XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Don Biribilek, otu oi ekiozan barregei apur ezerezai ezekian barruan usteltzen izten; orduan be barregei anditzat eukan zerbait ezpanetatik atara eban, itz onek zoli-zoli Ereñozti adierazleari zuzenduaz: Agustin, itandu egiok orri ea mozkorti ilustrearen izena zein dan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 ¡Tamala alako euzkera usteldubaz abestutia!.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Euzkera ustelduba bai, guztiz ustelduba antxiñatik daukon izkera ori!.

5. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Lau gauzek osatzen dute lur ereingaia: ondarki (1) Silika: ondarkia: Si O2, kare (2) Karea CO3CO, buztin (3) Buztiña: Si O2K. Fe eta Mn eta landakutsuak (4) Landakutsua = orrbel, belar eta abar... uzteldu eta txetuak.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 Zure mendekoen gogo ta biotzak illundu ta usteldu ez ditezen, bialdu Elizara ta errietara Irakasle onak gezurti ta gaizto guzien maltzurkeriak ezereztu ditzaten. Amen.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatua usteltzen bada, dembora luzean gorde dalaco, toqui garbi batean issuri bear da.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Arras partida zituzten Ahazpandarrak: zaukaten aphezek eta aberatsek ustelduak eta usainduak zituztela (orai bezala funtsian!!!) Bainan Pinetek sendiarazi zioten hura gabe deus ez zirela... eta berak zituen berritu.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Comité du Salut Public deithuari diote Monestier, Pinet eta Cavaignac-ek gure Herria Vendea iduria dela, dena Espagnoleri saldua, Aphezek erhotua eta usteldua.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¡Gixajuak! Gaitz-egite orregaitik espetxera juan ixan biar ba'genduk, oraingo amaika ta amaika presilijuan uztelduta gayenguazan.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alan usteldu euren elia
ospindu, bere ekandubak.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Ene gixontxo! zeure zatijak
zelan zengikez usteldu?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 España Catolica edo Laica`k (berdiñak dira guretzat) ezarritako morrontza au dala bidez, ba zoaz zeure sendi maitegandik, cuartel usteldu oyetara; orrenbeste euskeldunen biotzak zikindu eta usteldu diran toki oyetara.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtzen diran zurak, baldoak, zutikakoak edo tutoreak, eta abarr, gerrtu gabe, soil-soil sarrtu ezkero, busti-legorrean errex eta laxterr usteltzen dira, eta ori gerrta ez dedin, begira zerr egin liteken: Su aro aundi samarreko bat egin, eta su orrtara bota, lurrean sarrtzeko asmoan dauzkagun baldo ta gañerakoak azala kendu ondoren, eta surrtan euki, aliketa lau edo bost milimetro bezela erretzen diran arrte.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Urte batzuk geruago Andoni Deuna'ren illobia aztertu ebenien bere gorputz edo aragiaren ondakiñik be ez eben aurkitu; bakar-bakarrik mina, ezerrtxu be usteldu barik gorri-gorri ta ederra idoro eben; min au Padua'n dago orain be.

17. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 danak usteldu - dira-ta ez da - gizon onik.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 3. Guztiak dabiltz - bidea galdu - ta usteldurik, batxo be ez da - onik egiten - dakianik.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Arrotzaren oitura beltzak gure gaztediaron goguak zapaltzen, ustoltzen eta itoten diradelarik.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Ez dozu gazterik ustelduko.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ezurrak usteltzen asiak ditut, eta orrek bukaeraren asiera dela esan nai du.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Leyoko apainketa oyek Borja'ren bizitzako bi gertaera adirazten dizkigute: Bata da Españako erregiñaren gorputz usteldua ikusi ta Jainkoagana zearo biurtu zan egunekoa.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Euria beti ongarri balitz, eta aziak sekula ere ustelduko ezpalitu, obe al litzake?.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Jendea harritua zagon, ez jakin zer pentsa; eta memento batez, apez eta fededun, oro ixil-ixila baitzauden, hantxet, begitartea bi eskuen artean, adi omen zitakeen Kixkil debru hori, usteldua irriz... kur-kur-kur!.

27. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure gorputza, hil ondoan? Ustelduko da eta erhauts bilhakatuko, bainan phiztuko da munduaren azken egunean.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratseko sortzi orenetako hiri guzia berriz gure zen: bainan zer desmasiak: bi kartier arras deseginak edo erreak; ospitaleak kolpatuz betheak; hilak metaka karriken erdian usteltzen ari, iguzki, samin baten azpian...

29. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Aragia usteltzen asi jakon eta ezeukan osatzerik.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gure euskal-itzak ere erabiltzeko sortu ziran ez bakarrik Azkue zanaren Iztegi aundiaren orrialdeetan usteltzeeko.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Ara motzenak
gaur emen
zeure bijotz
garbija usteltzen.
Ta zeu, Ama, etzara iltzen
.

32. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Sagar ustel batek besteak ustelduko zituen beldur zituan, ehungarren ardiaren bila joateko beldurrez, bitartean otsoak artaldea ez zien zakabanatuko, ez borondaterik ez zutelako, bai baina erabakiak hartzeko berez fertu ez zituztelako.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Handik egun batzutara hezurra usteldu zen eta barruko hazia ernetzen hasi zen.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 XVII. mende inguruan, Martin Sopite, Ziburuko kapitain batek asmatu zuen balearen gantza untzian bertan urtu eta kupeletan gordetzeko teknika; beste askotan portura heltzerako usteldu egiten baitzitzaien.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Aurreko atalean esan dugu janarien eta oro har, produktu organikoen (ustel daitezkeen produktuen) biltegiratzeak giro freskoa eta ondo aireztaturiko tokia behar dituela.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 Ba al dakizu atomotik sortutako erradiazioak erabiltzen direla gaur egun kantzerrari erasotzeko, kontserbetako elikadurak esterilizatzeko, frutak usteldu gabe gordetzeko, intsektu parasitoak akabatzeko, etab.? Ba al dakizu, berebat, gaur egun partikula atomikoekin Lurraren barne-egitura estudiatzen ari direla? Dalton-ek 1808. urtean proposatu zuen lehenengo teoria atomiko modernoa, greziarrek K. a. VI. mendean egin zuten bitartean.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0495 HUMUSA: materia organikoa erdi ustelduta eta fineki zatituta .

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 I. Lazkano Ni izan neike aingerutxo bat eta zu berriz mamua gure arteko diferentzia garbi utzitzera nua: Nola arraio zabaltzen dezu horrelako benenua usteldu dezu zeru sapaia zula dezu Ozonua diru iturri zerade baina etzera gauza sanua.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jainkoaren lekuan aberastasunaren boterea jartzen bait du eta honek usteldu egiten du.

40. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 - Ikaragarria baino ikaragarriagoa! Zerbait... zerbait usteltzen ariko balitz bezala zen!.

41. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

42. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Tommyri jarraituz Benbow bidezidor estu batetik zihoan, non oinen arrastadak landare ustelduak desegin bait zituen buztina agerian utziz.

43. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitza usteltzen ari zen, iltzearen herdoilak herdoila.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Usteldu orduko haizatzen ari ziren belarra mutiko eta andere batzu, sardetan altzatu eta aidean erortzen utziaz.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ulertzen diñat, Miriam, baina senarrak antzu, hutsal dela baldin badaki, humea ukatuko din? - EZ... bazekik gure herrian ez dugula gehiegi iturriari begiratzen... oso pozik legoke, haurra banu: jendeen esamesa ta erranmerranek zoriona usteltzen digutek.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Bitartean, herri maillako helburuak eta xedeak zehar-bidetan galdu eta usteldu egin zitunan.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 (...) eta handik aurrera libre izango zuan Roberto hori La Strada-n ibiltzeko ezezik, La dolce vita-rekin goxatzeko, Otto e mezzo-ren ametsetan murgiltzeko eta are Buñuelekin pozik kezkatzeko edo Bergmanekin gustora izutzeko; zer ari natzaik ordea, Jokin, usteldu haizen etxe horretan marrazki bizietatik ez zineten pasako eta?

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Berarentzat, gizona zen, miriada bat bizitza desberdin, eta beste miriada bat sentsazio ezberdin zituen gauza, bere barrenean pasioaren eta pentsamenduaren ondore estrainoak jasaten zituen izaki multiforme eta konplexua, eta zeinen haragia, heriotzaren gaitz nazkanteak usteltzen baitzuen.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Gorputza hilkorra da; haragizkoa denez gero, usteldu eta desagertu egiten da.

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Arima, aldiz, hilezkorra da; materiarik ez daukanez gero, ezin da usteldu eta ezin da desagertu.

52. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Joxek eta biok zuen arteko iskanbila horiek baldin badituzue, usteltzea asko duzue hortxe.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Bangladex-eko Gurutze Gorriak zabaltzen ditu laguntzak, eta horko burua, Gobernuko lagun haundi bat da, arras usteldutako gizon bat!.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Pertsonen erruekin atera estruktura beraiek usteltzen joaten dira.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0083 Usteldutako oholak aldatu egin behar dira, kala inundatuaz susto bat hartu baino lehen.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0020 Eta funtzio honetako irudiren bat aldez aurretik neutroa izan badaiteke ere (eta areago, ona ere) horren erabilpen edo ondorio txarrak azpimarratuko dira: Honela, urrea jendea usteltzeko erabiliko da, oparotasunak gazteen moteldu eta biziatzea ekarriko du, nekazaritza lanbide baju eta zikina izanen da, eta emakumeak ahuleziaren irudi ikusiko ditugu.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Zuhaitz usteldutan, harkaitz zulotan edo orma zaharretako babesetan, beren bizitzak antolatzen zituzten, batzutan.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Erraz lehortzen da eta egonkorra da, baina erraz usteltzen da.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Haizeak jotzen duenean, zorura jausten dira, usteldu eta ongarri bihurtzen dira.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Adjektiboen ordez, aditzak edo aditzondoak erabil daitezke:
makurtu
kirrinkatu
usteldu (daitezkeen gauzak)
mantxo
kolpeka
lasai (mugitzen den jendea)
.

61. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 Itziar - Izan ere zorigaiztoko Madrid ori gazteentzat txarra bait da; usteldua bait dago.

62. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Burruka ezin-geldia gizona-baitan ere, batera pekatari ta santu bait da gizona; santu kanpotik Kristo`ren santutasunez, pekatari barrundik, obenez usteldua dagolako.

63. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0117 AUZI GAIZTOA An usteldu bearko zuela etsi ta gero, deitu zuen epailleak.

64. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0005 - Oraiñ zuen on fama usteldu da eta usaiña dario.

65. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 FUSARIOSIS: Bainaren oina usteltzea da.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Erdiko kimuak arildu egiten zaizkio, buruaren barrua utsa geratzen da eta gero usteldu.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Batzuetan RHIZOCTONIA, ESCLEROTINIA, edo olakoren bat duelako ere usteltzen zaizkio erroak.

68. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Ez aingeru izan... argi ibilli... ori, dana usteldua dago.

69. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Basopera ateratzen asi giñala, orbela usteltzen ankapean.

70. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Zangoak ustelduz zoazkon.

71. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Lapurdi, Nafar eta Ziberokoen artean, ETXAHUN sartu du biltzaleak arrazoinekin; bizitza erdiragarria eraman zuen ziberotarrak, etxekoen-gandik persegitua, emaztiak tronpatua eta presondegian 5 urtez usteltzen egona, etxekoen erruz.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Dudarik gabe, pentsatu nuen, badaki zertan ari den eta lagunak etorri zitzaizkidan gogora enbidiaz ustelduak, espero nuenez.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Zuen Alderdiak aspaldi honetan eman duen gizonik ospetsuena, nazkatu, mespretxatu, bota; eta, bota ondoren ere, maiseatu, zikindu, gartzelan usteltzen utzi, eta gizon eta burkide gisa merezi zuen hitzik ere esan gabe, hiltzen utzi duzuelako.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Hala nola xinaurriak bildua duen bihia hozidurak janez gero, lurraren humidurak eta hezetasunak, gainerakoa ustel eztiazon, atheratzen du noizik behin kanporat, airatzera eta iguzkiztatzera, halaber egin duzu zure ikasleekin kanporatuz zure jakituria eta esperientzia, bertzeen gogoak moldatuz, haziz, mamituz.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Baina, bestaldetik, iruditzen zaigu arriskutsua izan daitekeela erabaki hori, arazoa konplikatu daitekeelako, akordio batetara iritsi ez eta gainera gaia usteldu daitekeela, dio Etxezarretak.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Baina, harrezkero, gaztedia ustelduten doala ikusi dogu.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bitartean, Bilboko ibai ertzeko untzigintza erdoilez usteltzen ari da.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Euskalerriaren izaera egungo egunean, barren-barrendik ustelduta ta kutsatuta dago.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Geldi dagoen ura usteldu ohi dela esan izan dugu inoiz.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Agian galdu da estudianteen matxinada, agian zenbait buruzagi etsaien altzoan usteldu dira, baina ez da galdu 60. hamarkadaren izpiritua.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Bestela, beti besteren aitzakitan geure barrenak usteltzen baino ez zaizkigu joanen; jadanik sobera ustelduak ez baditugu ere.

82. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0066 Ni etorri nintzan egunean bota zendun gaztainondoaren enbor barruan, nire umeentzako egin ez zenduzan sehaska ta ohetxoak, usteldu egin dira honezkero.

83. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 Txakurraren hezurrak desertuan ustelduko dira, zoritxarrez. Tuj! Tuj! Tuj!

84. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Animalia eta landare kontaezinak azaleko uretatik itsasora erori eta bertan usteldu ziren.

85. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Duela urte asko landare tropikal erraldoi ugari aintziretara erori ziren, eta bertan usteldu, lokatz eta simaurrez estaliz.

86. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0034 Baina zuhaitz antzeko garoak eta goroldioak ez ziren usteldu, ikatz beltz eta hauskor bihurtu baizik.

87. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0100 Lurrean ustelduta daudenek ez dute balio sagardoa egiteko, azukre guztia galdu baitute.

88. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Udan, bestalde, ez du euririk egiten eta loreak usteldu egiten dira.

89. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Ongi dago, espero dut zure hobebeharrerako hori egia izatea, bestela zure hezurrak usteltzen diren arte ziega batean atxiloturik egongo zara.

90. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Honela momifikatu eta hilobian sartutako gorpua ez da hondatzen; usteldu gabe, bere horretantxe irauten du milaka urtez Egiptoko hondar bero eta lehorretan.

91. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Batzuetan zortea izan eta lokarri zatiren bat bilatuko genuen, edo azenario ia usteldu bat, zati ustela kenduz gero jateko moduko zerbait zeukana.

92. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Ogia eta ura urdindurik edo usteldurik zeuden askotan.

93. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Eztarrian minbizia zuen batek bere katua lepo ondoan eduki, beste sendagairik gabe, eta hilabete baterako, katua seko, eztarria ustelduta.

94. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Denbora gutxi barru bi giza-hezurdura osok osatzen zuten hezur meta bat agertarazi zuen, zeinen artean ikus bait zitezkeen zenbait metalezko botoi eta artile usteldua ziruditen hondakinak.

95. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0018 LAUGARREN ZALDIZKOA
infin che'l mar fu sovra noi richiuso DANTE
LAUGARREN zaldizkoa, hondartzaren erdian gelditu eta,
itsaso gorriari begira egon zen, luzaz. Irrikaitz bat
ezpainetan. Denetan hilotzak. Laugarren zaldunaren
zaldi berdastak burua apaldu zuen legarrean usteltzen
ari zen zakur baten hilikiaren usaintzeko.
Nehork etzituen entzun, nehor etzagon haiduru.
Mendien zerumuga gibeletik etorri ziren, nehork
ezagutzen etzituen misteriozko eremu haietatik.
Xaharrak orhoitu ziren orduan nola haien guraso eta
amatxiek kondatzen zieten, lehen, nehork etzakien noiz,
izigarrizko gauzak gertatu zirela han. Etzazuela ahantz,
zioten, etzazuela ahantz.
Bainan bizia zarion. Gauen gibeletik, beti
bazetozen egunak, iduzkia etzen beltzten eta bazakiten
Nurembergen 1503an erori zen odol erauntsia itsas belar
gorri ñimiño batzuengatik izan zela.
Egunak jin, egunak joan, nehork etzuen gehiago
argizagien mugimenduei kasurik ere egiten, nehork
etzuen gehiago iduzkiaren jalgitzea agurtzen eta ja nehor
etzen zuhaitzen hizkuntzaz kexu.
Hain ziren eternitateaz segur.

96. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0042 BIDEXIGORRA
HAREN eskuaren itzala paperean badabila. Arratsalde
apalean, patio hutsaren perspektiba garratza leihoan
haixturrez moztua. Begiak haize idorrak xukatuak
dizkio.
Eguerdi guziz, bidea xigortua dago. Usaian, eskuin
hartzen du, behereko bidexka hura, zokoraino. Bainan
gaur, arrosa kolorezko lore punpulen inguruan, erle,
liztor, uli beltz, leztafin eta eltxoen dantza eroak izitu du.
Ezin kondatuzko izidura. Gibelatu da bide horail
errautsuan. Harri koxkor bat oinetakoaren barnean
kokatu. Min. Gibelatu da polliki, polliki.
Igan du bertze xendra, mendixka ilunaren kaskoraino
doana. Haizeak ito. Haizea sartu hezurretaraino. Han,
zolan, Lizarra. Usteltzen doazin erdi aroko eliza
gorrantzak. Haize kolpe batez, elorriondoaren arantz
sistek aurpegia larrutzen. Han, hango beheitian, atari
xahar xahar batean, arrain ikaragarri bat bekatariak
idesten. Denborak harria porroskatzen. Urdindura.
Aditzen ditu santioko beilarien kalaka aferatuak.
Hamairugarren mendetik heldu diren maitaleen ele
murmuratuak, Egiaren izenean torturatzen ari
dituztenen orroak ere...

97. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0074 ITSASKI I
HAURRAK dio xoriak eztirela sekulan hiltzen, eztituela
sekulan ikusi zerutik erortzen.
Itsashegian datza antxeta ñabarra. Haurrak dakusa
eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Bainan
xoriaren lepoa gibelera erori dilindan, dilin dan, di lin
dan.
Haurrak xoriaren xango palmatu hotxa haztatzen du
polliki, polliki.
Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da,
kasu eginez, haizeak mugiarazten dituen luma ñabarrak
ahal bezein ongi apainduz. Bainan ezin du. Haizea.
Haurra ixilik dago, pentsaketa. Iduri betidanik eta
sekulakotz.
Nik horrelaxe ikusi nuen, belauniko. Belauniko,
otoitzean ari balitz bezala, antxetaren gorputz gaixoa
gerizatu nahi izan balu bezala heriotzatik at.
Haizea freskatzen hasten, Jaizkibeleko bizkar luzea
lano ilun batzuek ari dute estaltzen. Haurrak eztu nahi,
ez, xoria itsashegian utzi. Eta ikusi gero, bihar, etzi,
ekaitzak ekarri plastikozko botoila eta abar xehatuen
artean usteldua, jana, joana.

98. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 - Ehundaka emakume zaudek, zer ehundaka!, milaka aleman eta judu aberats, diruz usteldura, besterik nahi ez luketenak...

99. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Egundoko kerua zerion lurrari: hamaika txahal eta behi hil-eta ustelduta ageri ziren zulo hartan.

100. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Nola moldatzen ote ziren hura egiteko, hau da, gorpuaren haragia zaindu eta gordetzeko, guztiz usteldu gabe?

101. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0105 -Batzuetan zakuetan sartua egoten da dirua esan zuen, eta zakuak ustelduak egoten dira.

102. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0075 Baina ez zuen ezer demostratzen, kasu hauetan sentiaraztea delako garrantzitsuena, Javierri bere egonezina sentiaraztea, ez zuela Klarak fruitua ernetu eta bildu ondoren larrak jaten eta usteltzen utzi zaion pikondoa bilakatu nahi, ez zuela isolamendu urbanoaren paisaia osatzen duten begizulodun etxekoandre horietako bat izan nahi (...).

103. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Juan Garmendia Larrañagak bildutakoei begiratu bat eman eta Calmetek aipatuen parean jartzen baditugu, antzekotasunak nabariak dira: hildakoen agerpenak, zigorrez usteltzen ez zena, bizirik agertu diren fantasmak, hots edo soinu berezien entzupenak, hozka egiten duten sorginak, heriotza eta kalteen eragileak eta abar euskal berriemaileengandik jasotako istorioetan ugari daude.

104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Joseph Colinek perfekzionatu zituen Appert-en teknikak, elikagaiak aldez aurretik esterilizatuz. Appert-en teknikari egindako hobekuntza hauekin izugarri handitu ziren erraz usteltzeko jakiak probetxatzeko aukerak, eta jakina horien artean arraina kontserbatzekoak. Teknika berri hauen ildotik sortuko den arrain kontserben industria berria, hein batean, upeletan gatza emanda jarritako arrain eta eskabetxearen betiko industriaren jarraitzailea da (lehengaia, izatez, bera da eta sarri askotan enpresariak ere lehengoak dira), baina, egia esan, bazen desberdintasun nabarmen bat.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00080 Gizarte hura, gainera, aburgesatuta eta ustelduta zegoen.

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00014 Pasteur-en aurkikuntzak, hau da, hartziduraren, usteltzearen eta gaixotasun asko eta askoren iturria organismo mikroskopiko bizidunak izateak, medikuntzan eta industrian emaitza ugari izan zuen.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Heriotzak eta usteltzeak pertsona gehienak beldurtu egiten dituzte eta tabu zorrotzenetakoak dituzte inguruan.

108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke, gerra-estatuaz gizarte-estatuaz baino lehenago hitz egiten denean, norbaitek zentzu hobbestarrean hartuko balu, aurretiko erantzukizun eta betebeharrik ez balitz bezala, konturatu gabe gerra giza natura ustelduaren eta zigorrik ezaren ondorioa dela.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Bertan osagarri moral bat aurkitzen dutenek ez dute nahitaez huts egiten: horien ikuspuntua gerran soilik moraltasun eza eta usteltzea aurkitzen dutenena bezain egoki justifika daiteke. 71 Gerraren apologiaren gaia aipatzen denean, berehala etortzen da burura J. DE MAISTRE-ren filosofia kontrairaultzailea: gerra jainkotiarra da bere baitan, munduaren lege bat denez gero,

110. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. markuleta 0106 SIMONEN AURREKO DEFENTSA
O epaileok, nahiago nuke
istorio hau kontatu beharrik ez banu:
ez naiz ni amodioak kale eta enparantzetan
azaltzea gustoko duten horietakoa, duintasun bariko
emaztekiñoak, maitasun edo min bat hondoaren hondoan
gordetzeko gai ez diren
eta blaga hutsal batean gorpuzturik
usteltzen zaien horietakoa.

111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Udan eta udazkenean ateratzen da talde ttikitan ihartutako edo usteldutako egurraren gainean, bai hostozabal eta bai koniferoetan

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0472 decay v.i. usteldu, haratusteldu. v.i. gainbeheratu.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0472 decompose v.i./v.t. usteldu, kirastu.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0472 decomposition n. usteldura.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rot v.i. v.t. usteldu. kirastu.

116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0082 Agintari eta politikari guztiak ustelduta omen zeuden.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0091 Baiki, munduaren ustelgarria materialismoa dela diotenak diruz ustelduak egoten ohi dira maiz.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Inolako usteldura, zoldura, gaitz edo izurrite-arrastorik badu, etxeko beste landareetatik urruti jarri.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Usteldura (Botritisak, etab.)

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Sustraiak lurretik irteten den zurtoin-unea, zurtoina bera edo hostoak ustel daitezke onddo ugariren eraginez.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0151 Bazeuden, besteak beste, aleekin marrazkiak eratuta zeuzkaten sandaliak, hariak ia zeharo ustelduta.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Honela, nolabaiteko materialismo zintzoa ezarri ahal izango litzateke munduan, arimak ustelduko ez lituzkeena, baina bigundu eta azkenerako isil-isilik indar guztiak ahulduko lizkiokeena.

123. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Arbolari muiña usteldu) Arrokatze, arrokatu, kipulatu

124. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00108 Gorrotoa ta amenazoa,
hainbeste pekatu grabe;
ta zuek beti izan zerate
ekintza txar horien jabe.
Nere partetik ez det izan nahi
histori tristean labe;
hemen ustelduko banaiz ere
inoiz inor ere hil gabe!

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. etxaburua 0030 Aintziñako altxor au, bere kutxatik aterako ote dugu, ala bertan beera usteltzen utziko dugu?

125 emaitza

Datu-estatistikoak: