XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 Aldentzeko baimena, bakoitzeko saildiburuari eskatu bearko dautso, eta bear-bearrez, zeatz eta idatziz ezarri bear da baimenaren iraunaldia, gudaritzaratuentzako erabagita dagoanari begira eta GUDAL-JAUPARI Gorenari buruz 8'en ataleko c) txatalak diñuana aztutzeke.

2. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Berak euskeratutako zenbait txatal irakurriak dituzu dagoneko.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Guzia amaitu orduko, berriz, Idazteunetatik eratxitako txatal oriek beste euskalariek nola itzultzen zituzten ikasteko gogoa etorri zitzaidan.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Txatalaren berri gabe.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Kempis'ek berak txatal bat baño geyago, irakatsi nai diguna indartzeko artuak ditu, ez itzez-itz, txatal bakoitzeko zertxo bat baizik, sarritan beintzat.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Kempis'en eusko-itzultzalleak egin dutena, beste euskal-idazleak ere egin izan dute, beren idaztietara Idazteuneko txatalak banaka naiz sailka aldatu nai izan dituztenean.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Ta txatalok zerezkoak dira? zerez egiñak?.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Elektroiak, protoiak eta beste txatal guztiak ere hartu emanetan dagoz eta elkartu egiten dira beste oso nagusiago batzuk sortu erazteko.

9. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Bertendoaga zeritzaion batek, oitura txar auek kentzeko, gora yo ta Bizkaiko yaunak liburu onen XVIgarren txatalean, seigarren txatalkian ageri dan erabaki gogorra eman zuen.

10. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Batzuk itxurazale: prakatan txatal batzuk ezarri ta langilletasuna aldarrikatu.

11. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Argi ta garbi dagoanez, azken txatalak Foru moztutea egiteko izten eban (guratagurez baieztuak), aitaturiko konstituzino batasun horren barruan tokia izan ahal egien.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0121 Orain gogoan har dezagun metalezko xafla batetara lekedatua izan den lixa-paper larrizko (hare larrizko) txatal bat.

13. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Neurtu zuen, bada, hiria neurtagaz; 12.000 estadio 12.000 estadio: txatal honen eta hurrengoaren sinbolismoari buruz, ikus 7,4. Agian, Joanek Jerusalen irudikatzen du hemen bekatuzko aintzinako Babiloniaren neurriekin: hau esan nahi bide da: bekatua ugaldu zen tokian Jainkoaren errukiaren grazia gehiago ugalduko dela eman zuen.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Txatal bakoitzaren mamia ere ematen du, Biblia-ko beste testoen argitan, lengo, oraingo ta gerokoari begiratuz.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Gainean larruzko txatal ondo neurtu birekin inguratzen zen, paperean eginiko marrazki zehatz baten arabera larru-zatiak ebaki eta ariaz josi ondoren.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Dorre nagusiaren muturrean Koran-eko txatal batzu dituen ikurra jartzea agindu du sultanak. Irabazi egin du.

18. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. atalak, j txatalean, 26garrenak 6. txatalean eta 29garrenak, Osakidetzari buruzko Maiatzaren 19ko 10/1983 Legeak eta Osakidetzaren artezkaritza eta eraentza-sailen egiturari buruzko Irailaren 8ko 298/1987 Dekretoaren 4. ataleko 4. txataleko 1 eta 2 idazatiek diotenaren bat etorriz, Herriogasun eta Dirubide-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Martxoaren 8ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Atal bakarra.- José Antonio Alonso Alonso Jauna izendatzea Osakidetzako Artekari, Artezkari-mailaz.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1987.-eko Urriaren 22ko 198. Alean argitaratutako Agindu horren idazkeran huts bat egin denez ohartuta, beharrezko zuzenketa egiten da ondoren:
4811. orrialdean, 3. ataleko 3. txataleko laugarren lerroan,
Honako hau dioenean: ... garraiorako baimenaren ziurtagiri....

20. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 1.- Aurreko 18garren Atalaren lehenengo zatiaren a) txatalaren gai diren Ekonomia-Itunearen eraentzatikako dirueskuraketak, Erresumari ordaindu beharreko kupoa kendu ondoren, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren eta Koodaira-Lurraldeetako Foru-Ogasuntzen artean banatuko dira, azken hauek lehenengoari egin beharreko ekarketak Lege honetan jarritako arauen ariora zehazten direla.

21. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 3.- Jaurlaritzak, aurreko txatalean esan gabeko beste ihardutze-sail eta Izaiki batzuen ordezkariak, hamar baino gehiago izango ez direla, Kontseiluan sartzea erabaki ahal izango du.

22. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Euskadiko Autonomi Elkartea dirubideen aldetikako burujabe da bere agintepideak egiteratzeko eta erabiltzeko. Konstituzioaren 156.1 atalak agintzen duenez, 157. atalak, bere 1.b) txatalean.

23. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 Foru Arauaren Bigarren Aldibaterako Erabakiaren 2, txatalean aipatzen diren horniketak, kengarri izango dira Xedapen Gehigarri honen 2. txatalean adierazten den beharkuna bete ostean Elkargoekiko edo Pertsona Fisikoen Errentarekiko Zergaren zioz aurkeztu dadin lehenengo aitorpenean, baldin eta Borondatezko Gizarte-Aurrezaintzarako Erakunde batean sartu ez badira.

24. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 2. Aurreko 1. txatalean jarritakoari heldu nahi diotenek, Foru Dekretu hau indarrean sartu eta 3 hilabeteko epearen barruan, horniketak l990.eko abenduaren 31 baino lehen Borondatezko Gizarte-Aurrezaintzarako Erakunde batean sartzera behartu beharko dute bere burua Ogasun eta Finantzen Sailaren aurrean.

25. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 3. Aurreko 2. txatalean esaten den beharkuna gain hartzezko idazkiarekin batera, ondorengo alderdien egiaztagiriak ere aurkeztu beharko dira:

26. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 5. Foru Dekretu hau argitaratzekoan, 1988.eko Elkargoen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztua izan eta Xedapen Gehigarri honetan ohartarazten denari heldu nahi diotenek 1989.eko uztailaren 25erarteko epea izango dute, aurreko 2, txatalean aipatzen den aukera erabili (...)

27. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 Foru Arauaren Bigarren Xedapen Iragankorraren 1. txatalak aipatzen duen zerga-erregimena erabilgarri izango da hurrengo bi baldintzok gerta daitezen guztietan:

28. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Hori guzti hori gertatuko balitz, zoaz eta bila, gelditzen den soineko zatien artean, denbora-oihal mugagabetik jaso zenuen txatal txiki hura, sekula santan ostu, erre edo galduko ez dena.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 Koranetik gehien aipatzen denetako txatal batek honakoa dio: Ezkon zaitez zuk uste adina emakumerekin: bi, hiru edo laurekin..., baina horiekin konplitzerik ez duzula izango beldur bazara, emazte bakarra har ezazu.

30. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00122 Koraneko zenbait zatitan, sinestunak eta hauen emazte eta seme-alabak paradisura familia moduan joango direla esaten da, baina beste txatal batzuetan gizonezkoen zain dauden atseginak baino ez dira deskribatzen.

31. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Honela hasten da Orixeren Santa Cruz Apaiza izeneko liburuaren 4. txatala, berak dioen bezala.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 Gilgamesh epopeia Bodjazkalen irudikaturik dago akadierazko zati batean, hurritazko eta hetitazko txatal laburrekin.

33. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0167 Mateo-k bere garaiko arazo bat argitu du parabola onen bidez, 16-gn. txatala erantsiz: jentillak, azkenekoak izanik ere, Elizan onartuak izan dira (Ga 1-2; Ap Eg 15).

34. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6361 Idazguak: Administrazio alorreko Berarizko Txatalen Zerrenda, Teknikazko Oinarri-arauena eta lehiatzaileentzat zuduzko diren gainontzeko agiriak beren eskuragarri daude, Txagorritxuko Eritetxean, José Atxotegi kalea, z.g., 01009 Vitoria-Gasteiz, (Administrazio-Horniketa) 9:00etatik 14:00ak arte.

35. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6361 Eskaintzarako eredua: Administrazio alorreko Berarizko Txatalen Zerrendaren Eraskinean agertzen dena.

36. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6362 Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio alorreko Berarizko Txatalen Zerrendan adierazten diren agiriak aurkeztu behar izango dira lehiatzaileek.

36 emaitza

Datu-estatistikoak: