XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - ¡Oi...! Bedorrek unibersidadean ikasiko zuan edukazio lirain eta gustagarri ori....

2. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Errepublika etorritakoan Salamanka'ko Universidadean irakasle zegon.

3. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa-konzienzia sendotzeko, berriz, Ikastetxe ta Universidadeak baño bide egokiagorik ezin arkitu.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ikastetxe ta Universidadeko Irakasle-ikasleak baitira nazioetan kultura-jokabidearen oñarri sakonenak tajutzen dituztenak.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa'ko nazio guzien laguntzarekin eraikitako Universidadeak askoz errexago iritxi baitezake elburua: Europa-Idea investigatu eta zabaldu; Europa estudiatu field of study bakarra bezela.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Universidade ori zeatzeko, 1952'n laterri askotako jakintsuak Brevíere Gazteluan (Compíegne) alkartu ziran, 1954'n AIEE'n konferenziak zirala-ta Mainz eta Torino'n; 1955'n Mesinako Konferenzian Estatutoak ezarri.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Europa-Universidadearen Estruktura

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Universidade ontan sartuko diranak, bere nazioetan karrera bat egiña izango dute.

9. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Organismo guziak alkar saiatu bear dute, baita gaur diran Universidade ta Ikastetxeak ere.

10. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Europa'ko nazio guzien Universidadea urrutiraño eldu diteke.

11. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Beste egia ura ere ezin ukatu: Nazio bakoitzeko universidadeak, naiz ta Europa'ko problemeri so egin, askotan konturatuta edo gabe bere probetxuaren senaz soluzionatzen dituztela, alegia.

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Orregaitik Handrik Brugmans'ek (Brussel'go Europa-Kollege'n Errektoreak) arrazoiez zion: Universidade ontan ezta tokirik fazistentzat eta komunistentzat.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Nola lortu orrenbesteko jendaketakin Universidadearekiko sentimentu-lokarriak?

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Orrelako Universidadea Diploma Fabrika deitzea obe.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Universidadeen eta E-U'ren problematika ezta Programaren eta Organizazioarena bakarrik; arazoa korapillotsuago da.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Zein da Universidadearen misioa Sortaldeko lurraldeetan?

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Baña ori ezta naikoa, eta ontan guziok bat gatoz: Universidade ta Ikastetxeak praxis-jakintza utsa baño geiago eman bear dutela; gizonaren mentalidade ta bizitzarako-postura formatu bear dute.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaur ere Jerusalem'go Universidadea mundu guziko sionismo-mobimentuaren buru jarri da.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Universidade oiek bere garaian egin dutena eta askoz geiago beteko du Europa-Universidadeak.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Universidade partikularretan aztertu ezin ditezken problemeri ekingo die.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Universidade au besteentzat eredu izango da, nazioak bere jokabideetan argi-gidari bat arkitu dezaten.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Ayuntamentuak beste buru auste zorrotzagoak ba ditula badakit, baiñan alare egungo Donostiak, Universidade ta guzi, bere Iztunde Ikastola gaurko neurrian jarri behar du oraingo aldiari dagokion kezka, ta gaurko jendearen gora-beherak aizatu ditzan.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan iritzi onen, sobera aurkako beste iritzi bat ere bai baitdegu: Ez digula bat ere mesederik egiten, Universidadeetako jakintsuak Euskerari ematen dioten itzal eta prestigioak.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Azpeitiko ta Oñatiko euskera nolakoa dan ikasteak Euskeraren batasunari kalterik egiten ez dion bezela, jakintsuak beren Katedretan eta Universidadeetan egiten dituzten Euskerari buruzko azterketak ere, ez diote kalterik egiten Euskeraren bizitzari, mesede baizik, bere itzalaren jakinduriaren itzalaren mesedea baizik.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Frantsesa onhartua izanen da eskoletan. Lycée franšais delakoa atchikiko dute. Uniberzitatea ez da europeanoa izanen, bainan barnean izanen du ikastola frantses bat.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Uniberzitatea behar dela kanbiatu eta eskol emaiteko moldeak erreberritu diote gobernuko jaunek berek.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Tropak ezarri ditu ere Uniberzitatean; eta hori ez gustaturik, erakasleen buruzagiak bere kargua utzi du.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Irugarrendarrak berriz, pamili ugarietan, unibersidadetan, auzitegi edo tribunaletan, gerraetan, errege-aulkietan beren eginbearrak zatz beterik praileen erara bizi ziran.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Jakin dot, ofizialki, zeozer egin dala, Unibersidade batzutan euskal katedrak zabalduaz.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Auxe da gure verbetearen izena.Iru universidade daukoguz, eta euretariko baten gaelikoz egiten da dana.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Kûhn Herbert ere, Prehistoriko-artean Mainz'ko universidadearen irakaslea, irizpide ortara etorri da.

32. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Jakintzak irakasteko, ikastetxeak eta ikastolak Unibersidadeak jasoteo ta irakasleak eta irakasteerak aukeratzeko eskubidea.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Yale'ko Unibersidadeko Elwyn L. Simons eta David R. Pilbeam goi jakintsuak dira.

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Chicago'ko Unibersidadeko F. Clark Howell doktorrak Afrika'ko Sorkalde zear 1969 urtean egin eban ikas-ostera baten, Australopithecus'en antzeko edo kideko izan eikezan arrituak (fosillak) arkitu zitun eta bitik lau milloeko antxiñatasuna emon eutsen.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 IZKUNTZEN PLAGINTZEN KLASIFIKAPENERAKO ALEGIN BAT
CHAIM RABIN, HEBREOEN UNIBERSITATEA, JERUSALEN.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Egun orretan, goizean goiz, Askatasun-Agiria izenpetu ebenen artetik iru urkatuak izan ziran: Patrick Pearse, 37 urteko lege-gizona ta idazlea, irlandera-zale gartsua; Thomas Clarcke, 58 urteko matxino-zarra, amabost urte kartzela latzetan emondakoa eta gudara bein eta berriro azpertzeke biurtzen zana; Thomas Mac Donagh, 38 urtekoa, Unibertsitatean ingelera-irakasle eta Irlanda'ko Antzoki-sortzaillea.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Europa mendebaldean bazterra dogu, lur-orpoa gara idatzi dau Iñigo Agirre Kerexetak, Deustoko Unibersidadeko irakasleak: europar lautadea kateatuten dogu mendebaldeko Mediterraneoko lurburuekaz.

38. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 IRAKURKETA OÑATIKO UNIBERTSITATEA Mallorca eta Avilako Apezpiku izan zen Rodrigo Merkado Zuazola oñatiarrak erabaki zuen 1593. urtean Unibertsitate hau jasotzea.

39. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Baina Rodrigo Jaunak ez zuen aukerarik izan ikusteko, bere ondasun guztiak Unibertsitaterako utzi ondoren, 1548. urtean hil baitzen.

40. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Euskal Herriko lehen Unibertsitate honek gora-behera ugari izan du historian zehar.

41. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 - 1550/1807: Beti Unibertsitate izan zen.

42. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 - 1814/1822: Berriz Unibertsitate, lehen bezala.

43. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Laginketako irakasle izan da Venezuelako Unibertsitate Zentralean eta Estatistika Matematikoko eta Probabilitate-Kalkuluko Osoko Katedradun Santiago de Compostelako Unibertsitatean eta Madrilgo Autonomoan.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Batxilergoa izango da, gerora ere, Unibertsitaterako bide naturala: Irakaskuntza Tekniko eta Profesionalak L.H.-IIren ordez ezarriko dira, honen espezialitate zaharkituak baztertuz eta hirugarren eta laugarren sektoreei (gaurko L.H.-IIak erantzuten ez duena) dagozkienak eta teknologia berrien karga handia daramatenak bereganatuz.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 2. Helburu horiek aurrera eramateko, Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundeak ikastaroak eta mintegiak antolatu, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailarekin antolakidetza-moduak eratu, baita indarrean dauden legeei atxikizko azterlan-egitamuak gertatu ere, ahal izango ditu.

46. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko ekainaren 17koa, 1988/89 ikasturterako Hezkuntza Itunen erregimenean dauden Ikastegi pribatuen Eskola-orduz Kanpoko eta Zerbitzuzko Ekintzak betetzeagatik hartu beharreko diruzenbatekoen onarpen-prozedurarako arauak ematen dituena.

47. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler eta Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 AGINDUA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1.988.eko Irailaren 15ekoa; Bilboko Hizkuntza-Eskola Ofizialaren luzapen bat sortzen duena Getxoko (Bizkaiko) Udalean.

49. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Irailaren 27ko AGINDUA, Adin Nagusikoen Hezkuntza Iraunkorreko Gasteizko (Araba) Ikastegi Publikoaren konposaera aldatuz.

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988ko Maiatzaren 10eko AGINDUA, Saileko hornidura Kontratazio-Mahaiaren osakera berria ezarriz.

51. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 20-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Maiatzaren 20ko AGINDUA, Irakaskuntza Ertainen Erreformako Bigarren Zikloko irakaskuntza esperimentalak gainditu ditzaten ikasleek, Unibertsitatean sartzeko, egin beharko dituzten gaitasun-saioei buruzkoa.

52. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 23-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren, 1988ko Maiatzaren 23ko AGINDUA, B.B.B., V.B.I., L.H., Goi-Mailako Batxiler Orokorrean, Euskal Hizkuntza eta Literaturaren irakaskuntza arautzen duen 1986ko Ekainaren 6ko Sail bereko Aginduaren 11. artikulua aldatuz.

53. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 28ko 170/1988 DEKRETUA, Euskal Herriko Unibertsitateko Informazio-Zientzien Fakultatea aldatu izanaren ondorioz, Zientzia Sozial eta Informaziorako Fakultatea sortuz.

54. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 28ko 171/1988 DEKRETUA, Euskal Herriko Unibertsitatean, Farmazia-Fakultatea sortuz.

55. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Irakaskuntza Ertainen Zuzendaritzaren 1987.eko Urriaren 30eko ERABAKIA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1985.eko Urriaren 31ko Aginduz onartu eta 1986.eko Irailaren 22ko Ministeritza Aginduz baimena eman zitzaieneko Irakaskuntza Esperimentalak arautzen dituzten akademi-administrazio mailako arauak finkatuz.

56. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 15. atala.- Euskadiko Eskola-Kontseiluak, bere arioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailari, aurreko atalean zehaztutako gaiei eta Euskal Herriko Autonomi Elkartearen esparruan irakaskuntzarekin zerikusirik izan dezan beste ezein gairi buruzko saloak egin ahal izango dizkio.

57. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 Halaber, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailak iritzia emateko aurkeztu diezaion eta irakaskuntza-alderdiekin zerikusirik izan dezan beste ezein gairi buruzko txostena egingo du.

58. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1479 17. atala.- Euskadiko Eskola-Kontseiluak arauzko Osoko bilkura, euskal hezkuntza-moduaren egoerari buruzko urtean-urteko txostena onartzeko, urtean behin egingo du, baita lege honekin bat etorriz arauzko argipideak eman behar ditzan edo bere agintepeko gaiei buruzkoan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza-Sailak iritzirik eska diezaion guztietan ere.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Unibertsitatean ikasketak burutzeko.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Komunitate mailan, industriaren, Unibertsitateen eta ikerketako, Institutu eta laborategien arteko elkarlanean oinarritzen da.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 1.- HITZAURREAIrakurlearentzat bi ohar: Esku artean daukazun liburuxka hau, Euskal Herriko Unibertsitaterako sarrera-azterketetan (Selektibitatean) jarritako ariketaz osaturik dago.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Selektibitatea (Unibertsitaterako sarrera-azterketa) orain arte izan den bezalakoxea aurkeztea besterik ez bait dugu gogoan, guztion onerako izango delakoan.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 John E. Fagg, ibero amerikanista ipar amerikarra da: Chicago eta New York-eko Unibertsitateetan lan egin du.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Erromanikoa eta gotikoa nahasiz Barcelonan ildo berari jarraitu zion Elías Rogent-ek, Ripoll-eko monastegia errestauratu zuen pastitxe neorromanikoa eginez, eta Barcelonako Unibertsitate Zentrala estilo neogotikoan.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Gogoan ditugu, adibide gisa Pestalozzi (1746-1827) eta bere eleberri pedagogikoak, oso garrantzitsuak hezkuntzaren inguruko giroa aldatzeko; Hegel-en ekarpenak Nurenberg-eko Instituto zuzendaria izan zenean (1808-1816); Kant-en Kô*ningsber-go Unibertsitatean Pedagogiari buruz botatakoak (1803) eta bere ikasle zen Rink-ek argitaratua (1804); Fichte-ren (1762-1814) obrak (nitasuna eta bilakaera) izan zuen arrakasta, eta abar.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0056 eskuinaldean:
Bilboko Konsulatua (1.511).
Bizkaiko Foru berria (1.526).
Oñatiko Unibertsitatea (1.540).
B. Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae (1.545).
P. Axularren Gero (1.643).
Artoaren sarrera (XVII).
Cia. Guipuzcoana de Caracas (1.728).
Herri Adiskideen Elkargoa.
Bergarako mintegia (1.776).
Hobbes-en Leviatán: (1.651).
Locke-ren Dos tratados acerca del gobierno (1.689).
Montesquieu-ren El espíritu de las leyes (1.748).
Rousseaur-ren El contrato social (1.762).

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 Erresumako Gorteetan leku emango zaie, frankoekin batera Unibertsitateen Estamentua osatuz.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Kultura berri hau unibertsitateen bidez zabalduko da, eta arte mailan sortuko den estilo berria gotikoa izango da.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Zaingo Publikoaren Batzordearekin batera (Polizia politikoa), Estatuaren diru eta bonuen jaulkipena, Oñatiko Unibertsitatearen sorkundea, posta zerbitzua Vasco-navarro Justizia hauzitegia, etab... etab... administralgoak erabakitakoaren ororen berri jasotzen zuen boletin ofizial baten publikapena, Estatuaren kanpoko aparatua osatzen duten osagai oinarrizkoenetakoa da.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Gaztetan injinaritza ikasketak burutu zituen arren, linguistikari loturik dago aspaldidanik, Unibertsitate askotan ikasi eta irakatsi duelarik.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Frantzian jaiotako fisikari britainiar honek Cambridge-ko unibertsitatean egin zituen ikasketak, baina ez zuen inolako titulurik lortu.

72. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Unibertsitatera ezin izan du iritsi, ez bait dugu gure lurraldean unibertsitate ofizialik, gaztelaniazkorik ere, izan.

73. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Eta kanpoan, Estatu Espainoleko unibertsitatean ez da euskal linguistikarik explikatu izan.

74. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Erdaldun gehienek beheko mailetan ezartzea nahi lukete, eta laurden batetara inguru (25,4 %) iristen dira maila guztietan eta are unibertsitatean ezartzearen alde daudenak.

75. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Orain dela oso urte gutxi arte (Deustuko Unibertsitatea 1983-an hasi baita ikerketa fonetiko-akustikoak egiten), geure herrialdean Laborategirik izan ez dugulako.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0048 Badakizu Unibertsitateak ez duela askorako ematen.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0151 Lidenbrock irakasleak, Unibertsitatean, itzaldi baten bidez, bidaiaren xehetasun guztiak jakin arazi zituen.

78. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Hiria baino lehenagokoa da.
Gogo asekaitzak darabil lorkizun berrien bila
eraiki dituen hormigoi eta kristalezko dorretan,
unibertsitateko gelatan,
hauzotegi tzar elkarganatutako edozein bizitzatan,
nonahiko txabolatan,
asmatu ezin duen, ala bereganatu ez duen guztiaren
ondoren,
dena beharrean, gehiago beharrean,
begi nekatuz astrapala handiko bidez dihardu gizonak.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 - Peter Jensen, unibertsitateko liburudendako saltzaile bat.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Gustavo Vargas historialari kolombiarra, Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko irakaslea, nire telefonoaren irispidean egon da zalantza larri eta xeheak argitzeko, batez ere garaiko ideia politikoekin zerikusia zutenak.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Hutsik egin gabe denetara joaten nintzen; unibertsitateko giroa eta batez ere neure ikaskideak ezagutzearren.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Unibertsitateko iraganbideetan eskuak sakelan sarturik ibiltzen zen, galtzarpean karpeta beltz batekin.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Bilera ondoren, Sabin aurkitu nuen Unibertsitateko patioan.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Hofgarteneko parkean barrena abiatu nintzen, Unibertsitatearen ondotik, merkaturaino.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Limako hodeiek, agur gisa, pistola baten irudia marraztu zuten unibertsitateko enparantzan eta agur Arguedas, se suicidó José Mª Arguedas, hori zioten egunkariek eta hala ere...

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 Gaur egun mundu guztiak nahi du unibertsitatera etorri eta....

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Zu, unibertsitatetik etorri berria, mokauren bat egiten ari zinen, egunkaria irakurriz.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Baina lerro artean irakurtzen dakitenek konturatu direnez, unibertsitate ospetsu batera joana zen, eta artean, ohiturei oso lotua zegoen.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancan jarraitu zuen hizkuntza ikasten, lagunekin, baina bultzada handiena 1913ko udan etorri zen: Unibertsitateko lehen urtea gainditzeagatik, aitak zer sari nahi zuen galde egin eta semea, non gogoa, han zangoa, Aramaiora joan zen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Lehenengo biak, Teknologia berrien aroan ikusentzunezko baliabide-biltegia eta Prentsa eta irratia hezkuntzan, Leioako Unibertsitatean; eta hirugarrena, Elkarrekintzezko bideoa eta bideodiskoaren teknologia, IMI erakundeak Areetan duen zentruan.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Azkeneko saio hau Mark Willians Californiako Unibertsitateko irakaslearen ardurapean.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. altonaga 0419 K. ALTONAGA eta B. GOMEZ Biologiako Departamentua. Zientzi Fakultatea. Euskal Herriko Unibertsitatea P.K. 644. BILBO. EUSKAL HERRIA.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0449 Guk ere hala espero dugu eta aurrerantzean ere lan berrietarako bideak aurki ditzazuen, horien bidez euskarak behar duen atea Unibertsitatean zabalik izan dezan.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Bi indar nagusitu ziren XII. eta XIII. mendeetan: Eliza eta Unibertsitatea.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Elizgizonak eta Unibertsitateko maixuak ziren albistearen hedatzaile.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Eta Odon Apraiz izan zen haste-hastetik euskaltzain laguntzaile, zinez laguntzailea, eta herbesteko Unibertsitateetan Hizkuntzalaritza ikasketak hedatzeko Euskaltzaindiak diruz lagundua.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Hurrengo mailan, instituzioak leudeke (Unibertsitateak, INP, Osasun Ministeritza, etab).

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Unibertsitateek, adibidez, funtzio hori dute; horregatik, medikuntza prebentiboaren ikerketek eta irakaspenek ia ez dute existitzen, edo hutsuneak betetzeko materiak bailiren ematen dira.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Argitaletxeak eta Unibertsitatea

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Baina Unibertsitatea ez da etxeren bat eta irakas-ikasle mordo bat eta kurtso batzu soil, ezta?.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Ba, liburu produkzio unibertsitario bat ere izan behar luke Unibertsitateak.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Egin bedi Unibertsitatea!.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Unibertsitatea ez da sonbrerotik prestidijitatzen.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Unibertsitatea ez da Madrilgo baimen miragarri baten lanpara magikotik ere sortzen.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Euskal editorialak ez dira Unibertsitaterik egiten ari.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Handik Santiago Unibertsitateko liburutegira joan eta azkenik Coruñako finantza delegazioko liburutegitik erretiratu zuten soldata barik.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Beltzen, Vietnam-go, prentsaren eta abarren prolemek zabaldu diote Unibersidadetik kalerako bidea.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 1967-an azaldu zan gure filosofia Europako ezker berrian, USA-ko SDS-en bitartez (urte hontako udan ikastaro bat eman zuen M.-k Berlin-go Unibersidadean).

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Italiar izanik, Frantziako Unibertsitateetan (Grenoblen eta Parisen) egiten ditu bere irakaskuntza eta ikerketa lanak, Balio eta Banaketa liburuan frogatzen digun bezala.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Eta hau, egun Unibertsitateetan teoria honek duen lekua eta harreta dela kausa.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Ez bide zuen amesten ere, egun batez, bere kobleri esker, gorespen handienak ukanen zituela: hasteko, 107 urteren buruan, J. Haritschelhar jaunak Uniberzitatean sar-arazi du, eta Barkoxtarrek ezin ederkiago berritu diote hil-hobia.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 1968ko urtean California-ko Unibersitateak bere lehen ehun urte-muga ospatu zuen.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Bizibiderako, edozoin ikasketak egiteko, ikastetxe ta Unibersitateko baliorik ez.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Hau gatik, euskara behar dugu egin gaitu eta trebatu, ikastoletan ikastetxeetan eta Unibersitatean, gure gazteriak ikasgai ta karrera guztiak euskaran har ditzan, edo erdararen pareko izan dadin, bederen.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Alabainan, nola trebatuko dugu euskara Unibersitatean edozoin karrera ahal egitekoz? Bakoitzak bere euskalkian?.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Ulergaitza, ez? Adi: euskara biziko baldin bada ikastetxeetan, Unibersitatean, literatura oparoan, Euskadi guztian edaturiko irakurlegoan biziko da eta gero bakoitzak bere gurasoekin egingo du bere euskalkian.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 1912. urtea oso urte garrantzitsua gertatu zen, Haifako Teknion izeneko Unibertsitatean egindako hizkuntzaren aldeko greba zela eta.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Ordurarte eskolak alemanez eta irakasten ziren eta ikasleek, greba gogor bat egin ondoren, Unibertsitateko irakaskintza osoa ebraieraz ematea lortu zuten.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 1960-1980 artean zerbait egin bada, eta orain ikastolak eta Unibertsitatea zerbaitetarako baldin badauzkagu, ba, berriro lehengo falta berberak ez egiteko gutxienez, balio beharko ligukete.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Azkenean Unibertsitateko irakas- eta ikerketaren modua da, liburutto honek auzitan jartzera behartzen gaituena.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Unibertsitateen Kontseiluko lan talde batetarako Euskaltzaindiko lankide bat eskatzen dute Madrildik.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Gogoratzen zaigu, bestalde, egundaino unibertsitaterik ezagutu ez zuen gure Lapurdin, eta Uztaritzeko apezgaitegian hain zuzen, udako unibertsitate bat sortzea asmatu zuela, gerla ondoko urteetan, Georges Hahn Tolosako Unibertsitateko irakasleak.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Piarres Lafittek berak, udako unibertsitate horren karietara zituen ezagutzak egin Euskal Herriak mende honetan izan dituzkeen bi filosofo ospetsuenekin, hots: Juan Zaragueta eta Xabier Zubiri-rekin.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Dozenerdi bat aldiz aipatzen da editorialeetan euskara ikastetxe nagusirako (= Unibertsitaterako) prestatu beharra.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Baina (Protagora). Euskara trebe, arteza kulturan, literatura garaian, Unibertsitatean, jende ikasien ahotan: horra Eskola honen ametsa, klasiko greko-latinoen bidetik beti.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Badago, aldiz, hizkuntza funtzional bat bezala eta funtzionamenduan, herriko sektore sendo batzuek babestua eta giza mintzura guztia hasi etxetik eta akademiaraino, eskolatik unibertsitateraino, talderik soilenetik erakunde publikoetaraino artikulatzeko gauza dela dioen definizio bat.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 (Euskal Herriko Unibertsitateaz mintzatu den bakoitzean atera izan du gai hori bestalde: Bilboko Santiago Apostolera joan beharrik ez zegoen jakiteko).

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Palacky abertzaleak berak alemaneraz hasi zuen bere Kondaira nagusia... 1836-ean, lehenengo txekerazko Katadera Unibertsidadean sortuta 43 urtetara!.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Segidan, hizkuntza gaitu ala, bigarren mailakoak txekeratu ziran, 1866-etik batez ere; eta 1882-an, hamasei urte beranduago, orain Brusela-n bezelaxe (flamenkerazkoa batetik eta frantsesezkoa bestetik), Praga-ko Unibertsidadea bitan zatitu zan, batak alemaneraz jarraituko zuen bere irakaskintza,1733-etik egiten zuen bezela; besteak berriz, berriak, txekeraz irakatsiko zuen aurrerakoan.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Txekerazko Unibertsidade huntan maisuetatik bat Thomas Masaryk, hain zuzen, 1918-an Txekoslobakia-ko erresumaren sortzaile eta lehen presidentea.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Arrazoi nagusia Unibertsitatearen falta izan da noski.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Eta ez beheko mailak bakarrik, baita unibertsitatean ere, aldagaia atzekoz aurrera formulatua zegoenez, desakort eta oso desakort agertu direnak, %80,85 dira: honela emango dira ezezka aurkeztutako aldagai guztiak.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Museoen fundatzaile eta babes emaileak ifaramerikar unibersitateak diruz laguntzen dituztenak berak ditugu sarritan.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 (...) goi mailakoa da, eta bertatik igarotzen dira, txanda-jiran, funtzionarioak, ikastaldeen buru egiten dutenak eta Unibersidadeetako ikasleak.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0018 Max Horkheimer-ek Frankfurt-eko Unibertsitatean Institut fûr Sozialforschung izeneko erakundea, 1936-ean bere zuzendaritza pean hartu zuenean ikusi zuen argia lehenengoz Frankfurt-ekoEskolak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Liburua bukatzeko liburu bat, txikia izanik ere, bukatzea aspergarria da behar den bezala liburua bukatzeko Deustuko Unibertsitateko lankideek ohar interesgarriak egin dizkidate.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 USAko 50 unibertsidade diferentetan 8.000 estudianteri egindako inkesta batek hauxe agertu du: ehundik 16 estudiantek bakarrik du diru asko irabazteko, prestijioa, posizio ona lortzeko xedea lehen jomuga bezala; baina ehundik 78rentzat bizitzari sentidu bat ematea da estudioen lehen jomuga, etc.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 XVI. mendean lau unibertsitatetan irakasten zen (Santo Domingo, Mexiko, Lima, eta Bogotako Santa Fe), eta XVII. mendearen azkenaldera, hemeretzi baziren, Lima-koa eta Mexiko-koa zirelarik nagusienak, ematen ziren gaiak kontutan hartzen baiditugu, Teologia, Deretxo, Arte, Medizina, etab... eta hizkuntza indijenak, azteka eta ketxua.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Garrantzi handia izan zuten ere bibliotekak eta berriro Mexikokoa egin zen denetan gailenena Unibertsitate mailan, 10000 liburu bait zituen lerroturik.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Esan dugunez, Ruiz de Alardon dramaturgo handia Mexiko-n jaio eta bertako unibertsitatean formatu zen; zenbait poema epiko ederrenetarikoak Amerikan idazten dira: Araukana, Ercilla-k idatzia; El Bernardo, Valbuenak idatzia; La Cristiada, Hojeda-rena; Mexiko-n jaio zen Sor Juan Ines de la Cruz, poetisa gailena, bertso berri bat asmatu zuena; egunkari bat argitaratzen da, La Gaceta de Mexiko eta zientzia sailean ere izen handiak baditugu: Joaquin R. Cardenas astronomo handia, Jose Celestino Mutis, botaniko gailena, eta Fausto Elhuyar, tungstenoa kimikoki aislatu zuena.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Unibertsitatean irakasten du, eta nik Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako Campusen.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0111 Lehenik, uste du, artegintzak eta beronen hedaketak entsegutegi gisako erakunde bat, artistek berek osatua, beharreko dutela, eta erakunde honek unibertsitate gisako ikasgu batekin harreman herstutan egon beharko lukeela.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Gero bigarren irakaskuntzako Institutua izan zen eta azkenaldion bertan aurkitzen da Euskal Herriko Unibertsitatearen U.N.E.D. delakoa.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 1277an, Parisko Unibertsitatean azaltzen dira irakasle berezien tesiak.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Ondikotz! Sapir famatuaren ikasle, baita Unibertsitadean ordezko ere 1937 eta 1938-an, Whorf Arizona-ko azteka-mintzairen espezialista izan zen.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 Eztabaidarik gogorrena titulu emateari buruzkoa gertatzen da: nork emango die Unibertsidade libreetakoei beren titulua.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Baina euskaldun unibertsitariak medizina estudiatzen zuten Unibertsitateetan oraindik ez zen ematen gai honen berririk.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Unibertsitate berria du bere inguru eta hemendik sortuko diren jakitunak dira geroan itxaropena.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Gudaloste, unibertsitate, Eliza, Foro, Akademia eta Prentsako dignatari haundiak, nahiz neurri ezberdinez, alor biotan banatzen ziren.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0016 Urrengo urtean Jenny von Westphalen, Ludwigen alabarekin ezkongaietan hasi ta Berlingo Universidadera aldatu zan.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0016 Azkenik Jena-ko Universidadeak filosofi-Maixu izendatu zun 1841-ean.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0018 Jatsu-ko Arnalt eta Atondo-ko Gilerminaren semeak Boloniako unibertsitatean, 1470. urtean, Legemaisu Ikasagiria lortu zuen.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0082 Kulturaren erdigunea zen Sorbonne Unibertsitatean estudiatu zuen, Santa Barbara ikastetxe aipatuan ostatuz.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Modernotasunaren aldeari dagokionez, unibertsitate, biblioteka eta museo zenbait ba ditu; azken hauen artean Arte kolonialarena eta Jesuitena (Corocollao`ko museoa) bereziki aipagarri dira.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0099 Orduan, Unibersitatean eta Institutoetan, sistemaren JAKITURIA lurrera erori zen.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Baina, dena den, ez dugu oso ongi ezagutzen Colon-en gaztaroa; Pavia-ko unibersitatean ikasi zuela esaten digute batzuk, inoiz ere ez zela kultura handiko izan diote beste batzuk, eta haren itsasoarekiko ezagutza esperientziatik soil soilik xurgatu zuela.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0311 Irakurleak sortu: ikastolak, instituzioak, unibertsitatea, gaur eskolak, aldizkariak, etab.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Salamancako unibertsitatean linguistika indoeuropearen katedratikoa.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 LUIS VILLASANTE KORTABITARTE. Euskaltzain burua. Frantzizkotarra. Comillas unibertsitatetik Doktore.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 JUAN MARI LEKUONA BERASATEGI. Erromako Gregoriana Unibertsitatetik Doktore.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Gasteiz, Salamanca eta orain Iruineko Unibertsitatean irakasle.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Madrileko Complutense Unibertsitatean irakasle laguntzailea.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 Hain zuzen ere, 1969-6-7ko Dekretu Legeaz Bilboko Unibertsitate Ofiziala (B.O. 7-6-1968. Aranzadi 1017) sorturik, 1969-12-18ko Dekretuak (B.O. 24-12-1969. Aranzadi 3.308) zera arautzen du bere Lehen Artikuluan: Bilboko Unibertsitateak,5/1968ko Dekretu Legeaz Ekainaren 6an sortuak, jurisdikzioa ukanen du indarren diren arauen araberako ondorio guztietarako Bizkaiko Probintzian.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Horrez gainera, Orthez-en Unibertsitate antzerako bat ere sortu zuten eta zuberotarrik gehienak bereganatu zituzten.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Tolosa-ko Unibertsitateko irakasle eta ohorezko euskaltzain hau 1959an Angelun hil zen.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Ez zaio seguruenik inori ezkutatzen gure euskal gizarte honetan Soziolinguistika izenaz ezagutzen den jakintz arloak irakaskuntz / ikerkuntz zirkuito ofizialetan (Unibertsitatean bereziki) jasan duen bazterketa.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Hortaz, hondoraino eta azken ondorioetaraino iritsi nahi duen jite kritiko horrek garbi adierazten du Soziolinguistikaz inon baliatzekotan, inon aztertzekotan, gizartearen etorkizuna moldatzen ari den tokian beharko litzatekeela bereziki, hau da, Hezkuntz Sisteman, Unibertsitatean zein beheko mailetan; eta arrazoi gehiagorekin, moldatzen ari dena hizkuntz arazo latzak (latza ote deritzo hiltzorian dagoenaren egoerari?) erakusten dituen komunitatea baldin bada.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0121 Aurreko bi puntutan oinarrituz, eta SPSS/PC + izeneko programa paketea aukeratuz, batez ere Unibertsitate edota Giza Zientzietako Ikerketa lanetan oso zabaldurik dagoelako, liburu honen lehenengo zatian Estatistikaren oinarriak agertzen dira.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0081 Gero, unibertsitatean talde amateur batean parte hartu zuen.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien fakultateko Teoria eta Historiako Departamentuak, 1987ko urrian antolatu du Eskolaren frakasoaren inguruko 1. Ihardunaldia (7).

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 Eskolara joatea balitz eskola-porrotaren indikadorea, ez legoke gurean eskola-porrotik; baina OHOa aprobatzea denez, eskola-porrotaren portzentaiak %30 ingurukoak dira; Administrazioak erabakiko balu, Unibertsitatean sartzeko selektibitate-froga gainditzea dela eskola-porrotaren indikadorea, oraindik handiagoak izango lirateke orduan eskola-porrotaren kopuruak.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Talde horiek, ondoko bi tokietan aurkitzen dira bereziki: Eusko Jaurlaritzak babestutako ikerkuntz zentruetan eta Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait fakultate eta goimailako eskoletan.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Gainera, parte hartu zuen jende gehienak, ez zuen unibertsitatearekin erlazio zuzenik, ez ziren unibertsitate-ikasle ezta irakasle ere.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Ihardunaldi ireki hauen helburua herri osoari unibertsitatean egiten dena modu ulergarriz erakustea da.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Gizartea eta unibertsitatearen artean egon daitekeen zulo soziologikoa ahalik eta txikiena egitea hain zuzen.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Unibertsitateari elite-kutsua kendu nahi zaio hein batean bederen.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Tesia irakurri nuen egunean Bordeleko Unibertsitatean, Jacques Allíeresek aipatu zidan, gaskoin maileguen biltzeko egokitasuna; zoritxarrez elkarrengandik urrunxko ginen lan hori biek egiteko, zorionez, haren ikasle izana eta oraintxe lankide eta gaskoin erakasle den Salles-Loustau jaunak, mailegu batzuen segeretuak zulatzen lagundu nau, eta oroz gain beraien okzitano grafia berrian ipintzen.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Haatik, zailtasunak zailtasun, hauxe da Europako unibertsitateetan eta hizkuntzalaritzazko sarrera ikastaroetan gehienetan ematen den fonemaren definizioa.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Gaur egun %X dira langileen seme Unibertsitatean.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren ideia, Iranen, industrietatik irten eta bulego, eskola, unibertsitate eta granjetara zabaldu zen: orotan bazen herri batzorderik.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Oñatiko Unibertsitatea Ertaroko unibertsitateetan ikaslegoa hizkuntzaren arabera banatzen zen; hizkuntza bati nazio bat zegokion.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Erdi Aroan, unibertsitatean, maiz nazio askotako estudianteak aurkitzen bait ziren, ikasleak nazioka sailkatu ohi zituzten zenbait eginkizunetarako; horretarako, hizkuntzaz baliatzen ziren erizpide nagusi bezala; hots, zein hizkuntza, halako nazioa.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 1987.eko abenduko akordio politikoaren bitartez Ikastolak eta Eskola Publikoak biltzeko legea deiturikoa onetsi zuen Legebiltzarrak, zeinaren bitartez Ikastolak Euskal Herri-Eskolan benetan elkartzeko aintzin-urrats gisa, horietako bakoitzarekin, Hezkuntz, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailaren bidez, ituneak izenpetzeko gaitasuna ematen zaio Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko Arduralaritza (1. atala).

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Bion bateratzeak eman du: E. Jûnger EHko Unibertsitatean doktorea h. c..

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Alegia, martxa eta abiada honetan laster, gure karlistakume bekatarion lehengo bekatuen zorrak borratzeko, demokrategitxoak ere bilakatu izango gara, eta tolerantziaren tolerantziako gure lehia demokratikoan, edozer gauza ondo iruditu beharko zaigu, uste-muste guztiekiko izango gara etor-etorkorrak, ideia guztienganako egongo gara leiho-zabalik, birrinduak izango ditugu gaurko estukeriak, azkenean superatua izango dugu geure nacionalismo culturala (Deia, 1989.12.3), mundu guztikoak bakarrik izango gara abertzaleak, zoko-mirrin triste honetakoak barik, izugarri poztuko gara popatik ematen diguten bakoitzean (konstituzionalki izan dadila), txit ohoratuak sentituko gara Euskal Herriko Unibertsitateak Millán Astray-ren ohorezko irakasle memoria instituzionaliza diezagunean urteroko jaiegun gisa.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Salamanka-ko Unibertsitate eta komentuan ez zuen aurkitu nahi zuena.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Ez UEU-k, ez UPV-k, ez beste inongo unibertsitatek...... inork ez du sekula metodikoki eta sakonki estudiatu gizarte-harreman praktikoetan arrazoiaren indarra noraino irits litekeen.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Ederki berezi eta egoki izendatu dituen Unibertsitate horiek hauexek dira: Euskal Unibertsitatea, alde batetik eta Euskal Herriko Unibertsitatea, bestetik.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Euskal Herriko Unibertsitatea berehala behar dugu, gerora gabe, eta Euskal Herriko Unibertsitate ofiziala.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Unibertsitate ofizial osoa, bere barruti eta guzti.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Behar bezala jokatzen badugu, ez da Unibertsitate ofizial hau orain dugun bezain etsai izango, makurrenean ere.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 Bata da Unibertsitateko karreretan edo ziklo normaletan, guk ikastaro honetan ukitu behar ditugun gaiak baztertuta geratzen direla.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Hamargarren mendera arte ez zen gai hori sartu Unibertsitatean, eta oraintxe bertan, gaurregun, milaka langilek jasaten dute oraindik gaitz hori, pintoreek adibidez.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 DON JOSE Hirurogeiko urteetako hamarkadan, Nafarroako Unibertsitateko Kazetaritzako Institutuak, jadanik prestigio sendo bat zeukan irabazia garai hartako Espainiako kazetari-eskolen artean.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Urtero, irailaren erdialdera, lekurik desberdinenetatik etorritako dozenaka gazte oraindik udako jantziekin, Unibertsitatearekiko lehen kontaktuak suposatzen duenarekin nabarmenki urduri, Iruñeko campusaren etxe nagusian biltzen ziren, beren Kazetaritzako sarrera-probari aurpegia emateko.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Bere esperientzia profesional gizatar luzearekin zuhurki hornitutako usnamen ondo zorrotz batekin ilarraindituta, sakontasun behi edo gutxiagoko elkarrizketa bat edukitzera mugatzen zen ikasleekin taldean, dela paseotxo bat ematera ateraz horietako batzuk, dela berekin kafetxoren bat hartuz Unibertsitateko tabernan.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Goimailako Batxiler edo BBBko ikasketak, Unibertsitaterako sarbidea eta antzekoak.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Unibertsitateko gelatan hemengo materiale zenbait dialektologiazko klasetan fonetismoak aztertzeko erabili izan dugu, horrela artxibotako azterlana irakaskuntzarekin lotuz.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Unibertsitateko gelatan hemengo materiale zenbait dialektologiazko klasetan fonetismoak aztertzeko erabili izan dugu, horrela artxibotako azterlana irakaskuntzarekin lotuz.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Horietako lehena Batxilergo Bateratu Balioanitzari eta Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturteari dagokie.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Beren ikasketak Unibertsitate-Fakultateetan edo Goi-Eskola Teknikoetan egin nahi baldin badituzte, berriz Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (U.B.I.) gainditu beharko dute lehenik.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Badituzte, noski, hartuemanak maila batzuetan, Merkataritzako Kamara mailan eta abar, baina ez da ofizialki, ez eta Unibersitate edo Justizia mailan lau herrialde euskaldunak lotzen dituen erakunderik.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Hirurogeita hamar hamarkadaren amaieran antropologia Euskal Herriko Unibertsitatean sartu zan.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Unibertsitateaz gain, beste erakunde eta talde batzuk ere igo egin dituzte ikerketa mailak eta ikerketa arlo zehatzak landu dituzte, era honetara sakonki aztertu direla.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Filosofia eta Letratako doktoradutza Friburgoko Unibertsitatean (1973).

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Zientzi Politiko eta Soziologiako lizentziatura Deustuko Unibertsitatean (1981).

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Antropologia irakasle Nafarroako eta Deustuko Unibertsitateetan (1975-81).

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Euskal Herriko Unibertsitatean Arte Ederretako Fakultatean antropologia irakasle (1981-).

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 1981 ezkeroztik Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostiako Filosofia eta Hezkuntz Zientzien Fakultatean, antropologia irakasle.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0111 Bordeleko II. Unibertsitatean, delakoan irakasle ().

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0211 Lovainako Unibertsitatean teologia ikasketak (1967-69).

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 31. Lurrez kanpoko objektu batek Lurra jo ote zuen? Fetxa horietan Walter Alvarez, Californiako Unibertsitateko geologiako katedraduna, Italiako erdialdean dauden kareharrizko formazio ederrak aztertzen ari zen.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Aita Berkeley Unibertsitateko fisikaria zen eta gainera Nobel sariduna.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Eta itzuli beharrak eraginda sortu dira gaurreguneko hiztegiak eta Unibertsitate, Administrazio eta beste zenbait alorretako testuak ere.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0189 Apez ikastaroak Andoainen eta Oñatiko Unibertsitatean egin zituen eta bere sorterrian ekin zion apez-lanari.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0093 Test formal bat izan daiteke, ikasle batek ikasketa espezializatu batzu jarrai ditzakeen erabakitzeko (adibidez, unibertsitate batean graduazio ondoko ikastaro bat edo tekniko batentzako ikastaro profesional bat), edo test informal bat, ikasle batek ikasi duena praktikan nola jartzen duen ikusteko.

217. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 - Emen unibersidaderik ba genu... Garaia da.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Beste batzuak burua jasotzeko, amaika eriotz umil izan dituk Euskalerrian; gure sukaldeetan amaika negar ixil ere bai. Oiek ez dizkik iñork aintzakotz artzen; oien izenik ez dik iñork paperetan jarri; oien guraso, umezurtz edo alarguneiri iñork etziek egunerokorik eskeñi; unibersidadean ikasteko, iñoren laguntzarik ez ditek izan.

219. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Fernando VII berriro errege jarritakoan San Luis`en eun milla semeen indarrez, zabalatar aita-semeak Paris`era joan ziran igesi, eta Sorbona`ko Unibersidadearen ikasle egin ziran.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 (...) Unibersidadean Irakasletza eskeñi zioten.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Eskeintza onartu ere bai, baiño Gazteizko buruzagiei itzemana bait zegoen, ezezkoa eman zien: Oraindik Bayonan nengoela, Manilako Santo Tomas Unibersidadean Irakasletza eskeñi zidaten.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0487 Eta tesis ori, laister, Alemania'n, Magunzia'ko Unibersidadean aurkeztuko duan ustea degu.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0443 Itz oiek esan aurretik, mintzaldiaren asieran, XIX mendeko lenen gizartiztilariak goraipatu zituan, Suizi bertako Mermillod Gotzaia, Friburg'eko Unibersitatea, Daniel Grand olagizon protestalaria, eta Gaspar Decartins (...).

224. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Gaztetan danik bethi erraiten zuten ezen Ulla Universitateko professorea bilhakatuko zela... eta hauxe da alampecirc;theian, mementu hauietan Lutegiko Universitatean Kalitekhnampecirc;aren Historia irakasteko kontratatua izan da.

225. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0125 Buruzeleko Universitatean bethe behar zuen lanaz ari zen, bai eta Burgian praktikatzen zituen nomimez.

226. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0125 Ulak bere zorioneko egunez Elizabeth Farquharsonen koinônian irauten zuen, geroago ta elkhar maithatzenago bait zuten, namoratuagoak bait ziren, Huntara biak bere meletampecirc;etan zegozen, eta Ula Ganteiko Universitaterat joaiten ohi zen bere kursuak emaiteko.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Hau da, Ertza kandidatura, berriaren adierazle (Unibertsitate berria), eta Beloki, Amatiño eta beraiek moduko pertsonalei horrenbesteko min ematen dien gauza.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Guzti hauei gogora erazi nahi diegu orain lau urte, aurreko errektore hauteskundeetan, izaera bereko bi kandidatura aurkeztu zirenean (Barberá eta Celestino del Arenal), komunikabideek ez ziotela gertaerari apenas garrantzirik eman, planteamendu bera zaharra duten bi jarreren arteko kontrasteak inolako interes informatiborik ez duela frogatuz, batez ere Unibertsitateaz paso egiten den gizartean.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Unibertsitateak hain zuzen ere, ez diolako interesa edo kuriositatea piztu liezaiokeen ezer ere eskaini. ERTZA kandidatura.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Bizkaia eta Gipuzkoa arteko mugan bertan dagoen Eibarko Ikasketa Bateratuen Ikastetxea (IBI, Unibertsitate Laborala izenaz ezagunagoa) aktibitate mordo baten sorlekua da. Kirolak, musika, bideoa eta mendizaletasunaz gain antzerkia ere eskaintzen die bertako ikasleei klasetik kanpoko aukera bezala.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Euskal Herriko Unibertsitateek, publikoak nahiz pribatu biek, ez dute txitik ere esan.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEU bezalako gauzak behar beharrezkotzat jotzen ditu Dorronsorok eta gainera horrelako gehiago balego beste unibertsitatean askoz ere hobeto izango litzateke.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Helburuetariko beste bat Unibertsitate ofizialetan euskal ekonomia arloan dagoen hutsunea betetzea izango litzateke.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurkezten diren lanak enpresa pribatu, administrazio publiko eta Unibertsitateko irakasle, ikertzaileek burutu dituzte.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurten eta datorren ikastaroan zehar Valenciako Unibertsitatean arituko da baita ere, bertan ekonomia arloan doktoradutzarako klaseak emango dituelarik.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Udako ikastaroak, udako unibertsitateak, udako mintegiak edota jardunaldiak kurtsilloak, egonaldiak, gogoetaldiak edota barnetegiak.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Bestela gero eta gehiago ugalduko dira holako iniziatiba maltzurrak eta deskuidatzen banaiz Quincoces de Yuso-n ere montatuko dute unibertsitate bat.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Musika sailaren helburuei loturik lehen esan bezala, musika, kantua, dantza, erritmoa... eskoletan nola sartu aztertzea izan da bat eta bestalde, eta unibertsitatean egonik, kontserbatorioetan emanikoa euskaratzen ahalegindu dira, beste sail batzutan gertatzen den bezalaxe.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Atzoko egunean, Larraona ikastetxean eta UEUko XVI. edizioaren barruan J. M. Pitartek aurkezturiko tesia entzutera zetorrenean egindako adierazpenetan Etxenikek euskararen zabalkundean ari den UEUren babespen ekonomikoa eta bere lana jarraitzeko beharrezkoa den diru laguntza Baskongadeetako Gobernuari berari dagokiola eta ez Unibertsitateari azpimarratu zuen.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskararen zabalkundean eta bere aldeko lan ona eta seriotasunez egindakoa denez, adierazi zuen Euskararen legearen arabera erakunde honi lagundu egin behar zaio eta zeregin hau, ene ustez, Gobernu berari dagokio eta ez Unibertsitateari edo Hizkuntza Idazkaritzari.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEUren funtzio bat Unibertsitate mailan dabiltzan euskaldunen biltokia izatea da, eta bestea, eta honi nik garrantzi haundia ematen diot gauzak nola doazen ikusirik, batipat UEU Euskal Herri osoari, bai Nafarrotik, elkarte autonomikotik nahiz Iparraldetik etorritako jendeari zabalik dagoen erakundea izatea da; niretzako UEU batasun territoriala lortzeko gelditzen zaizkigun ereduen artean inportanteenetako bat da.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Edo, nahiz eta beren burua abertzaletzat jo, Madrileko zenbait agintarik bezala, uste dute euskarak ez duela Unibertsitatean Fisika irakasteko balio, nahiz eta urtero kontrakoa erakutsi, baina, noski, hori ez dute garbi esan.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hasteko, esan behar da, Oñatiko hirigunea monumentuz jositako gunea dela: Unibertsitatea, San Migel eliza, Bideurretako monastegia, Lazarragako etxea eta beste hainbat Zirkuitoaren lehen eta bigarren arean kokatzen dira gehienak.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hirugarren Santa Lutzian, laugarrena Asentzion, bosgarrena San Martinen eta seigarrena Unibertsitatean Area guztiek kerizpe guneak dituzte, zuhaitz ederrekin.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 F. Bonamusa Barcelonako Unibertsitateko irakasleak ezin izan zuenez etorri, bera arduratu zen PSANen sorrera eta historia azaltzeaz.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, zuk hala deritzozu behintzat, unibertsitateko estatutuen aurkako jokabideaz guk betetzen ditugun plazak konkurtso publikora ateratzea.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, antza, ertzainak unibertsitatean sartzeko ordena ematea.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Duintasuna aipatzen duzu, lotsagabe halakoa!, zeure unibertsitateko bederatzi mila unibertsitariek eginiko dimisiorako eskariaren aurrean ezentzunarena egin eta gero.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Agintariak eta Lanarigoa Norgehiagoka eta Lehiaketak EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

250. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 /Euskal Herriko Unibertsitatearen 1988.eko Urtarrilaren 25eko ERABAKIA, ihardupidea amaiturik eta Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoako plaza bat hutsik uzten dela jakin erazten duena.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 /Euskal Herriko Unibertsitatearen 1987.eko Apirilaren 14ko Erabakiaren bidez (maiatzaren 6ko E.B.O.), Unibertsitate-Eskolako Irakasle Titularren Kidegoko plaza baterako deia egin zen, ondoko jakintz arloa: Finantz Ekonomia eta Kontabilitatea Saila: Oraindik eratzeko.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamabosgarren Atala.- Hezkuntza-Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Unibertsitatekoez besteko irakaskuntzarako hezkuntza-politika taiutzea.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 c) Unibertsitatekoez besteko irakaskuntzen antolapen, birrantolapen eta berrikuntzari buruzko ekintzapideak arteztea.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 d) Gauzazko eta gizakizko eskuarteak banatzea unibertsitatekoez besteko irakaskuntzetan.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Hamazazpigarren Atala.- Irakaspide-Berrikuntzarako Artezkariak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko mailetako irakaskuntzaren egitamuketa, bultzatze eta garapenari datxekien guztia, irakaskuntzen birrantolapena, hezkuntzaren berrikuntza, irakaslegoaren birgaitze eta hobekuntza eta irakaspideen antolapena barne.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 - Hezkuntza-berrikuntzari gagozkiola, Artezkaritza honen ardurakoak izango dira ondorengoak: unibertsitatekoez besteko irakaskuntzan teknikabide berrien erabilera aztertzea eta arian-arian sartzea, eta Irakaspide-Aholku eta Eskola-Laguntza Tegiak suztatzea, bai kanpoko irakaspide-eskuarteak zuzentzeari bai ikastegien barneko eskola-laguntzari dagokionetan.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 - Irakaspide-Berrikuntzarako Artezkaritzak unibertsitatekoez besteko mailetako hezkuntza-saioak ere onartuko ditu.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hemeretzigarren Atala.- Ikastegien Artezkaritzak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko ikastegiei buruzko egitamuketa, horien kokatze-tokiak finkatzea eta irakaskuntzako nahiz besteko lanari-beharrak zehaztea Lanarigo-Artezkaritzarekin elkarlanean; ikastegien agizko ihardunari datxekion guztiari buruzko erizpenak emanez.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 a) Unibertsitateak eta unibertsitate-mailako ikastegiak sortarazteko saloak eta norbanako-jabetzapeko unibertsitateak eta horien unibertsitate-ikastegiak ontzat ematekoak aztertu eta horiei buruzko iritzia ematea; unibertsitatearen araudiaren eta ikastegi eta erakunde bereziak unibertsitateari eratxikitzeko ituneen legezkotasunari buruzko iritzia ematea; unibertsitate-alorreko ikaste-sari eta laguntza-jokabidea egiteratu eta horren eraentza egitea; unibertsitateko lanari-erroldea sortarazi eta unean-unean horri eustea; unibertsitatearentzako urteko diru-laguntza, bere diruegitamuak eta norbanako-jabetzapeko goi-mailako ikastegientzako laguntza-zehaztapidetzak aztertu eta balio-neurtzea; unibertsitate-alorreko gaikuntza eta aholkatze-egitarauak gertatu eta egiteratzea; unibertsitateko nahiz unibertsitate-ingurualdeko azpiegitura sortzeko ekintzak aurrera eramatea.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 HERRIOGASUN ETA DIRUBIDEETARAKO ETA HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETARAKO SAILAK

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitatea Eraberritzeko Abuztuaren 25eko 11/1983 Legeko Organikoko 54 artikuluak zera dio titulo ofizialak lortzeko diren ikasketei dagozkienetan: tasa ofizialak, kasuan kasuko Autonomia Elkarteak finkatuko dituela, Unibertsitate Kontseiluak ezarritako muga-barruan.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Titulu ez-ofizialetarako ikasketen kasuan, Unibertsitateko Gizarte-Kontseiluak egingo du finkapen-lan hori.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horiek horrela, Herriogasun eta Dirubideetarako Sailburuaren eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzak 1988.eko uztailaren 12an egindako batzarrean aztertu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: 1. Artikulua.- Euskal Herriko Unibertsitatearen 1988/89 ikasturterako unibertsitate-tasak, Dekretu honen eraskinean ezarritakoak dira.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2. Artikulua.- 1.- Adskribatutako Ikastegietako ikasleek eta ikastegi pribatuetan edo atzerrikoetan egindako ikasketegatik kurtso osoak edo asignatura solteak konbalidaturik dituztenek, eraskineko lehenengo tarifan ezartzen diren tasen %25a ordaindu beharko diote Unibertsitateari, espediente akademiko eta ebaluaketa saio gisa.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Ondorio hauetarako, Unibertsitateak, Gobernu Batzordeak finkaturiko prozeduraz, inkonpatibilitate akademikoekiko errejimena ezarri ahal izango du, aldez aurretik inkonpatibilitate horiek finkatu gabe egotea gerta dadineko ikasketa-planentzako.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Unibertsitateari dagokio zein asignatura diren kurtso osorakoak eta zein lauhilabeterakoak bereiztea, Ikasketa Planean finkaturiko irakastorduen arabera.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren bekadun izan eta Unibertsitatean ikasketak egiten ari diren ikasleek ordaindu beharreko tasak, Sail horrek ordainduko dizkio Unibertsitateari.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 2. Gizarte Kontseilua osatu bitartean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onartuko ditu tasa horiek, Euskal Herriko Unibertsitatearen proposamenez.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Kasu honetan ezinbestekoa izango da egitasmoan teknologia-aholkulari batek parte hartzea (Teknologia-Zentruak, Unibertsitateak, estatuko zein atzerriko jakitunen batek......).

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Agintariak eta Langilegoa Oposaketa eta Lehiaketak Euskal Herriko Unibertsitatea

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 ERABAKIA, 1990eko azaroaren 15ekoa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, zeinen bidez Unibertsitate honen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria zati batean balio gabe uzten bait da.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakiaren bidez irailaren 3ko EBO eta irailaren 14ko EHAA eman zelarik argitara Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasle titularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1989ko abenduaren 30eko Estatuaren Buletin Ofizialean argitaratutako Euskal Herriko Unibertsitatearen abenduaren 21eko Erabakiaren bidez egin zelarik aipatutako plaza horietarako deialdia.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 M. Pilar Lozano Sariñena andrea, Zaragozako Unibertsitateko Unibertsitate-Eskolako katedraduna, eta Ernesto Ballesteros Arranz jauna, Gaztela-Mantxako Unibertsitateko Unibertsitate-Eskolako katedraduna, hurrenez hurren, lehenengo Mahaikide titular eta lehenengo ordezko Mahaikide izendatu zirelarik Unibertsitateen Kontseiluak eginiko zozketa publikoaren bidez.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Kontutan hartuz Unibertsitateko Irakaskuntz Kidegoetako plazak hornitzeko lehiaketak arautzen dituen irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretuaren 6. artikuluaren 12. atalaren arauera (ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretuak aldatua), ordezko Mahaikideek ordezkapenak egin ezin badituzte, Unibertsitateen Kontseiluak zozketa berria egin behar duela.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretua eta ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretua ikusita, ondoko hau ERABAKI DUT: Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia (irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeinen bidez Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasletitularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera argitaratu bait zen, zati batean baliorik gabe uztea, zozketa publikoaren ondorioz izendaturiko kideei dagokienean, hain zuzen ere, eta lehiaketarako deialdia Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu zeneko egunean iharduneko zerbitzuko administrazio-egoeran zeuden karrerako funtzionarien artean zozketa berria egin dezala eskatzea Unibertsitateen Kontseiluari.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Salamancako Unibertsitaten Indoeuropear Linguistikaren Katedratiko izan zen, eta 1978-tik aurrera Euskal Herriko Unibertsitatean, Gazteizen, Euskal Filologia eta Indoeuropear Linguistikaren Katedratiko izan zen, eta 1978-tik aurrera Euskal Herriko Unibertsitaten, Gazteizen, Euskal Filologia eta Indoeuropear Linguistikaren Katedratiku da, Bordeleko Unibertsitateak doctor honoris causa izendatu zuen.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskara batuaren prozesuan bultzatzaile eta gidari izan zelarik, europear aldizkari askotan argitaratu ditu bere artikuluetan, eta beretarik asko une honetan eskuragaitzak direnez, Euskal Herriko Unibertsitateak liburu batean bilduak epe laburrean berrargitaratzeko asmoa du.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Deustuko Unibertsitateak, berriz, ez zuen emakumeentzako matrikularik ireki 1959 arte.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Lehen ministro nintzelarik, batxiler etsaminetan sartu nuen euskara eta gero, Bordeleko Unibertsitatean euskara katedra bat sortu nuen.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gasteizko Seminarioan ikasketak amaitu eta Erromako Gregoriana Unibertsitatean burutu zuen Doktoradutza Teologian.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Deustuko unibertsitatean, Donostiako campus-ean Irakasle Titularra da Filosofia eta Letretan, Euskal Filologian diharduelarik, Euskal Testuak I deritzan arloa irakasten.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Horien ondotik hauek hartuko dira, alegia, Unibertsitateko karreraren batetan 4. edo 5. kurtsoan ari direnak.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Lantegi guziau Unibertsitate Autonomoko irakasle den José Ramon Etxebarriaren eskutik koordinatu eta burutu da.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bereziki, Fisikako irakasle euskaldunei zuzendua dago, COU eta Unibertsitateko lehen kurtsoko irakasleei.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Erretoretzarako hauteskundeak unibertsitate publikoan.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Unibertsitate publiko honetako Estatutuak prestatzeko prozesuan sarturik gaudela, aurkeztu den hautagai bakarra, azken hiru urteotan errektore izandakoa dugu: Goio Monreal.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Honelako eritzi-artikulu labur batetan azterketa sakonik egiteko lekurik ez dudan arren ere, zenbait eritzi orokor plazaratzera ausartuko naiz, txosten horretan adierazten diren jarrera batzutatik abiatuz, uste baitut, Unibertsitateko arazoak gutxiegi ateratzen direla kanpora, eta ostera, Unibersitate hau publikoa izanik guztion arazotzat hartu beharko genuela.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Aipatzen da, egia esan, zeharka bada ere, Nafarroa eta Iparraldearen arazoa, baina, ene eritziz, gehiago da saloiko ariketa gisa ez diot hautagai-taldeko batzuren asmoa ez denik, benetako pausoak ematen ausartzeko baino, zeren horrekin batera behin eta berriro azpimarratzen baita, Unibertsitate hau Komunitate Autonomo Baskongadokoa dela.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Eta zoritxarrez, hori egiten dute Unibertsitate honetako irakasle askok, praktikan euskarari ahalik eta oztopo gehien jarriz.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Kontua da, Unibertsitate publiko sortuberria (hamasei urte baino ez dauzka) eraikitzen ari garela eta orain dugula aukera geure neurrira egiteko, eman nahi digutena ez baita guk nahi duguna eta behar duguna.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Hasteko, markoa aldatu behar dugu, LRU horrek inposatzen digun jokaleku estua zabalduz, besteren artean Hego Euskal Herrirako Barruti bakarra eta guztiz autonomoa eskatuz, eta politikan ezinezkorik ez dagoela jakinez, gogoan hartuz halaber, gaur egun dugun Unibersitate hau, bere eskasia eta mugekin, ez zela posible izango, lehenago prozesu erreibindikatiborik eraman izan ez balitz.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gasteizko ABT-k balantze positiboa egin
Gasteiz
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Ordezkaritzapean, Gasteizen dagoen Aholku eta Baliabidetegia (ABT) zentroak, edo Centro de Apoyo y Recursos (CAR) gaztelaniaz, pasa den urteko esperientzia positibotzat jo du.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bertako unibertsitateko Sergio Bravo irakaslearen gidaritzapean plazaratu berri den Santiagoko ingurugiroaren narriadura izeneko ikerketa lanean esaten denez, hiriburuko zenbait auzoetan ematen den klimak, batez ere temperatura eta euriari dagokienez, aldaketa sakonak ezagutu ditu kutsaduraren eraginez.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hernan Costabal Santiagoko Unibertsitate Teknikakoak egindako beste ikerketa baten arabera, zaratari dagokionez Santiago da munduko hiri kutsatuenetarikoa.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bai ordea UNIBERSIDADETIK UNIBERSIDADERA ibili diran gizon argi ta jakintsuak orren beera erortzea.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Titulu ofizialak Estatuaren unibertsitatearekiko legislazio orokorrean aurrikusiak dira, ikasketa-planetan jarritako betebeharrak gainditu ondoren erdiestekoak.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Unibertsitatean lorturiko titulu ofizialak Errektoreak emango ditu Estatuburuaren izenean.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 1. Bai Ikastegiek eta bai Sailek ere, berezitasunerako, graduatuondokoentzako edo lanbide-heziketarako ikastaroak antola ditzakete, horien bidez Unibertsitatearen titulu edo diploma bereziak emateko.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 2. Irakaspen praktiko ugari dituzten berezitasunerako ikastaroetan, Unibertsitateak Erakunde edo Antolakuntza publiko edo pribatuekin berauen lanlekuetan haien garapena egiteko akordioa itundu ahal izango du, berezitasun horren gaitasunaren azken ebaluazioa egitea ikastaroaren ardura duen Ikastegi edo Sailaren esku egongo delarik.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Irakaskuntzaren egitamuketaren gaietan eraentzarenean dauden beharrei erantzuteko eta, halaber, estatistika-ondorioetarako, Euskal Herriko Autonomia Elkartean, Eskolaurrea, Oinarrizko Hezkuntza Orokorra, Gara-Adinekoen Etengabeko Hezkuntza, Berarizko Hezkuntza, Askotariko Bateratutako Batxilerra, Unibertsitaterako Biderapen Ikasturtea, Lanbide-Hezkuntza eta Irakaskuntza Ertainen Erreforma ematen duten Ikastegi guztietako 87/88 ikasturteari dagokion beharrezko argipideak biltzeari ekingo zaio.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Euskal Herriko Autonomia Elkartean dauden Ikastegi guztiak, unibertsitate mailakoak salbu, Agindu honek eraskin gisa agertzen diren Galdera-zerrendak zehaztasun osoz ahalik eta hertsikien bete beharko dituzte, hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - 1. Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Ikastegi guztiek, unibertsitate-mailakoak salbu, I Eraskinean azaltzen den galdera-zerrendari erantzun beharko diote.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 6. Euskal Herriko Unibertsitatearen Biblioteka.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Cornell Unibertsitateko ikerketaria den David Pimentelek dioenez, 1940-79 bitartean 10 bider gehitu da antiparasitarioen erabilera eta halere intsektuen eraginezko galerak 7tik 13ra igo dira eta eritasun kriptogamikozkoak, berriz, 10etik 12ra.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Nekazaritza mota honek emankortasun gutxiago duelakoa ezeztaturik geratu da: Washingtoneko Unibertsitateko Barry Commoner sistema naturalen biologiarako zentruaren zuzendariak egiaztatu du ustiapen biologikoek gutxi gorabehera besteek bezalatsu ekoizten dutela, eta bestalde, pestizida eta energiatan aurrezten dutela.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Zorroagatik, eritzi publikoari Pinillos irakaslearen Doctor Honoris Causa izendatzeko ekitaldian ordena akademikoa aldatu zela eta orduko erantzunkizunak garbitzeko helburuarekin Zorroagako Fakultatean ikerketa akademikoa irekitzeko erabakia hartu bait da hemen azpian izenpetzen dugunok, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaskuntzan aktiboki parte hartzen dugunok, jarraiko puntuok zehaztu nahi ditugu.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Horrez gain, hitzaldi ugari ematen ditu, Zorroagako unibertsitatean joan den astean azkena.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gai honi buruzko tesia irakurri berri du Unibertsitatean.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Orain urte batzuk GALAXIA Vigo'ko argitaldari etxeak omenezko liburu eder bat eskeñi zion Kompostela`ko Universidadearen erakusle eta Trasalba`ko seme zintzo ta galegozaleari.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 GALAXIA`k egindako liburu ortan lerroz-lerro geienak izendaturik daude, baiñan on litzake gure Universidadeko gazteok jaso ta bil zitzatela Otero Pedrayo`k gure artean argitaratu zituanak.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Familia aberatsetakoak, kolejioetatik urtenda, universidadera doaz; eta diruaren truke, jakintza lortzen dabe.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Zeren garbi bait dago elkarren kontra dauden bi alderdi hauek unibertsitatearen bi ikuspegiren adierazgarri direla.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Beraz, garbi dago bere ahalmenen mugapean lanik bederen egin duela UZEIk unibertsitate EUSKALDUN eta HERRIKOI baten alde.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Badakigu zer ez duen nahi (MUGAn agerturiko artikuluak lekuko), baina jakin nahi genuke zein den bere irtenbidea guztiok desiratzen dugun unibertsitate hori lortzeko.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Gasteizko Fakultatea al da horren eredu? Ezezkotan, zer nolako jarrera aktibo eta konstruktibo ari den aurrera eramaten unibertsitate euskalduna behin edo behin izan dezagun? (Kontuz, ez dugu esan nahi ez denik ezer egiten ari).

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Beldur gara Mitxelenaren hitzen atzean ez ote den unibertsitatearen kontzepzio elitista bat izkutatuko.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Era berean, UZEIko zenbait ordezkari ere bileraotako partaide izango dira eta Jaurlaritzaren boletina nahiz IBAP, Parlamentua, Euskal Herriko Unibertsitatearen erretoreordetza nahiz komunikabideek beren ordezkariak bidaliko dituzte, lexikoaren berrikuntzan premiarik larrienak dituztenak erakunde hauetako zenbait izaki.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 URTE honetako bertako urriaren 17an Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren gutun bat jaso zen Itzultzaile Eskolan (Martutenekoan), Irakaskuntza Berezituen Zerbitzuaren izenean Guzman Aranaga Gaztañaga jaunak, Gasteizen, urriaren 8an sinatu eta jaurlaritzatik urriaren 14an igorria.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hala ere, atzokoan, Bartzelonan, Unibertsitateko ikasleekin batera, manifestazio bat burutu zuten, bertan Generalitaten inguruan zenbait istiluekin.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Unibertsitateko eta Erdi Mailako milaka ikasle 15.000 antolatzaileen arabera eta 4.000 udal goardiaren arabera manifestatu ziren atzo Bartzelonan dagozkien errebindikazioak aldarrikatuz.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Manifestazioa, Unibertsitate Autonomoaren ezohizko klaustroa batzartu baino lehenago burutu zen, zeinean unibertsital agintariek itxita dagoen zentroaren egoera aztertzeko.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ikasle talde bi distantzia txiki batez bereizirik ibili ziren Unibertsitateko plazatik Sant Jaume plazaraino.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ikasleek, toki honetan, Unibertsitate Autonomoaren klaustroaren ospakizunaren kontrako komunikatu bat irakurri zuten.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdi Mailako ikasleek, unibertsitatekoekin elkartasuna adieraziz gain, beren mobilizazioak ez direla amaitu baieztatu zuten, aldi berean, datorren 24an Bartzelonaren gaineko martxa batetara deia eginez.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Egun hotan, gure herriak husten zauzku: haur ttipi zonbait gelditzen dira herri ttipietako eskola ttipietan, bertze guztiak, 10-12 urtetarik goiti, burrustan doazila kantonamenduko herri-bururat edo hiri horietarat, beti handitzen ari diren eskola batzuetarat; geroago eta gehiago ere urrunagoko uniberzitatetarat.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Uniberzitate hunek ez du batere karrika egin.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Orai beretik hastekoak dira bigarren Uniberzitatea prestatzen heldu-den urteko.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Herriko-etxean, Ithurralde jaun merak errezebitu du, ortzirale aratsalde apalean, uniberzitate hortako erakasle-ikasle andana bat, beren nausiekin.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euskaraz udako unibertsitatea eta folklorekeriak

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Erdi-maillarantza ta Goi-Mailla edo Unibertsitaterantza be egin dira ekiñaldiak, guztiz txalogarriak!, baiña ain urrin elburua ikusten dogula, ezin artu poz aundirik!

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Gure errietako eskolak ikastola biurtu, gure Institutoak euskal-ikastetxe egin eta gure Unibertsitatea, euskal-Unibertsitate.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 UZEI'k argitaraturiko Zuzenbide Iztegia aurkeztua Deustu'ko Unibertsidadean: Erretorearen ordez, M. de Gereño, Zuzenbide Fakultadekoak zorionik beroenak iztegiaren jaiotze egin dabenai.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 J. Iturbide Euskalerri'ko Unibertsidadearen Erretore-ordeak: iztegi onegaz gainditzen dala euskaldunek euron arteko arazoentzat erderazko zuzenbidea erabili bearra.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Baiña Bizkai'ko zein lekutan? Zein ikastolatan, zein Uniberchitatetan?

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Jorge de Esteban-ek Madrileko Unibersidadeko irakaslea bera, gai honetaz lan bat eskaini digu.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 - Datorren irailetik ekainaren arteko bederatzi hilabeteren buruan ikastaro berezi bat eratzeko da Oiñatin, Boise (USA) Unibertsitatearen ardura eta zuzendaritzapean.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Albistariak dioenez, ikasleok oso interesaturik omen daude Euskaltzaindiaren titulu hori lortzeko, frantses gobernuak, hain zuzen ere, Frantziako Unibertsitateetan euskara irakasteko eskatu egiten baitie.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Hemendik bostez pasei urtetara euskarazko Unibertsitate bat, urtearen zehar egongo den unibertsitate bat erran nahi da, gutika muntatzea eta jadanik aintzinetik behar diren pausoak emaiten hastea.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Guk behar dugu unibertsitate hori eraiki.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Kulturazko giro berezi bat behar dugu sortu, gero giro horrek azken pauso gisa; unibertsitate hura jartzeko, aiseago eragin dezan.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bainan, hurbilagotik azterturik hemen bi desabantail dugu: lehenik euskaratasun edo euskal kontzientzia duten jendea oraino minoridade tipi bat da; bigarrenik Baionan ez dugu fakultate edo unibertsitate oso bat.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Eta arrazoin bat edo beste dela eta (garrantzizkoena bederen Paristik planifikatu duten ekonomiaren eta beraz kulturarena ere karta), Baionak ez du batere unibertsitate tradiziorik, girorik ez eta usairik ere; ez da instituziorik.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Beraz bi puntu horiek akats handiak dira, eta ez dute alta Baionan, unibertsitate bat eraikitzera aisetzen.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Hemen Perpignango katalan unibertsitatea aipatua izan da: université pluridisciplinaire hots, fakultate batzu zeharo katalanez segitzea posible da.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Bainan hemen ere galdera jalitzen da: nor da euskaldun unibertsitatera joango dena? eta dena bat batean egitea ezina delakotz zein fakultateri gure lehentasuna eman?

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Iparraldea hasteko kontradikzio batetan da: Baiona Paben menpean da, Baionan unibertsitate bat eraiki dezaten.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Pabek aurtengo bere akorta eman du: euskara gure mintzaira, dauden unibertsitatetan irakasteko baimena eman du.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Baionan izango den unibertsitatea Hegoarekin lotua izan beharko luke eta gazteak Bordelera edo Pabera joan ordez, Iruiñea, Gasteiz edo Donostiara joango dirateke.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Manchesterreko (Ingalaterrako) Unibertsitateko ikerlariek HIVren giza inmuno-eskaziaren birusaren ebidentzia, 1959. urtean pneumoniaz hil zen 25 urteko itsasgizon gazte kaukasiar baten ehunetako material genetikoan aurkitu zuten.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 Sendagaia Xangai-ko unibertsitatean aurkitu eta laborategi frantses batek prestatu du.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0002 Dubois 1895. urtean Europara itzuli zen eta lau urte geroago Amsterdameko unibertsitatean geologi irakasle izendatu zuten.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 PAUL CARTLEDGE, historialari britainiarra, Cambridgeko Unibertsitateko (Britainia Handia) antzinako historia irakaslea. Beste zenbaiten artean, 1300-362rainoko Esparta eta Lakoniari buruzko obra bat idatzi du (1979).

354. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bestean gazteria dago: ikertzaileak, unibertsitateko irakasleak, ezkertiarrak, apartean geratzen den talde bat osatzen dute gehienbat.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Baina unibertsitatean, nik irakasten dudan lekuan, gauzak oso ari dira aldatzen.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Frantsesaren oinarrizko ezagutza Kairoko Unibertsitatean ikasi zuen, han hizkuntza honen ikastaro orokor bat ematen bait zen.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 40ko hamarkadaren hasieran, Taha Husayn Alejandriako Unibertsitateko errektore zela, Etiemblerengana jotzen du, hau orduan Estatu Batuetan zegoela, frantses zibilizazioaren departamendua zuzendu zezan.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 1974eko otsailean, Deustuko ikasle-ohien Elkartearen Boletinak eta Bilboko prentsak jakinerazi zuten 1974eko urtarrilaren 31an egin zen Plenoan Bizkaiko Foru Aldundi Txit Gorenak Deustuko Unibertsitateari atxekitako Bizkaiko-Ikaskuntzen Unibertsital Saila sortzeari bere onespera eman zieneko berria.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Unibertsitatean lekuturik egon arren, biblioteka beti egon da zabalik irakurlego osoari, bere erabiltzaileak gehien bat ikertzaile, erudito, irakasle eta unibertsital-ikasleak izan direlarik.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Eta gai hauetaz gain gure betiko sailak: Basarteko Unibertsitatea, Markox Bolibarren abenturak, euskaldun berrien kontuak... enfin, denok ezagutzen ditugu.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hori dela eta, Katholikosek Georgiako Unibertsitateetako irakasle eta azterlariengana jo zuen, jakintsu horiekin elkarlanean, itzulpen zehatz eta jatorra lortzeko.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Hau eragozpen bat da, erlijioaren zientziak Unibertsitatean sartzeko.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Bestalde, erlijioaren arazoa beste aldetatik ikusi izan da hemen inguruko Unibertsitate eta kolegioetan: hau da, erlijioa fede edo konfesio katoliko bezala hartu da.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Orduan erlijioaren arazoa zera izan da: Unibertsitatean teologia katolikoa edo dotrina katolikoa irakatsi behar zen ala ez; erlijioa dotrina katolikoa, ikasi beharreko gaia izan behar zuen ala ez.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Bide honetatik, gure inguruko Unibertsitateetan badira edo izan dira kapilauak edo zuzendari izpiritualak; baina ez da erlijio zientzien instituturik.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Apostolutza edo proselitismoaren mailan jarri da erlijioaren arazoa Unibertsitatean, eta ez zientziaren mailan.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Beraz, kulturaren azterketa kritika eta estudioa egiten duen Unibertsitatean, erlijioaren fenomenoak bere lekua beharko luke; Euskal Herriari eta euskal kulturari dagokion.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Unibertsitatea baldin bada behintzat.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Fisikak nahiz Ekonomiak beren lekua dute Unibertsitatean, Fisikaren Fakultatea eta Ekonomiaren Fakultatea ezagutzen ditugu.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Euskal Unibertsitatea Unibertsitate publikoa nahi da.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Koldartu nintzan, eta kanpoko unibersitate batera joan nintzanean neure izaeraz aztu nintzan, zuk, ordea, nigan sentimendua aultzen zan neurrian, gero eta sakonagoa zenduan.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Zergatik ote da?
- Unibersidadea sortu nai dogu eskola txikiak euki barik.

373. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Unibertsitateko ikasketak kanpoan egiteak baeban bere alde txarra be.

374. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Unibertsitateko lagunek Pirineosetara bidai bat egitea eskeini eta eurakaz joatea erabagi neban, aitite ikusteak eragiten eustan min eta nekearen bildur nintzala.

375. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Oporretako azken asteburua etxean igaro eta Unibertsitatera itzuli nintzan.

376. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Guzti honetatik ondorio hau ataraten dogu, kostaldetik nahiko hur dagozan lurraldeak izan arren, euren bizimodua lehortarra dala guztiz; baieztapen honen frogea Artasun Tasea Euskal Herriko barrukaldean ohi dan baizen altua izatea da, kostaldean, barriz, askoz txikiagoa izaten dala, %89'5 ingurukoa .(18) URRUTIKOETXEA.Demografía vasca en el siglo XVIII, Euskal Herriko Historia, XVIII. giz. Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 1985, 110 orr.

377. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00040 GAZTEA: Ez nuen Unibertsitatea amaitu.

378. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0034 Badakik, ez ez dakik, 3 garrenean hintzen rugbylary argazkien bilduma egiten, hasi nintzelarik xintxoki zuzenbidea ikasten Baionako Unibertsitatean, ixtudianteen arteko harremanak, elgar atxikitzea, zer zozoak!

379. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 ANNE-SOPHIE: Egun dena gaizki! unibertsitatetik pasatzen naun alabaren mintzatzeko, eta non ikusten dut? zkuter baten gainean bandil itxurako mutiko dena (...)

380. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 d) Bere egoitza Euskal Herrian duten Unibertsitateen izeneko hiru, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuak bertako Erretoreen saloz izendatuta.

381. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 Dena dela hoietako biren saloa egitea Euskal Herriko Unibertsitateari dagokio.

382. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 121. URRIAREN 6KO 8/1989 LEGEA, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO GIZARTE-KONTEILUA SORTARAZTEKO ETA ANTOLATZEKO EKAINAREN 27KO 6/1985 LEGEAREN 3. ATALA ALDATZEKOA 1 ELAO, A-II-13(g) 1989ko urriaren 19koa (EHAA 201/1989.10.25).

383. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Orain arte azaldutakoaren adibide bikaina 1985.eko ekainaren 27 Legez sortarazitako Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte-Kontseilua da izan ere, sortu zenetik hona ia hiru urte igaro ondoren, horko eraentza-batzordeen aukeraketarako beharrezkotzat jarritako gehiengoak direla eta, ez bait da eratzerik izan.

384. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Bestetik, Eusko Legebiltzar hau osatzen dugun Legebiltzar-taldeen ardura da ihardutze-erakundeek bere egitekoa bete ahal izatea eta, lege horretako lehenengo atalean aldarrikatzen denez, Euskal gizarteak Euskal Herriko Unibertsitatean eskuhartzea bermatzen duen Unibertsitatearen eraentza-saila Gizarte-Kontseilua bada, hori izendatzeari beharrezko erizten zaio.

385. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Horregatik, salo hau egiten duten Legebiltzar-taldeek, Legebiltzarrean duten gehiengoa izateagatiko erantzukizuna bere gain hartuz, Unibersidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte-Kontseiluburua Eusko Legebiltzarrak izendatzea ezinezko egiten duten oztopoak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte-Kontseilua sortarazteko eta antolatzeko ekainaren 27ko 6/1985 Legearen 3. ataleko idazkera aldatuz kendu beharra dagoela erabakitzen dute.

386. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 1.- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte-Kontseilua osakera-modu honen arauera, hogeita hamar kidek osatuko dute:

387. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 a) Unibertsateko Eraentza-Batzordearen izeneko hamabi lagun, Batzordeak bertako kideen artetik hautatuta, eta Erretorea, Idazkari Nagusia eta Arduraduna nahitaez horien artean daudela.

388. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Joseph J. Thomson zientzilari ingelesa, Cambridgeko Unibertsitateko Fisika Katedradun izan zen. Fisikako Nobel saria jaso zuen 1906an elektroiaren aurkikuntzagatik. Elektroiaren kargaren eta masaren balioen arteko erlazioa ezarri zuen, formula honen bidez adierazia:

389. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Bilbo: (Bizkaia - 368.710 biztanle - Futbol taldea: Athletic - Berdeguneak: Artxanda, Kasilda Iturriza eta Etxebarria parkeak - Alde zaharra eta Deustua (unibertsitatea) - Guggenheim museoa.

390. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Izan zuen, hala ere, goi mailako hezkuntza zabal eta sakona, gizon ikasia, letra gizona genuen eta, Bordeleko Unibertsitatean Zuzenbidea ikasten ihardun ondoren, postu garrantzitsuetan kokaturik ikusten dugu: lehenengo, Zuberoako sindiko edo diputatu; geroago, nafar aberats batekin ezkondu ondoren, Nafarroa Behereko Parlamentuko abokatu.

391. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Honela, Salamancako Unibertsitatean Filosofia eta Teologia irakasle izan zen eta bai Carlos II erregearen alargunaren aitorle ere.

392. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 -Eskaintzen eta eskarien hartzaileak: institutuak, unibertsitateak, elkargo profesionalak, enplegu-agentziak, eta abar.

393. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 -Telekomunikazioetako Goi Ingeniaritza, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan (1976).

394. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 -Zirkuitu integratuetan espezializatua, Lille-ko (Frantzia) Unibertsitatean (1977ko urtarrila-martxoa).

395. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Azterketak eta ikerkuntzak: Torinoko Unibertsitateko Fisika Katedraduna izan zen. Konbinazio-bolumenei buruzko Gay-Lussacen legea aztertu zuen.

396. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0008 Gainera Paris kultura gune garrantzitsua zen, bertan unibertsitate zahar bat lekutzen zelarik.

397. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Honela, Salamancako Unibertsitatean Filosofia eta Teologia irakasle izan zen, eta bai Carlos II erregearen alargunaren aitorle ere.

398. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Gainera, Orthez-en Unibertsitate antzerako bat sortu zuen.

399. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0065 Datorren urtean unibertsitatera joango da eta filosofia ikasiko du.

400. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 Ingeles filologian lizentziatua naiz Deustuko Unibertsitatean (1993) eta, bestalde, hainbat ikastaro ere egin ditut, hala nola Ingelesaren irakaskintza goiztiarra izeneko kurtsoa (30 ordu), Hizkuntzaren trataera integratua (100 ordu) eta beste batzuk.

401. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 - Unibertsitatean edota Lanbide Heziketako institutuetan eskaintzen den prestakuntza ez da lanerako aproposa gertatzen.

402. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Unibertsitateko ikasle askok utzi egiten diote ikasteari, kasinoko lanean hasiz gero.

403. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Izan ere, zenbait lanetan hain da erraza patrika berotzea, ezen hilaren hondarrean ikasle-langileak ez baitaki zertan ari den Unibertsitatean ikasten.

404. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 John zuen izena atea ireki zigun mutil garaiak, eta egia esan, Deustuko Unibertsitateko kafetegian topatzen den azken ikasturteetako ikaslea ematen zuen: docker prakak jantzita eta ilean gomina pixkat emanda.

405. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Eta zertarako nahi dute unibertsitatean sartu?

406. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0014 Ez zuen goi mailako ikasketarik burutu Unibertsitatean, autodidakta zelarik.

407. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0005 Ingalaterrako unibertsitateetan maiatzean egiten dira azterketak.

408. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0005 Unibertsitatean lehen kurtsoko ikasleak ziren hirurak, eta kurtso-bukaerako azterketak egiten ari ziren egun haietan.

409. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00010 Eskoziako unibertsitate batean egiten du lan Alberdik, eta Euskal herriari buruz jarrita dituen orrietan literatura ere jarri du.

410. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00156 Komunista ohien alderdiko (PPP, Palestinako Alderdi Herrikoia) kide da Alaeddin, baina Unibertsitatean alderdi ezkertiar guztietako jarraitzaileak biltzen dituen Bloke Progresistan ari da; Fronte Popularreko eta Fronte Demokratikoko kideekin batera, beraz.

411. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00746 Limako San Marcos unibertsitatean Javier Herauden sasoian, seigarren hamarkadako urteetan, poesia errezitalak antolatzen ziren eta, sarritan, botere antidisturbioak sartzen ziren, ikasleen biltzarrak desegitera.

412. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00842 XVIgarren mendeko italiar unibertsitateetan umanismo arazo akademiko bat zen.

413. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00040 Horrela jakin omen zuen ikurrina Artxandan eseki zuen gaztearen berri, Deustuko Unibertsitateko ikasle argia, bestalde.

414. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Nere anaia Tomek Unibertsitatean ezagutu zuen Clem.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak neurozientziak 00011 Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea naizelako etorri naiz ekitaldi honetara, unibertsitateak bere ateak ireki ezezik bere baliabideak gizartearen eta euskal gizartearen zerbitzura ere jarri nahi dituelako. Eta zerbitzuarekin batera unibertsitateak erakutsi egin behar du zer egiten duen, zer ikertzen duen eta, jakina, euskaraz ere zer ari den sortzen, lan hori gure lemari erantzunez emankor gerta dadin eta gizarte osora zabal dadin.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak neurozientziak 00011 Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vii: oroitzapenak, 5-8 00007 Dena den, iruditzen zait Oroitzapen hauek ez direla izanen bakarrik, Piarresek zioen bezala, buru argien abusagailu. Mende honetako Euskal Herriaren historia ikertuko duten Historialariek izanen dute hor zer ikas. Gure historiaren egitekotz seriotan, gure hizkuntza jakin edo ikasi behar dela, lehen-lehenik, ulertuko dutelarik, bederen, gure Unibertsitate guztietako Irakasle Handiek.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Orduan ez zitzaigun oso ideia ona iruditu; horrek esan nahiko zuen gainerako informazioak, guk tratatzen genituen albisteak, ez zirela emakumeen interesekoak. Hala ere, orain uste dut ez dela alferrikakoa nolabaiteko jarraikortasuna izango lukeen espazio bat sortzea, batez ere emakumearentzako gai interesgarriak jorratuko balitu eta behartuko bagintu ahalegin bat egitera gai horretaz asmatzeko, zientzietan, Unibertsitate, Justizia, politika, udal, gizarte laguntza eta abarretan emakume protagonistak aurkitzeko. Ongi dakigu gauza interesgarriak egiten ari diren emakumeak badirela, baina ez ditugu ezagutzen.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00008 Liburu honek argia ikusi zuenean, Piaget ez zela edozein frogatzen duten beste bi gertakari ere aipatu nahi ditut. Lehenbizikoa 1929 urtekoa da; urte horretan, Bureau International de L'Education delakoaren zuzendari izendatu zuten. Erakunde hau gobernu artekoa zen, eta batez ere horregatik hartu zuen bere gain erantzukizun hori, ikerketari denbora asko kenduko ziola jakin arren. Erakunde barneko gobernuak pedagogi metodoak hobetzera bultzatzeko abagune onegia omen zen hartaz ez baliatzeko. Bigarren gertakaria Piagetek hartu zuen lehenbiziko honoris causa doktoretzari dagokio: ohore hori Harvardeko Unibertsitateak egin zion 1936an.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00378 Hona hemen zein izan zen Mitxelenaren doktor-lana Madrilgo Unibertsitatean aurkeztua: Fonetica Histórica Vasca; Donostian 1961. urtean argitaratua. José Vallejo maisuaren gidaritzapean egindako lana.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Urte gutxi batzuk beranduago, Raimon Panikkar, Filosofia, Zientziak eta Teologian doktorea, Indiako Mysore eta Varanasi-ko unibertsitateetara abiatu zen. Haren asmoa zen perspektiba zabal bat garatu ahal izatea, hartara filosofia terminoa marka dezaketen antzekotasun eta dibergentzien inguruan gogoeta egiteko, nola mendebal perspektiba tradizionaletik, hala kultura sanskrito klasikoak bultzatutako gauzen izaeran buruzko hausnarketa unibertsaletik abiatuta.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Ikuspuntu erabat desberdin batetik. Columbia Unibertsitateko Edward W. Said profesore palestinarrak orientalismoa aztertu du kultur optika batetik, zeinean identitate terminoak Ekialdeak mendebal esperientzian okupatzen duen lekua kuestionatzen duen dimentsio antropologiko, sozial eta politiko bat hartzen duen.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 1975ean, Allan Wattsi galdetu ziotenean ea zer motibu zeuzkan budismoaz interesatzeko, erantzuten zuen berarentzat senaren bulkadetatik askatzeko eta orainera erabat zabaltzeko metodo bat zela; eta iragarpen bat bota zuen, zeina parte batean bederen egiaztatu egin duten geroztik pasatako hogeitik gora urteek: 2000 urte inguruan, Estatu Batuak herrialde nolabait budista izatera irits liteke. Japonia, Txina eta India, aldiz, amerikanizatuta egongo dira (...) Ekialdeko morroiak negoziogizonez jantziko dira, saltxitxak jango dituzte eta autopistetan zehar ibiliko dira. Garai hori iristen denerako, Amerika asetuta egongo da eta ilusioak galdutako zenbait lama Tibetetik etorriko dira budismoa Chicagoko Unibertsitatean ikastera.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Garai horretan seguraski Toledon zebilen Miguel, Villarrubia de Santiagoko obraren manufaktura egiten, zeren eta bost urte beranduago arte ez baitugu artistaren berririk aurkitu. Hala ere, azaroaren 10ean dei bat jaso zuen harako eraikin-arkitektotzat baino gehiago erretaula-arkitetotzat baitzeukaten 61 PRADOS Jose Maria: Los Tomé: una familia de artistas españoles del siglo XVIII. Madrileko unibertsilale complutensea, erreprografiaturik, 1992, 270 eta ondorengoak 1725eko akta kapitularrak (T.K.A.K.).

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00066 Igokundeko San Martinen jaioterriaz argibideak eman zitzaketen beste dokumentu batzu, ikasketa garaikoak eta bere profesio agiria izan zitezkeen. Alcalako unibertsitateko garai hartako matrikula liburuetan hara zer agertzen den: 1583ko urriaren 17an Fuentes irakaslearen katedran Súmulas (lojikaren oinarriak) ikasteko matrikulatu zela Martin de Loinaz, Iruñeako elizbarrutiko Beasain herrikoa, 17 urte zituela.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Lizardiren ustez, itzulpena edozein hizkuntzak nahiko lukeenaren mailakoa zen, eta horrek poza areagotu egiten zuen idazlearengan, mende honen lehen laurdenean euskal literaturak eskolarik gabe, unibertsitaterik gabe, literatur erreferentziarik gabe ia izan duen aurrerapen zoragarriaren ideia laburtuta eman dezakeelako.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Urriaren lean Oinatiko Unibertsitatearen irekiera eta, uda eta oporrak igaro baitira, berriz ere gerra-hotsa bazterretan: revuelta y fuego en Barcelona; estado de sitio por toda España; partidas revolucionarias en Cataluña, Aragón, Valencia, horrores de Vals, Barcelona Valencia, Zaragoza; sucesos horribles del bombardeo y toma de Valencia. Hori guzia hilabete baten barruan.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00128 HIZKUNTZA. Aita Jose Antxietak, Gil Vicenteren antzerkia ezagutzen zuela zalantzarik ez dago. Gil Vicentek berrogeita lauren bat antzerki idatzi zituen eta gutxienez hauetatik hiru Coimbrako Unibertsitateari eskaini zizkion.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00046 1959: Oxfordeko unibertsitatean Fisika ikasten hasi naiz.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00043 Hizkuntza teknikoa lantzea nori dagokion galde egin diegu eta unibertsitateko irakasleak, Euskaltzaindia... aipatzen dira. Gazteek ez dute inolaz ere beraien behar bezala ikusten hizkuntza tekniko hori lantzea.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00069 02.19 Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Emilio Barberak, eta EITBko zuzendari nagusiak, Josu Ortuondok, akordioa sinatu zuten. Kazetaritza ikasleek EITBn praktikak egiteko aukera izango zuten. Akordioa urtero-urtero berritzen da, eta gaur egun, oraindik ere, hala egiten da.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00007 Ez da harrigarri, beraz, eduki horiek izatea eskatzen direnak Unibertsitatera Sartzeko probetan (hau da, lagun artean Selektibitate deitutakoetan).

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Agertzen diren kuestioak eta problemak UPV-Euskal Herriko Unibertsitateko Sarrera-Probetan (Selektibitatean) proposatutakoak dira, jatorri desberdinen aukeren arabera. Ariketa desberdinen enuntziatuak proposatu ziren hitzetan eta proposatu ziren bezala mantendu egin dira.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00065 Tertulietara biltzen den jendea jende jantzia da, Unibertsitatean ikasitakoa. Produktu aldetik ere, erlijiozko gaietan, noski, halako maila bat gordetzen dute. Axular-ek dioenez, eztut liburutto haur letratu handientzat egiten. Eta ez xoil, deus eztakitenentzat ere.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Hiztegiak horretan geratu ziren, baina euskararen normalizazioak aurrera egin duen neurrian, esan daiteke bete dutela beren zeregina ekonomiarekin zerikusia duten gaiak, bai unibertsitatean, bai komunikabideetan eta bai profesionalen munduan, euskaraz emateko lagungarri gisa.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Beste alde batetik, gertakari askok izan dute eragina ekonomiako euskaran: hizkuntzari berari dagokionez, Euskaltzaindiak emandako arauei esker, eta bereziki Hiztegi Batuak erabakitako oinarrizko lexikoari esker, aurrerapauso handia eman da euskarazko hizkera eta idazkera finkatzeko; ekonomiako hizkerari zuzenean dagokionez, berriz, unibertsitateko irakaskuntzan ekonomiako gaietan euskara erabiltzeak, eta ondorioz ikasleentzako hainbat eta hainbat material eta eskuliburu euskaraz egoteak, komunikabideetan ekonomiako berriak euskaraz emateak eta aurrezki-kutxetako inprimaki, kutxazain automatiko eta bestelakoak euskaratuta egoteak oinarri sendoa ematen dute hasieran proposatutako terminoak denboraren bahetik igaro ondoren, arrakastarik izan duten ala ez ikusteko.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Esan beharra dago hemen, unibertsitatean eta aurrezki-kutxetan euskara, neurri batean bada ere, sartu den arren, enpresaren mundua atzera geratu dela eta hor landu beharreko alor zabal eta sakona dagoela.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hasieratik bertatik, Deustuko Unibertsitatearen Donostiako ESTE fakultateko irakasle euskaldunek zuzenean parte hartu dute hiztegian, eremu-zuhaitza erabakitzen, fitxak sailkatzen, hiztegiaren edukia zehazten, osatzen eta kritikatzen eta zalantzak argitzen.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Gainerakoan, lankide nagusiak Euskal Herriko Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan ari diren irakasleak izan dira, proposamenen zerrendari oharrak eginez beraiek erabiltzen dituzten terminoen lekukotzarekin.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00012 Azkenik aipatu nahi dugu, hiztegia amaitu ondoren aldaketaren bat edo beste gehitu dela, UZEIn lantzen ari den Lan-harremanen hiztegiko normalizazio-batzordeak hartutako erabakiekin bat etortzeko eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko EHUko Euskararako Institutuak hiztegiaren hizkuntzazko egokitasunaren aldeko txostenarekin batera egindako oharrak jasotzeko.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00012 Eskerrak eman nahi dizkiegu beren laguntza eman diguten guztiei. Kritika-zerrendei oharrak egiteko pazientzia izan dutenei eta bereziki ESTEko irakasleei hasiera-hasieratik emandako laguntza akademikoagatik, Euskal Herriko Aurrezki Kutxen Federazioko Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa eta Vital Kutxari hiztegia lantzeko proiektua onartu eta diruz laguntzeagatik eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari liburua argitaratzeko emandako diru-laguntzagatik.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Hasiera batean Unibertsitateetako ikertzaileentzako tresna izan zen, baina ziztu bizian mundu osora zabaldu eta erabiltzaile arruntaren eremura hedatu da.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 - Zientzi ekoizleak (unibertsitateak, ikerketa-zentroak, laborategiak eta zientzialariak).
- Albiste-agentziak.
- Nazioarteko erakundeak, enbaxadak eta enpresak.
- Dokumentazio-iturriak.
- Aldizkari espezializatuak.
- Zientzi liburuak.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 1. Zientzi ekoizleak: Unibertsitateak, ikerketa-zentroak, laborategiak eta zientzialariak.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Stanley Hall-ek eskatu zion Clark Unibertsitatean hitzaldi batzuk emateko.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 (Irrazionalismoa zenbateraino zabaldu den gazteriarengan neurtzeko aski da geure Unibertsitate publikoko Filosofi Fakultatera jotzea, logosak ez baitu bertan estima berezirik!).

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00123 Aldiz, elektroteknia edo kimika industriala unibertsitateetan egiten ari ziren lan teorikoen ondorioak izan ziren.

448. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00344 Bihar sartuko gara IV. Gramatika jardunaldietan, Gramatika batzordeak antolatuak, Patxi Altuna eskualtzaina batzorde buru, mintzatuko direlarik Rudolf de Rijk holandarra, Leideneko Unibertsitateko erakaslea, Patxi Goenaga euskaltzaina eta Jose Antonio Mujika euskaltzain urgazlea, azken honek aurkeztuko duelarik EGLU V. liburukia.

449. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00098 LIZARRALDE, egun arte Oñatiko Unibertsitateari buruz egin den monografia historiko bakarraren egilearen arabera, kolejio soil bilakatu zuten Oñatiko Unibertsitatea 1822ko azaroaren 4ko Errege-agindu baten ondorioz, privando a sus catedráticos de la facultad de expedir títulos académicos, eta egoera honek bere horretan iraun zuen 1828ko urriaren 8ko Errege-agindua jakinarazi zen arte que había de autorizar la reapertura de la Universidad

450. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00098 Nolanahi ere, 1829ko abenduaren 29ko Errege-aginduak berriro ere murriztu zuen Unibertsitatea Kolejioen mailara, eta halatan iraun zuen ordutik aurrera, en tan irregular situación durante los pocos años que le restaron de vida

451. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00098 Beraz, egile honen arabera, Oñatiko Unibertsitateak Kolejioaren maila baino ez zuen izan 1822tik 1842ra arte.

452. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00098 Nolanahi ere, garai hartako Unibertsitatearen dokumentazioa klaustro nagusien aktak, liburuak eta mailei eta matrikuiei buruzko espedienteak azaletik aztertzen badugu, argiro ikusten dugu Oñatiko Unibertsitateak titulu akademikoak emateko eskubide guztiei eutsi ziela.

453. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00122 Bestalde, beren ikasleen zerrenda bat osatu behar zuten katedradun guztiek bakoitzari buruzkoak, haien trebetasuna, aplikazioa eta Unibertsitateko edo Estatuko karreretan bete zitzaketen karguetarako erakusten zuten gaitasuna azaltzearren.

454. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00122 Errektoreek zaintzen zituzten ezkutuzko zerrenda hauek, unibertsitateek eta Gobernuak nahi zutenean ikusteko modua izan zezaten.

455. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Euskarari buruz orain ere badira kanpoan, ikerzale asko kezkatuak direnak euskararekin; Lafon izan zen hauetako bat, dudarik gabe eta uste dut, bai Euskaltzaindiak eta bai Euskal Herriko Unibertsitateak mesedea egiten diola euskarari mesedea egiten diela euskaltzale guztiei, lan hau eskura jartze honekin.

456. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Beraz, guretzat egun haundia da, Euskal Herriko Unibertsitatearekin antolatu duguna eta, dudarik gabe, hemen aurkezten dugun liburu hau da denek elgarrekin egin dugun lana, alde batetik gure ikasle eta ikerleentzat, bainan denbora berean ere René Lafonen ohoratzeko.

457. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Euskararen Kontseiluaren zorioneko eta asetzeraino errepikakor gertatu den kanpainaren barruan Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Iruñean, ekitaldia egin zuten ikasleek otsailean.

458. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Unibertsitateko ikasleak eta ezin asmatu itxurazko ekitaldirik!

459. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Deustuko Unibertsitateak ere atera du Euskararen doinuak izeneko CD-ROMa, euskalki guztietako hiztunen irakurketaldiekin.

460. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 Lan honen metodologia eratzeko, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Informazio Zientzietako Fakultateko irakasle den Rosario de Mateoren liburuaz 2. ROSARIO DE MATEO, Periodismo empresarial: El consumo de prensa escrita, análisis de caso. MITRE, Barcelona 1984 baliatu gara.

461. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Helsinkiko Unibertsitateko Suomiera Sailak jasotako morfologi bildumaren kopiak daude institutuaren gordailuan.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Panamako Unibertsitateko sismografoak 447 eztanda jaso zituen inbasioaren lehendabiziko 12 orduetan, hau da, eztanda bat bi minutuko, eta gehienak Chorrillon.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Aitaren amaren jakinduria ez da inongo unibertsitatetan erdiesten.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Erantzutea pentsatu nuen hasieran, zera esango nion, besteak beste, zazpi ikasturteetako bost, neure planari zegozkidanak alegia, duela urte asko egin nituela Bilboko Unibertsitatean, baina alferrik ariko nintzen horrenbesteko lelokeriaren aurrean.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00038 Valentziako Unibertsitateko irakaslea zen Landerer.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00110 Batetik bestera zebilen: Lehenbiziko urtean Parisen egon nintzen eta Sorbonako Unibertsitatean kurtso bat ere pasa nuen.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 1964a. Nafarroako Unibertsitatean klaseak emateko gonbita jaso zuen Joxemigelek. Antonio Fontan Filosofia Fakultateko dekanoak egin zion eskaintza: Euskal kulturaz hitz egitera joateko eskatu zidan.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Fontan jaunak esan zidanez, denborarekin eta dirua izanez gero, Euskal Ikaskuntza guztia jarri nahi zuten Unibertsitatean eta lehenbiziko pausoa eman nahi zuten: alde batetik euskara ikasteko katedra eta bestetik euskal kultura agertu eta ikertzeko katedra.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Orduan lagun batzuk etorri zitzaizkion, Unibertsitate hori Opus-ekoa da... Nolatan sartu zara hor?, esanez.

470. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0076 G: Zein hizkuntzatan irakasten da Unibertsitatean?

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0076 E: Unibertsitatean lituanieraz irakasten da baina oraindik badaude 10 ikasletako taldeak fisika, matematika, ekonomia eta zuzenbidean.

472. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0208 Eta graduazio aurreko eta osteko ikastaldi eta mintegiak zuzentzen dituzte Montpelliereko Paul Valéry Unibertsitatean.

473. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Jakina denez, lapurtera idatziaren historian bustidura galtzearen etorkia estuki lotu behar zaio behe-nafarrerari 4 Honi buruz ikus Ibon Sarasola, Jean Baptiste Elissanburu. Piarres Adame (1888), Euskal Editoreen Elkartea, Donostia,1986, 24. or. Oro har despalatalizazio bilakabidearen antzinatasunaz Lourdes Oñederra Euskal Fonologia: Palatalizazioa. Asimilazioa eta hots sinbolismoa, Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 1990, 29. or.

474. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak dblexik 1061 Hogeita bost urtez an egin da, euskara batua errotu da Euskal Herri guzian, euskal komunikabideak sortu dira, handitu, hedatu, euskal irakaskuntza indartu maila guzietan, unibertsitateak barne, eta denetarik etorri zaizkigu galdeak, euskara baturantzerako bide luze horretan urrats bat gehiago ematekoarenak.

475. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak dblexik 1061 Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioako campusean ospatuko da, beraz, Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra.

476. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Lortu izan diren eta Recife-ko Unibertsitateko Kultur Hedapenerako Zerbitzuaren artxiboetan zeuden berben artean, herriaren Iparrekialdeko eta Hegoaldeko hiri eta nekazal eremuetan, bitxiak ez diren hainbat adibide aurki ditzakegu, hala nola: Zail da urtarrilean Angicos-en bizi izatea - dio Rio Grande do Norte lurraldeko gizon batek -, urtarrila, geuri kalte egitera datorren aker sumindua da-eta.

477. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Guimaraes Rosa-renen tankerako esaldia dio, esaera hartaz mintzatzean, Luis de Franša Costa Lima irakasleak, Recife-ko Unibertsitateko Kultur Hedapenerako Zerbitzuko gure ekipokoa, berau.

478. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Lehen aldikotz Unibersitatea sartzen da euskal kulturan eta zaukan talenduarekin Francisque-Michel-ek eskaintzen die, ez bakarrik euskaldunei, bainan erdaldunei ere liburu eder bat.

479. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0024 - Unibertsitatea.

480. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Jaques Pourmarede, Toulouseko Unibetsitatean Zuzenbidearen Historiako Katedraduna, eta gai honetan aditua dena.

481. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Celayak ihardetsi zuen, desiragarri litzatekeela Deustuko Unibertsitatearen eta UPV/EHUaren arteko hartueman zaluagoa.

482. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Bertan Zuzenbide Pribatuko Euskal-Nafartar Sistema juridikoa egun izan zuten gai mahaikideak, zeinak Adrián Celaya Ibarra, Jacinto Gil Rodríguez (Katedraduna eta UPV/EHUko Zuzenbide Zibileko Sailburua), José Javier Hualde Sanchez (UPV/ EHUn Zuzenbide Zibileko Katedraduna) eta Enrique Rubio Tonano (Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbide Zibileko Katedraduna) izan ziren.

483. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 Oklahomako idazle honek The Outsiders bere lehengo nobela 1967an Unibertsitatean sartu aurretik argitaratu zuen eta harrez gero, 10 milioi ale baino gehiago saldu ditu.

484. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0011 Egoera gainditzeko, Unibertsitateko irakasle batek bultzatu zuen beste liburu bat idaztera.

485. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Batetik, EUSTATek 1986ko Erroldatik ateratako datuen arabera, Euskal Autonomi Elkartean 513.824 euskaldun badaude (populazio osoaren %24,58a), badirudi Literatura irakur dezakeen kolektibo horretatik %65-70a Irakaskuntza Ertainetako eta Unibertsitateko ikasleak direla.

486. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Orobat Nafarroako datuei dagokienean: probintzia honetan euskaldunen kopurua 36.388koa bada (populazio osoaren %10a), hortik %34,9a Irakaskuntza Ertainetako eta Unibertsitateko ikaslegoak osatzen du.3 Ikus datu hauei buruz Jakin aldizkariaren Euskara Nafarroan ale monografikoa. (56.zb. 1990eko urtarrila-otsaila).

487. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 1.- Jaurlaritzak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren proposamenez, Dekretu bidez onartuko du hizkuntza-ereduen araubidea Lege honen 46. atalean erabakitakoaren mende.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, gurasoen edo tutoreen nahia eta zonaldearen gizarte eta hizkuntza-egoera kontutan izanik, ikastetxe bakoitzean eman beharreko hizkuntza-ereduak izendatuko ditu.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. erriondo 0125 2.- Aurreko atalkian ezarritakoarekin bat etorriz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak irakaslegoa euskalduntzeko plan urteanitza burutuko du.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Naziotasun guztien esentziak Historian bilatu eta egonkorki zaindu nahi izan dituen historiografiaren bidezidorretan galdu gabe (52), Bestelako testuinguru batean eta geroko prozesu eta lorpen oso desberdinekin, baina garai beretsuko esperientzia bat jasoz, historilari zenbaitek bisigotismoan ikusi zituen Espainiaren lehen erro bereizgarri iraunkorrak (nazionalak esaten zuten): Histori filosofiaren saiakeretan, ik. ORTEGA Y GASSET, J. (1922): España invertebrada. Madrid. Historilarietan: MENENDEZ PIDAL, R. (l947): Los españoles en la Historia, in: Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe. SANCHEZ ALBORNOZ, C. (1956): España, un enigma histórico. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Honen kontrako bere ikuspide propiotik, A. Castro-k hainbat ideia zabaldu zuen: CASTRO, A. (1954): La realidad histórica de España. México: Ed. Porrua. Ik., gainera, En qué consiste la unidad y la identidad históricas de un pueblo eta El nosotros de las historiables colectividades humanas. in: CASTRO, A. (1973): Sobre el nombre y el quién de los españoles. Madrid: Tamus. 168-178 eta 188-208. Honetaz A. Castro-ren pentsamendua laburtuz: ARAYA, G. (1983): El pensamiento de Américo Castro. Madrid: Alianza Editorial. 90-98. Unibertsitate espianoleko eskuliburu ezagun batean: G. DE VALDEAVELLANO, L. (1963): Hacia un primer Estado nacional: La España visigoda, in: G. de VALDEAVELLANO, L.(l963): Historia de España. Madrid: Revista de Occidente. I, 271-365. Euskal Herria unitate historiko ulergarri bezala hartzen badugu, gerokoaren argibide bila V-X. mendeetara ere hurbildu beharra dago, eta horretarako eztenkada bezala ere ikusiko nuke, ba, liburu honen argitalpena.

491. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Adibidez, Oñatin ere urte beretan izan zen gehiegizko hilkortasuna (13)Ik. Juan Jose MADARIAGA ORBEA, Actitudes ante la muerte en el valle de Oñati durante los siglos XVIII y XIX (Doktorego-Tesia), Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen-Zerbitzua (mikrofitxa), 1991. 417. or..

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Ikastetxeen mantenimenduaz arduratzen diren administrazio publiko desberdinek finantzatutako gastuak lortu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eta beste hainbat saili eta Udaletxeei, 1989ko gastu horien desglosea egin zezatela eskatu zitzaien ikastetxez ikastetxe.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 Unibertsitatea eta beste goimailako ikastetxeak

494. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 - Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

495. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0057 Unibertsitatean egindako lan baten arabera (Daniel Olivo,1989) katalana eta gazteleraren arteko proportzioa irrati emankizunetan, Bartzelona hirian, honako hau da: %75a gazteleraz eta %25a katalanez, nahiz eta irratetxe publikoak soilik gogoan hartuz gero proportzioa orekatu egiten den, ia %50era iritsiz; irratetxe pribatuak beldur dira entzulegoa galduko ote duten katalanez arituz gero.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Aurrez unibertsitateko fakultateren batean hizkuntza estandarraz nolabaiteko kezka izan bazen ere, (eta hizkuntza estandarra komunikabideek erabili beharreko hizkuntz-eredu bezala ulertzen zen), ez zen mamitu Catalunya Ràdio eta TV3 gauzatu ziren arte (1980a baino lehen honetaz zerbait esan zen baina ez zen kezka orokorra).

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Lanik garrantzitsuena Estrasburgoko Unibertsitateko irakasle zen J. Oberlin-ek 1775ean argitaratu zuena izan zen, eta bertan patois baten ikerketa lana egiten zuen 2. Essai sur le patois lorrain de Ban de la Roche zuen izenburua. Lan honi buruz Grô*ber-ek Grundriss 1. alean, 47. or., dialektologia ikasketetarako balore zientifikoa duen lehenengo saiakera lana dela dio.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0011 Horretarako, 1860. hamarkadan erresuma zaharreko Aldundiak Unibertsitate Nafar-Euskaldun bat sortzeko proiektua diseinatu zuen aurrerabiderik ez bazuen izan ere.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Horrez gain, Eusko Ikaskuntzak hizkuntzari eskaini zion III. Kongresua (Gernika, 1922) eta euskarako katedren ezarpena sustatu zuen Madril (1921), Gasteiz (1921), Iruñea (bi, 1922), Zurich (1922), Bartzelona (1923), Bartzelonako Unibertsitatea (1930) eta Lizarran (1933).

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Fundazio izpirituaren indarra azpimarratu nahirik oraino bizirik dirauten 1936ko Nagusiko kideak, Batzar eratu berriko betikide izendatu zituzten; kultur inguruan beste erakundeekin elkarlankidetza sustatu nahiean Nagusian aulki bat eskaini zitzaien honako hauei: Euskaltzaindia, Deustoko Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Labayru Institutua, Arabako Aldundiko Kultura Saila, Aranzadi Natur Zientzi Elkartea, Association Lauburu, Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteari eta baita Iruñeko Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteari ere aulkia eskaini zitzaion.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Hemendik, Salamancako unibertsitate pontifizioan dagoen jesuiten ikastetxera joango da, zertara eta teologiaz jakitun izatera, 4 urtetan zehar ikasiko duena, 1716tik 1720. urtera bitartean.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Batez ere azkeneko mende honetan gertatutako Zientziaren garapenaren sakontasuna nahiz zabalpena dela eta, bere finantzazioaren ardura esku pribatuetatik Estatura, Unibertsitatetara edo Industriara pasa da.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0014 Hain zuzen berria edo modelnoa den oro izendatzeko hitz erabilgarria bihurtu da, unibertsitatean adiera tekniko zehatzagoz badarabilgu ere.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0014 Edota dagoeneko hemen unibertsitatean lagun artean esaten dugun bezala: po-mo dira, "they're really po-mo".

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Bada, neu ere lan bila nabilelako, ea unibertsitate amerikar batean hartuko nauten nere literaturkeriak irakasteko.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0110 Hasteko, unibertsitatean lan izugarri egiten da.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0110 Beraz, unibertsitatean ez zara ikasle, neska-ikaslea edo mutil-ikaslea baizik.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0110 Talde hauek tradizio handia dute eta unibertsitateek ontzat dituzte.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Bert-ek unibertsitatean urte betez eman zuen txinerazko ikastaroak, zalantzarik gabe, ikastaro honetako lehen hilabeteetan esaldi asko itzultzeko erraztasuna eman zion.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Gai honek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarentzat duen garrantziaren frogatzat jo daiteke Hezkidetzako Aholkulariaren figura sortu izana.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Ez zen Manex Erdozaintzi-Etxart akademiak eta unibertsitateak eman aterbeetan idazten zuenetarik, bai, ordea, babes ofizialik gabe ari zen poeta, mututasunak kateatu herri errealarentzat erresistentzia kulturalaren mitoa sustatuz.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Euskal Herriko Unibertsitateekin ere harreman ugari izan du Euskaltzaindiak, batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin, honekin hitzarmena sinatua baitu Euskaltzaindiak.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0157 Hitzarmen horren bidez ekintza hauek babestu ditu Euskal Herriko Unibertsitateak: Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae 1545-1995.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Sei urte iragan eta gero, Eugène Goyheneche desagertzeak euskal ikaskuntzetan utzitako hutsunea gaurko egunean ordukoa bezain handia da; nahiz eta, egia da, historia ikasketak aurrerabide handia egiten ari diren, batez ere Euskal Autonomi Elkarteko eta Nafarroako Unibertsitate publikoetan zein pribatuetan diharduten irakasle ohargarriei esker.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Eta gure arteko zailtasunak gainditurik, alde bateko eta besteko Unibertsitateetara joan eta gero, titulu ospetsuen jabe itzuliko ziren.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Honela idatzi zuen behin, llabur, Renoko unibertsitateko Basque Studies Program-eko buru den William Douglassek:

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Aurreko lanbideetan ez ezik, euskal jatetxean, Nevadako kasinoetan legez kanpo baita gainerako estaturik gehienetan, ile-apaindegian, eskolan zein unibertsitatean, kiroletan, liburudendan, abokatu bulegoan, trenbidean, ostatuan, ordenadore konpainian, kazetaritzan, herri lanetan, high-way polizian, auto salmentan, errementaritzan, apaiz apezpiku da Garmendia lazkaotarra Bronxen, esaterako, edo moja, sendagile zein beste edozertan ari da;

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Crystal Etchemendy euskara ikaslea ere basque da, 1974ean Frankfurten jaio arren aita soldadu zen han, Louisianan hazi eta unibertsitatera Nevadara etorri arte ez jabetuagatik;

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 31 Zuazo, Koldo: Euskararen batasuna. Bilbo, Iker-5, Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitarapen Zerbitzua eta Euskaltzaindia, Bilbo, 1988, 346-351 or. Era berean, Zuazo, Koldo: Ameriketako euskararen lekukoak in Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum, Lakarra (Ed.), Donostia, Julio de Urkixo Euskal Filologi Mintegia, 1991, 1109-1118 or.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0060 Guraso biak dira irakasle, bata eskola baten, bestea unibertsitatean, euskara, ahozkoa zein idatzizkoa, egoki menderatzen dutelarik.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0167 Politika eta psikoanalisiaren nahasmendu horren adibideren batzuk Euskal Herriko Unibertsitatetik kaleratutako (...)

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0073 Beraz, gai honi buruzko ohizko ikuspegiaren haritik, lehorte hau neurri batean konpontzeko norbaiti gure kaleei filosofoen izenak ipintzea bururatu zaio eta proposamen hori egin da Euskal Herriko Unibertsitateko Udako Ikastaroetan, egiazko euskal pentsamendua sustatu ordez.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0149 (...) datu interesgarri bat damaigu: unibertsitatean bere lehen ardura arkitekturari buruzkoa izan zen, nahiz eta arazo administratiboak medio medikuntzan matrikulatu.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Gero, Idahon bertan Unibertsitatera joan eta kontularitzan, negoziotan lortu nuen titulua eta geroago hotel eta jatetxeetan sartu.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 1984an, bestalde, UZEIk Zuzenbide hiztegia argitaratu zuen eta urte berean euskarak Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko ateak zeharkatu zituen euskarazko lehen gaia Deustuko Zuzenbideko irakaskuntza programetan ezarriz; UEUko ikastaroetan Zuzenbide Saila azken hogei urteetan zehar gorpuzten joan da.

526. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00042 Bestetik, oso gutxitan azaltzen gara plantila guztia entseiuetara, kontutan izanik azterketa garaian daudenean (ikastola, unibertsitatea...) entseiuetara etortzeko sortzen den nahasmendua handi samarra izan ohi dela.

527. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Hots, artikulu hori hamaika hizkuntzatara itzulita ere, euskaraz ez zegoen; eta Unibertsitatean eta euskal soziolinguisten artean erdarazko itzulpenez baliatu izan gara gaur arte.

528. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 Liburu hau, batez ere Fr. Migeli dagokion partea, oso baliagarri izango zaiela uste dut unibertsitatean eta beste toki batzuetan bizkaiera zaharra aztertzen ari direnenei.

529. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00319 Joan Coromines berehala nabarmendu zen Unibertsitateko ikasle gisa.

530. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00320 Han zelarik, Cuyoko (Mendoza, Argentina) Unibertsitatetik deitu zuten, hizkuntza erromanikoen irakasle gisa.

531. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00323 Izendapena Xavier Terrado haren ikasleak, Lleidako Unibertsitateko irakasleak, jaso zuen, eta maisuaren mezua irakurri. Hona testua: Ohore handi honegatik eskerrik asko bihotzez. Moltes gràcies cordialment, savis col.legues. Grand merci, savants amis. Sumamente agradecido a tantos maestros. Gora Europa bat, Auñemendiko alaba!.

532. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Jean Louis gizon suhar eta ezaguna zela bai hain segur Xiberuan (eta nor ez da hala-holako eremu ttipi batean?) baina ez zitekeela egiazko ikerlarietarik izan, Unibertsitateak izendatzen dituen horietarik! Hori da gaitza onartzeko!

533. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00018 Elizak, Ilustrazioak ereindako hazi progresistaren uzta bere komenturako on zela ikusirik, niaren oharpen hori euskal arimaren bazterrak duintzeko baliatu zuen: Basarteko unibertsitatean ikasitako Peru Abarka pieza batekoa eredu jarririk (harena bai eta hura bai kontzientzia!), baserrietako Peru-Marixe baldar, hiztotel eta sagardozaleak zein Maisu Juan barberu kaletar erdi ilustratu erdi mestizo desklasatua lezionatzen zituen Elizak.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0005 Euskal Herriko Unibertsitateko estatutuen 242. artikuluak dioen moduan Euskaltzaindia da, euskarari dagokionez, erakunde aholku emaile ofiziala.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0059 (...) eta harridura-markak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Bi kandidaturatan Unibertsitateak ez du irakasle hartu nahi izan, batean berak eta bestean lagunek aurkeztua.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 David Hume Edinburghen jaio zen eta hamaika urterekin logika, erretorika eta matematikako ikasketak hasi zituen College batean bertoko Unibertsitatean, lanbidez Legeetara dedikatzeko xedearekin, familia aldetik tradizioa zuen eran.

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Baina, geroago berak aitortu duenez, estudiantea urte horietan egiaz interesatu duena filosofia naturala izan da, orduantxe argitutako Newtonen sistema berri-berriaren arabera irakatsia (Cambridgen ondoren, Newtonek berton irakatsi baitu, Edinburgh izan zen irakaskuntz programan haren sistema onartu zuen aurreneko Unibertsitatea).

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0065 Orduan izan ere, Madrileko Complutense unibertsitateko Joan Luis Arsuaga irakasle tolosarra eta bere lagun bat Burgos probintziako kobazuloaren sarreratik kilometroerdira zegoen leku ezkutu batera sartu ziren, (...).

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Irizpide hau izango baita nire ikastaroa gidatuko duena, jadanik beste Unibertsitate batean emandako ikastaroan halaxe izan zen bezala, iruditu zait komeni zela zuekiko lehen harreman honetaz baliatzea hura bistaratu eta zehazteko ondoko aplikazioak hobeto segi ahal ditzazuen.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Herri bereko Unibertsitatean filosofia eta zientziak (fisika eta matematikak) ikasi zituen eta, unibertsitate-ikasketak 1746an bukatu ondoren, leku berean Privat-dozent gisa erakutsi zuen 1756-1770 epealdian zehar.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0140 Pedagogia gai osagarri gisa bakarrik erakusten baitzen Konigsbergeko Unibertsitatean, Kantek zeharka baizik ez zuen landu, eskolak emateko alegia.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0022 Ezagutzaren garapenari buruz Uzbekistanen egindako antzerako ikerketak jarraitzerik izan zuen Siberiako Taimurreko Ganasanz herritarren artean, eta egun Estoniako Tartu Unibertsitatean dugu irakasle nahiz eta, era berean, EE.BB.etako Clark Unibertsitateko ikertzaile taldearekin aritu eta, horrexegatik besteak beste, M. Cole eta J. Brumerrekin harremanetan egon.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0022 Tartuko Unibertsitatean aspaldidanik kultur semiotikari buruzko ikerketen tradizioa egonik 28- LOTMAN. J. (1979). Semiótica de la cultura. (La escuela de Tartu) Cátedra. Madrid. alde batetik, eta Ganasanztarrekin pasatutako egonaldiek bestetik eragiten zuten Tulvistengana aurreko sobietar psikologiaren ekarpena gizarte hizkuntzalaritzaren arabera birformulatzera.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0096 Washington-go unibertsitateko ikerlari den Paul Quay-ren arabera, itsasoak urtero giza ihardueretatik isuritako 2,1 mila milioi tona karbono harrapatzen omen du eta landarediak mila milioi tona karbono.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0117 1984eko irailean Greziako Salonika-ko unibertsitateak ozonoari buruzko nazioarteko sinposiuma antolatu zuen.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0062 Bonn-go Unibertsitateko Ewben doktoreak benetan teoria bitxia asmatu du: Dinosauruen stress-aren teoria.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0119 Nere patrikan Zumaiatik Bilborako tren txartel bat zegoen, duela urte asko unibertsitatera joateko egiten nuen bidea, eta Algortan Oskorrik eskainitako kontzerturako sarrera bi.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Horrez gain, urriaren 1ean arratsaldez Oñatiko Unibertsitatean egin da agerizko bilkura.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 1994.eko urriaren 3tik 7ra, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako Campusean, 75.urteurreneko egitaraua burutzeko, Euskaltzaindiak bere XIII. Biltzarra eratuko du.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Pasatu den urriaren 1ean, arratsaldeko 5etan, Oñatiko Unibertsitateko Max Weber aretoan, egin du Euskaltzaindiak ageriko batzarrea.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0066 - Nazioarteko Dialektologia Biltzarra. Agiriak (Iker 7) liburuaren aurkezpen bi egin dira: Bilbon apirilaren 2an (egoitzan) eta Baionan (unibertsitatean) maiatzaren 4an.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Ikasketak Iruñeko apaiztegian egin zituen, Zuzenbidekoak, berriz, Zaragozako unibertsitatean.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Munduaren egoera plazaratu genuenean fakultate eta unibertsitatetan erabiliko zutela uste izan bagenuen ere, ez ordea 1989rako EEBBetako 584 ikastetxe zein unibertsitatetako mila ikastaro edo asignatura baino gehiagotan.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Bide buruan, Michingan, Purdue eta Pennsylvania Estatuko unibertsitateak daude, 13, 10 eta 9 ikasgairekin bakoitza.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0306 Yale-ko Unibertsitatean Psikologo talde batek 1939-an (Dollard et al 1939; Miller et al 1941) ondoko hipotesia azaldu zuen:

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Gaztelaniaz egiten den hori euskaratzerakoan (unibertsitatean) zailtasun askorekin topo egingo dugu.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Batxilergoa izaera bakarreko eta helburu bikoitzeko bata hezitzailea (amaierakoa eta oinarrizkoa) eta bestea propedeutikoa (prestatzailea eta orientatzailea) hezkuntz-etapa gisa planteatzen bada geroko ikasketetarako unibertsitate zein lanbide-heziketakoak, zeregin hori betetzeko diseinatu beharko da Matematika.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Horrela, ikasleek jadanik Derrigorrezko Bigarren Irakaskuntzan lortutako ezagueretan oinarrituko da Matematika, eta beren beharrizanak asetu beharko dituzte bai goi mailako irakaskuntzan, bereiziki Unibertsitaterako, baita lanbide heziketako prestakuntza zikloetan jarraitzeko ere, eta gainera, jakintzagaiari buruzko kultur prestakuntzan lagunduko dute.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0050 Ez al da baserria euskararen Unibertsitatea (Baserri)?

561. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0532 c) Unibertsitatean hein bat mugatua da zubererak har dezakeen tokia, orokorki, idazle batzuen testuetan edeiten eta kokatzen baita, edo zuberotar xahar zenbaitez egiten diren grabaketetan.

562. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 F) Unibertsitatean:

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Ezustekoa pasa eta itzultzen hasi nintzen 5. Itzulpena Deustuko Unibertsitateko Euskara-Gaztelera Itzulpen Masterreko proiektua da eta Xabier Mendigurenen zuzendaritzapean dago. Hau idazten ari naizela proiekturako epea ez da amaitu; hala bada, artikulu honetan nik egindako euskarazko itzulpenak oro behin-behinekoak dira printzipioz, azken orrazketen pentzutara baikaude..

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0066 Lizentziatura hauek unibertsitateak ezarritako balditzetan ematen dira, eta tituluek dituzten arau batzuk bete behar dituzte.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0066 Hezkuntzarako Departamentuaren arauak betetzeko prozesuari kreditazioa deitzen zaio, eta gaur egun unibertsitate bakoitzean gauzatzen da.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0066 Behin unibertsitateak bere kreditazioa duenean, eskaintzen dituen prestaketa-bide guztiak ontzat ematen dira IGT lortzeko.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0068 a) Eskolek, behar izanez gero unibertsitateekin elkarlana bideratuz, paper nagusiago eta eraginkorragoa hartu behar dute ikasketa-planen diseinu eta irakaskuntzan.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0129 bere burua titularitate-probetara aurkezten duenari zenbat eta nolako ikerketak egin dituen aztertuko diote epaimahaikoek, hori ere horrelaxe erabakita dagoelako: irakastea bezainbat baitagokio ikertzea ere unibertsitateko irakasleari.

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0129 Ez betarik ez aukerarik duenari guzti hori eskatuko zaio unibertsitateko bere lehen urteetan zehar.

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0129 Baina horixe da unibertsitate gazte guztien egoera, unibertsitate-eremua eratzeko eman diren legediek Unibertsitatearen Erreformarako Lege Organikoak bereziki ez baitituzte kontuan hartzen unibertsitateen artean dauden oinarrizko bereizketa horiek.

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0131 Aurrera-urrats handia suposatuko du modu berri honek unibertsitateko plangintzen antolakuntzan.

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Arazo hori ere hortxe du Euskal Herriko Unibertsitateak.

573. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Estatu osorako ezarri den legediak ez du ziurtatzen kalitatezko irakaskuntzarik, inolaz ere, gure unibertsitatearen esparruan.

574. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Arrazoizkoa ere bada eskakizun hori, unibertsitatetik sor eta atera daitezkeen teknikari prestatuen esku egonen baitira oso epe laburrean herri honetako gidari-postu garrantzizkoenak: politikaren eremuan bezalaxe ekonomiarenean, osasunarenean, industriarenean, hezkuntzarenean eta bestelakoetan ere.

575. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Itxuraz, dirudienez, aintzakotzat ere hartzen du herri honek bere unibertsitatea:

576. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Jarrera horrek ba ote du, ordea, oihartzunik erakundeetatik finantziazio-gaietan unibertsitateak jasotzen duen laguntzetan?

577. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. oihartzabal 0132 Egoera oso kezkagarria da unibertsitateko arduradunen ustetan.

578. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0036 Gaia: Udazkenean karrera bat hastera zoaz Unibertsitatean.

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Oraindik, jakina, badira, han eta hemen, etsi ez dutenak: edozein euskategitan bezalaxe, edozein eskola eta Unibertsitateko fakultatetan.

580. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00005 JOAN Mari Torrealdai euskal idazle eta kazetari bizkaitarra Foruan jaio zen 1942an. Parisen Soziologian lizentziatu zen, Okzitaniako Tolosan Teologian eta EHUn Informazio Zientzietan; bestalde, Deustuko Unibertsitatean Zientzia Politikoetan eta Soziologian doktore egin zen 1991n.

581. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11698 Printzipio gidari berriak sartu dira, halaber, kiroletik indarkeria erauzteko, emakumea kirolean maila guztietan sartu ahal izateko baldintzak bultzatzeko, dopatzea zigortzeko edo, adibidez, unibertsitatean kirola sustatzeko.

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Arreta berezia eskaini zaio, halaber, unibertsitate-kirolari, unibertsitatearen autonomia errespetatuta beti ere.

583. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Kirola gizarteratzeko edozein prozesutan ezin dugu unibertsitatea alde batera utzi. Kirol eta gizarte garapen handiko herrietako esperientziak erakusten digunez, unibertsitatea erakunde aproposa da kirol-jarduera hedatzeko erronka bere gain hartzeko, kirol-jardueraren jarraipena ziurtatzeko adin egokian dagoen biztanleria baitauka bere baitan.

584. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11705 w) Unibertsitateen arteko kirol-ekintzak bideratzea eta koordinatzea, eta Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea arautzea.

585. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14178 Jakinarazten dut: sala honetan, 1961/94-3 zenbakiaz, Isabel Sotillo Terradillos andrearen izenean eta ordez Mikel Badiola González letratuak eskatuta, administrazioarekiko auzi-errekurtso bat izapidetzen ari dela, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoretzaren 94-3-28ko erabaki baten aurka.

586. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Egunean dauden berrien informazioa kulturala ere ematen du: ekintzak, lehiaketak, Unibertsitatekoak, literatura, umeen agenda, kanpaldiak, udaleen programak, euskaltegikoak, diskak, liburuak etabar.

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Federico Krutwigen lekua beteko du Euskaltzaindian, gaur Baionako Unibertsitatean egingo duten batzarrean erabakiko dutenez.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Tarte horretan, Opuseko Unibertsitateak eta Medios de Comunicación 21 taldeek irabazi zuten lehiaketa bidezkoa izan zen aztertu beharko du.

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Uztailaren 16an, Iruñerriko bi lizentziak Opuseko Unibertsitea eta Medios de Comunicación 21 taldeentzat izango zirela ezagutu bezain laster, irregulartasunaren inguruko susmoak zabaldu ziren.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Eugene H. Spafford, Purdue Unibertsitateko Informatika Ikerketa Zentroko zuzendariaren ustez, Melissa eskatu gabeko publizitate informatikoa egiteko bide gogaigarria da.

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 100.000 ordenadore inguruk jasan dute Estatu Batuetan birusaren erasoa, Carnegie Mellon Unibertsitateko Konputagailuen Larrialdietarako Erantzun Taldearen (CERT) arabera.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Halaber, CERTek Merril Lyncek, PaineWebberrek, Microsoftek, Intel, Compaqek, Ipar Dakotako estatuko Gobernuak, EEBBetako Energia Sailak, Indianako Unibertsitateak, eta Variety aldizkariak jasan zuten Melissaren eragina.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Iragan kurtsoko ildoari jarraiki, unibertsitatean ez da denbora asko behar izan klaseak martxan daudela konturatzeko.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Joan zen urteko protesta eta bilera ugariek, sindikatuek buruturikoak bide, badirudi ez dutela eragin handirik izan unibertsitateko agintarien erabakietan.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Horretarako, Unibertsitateko eraikuntza eta materialak hain ederki zaindu dituen enpresaren kontratua berritzean ez ezik, kopuruan eta krudeltasunean gehitu ditu bere indarrak.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Berriro, kurtso hasiera honetan, Unibertsitate hau gobernatzen dutenen benetako aurpegia agerian geratu da.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Egun eta epe motzera Unibertsitatean biziko den egoerak ez du animo handitarako biderik ematen.

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 AGINDUA, 1995eko urriaren 16koa Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, ekainaren 29ko 10/1988 Legearen bidez EAEko Hezkuntza-Administrazioaren menpeko herri-ikastetxeen sarean baterabildu diren ikastetxeetako langileak irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko berariazko hautaprobetarako deialdia egiten duena.

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen hamairugarren xedapen gehigarriko zazpigarren azpiatalean aurrikusitakoaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko unibertsitateaz kanpoko irakasle-kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen xedapen gehigarrietako bigarrenak bere lehenengo a) azpiatalean ezartzen du, bestalde, aipatzen diren irakasleek dagokien kidegoan karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dutela, horretarako behar diren titulazio-baldintzak betetzen badituzte, hautaproba mugatuak eginez.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua, INAXIO OLIVERI ALBISU.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0002 1.1. Hautaproba hauei aplikagarri izango zaizkie urriaren 3ko 1/1990 Legea, Hezkuntza-Sistemaren Antolemendu Orokorrerakoa; otsailaren 19ko 2/1993 Legea, EAEko Unibertsitateaz kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen Kidegoei buruzkoa (25eko EHAA) eta martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua (apirilaren 2ko EHAA), irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituena, eta agindu honetan xedatutakoa.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0003 2.2.1. Euskal Autonomi Elkarteko Unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Kidegoei buruzko 2/1993 Legearen bigarren xedapen iragankorraren arabera, ekainaren 29ko 10/1988 Legean aurrikusitako prozesuaren bidez euskal eskola publikoan sartzen diren ikastetxeetako lan-legepeko langile finkoen izaera duten irakasleek (izaera hori hezkuntza-administrazioak aitortutakoa bada) eta hezkuntza-administrazioa titular deneko ikastetxeen sarean bat egite bidez sartu diren irakasleek karrerako funtzionario irakaslearen izaera lortu ahal izango dute.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0004 EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako Maisu-maistra, Bigarren Irakaskuntzako Irakasle, Lanbide-Heziketako Irakasle Tekniko eta Hizkuntza-Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako funtzionarioentzat gordetako irakaskuntzako lanpostuen zerrenda onartzen duen apirilaren 19ko 163/1994 Dekretua, irailaren 19ko 418/1995 Dekretuaren bidez aldatua, argitaratu zenean, batxilergo-mailan irakasten ari ziren lehiatzaileek Bigarren Irakaskuntzako Irakasleen Kidegora soilik aurkeztu ahal izango dira, ordurarte ematen ari ziren espezialitatearen bidez.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0005 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langilegoaren Kudeaketako zuzendariari zuzenduko zaizkion eskabide-orri horiek Lurralde-Ordezkaritzetan edo Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko Legearen 38.4 atalak aipatzen dituen bulego guztietan aurkeztu ahal izango dira, aipatutako arauean ezartzen diren baldintzekin bat etorriz.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0007 5.2. Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuko 11. atalean ohartemandakoaren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1994ko urtarrilaren 10eko Aginduaren I. eraskinean (26ko EHAA) ezarritakoa izango da proba horien ebaluaziorako irizpide orokorra.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0013 9.6. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren Aginduaren bidez argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian hautaketa-prozesua gainditu duten espezialitateka sailkaturiko lehiatzaileen zerrenda bakarra.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0015 4.1. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak antolatutako irakasleen hobekuntzarako ihardueretan parte-hartu eta/edo horiek koordinatzeagatik: irakasleen arteko lan-mintegiak, hezkuntza-berriztapenerako proiektuak, ardazturiko prestakuntza, prestakuntzarako plan trinkoa (PPT), atzerriko hizkuntzetako esperientziak erdiko zikloan, laguntza-zerbitzuetan ematen diren langileentzako espezializazio- eta prestakuntza-ikastaroak. (gehienez 0,40 puntu)

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0015 4.2. Hezkuntza-administrazio, Unibertsitate edo elkarte eta hezkuntza-erakundeek antolatutako ikastaroak ematea edo horietan parte-hartzeagatik. (gehienez 0,40 puntu):

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Unibertsitatea

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Izan ere, 1886an Nafarroako Diputazioak Euskal Herriko Unibertsitatea gauzatzeko proposamena luzatu zien gainerako euskal diputazioei.

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Unibertsitatearen afera ez da UEUren esparrura bakarrik mugatzen, baizik eta gizarte eta hezkuntzaren zenbait arlotan bizirik dagoen gaia da.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Hor daude unibertsitatearen euskalduntze arazoak, irakaslego propioaren eztabaida, Euskal Autonomi Elkartean aurki eztabaidatuko den Unibertsitatearen erreformari buruzko legea, Euskal Herriko Unibertsitate eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren artean bideratzen ari den kolaborazioa eta distrito bakarrari buruzko eztabaida, eta Iparraldean bertako distritoa eta Unibertsitatea lortzeko ematen ari diren urratsak...

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kongresuari begira, honako xede hauek planteatu ditu UEUk: euskara eta unibertsitatea uztartzearen bidean Euskal Unibertsitatearen gain sakontzea; unibertsitatea eta euskararen gai honetan etorkizunerako proiektua lantzea; eta ardura eta une berriei egoki erantzuteko UEUk bere burua ahalik eta ongien prestatzea.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Lehenbizikoan azterketa eta kokapen historikoa egiten da, bai UEUrena zein unibertsitatearena oro har, hau da, Euskal Herrian izan diren unibertsitateen historia laburra, frankismoaren amaieran izandako Euskal Unibertsitateari buruzko eztabaida eta euskal barruti unibertsitarioaren aldeko borroka, UEUren sorrera eta ekarpenak eta bilakaera orokorraren emaitzen balantzea.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Markoren ustez, orain arte Euskal Herrian sortu diren unibertsitateak erdaratik abiatu dira eta hortik euskarazko bidea egin behar izan dute nork bere neurrian.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Guk haratago joan nahi dugu, euskara eta Unibertsitatea uztartuz.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Zigor Arteaga biologoak ez hartzak ezta basahuntzak ere ez dutela bizirik iraunen Pirinioetan ziurtatu zuen astelehenean Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) eskainitako mintzaldi batean.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) Donostian antolaturiko I. Kongresuan bildutako partehartzaileek euskara eta unibertsitatea uztartzearen bidean Euskal Unibertsitatearen aldeko patronatu bat bultzatzea erabaki zuten joan den larunbatean.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Kongresuaren helburuei dagokienez, honako hiruak aipatu zituen Altonagak: Batetik, euskara eta unibertsitatea uztartzearen bidean Euskal Unibertsitatearen gaian sakontzeko, bestetik, gai honetan etorkizunerako proiektua lantzea eta arlo honetan eragile diren gizarte-sektore eta erakundeei eskaintzea, eta azkenik, ardura eta une berriei egoki erantzuteko UEUk bere burua ahalik eta ondoen prestatzea.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Kongresura bertaratu zirenen artean Euskal Herri osoko partaideak zeuden eta, tartean, Unibertsitate, hezkuntza eta kultura alorretako pertsona ezagun ugari.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Gregorio Monreal katedradunak, Unibertsitatean dituen eginkizunak direla eta, ez zuen nahi lehendakaritzan segitu.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Bere egitarauan honako proposamenak egiten ditu: Nafarroako eskualdeen arteko integrazio mezua finkatzeari garrantzia ematea; Euskal Herriko beste lurraldeekiko lokarriak sendotzea; lan zientifikoa bultzatzea eta Unibertsitateekiko harremanak sendotzea; EI bazkideen topagune izan dadin lan egitea; eta herri ondarea defendatzea; besteak beste.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Jose Ramon Etxebarriaren adiskide bezala, mindu egin nau E. Knô*rrek EGUNKARIAn Unibertsitateko albisteen tratamendua dela eta ez dela bere desadostasuna azaltzeagatik, Jose Ramon eta bere lagunek iraintzeko aprobetzatzea, mesprezua ezin disimulaturik.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Zeren zer da Jose Ramon eta lagunek tinko aldarrikatzen dutena: Unibertsitateko irakaslego propioa.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Figura honek Unibertsitateko estamendu askotako oniritzia dauka.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Monasheko Unibertsitatean ikasi eta bide profesionala iragarki agentzia batentzat lanean hasi bazuen ere, berehala nabarmendu zen literaturan.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urkaregi 0003 Zuek tolerantziaz hitz egiten duzue, baina, dirudienez, ezin duzue toleratu Unibertsitateak gizartearen gehiengoak onartu duen erreibindikazioa berea egitea: Presoak, Euskal Herrira!

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Idazle, pintore edo unibertsitateko irakasle bazara, bidea egina duzu.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Hautagaiak erakunde eta taldeek aurkeztu ditzakete soilik, hala nola, Unibertsitate institutu edo departamenduek, edota kultur eta zientzia erakundeek.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Batetik, Sorbonako Unibertsitateko Centre d'Etudes Catalanes-n, Espainiar Estatuko hizkuntza politikaz eztabaidatuko dute bilduko diren adituek.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Hizkuntza gutxituetan aditu eta Bartzelonako Unibertsitateko irakasle den Carme Juyent-ek atzokoan esan zuenez, orain daukaten joera aldatzen ez bada, katalana eta euskara desagertu egingo dira datorren mendean.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 Unibertsitateko erdi mailako titulua edo parekoaren jabe izatea.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 c) Unibertsitateko erdi mailako titulua edo parekoaren jabe izatea.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Hitzaldia hasi baino lehen, Inaki Irazabalbeitia UEUko zuzendariak azpimarratu zuen unibertsitateak datorren urtean hogei urte betetzen dituela eta orain arte egindako lanak gogoratu zituen, ez bakarrik unibertsitate alorrean, irakasleak prestatzen edo euskara trebetzen, baizik eta alor askotan, euskal kultur munduan bazterezinezko erreferentzia bihurtuz.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Euskal unibertsitatearen beharra kalera atera behar dela, esan zuen zeren gizartean pentsatzen da hori lortuta dagoela, unibertsitate publikoakin eta agian jendea ez da konturatzen hori ez dela benetako euskal unibertsitatea, ez dela euskaraz ari den unibertsitate bat, eta ez dela inondik inora guk amets egin genuen unibertsitate projektua martxan jarri genuenean.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Urte horretan bertan Ameriketara joan zen, Illinoiseko unibertsitatean proiektu finantziatu batean parte hartzeko.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Euskal Herriko aldizkari Ofizialean, 1992ko Martxoaren 26an argitaratutako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketaren Sailaren martxoaren 4eko Aginduaren bidez, Unibertsitate eta Sailaren mailetako Ikastetxe Publiko eta besteetan ikasleen onarpenerako prozedura eta egutegia finkatzea dira.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Eusko Jaurlaritzak emandako zenbait diru laguntzari esker burututako lan mardul hori Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitarapen Zerbitzuak txukun kaleratu duena.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Hau da, ETAko buruzagi terrorista omen den Txelis honen laguntzaileak dira, besteak beste, Eusko Jaurlaritza bera, Euskal Herriko Unibertsitatea, bertako Argitarapen Zerbitzua etab...

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Joan dan ikastaro ontan, Naparroa'ko Unibersidadean 171 lagunek beren ikasketak bukatu dituzte.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 Zuzenbide publikopeko Izaikiei ere aplikatuko zaie salbuespen hau, horientzako diru-izendapenak, Aurrekontu Orokorretako sekzio berezietan egin daitezenean eta Euskal Herriko Unibertsitatearentzakoak izan daitezenean.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

644. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 ERABAKIA, 1992.eko urtarrilaren 22koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez Alfredo Goñi Grandmontagne jauna, Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia jakintz arloan Unibertsitate-Eskolako Katedraduna izendatzen duena, plaza horretarako deialdia 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

645. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitate-Eskolako Katedradunaren plaza bat betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

646. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 Errektorego honek, Alfredo Goñi Grandmontagne jauna, Euskal Herriko Unibertsitateko Unibertsitate-Eskolako Katedraduna izendatzea erabaki du.

647. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

648. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1221 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 22koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez M. Begoña Diez Azpiri eta Aurora Fernández Astorga Andreak Mikrobiologia jakintz arloan Unibertsitateko Irakasle titularrak izendatzen dituena, plaza horretarako deialdia 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

649. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitateko Irakaslearen bi plaza betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

650. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Errektorego honek, M. Begoña Diez Azpiri Andrea, 14.244.930 N.A.N.-zkia. eta Aurora Fernandez Astorga Andrea, 14.891.371 N.A.N.-zkia. dutenak, Euskal Herriko Unibertsitateko Irakasle titularrak izendatzea erabaki du.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 ERABAKIA, 1992ko urtarrilaren 27koa, Euskal Herriko Unibertsitatearena, beronen bidez Antonio Altarriba Ordoñez Jauna, Frantses Filologia jakintz arloko Unibertsitateko Katedraduna izendatzen duena, plaza horretarako deialdia 1991ko urtarrilaren 24ko (otsailaren 4ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez egin zelarik.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Unibertsitate-Erreformarako Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren 42. atalean eta berau garatzen duten gainerako xedapenetan ezarririkoaren arauera, eta interesatuak, 13. ataleko 1. puntuan ezarririko epean, irailaren 26ko 1888/1984 Errege Dekretuaren 5. ataleko 2. apartaduan aipaturiko betebeharrak bete ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko abenduaren 13ko (1991ko urtarrilaren 7ko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiaren bidez deialdia eginiko Unibertsitateko Irakaslearen bi plaza betetzeko egingo den lehiaketa epaitzeko, Errektoregoaren 1991ko maiatzaren 11ko (1991ko uztailaren 30eko Estatuaren Buletin Ofiziala) Erabakiak izendaturiko Batzordearen proposamenarekin bat etorriz.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1222 Errektorego honek, Antonio Altarriba Ordoñez Jauna, 17.844.487 N.A.N.-zkia duena, Frantses Filologia Jakintz Arlokoa, Frantses Filologia Sailekoa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Unibertsitateko Katedradun izendatzea erabaki du.

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 AGINDUA, 1992ko maiatzaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Bigarren Mailako Irakaskuntzako Irakasleen, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleen Kidegoetako plantilak zehazten dituen Agindua aldatzen duena.

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 Hirugarrena. - Agindu honen aurka, doakienek birraztertze errekurtsoa jarri ahal izango dute Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Jn.T. Gorenaren aurrean, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin biharamonean hasi eta hilabeteko epean.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6042 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua,

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Horniketak kontratatzeko osotutako Mahaiak, 1992ko ekainaren 1ean, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Eskolaurreko eta O.H.O.ko Ikastetxeetako altzari hornikuntza, entrega eta instalaziorako, Baliabideen Zuzendaritzaren 002/92 espedientearen behin-behineko esleipena egiteko emandako Txostena ikusita.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6262 Erabaki honek administrazio bidea amaitzen du eta, zilegizko interesatuek, egoki dela eristen badiote, berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango diote Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza Administraziorako Sailburuordeari, jakinerazpena jaso ondoreneko hilabeteko epean, bidezko jo dezaten beste edozein errekurtso tartejartzeko kaltetan izan gabe.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Guztiz bestelakoa izan da AEKk luzaturiko proposamen horrek gizartean izaniko erantzuna (Euskaltzaindia, Ikastolen Elkartea, HEAn diharduten taldeak, Unibertsitateko irakasleak...).

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Izan ere, Unibertsitatea ez ezik, bada orain beste aukera edo irteera gehiago.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Zenbait kasutan, Unibertsitateko titulo batek ez du lanpostu bat garantizatzen eta etorkizuna beraz, beste ikasketa mota batzutan dagoela ohartu da gazte asko.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Orain arte heziketa profesionalak ez du oso fama ona izan eta ziur aski hori izan da Unibertsitatean hainbeste gazte estudiatzearen arrazoi nagusienetariko bat.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 1. - Unibertsitatearen izaera eta helburuez.
2. - Unibertsitatearen egituraz.
3. - Unibertsitatearen gobernuaz
4. - Unibertsital elkarteaz.
5. - Unibertsital elkartearen laguntzarako zerbitzuez.
6. - Unibertsitatearen ekonomi eta finantz erregimenaz.
7. - Hizkuntza ofizialen erabileraz.
8. - Estatutuen erreformaz.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 1993ko uztailaren 21ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, 1993-94 ikasturteko Abelino Barriola sarirako deia egiten duena.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, behar honetaz jabeturik, xede hori lortzen lagunduko duten baliabideak indartu nahi ditu.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7769 Kasete honen esplotazio eskubideak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak hartzen ditu bere gain edozein lege eraginen aurrean.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 c) 1993-94 ikasturtean titulu ofiziala lortzeko ikasketen bigarren zikloko azken kurtsoan matrikulatuta egotea Unibertsitateko irakastetxeetan.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 Irakaskuntza zerbitzuak eskeintzeagatik dauden prezio publikorik ez dute ordaindu behar izango onuradunek; izan ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ordainduko diezkiete diruok unibertsitateei.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7964 1993-94 ikasturtean unibertsitate mailako ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk burutzeko izaera orokorreko beketarako deia egiteari buruzko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren aginduz deia egindako beka eta dirulaguntzekin bakarrik izango dira elkargarriak.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 c) Lankidetza egitasmo bat aurkeztea, berori garatuko deneko Unibertsitateko sailak behar-bestean abalatuta.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 a) Euskal Herriko Unibertsitatea: 100 Lankidetza Beka.

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 b) Deustuko Unibertsitatea: 26 Lankidetza Beka.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 c) Euskal Autonomi Elkartetik kanpo kokatutako unibertsitate publiko bakoitzari Lankidetza Beka bat izendatzen zaio.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 Unibertsitateek esleitu ez dituzten Lankidetza Bekak beste batzuei izenda diezazkieke Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 2. Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluek, dituzten Sailen artean banatuko dituzte euretariko bakoitzari izendatutako bekak.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 3. Euskal Autonomi Elkartetik kanpoko unibertsitate publikoen Gizarte Kontseiluek, dagozkien aukeraketa epaimahaiek hautatu ditzaten eskegileen artetik, bere administrazio egoitza Euskal Autonomi Elkartean izan eta azkenean puntuaketarik altuena izan dezana aukeratuko dute.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7965 Unibertsitateek eskeiniko duten eredu ofizialari jarraiki betetako eskeidazkiak, ikasleak bere ikasketak egiten ditueneko Unibertsitateko beken Unitatean aurkeztuko dira 1993ko urriaren 15 baino lehen, eguna eta izenpea eraz jarrita eukiko dituztela.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta bekariak izan daitezkeenen proposamena egiteko, Aukeraketa Epaimahaia osatuko da unibertsitate bakoitzean; epaimahaikideak nortzuk izango diren errektoreak ebatziko du.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Epaimahaiburu lez Errektoreordeak ihardungo du, eta idazkari lanak Unibertsitatearen Gerentziako Beka Alor edo Negoziatuko buruak egingo ditu.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Aldi berean, hartutako erabakiaren berri emango die dagokien unibertsitateei, euren iragarki oholtzetan jar dezaten eta ikasleei ere eman beharko die hartutako erabakiaren berri.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7966 Erabaki horrek ez du amaituko, ordea, administrazio bidea, eta bere aurka ohizko errekurtsoa aurkez dakioke Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordeari, hilabeteko epearen barruan.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7967 Lankidetza Bekaz gozatzeak ez dakar, egundo, bekariaren eta Eusko Jaurlaritza edo dagokion unibertsitatearen arteko ondorio juridiko-laboralik.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7967 Bekari bakoitzari izendatu zaion lankidetza betetzen denentz zainduko dute Unibertsitateek.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7967 2. Dirulaguntza horiek berriz ere esleitu ahal izateko, dirukopuruei, baldintza orokor eta akademikoei eta ihardunbideei buruz Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 1992ko uztailaren 28ko Aginduan (abuztuaren 26ko EHAA) jasotako arauak izango dira aplikagarriak; agindu hori, 1992-93 ikasturterako Lankidetza Beketarako deia egiteari buruzkoa zen; horri gagokionez, 1991-92 eta 1992-93 urteei eta ikasturteei egindako aipamenak 1992-93 eta 1993-94 ikasturteei egindako lez hartuko dira.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Hezkuntzarako eta ikerkuntzarako giro guztiz egokia ez izatea, indarkeria dela kausa Knô*ren aipamena ere nirea egiten dut, arlo horretan irakasle kaleratuok indarkeria bortitzena pairatzen dugulako: Euskal Herriko Unibertsitatea defendatzeagatik eta unibertsitate espainiarra ez onartzeagatik, hain zuzen ere.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Gure unibertsitatean daramagun borroka ez da kasualitatez gertatzen, alor honetan besteetan bezalaxe beti azaldu baita erantzunen bat erasotzailearentzako jasan gaitza izan dena, Euskal Herriaren burujabetasuna zalantzan egon den bakoitzean.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EKONOMIA, PLANGINTZA ETA INGURUGIRO SAILA

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 AGINDUA, 1992ko urtarrilaren 29koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena eta Ekonomia, Plangintza eta Ingurugiro Sailburuarena, Urdaibai aldean Biosferaren Erreserbari buruz ikerketa aplikatua eta espezifikoa bultzatzeko laguntzen gainean erabakia ematen duena.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak; eta Hirigintza eta Ingurugiro Sailburuak, Urdaibai aldean Biosferaren Erreserbari buruz ikerketa aplikatua eta espezifikoa bultzatzeko laguntzen gainean 1990eko maiatzaren 2an emandako aginduari jarraituz, honako hau,

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 2. atala.- Agindu horren aurka, interesdunek Berraztertze Errekurtsoa jarri ahal izango dute Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren eta Ekonomia, Plangintza eta Ingurugiro Sailburuaren aurrean, iragarpen hau EHAAn agertzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilebeteko epean.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua, FERNANDO BUESA BLANCO.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Alderdi politikoetako ordezkariekin batera, Estatu Batuetako Georges Maison Unibertsitateko zenbait irakaslek har lezakete parte.

695. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Eta ildo honetatik, datorren kurtsoan indarrean jarriko dugun egitasmoari esker, DBH bukatzerakoan gure ikasleek lortuko duten mailarekin, ingelesa nagusi den lan, zientzia, komunikazioa eta unibertsitatearen munduan, inolako arazorik gabe aritu ahal izango dira.

696. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Kutxak urtero unibertsitateko espedienterik onenei ematen dieten sarietan, bi beasaindar daude: Amaia Olano, Eskoriatzan Magisterio ikasi duena, eta Montserrat Auzmendi, Zuzenbidea bukatu duena.

697. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 5gn. Babespean egondakoetatik zenbat heltzen dira Unibertsitatera, Lanbide Heziketara eta lanbide-kategorietara?

698. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Zentroetan hartutako 16 eta 18 urte bitarteko nerabeen arteko inork ez du unibertsitatean ikasten, eta bost LH arautuan dabiltza.

699. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00015 Era berean, Leitzarango Autobiaren kasuan, Nafarroako Unibertsitateko Ekologia Departamentuak kontrol biologikoak egin ditu 1996 eta 1997an, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren aginduz.

700. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Ikastetxeetako ikasketak amaitzean gero eta jende gehiagok hartzen du unibertsitateko bidea.

701. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Aurten ere makina bat lagun hasiko zen unibertsitatean eta baita bestelako formakuntza ikasketetan ere.

702. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Bestetik, goi mailako irakaskuntza alorrean bada gure bailaran beste proiektu bat ere, Mondragon Unibertsitatea hain zuzen ere.

703. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorenari egindako GALDERA, idatziz erantzuna izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

704. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Berrogeita bi urterekin euskaltzain oso izendatu berria, ezkondua, alaba biren aita, lanbidez notarioa eta zaletasunez euskararen maitalea, zuzenbidea irakasten du Deustuko Unibertsitatean, denbora banaketa itxuraz miragarria eginez.

705. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Hemengoan zazpi-zortzi ordu egiten ditut, eta gero unibertsitateko lana bi-hiru ordukoa izaten da, egunaren arabera, Deustuko Zuzenbide Fakultatean.

706. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Unibertsitateko lanaren barruan.

707. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Denon artean bakar baten aldeko ahaleginean ari gara, HAEE, EHU, Deustuko Unibertsitatea eta beste hainbaten artean.

708. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorenaren agerraldia, UPV/EHUren Gasteizko Las Nieves eraikina eraberritzeari buruz sailak dituen iritziaren eta planen berri jakiteko. (05/10.06.01.0367)

709. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Hezkuntza eta Kulturako Legebiltzar Batzordeko Mahaiak erabaki du onartzea Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu jaun txit gorena AGERTZEKO ESKEA, Arabako Foruzaleak Legebiltzar Taldeak egina, UPV/EHUren Gasteizko Las Nieves eraikina eraberritzeari buruz sailak dituen iritziaren eta planen berri jakiteko.

710. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Autonomia horretan Inperio Ruso Tsaristaren garaian ba zedukaten hala ere diru propioa, postalgo propioa, eskola propioa, suomiera hizkuntza ofizial, unibertsitate,... eta bertze; baina Errusiak nahi zuen Finlandia hala ere errusifikatu eta aitzitik finlandesek ez zuten errusifikatu nahi, hastio zutela bere buruak erruso bilakatzea.

711. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Aste osoa iragan ondoan, Maulen eta Donapaleun, Arlande Oihenart handiaren IV. mendeurrenkari bildu diren 8 unibertsitatetako gizon eta emazte jakintsunak entzutez zerbait ikasi dugula erraten badugu, ez ahal da nehor harrituren.

712. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 1) Herri Aginteei (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Diputazioei), Bordeleko Unibertsitateari (CNRS-URA 1055), Euskal Herriko Unibertsitateari, Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorrari, Maule eta Donapaleuko udalei, eskerrik beroenak agertzen dizkie Euskaltzaindiak eman duten babes laguntzagatik.

713. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 3) Zortzi unibertsitateetako ikerle eta irakasle bakoitzaren emaitza interesgarri eta pozgarria eta ugaria izan da: metodologia desberdinak agertu eta erabili dira gaiak eskatzen duenaren eta bakoitzaren espezialitatearen arabera.

714. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0022 Biteri Egoitza pelikuletan ikusten diren unibertsitateetako campus-en antzerakoa da, baina dexente txikiagoa.

715. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Hara, Mirari. Zuk Unibertsitatera joan behar duzu. Kasurik ez egin aitari, zuk ikasteko balio duzu eta. Aitak berarekin lanean nahi zaituela? Itxoin dezala, behar bezala prestatu ondoren hobeto egingo duzu lan. Ziur.

716. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Sakonki (Unibertsitatean)

717. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Unibertsitateko ikasketak amaitu berriak nituen, eta munduko gertakizun oro metodo zientifikoaren bidez adieraz zitekeen nire ustez; hipotesiatik esperimentaziora, eta esperimentaziotik teoria baten ezarpenera bideratzen ninduen ikasitako guztiak.

718. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 1 Euskal Parlamentukoa
4 Autonomia Elkarteko Administraziokoak
3 Bizkaiko Foru Aldundikoak
3 Urdaibai barruko Udaletxetakoak
1 Estatuko Administraziokoa
1 Euskal Herriko Unibertsitatekoa
1 UNESCOko MB programakoa
1 Talde ekologistetakoak
2 Euskadiko ingurugiroarekiko elkartetakoak
1 Erreserbako zuzendari-jagolea
18 partaide hauek boto ahalmena daukate legez.

719. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 395 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Esther Erro Sola andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

720. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Esther Erro Sola andrea, 15.997.853 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Lourdes Furundarena Wan-Geneberg andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

721. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 396 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Rosa Mª Fernández de Pinedo y Luis andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

722. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0263 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Rosa Mª Fernández de Pinedo y Luis andrea, 14.869.544 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosario Pastor Garrido andrearen EUSKARA IKASTEAGATIKO LIBERAZIOAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

723. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 397 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Deñe Larrabeiti Mendicute andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

724. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Deñe Larrabeiti Mendicute andrea, 30.634.519 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Luisa Uriarte Piñeiro andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

725. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 398 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Albert Barroso Ramos jauna UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

726. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0264 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Albert Barroso Ramos jauna, 30.583.602 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Rosa Sierra López andrearen LIBERAZIO SINDIKALAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

727. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 399 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Fernando Garmendia Ibáñez jauna UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

728. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Fernando Garmendia Ibáñez jauna, 15.971.696 N.A.N.-zkia. duena, UPV/EHUko Administrazio Laguntzailaren Eskalako Behinbehineko funtzionaria izendatzen du, Administrazio Laguntzailaren Eskalako funtzionaria ordezkatzeko, Mª Isabel Fernandino Hurtado andrearen AMATASUNAGATIKO baxa-denboraldian zehar, edo karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte.

729. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 400 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Carmen Diez Rodriguez andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

730. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0265 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Carmen Diez Rodríguez andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

731. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 401 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Argentina Marcal López andrea UPV/EHuko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

732. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Argentina Marcal López andrea, 14.701.203 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

733. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 402 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Angeles González Galnares andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

734. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0266 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles González Galnares andrea, 14.586.534 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbetikotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

735. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 403 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Estíbaliz Alberdi Olaizola andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

736. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Estíbaliz Alberdi Olaizola andrea, 72.421.841 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

737. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 404 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Nekane Alkorta Lekumberri andren UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

738. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0267 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Nekane Alkorta Lekumberri andrea, 16.043.556 N.A.N.zkia. duena UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

739. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 405 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Mª Angeles Muguruza Otermín andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

740. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Mª Angeles Muguruza Otermín andrea, 15.971.408 N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

741. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 406 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Izar Echeveste Echave andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

742. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0268 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18, artikuluek UPV/EHUko Estatutuen 71 eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Izar Echeveste Echave andrea, 34.101.100, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez homitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

743. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 407 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 2995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Sara Villaverde Blanco andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

744. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91. 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Sara Villaverde Blanco andrea, 14.563.331, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak horretarako bide ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

745. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 408 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Ma Isabel Ocerín Beraza andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

746. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0269 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz Mª Isabel Ocerín Beraza andrea, 16.034.180, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasunez beteko duelarik, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

747. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0270 409 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko unibertsitateko Errektoregoaren 1995.eko martxoaren 1eko Erabakia, beronen bidez Ana Isabel Madarieta Juaristi andrea UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzea erabakitzen delarik.

748. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ehubo 1995 0270 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Errektoregoak, abuztuaren 25eko 11/83 Legearen 3. eta 18. artikuluek, UPV/EHUko Estatutuen 71. eta 75. artikuluek emandako esleipenak erabiliz, eta otsailaren 7ko 315/1964 Erret Dekretuan, abuztuaren 2ko 3/1984 legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1984 Legeari dagokionez, uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoari buruzko legearen 91., 92. eta 93. artikuluetan eta indarrean dauden gainaerako lege-xedapenetan expreski agindutakoarekin bat etorriz, Ana Isabel Madarieta Juaristi andrea, 30.568.378, N.A.N.zkia. duena, UPV/EHUko Menpekoen Eskalako Behinbehineko Funtzionaria izendatzen du, aipaturiko plaza behinbehinekotasnez beteko duelari, berori karrerako funtzionariaren bidez hornitu arte edo izendapena egiteko presazko edo premiazko arrazoiak desagertu arteraino, eta zerbitzuak esakintzearen izaerak ez du funtzionari edo langile laboral finko izateko inolako lehentasun-eskubiderik ekarriko, administrazio-harremanaren moetak ematen duen neurrian Funtzionarien estatutu-erregimena aplikatuko zaiolarik, edonola ere, betetzen duen lanpostuan esleituriko eta beraren titulazio-taldeari dagozkion oinarrizko lansari osagarriak jasoko dituelarik.

749. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Oso interesgarria delakoan, Iñaki Petxarromanek Jakina!-n Euskaldunon Egunkariaren unibertsitateko gehigarria Batzuetan inpresioa dut Jaurlaritzak ahaztu egiten duela EHU publikoa dela izenburupean argitaratutako Pello Salabururi egindako elkarrizketaren laburpena plazaratzen dugu.

750. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 (...) Dudan inpresioa da Jaurlaritzak ahaztu egiten duela unibertsitatea publikoa dela (...).

751. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 1997ko aurrekontuetatik unibertsitateari emango zaion diru partida % 7,1 goratu da.

752. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 (...) Aipatu duzu unibertsitateak errenta banatzeko lana hartu beharko lukeela. (...)

753. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Duela urte batzuk Poliziak debekatua zuen unibertsitatean sartzea (...).

754. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Nik uste dut Poliziaren eta unibertsitatearen artean, hor demagogia ikaragarria egin dela.

755. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Unibertsitatearen historian ez da sartu Polizia unibertsitateetan.

756. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Unibertsitateak berak bazuelako polizia, kartzelak zituelako unibertsitateak, hori da inork esaten ez duena.

757. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Jakina, egunen batean unibertsitatera sartu nahiko balute, horrek beharko luke Gobernu Batzarraren baimena, plazak sortu beharko lirateke, sailak eman beharko luke bere iritzia eta beste hainbeste baldintza daude.

758. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Eta, beraz, hau ez da unibertsitateko euskararen normalizaziorako atzerapauso bat?

759. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Unibertsitateko irakaslea tranpa batean dagoelako sartua.

760. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Izan ere, unibertsitatean ikerkuntza behar luke egin. (...)

761. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Honi Unibertsitateak presoekiko adierazten duen jarrera gaineratu zioten: Dekanotzak, unibertsitateko buru guztiek, errektorea barne, presoekiko hartu duten jarrera bazterketarena izan da argi eta garbi, honela, dozentzia nolabait galduz.

762. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Berez, unibertsitateak instituzio penitentziarioekiko konpromezua dauka.

763. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Unibertsitate berak presoei diru-kopuru bat bideratzen dien arren matrikula ordainduz eta materiala erosteko diru-kopuru bat bideratuz, bere konpromezua hor hasi eta bukatu egiten da.

764. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Hau kontutan hartzen baldin badugu, ikasle presoek unibertsitateko laguntzagatik izango balitz, ez lukete asignatura aprobatzeko paradarik izango, ez eta materiala jasotzeko ere.

765. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 IPABen arabera: plan berriko estrategia hau unibertsitateak berak elaboratu du presoak dozentzietatik alboratzeko asmoz.

766. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Honi guztiari aurre egiteko asmoz, 96-97 ikasturteari begira, unibertsitate mailan Euskal Presoak Euskal Herrira izeneko asanblada sortu da.

767. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0012 Aipatu asanblada unibertsitatean lan egiten duten talde desberdinek osatzen dute eta beren asmoa, gizartean bezala unibertsitatean ere, euskal gizarteak aldarrikatzen duena unibertsitate mailan isladatzea da.

768. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0014 Unibertsitateko arduradunek erakutsitako ixiltasunak argi eta garbi erakusten digu pertsonaia hauen talantea ikasleen arteko ezberdintasunak behin eta berriro nabarmenduz adierazi zuten asanblada honetako kideek.

769. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0015 Rinus Mitchel, Van Lingen, Hors Wein eta Daniel Ordoñez bezalako pertsonaia ezagunak izan ziren Bizkaiko Futbol Federakuntzak Foru Aldundi eta Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzaz antolatutako batzar honetan.

770. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Foro Gipuzkoaren (Adegi, Elkargi, Kutxa Fundazioa eta Euskal Herriko Unibertsitatea) koordinatzailea, kalitatearen kultura heziketan bultzatzen aurreneko erakundea izan dena.

771. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0016 RONALD LEE estatubatuarra, demografi eta ekonomi irakasle Kaliforniako unibertsitatean, Berkeleyn.

772. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Are gehiago, antzerkia horren urruti geratzen zaigun Unibertsitate Laboraleko aretotik herri barrura ekarri eta ikuslego berri bat zabaltzen zaionean.

773. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Horrenbestez, ikuspuntu zientifikorik eza asetzeko, oso lagungarriak dira beste zenbait herri elebidunen esperientzia; eta baita hainbat eta hainbat ikerlari batez ere unibertsitatekoak arlo horretan egiten ari diren ahaleginak ere.

774. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berba 1993 0004 3) Jatorrizko testua: bai gaia eta bai berau tratatzeko modua unibertsitate mailakoak dira; beraz, hizkera jasoa erabiltzen da, matizazio eta zirkunstantzia asko inplikatzen dituen fraseologia, perpausaren barruan aipamen asko dituen esamoldea.

774 emaitza

Datu-estatistikoak: