XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 3 1-2'etan - Gorulari ta ezpatadantzarien saioaldia
Ondoren - Itzaldi ta olerki esatea
Euskal dantzaldia
Illuntzean - Euskal antzeskizuna.

2. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Orretarako Donosti ta Bilbo'n urte buruan saioaldi batzuk eratu, txapelketa antzera, ta urtero-urtero, edo urte birik bein, taldientzako sariak erabagi ta emotea bide egokia litzake.

3. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Edonundik ixilaldi edo parrealdi agertzen da, dena alperrikako ekinaldi, eguneroko saialdi, baina zoroaren saiaketa da dena.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Anitz saioren ondoan, egia da; baina gizonak, bere bizi osoaren etorkizuna saialdi horietan jokatzen dela dakielarik, ez du bere nekea neurtzen ez mugatzen.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Ez. Bere eskua saiatzen du besterik gabe; eta saialdi horretatik heldu den marrazki mordo ugarian, ongienik betetzen dutenak erreparatzen ditu; edo, honengatik edo hargatik, arrakasta iruditzen zaizkionak.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Beti ere, gero eta saialdian lortu diren frutuen arabera neurtuko ditu haurrak bere indarrak eta bere erabakiak.

7. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1982garreneko Jorrailaren 21eko ERABAKIA; 1981garreneko Otsailaren 26ko Aginduz horretarako deia egindako lehiaketa eta norgehiagoka-aldiak gainditu dituzten norgehiagokariek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera dutela aldarrikatuz.

8. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Agindu horren 11garren zatian ohartemandako iharduneango saioaldia bukatuta eta 12garren oinarri-arauak agintzen duenez.

9. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sailordetza honek honako hau erabakitzen du:
1. Honako norgehiagokari hauek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera eta lehiaketa-norgehiagokan onartutakotzak jo direla aldarrikatzea: 1981garreneko Irailaren 15eko (Urriaren 23ko E.H.A.A.) eta 1981garreneko Urriaren 31ko (Abenduaren 30eko E.H.A.A.) Aginduez ihardunean-saioaldiango aldi baterako herrilanari izendatutakoak, Erabaki honen eraskinean agertzen direnak salbu, adierazten diren zioak direla oinarri.

10. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 3. Eskatutako agiripaperak aurkeztu ez edo ezarritako arauzko epearen barruan aurkez ez ditzaten ihardunean-saioaldiango herrilanariak, Batxillerreko Berenezko Irakasleguren-Sailean sartu ezinean geldituko dira.

11. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 4. Erabaki honen eraskinaren zerrendan aipatutako irakasleek, saioaldiango herrilanari izendatzen zituzten 1981garreneko Irailaren 16ko (Urriaren 23ko E.H.A.A.) eta 1981garreneko Urriaren 31ko (Abenduaren 30eko E.H.A.A.) Aginduetan ezarritako zioak direla eta, lege-luzapen edo etenduraren jabe izanaren ondorioz hoien iharduneango saioaldietan balio-neurketa izan ez baldin badute, dagozkien Ikastegietako Artezkariek, Irakasle hoiek laneratu izana, jakinaraziko diote balio-neurketarako Batzordeko Buruari, Batzorde honek bere garaian, dagokion agiria Sailordetza honetara bidaltzen duelarik, deian ohartemandako ondoriotarako.

12. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1984.eko Apirilaren 13ko ERABAKIA, Batxilerreko Katedradun-Sailean sartzeko 1983.eko Martxoaren 18ko Aginduz deia egindako lehiaketa-norgehiagokako saioaldiak gainditu zituzten lehiakideek gai atera dutela aldarrikatuz.

13. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Aipatutako Aginduaren III Oinarriko 11. idaz-zatian ohartemandako saioaldia bukatuta eta 12.ean jarritakoaren arauera.

14. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sailordetza honek, honako hauek erabakitzen ditu:
1. 1988.eko Irailaren 30eko Aginduz (Urriaren 24ko E.H.A.A.), saioaldiko ordezko mailako herrilanari izendatutako nahaikideek saioaldian gai atera dutela aldarrikatzea.

15. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 3. Eskatzen zaizkien agiripaperak aurkeztu ez edo arauz jarritako epeaz kanpo bidal ditzaten saio-aldiko herri-lanariek ez dute Batxillerreko Katedradun Irakasle Sailean sartzerik izango.

16. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1984.eko Apirilaren 18ko ERABAKIA, Batxilerreko Atxikitako Irakaslegoan sartzeko 1988.eko Martxoaren 18ko Aginduz deia egindako lehiaketa eta norgehiagoka-saioak gainditu zituzten norgeiagokariak, saio-aldian gai atera dutela aldarrikatuz.

17. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Agindu horren 8. oinarri-arauan ohartematen den saioaldia bukatuta, eta 9. oinarri-arauan esandakoaren arauera.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sailordetza honek ontzat hartzen du honako hau:
1. Honako norgehiagokari hauek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera eta mugatu norgehiagokan onartutakotzat jo direla aldarrikatzea: Sailordetza honen 1984.eko Urtarrilaren 2ko Erabakiz (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1984.eko Urtarrilaren 19ko Alea) ihardunean-saioaldiango herrilanari izendatutakoak.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 3. Eskatutako agiripaperak aurkeztu ez edo ezarritako epearen barruan aurkeztu ez ditzaten ihardunean-saioaldiango herrilanariak, Industria-Maisutzako Eskoletako Lantegi-Maisugoan sartu ezinean geldituko dira.

20. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hezkuntza-Sailordetzaren 1984.eko Apirilaren 6ko ERABAKIA, aipatzen diren norgehiagokariak, Industria-Maisutzako Eskoletako Berenezko Irakaslegoan sartzeko deia egindako iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera eta mugatu gabeko norgehiagokan onartutakotzat jo direla aldarrikatuz.

21. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Alderdi itunlariek saioaldi berria egin dute, autobiaren eztabaida borroka armatuarena bilakatu nahairik.

22. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Haiek ez zioten sinetsi, zintzoegiak ziren hain oinarri hauskorreko zortean sinesteko, eta edozein halabehar kitatzeko saialdi bat bezala, zeina edonoiz etor lekiokeen, sarritan beraien oilaskoak eramaten zituzten, eskasak, eguneko janari errondarako opari legez.

23. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0078 Gezurrondoak ez zuen hostorik bota, beraz, saialdi honetan asmatu zuela pentsatzea nahiago izan zuen.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Joan den mendearen erdialdean Euskal Herria jota zegoen. Foruen galerak etsipenaren sentimendua biztu zuen askorengan, eta hortik jaioko ziren guda karlistek herria zatitu eta pobretu zuten. Garaiak ez zirudien helburu poetikoendako aproposa baina..., hala eta guztiz ere, euskara jorratu, zabaldu eta duintzeko orduan sortu ziren saialdiak ez ziren, historian lehendabiziko aldiz, bakar batzuen prediku hutsal eta isolatuak izango.

25. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00017 Escherren obrarik gehiena, aipatu dugunez, espazio-sugestio hori sortarazteko eginahalez beterik ageri zaigu. Alabaina, ez zen sugestioa bere buruari proposaturiko helmuga izan. Espazio-errealitatea gainazal lauaren gainean emateko saioaldiek sortarazten duten tentsioa areago azaltzen dute bere obrek.

26. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0022 Esna dauden bi pertsonen arteko edozein elkarrizketaren antzekoa da horrelako saioaldi bakoitza

27. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 Badirudi, beraz, Gramatika Unibertsalaren hatsarre-multzoko ezaugarriak gramatika zehatzera moldatzean haurrek duda-mudako edo saio-aldi bat izan dezaketela, edo nahiago bada, ezaugarri zehatzaren aukeretako baten bermaketa egiteko aldi bat behar dutela.

28. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Epaimahaiak, nahi izanez gero, aholkulariak eraman ahal izango ditu aukeratze prozesuaren saioaldi batzutarako edo guztietarako, eta hauek beren teknikazko berarizkotasunetan aritzea baino ez dute izango eginkizun.

29. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Oposaketaren saioaldi bakoitzeko kalifikazioak, Epaimahaiko kideek emandako puntuak batu, bertan dauden zenbakiarekin zatitu eta ematen duen emaitza izango da bakoitzaren behin betiko kalifikazioa.

30. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6368 Behin betiko sailkapena hurrenkera oposaketa aldian lortutako puntuen batuketa eginda aterako da (saioaldi bakoitzean lortutako puntuen batuketa) eta, lehiaketan (merezimendu bakoitzaren batuketa) hala balegokio.

31. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Atzo hasi zen SESBeko Diputatuen ezohizko V Kongresua Estatu kolpe saialdia eztabaidatzeko

32. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Atzo hasi zen Moskun SESBeko Diputatuen V Kongresua, Estatu kolpe saialdiaren ondoren, Soviet Gorenak erabaki bezala.

33. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Bertan adierazten da Estatu kolpearen saildiaren ondoren, Estatu subiranoen arteko hitzarmen berria egitea galerazi zela.

34. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0004 Dauzkagun arazoei emaitzak emateko indar politikoen saialdi guztiak positiboak dira, inguru politikoan egiten diren keinu guztiak kritikak jasotzen dituztela jakin arren, batez ere, prozesu horretatik kanpo geratzen direnenak azaldu zuen Allik.

34 emaitza

Datu-estatistikoak: