XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Gizaguren onetzaz, andik eta emendik, baña batez be, Ispizua'tarr Segundo'ri urratzik urratz yarraituta, ipiñiko doguzan izparrak, bere izakera ta lanak azaltzeko gai diranik ez uste.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirian jarri digu emen berrtan, gure asaben oitura zarretan, gure nekazari, arrtzai, arrantzaille, langille, aurrtxo, neskatxa ta agureen urrats edo pasoetan, ta gure Euskalerria'ren mendi, landa, baso, ibarr, erreka, basetxe, ola, igarr eta.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Etchean goserik egonen badira ere, oraiko neskatchek ez detzazkete bi urhats egin dituztenak oro agertu gabe.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0249 Gazterik dabilana urhats holakotan,
Laster higatuko da pena ahalketan
.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aita han zuen, bi hurratsetan, hari beha, eta hari oihuka: Zer zizte, ba, oraiko gazteak?.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Oren laurden hartan hola ari ziren, tokiaren gainean; hurrats batez, zehe batez elgarren ganik baztertu ezpaitziren ephe luze hartan guzian!.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chazko Phazkoetan egin dugu urhats hori, zeren eta chaz baitzuen Aita Sainduak bere lehen Mezako berrogoi-ta-hamargarren urthe burua, eta hortakotz ere eztiago kausituko zuela bere Frantziako haurren egitatea.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Heyeri eta hec bezalaco bertze zenbeiti esker da Bayonaco diosesa menturaz Franziaco chocoric giristinoena, fedea eta erlisioneco urhatsac hobekienic atchikiac diren toki dohatsua.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Orduan Haurridegoaren onak galdatzen du Erreglak manatu urhatsetan jar dadin.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik baino lasterrago hasi zituen lan berriak: bainan, orduan eta gero, bethi elgar lagunduz egin ditugu gure urhats guziak.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Jaundoztey Haramburuan ere ardura bazuten apheza: hango oihan zokhoetan ala baitziren gostura beren urhatsen egiteko!.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Jendearen biltzen bazakien beraz, eta, laster, erlisionea bazterrerat utzia zutenak, bere ontasunaz, ohiko urhatsetarat ekharri zituen.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Tokiko mintzaian ohartaraz bite lehenik, tokiko gauza eta urratser.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Oldoztu daigun baiña: Gizonaren bizitza, geyenetan beintzat egunero azten edo galtzen da, eten barik, ixillik, urratsik urrats.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gaur urrats bat, biyar beste bat, egunero oiñkadatxua urriñ agiri zana geure ganian dogu.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gisa ortako zuen urratsak lilitzen badire, ez dire lore utsean geldituko; amoratzea, gaztearentzat loratzea delakoz.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bat batean, hamabost hurratsetan, agertzen zaut erbi bat ederra.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ordu zen! erbia lau hurratsetan bezala, eni so! Tiratzen diot, pan! eta ene erbia lurrerat, kopeta, gerezi hechurrek zilatua.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer nahi izanik, oihanchka batean sartzera zoalarik, ttapa, ttapa, hor heldu zaio hamar hurratsetan aintzinerat, begi handi batzuekin, beharri handiago batzuekin... erbi bat ederra, Donibaneko ihiztari batek aintzineko astean huts egina.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan lanetik lekhora, elgarrekin barne hartan ala handik kampo, beren solas eta urhaisetan, adinik gaichtoenean, deusek begiratzen ez dituelarik; jinkoaren, ez burhasoen, ez buruzagien beldurrik gabe; sustengu onik nehor ez; bilhatzeko elgarren ahalgo.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Esku-makillea lez da siñismena gure ezagupidearentzat, diño San Krisostomo'k; zartzaroak argaldurik daukan gorputza berez ezin ibilli izaten da, baña eskumakilleagaz ederto; alantxe gure ezaupide argal au be, berez ibilteko argal ta itxu dan gayetan, siñismenaren makilleagaz, urratz baten oker barik, ederto ibilten da zeruko egi-bidean.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Urhats apostolikoa, irla Salomonetan orai arras finkatua da, eta hautatua Guadalkanar, izateko Bikario apostolikoaren egoitza.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Fedearen urhatsa hiri hortan, khar handiz atchikia da.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Hala hala, ikusgarri da hiri barneko haren parrokia, hango fededun guzien urhats giris'tino erratekorik gabea, orobat elizan eta elizatik kampo: horra zerk itzul-arazten duen jendea gureganat.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Beste gainti batetarik, gobernamentu batek ez dezake inhourat ere har Eliza bere eskupeko langile publik bat bezala; ezdu herresta biltzen ahal bere aitziniala zozietate katolikoua, haren urhats khiristien jujatzeko eta gaizki edireiteko.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Likaz bezela loturik, ezin urratsik eman.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Ene amak beti bere semearen zoriona eta obebearra billatu du berearen gaiñetik eta urrats au eman bearra nekagarri izan ba'zaio une batean, pozgarri gerta bekio ondorenean.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 82. Laugarren maillako izenez adierazten da: ducentos passus patet = berreun urrats zabal da, tria millia passuum abest = emendik iru milla urrats daude.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Poesia ta musika bi ahizpa dira, urhats batean behar direnak ibili.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Urhats bat ala hasño bat nunbeitik entzun orduko
Ene bihotz hustuari pilpil gaitzak pizten zaizko:
Ager ba, elgarri mintzo, gauden behakoz behako.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Hara han zure urhastsa, ure hasperen luzea.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Arrestelia bizkarrean,
Urrats pizu batean,
Ama jin zitziakan ondoraino
eta hartu eskutik:
Hea haugi etxerat erranez.

38. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Dena urrats, dena esku-ukaldi
Lokartu orduko berriz jeiki behar;
Holaxet egun batetik besterat
Gauik ezagutu gabe...

39. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0159 O zonbat jende, ez baitira zuhurrago,
Begiak dauzkatenak kopetaz gorago,
Handi-mandieri aldebat beha egoki,
Heien urrats guzieri beharrez jarraiki!.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Eta holako zonbat, zonbat urrats perttoli
Eginik zagon patar hartan andere Uli!.

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Makaiako Ganichek, erran dezagun garbiki, Euskualdunak derama Aintzinekoek erabili bizi modua, urrats, lan, mintzaira, ohitz beretan eta berekin, saila buru beretara.

42. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Erakuspen eder, urrats miragarri, egiazko gizon egintza!.

43. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Jaun merak, oixtian erran dautzie nik orai baino hobeki, hurbilago danik ikusia dielakotz eta bere gostuz jasana gerla tokietako bizitze ikaragarria, errana dautzie Chabagnok nolakoak eta nun izan ziren gure herritar hilen urrats eta obrak.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Beraz, urratsa luzatuz, bihotza pil-pil, daldaran badoa mahasturiaren etxeari buruz.

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0259 Begitarte hitsa zaukan Portugalak Fatimako agertzeak aitzin: errekalat zoan urhats handian.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Hots! eskualdungoak urhats handi bat bazuen eginik.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Ez dugu ere chehetasun den gutienik haren apezgorako urratsez.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Axularren urratsari jarraikiz ziren eskuaraz izkiriatzera lehiatzen zerbait zakitenak.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Badaki gaizkitzen behar delarik, bainan oroz lehen, aintzindarien gogoan ezarri du, egimbide dutela soldadoez artha handia hartzea eta heien laguntzea nahigabeetan eta urhats gaichtoetan.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Iduri luke gelditzea hobe luketela, gerla ezin irabazia dutenaz geroz! Bainan nork daki zer daukaten gogoan? Beren etsaien arteko zerbait makurren haiduru othe dauden, heien eztabadez baliatzeko? Zer nahi den, nahiz ez diren oraino azken hatsetan, erran ditake hiltzerako bidean urhats handiz doatzila.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Hitz, urhats eta lan, mendekuz jokatzen denak bakearen bideaz bertzerik hautatua du.

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleek ederki egin dute beren lehen urhatsa luzeko chapelgoan. Bainan ez dezatela uste izan lana fini dutela. Boietik ala erreferatik aise oneratzen dute pilota, bainan botean aintzinean denak behar du indarrean marrari joiten trebatu eta pasa-mara zaintzalek behar dute chapelgoan bereziki ukhanen dituzten zanpakoeri oldartzen ahal bezenbat ausartasun bildu.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 M. Martin Lassegue gure eskola girichtinoko errient jaunak hiru etsamina iragan ditu bat bertzearen gaipean. Bi bakaloreak aiphamen ederrekin pasaturik, lehen urhatsa egin du lizantzari buruz. Bere lanen artetik hortaratzeak gure goresmenik handienak balio ditu.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gaicho ama! egun zure nigar egiteko aldi, ez othe ditu alabak etchetik kanporako lehen urhatsak egiten!

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Denetan bezala, diru kraskatzeak lehen urhatsa garratz. Bertzeak ez aski idor ere...

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Urthe batez egin lanak agertu dire, ala nola familien onetan eginak izan diren urhatsak.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bethi egia: nolako burhaso, holako haur. Zioten: ikhusiz gure bizi moldea, erran ditakea girichtino girela? Jainko legean behar ditugu finkatu gure urhats guziak.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zeremonia ondoan, eliza aitzinean, lanak zituen jaun aphezpikuak, urhats bat ezin eginez, denek haren erhaztunari musu eman nahi, haur, gazte eta gizon; bainan, artzain nagusiak, irrigno gocho batekin luzatzen eskua, haurrer eta bereziki besoetan ziren haur ttipier.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Galde egin du nehork ez dezoten obedi aintzindari desobedienteri; eta denek traba ditzaten beren urhatsetan bai Afrikan, bai Frantzian, gisa eta manera guziez.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Eta orai, oldar berri bat harturik, jo aintzina San Frantsesen urhatseri jarraikiz.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gazte horien urratsak ez dabilzkate ez diru goseak, ez ohore goseak, ez kargu goseak - bainan, Eskual-Herria salbatzeko amets garbiak.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Kalerik kale besteen atzetik ibiliaz gogaituta, urhats batzu atzeratuta ginoarik, Juantxu ta biok zeihar-karrika batetik eskumara jo, ta bost minutu azkar azkar ibili ostean, gibeletik iñor etzethorrela ikusirik, lasai lasai hasi giñean saltokietako erakus-leihoak astiro ikusten, ziñetako photographiak zearo aztertzen eta tebeoak erosten.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Urhats batzu eskumara eta, Ene! esan zion Juantxuk, nundik urten dozu? (irten zera?).

65. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Izadiaz egunoroko burrukan
Ari izan dan zerutar erri onen
Gogamen aintziñati, guztiz zarrean
Zuztraituak dauden gure euzkerearen
Aldakuntzazko bizi-aldi luzean
Oñarritu izan diran jazokunen
Dirdirak dira, Mari'zko urratsetan
Bertanberatuak zadorpe illunean
.

66. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Egunen urrats geldi-eziñak aurrera joiazan, eta uda aretan, oikoa zan lez Andoni etxera biurtu zan illabete bat oporretan emoteko, Saturraran'go abadegaitegira joan baiño len.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Gure denporetako estropadetan be igarri izan gendun estropada onek inguruko errien artean itxi eban urratsa.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Urrengo urratsa izango zan batera erasotea (berez, berrogeita amar gudari ogeiren aurka, kontutan eukita, geienak lotan etzunda egongo zirala), orrela be-etxeko komunikabide-biotza ler-erasoaz.

69. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Gero zer gertatzen zen esan nien, eta umea heurak daukate, hurratzak ematen daude harekin geratzeko.

70. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0031 Bide haundi honetatik
lehengo bidexka zabaldutik
ibiliko gaituk
gure urratsak arindurik.

71. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Urrats berdinetan daitezela
bizi elkartasunean,
zikindu gabe,
garbiki beren izaeran.

72. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 KASIO - Tira, gizon: urrats luzeka dabil mundu estuan erraldoi baten modura, eta gu, gizon ziztrinok, haren zango handien azpian gabiltza, eta hilobi desohoreturen batzu aurkitzen ote ditugun begira gabiltza.

73. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Hori ez. A, hori ez! KATALIN - Ba dugu zenbait-zenbait urrats eginik geure landa eta pentze patarretan!

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0022 DICK - Harritzen al zara? Ni honelakoa naiz Linda... begiak etorkizunean jarrita, burua lepo gainean beti urrats sendokoa naiz. Marketinga zehatz-mehatz ezagutzen dut, ez dago engainatuko nauenik... eta Floridako hau bezalako negozio borobilak egiten ditut.

75. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urrats luzetan esan daitekeena zera da: Kutxak, hitzaldi-aretoaren bidez, kultur ihardueren programa bideratu nahi izan duela, jarraitasun-erregimenean bideratu ere, zientzien eta arteen munduan gairik desberdinenak besarkatuz.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Hasiera batean memoria nagusiko blokeetan lehenengo orriak kokatuko dira eta adibidean urrats hau emanez gero 7.12 irudian dagoen egoera gertatuko da.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Hortaz ADIBIDE2 prozeduratik ADIBIDE1 prozedurara doan urratsa analisia da, eta alderantzizkoa sintesia.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Elkarrizketak eta ideia-eztabaidatze eta ideia-trukatzeak duten garrantziaz jabetu
Metodo zientifikoan lehen urratsak ematen hasi.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 13.6.- Egizkizu zerorrek kenketa hauek, urrats guztiak ongi ulertuz: .

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Txorien urratsei jarraikiz, basorako bidean.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Baina sistema fotoboltaikoak oinarritzen direneko urratsak berdinak direnez gero, siliziozko zelulaeguzkitiarrei buruz hitzegingo dugu batez ere.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Lagunduko ahal du urrats berri bat, edo-eta bederen erdi bat, eman dezagun.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Horien bidez ikasleak bere inguruko historia ikertzeko eta aurkitzeko emon behar dituen urratsak erraz ulertuko ditu.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Hirugarren urratsa: laburpena

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Hirugarren urratsa: edukinen eta espresaeraren arteko erlazioa.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Laugarren urratsa: atal bakoitzaren gaiarekiko funtzioa.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Honek antropoiderengandik homorenganako urratsa Kontinente honetan izan zela pentsarazten digu.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Historiaurreaz ihardutean, gizakiaren jaiotza eta beronen lehen urratsak dira gure azterkizun behinenak.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Estraineko urratsa, beraz, helbide hori Memoriako S erregistrora bidaltzea izango da.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0115 Erreakzio orok behar-beharrezkoak ditu ondorengo urrats hauek: a) Neutro nahiz ioniko diren molekulen arteko talka.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 Guztian mailaka hartzen badugu urrats batzu eman behar ditugu: a) haurdun dagoen emakumearen jan neurri eta bizimoduaz arduratzea.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0054 Ondorio onenak lortzen dira urrats hauk kontrolatzean: - ur edangarriaren hornitzea.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0054 Hiru urrats eman behar dira: - janari iturriaren kontrola: janari batzu berez toxikoak dira eta beste batzu animali gaixoetatik sortuak.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0358 Hauek jatorria izanik, hurrengo urratsean Orthoceratida agertu ziren, berauengandik hiru kima ninikatu zirelarik: (1) Nautiloida; (2) Ammonoida eta (3) maskorraren erregresioaz bereizten diren Coloida.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 Experientzia hau egin ahal izateko, ondoko urrats hauei jarraitu behar diezu: Materiala: - Gasezko metxeroa.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Inbentarioa egiteko, eman behar diren urrats garrantzitsuenak honako hauek dira: - Enpresaren ondarea osatzen duten ondasun, eskubide eta betebeharren zerrenda eraiki.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Beste urrats bat emango dugu maila honetan, testu baten eskemaren teknika ikasiz.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Baina saiatzeaz gainera prozesu bat segitu behar duzu; behar-beharrezkoa da ondoren markatzen dizkizugun urratsei eustea.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Alabaina, behar-beharrezko tresnak dira ikastunitateen interesguneetan behar bezala murgiltzeko eta zenbait urrats metodologiko zertzeko.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Lehena eta urratsik zailena zera da: Dagoeneko eskuratuta dugun zientzia guztia, ditugun gaitzak gainditzeko erabiltzea.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 III.1.1. Argitalpenen estabilizazioa eta Errege-Inprimategi antolatzearen lehen urratsak.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 nampdeg; 105. Nola Iraultzak ez dakien nahiko esaten: Granjako matxinadataraino Iraultzak Espainiako lurraldetan zehar eman dituen urratsak.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Andalusiatik pasatu diren zibilizazio desberdinek urrats sakonak utzi dituzte herri honetan.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Gai bati buruzko datu bereizietatik beharrezko urratsak ematen jakitea, gertakarien azalpen guztizkoa eratzera heldu ahal izateko, hipotesi bat hain zuzen.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Hauxe da batez ere, ikasgai honetan lortu nahi duguna; zientzia kualitatibo batetik aurrera, maila kuantitatibora pasatzeko urratsak ematen hastea.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 3.- Aurreneko urratsa, balantzeak ondare-masatan sailkatzean datza: Ekitaldiak. AKTIBOA. Lurrak eta ondasun naturalak. Edifizioak eta beste zenbait eraikuntza. Makineria, instalazio eta tresneria. Garraio-elementuak. Guztira.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Hauta ezazu zure bizilekutik hurbil dagoen ibai bat eta eman lehen aipatutako urratsak.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0065 Animalia hauetako bat aukeratu ondoren, azter itzazu honako urratsei jarraiki: Nolakoa da? Non bizi da? Nola ugaltzen da? Nola elikatzen da? Zer ematen digu?.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 ERABILI BEHARREKO FORMULAK 1. N, biraketa-abiadura eta Aampsubm;, minutuko aitzinapenaren kalkuluak egiteko 1F ariketan emandako urratsei jarraitu behar zaie.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 2. Puntuak egiteko eta zuloak egiteko L mekanizazio-luzera eta Tampsubc; ebaketa-denboraren kalkuluak egiteko 3F ariketan emandako urratsei jarraitu behar zaie.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0028 1. N, biraketa-abiadura, Aampsubm;, minutuko aitzinapena, L, mekanizazio-luzera eta Tampsubc; ebaketa-denboraren kalkuluak egiteko, artekaketan, 1F ariketan emandako urrats berdinei jarraitzea besterik ez dago.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 2. Laburtu Antiokiako Elkartearen ekintzarik garrantzitsuena: - Zein da bere misioa betetzeko lehen urratsa?.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Bereiz al ditzakezu sendagile horren ikerketan lan zientifikoaren urrats desberdinak?.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Bereiz al ditzakezu sendagile horren ikerketan lan zientifikoaren urrats desberdinak?.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Azkeneko urteotan zenbait urrats eman dira euskal industriaren krisialdi sakona konpontzeko, eta honetan lagundu dute bai frankismoaren bukaerak bai demokraziaren prozesua zabaltzeak.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Globulu zuriak hobeto ikusteko, erabil ezazue hematoxilina koloratzaile gisa eta bete itzazue hitzez hitz ondoren adierazten dizkizuegun urratsak: 1. Behin odol-frotisa porta gainean egin ondoren, ondo finkatu.

117. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 1981. urteko uda oporraldietan Pierre d`Urteren urratsen atzetik nenbilelarik Oxford hiriko Bodleian liburutegian, bi milioi t`erdi liburu eta eskuzkiribuen artean, harri eder bat, altxor berezi bat ediren nuen, 1703. urteko eskuzkiribu bat, Edward Lhwyd-en hiztegi poliglota bezala bataiatu dudana (135) 387-401 or..

118. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Descartes`en gogara, ba, maila edo urrats hoiek nahitaezko ta hutsezinak dira, Jainkoaren Izateraino igotzeko, ta Haren Izatea egiztatzeko.

119. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Euskaltzaindiak orain arte egin dituen urratsek, eta Euskara Batuak berak, helburu horretantxe dute azken giltzarria.

120. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0033 1.1. Matrize lexikala, matrize fonologikoa eta matrize fonetikoa Sintaxiko edo semantikako legeak alde batera uzten baldin baditugu, hiru urrats desberdin bereiz daitezke lege fonikoak zehazterakoan.

121. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 AZTERTU BEHARREKO PARAMETROAK 1. Bolumenaren kalkuloa: Bentrikulo bolumenaren kalkulorako lehen urratsak irudien korrekzioa izan behar du, X izpi edo printzen paralelismo-ezarengatik, edozein handiztatze edo bihurrikeria galerazia izan dadin.

122. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Eta arrazoi bikoitz batengatik kontsideratzen dute lehen urrats hau beharrezkoa: a) hori gabe euskararen ikasketa behar adina motibatuz ezin bultzatu delako, eta b) ikasten ari direnentzat funtsezkoa delako giro egoki batetan egotea: giro euskaldunean ahal den neurrian, teoria hura praktikara eraman ahal izateko.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 Oraindik hizketan zirauen, korridoretik urratsak aditu zirenean, eta beste gizon gris bat atetxotik nekearen nekeaz sartu zen, keinuka ari zela etengabe.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Leun emango ditu bere urratsak, poliki-poliki, ehizarengandik gero eta hurbilago, eta azkenean, dena gertu dagoenean... zart!... haren gainera eroriko da!.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Erasotzaileen lehen ilarak urrats gutxietara zeuden dagoeneko, eta ez zuten, ez horregatik, profesorearen gonbidapen oihuen beharrik: beren begietan garbi ikusten zen etsia deusezteko erabaki irmo, lehiatsua eta baita goxokiaren arrastorik ere ez usteko asmoa.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak ez zuen lau urrats besterik eman beharrik artera iristeko; dordokak, ordea, ehun emanda ere ez zukeen aski.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 Une horretan teilatuan urrats batzu entzun ziren: bi txoritxo, zeharo liluraturik, etengabeko leloa errepikatzen (...).

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Zuk esan bezala, atzo arratsaldean ez nuen erratzik pasatu eta serrauts pittin bat zabaldu nuen lehengoaz gain... - Eta? - Ba, han aurkitu ditudala urratsak...

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Eta urratsak, atzekaldeko ate txikitik zetozen... Beti hertsita egon ohi den atetik... - Bale!.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Urratsak nekez ematen zituen eta burua mugitzen zuenean, goibel kulunkatzen zitzaizkion kapela apaintzen zioten lore eta pinpilipauxak.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Egunaren lehenengo freskotasunak lama urrats luze eta errazez ibilerazten zuen, gamelu baten moduan.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Arnasa hestu ez dakion ahalegindu, kontrolatu, neurri jakin baten pean ezarri: hainbat urratsez hats hartu, hainbestez jaurtiki.......

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Bapatean gelditu gabe, jauzi txikiak urrats arrunt bilakatzen dira.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Urrats batzu eman eta ur putzu bat zeharkatu zuen.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Laster, bigarren urratsa erdietsiko zuen, haren defentsak apurtuko zirenean, eta orduan bere eskuetan legoke urdanga harro halakoa.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Ez ote dago ba argi nolako gorrotoz begiratu nauen?... Bai, egia da esaten dutela gorrototik maitasunera urrats bat besterik ez dagoela.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Baina, zer egin urrats hori eman dezan?.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Gugandik hogeitamar urratsetan xutik egoten ziren gudari gorriek, boz karrankak eta lurrean jo eta jo ari ziren oin hutsak entzunarazten zizkiguten.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0061 Zelatariek inguratutako kondenatuen aurrean, emeki sartu zen Prai Mathias, eta lehen Indianoarengandik bi urratsetan baizik gelditu.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Hemen, gaiñera, ez gera oso yé-yé; eta urrats bat batera eta bi bestera egin ezkero, egiña da.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Bet betan han urrutian, ez dakit iraganean, geroan ala ene aldean zen, pundu ttipi beltz bat igitzen asi zen, urratsak eta asotsak doi doia entzuten zirelarik.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 Asmentan haiek ezetz eta ezetz zioten, hura zeharo irregularra zela eta ez zutela holakorik nahi UNOn; bainan zientzilariek hura urrats ezinago nagusia zela, munduan gertatu garrantzizkoenetakoa, ukatzeko nehungo eskubiderik ez zutena, behin eta berriz errepikatu zioten.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0007 Vendômetik ehun bat urratsetatik ez areago, Loiraren ur-bazterretan hain zuzen esan zuen eraikirik dago etxe arraildu nabarska, aski sapai garaiez atzendua, bakandua zeharo; izan ere hango ingurumarietan ez baitzen ez larru-ondategirik ez ostatu txirorik antzematen herri guztietako auzaterietan ohi direnen legez.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 Beranduago, arratsaldearen erdi aldera, Fidelek, konbentzimendu handirik gabe, Alizeren etxerantz zuzendu zituen bere urratsak.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Baso batean sartu ziren laster, eta iluntasun hartan zuberotarrak deusik ikusten ez zuen arren, haxeroa eta Zangarinek urrunera begiratzen zuten eta noizean behin elkarri; halako batean, Zangarinek, ulertu baitzuen haxeroaren begirada adierazkorra, erantzun zion: - Bai mugazaina duk - eta zegoen tokian gelditu zen zuberotarrarekin, haxeroa urrats luzetan aurreratzen zelarik; handik gutxira danbada bat entzun zen eta gero lasaitasuna, haxeroa agertzen zela ikusi zutenean.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Cuentapasos: bizi ote da oraindik, Iñaki?, nahiko lan, aspaldi handi honetan ez bait diat ikusi gure herriko kaleetan zehar, urrats-gaizka, aurrera eta atzera, atzera eta aurrera.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Barkutik hogei urratseko tartea genuen.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Honek, bizkor, atzera eman zuen urrats bat, bere gerritik sastagai bat atera, zekor txuspa lurrera jaurtiki eta On Rafaelen gainera egiteko prestatzen zenean oihu batek: Atzera!, eta ia-ia bularrean jotzen zuen Colt batek geldiarazi zuten.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Eri ote ziren hango jendeak hoin hori izaiteko? Jokinek ikusi zuen ez zirela eri: denak hola ziren, eta zer manera bitxiak zituzten, urrats ttiki ttiki batzu egiten eskuak juntaturik eta burua apaldurik egiten zutelarik agur.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Orduan anaia zaharrenak esan zuen: - Ikusi nuen nik irten zenean. Gogoan dut bide hartatik joan zela. Jarrai ditzagun haren urratsak, ea zortea dugun.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta orduantxe ulertu nuen Bongaren arazoa konprenitzeko bigarren urratsa nuela emana eta poztu egin nintzen horregatik, baita ere gorroto eta beldurra bakardadean nozitzeko aukera hartua izanagatik.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Galdarak betetzera joana zen, baina bota eta urrats luzeka etorri....

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Tamaina desberdinetako bederatzi pardel ziren; eta Seata kargatzea bera izan zen urratsik arriskugarriena.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta arrainek burua altxatu, eta denek batera honako estantzia hau kantatu zuten: Zuk zeure urratsak bueltatzen badituzu, guk imitatuko zaitugu!.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Elurrak, hala ere, lagundu egiten zion eta urratsak entzun ezinik, gugandik gertu ala urruti, nondik zetorkigun ere ezin genion igarri.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Egun argiz, hitz bakoitza esan baino lehenago eta urrats bakoitza eman baino lehenago, birritan pentsatu behar dut zer egingo dudan eta erabakiak hartzea pisu astuna da niretzat.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Erantzun harekin emakumea une batez noraezean bezala utzi zuelaz baliatuz, Kikilik laguna besotik hartu eta kalera joan ziren urrats azkarrez.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0028 Urratsek, arrats hartan, Txomin, bere anaia, gurasoengandik ez urruti lurperatuta zegoen lekurantz eraman zuten.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Artxibategian urrats bat eman zuen aurrera, Maginot lineari zegozkion karpetak aztertuz.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Beira lodizko ontzi koniko batean, zapaburu puztu batzuk zebiltzan beherakako espiralean jiraka eta beheraino jaisten ziren, gero fletxak bezala itzultzen ziren ur gainera eta berriro ekiten zieten beren bira aldrebes haiei, ur lodizko urrats zuriska batzuk atzean utziz.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Bertan gora, atzekaldean ditugun karaitzezko mendi gailurren altura erdia hartu inguruan, mendebaleruntza bihurtu, Haitzabalek dituen jarraipenezko bizkarrak bukatzen diren lepo aldera, eta hau igaroaz, bideak, urratsik galdu gabe eramango gaitu aintzinako kaltzada bateraino.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Urrats eta pauso hauk ematen ahalegintzen bagara, gure hizkuntza normalizatzeko eta gure Herria euskalduntzeko bidea ez zaigu hain aldapatsua egingo.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Baina guztiz beharrezko zaigu, egun, oraino ez dugun oinarri zientifikoa, eta pentsamendu propioa, bidea argi diezagun eta urratsak emankor egin.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1974 0017 Bainan ihardespen hau ez daite izan urrats bat baizik, ezen neholaz ere kapitalismaren uzkailtzea ez du segurtatzen.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Haatik eta arrotzen hatzaparretatik askatzen den gizarteak kulturan gora doan hurratsari egiten diolako, askatasun borrokak, ekintza kultural bat behar du izan.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 P.: Nik uste dut orain arte emandako urratsak zizakadura modukoak izan direla.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Liburu hau oso tresna baliagarria gerta daiteke irakaslearentzat, lehenengo, talde-garapenaren bost urratsak ezagutzeko, eta bigarrenez, urrats bakoitzari dagokion lana praktikan jartzeko.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Urratsak hauexek dira: a) Ikastaroaren hasierako orientazio-urratsa; b) Arauak jartzeko urratsa; d) Taldeko istiluak konpontzeko urratsa; e) Eginkortasuneko urratsa; eta f) Ikastaro bukaerako urratsa.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Kapitulu bakoitzaren hasieran talde-garapenaren urratsen ezaugarriak aurkezten dira eta mementu horretan taldeak dituen beharrak; ondoren hezitzaileak taldearen behar horiei erantzuteko izan behar dituen jarrera egokiak; hirugarrenez ikasleengan trebetasun eta jarrera berriak sortzeko ariketen bilduma pausoz pauso zehaztuta, eta batzutan baita ariketa horiek ikas-programaren barruan nola sar daitezkeen ere.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar Urtearen gurpilak epeka-epeka, ditiranbo nekrologikotarako aukera eskaintzen du eta ditiranbo hauen idazketa topikoz josita agertzen da beti, hildakoak laudorio jantzienak, lanik aipagarrienak, urrats sendoenak beregan biltzen dituelarik.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Eta, publikoak ezagutu duen lehenengo urrats bezala, Alderdiko buruzagi eta kargudunetatik hasi da lanean, horiek euskalduntzeko plan bat eginez eta laguntzak eskainiz.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Orain bertan ere betetzen du Jakin-ek funtzio hau, baina orain baino lehen askozaz gehiago: 30-45 urte bitarte horretako idazleetan bada makina bat bere lehen urratsak Jakin-en eman dituenik! Zenbat?.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 1965ean eman zen medikuntzaren sozializazioranzko lehenengo urratsa, obligaziozko aseguroa ezarriz.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Hoiek ditugu lehen urrats.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Euskal Elizak 30 urteotan euskal liturgiaren arloan eman dituen urratsak, bat bestearen ondotik, jarraitu ditugu.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Eta konturatuko ginen noski, urrats edo pauso hoietako batzuk baldar eta traketsak izan direla, beste asko ordea sendo eta zuzenak.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Urratsik franko eman beharko da oraindik ere zera bere ondorio guztiekin froga dadinerako: alegia, katea epidemiologiko klasikoen inguruan aurkitzen diren faktore ekonomiko, sozial eta politikoek osatzen dutela egiaz haren benetako euskarria.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Sexu heziketa, bizitzako ohiturei buruzkoa, norberaren higieneari buruzkoa, famili plangintza, etab., osasunaren aurrerapenerako ekintzak dira, eta indibiduoaren integrapen osoa lortzeko lehen urratsa.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Hau izango litzateke bigarren urratsa eta gaitzen kausetara zuzendurik legoke funtsean, aldi berez bi bidetatik joko lukeelarik: - osasun indibidual eta kolektiboaren maila kontrolatuz eta ebaluatuz, txerto kanpainen bidez, haurdunaldia eta edoskitzaroa zainduz, eskola medikuntzaren bidez, etab.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Euskara kultur hizkuntza bihurtu nahi badugu, hots, Lizardik hain ongi adierazi zuen nahikunde hura, gure hizkuntza larrekoa noranahikotzekoa hain zuzen, errealitate oparo bilakaturik ikusi nahi badugu, nahi-ta-ezkoa dugu bigarren urrats hori, hizkuntza idatziaren batasunaz hasi genuen prozesoari konplituki buru emateko.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0127 Hildo honetan eta lehen urrats bezala egungo literaturgintzan probetxagarri aurkitzen dugun guztia fitxaratzen ari gara, dagoenekoz 9.000-ren bat erreferentzia jaso ditugularik.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Lehen urratsak

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0019 1959-an Euskaltzaindiak euskal hitzak zein diren mugatzeko eman erabakian, maileguzko hitz zaharrei buruz lehen-lehen urratsa eman zuen.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0028 Berrogoi eta hamahirur egun eman zituen eri, eta sendatzen hastearekin lehengo urrats guziak hartu zituen.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Orduan zebiltzan Alemania Federalean Alderdi Komunista legezkotzeko urratsak ematen, eta Berlin-go lagunek ez zuten baimen hau arriskatu nahi izan... Frantzia-n, ezker berriko zenbaiten iritzian behintzat, Waldeck Rochet-ek salbatu omen zuen De Gaulle!?.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Beste urrats bat emango da, hizkuntzaren estruktura, sinbolismuan konkretatzen dela aitortzean.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Beste urrats bat dago, politika kontzientzia hori organizatu eta estrukturatu bilakatzen denean.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Badu hemengo abertzaletasunak dinamika berri baten beharra: ekonomiari buruzkoa baldin bada du bakarrik urrats bat gehiago egin-araziko gure borrokari.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Beren bizitzaren baldintza oroz langileek kontrola bat lortuko badute, lehen lehenik, Estatu zaharreko aparato osoa desegitea da lehen urratsa, gero zeharo bestelako den berri bat jasotzeko.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0029 Baina, hortik pratikan bilakatzera urrats haundi bat dago eta berau gure Orixek oraino inork ez bezala eta bakarrik egin izan du.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Norbaitek populistatzat botatzen ahal gaitu honen ondotik; baina esan beharra dago jakina badirudi ere, bigarren urratsaren emateko, lehena eman behar dela, eta horrela hirugarren eta laugarrena ibiltzen hasteko.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Antzezaldian, ekintzetan, khirixtiak lasai, lerden eta eder, oinarrizko dantza-kantu batez dihardute; turkek, brauki, imintzio izugarriak eginez, makilaz mehatxu orokorrak erakutsiz, urrats bizkorrez.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Lehenengo urrats orren ondotik, giza-bizitzaren eta munduaren liburuan ere irakurri diteke, eta beharrezko da.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Elebitasunaren eremuan oinarrizkoa dugun liburu honek honako hamar kapitulu hauek ditu:
1. Elebitatearen eta elebitasunaren luze-zabalerak: zenbait gogoeta metodologiko.
2. Elebitatearen eta elebitasunaren neurketak.
3. Elebitatearen ontogenesia.
4. Elebidunaren jokaera psikologikoa.
5. Elebitatearen luze-zabalera sozio-psikologikoak.
6. Komunitate elebiduna.
7. Elebitasuna eta elebitatea aztertzeko diziplinarteko hurbilketaren lehen urratsak.
8. Hezkuntza elebiduna.
9. Elebitatea eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntza.
10. Interpretazioa, itzulpena eta elebitatea.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Liburuan, gainera, 7. kapituluan hain zuzen, beste urrats bat gehiago ere ematen da, gaur egun elebitasunaz dakiguna integra dezakeen ikerketa baten oinarriak jartzen direnean, hainbat hipotesi frogatzeko asmotan.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Euskara batuaren alde lehen urratsak eman zirenetik hamar urte luze iragan direnez, ongi etorriko zaigu, dudarik gabe, urte horietan egindako lana eta emandako pausuak aztertzea.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Lehen urratsak eman orduko, oso kezkaturik agertzen zaizkigu jakinlariak, euskara kontutan ikusten duten nahaspila dela eta: .

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Iruñeko Kongresoa gogoan dutela badoaz urratsak ematen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Baina musikegile gisa eman bazituen bere lehen urratsak eta luzeenak, behar bada ez dugu ahaztu behar euskal folkloreari eman ziola bere biziaren zati eder bat, 1916an hasita.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0099 Beste urrats bat liteke, noski, nazioarteko akordio ofizial batetara iristea gero.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Billot kardinalearen urratsetan ibilirik Erroman, eta Mercier kardinalearen ikasle egonik Louvainan, Luis XIII. eta Pio X. aita sainduek bultzatu-berri zuten Tomismoa ongi ezagutzen zuen Klement Mathieu irakasleak.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Bizkitartean, edozein alderdi katolikoren eskema orduko gure Euskal Herri honetan baztertzea, urrats handia egitea zela uste dugu.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Beste urrats bat aitzina egiten du Lafittek, estatua-ren mitoa desegiten duelarik: Zenbat herritar ez ziren ikusten burua apaldurik estatuaren ordena sagaratuaren aitzinean.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 2. URRATS BERRIAK HURBILAGOTIK Sugestioaren baliakizuna lortzeko poesia berria teknika berezi zenbait mamitzen ahaleginduko da olde onirikoak, bereziki, zapuztu gabe.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 1- POLITIKA hutsean ariz, urrats guti dugu eginen.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Ez da zuzen berriz ere besteen meneko izan gaiten Ziberotarrok, biziko urrats guztietan, jo hara, jo huna, zakur errabiatuak bezala, beti bidez-bide.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Aurrerago aipatuko ditugu une horietan eman behar diren urrats desberdinak.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Hau izan daiteke metodologian eman daitekeen urratsik garrantzizkoena: euskararen adierazkortasuna sumatu behar du haurrak.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Halaber, itzulpen automatikoaren bidetik eman diren urratsei esker ere, hainbat teoriazko arazoren soluziobidea ikusi da,(...).

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Arrasateko Ihardunaldietan eman diren lehen urratsak gora behera, auzia oraindik oso urrun dago erabakitzetik.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Zehaztapen xehetan sartu gabe, esan liteke ez zirela irrati guztiak aurkeztu, batzuren proposamenek ez zutela bi miloi merezi (zenbaitetan laurdena ere ez) eta azken batez, urrats berria dela isildu gabe, ezer gutxitan nabaritu dela: arau jenerala izan da ordu marjinalak aukeratzea euskaraz eginiko saioentzat horren eredu larunbat bazkalondoren egiten dena beste zenbaitetan konpetentziako irratiek saioak dituzten ordu berberak aukeratu dituzte, eta bada ere, miloi pare horien laguntza jasoarren, euskararen presentzia apenas ugaritu duenik.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Normala da, urte bete besterik ez duen infraestruktura zinematografikoak gabezia eta huts asko behar ditu izan, Madrilekiko dependentzia hor baitago prozesuak eskatzen duen arlo anitzetan behinipein, baina ba al da aurreneko urratsei muzin egingo liekeen euskaldunik?.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Lehen urratsak egin ditu XVIII. mendean segidarik gabe eta berriz hasi da XX. mendearen bukaeran.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Liburu honetan, Mitxelenak emandako urratsak jarraituz, gerra osteko giroa ezagut genezakeala pentsatzen dut.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Iparraldeko mugimendu politikoak bere lehen urratsak ematen zituen, Hegoaldeko jendearen laguntzarekin eta ekonomiaren arloan Arrasateko mugimenduari esker, bereziki.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Hurrengo urratsak exijitzea gure esku dago.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Higiene eta Segurantza arloan urrats bat eman da aurrera, teknika bereziak eraikiz, gure langirotako desegokitasunen arauera, adibidez, silize, metal, zur hautsen azterketak; ke, gas eta laino osagaien azterketak.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 1977an urrats garrantzitsu batzuk eman dira mugimendu hau finkatzeari buruz.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Hurrengo pausua beraz Konfederakuntzaren eraketa izango litzake eta honi buruz, aurten ere, lehen urratsak emanak dituzte, 1978an helburua lortzeko asmoz.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0014 Gainera, euskal literatura idatziaren (eta argitaratuaren) lehen urrats nagusiak ematen zituelarik, hizkuntza bat kultur-tresna bilakarazten ari zen.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Badaki bere ondasun guztia makilaz eta zakurrarekin zaintzen duen hura dela, eta hortara zuzentzen ditu bere urratsak.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Hauzoa izan da herri giroan gure herriak eman duen urratsik jatorrena.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0001 Giza zientzietan, lehen urratsa, ikergai dugun errealitatea definitzea da.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0024 Herri hoiek errepresentagarri izan daitezen, metodo arrazional bat jarraitu behar dugu aukeratzekoan (aurkezpen teoria oso lagungarri zaigu urrats honetan).

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Laugarren urratsean: ordinadoretaz, korrelazio matritzaren bi bektore propio kalkulatuko ditugu, balio propioeri dagozkienak.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Bostgarren urratsean: esanahi bat ematen saiatuko gera osagai nagusieri.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0026 Urrats honetan, noski espezialisten laguntza behar beharrezkoa zaigu (soziologo, ekonomilari, sendagile...).

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 Seigarren urratsean: gure aurkezpeneko 140 herriak, Yl, Ysub2 osagaietan hartzen dituzten balioak kalkula genezake.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0027 Hots: Zazpigarren urratsean; taula batez eta geometrikoki azalduko ditugu; maila kulturala / maila ekonomikoa.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Kantidadetik kalidadera pasatzea oso dialektikazko ematen badu ere, arriskutsua da urrats hori geure irudimenean imajinatu eta errealidadean ere halaxe dela egiztatzen enpeinatzea.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ikas ditzagun beraz geure Herriaren bizikera eta ibilaldiak, lehen urratsei begira, nahiz eta mengel eta ilunarranak izan ikusbira hori argitzen dabilzkigun zuziak.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 Zirkunstanziak exzepzionalak izan ziren eta, oportunitateak urri xamarrak izaten direnez, Mariano urritasun horri atxiki zitzaion eta bere kuadroekin Cristobal Colon-ek ozeano-itsasoa deitzen zuena gurutzatu zuen, Imperioko hiribururaino, eta Imperioko hiriburuan merkatu artistikoaren bihotzean kokatu zen, bitarteko urratsik gabe.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Beti jarraikia zen elizako urrats guziei.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Axola duena hau da: lehen urratsa aproposa izatea.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Dena dago lehenengo mementoko urrats horretan.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Lehenengo urrats horretan lagungarri gertatzen jakingo ahal dugu?.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Orduan urrats handia egitera deliberatu naiz.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0045 Axularrek ordea bista luzea izan, eta urrats hau eman baino lehen, erregegana jo zuen: frantses bihurtu nahi zuela esaten zion, bertakotu alegia, eta hartako agiria emateko, arren.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0034 Jabekuntzaren urratsak hemen xeheki azaldu arren, ez zaigu laguntza tekniko horren moduak bidenabar ematen ahantziko.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0034 Bali-ren saiakuntzaren urrats gaudelarik, hauxe duzu bereziena eta ohargarriena: marrazki-banako mordo bat, beti berbera, sistemakiro berretuta eta errepikatuta agertzen dela; eta molde bereko lerrokada luzetan pilatuta.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Horrela jokatuz, ene ustez, alegiazko urrats bat baizik ez dugu egiten aurreruntz; eta berezko irakurreraren bidez ikasi duten neure haurrengan ohartu dudanez, urrats hori dirudien baino kaxkarragoa da.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Orain ongi idatzitako hitzen lerrokada luzeago da askoz ere: (euskal itzulpenean) egin, bidaia, han, pelerin, egik, berbera, hosto, orpo, ate, bide, astearte, arkatz, txiki, andere, sukalde, soineko, izkribu, hi, handi, murru, egingo du, zakurreme, zakurrar, alaba, lili, eske, segundu, ibil, erakuts, nahiz, eguerdi, ia, dutxa, urrats, gudu, esku, atzo, herenegun, egiten du, txit, gu, aldatzen du, egun, joko.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Bi gauzak egin zitzakeen: uretan bizi eta lur biguinetan lehen urratsak eman.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0043 Formaldehidoa (x5)/ Erribosa / 3. Irudia. Zenbait urratsetan emandako erreakzioan formaldehidozko bost molekulek erribosa molekula bat eratu bide zuten. (DICKERSON, R. E., 1978, erreferentziatik hartua).

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Aitzitik, azeloideoak lehenago garatu zireneko kasu hipotetikoan, bide alternatibo biren aurrean aurkituko gara: edo knidarioak platelminteetatik eratorri dira zuzenki, edo bestela, azeloideo goiztiarretatik leinu planuloideoa sortu lehen urrats batetan, eta, ondoren, knidarioak.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Osteko urrats ebolutibo batetan, lurraren superfiziea irabazi zuten berriro, eta bertan loratu, espezie-ugaritasun handia sorturik.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0068 c) hiru urrats desberdin omen dira.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0166 Urrats hau egin bitartean, danborraren edo atabalaren erredoblea entzungo da eta berori amaitzean, musika hasiko da berriro, sarrerako urratsak errepikatzeko.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0166 Aurreko bi urratsak errepikatu, harik eta irudi honi dagokion musika amaitu arte, baina lehenago lagunari esku eman, honek azken konpasetan arinki biratuz bira oso bat emanaz erantzun dezan.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Gure artearen lehen urratsak hedatzeari ekin zioten.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0021 Urrats asko egin da asmoetako eta ametsetako telebista horren atzetik.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Ezer ez zitzaigun axola, ezpada harri horren hitza, itzal baten hasperena, edo egun batez karrika hauek ibili zituzten eta bertan betiko oraturik gelditu ziren urratsen oihartzun erreala.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizonekin batera igarotzen dira eta haien aztarnetatik bizitza zaharren eta heriotza isilen urrats misteriotsuek oihu egiten dute.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Proteinen liseriketaren lehen urratsak urdailean ematen dira.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Dagoeneko, feudalismoaren urratsak nahiko garbi ikusten dira.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0081 Baina dezentralizazioaren urratsak argiak ziren, konde eta beste jauntxo feudalek joera eta ahalegin banatzaileak agertzen zituztelakoz politikan.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0118 Teoria proletkulturalistak, lehen-lehenik interpretatibu izateaz gainera, ez dute urrats bat bakarrik ematen, kreaziorako arau normatibu praktikorik eskaintzeko.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 3. Lan-saio hauetan ondorengo prozesua jarrai daiteke:
1. Irakasleak, egindako koadro sinoptikoa eta berari dagokion testua aurkezten ditu eta koadro sinoptikoa zuzen egiteko eman behar diren lau urratsak adierazten ditu.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 2. Norberaren pentsamentua ordenatu, arlo zehatz bati buruz jarraitu beharreko urratsak egituratuz.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Prusiako estadoa eskuindarra zela ikusten bai zuten, gizartea eta estado hori oberagotzeko, uste zuten lehendabiziko urratsa izan behar zuela erlijioa kritikatzea eta desegitea.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Proletargotzaren internazional mugimenduaren bidean urrats eragile delako onartzen da.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Une beldurgarrienetan, musikak jotzen du, danborrek oinen urratsak markatzen dituzte....

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Bigarren urratsa gurasoei hurbiltzea izango da; era berean honela herriarekin harremanetan jarriz.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Baina, bigarren igaro-aldia, hots, kontzientzi post-primariotik kontzientzi kritikora ematen den urratsa, beste modu batera ematen da.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Zenbait gogotik joanen ziren, bai, bainan nor mentura lehen urratsaren egitera, ohidura zahar horren baztertzera?.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Gaur, deus ez dela iduritzen zaigu urrats hori, bainan ez uste izan denek bat egin zutelakorik.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Esan nahi bait da, formaren urratsetatik abiatu dela, baina gero margoarekin osatzen duela eta azkenean marrazki edo collage erabat espontaneo eta libre bat bihurtu dela.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 1960ko urrian, ustekabean, urrearen prezioa altxatzen da Londres-eko azokan; lehen urratsetan 35,2 dolarretaraino; hila bukatzerako, berriz, 40 dolar balio ditu ontzako urreak.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0006 Disko-unitate bakarreko ordenadorea baldin badaukazu eta bigarren disko-unitatea instalatu nahi baduzu, ondoko urratsak segitu: 1. Aurreko paragrafoetan esan bezala, kendu estalkia eta disko-unitatearen txasisa.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Urrats hauek, ikasketa ekintzetan oinarritutako ahalmenaren garapena lortzeko balio duten edukinak baino gehiago, garatu nahi den ahalmena (adierazi, deskribatu aztertu......) adierazten dutela ohartarazi behar da.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Horregatik, gerta litekeena da zenbait irakasgai eta edukinekin, urrats metodologikoak edo hauetariko bakoitzak dituen alderdi guztiak, ikasketa-ekintzen mailan, ez garatzea.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Honi, era berean, urrats metodologiko baten aktibitate bakoitzaren aurkezpena egin aurretik, urratsaren adieraburua eta ihardutze-helburuak lortze-ordenaren arabera elkartuak eta antolatuak sartzean irtenbidea eman zaio.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Urrats metodologiko bakoitzean zenbait aktibitate aurkezten dira bai irakaslearentzat, (Ir) batez seinalatuak, bai ikasleentzat, (Ik) batez seinalatuak, eta baita ere batera egiteko direnak (Ir-Ik) batez zehaztuz.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Baltzuan jarri, ihardueretan emaniko urratsak laburbilduz (Ir-II).

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 18. Aurreko diagramak korapilatsua balirudi ere, laburbil daiteke funtsezko urrats batzutan; honako hauetan, hain zuzen: 1. Problema arretaz irakurri: 2. Beren datuak ematen direneko magnitudeak identifikatu, eta datu guztiak S.I.era bihurtu.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 - Ondoko iharduerak burutu (Ik): Aurreko urratsetan ikusitako ereduaren arabera, inguruko ekosistema bati buruzko datuak jaso / aztertu.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Bestetik, euskarazko prentsak bere sendotzerako eman dituen urratsak ukatuezinezkoak dira: gure astekaria, herriz herriko prentsa, prentsa didaktikoa, prentsa kulturala... alor guzti horiek gero eta sendotuagoak agertzen zaizkigu, proiektu berriekin, kemenez gainezka eta begirada guztiak euskarazko egunkariaren proiektuan kokatuak.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Haur-prentsak Ipurbeltzen bidez erdietsi duen maila ere ez da nolanahikoa, bereziki komiki izatetik haur-aldizkaria izatera pasatzearren eman zuen urratsa guztiz azpimarratzekoa izan zelarik.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatura: desorekan aberastuz Durangoko 1983ko ediziotik hartu eta 1984ko udako eteneraino narratibaren igoera geraezinak, gobernuaren literatur mailako urratsek eta literatur aldizkari berri batzuren sorrerak markatu zuten literaturaren balantza.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Gobernuaren urratsak idazleei eta argitaletxeei emandako dirulaguntzen bidetik joan ziren.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko ariketak egin (IK): Ematen den lente konbergentearen araberako O puntuaren irudia marraztu ondoren erakusten diren urratsak segituz.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0125 8. Testu edo informazio egokia emanik, zerrendatu espezie mineral eta / edo animali espezie eta / edo landare espezie jakinen transformazio / erabilpen prozesuen elementu / urratsak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 Ondorio gehiago idazteko eman beharko liratekeen urratsak adierazi.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 Eskolaurrean eta Hasiera Zikloan euskararen irakaskuntzan urrats garrantzitsu batzuk eman dira.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0008 Txikitan hizkuntza berriko urratsak urratzean gerora azentu eta entonazio aldetik izan daitezkeen arazoak saihesteko bideak jarri dira.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Eskuratu ahal izan ditudan katalogoen bidez egin nuen lehen urratsa, batikpat Manterolarena erabiliz hasteko, osoena berau bait da.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Ez da inondik inora izandako zerbaiten memoria, ez eta, hainbat urrats eman ditugula eta, geure buruaz laudorioka aritzeko aitzakia ere.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0116 Zentzu horretan ikerketa honek bide berri prometagarri bat eraikitzen du eta lehen urrats garrantzizkoa da bera. Zarautz, 1987ko Urtarrila Joseba Zulaika.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0034 Arrasto honetan, historiografiak urrats identifikagarriak eman ditu; mitoaren eraikitzeak ere bere historia du.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Bigarren urratsa erakunde ofizialek gai honen inguruan duten funtzioa eta konpetentziak aztertzea izango da.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Lege honen ostean, Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuak, Euskal Herriko Udal-izenak aldatzeari buruz eman beharreko urratsak ezartzen ditu.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Aitortu beharra dago, egun hain errezak egiten zaizkigun eragiketa hauek, lehen urratsak besterik ez direla, hemendik aurrera nahikoa korapilo gelditzen bait da oraindik askatzeko; hauen artean aipa dezakegu adibidez, kromosoma arrotz batean txertatu dugun geneak bere transkripzio-lana aurrera eramateko zeinu molekular desberdinak behar dituela kromosomaren barruan, proteinarainoko prozesua hasteko, noiz bukatu jakiteko, e.a., eta guzti hauek erantsi beharko dizkiogula gene horri, bere lanari ekin diezaion nahi badugu.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Mekanismo hauen ulerketak beraz, beraiek manipulatzeko moduan jartzeko lehen urratsak ditugu.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Udako Euskal Unibersitateak lehen urratsak eman zituenean euskara landugabeko hizkuntza zen anitz alorretan.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 2. Taldearen jarduera eta urratsak.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Hurrengo urratsa 1968ko Ekainaren 28-30 bitartean Ermuan Gerediaga Elkarteak antolatuta, burutuko den bileran emango da.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Azken urratsa, urrats erabakiorra 1968ko Urrian Euskaltzaindiak burututako Batzarrean emango da.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Agur bero bat bidali nahi genioke baita, lerro hauetatik, Zuzenbidearen Historiako irakasle eta bere haurtzaroko lehen urratsetatik andoaindar dugun Luis Miguel Díez de Salazar-i, hau da, liburuaren egileari.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Urrats hau eman ahal izateko, ikastolen aldetik, ondasunen lagapena eta beraien ezaugarri propioak egituraketa publiko berri honetan mantentzeko ahaleginak ditugu, administraritzaren aldetik instituzio ofizialetatik diru publikoaren kudeaketa eta kontrola nola bideratuko kezka den bitartean.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Bestalde ikastolok Euskal Eskolaren Diseinua deituriko proiektua finkatuz, urrats garrantzitsu bat eman dute.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Badirudi orain arte sare ezberdinetako Hezkuntz Komunitateko partaideen artean eman direla euskal eskola publikoa eraikitzeko urrats gehien eta hortan agian zentratu beharko genituzke etorkizunari begirako esperantza guztiak.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Benetan ere urrats galantak egin dira arlo honetan.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0175 Eredu-standarda zein euskalkitan oinarritu erabaki ondoren eredu hori arautzea zen bigarren urratsa.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 - Bukatzeko, gure helburuetako bat da ere lehen urratsak ematen hastea medikuen artean jarrera berri bat sor dadin.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Etenduraren gune horretatik abiatuz, lehen urrats bezala konpaktatzea deitzen duena proposatzen du.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Tresna horiek, produzitzaileen mahaietatik hasi eta orain aurkitzen diren artxiboraino dokumentuek jarraitu zuten bidea berriz marrazten trazatu ahal izateko gure lehen urratsa izan behar dute.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Orain organizatu, deskribatu eta zerbitzatzeko lana egin ahal izateko, ezin dugu inongo ekintza zihurrik hasi, aldez aurrez jarraitu izan zituzten urratsak zeintzu ziren jakin gabe.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Ahalegin haien ondorio izan dira, honako metodologia hauek: Urratsak zaindu, Tailerrak eta, azkenik, Proiektuak.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0141 Azkenik eta azken urrats bezala, ordenadore elektrikoak aipa ditzakegu; hauek, salerosketa, biltegi, kontabilitate, estatistika etab.en informazioa, aldi berean edo bere osotasunean egiteko aukera eskaintzen dute.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Hitz sinpleekin edo aurrez prestatutako testua hautatu eta transkribatzea eskatzen duten ariketekin ihardun ondoren, hurrengo urratsa ikasleei beren hizketa sortzeko aukera ematea da.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0139 Beraz, eztigintzaren lehen urratsa nektarra biltzean ematen da.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0205 Irudi aurrehistorikoa non apikulturaren lehenengo urratsak agertzen bait dira.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Beste urrats handi bat Anastasio Kircher-i zor zaio.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 Baina oraindik hogei urte itxoin beharko zen Historiako lehen argazkia egingo zuen gizonak eta momentu hartan gerra egiten okupatua zegoenak argazki garaikidearen oinarriak ezarriko zituen behin-betiko urratsa emango zuenerako.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Antropoide hauek lehenengo urrats batean sarraskijale ziren geroago ehiztari bihurtzeko.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Egiteko molde hori ez da soilik gizartearen urratsen ezautgarri bainan oroz gainetik menperatze eta erahiltze goze den politika zuzendu batena.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Bainan, gauzak direnez ikusiz, euskal etnologia-eskolaren ekarketen benetako neurria ulertzea ezinezkoa da, eskola horrek bere lehen-urratsak egin zituen garaian jakinzaleek inguruan zuten filosofia-giroa kontutan izan ezik.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Batzutan izkuntza idatzia eta mintzatua ahalik eta gehien urbiltzeko urratsak ematen ari dira, ortografia eta idazkera ahalik eta gehien arinduz eta erraztuz.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0013 Baina, soziologiak jakin al du urrats hori ematen? Soziologiazko teoriak arrazoi osoz eredu sistimatikora jo du.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0067 Herri teoria: hirugarren teoria erreflexiboa Euskal Herri sistimaren subiraniarako jokabidean hizkuntzari emandako errol operatiboa urrats garrantzizko izan da Sabin Aranaren jarraitzaileek eraikitako Herri ikuspegi metafisiko eta imaginario hura gainditzeko.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0067 Honela, hirugarren teoria erreflexibo honek Herri sistimaren pluridimentsionaltasuna onartu eta teorizatu bidean urrats bat suposatuko du.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 a hitz klabeak kopiatu behar dituzte jatorrizko esaeratik; b. hitz klabe bakoitzaren azpian, hitz horren definizio laburra idatzi behar dute; c. beharrezko diren gramatikazko aldaketak eginez, definizioak lotu esaldi edo esaldi -sekuentzia berria sortzeko: d. esaldi berriko hitz klabeak kopiatu; e. (b)-(c) urratsak berregiten jarraitu nahi den arte.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Izan ere, gainetikako irakurketa SQ3R delakoaren lehen urratsa da (SQ3R siglek, ingelesez, zera adierazten dute: Aztertu, Galdetu, Irakurri, Kontatu eta Berrikusi).

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Baina Azpeitia Herriko Juntak arbuiatu egin zuen ordena hura, aduanak itsasertz eta mugetara iragateko aurreneko urrats bezala hartuz.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Euskarak normalizaziorantz daraman bidean kokaturik, urrats berria izan nahi zuen Sinonimoen Hiztegiak.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Eyheralarreko apaizak, euskal idazleen aitzindariak hitz hauek oihukatu zituenetik, urratsik asko eman du gure hizkuntzak, baina sukalde epelean errauspean txingarra bailitzan, gori zirauena, hirirako eta bizitza modernorako trebatu gabe, moldagaitz, landu gabe zegoen.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Ia guztia egiteko dagoenean, behar-beharrezko, oso garrantzitsu bihurtu ohi da honelako ahalegina; azken irrintzia ez bada ere, geroan segida izango duten urrats tinkoagoen abiada bai.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Horregatik honelako lan batetan lexiko amankomunaren finkotasunerantz urrats sendorik ematea ez da batere erraz.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0001 Bestalde, ikusiko dugunez, unibertsoaren hasierako urratsak aztertzerakoan materia oso baldintza berezipean zeuden oinarrizko zatikitan banaturik zegoen.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Aurreneko zereginetan hastean bertan, gazteei behin eta berriz, lana sistematikoki bete dezaten beharra aldarrikatzen zaie, eta urrats bakoitzak aurrekoan izan ohi du euskarri.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Prozedura-ereduen koadroak eratzea (urratsen seriazioa, sekuentziak...).

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Zeregin bakoitzean urratsak markatuz, betebehar bakoitzari dagokion eskema eratzea.

335. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Irriparka irten zan Joe ertzaiña, bere laguntzaille Richard`en ateraldiak entzutean eta Mexican saloon`era zuzendu bere urratsak, eta une artan abesten ari zan Katheryn`i begira gelditu zan, whiski edanaz.

336. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Dardarren urratsak nabaitu zituenean, besteak igesari eman zion.

337. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Baña bi urrats eman zituaneko, an zuan zakurra bera gañera!.

338. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Ala ametsaren iratzartzalle den Iparralderantz ziran ote joango, beren urratsak oian sakonetan barrura ezkutatzera, edo-ta, itsas-nesken dantza-leku izandako arkaitzetan exerita, ugiñen eta beren biotzen musika uzuari entzutera?.

339. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Leengo saltokira joan zan berriro Lamont, ordubete geroago eta Merkel`gana zuzendu bere urratsak, saltokian zeuden andre batzueri jaramonik egiteke.

340. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Bernard Swing artillerikoak azkeneko bi urratsak txikiagoak eman eta garaitz-aurretik itzultzeaz gaiñera, borrokaren epailleak, Horace Crest lege-gizonak, zenbatekoan, bederatzitik amarrera igarotzeko asti gutxiago artu zuala, ez al ziñan oartu?.

341. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Juan Paulo Aita Santuaren naia eta Eliza osoaren asmoa argi dago: San Benito, Europako Zaindariaren babesean, aurten, eta urtez urte, Europako Erri eta Nazioek batasun bidean eta anaitasunean urrats sendoak eman ditzatela denon onerako.

342. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Noski, bietan siñismena dugu erdi-erdian dabillena; lenengoari, jakiña, siñismenak eusten dio; bigarrenarentzat, berriz, siñismena oztopoa da ta siñismenik gabe ibilli nai du bere urrats eta jokabide guzietan.

343. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Urrengo urratsa Bezperak latiñez eta euskeraz ematea izan zan gure eliz-liburuetan.

344. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Aita Polikarpo Iraizoz, aurten il danak, eman zuen urrats au, Iruñan, Neketako Ama Birjiñaren irarkolan latiñezko eta euskerazko bezperakin liburutxoa aterata.

345. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Urrengo urratsa eta aurrerakada euskera utsezko salmo eta kantuetarakoa izango da.

346. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0019 Berekin zeramazkin argibideetan, abesbatza sortzeko eman bear zitun lenengo urratsetan aalegin guztian laguntzeko eskatzen zien Agirre`k, ortarako bear ziran ezaguerak eta diruak oparo erabilliz.

347. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Haren hillobia Barkoxe`ko hillerrian dago, sarreratik ezkerretara hamabost hurrats eginda, Aita Lhande`k diotsagunez eta neronek ikusi ahal izan nuenez.

348. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Eta Olabide`k diñoenez, Euzkerarenganako zaletasun utsetik asi-ta, naiz eleketan, naiz irakaskintzan, naiz izparringietan, bidez (euzkera) erabiltzera igaro nai-izan duzutenok ongi atematen baituzute, egiazko naimen oldartsuenak ere lenengo urratsetatik poto-egin duela, bearrezko izan zaizuen izarian, esan nai duzutenerako itzak aurkitzea eziña zaizuelako; gure mintzoeraren altxorrean dagoen guzia ezagutzen ez duzutelako, edo egitan peitzen danean, beraren utzak betetzeko euzkerak dituen almenak nolakoak diran ez dakizutelako.

349. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Ortik asi bearr eta ortan emateko ditugun lenengo urrats garrantzitsuenak.

350. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Alde guztietan ortarako urrats sendoak emateko, eta bakoitzak bere etxean noski.

351. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Irugarren urratsa: Jerusalenen ere izandu zirela agertzeak

352. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Lukasek eta Joanek kontatzen dizkiguten agertzeak siñestea merezi dutela: au frogatzea izango da irugarren urratsa.

353. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0421 Urrengo urratsa, apaiztegiko bidea artzea izan zan.

354. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Begiralea: Haren urratsetik ezagutzen dut orai lehena: Abimaaz Sadok-en semearen urratsa du.

355. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 BEÑAT - MAIDER (Beñatek zenbait urrats egiten ditu Maiderri buruz eta azkenean, luzaz eta luzaz besarkatzen dira).

356. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Zonbait urrats emantut nik, Ameriketan
Zer toki trixtiak diren, nago pentsaketan.

357. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0023 KOPLAK:
Argiaren seme izan,
Biziko urrats guzietan.

358. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Gehienek hartzen duten bide berbera hartu zuen hastetik bururaino, bazterrerat urrats bat behin ere egin gabe.

359. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Aita Sainduak egin duen urratsaren konprenitzeko, hau behar da gogoan hartu:.

360. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Bainan nork aipatzen dauzkigu bakearen alde egiten diren urratsak?.

361. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Saindu handi izan ditake haur bat, bere heineko urratsetan jarraikiz Izpiritu Sainduak erakusten dion bideari.

362. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0265 Hori da beila: ilunbe guzien gatik, urrats bat bestearen ondotik eginez, beti aintzina joaitea.

363. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Larrazkena izana gatik, zonbait urhats aski laster egin orduko bero nintzan, Paltoa kendu nuen. Soldado paltoa.

364. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0034 Bere gibelean, hamar urratsetan ez ere, emazte bat geldi geldia eta irriño batekin; haurrak, Ziburun noizbehinka ikusia zuelakoan, emazte hori ezagutzen.

365. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Zinturarik gabeko galtza zahar batzu bi eskuez goiti atxikiz, espartinak herrestan, sokorri baino traba gehiago egiten zion makila bat beso pean, bonet zilokatu batetarik bilo zuhail batzu ateratzen zitzaizkiola, eni ohartu gabe ere iragan zen, urrats bezenbat murmurika eginez.

366. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Sei ilabete bazen gurekin zagola; gogoetak eginik, lehen urratsa egitea erabaki du.

367. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Gauza huni haatik ohartuak gira denak: elizan azkar girela, gure fedearen goraki aipatzeko; bainan elizatik kanpo, zoin herabe eta zoin beldurti! Eta fedeak galdatzen daukuna gure urrats guzietan obratzeko, zoin nagi eta zoin ahul!.

368. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Badakit elizako urratsak ez dituzula lazakeriaz edo alferkeriaz utziak, bainan barnagoko arrazoin batzuen gatik, gogoetak egin ondoan.

369. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Urrats eta lan guzietan Jainkoaren gorestea bilatu.

370. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0012 Ezkontzerat doatzinek, elgarri Kristo baitan beren baia emanez, munduaren geroa finkatzen dute eta bien bideko urratsak Kristoren graziaz saindutuak dire.

371. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0021 Zazpi egin-ahalak eginen ditu herritarraren alde, bere kaltetan ziren urratsetan sartzerainokoan.

372. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Bertze idazle eta predikari ezagutu bat = Roger Idiart, Euskualzaindiko bidean egiten hari baititu urrats ederrak zonbeit urthe hautan.

373. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Urrats hori urrats zaila izan da, kanpotiarrez hainitz nahasia den herri batean, eta urgullu dugu hori eginik = 19-ak eskualdunak!.

374. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 AZKAINE DA Iphar Euskadiko herri guzietan urrats hori lehenik egin duena.

375. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Nahi nuke heien urratseri jarraiki, nik ere Hogoigarren mendeko bigarren zatian bizi izeitea gatik, bigarren zati hortako herritar.

376. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Zapa zazu gutizia eta jalgiko zitzaitzu, edo maskatua ametsaren barnean, edo bidean gordea, makurtzen dauzula hitz bat, huts egin arazten urrats bat.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0139 29 Ikas dezagun gure urratsak
norabei derat gidatzen
eta ez utzi anaitasunez
egin hariak igatzen
hasi geitezen maitasun eta
pake sekretu silatzen
baina pakea bera ez da heldu
guk ez badegu bilatzen.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Gauez sentitu zuen zerbait eta goizean oinez eta bere urratsean joan zen, Paulmy klinikaraino Igande arratsean hil zen Jean Hiriart-Urruty, 63 urterekin.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Urrats handiak eman ditugu zenbait arlotan, batez ere heziketa munduan.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 V Bilintx Haur-literatur saria antolatu du Donostiako Bilintx liburudendak, haur eta gazte literaturan urrats berriak eman asmoz Irailaren 30erako aurkeztu behar dira lanak.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Basarri eta Uztapide bikoteak gidatu zuen orduko mugimendua, gaur egungo bidea markatzeko urrats haundia izan zena.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herri euskaldun baten moduan bizi eta antolatzeko, zenbait urrats eman ditu dagoeneko Herri Batasunak Ondarruko Udalean, oharrak dioenaren arabera.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Donostiako Bilintx liburudendak Euskal Herriko haur eta gazte literaturan urrats berriak eman asmoz antolatu du aipaturiko saria urteotan.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Hurrengo urratsa Udako Euskal Unibertsitatean (UEUn) eman zen.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Auzapez eta kontzejal hauen presentziak jendeak dituen aurreritziak uxatzeko urrats haundi bat eta poliki poliki Seaskaren oinarria zabalduz joango dela esan nahi du horrek, esan zuten Seaskako ordezkariek.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Baina joan den apirilean Bilbon aurkeztu zen eta aste honetan Donostian ezagutzera emango den Diccionario de Autoridades de la Lengua Vasca delakoa bide landu eta lantsuaren azken urratsa da, Lino Akesolo karmeldarrak azkenik lortu bait du bere aurretik hainbatek esku artean erabili duen hiztegia amaitzea.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Lehenengo urrats haietan, Pierre Laffite izan zuen lagun eta laguntzaile de la Sotak, baina abadea begietako gaitzak jo zuen, eta Euskaltzaindiari utzi zizkion lantzerik ez zeuzkan lehenengo esku-izkribuak.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Baina ikastolaren mailara iristeko urrats handiak eman behar dituzte oraindik, euskara eta euskal kulturaren alorrean, batez ere.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Hala ere, ezin uka emakumeak hainbat urrats jorratu izan duela azken urteotan....

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Zorigaitzez lenen urrats horiek ez dute segidarik izan.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Aurretik egindako bi bileren berri eman ondoren egunekoari ekin zioten, erakunde horren lehen urratsak zehazteko asmoz.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Iztuetarekin burutu zuen marxisma eta arazo nazionalak, urrats haundi bat suposatu zuen bide honetan.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Urrats hori ez da haatik lehenbizikoa.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Badakizu ere zein pixukoa litzatekeen zure urratsa zerbait egin bazineza errefuxiatuen alde.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Eta mundu horren berri izateko lehen urratsa Mirandaolako burdinola ikustea izan daiteke.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Honetarako 6garren urratseko jendearekin egon beharrean gaude.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Oraingo euskalduntze prozesuan hitzegiteari hasieratik ekiten zaio, beraz 6garren urratsean bukatuko da beraien euskaldun bilakatze bidea.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egoera horri frente egin nahirik Aitor ikastolako arduradunak auzoan bertan lizeo bat egiteko lehen urratsak ematen hasi ziren.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Beti datozkit gogora lehen urratseko ikasleak: Nor zara zu? Non bizi zara? Zu irakaslea zara? etab.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Zentzu honetan, urrats positiboa eman da, datorren 19rako Ikastoletako Federazioek egin duten deialdia plazaratzerakoan.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Euskadiko Orkesta Sinfonikoak 1981.go uztailan eman zituen bere lehen urratsak.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 DOMUND Mixio jai aundian joan dira mixioetara, gure gaiñ Aita Santuak jarri dizkigun Mixio alderdietara, bi apaiz auek gure gotzai Don Jose Maria Setien laguntzaille dutela beren mixiolaritzako lenengo urratsetan.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Oraingoan, alabaina, beste urrats bat igarotzeko unean gara.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Sari Nagusi honekin lortutako ospea oso garrantzitsua izango du 125 cc.ko lasterketetan leku finkoa irabazteko, hainbat sari nagusitan mugatua bait da piloto kopurua, eta titulu zein puntuak erakustea guztiz garrantzitsua du, goragoko urratsa den 125eko kategoria horretan sartzeko oraindik ere beste munduko curriculumik ez duenez.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Nahiz antolatzaileek jende gehiago espero zuten, bost edo sei mila, garbiki esaten dute urrats ona izan dela egun hortan egin dena.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Orain, badirudi urrats bat aurrera egiten ahal dugula, euskarazko irakaskuntza legeztatua izateko eta euskal kultura hobeki lagundua.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Bainan urrats horrek beste asko manatzen ditu gure eskubide osoen gozamena ez duguna segurtatua eta hortarik urrun gabiltza oraindik.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Bestela esateko, gure itzulpenaren etorkizunerako badira urrats batzuk beste batzuk baino lehenago ematea komeni delakoan nago.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Kantari gutxi sortzen dituen estilo barruan Jonek bere tankeraren bilaketari ekin dio eta Gaur ere goizegi honetan lehenengo urratsak lortu ditu, mamitsuak eta adierazkorrak.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Emazte on eta kartsua, urrats guziak amodiorekin egiten, gain-gainetik bere etxeari eta etxekoeri atxikia zen.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ahalaz urrats berri batzu aitzinera eginez programaren aldetik, tresneriaren aldetik, lan baldintzen aldetik.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ez zuten gehiago bertze deus urrats egiterik.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 G. I.: Uste dut hori izan zela urrats bat. Lehanago hasia ginen Irri gaua antolatzen herrian eta hortarako jadanik sketch batzu egiten arizanak ginen.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Euri eta ekaitz asko ikusi dituzte geure kaleek Rikardo Arregik lehenbiziko urratsak emanez gerotik.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1981 0001 Espero dezagun Euskal Herriak lan honi eman behar dion errokonozimenduaren lehen urratsa besterik ez izatea.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Haurraren psikologiari buruzko Piageten lehenengo urratsak bere etxean eman zituen horretarako bere hiru haurrak hartu zituen gaitzat, eta ikerketa horren bidez lehenengo ideiak eta oinarri teorikoak intuitu zituen.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 ARGIA.- Ze kritika egiten diozu EIKE proiektuari? PAULO IZTUETA.- EIKEren arazoa batez ere ikusten dut, begira, lehendik ere pauso batzuk emanak ziren; lehen komenioak eta beste zenbait gauza ziren eta Euskal Gobernutik etorri den zenbait arau eta zenbait jokabide horren linean ikusten dut, beraz EIKE ez da lehenengo proiektu bat, baizik eta zenbait urratsen ondorio bat.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 - Nolabait Euskal Gobernutik ikastolak instituzionalizatzeko urrats bat.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Poliziak etorri dira, pintorea bere azken urratsak ematen ari zan, urrengo egunean bere ostatuko sarrera gustagarriago gerta zedin eta bezeroak gustoago aurki zitezen: baiña bere lana bukatzen etzioten utzi.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Gaitz larriak dituzten gaisoek hiru urrats eman ohi dituzte medikuaren diagnostikoa jaso eta gero.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Hasieran ukatu egiten dute diagnostikoa, geroago bere onetik ateratzen dira, baina hirugarren urratsean onartu egiten dute egoera.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Industriaren eremuan eman zituen urratsik erraldoienak eta gerra egiteko tresna beldurgarri bilakatu da.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zer nahi den, Soudan eta Libia bi herri musulmanoen ondoan, huna hirugarren bat, Egyptoaren urhatseri jarraiki nahi zaiotena.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Beti kexu diren batzuek nahiago lukete oihana egon dadin debalde eta larre, ukan zezaten, oso-osoa, beren urrats baliosen ibilgailu.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Aintzineko solas-aldietarik hunat urrats handia egin dela, ez dezake nehork uka.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Denek badakizue Versailles hirian Parisetik bi urratsetan, badela jauregi bat guziz famatua, Frantziako errege ohien bizitegia.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ez baita alabainan nola-nahiko urratsa, bataioa.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Urte saindu honek badu girixtinoentzat zernahi urrats eta elgarretaratze: batzu Erromarat joanen dira Asisin gaindi (martxo honen 25ean).

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Izan da ere han hemenka xixtarik, bainan denak naski arras loriatuak kasetalariek elgarrekin mintzatzeko urrats hori eginik.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Bere karguko urratsak xuxen joan ditu hala nola orena erloiko orratzek.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 - edo balio haundiko urratsen egiterakoan berdin: lur edo etxe saltze bat, komertzio bat beste baten esku uztea, edo arrandatzea, lur edo ofizio bat eskuz kanbiatzea edo alokatzea.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Lehen sailean, asko urrats bada eginik han edo hemen, eta aintzina segitu behar.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gitarra lagun, musika hortan eta beren boz ederrekin pasa arazten dituzte Euskal-Herriaren oihartzunak, bai-eta gure herriko biziaren urratsak.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Urrats dorpeak gure herrikoak, zorigaitzez, ainitzen bederen: laborari eta langileen nekeziak, euskara aldiz eta euskaldungoa zapalduak, orok dazkiten injustiziak eta beste...

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Erran gabe doa frantses gobernuaren urrats horiek gaitzitu dutela irandar gobernua, eta hunek mendekioz poliza gizonak ezarri ditu Teheranen frantses enbexadoretegi inguruan, ziola ere kasu egin zezan gero Frantziak, manera horiek asalda baitzezaketan irandar populua.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aldi huntan ere urrats zonbait egin dituzte aintzina.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Ezkertiar talde oso ezagun batek bultzatu bazuen ere, haseran behintzat, bere alde bideak urratu nahian eman du oraiko urratsa.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Gaueko hiruretan azken agurra egin nion etxeari eta, isil-isil, etxeko atzealdean zegoen atetik irten nintzen, boltsa urri batean erropa batzuk presaka sartu ondoren, kalearen iluntasunean bizi-bizi ibiltzen hasi nintzen, baina beste haien urratsak atzetik sentitu nituen berehala.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Cambórentzat politika indarren arteko erlazio beti berritu bat zen, eta horrela, errealitatea izaten zen, gertakizun, ahalmen eta indarren errealitatea, hain zuzen, bere urratsak gidatzen zituena.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0002 Gainera gizakiaren eboluzioaren urratsak hezur-pusketa batzuetan oinarrituta zehatz baieztatzeak gehiegikeria zirudien.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Guzi honen aitzinean urrats bakar bat gelditzen zitzaien europear demokratei emateko: euskal arazoak, izaten jarritzeko arrazoirik ez zuela deklaratzea.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r.j. fuster 0001 Lokatza eta orbelean, urratsak,
pauso baldarren ohatzeak,
une bateko arragoan
keramikazko anforan bihurturik.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Barnebide batetatik abiatu, urratsak zenbatuz, eta eskuz horma ukitzen hasi zen.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hurrengo urratsa Art Nouveau arkitekturari buruzko informazioa bildu eta ebaluatzea izan zen, hori bait zen beharrezkoa gerta zitekeen kontserbazio lanari ekiteko abiapuntua.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Orixeren urratsetan MENDEURRENA.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Behingoz bederen eta nolabait, gure artean izandako anaien urratsak euskaraz aztertuak izan direlako, laburki izan bada ere.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Gudaldi batetatik hurrengorako aldartea ez dugu hutsa izan, gertaldi bihurtu dugu gudondo hori ondorengo gerratea urrats aurrerakoiz eman ahal izateko.

448. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0024 Belfasteko geto beltza sutan dago zuretzat,
Oihu gorriz agurtzen du zure azken urratsa.

449. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 III- Gaixo amatto uste zûniana hariek zûntiela ahazten
Aize goxo hortan dereizie hasperettobat igorten
Zûk lehen erakutsi ûrhatsak bethi dûtie segitzen
Beitakie ez dela Eskualdûn Ama dianak ûkhatzen.

450. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0271 Hau lehenengo urratsa izango da.

451. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Ahozko bizkaiera formaletik - Idatzizko bizkaiera formalera (Onartuz, halanda be, umeak emoten dituan lehen urratsetan, bizkaiera kolokiala, osotzen joateko).

452. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 (Bizpahiru urrats eman ondoren zerraldo eroriko dira, bizkarrez bizkar) Piratak, bai.

453. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 Hatsarrean Anne-Sophie eta Franckek koketeria partida bat egiten dute, Marie Angèle sartuko delarik urrats tipiz, eztulño batzu eginez, Oihana sartuko da gero laboratorio langilez beztiturik paperrezko arbela bat ekarriz, konferentzia emateko prest.

454. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00245 2. Formazko akatsa dela eta, edukiari buruzko ebazpena ematea bidezkotzat jotzen ez bada, prozedura ostera akatsa egin zen urratsera itzultzeko aginduko da.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Gargallok hasitako lanaren jarraitzailea Julio González (1876-1942) izan zen; beste urrats bat eman zuen eta hasieran kubismoaren eta espresionismoaren eragina nabaria baldin bada bere lanean, beranduago eskultura abstraktua landuko du eta bereak izango dira eskultura-mota honen lehenengo adibideak.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00121 Atmosfera hartan lehen molekula organiko biotikoak eratu ziren, hau da, molekula organiko sinple batzuk, eta uholdeek ozeanoetaraino eraman zituzten. Han, askoz ere geroago, lehen izaki bizidunak sortu ziren. Urrats hori orain dela 3.500 miloi urte inguru gertatu zen eta horretarako oinarrizko hiru baldintza bete behar izan ziren:

457. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Irakurketa egiteko metodologiari buruzko kapituluko atal egokian agertzen diren urratsak segituko ditugu.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Maila ofizialean, naturaren zainketa eta kontserbaziorako hezkuntzak XX. mendearen hasieran eman zituen lehen urratsak, baina 30eko hamarkada arte ez zuen indar handirik hartu.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Imajinatu jendea animatu nahi duzula Euskal Herrira bizitzera etortzeko eta, horretarako, eskuorri bat prestatu behar duzula postaz banatzeko. Jarraitu ondoko urratsei:

460. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 Mitotik logoserako urratsa

461. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 Aipatutako lehen urratsok edo sarbidapena haurtzaroan zein nagusitan gerta daitezke.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Kristau izateko lehen urratsak nagusitan egitean, hiru sakramentuok batera ospatzen dira eta ordena honetan: Bataioa, Sendotza eta Eukaristia.

463. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 1593an, erreformazaleen buru zen henri IV.ak kalbinista izateari uko egin eta katolizismora eman zuen urrats, Frantziako errege izateko bide bakarra horixe zuela ikusten baitzuen.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Hala ere, aipaturiko tituluak lehen urratsa besterik ez bide zuen izan behar, idazlearen asmoa Euskal Herriaren Historia zabal bat egiten zelarik; honen frogagarri dira argitara gabe, eskuizkribuetan utzi zituen hogei mila orrialdeak.

465. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 -Hasitako lanek, denboraz, lortuko dutela heldutasuna, izan ere, Larramendi handiak hasi zuen lanak, lotan egon gabe, jarraipena izan balu, gure hizkuntzak emanak izango zituzkeen hainbat urrats.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 Herriak darabilen euskara, euskaraz bizi den herriaren euskara aintzat hartzea da lehen urratsa.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Batasuna da normalbidearen lehen urratsa.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 a) Euskararen batasunaren urratsak

469. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Euskararen estandarizazioa planifikatzeko lehen urratsak, berriz, XX. mendekoak dira.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Bigarren urrats handia 1978an Bergaran egindako kongresua izan zen, hamar urteren buruan ibilitako bidea aztertuz, Arantzazuko proiektua eta batasun eredua berretsia gelditu baitzen bertan.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0006 2.1.- CAVAGLIERI PERSPEKTIBA burutzeko eman behar diren urratsak

472. 1991> euskara batua ikasliburuak marraztekn 0008 3.1.- PERSPEKTIBA ISOMETRIKOA burutzeko eman behar diren urratsak

473. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi orokorra da testu azterketaren azken urratsa.

474. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Honako urratsean, aurretiaz egina den lanketa horretan oinarrituz, testuari berari buruzko eritzi orokor bat ematea da helburua.

475. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 - Olerki, bertso, ipuin eta saiakera laburrak gelara eramatea izango da lehen urratsa.

476. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Sei ahapaldiko olerki honetan ere handitik txikira ematen dira urratsak.

477. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0031 Jarraitu urrats hauei:

478. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 F. Bost zifratik gorako zenbakiak biderkatzeko urratsei jarraitu (L, 27. or.).

479. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 G. Kalkulagailu bateko teklak identifikatu, batuketa eta biderkaketa egiteko eman beharreko urratsak eta C teklaren erabilgarritasuna irakurri (L, 28. or.).

480. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 A. Zirkulu-kopurua zenbatu, hamabi zirkulu berdin ebaki, izendatzaile bera daukaten zatikien batuketa egiteko jarraitu beharreko urratsak irakurri eta izendatzailea behatu, zenbakitzaileak batu eta izendatzaile bereko zatikien batura idatzi behar deneko taula osatu (L, 180 eta 181. orr.).

481. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 C. Unitatea baino txikiagoak diren bi zatiki grafikoki errepresentatu eta unitatea baino handiagoak diren bi errepresentatzeko urratsei jarraitu (L, 183 eta 184. orr.).

482. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 G. Era konplexuan dagoen adierazpen bat era ezkonplexuan jartzeko urratsei jarraitu, bilakaera hori lantzeko taula osatu eta era ezkonplexua konplexu bilakatzeko urratsei jarraitu (L, 190 eta 191. orr.).

483. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 28. Urrats bakoitzeko 50 cm-tan aurreratzen banaiz, zenbat urrats eman beharko dut kilometro 1ean?

484. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Lehen urrats hori ongi eman ondoren eta hatzigiketa egoki batez baliatuz, jai giroko musika alaiak eta melodia gozo eta sentiberak lor daitezke flautari esker.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Zenbait kritikoren ustez, bera da lehen euskal klasikoa eta Erreformak gure Herrian arrakastarik izan balu, Leizarragak emandako urratsetatik abiatuko zatekeen euskal literatura eta euskara batua.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0016 Garia ereiteko lurra lantzen eta abelazkuntzako lehen urratsak ematen ere hasi ziren.

487. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Bi abako mota: kontatzeko erabiltzen den boladuna eta hiru zotzekoa, ikasleei aritmetikako lehen urratsak erakusteko erabilia.

488. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Baina zientzi zeregina ez da indukzioara mugatzen: zientzi jardunbidearen lehenengo urratsa da, zeharo garrantzitsua gainera, baina ondokoan aditzera emango dugun bezalaxe, zientzi egitasmoaren geroko faseek indukzioaren balioa bermatzen dute.

489. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Metodo hipotetiko-deduktiboaren urratsak

490. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Bereiz ditzagun prozesu horretako urratsak:

491. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Zientzi jardunari benetako hasiera ematen dion urrats honetan, behatutako gertakarietarako zergatizko esplikazioak proposatzen dituzten formulazioak asmatzen dira, hots, hipotesiak; halako esplikazio-entseiuak behin-behinean onartzen dira, haietatik sortzen diren ondorioak balioetsi arte.

492. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00176 Kontsulta bat egiten den bakoitzean ez dago urrats hauek guztiak eman beharrik. Posible da kontsulta bat (askotan erabiliko dela susmatzen bada) beste batean erabiltzeko aukeraketa soil batekin gordetzea.

493. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00239 Horretarako bi urrats garrantzitsu eman behar ditugu:

494. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00239 Bi urrats horiek emango ditugu hurrengo ataletan.

495. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00094 Pedro Axular, aldiz, Sarako herrian bizi izan zen (1556-1644). Gero haren liburuak gai serioa darabil: pertsonak bekatutik irten egin behar du, eta urrats hori orain eman behar du, ez du balio geroko uzteak.

496. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Katalanismoak sendotzearen aldeko urrats garrantzitsua egin zuen 1892an, Manresako Batzarrean.

497. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00119 b) Noniusaren zeroak ez du erregelaren inolako banaketarekin bat egiten. Honako urratsak eman beharko ditugu:

498. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 Honenbestez, bikoteka edo hirukoteka ipini eta honako urratsei jarraitu:

499. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Urrats arinez abiatu nintzen berarengana eta gogoz besarkatu nuen negar-malko lodiak masailetan behera zihoazkigun heinean. Sekulako poza hartu nuen nire aurpegiaren isla bere begi nekatuetan ikustean.

500. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Berak zioenez, egundoko muturrekoak hartu nituen urratsak ongi ematen ikasi baino lehenago, inguruetako edozein txahalek baino esne gehiago edaten omen nuelarik ene bizitzako hasierako egun hunkigarri haietan.

501. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Urratsak azkartu nituen. Portu aldera iritsi nintzenean Izar Beltzarantz zuzendu nituen pausoak, presaka.

502. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0040 Ez zen samurra, bide ezabatuek handik hona ibilarazten zituzten zaldia eta zaldizkoa, urrats galduan.

503. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0039 Sei urrats aurrerantz, hamar atzerantz... hasi da Zazpimintzo, eta hizkiek berdin egiten dute.

504. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0039 Hogei eta boskarren urratsa ematen dutenean Hitzen Jaunarenganantz abiatzen dira antxintxiketan, urrutian egunaren lehenengo argien musturra agertu denez oso denbora gutxi gelditzen delako.

505. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Morroi zebilelarik hasia zen lehen urratsak ematen kirol mundu horretan.

506. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0166 - Jakina konturatu naizela! urrats batzuk leihorantz eginez.

507. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0020 Baina artean hogeitabi urte besterik ez, eta denbora zein kilometro ugari zituen aurretik ikasi eta urrats sonatuagoak emateko, bere aita urguilosoaren itzala gainditu eta ohorez barreiatzeko.

508. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00194 Urrats jakin batzuetzako lehorra. Luparia.

509. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Azkenean, honek buelta eman, eta argi-itzaletan zerbait edo norbait somatuz amultsuki esan zuen: Arratsaldeon Nekanek, urrats bat aintzina, eta berdin Arratsaldeon eta segidan bat-bateko galdera ergela: Zer ari zarete, pintatzen?.

510. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 - Orduan ikusi nuen armiarmaren eraztuna gaumahaian jarraitu zuen Mr. Kendallek, eta Ryokoren urratsak irudikatu nituen apartamentu huts hartan.

511. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Hasieran, bigarren vermoutharenak errespetu pixka bat ematen zionez, paseoaren aldeko apostua egin zuen, baina abiatu bezain laster atzera egin zuen bere urratsetan taberna aldera zuzentzeko.

512. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00054 Hiru urrats t'erdi eta leiho azpian; hiru urrats t'erdi eta kangrejoaren aurrean. Eltxo bat, Keparen joan-etorriak kalkulatu ondoren, barne kaiolako burdina artetik irtetera doa.

513. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00054 Orduantxe entzun dira urratsak: nabarmen, hurbil, argi.

514. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Meskita isiltasunean zegoen, urrats dudatsuek baizik ez zuten hotsik ateratzen arkupean, oin arduratsuak arrastaka eramaten direlako hotsa zen, zoruak irentsiko zituen beldurrez bezala.

515. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Kaleak estuak ziren benetan eta ibilgaitzak hainbeste jenderekin, elkar joka ibili beharra urrats batzuk aurreratzeko.

516. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0047 Hori gutxi balitz, gainontzeko gonbidatuak etxera eramatera joan zirenean, gidariak jo eta ke saiatu ziren beren trinkili-trankala zaldi dotore eta lirainen urratsak harrotasunez erakusten.

517. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0088 Lauzpabost urrats eman zituen atzeraka eta modeloek egin ohi duten antzera jirabira alai eta guztiz dotorea eskaini zidan bere soin ederra mirets nezan.

518. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0104 Begi urdin haietara bere so zohargia kendu gabe lau urrats atzera eman eta astiro eta patxadan kendu du nikia, bular tente oparoen ikuskizuna eskainiz.

519. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Bazirudien oinak zurezko zorura iltzatuta zeudela, ez zutela beste urrats bat ere egin nahi.

520. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Eta gero urrats lasterrak etxe barrutik... urruntzen.

521. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0042 urrats

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 - Batzorde Teknikoa. Hizkuntz normalkuntzarako teknikariak, planaren koordinatzaileak eta HABEko ordezkariak osatzen dute Batzorde Teknikoa. Batzordekide horiek, eguneroko martxak sortzen dituen korapiloak askatzeaz gain, hurrengo urratsak aurreikusten dituzte.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 2. Enpresa bakoitza zein egoeratan dagoen jakin eta etorkizunean emango dituzten urratsak.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 IKERLANeko lan-talde batek beste kooperatiba batekin gauzatu ahal izan du lehenengo proiektua guztiz euskaraz. Hori dela kausa, atal honetan emandako urratsak eta ondorioak azalduko ditugu.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 A) Lau urrats nagusi eman dituzte:

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Ezer gutxi dakigu Miguelek bere lanbidean eman zituen lehen urratsei buruz. Bere jaiotzari buruz dakigunaz aparte, lehen berria Maria Josefa bere ilobaren jaiotza-agiriak damaigu 1790eko martxoaren 24an, hau da, arkitektoak 25 urte zituenean. Badirudi jaiotza horretatik gutxira Madrilera jo zuela han bizi izatera eta seguraski San Felipe el Real komentuko lanetan hasi zela.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00046 Hala eta guztiz ere, Serlio-ren jarraitzaile zen Philibert de l'Orme-ren Architecture bezalako liburuak Serlioren VI. liburuko urratsak jarraitzen ditu, hiri arkitekturari buruzko arauei dagokienean. Beraz, Irazustak garai hartan Espainian hedatuen zeuden italiar autoreen lanak zuzenean jarraitzeko aukera izan zuen.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00027 Brasilen pakea sendotzen zihoan, alde batetik tamoioekin egindako ituna ondo zihoan eta bestetik frantsesen presentzia ezerezean gelditu zen. Egoera horretan oinarrituz jesuitek Brasil probintzia erlijiosoa antolatzeari ekin zioten. Horretarako esan behar da gerora Rio de Janeiro izango zenaren lehen urratsak finkatu zirela. Garai horretarako M. Nóbrega oso zahartua zegoen eta aldaketa eskatu zuen.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 Guaraparim aldeia 1558 urte inguruan sortu zen garai hartako temiminos indiar multzo batekin Jaguaraçu, buruzagiaren gidaritzapean. Aldeia honen lehen urratsetan inguruetako aldeietako jesuitek egiten zituzten eliz lanak. 1580 urtean Anchieta probintzial zela herri nortasuna hartu zuen eta geroztik elizgizonen presentzia normalizatu egin zen.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Lehen urratsetan, fabrika horietako gehienen ezaugarriak honakoak ziren: eraikin txikiak eta espezializaziorik gabekoak. Hala, fabrika horietan ohiz arrainarekin batera beste elikagai batzuk ere kontserbatzen ziren, eta sardina, atuna eta oliotako beste arrain edota saltsekin batera, haragi eta barazki kontserbak ere egiten ziren itsas armadarako, itsas ontzi partikularretarako edota kolonietako merkatu babestuetarako.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Errorea baloratzea ikaskuntza-prozesuan beharrezko urrats bezala.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Errorea baloratzea ikaskuntza-prozesuan beharrezko urrats bezala.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00079 Testuinguru honetan kokatuko genuke instituzioetatik euskararen normalizazioari begira egiten den hizkuntz politika zein hiztunek berek ematen dituzten urratsak (euskalduntzea, alfabetatzea edota euskara erabiltzea).

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 Norbaitek eman beharko du urratsa eta gurpilaren jarduna, gaztelerarako inertzia, apurtu egin behar da. Eredu berriak sortu behar ditugu, euskararen aldeko eredu argiak.

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00135 Neskek mutilek baino lehenago ematen dute urrats hau eta euskarara itzultzean" ere aurreratu egiten dira. Gazteek esan digutenez, honek euskararako ohitura finkatzea ekartzen du. Mutiletan, beharbada, berankorregi egiten da itzulera, adin txarragoan.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00082 Azken urteotan komunikazioetan eman den urrats handi hau gertatu arte, oso pertsonaia estimatua eta beharrezkoa zen mandataria probintziako herri eta txoko guztietan. Garraioa maila apalean egiten zuten profesionalek (gutun edo mandatu) oinez egiten edo zaldiak erabiltzen zituztenen artean bereizten ziren.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00041 2.- Formatuen tresna-barran, eman ondorengo urratsetako bat:

538. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 Honen ondorioz, menpeko sozietatearen zuzendaritzak menpekotasun-txostena bete behar du urtero, elkarturiko sozietateen arteko transakzioen eta sozietate nagusiaren aginduz emandako urrats guztien berri emanez (312. art.).

539. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00068 Marraztea iruzur egitea denez errealitatea ordezkatzen duen ilusioa oraindik beste urrats bat eman genezake: bidimentsionala den mundutik mundu tridimentsional bat sortarazteko urratsa.

540. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00198 Batzorde antolatzaile horretan Udalaren eta lau dantza taldeen ordezkariak biltzen dira, gehienetan taldeen edota Udalaren beraren geletan, hurrengo urterako nolako Agerketa izango den aztertzeko eta lanak banatzeko. Hasierako batzarrak ekitaldiaren nondik-norakoak finkatzeko eta informazioa biltzeko izaten dira eta, apurka-apurka, eman beharreko urratsak zehazten dira, hala nola, gutunak idatzi, behin-behineko egitaraua zehaztu, ...

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00011 Lehenbiziko urrats haietan latza aurkitu nuen F. Mujikak igorri zidan Zabala-Aranaren gramatika hura. Liburuak irakurtzea atseginagoa zitzaidan, zeren irakurketa mutikotatik nuen maite mundu zabalagoaren ikuspegia irekitzen zidan heinean.

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 Barbaroen inbasioa, itxurak bestelakoa adierazi arren, urrats bat gehiago izan zen bide honetan. Barbaroen erresumen arteko mugapenek ez dute kutsu etnografikorik; inbaditzaileen indarrean edo nahikerian oinarritzen dira. Menperatzen zituzten herrien arraza ez zitzaien batere axola.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00026 Irudigintzarako balioa erakutsi arren, nondik edo handik hartutako hizkuntzaren erabilpena ez dago bere nortasunari ondo moldaturik, gerora egingo dituen lanen aldean bederen. Hasierako urrats baldresak baino ez dira izango.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 Horretarako, lehen urrats bezala, estatu espainiarreko estatu kapitalista irauli behar zela zioaten VI. Asanbladakoek, eta, ondorioz, estatuko indarren batasuna eta estatu mailako antolakuntza estrategikoa planteatzen zitean. Eta horregatik, Euskal Herri mailako estrategia edo independentzia aurrehelburu bezala hartzea, planteamendu exclusivista, batasunaren aurkako eta burgeskeria zela zeritzotean Estatuko herrien arazoa, Leninek zioan bezala, sozialismoa eraikitakoan autodeterminazioaren bitartez erabaki eta konponduko lukek.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Gero, haurtzarorako zerbitzu berezitu egokiaren talde teknikoak kasua baloratu eta, beharrezkotzat joz gero, harrera zentroan behaketa aldia aginduko du, gehienetan bi hilabetetik hirura irauten duena. Bi urrats horietatik ateratako emaitzen arabera, egokien deritzen neurria hartuko dute.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00018 Elbira nire emaztearen urrats nagiak entzun nituen logela aldean; egia esan, ez dakit zergatik, baina bi egun zeramatzan berak, zegoeneko, neguko erropak armairu handitik txikira garraiatzen hurrengo urtera arte bertan gera zitezen; negua bere ezbehar eta molestiekin gainditua zegoen. Horra. Bada. Bere komeriak.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Azken bi hamarkadetan Euskal Herriaz, Gernikaz eta bonbardaketaz lortutako ezagutza zientifikoaren aldean, guztiz bestelakoa izan da elite politikoak gai horren inguruan izandako jokabidea. Bai Helmut Schmidt-en gobernu sozialdemokrata-liberalak bai Helmut Kohl-en kristaudemokrata-liberalak ez dute onartu nahi izan Alemaniari suntsiketan dagokion erantzukizuna, eta ez dute egin errekontziliazio keinutzat har zitekeen inolako urratsik.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Idazle gisa profesionalizatzeari buruz egin diren urratsek eman dute fruiturik. Ez naiz ari orain produkzio intelektualaz, baizik ekoizpen horren emaitza ekonomikoez. Hona erantzunak:

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00631 Baina euskal liburuak baditu gutxi (edo oso gutxi, edo batere ez) erabiltzen dituen kanalak. Adibidez, posta bidezko salmenta, irakurle-kluba, eremu handietakoa, kioskoa. Salmentagune guzti horietan euskal liburua falta da ia, lehen urratsik eman bada ere.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00631 Erantsi behar zaio horri, urrats horiek justu oraintxe aztertzen dugun garaiarekin kointziditzen dutela, 20 urte hauetantxe eman baita aldaketa hori.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00008 Bigarren mailako aldeak baztertuz gero, bi euskalki ditu gaur egun euskarak: Iparraldekoa bat, frantsesaren eragina nabari duena; bestea, Hegoaldeko euskalkia, errotik espainolaren mende dagoena, eta askoren aho-lumetan beste ezer baino gehiago chicano moduko * Chicano-a ingelesa ongi menderatu gabe ulertzen ez den espainol mota da, Estatu Batuetan erabiltzen dena, tinajera muerta vacuando carpeta edo te llamo atrás bezalako esaldiak dituena. Horrela besterentzen den hizkuntzaren hurrengo urratsa heriotza izaten da. Mestizaia delakoa beste gauza bat da eta maila eta egoera bertsuan dauden bi hizkuntza edo kulturaren artean soilik gerta daiteke. Bestalde, bada La cultura vasca izeneko libelo bat hala esaten dio egileak, interesgarria eta osasungarria oso, besteak beste espainolarekiko morrontasun hori, eta beherago aipatzen dudan naturaltasun falta, salatzen dituena. Interneten eskura daiteke bat dirudiena.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Ederki zekien Manezaundik euskara ez zela berez atzeraka egiten ari, galeraren ibilbideko urrats bakoitza hiztunen hautaketa jakin bati zor zitzaiola, euskaraz jardun beharrean erdara nahiago zuten une edo egoera bakoitzean gertatutakoa, eta horrexegatik Gauden eskualdun Eskualherrian (ibid.: 263) erantzuten zuen. Eta Larrekok ere dei bera egiten zuen: Euskaldun ona... euskaldun (1992a: 79).

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Erabiltzaileek, neurri batean, aplikatzen zaizkien banako planean parte hartzen dute: beren jarduerak aukeratzeko eta ikastetxean dauden bitartean izango dituzten urratsen heziketa-helburuak zehazteko aukera dute. Era berean, ezarritako helburuak lortu ahala banako planetan egiten diren aldizkako berrikuspenetan parte hartzen dute.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Erabiltzaileek banako planetan urrats-kontratu delakoen bidez hartzen dute parte. Nerabeen hezkuntza-prozesua urratsen sistema progresiboan ezarritako hezkuntza-kontratuen bidez bilakatzen da. Kontratu horietan lortu beharreko helburuak, horiek lortzeko erabil daitezkeen bideak eta epeak jasotzen dira (normalean bi hilabeteko iraupena dute).

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Irakasleen eginkizuna, hortaz, aipatutako urratsak indartzearen bidez balio pertsonal argiak garatzeko gaitasuna babestea eta bultzatzea da (berdin, 55. eta hurr orr.). Raths, Harmin eta Simonen arabera (1976), balioek arrazoimenaren eremuan dute beren lekua, baina edozeren gainetik esperientziaren kontua dira, ez dedukzio logikoarena.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Azkenik, lege-aldaketek adingabearen eskubideei aplikatutako ikuspegiaren proiekzio berria eskaintzen dutela adierazi behar da, haren, txikiaren nortasunaren erabateko onarpena baitakarte. Azken batean, adingabearen kontzeptzio berri bateranzko urratsak egin dira, eta ez soilik babeste lanaren gaitzat, baizik eta baita komunitateko partaide aktibotzat ere.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Denbora laburtzea alabaina, ez zaio mekanizazioari bakarrik zor. Euskalgintza ere gero eta gehiago sartu da produkzioko estandarretan eta, horrela, epeak, aurrekontuak eta bitartekoak zorrotz zaindu behar izaten dira. Hori ona da noski, baina zenbaitetan estutasuna ekartzen du, epea bete beharraren bete beharrez, nahi adinako patxadarik ez izatea urrats bakoitzari behar duen denbora eskaintzeko. Lehen Ekonomia hiztegia egiteko behar izan ziren zortzi bat urte haietatik urrun gaude orain zorionez.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hiztegia lantzeko prozedura ohikoa izan da, UZEIren gainerako hiztegien antzekoa, berezitasun bakarra izanik lehendik egindako lan batean oinarritua izatea. Laburbilduz, hauek izan dira urrats nagusiak: hasteko, lehengo hiztegiko materiala eta dokumentazio bibliografikoa bildu, horiek oinarri hartuta hiztegiaren gorputza mugatzeko, ekonomiako terminologiari dagokion eremu-zuhaitza zehaztu, behin-behineko sarrera-zerrenda prestatu eskuratutako materiala hustuz, zerrendako terminoak banan-banan sailkatu, hiztegiaren edukia erabaki, fitxa terminologikoak osatu, hainbat terminoren definizioak landu, kritika-zerrendak banatu eta erantzunak jaso eta azken erabakiak hartu.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 Produktuak merkatu nazionalean komertzializatzeko lehen urratsean egindako eboluzioa neurtzen duen adierazle bat da.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00085 Hurrengo urratsean, osagai eta aldagai inplikatuak operazionalizatzea lortu behar da, horretarako noraezekoa delarik gertakarien koantifikaziora heltzea.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00123 Ideia honek bere lehenengo urratsak aro modernoaren sorrerarekin eman zituen, Ilustrazioan zehar hazi zen eta XIX. menderako dogma bihurtu zen.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Hainbat arlo lantzen dira: Hiribildua sortu baino lehen Zumaian zer zegoen, Zehatzeko biztanleek hiri-gutuna lortzeko burutu zituzten lehen urratsak, Alfontso XI.ak 1347an emandako hiri-gutunaren esanahia eta edukiak, eta handik aurrera Orreagako monasterioarekin sortutako arazoak.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Emandako hurrengo urratsa ospitale berriaren eraikuntzarako errematea ateratzea izan zen.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 karakteredeitzen den hori, hau da, eszena pintoresko eta modernoetatik gauza tipikoak modu izpiritual gisa sentitzeko modu berri baterako eboluzioan emandako lehen urratsa, espainiartasunari buruzko mitologiaren oinarria izango zena 27 LAFUENTE FERRARI, Enrique - MAGRIÑA Luis: Op. cit., 75. orr..

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00087 Gure zerbitzu didaktikoak datu-basea sortuko luke urratsetan banatuta eman beharreko hizkuntz formekin; partaide bakoitzari azterketa sakon bat egingo litzaioke eta gure programan sartu.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00092 Orain arte estraineko azpiataletan nozioen sailkapen orokorra eta bi urratsekoa nola egingo dugun ikusi dugu zehaztasunez.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00106 Euskal Herriko lehen fonoteka osatzeko urratsak ematen ari dira Nafarroan, eta, gauzak ondo, laster mila ordutik gorako grabazioak izango dira entzungai horretarako paratuko den artxiboan.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00042 Erreformaren urrats oro nahiko prezio altuarekin ordaindu izan zen arren, sakrifizioa berak aipatutako esparruetatik baino askoz zabalagoetatik etorri zen.

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 1976. uztailaren 7an, Erreforma Politikarako Legea onartzeko egin zen Erreferenduma izan zen bide horretan urrats garrantzitsuenetakoa.

570. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00066 Alde batetik, sekulako aukera dago ikastaroetan: hamabi urrats, hiru edo lau ikas-erritmo desberdin eta egun osoan zeharreko ordutegia.

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00076 Batetik, sekulako aukera dago ikastaroetan: hamabi urrats, hiru edo lau ikas-erritmo desberdin eta egun osoan zeharreko ordutegia.

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00081 Egungo 12 urratsetan banatutako helduen euskalduntze-prozesuan urratsak eta mailak zehaztu beharko genituzke.

573. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00087 Kalera ateratzen hasteko ordua zela esan zigun, ezkutuan ibili gabe aurpegia eman behar genuela, aldaketa zetorrela eta lehendabiziko urratsa herri guztietan Uri Buru Batzarrak antolatzea izan behar zuela.

574. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 4.2. Euskal Dialektologiaren egoera ez da desira genezakeena ere, baina arazoak arazo, urratsak egitea beste biderik ez dakusagu oraingoz.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00005 Hala ere, geneen kokapena lehen urratsa besterik ez zen.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxeberria 00036 Adibide bat hartuko dugu: autodeterminazioa eta independentzia, arazoak oro sendatzen dituen ukendutzat edo, gutxien-gutxienez, arazo guztiei aurre egiteko ezinbesteko urrats edo baldintza gisa hartzen dute herri-sektore askok.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Izan ere, Euskaltzaindiarekin aurrerapauso handiak eman diren arren, terminologian, toponimian, oinarrizko erreferentzia-obretan, euskarazko katalogazioan edota euskara lantzeko hizkuntzaren industrien garapenaz aritzean ez dira tamaina horretako urratsak eman.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00062 Beraz, alor hauetan herri-aginteen politika zehazteko eta norabide berean jartzeko urratsak eman beharko lirateke.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00055 1876an Chiricahua mendietako erreserba itxi eta hango apatxe guztiak San Carlosera eramateko ahalegina izan zen hurrengo urratsa.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Geure borrokaren azken helburuak erdiesteko bidean, azken urteotan burututakoa egin behar den guztiaren urrats txiki berri bat da.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00106 Emakumearen askatasuna lortzeko, feminismo erradikalak urrats batzuk eman behar direla uste du:

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Lehen urratsa dugu, halere, zeren neurtzen duena, berriro ere baita emakumeak botere lekuetara zenbatean iristen diren.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Otsaila ospetsua, bere izpiritu omen duena, Espírítu del 12 de febrero delakoaren inguruan frankistar erreformatzaileak lehenengo urratsak ematen hasiak baitira.

584. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak dblexik 1061 Hogeita bost urtez an egin da, euskara batua errotu da Euskal Herri guzian, euskal komunikabideak sortu dira, handitu, hedatu, euskal irakaskuntza indartu maila guzietan, unibertsitateak barne, eta denetarik etorri zaizkigu galdeak, euskara baturantzerako bide luze horretan urrats bat gehiago ematekoarenak.

585. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Urte batzuk atzeragoko lanari begiratzen badiogu, Euskara Mailakaren izenarekin eratutako sistemari ukitu bat eman behar zitzaion; aurrera begiratuta, berriz, urrats berriak eman behar zirela ohartu ginen, aldi berriari arrapostu berriak eskainiz.

586. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. gonzalez 0041 Dena den, eredu berriaren lehenengo urratsak izanik, ez zegoen modu argi batean definiturik.

587. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Lehenengo urratsak eman dira, oinarrizkoenak nahi bada, baina poliki goaz ezinbestean.

588. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Hasierako urratsak ziren.

589. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0074 Proiektu hau, bere izenburuak adierazten duenez, ikasturte batetarako planketa baino ez da, baina euskararen berreskurapen prozesuan eman behar izango zatekeen urratsak bideratzeko oinarri bezala jotzen zen.

590. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Noiz emango den hirugarren etaparen lehen urratsa, bigarren etaparen lorpenei loturik dago.

591. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Hori dauka gogoan Rusty Jamesek anaiaren urratsei jarraikitzean.

592. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 1990 urtearen hasieran, Aiegin ospatutako AEKren VII mintegian, erakundetzearen aldeko urratsik nabarmenenak eman ziren.

593. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Proiektu haren urrats bat izango litzateke eskuartean dugun obra hau.

594. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Historiaurrea, Ertaroa eta Aro Modernoa geratu ziren, ba, proiektuan aurrera egin gabe; orain, urrats berri bat emanez, EHUk argitaratu du hemen komentatzen dugun Ertaroaren lehen parte hau, Antzinateaz egindakoari Lehen Ertaroarekin segida kronologikoa emanez.

595. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Udal-Artxiboko informazioarekin gonbarazioa egitea izan zen gure bigarren urratsa.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Lehenengo urrats handia Hiztegiarena izan zen; bigarrena, euskararen morfologiaz ziharduen liburu honena, Euskaltzaindiaren Euskera aldizkarian emana.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0053 Gabrielek, hirugarren urrats hau aipatzen duenean, buruan Ibsen duelarik, ez ditu arrazoi zuzenak ematen.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0068 Aurreratu nadin esatera, berandu baino lehen, iniziatiba txalogarria iruditzen zaidala berez, are gehiago ondotxo dakidalarik nondik eta nola eman ziren sortzeko lehen urratsak, ondorengoak arrotzagoak suertatzen bazaizkit ere, segurutik galdurik daukadalako barruko dinamika.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0025 Haurdun dagoen emakume orok beste lanpostu erosoagoa izateko eskubidea du, bere aurreko maila profesionala gordez, segidako baldintza hauek egokitzen bazaizkio eta urrats hauek ematen baditu: egungo lanpostua haurdunaldirako neketsua eta arriskutsua izatea, batetik; eta lantokian lanpostu erosoagorik izatea bestetik.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Aurrerapenaren epe eta urrats ezberdinak ezagun genitzake, bakoitza bere baitan.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0020 Klimari dagokionean, Lokiz mendilerroa Nafarroako mendebalde erdian dago, eta, beraz, kantaurialdeko klimatik azpimediterraniora marratzen den trantsiziozko gunean, nahiz eta mediterranio-kontinental motako zenbait urrats azaldu.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Hala, ikasketa zikloa, hots, filosofia eta teologia atzean utziaz jesuita karrera burutu eta ikasitakoak irakasterako urratsari ekiten dio (...).

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Su gehiago du bere baitarik, eta hori ez da guti, ezen badakizu idia azienda dorpea eta urrats hurrikoa dela.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Beraz, lehen urrats hauek fisiologia bat zegoela esan nahi dute, eta honek, filosofia ez den heinean, Zientziaren problema den gauzen ezagutza errealak plazaratzen dituen lehen oztopoak edo galderak ebazteko zalantza onartuko du.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0014 Halaber, teknika jakin batzuen urratsez-urratseko deskribapen batzuk daude.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Irakasleak Hezkidetzan gaitzeko azken bi urteetan Hezkuntza Sailak eskaini dituen ikastaroak urrats handia izan dira irakasleei behar-beharrezko ezagupenak eta estrategiak eskura erazteko, gero beren praktika hezkidetzako ekimenera egoki dezaten.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0053 Irakasle hauek gutxi batzu izan arren, orain arte emandako urratsen benetako protagonista berak dira, eta horien partaidetzarik gabe ezer gutxitarako balio zuketen aipatu eskaintza horiek.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Atlas orokorra guretzat ezinbestekoa da, bera izango delako lehen urratsa, gero gairik interesgarrienak sakonago aztertu ahal izateko.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0092 Edozein modutan, eta u bokalari lotuz, hiru erantzun ezberdin agertzen dira: kontserbazioa, galera, bokal erlaxatua ere tarteko urrats bezala gertatzen delarik, eta ezpainketa, atzeranzko dilazioa eginez.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Euskara gerorako garapen guzien zutabe zela sinetsiz, inplikazio sozial aniztunak gidatu zituen Manexen urratsak, askoren kidegoan noski, lekuan lekuko beharrak estimatuz eta, batez ere, euskararen irakaskuntza sustatuz.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Zoaz, goazen ostatuetara, merkatuetara, lantokietara, uzinetara, baserrietara, itsasoetara bortuetara, errautsak karrika eta bideetan zikintzen duen jende ostearen ondotik, lurrak, ikatzak, burdinak, zurak, tinduak, keak... itxuraldatzen duen jende ostearen urratsean..., hor gaindi dabila poesia edo hor gaindiko tirabiran mintzo da poesia. Poesia drama bat da eta giza errealitateaz beti mintzo da". (Hinki-Hanka, Sarrera Gisa 14-15 orr.)

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Berehalakoan ez bada ere, urrats berri batzuk egin daitezke, mugak gainditze-aldera, eta erabilgarritasuna areagotuz, hala nola, bi aurkibide erantsi: itzultzaileena eta argitaratzaileena.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 4. urratsa zigor jakina ezartzeko erabakia da.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Urrats Estatu kideko arduralaritzari dagokio normalean, lehiaketa zuzenbidean ez ezik non Batzordeak berak zigorra mota edo isunaren munta ezarriko duen.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 5. urratsa zigorra eta zigortze prozesuaren kontrolan datza.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Azken finean zigorraren kontrola Luxembourgeko Justizia Auzitegiak egingo du batez ere hasieratik Estatu kideari aplikazio hutsa besterik gelditzen ez bazaio, baina Estatu kideak zigorra aurrikustean (2. urratsa) edo zigorra hautatzean (4. urratsa) diskreziorik badu, bere barruko auzitegiek ere kontrola dezakete zigorra aurrikusi eta ezartzeko erabakia, eta azken hitza, zuzenbide komunitarioaren alderditik Justizia Auzitegiak dauka.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 6. eta azken urratsa zigorraren exekuzioa da.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0022 Urrats hau Estatu kideetako arduralaritzari dagokio beti, (...)

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 2. urratsa azaldu dugunean hutsune asko ikusi dugu.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 Hori eginda, ideiak paperera ekartzea da hurrengo urratsa.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 Horretarako metodo egokia da ideia-jasa (brainstorming) izenekoa: burura datozkigun ideiak etorri bezala eta ahala idatziko ditugu, formari begiratu gabe: forma edo itxura beste urrats batean landuko baitira.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 Eskemako ideiak garatu behar ditugu: esaldiak lotu, argumentazioak eta adibideak jarri, juntagailu eta testu-antolatzaile aproposak aurkitu... hori dena egin behar da urrats honetan.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Euskaraz den bezainbatean eta 1992 bitarteko epean, Euskal Autonomia Elkartea osatu zuten hiru herrialdeetan eman dira, inon ematekotan, urratsik bizkorren eta esanguratsuenak eta askozaz ere abiadura motelagoz ibili da Nafarroa Garaian.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0022 Azterbide katartikoak sugestiobidea alde batera utzi zuen bezalaxe utzi zuen saihetsera Freudek, urrats bat aurrera emanez, hipnosia.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Arazketan lau urrats hauek bereizi ohi dira, bakoitzaren barruan proba-zuzenketa bigiztan aritzen delarik:

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Urrats hau gainditu ondoren alfa bertsioa lortzen dela esaten da.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Urrats hau gainditu ondoren beta bertsioa lortzen dela esaten da.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0214 Erabiltzaileen aukeraketa funtsezkoa da urrats honetan.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 Ikerketan zehar euskararen gramatikaren jabekuntzaren garapen mailakatuaren aldeko frogak sendotzen joan diren bitartean, urrats edo aro ezberdinak mugatzeko erabili ditudan gramatika-erizpideak ere heltzen joan dira.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 1. Lana bideratzeko urratsak

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0018 Bukatzeko, gogora dezagun urrats hauek bideratzeko UZEIk ezarri dituela arau metodologikoak eta bere esperientziaz baliatu garela partaide izan garen guztiok.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0086 Hartzaren bizkarrean zangalatraba umea ipinita, umeak urrats batzuk eman behar zituen.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0366 Literaturak heldutasunerako bidean olerkian ematen ditu bere lehen urratsak.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Analitikoa: Ikaslea urratsez urrats aritzen da; urratsak argi samar adierazita daude; ikasleak matematika, ekuazioak edo logika erabiltzen ditu sarri samar, eta ekinbide argi adierazia.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Intuitiboa: Problemak soluzionatzeko ikuspegi honetan, norbanakoak inplizituki hautematen du jakingaia, eta sarritan soluziora iristeko zein urrats eman dituen argi eta garbi jakin gabe lortzen du erantzuna; agian ez da gai izango erantzuna nola lortu duen egoki deskribatzeko.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0020 Ikuspegi honetatik begiratuta, Memoria ez da egindakoaren kontaketa bat bakarrik, baizik eta baita ikasturte bakoitzean emandako urratsen ebaluazio bat ere (IHP eta IIP mailan hartutako planteamenduekin duten koherentziaren eta lortutako irabazien ebaluazioa) eta igurikapenen plataforma bat, gainera, hurrengo Urteko Plana egituratzeko eta, baita, IHP eta IIP delakoetan egin behar diren doiketak egiteko ere.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Lehen urratsa, lehen hitza.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0003 Besteak beste, hitanoa normalizatu du, Hiztegi Baturako bidea urrats sendoz hasi du, eta nazioarteko izendegia finkatu du.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0029 Nahi izango nukeen gogo handiz haien nahiari amore eman; baina lehen urratsak egin orduko konturatu nintzen burutu ezineko langintza zela hura; areago, ez zela egokia liburu hura ingelesez bere horretan ematea, oraingo egoera honetan.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Interjekziotik mintzairara zuzeneko urratsa dagoela uste izan zuten.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0263 Berreraikuntza ideala da, eta ez behaketa enpirikoa, ezagutza historikoaren lehen urratsa.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 Bistakoa baita ez dugula somatzen hauengan ideia unibertsaletarako zeinu orokorrez baliatzeko urratsik, horrexek garamatza uste izatera ez dutela ideia abstraktuak eraikitzeko edo abstraitzeko ahalmenik, ez baitira baliatzen berbaz ez beste ezein zeinu orokorrez.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0037 Eguneroko bizitzako kasurik eta behaketarik nabarienak hautematen dituzte; kontrako alderdiak dotore kontrastatzen dituzte; eta aintzaren eta zorionaren ikuspegiz bertutearen bideetara erakartzen gaituztelarik, gure urratsak bide horietatik zuzentzen dituzte, prezepturik bidezkoenez eta adibiderik ospetsuenez.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0065 Gutxienez aitortu beharko da hemen gogoak lortutako ondorio bat dagoela, urrats bat eman dela, pentsamen-prozesu bat, eta azaldu beharreko inferentzia bat.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0045 Homo erectus espeziea bizi izan zeneko milioi urteko denboraldian, gaur egungo gizakia sortzeko urrats nagusi batzuk eman ziren.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Zein urrats eman dituzu?

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0023 Hauxe zen, izan ere, XIX. mendearen amaieran aldarrikatu zen teoria: jolasa, zerbait izatekotan, prestaketa da, aurreko mailen eta esandako urrats guztien biltzailea.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. elortza 0282 Bide horren bi urratsetan fase bakoitzean ditugun kantitateen arteko erlazioak zatagaren arauak emango dizkigu:

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0144 Zumarraga, 78ko semifinalista, Seguraren urratsei jarraiki zitzaien txanda honetan.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0027 l909ko Gerra, munduko higiene bakarra, glorifikatu nahi dugu, ... anarkisten keinu errauslea... eta 1914ean Milanen eginiko lehen agerraldi interbentziozalearen artean urrats bat dago, gerraren estetizazio mentalaretik bortizkeriaren benetako praktikara joateko eman behar den urratsa alegia.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Uraren prezioa altxatzea, bere benetako kastua argiago islada dezan, edozein hirik har dezakeen urratsik garrantzitsuenetariko bat da.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Uraren prezioak altxatzea, maiz politikoki zaila gerta daiteke; halere, jendaurreko informazio kanpaina baten bidez, prezio igoeraren beharra eta uraren erreziboak baxuak mantentzeko kontsumitzaileek egin ditzaketen urratsak azalduko dituen kanpaina izaki preziorik garaienak eragin baikor sendoa izan dezakete.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 - eman beharreko urratsei eta erabili beharreko estrategiei buruz erabaki arrazoituak hartzea, zeregin nagusia da curriculumean.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0139 Ondoko urratsak eman behar dira:

655. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 Mattin eta Xalbadorren denboran, Batuari buruz urrats eta pauso handiak egin zituzten elgarri buruz joanez ipar eta hegoaldekoek.

656. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 Urrats berberak ditu, baina ordena desberdinean.

657. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Eskolan eman ohi du pertsona batek pilotaren alorrean lehen urratsa eta lehen urrats hau hastapena besterik ez da.

658. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0081 Lehen urrats baten, haurrek orainaldiko singularreko hirugarren pertsonari dagozkion adizki trinkoak baino ez darabiltzate (egon eta jakin aditzekoak, batez ere).

659. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 (...) hortaz hiru urrats edo aro nagusi ikus daitezkeelarik: Aditz-kategoriarena, INFL funtzio-kategoriarena eta KONP funtzio-kategoriarena (ikus Barreña 1993).

660. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 Geroxeago gramatikaren urrats berriak arauturiko egitura berria ezarriko da haurren ekoizpenean, eta berau baino ez dute erabiliko.

661. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0007 Lenengo urratsa, ene ustez, eliztia ondo ikastea izan bearr gero, naiz mintzatzeko naiz idazteko, bere arau guztiak zeazki ta arretaz erabiltzeko; auxe egiten da Ludi ontako izkuntza guztietan eta batez ere gogo-lantzean oso aurreratuta dagozenetan; orobat egin bearr dugu geuk euzkera gure mintzairaz, bidezkoa danez; auxe gogoratzean gañera: izkuntza aundietan zeazki oso beren arauak arreta aundienaz jarraitzen dituzte, eta arau oyek aukerakoak dira geyenak, guztiak ezpadira, ta aitzitik euzkerarenak berezkoak ditugu osorik, eta orrela beartuagoak edo gera ongienik ezagutzea ta erabiltzea.

662. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Kontaera onek sinismen bidean egin bear ditugun urratsak adierazten dizkigu: salbamenaren Berriona aditzera emana izan da (10); artzaiek biotz onez onartu dute (15); orrela Kristorekin aurkitu dira (16); Kristorekin aurkitu ondoren, Aren berri ematera dijoaz (17.20) eta Jainkoa goresten dute (20).

663. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0028 O zonbat jende ez baitira zuhurrago!
begiak dauzkatenak kopetaz gorago;
handi-mandieri aldebat 6 aldebat: etengabe, beti beha egoki 7 egoki egon + ki iraupena - ki atzizkiaz. Ikus ibilki - izaki - joanki,
heien urrats guzieri beharrez jarraiki!

664. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 Erran ditake beraz, 1790ko uztailaren 3an dutela Heletarrek egin lehen urratsa Pariseko iraultzari buruz.

665. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0107 Parisek ere eginen ditu urratsak Heletari buruz.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00002 Politikaz eta bereziko abertzaletasunaz erabili ohi dituen erizpideekin bat etorri ala ez, ezin ikatuzko egia da, hizkuntzaren ezagueratik erabilerara dagoen urrats tipi handi hori lehenbailehen egiten ez baldin badugu, geure euskara maite honen geroa ez dela gehienok nahi genukeen bezain ederra izango.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 G.- Beste urrats bat egitekotan zaudete hainbat arlotako euskararen normalizaziorako lana zuzpertuz, antza.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00004 Urrats zehatzak eskatzen ditugu, akordioen garaia bukatu da. Neurri zehatzen garaia da, esan zuten Senideak eta Gureak elkarteko kideek.

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Jon Lopategik Bizkaiko bertsolari gazteen laguntza izaten du gazteen lehenengo urrats horiek gidatzeko unean; berak bat-bateko lanetan hasten direnean hartzen ditu.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Hurrengo urratsa Alemaniako bankuei eta Europako zenbait aseguru etxeri ordainaraztea da.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Hitz batean, emakumeok egin behar dugu lehen urratsa: alde batetik, aldarrikatu behar dugu ezinbestekoa dela gure duintasuna eta askatasuna errespetatzea, eta, bestetik, geure autoestimazioa sustatu behar dugu, erasotzaileek ikus dezaten ez dagoela inolako menpekotasunik haien basakeriaren azpian jar gaitzakeenik.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0042 Egia da guk lehen urratsak txapelketan eman ditugula, baina horrek ez du esan nahi bi edo hiru orduko saioetan aritzen ez garenik.

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Hor daude unibertsitatearen euskalduntze arazoak, irakaslego propioaren eztabaida, Euskal Autonomi Elkartean aurki eztabaidatuko den Unibertsitatearen erreformari buruzko legea, Euskal Herriko Unibertsitate eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren artean bideratzen ari den kolaborazioa eta distrito bakarrari buruzko eztabaida, eta Iparraldean bertako distritoa eta Unibertsitatea lortzeko ematen ari diren urratsak...

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Patronatuaren eginkizuna Euskal Unibertsitatearen sorrerarako beharko diren urrats praktikoak ematea izango da.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Azken hiru urteotako ekarpenen artean honako hauek aipa daitezke: estatutuen erreforma eta berrikuntza, XII. Kongresua, XIII.aren prestaketa, Iparraldeko lehendakariordetzaren sorrera eta EIko biblioteka tradizionala berreskuratzeko emandako hurratsak.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Monrealen egitarauak proposatzen dituen helburuak hauexek dira, besteak beste: erakunde sortzaile eta babesleekiko harremanak modu egokian bideratzea, Instituzio Batzordea eratuz; Atlantikoko Kontseilu Nagusiko zein Akitaniako Erregio Kontseiluko ordezkaritza Batzorde Iraunkorrean sartzea; Estatutuen moldaketari segida ematea; Zientzia Sailak sendotzeko hurratsak ematen jarraitzea; bazkideen ikerketa eragiteko politikarekin jarraitzea.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 EAJ eta EA bai HBrekin eta baita ETArekin ere esertzea lortuz gero urrats bat ematen ariko gara.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Hitz bitan, eta gaurko koiunturua politikoan, badirudi lehen urratsa ez litzatekeela ETA eta Estatuaren arteko negoziaketa izango, ETA, HB, EA eta EAJren arteko elkarrizketak baizik.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0032 Donibane-Garaziko intsumisioaren aldeko manifestaldi entzutetsua, urteroko Herri Urrats, talde politiko batzuen elkarlana, mugen desagerketa... baina, alta, oro har, Hegoaldeak ez du Iparraldea ezagutzen.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Hiru urrats egin behar dituzu, vasco universal izateko.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Bigarren urratsa, abizenen bat euskalduna izan behar duzu.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 Finantzabideak eta enpresa, sozietate anonimo laboral edo kooperatiba bat eratzeko edota autonomo izateko urratsik garrantzitsuenak.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Herri honek bere nortasun propioa lortzeko ekinbidean urrats oso motelak eman dira, jasaten duen deseuskalduntze prozesuak argi frogatzen duenez.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Baina, ez da izango iadanik, eman den urratsa ezabatzerik.

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Gure atzoko historiak biharkoaren urratsak markatzen dihardu.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0018 Horrela eman daiteke soilik, Jugoslaviaren etorkizuna prestatzeko lehen urratsa.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Euskararen normalizaziorako urratsak lantzeari buruzko hitzaldiak ere izanen dira Mari Karmen Garmendia eta J. Arenas Generalitateko teknikariaren eskutik.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 HBk iritzi zion Arzalluzen helburua benetan bakea bada, buruzagi jeltzaleak okerreko bidea hartu duela, EAJk bakea lortzeko eman beharreko urrats sendoenak bere exekutibaren esku daudelako.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Eta horregatik hirugarren gradua hartzea urrats ulergarria da eta, ondorioz, errespetagarria.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Urrats hori ematen ez duten bitartean, ez dira arazoa serioski konpontzen ari.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. ugarteburu 0003 Pribaturako urrats hori, ordea, oso arriskutsua dela ikusten dut.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Mendiko alde eta eremuen xedea eta erabilera aldatzeko urratsak zehazten ditu idazpuru horrek, bai eta hirigintzaren ihardunean mendiei dagokienez kontuan hartu beharreko neurriak ere.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 1.- Herri mendien mugaketa ondorengo urratsen arabera egingo da:

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 Bertara agertzen ez badira, mugaketa egiten segituko da, baina interesatuek nahi dutenean bertaratu ahal izango dute, nahiz eta horrek ez duen emandako urratsetan atzera egitea ekarriko.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0012 Herri onurako mendian zortasunen baten edo bestelako eskubide errealen baten titularra dela uste izanda halaxe onartzea eta Katalogoan jasotzea nahi duenak foru arau honen 25. eta 29. artikuluetan aipatutako urratsak eman beharko ditu.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0011 Bost urrats, bost ekinaldi, bost zutabe ditu Jauregirenak: Estatutuaren errematea, elkarrekin adiskidetzea, Senatuaren erreforma, Europako erakundeetan parte hartzeko bideak eta Estaduarekin buruz-buruko harremanak eta elkarlankidetza.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Ez dakit nondik nora joango den Bosniako etorkizuna, ez eta hemendik aurrera bakea lortzeko egingo diren urratsak.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Eskuetan duzun egunkaria kioskoetan agertu denerako, Ertzaintzak zenbait ordu zeramatzan dagoeneko Donostiako kaleetatik patruilatzen, Eusko Jaurlaritzako Barne Sailak Madrilekin adosturiko hedapen plangintzan urrats berria emanez.

699. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 HASIERAKO URRATSAK

700. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Beha Katalanak, zer urrats garrantzitsuak ez dituzte eman oraino berriki hizkuntza sailean. Flandriarrak ere eredugarri ditugu: arras behera jaitsiak zirelarik beren hizkuntza eta kulturak salbatzea eta indartzea lortu baitute odol xortarik isuri gabe.

701. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Herri osoari dagokio bere bideak, urratsak eta helburuak finkatzea.

702. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Miarritzeko ohakoa, ditaken ezaugarriena dugu beraz, edozoin mailetan lehen urratsak baitira zailenak: orroit gaiten zer nolako nekeak ukan zituzten lehen ikastolek. Nor nahi izan diten, ohakoan lan egin duten kide guziak eskertzekoak dira.

703. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ezin uka, haatik, bakoitzaren jokabidea doi bat markatua gelditzen dela: batasuna ezinezko bihur lezakeen urratsik ez baita egin behar, batasuna ez haustekotan.

704. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gure astakeriei (...) karraskan nagusitzen ari zaizkie gure urrats emankorrak, anitz eta anitz indar egin izan baita azkeneko urteetan.

705. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 IPARRALDEAN, azken 10 urte hauetan, urrats handiak egin ditugu abertzaleek elgarren arteko arroilak gainditzeko.

706. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Azkeneko 30 urte hauetan eske edo deika daramatzagun urratsak kontatu nahiko dituenak ukanen du lan!

707. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Badakigu ez garela oraino buruan, baina hor eman zaigu halako ddasta bat bezala zer izan litekeen gure bizi politikoa: ezkerra eta eskuina duintasunez jokatu dira, beren arteko lehiaketari jarraikirik ere, jakin dute bateratzen aberriaren alde urrats baten emateko...

708. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gure urratsak zintzoki landu eta baturik bideratu behar ditugu.

709. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Urrats nimiño bat dela euskalduntzearen bidean? Ez hain ttikia menturaz.

710. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Iragana aztatu eta igaitekoa aztertu, buruberokeririk gabe, zure ixiltasunean alderdi on eta txarrak aintzinetik ausnartuz, gero urrats alfer edo dudakorik ez emaiteko gisan. Osoki gizona zinen.

711. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Denetarat, zenbat jende? Kondaketa xuxen baten egitea ez da hain erretx eta oraino nekeago jende gehienak parasolpean izaitearekin! Ene gostuko, hitzaldiak hastean, Michel Inchauspé deputatuaren etxetik bi urratsetan, zazpi-zortzi ehun bat lagun zitazkeen.

712. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Parisen ez badugu zuzenean parte hartu Korrikako urratsetan, segur naiz asko baginela bihotzez juntatuak girenak.

713. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ondoko larunbatean, apirilak 17, Bertsuzaleek ez dute huts egin nahiko Xabier AMURIZA Urepeletik bi urratsetan, Aldudeko zinegelan emanen duena Xalbadorren bertsuetan finkatu ikusgarria.

714. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Bainan denen buru, ezker-eskuinen arteko auzia baino urrunago behatuz, gauza berria hau da, itxura guzien arabera segurik, badela orai bakeari buruz zenbait urratsen aintzinerat egiteko molde hobea.

715. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Zertan gira: Orotan bezela ixil-ixila gure herrian, punpa handienak eginak eta gehienak, urratsak negurtuz ari direnak eta bulegoa berritu nahian eta batzu ez presatuak hor sartzeko!

716. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren e. 0005 Zu izan zinen nire alfabetatze-eskola, bai irakurtzen ikasteko, baita idazteko lehen urratsak egiteko ere, Mikel lagun nuela.

717. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Lur argitaletxeak, orain bi urte t'erdi, Josu Zabaletarengana jo zuen, honelako lan baten koordinazioaz ardura zedin lehen urratsa, hala ere, Hordago argitaletxearen garaian eman zen.

718. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0045 Proiektu zabalago baten lehen urratsa

719. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Aurrerapausu bat eman da Oihenarti buruzko ikuspegian, lehengo ikertzaile sonatuenetarik abiatuz eta urrats berriak markatuz; eta ikusi ere da areagotu egin dela Oihenartekiko atxekimena eta bere bidearekiko onarpena, ikuspegi gaurkotu batetik, nahiz eta bi gauza horiek, historian zehar, beti hala gertatu ez diren.

720. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Bestalde, Nafarroako ordezkaritzak zerbitzuaren egiazko deficit-a ebaluatzeko beharrezkoa jotzen zituen agiriak eskatu zituen, ezein konpromezu hartu baino lehenagoko urratsa bezala.

721. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00008 Azken bileran, proiektu horretan partaide direnen arteko bileran, hogeita bi orobat, balantze moduko zerbait egin zen. Lehen urratsa izan da aurtengoa bertako erlearen berreskurapenean.

722. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 ELKARTEAREN HEDAPENERAKO URRATSAK

723. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 G: Zein izango da Euskarians taldearen hurrengo urratsa?

724. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. etchegoin 00001 Kultura, egunero nor bakoitzak bizi eta biziarazten du; urrats hurrienean hazten, eraikitzen, eta noiztenka antzaldatzen da.

725. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Adar marraskiloa bazihoan lasaiki, bere marraskilo urratsean, basoan zehar...

726. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 - Zenbat urrats egin duzu honaino etortzeko ? galdetu zioten begiek.

727. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Bertsolari munduarekiko hesia Tolosako Bertso Eskolan sartzeari esker apurtu nuen eta bertan eman nituen nere lehen urratsak Jokin eta Jexuxen laguntzapean.

728. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Oraintsu atera dute Michel Poueyts eta Joxean Unsainek Euskal Pilotarako Urratsak liburua eta horretan ikus daiteke inon baino hobeto filosofia berri hau, ariketa guztietan elementu korrektorea sartzen baitituzte lehia gehiegizkoa izan ez dadin eta kirolari eskasek ere kirola egin dezaten.

729. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Lehen esan den arabera, jende anitzek maskaradaren esanahia ulertu ez arren, ohiturari jarraitzen dio eta bertaratzen da hutsik egin gabe, bertako antolatzaileek uste baitute maskarada Zuberoako kultura berpizteko beste urrats bat dela.

730. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0008 Arratsalde eta arratsean dantzaldia URRATS taldearekin.

731. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0008 Dantzaldia URRATS taldearekin.

732. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Lehen ûratsak egin bait,
eztûlaldi bat jauzten zaio:
- Ontsa heltû zaik!
Boztarioan eta kanpoko aire hotxeala elkitzean,
ahoa zabal zabala joan da.
Dioe ere gaûko sena gaixto dela.
Ordû goixtiar hortan,
ez dû bere indarra orano ahûltûrik.
Bestalde, ahoa idekirik hartzen dûzûn hatsak
ez dû sûdûrrekoaren epeltarzûna.

733. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Autonomia, lehen Urratsa Askatasunaren bidean!

733 emaitza

Datu-estatistikoak: