XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Atara ebezan dirubak lurpetik; ixetu eben argija, argi-ontzi baten, eta zeinbatu ebezan dirubak: eurak ekarri ebezan lau zorrotan sartu, ta sorbalda ganietan jarririk, esaeutsen Amele'ri: - Eskerrik asko, ondo bete dozulako irazkiko agimena: senarra bijar eguberdirako echeratuko jatzu.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Donean agertuten dira emakume batzuk Jerusalengo Alabak diralata; lau edo zortzi gizon Erromako gudarien antzera jantzirik; beste bat, errian danik onena al bada, Jesusen gisara kurutze astun bat sorbaldan daroiala; beste bat Zirineo laguntzaria legez kurutzeari eutsika, ta eztakit nik zenbat olango Kristoren Eruankisuneko gogoragarri biziak.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 (Atzeko atetik sartu bedi Baserritarra, sorbaldan chamarra ta eskuan makilla dituala).

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0285 Sorbaldan dualaric
Bere gurutzea,
Jesusec artutzen du
Golgota-bidea
.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Ikusi gure Jesus ona larru gorrian, odolez eta zauriz beterik, ikusi bere sorbalda larrutuak; ia ia ezurrak ere agiri dira.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Esku-gibelaz, doi doia chukatu zuten kopeta gure bi Garaztarrek, eta, ilhargia irriz heieri gain hartarik zagola barneko motcha sorbaldari beheiti, makilak herrestan joan ziren Maiderrenerat....

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bizpahiru orreagatarrek ihardesten daukute ez dakitela; bertze batzuek, hitzik erran gabe, beren sorbalden goiti-beheitiaz eta begien larritze harrituaz, erakusten daukute beren ez-jakinarekin batean halako ahalge izi bat, guretzat berdin bitchia segur nola baita gure galde pikor tupustadakoa heientzat.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -Errukitu zan Abeliñe ta emon eutsan sorbaldan eroyan zapija, esanaz:

9. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 (EZTI Abestiaren erdi-aldean goxotegitik irten eta oin-puntetan Apallugana atzeko aldetik joan eta sorbaldan goxo-goxo joaz mallu takatekorik ez ateratzeko adieraziko dio eskuz, aurtxoa lo balegoke bezela).

10. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Edozer modutan ere uste izan zuan baserritar arek zekarren urrearekin asko irabasiko zuala, eta sorbaldan joaz, esan zion:
- Orretzaz, gero itz egingo degu presa gabe eta oraiñ nerekin bazkaltzera etorri bear dezu.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Kilparak berak egindako jantzi-mee batek ozta-ozta estaltzen zion sorbalda gañera, luzatu zion legunkiro eskua.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Guk ordea, bizitza egokiago baten premi astuna generaman sorbalda gaiñean eta Adan'ek galdutakoaren leitasun urduria anima barrenean.

14. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 - To! To! makila hautsiko dauiat sorbalden gainean!.

15. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bakhar horrek badu askitto goratasun; sorbalda ta kankak zabal, besoak luze, esku ta zangoak handi, kopeta hertchi, burua chabal, biloak nasai eta leun, larrua churpail, begiak ñabar, sudurra chuchen ditu.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Milk-Bar delako ostatuan comptoir-ari kontra utzia zuten zakua, alegia deus ez, salaren erdian bezala. Bonbak zart egin duelarik, emazte bat erori da zango bat errotik egina; mutiko bati zangarra bi zathi egin zaio belhaunetik beherachago, mirail guziak altchatuak izan dira zartaren haizeak eremanik eta jendeen gainerat erori; andere bati sorbalda ideki zaio; muthil bati bi esku-muthurrak moztu.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Chingar azpi ederrena dugun anthola, zare chabal batean; dena liliz paper gorri, urdin, ferde listatu batzuz beztitua; chingola eder ausarki, alderdi guzietarik dilindan presentzalearen sorbalder behera yautsiko direnak.

18. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Gero sorbaldetik hasi eta bularra athera zuan.

19. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Egur-pillua sorbaldatik lurrera erantsitten lagundu ta oskijetan (zapatetan) eukon edurra kendu eutson.

20. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 - Polonioren txakurrak? Uuu...! purrust egin eutseen Serafiñek bertatik, sorbalda banatan, gutun antzean, eroazan katuak adieraziz.

21. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Horraitino, eskolara barriro sartu baino lehen, mutikoetariko hiru-lau, lagun barri egin jakozan, eta Txominen eta Simonen besoak sorbalda ganean ebazala joan zan bere ikaste-lekura.

22. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Eskua sorbaldaganean ipini neuntsonean begiak jaso ebazan.

23. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Aitak, sorbaldan joaz, nasai joateko inostan, ezelako okerrik egin ez baneban, ez neunkala zertan ezeren bildurrik euki behar-eta.

24. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Eta gero umetxo biak amaren sorbaldan lotu.

25. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Edestiak dirauskunez, orañarteko eragikorrena ta latzena izan dan ikaragarrizko guda onek beste iñori baño azta geiago ezarri yautsek ire sorbaldeoi.

26. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Nora, txarrizain opagarri-ez orrek, daroazu tripazai ori, eskale gogaikarri ori, jan-edan aldietako izurri ori, ate askoren ertzak bere sorbaldaz igurtziz iru-oiñekoak eta galdarak ez, baiña ogi-muskiñak soilki eskatu oi dauazan ori?.

27. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Nik diñodana beteko-da: Odis jainkotiaren jauregira ba'loake, gizaki arein eskuak aren buru gaiñera botako leukiezan alketx askok ikutuko dabez aren sorbaldak.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ondo dakit nik, zelan ez, aren sorbalda gaiñean nire burua egon zana, bere esku zaintsu ta apurkorrak estutu nebazala, aren agoa sarritan mosutu nebala, baita ordu luzeetan aren arnas ots gozoa entzun; baiña guzti orreik zer darakuste?.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 Neskatil Juda'tar baten oial *oial: velo, mantilla berarizkoak estaltzen eutson burua, sorbaldatik zoragarriro jantziaz.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Ona aren lenengo ezaugarri ta aztarnak: otzikara sukar (kalentura) aundiaz, miña saietsean eta sorbaldan, eztul txarra, odolezko txistua eta gorruak, arnasa artu eziña, naigabea, gero ta geiago.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Gure kotxearen farolak, Bilbo-rantza ta Mungi-rantza astiro-astiro joiazan eundaka euskaldunen sorbalda mantaz estalduak argitu eroiezan.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Bezi'n beste egun batzuk, sorbaldaz Kolitza tontorra daukagula: geroago alkar jote gordiña jazoko da emen, Kolitza'ko San Pedro baseliza inguruan diñot.

33. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Nik Eneasen modura gure arbaso ospetsu hark ere bere sorbalda gainean atera bait zuen Ankises agurea Troiako sugarretatik, hala atera nuen Zesar nekatua Tiberreko uhin artetik: eta gizon hori orain Jainko bihurtu da, eta Kasio gizajo bat besterik ez da eta gorputza makurtu beharra dauka Zesarrek oharkabean burukada bat egiten diolako.

34. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 VERONIQUE (sorbaldak altxaz) - Ezin duk ezer egin.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 7. Egizue itzuli erdi, eta errepika ezazue lehengo higiketa atzerantz, hau da, sorbalda alderantz (orain, itzuli erdi egin duzuenez gero, aurrez aurre zaudete eta).

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Egiazta ezazu harriak Peruren sorbaldaren gainean daukan energia potentziala eta lehen kalkulatu duzun Peruren lana berdinak direla.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Neur ezazu zure sorbaldaren azalera eta kalkula ezazu aireak hor eragiten duen indarra.

38. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Patriziak berriro altxatu zituen sorbaldak bai eme bat ahoskatuz.

39. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 Patxik esku bat jarri zidan sorbaldan, lasai nendin, baina ezin nuen.

40. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Holger ohartu da gaizki egin duela eta eskua jartzen dio sorbalda gainean Beni.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Momo sorbaldetatik heldu eta astindu zuen.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 Sorbaldak altxatu eta edozein gauza adieraz zezakeen keinua egin zuen Platok.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 - Aupa manito esan zion Platori agurtzerakoan bi eskuak sorbaldetan jarriz, ahaleginak egin! Zerbait animagarriago esan beharko zion baina ez zitzaion atera.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Oraindik gaztea zen eta sorbalden gainean erortzen zitzaizkion ileak horiak zituen.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Bongo korrika joan zitzaion atzetik eta sorbaldan kolpetxo bat eman zion.

46. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 geldi geldi
lainoz jantzi haiz heure baitan sor dadin
isiltasuna
urrutian da
hark bere esku enborgainera luzatuari begiratzen dion lekua
eta mosu ematen dio
eta laztandu egiten du bere eskumutur dizdizaria
hire gogoa osoan hartzen din orain
haren gelditasunak
baina haren jarrera hiregana
lanbrotan heltzen zain
haren sorbalda hamaika angelukoak bakarrik du
ahots garbia
eta atzera egiten dun burua
Distantzia bere jantzia bezain amaiezina da.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 Leamasek sorbaldak jaso zituen.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Leamasek duda egin zuen, sorbaldak jaso eta trintxera kendu zuen.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Leamasek sorbaldak jaso zituen.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Burua eskuetan murgilduz negar egin zuen, entzuleei atzea emanez oraindik, negar zotinak gorputza astintzean sorbaldak mugituz.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Ikatz gorriaren argiak, eskuz esku joan ahala, begi estu, erdi itxiak argitzen zituen, matrailezur altuak, eta sorbalden inguruko artilezko tolesduretan desagertzen zen lepo sendoa.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Gelari gainbegirada bat bota zion Popeyeren sorbalda gainetik, aurpegi batetik bestera begirada arin txandatuz.

53. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eta sorbalda horik, ile labur horik maitatu ditu Josebak, debaldetan, atzetik, hurbildu gabe; luzaz segitu du aurpegiaren deskubritzeko, bainan egiazko maite aldietan bezala ez du ikusi; beti zerbait tresbeskan; itzalak aurpegia begiei kentzen edo ezkina batek ebasten.

54. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Gaizki, baina... beltzez jantzitako gizonak eskua kendu zuen Pauloren sorbaldatik, eta aidean astindu zituen... baina konpontzeko moduan oraindik, Paulo, konpontzeko moduan.

55. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hauek eta horrelako beste mila galdera egingo zizkidaten eta nik burua sorbalden artean makurturik gordeko nuen, hitzjario guzti haiek bukatu arte.

56. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0052 Atariko sarreran nengoen, harma sorbaldan, goardian.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 Baina... Zer egin Barullo! Destinuak gure sorbaldetan ohorezko eta karguzko manta plomatu bat ezartzen du, norbera behaztopatzeko, bide bihurgune batean hartaz desbestitzeko deretxotik gabe.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0089 Maikila, aspalditxo hartan zegoen auzoko neska batetaz txit prendatua, baina honek klarki hitzegin zion: - Hire eskua handiegia dik nire sorbaldak.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Felipek sorbaldak sorbalda: hombro jaso zituen.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Sorbalda arko bat bezala zeramakian, aurrera makurturik.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Horregatik, presta zeuen adimenak ekintzarako presta zuen adimenak ekintzarako: Hitzez hitz: zuen izpirituaren sorbalda lotuz. Soineko luzez jantzi ohi zen jendearengandik hartutako irudia da. Ibiltzeko nahiz zerbait egiteko, soinekoa lotu beharra izaten zuten, eta bizi neurritsu.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Oroiterazi nion, lehenengo arratsa zirkuloan pasa ondoren Bonnetik Kô*lneraino nola itzuli ginen, nekaturik, dohakabe eta lurjota, eta nola trenean, taigabe, esaten zidan: hain xamur zara, hain xamur, nola nire sorbaldaren gain loak hartu zuen, eta noizpehinka iratzarri egiten zen, urduri, kanpoan errebisatzaileak geltokien izenak esaterakoan: Sechtem, Walberberg, Brûhl, Kalscheuren, aldiro, izuarekin ikaratuz, eta nik bere burua nire sorbalda gainean ipintzen nuela berriro ere, eta Kô*ln Mendebaldean atera ginenean, nola esan zidan: - Hobe genuen zinemara joan izan bagina.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Ateburuan barne jantzitan emakume bat azaldu zen, sorbalda bilutsien gainean erortzen zitzaion adats naharo eta beltza harroturik.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0040 Ez! Ezinezkoa zen, ikutu egin ninduen, bere eskua nire sorbaldan jarri zuen, ez ziren aluzinazioak, egia zen, osaba Faustino han zegoen eta nik ezin ikus nezakeen, babesleku nuklear batean nengoen, baina nola? noiztik?.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Doso-k, Tangaly-rengandik apartatu ondoren, sorbaldan ume bat zeraman atso batekin topo egin zuen.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Atsoa, umeaz gain, berrogeitamar urte baino gehiago zeramatzan sorbaldan, arnasa hartu ezinik geratu zen laster.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Emango dizuet, baina, baldin eta sorbaldatan halaga-nu-matrak (3) Gurutze bat borobil baten barruan; aintzina esklabuak markatzeko seinalea egitea uzten badidazue denok.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 (Bukatzean, Juleneren sorbalda gainean besoa jarriz, musu pare bat ematen dio beste pare batez Julenek erantzun artean).

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 A!..., purruts egin dio sorbalda grisaren astinaldi batez.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0041 Neuk asmatu dudan estatua bat kopiatuz irudikatu dut, eta berak daraman gerrikoan, sorbaldan eta eserita dagoen tresnan bere izena grabatu dut.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Galtza beltzak jantzi, alkandora zuria lotu eta txaleko gorria sartu nuen sorbaldetan behera, (...).

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 Kokolok sorbaldak jaso zituen, furgonetara hurbilduz: - Pse! Sarritan itxurak engainatu egiten gaitu.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Askatzen da lurretik jauzi-hanka eta jauzia egiten da indarrean berau luzatuz, enborra tentetuz, sorbaldak jasoaz eta atzeko hanka eta besoak elastizitatez erabiliz.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Fase honetan eskuiko sorbalda ezkerrekoa baino piska bat goratxoago aurkitzen da.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0142 Esan da, Nixon Pekinera ez zitekeela joan, sorbaldan Mendebaleko kinka zeramalarik.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Biktimari sorbaldatatik helduz, begietara begiratuz eta astiro eta aldi berean tinko hitz eginez biktimaren konfidantza bereganatu behar dutela esan behar zaie ikasleei.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Garraioak gizonen sorbaldaz bakarrik egin daitezke edo astoekin.

78. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Odol-jario zan Derek`en sorbalda ere; bere zauria, ordea, etzan ajola aundikoa.

79. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Buruak, berriz, bazirudien leporik gabea, sorbaldari erantsia zegoela.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Bestalde, Elizak Kristo'k emandako eginbearra betetzeko iñolatan ere apaizen sorbaldetan bakarrik ez du oiñarritu bear.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 III. Eder pilota soroa kanonigoen koroa sorbaldak daki errepikatzen metal bustien orroa.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Duela 28 urte Hegoameriketako jendea konbertitzera joan eta gaur sorbalda hautsia konpontzera berriro Goiazera itzuli delarik, haiek konbertitu naute ni, aitortzen du.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Boliviako El Beni probintzian 21 apaiz ari dira orain lanean eta infernu busti baina bero horretara itzuliko da berriro Manuel sorbaldako humeroa sendatzen zaion bezain pronto.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Laugarren, eta pelotoiko beste 35 txirrindulariri sorbalda erakutsiz, Matew Hermans, bere atzetik, Frank Hoste, Suarez Cuevas eta Gaston sartu zirelarik.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Igande goizean, François Mauriac idazlari famatuak eroriko tzar bat egin du bere etxetik jalitzean eta sorbalda hautsi.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak s. unzueta 0001 Atzo ikusi zaitut Aralar bidian
Abenda zarraren aldaska barria,
Lerdena, indartsua, begikor, gaztia,
ikurriña eruaten sorbalda ganian.

87. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Arpegia garbitu eban katuak, astiro, eta sorbaldea miazkatu eban gero samaokerka.

88. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Ha ze zozoa!, erantzun izango eutsan beharbada katuak barriro jarri aurretik, oraingoan esnatu barri egoan harri epel baten gainean: txakurrari beste izterra, beste sorbaldea eta beste arpegi aldea zelan garbitzen ebazan erakusteko.

89. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0067 (Kikilik sorbaldak jasotzen ditu)

90. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Imanolek. - (Narkisi sorbaldetatik helduz)

91. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 (Teoren burua bere sorbaldan etzaten du)

92. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0041 PETRONILA. - (Alaiki, jauna adiskidetsu sorbaldan joaz)

93. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00390
Izterra
Toraxa
Lepoa
Sorbalda
Eskua
Mihia
Hanka
Besoa
Abdomena
Aurpegia
Behatzak
Genitalak
Oina
Hanka
Aldaka
Enborra
Lepoa
Burua
Sorbalda
Besoa
Ukalondoa
Besondoa
Eskumuturra
Eskua
Hatz txikia
Hatz nagia
Hatz luzea
Begia
Sudurra
Aurpegia
Goiko ezpaina
Ezpaina
Beheko ezpaina
Haginak, oiak eta barilak
Mihia
Eztarria

94. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00452
Oinaren behatzak
Orkatila
Belauna
Aldaka
Enborra
Sorbalda
Ukalondoa
Eskumuturra
Eskua
Hatz txikia
Hatz nagia
Hatz luzea
Hatz erakuslea
Erpurua
Lepoa
Betartea
Betazala eta begia
Auspegia
Espainak
Bokalizazioa
Mihia
Irensketa
Murtxikapena
Listu-jariatzea

95. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00452 Horren adibidea boligrafoa hartzean eta idazten hasi behar dugunean gure sorbalden kokapen egokirako behar diren mugimenduak dira.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

97. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0023 Ostadarra osoa zakuan zuela, itxi eta menda batez ongi lotu zuen eta sorbaldan kargatuz etxera joan zen.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0032 Besoak alborantz tolestuz eta delako Twist ezagunaren mugimenduak osatuz: hau da, eskuineko sorbalda eta ezkerraldeko belauna biak erdialderantz eta aurrera, eta bienbitartean eskuineko besoa ezkerralderantz eramanez.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0032 Ondoren ezkerreko sorbalda eta eskuineko belauna biak erdikalderantz eta aurrera, eta bienbitartean ezkerreko besoa eskuinalderantz luzatuz.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0032 Errepika guztian erdialdean dagoen bikotea, eskuak elkartuz eta sorbaldatik helduz, dantzan ari da ezkerrerantz eta eskuinerantz mugituz.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Eta bazekien kanoan Juana otoitz magikoa egiten ari zela, aurpegia zorrotz eta giharreak teinko zoriari bultz egiteko, jainkoen eskuetatik erauzteko èrauzi: arrankatu, beharrezkoa bait zuen Coyotitoren sorbalda gaiztotua sendatzeko.

102. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0053 - Soka gainean ipini oinak, zangartea, izterrak, gerria, sorbalda, burua, etabar, ahoz gora bezala ahozpez.

103. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0261 Mutilengan, biloxken agerpenaz gain, ahotsa aldatzen da, barrabilak eta zakila hazten dira, lehenengo espermatozoideak sortzen dira, sorbaldak zabaltzen dira, etab.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00065 1. Eskubiko besoa.
2. Ezkerreko besoa.
3. Bi besoak, bat heltzen hastean besteak bultzada.
4. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa ur azpian.
5. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa airean.
6. Bi besoekin batera, aldi berean, simetrikoki. Errekobroa airean. Bainan sorbalden bira gehiegituz.
5. Bi besoekin txandaka.
6. Scooter, ezkerreko esku eta besoak luzatuak geldi, bestearekin eragin.
7. Scooter eskubiko esku eta besoak luzatuak geldi, bestearekin eragin.

105. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00074 Sorbaldako tik-a

106. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00074 Ezkerreko sorbalda igo, ur laminatik apur bat ateraz sorbaldako tik baten modura, eta eskuineko besoaren sarrerarekin koordinatuz.

107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00050 Haritzez egindako mazoa sorbaldan jarrita ibiltzen omen zen mendietan barna errari, tonto bila.

108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00089 - Esan zerbait -xuxurlatu zidan bere eskuineko eskuaz nire sorbaldari heldu eta astindu bat emanez.

109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Haren soineko urriak barruan sartu eta sorbaldan zintzilika eramaten nuen, (...)

110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 Sorbaldak aurrerantz eroriak zeuzkan.

111. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0155 Ondoren Sara emeki hartu sorbaldatik eta biak batera abiatu ziren.

112. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Nire aita konkortuta esertzen zen, lupa eskuin begian jarrita, bezeroren batek sorbaldan jo, botila luzatu eta eskaintzen zionean bakarrik begiak jasotzen zituelarik:

113. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0080 Estibalizek bere burua Beñaten sorbaldan pausatu zuen eta honek, inork ikusten ez zuela ziurtaturik, adatsean musu iheskor bat pausatu zion...

114. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0104 Sorbalda gainetik hau esan zuen:

115. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0182 Jakapean, sorbaldak zuzen jarri zituen.

116. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Sorbaldako labezomorro tatuatuari so egin zion, eta aurreko egunean baino lepotik hurbilago zegoela iruditu zitzaion.

117. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Ni jo eta ma geratu naiz. Sorbaldak goratu beste zirkinik ez dut egin.

118. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Altxa egin zen, sorbaldan jo zizun abegikor.

119. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 Nire agentziaren taldeko erromesak begiztatu ditudala iruditu zait, sorbaldan Interpax bidaia poltsa zuri bana daramaten pertsona nagusien taldea ilaran ikusi dudanean.

120. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00090 Hesia inguratuz pasieran abiatu naiz, argazkitarako ikusmira aproposaren bila, baina leku egokian nengoela uste izan dudanean soldadu bat agertu da, nik ez dakit nondik, Uzi subfusila sorbaldan zintzilik.

121. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00129 Honi begi-bazterra, mototsa eta sorbalda baino ez zaizkio ikusten.

122. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 mutilak sorbaldatik heldu, eta jaikiarazi egin zuen, elkarrekin entzuleei agur egiteko.

123. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Gau-soineko bat zeraman, beltza, ertz urreztatuekin; sorbaldak biluzik zeramatzan.

124. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00069 Gizonak sorbaldetatik helduta berarenganantz erakarri zuen emaztea apurka-apurka.

125. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 Mrs. Merivalek eskuak bere semearen sorbalden gainean ipini zituen eta aurpegira begiratu zion.

126. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 Chicago! Chicago! irteten zen borborka gramofono itxitik. Jantzi beltz oso estu batean bildurik, Tony Hunter ile hori bizia sorbaldetaraino zuen neska batekin lirain ari zen dantzan.

127. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Sorbaldak, gorrituta zeuzkan jadanik, eta alkandora jantzita zeraman eguzki izpietatik babesteko, baina eguzkia ile artetik bere buruko azala erretzen sentitzen zuen, zorabioa eta goragalea eraginez.

128. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0024 Kainabera sorbaldan, otarra eskuan...Mika ipurtokerra!

129. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0141 Jose Marik sorbaldak jaso zituen.

130. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Jesus Maria aldamenean zuela abiatu zen Pilon, eta tarteka ukitu arinak egiten zizkion sorbaldan, ez zela gizon osasuntsua gogoraraztearren.

131. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Pasabidera itzuli eta hura oso-osorik eta ezpel hesiaren puska bat hartuta sorbaldaz gogor eman nion sarrerako ateari.

132. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Pavelek sorbaldan bultza egin eta berriro oihukatu zion:

133. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Hala, koadrillako ahobero eta berbatiak koadrilla guztietan ohi duk holakoren bat hiregana hurbildu eta sorbaldan sekulako eske-zartada eman ondoren, mostradorerantz eraman hau, ia narrastaka:

134. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0038 Begiak zabaldu zituenean txakurra desagertua zen eta bere aurreko tirokatze lerroko kide bakoitzak erratz bana zeukan sorbaldan.

135. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Aitzurra sorbaldaren gainean jarri zuen eta harantxoaren erdian, makal eta lizar artean, isurtzen zen errekarantz abiatu zen, bertako ur fresko eta gardenetan bustirik, eguzki galdatan eginiko lanak sortutako izerdia garbitzeko asmotan.

136. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 - Hi ez apuratu, pottolo -Imabellek, bere beso beltzaran, leun hura Jacksonen lutoz jantzitako sorbaldatik pasaz-.

137. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0059 Goldyk sorbaldak goratu zituen.

138. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Bapateko ideia bat etorri zitzaion, eta lapitzaren atzeko muturra hartu, haren sorbaldatik dexente gailentzen zena, eta haren ordez idazten hasi zen.

139. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Adelak Onofreren sorbaldan ezarri du libre duen eskua (...).

140. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0033 haren sorbaldak

141. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0056 baina berauen zirrikituetarik begiraden pisua sentitzen zuen bere sorbalden gainean

142. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Harrizko labanarekin behor basatiak hiltzen zituzten, labana sorbaldatik sartuaz.

143. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0227 Sorbaldak higitu zituen.

144. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Ile luzeak atzera eta aurrera egin zion sorbalden gainean.

145. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Batzuetan, ileak enbarazo egiten dionean, heldu eta sorbalda gainetik atzerantz bultzatu behar izaten du.

146. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Doktorea gizon lerdena zen, sorbaldak zabal eta aurpegia eguzkiak zurratua.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Tolerantziak ez du zerikusirik permitibitatearekin, ez arduragabetasunarekin, ezta dena da baliozkoa dioen etikarekin ere. Tolerante izateak ez du esan nahi gizarte-konpromezuari ihes egiten diozunik, ez du esan nahi ostrukaren jokua egin eta gizarteko arazoei sorbalda ematen diezunik.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 4. Arnasa hartzen segi harik eta biriketako goiko zatia airez bete arte (sorbalda goratu eta atzerantz bota). Orduan, airea atxiki istant batzuz eta bota, oso aztiro, sudurretik ere bai, birikak bete diren ordena inbertituz.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0116 Arraunak goian daramatzate, baina ez sorbaldak, diosku Gagnérek, baina ez gaude autore honekin ados, pertsonaia hauek izaki bentzutuak, inolako itxaropenik gabeak, direla dioenean.

150. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Baina zein zen Arestik besorik gabe eta sorbaldarik gabe eta bularrik gabe ere defendatu nahi zuen kultur ondarea?

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0107 Ile gorriska (luze-luzea sorbaldaraino) eta gorputz ilez betea zuen.

152. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0071 Ez du zalantzan jartzen ikasle taldearentzat guztiz onuragarria denik baina, egunak igaro ahala, sorbaldan zama astunegia hartu ez ote duen pentsatzen hasten da askotan.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0215 Aukeratutakoak borobil bat egiten dute besoak bata bestearen sorbalda gainetik jarriz elkarri lotuta.

154. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0179 Gue attek esan oi zon amaika aldiz, praka zampacirc;r batzukiñ estali bizkarra aston ikutue biuntzeko ta ala re sorbaldea zauritu ta zauriñ arrak einda ezautu zola gizona.

155. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Dela 8 urte Eusko Jaurlaritzak aldarrikatutako Araudira itzuliz, Xabier Onaindia sendagilearen bizikletara igo eta, bere sorbalda eta ahotsa eustarri gisa hartuz, solidarioki diot: Guk ez dugu harremanik inongo organizazioarekin.

156. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0014 Miopiaz ez da konturako auzoko neska granodunak zein bular jaiki eta borobilak dituen, ez du inbiriarik sentituko kafea hartzen duen tabernako barmanaren sorbalda muskulatuaz.

157. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7157 Eskuak lurrean eta sorbalden zabaleraren heinean dituela egingo du saioa izangaiak besoak luzatuz eta flexionatuz.

158. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Sorbalda aterata daukat eta minez nago. Lasaigarriak eskatzen ari naiz, ea mina desagertzen zaidan, baina... ez dakit.

159. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Peña y Goñi kronikari sonatuaren esanetan altura normalekoa zen, haragitan argala, aurpegi luze eta bisaia gogorrekoa; begi beltz, txiki eta borobilak; bibote beltz eta latza, sudur zorrotzekoa, ezpain fin, aho txiki eta ezkerreko sorbalda oso eroria. Nerbio guztiak dantzan jarri eta bere gorputzaz erraz jabetzen ziren, bere fisonomiari ikutu bortitz, maltzur eta harroa emanez, jendea erakarri baino gogaitu egin ohi zuena. Itxura eta aiurri horrek pentsaraz diezagukeen arren ez zela gizon atsegina, bere bizitza oso gizon onbera zela azaltzen diguten gertaerez beteta dago.

160. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Sorbaldak altxatuz, ordenagailuaren aurrean esertzen da Muno Jauna.

160 emaitza

Datu-estatistikoak: