XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Ikusmira aundikoak nola bai diran ingles oek, etorri zayo Santa Klara ugarteari ikustalditxo bat emateko gogoa.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gauza bat bakarrik entzuten da, egun aietako gizonak Thule aitatzen dutenean: urruti, oso urruti zegoela Seneca jakintsuarentzat, ugarrte aundi ura ludiaren bukaera zan:.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Dena dela, Açoles urarteak ere laster itzaldu ziren begi hobereneri: hango mendiak berak ez doazi alabainan zeruraino eta, jada erran bezala, gure untziak egiten zuen bide!.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Hargatik, ez dakigu hain laket-lekhu othe diren Bermudes urarteak.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Español itsasturi batek atcheman zituen urarte hauk hamaseigarren mendean: orai Anglesenak dire, beren hamabortz mila arimekin.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Itzarrtu beikez ene asabaen eskubide ta odolaren dearr anaikorrak Patagonia`ko errtzetik Alaska muturr bitarrtian diranak, Mikronesia, Polinesia ta Polipiñazko ugarrtietan bizi diranak.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Azterrketa ontan nabaitu izan diranak: Michel, Chao, Bricharo, Beaudrimont, Mauh, Bonaparte, Quatrefages, Charencey, Vinson, Broca, Blade, Welster, Phillips, Gads, Pett, Ribary, Luchaire, Van Eys, Honelacque, Fita Aba, Fernandez Guerra, Anneman, Grimm, Schuchard eta gañerakoak Huxley'k esanikoa berritu baizik ezdute egin izan: Euzkera'k Ugarte de Isla izkuntza izan bearr duala.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Uin, izkora, izpera, arrai, ondartz, arkaitz, ugarte, ekaitz, baretasun, bai elkarren antzik gabeak.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Greziako leihor edo urarte ttipi batean, baziren bi mila eta bortz ehun arima.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Cubako aldean, bada bertze urarte bat handia, lehenago gurea izana dena.

12. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Egunoro heltzen dira ugartera tourista inuxenteak hau eztakitenak.

13. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Behin gazte bat ethorri zan Palma'ra goiz goizean Barzelonatik itsas-huntzian, egun bi ugartean igaro ta atzera joateko Mallorca'ko gauzetatik ikusgarrienak ikusi ostean.

14. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Eman hogerleko bat, eta bestea kajoia zabalik utzi ta eia lehendik egona othe zan ugartean, eta ez! asarretuta bezela kajoiari begira.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Batzuk onuntz edo Europa'rantz Kereta-ugarte-bidez, bestetzuk Asia bertan ona ta ara landatu ziran.

16. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 BAT - Ona izango litzakela, guk Malaka'runtz alde egin arte, zu Txina'ra ez joatea-edo... Bestela, txina'tarrak erbestekoentzat biotz gogorrekoak bait-dira, onuntzara, ugartea su eta gar kiskaltzera etorriko ote diran edo...

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 6. Magog'en gañera sua igorriko dut, ta ugartampecirc;tan lasa bizi diranen gañera, ta Yaube Ni naizala dazagukete.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 LI eta LIII gn. atalak: edo: Nola Barataria ugarteko yaurbide Panza`tar Santxo`ren eskuetan erabilli zan

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 NOLA PANZA'TAR SANTXO'K BERE UGARTEKO YABETZA ARTU ZUN ETA YAURTZEN ASI ZAN

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Adirazo zioten Barataria ugartea zeritzala, naiz iriskoak Baratario izena zulako naiz yaurbidea eman zitzaion merketasunagatik.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Erantzun zitzaion: Yauna, an idatzi ta oartuta dago, Yaun orrek ugarte onen yabetza artu zuneko eguna, ta oarrak dio:(...).

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Yainkoarekin zoaz, ta zoritxar aundirako, ta ez kokatu ugarte oso ontan ezta billaldeko sei leguan, berreun zigorkada nekepe: zabil laster diot itz-yario, lotsagabe ta atzipeti ori.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Greziako ugarteak ere Alemanek utzi behar.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantzia ari zena gaina hartzen? Angleterra berehala lauzkan emaiten zen haren etsaiekin, Frantzia lurrerat zabal-zabala erort-artino. Angleterra ber guduan ez zen athertu, nun ez zituen Napoleon-en soldadoak zafratu eta Napoleon bera Sainte-Hélène ugarterat preso bildu.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Venezuela-tik Espaiñia-ra, Montserrat transatlantikoan kapellau lez nentorrela, egotaldi laburtxu bat egin genduan Puerto España-n, Antilla Txikietako Trinidad ugartean.

27. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Endaitz gaztearen asierako olerki batzuk (euskeradun abertzaletasunak eraginda, jakiña ba) atzerriko bakartadean nintzala an, Filipinasetako ugarte batean, etxetik noizik bein bialtzen eusten Euzkadi egunkariaren euskera utsezko orrialdetik maitasunez jasotakoak dira, beste askorenakaz batera; orduko bertsogintzaren labatik arako opil beroak:(...).

28. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 - Ugarte au, ots, Txatxarramendi, ezkutuzko ipuin eta istoriz beterik daukazue, gazteak.

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 132 Geroago Trinaki ugartera elduko zara, Eguzkiaren bei ta ardi ugari gizenak larratzen diran lekura.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

31. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Jainkosen artean jainkotia ugartean barrendu zan, eta nik, izontzira zuzendurik, neure lagunai ontziratu ta lokiak askatzeko agindu neutsen.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Iragarrita dagoan Batikano Batzar Nagusira joango zara? galdetu geuntsan, eta Berak: Ortodoxoak, Rodas ugartean dogu laster batzar bat, eta antxe erabagia artuko dogu orretzaz.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Baiña era batera, Teresa deunaren alabak izaten jakin bear dabe, otoitz-egille eta otoitz-irakasle: 1860-tik asita Balear ugarteetan eta Kataluñan olako taldetxoak sortu eta sendotu ditu; eurak dira gaurko Karmeldar Mixiolari eta Teresatarren asikiñ.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Indonesiar gobernuaren erri-aldaketa-egitarauak biztanle gitxi dituen aparteko ugarteetara milloika kolonizale aldatu ditu.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Olakoan, ekonomikoa baiño politikako arrazoia da, azkenengo elburua aberri-batasuna sendotzeari begiratzen badautso, au da, aparteko ugarteetako etnia ez-bardiñak kultura baten sartuaz, Java-tik aldarriatuakin jendeztatuaz.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 3. Bila eta marraz ezazu hondartzatik hondartzara, uharteari buelta emanez, doan bide bat (bektoreak erabiliz).

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Ingalaterrak Birmania kendu zion, Malakaraino eta Borneo uharteraino bere agintea zabalduz.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Txinak japoniarrei eman behar izan zien Korea, Formosa eta Arrantzaleen uhartea.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 OZEANO ATLANTIARRA / ITSASO NORBEGIARRA / IPARRALDEKO ITSASOA / EIREKO ITSASOA, ITSASO BALTIARRA / MEDITERRANEO ITSASOA / I. TIRRENIARRA / I. ADRIATIARRA / I. JONIARRA / Mantxako itsasartea / Kattegat ia. / Sund ia. / Bonifazioko itsasartea / Messinako itsasartea / Otrantoko itsasartea / Bizkaiko golkoa / Lyongo golkoa / Botniako golkoa / Uharte Britaniarrak / Skagerrak.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Hona hemen definitu behar dituzun hitzak: ibaia / harana / zingira / aintzira / lautada / ubidea / ibaiadarra / golkoa / irla / mendizerra / mendimultzoa / mendatea / badia / padura / sakonunea / goilautada / mendia / tontorra / urmahela / sakana / itsasadarra / ordeka / gailurra / urtegia / ibarra / lurmuturra / delta / sapalda / glaziarra / albufera / mendikatea / uhartea / itsasartea / muinoa / isurkidea.

41. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0012 Eta orduan uharteko biztanleek, haragijale basati ankerrok, aurkitu egiten dute bapatean.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0016 Globo istripu bat izan dugu eta uharte honetara jausi gara.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Eurek eraiki zuten ugartea, bakoitzak bere ezaugarriez herri ezberdinak sortuz.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Uharte batetan zegoen Lontxo.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Orduan txori guztiak hegaz aldendu ziren uhartearen barrualderantz.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Lontxok ez zekien Atlantiko itsasoaren erdian zegoenik, Azores izeneko uharteetan, hauetako txikienean, hain zuzen ere.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 Itsasoaren zehar bideiatzen zuten lainoz inguraturiko ugarte flotante batzutan.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 Konturatu orduko, ugartearen kontra egiten zuten topo eta ontziak ondoratuz itsasoak iresten zituen.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 Behin, urrutian, ugarte bat ikusi zuen.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 - Goazen ugartera - esan zien bere marinelei.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 Ugartera inguratzen zirela ixiltasun handi egin zen.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 - Atzera!- esan zuten marinelek - Lamien ugartea da! Goazen hemendik!.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0028 - Mastan lot nazazue eta ez askatu ugartetik urrutiratu arte.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0028 - Niri kasurik egin gabe eta ugartera begiratu gabe egin ezazu arraun.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0028 Ulises liluraturik, ugartera joan nahi zuen; baina marinelek, entzungor eginez, arraunean jarraitu zuten ugartea atzean utzi arte.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Eta ura? Urik ba al zegon uhartean?.

57. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Ahal duan gehiena hurreratu uhartera eta deiadar egin guk entzuteko moduan.

58. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Uhartea asko gustatu arren, Stik-tarrak han zeudela, ez zegoen lasai.

59. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Ez al dira oraindik uhartean egongo.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Ez al dugu hemen utziko sotoetako sarrera zaintzen? Hori, uhartean inor balego esaten dizut.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 Julenek irteten ikusi zituen. Uhartean utzi zuten zakurra.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Orain, uharte osoa guretzat bakarrik zeukeagu! Goazen, Jenny, dena erakutsiko dinagu.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Bost neska-mutiko zoriontsu eta zakurra lasterkan hasi ziren eurek maite zuten uhartean zehar.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0013 Mallorca, ugartea da, eta nonahirako itsas-bide denak idekiak ditu, baina ugartea beti aparteko.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ezkonberri ta eskindabiarren ugarteraino heldu naiz, eta mutil zaharrontzat ere ez dago gaizki Mallorca.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Inork ez bezela aztertu ditu Ludwig Salvator-ek Balears ugarteak.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Urte batzuek lehenago, apainki aurkeztu zigun George Sand-ek ugarte maitagarria: ba du Suiza-ren berdea, Calabriako zerupean, Sortaldeko jai eta isiltasunarekin bat.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Egunotan aldetik aldera ibilkatu zuen ugartea.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 HITZAURREA Euskararen Ebangelio eta Apokalipsiaren eskuidatzia Izaro uharteko monastegiaren ondamenetan, ustekabe hutsaz, aurkitua izan zen.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Eta, atzera so, uhartera begira, bururatu zuen: Egun batean berreraikitzen ba dugu, berriz libre izango omen garala diote.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Jakin ezazu, irakurle, Aita Donostiaren araberaz, antxetek Euskeraz oihukatzen duten Euskadiko leku bakarra Izaro uhartea duzula. Bermeo. 1978.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 1) Garai hartan, Euskararen defentsa eta ohorez, monastegi bat eraikia izan zen Izaroko uhartean.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 3) Holan, Euskararen etsaien jazarpenetatik igesi, kontinentea utz zezaketen Izaro uhartean aterbetzeko.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0080 1) Ni, odolean eta izardian eta malkoetan zuen anaia eta laguna, Izaro deitzen den uharteko monastegian itxi naiz, 2) Euskara inoiz baino biziago dela itxas lau haizeetara aldarrikatzeko, 3) eta, Euskararen herriaren izenean, Lurreko bizilagun guztien aurrean haren iraupenaren lekuko izateko.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 Mundua inguratu eta Itsaso Bareko uhartetako bizigiroaren haragizko atseginez gozatu ondoren; Atlantiko-ko hurakanekin, Txina-ko itsasoko tifoiekin eta Itxaropen Oneko Lurradarreko horma-uharteekin borrokan jardun eta gero, maite zaituela esaten dizun emazteki gazte, polit eta markesa batekin aurkitzea handi da gero!

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Pazifikoko uharte batetara eraman dute lasaitze aldera Dionisioren erruz kirio guztiak deseginda, sukar-ametsak bait zituen eta ezagutzaren eskala bera ere klabe ulertezinetan zebilkion.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Easo kalea bukatzerakoan, eta Londres Hotela ezkerretan uztean, Kontxako badia agertu da gure aurrean, baita Santa Klara uhartea ere; eta atzean Kantauri itsaso ezin urdinagoa.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Errinozeroak olioaren labetxoa muturraz jota bota zuen; opila hondarrean jausita geratu zen, berak adarrarekin altxatu eta instant batean irentsi zuen, ondoren Mazanderán eta Sokotora uharteekin eta Ekinozioko Mendiekin muga egiten duten barru aldeko oihan basati eta desertuetara abiatu zen patxada osoz eta buztana mugituz.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Zigzag marrak ageri dira, zuen sukarra adierazteko erabiltzen den txartelean bezalaxe, eta zig-zag horiek uharteko bideak dira, nik uste, izan ere Inoiz-Ez lurraldea kolore ikusgarrizko zirriborroz margotua dago; handik eta hemendik, bertan ageri dira koralezko arrezifeak eta itsas handiko untzi baten antzeko zerbait, eta harzulo bakarti basatiak, iratxoak, gehienak jostuanak hauek; eta kokak, barrenean zehar ibai bat dutenak; eta sei anaia zaharrago dituzten printzeak, eta gainbehera eror zorian dagoen etxola bat, eta atso zahar sudurroker bat.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Hori besterik ez balitz, nahiko erraza litzateke mapa hau; baina han dago baitere, lehenengo eskola eguna, erlijioa, urtegi borobila, josketa lana, asasinoak, kondenak, nor-nori-nork aditzak, txokolatezko tarta, lehendabiziko tiranteak, laurogei eta hemeretzi esatea, zure hortza zerorrek ateratzen baduzu emango zaizkizun hiru penikeak, eta antzeko beste hainbat gauza; eta litekeena da guzti hori uhartearen zati bat izatea, edo agian mapa honetan zehar beste mapa batzuk ageri dira, eta guztia oso nahasian geratzen da, eta ez dago geldi ezertxo ere bere barruan.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Projektuak bi ugarte artifiliaren eraikuntza eskatzen du.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Bi ugarteak eta beraien ugartzak konektatzen dituzten zubiak biaduktuak izan daitezke edo kablez eutsita egon.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Trafiko errodatuak ugarteen arteko bidea tunelera jaitsita egingo du.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Euroroute-aren ugarte artifizialek, eta hauek eta lehorrera konektatzen dituzten zubiek, antzeko problemei aurre egin behar die.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0126 Lehenengo saila, lehenengo liburua beraz, eta espero zitekeenez, sei herri zeltikoei dagokie: Cymru (Gales), Eire (Irlanda), Alba (Eskozia), Breizh (Bretainia), Kernewek (Cornuailles), eta Man-Uhartea.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Vancouver irla eta badia, Reina Karlota irla eta Kanadako kostako beste batzu kenduz gero, estatu batuetako itsasertzak gora jarraitzen du Alejandro uhartetatik hasi eta Alaskako ertzeraino.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Alaska mendebaldera luzatzen da Aleutiana uhartetan zehar; mendi lerro bat dugu hau, eta beronen gailurrik garaienak itsas gainetik ageri diren irlak ditugu, hain zuzen ere.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Goian: Bore Borako uharteak Hego Pazifikoko irlen irudia azaltzen du: Itzaliriko sumendi baten konoa, bere koralezko eraztuna eta laku urdin bat.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Sumendien erupzioek konoaren urperatzea lortzen dute, arrezifeak uharte bezala agertuz.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Gauzak horrela daudelarik, oso zaila iruditzen zaigu egungo Europako egoera barruan, Erresumetako Europan, Euskal Herria sozialista altxatzea (berdin Espainia sozialista altxatzea); sozialismoaren uharterik ez baita posible eta gutxiago une hontan, Kubaren experientzia ikusi ondoan.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0145 Uhartea deritzagu, zeren Euskal Herria geografiaz eta ekonomiaz horrela baita Europa barruan, eta atzerriko indarrak, bai politikoak, bai militarrak eta berdin ekonomikoak gure aurka eta oztopo izango lirateke sozialismo horrentzat.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0082 Notre Dame uharteko kiroletan jauzkalari edo saltaririk onenetakoa zen.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0142 Nixon eta Pompidou, Azores uhartean, bilduko dira, eta dolarren desbaliatzea iragarriko munduari.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Ibaia banatu egiten da hemen anitz besotan, uharte apalak tarteetan utziz, eta sei kilometrotatik hamabitarako zabalera hartzen du.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0148 Aparteko uharte hauetan, izan ere, txonta okilak harrigarri zitzaizkion gertatu: esaterako, mota beretsuko diren hegazti hauek zer-nolako moko diferentea zuten ikusirik.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Baldin indo-europar mareak arras harrapaturiko hedaduran euskara uharte gisa agiri bada, nola explikatu iraupen hau? Munduko zein lehengo edo oraingo hizkuntzaren ahaide dugu? Beste nondikbait etorria bada, nondik eta nola etorri zen? Zer hedadura eduki zuen lehenengo? Hizkuntzalariak egiten dituen galderak asko eta handiak dira.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Nekazaritza bizimodua sendoa zenez, euskarak iraun ahal izan zuen, guztiz galdu edo hil gabe, latina eta Uharte-hurraneko erromatar-aurreko beste hizkuntzak hil ziren bezala.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Uharte hauetan Darwin-ek oso fauna bitxia aurkitu zuen (dordoka erraldoiak, apoarmatuak, txontak......).

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0053 Animalia hauek, uhartez uharte, emeki nola aldatzen ziren ikusi ahal izan zuen, era honetan espezie bakoitzak etengabeko kate ebolutibo bat moldatzen zuela.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Pozoinak eragiten dituen efektuak alde batera utziz, aplikazio bezala, koralezko uharteetan kokaturiko populazio batzutan koralen eskeletoekin burutzen dena aipatuko dugu.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 BRATTAHLID-EN, UHARTE BERDEAREN ITSAS-ERTZEAN.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Textu horietan azaltzen dira Erik Gorriaren Saga eta Groenlandiarren Liburua, Uharte Berdearen (Groenlandiaren) kolonizazioa eta Vinlanderako bidaiak kontatuz.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0014 Lehenengo negua Erik izeneko uharte batetan pasatu zuen.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0014 982.ean negua Erik izeneko uhartean igaro zuen, Desagerketaren tontorraren ondoan.

105. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Agian esango zigun: Igerian dabillen urartetzat edo arraitzat artzen ninduten garaiak nun dira orain?.

106. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Ugarte-inguruetan, Koral Arkaitzak (arrezifeak), itxasoaren eta izpazterraren artean, berezko langa bat osatzen dute.

107. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Atoloiak, koral-eraztunez eiotako ugarte ikusgarri batzuek dira; ertzean, apaingarri, koral-ondar dizdiratsua dute.

108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ugartearen bestaldea nolakoa dan bai al dakizu?.

109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Arras ezberdiña da ugartearen bestaldea.

110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 (...): Tortuga ugartera iristean itxaslapurrei salduko diet subastan.

111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Bost egun egon zan Matthew P. Monroe bere ontzi ta gizon guztiekin Tortuga ugartean.

112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Ederki, Matty. Ar dezagun lur, ugartearen egoaldean.

113. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Berekin zituan bost ontziak eta ontzi aietako jende guztiak: beribiziko indarra; frantziarrei eta españiarei borroka egiñaz ugarte osoa bereganatzeko naikoa.

114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Aiñ jolas zale dan ugarte ontan, kirol berri bat sortu da, ta nere iritzian inglesen jolas zaletasuna asko ikutuko du.

115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Arazo hoietan, Tristan Ugarteko kapitana izan zuen lankide.

116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Bitartean kargu auek euki zituen: ango kaieko Batzarrekoa, Filipinas ugarteetako Banakuntzakoa, Tabakalera Bazkunako onularia, Itxas-bazkunako artezkari ta Saleroste-Kamarako lendakari, eta guenean Manila`ko alkate.

117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ezta Cromwell`dar Oliber ere, Irlanda`ko Eliza apurtzeko Ugarte Orlegia odolez gorri biurtu zuanean.

118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Man ugartean zuan bere etxea, mundu guztiko udatiar eta ikusketarien bildu-leku gertatu zan.

119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Erleak, sorlekua, lurreko zein tokitan ukan zezaken, ez datoz bat iakintsuak, askotxok egoaldeko Asia'n (India'n edo Zeilan ugartean) sortu zala uste dute eta aldien burura, aleunka urteen ondoren, iparraldera eta ospelaldera zabaldu zala eta leku berriotan eguezi ondoren, endakiz bilakaturik, Europa'ra edatu.

120. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0141 JEAN - Bai... paradeigmaz... geu gure paradosiaren araura Scotiako Erresuma osoan orain bakharrik gure uharteetan hizkuntza galaikoa gure artean orain mintzatzen ledin arren, hau da, gure hizkuntza politika nazionalistazaleen hizkuntza nazionala den mintzoara galaikoa izanarren, guk geuk paradosiaren bidez dakigu, ezen geu, borzkarren mendean Eiralandatik Dalriadan apobasia egin zituzten klanen ondorengoak ez garela.

121. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Haizea' orduan phutz egiten hasi zen, eta naoa itsasoko uhainen gainean laisterka errotatik urruntzen zen, geroago ta urrunago Aztoren-Uharteetara errotaria eraman zuen.

122. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Uharte ttipi baten aurrean gelditu zen.

123. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Urrun uhartean harpe bat zegoela uste zuen lekhura joan zen.

124. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Harpearen athean hirur azti zahar zegoela ikhusi zuen, eta haukiek galde egin zeraukoten: Zeren bilha zathortza?- Zazpi uharteetako, zazpi hirietako jakintzaren bilha nathor.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Birtutea: txukuntasuna / Akatsa: ezin dira kontatu / Abeslaria: Janet Jackson / Animalia: zaldi txuria / Zenbakia: 2 / 3 gauza uharterako: lagunak, musika, itzultzeko hegazkina / Hiria: Donostia, Madrid.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Ingalaterrako errege-erreginen sendi eta senditartekoez beren antiojuez kapritxo eta gurariez, inora ez garamatzaten gauzez, gehiago dakigu uharte britanikoetako monarkia konstituzionalaz baino beste zenbait kontu interesgarriagoez.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Lotsagabekeria haundiegia hurrengo egunean Georgia ugarteetan desenbarkoa egin behar zutenen herrian bonben kontra kantatzea.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Artikulu hauetan esaten dena nahiko ezaguna da: Espainiako bandera administrazio zentral, instituzional, autonomiko, probintzial edo uhartekoa, eta udaletxeko egoitzan eta edifizio guztien kanpoaldean egon behar du eta barnekaldean leku nagusia bete behar du.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Han zauden beren isla edo ugartean, bakartasun ederrean.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Berriz ere zalapartak azkartuz doatzi ugarte hortan.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Ré deitu ugartean bada presondegi bat zointan, famaren arabera segurik bizi-moldea hein bat bortitza omen baita.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bazkaria bi orenetan Baigorriko ugarte edo islan eta han berean kantu, bertsu eta elgarrekilako ahusamendua hasiko da plaza haundian bururatzeko.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Uharteko biztanleen abegi ona.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Abegi eta ostatu, 1990eko apirileko alean uharteetako abegi onari buruzko artikuluren baten falta somatu dut.

135. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Kanpotik datorrenari atseginezko harrera eskaintzea izaten da uharteko biztanleen bertuteetako bat.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Kanpotik datorrenari eskaintzen zaion arreta uhartearen edertasun naturalak eta ohitura, historia eta ekonomiari buruzko guztia erakusteko atsegina ikusi besterik ez dago.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Luis Balbuena Castellano. La Laguna Tenerife (Kanaria Uharteak).

138. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Zertan ete? Urruneko ugarteetan milla altxor dagoz utzita, baso illun, arzulo ta kutxa baltzetan.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Gabeko sutarako egurrak batzetik nentorren eta zeure biziaren ezaz konturatu nintzanean, zer egin ez nekiala, zoraturik lez, zeure lo egiteko zorroan sartu zindudazan eta urrunean Bermeoko argiak ikusten nebazalarik, lelengo aldiz, Izaroko ugartearen bakardadea neugan biziro sentidu neban.

140. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 Albatros'ak aberria dauke: Itxasbarean Midwai ugartean bizi dira, baiña orain egazkiñak doaz ara ugariegi eta beste toki batzutara eroan dabez, baiña eurak araxe joaten dira barriro.

141. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baina, ene Maitea, ez litzakit misio bat nahiko izango, ebanjelioa iragarri gurako neuke, aldi berean, munduko bost alderdietan, urrinen dagozan ugarteetaraino.

142. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 2- Itun honetako xedapenak Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduei, Azore uharteei, Madeirari eta Kanaria uharteei aplikatuko zaizkie.

143. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Hala ere, Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduetako, Azore uharteetako, Madeirako eta Kanaria uharteetako ekonomiaren eta gizartearen egituraren egoera kontuan hartuta, hau da, oso urruti daudela, uharteak, azalera txikikoak, eta erliebe eta egurats gogorrekoak direla, produktu kopuru txiki baten menpe daukatela beren ekonomia, eta, alderdi horiek iraunkorrak eta denak batera agertzen direlako, kalte larria eragiten diotela beren garapenari, horiek guztiok kontuan hartuta, bada, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordearen proposamenez eta Europako Parlamentuari aholkua eskatu ondoren, itun hau eskualde horietan aplikatzeko baldintzak finkatzeko bereziki bideratutako berariazko neurriak hartuko ditu, politika bateratuak barne direla.

144. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00119 Oraintsu arte itsas txakur fraideak oso ugariak izan dira Mediterraneo itsasoko kostaldeetan eta Ozeano Atlantikoko uharte batzuetan, hala nola, Madeiran eta Kanarietan. Gaur egun, ordea, oso ale gutxi geratzen dira.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Gaur egun India bezala ezagutzen dugun lurraldea orain dela 100 milioi urte Asiatik berezirik zegoen, uharte bat zen.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Hythlodayc-k seinalatzen du bizimodua bidezkoagoa dela Utopiako uhartean, HAN komunikatzeari baitagokio jabetza, egungo Ingalaterran baino.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0040 UHARTE BATEAN

148. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Itsasoz joan beharra izan dugu Tahiti delako uhartera.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0156 Sumendien kraterretatik kanpora irteten den material urtuek solidotzean osa ditzaketen mendien adibide garbienak uharte bolkanikoetan ikusten dira.

150. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Bi faktorek hartu dute parte prozesu horretan: alde batetik, harrien izaera eta ezaugarri fisiko-kimiko desberdinak, Ogoñoko lurmuturrean, Gaztelugatxe eta Aketz uharteetan, edo Santa Katalina uhartean gertatu den bezala, eta, bestetik, egitura eta tektonika mailako faktore batzuek, hala nola itsasbazterreko harriek itsasoaren erasoaren aurrean duten egokiera, Izaroko uhartean, Getarian eta Jaizkibeleko kostaldean gertatzen den bezala.

151. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Higadura-kosta ebakia da, beraz, Euskal Herriko kostaldea, eta kontestu horren barruan itsaslabarrak nagusi badira ere, beste kosta-geoforma aipagarri batzuk ere aurki ditzakegu, maila xeheago batean: itsasertzeko ordokiak, lurmuturrak, uharte txikiak, hondartzak eta estuarioak.

152. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Uharte txiki batzuk ageri dira, han eta hemen, Euskal Herriko kostaldean; egun, higadura-prozesuen ondorioz, desagertu diren kosta-lerro zaharrak adierazten digute neurri batean.

153. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Era askotako faktoreek, baina batez ere higadura diferentzialak, eragindako prozesuen ondorio dira uharte horiek.

154. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Hona hemen uharte aipagarrienak: Villano, Gaztelugatxe, Aketx, Izaro eta Santa Katalina Bizkaiko kostaldean, eta Getariako Xagua eta Santa Klara uhartea, biziki itxuraldatuak biak, Gipuzkoan.

155. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0235 -tzar/(ugarte) - uharte/uh- ik. ur/(uhain) - uhin/uhal/ihal/uhalde/uharte/uher "arrea" /baina uger herdoi"//uhin/uhalde/(ujolde) - uholde/ukitu /baina hunkitu//umidura "hezetasuna"/umil/umore/ur, uh- /edatekoa//-urren (mendeurren...)/urri/urteurren/xahu/zahagi/zahar /baina -tzar//zaharo /baga//zahato/zahi/zehar/zeharo/zehatu/zehatz/zehe/zihatu/ziho "seboa"/zihur,/zohi1 "mokorra"/(zohi2) - zori/zohar "garbia"/zuh- ik. zur/zuhaitz/zuhamu/zuhar/zuhaur/zuhur

156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Itsasoa: arraina, uhartea, balea, kaioa, olatua

157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0014 - Urrutitik nator, Mediterraneo izenez ezagutzen duten itsasoan galdutako uharte txiki batetik.

158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0101 Atlantikoan eta Pazifikoan ez dut uste zortzi-hamar uharte baino gehiago egongo direnik naufragioren baten ondoren ni ailegatu ez naizenak.

159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0101 - Zoragarria izan behar du inor bizi ez den uharte batera heltzea, ez? galdetu zion Tommyk.

160. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0101 - Munduan uharte asko daude.

161. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Gazteluez gainera, beti zegoen neskatxa zorigabe bat zuhaitz bati lotuta, edo kobazulo batean gatibu, edo ibai bateko uharte batean isolaturik aurkitzeko aukera.

162. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Ba al dakin non dauden Pribilof uharteak?

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Aitak bazekien Pribilof uharteak oso iparraldera aurkitzen direla, Bering zintzurrean, Alaskatik hurbil dagoen tokiren batean.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Baina Pribilof uharteak alde batera utzi eta goazen edateko urera...

165. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 (...) egurrezko eraikuntza ziztrinak; baina uharte osoa, mendebaldeko muturra eta itsasertzeko hondartza zuriaren ibi-marra ezik, Britania Handiko lorazainek hainbat estimatzen duten mitre usaintsuez osatutako txaradi hertsi batez estalia dago.

166. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Txaradi horren sakontasun ezkutuenean, uharteko lekurik aldenduena den ekialdeko muturretik ez oso urrun, Legrandek etxola bat eraiki zuen, eta han bizi zelarik, ia ezustean egin genuen ezagutza, laster adiskidetasun mina bihurtuko zen ezagutza, atzerriratu haren izateko erak interesa eta estima erakartzen bait zuen.

167. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 - Gauza bera gertatu zitzaidan niri ere -erantzun zidan Legrandek- zenbait egunen buruan Sullivan uhartearen inguruetan su eta gar ikerketan ari nintzelarik gotzaiaren hotela izeneko eraikuntza baten bila, hasieratik (...)

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0011 Uhartean, neurlehoi izugarriaren neurgailua ezagutu ez duen animaliarik apenas dagoen.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0037 Pentsa, uharteko ostatuetan norbaitek kexatu nahi duenean halaxe esaten du: Lotsagarria da, kakalardo batik ere ez zegoen nere gelan: esaiozu gelazainari berehalaxe lau ekartzeko!.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0101 Uharteko talderik onenak hiru dira: Deabru Arrosak (koartza gorriak), Potitos Stars (zikoinak, umeentzako janariak egiten dituen lantegi ezagun batek babestuak), eta Bitxilandia Bluebells (lertxunak).

171. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136 Uharte ezezagunetako albisteak

172. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Desesperazioaren Uhartea, bataiatu zuen bere hura.

173. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Koltxoi gainean eta lurrean barreiaturiko zopa-poto anitzen etiketatan hondartza zoragarri baten argazkia azaltzen zen: Kaimanen Uhartera bidaia bat zozketatzen dugu.

174. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Paradisuak lurrean duen bikia omen zen Kaimanen Uhartea.

175. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Eta mundumapa hark ere izango zuen bere Kaimanen Uhartea.

176. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00159 Gu hemen gelditzen gaituk, uharte honetan, aditzen?

177. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0025 Han uharte batean atxekiko dituzte populaziotik urrun, hemen benetako irlak diren gartzela urrunduetan isolatzen gaituzte sakabanatu ondoren.

178. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Begira, orain hiru urte, beste itsasuntzi batean nintzela, uharte hau begiztatu genian.

179. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Hiru urtez bera izan da uhartean gizon bakarra, gau eta egun, hotz eta bero; eta batzutan zer gogoratuko eta errezo bat hik esaiok hori, eta beste batzutan zer gogoratuko eta ama zaharra, oraindik bizirik izango al da! holaxe esaiok; baina Gunnek denborarik gehiena holaxe esan behar diok beste zerbaitetan pasatzen zuen.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Alirón! hamaika urte beranduago... Gainzak teknikari lanak utzi zituen, eta Rafa Iriondok, mailaz jaisteko arriskutik hurbil ibili zen talde baten zortea aldatu zuen, Elche taldearen aurkako partiduan. Athleticek erabaki bat hartu beharra zuen, ez zuen Kopa galdu baina ez zuen Liga irabazi eta 1969an Kopa irabazi bazuen ere Uharteetara begira jarri beharra zuen... Eta Ronnie Allen iritsi zen.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00097 Alabaina, bidaia neketsuaren ostean Kubara itzultzean ere ez zuen atseden hartzeko astirik izango, uhartean giro politikoa bero-bero baitzegoen.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00097 Tentsio giro horretan Industria ministro izendatu zuten Guevara. Gogoan eduki behar da, Fidelek lehen aipatu dugun Gianni Mináren dokumentalean aitortzen duenez, Chek zera hitzartu zuela berarekin gerrillaren garaipenaren ondoren: iraultzaren estreinako bost urteak uhartean emango zituela, baina gero beste norabaitera joko zuela, adin horrekin oraindik beste gerrilla bat abian jartzeko moduan izango zelako. Oso kontuan edukitzeko datua da hau.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00042 Historialari batzuek diote britainiar uharteetako poney arraza batzuk, Irlandako Connemarakoa batik bat, Euskal Herriko poneyetatik datozela, eta azalpena litzateke Armada Garaitezineko untziak Irlandako eta Eskoziako kostaldeetan hondoratu zirenean zaldi batzuek lehorrera heldu izan zutela, soldadu eta marinel batzuek egin zuten bezala. Jakina denez, esan horiek guztiak ez daude historikoki frogatuta.

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00007 Filipinetan uharterik uharte salgai garraioan eta bidaiarien eraman-ekarrian aritzen zen itsasontzia, Gorgonio Renteriaren agindupeko ontziak ibilbidearen burua jo zuen, Manila hiriburua hain zuzen, eta zamarekin batean bidaiariak jaso zituen, hauen artean bi kaputxino nafar, Aita Noain eta Aita Zubieta.

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Zortzi hilabete eta hiru gose greba egin zituen Baiona, Tarbes, Paube eta Marseillako espetxeetan barrena zerabiltelarik, konfinatuak hartzen halako tradizioa duen Yeu izeneko uhartera eraman zuten arte, ordurako bertan zeuden beste zenbait konfinaturekin bat eginik.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Hilabete t'erdi eman zuten uhartean, beste gose greba baten ondorioz Périgueux herrira eraman zituzten arte, Dordoinako departamendura.

188. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0982 Gainerako guztiekin zerikusirik ez duen hizkuntzatzat, hizkuntza indoeuroparren itsasoan bakarti eta isolaturik dagoen uhartetzat, hartuko dute hauek euskara.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Malda gutxiko guneak direnez, hauek zeharkatzen dituzten ibaiak bare doaz, meandroak, hil besoak, aintzirak eta uharteak sortuz.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0045 Hautstralia. Ozeaniako uharte trapua pasa gabea.

191. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Hurrengo bilerarako Hiztegi Batuko fotokonposaketa-gainalde zerrenda eta Exonomastikako Mundu zabaleko uharteak zerrenda aurkeztu dira.

192. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00229 Ondoren, Exonomastika batzordearen Mundu zabaleko uharteak (Jamaika ...) izeneko zerrenda aurkeztu da. Ohi bezala oharrak aurkezteko epea hilaren 20a artekoa izango da.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0308 XX. dinastian (1200-1085), Ramses III.ak itsasoko herriak (Egeoko uharteetako herriak) garaitu zituen, baina ordurako Egipto gainbehera zetorren, eta Amonen apaizen indarra areagotu egin zuen.

194. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0021 Europako kulturari itzulpena kendu, eta uharteak geratuko lirateke.

195. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 Lege bat jeneraletaz, Toulon, Aix eta Martzellako presondegietan diren kondenatu batzuetaz, Nimes hirian izan nahasmenduetaz, Apezpikuen ordenazioneaz, Sarrelouis-ko kalonjeetaz, Royaumont-eko fraile etxearen saltzeaz, Mauriac-eko kontseiluaren arraberritzeaz, bakalauaren arrantzaz, Pariseko elizetan diren ezkilen urtzeaz, troupes coloniales deitu erreximenduetaz, San Domingoko ugarteko biltzarraz eta abar luze bat.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Pekinek lehendakari taiwandarrari bi Txina edo Txina bat eta Taiwan bat osatu nahia leporatu dio eta duela 46 urtetik hona Gobernu nazionalista txinatarraren egoitza izan den uhartea independizatzeko saio sekretua izatea.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Estatu Batuetan asilo politikoa eskatu berri dute Kubako kiroletako hiru izar handik, Atlantako 26. Joko Olinpikoetan parte hartuko duen selekzioko kideak hirurak; eta badirudi horrek uharteko atleten beste desertzio olde bat iragartzen duela.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Beisbolaria, berriz, uharteko jaurtitzailerik hoberenetakotzat jotzen da, eta beisboleko norgehiagoka olinpikoan oso jokalari garrantzitsua izango zen.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Askok uste dute Joko Olinpikoak Estatu Batuetan izatea aukera bikaina dela uhartetik alde egin nahi duten eta selekzioan dauden kirolari kubatarrentzat.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Kubako Iraultzaren garaipenaz geroztiko 35 eta gehiago urteetan, hainbat beisbolari, boxeolari, gimnasta eta diziplina askotako atletak aprobetxatu dituzte nazioarteko lehiaketak uhartea behin-betiko uzteko.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 AUSTRALIAKO hizkuntza ofiziala ingelesa bada ere, 1605. urtean Willem Janszoom bertara iritsi zen lehen europarra agertu artean ez zen hitzik egiten hizkuntza horretan Ozeaniako uharte handian.

202. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0007 d) Asteko 20 orduko liburutegiak: Ablitas (aldi baterako kontratatu bat), Aibar (laboral finko bat), Allo (laborala), Andosilla (itxita borondatezko eszedentziagatik), Agoitz (jubilazioagatik itxita), Arguedas (laboral finko bat), Artaxona (laboral finko bat), Aurizberri (laboral finko bat), Beriain (laboral finko bat), Buñuel (laboral finko bat), Caparroso (laboral finko bat), Caseda (aldi baterako kontratatu bat), Falces (laboral finko bat), Fitero (laboral finko bat), Funes (laboral finko bat), Fustiñana (laboral finko bat), Uharte (laboral finko bat), Irurtzun (laboral finko bat), Lerin (laboral finko bat), Lesaka (dirulagundutako aldi baterako kontratatu bat), Urantzia (laboral finko bat), Marcilla (sindikatu-liberazioa duen funtzionari bat eta aldi baterako kontratatu bat), Melida (laboral finko bat), Mendigorria (laboral finko bat), Milagro (laboral finko bat), Miranda de Arga (laboral finko bat), Monteagudo (laboral finko bat), Murchante (laboral finko bat), Nabaskoze (laboral finko bat), Olazagutia (laboral finko bat), Gares (laboral finko bat), Erronkari (laboral finko bat), Valtierra (administrazio-kontratatu bat), Viana (dirulagundutako aldi baterako kontratatua), Alesbes (laboral finko bat).

202 emaitza

Datu-estatistikoak: