XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Esastazuz beste egazti batzuen izenak {Epetxa, bustanikara, txantxangorria, kanarioa, galeperra, eperra, usoa, bela, mirua, saya, arranoa, ...}.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 1.a Etxe-gallurran 9 uso legozan.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Usuac ez du
Poz beterican
Egaz baizican
Irichico
.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 ¡Uso ixill-garbiya! zure kabiya Jesusen biyotzean egin dezu; ta arako ujol-ondoko usoa Noe-ren kutxan sartzen eta irteten zanez, beste ainbeste egiten dezu, zauri batetikan sartu, bestetikan berriz irtenaz.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure sarrera uso arena baño samiñagoa izan arren, ura baño zintzo ta ziurrago atzera etortzen zera; baita ark emandako berriya bañon atsegiñagoa eman, au da, guztiyentzako errukitasuna.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 - Eske... trukada egingo genduke, olloak utzi ta usuak ekarriaz....

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Arpegi alaia jarri ondoren onela galdetu zion mutil atsegiñari:
- Ni usoa banintz eta zu eiztaria baziña ¿zer egingo ninduzuke, aize zabalean joaten utzi ala sarepean sartu?
- Biak - erantzun zion Martin-ek.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ixilune baten ondoren jarraitu zuan; - Esaidazu, bada, nola atxitzen dituzten usoak emen.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 - Udazkenez etorri oi dira usoak, batez ere iparr-aizearekin, eta ba'doaz pillaka itxasotik ego-alderat.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Musikariek Uso churiaren airea eman zuten hek ere, Piarresen goresteko.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Uretik atheratzera zoalarik, Zerua zabaldu zen eta Izpiritu Saindua haren gainerat jautsi uso baten idurian.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Dembora ontzearekin batean usoa ere abiatu da aski ederki gure usotegietarat, nahiz ez den oraino espantu egitekorik.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Joanden asteleheneko, egun hori hartuz, beraz Urriaren 20 eko, baziren 227 dozena, 2724 uso.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gisa hortan heldu zakote bana bertze eguneko 109 uso Urriaren 20 artean.

16. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Danok:
Arin arinka
Zeugana gatoz
uso zurien antzera
.

17. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 HALTUA - Ikusten duzu, laguna, nolako jenioa dadukan gure usoak? Baina permiti zaidazu, Matilde, hemen nire lagun bat presenta dezaizudan. Hau Matilde da.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Usoak, menditar bati artutako bi gazta....

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Auzoko andreak zainduko zituala Maria'ren usoak ategaineko giltza, Jose'k etxe-atzean zituan zura-gai guztiak.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Bere esku latz, gogorretan, artu zituan asnas-taupaka zeuden usoak: Nazaret'ko arotz'enekoak ikustaldirako ekarri zituzten emaitzak ziran.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Eta usoak bezela senar-emazteen gogoak ere Jaunagana iges egin zuten... Sancta Sanctorum dik aruntz... ilunabarreko zeru zurizkaruntz.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Uso txuriak aidean

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Usoa... urraidako tupin zarrak garbitzen...

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Bazkaltzera bildu ziranean egun ari zegokion bezela ikusten zan jantokia: aurre-aurrean, ormatik zintzilik itxas-ontzi bat, olatuen gañean irrist-antzean, bere biran paperezko emeretzi uxo txuri.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Euskera maitea galdu zorian ikusten du eta gogor eusten dio berak itxasoz aruntzgo lurraldietatik:
Miru gaiztuak menderatutzen
Duten bezela uxua
Etzazutela iltzera utzi
Gure euskera gaxua.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Moises-en legean agintzen ziran egunak Mariari bete zitzazkionean, Jerusalem-era joan ziran Aurrarekin Eleizan sartzera eta oitura zan bezela bi usapal edo uso eskeintzera.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Airea: Agur, adichkidia... (Artzaña eta urtzoa).

28. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Urtzo lepho chouria, horra hiz aphalik
Bai eta akiturik, moskoa zabalik;
Nafarrotik hegoa ari duk ephelik;
Hik hari buhurtzeko nekhez duk ahalik:
Pausa hakit aldian, ez beituk acholik.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Urtzoa, pausa hadi hire nekezian;
Enuk hire galtzeko segur malezian;
Bortian bizi beiniz eskazian,
Nahiago nikek jakin zer berri Frantzian:
Zerbait khounta izadak hire deskantsian.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Mundia khechu zian igaran ourthetan,
Algarren eho-nahiz oro oldarretan;
Azkenekotz bakia jin duk bihotzetan;
Bena, urtzo maitia, erradak artetan:
Orai zer ageri da gerlakagietan?.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Phena handi bat deitak egin bihotzian,
Khurutche beltz horiez hola mintzatzian:
Anaie bat badiat hetarik batian:
Urtzoa, haz hintzaket nik negu guzian,
Lili bat joan bahizo
daigun bedatsian.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Eta lehen lilia zaikunian jelkhi,
Urtzo aphal chouria aidatu trichteki;
Eraman du lilia moskoan ejerki;
Utzi dut jouraitera hasperen bateki,
Nihaur nahiagorik aidatu hareki.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Urzoak ere barne dira ango bizimoduan eta, urzo pasa urre bilakatzen da Gabarbide'n.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Zenbat urzo hiltzen da Luzaiden? Ez da aisa jakitea.

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Ori bai; urzorik hiltzen ez delarik gezurrez dira zakuak betetzen... eta biramuneko ere uzten.

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Urzoak dira legez kanpo dabiltzanak alegia, kontrabandistak ; eta luzaidar bakoitza karabinero.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Filozofia egina dea othe heien urcho buru arinarendako?.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gernikako haritzari koblariek agur.
2. Haizea.
3. Pipatzaileen kantua.
4. Amodio garbiak ez duke parerik.
5. Eskuararen alde.
6. Urtzoak.
7. Hazparne.
8. Chakurra.
9. Erheztuna.
10. Botoila eta pegarra.
11. Herriko ithurrian.
12. Aita chaharraren konseiluak.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nork ez du ezagutzen usoari edo pekadari tiro egitea? Pekadaren hegaldera, ximixta bezen zalhu eta sigi-saga.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Udan, ezagutzen dugu bertze tiro kasta bat, udatiarrak tirokatzea! Ihizi hori gure eskualdetarat heldu da udazkenean usoak bezala.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 439 Eperrak eta usoak, ondo beterik basoak Perdices y palomas bien llenas las selvas m N b lekarotz.

42. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

43. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Munduan ezautu dau
amaika kartzela,
egia diñonari
zigorkada itzela;
Kristok agindu eban
maite gaitezala,
zabaldu agindu au
usoak bezela
.

44. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Zuen atzetik dabil
naikoa eiztari,
baiña uxoak jarrai
zeuen bideari:
juztizizko egiaz
zaiteze gidari,
guztia zor dautsagu
geure erriari
.

45. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Araxe, usoa bezin uso, poz-pozik, iauzika,
landa-zelaiez, itxaropendun begirada argiz,
aldi artako bide barruz, ederrik, atxikunka,
igarotako gauzak barriro neurtu ta ikusiz
.

46. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Kanpoan uso, etxean otso
- Etxean ikusia, umeak ikasia
- Umearen zentzuna, etxean entzuna
- Senar duenak jaun badu
- Gaztekin ez dabilana, goizik zahartzen
- Ezkont-eguna aise izanaren biharamuna.

47. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 ABEREAK
- Oilo gosea kantari
- Huntzak biligarroari: buru haundi
- Kaiola ederrak ez xoria egiten
- Ez galda errexiñolari karreun hartzea, ez eta zaldiari kantatzea
- Kukuak bertzeen ohantzean arroltzeak egiten
- Usoak iragan eta sareak heda
- Maita zak belea aterako daik begia
- Eskuko xoria ez utz airekoaren menturan.

48. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ogi bihiaren edo metaren gaineko xoria
- Xori papo gorriak (txantxangorriak) baino buru gehiago ez dik horrek
- Papogorria baino gehiago gelditzen ez dena
- Kanpoan uso, etxean otso
- Huntzak biligarroari: buru haundi
- Nolako xoria, halako kafia.

49. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Harrez gero, Atxondo baserri ondora, egunoro, uso zuri bat etortzen zen, eta hara eta honera beti, etxe inguruan ibiltzen zen.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Atso sorginak ezin zuen begi onez ikusi uso zuri hori.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Halako batean, nagusiak uso zuria sareetan harrapatu zuen bizirik, eta usotxoa eskuez maitekiro leuntzen hasi zen.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Une hartan bertan, basoko uso zuria, lehengo etxeko-andre gazte, ederra izatera bihurtu zen, eta etxeko jaunak bere egiazko emazte maite, kutuna zela ezagutu zuen.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 - Non bizi ziren usoak?

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 - Nola ibiltzen ziren usoak zapelaitzaren beldurrez?

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 - Zergaitik gertatu zitzaien usoei nahigabe hura?

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Joaten diren horietako batzuk hauek dira: usoak, antzarak, enarak, tortolak, zikoinak, etab...

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Hobe: uso, eper, ahate edo beste bat.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 korakoidea / larakoa / falangeak / karpo-hezurrak / falangeak / bizkar-orno elkarrerantsiak / eskapula / pelbia / isats-ornoak / tartso-hezurrak / metatarso-hezurra / 15. eskema: Usoraren eskeletua.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0015 Besteei adierazi zien pegatinan marrazturik zegoen usoa ez zitzaiola atsegin.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 KANPANDORREAN USOAK Proxperok ez zuen mozkorkerirako joera handirik inoiz izan, baina harrapatzen zuenean, ez zen nolanahikoa izaten.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Eta andre gazte hura instanterako uso bihurtu eta hegaka joan omen zen.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Etxeko baratzan, askotan uso txuri polit bat agertzen omen zen.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Nagusia uso hura harrapatzeko asmotan omen zebilen beti.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Ea zertarako zuen uso itsusi hura esaten omen zion.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Noizbait nagusi horrek usoa harrapatu omen zuen eta han omen zebilen (...).

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Usoa animalia apala eta otzana da; otsoa berriz, basatia eta zakarra.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Pertsonak ere batzuetan usoak bezala portatzen gara eta besteetan otsoak bezala.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Non portatzen gara uso bezala eta non otso bezala? Hemen erantzuna: KANPOAN USO ETXEAN OTSO.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0060 Ibili eta ibili, oilategi batera iritsi zen eta bertako usoek galdetu zioten: - Nora zoaz, txita erdia? - Erregearen jauregira, nire erreal erdiaren bila.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0060 - Nirekin etorri nahi baduzue...- eta usoak berarekin joan ziren.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0060 Ibili eta ibili eta hegaz eta hegaz, usoek esan zioten: - Aizu, txita erdia, oso nekatuta gaude.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Emakumea uso eder bat bihurtu zen eta hegan aldegin zuen handik.

74. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0156 Melodia ezaguna atzerrikoa
nungoa zera uxoa?
hitz ulergaitzak
baina karraxi bat

75. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Firenzia-n hildako
uso beltzaren arimak
ene gorputza aurkitu du
nik bere hegoak.

76. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Usoaren hegada hestu eta tinkoaz
hegan noa
hegadarik huts egin gabe
pagoaren adarretan
joan zen udaberrian
egindako habia desegindurik.

77. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Hitza jario
dario
uso beltza izanik
naiz.
Iluntasunean argi bat ikusi dut.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Orduan amordeak ehiztariei egin zien hots: - Hil iezadazue uso hura.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Baina ez zegoen usorik, tximiniatik irteten zen ke urdina baizik.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Diotimok badu literatur jakintza bikain askoa, gorputzeko dohaiez hornituak diren jopu gazteei, oraindik beren balioa areagotzeko, sarritan eman ohi zaiena; ilunabarrean, txopan etzanda, purpurazko txosna txiki baten azpian, gustora egoten nintzaion adi bere herrialdeko poetak irakurtzen zizkidan bitartean, harik-eta gauak, bai giza bizitzaren zalantzatasun tragikoa deskribatzen duten lerroak, baita usoez, arrosazko koroez eta musukaturiko ahoez mintzo direnak ere, denak berdin-berdin ezabatzen zituen arte.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Horrela zeudela ez zuten ikusi usoak zuhaitzean ezkutatzen.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Animaliak banatu ziren, baina armiarma atzera geratu zen usoekin hitz egiteko: - Eskerrik asko esan zien. Orain, mesede bat egin nahi badidazue, oskoletarik erdiak emango dizkizuet agindu dizuedan haren partearen ordez.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoia uso arinarekin konparatuz, Bixentek lortuko ote luke hain metafora ederra?.

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Eta nik ez dut ulertzen, eta usoei begiratzen diet patiora jaisten direnean.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Noek uso bat libratu zuen itsasuntziaren inguruan lur lehorrik ba ote zegoen jakiteko.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0037 Arbolaren paretik pasatzerakoan bi uso zeuden esanez: Zapatan odola; txikiegia da hau; benetako andregaia etxean dago oraindik.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ikuiluko zaldiak ere loak hartu zituen, baita atariko zakurrak, teilatuko usoak, hormako euliak ere, sukaldean pizturik zegoen suak berak ere su egiteari utzi zion eta lo geratu zen, eta eltzekoa egosi gabe geratu zen, eta sukaldaria eta bere laguntzaileak ere azkenik lo geratu ziren, inor esnai gera ez zedin.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0051 Biok uso bihurtu ginen Kurtzetara ijitoak etorri ziren egunean.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Enarak, kurloiak eta usoak kiskali zitzakeen bero hartan ama Margaritak zalantza izan zuen.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Haren adatsa koralaren parekoa zen, behintzat hori iruditu zitzaion kanpotarrari eta hantxe pagoaren azpian egin zuten amodio ilargia errubera baten tamainakoa zenean, borobila, eta koloreagatik urruma ari den usoa.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Jordan errekan Joanen eskutik bataioa artu zuanean, Espiritu Santua jetxi zitzaion gainera uso antzean; Espiritu berak eragin zion basamortura joatera, deabruaren erasoak jasan zetzan.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Landareen eta abereen denotazioak berdintsuak dira hiru hizkuntzetan, baina ez konnotazioak edo azpiesanahiak: zakurra, idia, azeria, haritza, iratzea, usoa...

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Harako esaera zaharra erabiliz Azkar eta ondo, usoek hegaka.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oiana eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik galtzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina fruitu gabea....

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Emakumearen sinboloak jakinak dira: urzapala, izarra, lorea, usoa edota mendi-usoa.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Bere gogo guztia emazteetan egiten duenak usoaren inozentzia eta ergelkeria dauka; ehiztariak orduan harrapatu egiten du hegazti inozoa, usoak edota emazteak harrapatu ohi diren gisara.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0070 Zer ote da irudi hirukoitz honen zuztarra? Guk ezin jakin, baina gauza garbia da gure herrian gertutasun imajinario handia dagoela uso, ehiza, hego-aize eta emaztearen gogo-nahasteren artean.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0289 Uso zuria kutxara itzuli doa altxuma mokoan, ta orain usapalak maitekide laguna batu du ibaiondo naroan.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Estandar erregionalak berrezartzen Eskena kulturala uso liberalen pentsamoldearen argitasunak du distira bereziz argitzen, uso liberal horiek bait dira pentsamolde desberdin errespetagarrien mugak ezartzen dituztenak.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Txokak, erroiak, gardantxiloak, usoak, eperrak eta gangak dira kontsumitzaileen lehen mailan dauden espezie ornitikoetako batzuk.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Ongi egin nahi, aise egin nahi... baina lan neketsuan ari ginela euskaltzale eskarmentudun batek jaulkitako esaera zorrotza ez zaigu berehala ahantziko: ongi eta erraz usoak hegaz!.

103. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Alderdi asko ditu berekin
pagadik dauzkan basuak,
erauntsi eta otzean babes,
beroan itzal gozuak;
udazkenean, danak batean,
perretxiku ta usuak,
ondoa berriz garbi-garbia,
an indarrik ez du suak,
pagoa sartzen saia bear du
gaur Euskalerri osuak.

104. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Uso banintzarik ez iñork agotan.

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Uxoak eramaten badute, berriz, poztu zaitez, ama, nerekin.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Usoak, biñaka, urrumaka batak besteari...

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0001 Goiz aretan, ene ametsarekiñ bakardadean, ene munduan, ene mundutik gizonak oro, aar-emeak oro, kenduta, botata, madarikatuta, Moersko parke aundi ederrean, maitasuna askatasunez egiten naturaren indarrez, usoak ikus nai nituan zuaitzetan, atak ikus nai nituan uretan, putzu ertzean, iturripean.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Usoak, aidea, ekaitz aidea, ezin menderatuz, euren kabietara ezin elduz, an ziren bildurturik, ekaitz barruan, trumoian, tximistan.

110. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0136 Tiroka ari denak uso gaixoari,
bere burua ere ez du urrikari;
usor egin nahia jin daike berari,
hori gertatu zaio aurten Xalbadorri.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 MAIALEN LUJANBIO: Doinua: Uso zuria errazu.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Madrillen ezertxo ere lortu gabe (ez 1978-an, eta ez 1936-an ere), grisen artetik eta uso zuriak eskuetan gaurko gudarien kontra paseatzeko lotsarik izan ez duzuelako.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 VI. Eder dilindan gurina usoek hegada arina beso-zangoek eho digute afaritako irina.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Hotzari iheska gaiaren hitzak Joxean Artzerenak dira: Hotzari iheska / iparraldetik hegoalderuntz zoazenean / gaixo usoa / erne ibil zaitez / hemendik igarotzerakoan / segi aurrera / hemen ez duzu pausalekurik / hemen, jende gehiegi duzu / ez duena beroa maite.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Ihiztari batzu ari ziren ziloak ezin eginez, urtxoen aiduru.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Ez nintzen han eta ez zintudan, urzoa hegal jota bezala, lurrera erortzen ikusi.

117. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 VI- Egûn batez mendi gañerat juranik argi azkorrian
Hatsalbotûrik jarri zaikû haritz handi baten Khantian
Ûrzuak saldoka agurrez horen jeikazi nahian
Bego lehenik hats hartzera gero liberti gitian.

118. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 VII- Ûrzo malin bat phauzatzen zaio delako haritxan gaiñian
Jeik-eta laster thiratzen deitzo bi tiro aide hunian
Segûrtatûrik egotxi ziala batan ez bazen bestian
Zer ikhûsten dû? bere ûrzua goxoki ber adarrian.

119. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 III- Ligiko ûhaitzian arraña hanitx fina
Bena eskietatzeko ezinago maliña
Horen gatik Ligiarrek badie aski konbina
Truieta franko jaten die herri aizuek txardina
IV- Larrazkenin ûrzuak goizik dira phausatzen
Ligiko haitxtoietan laket dira bazkatzen
Ihizlariek atzamanak ostatietan gozatzen
Idi elibat bezala nulaxek gerrikatzen.

120. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 - Hik heuk be ondo euki duna ba hire uso hori gordetako, baina, tira, lotsaria goiti beiti aurrera egin behar da eta, a ber, zenbat da eskatuten duzuna hori untze-jo hori kitututeko?

121. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Hauexek: begia, ahoa eta usoa!

122. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Eta esaten dute, usoa, deskuidu baten, dagoen lekuan barik bekokian balego, inor enemoratu be ez traste hori ikusikeran!

123. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Beraz, ondoko sinboloak erabiltzen dituzte: ogia, bildotsa, usoa, arraina...

124. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0101 Usategi batean 327 uso daude

125. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0101 83 saltzen badira, zenbat uso geratzen dira? ... uso geratzen dira.

126. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0151 Ke seinaleak/Uso mezulariak/Tam-tam-a/Zaldiz eramaniko posta

127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00141 Azkenean, gelatik gelara zihoazela, kutxa bat zabaldu zuen erregeak eta bat-batean, uso bat atera zen kla, kla, kla, hegaka.

128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0038 Hori esan eta segituan Zeynel txori bihurtu zen, uso handi baten tamainakoa.

129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0010 - Usoak herri eta hirietako kale eta enparantzetan bizitzen dira.

130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Parkean zegoen haurtxo bati kendu diot usoei palomitak botatzen ari zitzaienean, baina negarrez hasi da, tetea!, tetea! oihuka; eta ama konturatu denean nire atzetik abiatu da lasterka, lapurra, lapurra! deiadarka.

131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 Lurreko neskarik xarmantena, zerupean hegan egiten duen usorik arinena, eguzkiak laztantzen duen lorerik politena, zer gehiago...?

132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0052 Ttipi eta Txiki zaunka hasi orduko, ordea, orroak zaunka bihurtu eta bi dozena txakur, uxoak aztiaren painelutik bezala agertuak inguratu zitzaizkien, aurrena usainduz eta ondoren saltoka, laztanen eske.

133. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00173 Eskertzekoa borondatea
pozik dago gurasoa
oroituko naiz esandakoaz
gertatzen bada kasua
izango zera munduan lehen
laguntzen gaitun usoa
gaur emandako pausoa
gero ez bihurtu otsoa
diruz bakarrik ez da sendatzen
guraso zahar gaixua
askotan hobe izaten baita
maitasunezko muxua.

134. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Etsipenak erabat jo aurretik usoez baliatzea otu zitzaion.

135. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Ez zegoen gora begiratu beharrik arbolak ikusteko: izotzetan islatzen ziren urki garaien adar oraindik hostailaz jantzi gabeak, eta usoak ere putzuko izotzaren ispiluan ikusten ziren, zeru grisean hegaka.

136. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Barberian haserretu eta tematuko ziren, baita usoak nola egiten duen hegan, edo fi-fi-fi edo pla-pla-pla erabakitzerakoan ere, baina uso horien aurrean, hego haizearekin pasatzen hasi eta beharbada arratsaldeko bostak arte pasa eta pasa joaten zirenean, zoriontsu ziren biak.

137. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0164 Orduan aita Ramonek Gubbioko otso gaiztoaren istorioa kontatu zuen, eta uso basatiena eta ahizpa alondrarena.

138. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0009 Baldin eta une hartan Gabrielle Noeren istorio hartaz oroitu izan balitz, Noek lur bila bidalitako usoari eskaini zion besoa, berarentzat Samuelena izan zitekeela pentsatuko zukeen.

139. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0087 - Gabrielle, nik ere badaukat bada beste galdera bat zuretzako: zer egingo duzu Obsession berriro zabaltzean? adierazi zion lotsaturik, gauez itsasoko hegaztiak eta, halaber, usoak non gordetzen diren berekiko pentsatu bitartean.

140. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0100 - Ez laztana esan zion usorik izango ez zuten ogi apurrak bildu bitartean.

141. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Gero kontatu nion nola usoak aldeginak ziren eta bakarrik pintta bat gelditzen zela, iltze bat bezain flakua, beti itzuli egiten zena...

142. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Arina da usoa, bizkorra gezia, baina nekez botatzen dira usoak geziz.

143. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Aitzitik, ordea: haizeak mugitu ere ez du egiten ia usategietako sarea, baina hantxe abailtzen dira uso gehienak.

144. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Honela, harrapari askok aukeratzen dituzte harkaitz-labarretako apal eta arpeak habia egiteko: belatz handia (Falco peregrinus) baso gain eta landazabaletan dabiltzan uso, birigarro eta txori txikiak ehizatuz bizi den harrapari espezialista eta hegalari bikaina da, baina harkaitz eta amildegiak aukeratzen ditu txito berriak munduratzeko.

145. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Itzuli labur eta interesgarria, usoa ehizatzeko garaitik kanpo egin beharrekoa (Urriaren 1etik Azaroaren 15era arte debekatuta daude bide hauek).

146. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0020 Usoa ehizatzen den garaian (Urriaren 1etik Azaroaren 15era arte), debekatuta dago Lizarrietatik haruntza gandorretik pasatzea.

147. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Ihizea (usoa) sindikata horren irabazpide nagusia da, lepoan airera tiratzen direnei garesti subastatzen baitzaie.

148. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Bidali, Jauna, zerorren uso bake-adierazlea.

149. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 Planteamendu garbi eta amankomun bat ez edukitzeak, gerora jotako uso baten antzera gelditzera bultzatzen gaitu askotan.

150. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera uso idurian esaten digu ebanjelariak.

151. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Etxean uso eta kanpoan otso.

152. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Etxeko eskubideen zapaltzaileak, Kanpoan uso, etxean otso.

153. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 1.3.4. Paseko uso eta birigarroak ohizko pasalekuetan.

154. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 1.4. Geben erdia.- Galeperra (Coturnix coturnix), Usapala (Streptopelia turtur) eta Uso arrunta (Columba palumbus).

155. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 a) Paseko uso eta birigarroak.

156. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Usoen migrazioa azken 20 urteotan

157. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Egun, Organbidexkak sekulako datu biltegia dauka gorderik, partikulazki harrapari, zikoin eta usoen pasari buruz.

158. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Hegomendebaldeko usoen kasuan, kopurua modu arras kezkagarrian jausten ikusi dugu azken hamarkadetan: 60. hamarkadan, 15 milioi usok igaro zuten negua iberiar penintsulan.

159. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Egia esan, nik ez dut sekulan aditu norbaitek usotan dagoela beste norbaiti tiro eman dionik.

160. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Noiz arte holako aro hitsa, bakearen urtxoa nehorat ezin airatu, hegalak moztuak balitu bezala ?

161. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Iparraldetik datozen uso eta kurriloekin batera, beste hegazti migratzaile asko iristen da bertara, eta oihanak kantuz eta mugimendu ugariz betetzen dira; perretxiku eta onddoek ere orduan dute beren garaia.

162. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00031 Ant.- Badakizue zer esango dizuedan? Birentzako dagoen lekuan hirurentzako ere badelako esaldi hori gezurra dela. Hara, Usoko errekako hegal batean dauzkat bost erlauntza. Beste batek handik urrutira gabe 17 erlauntza jarri zituen joan den udaberrian, eta ez hark eta ez nik eztirik. Iaz ere urte txarra izan zela, baina nik eztia izan nuen. Urnietako Igerategi aldean dauzkat beste bost, eta han ere bada paraje hura gustatu zaion bat.

162 emaitza

Datu-estatistikoak: