XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Noizik bein joaten zan itxasora be, Txotxo Tontorren txalupan, egun bat itxasoan igarotearren, ta arazo onetan sarri etxeratuten ebazan, arrain, lapa, karramarro ta beste itxasoko janariak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Betozen txalopak, betozen bata bestearen atzetik.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Illundu arterañoko guztian, da illunduta gero be bai, arrantzalien estualdia baizen beste auturik etzan ibilli Arranondon, bat ezpada beste txalopa danak etxeratu ziran baña.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Nik eztakit ze ordu inguru izango zan jarraitu eban beste olatu batek txalopea ta semea besartetik kendu eustazanean, eztakit zelan oratu neutsan ostera be txalopeari, eztakit zelan egon nintzan goizeko zazpi ta erdietan Getariako potiñ batek artu genduzan arteraño.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Edozein txalupa-iaubek eroan gure izen ninduen beragaz; baie nik, neure alde urten euen agureari dei egin de, esan notsen: Ioane, nai zor nai lor, txalupe barri bet egin dozu.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 (...) zalarik zebillen txalupa ura, itsasoa bare zegoen tokira ekarrtzeagatik, txalupan zijoazen gizonak ito etzitezen itsasoak bere amorruan irauntsita.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ipar aldetik daukagu aizea, gure txalupa ekaitz gañetik irten da, eta orain jo lasai gure itxaropenen billa.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Itsasoa arras samurrean zen, eta bat batean, uhain handi batek azpiz gora eman deie chalupa.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta nahiz dohakabeak urean itzaliak ziren jadanik; nahiz ura bethi samur handitan zagon, halere, hiru gizon berthuteko horiek gal-bidetik athera dituzte bai Bruno eta haren semeak, bai ere chalupa.

15. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Ta beste baten Euliski jun zan Debara eta Deban ikusi eban txalupa bat itxaso egalien.

16. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Eta auzokoak an dijoaz txalupetan uretakoak ateratzera.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Txaluparen biran ertzez ertz itz auek: Agur Maria, agur itxasoko izar...

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibilli dabillena non-nai arki dezakezu: itsasoko olatuak barna doan txaluparen brankari begira ezaiozu.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-dirudi, munduaren bazterrak zabaldu ta urrundu ziranean, berekin eraman zutela Jainkoa: Mareak, ur-bera dijoanean, txalupak berekin eramaten dituan bezalaxe.

21. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Amaika aldiz ibilli gara txalupa bardiñean zure aitona zana ta ni.

22. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Orretan, beste langille askorekin batean, batez be itxas lantegietako arotz eta tresnagillekin batean, txalopako buru izango ziranak ekin bear izaten eben, euren erara ontzia eta bertako arazoak eratzeko.

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Or dagoz bestetan ontziak, txalopak, killaz gora tirabira eginda.

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Eta danok dakigu txalopen azpiak ondo garbitzeak garrantzi aundia eukiten dauala.

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Baga batek burutik bera kendu euskun txalupa esku artetik.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 Inguratu giñan igarian popaz gora egoan txalopara.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Txalopa guztiak tatarrez.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Txalopa bateko jarrilekua.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Txalopa aurreko bela.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Txalupa baten bertara eldu eta atxaren barruan an dau zokondorik ezkutuena bere bakar-bizitza eta otoitzerako.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 KAELA JO. Txalopako karelean jausi.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Kari - Zer ba? Patroi bat artzen dozula senartzat? Txarrago. Umeak eta txalopa zaindu bear.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00182 Horregatik, ziklohexanoak bi konfigurazio ditu: aulki. txalupa

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00182 Normalki, aulki konformazioa egonkorrago da Txalupa baino, zenbait zikloetan salbu.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Ehunka txalupa irteten zen, Ama Birjinari laguntza eskatu ondoren, lan beldurgarri eta gogor hartara.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 Jesus txalupa batera sartu zen, eta hantxe eserita, jendeari irakasten hasi zen.(Lukas 5,1-3).

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 - Txalupa bat eskura ezazue.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Horretarako, arrantzale ezagun batengana joan eta txalupa eska.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 1) Leku batetik bestera joan behar bazenu edo-eta bidaia luze bat egin behar izan, zein ibilgailutan ailegatuko zinake lehenik: traktorean, zaldiz, txalupaz, oinez, hegazkinez, bizikletaz, trenez, autoz...?.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Hemendik aurrera txalupa txikientzat nabigagarri da.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 3.11.- Ibai bateko urak 5 m /s abiadura darama eta bertan dabil 10 m/s abiaduraz higi daitekeen txalupa bat.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 Jakin nahi da zein abiaduraz higitzen den txalupa lehorrarekiko ondoko lau kasutan: a) Txalupa uraren norantza berean dabil.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 b) Txalupa uraren aurkako norantzan dabil.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 c) Txalupa urari elkartzut higitzen da.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0034 d) Txalupa ateratzen den lur-ertzeko puntuaren aurrez aurre beste ertzean dagoen puntura iristen da.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Laku osoa txalupaz beteta ikusiko duzu, eta jende guztia zuri oihuka.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Beste batzutan, txalupa txiki batetan itsasoratzen dira, lehorretik hurbil arrantzatzeko.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 Bapatean txalupa utzi eta jarraitu egin zioten. (Mateo 4,18...).

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Salbatzeko itxaropenarekin, beste bost gizonek eta nik txalupa baten sartzea lortu genuen.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Txalupa bat zuen gizonak eta egunero itsasoan ibiltzen zen, ea harrapatzen zuen arrainik jateko.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Itsas Erregeari ihes egiten utzi zion arrantzaleak; etxerantz itzuli txalupaz eta gertatutako guztia azaldu zion emazteari.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Bai karramarro polita hartu duzuna!- adierazi zuen Alicek bere esertokira itzultzen zen bitartean, pozik txaluparen barruan segitzen zuela konturatzean.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Polita zen? Ez dut ikusi esan zuen Alicek, txaluparen kareletik ur ilunei begiratuz.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 Izan ere, arraunak, eta txalupa, eta erreka, denak desagertu ziren une batetan, eta atzera dendatxo ilunean zegoen.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Urrutian txalupa eta arrainontzi asko zebilen batera eta bestera, edo arrantzan.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0085 Gertatzen zen Eskimal Txikiak gure irtenaldien berri zeukala, bai eta txalupaz ibili ginenekoarena ere.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0085 - Baina nik ez nuen txalupaz ibili nahi - esan zuen Eskimal Txikiak -.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Normalki ibaia gurutzatu eta jendea eramaten zuen txalupak egoera hartan ez zezakeen ezer egin.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Etorri berria ikustean, bere lana utzi eta galdetu zion: - Zer nahi zenuen? - Beste aldera eramango gaituen txaluparik ba ote dagoen jakin nahi nuke.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 - Ez, ez dago inor ausartzen denik eta ez dut uste korronteak daramatzan izotzak bukatu arte txaluparik pasako denik.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Zerbait berotu nahi badugu, txalupan zeukeat labexka bat.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Julen, txalupa ala itsasontzia zer izango ote zen pentsati gelditu zen.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Hemen utziko dugu - zioen Stik andreak txalupara sartzen ari zen bitartean.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Aurkitu zuten Stik-tarren txalupa eta bertara igo ziren denak; Zikin ere han sartu zen, pozik, Tim-engandik urrutiratzen zelako.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Txalupa, haitz handi bat zeharkatu eta urrutiratu egin zen.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Lau txalupak harantza jo eta ketan bideratu ziren.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Benetan ikusgarria zen hura! Uhinetan gora eta behera, arraun eta haize zarata artean zihoazen txalupak; patroiak, arraunlariei kemen eman nahirik, ez ziren isiltzen.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Txalupak aurrera egiten zuen laino artean.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Bat batetan danbateko batek eragin zion txalupa osoari; brankak zerbaiten kontra jo zuen.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Ez zen izan makala hartu genuen indarra! Txalupa, balea, arraunak eta gizonak zurrunbiloaren aparretan bihurturik genbiltzan.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Alferrik egiten genien dehadar beste txalupetakoei. Bakar bakarrik gelditu ginen.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Nire txalupak lortu zuen balea haietako bati arpoia sartzea.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Txalupak aurrera zihoazen.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Achaben txalupa bakarrik hartu zuten erdian: badaiteke hango tostartekoak horiak zirelako eta heuren azala gurea baino usaintsuago delako...

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Txalupek eraso egin zioten.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Bere buruaz txalupa denak astintzen hasi zen.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Jo bat eta jo bestea, buztanarekin ura harrotzen zuen bitartean, han sakabanatu zituen txalupak, gizonak, sokak eta arpoiak.

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0100 Dagoo eta Queequeg beren txalupen zuloak txantoltzen * Txantoldu: zuloak oholez estali ari ziren bitartean, balea albotik igaro zen bere alde bat oso osorik erakutsiaz eta une hartan guztiak aho batez oihu lazgarri bat egin genuen: aberearen gerruntzean, soka mordoiloan korapilatuta, agertu zen Fedallah-en gorputza erdi aurritua*
Aurritu: zatitu(a)
, bere jantzi beltza xirtzikatuta zuela eta begiak Achab-engana bihurturik zituela.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Gainera, ez zuten txaluparik: txirrika haietatik zintzilik, txatxar bat baizik ez zen ikusten, hiruzpalau lagunentzat osta-ostakoa.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Marineletako seik, neu izanik haietako bat, txalupa bota uretara eta untzitik eta harkaitzetik urruntzea lortu genuen.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Beraz, uhinen esku utzi genituen geure buruak, eta ordu erdi barru, txalupa irauli egin zuen iparraldetik bapatean etorritako enbatak.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zer gertatu zitzaien txalupako beste lagunei edo harkaitz gainean edo untzian bertan geratu zirenei, ezin dut esan; baina galdutzat jotzen ditut guztiak.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Esan dezadan, bukatzeko, Izaroko ondamenei buruz txalupan eraman ninduen arrantzale zaharrari mintzatzen ari nintzaionean, zehaztu zidala: Bai, noski, Euskararen fraileen komentua, erdararen bonbarderuek apurtua.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Gerra aurretik Anatahango islan bizi ziren; eta artxipelaguko beste isletara txalupa txikietan joaten ziren.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Marinelek bazituzten horrelako txalupak; haundiagoak ere bai.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Lotsaren aztarrenik gabe. Esate baterako Margarekin txalupan nagoela bularrak erakusten dizkidanekoa eta hori dena.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Hamazortzi ontzi eta txalupa hondoratuak zeuzkan ekaitz alu hark.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Barran sortzen diren korronteek noiznahi jo zezaketen txalupa, ibaian gora ur plasten higidurak beti adierazten du nondik dagoen kanala eta txalupak ere kanalean aurrera gidatzen dira, neguoroko urjauziek kanala aldatu egiten dute eta beti praktikatu behar da urgaineko plastaden irakurkera txalupak hondorik jo ez dezan, baina barrarena desberdina da, kontrolezina bizitza guztia bertatik igaroz daramanarentzat ere, San Nikolas itsasuntzia barran hondoratu zenean bezala, ezusteko olatu haundi batek sabela kraskatu ondoren.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Txalupa arin bat dago han prest eta Rodrigo bertan sartzen da.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Gogoan dut beste batzuetan nola barneratzen ninduzun itsasoan txalupa koskor niretzat, intxaur azal txikitxo batean, atsegin bait zenuen nire izuikara zentzugabearen aurrean zure segurtasun babeslea agertzea.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Txalupa gero eta hurbilago zuten.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Piraten untziko txalupa bat zen, eta hiru pertsona zetozen barruan: Smee, Starkey eta preso zeukaten andre bat, Tigridia bera, hain zuzen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Gizaldietan zehar, arrantz-untzia aldaezina geratuko da; horregatik, XV. gizaldiko txalupak eta XIX.ekoak gutxi desberdinduko dira.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Non ote dago Mutrikuko arrantzaleek txalupa txikitatik urperatutako gurgila trauskil haiekin Alcolea muturrean bertan 3 kiloko otarrainak jasotzen zituzten garaia?.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Doris hauek txalupa arin batzu ziren, beren perfekzioa XIX. mende amaieran lortu zutelarik, bere txalanezko diseinuari esker.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Ontzi eta txalupak dantza etengabekoz bizi erazten dute; Asia-ko Turkia-ra irteten dira gizon, abere eta salgaiak eramanez, eta Persia, India edo Txina-ra, handik gero karabanak zamaturik itzultzeko.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Ertzera abiatzen dira, aingura bota, eta txalupa bat itsasoratzen.

98. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 - Txalopa bat ere ez da ageri itxaso guztian ta...

99. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0146 Zazpi txalupa ziran
or apuntatuak,
aurtengo estropadan
jokatutzekuak;
Bizkayatik bakarra,
sei Gipuzkuakuak:
Ondarrabi, Pasaya,
bi Donostikuak,
Zumaia ta Santurze
ta Getarikuak.

100. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0010 Jesus guri erakustera etorri da: Jesus Genezaret`eko itxas-bazterrean zegoala, erriak estu inguratzen zuten, Jaungoikoaren itza entzun naiez, eta Berak txalupa bi ikusi zituan, itxas-ertzean geldi.

101. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0010 Txalupa aietako batean sartu zan Simon`ena zan txalupa; eta lurretik pixka bat aldendutzeko eskatu zion, eta, eserita, txalupatik jendeari erakusten ari zan. (Lukas 5,1-3).

102. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Gabi-zainak, ontzi agaren gaiñetik, nere aizeztaritik ur-atsa ertetzen ikusi orduko, deadar egiten zuen: Or zeok pafaka! ta, bertan txalupak uretara botatzen zituzten.

103. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Txalupara sartu eta arraunketa bizian urrutiratu zirenean entzun ziren birao eta tiroak alferrikakoak izan ziren, gabaren oiartzunean galdu bait-ziren.

104. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Txalupa uretatik atera eta sasartean ezkuta zuten, iñork aurki ez zezan.

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Lur-etena da eta txalupatik lurreratzea ez da erreza.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ni aurretik noalarik, zerbait gertatuko ba`litzait, ar ezazu txalupa eta zoaz El Paso`ra eta betoz nere laguntzaillea eta gudariak.

107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Beste txalupa batzuek ere jarraitu zieten.

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Zer dela ta sartzen dira emen beste txalupa oiek, gero ezpaita geiago oien aipurik egiten?.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0266 Jesusek ikusleak beartu egiten ditu, au da, txalupara igo arazi eta beste aldera joateko agintzen die, bera lurrean gelditzen delarik.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0039 Iri.: Onelaxe dio gai onek, iru bertso doñu eta neurri librean: Arrantzaldia egin eta txalupa portura eldu danean, Enbeita, zure senarra falta da.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Pirata thailandiarrek, Siamgo golkoan Txalupan sartuta ihes zihoazen ehun eta berrogeitahamar vietnamiar uretara bota zituzten bertan itoz.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ekainaren hamazazpian, Siam deitu itsas golkoan, Thailandiako kostaldean, Bangkok hiritik 1.100 kilometrotara, txalupatan sar eta Viet Nametik ihesi zihoazen ehun eta berrogeitahamar vietnamiar inguru hil zituzten pirata thailandiarrek.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Thana Navy koronelak aditzera eman duenez, zortzi pirata armatuk vietnamiarren txalupak itsas hondora iraitzi ondoren, bertan ziren neskatxak indarrez har eta biolatu egin zituzten.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Denbora laburrik barne sei arrantzale thailandiar azaldu ziren inguruan eta hauek txalupara bildu zuten.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Garrantzitsuena txalupa da.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 I. Gu gazte ginadela txalupa guztiak txakurtxo bat ohi zuten ontzi barrenian

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ilberri gauetan, itsasgora denean, argiz eta txalupaz betetzen dira gurean itsasadarrak.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Diskoaren azken kanta beste aldaera bat da, zehazki Rolling Stonesen As tears go by baladarena, eta kontatzen duen arrantzalearen laneratzearen kontua ere Zabaletak idatzi du: Bizkar oker / arraun zuzen / xalupa meharrean / arrantzale.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Bapo gosaltzeak lagundu digu zetorkigun berria onartzen: Guadalquivir zeharkatzeko hartu nahi genuen txalupa hondoratu egin zen.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ogitarteko bana eta pikatzeko zer edo zer jan ondoren (elikadura egokia jaten ez ginen gehiegi kezkatu) txalupa ttiki batean ari gara sei lagun eta sei txirrinduak Guadalquivir berriz pasatzen (dena 500 pta).

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Txalupatik jeitsi bezain laister... argazkiak atera, hondarraren kalitatea (txirrinduaz ibiltzeko) konprobatu... martxa.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Guadalquivir zeharkatzeko bigarren txalupa hartzen.

123. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 - Aiko Txomin, zer emongo neukean baino ez da gaineko egunen baten zeugaz joan eta txaluparik hara zu zeu arrantzan ikustearren!

124. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Itsas txoriak hegaz eta txalupak dantzan uretan

125. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0053 2. Iharduera. Txalupa noraezean

126. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0016
1.- Zabalak eta goierarik gabekoak.
2.- Xeheak.
3.- Palan aritzeko ezinbestekoak.
4.- Arrantzagunea.
5.- Edo.
6.- Jaurtikigaia.
7.- Erretokia.
8.- Txalupa.
9.- Gezi-arma.

127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00039 Eta inork ez dakien beste arrazoi batengatik ere bai, txalupak ur gainean egiten dituen balantzek urdailean zirrara berezia eragiten didatelako.

128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Baina, txalupa atrakatu zen unerako, Bilintxek jauzi egin eta lasterka bizian alde zuen kalean gora, ihesi, arrapalada bizian, marinel talde baten artetik.

129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Eta, belarririk oratuta, kaira itzularazi zuen bultzakada batez txalupara sarraraziz.

130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Umeak, urpekontziaren bizkarretik txalupa barrura jauzi egin zuen algara artean.

131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Kode-seinaleak trukatu ostean, Wô*lherrek txalupa uretara botatzeko agindu zuen.

132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Oso urrutian balantzaka zegoen xalupa bat hutsik, eta ondoan Pinpi printzesa ari zen zalapartaka, besoak astintzen zituen, eta ahots larriz hotsegiten zuen:

133. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Neke handiz xalupara jaso eta marmarikatu zuen:

134. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Umeen ezetza entzun zuenean, makulua bazter batean laga eta metalezko txalupa zahar baten hondarretan eseri zen arnasa bila.

135. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Egia da etxeko marinelak bi izanik txalupa txikian ibiltera kondenatuak ginela, eta erraz azaltzen zidan untzia ezeze arrantza mota ere besteek egiten zutenaren aldean arras bestelakoa zelako izaten ginela aldendurik.

136. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Alabaina, seineruak noizean behin gure txaluparen albora inguratu ohi ziren, eta Osabak entelegaitz egiten zitzaidan berbaren bat edo keinuren bat egiten zien, bera ere seineru izandakoa baitzen, eta ez edonolakoa, antza.

137. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Belak maneiatzen Osabak zuen antzeak txalupako tostartean sei gizon bagina baino artezago eta zuzenago maneiatzeko balio izaten zigun.

138. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Ez zen kontu bera, hala eta guztiz ere, txalupa txikietan ibiltea eta txalupandiko tostartean jesartzea.

139. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Lanaren erdia baino gehiago egina zen, zorionez. Lasaitu nintzen apur bat, eta fraideen txaluparen zain geratzea baino beste zereginik ez genuela iritzita nengoela, durduzurtu egin ninduen beste zerbait ikusi nuen: Bittorianoren begiak, urregorrizko bitxia baino argiago.

140. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 Portuko beste txalupetako maestreak, tostartekoak, talaierua, benterua, denak ziren batzarrean, eta denen artean Ustrumana ageri zen nabarmen, xurrutik edo mokadurik egin gabe.

141. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Hiru sokek muturrean loturik txarpin edo ainguratxo bana zuten, alegia, txalupatik lehorrera nahiz alderantzizkoa egiteko erabiltzen diren horietariko bana.

142. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Behin baino gehiagotan gertatua zitzaidan txarpina txalupatik lehorrera jaurti izana eta, tinko eutsita dagoelakoan, tiraka eta indar egiten benetan hastean, hara han txalupa ia lehorra jotzen eta txarpinak aidean, aske.

143. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Eta txalupetara igo ziren, arraunean egin zuten arrantzontzien aldera, motorrak piztu eta traka-traka itsasoratu ziren.

144. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0049 Bereala txalupa eraisteko agindu zuan Ahab'ek.

145. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0038 - Bidal ditzagun gizonak txalupetan!

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta berehala behartu zituen ikasleak txalupara sartzeko, eta Berari aurrea hartuz, itsasoz beste aldera, Betsaidera, alegia, joan zitezen Berak herrari agur egiten zion bitartean.

147. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta berandu izanik, txalupa han zen itsas erdian, eta maisua lurrean bakarrik.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta igo zen haiek zeuden txalupara, eta baretu zen haizea. Eta gero eta gehiago harriturik zeuden, ez baitzuten ogiena ulertu; aitzitik, itsuturik zegoen haien bihotza.

149. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00004 Aitak erakutsi zion txaluparako bidea, eta ikasketak bizibidea itsasotik ateratzeko peskizan egin zituen; lehenbizi Elantxoben, ondoren Bermeon nabigazio eskolan, eta bizitzarako benetako eskarmentua Torrevieja-tik (Alacant) Kubara joan-etorrian ibiltzen zen belaontzi batean egin zuen, gatza eman hara eta azukrea ekarri handik, ibili zela.

150. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Mendetan zehar, txalupa alturako arrantza edo arrantza larri deitutakoetarako (hegaluze, hegalabur, bisigu eta legatza) erabilia izan zen: horregatik, ontzi larri edo alturako ontzia ere deitzen zitzaion.

151. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Geroago beste bapore bat eskuratu zuen, eta lehenarekin batera atoiontzi gisa aritu zen, eta hurrengo urtean, beste bapore bat erosi zuelarik, txalupak atoian eramateko erabili zuen, aurrekoak bezalaxe alegia, 1880-1881eko arrantzualdian zehar.

152. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Ekin eta jarrai, ez dago beste irtenbiderik euskararen eta munduak duen hizkuntza zahar baten garapenaren hitzarmenezko txalupan igo garenontzat.

153. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Denak oso jator eta atseginak ziren, eta gonbidatu nahi izan ninduten edatera, afaltzera edota alokatzen ziren txalupetan ibaitik ibiltzera.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Elikagaiak atoian zihoazen txalupa txiki batean.

155. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Irauli: hiztegietan du, baina txalupa irauli egin zen.

156. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00191 Salbatzaillea agertua zan
berai urrengo goizean:
Ezer jateko bai al dezue?.
Batez esan zuenean,
Sareak bota eskui aldera
Jaunak esan zienean,
ala botata, txalopa bete
karga jaso eziñean.

157. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Itsasoz etorri ziñan
Kristo Lezo'koa
ur-bazterra zanean
ondartza apala
jende xeen areatza babesa.
Gaur, gizonok
itsasoa leortu dugu
lekua kentzeko
millaka duro batuk
an irabazteko
metro-kuadro bakoitzean.
Trabagarri zera Kristo biotz-ona
on-apalezko itsaso ixilla.
Bazter gabeko
maite-olatua, gu garbitzearren obeki
zaiñetako ateak idekirik
leertu ziñan ZU.
Atoz Jauna, berriz
ibil zaite ur-arrearen gaiñean.
Senda iguzu itsumena
anaiagan ezin zaitugu ikusi.
Pekatu-angarilletan
elbarri gaixook
jaso gaitzazu zorpeko azpitik.
Emaiguzu
zuloz urraturiko zure eskua
ta bedi zure zur-abea
salbatuko gaituan
txalupa laguntzaillea!

158. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Han dira Brokoa txalupa handiarekin, untzi horren erakusteko lehengo beste zernahi untziren artean.

159. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. aisa 0030 Hondarribitarrak eta Sanjuandarrak kexu agertu ziren itzuleran txalupa eta itsasontzi batzuk enbarazo egin zietelako.

160. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Egiten dogun balorazioa oso positiboa da jende asko urreratu zalako, antolatu ziran ekitaldi guztiak oso interesgarriak izan ziran; txalupaz burututako ibilbide ekologikoa batez be, Xabier Arana Patronato zuzendariaren berbetan.

161. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Instituzio buruek Edorta Jimenez idazle mundakarrak txalupaz prestatutako bidaiaz gozatu eben: Izaro eta errekako ibilbide ekologikoa bisitatuz.

162. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Baporaren ondoan ziran txalupa txikikoek arin sartu dira jendea hartzen, ez egoan Gurutz Gorriko inor laguntza eskeintzeko, gertaera jarraitzen eban testigu baten berbetan.

163. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Txalupa txikien laguntzaz atara ostean, Arraun Elkartean izan eben atseden Zer Dakar-ekoek.

164. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Beren txalupa hartuta Andirá ibaian zehar ere ibili ohi dira eta hondartzara ere joaten dira, herritik txalupan ordubetera egon arren.

165. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Joseba, Patxo eta Blackyk Ane aurkitzen dutenean askatzen dute eta joaten direnean txalupa apurtzen da.

165 emaitza

Datu-estatistikoak: