekin bizi eta aritzen gara; haren solasak nardatzen bagaitu, gutiesten badugu gogo apal eta arruntei lotzea, eta apal eta arruntak maiz dira zaluenak bezain arautuak (ororen jakinezari ez dagokion jakintza jakingabea da), ez dugu geure eginkizunekin ez bestearenekin ere aritu behar; eta publikoak eta pribatuak argitzen dira halako jendeekin.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Ez zaigu hainbat axola gure izatea zer den geure baitan eta egian, nola axolatzen baitzaigu zer den ezagutza publikoan.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0162 Neure bihotza errazki kontsolatuko nuke usteldura horri buruz interes publikoari dagokionez, pejoraque soecula ferri Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa Nomen, et a nullo posuit natura metallo baina ez neureari dagokionez.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Batxilergoen aurretiazko ezarpenerako deialdia 1993ko maiatzean egin zen, ikastetxe publikoei Ikastetxeen Zuzendaritzek, Pedagogi Berrikuntzak eta Lanbide-Heziketak batera igorritako zirkularraren bidez.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Erakunde desberdinek, publiko edo pribatuek, helduen hezkuntza, birziklapen profesionala eta beste hainbat hezkuntza-zerbitzu ziurtatzen dituzte.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 47. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 470. Hazienda Publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4700. Hazienda Publikoa, BEZagatik zordun.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4708. Hazienda Publikoa, emandako subentzioengatik zordun.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4709. Hazienda Publikoa, zerga-itzulketagatik zordun.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 472. Hazienda Publikoa, jasandako BEZ.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 473. Hazienda Publikoa, atxekipenak eta konturako ordainketak.

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 475. Hazienda Publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4750. Hazienda Publikoa, BEZagatik hartzekodun.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4751. Hazienda Publikoa, egindako atxekipenengatik hartzekodun.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4752. Hazienda Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 4758. Hazienda Publikoa, itzuli beharreko subentzioengatik hartzekodun.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0069 477. Hazienda Publikoa, bildutako BEZ.

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 Beste era batera esanda, printzipio gidariek, berenez bakarrik, ez diote egikaritzeko moduko eskubiderik ematen indibiduoari; botere publikoarentzat egindako arauak dira hauek, dimentsio subjektibo autonomorik gabekoak.

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Zentzu honetan, lehendabizi aipa daiteke, botere publikoen obligazio konstituzionala, kontsumitzaile eta usatzaileen defentsa garantiza dezaten, horien osasuna, segurtasuna eta interes ekonomiko legitimoak babesteko xedearekin (51 art.).

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Hortik jariatzen da, besteak beste, zerbitzu publikoak behar direla kontsumitzaile eta usatzaileei informazioa eman diezaieten eta legez hornitu beharra dagoela barne-merkataritza eta merkatal produktuak baimentzeko erregimena erregula daitezen.

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 KEko 43 art. ere aipatzekoa da, aitortzen baitu osasunaren babesa eskubide indibidual generiko bat bezala; honen alkantzua legez konkretatzekoa da, baina horren babesak, nolanahi ere, botere publikoen ekintza bat eskatzen du, bai prebentziozko medikuntza eta bai asistentziazkoa besarkatzen dituena.

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Manamendu honetan ez da prefiguratzen eredu sanitario espezifikorik, baina hori KEko 41 art.tik aldentzeak esan nahi du, sanitate publikoko zerbitzua ez dela konstituziozki Gizarte-Segurantzaren zerbitzuarekin identifikatzen, eta administrazioen kargura dauden beste erakunde eta prestazio sanitario batzuk ere besarka ditzakeela.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Kontuan izan behar da, berebat, kultur bideak sustatzeko botere publikoek daukaten obligazioa (44.1 art.), eta horrek justifika dezake kulturazko zerbitzu publikoen existentzia (liburutegi, museo, auditorio, etab.); horietaz baliatzeko eramaten den dohaintasunezko edo prezio subentzionatuzko politika, eta ondasun kulturalezko merkatuan horiek sustatzeko egiten diren ekintzak (alderdi fiskaletik, adibidez).

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Horren edukina areago da botere publikoek daukaten obligazio bat, etxebizita-politika bat aurrera eramateko, zeina bi ezaugarri-markarekin kalifikatua baitago Konstituzioan: hauek izaki, bata, lurzoruaren probetxamendua interes orokorraren arabera erregulatzea, espekulazioa galarazteko, eta, bestea, botere publikoen ekintza urbanistikoak sor ditzakeen plusbalioetan komunitateak parte hartzea.

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 e) Ondasun material jakin batzuk babesteko arauak, zeintzuk, partikularrentzat izan dezaketen interes eta deusgaitasunaren kalterik gabe, interes orokorreko balio eta funtzioa baitaukate, eta hauek garantizatzeko botere publikoen babes-ekintza galdatzen du.

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Konstituzio berrienen orientazioa jarraituz, gureak obligazioa ezartzen die botere publikoei, baliabide naturalak razionalki erabil ditzaten eta ingurunea defendi eta berregin dezaten (45 art.).

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0019 - Ospitaleez kanpoko estatistika publikoa.

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0019 - Sektore publikoaren aurrekontuen estatistika: 1988ko likidazioak.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Bizkaiko sektore publikoko kontu ekonomikoak.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Landa-azpiegiturako inbertsio publikoa.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0029 - Landa-azpiegiturako inbertsio publikoa.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0033
1. Jabegoaren arabera.
- Partikularra: 9.177 Ha.
- Erabilera publikoa: 1.542 Ha.
- Diputazioa: 181 Ha.
- GUZTIRA: 10.719 Ha.
2. Erabileraren arabera.
- Nekazaritza: 1.422 Ha.
- Sasitza: 415 Ha.
- Elkorra: 537 Ha.
- Nahas-erabilpena: 435 Ha.
- Zuhaitz-baso: 7.910 Ha.
- GUZ=tLr=A: 10.719 Ha.
3. Masaren arabera (zuhaitz baso).
- Ohianeztatua: 249 Ha.
- Mendi suharra: 574 Ha.
- Beste era batzu: 6.784 Ha.
1. -20 zm. diametroz (zuhaitz.): 942 Ha.
2. +20 zm. diametroz (zuhaitz.): 5.842 Ha.
- Mozketak: 282 Ha.
- Erriberak: 21 Ha.
- GUZTIRA: 7.910 Ha.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 2. Ikastetxe pribatu eta publiko batzuen izendapena.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.9. Administrazio Publikoen ondasun eta zerbitzuen salerosketak.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0021 T.13. Administrazio Publikoen gastuak, funtzionarien eta eragiketen arabera.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Bertan sartzen dira bai salmentara destinaturiko ondasun eta zerbitzuen produkzioa (nahiz merkatura joanez, autokontsumituz, edo alokairuak espezietan ordaintzeko erabiliz, etab.) bai salmentara ez destinaturiko zerbitzuena, hau da, administrazio publikoek egiten dituzten zerbitzu kolektiboak.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 P.3B Azken kontsumoa: pribatua eta publikoa

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Azken kontsumoak, giza beharrak zuzenean asetzeko erabilitako ondasun eta zerbitzuen balioa errepresentatzen du, behar horiek nahiz indibidualak (familien azken kontsumoa) nahiz kolektiboak (administrazio pribatu eta publikoen azken kontsumoa) izan. (S.E.C. 327)

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Akzioak eta beste partaidetzak errubrikak (F.60), nortasun juridikoa duten sozietateen, nortasun juridikoa ematen dien estatutu batez zuzkitutako enpresa publikoen eta kuasisozietateen mozkin posibleetan, eta likidazioko kasuan aktibo garbietan parte hartzeko eskubidea ematen duten aktibo finantzarioak biltzen ditu.

872. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Guk dei publiko bat egiten dugu itzulpenari euskararen bizitzan duen garrantzia aitor dakion.

873. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0532 b) Ikasbi sare publikoak halaber bi eskola ditu: bat Barkoxen, bestea Maulen.

874. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Baturanzko joera hori, Seaskako ikastoletan azkarrenik dakusat, eta eskola publikoan iduriz ahulenik.

875. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Ingalaterran eskola ulerkorrek hezkuntza publikoko ikasleen % 85 hartzen dituzte.

876. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Gaur egun, Nazio Curriculumak ikastetxe publikoetako 16 urte bitarteko ikasle guztien hezkuntza hartzen du.

877. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 hasteko, Administrazio publikoa ez da, jakina, berez gure kirolen zuzentasunari eta egokitasunari buruzko irizpideak ezartzeko gauza.

878. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 Gaur egun, pilotaren ihardueraren barruan Administrazio publikoak, beren iharduera-programen barne, biztanleriaren sektore gehienentzako zerbitzuak eskaintzen ari dira;

879. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Hortik abiaturik, eta Zuzenbidearen zatiketa nagusia kontuan izanik, araudi hartan ere bi arau-mota zeudela esan genezake: Zuzenbide Publikoa osatzen zuten arauak, eta Zuzenbide Pribatua osatzen zutenak.

880. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Esan daiteke Zuzenbide Publiko osoa ezabatua geratu zela, eta haren ondoren sortu ziren beste erakundeak, esaterako Kontzertu Ekonomikoak, jatorrizko Foru-sistematik kanpo sortutako beste erakunde-mota batzuk direla;

881. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0128 Gaurdaino behintzat alderdi publikoa izan da nagusi historigileentzat, eta horregatik gogorarazi behar da Euskal Zuzenbidearen alderdi pribatuaren garrantzia, bigarren mailara gaitzetsi gabe.

882. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0018 Honek esan nahi du Edipa ez zuela publikoak buruz ikasi eta bere etxeetan kantatu, ez zuela berea egin, ez zela aldakuntzen bizitza horretan sartu, idatziz mantendu zela, hibernatua, bere bizitza.

883. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0098 izan ere, historikoki duela jada menderen batzuk, jakina prentsa idatzia izan baita kalera, izkiriatutako paper tintatu periodiko zikinak zirela medio, publiko artera jauzi egiten lehen hedabide masiboa.

884. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0033 Kanpoa, ekimen publikoarekin dago lotuta; barnea, berriz, etxea eta ingurukoekin, jeneralean atal pribatu bezala definitzen denarekin, alegia.

885. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroz gainetik gaurregun kristau mezuaren alderdi indibiduala eta pribatua gaindituz, mezu horren alderdi publikoari eta politikoari lotu nahi gatzaizkio, ez ordea fedea eta politika nahasi beharrez, aingerukeria eta inperialismo ezpirituala aita de Lubac-ek inperialismoetarik gaiztoena deitzen zuena behingotz ohildu nahiz baizik.

886. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Eta orain arte Interneten bitartezko eragiketen euskarri izan dadin behin betiko legegintza egokitzapenik egin ez den arren, Administrazio Publikoek, informazio mailan herritarrei lorpide unibertsala bermatzeko daukaten ardurari eutsiz, azpiegituretango inbertsioak finantzatzen eta Interneten bakoitzak bere tokia izan dezala garatzen dabil, esaterako egon dagoan Bizkaiko Foru Aldundiarena, horrela informazio publikoaren hedapena errazagotu eta zenbait zerbitzuren kudeaketa hobetu egiten dira eta.

887. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15568 LANTIK foru enpresa publikoa izango da toki erakundeentzat izan daitezen posta buzoiak eta informatika segurtasunari doazkion alderdiak teknikoki kudeatzeaz arduratuko dena.

888. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Kirolerako ekonomi baliabideak eskuratzeko, sektore pribatutik lortu behar da finantzazioa, ekintza publikoaren osagarri izan dadin.

889. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Bigarrenik, federazio-sarea berregituratzea pentsatu dugu, orain arte neurri desegokikoa izan baita eta arazo bereziak izan baititu. Federazioen atomizazio kezkagarriari konponbidea bilatu nahi izan diogu, kirol-federazio asko baititugu Euskal Autonomia Erkidegoan ia ezarpenik gabekoak eta kirol-jarduera urria kudeatu dutenak, altxor publikorako onartezinak diren kostuekin.

890. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Agintari publikoek eta kirol-antolakundeek erantzukizun osagarriak dituztela abiapuntutzat hartuta, legeak kontuan hartu du dopatzearen arazoa diziplina-bidetik kanpo ere.

891. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Kirol-medikuntzaren eta osasun-laguntzaren arloan xehetasun handiagoz zehaztu dira Administrazioaren eskumenak, bai eta diru publikoen konturako osasun-prestazioak ere.

892. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11701 Kirola gizartean oso sartuta dagoenez, aginte publikoek gero eta parte-hartze handiagoa izan ohi dute kirol-ekitaldiak arautzen. Arautze horren beharra onartzen bada, ezinbestez eduki behar da zigor-araubide zehatza, kirolean jarraitu beharreko arauak maiz hausten baitira.

893. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 1.- Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, pertsonak bete-betean prestatzeko eta garatzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.

894. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11702 3.- Aginte publikoek, zeinek bere eskumen-esparruaren barruan, eskubide hori behar bezala gauzatzea bermatuko dute. Horretarako, burutuko duten kirol politikak printzipio hauek izango ditu oinarrian:

895. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11703 w) Kirolaren babesle pribatuak sustatzeko neurriak hartzea jardun publikoaren osagarri gisa.

896. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 Euskadiko kirolaren antolakuntza instituzionala herri-administrazioen deszentralizazio, koordinazio eta eraginkortasun printzipioetan oinarrituko da bakoitzari dagozkion eskumenak erabiltzerakoan, kirol-federazioen, kluben eta beste edozein erakunde publiko edo pribaturen lankidetzarekin eta parte-hartzearekin.

897. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 d) Kirol Federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

898. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11704 j) Kirol-klubak interes publikoko izendatzearen arautzea.

899. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11706 h) Lurraldeko kirol-federazioak onartzea, laguntzea, finantzatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea beren egiteko publikoak bete ditzatela bermatzeko, beren jarduera pribatuaren kalterik gabe.

900. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 168/1998 DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena, abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoan arautua, garatzen duena.

901. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoaren bidez arautu da.

902. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Lege horretan adierazi da polizi indarrek nola erabili behar dituzten irudiak eta soinuak grabatzeko sistemak bide eta gune publikoetan, aurrearretazko helburuetarako eta bake publikoa eta herritarren elkarbizitza bermatzeko.

903. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Lege Organiko horrek, ordea, ez ditu jasotzen polizi jardunean irudiak grabatzeko aparatuen balizko erabilera guztiak; gune publikoetan herritarren segurtasuna zaintzea xede duten erabilerak baino ez ditu barruan hartzen.

904. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 Abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoak, bestalde, gehigarrizko zortzigarren xedapenean erregimen berezia aurreikusten du trafikoaren eta bide segurtasunaren erregulazio, kontrol eta disziplina lanetan bideokamerak eta irudien grabaketarako beste tresna batzuk erabiltzeko; erregimen hori, ordea, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko printzipioen esparru berean sartu da, kontuan izanik gure Antolamenduaren arabera segurtasun indarren eginkizuna dela trafikoa eta bide segurtasuna zaindu, erregulatu eta kontrolatzea, eta bai bide publikoetan babesa eta laguntza ematea ere.

905. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14145 Dekretu honen bitartez bideokamerak erabiltzeko baimenen eta haien erabileraren erregimena arautu behar da, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea arautzen duen abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoan xedatu dena garatu eta betearazteko.

906. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 2.- Bideokamera eramangarriak erabiltzeko baimena, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea arautzen duen abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoaren 5.2. atalean xedatu denarekin bat etorriz, Herrizaingo Saileko zuzendariek eman ahal izango dute, herritarren segurtasuna zaindu eta gaizkintzari aurrea hartzeko ardura dutenek, hain zuzen ere.

907. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 3.- Polizi zerbitzu eta atalen arduradunak, premia eta larritasun handiko aldietan edota Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea arautzen duen abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoaren 5. ataleko 2. idazatian aurreikusten den baimena sasoiz lortzerik ez dutenean, bideokamera eramangarriez baliatu ahal izango dira irudi eta soinuak grabatzeko.

908. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 Batzordeak pribatutasuna babestu behar du eta herritarrek norberaren irudia, intimitatea eta duintasuna zaintzeko daukaten eskubidearen bermea sendotu behar du, Euskal Herriko Poliziak toki publikoetan bideokamerak erabiltzeari dagokionez.

909. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Defizit publikoa BPGren %2,4 izango da urte amaieran, eta inflazioa %2,1era helduko da, betiere aipatu banketxeak egin dituen prebisioen arabera.

910. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Euskalgintzako eta kulturako elkarteen artean publiko egin du proiektu hau Eusko Jaurlaritzak azken aste hauetan, zenbait bileraren ondoren.

911. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 FRANTZIAN eta Ipar Euskal Herrian zortzi milioi telefono mugikor daude, eta 226.000 kaleko telefono publiko.

912. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Haririk gabeko telefono mugikorren hedatzeak kaleetako ohiko telefono publikoen erabilera asko murriztu du, eta France Telecomek kaleko telefono publikoen errentagarritasuna aztertu egingo du.

913. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 CGT eta SUD-PTT sindikatuek ohartarazi dutenez, azterketa horren atzean telefono publikoak kentzeko asmoa dago, eta hori zerbitzu publikoaren aurkako erasoa litzateke.

914. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Eta ekialdean eskola publiko zaharrak eta udaletxeak eratzen duten etxadiaren atzeko aldeko muga.

915. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa duten pertsona naturalak zein juridikoak, Administrazio Publikoen Kontratu Legeko 20. artikuluak ezarritako debekuetatik at baldin badaude bederen

916. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 2. Alkate-Lehendakariari ahalmena ematea betegabeko postuen enkante publikorako deialdia egin dezan eta erabaki hau exekutatzeko beharrezko diren tramite guztiak burutu eta ahalik eta zabalkunderik handiena emateko.

917. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Lehena: Udal Osoko Bilkurak 1993ko apirilaren 14an onartutako Merkatuei buruzko Udal Erregelamenduko artikuluekin bat, Trintxerpeko Udal Azokako honako postu betegabe hauen aldi baterako emakidarako enkante publikorako deialdia egin da . m2 prezioa: 25.895 pta.

918. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Bederatzigarrena: Geroago gertatutako interes publikoko baldintzek hala justifikatzen badute, emakida, bere iraungipen-epea baino lehen eraginik gabe utzi ahal izango du Udalak, kalte-ordainerako eskubiderik gabe, beti ere, sei hilabeteko lehentasunez jakinarazten bada.

919. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 Era berean lizitazio publikoa jakinarazten da.

920. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05603 4. Elkargo Publikoak eta Zuzenbide Publikoko Erakundek onuradun izatetik kanpo geratzen dira.

921. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 1. BEAZ, S.A. foru sozietate publikoa arituko da 1. kapituluan, Enpresen Proiektu Eraberritzaileen Sustapenerako Egitasmoan, hain zuzen, ezarritakoaren arabera egilesten diren dirulaguntzen erakunde kudeatzaile gisa.

922. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05608 5. Lan eta Ekonomi Sustapen sailak 2. kapituluan, hau da, Enpresen Sorkuntzarako Egitasmoaren barruan egilesten dituen espedienteei dagokienez, berriz, BEAZ, S.A. foru sozietate publikoa ondorengo arloen erakunde kudeatzaile gisa arituko da:

923. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Administrazioa, gainera, ez dago eskaera honi buruzko berariazko ebazpenik ematera behartuta, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 1992/30. Legeko 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

924. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Baiezko ebazpena agertzen duen foru aginduan, bestalde, kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, onuradunak nahitaez bete beharko dituenak; baldintzotan gerta dadin edozein aldaketak eta, hala balegokio, beste Administrazio edo Erakunde publiko nahiz pribatuek, nazio nahiz nazioartekoek, helburu bernberetarako egiletsitako dirulaguntzak edo laguntzak erdiesteak emakidarako ebazpenaren aldarazpena ekar lezakeela kontuan izanik.

925. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Publiko osoa obran sartu duk, eta ongi jarraiki dik lana. Gela mukurru betea zian. Oztibarretik bertatik jinak, eta jende gazte asko gainera.

926. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Hegoaldeko publikoa erraz identifikatuko duk obrarekin. Euskara ez da estakurua ene ustez; ene eta gure desafioa hori duk preseski.

927. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Indarrean dagoen Kode Penaleko arrazoi-azalpenak printzipio deklarazio gisa dio erreformaren asmoa dela aurrera egitea gizonen eta emakumeen artean berdintasun egiazko eta eraginkorra lortzeko bidean, Espainiako Konstituzioak botere publikoei ezartzen dien eginkizuna betetze aldera.

928. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 HITZORDU lirikoak atsegin ditu Miarritzeko publikoak, eta batez ere operak.

929. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Ingurumenean halako eragina duen obra batean lege baldintza guztiak behar bezala bete daitezen eskatzea gutxienekoa da, are gehiago erakunde publikoek erantzukizuna duten proiektu batean.

930. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Hau da solidarioen lehen agerraldi publikoa, urriaren 5ean Estrasburgoko Parlamentuan prentsaurrean Europa osoan zehar kanpaina egiteko asmoa iragarri zutenean.

931. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Horiek guztiekin agerraldi publikoa egingo lukete berriro solidarioek Estrasburgon.

932. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Orduan, Angel Sanz Barea, Lan Publiko, Garraiobide eta Komunikazio Departamentuko Telekomunikazio arloko zuzendari nagusiak lehiaketa bere horretan utzi beharrean, bere kabuz erabaki zituen bigarren atal honi dagozkion puntuazioak.

933. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Gobernuan dagoen alderdiak esleipenaren garbitasuna eta zintzotasuna ziurtatu du prozesu honen jardueran; azalpenak Jose Ignacio Palacios Lan Publiko, Garraiobide eta Komunikabideen Departamentuko kontseilaria eta Miguel Sanz presidentearen eskuetan utzi dituzte.

934. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Gabriel Urralbururen ustezko aberaste ilegalaren inguruko lehenengo susmoak sortu bezain laster, ikerketa-batzorde bat osatu zen, Lan Publikoko teknikariek irregulartasunak agertzen ari zirela ikusi arren, hauteskundeak oso hurbil zeudela argudiatuz, bertan behera utzi zuten ikerketa UPN-PP eta PSN-PSOEk, aurrerago ezagutu ahal izan zen ezkutuko akordio baten bidez.

935. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00010 Gizarteratze kanpainari dagokionez, apirilaren 9an bilkura publiko bat ospatuko dute sinatzaileek Donibane Garaziko Izpura aretoan.

936. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.3. Udalaren atzealdeko sestrapean egiteko diren aparkalekuen titulartasun pribatua ala publikoa definituko da.

937. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.8. B eta C betearazpen unitateetan espreski jasoko da lurpeko aparkaleku pribatuek okupatutako lurzoruak titularitate pribatua izango duela, aipaturiko lurzoruaren erabilera publikoa ezarri ahal izango dela.

938. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.9. G betearazpen unitatea udaletxearen atzealdean aparkalekua eraiki ahal izateari egokituko zaio, era berean titulartasun publikoko lurrek sortutako eraikigarritasuna udalarena izango dela seinalatuz.

939. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Gehienek publikorako bidea hartu bazuten ere, kooperatibako legeak eskatzen zituen bi herenak osatzen ez zituztelako, auzitara jo zuten pribatuaren aldekoek.

940. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hala ere, beren ikastola sortu nahi dute pribatuaren aldekoek Federazioa lagun, besteei publikorako bidea eragotzi arren.

941. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Egunkari batek iradokitzen duenak iritzi publikoak ematen dion oniritziaren muga zorrotza duela, alegia; Poliziako buruak egindako iradokizunak, aldiz, inkontrolatuentzako aginduak izan daitezkeela.

942. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Horri dagokionez, Euskal Eskola Publikoari buruzko 1/1993 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen du, ikastolak eta herri-eskola biltzeko ekainaren 29ko 10/1988 Legean xedaturiko ondorietarako, ikastolek epe bat izango dutela aukera egiteko.

943. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.2.1. Euskal Autonomi Elkarteko Unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Kidegoei buruzko 2/1993 Legearen bigarren xedapen iragankorraren arabera, ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako prozesuaren bidez euskal eskola publikoan sartzen diren ikastetxeetako lan-legepeko langile finkoen izaera duten irakasleek (izaera hori hezkuntza-administrazioak aitortutakoa bada) eta hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez sartu diren irakasleek karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dute.

944. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 Maisu-maistrek eta Pedagogian litzentziatuek eta sartu nahi den kidegoaren hezkuntza-maila bereko ikastetxe publiko edo pribatu batean ikasturte batez irakasle ihardun dutenek ez dute baldintza hori bete beharrik.

945. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0014 1.2) Irakaskuntza publikoan egindako ikasturte oso bakoitzegatik, lehiakide den kidegoari dagozkion espezialitateetako lanpostuetan.. 1,500 puntu

946. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0016 a) Irakaskuntza publikoan: Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritza eskuduneko langilego-buruak ziurtatutako zerbitzu-orria.

947. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Hor daude unibertsitatearen euskalduntze arazoak, irakaslego propioaren eztabaida, Euskal Autonomi Elkartean aurki eztabaidatuko den Unibertsitatearen erreformari buruzko legea, Euskal Herriko Unibertsitate eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren artean bideratzen ari den kolaborazioa eta distrito bakarrari buruzko eztabaida, eta Iparraldean bertako distritoa eta Unibertsitatea lortzeko ematen ari diren urratsak...

948. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zigor Arteaga biologoak ez hartzak ezta basahuntzak ere ez dutela bizirik iraunen Pirinioetan ziurtatu zuen astelehenean Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) eskainitako mintzaldi batean.

949. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Modu publiko edo pribatuan eskeini behar deneko gaia ere antzua litzateke dagoeneko, bai Nafar Gobernuak bai Iruñeko Udalak zerbitzu hori bere gain bait dute dala urte batzu.

950. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Erakunde publikoetatik 12 haur-eskola besterik ez da eskaintzen.

951. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Arteszena Gipuzkoako Teatro Publikoak Klaus Mann-ek idatzi eta Ariane Mnouchkinek moldatutako Mephisto antzezlanaren lau emanaldi eskainiko ditu, bai erdaraz zein euskaraz, bihar eta etzi Iruñeko Gaiarre Antzokian.

952. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Talde publikoa izaki, gure erizpideetako bati jarraitu diogu lan hau aukeratzerakoan eta erizpide hori giza konpromezuarena da.

953. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0062 Sarasuaren iritziz, erakunde publikoek lehenbailehen finkatu beharko lituzkete jokuko erregelak eta publizitate-politika arautu bat sortu.

954. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Udal askorentzat gu, baina ez euskaltegi publikoak bakarrik, euren euskal kontzientzia asetzeko tresna gaituk, nere iritzirako.

955. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Halaber, defizit publikoa Barne Produktu Gordinaren % 0,3 izatea espero dute Jaurlaritzako agintariek.

956. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Eta ekintza da 1995. urterako defizitik publikoa BPGren % 0,7 izatea aurreikusi genuela, eta azkenean % 0,64 izan zela.

957. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0017 FRANTZIAKO Gobernuak iragarri du bi zatitan pribatizatuko duela Thomson defentsa eta elektronika enpresa publiko erraldoia.

958. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

959. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

960. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

961. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

962. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

963. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

964. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

965. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

966. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

967. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798 Hori guztia Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Jardunbide Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 107. atalean eta hurrengoetan jasotzen da.

968. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Zerga tasa eta prezio publikoak arautzen dituzten Ordenantzen aldaketa, 1997ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko delarik.

969. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 1996ko urriaren 31an eginiko bilkuran Legorretako Udal Batzarrak, legezko gehiengo-absolutuaz, hurrengo zerga, tasa eta prezio publikoak arautzen dituzten Ordenantzen aldaketa erabaki zuen, 1997ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko delarik:

970. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 - Zerbitzu Publikoak eskeini eta Iharduerak burutzeagatiko tasak, tarifa hauek aldatuz:

971. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 - Udal Jabetza Publikoa Erabiltzeagatikako Prezio Publikoak.

972. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403
b) Postuak Herriko Jaietan eta Ferietan.
c) Udal bide publikoen lurzoru, hegalkin eta lurpearen erabilpen pribatibo edo probetxamendu berezia.

973. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Zerbitzu publikoak eman edo jarduerak egiteagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza Fiskalen Eranskinaren aldaketa, 1996ko irailaren 1etik aurrera.

974. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik aurkeztu gabe igaro ondoren, finko eta behin-betikoa egin da, 1996ko irailaren 17an Udal Osoko Bilkurak hartutako hasierako erabakia, zerbitzu publikoak eman edo jarduerak egiteagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren Eranskina aldatzeari dagokionez 1996ko irailaren 1etik aurrera, aldaturiko testuak honela diola:

975. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 Bake epailerako lehiaketa publikoa.

976. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 Amaiturik Pasaiako Bake Epaile izendatuak izan zirenentzat dagokien denboraldia, izendapen berriak egin behar dira aurrez deialdi publikoa eginez, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoko 101.1 artikuluaren arabera (uztailaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta ekainaren 7ko 3/1995 Arautegiko 5. artikuluaren arabera (uztailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

977. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1423 Guztiek jakin dezaten egiten da publiko Pasaian, 1996ko azaroak 4.-Vicente Ichaso González, Alkateak.

978. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 A) Biztanleria eta Lurralde Mugaketako Erregelamenduak 6. artikuluan aipatzen duen lehenengo beharkizuna onura publikoko arrazoi iraunkorrak geratzea da.

979. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Horregatik, esan daiteke nahi den bereizketa egiteko oinarria izan beharko luketen onura publikoaren arrazoi iraunkorrak ez direla zuritzen espedientean.

980. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Jabetza: Publikoa (Udala)

981. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Jabetza: Publikoa

982. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Hirigintzazko erabilera: Publiko eta gizartezkoa den intereseko zerbitzua.

983. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Jabetza: Publikoa

984. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Jabetza: Publikoa

985. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 - Jabetza: Publikoa (Udala)

986. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0006 Erabilera pribatuzko hirigintzaz kanpoko aldeek, aurrea ematen dieneko gune publikoen errasante eta mailak mantenduko dituzte beraien perimetroan, Antolaketa Zehaztuko planuetan aurkakoa den berarizko oharpena izatearen kasuan ezik.

987. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Garaje denek, arauzkoa den sarbidearen pareko zabaleradun goilautada bat edukiko dute, aldapa hasi aurretik, gutxienez ere bost metrozko sakonera batekin, azalera honetan erabilera publikoa duena ez delarik sartzen (oinezkoen espaloiak e.a.-koak bezalakoak).

988. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 - Mugetarako tartea: Gune publikora ez da beharrezkoa, lurzatiaren lerroa etxaurreko lerroarekin bat izan daitekela.

989. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 - Parking tokiak: gune publikoan aurrikusten direnak (107) deskontaturik, eraikitako 100 m2 bakoitzeko toki 1eko estandarra betetzeko beharrezkoak direnak.

990. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 - Izaera publikoa duen gainerako hirigintzaren pareko kalitatezko irizpide batzuekin egiteratuko dira.

991. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0009 Gizarte-ekipamenduzko berarizkoak diren erabilerentzat den lurzatia jabetza publiko eta sarbide murriztukoa izango da.

992. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0009 Kirol ekipamenduzko berarizko erabileretarako den lurzatia jabetza publiko eta sarbide askekoa izango da.

993. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 3. Antolaketan jasotzen diren emaitzazko gune publiko askeak, kalitate oneko belardia eta landaketen bidez, orraztu, errefinatu eta egokitu egingo dira.

994. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 5. Lorategi publikoen zenbatzeari dagokion Egitamuketazko Araudiari Eraskinaren 4 artikulua Hirigintzako Proiektuan bereziki beteko da.

995. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Mariasun Landa, haur eta gazte literatura idazlea Iruñeko zenbait ikastola publikotan ibili zen joan den astean.

996. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Fiskalak urtebeteko inhabilitazioa eskatu zuen kargu publikoetan aritu ahal izateko, eta gainera, 200.000 pezetako isuna.

997. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Beste batzuen azken bertso publikoak ere aurki daitezke, hala nola Basarri eta Manuel Lasarterenak.

998. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Eguerdiko ordubata aldera, ekitaldi publikoa egingo da plazan, eta ondoren herri-bazkaria Madalensoro pilotalekuan.

999. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hizkuntza legeak eta merkatu publikoaren erabilera funtsezkoak dira

1000. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Merkatu publikoaren erabilera funtsezkoa da.

1001. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Bereziki populazioa txikia bada, produktuentzako merkatu pribatua urria da oso, eta handiagoa da merkatu publikoaren eta Gobernuaren eros-ahalmenaren pisua.

1002. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Giltzarria, niretzat, sarbide publikoa da.

1003. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Ez beharbada etxean, ezin duzulako espero jende guztiak ordenadorea erostea, baina bai bederen toki publikoetan: eskoletan, liburutegietan, kultur zentroetan eta horrelakoetan.

1004. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hori funtsezkoa da, zeren eta administrazioaren zerbitzu publikoak jartzen badituzu sarean, herritar guztien esku egon behar dute, eta sarbidea eskaini behar diozu jende guztiari.

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hori da baldintzetako bat zure hizkuntzan egongo diren edukiak, zerbitzu publikoak eta zerbitzu pribatuak gehitzeko sarera.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Hala ere, begira, ni mutikoa nintzenean, 6 edo 7 urterekin, Montrealen, 60ko hamarkadaren hasieran, taxia hartzean, zerbitzu publikoak erabiltzean edo dendara joatean oso ezinezkoa zen zerbitzua frantsesez jasotzea.

1007. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 i) Izaera publiko eta pertsonaleko ezinbesteko eginbeharren bat betetzea dela eta: behar den denbora, hilean elkarren segidako bi jardunaldi edo txandakako bost egun gainditu gabe.

1008. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Izaera publiko edo pertsonaleko eginbehartzat joko da hauteskunde mahai batean egon beharrra, epaimahaian, edo izaera pribatukoa ez den epaiketa batean lekukotza bete beharra.

1009. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Egoera honetan dagoela ulertuko da izaera iraunkorrekoa ez duen kargu publiko edo sindikalen bat betetzeko izendatua izan litekeen langilea.

1010. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 Planeamendu dokumentu honetan jabari publikora destinaturiko lurrak laga egingo dira.

1011. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8674 - Partzelaren egungo egoeraren plano topografikoa, 1:500 gutxieneko eskalan egina, sestra-kurbak metroz metro jarririk, partzela osoa eta honen eta hurbileneko bide publikoen artean dauden espazioak bilduz, eta beren azalera adieraziz.

1012. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8675 6. Zerbitzu, ekipamendu publiko eta aparkaleku erabilerak onartu ahal izango dira, beti ere industri iharduerekin bateragarri baldin badira eta ezar litezkeen hirigintza baldintzatu bidezkoak betetzen badira.

1013. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 13. Art. Espazio libre publikoen erabilera.

1014. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8676 Titulartasun publikoko industri lurzoru eraiki gabea ibilgailuentzako sarbide, geraleku eta maniobretarako soilik erabiliko dira.

1015. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 f) Materia kaltegarriak eta sustantzia toxikoak: kopuru jakin batzutan beren kabuz edo beste zakar batzurekin batera molestia publikorik edo kolektore sarearen edo araztegien mantenimendu eta artapenaz arduratzen den langilegoarentzat arriskurik sor dezaketen solido, likido edo gasak.

1016. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 4. Gas, ke edo lurrunen eta aireztapen bortxaturik edo egokitzapen sistematik datorren airearen kanporaketa baimendua estalki lerroaren gainetik egingo da kasu orotan, bide publikoko eraikinaren erabiltzaileei eta inguruko egoiliarrei molestiarik sortzea eragotziz.

1017. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 Finken separazioa eta bide publikoarekin mugakide diren itxierak burdinsarez eraikiko dira horma gainean, eta gehienez ere bi metroko altuera izango dute, hormarena ez delarik 1,20 m.tik gorakoa izango.

1018. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 b) Bide publikoarekin mugakide diren itxieretan, haren sestratik .

1019. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8681 Lerrokadura luze eta angelu irekiz osatutako trazadura erregularrari jarraituko diote, sakontasun uniformean, bide-trazadurari edo espazio publiko ez-eraikigarriei jarraituz.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8681 - Suhiltzaile Zerbitzuko ekipoak erraz heltzeko moduko tokietan kokaturik egongo dira, beraien arteko distantzia, espazio publikotan neurtua, ezein kasutan 200 m. baino handiagoa izan ez dadin eran banatuta.

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8681 - Hustuketa sistema: bereizlea izango da, euri uren eta hondakin uren bilketa independientea bereiziz sare pribatu zein publikoetan.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 4. Argiteria publikoa.

1023. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Ezar dadin bide sistemaren trazadurari edo espazio publiko ez-eraikigarriei jarraituko diete, beren antolakera eta separazioa sare bakoitza instalatzeko araudi partikularrak oharteraz dezanaren arauera antolatuz.

1024. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8683 - Inongo administrazio publikotik espediente bidez banatua ez izatea eta funtzio publikoetan aritzeko ezgaiturik ez egotea.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0490 g) Disziplinazko espedientearen bitartez ezein Administraritza Publikoren zerbitzutik bereizia ez izana, ez eta eginkizun publikoetan iharduteko ezgaitua ez egona ere.

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 c) Osasun eta hezkuntza zerbitzu publikoekin lankidetzan aritzea, haien eginkizunak aurrera eramaten.

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 d) Administrazio Publikoek drogamenpekotasunen prebentzio alorrean aurrera eramaten dituzten iharduketekin lankidetzan aritzea.

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 g) Disziplinazko espedientearen bitartez ezein Administraritza Publikoren zerbitzutik bereizia ez izana, ez eta eginkizun publikoetan iharduteko ezgaitua ez egona ere.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0497 f) Disziplinazko espedientearen bitartez ezein Administraritza Publikoren zerbitzutik bereizia ez izana, ez eta eginkizun publikoetan iharduteko ezgaitua ez egona ere.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 Udal funtzionari publikoen eskubideak eta betebeharrak.

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0499 B) Ogasun Publikoa.

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 22: Espainiako Administrazio Publikoetako Ogasunaren eskema konstituzionala.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 31: Tasak, prezio publikoak eta kontribuzio bereziak.

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Baso publikoko mugan zehar haren 18. mugarriraino jarraitzen da.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Baso publiko honen mugan zehar jarraitu eta hango 45. mugarriraino.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Honetan baso publikoko muga utzi eta, Atxondoko lurretan, ladera erdian aurrera jarraitzen da; Ailuitz eta Anbotoko mendietako inguru bazterretik igaro, Atxarte deritzon haitzpunta igaroz, gero Atxekoko galtzada zaharra eta Eguzkialdeko txabolak, Arabako mugaraino.

1037. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Herrialde historikoen arteko mugan zehar jarraitzen da, era berean bide publikoarena dena, basoko 68. mugarriraino, bertan Arabako muga bukatzen delarik.

1038. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Honetan Dima eta Abadiñoren arteko mugakidetasuna hasten da, era berean baso publikoaren muga denari jarraituz.

1039. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Euntzuatzetik, Artaun auzoko bide zaharrean barrena, auzoko landen gainetik igaroz, eta mugatzat Aramotz basoko bidea harturik, Dimako Udalarena den Aramotz deritzon 26. baso publikoraino bertoraino, beronen muga parkearena ere delarik.

1040. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0010 A.- Lur zati bat, Portugaleteko Las Antonias deritzon tokian, bi mila ehun eta laurogeita hiru metro eta laurogeita zazpi dezimetro karratu dituena, hogeita zortzi mila oin karratu eta hogeita hiru zentimetro alegia, mugakide hauek dituena: iparraldean, Industrias Metalúrgicas del Abra; hegoaldean eta ekialdean, Mª Asunción Balparda Ahedo anderearen Las Antonias landaren gainerakoa; eta mendebaldean, Errepelegako bide publikoa.

1041. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Bigarren atalean, zenbait pertsonaia elkarrizketatuak izango dira, famatuak egin diren gaiei buruz eta zenbaitetan, publikoak ezagutzen ez dituen heuren bizitzako atalak agerian jarriko dituzte.

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Berdelari Eskola Publikoan matrikula

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Azpeitiko Berdelari Eskola Publikoak jakinarazi nahi du datorren ikasturterako matrikulaketa epea zabalik dagoela jadanik eta apirilaren 10erarte iraungo duela.

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Altamira Eskola Publikoan matrikula

1045. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Azkoitiko Altamira Eskola Publikoak jakinarazi nahi du datorren ikasturterako matrikula epea irekia dagoela eta apirilaren 10a bitartean egongo dela zabalik.

1046. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Euskal Herriko aldizkari Ofizialean, 1992ko Martxoaren 26an argitaratutako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketaren Sailaren martxoaren 4eko Aginduaren bidez, Unibertsitate eta Sailaren mailetako Ikastetxe Publiko eta besteetan ikasleen onarpenerako prozedura eta egutegia finkatzea dira.

1047. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Hau da, ekimen publikoak prezio erosoan jartzen dituen etxeetan bizi ahal izateko nahikoa izango da baldintza bakar bat betetzea: etxe horretan bizi nahi izatea eta elkarren artean ordaintzea.

1048. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 2. Eusko Jaurlaritzak, horretan interesa izan dezan Sailburuaren edo horri atxikita daudeneko laguntza edo dirulaguntza ematen duten Erakunde Autonomoen eta Ogasun eta Finantza Sailburuaren proposamenez, bermea jarri beharretik iare utzi ahal izango ditu erakunde batzuk banan-banan eta honako kasu hauetan: Laguntza edo dirulaguntzen hartzaileak, erakunde publikoak izan daitezenean, laguntzak emateko ahalmena Jaurlaritzaren Kontseiluak izan dezanean edo Aurrekontu Orokorretan banan-banan finkatzen diren dirulaguntzak izan daitezenean.

1049. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 6. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionala osatzen duten Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak, Baltzu Publikoak eta Erakunde Autonomoak deklaratu ahal izango dira dirulaguntzen eta laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzailetzat, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Orokorreko organuren batek horretarako eskuduntza izan dezan kasuetan.

1050. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0986 2.- Era berean, Euskal Autonomi Elkartearen pentzutan dirulaguntzak eta laguntzak ematea, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Instituzionaleko Erakunde Autonomo baten agintepekoa izan dadinean, dirulaguntzen edo laguntzen kudeaketarako Izaiki Laguntzaile deklaratu ahal izango dira Baltzu Publikoak, Zuzenbide Pribatupeko Izaiki Publikoak eta beste Erakunde Autonomo batzuk.

1051. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1232 LEHIAKETA PUBLIKOA.

1052. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1233 Eskaintzak aurkezteko ekintza publikoa Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren Bilera Gelan egingo da, 1992ko otsailaren 25eko 12:00 orenetan.

1053. 1991> sailkatu gabeak egunkariak