XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Sobera segur nindukek irabaztea.

2. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Mendiko huraren gisa freskorik naukan gogoa:
Uhaitz garbia bezala laño nindohan bizira,
Oraino ez bainakien oi zombat nintzen choroa!
Gizona gizonarentzat otso bat zela, segura
.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Penarik asko izanen dugu urthe huntan jasaiteko,
Mundu gainean girenaz geroz deus ez dugu segurago;
Nola bedatsak neguko gaitzak dituen ezeztatuko,
Atsegin batek pena guziak dauzku ahantz araziko
.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Aitatto, utzirik kaseta,
chauri nerekilan josteta!
Haurra, ago othoi ichilik,
Ez diat segur aizinarik
.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Itzalean hobeki zaizte segur...... Bainan, zer arnoa! Ez duk, ez, holako Ahunchkiko urik.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bizpahiru orreagatarrek ihardesten daukute ez dakitela; bertze batzuek, hitzik erran gabe, beren sorbalden goiti-beheitiaz eta begien larritze harrituaz, erakusten daukute beren ez-jakinarekin batean halako ahalge izi bat, guretzat berdin bitchia segur nola baita gure galde pikor tupustadakoa heientzat.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 4. Izanen naiz hekien ihes leku segura, hekien bizian eta bereziki heriotzean.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Soldadoek azkarki balinbadaukate elgarri, betan gudukatzen badire, gogor badaude bakotcha bere lekhuan, garhaitzea kasik segura dute, edo bederen ohorezki garhaituak litazke.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Amaren belaunetan ikasi zuten hura, berriz ikasi ukan balute eskolan, barnaxago danik betierekotz gogortu zitzeieken, segur buru muinetan.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hortarik datorkio segur han eta hemen ematen dioten bertze izen hau: min-gaichto belharra.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Nola lore gorri bat baitu, horra nundik datorkion segur eskuarazko izen hau.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Harean sortzen da gurintcho-belharra: ez du beraz Arnegitar edo Zalgiztar batek aise eskuratuko... eta segur nahiagoko du, gurintchoak balinbaditu, miriku baten ganat jo....

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta segur, barkhaturen zeiela, beren hutsa ezagutu balute, eta urrikitu balitzeie.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Aberats okhitu handi zenbeit othe zen, ala segurrago ez hango berekoa; gu bezala hura ere arrotza othe? Ez jakin.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hori segura.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ez dira segur dolutuko.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Gero gaitzeko saria segur, diru prestatzalearentzat.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Segur ez dituztela hoiek pagatuko beren aberastasunen araberako zergak.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bai segur gerla aintzin laborariaren moltsak etzezaken holako chahubiderik jasan.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Pilatusek soldado hoberenetarik igorri zutian saldo bat Jesusen khorpitzaren begiratzera, hiriko kachetaren markak ezari thoumba harrian, eta, gisa horrez, Jesusen arraphiztiari eman zeitzon borogantcha edo jakilegoa hanitch segurragoak deusere egin ezpalu beno.

22. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 PETTAN - Ba segura, kompaantza horietarat duana...(...).

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Segur nago, nunai ta beti Pedro Mari Otañoren bertsoak apain berezi bat emango diotela Kuliska Sorta'ri.

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 DOMINIKA - Ez zinuke segur gure aita kontra!.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 DOMINIKA - Hori, segur bere etcherat joanen da....

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Orok hiltzen segurra dugu behin sortzeaz geroztik;
Nehor ez da baztertzen ahal heriotzeko ordretik.

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Bainan hau, dudan, beha dago gako-chilotik;
Ama balu han, idek lezoke bai gogotik!
Hura dela ez baitzaio haatik iduri,
Ihardesten dio: Bai, nik idekiko zuri,
Bainan zuk lehenik niri
Erakuts ba patta churi!
Jaun Otso hortan (nondik ez?) gelditu tutulu,
Patta churi churi erakuts lezake segur, balu;
Bainan ez baita hori otsoen artikulu.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Artzañ gazte gaizoa, mintzo hiz ejerki;
Bena zer dian gogoan Jinkoak badaki:
Pausu baten beharra banikek segurki;
Acholik eztudala segurrez baneki,
Pausa nintek hireki mila Plazereki!.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Urtzoa, pausa hadi hire nekezian;
Enuk hire galtzeko segur malezian;
Bortian bizi beiniz eskazian,
Nahiago nikek jakin zer berri Frantzian:
Zerbait khounta izadak hire deskantsian.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Axular zeruan da segur dohatsu.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erregek erraten dio bere esposari; Ah! Kartuch gizon abila balinbada, orai toki segurrean dugu - Eta, piripiti parrapata, jautsi ziren, biak, beren oihoin ikusterat.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Bai, besta egin zuen egiazki gure Murtuts berriak, eta zer besta: salda, oilaki eta tomate, aza eta xauxixa, kosteleta eta lur-sagar, atzarki eta ilar-xehe; hiru arno mota, jauts-ahala; ardi-gasna, kafe eta kafe-ondoko orduan gauza arradoa baitzen... segur Karlosek ez zukeen xilkoan hotzik.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Ez, segur, ez lezaguke luzaz Eskualdungoak iraun, eskual odola eta eskual mintzaia berechi-ta.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Hura eta bereziki hau gabe, ezen gorphutzak bezenbat gogoak du egiten gizona, ez litake segur Eskualdunik.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Adamen ganik hori behin segura, bainan zorigaitzez hori bakarrik segura hemen ere.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bainan segurretik artzeko ikhus behin orai nun dauden egun Eskualdunak.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Ez segur anaiak ez zituztegu ahanztekoak, zuen hitza erranen duzue gure azkazkuntzaren khondaira luzean.

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Mariaren zerbitzari handienetarik batek dio: baratu gabe Jainkoaren Ama zerbitzatzen, maithatzen eta othoizten badugu, salbamendua segura dugula.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Mattinek
Jakin beauzu ni haur oiekin
arras kontentu nagola,
eta nai nuke luzaro bizi
segur oino hola-hola,
ta gero ere zabalduko da
Mattin gaizoaren odola,
eta hau berriz zertarako da
fruitu gabeko arbola?.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alabainan Alemanian diren langile eta presonerak sartzearekin, nork daki izanen den ororentzat aski lan? Segur ez da lan-eskasa. Bainan, oraiko mekanika handiek lana besoari ebasten diote. Gazte hainitz soldado izanen diren ber, langilek lana aisechago aurkituko dute.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

43. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Segur kanbiamendu handiak izanen dira. Erlisioneak ere onesten ditu hein batean, bai eta galdatzen. Aspaldi du langileen beharrez grignatua dela; eta oihuka ari direla Aita Sainduak, zuzentasun gehiago nahiz. Bainan makur baten chuchentzekotan bertze makur baten sortzea, biziki gaizki lizateke. Makurra makur, chede hoberena izanik ere estakuru.

44. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Herria hounek ez luke segur herriaren izenik merechi, Chuberotarrek ez baleze kazeta huntan ediren zounbait hitz beren mintzajian.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Hor dira muthil tokiak, dute erranen... Segur, adichkidea, ez da muthil toki eskasirik gure etchaldetan... Bainan, batetik othe laiteke aski gure kanpagnar gazte guzientzat? Bertzetik, muthil sartzea errech da bainan gero? Gero zer egin behar dute?

46. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Anartean, Frantziak galdeginik Rhur delakoa eta Rhenania khen ditzoten Alemaniari, Amerikanoek erran dute, segur Frantziaren bakearentzat ontsa litakeela. Bainan 7 miliun Aleman bertze Alemanen ganik berechtea, ez dute hain zuhur kausitzen; lan nekhea eta perilosa. Rusia eta Angletarrarekin ikusi beharko.

47. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 - Charles Cornay bezala martir hiltzeko! Anderrak etzuen orduan nihori deus erran, bainan geroztik segur hameka aldiz errepikatu ahal ditu Theophane ttipiaren hitzak!

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Poitiers-eko geltokian hartu zuen Pariseko trena, Beneditano adichkide batek harat segiturik. Treina abiatzean, oihu egin zion oraino Beneditanoak: Agur! Agur! Etzaitela lotsa! Segur aphezpiku ikusiko zaitut oraino, hemen gaindi! Eta misionestgeiak ihardetsi zion irriz: Ni aphezpiku? Mila aldiz nahiago dut martir! Haurreko ametsa!

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Oro libertate pochi baten galdez eta sekulan baino gehiago hersatuak, libertatia segur orotarik aiphatua bainan bethi gehichago ostikatua.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Horra zer gasailaren erdian Bidault presidentak behar duen gidatu bere gobernio berria. Ez du segur lan erretcha, bainan izan dezagun konfiantcha eta lagun dezagun. Gizon bat da baliosa memento huntan; jakintsun handia fermetasun aski eta gain gainetik katolikoa.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ezker eskuina bezenbat badu, aise dabila pilota, aire segurra, adina emendatzearekin eta bizkarra zabaltzearekin, bere burua aiparaziko du araino.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Geroago eta abilago, gozoago, ususago. Ura mendiari heldu den bezen segur, gu patarrari goiti ari oldar horrek, gizonak direno, eremanen ditu mailez-mail, hatsaren hartzeko.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Segur guk ere gutiziatzen dugu bakea heda dadin lehen bai lehen Algerian eta mundu guzian.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Errotegirat heltzeko biderik segurrena eta gozoena ostatutik iragaiten da.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bertze kunkurra aldiz, aintzinetik zen kunkurra. Jakiten duelarik zer pasatu den, erraiten du: Zer du? Urria errefusatu kunkuraren dako? Ago hi... Nik erakutsiko deiat ba othoitzaren bigarren zatia eta ez deiat, segur, urria errefusatuko.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Segur hainitz jende jin nahiko da Mendekoste biharamunian Jatsuko Salbatoreko kapera ttipirat.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ehun eta hogoi-eta-hamar bat gaztek egina ginduen hiruz-palau egunez erretreta bat, segur gure gogo-bihotzak iratzarri dituena.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Bai egun segur nahi ditugu gure Herriko haur multcho pollit bat goretsi egiten dituzten indarrez, eta beraz merezi dituzten laudorioez!

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ospital jaun kontseilari jenerala, Charritton Isturitzeko jaun mera, eta oste bat fededun. Segur elizkizun hunkigarriak ziren.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Astelehenean hartarik eman dituzte zonbait zati, eta segur bazen irri egitekoa.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Urustasun hortan pasatu nintuen zenbait ilabete, ez zitzaitan iduri bazela munduan bertze bat ni bezain ongi zenik, ez erreginik ez printzesarik, segur ez bainintzen hetaz jelos.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Sasoinean, hogoi hiltzen dituen ihiztaria segur gizon aiphatua!

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horra, jauna, zer dugun erran gure artean... Letra hau agertzen bazinu, gu segur, beste batzu ere ernatuko liezkela, sujet beraz, zuri izkiriatzerat...

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hok biek badute segur talendu, bainan ez dira oraino arras Bareits anaien hainean.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Gure eskualdean, rugbiak badu segur futbolak baino aise arrakasta gehiago, bainan badira futbol jokoa gehiago sustatu beharrez ari direnak eta badituzte mereximendu handiak.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Charles Iriart, Barthaburu, Escande eta Hurmic jaunek beren pentsatzeko manerak agertu dituzte gai ainitzeri buruz, ez baigira segur enoatu heieri beha.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0260 Cierto Eskuko bortz erhiak diran bezen segur (BN L S), eskuko bost beatzak bezin segur G tan cierto como los cinco dedos de la mano Dic.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0260 Laratza bikain segur positivamente cierto liter tan cierto como el llar R.

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Beharko dute segur
kaskagogor horiek amore eman;
nahi ala ez, (beren) sinestea
gure indarraren eraginez ukatu.

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0063 Segur ederregi litzatekek,
Xahakotar deabru hauek
aurkituko balute orain
lanbide on zenbait berek.

71. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Santagarazi da ene herria,
beste antzekorik gabea.
Itsuturik dut begiratzen:
ederrena segur aurkitzen.
Urruti izanagatik, han nago
besterik ez bait dut nahiago.
Arrotzek dute kanpoz gozatzen,
eta nik, aldiz, barnez maitatzen.

72. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Ez segur! Begira iezaiozu ene kopetari, arroilaz betea da.

73. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 KATTALIN - Zer zioten? MIRENTXU - Zer zioten? Gauza pollitak segur! Batak zionan: Johan zaion no, astoari xokoleta! eta besteak segituz: Gure alaba balitz segurik, guk mahastian ezar genezaken, mamu gisa, xorien iziarazteko!...

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 ... Imanol naiz eta ba, ea zer berri zabiltzen. Joan zen larunbatetik ez dugunez elkar ikusi. Ondo gabiltza edo?... (Segur oraingoan, zuzen doa telefonora. Zenbaki guztiak markatzen ditu baina berriz utzi. Urduri, pentsatzen. Berriz doa eta oraingoan markatu ondoren bertan gelditzen da)

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Morfologian, euskal lexikoaren sorbideak arakatzen dira, erizpide segur bezain argiaz.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Haren errege izena eta Eliz Ama Santu Katoliko Apostoliko eta Romanoak, zeinaren kondiziogabeko zerbitzailea bait zen... izena eta Elizak, beraz, segur eta irmoki eusten zioten haren nortasunari.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Hil behar hinduket, segur egoteko.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Ni neu segur nago Akinoko sainduák ez zukeela susmatuko sekulan bere filosofiá hain modu ugari batez erabiliko zioketenik.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Aleman serora batek berriz: Alemanian Hitleren denboran jali banintu holako solasak, presondegia segura nuela.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Frantses hizkuntza da hori: halakoa edo hulakoa hobi bat dela (c'est un tombeau), hari erranak segurean direla, hobian ezarria dena ez baita ardurenean handik ateratzen.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Hamalaueko Euskaldun gerlariak, han nunbait erori zireztenak, edo nolazpait bizirik gibelerat jin zireztenak, hartze duzue segur estimu eta goresmen.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Gau latzak emanen zizkizuten noski! Hala jinkoa! Baina hau bezalakorik ukan duka? Ez segur!

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Zertan izanen zen besta?, hasi gabe segurrena, berak zekiela deusik ez zegoen zortzirak arte; alkondararen esku-muturrak ikusten zituen ongi xurituak, bero zegoen gero, tolesten zituen ukondoaren gainetik, alkondara garbia eta galtza urdin garbiagoak zeramatzan, zapata distirantak pozik.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Larriago ibilia da bezperan trena hiru eta lau aldiz gelditu zenean, Monte Arruit-era iritsi baino zertxobait lehentxeago ordu t'erdi egon zirenean ez aurrera eta ez atzera, inork zergatik segur ez zekiela, (...).

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Minik ez zegoen, hauetarik bakoitzak aferen munduan murgiltzen ziren, urrearen kurtsoak, Txikagoko merkatuan, aztertzen, emazteak zein haurrak leku segur segurrean utzirik.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Eta hogoi urteren buruan itzuli delarik Iruñerat, etzen segur gaztetua.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Funtsean, Euskal kulturaren alde ba zen segur, orduan-eta bada ere beti ainitz egitekorik, lan egin nahi zuenarentzat.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Ideia konkretuagoak balitezke segur, honen ondotik etzateko: ZABAL horretarako baita, baliatuko dugu laster azterketa honen urrunago jarraitzeko.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Errespetagarria, segur.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Segur, denek opa ginezake oraino etxe-xokoetan kausi balezazte Etxahunen hainitz eta hainitz kantore, Haritschelhar jaunak bildu berrogoi eta bien emendatzeko.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Umeei, astiro astiro eta zatika zatika, baina egunetik egunera euskara segur eta batu standard bat irakatsi behar zaie, hizkuntzaren ezagupen osoa lor dezaten, honela bakarrik egingo ditugu benetako elebidun eta Goi Mailetako ikasketak euskaraz egiteko gertatu.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0069 Ageri zuen segur, zen toki hartan asko mahigabe jasaiteko bazuela.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Burjeseria haundiaren nagusitasun industrial eta politikoak, burjeseria ttipi hau dekadentzia segur batez mehatxatzen du, alde batetik kapitalen kontzentrazioaren ondorioz, eta bestetik, proletalgoa iraultzailearen gehitzearen kausaz; egiazko sozialismoaz xori bi tiro bakar batez hil zezakeela uste ukan zuen.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 9) amplt;tampgt; eta amplt;lampgt; nahastuak: ilhurria, source, cause (zalantzarik gabe ithurria), kharrakhazatia, racleur (agian kharrakhazalia), loralcea, fleurir (segur loratcea).

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Hala gertatu zen, jendeak dirupaper-txartelak berarekin eraman zitzakeelako eta ez zuelako saiatu beharrik txartelak trukatzen, baldin eta nahikoa segur bazegoen, nahi izanez gero, diru astuna lor zezakeela.

96. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Dabid: Nahiago dut, segur, nere ardiekin.

97. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 Etorriko da bai! Segur etorriko dela....

98. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Jokoan hasten dire, bi trago edanik
Laguna ere ustez, hoberenetarik
Hiru hartzak han daude, elgar hitz harturik
Segur hire lagunak, ez dikek jokorik.

99. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Gizona, horrengatik etzaitela kexa
Segur guria daike hirugarren mantxa.

100. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Ondoko hastean, berritz, burua doi bat nahasia duela dio: Ur-mainuen gatik, segura ere.

101. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Tirrit salda uxu zilo huntan, urtats xarmantak dabiametzexuu seur! norat juanak dira mutiko kuia hek?.

102. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0057 Eta joia bat? hortxe ezkerrean, bihotx bat lepoan ematen dena urrez; bitxi duk halere lepotik erabiltzea horrelakoak, tiratzen ditek eta hozten... funtsean ez duk niretzat, hari plazer egiten badio... OO! ez dela erraz zerbaiten hautatzea, ez dakiat deus haren gosturik, arrebarentzat errazago lukek, segur.

103. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Hantxet norbait heldu ikusi nuen. Emaztekia segur. Begiak itzatu nituen. Makil bat bazuen eskuan.

104. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Laborari bati galdegiten baduzu, zein duen lurpeko etsairik haundiena, satorra dela erranen dizu. Segur eta fida!.

105. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 SORGINEN BELDUR JATSUKO Uztaritze aldeko Jatsu, Haltsu, biak igualtsu erran zahar honek, egia diola? Ez da batere segurra! Gaur, Jatsu hortaz ariko gara.

106. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Ez pentsa, haatik, orai bide onean, bide segurean abiatuak direla eta ez dutela gehiago zuen laguntzaren beharrik.

107. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Merezi zituen, segur, fraideek erakutsi diozkaten esker-onak, eta, ehorzketa bururatzean, aita Abadeak erranak: Eginen dautzut orai, Dominixe, gure azken agurra.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - E.: Holako eskaerak nori, Estaduari nahitez? - J.H.: Bai segur, bainan ez bakarrik Estaduari.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 -E.: Gauzak onera itzultzen badira, hori izan daiteke iragan larunbateko elkarretaratze horren ondorio ere? - J.H.: Segur baietz.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Aurten hala zen; segur ez zuen egun horrek estakururik, ez zen izaiten ahal ederragorik.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Badira kondenatuak izaitea segur dutenak.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Badira ere libratua izaitea segur dutenak.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Lehen haurra izanki eta, segur kontent direla.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Geroztik, urtetik urtera, xapelgo interesgarri bat antolatzen dute Union Basque batasunekoek ez baita sergur joko hori galtzekotan.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Segur eguna ezitaken ezin hobeagoa izan, ibilaldiaren ontsa iragaiteko: iguzki eder bat, hegoa ez sobera azkar, eta gainerat mendi, oihanak larrazkeneko sasoinak emaiten duen edergailuez estalia: kanpo itxura berak ez zuen ongi etorri hobeagorik egiten ahal artzain horier.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Iratiko sorhorat heldu beizen laster, askari on bat eskainia izan zaiote, segur estimatu baitute, hiru oren bidean ibili ondoan.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Artzainaren gasna denek jastatu ahal izan dute, segur estimatu baitute.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pentsa hor ere bazutenez gostuko ainitz gauza ikusteko: ardi bazkatzeko molde berriak bazuen segur so egile.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Oraintsuago, gatz meatokietan gordetzea pentsatu da, leku guztiz segurak direlakoan; baina geologi azterketek frogatu dute, zenbait kasutan ez dela horrela.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Agian ba! Nahiz ez den osoki segura.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bera frantses-kulturan altxatua da, eta nahi dio segur frantsesari leku gehiago eman erresuman gaindi.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Segur bilduko ahal da jende.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Segur hango berriketariak aiphatuko du ezker pareta horren idekitzea.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Bai, segur, sinesten dudala.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Kulturaren erreboluzionea bururatua komunixt alderdiaren bilkurak gobernuaren etsaiak bortizki kondenatuak, bai segur gauzak haxean eta bazterrak jabal kausituko ditu Xinan Pompidou jaunak.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Amerikanoek kontuzkoa daukate segur Pompidou jaunaren piaia, bainan ere nekez dute gordetzen nardatuak direla, beldurrez eta Nixon-ek egin lanaz balia dadin frantses Presidenta.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Arras berexiak zirela pundu hortan, hori gauza segura.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ur zikin horien biltzeko, bada segur langai bat zonbeit urte hautan xutik ezarria, bainan dakizuen bezala langaietik obratzerat iragaiten da urte.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eskaleretan nehor ez baitzitaken pasa kearen gatik, gaineko estaietan ziren zazpi lagun leihotik jali-arazi dituzte eta zurbi handietan beheti jauts-arazi, zer gerta ere segurean izan ziten.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Gauza bat segurra, aste hori beste norapait airatzen balitz, makur handia litakela Miarritzerentzat...

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Iragan igandean, haren ehorzketako meza ederrean, bazen segur jende, bazen ere lore, haren kutxa ttipiaren inguruan eta hautan gehienik munta zuketenak bere adineko lagunek eskuaren puntan eskaintzen zituztenak beren printze ttikiari, jaun erretorak deitu hain ongi duen bezala bere mintzaldi hunkigarrian.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Urruñako bikarioa ez zela ahantzia segur! Kopa ederrez saristatu dituzte pilotariak irabazle ta galtzale, hori gauza ederra baita! bai eta ere turnoko pilotari gaztenari hau Aramburu gaztea.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Emeki emeki baztertzen ditu kargudun zaharrak, Brejnev-ek eta Andropov-ek kargu horietan sar araziak zituztenak, eta bere gizonak, bere adixkide segurak ditu hetan ezartzen.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Holako leloak eta salaketak dituzte segur herriko mezulari gehienek ere, eta GUK taldeak ez gutiago.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Eta gisa hortan Bruxelles-tik etxerat itzuli dira hamabi buruzagiak hautsi mautsi bat eginik, denek segur atsegin hartu baitute.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Dena mehatxu arizanik, han ziren sosak hartu ditu, miliuna pasaturik, diru xahar... Hau ere Miarritzetik: bada hor erakustegi bat itsasoko gauzeri buruz muntatua, eta jende ainitz ibilki, balio ere baitu segur.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 33 urte ditu eta jadanik fama handia bildua dauka, ez ustegabetarik segur.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 SCOBA usinak (zapeten zolak egiten dituzte) otsailaren lehenetik 25 langile kalean ezarri ditu; batere segur berriro hartuak izango direnik; beste toki batetan 9 pertsonak ateak hertsiak ikusi dituzte, eskuz lan egiten duten guztiek, bakarrik lan egiten duten guztiak zapaten eskatzea eskatu zaie eta kinka larrian dira.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Bai segur, baziren atxo batzu, poxi bat eskandalatuak, bainan halere hola segitzen zuen.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Nere erranak ez dire segur denen gosturakoak izanen.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Estado zonbeitek zindikalizta gaztain-kolore edo ipurdi-milikariak sustatzen dituzten bezala Elizaren gobernuak ere baditu militante bainan bere gostukoak, erran nahi baita jende goxoak, leunak, biguñak, apezen aintzinean halako ur-benedikatu edo pittili aire bat hartzen dutenak (barkatu, bainan gogoan dutanaren erraiteko ez zait jiten hitz hoberik!) Zu, Maurice, ez zira segur mota hortarik: Jainkoari eskerrak! Bada alabainan orotarik Eliza barnean: eztiki marrakaz beti amen! dioten ardi maltsoak, bainan ere zu bezalako zakur saingariak... Ezin uka edozein artaldek baduela zakur on baten beharra!...

142. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0043 Mauletarrak begietan tin,
Zeren Nublik hor beitira.
Segûr eztûn aphûr ausart
Mithikileko erretora!

143. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0055 Popûlia lagûntû zin,
Izkibûz, obraz ta elhez.
Etzen segûr auher egon,
Herria salbatû beharrez.

144. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0081 Segûr Pette Basabûrû
gû bezalako bat zen;
gure arthian sorthûrik
Ziberuko potiko zen.

145. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0099 Xaxi
Badakit, badakit, segûr,
bazterrak eztûtzû eder!
Herria hola delarik,
nula phentsa niro bester!

146. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0062 Segûr ederregi lûkek
debrûtto Xahakotarrek
Edireiten balie orai
lanbide hun zunbait berek.

147. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0036 FOREY
Behar dûgû ezari
Orai lekhû segûrrin,
Arnegatkeriarik
Berriz ez dezan egin.

148. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0009 2- Palazio ederretan gira alojatzen
Eta segûr goratik aide freska hartzen
Gaiñ behera so-ginik betzait ûdûritzen
Orhigañen nizala agitzen
Bena ez dira heben
Bazterrak berdatzen
Txoriak khantatzen!

149. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Lan goxo eta segurra
Saria ez du xuhurra,
Han daukaten polizia
da oro politezia,
Han ez da politikarik
Ez telebistan gezurrik...
Andorra, Suiza eta Monaco
Dirare omen holako...

150. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 - Beldur ninduan, izugarrizko beldurra neukaan, nik larregi nekien eta segur nengoen ez nuela tortura gainditu ahal izango.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Baionak ibai-inguruarekin duen harremana ulertu eta ikusteko, badugu Baionako udal Artxibategian mapa bat, 1590ko data du, Errobi eta Bidouze, Pabeko Luy eta Oloroeko Gave ibaiekin batera Aturri ibaia artikulatzen duen lurralde egituraren azalpen argia; testuinguru geografiko honetan, nagiak izan arren, Atlantikora iritsi nahi duten ur ugari dago, baina naturak aurkezten dien eragozpenekin topo egiten dute, padurak ibai-itsasoratze zehatz, segur eta hurbila, definitzea eragozten dielako; bokale (aoa, mounth, ménde, boucau) bakar eta sakona, Baionako Hiribilduaren nagusitza bere ibai eta itsasoen gain erabat eraginkorra izateko modukoa (5-a, 5-b Irud.) eta inguruko hiri-pilaketetan hegemonia markatu eta boterea hedatuko duena.

152. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00015 Ergoiena Aranatzekin hartu-eman hertsian dakusagu, Arbizu eta Etxarrirekin; Burundarekin ere, segur, izan duke lotura; baita, ordea, Andiarekin ere.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0273 (...) taldetxoak: Hordago, Herriarekin, E.Z., Indar 7, Zilatu, Cellule Enbata, Matalas, Zutik, EEE, denak bat bestea bezen segur, potoia zapatzea salbu, Euskal Herria askatuko zutela.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0126 Erakutsiko dut urrunxeago nola elkargarri diren, populu handiek duten kanpoko potestatea, eta populu tipiek duten ordena segur eta kudeantza erraza.

155. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 ANDERE BARE: Mokofin! hik, segur, bahuke urtzearen beharra.

156. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 - Jainkoak begira gure etxe hau sal!
Badakit, aspaldidanik,
ene aitasok erranik,
eltzurre bat badela gordea gure lurretan.
Zorigaitzez, ez baitakit nik ere, xuxen, zointan!
Bainan, apur bat bermatuz,
eta, beharrez, nekatuz,
segur, han edo hemen duzue kausituko!
Harro beraz lurra, ogia bildu orduko.
Iraul zazue ere, barna!
Eman haitzur-aldi bat ona!
Aldi bat baino, bietan hobe!
Ez utz zehe(5) bat ikertu gabe! -

157. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Segur ez zuela ikuslerik indiferente utziko.

158. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0136 Garat, Bizkai, Eiheraborda, Irigoin eta Hegiagaraiek eman zuten bihia 600 gizonentzat 591 ogi egiteko, pasaian ziren soldado batzuentzat segurrenik ere. (I.81b)

159. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertsopaper 0100 10. Pariseko poliza, beren chatoetan
Sarthu zitzeraikoten hek ustegabetan
Bai eta harrapatu, ohe ederretan
Oilanda banarekin, permanat berritan.
11. Zer uste gabetako, bisita ederra
Oilandetarik junitia, oilarren artera
Bai eta sekulako kartzela dorpera
Gillotina ez bada segurraz galera
12. Pariseko polisak, biharamunian
Bayonarat ekharri, zituen treinian
Hemengoak harturik, jautsi zirenean
Presentatu zituzten jujen aintzinian
13. Interrogaturikan orduan serioski
Agapitok hiltzailia, zela ihardetsi
Harmez okupatzeko bertzia zela bethi
Ez othe dira biak, hoik elgar iduri.
14. Arantzeak dituzte, lanari kausitzen
Mundutiarrak direnian, hola abiatzen
Bertzerenez aberats, dena promenatzen
Galdu eta larru has, ez daki kurritzen.
15. Finitzen dut eginez othoitz bat jaunari
Eta Guanes Margaury, zendu gaizoari
Gainkoak bereganat har dezala hori
Kriminelez Satan, da izanen jujari.

160. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Baina badago topiko bat guztiontzat ezaguna eta segurrenik zure institutuko etika klaseko hainbat eztabidatan agertu dena, egia borobila dela esatera ausartzen naizena: emakumeek gaizki gidatzen dutela, oso gaizki gidatzen dutela.

161. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Aipatzekoa da, halaber, herritarren %7,7k euskara zerbait badakiela, eta hauetarik aunitz, segur, euskara ikasteko bidean ari dela.

162. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Komertsantek berek ez dutela aski indar egiten? Segur faltak badituzketela eta beharbada falta handiak.

163. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Urte buru batetik besterat ainitz besta izaiten da segur eskuin eta esker.

164. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Oihan zabalean egoki da segur horrelako gune gustagarri bat.

165. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Orduan, Gipuzkoako ordezkariak jabetza eskuratzea ez da nahitaezko baldintza eta segur nago akordio batera ailegatuko garela adierazi zuen.

166. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Entzun ditazke segur bakearen aldeko dei suhar batzu.

167. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Olinpi-Jokoen salla ez da segur oraikoa.

168. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Beti bezala Javier bello Porturen gidaritza segurraren pean.

169. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Etxerik abiatzean segûn bazen
sarrixe aro ederra zateala gorago,
orai bere ustekeria
ebi tzapasta horieki batean hurtzen da.
- Aldi hontan, haatik, ez diat bidaro.
Ata hanitxetan hola hola agitû zaio,
gero egûn goxo baten gozatzeko.

170. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0108 Eta antzerki taldekoenganik jakin dut, aldi bakoitz han zela, ikusle xerrent, aski goiz galdeginik noiz emaitekoa zuten, horrelako gertakari bat ez baitzuen segur hutsitekoa!

170 emaitza

Datu-estatistikoak: